Hvordan låser du døren din?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan låser du døren din?"

Transkript

1 Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember Hvordan låser du døren din? side 7 NL årsmøte side 4-5 Rekruttering i videregående skole side 8 Ny organisasjon i Norske Låsesmeder side 13 Låsesmed på nyskapningskonferanse side 12 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder

2

3 Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder. DESEMBER nr. 3 - årgang 16 Redaktør: Marion Jensen Red. komité: Perry Ræstad Lene C. Næss Erik Larsson Torild Andersen Kent Martinsen Abonnement - artikler - leserinnlegg: Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf.: Fax: Internett: Layout og trykk: RM Grafika as Opplag eks. Låsesmeden utkommer 3 ganger i året, april, september, desember. Den sendes NL-, DLF-, og SLR-medlemmer, beslag og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder NL lederen har ordet Jeg vil takke medlemmene som på nytt gir meg tillit som NL-leder, og for bifallet til det nye Styret og modellen til drift av foreningen. Slik støtte gir inspirasjon til å forsette arbeidet med å styrke og videreutvikle en voksende forening med mange interessegrupperinger, men med samme felles faglige forankring. I NL samles bedriftsledere, ansatte, produsenter og leverandører på ett og samme årsmøte.i år var Rica Park Hotel Sandefjord arena, og jeg vil få takke Tor Andersen for et flott arrangement. Målsetningene for NL i år 2001 er oppnåelige dersom vi spiller på lag, og trekker veksler på ildsjelene i komiteer og utvalg. En stor takk til alle de som bruker av sin dyrebare tid til dette! Samtidig vet vi at vi er avhengig av ressurser fra våre leverandører og samarbeidspartnere, som stiller opp i forbindelse med kurs, etterutdannelse og messer. Deres bidrag gjør at vi til enhver tid er oppdatert på det siste som er på markedet, av produkter, regler og forskrifter. Årsmøtet innvilget å lønne en generalsekretær i 1/2 stilling. Denne stillingen er nå besatt av Bård Eilif Hveding. Han vil sammen med Marion ivareta den daglige driften i foreningen, og vil ha som hovedsak å profilere NL utad i form av synliggjøring i media, utvikling av Internett-sider, HMS og standardiseringsarbeid, gjennomføring og markedsføring av NL garantiordning. Han skal ha tett kontakt med medlemmene i form av besøk, assistanse ved lokal markedsføring og messer, utarbeidelse av brosjyremateriell og profileringsutstyr. Det er gode tider i bransjen i disse dager. Derfor er det viktig å benytte tiden nå til å heve lista til fysisk sikring når det gjelder høysikkerhets-produkter. Prisen avgjør i alt for stor grad i bygg-entreprisen i dag, og det passer dårlig med etikk til faget og offentlige krav og regler. Låsesmedtreffet på Olrud i januar er neste store samling for oss låsesmeder. Vi håper selvfølgelig at mange fremdeles føler at ny læring kan absorberes, og at dere går mann av huse for å delta. Vi har jo også den sosiale biten i dette, som vi vet å sette pris på, og som bidrar sterkt til et godt samhold mellom oss. Og samhold er viktig i en bransje der hele Norge går på fornavn med hverandre. I lys av dette vil jeg få ønske alle låsesmeder med familie, og våre forbindelser En fredfylt jul, og et riktig godt nytt år! Knut Kildahl Innhold NL årsmøte... side 4-5 Telenors Høysikkerhetsprosjekt... side 6 Rekruttering i videregående skole... side 8 Opplæring i åpningsteknikk safe... side 9 Dette lurer vi på, spørsmål og svar fra arbeidslivet... side 10 Ny nøkkel til private pensjoner... side 11 Låsesmed på nyskapningskonferanse... side 12 Medlemsoversikt... side 14 Firmaprofil... side 15 Produktnytt... side 16 Bransjenytt... side Medlemsnytt... side LÅSESMEDEN NR

4 NL årsmøte medlemmer deltok på Årsmøtet, sammen med gjester fra SLR, DLF, HBL og fire observatører. Styret med Tor Andersen Låsgruppen Drammen avd. Sandefjord som vert, arrangerte NLs årsmøte på Rica Park hotell i Sandefjord oktober. Tekst og foto: Marion Jensen Flere medlemsbedrifter hadde ytret ønske om å ta med seg familiemedlemmer ansatt i medlemsbedrifter til årsmøtet, for at disse skulle få innblikk i foreningens arbeid. Styret ga observatørstatus til disse, dog uten tale og stemmerett. DLF har hatt slik praksis lenge, og det fungerer utmerket der. Veivalget for foreningen Norske Låsesmeder Årsmøtet 2001 var et viktig møte. Oppgavene for foreningen er mange, og styret var av den klare oppfatning at foreningen må fortsette den positive utviklingen framover. Det er igangsatt arbeid som skal videreføres: NLs Garantiordning, Låsesmedfagets plass i byggentreprisen, økt status på låsesmedfaget, synliggjøring av foreningen og større aktivitet ute hos medlemmene. Rolf Reinung, NLs første formann sa ved den formelle dannelsen av NL i 1977: "Foreningsarbeid er et bygningsarbeid hvor sten legges til sten inntil muren er reist og taket er lagt. Når dette er gjort begynner vedlikeholdsarbeidene, og arbeidet med tilbyggene." Årsmøtet mente at muren er reist og taket lagt i foreningen Norske Låsesmeder. Vedlikeholdsarbeidet er også Fra venstre: Avtroppende nestleder Roy Aspelund, leder Atle Solheim og styremedlem Arild Næss fikk tildelt NL nøkkelen i gull som takk for sin innsats for NL. De ble spesielt berømmet for sitt arbeid for Mesterbrevordningen og fagopplæringen. Beviset på NL medlemskap ble overrakt stolte, nye NL Låsesmeder, her flankert av avtroppende NL leder Atle Solheim, fra venstre: Svein Homstvedt, Ola Degerdal, Reidar Håland og Rolf Riediger. Medlemmer av år 2000, Toralf Herland, Asbjørn Skailand, Roger Fylling og Karl Tore Kivijervi var ikke tilstede under overrekkelsen. 4 LÅSESMEDEN NR

5 godt ivaretatt, og man ønsker å starte arbeidet med tilbyggene. Årsmøtet vedtok derfor å avsette midler for ansettelse av generalsekretær slik at foreningen kan videreutvikles. Generalsekretærstillingen bidrar også til at arbeidet som tillitsvalgt i NLs styre, komiteer og utvalg praktisk kan la seg kombinere med å være låsesmed i egen bedrift. NL strategi 2001 Strategien fra 2000 videreføres, og det vil legges spesiell vekt på Opplæring og oppdatering av medlemmer Medlemsbesøk; engasjere medlemmene i NLs arbeid og målsetninger Faglig orienterte temakvelder med fokus på etikk og moral og NL fellesskap Heve forståelsen for fysisk og elektromekanisk sikring Låsesmedfaget, egen plass i byggentreprisen Profilering i media, synliggjøre NL/medlemmene Rekruttering til faget ved markedsføring i skolene Øve faglig påvirkning på forsikringskrav og standarder Historisk sus Hvis det finnes en Amundsen eller Nansen i norsk låshistorie, så er det Tor Sørnes. Vi håper på å presentere Sørnes i et senere nummer av Låsesmeden, men la oss kort si at han er oppfinner og produktutvikler, har vært ansatt hos TrioVing siden begynnelsen av 50-tallet og mange av hans ideer og produkter har preget bedriften siden den gang. Verdens første anvendbare hullkortlås, VingCard låsen, ble første gang ( ) brukt på nettopp Rica Park Hotel hvor NL hadde årsmøtet, og oppfinneren var Tor Sørnes. Han var invitert til å fortelle NLs medlemmer VingCards historie. Vi ble tatt med på tur til USA i Skulle en selge til hotellkjeder var det der det måtte skje. To karer fra Norge, alle reisepengene i kontanter, og en VingCardlås i en trekloss. Etter mange besøk og flere reiser lyktes det dem å få en prøvemontasje på et hotel i Atlanta. Avtalen var gratis test på to toppetasjer med luksussuiter. Hvis ingen klaget til resepsjonen i løpet av 6 mnd. skulle de få ordre på hele hotellet (1000 rom). En mann "med alle fullmakter" sørget for at ingen klager kom så langt. Siden har ballen rullet, VingCard er i dag verdens ledende produkt innen hotellås. Også her har elektronikken gjort sitt inntog; De har "tettet igjen hullene" i kortet og forsynt det med magnetstripe. Vi ble ellers innviet i annen historie, både om lås og om opphav til ord og uttrykk som angår vårt fag. Tor Sørnes er i dag pensjonist, men er på kontoret på VingCard noen timer hver dag. Etter foredraget tok jeg meg i å nynne på Jan Eggums vise "Kor e alle helter hen". Bård Eilif Hveding Foreningen Norske Låsesmeder takker samarbeidspartnere: RENAG AS J.W. BOYESEN for sine bidrag til et svært vellykket årsmøte. Ny ledelse i NL Knut Kildahl ble valgt som NL leder, og Trond Wang som nestleder. Kildahl har erfaring som NL formann fra , Wang har deltatt i foreningens opptaksnemnd i en årrekke, samt i lovendringskomiteen i Nytt styremedlem ble Karl Arne Hagen, Odda Glass og Låsservice. Knut Kildahl ga utrykk for at styrets viktigste oppgavene framover er strategi og ansettelse av generalsekretær. Målet er at styrearbeidet og arbeid i komiteer og utvalg skal effektiviseres. Han oppfordret alle medlemmene til å jobbe for en sterk og uavhengig bransjeforening: Norske Låsesmeder. NL styre 2001 Leder : Knut Kildahl, Eiendomssikring, Oslo Nestleder : Trond Wang, Vakt Service Alarm & Lås, Oslo Kasserer : Erland Ruud, Oslo Lås og Nøkkelfix Styremedlemmer : Arne Hemer, Alarm & Låsservice Rolf A. Hemer, Oslo Tor Andersen, Låsgruppen Drammen, avd. Sandefjord Karl Arne Hagen, Odda Glass og Låsservice Odda Lørdag formiddag fikk medlemmene presentert VingCards historie av oppfinner Tor Sørnes. Bård Eilif Hveding ble tildelt NLs utdanningsstipend Han skal studere gamle låser i Black District i England. NL årsmøte 2000 LÅSESMEDEN NR

6 Telenors Høysikkerhetsprosjekt i BERGEN Tekst og foto: Torild B. Andersen, Låsgruppen Wilhelm Nielsen Telenors virksomhet i Bergen har vært spredt på mange steder og i mange bygninger. Nybygget på Kokstad og rommer nå hele virksomheten, med unntak av visse tekniske funksjoner. Telenors mål for nybygget har vært: "Å samle selskapets kreative krefter, styrke selskapets identitet og videreføre selskapets tradisjon som ansvarlig samfunnsbygger". Tomten ved Flyplassveien ligger to km fra Flesland Lufthavn og sentralt i et av byens viktigste, nye næringsområder. Nybygget er på kvadratmeter i 5 etasjer og m2 er bruksareal som vil få ca arbeidsplasser. Prosjektgruppen i Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS var beslagkonsulent for arkitekten for hele bygget. Som et Høysikkerhetsprosjekt ble det stilt meget strenge krav til FG-godkjenning, brannkrav og rømning. Låsesystem Telenor er selv leverandør av adgangskontrollsystemet for senteret. Det var derfor naturlig å velge et nøkkelsystem med høy kvalitet og sikkerhet og med patenterte nøkler; Twin sikkerhetskonseptet. Telenor valgte Twin system på grunn av beskyttelsen mot ulovlig kopiering og piratemner. Twin er et patentert nøkkelsystem. Det vil si at det ikke kan komme piratnøkkelemner inn på systemet. Ikke at dette er et stort problem på vanlige tradisjonelle låssystemer, men om det skjer, blir det et problem. Videre ble det lagt stor vekt på dirksikkerheten og boresikkerheten av sylinderne. Dirksikkerheten på et vanlig system er på langt nær så høy som på Twin. Dette skyldes blant annet at Twin har to sett med stifter, toppfrest og sidefrest. At systemet er norskprodusert var også et viktig element og ikke minst, at det fins lokale, autoriserte forhandlere. Sett fra en låsesmeds sikkehetsmessige erfaring, burde alle nye systemer vært levert i Twin eller tilsvarende høysikkerhetskvalitet. Haken er at det er for kunden blir noe dyrere. Pris og kvalitet henger ofte sammen, også i sikkerhetsbransjen, men det er gode argumenter for å velge høysikkerhetskvalitet. Lås og beslag LWN har, som totalleverandør av lås og beslag, levert beslag og sylindere til ca 600 dører. Herav 400 sylindere i Twinsystem. Systemet ble levert i sikkerhetsnivå 2. I prosjektfasen var det regnet med at 23 dører skulle ha motorlås eller elektriske sluttstykker. Det endte opp med utstyr for 80 dører. Under utarbeidelsen av beslaglisten hadde ikke byggherren klart for seg hvor mange dører som skulle være adgangskontrollert, fordi det var uklart hvordan hver enkelt avdeling skulle "se ut". En stor del av de 23 dørene som i utgangspunktet var beskrevet med noe elektrisk (elektrisk sluttstykke) var derfor dører som skulle tilkobles brannalarm. Vi visste allerede i prosjekteringsfasen at det ville komme mange dører i tillegg. Derfor tilrettela vi dette ved at det ble beskrevet karmoverføringer og rørføring i mange strategiske dører, som korridordører, trappehusdører og dører for fellesrom. Dette gjaldt både "en og to-fløyete" dører. Dørene ble ellers beskrevet med 565 låskasser. Det ble også levert og montert ca 300 stk TS93 dørlukkere og 15 stk ED200 slagdørs-automatikker (de fleste IR-styrte for funksjonshemmede) i bygget. Telenor valgte dørlukkersystem med glideskinne fordi den har mindre åpningsmotstand og god design. Det ble beskrevet og levert dørlukkersystem med koordinator og elektrohold som tilkobles brannalarm (to-fløyete branndører står åpen, men lukkes v/brann). Noen av de samme dørene fikk dørautomatikk pga. funksjonshemmede og palletransport. Telenor / Arkitekt valgte Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS som samarbeidspartner fordi vi kan gjennomføre alt fra utarbeidelse av beslagliste til montasje. En stor fordel når mange ekstra dører kom inn, etter hvert som hver enkelt avdeling i Telenor kom med sine ønsker. Endringer gjorde vi på beslaglisten hele tiden, uten problemer, fordi Låsesmeden også styrte dette. Det ble en del ekstraleveranse også, på rustfrie dørvridere, langskilt og sylindere. Forberedelser og oppfølging er viktig Når man påtar seg et prosjekt av denne størrelse, må man være forberedt på at noe "går galt". Men dette prosjektet har fra vår side blitt gjennomført uten noen store overraskelser av betydning. Dette skyldes nok erfaringen fra tidligere prosjekter og at det har vært de samme konsulentene og montørene som har jobbet med prosjektet fra "a til å". Det vært to konsulenter og tre montører som har hatt befatning med Telenorbygget. Den erfaringen vi har gjort etter dette og andre prosjekt, er at forberedelsen er helt avgjørende for et godt resultat. Kontakten med arkitekt og ikke minst byggherre kan aldri gjøres godt nok. Det er ofte at arkitekten ikke "ser" behovet hos byggherren før det er for sent. En låsesmed som har mye kontakt med byggherrer i det daglige, ser behovene når bygget gjennomgås på tegning. En del av oppfølgingen av dette bygget og andre nybygg LWN leverer til, er å ta kontakt med de ansvarlige driftsfolkene etter at nybygget er tatt i bruk. De trenger kunnskap om de forskjellige produktene som er montert og vi ønsker selvfølgelig å knytte dem til oss som kunde for etterservice. Servicekontrakt på alt som omfatter lås og beslag er et viktig produkt å kunne tilby kundene. Låsesmedens kunnskap og kompetanse sikrer at produktene etterkontrolleres og justeres når det er nødvendig, og utvidelser og endringer i systemet er i trygge hender. 6 LÅSESMEDEN NR

7 Feiekost eller høysikkerhet hvordan låser du døren? Før i tiden ga feiekosten foran døren beskjed om at ingen var hjemme. Feiekosten var ingen lås, men den fungerte som en. Folk hadde respekt for denne "avlåsningen" og gikk ikke inn. Også i vår tid har de fleste respekt for låste dører. De som ikke har det, bruker sekunder på å bryte seg inn i en dårlig sikret bygning. Av M. Jensen Når du låser døren, i bolig eller på arbeidssted, setter du grenser for andre personers adgang. Disse grensene kan brytes. Hva slags lås du bruker og hvordan du tar vare på nøklene har betydning for hvordan grensene oppleves av en tyv. Innlåsningstyverier er vanligere enn de fleste tror. Tyvens verste fiender er støy, unormal synlig aktivitet og tidsnød. En riktig nøkkel, i gale hender, er vanskelig å oppdage som en ulovlig handling. Dette kan sammenlignes med å fjerne feiekosten, frekt og uten å lage oppstyr, i jakten på andres verdier. For at dine verdier skal være best mulig sikret, må du i tillegg til god fysisk sikring også være sikker på at du har kontroll over nøklene dine. Når skal du være på vakt? Hva bør du gjøre? Du har kjøpt bolig, og benytter forrige eiers låser og nøkler; unngå misforståelser og bygg om eller bytt låsene dine. Du har overtatt forretningslokaler etter andre. Du har fått systemnøkler og et "her er alle nøklene". Dette må du få bekreftet! Kontakt din NL- Låsesmed som hjelper deg å sjekke med låse-systemprodusent, om det er nøkler som mangler og hvor disse passer. Vurder og diskuter risikoen. Hovednøkler på avveier kan få store konsekvenser. Du har en virksomhet med flere ansatte og har nøkler som ikke er på sperret profil. Disse kan kopieres og produseres uten at noen ber om legitimasjon eller andre sikkerhetsforskrifter. Du mistet nøkkelkontrollen i det øyeblikk du utleverte den første nøkkelen, til din første ansatte og denne gikk ut av døren. Disse nøklene kan lages hvor som helst og til hvem som helst. Du leier ut en del av boligen din og gir en nøkkel til leietakeren. Nøkkelen er ikke på sperret profil. Leietakeren kan lettvint kopiere til venner og bekjente. Når han flytter får du en nøkkel tilbake, og du kan ikke vite om det er laget kopier. Risikovurdering Risikoen må du selv vurdere. Innlåsningstyveri dekkes vanligvis ikke av forsikringsselskapene. Tyveri av informasjon, kopiering av anbudspapirer o.l. blir kanskje aldri oppdaget før det er for sent. Hvordan du vil sikre deg bestemmer du også selv. Låsesmeder som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, kan hjelpe deg med å se hvilke muligheter du har. Bruk våre medlemmer som rådgivere i sikkerhetsspørsmål. NL Låsesmeden er spesielt utdannet til å installere sikre låssystemer, og gir deg den tryggheten du ønsker og sikkerheten du har behov for. Standard nøkkel Nøkkel uten sperring som kan kopieres /produseres av hvem som helst uten at noen ber om legitimasjon, bestilling eller andre sikkerhetsrutiner. Sperret nøkkel Kalles ofte systemnøkkel og er registret på en spesiell kunde/kundegruppe. Det er laget rutiner for hvem som skal ha lov til å bestille nøkler og hvem som kan produsere dem. Det føres ofte kontrollister for totalt antall produserte nøkler. Patentert nøkkel Beskyttet mot ulovelig piratkopiering ved patentert nøkkelprofil. Se etter foreningens symboler, de blå stripene og NL nøkkellogoen når du velger Låsesmed! LÅSESMEDEN NR

8 Låsesmedyrket rekruttering av elever i videregående skole Foreningen Norske Låsesmeder er svært opptatt av rekruttering til Låsesmedbransjen. Vår målsetting er at ungdom blir oppmerksomme på Låsesmedyrket, og at de får informasjon om hvilke gode framtidsmuligheter lås og beslag bransjen kan tilby. I den forbindelse deltok et par låsesmeder ved yrkesmesser for skoleungdom i høst: Oslo Rådhus var torsdag 2. november arena for en storstilt mønstring fra Oslos mange skoler med yrkesfaglige og merkantile studieretninger. Her kunne byens studerende ungdom få oversiktlig og nyttig informasjon Låsesmedyrket var representert ved Tonje B. Kristiansen fra Norsk Nøkkelservice, her sammen med Knut Sørensen (til venstre) og Fredrik Werner, elev ved VK2. om utdanning innen de ulike fag. Frammøtet av interessert ungdom var meget stort, og spørsmål de var særlig opptatt av var jobb og fortjenestemuligheter etter endt utdanning. Låsesmedyrket var representert ved Tonje B. Kristiansen fra Norsk Nøkkelservice A/S. Hun besto svenneprøven som låsesmed i sommer. Låsesmedfaget var plassert på stand for mekaniske fag, og her sto hun sammen med bl. a. sin sveiselærer fra yrkesskolen. Etter en litt treg start den første timen tok besøket seg veldig opp, og særlig blant jentene var det stor overraskelse at også de kunne ha store muligheter innen låsesmedyrket. Yrkes- og utdanningsmesse på Skarnes Langt opp i skauen, litt ut i elgjakta, fant jeg et brev på frontruta på bilen min. Nå skal ikke jeg fortelle mer fra elgjakta, bortsett fra at vi fylte nesten hele kvota og at Morten (læregutten) og jeg skjøt to elger hver. Jo, altså..brevet var en invitasjon til å være med på en yrkes- og utdanningsmesse på Skarnes. (En fra nabojaktlaget var med i arrangementskomiteen.) Messen var for ungdomsskoleelever fra Sør- og Nord- Odal med foreldre, med obligatorisk fremmøte for 10.-klassinger. Utstillere skulle være representanter fra offentlig og privat næringsliv. I håp om å rekruttere ivrige låsesmedspirer fra nærmiljøet, stilte vi opp. Alle utstillere fikk hvert sitt bord med stol-/er til og vi fikk etter forespørsel også tilgang til en stikkontakt. På bordet fikk vi balansert et stativ med en kortleser og en kodelås, koblet til en prøvekloss med en solenoidlås i (det var her stikkontakten kom inn i bildet), stiftsett og en sylinder i deler, en prøvekloss med en TV 2000 lås, noen låskasser, diverse brosjyrer (bl.a. NL sin) og en bolle med Twist. Det var den bollen med Twist som gjorde susen. Vårt inntrykk var at ungdomsskoleelever synes det er tidlig å bestemme seg for hva de skal bli når "de blir store". Spesielt de som blir tvunget til det. Men, høflige er vi i Odalen, så ingen forsynte seg av Twisten uten å spørre først. Når de så hadde forsynt seg, tvang vi dem til å høre på hva vi hadde å si mens de spiste opp. Bare én forsøkte å legge tilbake Twisten. Lykken var også at både Morten (lærling etter praksiskandidat ordningen) og Øyvind ("vanlig" lærling) ville være med. To unge kjekke gutter trakk minst like mange ungdomsskoleelever som meg og Twistbollen. Nå hører det med til historien at det faktisk var noen som virket oppriktig interessert i å høre om yrket vårt, og som konklusjon må jeg få si at en slik messe har mye for seg. Det er ikke mange ungdomsskoleelever som vet hva slags yrke de har lyst til å utdanne seg til. For å få noen ideer, er det fint å få treffe representanter fra flere forskjellige yrker. I tillegg fikk vi pratet sikring av enebolig med noen foreldre... Bra tiltak, Vi stiller gjerne opp igjen! Ingeborg Haukerud Ingeborgs Beslag og Låssystemer 8 LÅSESMEDEN NR

9 Opplæring i Åpningsteknikk for Safe Copiax AS innledet året med et kurs og opplæringsseminar for kunder som ønsker en bedre kompetanse innen spesielle fagområder i låsesmedfaget. Etter å ha kartlagt fagområdene hvor låsesmedene ønsker økt kompetanse, invitere man i september til kurs i "Åpningsteknikk for Safe". Owe Bengtson, til høyre, er en av de beste i verden på safe, og han er dyktig til å formidle sin kunnskap til interesserte kursdeltagere. Ti låsesmeder fra hele landet deltok på kurset som varte i fire dager. Owe Bengtson fra Sesam Lås & Larm i Göteborg var hovedforeleser. En av deltagerne, Kent Martinsen, forteller fra kurset: "Vi møtte opp tidlig på morgenen på Maarud Gaard sitt skogsbruk i Finnhold i Sør-Odal, langt inni skauen. Vi var en gjeng fra Nor og Sør i landet som var heldige å få være med på den nye kursserien til Copiax. Kurset var meget vellykket fordi det var såpass få deltagere og en svært dyktig instruktør. Owe Bengtson er en av de beste i verden på safe. Han hadde med seg ca 500 kg med forskjellige låser til safe som vi fikk god tid til å se /ta fra hverandre og sette i sammen igjen, og vi gikk igjennom ulike typer skap og oppbygging. Owe viste en rekke videoer fra safeåpninger som han hadde utført. Deltagerne var: Geir Rimi, Brann og Sikringsservice, Rolf Riediger, Låsmester 1, Arve Karlsen, firma Arve Karlsen, Yngve Sørensen, Tromsø Låsservice, Kent Martinsen, K.M. Brann og Låsservice, Ronny Karlsen og Bjørn Morten Jacobsen, Safe Tec, Stig M. Molde og Eirik Larsen, System Sikring samt Andre Bredesen, Servicesentralen Lås & Nøkkel. Maten var i tillegg meget god, og samværet om kvelden var godt faglig og sosialt med både inne og uteaktiviteter. Vi var blant annet på leirdueskyting og Camp med bål og mat og nogo attåt Avslutningsvis fikk vi testet at kunnskapsnivået hadde steget, med en uformell prøve. Med Owes kunnskaper og Maarud Gård som rammen rundt kurset, var samtlige deltakere og ikke minst arrangøren Copiax AS meget fornøyd med opplegget. For Låsesmeder som i fremtiden vil satse på allsidighet vil dette være et kjærkommet tiltak. En stor takk til Owe Bengtson og Copiax v/ronny Borgen." Copiax intensjon er å være koordinator mellom høyt kvalifisert fagpersonell og kundenes spesifikke behov, og Kursdeltagere åpnet en gammel hvelvdør på skogsbruket til Maarud Gaard. skreddersy en utdanning for låsesmeder. En viktig del er å finne fagområder hvor låsesmeden kan spesialisere seg. Dette vil styrke låsesmedens arbeidsområde og mulighet til å tilby spesialkompetanse. Nye spennende fagområder skal settes på timeplanen, og Copiax vil i første halvdel av 2001 igjen invitere låsesmeder tilbake til skolebenken. Foto: Kent Martinsen LÅSESMEDEN NR

10 Dette lurer vi på Spørsmål fra arbeidslivet besvart av juridisk rådgiver Odd Bjørnås, HBL Ordrenekt En bedriftsleder har reist spørsmål om ordrenekt kan være avskjedsgrunn, for eksempel når en arbeidstaker nekter overtidsarbeid. Retten til å avgjøre forhold som ikke er avgjort i lov, tariffavtale eller arbeidsavtale, ligger hos arbeidsgiveren. Denne retten blir gjerne omtalt som "bedriftens styringsrett", dvs. retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Det foreligger en ordre, som kan sies å være et påbud, når arbeidsgiver gir en melding til arbeidstakeren om å utføre en handling på en klar og utvetydig måte. Det å nekte å utføre et slikt påbud vil kunne innebære sanksjoner. Ved å begå ordrenekt opponerer arbeidstakeren mot styringsretten. Et eksempel på at ordrenekt kan være avskjeds- eller oppsigelsesgrunn, kan være å nekte overtidsarbeid når vilkårene for slikt arbeid foreligger etter arbeidsmiljølovens 49 nr.1, og det ikke er grunner for fritakelse for dette arbeidet, jfr. samme lovs 49 nr. 2. Et annet eksempel kan være å nekte å utføre et bestemt arbeidsoppdrag når det er klart hvilket omfang arbeidsplikten har i det enkelte tilfelle. Av hensyn til sanksjonene til arbeidsgiver, er det viktig å gjøre arbeidstakeren oppmerksom på hvilke konsekvenser ordrenekt kan føre til. Av og til kan det være naturlig å bruke oppsigelse fremfor avskjed, da dette er en mindre alvorlig reaksjon. Når det gjelder avskjed, vises til arbeidsmiljølovens 66 nr. 1, hvor det heter: "Arbeidsgiveren kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen." I følge NHOs standard arbeidsreglement, 10 a, kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker når denne "uten rimelig grunn nekter eller lar være å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller orden på arbeidsstedet". Spørsmål om feriepenger når det gjelder sluttvederlag for "tort og svie"? Jeg har som daglig leder og eier av bedriften i lang tid vært meget misfornøyd med en av arbeidstakere på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner. Dette er tatt opp med ham flere ganger, og i forrige måned ble vi enige om at han skulle fratre sin stilling frivillig, slik at det ikke var nødvendig med oppsigelse. Det ble i den forbindelse inngått en skriftlig avtale mellom bedriften og arbeidstakeren som gikk ut på at vedkommende avsluttet sitt arbeidsforhold samme dag. I avtalen fremgår for øvrig bl.a. at arbeidstakeren mottar to måneders lønn som sluttvederlag for "tort og svie". Det sies til slutt i avtalen at partene med dette anser saken for helt avsluttet. To uker etter avtaleinngåelsen tok vedkommende kontakt med meg, fordi han mente at han hadde krav på feriepenger av det aktuelle beløp. Hva er gjeldende rett på dette området? I ferielovens 10 heter det: "Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret." Det må i dette tilfellet foretas en fortolkning av den avtalen som er inngått. Beløpet er fremkommet som et minnelig oppgjør ved avslutning av arbeidsforholdet, slik at vederlaget ikke er et resultat av personlig arbeidsinnsats, noe for øvrig ordene "tort og svie" også gir uttrykk for. Det fremgår av uttalelser i en dom i Høyesterett at det i utgangspunktet har vært meningen å unnta fra beregningsgrunnlaget godtgjørelser som etter sin art og form må antas å tilflyte arbeidstakeren uten at de umiddelbart kan knyttes til hans personlige arbeidsinnsats. Slike spørsmål bør imidlertid tas opp og avklares før avtaleinngåelsen. Dersom det i avtalen bare hadde stått at vedkommende skal ha lønn i to måneder, men være fritatt for å arbeide i denne perioden, og det dessuten ikke er sagt noe om feriepenger, ville løsningen kunne blitt motsatt, med andre ord at det ville vært grunnlag for feriepenger. Konklusjonen blir, på bakgrunn av det som er opplyst, at arbeidstakeren neppe har krav på feriepenger av dette beløpet. Foreldelse av krav om lønn og feriepenger En leder av en mindre bedrift ønsker informasjon om når et krav om lønn og feriepenger i et arbeidsforhold blir foreldet. Det fremgår av foreldelseslovens 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er tre år. I følge lovens 3 regnes foreldelsesfristen fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse. Fristen skal altså regnes fra det tidspunkt lønnen skulle vært utbetalt til arbeidstakeren. Dersom arbeidstakeren ikke har gjort kravet gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om kravet, inntrer foreldelse tidligst ett år etter den dag da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jfr. 10 nr. 1. Denne fristen kan ikke forlenges etter denne paragraf med mer enn til sammen ti år, jfr. 10 nr. 3. Hvis arbeidsgiveren erkjenner forpliktelsen overfor arbeidstakeren uttrykkelig eller ved sin handlemåte, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente, avbrytes foreldelsen, jfr. 14. Når det gjelder andre former for avbrudd av foreldelse, kan det vises til 15 (rettslig skritt m.m.), 16 ( administrativ avgjørelse m.m.) og 17 (tvangsfullbyrdelse). 10 LÅSESMEDEN NR

11 Ny nøkkel til Private pensjoner De fleste låsesmeder har til nå ment at pensjonsordninger er forebeholdt ansatte i store bedrifter og ansatte i offentlig sektor som til enhver tid har vært villige til å avstå 2% av lønnen sin til fremtidig pensjon. Aktivitetene i små låsesmedbedrifter har vært så stor at informasjon om pensjonsordninger har måttet vike. Dessuten er det jo så lenge til! Stortinget har imidlertid vedtatt lovgivning som for første gang gjør pensjon interessant også for små bedrifter. Forsikringsbransjen har sett mulighetene allerede og er i ferd med å drille sitt markedsføringsapparat til å gå løs på et enormt stort marked i over små bedrifter i Norge med mer enn ansatte hvor det ikke finnes pensjonsordninger "Å tenke på pensjon er omtrent like morsomt som å tenke på døden. I tillegg er pensjon adskillig vanskeligere å forstå", sa en kjent amerikansk økonom. Det er med andre ord lov å vite lite og kunne lite om pensjon. Samtidig har det dannet seg mange myter om pensjon: Alle har hørt om noen som har spart til pensjon i mange år og som dør 14 dager etter at pensjonstilværelsen begynner og hvor arvinger ikke ser noe til innskuddene. Og hvem har ikke hørt om mennesker som betaler jevnt og trutt på sin pensjon i alle år og som blir avspist med et latterlig lite månedlig tilskudd til folketrygden? Og er det nå egentlig slik at dyktige fagfolk rekrutteres til bedrifter med gode pensjonsordninger? Innskuddsbasert pensjon Det nye begrepet er innskuddsbasert pensjon; kollektiv pensjon med avtalt innbetaling. Lær dere dette nye begrepet med en gang. En viktig forskjell på innskuddsbasert pensjon og tradisjonelle pensjonsprodukter, er at innskuddspensjon primært er en sparing til alderspensjon. Utbetalingen er avhengig av innskudd og avkastning og ligger nærmere bankinnskudd enn tradisjonelle pensjonsprodukter. Bedriftene skal med andre ord kunne starte med spørsmålet "Hva har jeg råd til å betale i året, og hvilke pensjonsytelser gir dette? Kan jeg velge å plassere pensjonsinnskuddet i markeder som gir høyere avkastning og kanskje høyere risiko, og kan innskuddet plasseres i sikrere papirer når pensjonsalderen nærmer seg?" Svaret er ja. Å tenke på pensjon er omtrent like morsomt som å tenke på døden. I tillegg er pensjon adskillig vanskeligere å forstå Fordelen for bedriften er at kostnadene er kjent. Den ansatte bestemmer med andre ord selv innskuddets størrelse og hvordan forvaltningen av pengene skal gjøres. Bedriften oppnår med andre ord kontroll over pensjonskostnadene og kan synliggjøre ordningen som et personalgode. Fordelen for de ansatte er at de får innsyn i sin egen pensjonsordning og muligheter til å påvirke hvordan pensjonsinnbetalingene blir disponert. Utbetaling skal ordinært skje ved avtalt pensjonsalder, 67 år, og den pensjonerte velger selv om han eller hun ønsker å få pengene utbetalt som en livsvarig pensjon eller over en tidsbegrenset periode. Utbetalingsperioden skal imidlertid vare i minst 10 år med jevne utbetalinger. Hva med skatten? For bedrifter er det fradragsrett, men arbeidsgiveravgift påløper. For arbeidstaker er det ikke skatt på innskudd og ikke skatt på avkastning, heller ikke formuesskatt, men skatt ved utbetaling. Det er i dag mulig å opprette innskuddspensjonsordninger utenfor så vel som innenfor skatteloven. For at ordningen skal være innenfor dagens skattelovgivning, må pensjonsordningen følge regelverket. Et viktig prinsipp er at alle ansatte behandles likt og at alle ansatte over 20 år med mer enn 20% stilling i bedriften skal være med i ordningen fra første arbeidsdag. I bedrifter med mer enn 15 medlemmer skal det opprettes en styringsgruppe for ordningen. Alle bedrifter med minimum to ansatte med 75% stilling eller en ansatt uten eierinteresser med minimum 75% stilling kan opprette innskuddspensjon. Styringsgruppen kan uttale seg om forvaltningen og om hvordan pensjonsinnskuddene bør forvaltes. Selve innskuddet kan fastsettes som et fast beløp uavhengig av lønn eller som en fast prosentandel av lønnen. Det skal gis forskrifter om dette. Innskuddspensjoner for lønn over 12G kan ikke dekkes innenfor skatteloven. 12G er i dag nærmere kr ,-. Forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, og banker er nå i ferd med å danne kø utenfor bedriftene. De er godt forberedte og veltrente markedsførere. Jeg har pekt på noen hovedmomenter som i alle fall må vurderes i alle bedrifter og husk: summen av alle faktorene ovenfor kan være negativ. Og sist, men ikke minst: Dersom tilbudet er for godt til å være sant, er det antagelig ikke det! Harry Bjerkeng Direktør i Håndverksbedriftenes Landsforening LÅSESMEDEN NR

12 Låsesmed på Nyskapningskonferanse Nyskapningskonferanse, smak på ordet! Det er ikke et ord vi møter ofte i den trauste låsesmedbransjen. Nå er det ikke ofte vi møter kvinnelige låsesmeder heller, Ingeborg Haukerud fra Odalen er en av de få. Hun har svennebrev og mesterbrev i Låsesmedfaget, har startet egen låsesmedvirksomhet, og er i tillegg en erfaren elgjeger. I oktober deltok hun på en nyskapningskonferanse, og deler gjerne sine inntrykk og erfaringer med Låsesmedens lesere: "Det begynte med at jeg fikk noe i posten som holdt på å ende ulest i søpla som reklame. Heldigvis er jeg så nysgjerrig at jeg kastet et blikk på arket først, og fikk med meg at det dreide seg om en konferanse med foredrag om etablering, patentering av oppfinnelser, IT og finansiering av prosjekter. I tillegg inkluderte det en mottagelse og en festmiddag (...), samt utdeling av en nyskapningspris og en entreprenørpris. Det gikk an å søke om deltagerstøtte. I utgangspunktet hørtes det spennende ut, men det kostet penger og jeg hadde ikke tid. Så jeg bestemte meg for å overlate det til tilfeldighetene og søkte om deltagerstøtte. Hvis jeg fikk det, så skulle jeg dra. Tilfeldighetene var på min side, og støtte fikk jeg. Åpningsdagen ble rar. Det var den siste dagen i elgjakta og jeg begynte med å skyte en åkerelg bak låven. Etter å ha slaktet den, kom Morten Montør og overtok flåinga, mens jeg dro innom jobben en times tid før jeg måtte haste avgårde for å rekke flyet. Vel framme var det masse folk i dress som kjente hverandre fra før, og jeg begynte å lure på hva jeg gjorde der. Det tok meg bortimot et døgn før jeg fant en som var interessert i å høre om elgen. Jeg kom for så vidt fort inn i det. Den første kvelden var det mottagelse med sprudlevann og kanapeer. Ikke før var jeg kommet inn i rommet før det kom ei dame bort til meg, presenterte seg og sa: "Deg har jeg visst ikke hilst på". Det tok ikke lang tid før jeg var en racer: "Deg har jeg lyst til å hilse på!", "Er det ledig her?", "Kan jeg sitte her?" "Forstyrrer jeg?" Det var ørten kaffe-/spisepauser så vi kunne bli kjent med hverandre, og jeg traff fryktelig mange artige folk. Det som var litt interessant å oppdage, var at jeg foruten ei dame fra Trøndelag som drev en bedrift som produserte stoler, ikke traff en eneste person som hadde et håndverk. Det var i Kristiansand siviløkonomer, oppfinnere, forskere, representanter fra finansieringsselskaper og byråkrater. SND hadde 30 representanter der. Hvis noen hadde en idé de trodde på, var dette selskapet å finne samarbeidspartnere i. Det var folk fra Norsk Patentbyrå, fra investeringsselskaper, SND og tilsvarende for oppfinnere som jeg ikke husker navnet på. Det som var litt artig, var at de fleste plasserte hverandre i en eller annen bås: "Oppfinner", "Forsker", "Entreprenør". Jeg ble umiddelbart plassert i "Gründer"-båsen. Selvstendig næringsdrivende i liten bedrift som ikke har funnet opp noe = "Gründer"! Foredragene var varierte og interessante. Noen var mer interessante enn lærerike, men det var litt morsomt også å høre om "den nye økonomien", hvordan skaffe alle de millionene du trenger for å starte en ekspansiv, internasjonal og vellykket bedrift, hvilken type investorer du skal henvende deg til, at Norge er for lite, at du må være villig til å ofre familie og venner for å jobbe 18 timer i døgnet osv. Jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg gjorde der. Ikke har jeg tenkt å børsnotere Ingeborg Beslag & Låssystemer (ja, jeg vet det er langt; kall det IBL) riktig enda og Norge er foreløpig ikke for lite, men det var fryktelig morsomt, slitsomt, intenst, inspirerende og absolutt lærerikt! Jeg traff mange forskjellige type mennesker som jeg ikke har i min omgangskrets til vanlig, og jeg tror det er ganske sunt. Det tok ca. et døgn før jeg tok bakken igjen og hvis jeg får invitasjon til neste år, så drar jeg!" Ingeborg Haukerud, Ingeborgs Beslag og Låssystemer Ingeborg Haukerud ble plassert i "gründer"- båsen på nyskapningskonferansen i oktober. "Det tok meg bortimot et døgn før jeg fant en som var interessert i å høre om elgen jeg skjøt rett før jeg dro av gårde", forteller hun. 12 LÅSESMEDEN NR

13 Ny organisasjon i NL Medlemstallet i foreningen Norske Låsesmeder har økt til 145. Arbeidet som er lagt ned siden starten av foreningen i 1977, har ført fram til svennebrev og mesterbrev i Låsesmedfaget. Foreningen har medlemmer i hele Norge, medlemmer som har høy kompetanse og er faglig dyktige. Tiden er moden for bruke flere ressurser til å utvikle og markedsføre NL og foreningens medlemmer. Årsmøtet vedtok å øke administrasjonen for å ivareta de mange oppgavene, og styret har ansatt Bård Eilif Hveding (40) som NL generalsekretær i 50 % stilling fra Bård Eilif er godt kjent for NLs medlemmer. Han satt i NLs styre fra 1992 til 1998, og har vært med i PR komiteen siden 1995, som leder siden I lås og beslagbransjen i Stavangerområdet er han også vel kjent, hans vei har gått fra jernvarebransjen til ren låsesmedvirksomhet, NL medlemskap i 1987, og mesterbrev som Låsesmed i Han har vært avdelingsleder og daglig leder i forskjellige virksomheter, bl.a. fire år i Hveding & Lunde. I 1990 startet han egen låsesmedvirksomhet; B.E. Hveding AS, og drev denne i Stavanger sentrum fram til 1998 da virksomheten ble solgt til Sikring & Låseservice AS. Bård Eilif har vært konsulent siden dette, sist hos Låsgruppen Stavanger. Da han sluttet der i sommer, startet han egen virksomhet igjen. Restaurering av gammel lås og konsulenttjenester er arbeidsområdene, noe som For NL er det naturlig med en arbeidsdeling der sekretær Marion Jensen og generalsekretær Bård Eilif Hveding er sidestilt. NLs oppgaver deles inn i faglig/framtidsrettet og administrativt arbeid, og fordeles med faglig hovedansvar til Bård Eilif, administrasjon til Marion. (80 % stilling). passer godt med stillingen som generalsekretær for Norske Låsesmeder Hvordan ser NL ut om 5 år? Bård Eilif står for nytenkning i strategi og høyere anerkjennelse i faget: Vi bør tenke enda mer på framtiden. sier Bård Eilif. Og forholdet til antall medlemmer, krav til medlemskap, samt forholdet til leverandørene er også svært avgjørende for NLs betydning som aktiv organisasjon og for framtidige økonomi. Organisasjonsplanen gir for øvrig et godt bilde av hvordan den nye administrasjonen ønsker å arbeide i årene framover. LÅSESMEDEN NR

14 Godkjente firmamedlemmer pr. 1. desember 2000 ALTA Thermoglass A/S Betongvn. 1, Pb Elvebakken, 9501 Alta Tlf.: fax.: ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf.: fax: ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb. 291, 1377 Billingstad Tlf.: , fax: BERGEN Bergen Nord Låsservice Kollåsen 1, 5095 Ulset Tlf.: , fax: Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf.: , fax: Døgnservice: Låsmesteren AS Conrad Mohrsvei 9, Pb. 312, 5068 Bergen Tlf.: , fax: Låsservice A/S Strandgt. 212, Pb 1846, 5024 Bergen. Tlf.: , fax: BÆRUM Låsbua A.S. Elias Smithsvei 26, 1337 Sandvika Tlf.: , fax: DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre storgate 37, Pb. 454 Brakerøy, 3002 Drammen Tlf.: , fax: Møller Undall AS Hamborggt. 21, Pb Drammen Tlf.: , fax: ELVERUM Lås & Sikring AS Per Sivlesvei 38, Pb. 384, 2405 Elverum Tlf.: , fax: FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice A/S Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf.: Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby, 1616 Fredrikstad Tlf.: , fax: GJØVIK b&t Låsservice as Østre Totenvei 35, 2816 Gjøvik Tlf.: , fax: Låsesmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf.: , fax: HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, Avd. Halden Oscarsgate 1, 1771 Halden Tlf.: , fax: HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2301 Hamar Tlf.: , fax: b&t Låsservice as Furnesveien 81-83, Pb Hamar Tlf.: , fax: HARSTAD Låsservice Nor as Mercurv. 6, 9408 Harstad Tlf.: , fax: HAUGESUND Sikring & Låsservice A/S Spannevn. 150C, Pb Postterminalen, 5504 Haugesund Tlf.: , fax: HOKKSUND Eiker Lås - service AS 3301 Hokksund Tlf.: , fax: Servicetlf HØNEFOSS K.M. Brann & Låsservice Haugsgt. 10, 3513 Hønefoss Tlf.: , fax: JESSHEIM Lås & Prosjektservice Postboks 41, 2051 Jessheim Tlf.: , fax: LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Fossgt Kongsberg Tlf.: , fax: KRISTIANSAND Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, Pb Postb., 4668 Kristiansand Tlf.: , fax: KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS 6530 Averøy Tlf.: , fax: LARVIK Låsesmeden Larvik AS Olavsgt. 5, 3256 Larvik Tlf.: , fax: Servicetlf.: LILLEHAMMER b&t Låsservice Lillehammer as Storgt. 36, 2609 Lillehammer Tlf.: , fax: LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 Lillestrøm Tlf.: , fax: LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal Tlf.: fax: MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Ranheimgt.10 Pb.528, 8601 Mo Tlf , fax: MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 49 B, 6415 Molde Tlf.: , fax: MOSS Moss Låsservice Øvre Torg, 1530 Moss Tlf , fax: MYSEN EL-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf.: , fax: NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Sørliveien 2, Pb. 112, 1482 Nittedal Tlf.: , fax: ODDA Odda Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf.: , fax: OSLO Alarm & Låskompaniet A/S Oluf Onsumsvei 9, 0680 Oslo Tlf.: , fax: Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer Sannergt. 32, Pb Rodel., 0501 Oslo Tlf.: , fax: Låsmester 1 Kjøberggt. 23, 0653 Oslo Tlf.: , fax: Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 Oslo Tlf.: , fax: Groruddalen Låsservice Bergensveien 4B (Grorud Senter) 0963 Oslo Tlf.: , fax: Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Arendalsgt. 12, 0463 Oslo Tlf.: , fax: Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningensgt. 32, 0154 Oslo Tlf.: , fax: Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15, Pb. 4232,Torshov, 0401 Oslo Tlf.: , fax: Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo Tlf.: , fax: Låsgruppen Oslo AS Vibesgt. 12, Pb Maj Oslo Tlf.: , fax: Møller Undall AS Østensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: , fax: Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf.: , fax: R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo Tlf.: , fax: Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkesgt. 37, Pb Tøyen, 0608 Oslo Tlf.: , fax: Safe Tec A/S Lås-& Nøkkelservice Jens Bjelkesgt. 9, Pb Sofienb., 0506 Oslo Tlf.: , fax: Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf.: , fax: Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr Kroghsgt. 2, Pb Grønl Oslo Tlf.: , fax: PORSGRUNN AS Brann-og sikringservice Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf.: , fax: SANDEFJORD Låsgruppen avd. Sandefjord AS Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf.: , fax: SARPSBORG Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax: SKIEN Låshuset AS Postboks 1024, 3704 Skien Tlf.: , fax: STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf.: , fax: SANDNES Sikring & Låsservice A/S Luramyrveien 67a, 4313 Sandnes Tlf.: , fax: STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf.: , fax: STRØMMEN Romerike Lås-Service Stasjonsveien 20, 2010 Strømmen Tlf.: , fax: TROMSØ Tromsø Låsservice AS Strandgt. 10, 9008 Tromsø Tlf.: , fax: Nøkler & Lås AS Storgt. 110, Pb. 2170, 9002 Tromsø Tlf.: , fax: TRONDHEIM Alarm og Sikkerhetssystemer AS Ladevn. 13, PB 5451, Lade 7442 Trondheim Tlf.: , fax: Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf.: , fax: Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasonsgt. 30, Pb. 2577, 7413 Trondheim Tlf.: , fax: SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, Pb Tempe, 7438 Trondheim Tlf.: , fax: TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Tordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 Tønsberg Tlf.: , fax: Firma Arild Næss Anders Larsensgt. 16, 3117 Tønsberg Tlf.: , fax: VERDAL P.A. Elektro AS Jernbanegaten 11, P.B. 138, 7650 Verdal Tlf , fax: ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf.: , fax:

15 FIRMAPROFIL Låsgruppen Stavanger Låsgruppen Stavanger rustfri 10 åring Det er allikevel en fullsortiment låsesmedbedrift vi har med å gjøre, der siste satsing er å styrke salg og service på dørautomatikk og adgangskontroll. Prosjektmarkedet er viktig for LGS, men det er et selvfølgelig mål å "leve med sluttbrukerne" etter ferdigstillelse av prosjekt. Rustfrie designvarer, ja designbeslag i sin helhet, foruten en alltid like blid Reidar Rage bak disken, er nettopp det som først møter en i Låsgruppen Stavangers (LGS) nye lokaler. Forus, industri- og handelssenteret midt mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger, er et naturlig valg for en håndverksbedrift der tilgjengelighet, service og responstid ofte er like viktig som pris. Bedriften feiret 10 års jubileum i mars (men har egentlig en låshistorie også før det, som bedriftene Hveding & Lunde as og Cave & Rage as ) og framstår i dag som en tiltalende og slagkraftig Låsgruppe avdeling. Daglig leder Terje Cave har vært med fra "tidenes morgen". Han er medskyldig i en bevisst spredning av dansk industridesign og eksklusive tyske Hewi toalettkoster i Rogaland. Bedriften har gjennom dette vært med på å sette sterkere fokus på design og funksjon, ofte til leveranser på offentlige bygg, der spørsmål om levetid og slitasje også er viktig. Bedriften teller i dag søtten ansatte fordelt på montører, systemavdeling, administrasjon, og en "hardtslående" konsulentstab. Andre stikkord; Medlemsbedrift i NL, TrioVing sikkerhetssenter, lærlingbedrift og Mesterbedrift. Faglig leder er Sigurd Pihl. I tillegg til å være eldstemann har han flest diplomer og gullrammer å vise til der i gården. Det er hyggelig å melde at hele fem ansatte har meldt seg opp til opptaksprøve i NL til våren. Med dette vil åtte mann ha avlagt sin låsesmedprøve. Vi ønsker lykke til og velkommen! BeHve LÅSESMEDEN NR

16 PRODUKTNYTT Internasjonalt toppmøte. Vinduslås 4920 Møller Undall melder at vinduslåsen for standard oval-sylinder for utadslående vinduer er på lager fyller kravene til godkjent låsing av vinduer og den er laget for standard ovalsylinder. Dette gjør at man kan tilpasse vinduslåser til ethvert låssystem. Dersom lås for innadslående vinduer er ønskelig, benyttes vinduslåsen 4910 som også finnes på lager. Kilde: Den Internasjonale Jernvaremessen Verdenssentrum verktøy Sikkerhetsteknikk, lås og beslag Fagmesse for bygge- og hobbyutstyr Know How Produkter Service Silca introduserer Triax-E.Code Triax E.Code er en ny elektronisk maskin fra Silca som filer sidefreste nøkler. Maskinen har som Silcas andre modeller et stilig og gjenkjennende design. Triax inngår i Silcas nettverk av maskiner, noe som gjør den lett å arbeide med. Programmet er Windowsbasert, og har samme oppbygning som for Silca Unocode og Lector. Man kan også bruke Triax som stand-alone. Den interne software delen har over 1000 kort i minnet, slik at det er mulig å file en mengde forskjellige nøkler. Den inneholder også automatisk kalibreringsprogram og har mange innstillingsmuligheter. Maskinen har faste søkerspisser, noe som gjør nøkkelfilingen rask og enkel. Fresen bytter man også enkelt ved en ny type hurtig chuck. Til Triax-E.Code kan man kjøpe en rekke forskjellige backer, f.eks. for Tubularnøkler og nye VW nøkler. Maskinen er CE-godkjent februar 2001 Norsk-Tysk Handelskamer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Tel.: fax: LÅSESMEDEN NR

17 PRODUKTNYTT Ny Bewacard erstatter alle kortlesersentraler Bewators brukervennlige program for adgangskontrollsystem har igjen blitt utviklet og forenklet. Nå blir det lettere for deg som forhandler å velge rett Bewacard kortleser til dine behov. Den nye Bewacard BC640, er en mangesidig kortlesersentral som erstatter alle eksisterende kortlesersentraler. BC640 er den fleksible kortleseren der du kan starte med en enkel kortleser for en dør, og siden la det vokse til et større system. Delt montasje BC640 er oppdelt i en sentral som plasseres i sikret område, hvor alle data lagres, og en slaveleser som sitter ved døren. Med delt montasje blir det nærmest umulig å manipulere den elektriske låsen. Valgfri lesertype Samtlige lesertyper (slavelesere) fra Bewator passer til BC640. Du har dermed muligheten til å koble magnetstripeleser, berøringsfri leser, eller handsfree leser til sentralenheten. Dette gir stor frihet. Tilkobling til Iris eller Bewapass/Entro Bewacard kan benyttes både til en "stand alone" løsning eller til en systemløsning. Med BC640 kan du bygge kort-leserene sammen til et lite sentralstyrt PC-system (med programvaren Iris) for opptil åtte dører. Alternativt kan du benytte BC640 i Bewapass/ Entro for opptil 512 dører. Dørkontroll Låskontakten kjenner etter om døren er lukket og låst, og meddeler via døralarmen om døren ikke lukkes etter gyldig adgang. Dette gir trygghet. Alarmforbikobling Innbruddsalarmen kan benyttes på et sikkert sett da BC640 kan styre og forbikoble, gjennom tilkobling til alarmsentraler. BC640 kan forbikoble alarmen både monostabilt og bistabilt. Programmering fra tastaturet BC640 programmeres fra tastaturet, enten fra tastaturet i sentralenheten eller fra slaveleseren, dersom den har tastatur. BC640 kommer derfor i to utgaver, en med og en uten tastatur i sentralen. BC640 har også antipassback, dag- og nattstilling på låsreléet og mye mer! Robust og Step elektriske sluttstykker Robust sluttstykker er produsert i presstøpt zink med deksel i rustfritt stål, og fallen i forkrommet messing. Robust er beregnet for dører med middels og lavt sikkerhetskrav. Step er beregnet for byggets ytre skall og på dører hvor det er FG-krav eller andre spesielle krav til sikkerhet. Step og Robust leverer også sluttstykker for rømningsdører og andre dører hvor omvendt funksjon er ønskelig. ELEKTROMEKANISKE HØYSIKKERHETSLÅSER Låsen genererer sin egen strøm Ingen batterier eller ytre strømkilder Mulighet til å registrere hvem som har åpnet låsen Godkjent for montering i safer Nedre Fogelbergsgatan 5, Göteborg Tel Telefax LÅSESMEDEN NR

18 BRANSJENYTT Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd på nett: Enklere å vite hva som er FG-godkjent Varierende teknisk kvalitet på sikkerhetsutstyr gjør det vanskelig for kunden å orientere seg. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd har i mange år bidratt i jungelen av tilbud, ved å sette sitt kvalitetsstempel på produkter og bedrifter av sikkerhetsutstyr. Med FGs web-sider er det nå langt enklere å orientere seg for brukerne, sier soussjef Erik Jørgensen i Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH *. FG s websider er tilgjengelige for alle og har adressen men kan også nås via I første omgang vil web en inneha en oversikt over FG-godkjent utstyr og firmaer innen brann og innbruddsikring. Internettsidene vil i tillegg inneholde FG s regelverk og publikasjoner. En del av disse er allerede lagt ut, de øvrige vil komme etter hvert. Publikasjonene er flittig benyttet av arkitekter, konsulenter, ingeniører, forsikringsbransjen, forsvaret, politiet og mange andre i sikkerhetsbransjen til å velge riktige sikringsløsninger. Den nye ordningen vil forhåpentligvis gjøre at flere får tilgang til å velge godkjent utstyr, og dermed velge bedre sikringsløsninger, sier Jørgensen. Alle FG-godkjente bedrifter har forpliktet seg til å leverer produkter og løsninger med tilstrekkelig kvalitet, samt å rette opp eventuelle feil og mangler umiddelbart hvis det skulle oppstå. "Den sorte bok" (publikasjonen Tilgjengelige FG-publikasjoner) forsvinner i sin nåværende form, etter å ha eksistert i siden Abonnementsordningen gjennom Norsk Brannvern Forening opphører ved årsskiftet. * FNH står for Finansnæringens Hovedorganisasjon og er en sammenslutning av Den Norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund fra 1. januar Når ting går galt eller Telenor media! Som noen kanskje har fått med seg har Safe Tec AS i Oslo blitt offer for en "trykkleif". I dette tilfelle også en med dysleksi! Historien er enkel; Safe Tec flytter sin forretning i vinter, og ønsket å informere om dette. Derfor spanderte firmaet ekstra mange annonser i aktuelle kataloger og tidskrifter. Modell RL 20 kr 305,- Modell RL 40 kr 365,- Uansett om du har behov for et nøkkelskap til 20 eller 2500 nøkler har vi skap som passer. Ring Ronny Karlsen og Bjørn M. Jacobsen forteller: " Telenor Media har noen av de katalogene vi bruker daglig, så Bedriftskatalogen, Bydelsguiden og Gule Sider var klare vinnere for valg av markedsføring. Det var da det begynte å gå galt! Etter avtale utarbeidet Telenor Media en annonse, og sendte den over til oss for korrektur. ( Lik den som står på trykk). Vi lo da vi så forslaget, og lurte på hva tekstforfattere egentlig driver med. Vi sendte korrekturen tilbake med et stort kryss over annonsen, og følgende tekst: "Prøv igjen, la oss få noe bedre vi kan jobbe ut i fra! " Det tok fjorten dager før vi igjen fikk samme annonse til korrektur. Bjørn utarbeidet en ny annonse, og sendte den til Telenor Media. Ingen nye meldinger kommer fra Telenor Media, og det virker tilsynelatende som om alt er i orden! Den gang ei! Telenor Medias forslag til annonse, som ikke var godkjent av Safe Tec, kom på trykk i Bedriftskatalogen. Etter vårt syn er annonsen direkte skadelig for firmaets renommé. Vi har ennå ikke kommet frem til hvor stor skaden blir, eller hva vi kan komme frem til med tanke på erstatning. Det hører med til historien at da vi sjekket vår annonse for Gule Sider, er det ikke sendt korrektur. Og etter purring på denne får vi til vår gru se at også her er det plenty trykkleif. "Vi oppfordrer alle om å dobbelskjekke annonser som skal inn i Telenor Media sine kataloger! " Altikon Safe A/S Tlf Haslevollen 3 Fax Oslo Safe Tec flytter for øvrig til Thv. Meyersgate 58 i Oslo, og åpner i nye lokaler den 2. januar. Telefon og faksnummer endres fra samme dato til: tlf , faks: Red. 18 LÅSESMEDEN NR

19 BRANSJENYTT Alf Munthe AS ny samarbeidspartner med foreningen Norske Låsesmeder Foreningen Norske Låsesmeder har samarbeidsavtaler med en rekke leverandører til låsesmedbransjen. Samarbeidet bygger på felles interesser for fysiske sikringstiltak, samt felles fokusering på kompetanseøkning og kvalitetskrav i bransjen. Avtalene har sammenheng med det aktive arbeid som foreningen Norske Låsesmeder gjør for å øke låsesmedfagets anseelse. Samarbeidet mellom NL og Alf Munthe AS startet i juli i år. Alf Munthe AS, firmaet som i våre dager er kjent for rask levering av hengelåser, beslag og tilleggsprodukter til låsesmedbransjen, har navnet sitt fra en nordmann som tilbrakte halve livet sitt i Canada og USA. Alf Munthe (f. 1870) kom i 1919 tilbake til Norge, etter 30 års omskiftende tilværelse i Canada og USA. Med seg hadde han erfaring fra jernbanens tjeneste, som "office engineer". Vel hjemme i gamlelandet startet han forretning som representant for amerikansk jernbanemateriell, spesialisert på signalmateriell. Kundene var de norske og svenske statsbaner. I 1938 omdannet han forretningen til familieaksjeselskap, og var selv disponent. Alf Munthe var bosatt i Oslo, og døde der i Hans sønn Alf Munthe jr. overtok selskapet etter farens død. Han var utdannet ved Oslo tekniske skole, og arbeidet en tid i rikstelegrafen før han startet i familievirksomheten. Han var født i USA i 1907, og dro tilbake dit for å videreutdanne seg og søke nye forretningsmuligheter. Da han kom tilbake til Norge i 1932, representerte firma Alf Munthe AS flere gode fabrikker. Den mest kjente var Master Lock Company, som firmaet representerer den dag i dag. Alf Munthe jr. døde i Helsen hans sviktet på syttitallet, og i 1976 overlot han den daglige driften til to av sine ansatte: Erling Westlie (f. 1924) og Rolf Lind ( f. 1944). Erling Westlie hadde på det tidspunktet 20 års fartstid i selskapet, Rolf Lind ti år. Med hver sin eierandel på 50 %, drev disse to sammen fram til Da solgte Westlie sin del, for å nyte sitt otium. Hans Kristian Martinsen (f. 1943), med maling og jernvarebakgrunn fra en gros og detalj i tredje generasjon, kjøpte Westlies andel i firmaet. Han har siden hatt ansvar for den daglige driften sammen med Rolf Lind. Den blide stemmen som svarer telefonen hos Alf Munthe tilhører Anne Grethe Nilsen. Hun har vært i firmaet i 35 år, og det sies at hun kan det meste i firmaet. Samarbeidet internt er meget godt, selv om Martinsen og Lind "holdes litt i ørene" av Anne Grethe Nilsen. Kanskje det er dette som gjør at man kan stole på raske leveringstider og god oppfølging fra Alf Munthe AS? internett Dette verdenskartet til Abus. Klikk på Europa, og kom rett til. Nyttige hjemmesider på internett Av Bård Eilif Hveding Oversiktelig site for tyske Abus, der du kan velge mellom tysk eller engelsk språk. Abus er produsent av tre grupper kvalitetsprodukter; lås for tohjulinger (med og uten motor), boligsikkerhet og hengelås. Produktene presentert med gode foto. Dette er stedet for de som vil se hvor store Assa Abloy er blitt. Ryddig dropdown meny for å finne alle konsernets datterselskap. Fint og seriøst. Lite fag; her er det storkapital, markedsandeler og siste aksjekurs vi snakker om. Det bør være slik, men..ble vi litt bekymret når VD, på første side, forteller at konsernet representerer verdens eldste bransje? Den får dere stå for selv, hr. Svanberg! Sånn skal det være! Du finner det du skal hos Assa AB, TrioVings svenske søster, raskt og greitt. Ikke gamle fraser og skryt. Rett på sak. Tips og råd for løsninger kan lastes ned med Acrobat Reader. Produkter er glimrende presentert, uten tilleggsprogram. Dette er som å bla i den gamle Assa katalogen. Gå i detalj på produktene og studer nærmere. (Flotte bilder) Vi har senere observert at flere svenske konsernsøsken har mye av det samme i innhold og layout. Kjekt! Fortsettelse neste nr. LÅSESMEDEN NR

20 BRANSJENYTT Åpent hus Silca En sen fredag kveld i begynnelsen av september kom en 18,5 meter lang leddbuss kjørende inn porten til TrioVing i Brobekkveien. Den var fullastet av ferdig oppstilte Silca maskiner og hadde Silca og Prodib merker både foran og bak. Etter hektiske timer til langt på kvelden sto det en ferdig utstilling av alle Silcas produkter i TrioVings kantine og i Prodibs utstillingsbuss. Tre spente svensker og ansvarlige hos Trio- Ving var klare til å ta imot det som måtte komme av kunder på en helt vanlig lørdag. En glad gjeng på atten låsesmeder fra Sikring og Låseservice, Sandnes, dukket opp før klokken ni lørdag morgen. De var på firmatur, kombinert med noen leverandørtreff, og tok seg god tid til å få presentert Silcas produkter. av fridagene sine til å få en gjennomgang av Silcas produkter. Utallige demonstrasjoner av de forskjellige maskinene ble foretatt. Silcas nye elektroniske maskin TRIAX E. CODE, for sidefreste nøkler, ble presentert for første gang i Norge. Mange var interessert i denne maskinen, og de første maskinene er allerede i fullt bruk ute i låsesmedfirmaene. Den store deltagelsen tyder på at man satte pris på denne satsingen fra Trio- Ving mot Silcas anerkjente produkter. Gode tilbakemeldinger fra samtlige kunder tilsier er at dette er et arrangement som er kommet for å bli! Torodd Folkøy, produktansvarlig Silca Ellers kom det folk fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør. 44 personer var med på henholdsvis transponderkurs og katalogkurs. Det var utrolig å se hvor mange låsesmeder som brukte Benny Hansson (til høyre) fra Silca i Sverige var godt fornøyd med at det totalt kom i overkant av 70 låsesmeder innom kurs og demonstrasjoner. Låshuset Larsens Eftf. AS Låshuset Larsens Eftf. AS Søker to nye medarbeidere: BUTIKKSJEF Vi trenger en voksen person med noen års erfaring fra bransjen, som skal ha hovedansvaret for vår butikk i Dronningensgate MEDARBEIDER til følgende arbeidsoppgaver: Produksjon og oppfølging av låssystemer, skiltgravering, kundekontakt pr. tlf, postbehandling m.m.søkere bør like å arbeide med tall og problemløsning. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, da full opplæring blir gitt. Til stillingene ønsker vi oss medarbeidere som: Har god ordenssans og er nøyaktige Kan arbeide systematisk og selvstendig Tiltredelse etter nærmere avtale. Eventuelle spørsmål om stillingene rettes til Stein Bugten, tlf Skriftlig søknad sendes: Låshuset Larsens Eftf. AS, Dronningensgate 32, 0154 Oslo LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder 20 LÅSESMEDEN NR

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

www.norsk-lasservice.no

www.norsk-lasservice.no Dørautomatikker Kodelåser Adgangskontroll, kortproduksjon Lås og beslagprodukter Nøkkelskap Elektromekanisk avlåsning Porttelefon-systemer Rømningsdørteknikk Postkasser Fast/rulle-gitter Dører og vinduer

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant 1. Felles mål for opplæringen i bedrift for låsesmed 2. Framstilling av nøkler 3. Låser og beslag 4. Låsesystemer og beslaglister 5. Elektro 6. Elektromekaniske låser og adgangskontrollanlegg 7. Dørlukkere

Detaljer

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866 KABA Elolegic en innovasjon innen elektromekanisk låsing www.mu.no Tlf: 06866 KABA elolegic sikkerhet og fleksibilitet KABA elolegic er et perfekt låssystem for deg som ønsker - å slette nøkler på avveie

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22

Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22 Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 20013 Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no side 22 NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13 LÅSESMED Medlem av Foreningen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Siedle porttelefonsystemer

Siedle porttelefonsystemer Siedle porttelefonsystemer Kaba MøllerUndall AS Alt fra mekanikk og montasje til elektronikk og service. Vi er din totalleverandør! Med vårt landsdekkende nettverk av egne avdelinger, Kaba Partnere, Kaba

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

TrioVing dp og dp CLIQ

TrioVing dp og dp CLIQ TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Teknologi i system Låssylinderen er låsens hjerne; den utskiftbare komponenten som kontrollerer

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012. Medlemsbesøk. på kryss og tvers. side 14-15 LÅSESMED. Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder

Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012. Medlemsbesøk. på kryss og tvers. side 14-15 LÅSESMED. Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Organ for Foreningen Norske Låsesmeder August 20012 Medlemsbesøk på kryss og tvers side 14-15 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Leder Kjære låsesmedkolleger Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim FDV Dokumentasjon Fag: Lås og beslag Prosjekt: Nedre Humlehaugen Prosjektnr: 101819 Leverandør:, Avd Trondheim Ordrenr Fakturanr Vedrørende 209897 Nedre Hummlehaugen B3 Innhold: Kontaktpersoner Ettersyn

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år 1977 2002 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003

Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003 12003 Det handler om å lære, Låsesmedtreff 2003 side4-7 ELF fokus på billås side 14 Ny generasjon NL-opplæring side 9 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder MARS 2003

Detaljer

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer