-nytt Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015"

Transkript

1 -nytt Nr Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon Ebola-situasjonen 4-5 Sri Lanka etter valget 16-17

2 LEDER Norge bør fortsette støtten til Sri Lanka Regjeringen Solberg har som mål å redusere antall land som mottar norsk utviklingshjelp. Første steg på veien ble synliggjort i forslag til statsbudsjett for 2015, der antall land ble foreslått kuttet fra 116 til 84. Resultatet etter forhandlinger med støttepartiene ble ikke så dramatiske, men regjeringen vil nok i kommende budsjetter forsøke å få gjennomslag for å fortsette landkonsentrasjonen. Målet med å kutte antall mottakerland er at bistanden skal konsentreres for å få bedre resultater. Bistanden skal gå til de mest sårbare og fattigste landene, mens mellominntektsland ikke vil bli prioritert. Problemet er at et makroøkonomisk kriterium som dette blir for unyansert. De fleste av verdens fattige bor faktisk i dag i mellominntektsland. Sri Lanka er et slikt mellominntektsland. Landet preges imidlertid fortsatt av etterdønninger fra krigen. Det Morten Lønstad har vært en rivende utvikling i de sentrale områdene, som preges av økonomisk optimisme i næringslivet. Også i de tidligere krigsområdene kan en se at store endringer har skjedd i de snart seks årene som har gått siden krigen tok slutt. Det gjelder imidlertid først og fremst utvikling av infrastruktur. Langt mindre har skjedd når det gjelder sosial og økonomisk utvikling for den fattige befolkningen som prøver å reetablere sine liv og lokalsamfunn etter 30 år med krig. Mange har fortsatt ikke kunnet flytte tilbake til sine respektive hjemsteder fordi landområdene er under kontroll av hæren. I området bor svært mange enker, som har særskilte problemer å stri med. Folk har fortsatt behov for hjelp til å finne bærekraftige inntektsmuligheter og å trygge framtida. I januar skjedde nærmest et politisk jordskjelv i Sri Lanka, da den sittende presidenten Mahinda Rajapaksa tapte valget etter nærmere ti år som president. Hans partifelle Maithripala Sirisena tok over makten og dannet en nasjonal samlingsregjering med Ranil Wickremesinghe som statsminister. Selv om det er mye usikkerhet om den videre politiske utviklingen, har den nye presidenten og hans nasjonale samlingsregjering store ambisjoner for utviklingen av landet. Bekjempelse av korrupsjon, ny og mer demokratisk valgordning, opphevelse av presidentens eneveldige makt, fri presse og forsoning mellom de ulike folkegruppene er sentrale mål. Under fredsprosessen mellom regjeringen og den tamilske opprørsbevegelsen (LTTE) på begynnelsen av 2000-tallet var Norge sentralt involvert som tilrettelegger. Etter at Rajapaksa-regimet kom til makten og erklærte at LTTE skulle bekjempes militært, ble Norges rolle marginalisert. Nå ser det ut til at et nytt vindu åpner seg for norsk engasjement i landet. Etter mer enn 60 år med diplomatiske forbindelser med Sri Lanka bør Norge gripe denne muligheten til å støtte positive politiske prosesser. Dette vil ligge klart innenfor norske prioriteringer som demokratibygging, godt styresett og bygging av varig fred i landet. Vi oppfordrer derfor til at norsk utviklingssamarbeid med Sri Lanka opprettholdes. Forut-nytt Internt og eksternt informasjonsorgan for FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. ISSN: X Postadresse: FORUT, Postboks 300, 2803 Gjøvik Besøksadresse: Roald Amundsens vei 1B, 2816 Gjøvik Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Eierorganisasjoner: IOGT, Juvente og Juba. I redaksjonen: Ellen Bjølseth (redaktør), Øystein Bakke, Dag Endal og Ingvar Midthun. Produksjon: Gry Thorleifsen, FORUT. Trykk: Grøset TM Forsidefoto: Ingvar Midthun. Redaksjonen avsluttet 13. mars Utgitt med støtte av Norad. Ønsker du å støtte FORUT med et engangsbeløp, kan du betale inn på: FORUT er medlem av 2041 MILJØMERKET Trykksak forut nytt

3 FORUT-fadder Nå skal suksessen videreføres! 1000 nye FORUTfadder gir grunn til feiring! Eventyrlig! Gjennom nesten et tiår har Urbane Totninger vært FORUTs viktige støttespillere. De har gitt inntektene fra en forestilling av sitt populære sommershow til FORUT. Først ble det skolebygging i Sierra Leone og de siste årene har fokuset vært støtte til vanskeligstilte barn i Nepal. Urbane Totningers sommershow på Kapp er landets største med mer enn betalende tilskuere. Bør oppleves! Når FORUT kan se tilbake på et år med en dobling av antall FORUT-faddere 1000 nye har dette også sitt utspring i våre entusiastiske Urbane Totninger, Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby. Etter et besøk i Nepal startet de en Facebook-kampanje som fort resulterte i mange nye FORUT-faddere. Og mange ble inspirert av suksessen og ble selv «superververe». 100 FORUTfaddere bidro i vervekampanjen og mange oppnådde status som «superververe», noe som blant annet utløste trekning av flere reiser til FORUTs prosjektland. Med tusen nye FORUT-faddere er antall faste givere fordoblet i løpet av 2014, hvilket gjør FORUT sterkere til å stå opp for kvinners og barns rettigheter. For FORUT har det siste året vært som et eventyr, og vi går inn i det nye året med nye ambisjoner i visshet om at FORUT har mange solide støttespillere i ryggen. Målsettingen er å få vervet 500 nye FORUT-faddere i løpet av Mange har sett at det nytter og vi vet at mange FORUT-faddere står klar til å teste ut ulike vervemetoder. FORUT har en ny vervebrosjyre på plass med Ragnhild Fjørtofts som frontfigur. Alle som verver to FORUTfaddere innen 1. juni får en gratisbillett til Urbane Totningers sommershow søndag 5. juli, der også FORUT vil ha et opplegg i eget telt i forkant av forestillingen. I fjor overrasket FORUT med gratis kaffe og marsipankake til de mange besøkende. At 15 nye FORUT-faddere utløser en reise til et av FORUTs prosjektland, vet vi vil stimulere mange til å gjøre en ekstra innsats. Våre entusiastiske Urbane Totninger, Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby. forut nytt

4 Sierra Leone Liberia ebola-fritt, Sierra Leone sakker akterut I skrivende stund har det ikke vært noen rapporterte ebola-tilfeller i Liberia de siste to ukene, mens det var 58 siste uke i både Sierra Leone og Guinea. For et halvt år siden, derimot, i august-oktober, var det opp mot 400 tilfeller i måneden i Liberia og omtrent det samme i Sierra Leone. Hva er det Liberia har gjort riktig som Sierra Leone (og Guinea) ikke har klart? Av Trond Botnen Dette er det neppe mulig å svare bastant på i dag, jeg har i hvert fall ikke sett sammenlignende undersøkelser. Men mens Liberia nådde toppen disse tre månedene, og hadde et fall til under 100 tilfeller i måneden i november, og deretter gradvis har gått mot null, fortsatte tilfellene å øke i Sierra Leone, med over 500 tilfeller i måneden i november og desember. Reduksjonen kom først i januar, og har nå flatet ut på mellom 50 og 100 tilfeller i måneden. tekilden er tradisjonelle begravelser, der venner og familie skal vaske og ta på liket akkurat når det er på sitt mest smittefarlige. Tallene viser at på tross av all informasjon så pågår dette fortsatt i stor skala i Sierra Leone, med 19 kjente tilfeller de siste tre ukene. Såkalte «hemmelige selskap» står veldig sterkt i landet, og kroppen til et avdødt medlem «tilhører» selskapet og det virker som disse er vanskelig å påvirke. Helsemyndigheter og NGOer som forsøker Jeg vil likevel driste meg til å anta at forskjellen ikke skyldes den internasjonale innsatsen, selv om den også ble satt inn i Liberia først. Jeg tror det først og fremst skyldes forskjellen i hvordan man har klart å få folk til å endre holdninger og oppførsel. Ebolasmitte er relativt lett å forhindre, og forebyggende arbeid er derfor nøkkelen. Den farligste smitå bryte opp slike begravelser har ved flere anledninger blitt kjeppjagd. Nylig ble bydelen Aberdeen i Freetown satt i karantene. Et tett befolket området, med en blanding av hoteller, restauranter, og slum. Smitten kom med fiskere fra andre områder som var blitt syke til sjøs, og de smittet et titalls andre i Aberdeen. Dette viser også at syke som ikke oppsøker helsestasjon men gjemmer seg Kilde: WHO Road Map Situation Report 11 March forut nytt

5 Sierra Leone blant familie og kjente også er en stor risikofaktor. Atferdsendring er nøkkelen til å bekjempe sykdommen, og jeg kan ikke tro annet enn at det er først og fremst er dette de har lyktes bedre med i Liberia. Dette viser også at det arbeidet FORUT har gjort i sine områder, som er å forebygge gjennom lokal mobilisering, er noe av det viktigste som kan gjøres for å bekjempe sykdommen. Så er da også samtlige av FORUTs landsbyer smittefrie i dag. Det bør være mulig å klare det samme i Sierra Leone som i Liberia i løpet av få måneder, nøkkelen nå er å fortsatte å jobbe forebyggende og ikke tro at kampen er vunnet før man ser i hvert fall en måned eller to uten nye tilfeller. Tippy-Tap håndvaskanlegg. FORUT Sierra Leones ebola-arbeid Noe av det viktigste FORUT Sierra Leone oppnådde i sitt ebola-arbeid var å opprette effective Alert and Care Teams» (ACT). 495 frivillige har jobbet med ebola-forebygging og kontroll i alle FORUTs 80 landsbyer. ACT driver folkeopplysning om forebygging, hjelper til med kontroll og forebygging av smitte når det er mistenkelige tilfeller, driver rådgivning og håndhever regler som bl.a. begrenser reise inn og ut av lokalsamfunn alt for å sikre ebola-frie landsbyer. ACT-medlemmene får opplæring, et økonomisk tilskudd og det utstyr som er nødvendig for å utføre jobben. Teamene er proaktive. FORUT-Sierra Leone mener ACT har gitt et viktig bidrag til at deres 80 landsbyer nå er frie fra ebola. Totalt sett har det vært fem tilfeller av ebola i tre av FORUTs landsbyer, alle i september i fjor, før FORUT hadde kommet ordentlig i gang med det forebyggende arbeidet. FORUT har også gitt mat og annet hjelp til åtte familier (53 personer) som ble satt i karantene i hjemmene sine. FORUT har også fremmet personlig hygiene, særlig håndvasking, gjennom sitt budskap om forebygging, og FORUT har installert 2,224 såkalte «Tippy-Tap» håndvaskanlegg ved offentlige steder og bygg, og hos familier med barn under fem år. I desember 2014 var håndvaskanlegg i bruk i over 3,5000 hus, noe som viser at også de som ikke har fått slike anlegg av FORUT har skjønt at det er viktig, og har konstruert sine egne anlegg for eget bruk. Dette har ikke bare bidratt til å forebygge ebola, men også andre sykdommer som smitter gjennom urene hender. Nesten 900 barn har fått støtte til å høre på radioprogrammer som har gitt barn fjernopplæring etter at alle skolene ble stengt som følge av ebola-epidemien. Hver landsby dannet lyttegrupper av barn i ulike aldre, og fikk tildelt to radioer per gruppe samt diverse annet skolemateriell. På denne måten ble barn holdt i aktivitet selv om skole var stengt, og fikk til en viss grad fortsette læreprosessen slik at de skal kunne gå opp til eksamen når skolene kan åpne igjen. forut nytt

6 Sierra Leone Likhet for ebola-reglene i Mobekoh Landsbyen Mobekoh ligger i Bumpe Chiefdom i Moyambadistriktet og er én av de 80 landsbyene der FORUT Sierra Leone har jobbet siden Lokalbefolkningen har vært fast besluttet på å beskytte landsbyen fra ebola-epidemien, og den har lykkes i å være ebola-fri. Spredningen av ebola har i stor grad skyldtes at mange som mistenkes å ha ebola flytter fra hjemstedet til familiemedlemmer i andre områder pga. frykt, stigmatisering og diskriminering. Som et svar på dette problemet har Departementet for lokalstyre og landsbyutvikling vedtatt regler på Chiefdom-nivå for å stoppe spredningen. Med støtte fra FORUT har Mobekoh (som alle de andre landsbyene der FORUT jobber) mobilisert lokalbefolkningen til å ta ansvar og eierskap for å holde landsbyen ebola-fri. De ble dannet et «Ebola Alert and Care Team» (ACT), som består av 6 forut nytt fem dedikerte landsbybeboere, deriblant inkludert en kvinne, en ungdom og den lokale høvdingen («chief»). Hvert team-medlem har ulike roller for sosial mobilisering, forebygging og kontroll av infeksjon, og psykososial støtte. ACT sørger for at syke blir isolert, mulige syke blir rapportert, alle dødsfall i landsbyen (også ikkeebola) blir rapportert, at begravelser er trygge og verdige, og at bevegelse av mennesker inn og ut av landsbyen er svært strengt begrenset. Mobekoh gjennomførte reglene uten frykt eller forskjellsbehandling inntil en dag sønnen til landsbyhøvdingen kom på besøk fra Freetown. Dette skjedde da ebola-utbruddet var på sitt verste, Freetown var det farligste området og Moyamba-distriktet var satt i karantene. Hele landsbyen mobiliserte og samlet seg ved høvdingens hus, og minnet ham om deres forpliktelse til å gjennomføre reglene som alle hadde blitt enige om. De ba ham sørge for at sønnen forlot landsbyen umiddelbart. Folk var svært oppsatt på å gjøre alt i deres makt for å beskytte seg mot viruset. Da han så at landsbybeboerne ikke ville akseptere sønnen hans i landsbyen på dette tidspunktet, hadde ikke høvdingen noe annet valg enn å etterleve reglene. Sønnen ble avvist, og fikk beskjed om å bare komme tilbake når karantene av Moyamba-distriktet var blitt opphevet. ACT-teamene har vært svært viktige for å holdet FORUTs landsbyer ebola-frie. Ikke et eneste tilfelle er registrert i de 80 landsbyene. Modellen er en suksess-historie, og har blitt kopiert av Distrikthelsetjenesten i Moyamba. FORUT har utvidet sine ebola-forebyggende aktiviteter til Ribbi Chiefdom, som fikk mange ebola-tilfeller i desember 2014 og ligger ved siden av Bumpe. Modellen har også blitt kopiert i Ribbi.

7 Ambassadør-nytt Dora Thorhallsdottir vår nye FORUT-ambassadør! - Det føles godt å kunne bidra til en så hjertevarm organisasjon, som jobber målrettet for å få til en bedre verden, sier Dora Thorhallsdottir som er vår siste FORUT-ambassadør nr. 13 i rekken av solide støttespillere. I tillegg til å være standup-komiker har Dora et stort nettverk i norske barnehager der hun har turnert land og strand og hatt kurs og foredrag for ansatte i barnehagene. Dora jobber på «Relasjonssenteret» som relasjonsterapeut. Som standup-komiker har Dora hatt sitt eget show på Latter - Det Var Ikke Sånn Det Skulle Bli. Den populære komikeren, som ble nominert til Komiprisen i 2014, tar for seg kvinnelige forventninger som ikke blir innfridd. Dora planlegger et nytt standupshow på Latter høsten 2015, og hun blir programleder på NRK høsten 2015 for et program om manns- og farsrollen. Arbeidstittelen er «Verdens beste pappa». Kongens fortjenestemedalje til FORUT-venner FORUT ønsker å gratulere Ragnhild Sælthun Fjørtoft og Aage Wiik som begge høyst fortjent mottok fortjenestemedaljen. Begge har det til felles at de er kjente og kjære FORUTvenner helse og at de har for vært å oppnå med på bærekraftsmåla. utviklingen av FORUT nye, ambisiøse mål for FNs Generalforsamling skal Vårt fra tidenes morgen. Ragnhild er en av 13 nåværende i løpet av året vedta nye, utdanning globalt fram mot håp er at tematikken vil inspirere FORUT-ambassadører og Aage er FORUT-fadder og globale bærekraftsmål for Norsk næringsliv og fagmiljø blei i studentar til å gje oss kreative økonomisk støttespiller gjennom IOGT på Lørenskog. dei neste femten åra. Utanriksdepartementet september inviterte til innova- forslag til korleis vi kan oppnå inviterer sjonsdugnad for korleis Aage Noreg Wiik kan (84) sitt måla livsverk våre. handler Det er om studentane et sosialt, kul- som studentar til ein konkurranse bidra. Til saman 116 forslag turelt og har politisk engasjement sit på morgondagens som politiker løysingar», i Lørenskog om gode idear for utdanning av unge jenter. Konkurransen kome inn. kommune og gjennom seier utanriksminister IOGT, NGU/Juvente Børge og Skogblomsten/Juba der Brende han fortsatt sitter som kasserer/ er ein del av «Visjon 2030» - No er det studentar registrerte økonomiansvarlig. i Et verv han har hatt i 60 år! prosjektet for global helse og Noreg, som blir inviterte til å bidra. Vinnaren av innovasjonskonkurransen Fjørtoft blir har presentert alltid vore opptatt på «Visjon av utdanning. Innovasjonskonkurransen Ragnhild går ut Sælthun Nord-Sør-problem, ikkje minst etter at hu budde på Sri på å lage eit visuelt konsept for 2030» - konferansen i Trondheim Lanka i fire år frå 1978 til Noko av det engasjementet tok Ragnhild med seg inn i FORUT-styret då ho «Visjon 2030» er eit initiativ ein smarttelefon-app som skal 3. mars. Les meir om konkurransen som blei tatt av utanriksminister bidra til å auke kunnskapen flytta tilbake blant til Noreg. Ho og var om styremedlem «Visjon 2030» i 10 år, her: og ho Børge Brende i samarbeid med unge kvinner om deira har rett også til å vore aktiv i mange andre styrer. helse- og omsorgsministeren bestemme over eigen kropp. og Aage kunnskapsministeren Wiik og Ragnhild Sælthun i fjor Fjørtoft etter audiensen på Slottet Ragnhild er mest kjent frå NRK, der ho har vore haust. der kongen Målsettinga og dronningen er å bidra snakket til varmt om - Innovasjon frivillig arbeid. og nytenking «hallodame»/kanalvert er viktig sidan UD forut nytt

8 Nepal Veilederen Det er vanskelig for en som selv ikke har vært gatebarn å forstå hva det innebærer. Derfor er Bishnu Poudels arbeid med slike barn så viktig. Av Chana Sigdel/The Kathmandu Post Fredag formiddag er en god dag. På en løkke i nærheten av det pittoreske Pashupatinath-templet i Katmandu samles en gjeng gutter og noen få jenter for sin ukentlige fotballspilling. Langs sidelinjen står lagleder og dommer Bishnu Poudel, en ung mann i midten av tyveårene, som barna kaller Bishnu Sir. - Her er det to regler: Du kan ikke sniffe lim eller ha med deg narkotika av noe slag, og det er ikke lov å slåss, sier Poudel mens han blåser av en kamp og gir signal til en annen gruppe om å komme seg ut på banen. 8 forut nytt De 30 barna som deltar i denne fredagsaktiviteten kommer fra mange kanter av byen og har én ting felles: De er hjemløse, og selv om de er vant til at folk gir dem mat og hjelper dem, er forholdet til Poudel litt annerledes. For lenge siden var han en av dem. Det var helt til han bestemte seg for å forandre livet sitt. I dag er Poudel i ferd med å fullføre mastergraden i landsbyutvikling Bishnu Poudel og Kailash Satyarthi. samtidig som han jobber som feltarbeider for CWIN (Child Workers in Nepal). Det er et travelt liv, men på fredager legger han alt annet til side til fordel for fotballbarna. Jeg håper jeg kan overbevise dem om at det er mulig å få til endringer og se annerledes på eget liv, sier han. Kanskje kan det oppmuntre dem til å gå nye veier. Det er nesten tyve år siden Poudel forlota landsbyen sin og dro til Katmandu. Da var han bare åtte år. Jeg var sliten av å slå gress i landsbyen og tenkte for meg selv at nå må jeg stikke av og det gjorde jeg. I storbyen ble gata det nye hjemmet og andre barn hans nye familie. Han fikk jobb som billettør på en minibuss. Det gikk et år, og så ble Poudel og mange andre barn bragt inn av politiet. På politistasjonen

9 Nepal spurte de ham hvor han bodde, og da de fant ut at han ikke hadde noe hjem å gå til, ble han innlosjert på et barnehjem. - Å bli arrestert av politiet var det beste som hadde hendt meg, for slik fant jeg andre mennesker enn gatebarna som så på meg som en av sine, og det ble et vendepunkt, sier Poudel. Det var da jeg skjønte betydningen av påvirkning. Tiden på barnehjemmet, som ble drevet av CWIN, en av de første organisasjonene i Nepal som begynte å arbeide for å bli kvitt barnearbeid, gjorde at han staket seg ut en ny kurs i livet. Han begynte å male, spille instrumenter og oppdaget at det var et liv borte fra gata om du bare grep sjansen. Det gikk opp for meg at jeg fortsatt var en del av samfunnet og hørte til her. Da jeg skjønte dette, fikk jeg lyst til å gjøre noe for meg selv også, sier han. I 1996 ble Poudel plukket ut som en av fem barnerepresentanter fra Nepal til å være med i den seks måneder lange «Global March Against Child Labour», en kampanje som ble ledet av fjorårets nobelprisvinner, Kailash Satyarthi. De reiste verden rundt for å gjøre folk oppmerksomme på hva barnearbeid var. Vi var så entusiastiske. Vi ropte slagord og kjempet for barns rettigheter. Vi sto helt i frontlinjen, og det oppmuntret oss enda mer, sier Poudel. - Da de begynte å fatte sin egen verdi og se sine egne muligheter, falt mange ting på plass for dem, sier Sumnima Tuladhar, generalsekretær i CWIN. Hun har kjent Poudel i mer enn 20 år. For Thuladar og andre barnerettighetsaktivister som har sett Poudels utvikling, er det en fascinerende historie. Det aller beste er at Poudel ikke er den eneste. Hos CWIN alene er 15 tidligere gatebarn i arbeid enten som frivillige eller som feltarbeidere. Vår oppgave er å legge til rette for dem. Dernest er det opp til dem selv å utvikle seg og bli til helter, sier Tuladhar. De siste ti-tolv årene har det vokst fram flere organisasjoner som arbeider for gatebarn. Poudel er hver uke med på møter i et forum dannet av disse organisasjonene. Her diskuterer de hvordan de best kan gripe inn og endre livet for gatebarn. Denne håndsrekningen spiller en umåtelig stor rolle i barnas liv. Viktig dialog og strategier omsettes i praktisk, effektiv handling først når vi involverer dem som har vært der og gjort det, sier Tuladhar. Alle trenger veiledere og rollemodeller, og når folk som Bishnu og andre som har klart å komme seg bort fra gata går i spissen, skjer det strålende ting, sier hun. Statistikken viser at det er rundt 5000 gatebarn i Nepal av dem lever i Katmandu. Overlatt til seg selv, blir mange av disse barna meget utsatt for vold. De blir med eller mot sin vilje ofte trukket inn i endeløs kriminalitet, og et av de største problemene er at de ofte blir stoffavhengige eller sniffer lim. Det er lett å få tak i narkotika, og disse barna blir fort misbrukere, sier Poudel. I følge en kartlegging har 80 % av gatebarna prøvd stoff. En undersøkelse fra 2010 viser også at mange av gateguttene blir seksuelt misbrukt. - Det er en egen verden, sier Poudel om den underverden barna lever i. Det er ikke slik at de ikke vet hva som foregår rundt dem. Det er bare at de føler at de er del Bishnu Poudel underholder ved et arrangement i Kathmandu. av en større verden. De blir stadig skjøvet til side, og dette gjør dem svært sårbare. Sannsynligheten for at de kaster bort livet, er meget stor, og det er ikke lett å gi dem beskyttelse. Det blir vanskeligere og vanskeligere å vinne tillit blant dem, for de er så på vakt, fortsetter han. For å være sikker på at du gjør det riktig, må du se verden med deres øyne, lytte til hva de har å fortelle og så gripe inn i rette øyeblikk med å oppmuntre dem til å endre retning. Du kan gripe inn, men ikke bruke tvang, sier han og peker på noen jenter som nylig har begynt å komme til fredagsfotballen. - Første skritt er å vise dem at de fortsatt er en del av samfunnet og at det finnes mennesker som oppriktig bryr seg om dem, avslutter han. forut nytt

10 Sri Lanka Velluppillai Subramaniyam og Subramaniyam Pathmawathy foran det nye huset som reiser seg. Vellykket trepartssamarbeid FORUTs partnerorganisasjon, RAHAMA, som er involvert i gjenoppbyggingsarbeidet i de tidligere krigsområdene i Sri Lanka bidrar til å utløse lokale midler til arbeidet. I landsbyen Arasankulam i Vavuniya distriktet er organisasjonen i gang med byggingen av 30 hus med finansiering fra det norske utenriksdepartementet gjennom ambassaden i Colombo. Av Morten Lønstad Husene, som er ca 40 kvadratmeter store, bygges av sementblokker og får aluminiumsplater 10 forut nytt på taket. Et ferdig hus koster ca rupier, som tilsvarer i underkant av kroner. RAHAMAs bidrag er Det gamle, falleferdige huset. rupier pr hus. Det viktige her er at innsatsen utløser støtte fra den srilankiske regjeringen etter påtrykk fra RAHAMA. I tillegg kan

11 Sri Lanka eierne få et statlig lån som skal nedbetales over 10 år. Ikke alle ønsker å ta opp et slikt lån, men ordner seg på annet vis. Regjeringens bidrag er på eller rupier pr hus, avhengig av familiens økonomiske situasjon. Lånet på de resterende rupier nedbetales altså over 10 år, noe som betyr at eierne betaler opp til 1000 rupier eller ca 60 kroner i måneden i renter og avdrag. FORUT-nytt møtte for noen dager siden 66 år gamle Velluppillai Subramaniyam og kona hans Subramaniyam Pathmawathy (58) som er to av de utvalgte i Arasankulam. De var selvsagt svært glade for at de nå får et nytt hus. De har bestemt seg for å ta opp lån også, slik at huset er helt ferdig når de skal flytte inn. Velluppillai Subramaniyam sier at de vil klare å betjene lånet med den lille inntekten de har. I dag bor det eldre ekteparet i et midlertidig hus av svært enkel og dårlig standard, vegg i vegg med det nye huset. Paret måtte flykte fra denne eiendommen i 1997 og har bodd ulike steder som internflyktninger inntil de for et par år siden flyttet tilbake hit. De tar seg av et av barnebarna sine også, ei seks år gammel jente som er psykisk utviklingshemmet. Hun ble født i krigens siste dager, og moren ble skadet mens hun gikk gravid. I dag bor jentas mor og resten av familien i Jaffna, og hun har ikke mulighet til å ta seg av datteren. Om omlag en måned vil huset stå ferdig, og ikke minst på grunn av barnebarnet gleder besteforeldrene seg til å flytte inn. Velluppillai Subramaniyam. Internasjonal kvinnedag i Vavuniya RAHAMA arrangerte feiring av den internasjonale kvinnedagen for kvinner fra de tidligere krigsområdene i Sri Lanka på sitt kontor i Vavuniya den 8. mars. Til stede var kvinner fra RAHAMA s prosjektområder. De representerte ulike kvinne-cooperativer på sine hjemsteder. Kvinnen fortalte om utfordringer de som kvinner opplever i disse områdene, både hva gjelder inntekt og arbeid, kvinners situasjon og status generelt og deres sikkerhet. Mange er enker og har derfor særskilte utfordringer. Seksuell trakassering og overgrep er ikke uvanlig. Flere av dem kunne fortelle at de hadde vokst seg sterkere og fått økt respekt ved at de hadde skaffet seg inntekt selv. Økonomisk uavhengighet er derfor et viktig mål for dem, fordi de gjennom det får økt status hos menn og blir mer selvstendige. Å ha et slikt kvinnenettverk er også viktig, og på kvinnedagen kunne de dele sine erfaringer og bygge tettere bånd. Som en del av programmet fikk de også foredrag om sine juridiske rettigheter. forut nytt

12 Sri Lanka Kvinner fra co-operativen. Entreprenørskap i kvinnekollektiv Et av de høyest prioriterte målene for FORUT i de tidligere krigsområdene i Sri Lanka er å skape arbeidsplasser for kvinner og øke deres inntekt. RAHAMA jobber med flere kvinnekollektiv der forretningsidéer og markedsmuligheter blir diskutert. Kvinnene får opplæring og støtte til å komme i gang med og utvikle den inntektsbringende aktiviteten sin. I Nahenthirapuram i Killinochchidistriktet nord på Sri Lanka driver tyve kvinner, som er medlemmer i den lokale kvinne-cooperativen, 12 forut nytt en papadamfabrikk. Papdam er et produkt som spises ved de fleste måltider i Sri Lanka. Det er løvtynne, sprøstekt flak som er laget av blant annet hvetemel, linsemel og diverse krydder og urter. Deigen kjevles ut og stekes i varm olje. Kvinnen lager råproduktet som pakkes i plast og selges. Det er et stort marked for dette i nærområdene til kvinnekollektivet. Papadam-produksjon var en viktig inntektskilde for kvinnene i dette området før borgerkrigen startet. Da den raste som verst måtte kvinnene flykte og produksjonen ble overtatt av hæren. Nå er kvnnene tilbake og i gang med å produsere papdam på nytt. Produskjonslokalene var imidlertid for dårlige, da det kreves gode hygieniske forhold dersom man skal vinne fram i markedet. FORUT og RAHAMA har derfor bidratt med en ny bygning til cooperativen, og denne ble åpnet da FORUTs generalsekretær Morten Lønstad og utenlandssjef Ståle Stavrum nylig besøkte stedet. Det var en gruppe svært glade og stolte kvinner som fortalte med optimisme om framtida. Myndighetene hadde bidratt med nytt og moderne produksjonsutstyr, slik at man fra nå av kunne

13 Sri Lanka Papadamfabrikk - bygningen gitt av FORUT og RAHAMA. øke produksjonen og også starte produksjon av andre matvarer. Inntil nå har papadam-deigen blitt eltet og kjevlet for hånd, noe som har ført til en del svinn. Med nye maskiner kan kvalitet og produksjonsmengde økes. Målet er at fabrikken skal gi arbeid til 60 kvinner. Kjevlemaskin gitt av myndighetene. Jeyarani viser frem det ferdige produktet. Jeyarani er en av de unge kvinnene i kollektivet. Hun mistet nesten hele familien sin og alt hun eide under krigen. Hun er nå gift og har ei datter, men fortsatt er hun sterkt følelsesmessig preget av de forferdelige hendelsene når hun blir bedt om å fortelle om hva som skjedde for seks år siden. Utenlandssjef Ståle Stavrum åpner den nye bygningen. Hun fortalte at hver av kvinnene i kollektivet nå tjener 250 rupier per dag (ca 15 kroner) på papadamproduksjonen. I tillegg går 50 rupier per dag fra hver av kvinnene til cooperativen, slik at organisasjonen også blir styrket. Når den nye fabrikken kommer i gang har de håp om å øke omsetning og fortjeneste betraktelig. Bokutgivelse UTFLUKT av Ketil Hofslett I boken UTFLUKT forteller Ketil Hofslett om opplevelser han har hatt som lærer ved Åsane Folkehøgskole fra 1990 og frem til i dag. Han har tatt med seg skoleklasser til ulike deler av verden for å drive bistandsarbeid, blant annet til Sri Lanka og India der Åsane Folkehøgskole har støttet flere FORUT-prosjekter. Enkelte kapitler er skrevet av elever som har vært med på slike turer og gir et innblikk i hvordan opplevelsen har vært for dem. Boken kan kjøpes i bokhandelen, fra Åsane Folkehøgskole, Hylkjeneset 108, 5109 Hylkje, eller direkte hos Bodoni Forlag, Postboks 6045, 5892 Bergen, forut nytt

14 Sri Lanka Veien til utvikling ligger i å gjøre kvinnene mer selvstendige og økonomisk uavhengige! Tekst: Terje Heggernes Foto: Søren Høj - Veien til utvikling ligger i å gjøre kvinnene mer selvstendige og økonomisk uavhengige, sier prosjektleder Bandulla i møte med en studiegruppe på 16 FORUTfaddere fra Norge. FORUT støtter et stort antall prosjekter i Sri Lanka der kvinner hjelpes i gang med småskalaproduksjon. Blant annet av slippers/sandaler, krydder, frukt, sopelimer og mye mer. Kvinnene får opplæring og hjelp til å investere i produksjonsutstyr, råvarer og markedsføring. Mange kvinner ga uttrykk for at prosjektet hadde bidratt til inntekt og nye muligheter for Bandulla sammen med HM Siriyawati som har blitt landsbyens krydderprodusent siden oppstarten i Siriyawati forteller om god omsetning og sine drømmer for sine to barn. 14 forut nytt

15 Sri Lanka Produksjon av slippers/sandaler og sopelimer er noe av det kvinnene holder på med. familien. Spesielt ble det framhevet at den ekstra inntekten kom barna til gode ofte knyttet til skolegang og helse. Det er ikke et ukjent fenomen at menn og kvinner har ulikt syn på økonomiske prioriteringer. Det er ikke sjelden at en stor del av mannens inntekt brukes på alkohol, med de negative konsekvenser det ofte gir. Når et stort antall kvinner gjennom dette prosjektet får egen inntekt, betyr det en styrking av kvinnes stilling og ekstra økon- Tekst : Terje Heggernes Foto: Søren Høj. omiske ressurser til familien beste. Bandulla forteller de norske FORUT-fadderne at en merkbar styrking av kvinnenes posisjon også har hatt positiv innvirkning på forholdet mellom menn og kvinner i prosjektområdene. - Veien til utvikling ligger i å gjøre kvinnene på landsbygda mer økonomisk uavhengig av mannen uttaler prosjektleder, Bandulla. Rapport fra Mullaitivu Hva var igjen etter FORUTs husbyggingsprosjekt i Mullaitivu distrikt, nord i Sri Lanka, etter tsunamien i 2004? Spørsmålet var høyst relevant fordi det var i i dette området de siste kamphandlingene mellom Tamiltigrene og regjeringsstyrkene fant sted i Spenningen var stor da jeg i slutten av februar kjørte inn i området. Men den ble fort omgjort til et gledelig gjensyn med familien Navendran, syv år etter at jeg som FORUTs stedlige representant i Sri Lanka hadde gleden av å legge grunnsteinen for familiens nye hus. FORUT bygde 104 hus i Mullaitivu etter tsunamien. Det gjorde inntrykk å oppleve liv og optimisme etter tsunamiens herjinger og krigens grufulle historier fra dette området. FRIENDS - Forum for Rural Income & Environmental Development Services, er en av FORUTs partnerorganisasjoner i Sri Lanka som primært arbeider for å styrke kvinnenes stilling på landsbygda. FRIENDS arbeider i mer enn 100 landsbyer fordelt på syv av landets distrikter. forut nytt

16 Sri Lanka Optimisme og usikkerhet Avisene følger 100-dagersprogrammet til den nye regjeringen tett. Av Ståle Stavrum 16 forut nytt sjonspartiet UNP. Det ville i så fall vært en mannjevning han var trygg på å vinne. Sirisena var derimot en utfordrer han ikke var forberedt på å møte, og som det var vesentlig vanskeligere få et grep på. På den andre siden hadde Rajapaksa store økonomiske ressurser, hele statsapparatet og mesteparten av den alt annet enn frie pressen på sin side, og det burde slik sett ikke være mulig for en utfordrer å komme inn fra sidelinjen og vinne. Dessuten hadde astrologen hans forsikret ham om at seieren var trygg Det er mye som tyder på at det først var etter at valgopptellingen var godt i gang at Rajapaksa innså at han faktisk lå an til å tape valget. En del kilder hevder at presidenten da kalte inn hær- Da Mahinda Rajapaksa stilte til presidentvalg den 8. januar i år, var det mot sin egen tidligere helseminister. I en meget overraskende manøver på tampen av fjoråret annonserte Maithripala Sirisena at han trakk seg som helseminister, og at han i stedet lanserte sitt eget kandidatur til presidentposten. Etter hemmelige forhandlinger ut over høsten hadde det blitt klart at han ville kunne stille seg i front for en bred koalisjon av opposisjonspartier og motkrefter i presidentens eget parti SLFP mot det som stadig større deler av befolkningen oppfattet som et tiltakende vanstyre fra presidentens side. Rajapaksa hadde i stedet ventet å stille til valg mot Ranil Wikremesinghe, lederen av det største opposiog politiledelsen for å prøve å få blokkert et negativt valgutfall, men de skal ha nektet. Så dagen etter måtte Rajapaksa pent gratulere Sirisena med valgseieren. Både innad i Sri Lanka og internasjonalt ble dette oppfattet som et overraskende utfall. Rajapaksa hadde drevet landet stadig lenger vekk fra prinsippene om rettsstat og liberalt demokrati, og over mot et autokratisk styre. Ministerposter og viktige maktposisjoner var besatt av nær familie, og i nærheten av to hundre fjernere slektninger hadde foretatt store byks oppover på karrierestigene sine. Det verserte utallige historier om hvordan «familien» beriket seg på korrupt vis. Da Sirisena stilte til valg vekket han et håp i store deler av befolkningen om å bli kvitt dette familiedynastiet.

17 Sri Lanka Valget ble likevel relativt jevnt, med 51,28% til Sirisena og 47,58% til Rajapaksa. Opptellingen og analysene etterpå viser at et lite flertall av den singalesiske majoritetsbefolkningen hadde gitt sin støtte til den sittende presidenten, men at de tamilske, muslimske og kristne minoritetsgruppene hadde stemt for Sirisena i en slik grad at det ble utslagsgivende for valgutfallet. Det er blitt sagt at det var tamilene og muslimene som vant valget for Sirisena, som selv er singalesisk buddhist. Sirisena hadde gått til valg på løftet om politisk og sosial transformasjon av landet, og dette fikk særlig gjenklang blant minoriteter som hadde følt seg stadig mer presset og tilsidesatt under Rajapaksa. Han lovte at han skulle avskaffe «the executive presidency» - en ordning med svært utvidete fullmakter til sittende president. Korrupsjon blant de rike og mektige, og spesielt innen «familien», skulle bli etterforsket seriøst og de skyldige straffeforfulgt. Mulige krigsforbrytelser i borgerkrigens sluttfase skulle også bli gjenstand for reell etterforskning, og Sirisena skulle arbeide for forsoning mellom majoritetsbefokningen og minoritetsgruppene. Høyesterettssjustitiarius, som Rajapaksa hadde avsatt, skulle gjeninnsettes. Valgordningen for parlamentet skulle endres fra enmannskretser til en mer rettferdig kombinasjon av enmannskretser og utjevningsmandater, og nytt parlamentsvalg skulle utlyses. Presse- og ytringsfriheten skulle igjen respekteres. Politiet, militæret, statsadministrasjonen og domstolene skulle igjen bli uavhengige institusjoner. Det meste av dette skulle skje innen 100 dager etter tiltredelsen. Dette var et ambisiøst program, for å si det mildt. Sirisena startet sin presidentperiode på en bølge av lettelse og nesten euforisk optimisme det var nesten ikke til å tro at Rajapaksa-epoken var endt, og til Maithripala Sirisena Mahinda Rajapaksa og med på fredelig vis. Tusenvis av korrupsjonsvarslinger ble levert inn til politiet bare i løpet av de første dagene, for nå våget folk å tro at de kunne varsle uten frykt for represalier. Det er ikke overraskende at det er vanskelig å innfri alle valgløftene i et så voldsomt 100-dagersprogram, og nå begynner tiden å bli knapp. Misnøyen og usikkerheten har begynt å spre seg. Hvorfor er ikke korrupsjonssakene gjennomført, og hvorfor sitter ikke skurkene i fengsel? Hvorfor er Rajapaksebrødrene fortsatt på frifot? Hvorfor er det ikke lagt fram forslag om ny valgordning? Hvorfor har ikke Sirisena avviklet ordningen med utvidete presidentfullmakter? Usikkerheten er selvforskyldt i den forstand at på bare 100 dager ville det ikke vært mulig, selv med den beste vilje, å gjennomføre alt som står i programmet. Usikkerheten kan imidlertid også skyldes urealistiske forestillinger i befolkningen om hvor raskt et rettsapparat faktisk kan arbeide uten at det går ut over rettssikkerheten, eller hvor raskt det er mulig å få igjennom konstitusjonelle reformer. Slike forestillinger blir faktisk forsterket av de politiske partiene, som nå har blikket stivt festet på et nært forestående parlamentsvalg noen ser seg tjent med å få det framskyndet, mens andre vil ha det utsatt. I den forbindelse spilles det aktivt på punkter i 100-dagersprogrammet som ennå ikke er blitt innfridd. Hovedmålsettingen til de forskjellige partistrategene er å få tatt innersvingen på sine politiske konkurrenter ved å framstå som enda mer ivrige enn de andre på å få gjennomført endringene. Dette skjer samtidig med at de i mange tilfeller ikke egentlig ønsker endringene, eller de ønsker dem i den rekkefølgen som vil gi dem flest stemmer. Uenighetene innad i Sirisenas koalisjon er store og mange, og både renkespill og spill for galleriet trer nå i forgrunnen. Dette er dessverre helt i tråd med den politiske tradisjonen i landet. Stakkars Sirisena. Når dette er sagt, er det likevel slik at Sri Lanka er inne i en vårløsning og den mest håpefulle perioden sin i moderne tid. Dette kan faktisk gå riktig så bra! forut nytt

18 Sri Lanka Turdeltakerne foran Sigiriya som er et gammelt klippefort og ruiner av et slott i nærheten av Dambulla. Sigiriya ble opparbeidet under kong Kasyapa ( e.kr.) og er en av syv steder på verdensarvlisten på Sri Lanka. Reise med mål og mening Å reise på tur med FORUT betyr lange dager med mange inntrykk og unike opplevelser under overskriften «Reise med mål og mening». Prosjektbesøk og møter med FORUTs lokale prosjektpartnere står sentralt, men også kulturopplevelser og noe turisme i løpet av de dagene reisen varer. Nylig deltok 17 FORUT-faddere på en reise til Sri Lanka. De møtte et land i forandring og utvikling. Etter års krig og unntakstilstand og med et overraskende presidentskifte, møtte de norske deltakerne på mye optimisme og større tro på framtiden. De 18 forut nytt møtte flere av FORUTs prosjektpartnere både i sør og nord i landet. Spennende var det å reise inn i tidligere LTTE-kontrollerte områder i Vanni (Kilinochchi og Mullaitivu) å møte internt fordrevne flyktninger som var i ferd med å starte livet på nytt, med blant annet støtte fra FORUT og norske myndigheter. For øvrig var det stort fokus på kvinner og barn i svært avsidesliggende områder der FORUT og dens partnere arbeider. Deltakerne reiste hjem med ambisjon om å bidra til at FORUT og norske myndigheters bistand og samarbeid med Sri Lanka skal styrkes. Noe som ble tydelig formidlet på et møte på den norske ambassaden før avslutningen av oppholdet. Lill-Mari Kildahl og Ole Jens Danielsen blir mottatt på tradisjonelt vis av landsbybefolkningen i Puttalam.

19 Seminarer Aktiv seminarvår Barnerettigheter, oljefondet og sammenhengen mellom alkohol, HIV/AIDS og vold mot kvinner er temaer på FORUTs tre seminarer i løpet av våren. Her er det noe for enhver smak. Hundre år med barnelovene, 10. april I april 1915 vedtok stortinget nye barnelover, drevet fram av venstremannen Johan Castberg sammen med kvinneforkjemperen Katti Anker Møller. Seminaret FORUT arrangerer 10. april i samarbeid med Høyskolen på Gjøvik tar for seg både «Hundre år med barnelovene» og «Det global perspektivet». (Se annonse under). Alkohol ut av oljefondet, 23. april Fra 2009 til 2013 doblet Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, sine investeringer i internasjonal alkoholindustri. 55 milliarder kroner var plassert i slike selskaper ved utgangen av Tallene for 2014 vil foreligge mot slutten av mars, men det er liten grunn til å tro at beholdningen er blitt mindre. Samtidig ser FORUT i sitt virke i Afrika og Asia hvordan alkohol legger stein til byrden for fattige mennesker og land. Ekspansjonen til de multinasjonale alkoholselskapene representerer en trussel mot utvikling mange steder i verden. Alkoholselskapene og oljefondet er utgangspunkt for et seminar i forkant av FORUTs årsmøte i Oslo 23. april. Nøyaktig tid og sted vil bli annonsert senere. Koble HIV/AIDS, vold mot kvinner og alkohol, 5. mai Tirsdag 5. mai inviterer FORUT sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs utviklingsprogram (UNDP) norske og nordiske utviklingsorganisasjoner og myndigheter, politikere og forskere til å diskutere hvordan man kan få bedre effekt av innsatsen for å stoppe HIV/ AIDS-epidemien, stoppe vold mot kvinner og begrense skadene fra alkohol ved å samordne innsatsen på de tre feltene. FORUT har vært involvert i WHO og UNDPs pilotvirksomhet i skjæringspunktet mellom de tre problemområdene både i Øst- Europa og det sørlig Afrika. Seminaret i Oslo 5. mai har til hensikt å presentere resultater og erfaringene så langt samt å engasjere flere utviklingsaktører til å ta opp disse problemene i en samordnet innsats. Arbeidsspråk på seminaret blir engelsk. Den 10. april arrangerer FORUT en dagskonferanse for å markere at det den dagen er hundre år siden De castbergske barnelover ble vedtatt. Johan Castberg bodde på Gjøvik i mange år, og med sin tilknytning til byen, er det naturlig at dette blir markert også her. Høgskolen i Gjøvik, auditorium Eureka Fredag 10. april kl Kaffe/te fra kl Hundre år med barnelovene Jens Olai Jenssen Castberg, castbergianerne og barnelovene Jens Olai Jenssen Geir Kjell Andersland Geir Kjell Andersland Kampen om barnelovene Knut Storberget Barnehusene og barns stilling i rettsapparatet Lunsj Knut Storberget Det globale perspektivet Anne Kielland Kampen mot barnearbeid: Ulike strategier Kavita Ratna Ulike perspektiver på barnearbeid og barns rettigheter Anne Kielland Arrangementet er gratis, men p.g.a. matservering trenger vi en påmelding fra deg innen 27. mars på epost: FORUT Roald Amundsends vei 1B, Gjøvik Tlf E-post: Kavita Ratna Torsdag 9. april arrangerer FORUT et åpent møte på Gjøvik biblioktek kl hvor Jens Olai Jenssen og Lissie Norland kåserer om Johan Castbergs politiske engasjement, hans liv i Gjøvik, og radikale nettverk som la grunnlaget for norsk sosial og velferdspolitikk. forut nytt

20 Malawi Tørke, flom og Lines en historie fra Malawi Lines foran huset som ble ødelagt i flommen. Av Tord Steiro I 2012 og 2013 var Lines fra Bawatele hovedperson i FORUTs barneaksjon. Landsbyen Bawatele ligger i et område som heter Nkhoma, rundt 30 km sør for hovedstaden Lilongwe. Innbyggerne i Bawatele driver hovedsakelig med jordbruk, og er avhengige av regn for å dyrke avlingene sine. Normalt begynner regntiden i november/desember, og varer til april. I årets vekstsesong skulle det bli annerledes. I starten av desember hadde regnet fortsatt ikke kommet, og bøndene begynte å bli urolige. Tørken fortsatte i flere uker, og på et tidspunkt begynte man å frykte at vannstanden i Malawisjøen skulle bli så lav at Shire-elven Malawis største elv skulle tørke 20 forut nytt ut. Det ville vært en katastrofe, og det har ikke skjedd på 100 år. Men, så, rett på nyåret, kom regnet. Det kom mye, og det kom fort. Den utarmede jorda i Malawi holder dårlig på vannet, og resultatet ble en flom som la en tredje- De nye husene under bygging. del av Malawi under vann, og som vasket vekk gjødsel, såkorn, og avlinger. De fleste av FORUTs prosjektområder ligger i den sentrale regionen, rundt hovedstaden, og ble heldigvis ikke hardt rammet. Men i Nkhoma ble det oversvømmelse. Bawatele

21 Malawi ble rammet av flom, og flere hus ble ødelagt. Deriblant huset Lines bodde i. I slutten av Januar mottok FORUT en forespørsel fra vår partner MAGGA, om vi kunne bidra med nødmidler for å bygge opp igjen flere ødelagte hus i Bawatele. Forespørselen var lett Suksess i Sri Lanka overføres til Malawi I Mai sendes tre utsendte fra våre partnere i Malawi til Sri Lanka. Formålet er en ukes opplæring i Happy Family metodikken, som FORUTs partnere FISD og HLAD har hatt stor suksess med i Sri Lanka. Bøndene i Bawatele har plantet nye avlinger etter flommen. Håpet er at noe skal klare seg og modnes. å etterkomme, og i midten av februar stod to nye hus ferdig bygd og Lines har igjen fått tak over hodet! Allikevel, den største faren er ikke over enda. Riktignok har bøndene i Bawatele plantet nye avlinger etter flommen, både mais, kassava, og litt bønner og peanøtter. Håpet er at noe skal klare seg og modnes, selv om det ble plantet sent. Særlig kassava er velegnet for sen planting, men avlingene er små, og næringsinnholdet er mindre enn i mais. Hvis regnet holder seg et stykke ut i april, vil det gå bra. Men dersom det stopper tidligere, må vi være forberedt på at bøndene i Bawatele vil gå tomme for mat før jul, og sulten vil være tilbake, for første gang på ti år. FORUT har lenge hatt ønske om å øke støtten til partnere i Malawi, og kurset blir et ledd i å videreutvikle forebyggingsprosjektene FORUT sponser på grasrota i Malawi. Happy Family integrerer kjønnsroller, kvinnerettigheter, barnerettigheter, og rusforebygging i ett konsept, og ble presentert for et Malawisk publikum under en konferanse i Malawi i september. Konseptet ble godt mottatt, og vi gleder oss til å se hvordan det best kan tilpasses Malawiske forhold. De tre utsendte blir: Charity Phiri, programansvarlig i Drug Fight Malawi. Charity har en bachelor i sosialt arbeid fra Malawis katolske universitet, og har studert kvinnerettigheter og maskulinitet på Island. Madalitso Maonga, feltarbeider i MAGGA. Madalitso har ledet feltarbeid og grasrotorganisering i MAGGA i nesten ti år. Trives best i felt, og har unik kompetanse på å tolke lokale forhold og kommunisere konstruktivt med målgruppen. Mphatso Baluwa-Jim, fungerende generalsecretær i MAGGA. Mphatso er utdannet revisor, men har jobbet som økonomisjef i MAGGA i over ti år. Hun fyller foreløpig stillingen til Ruth Kawale-Kamwendo, som sluttet i høst. Mphatso er tiltenkt en mer aktiv rolle i programarbeidet til MAGGA etter at ny generalsekretær er ansatt. forut nytt

22 ADD Malawis alkoholpolitikk fortsatt i støpeskjea I begynnelsen av mars samlet Malawi Alcohol Policy Alliance et femtitalls representanter for frivillig organisasjoner og lokale myndigheter i den nordlige byen Mzuzu for å diskutere framdriften i utarbeidelsen av en ny nasjonal alkoholpolitikk. Etter flere års pådriverarbeid er det fortsatt noen biter som mangler i puslespillet. - I Mzuzu er ungdom og alkohol et spesielt viktig tema for meg som ordfører, sa William Mkandawire ved åpningen av seminaret. - Mzuzu og Malawi har en ung befolkning og det er viktig at de er klar over problemene alkohol skaper for utvikling i landet, sa han videre. Malawi Alcohol Policy Alliance (MAPA) er et nettverk av frivillige organisasjoner som mener at Malawi trenger en ny alkoholpolitikk. Alliansen er blitt etablert som et resultat av en brei mobilisering for å sikre folkelig støtte til alkoholpolitikken. Seminaret i begynnelsen av mars var et ledd i dette arbeidet. Et utkast til en nasjonal alkoholpolitikk foreligger nå, men den er ennå ikke vedtatt. Forslaget har ligget på bordet en stund, men det var vært stadig nye runder med møter, både mellom departementer og andre interesserte parter. Dette har forsinket arbeidet. - Dette er et kjent fenomen vi ser flere steder. Alkoholpolitikk kan være et vanskelig tema og det er mange interesser inne i bildet. Sjøl om det oftest er helsedepartementet og helseministeren som er ansvarlig, vil gjerne både politikere og byråkrater i nærings- og finansdepartementene også mene sitt, sier Øystein Bakke fra FORUT som holdt en av innledningene på seminaret i Mzuzu. FORUT har støttet MAPA både faglig og med midler til arbeidet. Innslagene på seminaret underbygde behovet for å gjøre noe med alkoholsituasjonen. Sjøl om Malawi er et land med relativt lavt gjennomsnittlig alkoholforbruk, er forbruket i enkelte grupper svært høyt. Et av temaene som ble tatt opp både av det lokale politiet og av ordføreren var problemet med salg av sprit pakket i små plastikkposer. Disse brukes særlig av ungdom, og siden posespriten har høyt alkoholinnhold, skaper det fort problemer. Et forestående forbud mot salg av sprit i poser ble diskutert. Et annet tema som skapte stor inter- esse var en innledning om maskulinitet og rus av Charity Phiri fra Drug Fight Malawi. Hun påpekte at stort alkoholbruk ofte blir ansett som et maskulint trekk, og at dette ofte blir en del av en problematisk mannsrolle med vold, ubeskyttet sex and andre uheldige sider ved kjønnsrollemønsteret. Seminardeltakerne avsluttet med å legge planer, ikke bare for å drive alkoholpolitikken gjennom i landet, men også for hvordan man kan bidra til at den settes ut i livet når den først er vedtatt. Alkoholpolitikken i Malawi Malawis alkohollovgivning er fra slutten av 1970-tallet, og alle er enige om at den trenger en fornyelse. I 2008 avslørte FORUTs samarbeidsorganisasjon, Drug Fight Malawi, at alkoholindustrien hadde satt i gang en prosess for å få på plass en industrivennlig alkoholpolitikk. Dette ble starten på en mobilisering for å utarbeide en folkehelsebasert alkoholpolitikk med brei folkelig støtte. En rekke møter og diskusjoner ble arrangert rundt i landet og en gruppe ble nedsatt for å lage et utkast til politikken. Malawi søkte også råd fra Verdens helseorganisasjon. Forslaget til alkoholpolitikk som kom ut av denne prosessen har så vært på høring i departementene og et forslag fra helseministeren ligger nå klart til behandling hos presidenten og regjeringen. 22 forut nytt

23 ADD Forebygging først mot narkotika FORUTs Dag Endal deltok i midten av mars på FNs store narkotikakonferanse i Wien som medlem i IOGT International sin delegasjon. Med seg i bagasjen hadde han FORUTs nye temahefte om narkotika som utviklingsproblem. Diskusjonen om narkotikapolitikken har blitt polarisert de senere årene, med legaliseringskrefter på den ene siden og en mer kompromissløs linje, ofte kalt «krigen mot narkotika», på den andre. Dag Endal mener at denne polariseringen er uheldig og at det finnes en tredje vei. - Det finnes et stort politisk handlingsrom mellom de to ekstreme standpunktene om legalisering eller «krigen mot narkotika». Dette rommet må regjeringer og organisasjoner bruke til å utvikle en bred, balansert og human narkotikapolitikk. Norge har en slik politikk, mange andre land har, og enda flere burde få det samtidig som det er behov for nytenking og nyutvikling av strategier og metoder innenfor FNs narkotikakonvensjoner. Dette er enda mer situasjonen for utviklingslandenes del, der helsevesenet allerede nå er langt fra tilstrekkelig til å avhjelpe problemer som allerede finnes, sier Endal fra Wien. Den årlige Commission on Narcotic Drugs (CND) foregår ved hovedkvarteret for FNs kontor for narkotika og kriminalitet i Dag Endal, Kjell-Ove Oscarsson og Pubudu Sumanasekera. Wien (UNODC). Årets sesjon er en viktig del av forberedelsene til at det i 2016 skal gjennomføres en spesialsesjon av FNs generalforsamling (United Nations General Assembly Special Session UNGASS) om narkotikapolitikk. CND og UNODC forvalter FNs tre narkotikakonvensjoner fra 1960,- 70 og -80-årene. I tillegg til selve CND-møtet var uken fylt opp med en rekke sidemøter, lobbyvirksomhet og nettverksbygging. IOGT International hadde en stor delegasjon på møtet, med blant annet IOGTs nye internasjonale president Kristina Sperkova. IOGTs Esbjörn Nytt hefte om narkotikapolitikk og utvikling Hörnberg har en sentral rolle som leder for samarbeidsorganet Vienna NGO Committee on Drugs. På konferansen deltok også to norske ungdommer. Juventeleder Maria Aspen deltok på ungdomsforumet som kom med innspill til selve FN-konferansen. Hilde Thoresen fra den europeiske ungdomsorganisasjonen Active var blant annet leder for et seminar om ungdom og narkotika i Europa. «START WITH PREVENTION the most effective way to reduce drug harm» inngår i FORUTs serie av temahefter om rus og utvikling. Heftet er FORUTs bidrag til den pågående UNGASS 2016-prosessen. Med heftet vil vi vise at det finnes en tredje vei i stede for den ørkesløse debatten om enten legalisering eller krig mot narkotika. Heftet legger naturlig nok vekt på utviklingsdimensjonen i narkotikapolitikken. Rusproblemer rammer alltid de fattigste hardest. Utviklingsland tenger ikke enda en stein til byrden i sin helsepolitikk. Forebygging må alltid være hovedstrategien. Ingen land vil ha ressurser til å løse narkotikaproblemene gjennom bare å satse på behandling og akutt hjelp til russkadde. Hefte er de første som produseres med FORUTs nye grafiske profil. forut nytt

24 Barneaksjonen Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon Biswas og Puspa er to av barna vi møter i FORUTs barneaksjon. Om lag 1400 norske barnehager og 100 barneskoler har blitt kjent med barna fra Nepal i barneaksjonen høsten I vår er FORUT i gang med å lage nytt innhold til barneaksjonen fra Nepal, og vi kan love et spennende og varmt gjensyn med barna Biswas, Nischal, Puspa og Anjali! leting etter nesehorn og krokodiller. Barneaksjonens grunnlov I fjor høst sendte mange barn i Norge inn forslag til en egen grunnlov for FORUTs barneaksjon, samtidig som barna ved krise- og omsorgssenteret Balika Peace Home også ble utfordret på det samme temaet. Basert på alle disse innspillene er det nå laget en egen grunnlov som presenteres for alle deltagerne i barneaksjonen til høsten. Barneaksjonens grunnlov er en Ingvar Midthun, FORUT I februar var et team med musikere og fotograf på plass i Nepal for andre gang. Siden i fjor har inntekter fra barneaksjonen nå sørget for viktig oppgradering av to skoler i Pasthali noen mil utenfor Katmandu, og dette skal vi se mer av i høstens barneaksjon. I filmene blir barna fulgt fra tidlig morgen til sen kveld, og FORUT er bokstavelig talt med opp på elefantryggen og på Bhagawati snakker om barneaksjonens grunnlov. 24 forut nytt

25 Barneaksjonen enkel tekst som passer fint for samtaler med barna om barnerettigheter og hvordan vi alle har et ansvar for hverandre, enten vi bor i Norge eller Nepal. flotte inntrykk fra Nepal via nye filmer, CD-platen og nye fortellinger til høstens aksjon. Mandala barnas egen fargelek Mandala er en farge- og meditasjonskultur med lange tradisjoner Hinduismen og Buddhismen. Mandala kan oversettes med «dekorasjon i en sirkel», og brukes som en støtte til konsentrasjon, meditasjon og selvutvikling. Barneaksjonen 2015 har laget sine egne versjoner Puspa og Anjali viser fram det fine solteppet. Solteppet I år blir vi også kjent med Solteppet og eventyret som følger teppet. Eventyret er inspirert av et nepalsk eventyr som handler om barn og rettferdighet. Som vanlig får barna mange Slik ble min mandala, forteller Puna. etter inspirasjon fra Nepal, og vi håper på mange fargerike bidrag fra barn over hele landet til høsten! Biswas og Monki. FAKTA Nepal flott og fattig Nepal er et fantastisk og frodig fjelland inneklemt mellom India i sør og Tibet i nord med om lag 30 millioner innbyggere. Overalt møtes barn og voksne med hilsenen «namasté». Samtidig er Nepal et av verdens fattigste land, og om lag tre fjerdedeler av befolkningen livnærer seg på små gårdsbruk spredt over hele landet. I følge FN lever hver femte familie i landet under fattigdomsgrensen, det vil si at de har mindre enn 8-12 kroner dagen i inntekt. En borgerkrig fram til 2006 har ødelagt mye for Nepal, men i de senere åra har fred og frie valg bidratt til det viktige arbeidet med en ny grunnlov. Dette arbeidet har pågått lenge, men senest på nyåret 2015 mislyktes nasjonalforsamlingen i å få vedtatt en ny grunnlov. Derfor fortsetter arbeidet, og målet er et demokrati der alles rettigheter blir ivaretatt. FORUT har arbeidet i Nepal i mange år, og mye av arbeidet skjer gjennom et samarbeid med CWIN, Child Workers in Nepal. Les mer på forut.no/prosjektland. Barnehager og skoler kan allerede nå melde seg på høstens barneaksjon! Ta kontakt på telefon eller send en e-post til forut nytt

26 Barneaksjonen Levende musikklek! Aldri før har levende musikk fra FORUTs barneaksjon nådd så mange som nå. Det er gruppa Bonanza Kidz som utgjør «Barneaksjonens musikkverksted» i 2014 og 2015, og de har laget en CD-plate med musikk inspirert av livet i Nepal. Musikerne Roger Græsberg, Krister Skadsdammen og Anders Auberg har vært med FORUT til Nepal og krise- og omsorgssenteret Balika Peace Home et par mil utenfor Katmandu. Der har de sunget og spilt sammen med jentene, og nå er denne musikken bokstavelig talt ute på veien i Norge. Roger og Krister har tatt fri fra faste jobber, og satser nå på konserter over hele landet. Turneorganisasjonen «Musikk i Hedmark» betalte for en omfattende turnevirksomhet i innlandet sist høst, og det resulterte i hele 65 konserter for nærmere barn, der barna også selv blir en del av musikken. Våren 2015 er de to i full gang med nye konserter med over 30 avtaler på plass allerede tidlig på nyåret. Med samarbeid mellom flere barnehager blir prisene for konsertene ganske lave, og FORUT har fått mange tilbakemeldinger på at det er gøy med barneaksjonens musikkverksted i levende live! I mars var det Rogaland som var spillested, og i april reiser Roger og Krister videre til Telemark og sørlandet. Ønsker din skole eller barnehage besøk av musikkverkstedet? Ta kontakt om en konsert med Roger Græsberg på epost: Fulle hus og stor stemning over alt der Barneaksjonens musikkverksted har holdt konserter! 26 forut nytt

27 Gåve til FORUT Vi i FORUT fikk i midten av februar en hyggelig hilsen fra en gutt på 7 år som heter Vegard Tveit. Vegard bor i ei lita bygd i Gulen i Sogn og Fjordane som heter Nordgulen. Han skriver: Eg heiter Vegard Tveit, 7 år. I vinterferien min har eg selt muffins for kr 10,- pr. stk i bygda der eg bur. Eg fekk inn kr 750,- og ønskjer å gje desse pengane til FORUT. Muffinsane har eg laga sjølv, med litt hjelp av mamma. Mamma n til Vegard skriver: Vi hadde ei positiv oppleving i bygda vår når vi gjekk runden å selte muffins, og ikkje minst har min sønn det heilt fantastisk no når han ser kor mykje pengar han har klart å samle inn på så kort tid. Vegard har kjenneskap til dykkar organisasjon via barnehagen og no skulen. Det var ikkje tvil hos han når han skulle velje kven som skulle få pengane. De gjer ein god jobb, og ha fine opplegg for barn. Vi i FORUT synes det er utrolig hyggelig med slike henvendelser, og blir stolte av å få slike tilbakemeldinger! Tusen takk for innsatsen, Vegard! Takk for gaver til vårt arbeid Eiendomsspar AS Veidekke AS Oppland Arbeiderblad Digisys AS Gjøvik Elektro & Automasjon AS Norsk Tjenestemannslag IOGT Juvente Juba MediaPed Revygruppa Urbane Totninger KLP Toten Transport Thermo-Floor Åsane Folkehøgskole Oslo Yogafestival Mjøsmuseet AS Takk også til privatpersoner for deres gaver og alle barnehager og skoler i Norge som hvert år deltar i aksjonene våre! Småstoff Nå i mars og april kommer potetplantene opp av jorda på åkerlandet i Nepal. Her dyrkes først ris, før bøndene med håndmakt omformer landskapet til et potetland med hakker og spader. Dette bildet er fra Pasthali, noen få mil øst for Katmandu. I dette området høstes også landets søteste og beste mandariner, som selges til gode priser i byen. Er du FORUT-fadder og ønsker å øke ditt månedlige bidrag? Ta kontakt med oss på tlf , eller på e-post: så hjelper vi deg med det. Ønsker du å støtte FORUT med et engangsbeløp, kan du betale inn på: forut nytt

28 Skoleløpet Anita, Shristi, Anjali og Mehaki går på skole noen mil utenfor Nepals hovedstad Katmandu. Velkommen til Skoleløpet 2015! I år er temaet i aksjonen Skoleløpet «jenter og utdanning», og arbeidet med materiellet til aksjonen blir laget i disse dager. Temaet er løftet fram av statsminister Erna Solberg som en viktig satsing for regjeringen, i tillegg til at Malala også trakk det fram i sin tale ved tildelingen av Nobels fredspris Da sa 17-åringen blant annet at temaet jenter og utdanning handler om oss alle: 28 forut nytt «Denne prisen går ikke bare til meg. Den går til alle de glemte barna som ønsker seg utdanning. Det er titalls millioner jenter som fortsatt ikke går på skole. La oss skape likhet, rettferdighet og fred for alle. Vi må alle bidra, ikke bare politikere og verdens ledere, men også du og jeg.» Alle landets barne- og ungdomsskoler får invitasjon til Skoleløpet i løpet av våren og høsten. I Skoleløpet blir elevene som deltar kjent med fire flotte skolejenter i Nepal. Mehaki (17), Anita (16), Anjali (11) og Shristi (12) går på skole noen mil utenfor Nepals hovedstad Katmandu. Våren 2015 er dette fire fine jenter, men smilene skjuler en tung barndom preget av utrygghet, vold og utnyttelse. Mehaki har fått beskyttelse og omsorg i et FORUT-støttet prosjekt siden 2012, etter at hun ble funnet på gata i Katmandu av politiet. Da hadde hun rømt fra en privatbolig der hun hadde blitt holdt som hushjelp. Anita kom til Balika Peace Home for

29 Skoleløpet fire år siden. Hun ble mishandlet hjemme. Anita vil ikke hjem til familien sin, men FORUTs partnerorganisasjon CWIN arbeider for at noen fjernere slektninger kanskje kan overta omsorgen for henne. Anjali kommer fra en fattig familie øst i landet, og hun måtte arbeide på et hotell for å skaffe inntekter til familien. Det var store rusproblemer i familien, og nettopp det er tilfelle for mange jenter som rømmer hjemmefra som barn. Shristi har bodd på Balika siden november 2012 og har også rømt fra en familie preget av vold og rusproblemer. Men det viktigste for alle fire jentene er at de nå er på vei tilbake til et trygt og selvstendig liv. Det innebærer blant annet en god utdannelse! Du hører mer om de fire jentene i Skoleløpet sørg for at din skole blir med! Kontakt FORUT for påmelding på telefon eller epost til Konsert og fest for oppusset skole Fredag 6. februar var det stor konsert og fest på Bal Adarsha Primary School i Nepal. Mange av jentene som bor på det FORUT-støttede omsorgssenteret Balika Peace Home er elever på denne skolen. Med inntekter fra FORUTs barneaksjon har vi finansiert bygging av sikkerhetsgjerde, planering av skolegården og innvendig og utvendig oppussing. I tillegg sørger FORUT nå for innkjøp av flere lærebøker og annet undervisningsmateriell til skolen. Festen var en feiring av godt partnerskap for utvikling, med FORUT som æresgjester så takk til alle i Norge som støtter vårt arbeid! Fra skolen til jentene. Skolen pusses opp og nye læremidler kjøpes inn med støtte fra FORUT. forut nytt

30 Småstoff Oslo Yoga inngår samarbeid med FORUT Stiftelsen Yoga hjelper barn har valgt å samarbeide med FORUT i 2014 og Bakgrunnen er at begge parter har et felles mål om å hjelpe indiske barn til utdannelse. Stiftelsen forvalter overskuddet fra Oslo Yogafestival, som hvert år doneres til utdanningsprosjekter i India eller landene omkring India. -Vi oppfatter FORUT som en seriøs aktør, og kontakten vi har hatt så langt har vært tillitsvekkende, sier Jannicke Wiel i stiftelsen. - FORUTs nære samarbeid med lokale organisasjoner gjør at vi tror hjelpen kommer frem til dem som virkelig trenger det. Oslo Yoga støtter FORUTs innsats i India med pengestøtte i både 2014 og Pengene brukes til etableringen og oppstartingen av det nye skoleanlegget Surhaksha noen mil utenfor millionbyen Bangalore sør i India. Her har FORUTs partnerorganisasjon APSA bygget et senter med plass til opptil 100 barn med særlig behov for skjerming og støtte etter overgrep og rusbruk. De første barna flyttet inn på nyåret, forteller generalsekretær Morten Lønstad. Han forteller videre at Suraksha tilbyr alternativ opplæring i trygge og landlige omgivelser, slik at barna får den tida de trenger til å tilpasse seg et normalt liv. Barna får skolegang, veiledning og medisinsk og juridisk hjelp, forteller Morten. Jannicke Wiel i stiftelsen Yoga hjelper barn sier det er viktig for stiftelen å støtte konkrete prosjekter der innsats og resultater kan følges over flere år. På den måten kan de som støtter og følger denne innsatsen se at pengene kommer til nytte. Anders Auberg til høyre, sammen med sine to medmusikanter i barneaksjonen, Krister Skadsdammen og Roger Græsberg. Barneaksjonens egen Monki er også med! Pengegave til FORUT I mars fikk FORUT en gave på kroner fra Veidekkes fond for «hjertesaker» blant sine ansatte. Anders Auberg er ansatt i Veidekke, samtidig som han to ganger har vært med FORUTs barneaksjon til Nepal som musiker. Anders forteller at det var helt naturlig for han å søke om støtte til FORUT og CWIN i Nepal. Dette arbeidet blant jenter i krise i Nepal har helt klart blitt min viktigste hjertesak. Derfor vil jeg bidra med penger til jentene på Balika Peace Home, slik at de kan få fullført skolegangen og ta en yrkesutdannelse, sier Anders. Hvilke tanker har du om jentene Vi har fått ny logo! Den observante leser vil ha registrert en endring i FORUTs grafiske design siden sist, noe som har utgangspunkt i den nye logoen som nå er offisielt lansert. FORUT har lenge følt behov for en modernisering av sin grafiske design, både når det gjelder skrift, symbol og farge. Grafisk designer, Petter Garås, har stått for utviklingen av på Balika etter dine to besøk hos dem? - Jeg blir jo glad av å tenke på hvor fint jentene på Balika har det, når man vet hva slags kriser jentene har vært igjennom før de kom dit. Gleden, håpet og entusiasmen alle på Balika Peace Home viser for barns rettigheter, utdanning og likeverd er prisverdig. Jeg er stolt over å ha vært med på Barneaksjonen 2014/2015 og kommer aldri til å glemme de to turene våre dit, avslutter Anders. Vi i FORUT svarer med et tusen takk for engasjementet, som altså endte med en pengegave på kroner! den nye logoen og en medfølgende profilmanual. For å plassere FORUT inn i en utviklingskontekst, åpner den nye logoen for å kople utsagnet, «Verden kan forandres» og «Making a difference» (i den engelske versjonen) til logoen i stedet for Solidaritetsaksjon for utvikling som fortsatt er FORUTs offisielle navn. 30 forut nytt

31 Småstoff FORUT mottar midler fra Alfred Berg Humanfond 14. februar ble den 15. årlige utdelingen av midler fra Alfred Berg Humanfond til veldedige organisasjoner avholdt. FORUT var blant mottakerne, og fikk kr Totalt 20 millioner kroner ble gitt fra fondets kapital til 49 ideelle organisasjoner. Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter strenge etiske prinsipper. Humanfond investerer kun i selskaper som tilfredsstiller høye etiske krav, og investerer ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, alkohol- eller pornografiindustrien. I tillegg donerer andelseierne 2 % av fondskapitalen til veldedige organisasjoner. - Det er fonds- sparerne selv som har bestemt hvilke organisasjoner som skal motta midler ved Humanfondutdelingen. Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig hvilken ideell organisasjon de ønsker å støtte, forteller Alexander Hofsmoen, kontaktperson for fondet. Sparing med god avkastning Fondet er en god investerings- og sparemåte, og leverte i 2014 en avkastning på 15,7 %. Humanfond investerer i hovedsak i norske aksjer, men også en viss andel i utenlandske aksjer. Den etiske investeringsprofilen til fondet innebærer at finansielt attraktive selskaper blir analysert i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet før det eventuelt investeres. Totalt har Humanfondet delt ut i overkant av 20 millioner kroner pr. år igjennom 15 år. I perioden FORUT har vært tilknyttet fondet har vi mottatt totalt kr. Fondet er en god mulighet for privatpersoner til både å spare på en gunstig måte, samt donere penger til veldedige organisasjoner. Gå inn på nettsidene alfredberg.no eller kontakt Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer info. Reiser med mål og mening FORUTs prosjektreiser 2015/2016 Nepal I : Uke 41 - Fredag 2. - mandag 12. oktober Påmelding seinest 1. juli 2015 Nepal II : Uke 42 - Fredag 9. - mandag 19. oktober Påmelding seinest 1. juli 2015 India: Uke 46 - Fredag 6. - mandag 16. november Påmelding seinest 1. juli 2015 Sri Lanka: Uke 9 - Fredag 26. februar tirsdag 8. mars Påmelding seinest 31. des Priser: Sri Lanka kr Nepal kr India kr (Pakken inneholder: flyreise tur/retur fra Gardermoen, reiseleder, hotell på enkeltrom, minimum to felles måltider pr. dag, sightseeing og andre programkostnader inkl. transport) FORUT tilbyr reiseopplegg med mål og mening for sine ulike støttespillere. De planlagte reisene i 2015 og 2016 går til FORUTs prosjektland i Asia og gir deltakerne unike opplevelser gjennom prosjektbesøk og møter med FORUTs lokale prosjektpartnere. Kulturopplevelser og noe turisme inngår i programmet avhengig av reisemål. På disse reisene prioriteres FORUT-faddere, barnehager og skoler. Reisene er også åpen for medfølgende og andre med tilknytning til FORUT. Når det gjelder påmelding, gjelder prinsippet «første mann til mølla». Kontaktperson: Terje Heggernes, Mobil forut nytt

32 Returadresse: forut-nytt, Postboks 300, 2803 Gjøvik b lua til puspa får du i nettbutikken Puspa er et av barna vi møter i FORUTs barneaksjon fra Nepal. Har du lyst på maken lue som henne? Den kan du nå få kjøpt i FORUTs nettbutikk. Lua er strikket i ull fra Nepal med fôring i myk fleece. One-size barnestørrelse (ca år). Håndvaskes på 40 grader. kr125,- Rettferdig handel som skaffer viktige inntekter fil FORUTs bistands- og utviklingsprosjekter i Asia og Afrika. Les mer om hvert enkelt produkt i vår nettbutikk på forut.no Alle priser er inkl. mva. Porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 69,- kommer i tillegg. Gratis frakt på bestillinger over kr. 500,-. Varene kan også bestilles på telefon

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er Som betaler du 200 kroner i måneden. Registrer deg i dag på www.forutfadder.no eller bruk innmeldingsblanketten i denne folderen. FORUT er ein organisasjon

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

- utvikling for alle

- utvikling for alle - utvikling for alle FORUT FORUT en effektiv organisasjon med godt prosjektarbeid. Konsulentfirmaet Scanteam evaluerte FORUTs arbeid på oppdrag av Norad i 2008. I konklusjonen heter det blant annet: I

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7.

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 7. Teatergaten 18, 5010 Bergen -55 90 96 90 - info@kolibricarf.no - www.kolibricarf.no - Kontonr: 3411 22 82159

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer