Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel"

Transkript

1 Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26

2 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: Opplag: 6400 eks. ANNONSESALG: Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: TRYKKING: Flisa Trykkeri AS UTGIVELSESPLAN 2013: Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 18. mars 2 1. juni 20. juni 3 1. september 25. september november 6. desember Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Varer som gir mange mennesker et bedre liv Side 12 Vendepunktet Miljøpris til Schenker På nett Noe usannsynlig kommer til å skje! Eksport- og importbedriftenes transportør Voldsom vekst i flytrafikken Vil ha ny Bergensbane med dobbeltspor Bransjestandard varelevering DSB samler transportoppdragene DB Schenker Compliance Pluss henting er for kunder som sender varer til seg selv side 19 Transport & Logistikk side 26 Fantastisk å bo i og inntil 10% mindre drivstoff. Sjekk ut TI VIKTIGE NYHETER på volvotrucks.no/fh nye VolvO FH Schenker AS har en omsetning på 3,7 milliarder kroner (2011), ca ansatte og 31 terminaler/kontorer i Norge. DB Schenker har ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. Volvo Trucks. Driving Progress Logistikk Nettverk nr. 4 desember

3 Innspill Notiser Vendepunktet Innspurten mot et nytt år har for lengst begynt. Etter en laber for-høst har volumøkningen i vårt produksjonssystem den senere tiden vært sterkere enn planlagt, noe som har skapt kapasitetsutfordringer på enkelte områder. Vårt apparat har jobbet intenst med å iverksette tiltak for å kunne møte endringer i markedet. Dette gir gode resultater og vil sikre god kvalitet også når vi går inn i Det snakkes meget om den gigantiske veksten innenfor netthandel. Samtidig ser vi klare signaler på at nye bransjer planlegger å satse på salg over nettet. Denne trenden er i rivende utvikling. Tradisjonelt har distansehandelen handlet om små og enkelt håndterbare pakker med lavt volum og lav vekt. Nye bransjer, som for eksempel hviteog brunevarer, møbler, etc. har store produkter som ofte krever levering til sluttmottaker. Det er produkter som stiller nye og annerledes krav til varedistribusjonen og kanalene. Utviklingen er rask også på det teknologiske. Grunnet store og nye yngre generasjoner begynner mobile enheter, slik som smarttelefoner og brettmedier (pad`er), gradvis å ta over nettkjøpandelen fra PC en som kjøpsmedium. Det selges for eksempel flere iphoner enn det fødes barn i verden! Det er derfor naturlig at mye av utviklingen av brukervennlige og selgende hjemmesider kommer til å skje for brukerne av smarttelefoner, da det finnes få som er riktig bra i dag. Vi følger spent med og vil parallelt utvikle nye produktløsninger rettet mot denne nye dreining i netthandelen. DB Schenker konsernet internasjonalt følger nøye med på denne utviklingen og jobber med flere innovative løsninger som også vi her i Norge vil dra fordeler av. Vi skal selvfølgelig være på høyde med markedstrendene. Energi er den del av norsk økonomi som har sterk vekst, og som fortsatt vil ha vekst i en del år fremover. Vi forventer derfor at vår egen Olje-, Gass- og Prosjektavdeling vil vokse tilsvarende i samarbeid med Schenkers globale spesialistorganisering innenfor dette feltet. Her er vi involvert i flere spennende prosjekter og kan spille på lag med vårt globale nettverk. En ny langsiktig kontrakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk vi blant annet Annonsere i Logistikk Nettverk? som følge av vår enestående leveringskvalitet over hele verden. Direktoratet har betydelige transportoppdrag både i Norge og utlandet. Vi er godt tilpasset de krav som er sentrale for olje- og gassbransjen (men også for andre kundesegmenter), slik som en klar og tydelig organisering av HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), målbevisst kursing og utvikling av HMS relaterte spørsmål samt ikke minst et tydelig Compliance program for å sikre at vår etiske adferd møter de høyeste standarder i alle ledd. Våre kunder ønskes en God Jul og et Godt Nytt År! Michael Holmstrøm CEO Kontakt Mia V. Berg, direkte /mobil /e-post eller Stig Jacobsen, direkte /mobil /e-post Direktør Land og Marked Bjørn Tore Elstad (nr. 2 fra venstre) mottok miljøprisen på vegne av Schenker AS. Miljøpris til Schenker AS Konferansen Transport og Logistikk er arena for flere prisutdelinger. Bransjen hyllet de beste i klassen under festmiddagen på konferansens første dag. NHO Logistikk og Transport står bak utdelingen av prisen og administrerende direktør Tom Rune Nilsen hadde gleden av å overrekke Miljøprisen 2012 til ASKO AS og Schenker AS. Miljøprisen kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. Den som vinner prisen må være tilknyttet eller ha vært til nytte for bransjen. ASKO fikk prisen for sitt miljøarbeid over tid og at de er en pådriver innen miljøforskning med å teste ut ny motorteknologi. ASKO har satt seg kraftige mål for sin miljøstrategi. ASKO er nok den grossist innenfor dagligvare som har mest konkrete mål og den mest handlekraftige fremdriften for tiden. Bl. a har de en styrebeslutning på at miljøinvesteringer ikke skal ha samme lønnsomhetskrav som andre investeringer. Schenker mottok prisen for prosjektet dynamisk lysstyring på Alnabru godsterminal som gir 50 prosent strømbesparelse. Schenkers ledelse har utviklet en miljø-strategi som har bidratt til reduserte utslipp fra trafikkoperasjonene. Nå er turen kommet til terminalene hvor det er et stort potensial for å redusere strømforbruket. Juryen som delte ut prisen og vurderte alle kandidater, besto av: - Eivind Hodne Steen, Transportpolitisk rådgiver i ZERO - Petter Haas Brubakk, fungerende administrerende direktør i NHO - Lasse Fridstrøm, Instituttsjef, Transportøkonomisk institutt. - Tom Rune Nilsen, adm. dir. NHO Logistikk og Transport Foto: Thomas Witsø Bjølmer/Moderne Transport 4 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

4 På nett Inn i moderniseringens århundre? Når våre oldebarn ser seg tilbake og skuer ut over Norge, så bor det dobbelt så mange her i landet som i dag. Transportsystemet er bygd ut og en dagstur med toget til Oslo til et viktig møte er nokså vanlig. Bare de som vil betale litt ekstra benytter fly. Veinettet er også bygd ut slik at man også kan kjøre egen bil, men det er dyrt fordi veiprising gjør bilturen så dyr at de fleste heller tar det billige toget. Vogntog langs veien ser du heller ikke. Kun lokale distribusjonsbiler som forsyner distriktene med varer meter lange godstog frakter containere over fjellet. Riktig nok kastet vi bort de første 25 årene av dette århundret til ørkesløse planer om nye veier og jernbaner. Alnabru måtte vente med sin modernisering helt til 2025 fordi daværende regjering besluttet at det skulle båndlegges et 30 mål stort område til nytt beredskapssenter på en del av jernbanesporene. Jernbanen mistet da viktige parkeringsarealer for vogner og lokomotiver. Spoler vi tilbake til 2012 må vi erkjenne at det er lite som tyder på at vårt århundre blir moderniseringens århundre for transportinfrastrukturen. Før vedtaket om helikopterbase var det beregnet at terminalen kunne stå ferdig i 2023 om grunnsteinen blir lagt ned i Jernbaneverket har siden høsten 2011 avventet beskjed fra politisk ledelse om hva som skal skje videre. Følgelig er den allerede forsinket i forhold til denne utsatte planen år med planlegging kan raskt bli 10 nye år før det skjer noe. Alnabruterminalen er i dag et uoversiktlig lappeteppe et område der flere samlastere, grossister, etc. har lagt sine virksomheter så nær jernbanen som mulig. Det er samtidig mange eiendomshavere som over år ikke har klart å bli enige om bedre utnyttelse av eiendommene og arealene. NSB er en betydelig aktør med store eierinteresser gjennom de heleide datterselskapene CargoNet og Rom Eiendom. Jernbaneverket har også eierinteresser, foruten at det er private virksomheter som sitter på egne tomter. Det er også mange virksomheter som har tidsbegrensede festekontrakter, blant annet Schenker AS. På et tidspunkt må disse virksomhetene vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette på Alnabru. Flere aktører har flyttet ut enten til Berger (Gardermoen), Lørenskog (Posten) og Vestby. Jo lenger usikkerheten varer og får feste seg, jo flere vil flytte ut. Fjerntrafikken til disse virksomhetene vil likevel benytte tog til andre landsdeler. Følgelig får vi en vekst i vogntogtrafikken mellom Alnabru og andre terminaler på Østlandet. Det vil skape kapasitetsutfordringer på Alnabru som da får flere vogntog inn på området. I perioden frem mot 2020 vil Oslo få en betydelig befolkningstilvekst. Det er vedtatt at byen skal fortettes langs knutepunkter og terminaler. Behovet for husholdnings- og byggevarer innen alle sektorer vil følgelig øke dramatisk. Forventninger om økonomisk vekst og økende klimaproblemer vil føre til ekstrem belastning av infrastrukturen. Alnabruområdet er i dag svært belastet som følge av betydelig personbiltrafikk til og fra Alna senter, Smart club, m.fl. Dette skaper forsinkelser i nyttetrafikken og bidrar til økt miljøbelastning. I forbindelse med utvikling av nytt hovedveinett for næringstrafikken i området bør det også vurderes hvordan man kan få klargjort flere tomter i området for terminalbruk og servicetiltak overfor tungtrafikken. Det er viktig at de nye veiløsningene bidrar til mindre tomkjøring og mer effektiv varedistribusjon. Myndighetene bør derfor ha et helhetsperspektiv på utviklingen av Alnabruterminalen der næringsliv, transportører og sjåfører skal få bedre arbeidsforhold og best mulig arbeidsmiljø. Godsprognosene fremover er usikre. Dels skyldes det at man kan ikke kan ta utgangspunkt i trafikken under finanskrisen, som var en unntakstilstand med % fall i volumene i forhold til årene før krisen. Vinteren 2006/07 var Alnabru i praksis på bristepunktet kapasitetsmessig og store volumer måtte flyttes fra bane til vei for å få frem gods mellom de store byene og Østlandet. Vi er fortsatt ikke på dette nivået i dag, men i løpet av 2-4 år vil vi igjen være i tilsvarende situasjon. Nå skal det sies at det er under utvikling flere bilbaserte terminaler på Østlandet. Det gjelder Vestby/Lierstranda (Drammen)/Berger (Gardermoen) og Lørenskog hvor bilfremføring til Oslo er eneste alternativ. Innfartsveiene til Oslo vil dermed bli mye verre enn det vi har i dag. Køene vil starte tidligere og vare lenger. Schenker AS har etter hvert innsett at vi må ta i bruk hele døgnet til distribusjon og har etablert flere nattruter der butikkene forsynes med varer om natten. Det har vært nødvendig for i det hele tatt å få levert varer til rett tid. Dersom en stadig større del av denne spredningen må skje fra bilbaserte terminaler utenfor Oslo vil det igjen skape økt press på et ekstremt utnyttet veinett på Østlandet er nevnt av flere som kritisk tidspunkt for når Alnabru bør få økt kapasitet. Jeg tror heller at vi må ta høyde for at 2015/16 er et mer realistisk scenario. Av Einar Spurkeland Scania Euro 6 SETTER STANDARDEN Euro 6-motorer for lastebiler og busser. Scania har nå et bredt spekter Euro 6-motorer, fra den fem-sylindrede 250 hesters motoren til vår største seks-sylindrede motor på 480 hestekrefter. Grunnlaget for alle Scanias Euro 6-motorer er den seneste modulariseringen av vår motorplattform av 9-, 13- og 16-liters motorer, som gir kundene fordeler med enklere vedlikehold og bedre deletilgang. Det komplette motorutvalget vil være tilgjengelig innen Euro 6 blir påkrevd fra 31. desember Ny EuRo 6 DiESElTEkNoloGi SCR og EGR+SCR kombinert SCR etterbehandling brukes alene for to av de nye 9-liters dieselmotorene, på henholdsvis 320 og 360 hestekrefter. De nye motorene på 250 og 280 hestekrefter vil ha ett kombinert EGR- og SCR-system, likt til det vi har valgt for vår 13-litere. Kunder har dermed valget mellom kun SCR eller kombinert EGR+SCR teknologi på vår 9-liters motorserie. Den samme kompakte lyddemperenheten brukes for alle rekkemotorer, og inneholder en oxicat, et partikkelfilter og doble SCR-katalysatorer, samt doble urea-katalysatorer. Den komplette enheten er like kompakt som lyddempere for tidligere utslippsstandarder, som gir plass til opptil 1500 liter drivstoff på en trekkvogn. 6 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

5 Notiser Lysere utsikter Detaljhandelen vil øke omsetningen neste år, men det er betydelige variasjoner mellom de ulike bransjene. Økende innvandring, lave renter og en bra kronekurs vil bidra til økt forbruk i Norge. Eksportindustrien vil fortsatt slite med avtagende lønnsomhet. Husholdningene i Norge vil være forsiktige og kanskje spare mer av inntekten enn tidligere. Byggevarehandelen forventes å vokse med 8 prosent i 2013 som følge av høy etterspørsel etter byggevarer til boliger. Med fortsatt befolkningsvekst vil dette markedet bare øke. Møbelbransjen vil også dra nytte av befolkningsveksten og behovet for flere boliger. Her forventes det en økning på 6 prosent i Elektrobransjen vil øke med 5 prosent. Her er det hvitevarer som trekker opp, mens radio og TV har vist en svakere trend. Klær og sko kan øke med 4 prosent neste år, men prognosene er meget usikre. Dagligvarer er mer stabilt og vil øke med minst 5 prosent neste år. Sportsbransjen har vært igjennom flere runder med vekst og har vel nådd et topp-punkt. Bransjen domineres av store kjeder som tar markedsandeler fra de små aktørene. Veksten her kan bli på 4 prosent i Kilde: 4 felts motorvei. I begge retninger. DB Schenker eksportpakke Fra 1. november 2012 kan Schenker AS tilby DB Schenker- Parcel eksportpakke som er et gunstig alternativ til det våre konkurrenter kan tilby. Pakkene produseres som standard stykkgods med full sporbarhet, egen tilpasset prisliste og redusert fortollingspris. DB SchenkerParcel er skreddersydd for eksisterende kunder som benytter annen aktør på pakker eller nye kunder med eksport av pakker. Sendingene går fra 0-35 kg pr sending. Ved større volumer benytter vi vårt ordinære Flow-produkt, som dekker både eksport og import. DB Schenker Parcel gjelder pakker fra bedrift til bedrift til Europa. Kunden må benytte WebTA til transportetiketter. All informasjon overføres elektronisk ved hjelp av EDI. Vi henter hos kundene og ordner resten. Alle forsendelser må bookes på forhånd som pakkesending. Sjøveien er et svært relevant alternativ for deg som er opptatt av, og trenger, billig, fleksibel og pålitelig transport av varer. Det finnes ikke kø på sjøen og hvor mye du kan frakte begrenses ikke av størrelsen på traileren. På sjøen har du i tillegg lageret med deg og det er den mest miljøvennlige måten å frakte fra A til B på. Det er derfor vi sier: Velg sjøveien! velgsjoveien.no Brio kommer med Schenker Lekeleverandøren Brio benytter Schenker til distribusjon av leker mellom lageret i Sverige og butikkene i Norge. Det gir en forutsigbar og effektiv distribusjon. Brio har hovedlager i Osby og hovedkontoret er i Malmø. -Vi henter daglig på Brio i Osby mellom kl. 12:00-14:00, sier transportkonsulent Jørgen Johannesen hos Schenker AS. Varene kjører vi direkte til vår terminal i Fredrikstad. Godset ankommer terminalen mellom kl. 22:00-24:00 samme kveld. Her blir varene sortert til de enkelte butikkene med en gang og videresendt til terminalene under postnummer 4000 samme natt. Varene ankommer butikken påfølgende dag. Jørgen Johannesen forteller at Brio legger stor vekt på fremføringskvalitet. Derfor arrangeres faste kvartalsmøter både i Osby og i Fredrikstad avhengig av de sakene som står på dagsorden. Det gjør at vi hele tiden har fokus på fremføringskvaliteten og at varene leveres til rett tid på rett sted uten skader. Schenker AS har ansvar for varedistribusjonen for begge de to divisjonene hos Brio: Brio Baby og Scanditoy. Brio Baby, som har benyttet Schenker til distribusjon siden 2008, sender barnevogner og barneseter til bil. Scanditoy, som valgte å gå over til Schenker i mars 2012, sender leker og tilbehør rundt i Norge. Til sammen utgjør disse avtalene en årlig fraktomsetning på ca millioner kroner. Brio ble etablert allerede i 1884 og har i dag følgende globale merkevarer: BRIO, Alga, Simo og Carena. I Norge har Brio 117 butikker. -Vi er veldig glad for å ha samlet en større del av vår distribusjon i Norge hos Schenker AS, sier Thomas Kjellsson hos Brio. Det er enklere for oss å ha færre transportører og det gir god oversikt over hvor mye ressurser vi bruker på distribusjon. Trafikkopplegget til DB Schenker er også meget forutsigbart og stort sett uten negative overraskelser. Vi får god service. Etter det vi forstår er også butikkene meget godt fornøyd med løsningen. Ingen grenser! Grenseløs logistikk og transport over hele Europa og i resten av verden Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunder der de er. For mer info se Det handler om å vinne. Om og om igjen. Schenker-Ann2012-x5-Elektronikkbr.indd :29 8 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

6 Farlig gods Noe usannsynlig kommer til å skje! Merking må være klar og tydelig lasten skal være identifisert. Vi vet at det skjer uhell i trafikken og at uhell skjer i vår bransje. Det er bare å lese statistikken! Vi vet at farlig gods kan gi økt risiko for at konsekvensene av uhell kan bli store. Ingen kan frita seg selv fra ansvar for å bidra til å forhindre uhell. Uhell skjer som følge av at mennesker gjør feil. Det kan skyldes mangelfull opplæring og ikke god nok oppfølging i alle ledd. Det kan også oppstå tekniske feil, men også vei og føreforhold kan spille inn. I tillegg har vi stedvis manglende jernbanestandard. Det skjer ras. Vinterføre, manglende veivedlikehold, hendelser på baneinfrastrukturen som f.eks. solslyng, bidrar til utfordringer underveis. Med farlig gods i lasten skjønner alle at det kan bli veldig farlig der og da for de som er tilstede, og for de som må rydde opp etterpå. Etter 22.juli har hele nasjonen også fått økt fokus på risiko for terroranslag også i Norge. Alle må vurdere risiko, og ha noen tiltak for å hindre at uønskede og farlige hendelser skal skje. Vi må legge noen hindringer i veien for kriminelle og andre som ønsker å skade samfunnet. Det bør ikke være lett å få tak i sensitiv informasjon om gods som fraktes, som i neste omgang kan brukes til terror og trusler. Hvordan kan vi hindre at det skjer? Naturen rår vi ikke over. Men vi kan sørge for at alle involverte er kvalifisert og har de riktige ferdigheter og holdninger, som gjør at hver enkelt følger opp sin del av transportkjeden. Det vil si å følge de rutiner som gjelder og ikke ta noen kjappe snarveier for å løse et oppdrag. Dette starter med at vi setter sammen last på rett måte sørger for at godset blir lastet og sikret ordentlig. Videre merker vi enhetene slik at det er synlig at det er farlig gods om bord. Transportøren som skal stå for frakten må eksempelvis få riktige dokumenter og informasjon. Transportøren skal alltid vite hva slags gods det er om bord, hvor mye det er og hvor det er. Informasjonen skal registreres og skal være tilgjengelig slik at vi kan svare innsatspersonell om hva som finnes i de forskjellige enhetene dersom og når uhell skjer. Fysiske papirdokumenter med konkret informasjon skal følge sendingene og transportenhetene, men det er ikke alltid de er tilgjengelige der og da. Plastpaller er et godt alternativ til trepaller. Når sendingene og lasten i transportenhetene er riktig registrert og andre rutiner er fulgt, er forutsetningene gode for at beredskapen vil fungere ved uhell. Farene er kjente og den farlige lasten er IDENTIFISERT. Følger alle reglene? Nei, dessverre. Det hender at enkeltpersoner ikke kjenner sitt ansvar og følger opp i praksis. Dette kan bli veldig farlig for andre, som da ikke vet hva som skal gjøres. Uidentifisert farlig gods kan bli farlig samlastet og kan føre til brann og eksplosjoner, forgiftninger, etc. Det kan dannes farlige gasser. Noen stoffer vil antenne organisk materiale som for eksempel en trepall. Andre stoffer kan etse gjennom containergulvet, ødelegge kjøretøy og følsomt utstyr, renne ut på bakken og ned i sluk, lekke ut langs jernbanesporet, eller på dørken i ferga, etc. Hva med emballasjen? Emballasje til farlig gods skal være testet og godkjent for det aktuelle stoffet. Det er produsent og avsender som skal påse at dette er i orden før transporten starter. Kolli skal være tydelig merket utvendig med faresedler, UNnummer og/eller andre merker som gir viktig informasjon om hvordan godset skal behandles og fraktes. Dersom det er feil og mangler skal transportøren avvise sendingen. Det betinger kvalifiserte sjåfører og annet personell. Denne retten og plikten til å avvise oppdrag som ikke er i henhold til lovverk må brukes mer for sikkerhetens skyld. Hvordan finner jeg farlig gods i lasten? Regelverkene for de ulike transportmåter er noe forskjellig, men hovedregelen er at kjøretøyer med farlig gods skal være merket med oransje skilt foran og bak. Containere og løstraller skal merkes med faresedler og forskjellige advarselsmerker som angir andre farer brukes, for eksempel hvis enheten er gassdesinfisert, om det må luftes ut før lossing, m. m. DB Schenker har systemer som gir informasjon om farlig gods, f. eks i losseliste, og terminalpersonell skal ha sendingsdokumenter tilgjengelig før lossing. I mange land brukes også en plan ved opplasting, som angir hvor på transportenheten det farlige godset står. Det gjør det enklere for de som skal losse på mottakerstedet når de vet hvor det farlige godset står. Hvem er ansvarlig for hva? Avsender, speditør, transportør, sjåfør og mottaker er alle nevnt i regelverkene, og har hvert sitt definerte ansvar. Man kan ikke skylde på foregående ledd selv om man ikke har sjekket godset og oppdraget som helhet, at valgte underleverandør er kvalifisert og at andre regler blir fulgt helt fram til mottaker. For å sikre dette har DB Schenker utviklet globale rutiner (SOP) for håndtering av farlig gods, og som er tilpasset nasjonale forhold i vårt styringssystem. Det finnes sikkerhetsrådgivere og andre farlig gods-kvalifiserte kolleger i alle land og regioner rundt omkring i verden. Kunder, samarbeidspartnere, underleverandører og sikkerhetsrådgivere i disse virksomhetene skal bidra i farlig gods-faglige utredninger av aktuelle oppdrag. Global kunnskap Regelverkene er utviklet gjennom mange år, og er et resultat av global kunnskap, standardiserte metoder for testing av stoffer, emballasje, merking, transportmateriell og en rekke andre ting, som har vist seg å fungere godt. Følges reglene i praksis, blir sikkerheten i stor grad ivaretatt. Når det likevel skjer ulykker, f. eks som følge av naturkrefter, vil det farlige godset i lasten være identifisert. Når den akutte faren er over, er årsak til hendelsen det viktigste å få rede på, og lære av, fordi også erfaring av hendelser og uhell under transport er viktig å vurdere for de som lager regelverkene, og for oss andre involverte. Når gjentatte uhellsrapporter viser f. eks spiker i trepall som punkterer plastkanne er det helt åpenbart at myndighetene må vurdere forbud mot trepaller som et alternativ. Hvis vi alle sjekket pallene godt før bruk vil det sikkert hjelpe, men mange hendelser viser et tydelig tegn på at noe må gjøres for å forebygge slike enkle uhell. Det er ikke alltid at det er mengden utslipp fra slike hendelser som er avgjørende. Eksempelvis kan et stoff som kan antenne pallen bli farlig underveis. Påbud om plastpaller kan derfor bli løsningen. Alle aktører må se på årsaker til farer og trusler samt vurdere risiko, og sette inn tiltak der det er nødvendig. Det er opp til oss å sørge for at våre oppdrag fraktes på en trygg måte. Les mer: Av Inger Kjelsrud 10 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

7 For en lettere hverdag Varer som gir mange mennesker et bedre liv En av Handicares visjoner er å tilby produkter som kan bidra til en lettere hverdag med økt selvstendighet for eldre og funksjonshemmede. DB Schenker har i syv år vært med å bidra til dette. Her er lagersjef Tom Erik Gulbrandsen fra Handicare sammen med transportkonsulent Jørgen Johannessen, fra DB Schenker, Rolvsøy foran en av to containere som daglig fylles opp med varer for videredistribusjon til hele Norge. Viktigheten av å levere som avtalt og til fastsatt tid er godt implementert i DB Schenker. Likevel er det enkelte type sendinger som krever litt mer oppmerksomhet enn andre. Et godt eksempel er transportoppdrag fra Handicare, leverandør av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Selskapet leverer løsninger for så vel barn og unge som voksne til bruk hjemme eller på institusjon. I tillegg har man mange hjelpemidler knyttet til biltilpasning for funksjonshemmede. Ombygde biler får service og tilsyn hos ti lokale verksteder over hele landet. Trappeheis - Når en montør står klar ved en bolig for å installere en trappeheis, er det helt vesentlig at denne blir levert på rett sted og til avtalt tidspunkt, sier Tom Erik Gulbrandsen, lagersjef hos Handicare/Puls. - Selv om en kartong fra Handicare/ Puls kan se ut som hvilken som helst av de tusenvis pakkene DB Schenker transporterer hver eneste dag, er det ofte innholdet skiller seg merkbart fra annet gods, fortsetter han, mens han viser oss en del av produktporteføljen. Her finnes alt fra rullatorer og operasjonsbord til medisinsk forbruksmateriell, varer som har stor betydning for menneskers helse og velvære. Moderne lager Vi befinner oss i det nye lageret til Handicare/Puls utenfor Moss. På rundt 2000 kvadratmeter er et moderne og velfungerende lager bygd opp, med det meste og beste av ny teknologi på plass. - Vi har vært i full drift her siden juni i fjor. Både Handicare og Puls hadde vokst ut av sine respektive lokaler, og det ble derfor besluttet at man skulle investere sammen i et nytt og moderne lager, forklarer Gulbrandsen, som var med i prosjektgruppen for utformingen av lageret. I tillegg til en lagringskapasitet på 3500 palleplasser har man et smågodsområde på lokasjoner. - Medisinske forbruksvarer, som for eksempel sprøyter, bandasjer og engangshansker opptar mye av plassen på smågodsområdet, sier han, og tilføyer at en stor del av varene er sterile, og pakket i spesiell emballasje. Et databasert system for å registrere varer inn og ut av lageret ser ut til å fungere utmerket. Her går alt på scanning og strekkoder, sier Svein Ringerike, som er i ferd med å legge nyankommende varer inn på lageret. Et system som består av fem automatiske heiser med en imponerende høyde på ti meter sørger for at artiklene plasseres på korrekt lokasjon. - Systemet er enkelt å lære og lett å jobbe med, fastslår han. En del av pallelageret er et såkalt mobilt lager. Her kan man bare trykke på en knapp for å få hyllene til å skyve seg sammen. På denne måten får man komprimert godset og utnyttet plassen bedre, forklarer Tom Erik Gulbrandsen. Det meste er styrt av et styringssystem for lager - warehouse management system. Dette hjelper oss å ha oversikt over varebeholdningen til enhver tid, og foreslår den mest hensiktsmessige plasseringen i forhold til om det er snakk om lav - eller høyfrekvente varer, forklarer han. Eventyret startet i 1986 Den utrolige historien til Handicare begynte i Tre menn havnet på samme rom på Sunnaas sykehus. Oppholdet der førte de tre rullestolbrukerne sammen om tanken på å levere bedre produkter og tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Slik oppstod Rullestolekspertene AS, som senere byttet navn til Handicare AS. I dag er selskapet ledende innen sitt område i Norge og har totalt ca ansatte på verdensbasis. I 2011 omsatte de for 2,2 milliarder kroner. Samarbeidet mellom DB Schenker og Handicare går nå på det syvende året og fungerer bra. Daglig fylles to containere med gods som distribueres fra DB Schenkers terminal på Rolvsøy til hele Norge. I tillegg sørger Schenker for import fra hele verden til hovedkontoret i Moss. All transport i regi av Handicare skal i størst mulig grad planlegges og gjennomføres ut fra leveransesikkerhet, økonomi og miljøhensyn. Handicare skal gjennom kontinuerlige forbedringer minimalisere avfallsmengdene og de negative miljøeffekter virksomheten kan forårsake. Av Anne-Gro Sæther Smågodslager: Et system som består av fem automatiske heiser med en imponerende høyde på ti meter sørger for at alle småartiklene plasseres på korrekt lokasjon. - Systemet er enkelt å lære og lett å jobbe med, fastslår Svein Ringerike. På Solgaard skog i Moss har Handicare og Puls bygd opp et nytt og moderne lager som rommer 3500 palleplasser. Bildet er tatt ni meter over bakken. 12 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

8 Markedsfokus Lagerplass så langt øyet kan se. Eksport- og importbedriftenes transportør Sjøveien er et svært relevant alternativ for deg som trenger billig, fleksibel og pålitelig transport av varer til og fra Europa og verden. Det finnes ikke kø på sjøen og hvor mye du kan frakte begrenses ikke av størrelsen på traileren. På sjøen har du lageret med deg og det er den mest miljøvennlige måten å frakte på. Det er derfor vi sier: Velg sjøveien! Kommer til Drammen Havn 10. oktober! Påmelding på velgsjoveien.no Enten det gjelder nærdistribusjon, fjerntrafikk med vogntog, godstog, sjøveien eller flytransport, skal DB Schenker være den foretrukne partner for næringslivet i flere enn 130 land hvor vi er representert. Dette gir også norsk næringsliv betydelige konkurransefortrinn internasjonalt i et konkurransedrevet marked. Med økende internasjonalisering vil våre sømløse systemer bidra til at din bedrift har større muligheter til handel med andre land. Vi sørger for at grensehindringer ikke blir hindringer for næringsvirksomheten. Våre system og kvalitet skal være den samme uansett hvor varene sendes eller hentes. Eksport og import Eksporterer og/eller importerer du varer til/fra andre land finner vi de mest effektive logistikkløsningene. Selv om du er godt fornøyd med din forbindelse på logistikk og transport til og fra utlandet kan det være lurt å ta en avsjekk på om noe kan forbedres. Våre eksperter på logistikk kan raskt finne ut om du kan løse oppdragene mer kostnadseffektivt og tryggere enn slik du gjør det i dag. I disse dager gjennomfører vi en salgskampanje med navn INGEN GRENSER med fokus på landbaserte transporter til og fra Norge. Vi ønsker på denne måten å vise hvordan du kan utnytte vårt nettverk i Europa. Videre ønsker vi å synliggjøre de tjenester vi kan tilby deg som har behov for en pålitelig samarbeidspartner. Nasjonalt nettverk Dagens moderne samfunn er i konstant endring, en endring vi i Schenker ønsker å være en del av. Vi ser at handlemønsteret endrer seg, spesielt innenfor netthandel. Derfor utvikler vi også gode privatleveringsløsninger. Vi kan levere det folk bestiller på nettet på jobben, kjøre det hjem til deg eller etter avtale der du ønsker. En større andel av det som handles på nettet blir større og tyngre, som krever litt mer muskelkraft og en større bil med bakløfter. Det er ikke bestandig lett å hanskes med en snøfreser, hvitevarer, en stor TV eller noe annet man har kjøpt. Da kan det være greit med en profesjonell aktør som hjelper deg med frakt, håndtering og emballasje. Leveringskvalitet Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår leveringskvalitet. I den forbindelse har vi iverksatt et prosjekt som skal lede frem til enda bedre leveringskvalitet. Dette prosjektet har vi store forventninger til. Prosjektet har som mål å redusere antall uønskede hendelser vi selv kan påvirke, slik at vi kan ble enda bedre i vår leveringskvalitet overfor deg og dine kunder. I vår næring er det også mange faktorer vi ikke kan påvirke direkte. Blant annet uvær, naturkatastrofer, togstopp, stengte veier o.a. som inntreffer, men ved å skjerpe vår egen beredskap og ha alternativene klare når uhellet er ute, kan vi redusere skadevirkningene for våre kunder. Vi reviderer for tiden også vår miljøstrategi. Våre kunder kan få informasjon om utslipp fra egne sendinger og vi jobber målbevisst for å redusere utslippene ved å benytte miljøgodkjente transportører og sjåfører med opplæring i miljøbevisst kjøring. Dette gjør vi som et ledd i vårt samfunnsansvar, men også for at vi vet at mindre utslipp er viktig for bransjens omdømme. Våre togløsninger er også et synlig bevis på dette. Vi er ydmyke overfor våre kunder og den tillitten de viser oss hver dag. Derfor er det viktig for oss å vise oss denne tillitten verdig hver eneste dag. Stikk gjerne innom vår hjemmeside når du surfer på nettet. Har du ikke skaffet deg en myschenker konto? Da bør du gjøre det. Der er det mye nyttig informasjon for deg som kunde helt gratis! Her kan du følge dine sendinger, få opp sendingsstatistikk i sann tid og mye mer. Trenger du hjelp til dette eller ønsker å snakke med oss, kan du også ringe og be om hjelp! Av Bjørn Tore Elstad 14 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

9 Flyfrakt Voldsom vekst i flyfrakt Fra 1999 og frem til i dag har den eksportrettede flyfrakten økt fra under tonn i året til nærmere tonn. Flyfrakt står nå for 6 prosent av eksportverdiene til Norge. Importen som kommer luftveien har vært relativt stabil på i underkant av tonn. Dette viser Avinors rapport Flyfraktens betydning for Norge, utarbeidet i samarbeid med rådgivingsselskapet Sitma. -Eksportverdiene av flyfrakten er betydelig for fiskeriindustrien og oljebransjen, hvor tidsfaktoren er avgjørende, sier strategidirektør Jon Sjølander i Avinor. Fisk, pakker og reservedeler prosent av den eksportrettede flyfrakten består av fisk. Ellers er det mye pakker, dokumenter og utstyr til olje- og gassektoren som fraktes mellom Norge og resten av verden. De største varestrømmene innenfor den eksportrettede flyfrakten er fisk til Asia. Fra Oslo Lufthavn Gardermoen går det direktefly via Korea og/eller Thailand, hvor fisken distribueres ut til det asiatiske markedet. Fisk til oversjøiske markeder, stykkgods, pakker og general cargo er de vanligste sendingstypene. I tillegg kommer ekspressfrakt, postfrakt, nødhjelpssendinger, forsvarsmateriell og prosjekter. Eksportvarer som sendes med fly har høye krav til leveringstid. Fisk står for 85 prosent av regelmessige transporter. Det er også mye reservedeler til skip og offshore samt medisinsk utstyr. For import er det mer blandet gods som elektronikk, PCer, telefoner, klær, sko, reservedeler, blomster og frukt. Sendingene kan gå med egne fraktfly eller passasjerfly til og fra norske flyplasser samt med bilfremføring til europeiske flyplasser. Postselskapene har gjerne egne postfly i tillegg til å utnytte øvrige flykapasiteter. Japan, Hong Kong, Vietnam, Kina, Taiwan og USA er de største eksportlandene for flyfrakt fra Norge. Fjerne Østen står for 76 prosent av eksporten som flyfrakt, USA 9 prosent og Midtøsten 6 prosent. Ekspressfrakt med fly kommer til Norge om morgenen og går ut til europeiske knutepunkt om kvelden. Her benyttes både egne fraktfly og passasjerfly. Flere direkteruter Avinor ønsker at det etableres flere interkontinentale fraktruter fra Oslo Lufthavn Gardermoen; altså direkteflygninger ut til de viktigste markedene i Asia. På den måten kan for eksempel større deler av fisketransporten som i dag går med trailer til andre lufthavner i Europa, forlate Norge gjennom luftveien. For øvrig kan Oslo lufthavns nøkkelrolle leses ut fra statistikken: Nesten 9 av over tonn flyfrakt mellom norske lufthavner starter eller ender sin reisevei på Oslo Lufthavn Garder-moen og omtrent all flyfrakt til /fra utlandet går over OSL. Mange aktører I flyfrakt benyttes flyfraktbrev (IATA fraktbrev). Avsender er normalt ansvarlig for transporten. I avtale mellom speditør og flyselskap benyttes flere ulike kapasitetsreservasjoner. Flyfrakt er avhengig av god retningsbalanse for å drive med lønnsomhet. Veksten i flyfrakten har ikke løst problemet med skjev retningsbalanse mellom Europa og resten av verden. Det er mer gods til enn fra Europa. Norsk fiskeeksport har hatt en motsatt retningsbalanse. Det er intet alternativ til flyfrakt når det haster, men utviklingen i drivstoffpriser og avgifter får betydning for hvilke løsninger som velges. Markedet for flyfrakt utgjør et omfattende nettverk av aktører som alle bidrar til å løse oppgaver i transportkjeden. Avsenderen går gjerne til sin speditør og ber om råd og hjelp til å håndtere frakten. Speditøren organiserer oppdraget i forhold til avsender og mottaker. Speditøren kjøper inn tjenester og koordinerer leveransen. Ved bilfremføring til europeiske flyplasser kan dette ordnes av speditør eller flyselskap. Speditøren ordner også med dokumenter i forbindelse med grensepassering, som kan være en komplisert affære. Ved fraktterminalen på flyplassen er det egne handlingselskaper som laster opp flyene. Flyselskapene stiller i prinsippet sine lasterom til rådighet. Ofte er det spesialiserte transportører som sørger for lastebiltransport til og fra flyplassene. Sikkerhetsfirmaer er også inne i bildet for klarering av frakten og personell som skal operere på flyfraktterminalen. Tollmyndigheter og politi har også en rolle ved grensepassering. Selv om dette kan oppfattes som mange aktører er det likevel få selskaper innenfor hvert segment av flyfraktområdet. Et fåtall firmaer innen handling, sikkerhet og bilfrakt dominerer markedet. Tilsvarende har de 10 største flyselskapene 90 prosent av godsmengdene og de 4 største flyselskapene 40 prosent. Speditørene har et omfattende opplegg for å tilrettelegge flyfraktene. Dette omfatter blant annet rutiner for avtaler, booking, produksjon, henting, terminalhåndtering, distribusjon, osv. Fraktfly Dette kan være egne fraktfly med store lasterom i hele kabinen, og er ofte store med en kapasitet på: Boeing 747: ca. 110 tonn Antonov 124: tonn Airbus Beluga: 90 tonn Antonov 225: 250 tonn Boeing Dreamlifter: 180 tonn Boeing : 20 tonn Små fly: 1-2 tonn Det er med andre ord flymuligheter med forskjellige lastekapasiteter. Ved bruk av passasjerflyenes lasterom er det betydelige begrensninger når det gjelder lastevolumer og varierer fra 0,5-20 tonn avhengig av flytypen. Fraktkapasiteten vil også være avhengig av passasjerbelegget. Man regner at en passasjer tilsvarer 100 kg. En stor andel av flyfrakten går også med bil til andre europeiske flyplasser. Dette regnes også som flyfrakt som følge av at frakten er basert på flyfraktbrev. Både samlastere og andre benytter dette. Samtidig er det gods som går med bil og videre med fly som ikke kommer med i flyfraktstatistikken. Det gjør at tallene for flyfrakt ikke blir helt korrekte. Avgifter Bilfremføring til europeiske flyplasser blir valgt fordi det er høyere flyplassavgifter i Norge enn ved utenlandske flyplasser. Det forsterkes av begrenset kapasitet med fly til og fra Norge. I tillegg har flyselskapene utfordringer med å få jevn retningsbalanse på fraktfly til og fra Norge. Bilfremføring ut fra Norge vil tilsvarende være rimelig på grunn av skjev retningsbalanse. Vei-nettet mellom Norge og utlandet blir også bedre og gjør bilfremføring gunstig. Speditørene mener avgiftene ved norske flyplasser er for høye. Klimamessige forhold fører også til høyere kostnader i Norge enn i mange andre land. I tillegg er det begrenset konkurranse på flere funksjoner rundt flyplassene som gjør at kostnadene blir høye og effektiviteten for lav. Retningsbalansen Tall fra Avinor viser at det er skjev retningsbalanse til og fra Norge når det gjelder fraktfly og bilfremføring med eller uten flyfraktbrev. Utviklingen viser at volumene har økt fra ca tonn i 1999 til tonn i Importen har økt minst fra ca tonn til tonn i perioden, mens eksporten har tatt resten av økningen. Av innenlands flyfrakt sendt er Gardermoen den dominerende flyplassen med ca tonn etterfulgt av Tromsø 1000 tonn og noe mindre ved Bergen, Stavanger og Trondheim. Av tilsvarende mottatt flyfrakt innenlands har Gardermoen knapt 3000 tonn, Bergen tonn og Stavanger og Trondheim under tonn. Miljø Flybransjen har stor tro på at fremtidens fly vil bli mer drivstoffgjerrige og energieffektive. I tillegg kommer det nye drivstofftyper som gjør at flyene vil redusere CO2-utslippene med 50 prosent de neste 20 årene skal vi tro teknologioptimistene. Luftfartsbransjen forventer en global vekst i flyfrakten på omkring 5 prosent i året frem mot Samtidig jobber bransjen med å redusere miljøbelastningen fra flytrafikken. Flyfabrikanten Boeing mener det er realistisk at utslippene kan reduseres med mellom 50 og 70 prosent de neste tiårene. Ny flyteknologi, en mer effektiv trafikkavvikling i luftrommet og innfasing av biodriv-stoff beskrives som nøkkelfaktorer i arbeidet med å redusere utslippene. Av Einar Spurkeland DB SCHENKERjetcargo DB Schenker har flere flyfraktprodukter med ulike fremføringstider mellom to flyplasser etter kundens ønsker: 1-2 dager 3-4 dager 4-6 dager Parcelprodukt med levering neste dag. Mer informasjon: Kundesenteret telefon Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

10 Ny Bergensbane med dobbeltspor Holta & Håland Bilvaskutstyr Alt innen bilvaskutstyr Tammermatic storbilvask - Totalleverandør av vaskeanlegg for storbil Vaskemaskiner Selvvaskeanlegg Kjemi Vanngjenvinning Betaling /registreringssystem Den nye Ultima fra Tammermatic leveres i flere utførelser: Flere programmeringsmuligheter. Høytrykksystemet er ytterligere forbedret for enda bedre resultat. Kontakt oss for tilbud! Holta & Håland Bilvaskutstyr AS Nasjonalt kundesenter Tlf.: E-post: Moment Kommunikasjon Nye baner er løsningen mellom Bergen og Oslo, mener Framtiden i våre hender. Skal vi bygge en konkurransedyktig jernbane for passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen, må vi bygge nytt. Bergensbanen er over 100 år gammel, noe som fører til at punktlighet, hastighet og kapasitet er lavere enn dagens krav til fremføring. Bratte, svingete og rasutsatte strekninger må erstattes av rette strekninger uten for mye stigning. Ved å pøse nye milliarder inn i en dårlig bane får vi også dårlig avkastning på investeringene. Enkeltsporets tid er forbi. For å flytte gods fra vei til bane kreves dobbeltspor mellom de store byene i Norge. Trondheim kan få dette ved å elektrifisere og modernisere Rørosbanen. Da kan godstogene ta Rørosbanen nordover og Dovrebanen sydover. Mellom Bergen og Oslo må det bygges ny bane med dobbeltspor, slik at lange godstog kan kjøre i begge retninger samtidig uten å måtte vente på hverandre. Nye dobbeltspor, som kan benyttes av både raske passasjertog og godstog, er eneste langsiktige løsning mellom de større byene i Sør-Norge. Derfor bør man en gang for alle droppe ideen om raskere tog på dagens bane, mener Fremtiden i våre hender. Nasjonal transportplan bør i stedet sette av penger til planlegging av bane med dobbeltspor mellom de store byene. Samtidig må InterCity-planene realiseres så fort som mulig. Et fullt utbygd InterCity-triangel er første skritt i de nye banene til Trondheim, Kristiansand, og ikke minst til Sverige og Europa. Det er også et helt nødvendig premiss for at godset skal komme seg fra kontinentet og videre til Oslo, og resten av landet. Revisjon av Bransjestandard for varelevering (BVL) Standarden ble første gang gitt ut i april Et prosjekt i regi av Ringnes med sekretariat, faglig ledelse og prosjektleder hos LUKS, har arbeidet med å få brukere til å ta i bruk standarden. Prosjektet er midtveis og skal avsluttes ultimo desember Innen da skal BVL ha hatt sin første revisjon. Den 22. november 2012 ble det arrangert en workshop som ledd i revisjonen av standarden. Handelen er i stadig endring og krever økt fleksibilitet fra transportøren. Da er det viktig at handelsstanden sørger for at transportørene møter moderne og godt tilrettelagte varemottak. Ved at handelshus, butikker, kjøpesentra, etc. følger opp retningslinjene i BVL blir det også bedre for alle parter. Bransjestandarden er presentert på møter med aktuelle målgrupper i alle 19 fylker. Likeledes er nøkkelpersoner i de største byene orientert. LUKS har fått inn 25 tilbakemeldinger på innholdet i bransjestandarden. BVL skal være en levende og aktuell standard. BVL støtter seg på offentlig regelverk som f.eks. Arbeidsmiljøloven, Vegtrafikkloven, Plan- og bygningsloven og forskrift om internkontroll og HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). BVL er utviklet av LUKS, NHO logistikk og transport (NHO LT) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF), i samarbeid med en rekke offentlige etater, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og bedrifter. Prosjektet er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond. Renere drivstoff Fra 2020 skal svovelinnholdet i drivstoff til skip som benyttes i Europa reduseres fra 3,5 prosent til 0,5 prosent. Drivstoff som benyttes i Østersjøen, Nordsjøen og den engelske kanal skal reduseres fra dagens nivå på 1,0 prosent til 0,1 prosent innen De nye reglene er vedtatt av Parlamentet i EU. Schenker pluss henting Pluss henting er et tilbud til kunder som har behov for å sende varer i retur til seg selv, og er en fullverdig sending som kan bestilles elektronisk i WebTA av kunder som benytter WebTA. Ved bestilling i WebTA går det en direkte melding til det kjørekontoret som skal sende en bil for å hente varene. Der blir sendingen registrert og etiketter skrevet ut til sjåføren, som tar etikettene med seg ut når varene skal hentes. Bruks-områder: Produkter som skal til service/ reparasjon leverandør/produsent bestiller transporten Produkter som skal i retur pga feil eller angrefristen (postordre/ netthandel) Kunder som har mindre avdelinger som sporadisk sender noe, der booking styres av hovedkontoret Varer som er feilsendt og det oppdages i ettertid avsender kan selv ordne opp og få varene dit de skal. Schenker pluss henting er en tjeneste der Schenker tilbyr en effektiv løsning for bedrifter som har behov for henting utenom ordinært sted. Produktnytt Tjenesten gjør det enkelt å bestille transport, sikre nødvendige transportdokumenter, merke godset og å følge opp oppdraget samt sørge for sporing av sendingen fram til mottakerstedet. Henting kan legges inn opptil 10 dager i forveien. Fleksibelt: Retur fra din kunde og tilbake til opprinnelig avsender, eller en annen oppgitt adresse Videreforsendelser fra din kunde til en oppgitt adresse Stykkgodssendinger og pakker (en-kolli, flerkolli) Tjenesten passer for bedrifter med behov for effektiv håndtering av returer og videreforsendelser. Schenker sørger for adressemerkelapper til godset samt nødvendige transportdokumenter. For mer informasjon kontakt ditt nærmeste Schenker-kontor eller ring tastevalg 1. Da blir du satt til nærmeste booking-avdeling. 18 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

11 Notiser Farlig gods Våre produkter er dekket av en fem års garanti. Mer informasjon finner du på våre internettsider Vi gratulerer DB Schenker AS med årets miljøpris FOR BELYSNINGSPROSJEKTET NYTT LYS - MED GLAMOX i80 Norske myndigheter sier foreløpig nei til å laste opp farlig gods i modulvogntog. Et svensk initiativ kan imidlertid åpne for en endring av det internasjonale regelverket Norge har sluttet seg til. Forslaget fra Sverige skal behandles i FN-organet, som er ansvarlig for farlig gods regelverket internasjonalt. Selv om Sverige skulle vinne frem med sitt initiativ, vil det trolig ta tid før regelendringen blir innført i Norge. Dagens regelverk fører til at man må kjøre farlig gods i egne lastebiler på strekninger med modulvogntog. MäSSa och konferens Vår mötesplats din möjlighet! SvenSka MäSSan, GöteborG Maj 2013 På Nordens största renodlade logistikmässa med konferens möts hela branschen och skapar de rätta kontakterna alla viktiga aktörer finns på plats som utställare eller besökare! Läs mer på OFFICIELL PARTNER OFFICIELL MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER - en robust og kraftig LED industriarmatur IP66, som er utviklet for å belyse industrianlegg, lagerlokaler, produksjonsområder, verksteder og fryselagre ned til Ta-40 C, samt andre krevende bruksområder. Ved å inkludere et lysstyringssystem vil du få en energieffektiv løsning basert på aktiviteten i bruksområdet. Farlig gods omfatter en rekke produkter, blant annet innen faghandelen, eksempelvis maling. Hensikten med prøveordningen med modulvogntog var å redusere antall enheter på utvalgte strekninger. Når det skal fremføres farlig gods får man altså i stedet flere enheter. Modulvogntog bidrar til å redusere antall vogntog, men ikke antall vogntog med farlig gods. Mye taler for at denne begrensningen vil bli endret. Sverige, Finland og Spania tillater dette. Truck Of The Year 2013 STRALIS Hi-Way fra Iveco fikk prisen International Truck of the Year 2013 etter den årlige kåringen fra 25 ledende nyttekjøretøymagasin i Europa. Tildelingen er gjort på grunnlag av drivstofføkonomi, sikkerhet, kjørbarhet, komfort og miljøvennlighet. Prisen ble presentert på den 64. Hannover International Motor Show, den største nyttekjøretøyutstillingen i Europa. Lastebilen kan kombineres med en rekke integrerte serviceytelser, som sjåførassistenter, flåteadministrasjon og sjåførtrening for å oppnå økonomisk kjøring. STRALIS oppnår en reduksjon i kjørekostnadene på opptil 4 % i internasjonal kjøring med STRALIS Hi-Way trekkvogn over en årlig kjørestrekning på gjennomsnittlig kilometer i året over fire år. Stralis tilfredsstiller Euro VI-kravene uten bruk av EGR. FPT Industrial High Efficiency SCR-systemet reduserer utslippene av nitrogenoksider med over 95 %. Etterbehandlings-teknologien fra FPT Industrial for Euro VI tilfredsstiller de strenge kravene for utslipp av nitrogenoksider uten økende drivstofforbruk. Stralis blir produsert ved Ivecofabrikken i Madrid. GPS-overvåking av containere Med den nye DB SCHENKERsmartbox service kan DB Schenker tilby bedre overvåking av globale transporter. Kundene kan velge mellom fem alternativer i DB SCHENKERsmartbox: DB SCHENKERsmartbox premium bruker GPS-koordinater for å la kundene overvåke sine forsendelser på internett i sanntid. Temperatur, fuktighet, G-force, bevegelse, vibrasjon og tilbøyelighet kontrolleres hele tiden. Teknologien overvåker ruter med transportmidler som bruker geofencing, en telematikkløsning der en container kun er tillatt å flytte innenfor et et definert område. Enheten rapporterer ethvert forsøk på å åpne beholderen og kan kundetilpasses på internett. Den nye Advanced Air & Ocean sporingstjenesten lar også kundene spore hver enhet individuelt i sanntid på Internett. DB SCHENKERsmartbox light gjør det mulig å dokumentere temperatur, fuktighet, G-force, lys, vibrasjoner og tilbøyelighet under transport. Kunder kan bruke programvaren til å definere sine egne grenser for hver parameter. Eventuelle verdier som overskrider tersklene er dokumentert. DB SCHENKERsmartbox easy måler temperatur under transport. De lagrede verdier kan eksporteres enkelt via USB etter sendingens ankomst. Den eksakte tiden hver måling ble tatt blir registrert. Et diagram viser temperaturmålingene og eventuelle avvik fra temperaturområdet definert på forhånd. DB SCHENKERsmartbox tag gjør temperaturavvik som skal eksporteres ved hjelp av en smarttelefon app og sjekket av alle deltakerne i transport, enten ved hjelp av app selv eller på en Internett-portal. DB SCHENKERsmartbox individuals alternativet tilbyr skreddersydde løsninger for hvert type transport og bruksområde langs hele verdikjeden. 20 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

12 Beredskapsfrakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har etter en anbudsrunde valgt å inngå transportavtale med Schenker AS. DSB vil i avtaleperioden kjøpe transportoppdrag for millioner kroner. DSB samler transportoppdragene - Vi går til oppgaven med stor ydmykhet, sier Bo Fredin hos Schenker AS. Det er mange rutiner og systemer som skal samordnes og integreres i begge organisasjonene. Anne Marit Langedal, Magne Astrup Ribe og Tom Lein har koordinert oppdraget hos DSB, og uttaler at de er spent på om DB Schenker vil innfri de store forventningene som er skapt. Posten Norge AS og Schenker AS var de leverandørene som leverte tilbud i konkurransen og vinneren skulle kåres på grunnlag av hvem som hadde levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for oppdragsgiver. Det utslagsgivende ble således en rekke faktorer der konkurrentene ble målt og veiet mot hverandre. I denne konkurransen ble tilbudene vurdert på blant annet pris, tjenestetilbud, avtaleforhold, faglig rådgiving, osv. - Jeg tror noe av grunnen til at vi gikk seirende ut av dette anbudet er at vi kunne dekke DSBs behov for transport og logistikk over hele verden. Vi har i tillegg til de tradisjonelle innlandsproduktene, stykkgods, partigods, etc., også en global organisasjon med tilbud innen et vidt spekter av frakttjenester samt alle tilhørende servicebehov, sier Ståle Hansen i Prosjektavdelingen til Schenker AS. Tom Lein forteller at DSB forventer at Schenker AS kan sørge for all transport mellom sentrallager for sivilforsvaret på Toten og ut til de 20 distriktsavdelingene i Norge. -I tillegg har vi behov for mange ulike tjenester innlands og utlands i forbindelse med akutte hendelser, sier Lein. -Vi bygger eksempelvis opp infrastruktur til hjelpepersonell på oppdrag for FN ved naturkatastrofer over hele verden. Her vil vi nok ha stor nytte av DB Schenkers verdensomspennende nettverk, sier Lein. Dette omfatter teltleir med 64 soveplasser, lager, medisinsk utstyr, toaletter, dusjer, kjøkken og alt mannskapene trenger av praktiske ting i feltet for å kunne gjøre en god jobb. Vi har også årlige øvelser der vi trener på slike operasjoner. I den forbindelse kan det også medføre betydelige transportoppdrag. -I vår anbefaling slår vi fast at DB Schenker har gitt en grundig og overbevisende redegjørelse for alle systemer som er vesentlig for å kunne løse oppdragene, sier Magne Astrup Ribe. Ribe er også tilfreds med at Schenker har dokumentert hvordan oppdragene vil løses i praksis. Han mener dette er betryggende i såpass kompliserte tilbud som dette. 22. juli 2011 Fredag 22. juli 2011 ga samfunnssikkerhet en ny dimensjon og aktualiserte DSBs virksomhet på en helt annen måte enn tidligere. Terrorangrepet var umulig å forutse, men beredskapen har blitt kritisert i ettertid. Ribe og Lein tenker at denne hendelsen vil føre til større politisk vilje til å satse på samfunnssikkerhet i de kommende årene. Vi må også bli mer profesjonelle i alt vi foretar oss. Gjennom anbudsprosessen har vi sett at vi kan forbedre det vi gjør på logistikk og transport for å stå bedre rustet på dette viktige området. Vi skal ha flere øvelser, vi skal kanskje delta i flere oppdrag utenlands og vi må kunne respondere raskere. -Jeg mener vi gjennom avtalen med DB Schenker kan innfri noen av de forventninger samfunnet har til oss på dette Fra venstre: Tom Lein, Fredrik Stavik, Ståle Hansen, Bo Fredin og Magne Ribe feltet. Derfor er jeg også glad for at vi nå er i gang og samler våre aktiviteter på logistikk og transport. Før var det spredd på flere aktører, sier Lein. Utenlands DSB har gjennom Sivilforsvaret utviklet et opplegg for støtte ved humanitære katastrofer i andre land. Norwegian Support Team etablerer og drifter komplette teltleirer for hjelpearbeidere i katastrofeområder. Norwegian UNDAC Support gir sambands- og IKT-støtte. Bistanden er finansiert av Utenriksdepartementet som ledd i offisiell norsk nødhjelp. Ulike FNorganisasjoner er de største brukere av tjenester fra Norwegian Support Team og Norwegian UNDAC Support. Norwegian Support Team gir forpleiningsog leirressurser for hjelpearbeidere. Mannskapene kommer fra Sivilforsvaret, nødetatene og en rekke andre yrker. Materiellet blir lagret ved Sivilforsvarets sentrallager og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum syd for Gjøvik. Norwegian Support Team vil i løpet av timer kunne reise ut i innsats. Norwegian Support Team (NST) bidrar med eksperthjelp i forbindelse med internasjonale kriser. Etter jordskjelvet og tsunamien i Japan i 2011, deltok DSB i EUs samordningsmekanisme for sivil krise håndtering og hadde blant annet ansvar for å koordinere mottak og distribusjon av materiell og utstyr fra Europa. NST har over tid også vært på oppdrag for FN i Albania, Guinea, Tadsjikistan, Iran, Indonesia, Pakistan, Somalia og Haiti. Norwegian UNDAC Support består av en mindre gruppe IKT-eksperter med skreddersydd, mobilt utstyr, og kan raskt støtte FN og andre organisasjoner med IKT-ressurser. Norwegian UNDAC Support er opprettet med tanke på å støtte FNs krisevurderingsteam (United Nations Disaster Assessment and Coordination), men blir også stadig brukt ved FN-kurs over hele verden. Tilretteleggingen skjer ved Sivilforsvaret i Oslo på Grorud. Norwegian UNDAC Support har siden slutten av 1990-tallet deltatt for FN blant annet i Eritrea, Algerie, Haiti, Guatemala, Thailand, Pakistan, Honduras, Karibia og Namibia. Det er slik sett mange eksempler på hvordan UNDAC har bidratt i kriser rundt om i verden, f.eks. flommer og andre naturkatastrofer som setter IKT ut av spill. I 2010 Pakistan for å støtte FNs arbeid i landet etter store flommer. DSBs ressurser er etterspurt når store katastrofer inntreffer, og er i stand til å løses oppgavene gjennom et godt nordisk samarbeid. Sivilforsvaret Sivilforsvaret ble opprettet i 1936 som et sivilt luftvern for sivilbefolkningen. Justisdepartementet utarbeidet i løpet av få uker et lovforslag om «foranstaltninger av ikke-militær art mot luftoverfall». Loven tredde i kraft 10. juli Det ble opprettet 27 luftvernkretser i byer og tettsteder, som fikk en krets med en sjef for brann, sanitet, varsling og samband. Varsling, evakuering og tilfluktsrom ble tiltak for luftvernet. Offentlige tilfluktsrom ble en statsoppgave, mens huseiere selv måtte kjøpe utstyr til brannslukking. Etter den første flyalarmen i Oslo 9. april 1940 ble det etablert et vern for over mennesker i Oslo. I dag er Sivilforsvaret en statlig forsterkingsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Opplæringen skjer i dag ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter på Starum i Oppland. Siden 1. september 2003 er Sivilforsvaret underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hovedkontor i Tønsberg. DSB har et omfattende ansvar for samfunnssikkerheten, brann, industrisikkerhet, farlige stoffer, etc. - i tillegg til øvrige oppgaver. Av Einar Spurkeland 22 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

13 Notiser Fantastisk kundeservice -16. oktober ringte jeg kundeservice hos Schenker. Jeg forklarte situasjonen om at det hastet med en elektromotor fra Oslo til Trondheim på grunn av at en mølle i Namdalen hadde motorhavari. Beskjeden var at pallen måtte være i Trondheim senest dagen etter den 17. oktober. Det fungerte. Kundeservice hos Schenker fulgte opp pallen hele veien og tok også kontakt med vår kunde da pallen endelig var klar på Heimdal. Vi hentet pallen omgående og kunden vår kunne glad og fornøyd sette kursen tilbake til Namdalen, sier Rune Hammerø hos Rekvisitt AS. Pakkene leveres fleksibelt der du er: På jobb, hjemme eller etter dine ønsker Rekvisitt AS driver i en bransje der det er ekstremt kritisk med korte leveringstider. Når en fabrikk eller deler av en fabrikk stopper er det ganske store summer som kan gå tapt. -Derfor er det så bra for oss å ha en pålitelig og forutsigbar transportør som Schenker. I tillegg har Schenker et utrolig godt apparat for å håndtere kundehenvendelser, sier Rune Hammerø. Limetec Norge AS Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunder der de er. For mer info se Det handler om å vinne. Om og om igjen. Morten Sandungen 2840 Reinsvoll Tlf.: Smarte og enkle løsninger Stig Morten Nergård 6657 Rindal Tlf.: Lyn-levering Kl. 13:00 en tirsdag i oktober fikk Schenker en forespørsel om å kunne levere en viktig forsendelse fra Finland til Stokke i Vestfold dagen etter. Utlandsavdelingen klarte raskt å finne en bil i riktig posisjon og arrangerte hele frakten fra A til Å. Neste ettermiddag ca. kl. 17:00 ble varene levert hos kunden i Vestfold. Vel 24 timer etter at bilen var lastet i Finland fikk de varene. Kunden var selvfølgelig meget godt fornøyd og sendte Utlandsavdelingen følgende korte melding: «Du besto prøven med glans. Tusen takk for en fantastisk innsats både med å skaffe bil og deretter følge bilen fra Finland til Stokke. Dette skal vi huske til de store anledningene. Igjen takk for innsatsen!» Ny terminal i Lærdal Schenker AS åpnet nylig ny terminal på Håbakken i Lærdal. Terminalen dekker indre Sogn. Valdres Last ivaretar alle aktiviteter knyttet til terminalen innen trafikk, terminal og distribusjon. I tillegg ivaretar Valdres Last også partilast til/ fra området. Den nye terminalen erstatter vår tidligere terminal i Sogndal. Årdal blir også distribuert fra den nye terminalen (tidligere Fagernes). Air & Ocean Tracking service DB Schenker Logistics har utvidet sitt tilbud med sporing av sjø- og flysendinger ved hjelp av avansert tjeneste. Kunder kan få automatisk oppdatert informasjon fra lesepunkter. Brukere av DB Schenker Smartbox kan spore sjøsendinger i sann tid ved hjelp av GPS. Registrering må skje via DB Schenkers nettside på eservices. Her går man inn på e-schenker portal og klikker på Tracking - hvor man kan registrere nødvendig informasjon. Schenker Dashboard ett klikk fra virkeligheten Schenker Live Dashboard gir oppdaterte kvalitetstall hver gang sendingen er observert i våre systemer (oppdateres hvert 20. sekund). Systemet kan beregne akkumulerte tall i sann tid pr. dag, uke eller måned. Informasjonen vil den nærmeste tiden rulles ut på terminaler og intranett, slik at alle ansatte lettere kan være oppdatert på status i produksjonen. Systemet vil også bidra til at vi kan gi bedre kundeservice. Middelhavslekene 2013 Schenker Arkas Tyrkia er nominert til offisiell speditør for de XVII Middelhavet Lekene Vårt søsterselskap i Tyrkia har vunnet anbudet om å være offisiell speditør under lekene som skal arrangeres mellom neste år. Dette gir DB Schenker eksklusive rettigheter for planlegging av tjenester og materialhåndtering av utstyr på stedet. Videre en anbefaling til alle interessenter til å bruke DB Schenker for nasjonal eller internasjonal transport, fortolling og tjenester. Middelhavslekene arrangeres hvert fjerde år, og er for landene i Middelhavet og er det største idrettsarrangement etter OL. Det konkurreres i ca. 25 disipliner. Ideen om å holde lekene til landene rundt Middelhavet ble lansert av den egyptiske NOC president og IOC Vice-President, Mohamed Taher Pacha med hjelp av greske Ioannis Ketseas, IOC-medlem under OL 1948 i London, en periode preget av spenninger mellom stormaktene. 24 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

14 Transport & Logistikk Vi ønsker bedre veier og jernbane, krever Petter Haas Brubakk, NHO og Stein Lier-Hansen, Norsk Industri. Vi vil gjerne også ha større og bedre havner som kan ta store skip. Alnabru må dere i hvert fall bygge ut før det er for sent. Mer av alt Over 800 deltagere fra næringsliv, offentlig forvaltning, politikk og media kunne boltre seg i gode spissformulerte foredrag og debatter oktober Arrangementet var lagt til mellomperioden fra neste års statsbudsjett er lagt fram og før det behandles i Stortinget. Dermed kunne mange stortingspolitikere diskutere både innspill til neste års budsjett og kommende Nasjonal Transportplan Mellom foredrag og debatter kunne deltagerne besøke utstillingen der 68 leverandører av produkter og tjenester til bransjen kunne vise frem sine fortrinn. Med festmiddag og utdeling av flere priser ble også kvelden, ledet av Siri Lill Mannes, et høydepunkt. Siri Lill Mannes tok seg av festen. Schenker AS og Asko delte den gjeve miljøprisen til NHO Logistikk og Transport. Direktør Landtransport og Marked Bjørn Tore Elstad tok i mot prisen på vegne av selskapet, og kunne glede seg over at med smartere lyssetting av Alnabruterminalen til Schenker AS gikk man helt til topps i denne kåringen. Transport koster Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, slo fast at Norge er et høykostland og transport er dyrt i Norge. Politikere kan bidra til å redusere avstandsulempene og kostnadene for næringslivets transporter. Det betyr i praksis å bygge ut infrastrukturen raskere uten at transportkostnadene og avgiftene øker. Det trengs et regelrett krafttak for veibygging, sa Lier-Hansen. Norsk økonomi både tåler og trenger dette krafttaket. Petter Haas Brubakk serverte kravene. Petter Haas Brubakk fortalte at konkurranseevnebarometeret 2012 viser at Norge er på jumboplass i Europa når det gjelder transport. Selv om regjeringen følger opp bevilgningsforslagene i NTP, så går det for sakte med å modernisere infrastrukturen. Prosjektfinansiering er løsningen, mener Brubakk. Ved å organisere store infrastrukturoppgaver i egne prosjekter med en egen organisasjon kan vi få gjort oppgavene raskere. Bygg ut hele vei- og banestrekninger på denne måten. Det samme gjelder godsterminaler som Alnabru. Alle spådommer tyder på at terminalen vil kollapse innen 2019 om ikke moderniseringsarbeidet snart kommer i gang. NHO mener bevilgningsforslagene i neste NTP må økes for at vi skal holde følge med veksten som følge av fortetting og befolkningsvekst. Jernbanen må bygges ut slik at den kan utvide bo- og arbeidsmarkedene samt sikre en effektiv fremføring av gods. Raskere gjennomføring Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforening var enig med Brubakk og pekte på at sterk befolkningsvekst fører til store utbyggingsbehov. I dag er det for mange instanser som skal mene noe om de nasjonale transportoppgavene. Det fører til forsinkelser, trening og manglende beslutninger. Folk opplever at hus og arealer blir båndlagt, men ingenting skjer. Dette gir grobunn for misnøye. Det vil være mye å hente på at planprosessene blir mer effektive, blant annet er det viktig at hele prosjektet er finansiert på forhånd slik at man ikke får stopp i arbeidet underveis. Alle prosjekter bør ha en dato for ferdigstillelse. Det vil tydeliggjøre at arbeid som er nødvendig for gjennomføring prioriteres. Sterk i troen Samferdselsminister Marit Arnstad er sterk i troen på at den nåværende transportpolitikken skal bedre framkommeligheten og å redusere avstandsulempene og styrke konkurransekraften i næringslivet. -Det norske transportsystemet skal oppgraderes til en moderne standard, sa hun. I inneværende NTP er målet å få tilstrekkelig kapasitet på jernbanen for å kunne håndtere en dobling av volumet innen utgangen av Dette skal gjøres ved: Forlengelse av eksisterende kryssingsspor og bygging av nye kryssingsspor Utvidelse av kapasiteten på Alnabruterminalen Mindre tiltak på øvrige terminaler Marit Arnstad og Erna Solberg ikke helt enig om transport. I planforslaget fra etatene til ny NTP er det foreslått enda flere tiltak for å få mer gods over fra veg til sjø og bane. Etatene foreslår også at det gjennomføres en bred samfunnsanalyse av godstransport og mulighetene for overføring til sjø og bane, mens Samferdselsdepartementet vil revidere sin egen godsstrategi. En vurdering av terminalstrukturen vil stå sentralt her. Norsk næringsliv er avhengig av tilgang til andre lands markeder. -Da må vi også la andre slippe til her, sa Arnstad. Alle tyngre kjøretøyer også utenlandske vogntog skal bli pålagt å bruke elektronisk bompengebrikke. Transportkjøperne må passe på at de forholder seg til seriøse leverandører. I Norge har det vært en episode der et vogntog er blitt stoppet på grunn av at trallen har vært noen cm for lang, selv Transport & Logistikk er en viktig møteplass for alle som mener noe om transportutviklingen. om vogntogets totallengde var kortere enn 25,25 meter. Vegdirektoratet har nå bedt utekontrollen om å sette sin kontrollpraksis på vent frem til et høringsforslag om at alle EURO-tralle-kombinasjoner skal tillates, er behandlet. Når det gjelder lasteenheter over 13 meter, har vi dialog med ESA. Vi mener at EU-direktivet om vekter og dimensjoner må sees i sammenheng med at det åpnes for kjøretøykombinasjoner opp til 25,25 meter. Da må det også tillates enkelte kombinasjoner av såkalt delbart gods, slik at man ikke må kjøre to ganger, med de kostnadene og miljøulempene dette medfører. ESA er varslet omom at dette er en viktig sak for Norge, og at saken vil bli tatt opp med Europakommisjonen. Sverige har hatt et slikt varig unntak siden Jeg vil vurdere å ta et initiativ overfor mine nordiske kollegaer for en gjennomgang av nasjonale unntak og variasjoner i forhold til vekt og dimensjoner, slik at vi kan få en bedre samordning i alle fall her i Norden, sa hun. Andelen godstransport som ble utført som kabotasje i Norge var bare på 1 % i Per i dag kan det ikke dokumenteres at kabotasje har ført til alvorlige forstyrrelser i transportmarkedet. Vi kan heller ikke å si at utenlandske vogntog fører til problemer med trafikksikkerheten og kriminalitet, slik vi gjerne hører i debatten. -De fleste utfører fullt lovlig internasjonal transport, mener Arnstad. Speditørnæringen på sin side er positiv til kabotasje. De ser økt konkurranse som en mulighet for effektivisering som kommer næringslivet til gode. Transportørene må leve med økt konkurranse. Men vi kan ikke akseptere konkurransefortrinn som er basert på sosial dumping. Sveits har lykkes Kjell Kolden, Federal Office og Transport, Sveits, kunne fortelle at Sveits - hvor folk gjennom direkte valg kan si ja eller nei til store prosjekter - har lykkes med både vedtak og finansieringsmodeller. I 1992 sa folket ja til ny jernbaneforbindelse gjennom Alpene. I 1998 ble det igjen ja til utbygging av jernbanenettet kombinert med en ny lastebilavgift. I 2001 ble det ja til transportavtale med EU og i 2014 skal sveitserne igjen si ja til ny finansiering og utbygging av jernbanenettet. Drift, vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen finansieres med flerårige målstyrte netto-kontrakter og kjøreveisavgift. Alle anlegg aktiveres og nedskrives. Det gis rentefrie lån til små nyinvesteringer men ellers ligger ansvaret hos operatørselskapet. Store prosjekter finansieres med egne lover og fond. Det er ett fond for jernbane og ett fond for vei. Alle kjøretøyer > 3,5 tonn møter en kmavgift på alle veier. 40 tonn gir 1 CHF pr. km. Årlig kommer det inn 1,5 mrd. CHF på denne måten. 2/3 av inntektene går til jernbanen og resten til kantonene (fylkene). Jernbanefondet har siden 1998 fått inn 31,4 mrd. CHF (1995-priser) på grunnlag av moms, avgifter på lastebiler og drivstoffavgifter. I 2014 skal sveitserne ta stilling til et nytt finansieringsforslag FABI. Her vil det komme inntekter fra følgende: Inntekter Lastebilavgifter, moms, drivstoffavgifter Statsbudsjettet Redusert skattelette for pendlere Kjøreveisavgift og kanotonbidrag Fordeling av midlene: (%) Statsbudsjettet: 52 Drivstoffavgift: 6 Lastebilavgifter: 23 Pendlere: 5 Moms 8 Kjøreveis-avgidt 2 Utgifter Renter Sum 100 Avdrag på forskuttering Nyinvesteringer Drift, vedlikehold, fornyelse av linjer og stasjoner Utgifter Ideen bak FABI er at man skal fremme mobilitet, men ikke for enhver pris, videre kapasitet foran hastighet og ærlighet fremfor budsjettsprekk! Av Einar Spurkeland Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri 26 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

15 DB Schenker COMPLIANCE KAROSSERI SKADER LAKKERING Vi ser det nesten daglig KJØLEAGGREGAT SERVICE VASK FOLIERING Regler brytes, snarveier tas, smøring samt at kameraderi brukes flittig i næringslivet og andre steder. DB Schenker har derfor innført etiske regler som skal sikre at ansatte opptrer korrekt i forhold til samfunnets forventninger til selskapet. Vi jobber hver dag med å utvikle en kultur der forretninger avtales på en god måte ut fra gitte etiske regler. Uønsket adferd omtales ofte som nødvendig for å overleve. Vi mener forretninger må gjennomføres uten at noen i vårt selskap utnytter sin stilling. Det vil aldri bli akseptert og vil være i strid med vårt etiske regelverk. Den eneste måten å komme eventuelle problemer på dette området til livs er faktisk å gjøre noe med det, og meget viktig er det da å arbeide med holdninger og informasjon. DB Schenker har på konsernbasis innført både opplæring og systemer for at våre ansatte skal leve i Compliance med de regler som gjelder. Compliance betyr kort og greit at vi skal følge gjeldende regler i forretningslivet og samfunnet for øvrig. Lover og regler er til for å holdes, og vi skal gjøre nettopp det. Som nyansatt i DB Schenker må du i løpet av de første månedene ta 3 kurs som dreier seg om Compliance. Kursene er nettbasert og alle må bestå en test som kommer i slutten av hvert kurs. Disse kursene er følgende: Code of Conduct - Etikk Kurset beskriver hvordan DB Schenker ansatte skal opptre i sin daglige arbeidssituasjon uansett hvor i organisasjonen man befinner seg. De områder man lærer om er behandling av informasjon, korrupsjon, likestilling, HMS, interessekonflikter, gaver, selskapets verdier, innsidehandel, menneskerettigheter, smøring og hvitvasking. Kurset lærer våre ansatte hvordan de skal opptre på en korrekt og etisk riktig måte. Integrity - Integritet Kurset omhandler korrupsjon i form av bestikkelser, gaver, løfter om gjensidige tjenester o.l. og da i forhold til offentlige ansatte, seg selv, partnere og tredjemenn. Kurset lærer DB Schenker ansatte hvordan de gjenkjenner og unngår korrupsjon, og gir også et innblikk i gjeldende lovgivning. Anti-Trust - Konkurranselovgivningen Kurset omhandler de viktigste reglene innen konkurranselovgivning, og da særlig hva det ikke er lov å samarbeide om, slik som markeder og oppdeling av disse, priser og gebyrer, utveksling av kundeinformasjon og deling av kunder, felles annonsering av priser og prisforhøyelser samt utveksling av markedsinformasjon. Kurset lærer også DB Schenker ansatte hvordan de skal opptre for å unngå å bryte disse reglene. Vi har også innført et system hvor alle disse reglene og andre er samlet i en liten brosjyre som alle må lese (ikke bare kontoransatte) samt skrive under på at man har lest og forstått reglene. I tillegg er mye av dette nedfelt i Personalhåndbok, etc. DB Schenker er en stor og seriøs bedrift som både ansatte, kunder, leverandører, myndigheter, opinionen, etc. kan stole på en bedrift hvor man kan være trygg på at vi etterlever de krav og regler som samfunnet setter til oss. Av Odd Hamnøy Extra Servicepartner tilbyr nå flere tjenester på samme sted. Det tjener transportbransjen på! Extra Servicepartner AS er et privateid, norsk selskap med ca. 70 ansatte. Extra har i mange år vært markedsledende innen vedlikehold av kollektivt transportmateriell, og har blant annet Mantena, KTP, Ruter, Staedler, Bombardier, Bring og Tollpost som kunder. Vårt nye produkt ONE STOP SERVICE utføres av våre mange dyktige fagfolk - på vårt hovedverksted på Alnabru. Her vil du finne oppretterverksted, lakkhall, vaskehall og egen avdeling - for service på Carrier Kjøleaggregater. Til slutt, ny foliering når det trengs. Vår forretningsidé er som alltid; kostbart materiell skal være mest mulig ute på vei og bane. Og verkstedtiden effektiv - og minst mulig. Det setter i hvert fall våre kunder pris på. Ta kontakt med Jon Grøndahl på tlf , eller ring vårt hovednr for nærmere informasjon og priser. 28 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

16 Yrkessjåførutdanning Et brukervennlig og fleksibelt læreverk for utdanning av yrkessjåfører. Utviklet i nært samarbeid med respresentanter for transportbransjen. Lager og logistikk Fagene skal utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og forflytning av varer og personer. Bøkene utgjør et helhetlig læreverk. Mange praktiske eksempler. Stikkordregister. Rikt illustrert. Ski-VM 2013 DB Schenker utvider samarbeidet med det østerrikske skiforbundet og blir offisiell logistikkpartner for FIS alpine Ski-VM 2013 i Schladming. DB Schenker og det østerrikske skiforbundet (OSV) utvider sitt partnerskap til Den nye samarbeidsavtalen ble nylig signert i Wien. Helt siden 2005 har OSV benyttet seg av DB Schenkers kompetanse på sportslogistikk. DB Schenker vil få en rekke logistikksoppgaver både før, under og etter Ski-VM Notiser DB med nasjonalt selskap i Brasil DB International, ingeniør- og konsulentselskap i Deutsche Bahn Group, etablerer et nytt nasjonalt selskap i Sør-Amerika. DB International Brasil har fått flere kontrakter i Brasil og vil nå styrke selskapets satsing i landet. DB International har i 2011 blant annet analysert effektiviteten i Port of Santos i staten São Paulo, og har identifisert flere forbedringsområder. Et konsept for Ecopátio Cubatao multimodal logistikksenter 18 kilometer fra havnen er utviklet. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet i en bok. Egen bok til etterutdanningen. Tilleggsressurser for kursarrangører. Brukere av bøkene får gratis tilgang til presentasjonsprogram i PowerPoint. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet. Be om pristilbud. Bestillinger og informasjon: Telefon Faks e-post DB Schenker i Kufstein vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av transportoppdragene. Det globale DB Schenker-nettverket sikrer at skiutstyr kommer trygt frem til arenaene. Til et VM er det store mengder utstyr som skal bli fraktet, blant annet ski, treningsutstyr og apparater samt materiell fra sommerens treningsleir i Wanaka (New Zealand) og Portillo (Chile). Schenker & Co AG i Wien er det regionale hovedkontor for Sørøst-Europa. Regionen omfatter landene Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Romania, Moldova, Bulgaria, Hellas, Kypros og Tyrkia. Det er også utviklet overordnede planer for SuperVía (bysamfunn transitt) og MetroRio (T-bane), det lokale transportselskapet i Rio de Janeiro. DB International ble også tildelt en kontrakt for en del av et annet infrastrukturprosjekt i Rio de Janeiro. Prosjektet er en del av forberedelsene til 2014 FIFA World Cup og 2016 Olympiske og Paralympiske leker. Tre multimodale persontransporter stasjoner - Maracanã, São Cristovao og Mangueira - skal moderniseres fra grunnen. I tillegg ble selskapet tildelt en strategisk kontrakt i delstaten Minas Gerais etter at den brasilianske presidenten Dilma Rousseff annonserte et infrastrukturprogram med en investering på 54 milliarder. Tanken er å bygge et nettverk med over kilometer med jernbane og 7000 kilometer med veier. Det heleide datterselskapet av DB AG ble valgt blant 37 nasjonale og internasjonale budgivere for å lage en masterplan for jernbane og logistikk for nord og nordøst-regionen i Minas Gerais. Av Simon R. Isherwood Annonsere i Logistikk Nettverk? Kontakt Mia V. Berg, direkte /mobil /e-post eller Stig Jacobsen, direkte /mobil /e-post Transformator til Shanghai Schenker AS har nylig på oppdrag for Siemens hatt ansvar for frakt av flere kolli transformatorer med kontrolltavler og tilbehør fra Trondheim til et skipsverft i Shanghai. Transformatoren gikk med bil til Amsterdam og videre med fly via Moskva til Shanghai. Oppdraget omfatter flere sendinger av utstyr til skipsverftet. De to første sendingene var 8-9 på kolli der hvert kolli veiet kg. Gods vi ikke frakter! Schenker aksepterer ikke følgende gods: Levende dyr Gods fra privat til privat (en næringsdrivende må være avsender) Verditransport (herunder penger og verdipapirer) Kunst Pels Flyttegods Alkohol og tobakk (unntatt øl og vin) Tanktransporter 30 Logistikk Nettverk nr. 4 desember 2012 Logistikk Nettverk nr. 4 desember

17 POSTABONNEMENT Returadresse: Schenker AS Postboks 223 Økern 0510 Oslo Norway SEMI FOR BANE OG VEI Laget for nordiske forhold! Større effekt med lavere drivstoff forbruk! Enklere betjening! Støysvak! Lavere emisjonsutslipp! Rask gjenvinning av temperatur! Ny Belt Drive for lang levetid! MT00000

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

ASKO er en del av NorgesGruppen

ASKO er en del av NorgesGruppen ASKO er en del av NorgesGruppen Norges største handelshus Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer Markedssegmentene er dagligvare, storhusholdninger og servicehandel

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

FRA SAMLAST TIL OMLAST OG SPREDNING

FRA SAMLAST TIL OMLAST OG SPREDNING DHL Express Norge FRA SAMLAST TIL OMLAST OG SPREDNING Terje Aarbog 1. september 2009 Fra samlast til omlast Logistikkforeningen 1. september 2009 Page DEUTSCHE POST DHL Merkevarene Die Post für Deutschland

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten,

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, Kundeguide Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, det er VIKTIG at du som kunde leser og forstår innholdet i denne guiden. Det tar deg kanskje 5-10 minutter å lese

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Alcoa. Felger du kan stole på

Alcoa. Felger du kan stole på Alcoa Felger du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gjennom 125 år har Alcoa vokst og endret seg, takket være utviklingsarven og våre folks engasjement. Vi fant markedene for våre produkter og bygde

Detaljer

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017 BRING Stavanger Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern Næringsforeningen mars 2017 Posten-konsernet utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk med

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS 260 ansatte 90 egne vogntog, hvor 60 er ADR godkjent 60 fast innleide biler 20 ADR tankbiler Terminal i Tananger, Bergen, Mongstad Kristiansund,

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Utvikling i fraktvolum Q Q Konjunkturutsikter 2013 Erling Sæther, Foto: Jo Michael

Utvikling i fraktvolum Q Q Konjunkturutsikter 2013 Erling Sæther, Foto: Jo Michael Utvikling i fraktvolum - Konjunkturutsikter Erling Sæther, 17.4. Foto: Jo Michael Kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum Kvartalsrapporter fraktvolum i Norge innenfor medlemsbedriftenes segmenter Import

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

NATUR OG UNGDOM. Innspill til Nasjonal Transportplan fra Indre Østfold Natur og Ungdom. Innhold: SARAFERDSEI AVD' FI' :,F7(_5

NATUR OG UNGDOM. Innspill til Nasjonal Transportplan fra Indre Østfold Natur og Ungdom. Innhold: SARAFERDSEI AVD' FI' :,F7(_5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo 0 Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo SARAFERDSEI AVD' FI' :,F7(_5 NATUR OG UNGDOM srart:061 m._...m-7.. _,.,... -b6... ARKIV

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Et nytt transportsystem for Norge

Et nytt transportsystem for Norge Et nytt transportsystem for Norge Tekna, 12. februar 2009 Jørg Westermann, daglig leder Velkomen om bord! Om Norsk Bane AS Aksjekapital på 9,1 mill. kr. 348 aksjonærer. Kom.+fylke 70% Arbeider for et nytt

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Innledning I

Detaljer

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport 8. Nyttetrafikk Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover.

Detaljer

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP

BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP BRUKERVEILEDNING FOR SERVICE PÅ WEBSHOP Transport rutine Skog & Hage Web-Shop 1 Brukerveiledning for Service på Webshop 1. Forord 2. Opprette Kolli 2.1. Halvpall / Helpall / Egne mål 2.2. Servicekasse

Detaljer