ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79"

Transkript

1 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr årgang

2 historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen «Historiens gang». Ortomedic er én av åtte leverandører av proteser til Diakonhjemmet Sykehus. Alle leverandørene har nå bidratt med hver sine proteser til en komplett «reservedelsmann» i sykehusets nye museum. Museet, kalt Historiens gang, er en fremstilling av sykehusets historie, kompetanse og verdier. Den 30 meter lange permanente utstillingen ligger i gangen som forbinder sykehuset med et nytt bibliotek- og læringssenter. Utstillingen er bygget for at ansatte, besøkende, pasienter og pårørende skal kunne lære om sykehusets historie og få mer kunnskap om hvilken spisskompetanse og hvilke verdier som skal prege sykehuset. Et av tablåene i Historiens gang er et komplett glass-skjelett sponset av proteseleverandørene til sykehuset. Diakonhjemmet Sykehus i Oslo er antagelig det sykehuset i landet som implanterer flest ulike typer ledd. Stor revmaavdeling og betydelig tilstrømning av pasienter fra andre opptaksområder, gjør at sykehuset har stor operasjonsaktivitet og kan vise til gode resultater også ved operasjoner på ledd som sjeldnere må skiftes ut. Reservedelsmannen i utstillingen har til sammen 17 proteser og eksempler på plater som sykehuset skifter ut. De aktuelle Ortomedic-implantatene er en DePuy hofte og en Delta skulder. Glassskjelettet er laget av Sawbones i Seattle/ USA. Ortomedic og de andre proteseleverandørene har bidratt både med proteser og til finansiering av skjelettet. Utstillingen på Diakonhjemmet Sykehus er åpen for alle, og anbefales! Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen Diakonhjemmet Sykehus Tidligere oversykepleier ved Diakonhjemmet Sykehus, Liv Halse. 2 ortomedia

3 grand old men ortomedic gratulerer Jubilantene: Overlegene Kåre Revheim og Tor Steinar Raugstad ved stavanger universitetssykehus Innhold 02 «Historiens gang» på Dikonhjemmet Sykehus 03 To «Old Grand men» takker av i Stavanger 04 Ortopedisk Høstmøte 05 Ortomedic Hoftesymposium Jubilanter: Overlegene Kåre Revheim og Tor Steinar Raugstad, Stavanger Univesitetssykehus TO «OLD GRAND MEN» TAKKER AV I STAVANGER. Både overlege Kåre Revheim og overlege Tor Steinar Raugstad har nå valgt å trekke seg tilbake fra Stavanger Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling. Dette er to profiler som har betydd mye for det ortopediske miljøet i Stavanger. Kåre Revheim tok sin ortopediske spesialitet i Han har vært ansatt som overlege ved Sentralsykehuset i Rogaland, ortopedisk avdeling fra 1986 fram til i dag hvor han går over i pensjonistenes rekker. Kåre var avdelingens sjef fra 2004 og mer enn 6 år fremover. Kåres sentrale felt har vært arthroscopi og knekirurgi, men tilhører de med et meget bredt nedslagsfelt innen det ortopediske fagfelt. Tor Steinar Raugstad tok sin ortopediske spesialitet i Han var ansatt som overlege ved Sentralsykehuset i Rogaland fra bare avbrutt av fire år som sjefslege ved sykehuset. Protese og rygglidelser har vært hans viktigste arbeidsområder, men har behandlet det meste innen det ortopediske sykdomspanorama. Tor Steinar har markert seg sterkt innen lokale og sentrale styringsorganer innen eget fagområde og ikke minst i Legeforeningen. Nå når han skal trekke seg tilbake blir det nok mer tid til en av hans store hobbyer nemlig veteranbiler. Begge er kjent for sitt gode humør, men også for sine sterke meninger. Det blir aldri kjedelige debatter når disse to er tilstede. Når disse to nå går over i pensjonistenes rekker er det full utskifting av den eldre generasjon ved ortopedisk avdeling i Stavanger. Vi ønsker dem begge en riktig god og innholdsrik pensjonist tilværelse, noe vi er sikre på at de får. 06 Ortomedic Skuldersymposium 07 Charnley stipendiet ØNH Høstmøte 09 Nevrokirurgisk Høstmøte 10 Sigma kneprotese 11 European Hip Society 12 LCS 35 år 14 Thormod Dønås 60 år 15 Welcome to Belfast 16 DePuy hofte- og kne revisjonssymposium 18 Landsmøte for opr. sykepleiere 2012 Utgiver Ortomedic AS Tlf Faks Besøksadr. Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postadr. Postboks 317, 1326 Lysaker E-post Web Redaktør Kjell Thygesen Trykk Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press Ole Christian Rotvold Ingen artikkelforfatter mottar noen form for honorar for innlegg i Ortomedia. Faglige kurs som omtales i Ortomedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. ortomedia 3

4 ortopedisk høstmøte Ortopedisk Høstmøte oktober, Radisson Blu Plaza Hotell Produktsjefene Svein Qvigstad og Thor-Arne Valle, Ortomedic, i diskusjon med Avd. overlege Amund Rudlang, Vestre Viken, Drammen Sykehus, Overlegene Tor Heier og Einar Lindalen, begge Lovisenberg Diakonale Sykehus. Produktsjef Ingar Grytnes, Ortomedic, sammen med Overlege Andy Larfred, Vestre Viken, Ringerike Sykehus. Produktsjef Kjetil Vemøy, Ortomedic, Overlege Kjetil Kivle og Overlege Knut Erik Mjåland, begge Sørlandet sykehus, Arendal. 4 ortomedia Da kan Norsk Ortopedisk Forening puste lettet ut etter et nytt flott gjennomført Høstmøte. Som de siste årene ble også årets Høstmøte arrangert på Radisson Blu Plaza. Et sted som de aller fleste trives meget bra med. Med tett oppunder 500 deltagere og med ikke mindre enn 21 ulike symposier og over 140 påmeldte foredrag, skaper dette en flott ramme rundt hele arrangementet. Blant symposiene var også i god tradisjon industrien en sterk bidragsyter. Ortomedic deltok med 2 symposier: Ortomedic skulder symposium Ortomedic hofterevisjon symposium På årets Høstmøte var også industrien godt representert med mer enn 40 utstillinger. Vi takker NOF for et flott møte og gleder oss allerede til Høstmøtet Overlege Kirsten Lundgren, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Produktsjef Cecilie Fosse, Ortomedic, studerer artroskopiske instrumenter.

5 ortomedic hoftesymposium Ortomedic Hoftesymposium Konservativ revisjon og modulære stammer Faglig ansvarlig Overlege Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet Elverum. En stor og lydhør forsamling. Gjesteforeleser Dr. Hasnat Minhas, England. Revisjoner utgjør ca 14 % av alle hofteproteseoperasjoner i Norge. Andelen har vært stabil siste år. Alderen på pasientene som opereres primært er lavere nå enn for 15 år siden. Resultatet er at mange som kommer til revisjon er forholdsvis unge hoftepasienter. Behovet for å tenke konservativt og forberede for en eventuell neste revisjon er viktig. Modulære stammer har til en viss grad hatt en økende popularitet blant revisjonskirurger også i Norge. Tidligere var Reef en av de mest brukte modulære revisjonsstammene i Norge. Etter at nye moderne stammer har kommet på markedet brukes denne mindre enn før. DePuy lanserte sin nye modulære stamme Reclaim for ca. ett år siden. Ortomedic har valgt å satse på denne som sin nye modulære stamme. Tema for årets hofte symposium tok utgangspunkt i ovennevnte, behovet for konservativ revisjon og bruk av modulære stammer med vekt på tidlig erfaringer med Reclaim. Hasnat Minhas var invitert som foredragsholder. Han jobber som ortoped i England med spesiell interesse for revisjonskirurgi. Bildematerialet som ble vist fram var mangfoldig. Symposiet ble på mange måter en case gjennomgang, uten at det vitenskapelige ble mye vektlagt. Dette gjenspeiler på mange måter det faktum at det er forholdsvis begrenset mengde litteratur som omhandler dette temaet. Det som finnes er enkelt serier og ulike case rapporter. Indikasjonene for bruk av modulære stammer, i mange av de kasustikkene som ble vist fram, var nok litt ulike fra det de fleste her hjemme i dag. Mulighetene disse stammene gir ble spesielt understreket. Spesielt gjenskapning av offset og lengde er enklere når modulariteten er stor. Her i landet blir denne type stammer hovedsakelig brukt når bentapet er stort. Andelen av modulære stammer er fortsatt relativ liten i Norge. Dette gjenspeiles ved at Corail og Corail revisjon (Kar) er de to mest brukte revisjonsstammene i Norge, noe som igjen er et uttrykk for at vi har en konservativ tilnærming ved femurrevisjoner «større og lengre er ikke alltid bedre». En full sal tydet på at temaet for symposiet var av interesse. Overlege Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet Elverum ortomedia 5

6 ortomedic skuldersymposium Ortomedic Skuldersymposium Global Unite Shoulder System Overlege Tor Rundén, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Professor Anders Ekelund, Stockholm. Professor Anders Ekelund, Stockholm, under sitt foredrag. Nok et entusiastisk publikum følgte med. DePuy har lansert et nytt protesekonsept for skulder basert på det veldokumenterte Globalsystemet. Det nye med Global Unite er en modulær krage for bedre posisjonering og fiksasjon av tuberkulumfragmenter eller rotatorcuff. I tillegg finnes det to hovedtyper modulære epifysekomponenter som kan brukes til enten konvensjonelle hemi-/totalproteser eller til reversert protese. 6 ortomedia I forbindelse med Høstmøtet 2012 hadde Ortomedic invitert Anders Ekelund, fra St. Görans Sjukhus i Stockholm, til et symposium hvor han presenterte den nye Global Unite skulderprotesen. I tillegg holdt Ekelund et innlegg om valg av kirurgisk tilgang til skulderleddet ved innsetting av skulderprotese. Det har lenge vært etterlyst et protesesystem der hemi-/totalprotese og reversert protese har en felles plattform, dvs. et system der det er mulig for eksempel å konvertere en hemiprotese til en reversert protese ved cuffinsuffisiens, uten at det er nødvendig å revidere en fastsittende humerusstamme. I tillegg har det vært et ønske å ha et protesesystem som også har et felles instrumentarium. Dr. Ekelund har allerede satt inn noen hemiproteser på pasienter med proksimale humerusfrakturer og hadde så langt gode erfaringer med protesen. I den sammenheng må det også legges til at Ekelund er med i gruppen som har utviklet Global Unite protesen. Foreløpig er ikke komponentene til den reverserte protesen klar for vanlig klinisk bruk og Ekelund har ennå ikke satt inn den reverserte varianten av Unite-protesen. Så vidt undertegnede har forstått er det de eksisterende epifysekomponentene til Delta X-tend som skal brukes sammen med Global Unite stammen. Som beskrevet er Global Unite basert på DePuy s Global AP og har samme geometri, design, materiale, overflatebehandling og størrelsesutvalg. Det nye med Unite er at protesen er modulær, det innebærer en stammedel i vanlige størrelser, samt en epifysedel som kan fåes i 3 ulike størrelse/ høyder til bruk ved hemi-/eller totalproteser, eller en epifysedel som tilsvarer Delta X-tend reversert protese. Epifysedelene kan plasseres sentrisk eller ekssentrisk etter behov. Unite-stammen har ikke lenger hull på skulderen for fiksering av tuberkulum-fragmenter, derimot har den en modulær krage eller plate med multi-

7 charnley stipendiet ple hull for sutur og fiksasjon av benfragmenter eller rotatorcuff. Denne kragen føres over taperen på epifysekomponenten og blir således festet mellom epifysedelen og det modulære leddhodet. I følge Ekelund gir dette en veldig fleksibel og solid fiksasjon av tuberklene. Han viste også et utvalg røntgenbilder som demonstrerte at det var mulig å få til en nærmest anatomisk plassering av tuberklene. I og med at fiksasjonen av tuberklene kan foretas mot en større flate og med flere suturer, kan være et skritt nærmere en bedre løsning på hovedutfordringen ved frakturprotese, nemlig fiksasjon og derved tilheling av tuberklene. Kun lengre observasjonstid og kliniske studier vil vel gi svaret på dette. Det er også et tiltalende prinsipp at en hemiprotese kan konverteres til reversert protese uten at en fastsittende stammedel må fjernes. Alle kjenner frustrasjonen ved å måtte meisle ut en slik protese, for ikke å snakke om risikoen og problemene som kan oppstå ved fjerning av sement. I den sammenheng kan nå revisjon fra hemi- til reversert protese bli et langt sikrere og enklere inngrep, ifølge Anders Ekelund. Det gjenstår imidlertid å prøve dette i vanlig klinisk praksis. Tilslutt ga Ekelund en kort oversikt over kirurgiske tilganger ved protesekirurgi. Ved innsetting av hemi- og totalproteser er delto-pectoral tilgang eneste alternativ. Det diskuteres fortsatt hva som er beste måten for løsning og re-fikasjon av subscapularis; enten osteotomi av tuberculum minus eller løsning av senen. Ekelund hadde ikke noen fasit på hva som er best, men hvis man løsner subscapularis fra tub.minus skal senen festes tilbake med osteosutur. Transdeltoid tilgang blir mer og mer brukt ved innsetting av reversert protese og særlig i forbindelse med frakturer eller fraktur-sekveler der det kan være trange forhold og vanskelig å få tilgang til og oversikt over glenoid. Ulempen ved transdeltoid tilgang er at det kan bli litt vanskeligere å gjøre reseksjon av caput humeri. En teoretisk risiko er selvsagt også skade av n. axillaris eller nervegrener til fremre del av deltoideus. Ortomedic sitt symposium var meget godt besøkt med deltagere hvorav mange erfarne skulderkirurger. Det var stort engasjement og vi satt igjen med mer innsikt og kunnskap om skulderproteser etter å ha lyttet til Anders Ekelund, som vel er den mest erfarne og profilerte skulderkirurgen på våre breddegrader. Overlege/professor Arild Aamodt Lovisenberg Sykehus charnley stipendiet 2012 Prisvinner Overlege Bernhard Flatøy, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, flankert av Produksjef Anders A. Sundal og Adm.dir. Thormod Dønås, begge Ortomedic. FORSKNINGSOPPGAVENS TITTEL: Vitamin E stabilisert HLXPE: RSA måling av slitasje og migrasjon Bakgrunn for studien Hofteartroplastikk har generelt sett blitt en suksesshistorie innen ortopedisk kirurgi. Antallet primærproteser øker årlig, og kravet til implantatene øker parallelt med at pasientene blir stadig mer aktive, lever lengre og opereres i yngre alder. Små forandringer i implantat design, kan gi store endringer i overlevelse, og det er derfor imperativt at nye implantater overvåkes nøye når de introduseres i klinisk bruk. Gullstandaren for implantatets kvalitet har tradisjonelt vært 10 års overlevelsesrate, men i løpet av denne tiden vil et stort antall potensielt dårlige proteser kunne bli implantert. RSA har gitt oss muligheten til å måle tidlig bevegelse av implantatene, samt slitasje av aceta-bular komponenter. Dette kan føre til at suboptimale komponenter blir av-slørt på et tidligere tidspunkt enn før. Aseptisk løsning av komponentene er en multifaktoriell prosess, men partikkelutløst makrofagosteolyse står sannsynligvis sentralt. Artikulasjonsoverflatene er utsatt for konstant slitasje, og resultatet er milliarder av mikroskopiske partikler som sirkulerer med leddvæsken og induserer makrofag mediert osteolyse. Det er hovedsakelig 2 mekanismer for polyetylenskade: Mikroskopisk overflateslitasje og dypere delaminering eller sprekkdannelse. I hvilken grad og på hvilken måte dette oppstår avhenger av polyetylenets mekaniske egenskaper, som igjen følger molekylenes struktur. PE kan modifiseres på flere måter. Høyenergi elektromagnetisk stråling fører til brudd i C-C bindinger, ionisering og kryssbinding mellom PE kjedene. Dette har vist å gi mindre slitasje, men samtidig dannes det frie radikaler som kan føre til oksidativ degradering. Løsningen på dette problemet ble å smelte PE etter bestråling, men bivirkningen ble at strukturen ble mindre krystallinsk og skjør. Som et kompromiss har man da forsøkt oppvarming til rett under smeltepunktet («annealing»). Etter hvert kom ideen om å tilføre Vitamin E som antioksidant for å eliminere frie radikaler, slik at man unngår smelteprosessen. Med denne modifikasjonen har man kommet til en 3.generasjons HXLPE. Målsettingen med denne studien er å analysere migrasjon og slitasje av E1 HXLPE acetabularkopp i kombinasjon med 32 mm hode, sammenliknet med 2 generasjons HXLPE. Målet er å inkludere 60 pasienter under 75 år som tilfeldig fordeles inn i 2 like store grupper. Pasientene følges opp med RSA målinger, konvensjonell røntgen og klinisk undersøkelse. Vi vil først samle 2 års data, og målet er å presentere disse innen år ortomedia 7

8 ønh høstmøten ØNH Høstmøte oktober, Grand Hotel, Oslo Høstmøtet 2012 markerte foreningens 100-års jubileum. Det faglige programmet startet i år torsdag formiddag, noe som var annerledes fra tidligere møter. Dr Michael Benninger, laryngolog fra USA, var årets Leegaard foreleser. Ortomedic deltok på sitt 25. Høstmøte på rad, så også dette kan sees som et jubileum. Det var rekordstor deltakelse og godt besøk på utstillingen. Vi presenterte følgende produkter i Kina salongen: Nytt LED mikroskop fra Atmos, ATMOS iview Leica M320 LED mikroskop Atmos S61 Servant undersøkelsesenhet Pasientstol E2 fra Atmos Mellomøreproteser fra Kurz Hodelamper og LED lyskilde fra BFW Navigasjon fra BrainLab Elektrokirurgi fra Conmed LED stroboskop med fleksibelt skop fra Atmos kirurgisk Navigasjon I år viste vi demofilmer av navigasjonsutstyret fra BrainLab og snakket med flere sykehus som vurderer å ta i bruk kirurgisk navigasjon. Vi viste i tillegg instrumenter for navigasjon innen ØNH. BrainLab var representert ved Rebecca Ljungqvist. I år var det også foredrag om denne typen kirurgi ved Dr. Daniel Bratbak fra St. Olavs Hospital. 8 ortomedia

9 nevrokirurgisk høstmøte Nevrokirurgisk Høstmøte oktober, Bjørvika Konferansesenter Ortomedic viste det aller nyeste av kirurgisk navigasjonsutstyr, CURVE, fra BrainLab. Dette er en kombinert navigasjonsenhet, PACS viewer, recorder, streamer og ja hva kan den ikke gjøre. Kombinert med I-Plan, BrainLab sitt planleggingsprogram, kan den gi kirurgen all den peroperative informasjonen man kan tenke seg. Den kan integreres mot microskopet som kan styres via CURVE. Den har skapt stor interesse både innen nevrokirurgi og ØNH kirurgi så langt sier produktsjef Arvid Lunde hos Ortomedic Brainlab var representert ved Asgrimur Jonsson og Manuel Aguilar. I tillegg ble det presentert produkter for pasienttilpasset kranieimplantat fra Biomet Mikrofixation og Montaineer nakkefiksasjon fra DePuy. BrainLab Curve treningshode Biomet Mokrofixation Montaineer nakkefiksasjon fra DePuy ortomedia 9

10 Sigma kneprotesee sigma Kneproteser I november 2012 tegnet Ortomedic kontrakt med Helse Sør-Øst om levering av PFC Sigma Mobile Bearing kneprotese og PFC Sigma revissjonsprotese. Rammeavtalen gjelder i 4 år med muligheter for prolongering i år. PFC Sigma er en av de mest brukte kneproteser i verden. Både i Sverige, Danmark, England og Australia er dette den mest anvendte kneprotesen gjennom tidene. Protesen ble først lansert under navnet PFC i Bak protesen sto to kjente personer fra Boston-Harvard miljøet i USA; Dr. Richard Scott og Professor Thomas Thornhill. Protesen ble først lansert som en Cruciate Retaining protese (CR). Senere kom Professor Chit Ranawat med i miljøet rundt protesen og designet Cruciate Substituting (CS) protesen. Professor Ranawat sammen med Dr. Douglas Dennis var også med på utviklingen av TCII, PFC sitt revisjonssystem, i Dette var verdens første modulære revisjonssystem. I 1996 ble PFC re-designet og fikk navnet PFC Sigma. Etter at Johnson & Johnson kjøpte DePuy i 1998 ble PFC Sigma og LCS kneprotese store merkenavn innen samme firma. I 2000 tok PFC Sigma opp prinsippet med mobile bearing der tibiaprotesen var identisk med LCS kneprotese. 10 ortomedia PFC har gått gjennom en kontinuerlig utvikling de senere årene med blant annet femurproteser designet for å tillate større fleksjon uten å gi økt polyetylenslitasje. XLK moderat kryssbundet polyetylen tilbys også sammen med tibiaproteser i høypolert CoCr-legering. Dette for å gi minst mulig slitasje mellom polyetylenets underside og tibiaprotesen. I 2008 kom de nye High Performance (HP) instrumentene til PFC Sigma. Instrumentene muliggjør en høy presisjon i tilpasning og reseksjon for protesen. God ergonomi, kombinert med sikkerhetsspor ved montering, gjør det lettere for kirurg og operasjonspersonellet ved bruk av instrumentene. Den siste tilveksten er pasient tilpassede kutteblokker gjennom TruMatch systemet. Ved hjelp av CT-røntgen og et pre-operativt planleggingssystem, designes kutteblokker som er tilpasset pasientens egen anatomi. Dette sikrer et optimalt valg av størrelse og plassering av protesen. I forbindelse med lanseringene for det norske markedet har vi gleden av å kunne tilby et helt nytt revisjonsinstrumentarium til PFC Sigma. High Perfor-mance (HP) revisjonsinstrumenter bygger på HP primærinstrumenter og antall instrumenter som kreves for slike omfattende prosedyrer er kuttet betydelig ned. Artikkelforfatter Produktsjef Kjetil Vemøy, Ortomedic. Ortomedic er stolte av å kunne tilby to meget godt dokumenterte kneproteseystemer gjennom LCS og PFC Sigma til det norske markedet. Våre aktiviteter rundt opplæring og etterutdanning vil bli opprettholdt og utvidet i tiden framover. Et eget introduksjonsmøte av PFC Sigma kneprotese er planlagt i februar Vi vil invitere alle brukere til dette. Produktsjef Kjetil Vemøy, Ortomedic.

11 european Hip Society European Hip Society 10. kongress i Milano, september, 2012 Det vitenskapelige programmet gikk over to og en halv dag fra kl 8:00 på morgenen til 19:00 på kvelden. Presentasjonene gikk i 4 parallelle saler og det var derfor vanskelig å få med seg alt. De norske deltagerne hadde flere innlegg. Dr. Einar Lindalen hadde en e-poster akseptert. Han presenterte sin RSA studie med de første 2 års resultater av en «highly cross-linked» plast som er tilsatt Vitamin E. Prof. Lars Nordsletten la fram resultater fra en 10 års RSA studie som så på inklinasjonen av en usementert kopp med konvensjonell plast liner, og om inklinasjonen kunne påvirke slitasjen. Resultatene viser at det ikke er noen korrelasjon mellom inklinasjon av koppen og slitasje. Han konkluderte med at den kirurgiske teknikken er mer ettergivende med metall på polyetylene artikulasjon. Dette er en fordel sammenliknet med keramikk på keramikk artikulasjon, som krever en mer eksakt plassering av koppen. Prof. Ove Furnes sin studie om hemiprotesens fiksasjonsmetode var med i konkurransen om beste studie. Han presenterte resultater fra hemiproteser fra det norske leddregisteret, og viste høyere revisjonstall for usementerte hemiproteser med periprostetisk fraktur som endepunkt. Denne presentasjonen fikk delt 2. plass med Dr. Aro fra Finland, som så på effekten av en enkelt dose intravenøs bisphosphonat postoperativt. Første plass gikk til Dr. Agricola og hans gruppe fra Nederland. Studien deres fant en korrelasjon med økende CAM deformitet pluss innskrenket innadrotasjon førte til høyere prediktive verdier med tanke på utvikling av artrosen. Jeg presenterte mine 10 års resultater av «submelt annealed highly crosslinked polyethylene». Ingen slitasje på 10 år. På tross av at det er et lite materiale med kun 10 pasienter, så er det den ultimative testen: in vivo overlevelse, testet på pasienter i det daglige liv målt med en høy presisjonsmetode - RSA. Det er bedre enn 100 hofte simulator tester i laboratoriet! Under kongressen advarte man helt klart mot videre bruk av metall på metall artikulasjoner. Det ble presentert de nye internasjonale anbefalingene. To RSA studier viste gode langtidsresultater med ekstremt lite slitasje for «highly crosslinked polyetylene» Det var noen få bidrag om MIS teknikken i hoften, som mesteparten advarte for komplikasjonene. Short femoral stems hadde ikke vist noe overbevisende resultat enda, og det ble diskutert om det egentlig finnes indikasjon for å anvende dem i det hele tatt. Artikkelforfatter Overlege Stephan M. Röhrl, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Trabekulær metall har fått en stor plass i revisjonskiurgien, spesielt ved kopprevisjon. I et ekspertpanel diskuterte man forbedringsmuligheten av THA. Konklusjonen var at infeksjonsproblematikken kommer til å få mer fokus i framtiden. Det viktigeste for vellykket THA er å finne en kompetent kirurg. I framtiden er altså kirurgens trening og ferdighet en av nøkkelfaktorene. Overlege Stephan M. Röhrl, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. ortomedia 11

12 LCS kneprotese 35 år! LCS 35 år! 35 års jubileumsreise til Berlin for LCS-protesen 12 ortomedia Det er nå 35 år siden Fred Buechel i samarbeid med ingeniøren Pappas introduserte sin protese i Protesen er blitt en suksess i Norge og den mest brukte på norske sykehus. Siden jeg var den første som satte inn en LCSprotese i Norge i 1994, ble jeg invitert med på dette brukermøtet. Tilsammen var vi 10 norske leger. Møtet ble arrangert på Estrell Hotel i Berlin fra oktober. Det var et tettpakket program fra tidlig morgen til sen kveld. Svært mye informasjon ble presentert, fra historikk og den spede begynnelse, til utviklingen av kneprotesene, og til dagens situasjon og videre utfordringer. Firmarepresentant Øyvind Roaas informerte meg at Ortomedic vurderte å starte opp med en ny kneprotese. Det skulle være et møte i Stockholm, som jeg ble invitert til. Protesen ble demonstrert av gründeren Fred Buechel. Jeg må innrømme at jeg ble meget fascinert. Dette var på den tiden at man drev med Tricon c-proteser, som hadde mesteparten av markedet og vi hadde vel så vidt begynt å bruke Tricon 2. Kinemax hadde også en stor del av markedet. Etter presentasjonsmøtet sa jeg at hvis de ikke tok dette agenturet ville de være ganske dumme. Konseptet ville være en forbedring. Protesen hadde vært i bruk i 13 år, og det var dokumentasjon på god langtidseffekt. En protese med kongruente flater hvor vekten ble fordelt over større deler av plastkomponenten, samtidig som man kunne ha bevegelige menisker, var svært spennende. Det var jo de bevegelige menisker som var den besnærende innovasjon. Den roterende plattform var et litt mer uspennende alternativ, som i hovedsak skulle brukes på de eldste og de med mindre krav til sin protese. Senere har jo dette som kjent forandret seg, hvor meniskene nå er helt ute, og hvor den roterende plattform brukes i dag. Karl Hamelynk var chairman for møtet. Han er en kjent kneproteseoperatør og Norges-venn som har vært flere ganger på møter i Norge. Han startet med å fortelle om historikken og utviklingen av proteser. Deretter gikk han over til fremre knesmerter ved kneproteser. Det kan her være aksefeil, valgus - varusfeil, instabilitet og patella baja. Det kan forekomme nerveentrapment, spesielt av infrapatellarnerven. Det er ingen bevis i litteraturen på at denervasjon rundt patella hjelper. I 1980 ble ca. halvparten av protesene satt inn med patellaprotese i Europa. Andelen er nå falt til 3 %. Men det er fortsatt stor variasjon fra land til land. I flere studier viser det ingen forskjell med eller uten patellakomponent etter 10 år. Man har heller ikke funnet noen forskjell i ROM (range of motion). Ved uforklarlige fremre knesmerter har mange følt seg presset til å sette en patellakomponent. En studie har vist at 80 % av disse sekundæroperasjonene er en suksess, mens 20 % av pasientene fortsatt har plager. I det svenske kneproteseregisteret ble det i 1980 brukt patellakomponent på ca 80 % av pasientene, mens det i 2010 kun ble brukt på ca 3 %. Ny design med kongruente overflater og mer anatomisk utforming med en bevegelig plastkomponent gir kanskje bedre resultater enn de gamle knappeprotesene. I litteraturen er det ingen RCT (randomiserte kontrollerte studier). Peter Keblish som var en dedisert LCS-bruker og mye benyttet foredragsholder, døde dessverre for et par år siden. Han var meget nøye med å fjerne alle osteophytter rundt patella og samtidig gjøre en synnovial denervasjon. Likevel er det slik at de kulturelle forskjeller mellom Europa og USA fortsatt er til stede. USA bruker fortsatt mye patellaproteser, mens det i Europa nesten ikke er i bruk. For at man skal unngå problemer med patella er det svært viktig at femurkomponenten har riktig rotasjon. Dette kan ikke stresses nok, da en feilrotasjon er årsak til at patella sporer helt galt. Det er fortsatt noen som bruker såkalt patellar release innenfra og ut på lateralsiden. Professor Beverland fra Belfast var meget klar på at han aldri mer satte patellarkomponent. Han gjorde heller aldri sekundær patellarkomponent på pasienter med fremre knesmerter. Antonini fra Italia la fram sine såkalte

13 lcs kneprotese 35 år! Artikkelforfatter Overlege. Elling Alvik, Medi3, Ålesund og Produktsjef Erik H. Johansen, Ortomedic. casistica, hvor han beskrev de såkalte middelhavsknærne, som man kalte varusknær med fleksjonsdeformitet. Han fremhevet at bakre kapsel var den største stabilisator av kneet i ekstensjon og at det var svært viktig å kutte denne ved en bakre kapsel kontraktur. Ved de fikserte varusknær var det derfor viktig først å fjerne alle osteophytter og deretter gjøre en løsning av bakre kapsel. Hvis det da fortsatt var fiksert, måtte man gjøre en forsiktig løsning av MCL. Antonini foreleste også over fleksjonsdeformiteter i valgusknær hvor man først skulle kutte PCL, deretter osteophytter, så kutte den bakre kapsel. Det var deretter uenighet om man kunne tillate seg å gjøre noe med LCL. Mange mener at man ikke skal røre LCL uansett, mens andre mener at man i sjeldne tilfeller også kan løsne dette ligamentet. Professor Beverland stresset at Insall s gamle lære om fleksjonsgap og ekstensjonsgap fortsatt er aktuell. Det er også viktig å stresse at den condylære offset er korrekt. Dette begrepet ble introdusert av professor Belleman fra Belgia for mange år siden og er svært aktuelt når det gjelder fleksjonsskapet og den nye protesens fleksjonsevne. Dr. J. John er anestesilege fra England og presenterte siste nytt om lokal infiltrasjonsanalgesi eller såkalt LIA-teknikk. Som kjent brukes 150 ml ropivacain hvor 50 ml settes før operasjonen, 50 ml under operasjonen før implantasjon av protesen og 50 ml etterpå. Mange sykehus i Norge har begynt med dette for flere år siden. De fleste har vel erfart at dette er en revolusjon i smertebehandlingen av totalprotese i kneet. Dette har også et stort potensial i hofter. Cyclocapron er viktig for å hindre blødning. Dette gir mindre blodtap og mindre tendens til lavt blodtrykk, som gir mindre sjanse for orthostatisk hypotension. Pasienten kommer seg tidligere opp med mindre sjanse for blodpropp. Flere forelesere fremhevet viktigheten av å forbedre fleksjonen med en god kirurgisk teknikk. Moderne proteser har en bedre posterior condylar offset og den posterior condylare radius er mindre. Det er viktig å fjerne alt i bakre recess som kan gi impingement, både når det gjelder osteophytter og rester av menisker. Det er fortsatt viktig å ta hensyn til den tibiale slope som naturlig hos mennesker er 9. Man må bruke passe stor femurkomponent og fjerne eksakt like mye som man setter inn. Ingen»Overstuff» Det er fortsatt svært viktig at leddlinjen kommer i riktig posisjon. Professor Cobori fra Japan åpnet sitt foredrag med å takke for hjelpen fra resten av verden ved den store tsunamikatastrofen. Han fremholdt at fleksjonen er svært viktig for den japanske befolkning. Sosialt må man kunne sitte på knærne. Dette gjaldt blant annet den japanske bonden som har mange av sine arbeidsoperasjoner sittende på kne. Professor Nolte mente at man i den vestlige verden trengte minst 110 fleksjon for daglige aktiviteter, blant annet ved å kunne reise seg fra en stol uten problemer. Multiopererte pasienter gir oftere arthrofibrose og det er, som vi vet, en overhyppighet av infeksjoner og arthrofibrose hos diabetespasienter. Professor Beverland snakket om spin out-problemet som han hadde hatt 22 tilfeller av. Dette var en periode hvor han løste ut alt for mye bløtdeler og spesielt lateralt i valgusknær. På samme tid hadde vi også på Martina Hansen en del spin-out, men etter at man sluttet med såpass aggressiv utløsning av blant annet LCL, er det blitt slutt på dette problemet. Det er klart korsbåndene betyr mye i propriosepsjonen. Dette er en begrensning for kneprotesenes suksess som man kanskje burde se på i fremtiden. Professor Gott fra Østerrike bruker mere UNI-proteser, og opererer heller UNI enn tibiaosteotomier. Han mente det var lettere å revidere en UNI-protese enn en osteotomi-pasient. Han opererte også gjerne to UNI-proteser og patellofemoralprotese på samme kne. Han mente dette ville gi gode resultater, men han sa ingenting om langtidsresultatene og løsningsfrekvensene. Vi vet jo at løsningsfrekvensen på UNI-proteser er ganske høy. Dr. Beret fra England opererte tricompartment-proteser på pasienter under 55 år. Disse pasientene vil da ha normale korsbånd, propriosepsjon og en normal stabilitet. Funksjonell outcome på disse yngre pasientene ville bli bedre. Igjen ble det ikke sagt noe om langtidsresultatene. Tendensen var likevel i en del europeiske land at man heller ville gjøre mange små operasjoner etter hverandre enn en stor sluttoperasjon (totalprotese). Det er også en trend at man kan gjøre fremre korsbåndsrekonstruksjon samtidig som man kan gjøre en UNI-protese. Ved revisjon av kneproteser er Enghs gamle klassifikasjon fra 1994 fortsatt aktuell. Amerikansk og europeisk kultur er ganske ulik, hvor amerikanerne erstatter tap av ben med metall, mens trenden i Europa er bengraft. Det er i økende grad, både i Amerika og Europa bruk av usementerte revisjonsproteser med såkalt «metaphysial sleeves». På denne måten mente man at man kunne få god osteointegrasjon. Terskelen for å sette på en «intramedullary rod with sleeve» skal derfor være lav. Det ble fremholdt at en forferdelig knerevisjon med massivt bentap og mangel på stabilitet med dårlig ortomedia 13

14 LCS kneprotese 35 år! Adm. dir. Thormod Dønås, Ortomedic AS fyller 60 år ligamentbalanse, sannsynligvis er den største utfordring en ortopedisk kirurg kan komme ut for. Det er derfor viktig å ha en meget nøye plan for hvordan man skal komme til målet. Første punkt er å restaurere kneleddslinjen. Det er viktig å ha alle tenkelige reservedeler tilgjengelige. Mulighet for både strukturelle bengraft og bruk av oppmalt ben. Mulighet for både sementert og usementert alternativ. I denne sammenheng er det et godt tilbud å bruke bevegelig polyetylen som ved LCS revisjonsproteser. Man må i rekkefølge reetablere kneleddslinjen med normal kinematikk, erstatte bendefekter, skape stabilitet og restaurere ligamentbalansen. Det var mye faglig påfyll man ble tilbudt, med gode forelesere. Noen av oss fikk likevel sjansen til en tur i Berlin. Hyggelige middagsarrangementer om kvelden, der man fikk treffe gamle venner og kolleger. Som alltid tidligere var Ortomedic det perfekte vertskap, slik at all transport, innkvartering og catering forløp på aller beste måte. Takk for en hyggelig og utbytterik reise til Berlin, både faglig og sosialt. LCS-konseptet lever fortsatt i beste velgående! Vår kjære direktør Thormod Dønås fylte 60 år 6. desember. Alle vi i Ortomedic gratulerer han hjertelig med den store dagen. Thormod er den som har fulgt Ortomedic helt fra Ortomedic sin begynnelse. Fra den tiden det var få ansatte og en liten organisasjon. Til å begynne med var Thormod leder for Hospitalavdelingen og han fikk denne virkelig til å gro. Stadig nye agenturer dukket opp og nye produkter som vi skulle levere til det norske markedet. 450 kg kapasitet i alle bordets posisjoner Horisontal lengdeforskyvning, Røntgen gjennomlysbart Alle bevegelser styres med håndkontroll Thormod er den personen som alltid ser muligheter og ikke så mye begrensninger. I 1994 tok Thormod over den største jobben i Ortomedic. Han ble da firmaets daglige leder, Adm.Direktør. Siden den gang har han ledet firmaet på en fortreffelig måte. Fått firmaet til å vokse til den bedriften som vi nå alle kjenner Ortomedic som. Det er ikke kun jobben for Thormod. Han har så mange forskjellige interesser at dagen har vanskelig for å strekke til. Størst er nok jakt og fiske. Vi har ikke tall på hvor mange elger han nå har på samvittigheten. Hver høst lader han børsa, setter opp bestillingsliste på kontoret og reiser til Nord-Trøndelag. Vi andre vet at bestillingslista som vi har skrevet oss på, kan han alltid fylle. Laksefiske er også noe stort for Thormod. Det å stå ved Lågens bredder og kjenne det virkelig drar i stanga, ja da har han det bare stort. Så er det sykkel. Hvor mange mil som blir nedlagt på spinningen, før han endelig kan kaste seg over Birken, er det vel ingen som har helt oversikt over. I år var det hele 16 fra Ortomedic som deltok i Birken og det tror jeg var den største gaven firmaet kunne gi ham. Alle vi rundt deg Gratulerer deg masse med den store dagen din, og gleder oss til å møte verdens sprekeste 60 åring på vei mot nye mål, sammen med dine ansatte i Ortomedic. Berchtold Operasjonsbord OPERON mobilt operasjonsbord er konstruert for alle typer kirurgiske leier. InstaDrive sikrer enkel forflytning av bordet Trykkavlastende puter Kan leveres med toppmoduler i karbonfiber Stort utvalg av tilleggsutstyr Overlege. Elling Alvik Medi3, Ålesund 14 ortomedia

15 Welcome to belfast Welcome to Belfast! Besøk hos Professor David Beverland Welcome to Belfast! - en blid og imøtekommende kar tar imot oss da vi ankommer Musgrave Park Hospital i Belfast. Professor David Beverland har annenhver uke siden 1998, tatt imot besøkende til sin avdeling. Sammen med sine medarbeidere gjør han 1300 elektive hofte- og kneoperasjoner per år. Beverland har brukt LCS kneprotese i mer enn 20 år og er kjent både som foredragsholder og som forsker innen kne- og hoftekirurgi. Denne gangen er det overlege Asbjørn Bøe fra Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen som besøker Beverland. Han får selskap av kirurger fra Østerrike og Nederland. I løpet av de to dagene presenterer Beverlend sin filosofi rundt kneprotesekirurgi og deltakerne får også være med på 3 totalprotese-operasjoner. Overlege Asbjørn Bøe har selv operert kneproteser i om lag 20 år. Vi spør ham om hvilke forventninger han hadde til besøket hos Beverland? «Jeg har hørt andre kollegaer fortelle fra sitt besøk hos Beverland. Alle var svært fornøyde, og de sa alle at Beverland har erfaringer og et system rundt kneprotesekirurgi som jeg kanskje kunne ha nytte av selv.» Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter besøket? Beverland benytter konsekvent ben kuttene som utgangspunkt for å stabilisere bløtdelene og for å oppnå et likt fleksjons- og ekstensjons-gap. Han løser aldri ut kollateralligamentene og gjør ellers lite bløtdelsbalansering. Kun ved Overlege Asbjørn Bøe, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen og Prof. David Beverland, Belfast. varus-deformiteter >10 gjør han en posteromedial capsulektomi, for å unngå å skade MCL. Uansett gjør han alltid en grundig opprenskning av osteofytter på posteriore femurkondyler og leddkapsel. Jeg er også imponert over hvordan han løste problemet ved dårlig sporing av patella typisk når patella er lateralisert og eksavert. Da sager han over laterale fasett og oppnår dermed en frigjøring og god sporing av patella. Beverland gjør nesten aldri patella-resurfacing på sine primærproteser, og her er han på linje med oss i Norge. Jeg er også imponert over effektiviteten og logistikken ved hans avdeling. Torniquettid var beregnet til 30 minutter og minutter til lukking. Neste operasjon ble forberedt med leiring og steril oppdekking i et siderom. Dermed var turnovertid mellom operasjonene meget kort. Vi takker overlege Asbjørn Bøe for intervjuet og ønsker ham lykke til med sine oppgaver som protesekirurg på Haraldsplass Diakonale sykehus. ortomedia 15

16 DePuy revisjonssymposiumd DePuy hofte- og kne revisjonssymposium London, november 2012 Det var en forventningsfull og spent norsk delegasjon som reiste til London med Ortomedic for å delta i dette symposiet. På forhånd gikk det klart frem at det var betydelige kapasiteter på området som ville forelese, og innholdet virket faglig meget relevant for aktuelle problemstillinger innen revisjonskirurgien på hofte og kne. Vi landet den 12. november på London Heathrow, og fikk en guidet tur gjennom byen allerede før møtet startet. Med inntrykket av Buckingham Palace og Big Ben i bakhodet, og med OL-arenaen som nærmeste nabo til kurshotellet ved Docklands, var det klart at settingen var lagt for et kurs med de beste rammer og inspirasjon for læring på ypperste nivå. Faglig innhold: Generelt var møtet lagt opp slik at det var god tid til faglige diskusjoner mellom de ulike foredragene og temaene som ble tatt opp. Kasuistikker og drøfting av 16 ortomedia problemstillinger vi alle hanskes med, ble bredt dekket, og funnet svært «matnyttig». Flott med et møte hvor hovedfokus ikke er å «klemme inn» flest mulig foredrag på kortest mulig tid Hoftemøtet ble ledet av Dr. Trousdale, kjent fra Mayoklinikken USA. Hoftesymposium Bruken av modulære revisjonsproteser ble behørig gjennomgått. Her ser det ut til at den nye Reclaim-protesen allerede har fått fotfeste og god aksept for sine muligheter for forankring og rekonstruksjon. Med en slik type «kon» protese for distal forankring var det flere i panelet som sjelden så nødvendigheten for protesene med mulighet for distal sperring. Dette er en protese som kan brukes ved de fleste revisjoner med mye bentap. og ved periprostetiske frakturer eksempelvis. Et artig innlegg var bruken av kortere mer type «primære»-proteser ved konservative revisjoner, eks standard Corail. Dette for å gjøre kirurgien mest mulig skånsom og benbesparende. Der du har en godt bevart femur, uten mye osteolyse og defekter, ser det ut til at HAkledde primærproteser forankrer seg godt, med god integrering, selv om det meste av den spongiøse benstrukturen er borte. Ellers var det fint å se at selv de største sentrene sliter med å få ut fastsittende sementfrie femurkomponenter. Vi har vel alle som driver med dette stått der og hamret og bannet,og bedt til både Gud og flere til, om at det må komme noen instrumenter som letter løsgjøringen av disse. Og jo da, det finnes nå reamere bla som kan løsne sjiktet mellom ben og distale del av en femukomponent. Brukes etter proksimal osteotomi samt deling av protesen med metallbor. Fiffig.. «Sement i sement» revisjoner så også ut til fortsatt å ha sin plass der du har en god/homogen sementkavitet etter din gamle femurstamme.

17 depuy revisjonssymposium På acetabulærsiden synes nå de nye «highly porous»- coated augmentene å få sin plass der bentap må fylles, og hvor en må sikre fiksasjonen av acetabulærkomponenten. Utrolig hvordan disse materialene integrerer til ben. De kan også brukes med samtidig sementfrie kopper. Ved implantering av acetabulærkomponenten har Dr. Beverland tidligere lært oss om nytten av TAL, acetabulums transverse ligament. Mayoklinikken har en del erfaring med robotassistert innsetting av acetabulærkomponent og viste at plasseringen slik sett ble mer optimal. Betydelig ressurskrevende, men kanskje noe for fremtiden? Knesymposium Knedelen av symposiet ble ledet av dr P James, Nottingham C Hosptal, UK. Her var det mye fokus på bl.a de såkalte «sleeves», som gjør forankringen i den metafysære delen av benet lettere. Dette gjelder både på tibia og femursiden, og sikrer bedre protesestabiliteten, samt gjør det lettere å rekonstruere den opprinnelige leddhøyden. Disse kan også brukes ved eks fracturer og bentap i proksimale tibia der det er nødvendig med revisjonsprotese. Protesene med «mobile bearing» i revisjonskirurgien høstet mange lovord. Mindre brytningskrefter i protesen hvor en roterende plattform er med på å øke bevegelse, og redusere ugunstige mekaniske forhold ble diskutert. Enkelte protesekonsepter, som eks. LCS og Sigma, kan nå tilby roterende plattformer for et hvert nivå av «Stabilitet/constrained» i selve protesen. Med tanke på å oppnå opprinnelig leddhøyde i kneet ble det gjennomgått flere nyttige tips rundt dette. Ved revisjoner kan det være lett å få leddhøyden for høyt bl.a. grunnet bentap på femur og for liten femurkomponent. Fokus ble satt på å bruke stor nok femurkomponent samt flittig bruk av augmenter også på femursiden. Interessant å se at selv om «2-seanserevisjoner» er gullstandarden også på knesiden ved dype infeksjoner, så finnes det ikke dokumentasjon på at dette faktisk gir bedre resultater enn «1-seanserevisjoner». I enkelte tilfeller skulle således en mer pasientvennlig «1-seanserevisjon» kunne finnes tilrådelig. Inntrykk Et fint symposium hvor det faglige greide å fokusere på sentrale deler av et ellers stort fagfelt, med flere nyttige momenter å ta med seg «hjem». Vi takker Ortomedic for en velregissert tur, hvor jeg tror vi alle sitter igjen med nyttig faglig påfyll til vår kliniske hverdag. Overlege Lars Hemstad, Sykehuset Innlandet, Elverum ortomedia 17

18 Landsmøte NSFLOSL Arrangementskomiteen for Landsmøtet for oprerasjonssykepleiere, Bergen Landsmøte opr. sykepleiere Bergen, november Operasjonssykepleiere fra hele landet var samlet for seminardager i Bergen november. Temaet for disse seminardagene var «Operasjonspasienten og pasientsikkerhet». Med over 250 deltakere i salen startet professor ved UiB, Ingvard Wilhelmsen med å trollbinde salen i over en time med sitt særs engasjerende og morsomme tema: «Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best takle all verdens press, stress og omstillinger?». Wilhelmsen driver hypokonderklinikken i Bergen, og det var med bakgrunn derfra han underholdt salen en times tid. Fantastisk start på seminaret. Vivi-Ann Sandersen, fagutviklingssykepleier ved OUS, fortsatte med et engasjerende og lærerikt foredrag om forebygging av hypotermi hos operasjonspasienten. Etter en hyggelig lunch fortsatte det med frie foredrag. Operasjonssykepleier 18 ortomedia Mari Haugen, St. Olavs Hospital, snakket engasjert om «Strategier for planlegging og gjennomføring av elektive operasjonsprogram». Deretter var det Wencke A. Klemetsen, operasjonssykepleier Sykehuset Østfold HF, som tok for seg «Sammensetning av operasjonsteam fagpolitikk og pasientsikkerhet ad omveier». Et interessant og tankevekkende innlegg. Anestesisykepleier Arvid Haugen, Haukeland Universitetssykehus, avsluttet den faglige biten første dag med temaet «Timeout operasjonssykepleiers rolle essensiell?». Torsdags ettermiddag var avsatt til tur til Troldhaugen, med innlagt konsert. Og for en gangs skyld var det opphold og flott vær i Bergen, så denne turen ble en opplevelse. Kvelden ble avsluttet med en fantastisk festmiddag på Fløien. Med flott vær var det et fantastisk syn som møtte oss da vi kom til topppen og kunne skue utover Bergen badet i lys. Vanligvis ser man for seg tørre tall og fakta når man skal høre foredrag fra byråkrater. Så var absolutt ikke tilfelle med konstituert direktør i Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut da han startet seminarets andre dag. Han tok for seg temaet «Trygg kirurgi i tilsynsperspektiv». Meget levende og engasjert foredrag. Deretter fikk vi høre Anne-Mette Espe, spesialsykepleier/rådgiver smittevern, Helse Bergen ta for seg «Pilotprosjektet; Trygg kirurgi ved KK». Nok et tankevekkende og matnyttig foredrag. Operasjonssykepleier Cathrine Heen, OUS, avsluttet før lunch med «Hvordan opplever sykepleierne i traumeteamet å ta imot hardt skadde pasienter?». Noe å ta lærdom av for de aller fleste av oss. Seniorrådgiver Folkehelseinstituttet Hanne Merete Eriksen snakket engasjert om «Hvorfor og hvordan overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS og fører det til færre infeksjoner?». Tankevekkende og særs informativt for oss alle.

19 landsmøte NSFLOS Nesteleder i NSFLOS Vivi-Ann Sandersen og Leder Aina Hauge. Tre nyutdannede operasjonssykepleiere fra Oslo, Neha Chopra-Sisti, Mariann B. Jacobsen og Bahare Golchin presenterte sin avsluttende oppgave fra sin utdanning, «Kontaminasjon av torniqueter og postoperative sårinfeksjoner». Flott presentasjon av noe som fikk mange av oss til å dra rett hjem og forandre på rengjøringsprosedyrer. Under hele seminaret var deltakerne flittige på besøk hos de mange leverandør ene som hadde funnet veien til Bergen. Stor takk til NSFLOS som arrangerte et flott seminar med mye matnyttig og godt stoff. Per-Inge Vintervold (tekst) Operasjonssykepleier Lillehammer Knud Knudsen ( foto ) Operasjonssykepleier Kristiansand desoutter orthodrive Ortomedic lanserer ny generasjon ortopedisk drill- og sagutstyr fra desoutter Medical Gir 30 % høyere kraft Presis og kraftfull sag Både batteri og elektrisk tilkopling Suveren ergonomi Maskinvaskes ortomedia 19

20 Vi takker for hyggelig forbindelse i året som har gått og ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! Beste hilsner fra alle oss i Ortomedic! Thormod Dønås Adm. dir. Istedenfor det personlige julekortet vårt,velger vi i år å gi en pengegave til Haug skole og Ressurssenter sitt Musikkorps og deres arbeid for psykisk utviklingshemmede!

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Profil: Gunnar Tveten

Profil: Gunnar Tveten Nr 2 mars 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Gunnar Tveten Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Det nye individuelle brilleglasset: Varilux Physio f-360 Se bedre, se enklere

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer