Innholdsfortegnelse 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 2"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere... 7 Ikonforklaring:... 7 Kjøretøy... 9 Ikonforklaring:... 9 Opprette nytt kjøretøy... 9 Flåtestyring Justering av kilometerstand Avdeling Point of Interest Innstillinger Kostnadsoppsett Kjøreboken Filterinstillinger Eksportere turer til rapport ViaTracks Web for vanlig bruker Filterinnstillinger Vis valgte turer i kart Eksportere turer til rapport Slå sammen turer ViaTracks nøkkelanheng for automatisk sjåføridentifisering (KeyFob) Mulige feilkilder i posisjonsdata og hvordan dette løses

3 Brukerveiledning for ViaTracks elektronisk kjørebok Dato Om ViaTracks ViaTracks er en komplett elektronisk kjørebok som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon av kjøring med yrkesbil. ViaTracks kan også benyttes til sporing av andre typer mobile enheter i elektroniske kart, som f.eks. maskiner, containere, vogner og marine fartøy. Det er ingen behov for manuell betjening av ViaTracks når denne er installert i kjøretøyet. Det er heller ingen behov for lokal installasjon av programvare for å hente ut og bearbeide dokumentasjon av kjøringen. ViaTracks registrerer automatisk informasjon fra en GPS-mottaker. Enheten slår seg automatisk på ved bevegelse i kjøretøyet, for eksempel ved at man åpner døra og setter seg inn. Etter en tids stillstand, slår den seg av. Posisjoner og tilhørende informasjon lagres lokalt i ViaTracks-enheten og sendes porsjonsvis inn til en sentral server via mobilnettet. Serveren bearbeider og tilrettelegger for innhenting av informasjon i et webgrensesnitt. ViaTracks Web (https://my.viatracks.com) presenterer løpende all informasjon som er sendt inn fra ViaTracks-enheten til serveren. Slik informasjon kan være tidspunkt for start og stopp, forslag til adresser, kjørte kilometer og kjøretid per tur. Nettsiden er et svært fleksibelt verktøy hvor en kan sortere turene, legge til og endre formål med turen og krysse av for hvorvidt turen er privat eller i tjenesteøyemed. Den inneholder også en kartfunksjon som gjør at du kan se nærmere på den enkelte tur i et kartgrensesnitt. Kjøreturen med tilhørende informasjon kan skrives ut eller lagres for senere dokumentasjon. ViaTracks elektronisk kjørebok er også integrert mot SpeedyCraft mobilt ordresystem. 3

4 Utstyr i esken / kobling og montering Kobling fra sikrings-boks og montering inne i bilen Strømkilde rød ledning Jord blå ledning Kontroll ViaTracks Plasserin g Antenne Bruk fast strøm 9-24 Volt DC (NB! Skal ikke kobles til tenningstrøm, fordi slik strøm brytes når man skrur av tenningen). a) Bruk primært et ledig sikrings-stikk i sikringsboksen. Benytt minimum 3Ah sikring og monter pluss (rød) ledning til dette punktet. b) Alternativt finn en sikring med fast-strøm og bruk strøm fra denne sikringen via en egnet sikrings-forgrener. Blå ledning til jord. Hele bilens chassis er jordplan. Finne en skrue som er festet til chassiset og fest den blå ledningen ved hjelp av en kabelsko eller tilsvarende. Ofte er et slikt jordingspunkt lokalisert i område ved sikringsboksen. Sjekk at enheten får strøm uten at tenningen er på. Den skal nå starte å lyse. Hvis ikke lys, så er det enten ikke fast strøm på rød ledning og/eller ikke jording der blå ledning er festet. ViaTracks-enheten plasseres på egnet sted. Den kan monteres skjult under dashbordet eller i hulrom hvor sikringsboksen er plassert. Bruk strips, tape el.l., slik at enheten ligger stødig. I hulrom under dashbordet. Antenna bør ikke ligge under metall da det vil redusere eller hindre signaler. Undersiden av antenna har en sterk magnet. Oppe på dashbordet, med skriften opp. Medfølgende tape kan benyttes for å feste antenna. 4

5 Kobling og montering i motor-rommet Strømkilde rød ledning Bruk fast strøm 9-24 Volt DC (NB! Skal ikke kobles til tenning-strøm, fordi slik strøm brytes når man skrur av tenningen). Ved kobling direkte på batteriet benyttes separat sikrings-holder mellom ViaTracks enheten og startbatteriet. Bruk minimum 3Ah sikring. Ved kobling fra sikrings boks, ref. alternativene under avsnitt «Strømkilde» på s 4 Jord Enhet og Kontroll Antenne alternativer - bør ikke ligge under metall Blå ledning / jord: Finn en skrue som er festet til chassiset og fest den blå ledningen ved hjelp av en kabelsko eller tilsvarende. ViaTracks enheten plasseres gjerne i nærheten av start-batteriet eller sikrings-boksen. Sjekk at enheten får strøm uten at tenningen er på. Den skal nå gi lys-signal. Hvis ikke, er det enten ikke fast strøm på rød ledning og / eller ikke jording der blå ledning er festet. a) Bak støtfanger / foran motorblokk: Når støtfanger eller grill er av plast (sjekk med magneten på undersiden av antenna), kan antenna festes på horisontal eller vertikal tverrbjelke av stål som befinner seg bak støtfangeren. Undersiden av antenna har en sterk magnet. b) Under en av hovedlys-enhetene, om det er en stål-avsperring der som magneten fester seg til. c) Under luft-inntak til kupe når dette er av plast. Pass på at antenna ikke kommer i konflikt med mekanismen for vinduspusserne. d) På utsiden av frontruta (antenna er vanntett), men enhet og ledninger er da mer utsatt for hærverk o.l. e) Inne i kupeen: Det må benyttes egnet åpning i torpedoveggen for å strekke antenneledningen. Koblinger til ViaTracks enheten a) Antennekablene kobles til ViaTracks-enheten: Kabelen merket GPS kobles mot pluggen merket GPS Kabelen merket GSM kobles mot pluggen merket GSM b) Strømkabelen kobles til PWR merket på ViaTracks-enheten. NB! Vær spesielt oppmerksom på at det etter montering kan ta noen minutter før ViaTracks enheten gir signaler og er klar til bruk. Lyskoder på ViaTracks-enheten Mangler strøm eller feil polaritet Ingen lys Hvilemodus, våkner av seg selv ved bevegelse og starter å lyse Rødt Kritisk lavt internt batterinivå eller mangler GPS dekning Fast: Bilen står stille Orange Blink: Midlertidig mistet GSM/GPS dekning, eller oppgradering pågår Blå Raske blink, oppstart. Grønn Aktiv, ved blinking så sendes data Dersom kjøreturene ikke registreres i myviatracks, ta kontakt med support. 5

6 ViaTracks Web for Administrator Gå inn på https://my.viatracks.com. Logg inn ved å trykke på "Logg inn" øverst til høyre, som vist på bildet under. Skriv inn brukernavnet og passordet som du har fått tilsendt på e-post. Huske passord Etter innlogging kan du skifte passord, husk å endre dette i pålogging skjermen dersom du benytter deg av å huske passord. Dersom man bruker fiktive e-postadresser så kan man ikke få tilsendt passord på e-post, men må kontakte den som er administrator for ViaTracks. Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy 1) Registrere eventuelle avdelinger (valgfritt) 2) Registrere brukere 3) Registrere kjøretøy 4) Registrere Interessepunkter/POI (valgfritt) 5) Legge til eventuelle kostnadsgrupper, f.eks bompenger, kilometergodtgjørelse etc (valgfritt) 6

7 Brukere En bruker lages slik at sjåførene selv får muligheten til å logge seg inn og se på sin egen kjørebok. Stå i fanen "Brukere" for å opprette, slette eller redigere brukere. Ikonforklaring: Opprette ny bruker. Rediger markerte bruker. Slett markerte bruker. Opprette ny bruker Trykk på det grønne pluss tegnet for å opprette en ny bruker. Da vil følgende vindu dukke opp: 7

8 Brukernavn: For at brukeren skal kunne logge seg inn må han/hun ha et brukernavn. Brukernavnet må være en e-post adresse. Det kan være en reell e-post eller en fiktiv e-post adresse. Fordelen med å bruke en reel e-post er at man har muligheten til å få tilsendt nytt passord på mail ved å trykke på "Glemt passord" ved innloggingsskjermen. (påkrevd) Passord: Et sikkert passord for brukeren til å logge inn med. (påkrevd) Beskrivelse: En kort beskrivelse av brukeren. For eksempel navn.(ikke påkrevd) Mobil: Telefonnummeret til brukeren.(ikke påkrevd) Avdeling: Dersom det skal tas i bruk avdelinger i ViaTracks kan man velge hvilken avdeling brukeren tilhører her. (påkrevd dersom man tar i bruk avdelinger) Keyfob serienummer: Keyfob er en liten sjåføridentifikasjonsbrikke som man kan kjøpe utenom kjøreboken. Dette tilbudet er for bedrifter som ikke ønsker å ha standard sjåførtilknytning på bilene. (ikke påkrevd) Brukertype: Her vil man få tre valg Administrator: En administratorbruker er en superbruker som har tilgang til alt av bruker/kjøretøy/avdelings-administrasjon, innstillinger, POI, flåtestyring og kjørehistorikk. Administratorbrukere har grønn farge i brukerlisten. Avdelingsleder/Saksbehandler: Rettighetene til denne brukeren kan tilpasses etter behov. Her har man mulighet til å skjule flåtestyring og kjørebok. Man kan også fjerne muligheten for å endre bruker/kjøretøyinformasjon. Man kan velge hvilke avdelinger denne brukeren skal ha tilgang til, både i kjøreboka og i bruker/kjøretøyadministrasjon. Vanlig bruker: Dette valget er for vanlige sjåfører. Dette gir sjåførene tilgang til sin egen kjørebok. Man kan velge om brukeren skal ha mulighet til å justere sin egen kilometerstand og ha muligheten til å se sine turer i kart. 8

9 Kjøretøy I kjøretøyfanen har man mulighet til å opprette, slette og redigere kjøretøy i likhet med brukere. Man har også her muligheten til å bruke flåtestyringsfunksjonen i ViaTracks. Ikonforklaring: Opprette nytt kjøretøy. Rediger markerte kjøretøy. Slett markerte kjøretøy. Vis alle kjøretøy i kart (flåtestyring). Vis markerte kjøretøy i kart. Opprette nytt kjøretøy Trykk på det grønne pluss tegnet for å opprette et nytt kjøretøy. Da vil følgende vindu dukke opp: 9

10 Beskrivelse: En kort beskrivelse av kjøretøyet. For eksempel sjåførnavn, registreringsnummer, bilmerke etc. (ikke påkrevd) Registreringsår: Registreringsåret på kjøretøyet. (ikke påkrevd) Registreringsnummer: Registreringsnummer på kjøretøyet. (anbefalt, ikke påkrevd) Tungt kjøretøy: Hukes av dersom kjøretøyet veier mer enn 3500kg. Dette vil kun påvirke bomavgifter i kostnadsoppsettet. (ikke påkrevd) Avdeling: Her velges hvilken avdeling kjøretøyet tilhører. (ikke påkrevd, anbefales dersom det brukes avdelinger. Standard formål: Dersom man skriver noe i dette feltet vil det dukke opp som formål på alle turer som blir kjørt med dette kjøretøyet. Standard formål blir stort sett brukt dersom man har et kjøretøy som kun brukes til spesielle oppgaver som for eksempel varehenting/transport. Her kan man for eksempel skrive "Hentet varer". (ikke påkrevd) ViaTracks enhet: Dette er det viktigste feltet ved registrering av kjøretøy. Her må man velge hvilken ViaTracks-enhet som skal eller har blitt montert i kjøretøyet. Man kan opprette kjøretøy uten å tilknytte ViaTracks serienummer, men man vil ikke få noe turhistorikk på kjøretøyet i kjøreboka før en enhet er tilknyttet. Dersom man skal bytte enhet kan man gjøre det her ved å redigere kjøretøyet. Nullstill antall reset: Med denne knappen har man mulighet til å nullstille antall resets. En reset betyr at ViaTracks-enheten har mistet strømmen i en periode. Antall resets kan man se i oversikten over kjøretøy i kolonnen "Antall resets". Merk! Ved første gangs installasjon kan antallet resets være noe høyt. Antall resets kan med fordel nullstilles ved første gangs registrering. Standard sjåfør: Dersom kjøretøyet har en standard sjåfør kan det velges her. Sjåførene som vises her er e-postene som har blitt opprettet under brukere. Dersom man lar dette feltet stå tomt regnes kjøretøyet som en fellesbil og vil dermed dukke opp i turhistorikken i alles kjørebøker. Man skal la dette feltet stå tomt dersom man anvender KeyFob sjåføridentifikasjon. Kilometerstand: Her kan kilometerstanden på kjøretøyet føres inn. Man har også mulighet til å justere kilometerstand ved å velge «Redigere valgte kjøretøy». (anbefalt, ikke påkrevd) Privat bil i næring: Dersom man bruker privatbil til yrkeskjøring kan man huke av her. Da vil alle turer som blir kjørt private og man kan huke av hvilke turer som er næringsturer. Alle private turer er skjult for administrator, og kjøretøyet vil ikke vises i flåtestyring. (ikke påkrevd, anbefalt ved bruk av privatbil) Velg kostnadsoppsett: Her velger man hvilket kostnadsoppsett man ønsker å bruke på kjøretøyet. Se eget kapittel for kostnadsoppsett. (ikke påkrevd) Kommentar: Her kan man skrive all relevant informasjon om kjøretøyet, for eksempel spesialutstyr og verktøy i kjøretøyet. 10

11 Flåtestyring Flåtestyringsfunksjonen i ViaTracks tilbyr sanntidsvisning av kjøretøy. Alle kjøretøy visualiseres i et kart som oppdateres med jevne mellomrom. Trykk på "Vis alle kjøretøy" i kart for å få opp kartet. De runde symbolene representerer kjøretøy. Fargen på symbolet gir en indikasjon på kjøretøyets aktivitet. Pilen indikerer i hvilken retning kjøretøyet beveger seg. Grønn: Siste aktivitet nyere enn 10 minutter siden. Blå: Siste aktivitet nyere enn 30 minutter siden. Gul: Siste aktivitet for 30 til 60 minutter siden. Oransje: Siste aktivitet for 1 til 24 timer siden. Rød: Siste aktivitet mer enn 24 timer siden. Grå: Siste aktivitet mer enn 48 timer siden. En kan bevege seg i kartet med musepekeren ved å da-og-slippe kartet samt zoome inn og ut ved å scrolle. Kartet oppdateres hvert 20 sekund og vil da automatisk flytte kartet slik at en har oversikt over alle bilene. En kan slå av auto-oppdatering ved å fjerne haken for av auto-oppdatering nederst i venstre hjørne. 11

12 Du kan bytte til satellitt/flyfoto-kart ved å velge Aerial øverst i venstre hjørne: Dersom du ønsker kan du også vise et spesifikt kjøretøy i kartet. Marker et av kjøretøyene i kjøretøylisten og trykk "Vis valgte kjøretøy i kart". Da vil kun det markerte kjøretøyet vises i kartet. 12

13 Justering av kilometerstand Denne opsjonen er nødvendig dersom man ønsker å avstemme kilometerstanden mellom kjøretøy og ViaTracks-enhet. Vi anbefaler å registrere kjøretøyets kilometerstand når ViaTracks installeres i kjøretøyet. For å justere km-stand må man gå til fliken kjøretøy, velge det kjøretøyet det gjelder og trykke rediger. Skriv inn km-stand i feltet Justert kilometerstand. Dette gjøres når enhet blir installert i bilen, deretter noteres datoen for når kilometerstanden ble avlest i feltet beskrivelse. Trykk så «Legg til justering», deretter lagre endringen kilometerstand en gang pr mnd. og så OK for å lagre. Vi anbefaler å kontrollere Avdeling Dersom selskapet har flere avdelinger kan disse opprettes her. Husk at når man har opprettet avdelinger så må brukere og kjøretøy også bli tilknyttet avdeling. NB: Hvis du ikke får knyttet avdeling til en bruker eller kjøretøy betyr det at brukeren du er pålogget med ikke er knyttet opp mot en avdeling. Administrator må også være tilknyttet en avdeling for at han/hun skal kunne tildele avdeling til andre brukere/kjøretøy. 13

14 Point of Interest Formålet Point Of Interest (interessepunkter) er å kunne angi korrekt adresse på et stoppested samt et standard formål med turen hver gang en stopper på interessepunktet. Slike interessepunkter er lokasjoner man ofte besøker, for eksempel hovedkontor, grossister, bensinstasjoner etc. Da kan man for eksempel skrive grossistnavn som beskrivelse og "Hente varer" som formål. Praktisk sett betyr det at beskrivelsen dukker opp i adressefeltet i kjøreboka og formålsfeltet vil automatisk fylles i med "Hente varer" når man besøker denne adressen. Trykk på dette ikonet for å legge til POI. Man vil da få opp kartet over hele Norge. Her må man zoome inn til ca meter før du du kan legge til en POI. Venstreklikk i kartet for opprette POI: Her skal man trykke ok og en ny meny kommer opp: Man har også muligheten til å legge til en POI rett i kartet til kjøreboken. Dette gjøres for å slippe å lete etter den adressen som man vil ha som et punkt. Gå inn i kjøreboka, velg «Vis tur i kart», zoom ned til meter og deretter venstreklikk for å legge til. Fyll inn hva du vil at punktet skal kalles og hvor mange meter i diameter dette skal treffes på. Alle POI som opprettes vil legges i listen og kan redigeres senere dersom det ønskes. Fyll inn ønsket navn på plassen, treffradius, privat og ev formål. Trykk OK når du er ferdig. Feltene Latitude, Longitude, Altitude og land bør ikke endres. 14

15 Innstillinger POI instillinger: Her har man mulighet til å justere treffradiusen til POI. Treffradiusen er hvor nære man må stå parkert POI for å få det registrert i kjøreboka. Standard treffradius er 50 meter. Dersom du ikke fyller i treffradius hver gang du lager et nytt interessepunkt så vil treffradius automatisk være 50 meter. Har du mange POI i nærheten av hverandre kan det være lurt å minske treffradiusen slik at man ikke får inn feil POI i kjøreboka. Ekstern applikasjon: Integrasjon mot Vismas nettbaserte løsning "Visma.net Expense". Les mer på https://www.visma.net/no/tjenester/vismanet-expense/overview/ Kostnadsoppsett Her kan man opprette diverse kostnadsgrupper som man ønsker å ta i bruk på kjøretøy. Dette er spesielt interessant for de som bruker privatbil i næring. Man kan for eksempel ha en kostnadsgruppe med kilometergodtgjørelse, bom, passasjertillegg, skogsvei, verktøy etc. Kostnadsgruppene knyttes deretter opp mot kjøretøy enten ved å huke av hvilke kjøretøy det skal gjelde for ved opprettelse av kostnadsgruppene eller ved å redigere kjøretøy og tildele kostnadsgruppe derfra. Vi hjelper deg gjerne med dette oppsettet. Kontakt oss på tlf: for bistand. 15

16 Kjøreboken Som administrator kan du se følgende: Brukernavn, kjøretøy, avdeling, start og stoppunkt, stoppsted, distanse, privat, formål, varighet og tid Formålsfeltet kan fylles ut av sjåfør i sin egen kjørebok. Vi anbefaler å fylle inn formål med turen så langt som mulig enten manuelt eller ved hjelp av POI (se avsnitt «Point of Interest» over). Filterinstillinger Her kan du filtrere på ansatt, dato, avdeling, starttidspunkt, stopptidspunkt og klokkeslett: I tillegg kan man søke i turlisten i det øverste feltet. Man har mulighet til å søke i alle kolonnene: Man kan også se turer i kart. Dette gjøres ved å markere turen man ønsker å se og deretter trykke på: Vær obs på at kjøring i tunnel kan gi en liten feil i kart, kjøreboken viser likevel riktig antall kjørte km på turen. I kjøreboka kan man også se turer med kostnad. Disse turene vil ha et lite grønt dollartegn i kolonnen helt til venstre på hver tur. Kostnadene kan man vise ved å først markere turen det gjelder, deretter trykke på «Kostnader» i menyfeltet. Eksportere turer til rapport Ved å trykke på knappen kan man eksportere alle turene i listen til ønsket filformat. Ved å eksportere til excel har man mulighet til å redigere bort irrelevante kolonner når filen er lagret. Eksport vil alltid ta hensyn til turer som er i listen, så dersom man har på noen filter vil dette tas i betraktning og kun turene som samsvarer med filteret vil bli eksportert. 16

17 ViaTracks Web for vanlig bruker Gå inn på https://my.viatracks.com. Logg inn ved å trykke på "Logg inn" øverst til høyre, som vist på bildet under. Skriv inn brukernavnet (e-post adressen din) og passordet som du har fått av din administrator. Det er mulig å huke av for at nettsiden skal huske passord. Dersom man har glemt passord kan man få tilsendt et nytt. Det er viktig at den e-post adressen du er registrert med samsvarer med den du skriver inn under «Glemt passord?». Dersom du er registrert med en fiktiv e-post adresse må du be administrator oppgi ditt passord. Når du har logget inn kommer du rett til kjøreboken din. Her er det mulig å skrive inn formål med turen og krysse av om det er privatkjøring eller jobbkjøring. Det er viktig at du gjør dette fortløpende mens du ennå husker formålet med turen. 17

18 Filterinnstillinger. Her kan du selv definere hvilke turer du vil ha i listen. Du kan sortere på dato, dag, start/stoptidspunkt og distanse. Du kan også søke på turer direkte i kjøreboka ved å skrive søkeordet i fritekstfeltet øverst i kolonnene: Vis valgte turer i kart Man kan se kjøreruten til hver enkelt tur fra start til sluttposisjon. Eksportere turer til rapport Man har mulighet til å eksportere dataene til Excel. Ved å klikke Excel-ikonet, vil hele kjøreboken slik den vises på skjermen bli eksportert til en Excel-fil. Det er også mulighet til å eksportere til andre formater for eksempel i PDF, RTF, XLSX eller Tekst fil. Slå sammen turer 18

19 Noen ganger er det ønskelig å slå sammen turer. For eksempel når man kjører innom en leverandør på veien til et oppdrag. Dette gjør man ved å markere turen man ønsker å slå sammen med andre og deretter velge "Slå sammen turer". Man får da opp følgende bilde og kan huke av hvilke turer som skal slås sammen: 19

20 ViaTracks nøkkelanheng for automatisk sjåføridentifisering (KeyFob) ViaTracks tilbys med et nøkkelanheng som trådløst registrerer sjåføridentitet, såkalt automatisk sjåføridentifisering. Noen av våre kunder har avdelinger som har et en-til-en forhold mellom sjåfør og bil, disse sjåførene vil stort sett ikke ha behov for nøkkelanhenget. Andre avdelinger opererer med en bilpark som disponeres av flere sjåfører. Disse sjåførene får et nøkkelanheng som registreres mot sjåførens bruker. Når sjåføren setter seg inn i bilen vil identiteten automatisk og trådløst leses av ViaTracks boksen. Det er altså ikke nødvendig å holde nøkkelanhenget i nærheten av en kortleser eller andre kommunikasjonsenheter. Hvis to eller flere sjåfører setter seg inn i bilen samtidig, kan sjåføren trykke inn en knapp på nøkkelanhenget som fastsetter sjåførens identitet. 20

21 Mulige feilkilder i posisjonsdata og hvordan dette løses Tunneler kan føre til at ViaTracks-enheten midlertidig mister GPS signalene. Turen registreres imidlertid som normalt, og ViaTracks benytter kartmateriale for å beregne hvor turen har gått. Dårlig dekning kan skyldes manglende eller dårlig mottak av signaler fra satellitter grunnet posisjon på satellittene eller at en fysisk gjenstand er lagt over antenneboksen. Skyldes manglende data posisjonen på satellittene så er dette svært temporært. Sjekk forøvrig at antennebrikken har fri sikt mot himmelen. Utenfor mobilt dekningsområde. Dersom ViaTracks-enheten kommer utenfor et område med mobil dekning vil turene lagres lokalt i enheten inntil den kommer innenfor et mobilt dekningsområde igjen. Turene vil finnes tilgjengelig i webgrensesnittet så snart enheten er innenfor mobilt dekningsområde og har fått lastet turene opp til serveren. Dersom man har montert en enhet og man opplever at den ikke vises i kart etter 1 time bør man ta kontakt med support. Ta gjerne en sjekk av enheten før du ringer. Sjekk lyssignaler og serienummer på enheten, deretter gi denne informasjonen til support på: Tlf: e-post: Mulige lyssignaler den skal gi etter 2 timer - Enheten lyser grønt med noen blink hvis den er i orden. - Den lyser fast oransje hvis bilen står stille. - Den blinker oransje hvis den mangler satellittdekning. Dette er normalt dersom man står parkert i garasje eller parkeringshus. Sjekk eventuelt GPS/ GSM kablene. - Rød 3x blink betyr at GPS dekning mangler helt, ta kontakt med support. - Rød betyr i utgangspunktet kritisk lavt batterinivå. Sjekk strømledningen og om pluss og minus er koblet rett. 21

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX Administrator veiledning ABAX Kjørebok www.abax.no Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX Innhold Administrasjon av ABAX kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 3 Kjøretøy 3 Wizard - Endre fører 5 Vis turer 7

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer