GREENSTAR veiledningssystemer. Parallel Tracking (parallellsporing) og AutoTrac assistert styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREENSTAR veiledningssystemer. Parallel Tracking (parallellsporing) og AutoTrac assistert styring"

Transkript

1 RNSTR veiledningssystemer Parallel Tracking (parallellsporing) og utotrac assistert styring INSTRUKSJONSOK RNSTR-veiledningssystemer Parallel Tracking og utotrac assistert styring OMP utgave K (NORWIN) John eere g Management Solutions (enne instruksjonsboka erstatter OMP) TRYKT I US

2 Innledning orord VLKOMMN TIL John eeres RNSTR PRISION RMIN SYSTMS Systemene Parallel Tracking (parallellsporing) og utotrac-veiledning er integrerte presisjonspakker for landbruk isse veiledningssystemene er beregnet på å hjelpe operatøren med å betjene maskinen mer effektivt LS NN HÅNOKN nøye, og lær deg hvordan systemet skal brukes og vedlikeholdes Hvis ikke, kan det oppstå skader på personer eller utstyr enne håndboken og sikkerhetsmerkene på maskinen kan også være tilgjengelig på andre språk (Ta kontakt med John eere-forhandleren) NN HÅNOKN SKL TRKTS som en permanent del av systemet, og skal følge med ved eventuelt salg av det MÅLN i denne håndboken er oppgitt med både metriske og amerikanske mål ruk kun riktige reservedeler og skruer/mutrer Skruer/mutrer med metriske mål eller mål oppgitt i tommer, kan kreve spesielle verktøy SKRIV OPP PROUKTINTIIKSJONSNUMRN i avsnittet for spesifikasjoner eller serienummer Pass på at alle numre er riktig nedtegnet, slik at komponentene lettere kan spores opp hvis de skulle bli stjålet orhandleren trenger også disse numrene når du bestiller deler Oppbevar identifikasjonsnumrene på et sikkert sted utenfor maskinen RNTIN inngår som en del av John eeres støtteprogram for kunder som bruker og vedlikeholder utstyret i henhold til anvisningene i denne håndboken arantien er forklart på garantierklæringen som du skal ha mottatt fra forhandleren Med denne garantien kan du være trygg på at John eere vil stå til ansvar for sine produkter i tilfelle feil oppstår i løpet av garantiperioden I enkelte tilfeller foretar John eere også utbedringer hos kunden ette er ofte kostnadsfritt, selv når produktets garanti er utgått ersom utstyret misbrukes eller endres slik at dets ytelse ikke samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene fra fabrikken, blir garantien ugyldig, og John eere er ikke forpliktet til å foreta utbedringer hos kunden HØYR O VNSTR side er definert etter kjøreretningen RNSTR er varemerke for eere & ompany OUO, NOV / PN=

3 Innledning Kontroll før levering ølgende kontroller, justeringer og vedlikeholdsoppgaver ble utført før levering av maskinen: Når et utotrac-system / Parallel Tracking-system Monitorfunksjoner () er sjekket og fungerer som installeres, kan den mobile prosessoren være lastet med de skal programvare for utbyttekartlegging Se avsnittet Setup og programmere Parallel Tracking-systemet angående omprogrammering av RNSTR fra utbyttekartlegging til Parallel Tracking utotrac-systemet / Parallel Tracking-systemet er Starire-posisjonsmottakeren må være aktivert for å fabrikkinnstilt til engelsk språk Omprogrammer først kunne bruke den forbedrede nøyaktigheten til ønsket språk for hver komponent Se Konfigurere og laste utotrac/parallel Tracking Se monteringsanvisningene språk som følger med pakken med STRIR-posisjonsmottakeren Så snart ønsket språk for hver komponent er lastet, skal lle Parallel Tracking-systemfunksjoner og språket for systemet forandres Se sikkerhetsregler har blitt forklart til føreren systeminnstillinger Underskrift for forhandler/servicepersonell: ato: OUO, NOV / PN=

4 Innledning PN=

5 Innhold Side Side Sikkerhet - Rett spor - Radsøker (bare Parallel Tracking) - enerell informasjon uet spor - enerell informasjon - Helsidemodus - Les denne håndboken - orsk spor - Veiledningssystemer - Merkeside - Systemkomponenter - Svingskjerm - unksjoner - P - Svingprediktor - Skjerm og tastatur enerell informasjon - Integrerte utotrac-traktorer - enerell informasjon - - Oppstartsskjermbilde - - ktivering av system - akgrunnsbelysning og kontrast for skjerm - ktivering av systemet - ør du setter i gang - eaktivering av system - Nødvendige forhold for aktivering av Programmering av veiledningssystemet utotrac - enerell informasjon - Sporing Omprogrammere fra utbyttekartlegging - forskyv spor - utomatisk lasting av programvare - Omprogrammering av den andre skjermen hvis utstyrt med - Integrerte utotrac-sprøyteapparater enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - ktivering av system - Sporing - ktivering av systemet - rett spor - eaktivering av system - sporing radsøker - Nødvendige forhold for aktivering av uet spor - utotrac - sporing Sporing slå sporing av - forskyv spor - SPORIN P - svingprediktor - Integrerte utotrac-skurtreskere utotrac enerell informasjon - integrert utotrac-sett - Oppstartsskjermbilde - utotrac Universal-styringssystem Setup - ktivering av system - -side for skurtreskere med ktivering av systemet - HillMaster-alternativet - eaktivering av system - Optimere utotrac Universal-ytelse - Nødvendige forhold for aktivering av utotrac - P - lle informasjoner, illustrasjoner og spesifika denne instruksjonsboka er basert på de siste tilgjengelige informasjoner ved utgivelsen Rett gjøre forandringer uten forvarsel forbeholdes ortsettelse neste side OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Innhold Side Side Sporing forskyv spor - utotrac selvgående fôrhøstere enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - ktivering av system - ktivering av systemet - eaktivering av system - Nødvendige forhold for aktivering av utotrac - Sporing forskyv spor - utotrac Universal-styringssett enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - TM Setup - av/på - monteringsretning - kalibrere nivå - høyde - foran/bak - iffkorroppsett - Serielle RS-utdata - Timer på etter avslåing- PS P - PS P - atalogg - PS P - Satellittsporing - Original Starire-mottaker ktivering av utotrac Universal - Starire-mottaker - ktivering av systemet - PS P - eaktivering av system - PS P - Nødvendige forhold for aktivering av PS P - utotrac - PS P Sporing Korrigeringsmottaker - forskyv spor - PS P Satellittsporing - Varselskjermer - - Sporing - utotrac - Nylige problemer - INOSTIKK P - Ytelsesmonitor - Minnekort - minnekort enheter - produktnøkler - programmål- diagnostikk - Målspråk- Skjerm - Nylige problemer - Skjermdiagnostikk - N-bussanalysator - TM på original Starire-mottaker Plassering - TM og posisjonsmottaker - Setup - setup slå V/PÅ - kalibrering - høyde - foran/bak - monteringsretning - TM P - audhast for serieport / serieportmeldinger - TM P - TM P - TM P - Laste språk Starire it systeminnstillinger Starire it-mottaker - landkode - utomatisk oppdatering - språk- Manuell oppdatering av programvare - Konfigurere og laste språk - Starire-mottaker - PS P - eilsøking Oversikt: S/RTK-aktiveringer, Varselskjermer - S-abonnement - Hurtigstartoppsett - ortsettelse neste side ii PN=

7 Innhold Side Liste over diagnostiske problemkoder for Parallel Tracking - Liste over diagnostiske problemkoder for skjerm - Skjerm - Mobil prosessor - Posisjonsmottaker - utotrac Universal - utotrac Universal-stoppkoder - eilsøking TM på original Starire-mottaker - eilkoder TM på original Starire-mottaker - eilkoder - Varselskjermer - eilkoder Starire it - iagnostiske problemkoder Starire it - TM Starire it - Varselskjermen Starire it - Spesifikasjoner reiemomentsverdier for metriske bolter og skruer - reiemomentsverdier for tommebaserte bolter og skruer - Ta vare på eierbeviset - Oppbevar maskinene trygt - Samsvarserklæring - Sikkerhetsmerknad angående montering på et senere tidspunkt av elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - John eere-service holder deg i arbeid John eere-deler I- e riktige verktøyene I- odt opplærte teknikere I- Hurtig service I- iii PN=

8 Innhold iv PN=

9 Sikkerhet Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjon ette er et sikkerhetssymbol Når du ser dette symbolet på maskinen eller i håndboken, skal du være oppmerksom på muligheten for personskader ølg de anbefalte forholdsreglene og allment kjente regler for sikker bruk T UN X,LRT SP / orstå signalordene t signalord R, VRSL eller OS! brukes sammen med sikkerhetssymbolet R angir den mest alvorlige risikoen Sikkerhetsmerker med signalordene R eller VRSL er plassert ved bestemte risikoområder enerelle forholdsregler merkes med OS!-sikkerhetsmerkene OS! henleder også oppmerksomheten mot sikkerhetsinformasjon i denne håndboken TS SP X,SINL MR / - PN=

10 Sikkerhet ølg sikkerhetsanvisningene Les nøye all sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker Hold sikkerhetsmerkene i god stand Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker Pass på at nye utstyrskomponenter og reservedeler har de nyeste sikkerhetsmerkene Nye sikkerhetsmerker kan skaffes hos John eere-forhandleren Lær deg å bruke maskinen og dens betjeningsorganer på riktig vis La ingen kjøre uten opplæring TS UN U Hold maskinen i god stand Uautoriserte endringer på maskinen kan ha negativ innvirkning på funksjon og/eller sikkerhet samt på maskinens levetid Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John eere-forhandleren X,R MR / et skal ikke tas med passasjerer, og barn må holdes unna maskinen are føreren skal sitte på maskinen Ta ikke med passasjerer med unntak av perioder med opplæring eller korte observasjonsperioder Passasjerer kan bli skadd for eksempel ved å bli kastet av maskinen Passasjerer hindrer også førerens utsyn, noe som medfører uforsvarlig kjøring arn må aldri få komme på maskinen eller i førerhuset mens motoren går TS UN U Instruktørsetet skal bare brukes til instruksjon eller i korte perioder til observasjon av maskinen et skal aldri brukes av barn OUO, OT / - PN=

11 Sikkerhet Vær forberedt på nødssituasjoner Vær forberedt på branntilløp Ha førstehjelpsutstyr og brannslukkingsapparat for hånden Ha nødtelefonnumre til lege, ambulanse, sykehus og brannvesen nær telefonen TS UN U X,IR MR / Sørg for forsvarlig vedlikehold jør deg kjent med framgangsmåten før vedlikeholdsarbeidet utføres Hold området rent og tørt Maskinen skal aldri smøres, vedlikeholdes eller justeres mens den er i gang Hold hender, føtter og klær unna kraftdrevne deler Slå av alle kraftkilder, og betjen kontrollorganene for å slippe ut trykk Senk utstyret til bakken Stans motoren, ta ut nøkkelen og bruk parkeringsbremsen La maskinen avkjøles Sikre/støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold Hold alle deler i god stand og riktig montert Rett opp skader øyeblikkelig Skift ut slitte og ødelagte deler jern opphopinger av fett, olje eller urenheter atteriets jordkabel (-) skal kobles fra før du foretar justeringer på det elektriske anlegget eller sveiser på maskinen TS UN U HX,STSS,K OT / - PN=

12 Sikkerhet etjen utotrac-styringssystemet sikkert Les og forstå denne håndboken før du tar utotrac-styringssystemet i bruk La ingen betjene systemet uten opplæring Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John eere-forhandleren JOHN R Sporing P ingen --lin je def Maskinen skal alltid betjenes fra førersetet ruk alltid eventuelle sikkerhetsbelter Når systemet er aktivert, skal du være på vakt og oppmerksom på det omkringliggende miljøet Ta kontroll over styringen når det er nødvendig for å unngå farer i åkeren, uvedkommende personer, utstyr eller andre hindringer Stans driften hvis dårlig sikt forhindrer deg fra å betjene og styre maskinen på sikkert vis Spornr Sving: INN No PS No iff eil (m), orsk spor Merkpunkt Vær forberedt på at du må ta over styringen i enden av raden eller åkeren Systemet snur ikke i enden av sporet P eaktiver alltid systemet før du kjører ut på en vei u skal aldri prøve å aktivere systemet under transport på vei LR P OT OUO, OT / - PN=

13 enerell informasjon enerell informasjon mne orkortelse eskrivelse Veiledningssystem Henviser til både Parallel Tracking og utotrac assistert styring lobalt posisjoneringssystem PS satellitter i kretsløp som kringkaster globale posisjoneringssignaler til bakkebaserte mottakere ifferensiell korrigering t nytt signal som korrigerer for unøyaktigheter som tidsfeil, ionosfæriske forstyrrelser eller systemfeil Starire S John eeres rettighetsbeskyttede signal for differensiell korrigering Starire S John eeres rettighetsbeskyttede signal for differensiell korrigering det kreves abonnement for å motta dette signalet Wide-rea ugmentation System WS e amerikanske (US) myndighetenes signal for differensiell korrigering Statisk nøyaktighet -linjer orsk spor Merkepunkt Mobil prosessor Minnekort P-kort Spor Posisjonsnøyaktighet for en stasjonær mottaker i en -timers periode Punkt og stilles inn av føreren fra skjermen n rett linje beregnes gjennom disse to punktene denne linjen er banen veiledningssystemet bruker til å lede føreren/kjøretøyet gjennom åkeren jør at posisjonen til maskinsporet kan korrigeres for satellittforskyvning Lagring for opptil fem posisjoneringspunkter som du kan gå tilbake til senere Informasjonsprosessor som kobles til skjermen og kan flyttes fra maskin til maskin Informasjonskort som laster data til den mobile prosessoren for en bestemt funksjon atakort som du kan lagre åkerinformasjon på ørste maskinbane gjennom en åker N-buss N Nettverk for kontrollerområde er et kjøretøysystem som gjør at datamaskiner på maskinen kan kommunisere med hverandre Sporingsavstand Kun for Parallel Tracking-bruk projiserer mottakerens posisjon framover ette gjør det enklere å holde banene gjennom svingene og reduserer innsatsen som må til for å kjøre gjennom åkeren Terrengkompensasjonsmodul TM nordning som brukes til å kompensere for førerhusrulling, er påkrevd for utotrac OUO, NOV / - PN=

14 enerell informasjon Les denne håndboken ør du prøver å bruke Parallel Tracking eller utotrac, skal du lese gjennom hele håndboken slik at du forstår komponentene og framgangsmåtene som kreves for sikker og riktig bruk enne håndboken er beregnet på bruk av begge veiledningssystemene Parallel Tracking og utotrac Parallel Tracking og utotrac har mange egenskaper og /-funksjoner til felles Hvis et avsnitt bare er aktuelt for ett av systemene, angis dette i overskriften Trinn som bare er aktuelt for ett av systemene, angis i begynnelsen av trinnet OUO, NOV / Veiledningssystemer Parallel Tracking viser posisjonen i åkeren i forhold til sporet som du fastsetter med første kjøring gjennom åkeren Parallel Tracking har moduser for å følge et rett eller buet spor og har en radsøkermodus Ved hjelp av maskinikonet og linjen på skjermen vet du hvilken vei du må styre for å holde banen parallell med den forrige Skjerminformasjonen ledsages av lydsignaler som gjør at du kan følge med på åkeren i stedet for skjermen VIKTI: utotrac-systemet er beregnet på å hjelpe føreren til en mer effektiv maskindrift øreren er fremdeles ansvarlig for maskinen og må fortsette å holde øye med omgivelsene under bruken utotrac er et assistert system for styring Når føreren har angitt en referansebane (Spor ) i utotrac-systemet, styrer maskinen seg parallelt i forhold til denne banen OUO, NOV / - PN=

15 enerell informasjon Systemkomponenter Skjerm N: et finnes ingen av/på-knapp for skjermen Strømmen slås på når maskinen slås på Skjermen er plassert i førerhuset og gir føreren muligheten til å se helt oppdatert systeminformasjon fra førersetet under kjøringen av maskinen (Se avsnittet om skjerm og tastatur for å få nærmere informasjon om betjening) H UN OUO, NOV / Mobil prosessor en mobile prosessoren er koblet til baksiden av skjermen og har to hovedformål: et er det apparatet som skriver data til P-kortet for bruk sammen med programvaren for P, og det henter nøkkelen fra minnekortet for å åpne programvarepakken P-kort P-kortet er plassert på den mobile prosessoren under bruk og lagrer opptil -linjer ved kjøring med utotrac eller Parallel Tracking Se Setup gjeldende åker i avsnittet et er lagringsmediet for alle data som hentes fra systemet P-kortet lagrer data slik at de enkelt kan flyttes til hjemmekontoret for nedlasting av nye data H UN ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

16 enerell informasjon Minnekort Minnekort () brukes til å laste driftsinformasjon for et bestemt system på den mobile prosessoren og låse opp programvaren Sett minnekortet i det fremre eller bakre sporet av den mobile prosessoren med etiketten vendt mot deg og pilene på kortet rettet inn med pilene på prosessorhuset Trykk på den svarte knappen () og trekk opp minnekortet for å ta det ut av prosessoren P UN JUL Minnekort Svart knapp OUO, NOV / Mottaker Posisjonsmottakeren er plassert oppå førerhuset på maskinen Posisjonsmottakeren mottar globale posisjoneringssignaler og signaler for differensiell korrigering gjennom én enkelt mottaker og integrerer signalene for bruk sammen med systemet åde Parallel Tracking og utotrac krever en Starire-posisjonsmottaker for PS-informasjon P UN OT OUO, NOV / - PN=

17 enerell informasjon unksjoner Rett spor-modus hjelper føreren til å kjøre rette parallelle spor i det skjermen og varseltonene gjør føreren oppmerksom på når maskinen kommer ut av sporet (Se Setup Rett spor for å få nærmere informasjon) uet spor-modus hjelper føreren med å kjøre buede spor som har lik avstand fra hverandre Systemet kan veilede føreren langs en rekke forskjellige spormønstre (Se Setup uet spor for å få nærmere informasjon) Radsøker-modus (bare Parallel Tracking) er beregnet på bruk på radrenservarianter hvor radene ikke alltid er plassert med en jevn avstand fra hverandre Radsøkeren kan betjenes i to moduser, kontinuerlig og bare svinger (Se Setup Radsøker for å få nærmere informasjon) I disse modusene finnes følgende tilleggsfunksjoner: Svingskjerm gir en oversiktsvisning for å hjelpe føreren med å svinge inn på en ny bane (Se Svingskjerm i avsnittet Setup veiledningssystem for å få nærmere informasjon) Merkepunkt-funksjonen muliggjør oppbevaring av opptil fem geografiske plasseringer som føreren kan returnere til senere KSMPL: Når du bruker systemet ved sprøyting, kan du lagre plasseringen når du går tom for sprøytevæske, fylle på og så få hjelp fra systemet med å komme tilbake til den nøyaktige plasseringen der du gikk tom (Se Merkepunkt i avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) orsk spor gjør det mulig for føreren å flytte -linjene til venstre eller høyre eller å gjenopprette midtstilling basert på maskinenes nåværende plassering (Se orsk punkt i avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) Justerbare sporingstoner gjør det mulig for føreren å justere når lydsignal for avsporingsfeil lyder (Se avsnittet for å få nærmere informasjon) orskyvninger Redskapsforskyvning gjør det mulig for føreren å flytte mottakerens plassering til midten av et redskap som ikke trekker midtstilt bak traktoren ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

18 enerell informasjon Mottakerforskyvning gjør det mulig for føreren å flytte mottakerens plassering hvis den ikke er midtstilt på førerhuset enne forskyvningen er for venstre-/høyrejustering Oversiktsskjerm (bare buet spor-modus) er en oversiktsvisning som hjelper føreren med å utføre åkerfunksjoner OUO, NOV / - PN=

19 Skjerm og tastatur enerell informasjon VIKTI: Skjermbildene i figurene på de neste sidene er bare ment som en pekepinn e faktiske skjermbildene kan se forskjellig ut på grunn av tilkobling av alternative apparater og/eller programvareversjonen i bruk Skjermen er en flerbruksskjerm med menydrevne kommandoer som er enkle i bruk en har et skjermområde med flere informasjonsvisningsceller, sju bokstavknapper plassert til høyre for visningscellene, et talltastatur, en sidevalgsknapp (P-knappen) og tre modusvalgknapper (oppsettknappen, informasjonsknappen og utføringsknappen ) Valgt modus (, eller ) vises i cellen () Når P vises i cellen (), blir ytterligere valg eller sider med informasjon tilgjengelig ved å trykke på P-knappen (Se, og i dette avsnittet for å få nærmere informasjon om disse modusene) På de neste sidene vises ett eksempel på hvert skjermbilde Hvert skjermbilde inneholder mange celler og hver celle viser en bestemt opplysning Hver informasjonsvisningscelle er enten aktiv eller inaktiv ktive celler viser informasjon som kan endres, og er merket med en svart pil Inaktive celler viser bare informasjon og kan ikke endres Hvis du trykker på en aktiv celleknapp, skjer ett av følgende: ata i cellen kan endres ved hjelp av talltastaturet n ny meny vises Prosessen stanses n ny meny vises Valgt element blir endret Modusidentifikasjon: -, - eller -modus Modussidesekvens Kontrastknapp okstavknapper å til neste skjermside -knapp -knapp H -knapp I Talltastatur J ktiv celle K Skjermområde P UN SP ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

20 Skjerm og tastatur Når du betjener skjermen, vises flere ikoner i cellene Hvert ikon angir typen funksjon som kan utføres i den cellen SYMOLORKLRIN Å TIL-ikon Trykk på tasten for å aktivere valget VKSL- LLR MR-ikon Trykk på tasten for å veksle mellom valg i en celle Setup RTUR-ikon Trykk på bokstavtasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde Svart pil angir at alfatasten er aktiv Operasjonsnummer P NOV OUO, NOV / -skjermbildene gjør det mulig for føreren å endre driftsinformasjonen Når det trykkes på -knappen, kommer en meny til syne Trykk på bokstavknappen ved siden av menyelementet som må endres eller -knappen (se avsnittet Setup veiledningssystem for å få nærmere informasjon) Hvis det er flere valgmuligheter enn skjermbildet har plass til, opprettes det én til side med valgmuligheter Trykk på P-knappen for å vise ytterligere valg VIKTI: Når du klargjør komponentene for Parallel Tracking eller utotrac, se avsnittene TM og Mottaker for ytterligere oppsettinformasjon Sporing Keyard Starire it Ytelsesmonitor JOHN R Systeminnstillinger reenstar- sk jerm Trykk på, for å bruke sk jermen P P LR P MR OUO, NOV / - PN=

21 Skjerm og tastatur -skjermbildene er grunnleggende bruksskjermbilder u får tilgang til -skjermbildene ved å trykke på -knappen Når du trykker på P-knappen veksler skjermen mellom to tilgjengelige -skjermbilder -skjermbildet kan tilpasses av føreren for å vise forskjellige oppgaver og drift (Se avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) Spornr No PS JOHN R Sporing ingen --lin je def Sving: INN No iff P eil (m), orsk spor Merkpunkt P LR Helsidevisning av -skjermbilde for sporingssystem P OT OUO, NOV / - PN=

22 Skjerm og tastatur N: vhengig av hvor mange programmer som er lastet på minnekortet, kan det hende at noen valg ikke er synlige på gjeldende side Trykk på P-knappen for å få tilgang til ytterligere valg -skjermbildet gir føreren muligheten til å vise generelle informasjonsskjermbilder Trykk på -knappen for å vise menyen Trykk på bokstavknappen ved siden av menyelementet som du vil vise informasjon for VIKTI: Når du klargjør komponentene for Parallel Tracking eller utotrac, se avsnittene TM og Mottaker for ytterligere -informasjon Sporing Keyard Starire it Ytelsesmonitor reenstar-skjerm Trykk på, for å bruke skjermen P JN OUO, NOV / - PN=

23 Skjerm og tastatur akgrunnsbelysning og kontrast for skjerm Skjermbilde: SKJRM Trykk på: >> RNSTR-SKJRM akgrunnsbelysnvalg ette skjermbildet gir deg muligheten til å velge intensiteten for bakgrunnsbelysning for modusen for dagog nattbakgrunnsbelysning Trykk på bokstavknappen ved siden av KNSLYSNVL for å veksle mellom og NTT en valgte bakgrunnsbelysningen vises med firkant rundt og store bokstaver Justere dagbakgrunnsbelysning Sk jerm akgrunnsbelysnvalg: natt agbakgrbelysn (tast inn til ) Nattbakgbelysn (tast inn til ) Skjermadresse: JOHN R PRIMÆR Trykk på bokstavknappen ved siden av KRLYSN Ved hjelp av talltastaturet skal du taste inn et tall mellom og for å justere intensitetsnivået for dagtid Jo høyere tallet er, desto lysere er skjermen Nattbakgbelysn Trykk på bokstavknappen ved siden av NTTKLYSN for å justere intensitetsnivået Ved hjelp av talltastaturet skal du taste inn et tall mellom og for å justere intensitetsnivået Jo høyere tallet er, desto lysere er skjermen LR P P U ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

24 Skjerm og tastatur Kontrast Kontrastknappen () brukes til å justere lysnivået til skjermen for sikt og klarhet Juster kontrasten ved å holde nede kontrastknappen inntil ønsket kontrastnivå nås Når du trykker på knappen, lysner eller mørkner skjermen hver gang det trykkes på knappen JOHN R Kontrastknapp P LR P NOV OUO, NOV / - PN=

25 Skjerm og tastatur ør du setter i gang N: Ved oppstart vises INTILISRINSSYSTM på P -skjermen enne meldingen avbrytes automatisk når oppstartsekvensen er fullført tter at oppstartssekvensen er fullført, vises skjermbildet P, eller hvis helsidemodusen ble aktiv når maskinen ble slått av, vil den gå tilbake til helsidemodusen Hvis du vil endre skjermbildet, skal du trykke på knappene P, eller utotrac kan bare betjenes når minnekortet er montert i den mobile prosessoren JOHN R P Merkpunkt Spornr :, eil (m), ingen --linje def Helside art (km/t) real (ha), :, realtellere er: V Start P LR P U OUO, NOV / - PN=

26 Programmering av veiledningssystemet enerell informasjon VIKTI: S er et lisensiert Starire-abonnement for differensiell korrigering NOS er et signal for differensiell korrigering Optimal systemytelse kan bare oppnås med S-korrigeringssignalet Ved bruk av S kan presisjonen fortsette å øke etter oppstart av systemet minutters nøyaktighet fra gjennomløp til gjennomløp ved bruk av S-korrigering er +/- cm ( tommer) % av tiden minutters nøyaktighet fra gjennomløp til gjennomløp ved bruk av S-korrigering er +/- cm ( tommer) % av tiden RMNSMÅTR OR PRORMMRIN Installere og omprogrammere komponenter fra utbyttekartlegging til et veiledningssystem: ruk denne framgangsmåten når du flytter komponenter fra et annet kjøretøy ruk denne framgangsmåten for programmering til å omprogrammere komponentene manuelt til et veiledningssystem Programmere komponenter for bruken av veiledningssystemet automatisk programvarelasting: enerell framgangsmåte for programmering fra de fleste reenstar-systemer til et veiledningssystem enne framgangsmåten programmerer i de fleste tilfeller komponentene for bruk av veiledningssystemer Programmere den andre skjermen: ruk denne framgangsmåten sammen med framgangsmåter for programmering til å betjene et veiledningssystem som bruker to skjermer OUO, NOV / - PN=

27 Programmering av veiledningssystemet Omprogrammere fra utbyttekartlegging N: ør du bruker ett av veiledningssystemene skal du kontrollere at minnekortet har den nyeste programvaren som finnes u kan hente siste versjon av programvaren på Internett ved å besøke wwwstellarsupportcom eller kontakte John eere-forhandleren Hvis det installeres en nyere versjon av programvaren på minnekortet enn på systemet, skal den automatiske programvarelastingen starte og laste ned den nyeste versjonen av programvaren (se UTOMTISK LSTIN V PRORMVR i dette avsnittet) Når systemet er programmert for utbyttekartlegging og flyttes til en annen maskin som skal brukes til Parallel Tracking eller utotrac, må systemet omprogrammeres ølgende framgangsmåter viser grunnleggende programmeringstrinn som er nødvendige for å klargjøre systemet for bruk i modus for veiledningssystem en mobile prosessoren, skjermen og posisjonsmottakeren må omprogrammeres for bruk i en modus for veiledningssystem ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

28 Programmering av veiledningssystemet VIKTI: Hvis skjermen for utotrac / Parallel Tracking brukes med en ekstra skjerm på samme ledningsnett, må adressen for utotrac / Parallel Tracking settes til kstra etter at den ble omprogrammert (Se Omprogrammering av den andre skjermen) dressen for den andre skjermen (SPRYSTR eller SSTR ) må være satt til primær (se framgangsmåtene i avsnittet ) Når du omprogrammerer et system med to skjermer, skal kun ett av dem være tilkoblet ledningsnettet til enhver tid Koble fra ledningsnettkontakten fra skjermen som ikke omprogrammeres, og koble deretter til igjen etter at programmeringen er fullført jenta framgangsmåten på den andre skjermen Minnekort P UN U N: Omprogrammeringstrinnene som vises nedenfor, er for systemer for utbyttekartlegging med programvareversjon eller nyere (Se brukerhåndboken for utbyttekartlegging når det gjelder omprogrammeringsinformasjon for andre versjoner) N: ør du begynner omprogrammeringen skal du påse at P-datakortet er tatt ut av den mobile prosessoren Sett minnekortet () i det øverste sporet på den mobile prosessoren rei tenningsnøkkelen til -posisjon Trykk på bokstavknappen ved siden av ORTSTT for å avbryte følgende advarselsmeldinger Minnekort-advarsel OPPSTT-data mangler atanettverksfeil Vent til skjermbildet P vises SPRYSTR er et varemerke for eere & ompany SSTR er et varemerke for eere & ompany ortsettelse neste side - PN= OUO, NOV /

29 Programmering av veiledningssystemet Skjermbilde: PRORM Trykk på: >> OMPRORMMR >> PRORMMÅL >> KRTL PROSSSOR Om nødvendig skal du slå systemet av og på igjen for å avbryte programmeringen JOHN R Prog Target P PS Receiver reenstar isplay N: nkelte skjermbilder viser følgende melding: SKJRMKOMMOVRLSTN, TILKSTILL SKJRM LLR SLÅ STRØMMN V O PÅ IJN Hvis meldingen vises, skal du gjenta OMPRORMMR >> PRORMMÅL og trykke på -knappen rett etter at du har trykket på bokstavknappen ved siden av PRORMMÅL jenta trinnene inntil programvareversjonen vises Harvest Monitor ombine Mobile Processor Moisture Sensor SPH Monitor Keycard P LR P SP ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

30 Programmering av veiledningssystemet N: Velg filen med navn som begynner med ordet KY for å velge riktig minnekortprogramvare (I dette eksemplet ville KYR_Y vært det riktige valget) Hvis ytterligere språk må lastes (se Konfigurere og laste språk senere i dette avsnittet) Trykk på bokstavknappen ved siden av PRORMVRVRSJON OR MINNKORT eller slå om nødvendig systemet av og på igjen for å avbryte programmeringen Vent til skjermbildet VRSL, PRORMMRIN vises, og følg anvisningene på skjermen T IKK UT P-KORTT v JOHN R SLT PRORM YMX_Y PR YMX_Y PR YMX_Y PR HTPR HPR YL POWR TO RTURN SLÅ IKK V STRØM Når programmering er fullført, kan skjermbildet PRORMMRIN ULLSTNI komme til syne Hvis skjermbildet PRORMMRIN ULLSTNI ikke kommer til syne, vises OK i nedre venstre hjørne Trykk på bokstavknappen ved siden av OK utomatisk lasting av programvare begynner nå LR P P U OUO, NOV / - PN=

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK BRUKERHÅNDBOK INVITASJON Art.nr. 5851 100 801 Bowmonk Ltd, Diamond Road, Norwich, NR6 6AW, UK Tlf.: (44) (0) 1603 485 153 - Faks: (44) (0) 1603 418 150 E-post: sales@bowmonk.com - Web: www.bowmonk.com

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer