Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a."

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i faresonen: komme bedre i dialog med hverandre. Unge arbeidstakere Da kan vi sammen er 50% gjøre mye for «sikkerhet mer utsatt først» for på ulykker enn arbeidsplassene. sine eldre kolleger, og skadefrekvensen øker.

2 AV Ivar Angerman BODONI Copyright I. A. Instruktør Sikkerhetsopplæring i medvind I fjor var det en kraftig vekst i sikkerhetsopplæring målt i volum læremateriell fra Angerman AS. Hittil i år har veksten vært enda større. Veksten har vært stor både innen truck, kran og masseforflytning. Som tidligere er truck størst. Siste tilvekst er fornyet lærebok innen masseforflytning. En fornyet utgave av CD og OH-presentasjonen for kranføreropplæringen har fått mange positive tilbakemeldinger. MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING Opplæring foretatt av:... Kjørebok for:... PRAKTISK OPPLÆRING FOR FØRERE MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Klasseinndeling 1 Doser 5 Traktor m/graveutstyr 2 Gravemaskin 6 Dumper 3 Veihøvel Maskinytelse t.o.m. 15kW/over 15 kw 4 Hjul-/beltelaster Spesialutstyr KRANER Klasseinndeling 1 Mobilkran 7 Vinsjer/spill 2 Tårnkran 8 Lastebilkran 3 Sving-/portalkran 9 Kabelkran 4 Bro-/traverskran 10 Hånddreven kran 5 Offshorekran 11 Løst utstyr/løf teredskap 6 Flytekran 12 Scenerigg Innhold: Utfylling av kjøreboken... 2 Informasjon om opplæring... 3 Emner og mål for praktisk opplæring... 4 Beståtte teoretiske og praktiske prøver... 5 Dokumentasjon/skjema for praksis... 7 Tilleggsutstyr som krever dokumentert opplæring Fordeler med opplæring MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING LÆREBOK FOR FØRERE AV ANLEGGSMASKINER TRUCKER + TRUCK-KJØRING TRUCKER + TRUCK-KJØRING LÆREBOK FOR TRUCKFØRERE ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks E-post: Info: DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VIII, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING BODONI HUS Boken tilhører: KRANER + KRANFØRING/STROPPING/SIGNALGIVING KRANER + KRANFØRING STROPPING/SIGNALGIVING LÆREBOK FOR FØRING AV TRAVERS- OG LASTEBILKRAN OG STROPPING, SIGNALGIVING DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Teoriprøve Boken tilhører: Massefor ytningsmaskiner SPESIALKUNNSKAP FOR BRUK AV MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER I SAMSVAR MED FORSKRIFT «BRUK AV ARBEIDSUTSTYR» Navn:... Firma:... Adresse:... Dato... Tlf.... Antall spørsmål: 80 Antall feil:... Bestått, Ikke bestått... Forlaget arbeider konstant med produktutvikling. Det går på oppdatering av eksisterende læremateriell. Fokusering på «sikkerhet først» har alltid høyeste prioritet. Nytt materiell for å dekke nye behov er under utvikling og kommer til høsten. Vi ser frem til et aktivt annet halvår for god og samfunnsviktig sikkerhetsopplæring. ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks E-post: Info: BODONI HUS DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Boken tilhører: Prøven er basert på kravene for dokumentert og serti sert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best. nr. 555, utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, som er tilsynsmyndighet. Ref. 47. Innhold... Sikkerhetsopplæring i medvind...s 02 Masseforflytningsmaskiner...s 03 Rett start for unge arbeidstakere...s 04 Dette er for dårlig...s 05 Opplæring i bruk av arbeidsutstyr...s 06 Hengende last...s 07 Risikovurdering...s 07 Eksempel på prosedyre for sikkerhetsopplæring...s 08 Tau kan være farlig...s 09 Risikovurdering ved bruk av tau...s 09 Stortruckkjøring er et stort ansvar...s 10 Regelforenkling...s 11 Bruk av personlig verneutstyr...s 12 Tiltak for økt sikkerhet ved truckkjøring...s 14 Revisjonsseminar ASAS...s 15 Nytt om sykdom og skaderegister...s 15 Lettere sporing av postpakker...s 16 2 Sikkerhet først

3 OPPDATERT lærebok, FORNYET presentasjon MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Sikkerhetsopplæring innen bruk av anleggsmaskiner er i god vekst. En lang rekke engasjerte opplæringsvirksomheter gir råd om justeringer og rettelser av innholde i læremateriellet. Og forlaget lytter og er dypt takknemlig. Ny lay out 3.utgave av maskinboken kom i vår. Boken har nå helt ny layout. Det samme layout vil komme i kranbok, truckbok, grunnkunnskapsbok o.a. etter hvert som det kommer nye utgaver. Her er også en del nye og oppgraderte illustrasjoner. Oppdatert Referanser til den fornyete arbeidsmiljøloven og annet regelverk er lagt inn. Og stoffet er redigert bl.a. informasjon om typeopplæring, ansvarsforsikring, trafikkforsikring og risikovurdering. Råd fra opplæringsvirksomheter er det tatt hensyn til. Sikkerhet først er hovedrettesnoren. Fornyet CD og OH-presentasjon Et meget viktig støttemateriell i undervisningen er presentasjon av stoffet på CD eller OH under gjennomgangen. Forlagets produktsjef, Egil Alvær har gått grundig til verks i fornyelsen. Også her er det ny layout, oppdatert innhold i samsvar med boken og mange nye illustrasjoner. BODONI MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING PRESENTASJON MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING PRESENTASJON UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Besvart arbeidsbok I presentasjonen for kranboken ble det lagt inn de aktuelle arbeidsbokspørsmål med påfølgende svar etter hver leksjon. Det har gitt en mengde positive reaksjoner. Opplegget effektiviserer undervisningen og gjør elevene mer konsentrert om oppgavene. Det samme opplegget er nå innført for gjennomgang av arbeidsoppgavene for masseforflytning. MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING LÆREBOK FOR FØRERE AV ANLEGGSMASKINER DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Boken tilhører: INTRODUKSJONSTILBUD CD og OH t.o.m. september Listepris: Interaktiv CD Overhead 215 oppslag inkl. besvart arbeidsbok og laserpeker kr 1.400,- kr 3.800,- Introduksjonsrabatt kr 450,- kr 600,- Spesialpris kr 950,- kr 3.200,- Bestilling: Telefon: Faks: E-post: Sikkerhet først

4 Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet setter fokus på viktigheten av at unge arbeidstakere får god kunnskap og positiv holdning til sikkerhet. Som storleverandør av læremateriell til skoleverket, Voksenopplæringen, trafikkskoler m.fl., har Angerman AS fått mange tilbakemeldinger om dette. Rektor Thor Follesø er leder for Voksenopplæringens godkjenningsråd. Han understreker spesielt Voksenopplæringens ansvar for at unge mennesker får gode sikkerhetsholdninger og riktige kunnskaper gjennom yrkesopplæringen. Også lærere innen det offentlige skoleverket setter fokus på ansvaret som ligger i å gi yrkesopplæring til ungdom. Hvorfor spesielt unge arbeidstakere? Arbeidstilsynet gir følgende informasjon. Rett start handler om unges arbeidsmiljø. Unge arbeidstakere har en høyere ulykkesrate enn eldre. Årsakene er blant annet manglende opplæring, lite erfaring og lav risikobevissthet. Tall viser at arbeidserfaringen stiger med alderen, og med denne stiger bevisstheten omkring risiko og evnen til å gjøre vurderinger av risiko. Fremtidens ledere og arbeidstakere har bruk for god basisundervisning i de arbeidsmiljømessige aspekter i sin kommende karriere. Hvorfor er unge mer utsatt? Noen forklaringer fra Arbeidstilsynet på hvorfor unge arbeidstakere er mer risikoutsatte enn eldre: Manglende bevissthet om arbeidsmiljørisiko Manglende erfaring og kjennskap til jobben og omgivelsene Manglende opplæring/utdannelse til arbeidet de utfører Fysisk eller mental umodenhet Manglende kompetanse i forhold til jobber de settes til Manglende arbeidsmiljøopplysninger eller utdannelse Manglende bevissthet om forpliktelser, egne rettigheter og plikter Utilstrekkelig oppmerksomhet viet risiko og risikabel atferd Arbeidsgiversiden Manglende bevissthet og at unge har mindre erfaring, opplæring og utdannelse innen arbeidsmiljø og de arbeidsoppgaver de utfører Gir unge jobber som krever annen kompetanse enn hva de unge har Gir ikke tilstrekkelig informasjon, instruksjon og utdannelse Gir ikke tilstrekkelig veiledning om arbeidet. Unge trenger mer veiledning enn eldre arbeidstakere Tar ikke hensyn til at unge i forbindelse med risikovurdering Rekrutteringsbyråer formidler arbeid som er uegnet for unge arbeidstakere Mål Unge arbeidstakere skal være bevisst den risiko de kan utsettes for når de starter i jobb, og de skal gis nødvendig opplæring om arbeidsoppgavene. De skal kjenne sine rettigheter og plikter på arbeidsplassen og ha kunnskap om hvor de kan skaffe veiledning og informasjon. Arbeidsgivere skal være bevisste de risikoforhold som unge er utsatt for, hvordan de oppstår, og hva de skal gjøre med det. Arbeidsgivere skal ta hensyn til unge arbeidstakere i sine risikovurderinger og ta nødvendige forholdsregler. Arbeidet tilpasses de unges modenhet, erfaring og ferdigheter. Det må gis tilstrekkelig opplæring og oppfølging slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte. Informasjon om risikoforhold, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter i arbeidslivet skal inn i skolesystemet. 4 Sikkerhet først

5 Dette er for dårlig! (Utdrag fra Arbeidstilsynets kampanje «Rett start») Ungdom i faresonen: En av tre bedrifter bryter krav om sikkerhet En av tre bedrifter bryter krav om sikkerhet, og mer enn en av ti lar sine ansatte betjene utstyr som krever sertifikat uten at de har det. Det viser ferske tall fra kampanjen «Rett start», som retter seg mot unge i arbeidslivet. En av ti mangler også personlig verneutstyr. Dette er for dårlig. Det er svært alvorlig å slurve med sikkerheten, spesielt overfor unge ansatte som mangler rutine og erfaring, informerer direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. I følge tall fra EU er unge arbeidstakere 50 prosent mer utsatt for ulykker enn sine eldre kolleger, og skadefrekvensen øker. I Norge har inspektører fra Arbeidstilsynet besøkt nærmere 1300 arbeidsplasser med unge arbeidstakere. Fire av ti bedrifter som er kontrollert bryter arbeidsmiljøloven. Manglende arbeidskontrakt, mangel på verneombud og opplæring av verneombud er de vanligste lovbruddene, i tillegg til brudd på sikkerhetskravene. Ungdom må få nødvendig opplæring i arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter. Vi snakker tross alt om de som skal stå for vår fremtidige verdiskaping. Dette er vår felles framtid og vårt felles ansvar, ifølge prosjektleder Linn Gros i kampanjen «Rett start». Sikkerhet først

6 Info. fra ATIL (Arbeidstilsynet) Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Arbeidsgiver skal gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Arbeidstaker skal lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre. Kravet om opplæring, øvelse og instruksjon gjelder også dem som har oppsyn med og leder arbeidet. Avhengig av hvor farlig arbeidsutstyret anses å være, deles sikkerhetsopplæringen inn i tre nivåer. 1: Informasjon til arbeidstakere Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med Arbeidsgiver skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om bruken av arbeidsutstyr farer ved uregelmessigheter som kan oppstå de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret Arbeidstakerne skal gjøres kjent med farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. 2: Dokumentert sikkerhetsopplæring For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum. Dette gjelder for eksempel: arbeidsutstyr for hengende last personløftere bærbare kjedesager spikerpisoler boltpistoler hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer presser, kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr 3: Sertifisert sikkerhetsopplæring For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis. Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr: bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse tårnkraner mobilkraner portalkraner kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kw (20,4 hk). Innhold i sikkerhetsopplæringen Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om: oppbygging, betjening bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk vedlikehold og kontroll Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er. 6 Sikkerhet først

7 Arbeidstilsynet informerer: Hengende last Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade. Forbudt å være under hengende last Det er ikke tillatt å være under hengende last. Ett tiltak for å hindre at arbeidstakere kommer under hengende last er å sperre av området som lasten befinner seg i eller flytter seg over. Slik sperring skal være utformet som en klar og tydelig markering og med skilt som tydelig sier at området er avstengt på grunn av hengende last. Andre tiltak kan være å organisere det aktuelle arbeidet slik at det stanses når det må foretas løft med hengende last. Regelverk Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 45 nr. 3 om bruk av arbeidsutstyr til løfting av last. Skriftlig arbeidsinstruks risikovurdering Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig. Arbeidsgiver må foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling, plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen. Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks, kan bruke arbeidsutstyret. verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder «å håndtere eventuelle farer» vurdere andre forholdsregler Regelverk Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 15 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk. Sikkerhet først

8 Eksempel på prosedyre / sjekkliste for risikovurdering Generelt: Hvordan - skal jobben utføres? - skal arbeidet planlegges? - skal arbeidet ledes? Hva - kan gå galt? - kan gjøres for å redusere faremomentene? Hvilke - tiltak må gjøres slik at ikke noe galt skjer? Hvem - må jeg informere? - har ikke forstått planleggingen? - har ikke forstått de nødvendige sikkerhetstiltak som skal gjennomføres? STOPP! Uforutsette forhold: TA SJEKKEN PÅ NY! Løfteleder Last er løfteobjektets vekt, størrelse, type etc. kjent? Er dette en ordinær eller kritisk løfteoperasjon? Er det behov for å gjennomføre før jobb samtale? Løfteutstyr anvendes egnet utstyr og på rett måte? Løfterute Er løfteruten klarert og nødvendige avsperringer gjort? Landingsområde Er landingsområdet klarert og avsperret? Avsperringer Er det sikret at personell ikke kommer under hengende last? Spesielt for risikovurdering ved løfteoperasjon Sammenfallende operasjoner Er det behov for å koordinere med andre aktiviteter? Blindsoner Er det behov for flere flaggmenn? Kommunikasjon Bekreftende og repeterende kommunikasjon ved løft. Midlertidig sammenstilt løfteinnretning Har Fagkyndig kontrollør eller rigger godkjent sammenstilling? Flaggmann (anhuker/signalgiver) Planlegging Er løfteoperasjonen kjent og ansvarlig leder utpekt? Kommunikasjon Er det behov for radio? (Er radioen oppladet og testet? Opprett kommunikasjon mellom utførende. Bekreftende/repeterende) Løfteutstyr Sjekk at det er egnet utstyr og det brukes på riktig måte. Har stroppene riktige dimensjoner? Er alle sjakler låst på rett måte? Er løfteskrev som brukes uten tvinn? Benyttes riktig arbeidsvinkel? Last Er lasten forsvarlig sikret? Er det fare for fallende gjenstander eller at lasten kan huke seg fast noen steder? Løfterute Er området for løft avsperret og klarert? Sørg for at området er fritt for hindringer. Landingsområde Er landingsområdet klarert og nødvendige avsperringer gjort? Konteinere Sjekk nødvendig sikring av dører og godkjenning av konteiner. Etterkontroll Er det utført etterkontroll av løfteutstyret. Fagkyndig kontrollør/rigger Last Sjekk oppgitt vekt (behov for vektcelle/ dynamometer?) Sertifisert løftepunkt Er løfteøret/løftebjelken fri for deformasjoner? Har bjelken endestopper? Er merkenummer (tag) og SWL lesbart? Usertifisert løftepunkt Har løftepunkt nok styrke? Konferer med nærmeste overordnede eller beregningskyndige. Løfteinnretninger og løfteredskap egnet for operasjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Bruksbegrensninger. Arbeidsvinkel. Skjevlast. Forbudte løftepunkt. 8 Sikkerhet først

9 Kranarbeid: Tau kan være farlig På Åsgård B plattformen fikk en arbeider viklet foten inn i et tau. Han ble hengende fem meter over dekket. En dødsulykke her kunne vært sannsynlig. Under arbeid med å heise ned stillasenheter med kran ble det brukt styretau til lasten. En slakk på tauet gjorde at tauet viklet seg rundt mannen. Når kranføreren fortsatte senkingen ble mannen hengende fast i tauet og ble løftet opp når lasten gikk ned. Etter å ha blitt løftet fem meter oppdaget kranfører mannen som ble senket ned på dekk igjen. Kilde: Rapport fra Statoil til Petroleumstilsynet Arbeidstilsynet informerer: Risikovurdering ved bruk av tau Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden, skal arbeidsgiver sørge for at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte. Det skal også fremgå av risikovurderingen at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet arbeidsutstyr som er sikrere. Bruk av tau må ikke forveksles med bruk av personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr. Sikkerhet først

10 Stortruckkjøring er et stort ansvar Å kjøre stortruck er en krevende oppgave. Man skal kontrollere kjempekrefter og håndtere svære og meget tunge laster. Feil fra truckførerens side eller tekniske feil kan få meget alvorlige konsekvenser. Mennesker blir små og forsvarsløse i denne sammenhengen. Derfor er dyktighet og ansvarsbevissthet spesielt viktig ved bruk av stortruck. Først truckførerbevis Alle som kjører truck skal ha gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring. Her er det gitte krav til kunnskap om trucker, truckbruk, lover og regler, arbeidsmiljø m.m. Opplæringen avsluttes med prøve. De som består får truckførerbevis. Så stortruckførerbevis For å kjøre stortruck må truckførerbeviset utvides til de aktuelle stortruckklasser. Det er stor motvektstruck, stor teleskopbomtruck og stor sidelaster. Man må ha hatt truckførerbevis for motvektstruck (klasse 4) eller for sidelaster (klasse 5) i minst ett år og praktisert truckkjøring på aktuell trucktype avhengig av hvilke type stortruck beviset skal gjelde for. Førerkort klasse B Det er ikke satt krav til førerkort i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Men opplæringsplanen inneholder krav til førerkort klasse B for stortruckklassene T6, T7 og T8, informerer DAT i brev Målet Opplæringens mål er å legge vekt på forståelse og ansvar for de store krefter og store faremomenter bruk av stortruck medfører i tillegg til all den kunnskap som kreves for truckførerbevis. Dette munner ut i stortruckførere som bidrar til sikrere arbeidsplasser bedre trivsel mindre skader på gods og utstyr bedre effektivitet og økonomi Læremateriell Læremateriell for stortruck er basert på en oppgradert læreplan for stortruck. Oppgraderingen gjelder spesielt sikkerhetsforhold, hva som er spesielt for bruk av stortruck i forhold til mindre trucker, stortruckførers store ansvar, tilleggsutstyr m.m. Elevsett Elevsettet består av: Lærebok med innlagte arbeidsboksider Teoriprøve Kjørebok for logging av praksis Oppkjøringsskjema Navnekort Instruktørmateriell: Presentasjon av læreboken på CD alt. OH Besvart arbeidsbok Fasit med evaluering Oppgradert læreplan Ny teoriprøve Det er nå kommet ny teoriprøve basert på flervalgssvar og avkryssing. Det gir hurtigere retting og evaluering, er mer tidseffektiv og setter ingen krav til skriveferdigheter. For instruktøren blir det lettere å ta muntlig prøve med dyslektikere og fremmedspråklige. Økende omfang Stortruckføreropplæring har det siste året hatt en større prosentvis vekst enn tidligere. Med god kunnskap om krav til og bruk av stortrucker får du og alle på arbeidsplassen bedre trygghet. Stortruckføreren er meget viktig for sikkerheten. 10 Sikkerhet først

11 Regelforenkling Arbeidstilsynet vil gjøre det enklere å benytte og finne frem i regelverket, Dette regelforenklingsprosjektet er nå i gang. 43 forskrifter under arbeidsmiljøloven samles i 6 forskrifter De 6 nye forskriftene: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om arbeidsplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om produkter Forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet Forskrift om offentlig myndighetsutøvelse 19 forskrifter holdes utenfor regelforenklingsprosjektet, bl.a.: Internkontrollforskriften Forskrift om maskiner Fremstilling av personlig verneutstyr Storulykkesforskriften Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport Husarbeid, tilsyn og pleie i private arbeidsgivers hjem Tvisteløsningsnemnd Ut på ekstern høring med høringssvar innen 15. september Trer etter planen i kraft fra januar 2008 Sikkerhet først

12 Bruk av personlig verneutstyr: I ulike arbeidsforhold vil bruk av personlig verneutstyr være nødvendig for å kunne utføre arbeidet innenfor rimelig sikkerhet. Under andre arbeidssituasjoner vil personlig verneutstyr være et hjelpemiddel for å redusere faren for at ulykker inntreffer og helseskader oppstår. Godkjent, påbudt personlig verneutstyr skal alltid benyttes. Lokale forhold kan kreve annen pålagt bruk av verneutstyr. F.eks. kan dette være dobbelt hørselsvern i kraftige støysoner. Risikovurdering: Ved planlegging og utførelse av arbeidsaktiviteter skal det nøye vurderes om det kan foreligge fare for liv og helse. Hensikten med risikovurdering er å hindre at ulykker og andre uforutsette hendelser skjer som en følge av den aktivitet som skal utføres. Kravene innen HMS skal være det grunnleggende og styre avgjørelsene gjennom analysene og de nødvendige vurderinger. Hvis en gjennom de nødvendige vurderinger/ analyser ser at risiko for skader og liv ikke kan unngås på annen måte, skal nødvendig og hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til rådighet for utførende. 12 Sikkerhet først

13 Om et uhell inntreffer er evakuering planlagt? Det personlige verneutstyret: Innen det personlige verneutstyret taes i bruk skal bruker informeres om hvilke ulike faremomenter utstyret beskytter mot. få opplæring i praktisk bruk av verneutstyret. få opplæring i rutiner for oppbevaring, vedlikehold/reparasjon og utskifting av verneutstyret ved behov. få opplæring i viktigheten om at utstyret er i god hygienisk stand. Bruker har ansvar for at personlig verneutstyr alltid benyttes. Bruker skal også sette seg inn i og forstå bruken av utstyret som blir utlevert. foreta egenkontroll av det personlige verneutstyret. følge de ulike påbud/anvisninger for bruk av verneutstyr på arbeidsstedet. sørge for at defekt/ikke godkjent utstyr ikke benyttes. foreta etterkontroll og rengjøring av utstyr som benyttes av flere brukere. melde fra linjevei om uønskede hendelser forårsaket av feil bruk av personlig verneutstyr. melde fra om mangler og svikt ved det personlige verneutstyret. Med personlig verneutstyr menes hjelm, sko/støvler, arbeidstøy, regntøy, hansker, hørselsvern, vernebriller og annet sertifisert utstyr til bruk under kritiske aktiviteter. Sikkerhet først

14 Tiltak for økt sikkerhet ved truckkjøring Ulykker med truck Truck er blant de maskiner som er involvert i flest ulykker. Ulykker skjer oftest ved: påkjøring lasten faller av velt fall fra truck Noen dødsulykker forårsaket av velt med truck beskrives slik i førstegangsmeldingene om dødsulykke sendt Direktoratet for arbeidstilsynet: Fører av stortruck kjørte intetanende over person som krysset området, pga. manglende sikt. Bedre trafikkorganisering kunne trolig ha forhindret dette. Truck ble brukt som transportmiddel for levering av brev, da den veltet på bratt og svingete vei. Føreren omkom da han havnet under trucken og i tillegg fikk batterikassa over seg. Brukte «hjemmelaget» kurv til løft av person. Kurven var ikke sikret og sklei av gaflene. Personen falt ut av kurven, traff en lagerhylle og døde av skadene. Hva bør gjøres? 10 spørsmål for økt sikkerhet: 1. Riktig truck til rett arbeid? Ikke bruk truck på skrånende, ujevnt underlag eller til persontransport. En ulastet truck kan tippe ved for brå sving, selv i lav fart på en jevn overflate. 2. Er det behov for egne kjørebaner? Mange ulykker skjer ved rygging. Forsøk å tilrettelegge for enveiskjøring. 3. Har føreren truckføreropplæring? 4. Har føreren mottatt instruksjon og opplæring tilpasset arbeidsoppgavene? 5. Kjenner føreren truckens lastekapasitet og andre egenskaper? 6. Er fører sikret med setebelte og har trucken veltevern eller førerkabin? 7. Løftes lasten med egnet redskap? Bruk riktig utstyr til rett løfteoperasjon. 8. Er ventilasjonen god ved ladestedet for truckbatterier? 9. Brukes truck til løft av personer? Må kun foretas unntaksvis, og da i kurv som er tilpasset trucken. Utstyret skal kontrolleres før hver bruk. 10. Hvordan kan du og de andre arbeidstakerne i området skape et sikkert arbeidsmiljø? Slike spørsmål er en del av virksomhetens kartlegging av forholdene rundt truckarbeid, og krever medvirkning fra arbeidstakerne. Det skal dokumenteres i virksomhetens HMS-arbeid. Hvilke krav stilles? Risiko Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatte vurdere risikoforhold på arbeidsplassen. Eksempler på tiltak: Organisering av arbeidet, enveis kjørefelt for truck, andre trafikkregler. Rutiner for avlåsing av truckene, slik at ikke uvedkommende kan bruke truckene. Tekniske krav Trucken skal være CE-merket dersom omsatt første gang innen EØS-området etter 1. januar Også eldre trucker skal oppfylle samme sikkerhetskrav. Setebelte Leverandøren har siden 1. januar 2002 hatt plikt til å levere setebelte i nye motvektstrucker fra 10 tonn og under. Fra 5. desember 2002 er det krav til arbeidsgiver om å installere setebelte på tilsvarende trucker som ble tatt i bruk før 1. januar Opplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring kreves for alle trucker og annet arbeidsutstyr som er nevnt i forskrift nr. 608/ og 49. Den som gir opplæring skal være kompetent for opplæringen. Sikkerhetsopplæring - Truckførerbevis kreves for alle trucker med permanent førerplass på trucken ( 49). Truckførerbeviset tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift. I tillegg kreves opplæring for bruk av alle andre typer truck ( 48). Opplæringen skal være dokumentert. Arbeidsplassopplæring - arbeidsgiver plikter å gi opplæring og instruksjon til truckfører og andre som arbeider i områder der det brukes truck. Kontroll Daglig kontroll Periodisk vedlikehold Sakkyndig kontroll utført av sertifisert sakkyndig virksomhet 14 Sikkerhet først

15 Revisjonsseminar ASAS september, Gardermoen ASAS Sertifisering AS ønsker å holde god kvalitet overfor sine kunder. Som et ledd i den målsettingen, har ASAS oppgradert sin status til å være et akkreditert sertifiseringsorgan. Akkreditering betyr at det stilles høyere krav til kompetanse og service for ASAS. Et ledd i ASAS sin målsetting er informasjon, opplyser leder for ASAS, Ellington Wilkins. Sertifiserte opplæringsvirksomheter og sakkyndig kontrollvirksomheter har mange spørsmål. Informasjon føles for mange som mangelvare. ASAS vil derfor holde seminar for sertifiserte opplærings- og kontrollvirksomheter. Her blir det belyst en rekke av de spørsmål som stilles til sertifiseringsorganene. På seminaret vil deltagerne få et verktøy som forenkler sertifiseringen. Seminaret skal være på Gardermoen september. Ta kontakt med ASAS for mer informasjon. ASAS Sertifisering AS Thorøyveien 21, 3209 Sandefjord Tlf.: Faks: E-post: Nytt om sykdom og skaderegister Meldingene om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid. Meldingene gjør Arbeidstilsynet i stand til å sette i verk tiltak mot farlige produkt eller utstyr, eller spesielle bransjer. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver, ikke bare å planlegge/utforme arbeid slik at skader og sykdommer forebygges, men også tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Betydelig meldingsøkning i 2006 Ettersom underrapporteringen når det gjelder arbeidsrelatert sykdom er stor, er økning i antall meldinger i 2006 en gledelig nyhet informerer Arbeidstilsynet. En bevisst satsning på informasjons- og kunnskapsspredning om meldeplikten overfor landets leger vil fortsette i Meldinger om hørselsskader er dominerende med 1987 innmeldte skader i Støyskader og sykdommer i åndedrettssystemet har hatt økning fra tidligere. Andre innmeldte skader i 2006: Fall 3125 Støt/treff av gjenstand 2549 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 2093 Klemt/fanget 1088 Sammenstøt/påkjørsel 520 Gledelig Det er gledelig for «Sikkerhet først.» å konstatere at ovennevnte «andre» skader har hatt reduksjon. «Sammenstøt/påkjørsel» er mer enn halvert siden Med nedgang i alle fem av de største skadeårsakene er det sannsynlig at sikkerhetsopplæring har vært en viktig bidragsyter. Sikkerhet først

16 RETURADRESSE Angerman AS Skuteviksboder BERGEN B-blad Lettere sporing av postpakker Bodoni Angerman AS legger stor vekt på god leveringskvalitet. Som et ledd i det er det nå innført automatisk tilsendt melding til varemottaker om postens forsendelsesnummer. Derved kan mottaker selv kontrollere hvor varen til enhver tid befinner seg. Informasjonen kommer som SMS på mottakers mobiltelefon. De som i stedet ønsker melding som e-post kan velge det. Oppgi mobilnummer eller e-postadresse ved bestilling. Tjenesten er gratis for mottaker. Det er selvfølgelig også mulig å kontakte forlaget for sporing. Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær E-post: - Info:

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Vancowill Industrial Solutions AS Vi

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Innhold Side Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Avtale om praktisk kjøreopplæring med fadder ( 3 stk ) 6-11 Skjema for dokumentasjon av gjennomført Utstyrsspesifikk opplæring 12-13 Skjema for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.2 Truck 10 timers teorikurs Fagdel m/prøve

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett:

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett: Navn: OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin + Personløfter Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende

Detaljer

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011 Av Mona Iren Volent - Midt-Norge Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg

Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg Studielederkonferanse 2. 3. februar 2011 1 Hvorfor? Redusere skader og fravær Sette fokus på opplæringskravene Det er næringen selv som utvikler opplæringstilbudet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G1 - Mobilkran Praktisk kjøreopplæring 80 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

TELESKOPTRUCK. KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER:

TELESKOPTRUCK. KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER: TELESKOPTRUCK KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER: Rundtsvingende teleskoptruck klasse C2 Teleskoptruck klasse C1 Teleskoptruck med hevbar teleskopbom med ett eller flere

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer