Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a."

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i faresonen: komme bedre i dialog med hverandre. Unge arbeidstakere Da kan vi sammen er 50% gjøre mye for «sikkerhet mer utsatt først» for på ulykker enn arbeidsplassene. sine eldre kolleger, og skadefrekvensen øker.

2 AV Ivar Angerman BODONI Copyright I. A. Instruktør Sikkerhetsopplæring i medvind I fjor var det en kraftig vekst i sikkerhetsopplæring målt i volum læremateriell fra Angerman AS. Hittil i år har veksten vært enda større. Veksten har vært stor både innen truck, kran og masseforflytning. Som tidligere er truck størst. Siste tilvekst er fornyet lærebok innen masseforflytning. En fornyet utgave av CD og OH-presentasjonen for kranføreropplæringen har fått mange positive tilbakemeldinger. MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING Opplæring foretatt av:... Kjørebok for:... PRAKTISK OPPLÆRING FOR FØRERE MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Klasseinndeling 1 Doser 5 Traktor m/graveutstyr 2 Gravemaskin 6 Dumper 3 Veihøvel Maskinytelse t.o.m. 15kW/over 15 kw 4 Hjul-/beltelaster Spesialutstyr KRANER Klasseinndeling 1 Mobilkran 7 Vinsjer/spill 2 Tårnkran 8 Lastebilkran 3 Sving-/portalkran 9 Kabelkran 4 Bro-/traverskran 10 Hånddreven kran 5 Offshorekran 11 Løst utstyr/løf teredskap 6 Flytekran 12 Scenerigg Innhold: Utfylling av kjøreboken... 2 Informasjon om opplæring... 3 Emner og mål for praktisk opplæring... 4 Beståtte teoretiske og praktiske prøver... 5 Dokumentasjon/skjema for praksis... 7 Tilleggsutstyr som krever dokumentert opplæring Fordeler med opplæring MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING LÆREBOK FOR FØRERE AV ANLEGGSMASKINER TRUCKER + TRUCK-KJØRING TRUCKER + TRUCK-KJØRING LÆREBOK FOR TRUCKFØRERE ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks E-post: Info: DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VIII, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING BODONI HUS Boken tilhører: KRANER + KRANFØRING/STROPPING/SIGNALGIVING KRANER + KRANFØRING STROPPING/SIGNALGIVING LÆREBOK FOR FØRING AV TRAVERS- OG LASTEBILKRAN OG STROPPING, SIGNALGIVING DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Teoriprøve Boken tilhører: Massefor ytningsmaskiner SPESIALKUNNSKAP FOR BRUK AV MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER I SAMSVAR MED FORSKRIFT «BRUK AV ARBEIDSUTSTYR» Navn:... Firma:... Adresse:... Dato... Tlf.... Antall spørsmål: 80 Antall feil:... Bestått, Ikke bestått... Forlaget arbeider konstant med produktutvikling. Det går på oppdatering av eksisterende læremateriell. Fokusering på «sikkerhet først» har alltid høyeste prioritet. Nytt materiell for å dekke nye behov er under utvikling og kommer til høsten. Vi ser frem til et aktivt annet halvår for god og samfunnsviktig sikkerhetsopplæring. ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks E-post: Info: BODONI HUS DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Boken tilhører: Prøven er basert på kravene for dokumentert og serti sert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best. nr. 555, utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, som er tilsynsmyndighet. Ref. 47. Innhold... Sikkerhetsopplæring i medvind...s 02 Masseforflytningsmaskiner...s 03 Rett start for unge arbeidstakere...s 04 Dette er for dårlig...s 05 Opplæring i bruk av arbeidsutstyr...s 06 Hengende last...s 07 Risikovurdering...s 07 Eksempel på prosedyre for sikkerhetsopplæring...s 08 Tau kan være farlig...s 09 Risikovurdering ved bruk av tau...s 09 Stortruckkjøring er et stort ansvar...s 10 Regelforenkling...s 11 Bruk av personlig verneutstyr...s 12 Tiltak for økt sikkerhet ved truckkjøring...s 14 Revisjonsseminar ASAS...s 15 Nytt om sykdom og skaderegister...s 15 Lettere sporing av postpakker...s 16 2 Sikkerhet først

3 OPPDATERT lærebok, FORNYET presentasjon MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Sikkerhetsopplæring innen bruk av anleggsmaskiner er i god vekst. En lang rekke engasjerte opplæringsvirksomheter gir råd om justeringer og rettelser av innholde i læremateriellet. Og forlaget lytter og er dypt takknemlig. Ny lay out 3.utgave av maskinboken kom i vår. Boken har nå helt ny layout. Det samme layout vil komme i kranbok, truckbok, grunnkunnskapsbok o.a. etter hvert som det kommer nye utgaver. Her er også en del nye og oppgraderte illustrasjoner. Oppdatert Referanser til den fornyete arbeidsmiljøloven og annet regelverk er lagt inn. Og stoffet er redigert bl.a. informasjon om typeopplæring, ansvarsforsikring, trafikkforsikring og risikovurdering. Råd fra opplæringsvirksomheter er det tatt hensyn til. Sikkerhet først er hovedrettesnoren. Fornyet CD og OH-presentasjon Et meget viktig støttemateriell i undervisningen er presentasjon av stoffet på CD eller OH under gjennomgangen. Forlagets produktsjef, Egil Alvær har gått grundig til verks i fornyelsen. Også her er det ny layout, oppdatert innhold i samsvar med boken og mange nye illustrasjoner. BODONI MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING PRESENTASJON MASSEFORFLYTNINGSMASKINER + MASKINKJØRING MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING PRESENTASJON UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Besvart arbeidsbok I presentasjonen for kranboken ble det lagt inn de aktuelle arbeidsbokspørsmål med påfølgende svar etter hver leksjon. Det har gitt en mengde positive reaksjoner. Opplegget effektiviserer undervisningen og gjør elevene mer konsentrert om oppgavene. Det samme opplegget er nå innført for gjennomgang av arbeidsoppgavene for masseforflytning. MASSEFORFLYTNINGS- MASKINER + MASKINKJØRING LÆREBOK FOR FØRERE AV ANLEGGSMASKINER DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING IFØLGE FORSKRIFT 555, KAP. VI, UTGITT AV DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET. UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Boken tilhører: INTRODUKSJONSTILBUD CD og OH t.o.m. september Listepris: Interaktiv CD Overhead 215 oppslag inkl. besvart arbeidsbok og laserpeker kr 1.400,- kr 3.800,- Introduksjonsrabatt kr 450,- kr 600,- Spesialpris kr 950,- kr 3.200,- Bestilling: Telefon: Faks: E-post: Sikkerhet først

4 Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet setter fokus på viktigheten av at unge arbeidstakere får god kunnskap og positiv holdning til sikkerhet. Som storleverandør av læremateriell til skoleverket, Voksenopplæringen, trafikkskoler m.fl., har Angerman AS fått mange tilbakemeldinger om dette. Rektor Thor Follesø er leder for Voksenopplæringens godkjenningsråd. Han understreker spesielt Voksenopplæringens ansvar for at unge mennesker får gode sikkerhetsholdninger og riktige kunnskaper gjennom yrkesopplæringen. Også lærere innen det offentlige skoleverket setter fokus på ansvaret som ligger i å gi yrkesopplæring til ungdom. Hvorfor spesielt unge arbeidstakere? Arbeidstilsynet gir følgende informasjon. Rett start handler om unges arbeidsmiljø. Unge arbeidstakere har en høyere ulykkesrate enn eldre. Årsakene er blant annet manglende opplæring, lite erfaring og lav risikobevissthet. Tall viser at arbeidserfaringen stiger med alderen, og med denne stiger bevisstheten omkring risiko og evnen til å gjøre vurderinger av risiko. Fremtidens ledere og arbeidstakere har bruk for god basisundervisning i de arbeidsmiljømessige aspekter i sin kommende karriere. Hvorfor er unge mer utsatt? Noen forklaringer fra Arbeidstilsynet på hvorfor unge arbeidstakere er mer risikoutsatte enn eldre: Manglende bevissthet om arbeidsmiljørisiko Manglende erfaring og kjennskap til jobben og omgivelsene Manglende opplæring/utdannelse til arbeidet de utfører Fysisk eller mental umodenhet Manglende kompetanse i forhold til jobber de settes til Manglende arbeidsmiljøopplysninger eller utdannelse Manglende bevissthet om forpliktelser, egne rettigheter og plikter Utilstrekkelig oppmerksomhet viet risiko og risikabel atferd Arbeidsgiversiden Manglende bevissthet og at unge har mindre erfaring, opplæring og utdannelse innen arbeidsmiljø og de arbeidsoppgaver de utfører Gir unge jobber som krever annen kompetanse enn hva de unge har Gir ikke tilstrekkelig informasjon, instruksjon og utdannelse Gir ikke tilstrekkelig veiledning om arbeidet. Unge trenger mer veiledning enn eldre arbeidstakere Tar ikke hensyn til at unge i forbindelse med risikovurdering Rekrutteringsbyråer formidler arbeid som er uegnet for unge arbeidstakere Mål Unge arbeidstakere skal være bevisst den risiko de kan utsettes for når de starter i jobb, og de skal gis nødvendig opplæring om arbeidsoppgavene. De skal kjenne sine rettigheter og plikter på arbeidsplassen og ha kunnskap om hvor de kan skaffe veiledning og informasjon. Arbeidsgivere skal være bevisste de risikoforhold som unge er utsatt for, hvordan de oppstår, og hva de skal gjøre med det. Arbeidsgivere skal ta hensyn til unge arbeidstakere i sine risikovurderinger og ta nødvendige forholdsregler. Arbeidet tilpasses de unges modenhet, erfaring og ferdigheter. Det må gis tilstrekkelig opplæring og oppfølging slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte. Informasjon om risikoforhold, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter i arbeidslivet skal inn i skolesystemet. 4 Sikkerhet først

5 Dette er for dårlig! (Utdrag fra Arbeidstilsynets kampanje «Rett start») Ungdom i faresonen: En av tre bedrifter bryter krav om sikkerhet En av tre bedrifter bryter krav om sikkerhet, og mer enn en av ti lar sine ansatte betjene utstyr som krever sertifikat uten at de har det. Det viser ferske tall fra kampanjen «Rett start», som retter seg mot unge i arbeidslivet. En av ti mangler også personlig verneutstyr. Dette er for dårlig. Det er svært alvorlig å slurve med sikkerheten, spesielt overfor unge ansatte som mangler rutine og erfaring, informerer direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. I følge tall fra EU er unge arbeidstakere 50 prosent mer utsatt for ulykker enn sine eldre kolleger, og skadefrekvensen øker. I Norge har inspektører fra Arbeidstilsynet besøkt nærmere 1300 arbeidsplasser med unge arbeidstakere. Fire av ti bedrifter som er kontrollert bryter arbeidsmiljøloven. Manglende arbeidskontrakt, mangel på verneombud og opplæring av verneombud er de vanligste lovbruddene, i tillegg til brudd på sikkerhetskravene. Ungdom må få nødvendig opplæring i arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter. Vi snakker tross alt om de som skal stå for vår fremtidige verdiskaping. Dette er vår felles framtid og vårt felles ansvar, ifølge prosjektleder Linn Gros i kampanjen «Rett start». Sikkerhet først

6 Info. fra ATIL (Arbeidstilsynet) Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Arbeidsgiver skal gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Arbeidstaker skal lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre. Kravet om opplæring, øvelse og instruksjon gjelder også dem som har oppsyn med og leder arbeidet. Avhengig av hvor farlig arbeidsutstyret anses å være, deles sikkerhetsopplæringen inn i tre nivåer. 1: Informasjon til arbeidstakere Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med Arbeidsgiver skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om bruken av arbeidsutstyr farer ved uregelmessigheter som kan oppstå de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret Arbeidstakerne skal gjøres kjent med farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. 2: Dokumentert sikkerhetsopplæring For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum. Dette gjelder for eksempel: arbeidsutstyr for hengende last personløftere bærbare kjedesager spikerpisoler boltpistoler hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer presser, kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr 3: Sertifisert sikkerhetsopplæring For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis. Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr: bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse tårnkraner mobilkraner portalkraner kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kw (20,4 hk). Innhold i sikkerhetsopplæringen Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om: oppbygging, betjening bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk vedlikehold og kontroll Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er. 6 Sikkerhet først

7 Arbeidstilsynet informerer: Hengende last Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade. Forbudt å være under hengende last Det er ikke tillatt å være under hengende last. Ett tiltak for å hindre at arbeidstakere kommer under hengende last er å sperre av området som lasten befinner seg i eller flytter seg over. Slik sperring skal være utformet som en klar og tydelig markering og med skilt som tydelig sier at området er avstengt på grunn av hengende last. Andre tiltak kan være å organisere det aktuelle arbeidet slik at det stanses når det må foretas løft med hengende last. Regelverk Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 45 nr. 3 om bruk av arbeidsutstyr til løfting av last. Skriftlig arbeidsinstruks risikovurdering Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig. Arbeidsgiver må foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling, plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen. Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks, kan bruke arbeidsutstyret. verneinnretninger og utstyr instruks opplæring av arbeidstakeren når det gjelder «å håndtere eventuelle farer» vurdere andre forholdsregler Regelverk Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 15 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk. Sikkerhet først

8 Eksempel på prosedyre / sjekkliste for risikovurdering Generelt: Hvordan - skal jobben utføres? - skal arbeidet planlegges? - skal arbeidet ledes? Hva - kan gå galt? - kan gjøres for å redusere faremomentene? Hvilke - tiltak må gjøres slik at ikke noe galt skjer? Hvem - må jeg informere? - har ikke forstått planleggingen? - har ikke forstått de nødvendige sikkerhetstiltak som skal gjennomføres? STOPP! Uforutsette forhold: TA SJEKKEN PÅ NY! Løfteleder Last er løfteobjektets vekt, størrelse, type etc. kjent? Er dette en ordinær eller kritisk løfteoperasjon? Er det behov for å gjennomføre før jobb samtale? Løfteutstyr anvendes egnet utstyr og på rett måte? Løfterute Er løfteruten klarert og nødvendige avsperringer gjort? Landingsområde Er landingsområdet klarert og avsperret? Avsperringer Er det sikret at personell ikke kommer under hengende last? Spesielt for risikovurdering ved løfteoperasjon Sammenfallende operasjoner Er det behov for å koordinere med andre aktiviteter? Blindsoner Er det behov for flere flaggmenn? Kommunikasjon Bekreftende og repeterende kommunikasjon ved løft. Midlertidig sammenstilt løfteinnretning Har Fagkyndig kontrollør eller rigger godkjent sammenstilling? Flaggmann (anhuker/signalgiver) Planlegging Er løfteoperasjonen kjent og ansvarlig leder utpekt? Kommunikasjon Er det behov for radio? (Er radioen oppladet og testet? Opprett kommunikasjon mellom utførende. Bekreftende/repeterende) Løfteutstyr Sjekk at det er egnet utstyr og det brukes på riktig måte. Har stroppene riktige dimensjoner? Er alle sjakler låst på rett måte? Er løfteskrev som brukes uten tvinn? Benyttes riktig arbeidsvinkel? Last Er lasten forsvarlig sikret? Er det fare for fallende gjenstander eller at lasten kan huke seg fast noen steder? Løfterute Er området for løft avsperret og klarert? Sørg for at området er fritt for hindringer. Landingsområde Er landingsområdet klarert og nødvendige avsperringer gjort? Konteinere Sjekk nødvendig sikring av dører og godkjenning av konteiner. Etterkontroll Er det utført etterkontroll av løfteutstyret. Fagkyndig kontrollør/rigger Last Sjekk oppgitt vekt (behov for vektcelle/ dynamometer?) Sertifisert løftepunkt Er løfteøret/løftebjelken fri for deformasjoner? Har bjelken endestopper? Er merkenummer (tag) og SWL lesbart? Usertifisert løftepunkt Har løftepunkt nok styrke? Konferer med nærmeste overordnede eller beregningskyndige. Løfteinnretninger og løfteredskap egnet for operasjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Bruksbegrensninger. Arbeidsvinkel. Skjevlast. Forbudte løftepunkt. 8 Sikkerhet først

9 Kranarbeid: Tau kan være farlig På Åsgård B plattformen fikk en arbeider viklet foten inn i et tau. Han ble hengende fem meter over dekket. En dødsulykke her kunne vært sannsynlig. Under arbeid med å heise ned stillasenheter med kran ble det brukt styretau til lasten. En slakk på tauet gjorde at tauet viklet seg rundt mannen. Når kranføreren fortsatte senkingen ble mannen hengende fast i tauet og ble løftet opp når lasten gikk ned. Etter å ha blitt løftet fem meter oppdaget kranfører mannen som ble senket ned på dekk igjen. Kilde: Rapport fra Statoil til Petroleumstilsynet Arbeidstilsynet informerer: Risikovurdering ved bruk av tau Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden, skal arbeidsgiver sørge for at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte. Det skal også fremgå av risikovurderingen at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet arbeidsutstyr som er sikrere. Bruk av tau må ikke forveksles med bruk av personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr. Sikkerhet først

10 Stortruckkjøring er et stort ansvar Å kjøre stortruck er en krevende oppgave. Man skal kontrollere kjempekrefter og håndtere svære og meget tunge laster. Feil fra truckførerens side eller tekniske feil kan få meget alvorlige konsekvenser. Mennesker blir små og forsvarsløse i denne sammenhengen. Derfor er dyktighet og ansvarsbevissthet spesielt viktig ved bruk av stortruck. Først truckførerbevis Alle som kjører truck skal ha gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring. Her er det gitte krav til kunnskap om trucker, truckbruk, lover og regler, arbeidsmiljø m.m. Opplæringen avsluttes med prøve. De som består får truckførerbevis. Så stortruckførerbevis For å kjøre stortruck må truckførerbeviset utvides til de aktuelle stortruckklasser. Det er stor motvektstruck, stor teleskopbomtruck og stor sidelaster. Man må ha hatt truckførerbevis for motvektstruck (klasse 4) eller for sidelaster (klasse 5) i minst ett år og praktisert truckkjøring på aktuell trucktype avhengig av hvilke type stortruck beviset skal gjelde for. Førerkort klasse B Det er ikke satt krav til førerkort i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Men opplæringsplanen inneholder krav til førerkort klasse B for stortruckklassene T6, T7 og T8, informerer DAT i brev Målet Opplæringens mål er å legge vekt på forståelse og ansvar for de store krefter og store faremomenter bruk av stortruck medfører i tillegg til all den kunnskap som kreves for truckførerbevis. Dette munner ut i stortruckførere som bidrar til sikrere arbeidsplasser bedre trivsel mindre skader på gods og utstyr bedre effektivitet og økonomi Læremateriell Læremateriell for stortruck er basert på en oppgradert læreplan for stortruck. Oppgraderingen gjelder spesielt sikkerhetsforhold, hva som er spesielt for bruk av stortruck i forhold til mindre trucker, stortruckførers store ansvar, tilleggsutstyr m.m. Elevsett Elevsettet består av: Lærebok med innlagte arbeidsboksider Teoriprøve Kjørebok for logging av praksis Oppkjøringsskjema Navnekort Instruktørmateriell: Presentasjon av læreboken på CD alt. OH Besvart arbeidsbok Fasit med evaluering Oppgradert læreplan Ny teoriprøve Det er nå kommet ny teoriprøve basert på flervalgssvar og avkryssing. Det gir hurtigere retting og evaluering, er mer tidseffektiv og setter ingen krav til skriveferdigheter. For instruktøren blir det lettere å ta muntlig prøve med dyslektikere og fremmedspråklige. Økende omfang Stortruckføreropplæring har det siste året hatt en større prosentvis vekst enn tidligere. Med god kunnskap om krav til og bruk av stortrucker får du og alle på arbeidsplassen bedre trygghet. Stortruckføreren er meget viktig for sikkerheten. 10 Sikkerhet først

11 Regelforenkling Arbeidstilsynet vil gjøre det enklere å benytte og finne frem i regelverket, Dette regelforenklingsprosjektet er nå i gang. 43 forskrifter under arbeidsmiljøloven samles i 6 forskrifter De 6 nye forskriftene: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om arbeidsplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om produkter Forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet Forskrift om offentlig myndighetsutøvelse 19 forskrifter holdes utenfor regelforenklingsprosjektet, bl.a.: Internkontrollforskriften Forskrift om maskiner Fremstilling av personlig verneutstyr Storulykkesforskriften Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport Husarbeid, tilsyn og pleie i private arbeidsgivers hjem Tvisteløsningsnemnd Ut på ekstern høring med høringssvar innen 15. september Trer etter planen i kraft fra januar 2008 Sikkerhet først

12 Bruk av personlig verneutstyr: I ulike arbeidsforhold vil bruk av personlig verneutstyr være nødvendig for å kunne utføre arbeidet innenfor rimelig sikkerhet. Under andre arbeidssituasjoner vil personlig verneutstyr være et hjelpemiddel for å redusere faren for at ulykker inntreffer og helseskader oppstår. Godkjent, påbudt personlig verneutstyr skal alltid benyttes. Lokale forhold kan kreve annen pålagt bruk av verneutstyr. F.eks. kan dette være dobbelt hørselsvern i kraftige støysoner. Risikovurdering: Ved planlegging og utførelse av arbeidsaktiviteter skal det nøye vurderes om det kan foreligge fare for liv og helse. Hensikten med risikovurdering er å hindre at ulykker og andre uforutsette hendelser skjer som en følge av den aktivitet som skal utføres. Kravene innen HMS skal være det grunnleggende og styre avgjørelsene gjennom analysene og de nødvendige vurderinger. Hvis en gjennom de nødvendige vurderinger/ analyser ser at risiko for skader og liv ikke kan unngås på annen måte, skal nødvendig og hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til rådighet for utførende. 12 Sikkerhet først

13 Om et uhell inntreffer er evakuering planlagt? Det personlige verneutstyret: Innen det personlige verneutstyret taes i bruk skal bruker informeres om hvilke ulike faremomenter utstyret beskytter mot. få opplæring i praktisk bruk av verneutstyret. få opplæring i rutiner for oppbevaring, vedlikehold/reparasjon og utskifting av verneutstyret ved behov. få opplæring i viktigheten om at utstyret er i god hygienisk stand. Bruker har ansvar for at personlig verneutstyr alltid benyttes. Bruker skal også sette seg inn i og forstå bruken av utstyret som blir utlevert. foreta egenkontroll av det personlige verneutstyret. følge de ulike påbud/anvisninger for bruk av verneutstyr på arbeidsstedet. sørge for at defekt/ikke godkjent utstyr ikke benyttes. foreta etterkontroll og rengjøring av utstyr som benyttes av flere brukere. melde fra linjevei om uønskede hendelser forårsaket av feil bruk av personlig verneutstyr. melde fra om mangler og svikt ved det personlige verneutstyret. Med personlig verneutstyr menes hjelm, sko/støvler, arbeidstøy, regntøy, hansker, hørselsvern, vernebriller og annet sertifisert utstyr til bruk under kritiske aktiviteter. Sikkerhet først

14 Tiltak for økt sikkerhet ved truckkjøring Ulykker med truck Truck er blant de maskiner som er involvert i flest ulykker. Ulykker skjer oftest ved: påkjøring lasten faller av velt fall fra truck Noen dødsulykker forårsaket av velt med truck beskrives slik i førstegangsmeldingene om dødsulykke sendt Direktoratet for arbeidstilsynet: Fører av stortruck kjørte intetanende over person som krysset området, pga. manglende sikt. Bedre trafikkorganisering kunne trolig ha forhindret dette. Truck ble brukt som transportmiddel for levering av brev, da den veltet på bratt og svingete vei. Føreren omkom da han havnet under trucken og i tillegg fikk batterikassa over seg. Brukte «hjemmelaget» kurv til løft av person. Kurven var ikke sikret og sklei av gaflene. Personen falt ut av kurven, traff en lagerhylle og døde av skadene. Hva bør gjøres? 10 spørsmål for økt sikkerhet: 1. Riktig truck til rett arbeid? Ikke bruk truck på skrånende, ujevnt underlag eller til persontransport. En ulastet truck kan tippe ved for brå sving, selv i lav fart på en jevn overflate. 2. Er det behov for egne kjørebaner? Mange ulykker skjer ved rygging. Forsøk å tilrettelegge for enveiskjøring. 3. Har føreren truckføreropplæring? 4. Har føreren mottatt instruksjon og opplæring tilpasset arbeidsoppgavene? 5. Kjenner føreren truckens lastekapasitet og andre egenskaper? 6. Er fører sikret med setebelte og har trucken veltevern eller førerkabin? 7. Løftes lasten med egnet redskap? Bruk riktig utstyr til rett løfteoperasjon. 8. Er ventilasjonen god ved ladestedet for truckbatterier? 9. Brukes truck til løft av personer? Må kun foretas unntaksvis, og da i kurv som er tilpasset trucken. Utstyret skal kontrolleres før hver bruk. 10. Hvordan kan du og de andre arbeidstakerne i området skape et sikkert arbeidsmiljø? Slike spørsmål er en del av virksomhetens kartlegging av forholdene rundt truckarbeid, og krever medvirkning fra arbeidstakerne. Det skal dokumenteres i virksomhetens HMS-arbeid. Hvilke krav stilles? Risiko Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatte vurdere risikoforhold på arbeidsplassen. Eksempler på tiltak: Organisering av arbeidet, enveis kjørefelt for truck, andre trafikkregler. Rutiner for avlåsing av truckene, slik at ikke uvedkommende kan bruke truckene. Tekniske krav Trucken skal være CE-merket dersom omsatt første gang innen EØS-området etter 1. januar Også eldre trucker skal oppfylle samme sikkerhetskrav. Setebelte Leverandøren har siden 1. januar 2002 hatt plikt til å levere setebelte i nye motvektstrucker fra 10 tonn og under. Fra 5. desember 2002 er det krav til arbeidsgiver om å installere setebelte på tilsvarende trucker som ble tatt i bruk før 1. januar Opplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring kreves for alle trucker og annet arbeidsutstyr som er nevnt i forskrift nr. 608/ og 49. Den som gir opplæring skal være kompetent for opplæringen. Sikkerhetsopplæring - Truckførerbevis kreves for alle trucker med permanent førerplass på trucken ( 49). Truckførerbeviset tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift. I tillegg kreves opplæring for bruk av alle andre typer truck ( 48). Opplæringen skal være dokumentert. Arbeidsplassopplæring - arbeidsgiver plikter å gi opplæring og instruksjon til truckfører og andre som arbeider i områder der det brukes truck. Kontroll Daglig kontroll Periodisk vedlikehold Sakkyndig kontroll utført av sertifisert sakkyndig virksomhet 14 Sikkerhet først

15 Revisjonsseminar ASAS september, Gardermoen ASAS Sertifisering AS ønsker å holde god kvalitet overfor sine kunder. Som et ledd i den målsettingen, har ASAS oppgradert sin status til å være et akkreditert sertifiseringsorgan. Akkreditering betyr at det stilles høyere krav til kompetanse og service for ASAS. Et ledd i ASAS sin målsetting er informasjon, opplyser leder for ASAS, Ellington Wilkins. Sertifiserte opplæringsvirksomheter og sakkyndig kontrollvirksomheter har mange spørsmål. Informasjon føles for mange som mangelvare. ASAS vil derfor holde seminar for sertifiserte opplærings- og kontrollvirksomheter. Her blir det belyst en rekke av de spørsmål som stilles til sertifiseringsorganene. På seminaret vil deltagerne få et verktøy som forenkler sertifiseringen. Seminaret skal være på Gardermoen september. Ta kontakt med ASAS for mer informasjon. ASAS Sertifisering AS Thorøyveien 21, 3209 Sandefjord Tlf.: Faks: E-post: Nytt om sykdom og skaderegister Meldingene om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid. Meldingene gjør Arbeidstilsynet i stand til å sette i verk tiltak mot farlige produkt eller utstyr, eller spesielle bransjer. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver, ikke bare å planlegge/utforme arbeid slik at skader og sykdommer forebygges, men også tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Betydelig meldingsøkning i 2006 Ettersom underrapporteringen når det gjelder arbeidsrelatert sykdom er stor, er økning i antall meldinger i 2006 en gledelig nyhet informerer Arbeidstilsynet. En bevisst satsning på informasjons- og kunnskapsspredning om meldeplikten overfor landets leger vil fortsette i Meldinger om hørselsskader er dominerende med 1987 innmeldte skader i Støyskader og sykdommer i åndedrettssystemet har hatt økning fra tidligere. Andre innmeldte skader i 2006: Fall 3125 Støt/treff av gjenstand 2549 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 2093 Klemt/fanget 1088 Sammenstøt/påkjørsel 520 Gledelig Det er gledelig for «Sikkerhet først.» å konstatere at ovennevnte «andre» skader har hatt reduksjon. «Sammenstøt/påkjørsel» er mer enn halvert siden Med nedgang i alle fem av de største skadeårsakene er det sannsynlig at sikkerhetsopplæring har vært en viktig bidragsyter. Sikkerhet først

16 RETURADRESSE Angerman AS Skuteviksboder BERGEN B-blad Lettere sporing av postpakker Bodoni Angerman AS legger stor vekt på god leveringskvalitet. Som et ledd i det er det nå innført automatisk tilsendt melding til varemottaker om postens forsendelsesnummer. Derved kan mottaker selv kontrollere hvor varen til enhver tid befinner seg. Informasjonen kommer som SMS på mottakers mobiltelefon. De som i stedet ønsker melding som e-post kan velge det. Oppgi mobilnummer eller e-postadresse ved bestilling. Tjenesten er gratis for mottaker. Det er selvfølgelig også mulig å kontakte forlaget for sporing. Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Skuteviksboder 22, 5035 Bergen Tlf Faks Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær E-post: - Info:

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer