GREENSTAR veiledningssystemer. Parallel Tracking (parallellsporing) og AutoTrac assistert styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREENSTAR veiledningssystemer. Parallel Tracking (parallellsporing) og AutoTrac assistert styring"

Transkript

1 RNSTR veiledningssystemer Parallel Tracking (parallellsporing) og utotrac assistert styring INSTRUKSJONSOK RNSTR-veiledningssystemer Parallel Tracking og utotrac assistert styring OMP utgave K (NORWIN) John eere g Management Solutions (enne instruksjonsboka erstatter OMP) TRYKT I US

2 Innledning orord VLKOMMN TIL John eeres RNSTR PRISION RMIN SYSTMS Systemene Parallel Tracking (parallellsporing) og utotrac-veiledning er integrerte presisjonspakker for landbruk isse veiledningssystemene er beregnet på å hjelpe operatøren med å betjene maskinen mer effektivt LS NN HÅNOKN nøye, og lær deg hvordan systemet skal brukes og vedlikeholdes Hvis ikke, kan det oppstå skader på personer eller utstyr enne håndboken og sikkerhetsmerkene på maskinen kan også være tilgjengelig på andre språk (Ta kontakt med John eere-forhandleren) NN HÅNOKN SKL TRKTS som en permanent del av systemet, og skal følge med ved eventuelt salg av det MÅLN i denne håndboken er oppgitt med både metriske og amerikanske mål ruk kun riktige reservedeler og skruer/mutrer Skruer/mutrer med metriske mål eller mål oppgitt i tommer, kan kreve spesielle verktøy SKRIV OPP PROUKTINTIIKSJONSNUMRN i avsnittet for spesifikasjoner eller serienummer Pass på at alle numre er riktig nedtegnet, slik at komponentene lettere kan spores opp hvis de skulle bli stjålet orhandleren trenger også disse numrene når du bestiller deler Oppbevar identifikasjonsnumrene på et sikkert sted utenfor maskinen RNTIN inngår som en del av John eeres støtteprogram for kunder som bruker og vedlikeholder utstyret i henhold til anvisningene i denne håndboken arantien er forklart på garantierklæringen som du skal ha mottatt fra forhandleren Med denne garantien kan du være trygg på at John eere vil stå til ansvar for sine produkter i tilfelle feil oppstår i løpet av garantiperioden I enkelte tilfeller foretar John eere også utbedringer hos kunden ette er ofte kostnadsfritt, selv når produktets garanti er utgått ersom utstyret misbrukes eller endres slik at dets ytelse ikke samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene fra fabrikken, blir garantien ugyldig, og John eere er ikke forpliktet til å foreta utbedringer hos kunden HØYR O VNSTR side er definert etter kjøreretningen RNSTR er varemerke for eere & ompany OUO, NOV / PN=

3 Innledning Kontroll før levering ølgende kontroller, justeringer og vedlikeholdsoppgaver ble utført før levering av maskinen: Når et utotrac-system / Parallel Tracking-system Monitorfunksjoner () er sjekket og fungerer som installeres, kan den mobile prosessoren være lastet med de skal programvare for utbyttekartlegging Se avsnittet Setup og programmere Parallel Tracking-systemet angående omprogrammering av RNSTR fra utbyttekartlegging til Parallel Tracking utotrac-systemet / Parallel Tracking-systemet er Starire-posisjonsmottakeren må være aktivert for å fabrikkinnstilt til engelsk språk Omprogrammer først kunne bruke den forbedrede nøyaktigheten til ønsket språk for hver komponent Se Konfigurere og laste utotrac/parallel Tracking Se monteringsanvisningene språk som følger med pakken med STRIR-posisjonsmottakeren Så snart ønsket språk for hver komponent er lastet, skal lle Parallel Tracking-systemfunksjoner og språket for systemet forandres Se sikkerhetsregler har blitt forklart til føreren systeminnstillinger Underskrift for forhandler/servicepersonell: ato: OUO, NOV / PN=

4 Innledning PN=

5 Innhold Side Side Sikkerhet - Rett spor - Radsøker (bare Parallel Tracking) - enerell informasjon uet spor - enerell informasjon - Helsidemodus - Les denne håndboken - orsk spor - Veiledningssystemer - Merkeside - Systemkomponenter - Svingskjerm - unksjoner - P - Svingprediktor - Skjerm og tastatur enerell informasjon - Integrerte utotrac-traktorer - enerell informasjon - - Oppstartsskjermbilde - - ktivering av system - akgrunnsbelysning og kontrast for skjerm - ktivering av systemet - ør du setter i gang - eaktivering av system - Nødvendige forhold for aktivering av Programmering av veiledningssystemet utotrac - enerell informasjon - Sporing Omprogrammere fra utbyttekartlegging - forskyv spor - utomatisk lasting av programvare - Omprogrammering av den andre skjermen hvis utstyrt med - Integrerte utotrac-sprøyteapparater enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - ktivering av system - Sporing - ktivering av systemet - rett spor - eaktivering av system - sporing radsøker - Nødvendige forhold for aktivering av uet spor - utotrac - sporing Sporing slå sporing av - forskyv spor - SPORIN P - svingprediktor - Integrerte utotrac-skurtreskere utotrac enerell informasjon - integrert utotrac-sett - Oppstartsskjermbilde - utotrac Universal-styringssystem Setup - ktivering av system - -side for skurtreskere med ktivering av systemet - HillMaster-alternativet - eaktivering av system - Optimere utotrac Universal-ytelse - Nødvendige forhold for aktivering av utotrac - P - lle informasjoner, illustrasjoner og spesifika denne instruksjonsboka er basert på de siste tilgjengelige informasjoner ved utgivelsen Rett gjøre forandringer uten forvarsel forbeholdes ortsettelse neste side OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Innhold Side Side Sporing forskyv spor - utotrac selvgående fôrhøstere enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - ktivering av system - ktivering av systemet - eaktivering av system - Nødvendige forhold for aktivering av utotrac - Sporing forskyv spor - utotrac Universal-styringssett enerell informasjon - Oppstartsskjermbilde - TM Setup - av/på - monteringsretning - kalibrere nivå - høyde - foran/bak - iffkorroppsett - Serielle RS-utdata - Timer på etter avslåing- PS P - PS P - atalogg - PS P - Satellittsporing - Original Starire-mottaker ktivering av utotrac Universal - Starire-mottaker - ktivering av systemet - PS P - eaktivering av system - PS P - Nødvendige forhold for aktivering av PS P - utotrac - PS P Sporing Korrigeringsmottaker - forskyv spor - PS P Satellittsporing - Varselskjermer - - Sporing - utotrac - Nylige problemer - INOSTIKK P - Ytelsesmonitor - Minnekort - minnekort enheter - produktnøkler - programmål- diagnostikk - Målspråk- Skjerm - Nylige problemer - Skjermdiagnostikk - N-bussanalysator - TM på original Starire-mottaker Plassering - TM og posisjonsmottaker - Setup - setup slå V/PÅ - kalibrering - høyde - foran/bak - monteringsretning - TM P - audhast for serieport / serieportmeldinger - TM P - TM P - TM P - Laste språk Starire it systeminnstillinger Starire it-mottaker - landkode - utomatisk oppdatering - språk- Manuell oppdatering av programvare - Konfigurere og laste språk - Starire-mottaker - PS P - eilsøking Oversikt: S/RTK-aktiveringer, Varselskjermer - S-abonnement - Hurtigstartoppsett - ortsettelse neste side ii PN=

7 Innhold Side Liste over diagnostiske problemkoder for Parallel Tracking - Liste over diagnostiske problemkoder for skjerm - Skjerm - Mobil prosessor - Posisjonsmottaker - utotrac Universal - utotrac Universal-stoppkoder - eilsøking TM på original Starire-mottaker - eilkoder TM på original Starire-mottaker - eilkoder - Varselskjermer - eilkoder Starire it - iagnostiske problemkoder Starire it - TM Starire it - Varselskjermen Starire it - Spesifikasjoner reiemomentsverdier for metriske bolter og skruer - reiemomentsverdier for tommebaserte bolter og skruer - Ta vare på eierbeviset - Oppbevar maskinene trygt - Samsvarserklæring - Sikkerhetsmerknad angående montering på et senere tidspunkt av elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - John eere-service holder deg i arbeid John eere-deler I- e riktige verktøyene I- odt opplærte teknikere I- Hurtig service I- iii PN=

8 Innhold iv PN=

9 Sikkerhet Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjon ette er et sikkerhetssymbol Når du ser dette symbolet på maskinen eller i håndboken, skal du være oppmerksom på muligheten for personskader ølg de anbefalte forholdsreglene og allment kjente regler for sikker bruk T UN X,LRT SP / orstå signalordene t signalord R, VRSL eller OS! brukes sammen med sikkerhetssymbolet R angir den mest alvorlige risikoen Sikkerhetsmerker med signalordene R eller VRSL er plassert ved bestemte risikoområder enerelle forholdsregler merkes med OS!-sikkerhetsmerkene OS! henleder også oppmerksomheten mot sikkerhetsinformasjon i denne håndboken TS SP X,SINL MR / - PN=

10 Sikkerhet ølg sikkerhetsanvisningene Les nøye all sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker Hold sikkerhetsmerkene i god stand Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker Pass på at nye utstyrskomponenter og reservedeler har de nyeste sikkerhetsmerkene Nye sikkerhetsmerker kan skaffes hos John eere-forhandleren Lær deg å bruke maskinen og dens betjeningsorganer på riktig vis La ingen kjøre uten opplæring TS UN U Hold maskinen i god stand Uautoriserte endringer på maskinen kan ha negativ innvirkning på funksjon og/eller sikkerhet samt på maskinens levetid Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John eere-forhandleren X,R MR / et skal ikke tas med passasjerer, og barn må holdes unna maskinen are føreren skal sitte på maskinen Ta ikke med passasjerer med unntak av perioder med opplæring eller korte observasjonsperioder Passasjerer kan bli skadd for eksempel ved å bli kastet av maskinen Passasjerer hindrer også førerens utsyn, noe som medfører uforsvarlig kjøring arn må aldri få komme på maskinen eller i førerhuset mens motoren går TS UN U Instruktørsetet skal bare brukes til instruksjon eller i korte perioder til observasjon av maskinen et skal aldri brukes av barn OUO, OT / - PN=

11 Sikkerhet Vær forberedt på nødssituasjoner Vær forberedt på branntilløp Ha førstehjelpsutstyr og brannslukkingsapparat for hånden Ha nødtelefonnumre til lege, ambulanse, sykehus og brannvesen nær telefonen TS UN U X,IR MR / Sørg for forsvarlig vedlikehold jør deg kjent med framgangsmåten før vedlikeholdsarbeidet utføres Hold området rent og tørt Maskinen skal aldri smøres, vedlikeholdes eller justeres mens den er i gang Hold hender, føtter og klær unna kraftdrevne deler Slå av alle kraftkilder, og betjen kontrollorganene for å slippe ut trykk Senk utstyret til bakken Stans motoren, ta ut nøkkelen og bruk parkeringsbremsen La maskinen avkjøles Sikre/støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold Hold alle deler i god stand og riktig montert Rett opp skader øyeblikkelig Skift ut slitte og ødelagte deler jern opphopinger av fett, olje eller urenheter atteriets jordkabel (-) skal kobles fra før du foretar justeringer på det elektriske anlegget eller sveiser på maskinen TS UN U HX,STSS,K OT / - PN=

12 Sikkerhet etjen utotrac-styringssystemet sikkert Les og forstå denne håndboken før du tar utotrac-styringssystemet i bruk La ingen betjene systemet uten opplæring Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John eere-forhandleren JOHN R Sporing P ingen --lin je def Maskinen skal alltid betjenes fra førersetet ruk alltid eventuelle sikkerhetsbelter Når systemet er aktivert, skal du være på vakt og oppmerksom på det omkringliggende miljøet Ta kontroll over styringen når det er nødvendig for å unngå farer i åkeren, uvedkommende personer, utstyr eller andre hindringer Stans driften hvis dårlig sikt forhindrer deg fra å betjene og styre maskinen på sikkert vis Spornr Sving: INN No PS No iff eil (m), orsk spor Merkpunkt Vær forberedt på at du må ta over styringen i enden av raden eller åkeren Systemet snur ikke i enden av sporet P eaktiver alltid systemet før du kjører ut på en vei u skal aldri prøve å aktivere systemet under transport på vei LR P OT OUO, OT / - PN=

13 enerell informasjon enerell informasjon mne orkortelse eskrivelse Veiledningssystem Henviser til både Parallel Tracking og utotrac assistert styring lobalt posisjoneringssystem PS satellitter i kretsløp som kringkaster globale posisjoneringssignaler til bakkebaserte mottakere ifferensiell korrigering t nytt signal som korrigerer for unøyaktigheter som tidsfeil, ionosfæriske forstyrrelser eller systemfeil Starire S John eeres rettighetsbeskyttede signal for differensiell korrigering Starire S John eeres rettighetsbeskyttede signal for differensiell korrigering det kreves abonnement for å motta dette signalet Wide-rea ugmentation System WS e amerikanske (US) myndighetenes signal for differensiell korrigering Statisk nøyaktighet -linjer orsk spor Merkepunkt Mobil prosessor Minnekort P-kort Spor Posisjonsnøyaktighet for en stasjonær mottaker i en -timers periode Punkt og stilles inn av føreren fra skjermen n rett linje beregnes gjennom disse to punktene denne linjen er banen veiledningssystemet bruker til å lede føreren/kjøretøyet gjennom åkeren jør at posisjonen til maskinsporet kan korrigeres for satellittforskyvning Lagring for opptil fem posisjoneringspunkter som du kan gå tilbake til senere Informasjonsprosessor som kobles til skjermen og kan flyttes fra maskin til maskin Informasjonskort som laster data til den mobile prosessoren for en bestemt funksjon atakort som du kan lagre åkerinformasjon på ørste maskinbane gjennom en åker N-buss N Nettverk for kontrollerområde er et kjøretøysystem som gjør at datamaskiner på maskinen kan kommunisere med hverandre Sporingsavstand Kun for Parallel Tracking-bruk projiserer mottakerens posisjon framover ette gjør det enklere å holde banene gjennom svingene og reduserer innsatsen som må til for å kjøre gjennom åkeren Terrengkompensasjonsmodul TM nordning som brukes til å kompensere for førerhusrulling, er påkrevd for utotrac OUO, NOV / - PN=

14 enerell informasjon Les denne håndboken ør du prøver å bruke Parallel Tracking eller utotrac, skal du lese gjennom hele håndboken slik at du forstår komponentene og framgangsmåtene som kreves for sikker og riktig bruk enne håndboken er beregnet på bruk av begge veiledningssystemene Parallel Tracking og utotrac Parallel Tracking og utotrac har mange egenskaper og /-funksjoner til felles Hvis et avsnitt bare er aktuelt for ett av systemene, angis dette i overskriften Trinn som bare er aktuelt for ett av systemene, angis i begynnelsen av trinnet OUO, NOV / Veiledningssystemer Parallel Tracking viser posisjonen i åkeren i forhold til sporet som du fastsetter med første kjøring gjennom åkeren Parallel Tracking har moduser for å følge et rett eller buet spor og har en radsøkermodus Ved hjelp av maskinikonet og linjen på skjermen vet du hvilken vei du må styre for å holde banen parallell med den forrige Skjerminformasjonen ledsages av lydsignaler som gjør at du kan følge med på åkeren i stedet for skjermen VIKTI: utotrac-systemet er beregnet på å hjelpe føreren til en mer effektiv maskindrift øreren er fremdeles ansvarlig for maskinen og må fortsette å holde øye med omgivelsene under bruken utotrac er et assistert system for styring Når føreren har angitt en referansebane (Spor ) i utotrac-systemet, styrer maskinen seg parallelt i forhold til denne banen OUO, NOV / - PN=

15 enerell informasjon Systemkomponenter Skjerm N: et finnes ingen av/på-knapp for skjermen Strømmen slås på når maskinen slås på Skjermen er plassert i førerhuset og gir føreren muligheten til å se helt oppdatert systeminformasjon fra førersetet under kjøringen av maskinen (Se avsnittet om skjerm og tastatur for å få nærmere informasjon om betjening) H UN OUO, NOV / Mobil prosessor en mobile prosessoren er koblet til baksiden av skjermen og har to hovedformål: et er det apparatet som skriver data til P-kortet for bruk sammen med programvaren for P, og det henter nøkkelen fra minnekortet for å åpne programvarepakken P-kort P-kortet er plassert på den mobile prosessoren under bruk og lagrer opptil -linjer ved kjøring med utotrac eller Parallel Tracking Se Setup gjeldende åker i avsnittet et er lagringsmediet for alle data som hentes fra systemet P-kortet lagrer data slik at de enkelt kan flyttes til hjemmekontoret for nedlasting av nye data H UN ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

16 enerell informasjon Minnekort Minnekort () brukes til å laste driftsinformasjon for et bestemt system på den mobile prosessoren og låse opp programvaren Sett minnekortet i det fremre eller bakre sporet av den mobile prosessoren med etiketten vendt mot deg og pilene på kortet rettet inn med pilene på prosessorhuset Trykk på den svarte knappen () og trekk opp minnekortet for å ta det ut av prosessoren P UN JUL Minnekort Svart knapp OUO, NOV / Mottaker Posisjonsmottakeren er plassert oppå førerhuset på maskinen Posisjonsmottakeren mottar globale posisjoneringssignaler og signaler for differensiell korrigering gjennom én enkelt mottaker og integrerer signalene for bruk sammen med systemet åde Parallel Tracking og utotrac krever en Starire-posisjonsmottaker for PS-informasjon P UN OT OUO, NOV / - PN=

17 enerell informasjon unksjoner Rett spor-modus hjelper føreren til å kjøre rette parallelle spor i det skjermen og varseltonene gjør føreren oppmerksom på når maskinen kommer ut av sporet (Se Setup Rett spor for å få nærmere informasjon) uet spor-modus hjelper føreren med å kjøre buede spor som har lik avstand fra hverandre Systemet kan veilede føreren langs en rekke forskjellige spormønstre (Se Setup uet spor for å få nærmere informasjon) Radsøker-modus (bare Parallel Tracking) er beregnet på bruk på radrenservarianter hvor radene ikke alltid er plassert med en jevn avstand fra hverandre Radsøkeren kan betjenes i to moduser, kontinuerlig og bare svinger (Se Setup Radsøker for å få nærmere informasjon) I disse modusene finnes følgende tilleggsfunksjoner: Svingskjerm gir en oversiktsvisning for å hjelpe føreren med å svinge inn på en ny bane (Se Svingskjerm i avsnittet Setup veiledningssystem for å få nærmere informasjon) Merkepunkt-funksjonen muliggjør oppbevaring av opptil fem geografiske plasseringer som føreren kan returnere til senere KSMPL: Når du bruker systemet ved sprøyting, kan du lagre plasseringen når du går tom for sprøytevæske, fylle på og så få hjelp fra systemet med å komme tilbake til den nøyaktige plasseringen der du gikk tom (Se Merkepunkt i avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) orsk spor gjør det mulig for føreren å flytte -linjene til venstre eller høyre eller å gjenopprette midtstilling basert på maskinenes nåværende plassering (Se orsk punkt i avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) Justerbare sporingstoner gjør det mulig for føreren å justere når lydsignal for avsporingsfeil lyder (Se avsnittet for å få nærmere informasjon) orskyvninger Redskapsforskyvning gjør det mulig for føreren å flytte mottakerens plassering til midten av et redskap som ikke trekker midtstilt bak traktoren ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

18 enerell informasjon Mottakerforskyvning gjør det mulig for føreren å flytte mottakerens plassering hvis den ikke er midtstilt på førerhuset enne forskyvningen er for venstre-/høyrejustering Oversiktsskjerm (bare buet spor-modus) er en oversiktsvisning som hjelper føreren med å utføre åkerfunksjoner OUO, NOV / - PN=

19 Skjerm og tastatur enerell informasjon VIKTI: Skjermbildene i figurene på de neste sidene er bare ment som en pekepinn e faktiske skjermbildene kan se forskjellig ut på grunn av tilkobling av alternative apparater og/eller programvareversjonen i bruk Skjermen er en flerbruksskjerm med menydrevne kommandoer som er enkle i bruk en har et skjermområde med flere informasjonsvisningsceller, sju bokstavknapper plassert til høyre for visningscellene, et talltastatur, en sidevalgsknapp (P-knappen) og tre modusvalgknapper (oppsettknappen, informasjonsknappen og utføringsknappen ) Valgt modus (, eller ) vises i cellen () Når P vises i cellen (), blir ytterligere valg eller sider med informasjon tilgjengelig ved å trykke på P-knappen (Se, og i dette avsnittet for å få nærmere informasjon om disse modusene) På de neste sidene vises ett eksempel på hvert skjermbilde Hvert skjermbilde inneholder mange celler og hver celle viser en bestemt opplysning Hver informasjonsvisningscelle er enten aktiv eller inaktiv ktive celler viser informasjon som kan endres, og er merket med en svart pil Inaktive celler viser bare informasjon og kan ikke endres Hvis du trykker på en aktiv celleknapp, skjer ett av følgende: ata i cellen kan endres ved hjelp av talltastaturet n ny meny vises Prosessen stanses n ny meny vises Valgt element blir endret Modusidentifikasjon: -, - eller -modus Modussidesekvens Kontrastknapp okstavknapper å til neste skjermside -knapp -knapp H -knapp I Talltastatur J ktiv celle K Skjermområde P UN SP ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

20 Skjerm og tastatur Når du betjener skjermen, vises flere ikoner i cellene Hvert ikon angir typen funksjon som kan utføres i den cellen SYMOLORKLRIN Å TIL-ikon Trykk på tasten for å aktivere valget VKSL- LLR MR-ikon Trykk på tasten for å veksle mellom valg i en celle Setup RTUR-ikon Trykk på bokstavtasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde Svart pil angir at alfatasten er aktiv Operasjonsnummer P NOV OUO, NOV / -skjermbildene gjør det mulig for føreren å endre driftsinformasjonen Når det trykkes på -knappen, kommer en meny til syne Trykk på bokstavknappen ved siden av menyelementet som må endres eller -knappen (se avsnittet Setup veiledningssystem for å få nærmere informasjon) Hvis det er flere valgmuligheter enn skjermbildet har plass til, opprettes det én til side med valgmuligheter Trykk på P-knappen for å vise ytterligere valg VIKTI: Når du klargjør komponentene for Parallel Tracking eller utotrac, se avsnittene TM og Mottaker for ytterligere oppsettinformasjon Sporing Keyard Starire it Ytelsesmonitor JOHN R Systeminnstillinger reenstar- sk jerm Trykk på, for å bruke sk jermen P P LR P MR OUO, NOV / - PN=

21 Skjerm og tastatur -skjermbildene er grunnleggende bruksskjermbilder u får tilgang til -skjermbildene ved å trykke på -knappen Når du trykker på P-knappen veksler skjermen mellom to tilgjengelige -skjermbilder -skjermbildet kan tilpasses av føreren for å vise forskjellige oppgaver og drift (Se avsnittet -funksjoner for å få nærmere informasjon) Spornr No PS JOHN R Sporing ingen --lin je def Sving: INN No iff P eil (m), orsk spor Merkpunkt P LR Helsidevisning av -skjermbilde for sporingssystem P OT OUO, NOV / - PN=

22 Skjerm og tastatur N: vhengig av hvor mange programmer som er lastet på minnekortet, kan det hende at noen valg ikke er synlige på gjeldende side Trykk på P-knappen for å få tilgang til ytterligere valg -skjermbildet gir føreren muligheten til å vise generelle informasjonsskjermbilder Trykk på -knappen for å vise menyen Trykk på bokstavknappen ved siden av menyelementet som du vil vise informasjon for VIKTI: Når du klargjør komponentene for Parallel Tracking eller utotrac, se avsnittene TM og Mottaker for ytterligere -informasjon Sporing Keyard Starire it Ytelsesmonitor reenstar-skjerm Trykk på, for å bruke skjermen P JN OUO, NOV / - PN=

23 Skjerm og tastatur akgrunnsbelysning og kontrast for skjerm Skjermbilde: SKJRM Trykk på: >> RNSTR-SKJRM akgrunnsbelysnvalg ette skjermbildet gir deg muligheten til å velge intensiteten for bakgrunnsbelysning for modusen for dagog nattbakgrunnsbelysning Trykk på bokstavknappen ved siden av KNSLYSNVL for å veksle mellom og NTT en valgte bakgrunnsbelysningen vises med firkant rundt og store bokstaver Justere dagbakgrunnsbelysning Sk jerm akgrunnsbelysnvalg: natt agbakgrbelysn (tast inn til ) Nattbakgbelysn (tast inn til ) Skjermadresse: JOHN R PRIMÆR Trykk på bokstavknappen ved siden av KRLYSN Ved hjelp av talltastaturet skal du taste inn et tall mellom og for å justere intensitetsnivået for dagtid Jo høyere tallet er, desto lysere er skjermen Nattbakgbelysn Trykk på bokstavknappen ved siden av NTTKLYSN for å justere intensitetsnivået Ved hjelp av talltastaturet skal du taste inn et tall mellom og for å justere intensitetsnivået Jo høyere tallet er, desto lysere er skjermen LR P P U ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

24 Skjerm og tastatur Kontrast Kontrastknappen () brukes til å justere lysnivået til skjermen for sikt og klarhet Juster kontrasten ved å holde nede kontrastknappen inntil ønsket kontrastnivå nås Når du trykker på knappen, lysner eller mørkner skjermen hver gang det trykkes på knappen JOHN R Kontrastknapp P LR P NOV OUO, NOV / - PN=

25 Skjerm og tastatur ør du setter i gang N: Ved oppstart vises INTILISRINSSYSTM på P -skjermen enne meldingen avbrytes automatisk når oppstartsekvensen er fullført tter at oppstartssekvensen er fullført, vises skjermbildet P, eller hvis helsidemodusen ble aktiv når maskinen ble slått av, vil den gå tilbake til helsidemodusen Hvis du vil endre skjermbildet, skal du trykke på knappene P, eller utotrac kan bare betjenes når minnekortet er montert i den mobile prosessoren JOHN R P Merkpunkt Spornr :, eil (m), ingen --linje def Helside art (km/t) real (ha), :, realtellere er: V Start P LR P U OUO, NOV / - PN=

26 Programmering av veiledningssystemet enerell informasjon VIKTI: S er et lisensiert Starire-abonnement for differensiell korrigering NOS er et signal for differensiell korrigering Optimal systemytelse kan bare oppnås med S-korrigeringssignalet Ved bruk av S kan presisjonen fortsette å øke etter oppstart av systemet minutters nøyaktighet fra gjennomløp til gjennomløp ved bruk av S-korrigering er +/- cm ( tommer) % av tiden minutters nøyaktighet fra gjennomløp til gjennomløp ved bruk av S-korrigering er +/- cm ( tommer) % av tiden RMNSMÅTR OR PRORMMRIN Installere og omprogrammere komponenter fra utbyttekartlegging til et veiledningssystem: ruk denne framgangsmåten når du flytter komponenter fra et annet kjøretøy ruk denne framgangsmåten for programmering til å omprogrammere komponentene manuelt til et veiledningssystem Programmere komponenter for bruken av veiledningssystemet automatisk programvarelasting: enerell framgangsmåte for programmering fra de fleste reenstar-systemer til et veiledningssystem enne framgangsmåten programmerer i de fleste tilfeller komponentene for bruk av veiledningssystemer Programmere den andre skjermen: ruk denne framgangsmåten sammen med framgangsmåter for programmering til å betjene et veiledningssystem som bruker to skjermer OUO, NOV / - PN=

27 Programmering av veiledningssystemet Omprogrammere fra utbyttekartlegging N: ør du bruker ett av veiledningssystemene skal du kontrollere at minnekortet har den nyeste programvaren som finnes u kan hente siste versjon av programvaren på Internett ved å besøke wwwstellarsupportcom eller kontakte John eere-forhandleren Hvis det installeres en nyere versjon av programvaren på minnekortet enn på systemet, skal den automatiske programvarelastingen starte og laste ned den nyeste versjonen av programvaren (se UTOMTISK LSTIN V PRORMVR i dette avsnittet) Når systemet er programmert for utbyttekartlegging og flyttes til en annen maskin som skal brukes til Parallel Tracking eller utotrac, må systemet omprogrammeres ølgende framgangsmåter viser grunnleggende programmeringstrinn som er nødvendige for å klargjøre systemet for bruk i modus for veiledningssystem en mobile prosessoren, skjermen og posisjonsmottakeren må omprogrammeres for bruk i en modus for veiledningssystem ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

28 Programmering av veiledningssystemet VIKTI: Hvis skjermen for utotrac / Parallel Tracking brukes med en ekstra skjerm på samme ledningsnett, må adressen for utotrac / Parallel Tracking settes til kstra etter at den ble omprogrammert (Se Omprogrammering av den andre skjermen) dressen for den andre skjermen (SPRYSTR eller SSTR ) må være satt til primær (se framgangsmåtene i avsnittet ) Når du omprogrammerer et system med to skjermer, skal kun ett av dem være tilkoblet ledningsnettet til enhver tid Koble fra ledningsnettkontakten fra skjermen som ikke omprogrammeres, og koble deretter til igjen etter at programmeringen er fullført jenta framgangsmåten på den andre skjermen Minnekort P UN U N: Omprogrammeringstrinnene som vises nedenfor, er for systemer for utbyttekartlegging med programvareversjon eller nyere (Se brukerhåndboken for utbyttekartlegging når det gjelder omprogrammeringsinformasjon for andre versjoner) N: ør du begynner omprogrammeringen skal du påse at P-datakortet er tatt ut av den mobile prosessoren Sett minnekortet () i det øverste sporet på den mobile prosessoren rei tenningsnøkkelen til -posisjon Trykk på bokstavknappen ved siden av ORTSTT for å avbryte følgende advarselsmeldinger Minnekort-advarsel OPPSTT-data mangler atanettverksfeil Vent til skjermbildet P vises SPRYSTR er et varemerke for eere & ompany SSTR er et varemerke for eere & ompany ortsettelse neste side - PN= OUO, NOV /

29 Programmering av veiledningssystemet Skjermbilde: PRORM Trykk på: >> OMPRORMMR >> PRORMMÅL >> KRTL PROSSSOR Om nødvendig skal du slå systemet av og på igjen for å avbryte programmeringen JOHN R Prog Target P PS Receiver reenstar isplay N: nkelte skjermbilder viser følgende melding: SKJRMKOMMOVRLSTN, TILKSTILL SKJRM LLR SLÅ STRØMMN V O PÅ IJN Hvis meldingen vises, skal du gjenta OMPRORMMR >> PRORMMÅL og trykke på -knappen rett etter at du har trykket på bokstavknappen ved siden av PRORMMÅL jenta trinnene inntil programvareversjonen vises Harvest Monitor ombine Mobile Processor Moisture Sensor SPH Monitor Keycard P LR P SP ortsettelse neste side OUO, NOV / - PN=

30 Programmering av veiledningssystemet N: Velg filen med navn som begynner med ordet KY for å velge riktig minnekortprogramvare (I dette eksemplet ville KYR_Y vært det riktige valget) Hvis ytterligere språk må lastes (se Konfigurere og laste språk senere i dette avsnittet) Trykk på bokstavknappen ved siden av PRORMVRVRSJON OR MINNKORT eller slå om nødvendig systemet av og på igjen for å avbryte programmeringen Vent til skjermbildet VRSL, PRORMMRIN vises, og følg anvisningene på skjermen T IKK UT P-KORTT v JOHN R SLT PRORM YMX_Y PR YMX_Y PR YMX_Y PR HTPR HPR YL POWR TO RTURN SLÅ IKK V STRØM Når programmering er fullført, kan skjermbildet PRORMMRIN ULLSTNI komme til syne Hvis skjermbildet PRORMMRIN ULLSTNI ikke kommer til syne, vises OK i nedre venstre hjørne Trykk på bokstavknappen ved siden av OK utomatisk lasting av programvare begynner nå LR P P U OUO, NOV / - PN=

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer