Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014"

Transkript

1 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side 6-9 KLIMAMÅL Allerede to år før målene i klima- og miljøprogrammet skal innfris, viser tallene at vi er på god vei. Side 14

2 REDAKTØRENS HJØRNE Vi må tørre å tenke litt større enn oss selv For ti år siden var neppe samhandling det mest brukte begrepet i norsk helsetjeneste. Nå må det være høyt på vår "ti-på-topp-liste" over mye brukte ord. Vi har en reform med samhandling i navnet, ansatte med samhandling i tittelen, dokumenter, planer og avtaler om samhandling. Samhandling kan fremstå som et noe "mykt" og utydelig begrep. Samhandle - handle sammen. Det gir assosiasjoner til felleskap, gode ønsker og intensjoner. I følge wikipedia er "samhandling et begrep som benyttes om koordinering og gjennomføring av aktiviteter i en prosess der ingen enkelt person eller institusjon har et totalansvar for prosessen. Prosessen må derfor finne sted i forhandlinger mellom aktørene." For pasientene handler det om harde realiteter En prosess der ingen har totalansvaret. For pasientene handler det om harde realiteter. Blir du syk, vil du møte mye dyktig helsepersonell. Alle har ansvar for kun én del av tilbudet til deg. Det kan være avgjørende for din videre helse at samarbeidet mellom fastlege, sykehusets mange avdelinger og kommunehelsetjenesten fungerer. - Vi må tørre å tenke litt større enn oss selv, sier samhandlingssjef Irene Jørgensen. For pasienten er ikke opptatt av hvem som har ansvar for hva. God samhandling er krevende. Det krever en helsetjeneste med tydelig ansvars- og oppgavefordeling, tillitt og respekt mellom nivåene og vilje og evne til å se helheten i pasientens behov. Hvordan bidrar vi til det ved Sykehuset i Vestfold? I dette nummeret av Kursiv kan du møte sykehusets nye samhandlingsdirektør og lese om hans tanker og planer for arbeidet med samhandling ved SiV. Som vanlig ønsker vi tips og innspill til saker: Merete Bugsett Lindahl kommunikasjonssjef FIKK KONFEKT: - Takk for den gode jobben dere gjør! Det var budskapet da blærekreftpasient og medlem av blærekreftforeningen, Arild Johansen, delte ut konfekt til urologene fredag 2. mai. Urolog Erik S. Haug synes det er bra med fokus på sykdommen. - Dette er en kreftform som de fleste lever med, og som vi vil se mer av med en økende eldre befolkning, sier han. På bildet: Arild Johansen (t.v), Erik S. Haug, Synøve Haugerud og Sven-Arve Østereng. HAR DISPUTERT: Lege og forsker Jan Magnus Fredheim. Søvnforstyrrelser hos mennesker med fedme Tirsdag 29. april forsvarte lege og forsker ved SSO, Jan Magnus Fredheim, sin doktorgradsavhandling. Obstruktiv søvnapné (nattlige pustestans) øker risikoen for diabetes, hjerte- karsykdom og tidlig død. I sin doktorgradsavhandling har Fredheim funnet at vektreduksjon, uavhengig av om dette oppnås via fedmekirurgi eller livsstilsendring, kan være en meget god behandling for obstruktiv søvnapné hos sykelig overvektige pasienter. Fredheim og kolleger fant også at to tredeler av sykelig overvektige med prediabetes, forstadiet til diabetes, hadde obstruktiv søvnapné. Dette er ikke vist tidligere. I avhandlingen testet forfatteren også nøyaktigheten til et apparat som kan diagnostisere obstruktiv søvnapné på en praktisk og enkel måte. Fredheim forsvarte sin doktorgradsavhandling ved institutt for klinisk medisin ved UiO, tirsdag 29. april. Tittel på prøveforelesningen var: Søvn og søvnforstyrrelser hos mennesker med fedme. Professor Jøran Hjelmesæth har vært hovedveileder for avhandlingen.

3 UTLYSNING AV LEGATMIDLER: Legatstyret har besluttet å lyse ut midler for Det utlyses kroner i midler fra Felleslegatet ved Sykehuset i Vestfold med søknadsfrist 23. mai Fordelingen av midlene skjer senest i september Midlene vil mest sannsynlig bli fordelt på flere prosjekter. Mer informasjon om kriteriene for å søke finner du på intranettet. UTVIDER TILBUDET: Tjenesten med ambulerende røntgentjenester utvides nå fra kun å betjene sykehjem til også å gjelde beboere i omsorgsboliger. Om kort tid vil også kriminalomsorgen og PU-boliger med fast bemanning innlemmes i prosjektet. Prosjektet varer ut 2016, og i denne perioden betaler institusjonen eller pasienten kun egenandel som ved en poliklinisk time ved sykehuset. Kampen mot resistente bakterier Verdens håndhygienedag har i år fokus på kampen mot resistente bakterier. - Vi ser at det er en økning i antibiotikaresistens, forklarer smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther. Årets kampanje har derfor som hovedfokus at håndvask og god håndhygiene også hjelper mot disse bakteriene. - Resistente bakterier kan blant annet overføres via hender. Håndvask og sprit hindrer at vi sprer disse bakteriene, forklarer hun. Mindre antibiotika Kronisk syke pasienter og kreftpasienter er spesielt utsatt. - Disse pasientene har et svekket immunforsvar og er spesielt utsatt for infeksjoner. Derfor er det ekstra viktig å være bevisst på håndhygiene for helsepersonell, pasienter og pårørende på sykehus. Men det er også viktig å være bevisst på dette i hverdagen, påpeker Vandbakk-Rüther. Håndhygiene er ett av de viktigste tiltakene for å forebygge infeksjoner, og for å bedre pasientsikkerheten. Det henger også sammen med bruken av antibiotika. Overforbruk av antibiotika fører til at mikrober blir motstandsdyktige mot disse legemidlene, og det er en nasjonal målsetting at forekomsten av antibiotikaresistens i Norge ikke skal øke. HUSK HÅNDHYGIENE: Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther påpeker viktigheten av en god håndhygiene. Smykkefritt sykehus Ved SiV ble verdens håndhygienedag 5. mai blant annet markert i vrimleområdet med en stand. Der var det utdeling av diverse profileringsartikler som håndsprit og karabinkroker til å henge ringer og klokker i. Denne dagen var også alle seksjoner ved SiV invitert til å bli med på en smykketelling. - SiV skal være et smykkefritt sykehus, noe som innebærer at klokker, ringer og øredobber må av dersom man er kledd i hvitt eller grønt. Det er en enkel og udiskutabel regel, men vi ser at sykepleierne fortsatt er flinkere enn legene til å etterleve dette, sier smittevernoverlegen. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Anja Jasinski Wright Grafisk design Anders Tormodsrud Anja Jasinski Wright Har du tips? Send e-post til Trykket opplag: Vi tenker miljø, last ned KurSiV til mobil og lesebrett. KurSiV MAI

4 Sikrer taushetsplikten med øreklokker til pasientene Å ivareta taushetsplikten under legevisitten på flersengsrom er en kjent utfordring i norske sykehus. Dette har sykepleiere og leger ved lungeavdelingen ved SiV forsøkt å gjøre noe med. De har innført øreklokker. - I begynnelsen var det mange som syntes at dette var litt komisk. Men nå er det flere avdelinger som ønsker å gjøre det samme, forteller teamleder ved medisin 5a lunge, Lene Skoglund. Etter tips fra et annet helseforetak, har avdelingen nylig gått til innkjøp av 12 øreklokker, fire til hvert team. Under legevisitten får pasientene utdelt disse for at de skal unngå å høre hva legen sier til de andre pasientene i rommet. Stor nytteverdi Helsedirektoratets anbefaling er at legevisitt bør foregå på egne samtalerom. Men dette lar seg ikke gjennomføre i praksis på alle avdelinger. Ved lungeavdelingen er de fleste pasientene sengeliggende på flersengsrom, og samtalerommet er for lite til at man kan kjøre inn en seng. - Vi har de lokalitetene vi har. De kan vi ikke gjøre noe med på kort sikt. Da må vi være kreative på andre måter, vi må tenke litt nytt. Øreklokkene har stor nytteverdi for oss, og gjør at vi kan FIN MUSIKK: Pasient Frank Wivestad var godt fornøyd med å ha på øreklokker under legevisitten, og hadde kun ett krav til ordningen: - Det må være fin musikk! ivareta pasientene på en enda bedre måte, mener Skoglund og legger til at øreklokkene kun benyttes under de daglige visittene og ikke når legen skal ha lengre samtaler med pasienten. Fornøyde pasienter Og hva mener pasientene? - Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Noen synes det er litt varmt å ha dem på, men det er det eneste, forteller Skoglund. Også overlege Adina Lunde er fornøyd med den nye ordningen. - Nå kan pasientene spørre om hva som helst uten å være redd for at de andre skal høre det. Vi opplever at pasientene blir mer aktive og at vi får mer tid med dem, sier hun. Akupunktur til brystkreftopererte Kan akupunktur hjelpe brystkreftopererte mot hetetokter? Pasienter som er operert for østrogenreseptor positiv brystkreft, medisineres med østrogen-antagonister i minst fem år etter operasjon. Den største bivirkningen av slike medisiner er hetetokter. Fysioterapeut ved smertepoliklinikken, Jill Hervik, har gjennomført en studie som har undersøkt om akupunktur kan redusere disse plagene. Færre hetetokter I studien ble 88 brystkreftopererte kvinner randomisert til 15 behandlinger med enten tradisjonell kinesisk akupunktur (TKA) eller shamakupunktur (kontrollgruppen). - I gruppen som fikk tradisjonell kinesisk akupunktur ble antall hetetokter signifikant redusert både dag og natt. Livskvaliteten ble også signifikant bedret i behandlingsperioden og de påfølgende 12 ukene, forklarer Hervik. For kontrollgruppen var det annerledes. En signifikant reduksjon i antall hetetokter ble registrert om natten under behandlingsperioden, men effekten ble reversert i løpet av de neste 12 ukene. Bedret livskvalitet - Da livskvaliteten til disse kvinnene ble undersøkt to år senere, viste det seg at de som hadde blitt behandlet med TKA, vurderte livskvaliteten til å være bedre enn dem fra kontrollgruppen, men kvantitative resultater viste ingen signifikant forskjell mellom gruppene, forklarer Hervik. Resultatene av studien, som er veiledet av Odd Mjåland, ble nylig publisert i tidsskriftet SpringerPlus Oncology, og er en del av Herviks doktorgradsavhandling. FORSKER PÅ HETETOKTER: Fysioterapeut og akupunktør Jill Hervik. 4 KurSiV MAI 2014

5 Prosjekt: De sykeste ved SiV Hva kan vi gjøre for å bedre pasientsikkerheten for de sykeste ved SiV? Det skal forprosjektet "De sykeste ved SiV" forsøke å gi et svar på. - De sykeste ved SiV er i denne sammenhengen voksne pasienter som befinner seg på sengeposter, på medisinsk overvåking (MOV) eller på intensiv. Dette forprosjektet har som formål å bidra til bedre pasientsikkerhet og sikre riktig bruk av ressurser, forklarer prosjekteier og klinikksjef ved medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll. Prosjektet er klinikkovergripende og organisert gjennom fire arbeidsgrupper som i løpet av våren skal jobbe med og utrede flere forskjellige tiltak. Hva skal gjøres? LIS-lege Gustav Siqueland leder gruppen som skal utarbeide en plan for å øke den akuttmedisinske kompetansen hos LIS-leger. Sykepleier Emma Simonsen Lund leder gruppen som skal utarbeide en plan for hvordan man ved alle sengeposter kan innføre MEWS-score som et verktøy for systematisk observasjon av pasienter, og tidlig identifikasjon av forverring av tilstand. LIS-lege Martin Paulson leder gruppen som skal utrede om det er hensiktsmessig å etablere et uttrykningsteam, og eventuelt utarbeide en plan for hvordan SiV kan opprette et slikt team som kan tilkalles til sengeposter etter bestemte kriterier. Controller Anne Holm Moen leder GRUPPELEDERNE: Fra venstre gruppeleder Anne Holm Moen, prosjektleder Therese Hansen Roll og gruppeleder Emma Simonsen Lund. De to andre gruppelederne, Martin Paulson og Gustav Siqueland, var ikke til stede da bildet ble tatt. gruppen som skal utrede ulike alternativer for den fysiske organisering av MOV og intensivavdelingen. Gruppen skal også utrede organisasjonsmodeller som kan gi bedre utnyttelse av spesialkompetente personellressurser. Allmøte i juni Alle gruppene er nå godt i gang med arbeidet. Forprosjektfasen skal sikre et omforent og tilstrekkelig komplett beslutningsgrunnlag for ledergruppen, slik at en gjennomføringsfase kan iverksettes på riktig grunnlag. - Sluttrapporten vil bli presentert på et allmøte i juni. Den vil da være et beslutningsgrunnlag for administrerende direktør og hans ledergruppe til videre implementering eller ikke, forklarer prosjektleder Therese Hansen Roll fra Sykehuspartner. PS. Du kan lese mer om prosjektet under fanen "De sykeste ved SiV" på intranettet. - Det flotteste beredskapsrommet i hele HSØ Beredskapsrommet er blitt oppgradert med nye tekniske løsninger. - Nå har vi det flotteste beredskapsrommet i hele Helse Sør-Øst, sa en fornøyd beredskapssjef Else-Marie Ringvold, da rommet offisielt ble innviet fredag 11. april. Seks store skjermer, en projektor og en interaktiv tavle gjør det lettere å holde oversikt i en krisesituasjon. Beredskapsrommet, eller K-rommet, brukes når det settes krisestab ved gul og rød beredskap. Men det er også mulig å bruke rommet til andre møter. - Dette skal være et flerbruksrom, og kan også bookes til møter utenom beredskapssituasjoner, informerer Ringvold. Åpningen av det nye rommet ble feiret med både kake og snorklipping, og en gjennomgang av de tekniske løsningene. KLIPPET SNOREN: Beredskapssjef Else-Marie Ringvold. KurSiV MAI

6 TEMA: SAMHANDLING Visjonen om en helhetlig helsetjeneste Ett sykehus, 12 kommuner og mer enn 200 fastleger. Hvordan kan samhandlingen mellom disse utvikles videre - til det beste for pasientene? Spørsmålet har svirret i hodet på Geir Magnussen fra lenge før han i mars gikk over fra å være klinikksjef ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, til å bli samhandlingsdirektør ved SiV. Svaret er ikke enkelt, og det finnes nok ei heller én fasit. Magnussen har likevel gjort seg noen tanker om hvilke utfordringer vi står overfor i årene som kommer. - Jeg tror vi må vende tilbake til intensjonen med reformen. Vi må tenke litt utover summen av enkeltprosjekter. Samhandling er mer enn gode henvisninger og utskrivningsklare pasienter, sier han. Og med intensjonen med reformen mener han spesielt fokuset på å forebygge fremfor å reparere, og å flytte tjenester nærmere der folk bor, til kommunene. - Det er gjort veldig mye bra siden samhandlingsreformen trådte i kraft, blant annet er det gjort et grundig og godt arbeid med å få de lovfestede samarbeidsavtalene på plass. Det er også gjennomført mange gode enkeltprosjekter, men vi har i mindre grad klart å flytte selve pasientforløpet slik at presset på sykehuset bremses. Fokus på barn og unge Magnussen savner også et sterkere fokus på rus og psykiske lidelser, særlig hos barn og unge. - Det har vært mye fokus på somatikk, og det er naturlig siden de økonomiske virkemidlene også har vært knyttet opp til den delen. Men jeg tenker at psykisk helseproblematikk hos barn og unge er Samhandling er mer enn gode henvisninger og utskrivningsklare pasienter noe av det viktigste vi kan jobbe med, og hvor tidlig innsats kan være svært avgjørende. Respekt og tillitt Det er heller ikke tvil om at når 13 parter (12 kommuner og ett sykehus) skal samarbeide, kan beslutningsstrukturen bli litt kronglete. Magnussen mener derfor at SiV med fordel kan engasjere seg sterkere i samarbeidet med kommunene, være proaktive og tydeliggjøre sykehusets ambisjoner på samhandlingsområdet. - Et godt samarbeid må være basert på tillitt og respekt for hverandre. Det føler jeg at vi har klart å få til. Vi må forsøke å jobbe sammen Geir Magnussen 6 KurSiV MAI 2014

7 SAMHANDLINDSDIREKTØR: Geir Magnussen er ansatt som samhandlingsdirektør ved SiV. HUSKER DU? Samhandlingsreformen i kortversjon: med alle kommunene der det er ønskelig. Men det må også være mulig å få til et eget samarbeid med de kommunene som er ekstra ambisiøse og som ønsker å få til mer på litt kortere tid. Livsstilsendring For å strukturere arbeidet er det utarbeidet en handlingsplan som tar for seg hva som skal gjøres i år. Arbeidet med planen for 2015 er satt i gang, og skal være klar tidlig i september. For å bidra til brede diskusjoner om veien videre skal det også hvert år arrangeres en samhandlingskonferanse, med bred deltakelse både fra politikere, styret for SiV, administrative ledere, fagfolk og brukere. - Samhandlingsreformen er en livsstilsendring av norsk helsevesen. Og alle vet at en livsstilsendring tar tid. Men vi er godt i gang og blir bedre år for år. Forebygge fremfor å reparere Tidlig innsats fremfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene Samle spesialiserte fagmiljøer Sterkere brukermedvirkning Hvorfor fikk vi reformen? Vi blir stadig flere eldre De kroniske og sammensatte sykdommene øker Behov for koordinerte og sammenhengende tjenester Behov for økt innsats for å forebygge sykdom KurSiV MAI

8 TEMA: SAMHANDLING VISSTE DU? Her er en liten oversikt over noe av arbeidet som er gjort på samhandlingsområdet i Vestfold: De lovfestede samarbeidsavtalene og strukturen i arbeidet er på plass (overordnet samarbeidsavtale, delavtaler, tjenesteavtaler og handlingsplan) Fokus på elektronisk samhandling (pleie- og omsorgsmeldinger og dialogmeldinger) Det har vært jobbet med to viktige pasientforløp, slag og kols Etablert nettverk for alvorlig syke og døende Kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser med døgnfunksjon er etablert i de fleste kommunene Samhandlingssykepleiere ansatt ved sengepostene på sykehuset Mobilt røntgen til sykehjemmene Kompetanseheving i alle sykehjemmene i Vestfold Ambulante team er etablert Prosjekt om e-læring i klinikk psykisk helse og rusbehandling Praksisnytt - informasjon fra sykehuset til primærhelsetjenesten SAMHANDLINGSMØTE: Her er helse- og sosialsjefene i - Viktig med fokus på kompetanse i kommunene HELSE- OG SOSIALSJEF: Lise Tanum Aulie i Sandefjord kommune. 8 KurSiV MAI 2014 Helse- og sosialsjef i Sandefjord kommune, Lise Tanum Aulie, mener den viktigste oppgaven fremover er å få opp kompetansen i kommunene. - Det er viktig med fokus på kompetanse i kommunene, slik at vi er i stand til å ivareta de oppgavene som kommer. I dette arbeidet er nettopp samhandlingen med sykehuset viktig, mener Tanum Aulie. - Det gjelder både overføring av kunnskap og i arbeidet med å lage gode pasientforløp og rutiner, slik at pasientene får et trygt behandlingsforløp totalt sett. Tanum Aulie mener samarbeidet med sykehuset er blitt mye bedre enn før. - Jeg opplever at vi har fått til et mye mer aktivt samarbeid med sykehuset enn vi hadde før reformen. Samarbeid på flere nivåer - Dette samarbeidet er tydelig på flere nivåer. Rådmennene møter jevnlig sykehusdirektøren, og helse- og sosialsjefene har møter med klinikksjefene. Men det viktigste samarbeidet skjer på fagnivå, og det er kanskje også her vi er kommet lengst, mener hun. Sandefjord kommune er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og har satt kompetanseutvikling og fagutvikling i høysete. - Fagfolkene synes det er spennende med nye oppgaver, men samtidig er det vår oppgave at det oppleves trygt og sikkert å være på vakt.

9 - Vi må tørre å tenke litt større enn oss selv Samhandlingssjef ved SiV, Irene Jørgensen, har analysert alle avviksmeldinger for å finne ut hva vi kan lære av feilene. I 2013 ble det meldt 116 samhandlingsavvik i avvikssystemet for kommunene og sykehuset. - Avvikene er i hovedsak knyttet opp til ufullstendige opplysninger i epikrisen og i pleie- og omsorgsmeldingene. Det som går igjen er at dokumentasjonen er mangelfull med hensyn til plan for videre oppfølging, i tillegg til mangelfulle eller forvirrende opplysninger om medisinering. De fleste avvikene er meldt fra kommunene. kommunene, klinikksjefene ved SiV og tillitsvalgte samlet til møte i samhandlingsutvalet (SU). Tenke kreativt Jørgensen er glad for at overordnet samarbeidsavtale og samhandlingsmodellen for Vestfold endelig er kommet på plass. - Vi jobber nå etter årlige handlingsplaner som sikrer at alle initiativer blir samkjørt og vi får mål og retning på samarbeidet. Vi har jobbet mye med avtalene, og avtalen om utskrivningsklare pasienter har hittil fått størst oppmerksomhet. Og hva som skal til for å få samarbeidet til å bli enda bedre? - Nå er ikke samarbeid et mål i seg selv i denne sammenheng. Samarbeid er en metode som fungerer godt når vi vet hva vi skal oppnå i fellesskap. Samarbeid på tomgang er bare frustrerende. Samhandlingsreformen har tydeliggjort helsetjenestens utfordringer både på kort og lang sikt. Hvordan vi vil løse oppgaven kommer blant annet an på vår vilje og evne til å tenke kreativt - og langt utover "meg og mitt", sier Jørgensen. - Det er i overgangene vi er mest sårbare - Vi har et felles ansvar for at pasientene får et sammenhengende pasientforløp av god kvalitet. Det mener sykepleier og praksiskonsulent ved SiV, Kirsti Nyerrød. Hun har jobbet ved SiV som sykehuskontakt for Sandefjord kommune, nettopp for å sikre en best mulig samhandling mellom kommunen og sykehuset. - Det er i overgangene vi er mest sårbare, sier hun, og peker på at det i mange tilfeller også er for lite kunnskap om hvem som har ansvar for hva. - Vi må ha en klar oppgave- og ansvarsfordelig mellom kommunene og sykehuset, noe som er nedfelt i samarbeidsavtaler mellom SiV og kommunene. Det er også viktig at alle, ikke minst de som jobber med dette til daglig, har kjennskap til innholdet i avtalene, og etterlever det. Elektronisk kommunikasjon En tydelig og god kommunikasjon mellom de ulike partene er også nødvendig for å få til gode pasientforløp og for å sikre de sårbare overgangene. - Målet må være at vi kan sende all dokumentasjon elektronisk. Vi har fått på plass elektroniske epikriser, henvisninger og pleie- og omsorgsmeldinger. Men vi savner muligheten for å sende dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger. - En prioritert oppgave i 2014 blir også å jobbe for at det er bedre kvalitet på henvisningene til sykehuset, sier hun. SAMHANDLINGSSJEF: Irene Jørgensen. KurSiV MAI

10 REPORTASJEN BLODGIVER: Atle Jahren har vært blodgiver i 15 år. - Jeg blir alltid godt mottatt her i blodbanken, sier han. Bioingeniør Anne-Grete K. Lie passer på at alt går riktig for seg. - Jeg gjør det fordi jeg føle Med fokus på kompetanse, samarbeid og god service, sørger de ansatte ved blodbanken for at livsviktig blod trygt overføres fra giver til pasient. 10 KurSiV MAI Jeg blir alltid godt mottatt her. Atle Jahren har satt seg godt til rette i blodgiverstolen. Bena høyt, et pappkrus med jus i hånden og en 1,6 mm tykk nål i armen. - Jeg gjør det fordi jeg vet det er viktig og fordi jeg føler at jeg bidrar litt. Hjelper flere pasienter Og det er det ikke tvil om. Sykehuset er nemlig helt avhengig av Jahren og de rundt andre registrerte blodgiverne i Vestfold. Blod kan ikke fremstilles kunstig, det må gis. Blod har også begrenset holdbarhet. Derfor er det et konstant behov for nye forsyninger. - Det er alltid noen som ikke kan gi blod i en periode, noen flytter, blir for gamle eller er syke. Derfor trenger vi alltid nye blodgivere, forklarer fagansvarlig bioingeniør ved blodbanken, Gro Lyngås. Atle Jahren er en av de mange rutin-

11 GI BLOD: Fagansvarlig bioingeniør Gro Lyngås understreker at de alltid trenger nye blodgivere. KARANTENE: Blodet legges i karantene helt til det er testet og godkjent for utlevering. r at jeg bidrar litt erte og trofaste blodgiverne. - Jeg har gitt blod jevnlig i år. Nå forsøker jeg å påvirke barna mine til å bli blodgivere også, forklarer han. Tidligere var det slik at det blodet giveren ga, var det samme blodet pasienten fikk, såkalt fullblod. Nå er det annerledes. Nå kan nemlig de 450 ml med blod Atle Jahren gir hver gang han besøker blodbanken, hjelpe flere pasienter. - Vi skiller de ulike komponentene i blodet fra hverandre slik at pasientene får akkurat det de trenger. På denne måten kan én giver bidra til å hjelpe flere pasienter på en og samme tapping, forklarer Lyngås. Fra giver til pasient Fra tappeposen skilles de ulike blodkomponentene - plasma, røde blodlegemer og blodplater. Det er kreftpasienter som trenger mest blod Plasmaet fryses hurtig ned til en temperatur på rundt minus 50. Det sendes ut av landet til et firma i Wien som norske blodbanker har kontrakt med. Der benyttes det til produksjon av blodprodukter som sykehusene så kjøper tilbake igjen, som plasma og immunglobuliner. Blodplater gis til pasienter som behandles med cellegift, til pasienter som har fått transplantert Gro Lyngås KurSiV MAI

12 REPORTASJEN OPPBEVARES I TO ÅR: Prøver av blodet blir fryst ned og oppbevart i blodbanken i to år. BLODLAGER: Norunn Ulvahaug sørger for at det er nok blod av de ulike typene på lager. Blodposene oppbevares i kjøleskap. TAKKNEMLIG: Berit Borge Hanssen er helt avhengig av å få tilført blod jevnlig. - Jeg er evig takknemlig for at folk gir blod, sier hun. benmarg og ved større blodtap. Blodplatene lagres i romtemperatur i 7 dager og må holdes i konstant bevegelse. De røde blodlegemene blir tilsatt en næringsløsning og plassert i karantene til blodet er testet. Posen oppbevares i kjøleskap og har holdbarhet i 35 dager. 30 poser daglig - Vi har et bra lager nå. Fagansvarlig bioingeniør Norunn Ulvahaug tar en sjekk i kjøleskapene hvor blodposene er sortert etter dato og blodtype. Hver dag leveres det rundt 30 blodposer fra blodbanken til pasienter på ulike avdelinger på sykehuset. - Det er kreftpasienter som trenger mest blod, forklarer hun. Men blodbanken må også stå parat til å levere blod til akutte situasjoner som trafikkulykker og kompliserte fødsler. Derfor er det noen på vakt hele døgnet. Det må leveres nok blod og riktig blod. - Skjer det en ulykke, kan det være behov for store mengder blod på kort tid. Hvis vi får identiteten på pasientene tidlig, kan vi stå klare med riktig blod i akuttmottaket når ambulansen En giver kan bidra til å hjelpe flere pasienter på en og samme tapping kommer inn, forklarer hun. Gro Lyngås Sjekkes nøye At det er riktig blod, sjekkes nøye. - Vi sjekker alltid blodet for hepatitt B, hepatitt C og HIV. I tillegg bestemmes blodtypen. Det er strenge regler for hvordan blodet tappes, sjekkes og oppbevares. Hver gang noen gir blod blir også en prøve av blodet oppbevart i blodbanken i to år. - Det gjør vi for at vi skal 12 KurSiV MAI 2014

13 SPØRRESKJEMA: Hver gang man gir blod må man svare på et spørreskjema. I KONSTANT BEVEGELSE: Posene med blodplater må være i konstant bevegelse. kunne gå tilbake og ta prøver av blodet som er gitt hvis mottaker blir syk. Også blodgiverne sjekkes nøye. - Hver gang man gir blod må man svare på et spørreskjema. Man blir også intervjuet på et avskjermet rom av hensyn til taushetsplikten, forklarer Lyngås. Spørsmål om utenlandsopphold, sykdom og eventuell bruk av medisiner må besvares. - Det er ikke fordi vi er nysgjerrige at vi stiller alle disse spørsmålene. Det er for å sikre at man ikke påfører mottaker noe man ikke skal. Derfor er det også viktig at giverne gir beskjed om de blir syk rett etter at de har gitt blod. Da går vi inn og fjerner blodet. Det trenger ikke å være farlig, men vi ønsker ikke å gi blodet til for eksempel syke nyfødte med dårlig immunforsvar, sier hun. Samarbeider godt For å få til en smidig leveranse av blod til de ulike avdelingene på sykehuset, er de ansatte ved blodbanken avhengige av å ha et godt samarbeid med resten av sykehuset. - Tre ganger daglig sender vi prøver av blod til mikrobiologisk avdeling. Vi har et godt samarbeid med dem og opplever at vi har stor forståelse for hverandres arbeid. Hver morgen går vi også gjennom operasjonsplanen slik at vi er klare til å levere det vi må til de som skal opereres, sier Lyngås. I fjor ble de ansatte ved blodbanken hedret med sykehusets HMS-pris. Nettopp for jobben de har gjort med å ha fokus på kompentanse, samarbeid og god service i alle ledd. I en annen stol på sykehuset har Berit Borge Hanssen snart tilbrakt fire timer. To poser med blod er snart tom. En gang i måneden kommer hun til sykehuset for å få tilført nytt blod. - Jeg har alltid vært blodfattig. Uten nytt blod fungerer jeg ikke, og jeg er evig takknemlig for at folk gir blod. KurSiV MAI

14 VELLYKKET FAGSEMINAR: - Det har også i år vært gode tilbakemeldinger fra de 365 deltakerne, sier Jarle Berge ved Kysthospitalet etter et vellykket fagseminar. - I år har vi klart å få deltakere fra hele Norge, enkelte reiste fra Finnmark, Bodø og Tromsø for å delta på vårt seminar. Vi håper at det er et spennende program med dyktige foredragsholdere som gjør at så mange tar turen til Larvik, sier en fornøyd Berge. DIGITAL FORNYING: I årene som kommer skal det investeres betydelig i nye IKT-løsninger for helseforetakene i regionen. - For SiV betyr dette at vi i løpet av de neste årene skal oppgradere/skifte ut flere sentrale IKT-systemer til nye regionale løsninger. Samtidig skal vi oppgradere vår PAS/EPJ til siste versjon DIPS 7.3, forklarer IKT-sjef Espen Andersen. Først ut er regional fødejournal. Planen er at denne journalen skal være på plass i løpet av våren Jeg er kjempeimponert Når miljøgeneral Randi Fjellberg går av med pensjon i mai, er det med visshet om at sykehuset er godt på vei mot miljømålene for Det kom en bort til meg i kantina og spøkte med at han synes det var altfor lite palmeolje her, sier Randi Fjellberg og ler godt. - Jeg bli så glad når jeg får slike kommentarer i forbifarten. Og det får jeg rett som det er fra miljøengasjerte ansatte. Men jeg må med skam bekjenne at det er ikke alltid jeg vet hvem de er. Men alle vet hvem Randi Fjellberg er. Eller miljøgeneralen. Hun som sørget for at sykehuset kuttet ut all palmeolje, som lærte oss å alltid slukke lyset og ta sykkelen til jobb. Hun som sørget for at SiV ble landets første miljøsertifiserte sykehus. Og innsatsen har virkelig satt spor. Allerede to år før målene i klima- og miljøprogrammet skal innfris, viser tallene at vi er på god vei. Så langt er vi kommet Fjellberg oppsummerer: - Vi blir stadig flinkere til å sortere avfall. Sykehuset har som mål å øke sorteringsgraden til 45 prosent innen utgangen av For 2013 var sorteringsgraden 44,5 prosent samlet for hele foretaket. Flott innsats der alle bidrar! - Tilbudet av økologisk mat ved SiV øker jevnt. 9,7 prosent av kantinenes tilbud, hovedsaklig brød og frukt og grønt er nå økologisk. Det er dessuten gledelig at også produksjonskjøkkenet nå har fått økologiske poteter som i januar utgjorde Jeg hadde aldri trodd at vi skulle nærme oss målet så raskt GÅR AV: Randi Fjellberg går av med pensjon i mai. Da tar Lisbeth Johansen over oppgavene som miljørådgiver. 37,9 prosent av frukt og grønt. - Sykehuset har som mål å redusere antallet miljøskadelige stoffer med 10 prosent innen Og vi har nådd målet allerede. I den oppryddingen som har foregått i 2013 er 31 miljøskadelige stoffer som skader det ytre miljø fjernet. Dette tilsvarer 23 prosent. - Vi har som mål å redusere tjenestereiser med bil med 20 prosent sammenlignet med 2010-tallene innen Her ved SiV har vi nesten klart det allerede. 18,6 prosent reduksjon. Medisinsk klinikk har redusert med hele 37 prosent og administrasjonen med 29 prosent. Reiser er flyttet til kollektivtransport, møter er erstattet med telefon, video eller live-meeting. Randi Fjellberg - Imponert Fjellberg berømmer alle ansatte som hver dag bidrar til at sykehuset nærmer seg målene. Særlig er hun imponert over reduksjonen i tjenestereiser med bil. - Jeg er kjempeimponert. Jeg hadde aldri trodd at vi skulle nærme oss målet så raskt. Og det fine er jo at dette tiltaket også er kostnadsreduserende. At man slipper å reise har effekt både på tilgjengelig arbeidstid og sannelig også en helseeffekt, sier Fjellberg. - Det er mye helse i å slippe en tre timers togtur tur-retur Tønsberg - Hamar. Og hva hun synes om den kommende pensjonisttilværelsen? - Jeg gleder meg! Og så lenge det er liv i meg skal jeg gi mitt bidrag for at kloden blir levelig for kommende generasjoner. 14 KurSiV MAI 2014

15 NYE ARBEIDSPLASSER: Visste du at du kan sitte og jobbe i biblioteket? Om du er forsker og trenger en plass hvor du kan jobbe i fred, kan biblioteket være stedet for deg. - Vi har ti arbeidsplasser med pc-er. Fem av disse er det nå mulig å reservere gjennom Outlook hvis du vil sikre deg en plass, opplyser seksjonsleder Mariann Mathisen. Fagbiblioteket holder til i hyggelige lokaler i underetasjen rett ved auditoriet. UT PÅ HYTTE/HARRYTUR? Visste du at Sykehuset i Vestold har fem personalhytter og en leilighet det er mulig å leie for ansatte? De fem hyttene befinner seg på Gautefall, Dagali, Haglebu, Lifjell og Gaustablikk. På bildet er leiligheten i Hällekind sør for Strømstad avbildet. Den er på rundt 80 kvm med ni sengeplasser. Frist for å søke for perioden juli, august og september er 1. juni. Søknadsskjema finner du på intranett. Ut på tur, aldri sur! Pris for fremragende klinisk forskning Randi Ulberg ble under Psykiatriveka 2014 tildelt pris for fremragende klinisk psykiatrisk forskning. POPULÆR TUR: Dette bildet er fra gågruppas tur til Citadelløya i Stavern 10. september Er du glad i å gå tur - uansett vær? Da kan du bli med på de populære tirsdagskjappen-turene. Prisen, som er på kroner, ble delt ut av Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning. Ulberg fikk prisen for artikkelen: "Women respond more favorably to transference intervention than men; a randomized study of long-term effects" (Ulberg, Høglend, Marble, Johansson, 2012). Randi Ulberg er tilsatt som overlege og forsker i forskningsenheten ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling. Da hun takket for prisen la hun vekt på de gode arbeidsforholdene hun har som forsker på klinikknær behandlingsforskning. Vi gratulerer! Flere tirsdager denne våren har du mulighet til å bli med på gåtur forskjellige steder i fylket vårt. Turene arrangeres av bedriftsidrettslaget, og det behøves ingen påmelding. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp på avtalt sted kl (se oversikt over turene og møteplasser på intranett). Til turene er det lurt å ta med: Matpakke og drikke til rast, samt sitteunderlag, klær og fottøy for bruk i skog og mark. - Været er ingen hindring for tur, sier leder for gågruppa, Main E. Eriksen. Været er ingen hindring for tur I fjor høst ble det arrangert fem turer - blant dem en tur til Citadelløya i Stavern. - Vi ble guidet av Nils Melau fra Stavernsguidene og hadde en flott tur ute fra fyret i syd og tilbake over fjellknauser og sletter til kruttårnet. Der spiste vi reker ute og nøt resten av tiden med guidens historier og omvisning inne i kruttårnet, forteller Eriksen. Denne våren kan du blant annet bli med på tur til Holmestrand, til Månedammen i Tønsberg, Bøkeskogen i Larvik og grilling ved Heisetra i Kodal. God tur! Main E. Eriksen KurSiV MAI

16 BAKSIDEN Er du blodgiver? Wenche Unni Hansen, besøksguide: - Nei, ikke nå. Jeg var det helt til jeg ble syk. FRILUFTSMANN: Per Grunde Weydahl er glad i friluftsliv og driver med mosjonssykling om sommeren. Den nye klinikksjefen Påtroppende klinikksjef Per Grunde Weydahl er over middels interssert i musikk, og har det han mener er totalt unyttig detaljkunnskap om popmusikk fra 60- og 70-tallet. - Hvordan ser en god arbeidsdag ut for deg? - En god arbeidsdag kan starte med en rask tur innom en av mine avdelinger og hilse på de vakthavende, gjerne både av- og påtroppende. Deretter vil dagen bestå av planlagte møter med andre ledere, ansatte og også brukere/pasienter, både i sykehuset og med eksterne samarbeidspartnere som kommunehelsetjenesten. På en god dag vil jeg oppleve at sykehuset og kirurgisk klinikk fungerer som en helhet og gir pasientene et sikkert og sammenhengende tilbud, med ansatte som er stolte av jobben sin. - Hva ser du mest frem til i stillingen som klinikksjef? - Med bakgrunn som både anestesilege og indremedisiner, i tillegg til lang ledererfaring, gleder jeg meg til å kunne bidra til å utvikle et enda bedre tilbud til pasientene. Jeg ser fram til samarbeid med dedikerte fagfolk innen mange forskjellige yrkesgrupper, som alle er drevet av det samme ønsket. Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å bidra til utvikling av ledelse og gode ledere ut i den enkelte avdeling og seksjon. Navn: Per Grunde Weydahl Alder: 63 år Stilling: Prosjektleder Sykehuset Østfold Aktuell fordi: Påtroppende klinikksjef ved kirurgisk klinikk - Hvordan kommer du deg på jobb? - Jeg er fast bosatt, med kone og for lengst utflyttede barn, i Halden. Med klaff på Bastø-ferga, som jo har trådløst nett, tar det halvannen time til SiV. Men jeg får meg en pendlerleilighet i Tønsberg, med gang- og sykkelavstand til SiV. - Hva driver du med når du ikke er på jobb? - Jeg er glad i friluftsliv og fysisk aktivitet, både sommer og vinter. «Bortoverski» er favoritt om vinteren, mosjonssykling om sommeren. Trives godt ved sjøen, og holder på å renovere en liten hytte på bilfrie Søndre Sandøy på Hvaler. I tillegg er jeg over middels interessert i musikk av mange slag, gjerne kombinert med meningsfylte tekster. Synger også i blandakoret «Mixdur» i Halden. - Hva er det folk ikke vet om deg? - Forhåpentlig ganske mye, og sånn skal det være! Jeg er en blanding av Bølergutt, oppvokst på Oslo øst, og Arendalitt. Har en totalt unyttig detaljkunnskap om popmusikk fra 60- og 70-tallet og er innehaver av en popquiz-t-skjorte etter ganske vellykket deltakelse hos Finn Bjelke. Inge Aarseth, prosjektleder plan og utbyggingsenheten: - Nei, fordi jeg er allergisk mot enkelte medisiner. Linda Jensen, spesialrådgiver HR: - Nei, men jeg vurderer å bli det. 16 KurSiV MAI 2014

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Tema Resultat Tidsfrist Ansvar 1. Pasientforløp Pasientforløp for pasienter med kols.

Tema Resultat Tidsfrist Ansvar 1. Pasientforløp Pasientforløp for pasienter med kols. Handlingsplan 2014. Tema Resultat Tidsfrist Ansvar 1. Pasientforløp Pasientforløp for pasienter med kols. Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende. Trolig har mellom 250 000 og 300 000 personer

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

1. Felles overordnet strategidokument.

1. Felles overordnet strategidokument. Til SU faste medlemmer Tema REFERAT fra SU 11.2.2016 Dato/sted Vedlegg Forfall Referent 11.02. Park hotell, Sandefjord 03/2016 pkt 3: Pasientreise, PP v Siri Eggesvik, SiV Eventuelt: Forslag til prosedyre

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra?

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Samhandlingskonferansen Svolvær 15. Juni 2016 Katrine Brovoll Svendsen, Nordlandssykehuset Elektronisk samhandling

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011

Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt. 6 april 2011 Samhandling med kommuner og med Stokke spesielt 6 april 2011 Sykehuset i tall 2010 55 792 sykehusopphold 2 500 årsverk 3 800 ansatte 19 sengeposter Ca. 400 senger Den akuttmedisinske kjeden av tjenester

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere!

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! Vg1-konferansen Tromsø 15. januar 2014 Guri Moen Lajord, rådgiver Helse og Velferd, KS Nord-Norge Helse-Norge 520 000 personer jobber med helse

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved

Detaljer

Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere

Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere Lene Haugnæss Fagansvarlig bioingeniør ved Enhet for blodgivning ved blodbanken, St.Olavs hospital Erfaringer nytt spørreskjema Erfaringer nytt spørreskjema

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Agenda: Snuoperasjon Prosessen Bat-prosjektet Master Endringsarbeid i akuttpost 2 Starten: Akuttposten på Reinsvoll har jobbet med å utvikle det kliniske

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10.

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. KOLS Heim Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune og InnoMed NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. juni 2010 Synnøve Sunde Prosjektleder synnove.sunde@stolav.no Bakgrunn

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer