5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark"

Transkript

1 Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Samling notater o.i om Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv Forfatter Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen Dato År 1959 Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) dimmune Fylke Finnmark Bergdistrikt I: kartblad I: kartblad Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Råstoffgruppe Råstofftype mendrae. innholdsforteenelse eller innholdsbeskrivelse En samling notater, brev o.l. fra Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringsliv. Bl. om malmundersøkelsenei Bidjovagge.

2 / 7vAiu kithatark.duachaw gidionw, asii* kih40.44»tcd " jedby icu a./a&ï telato cazis;-46e FAW) åk) aty ed mal 4: 7?>t ttjace4sele /~ /34,tionetc iteta}, ita;e1i~n_e( ha< a' ba al LI stat aifttito 41)1( frang< licibalteit Ati hicuizt-etx frctucc,,, fip a«.t24,4 /3)44a/a>t-e_ / 10,4orie hteca-47-c 9,17) th nszfri(a), 3, twnçj 4Jk acraly cw :432a-9-/,;/-4., /*/.44.. i. Q Gtm. Altik,44LL4((47»),-.<nk 44c 6 a. frp, tif #;;Ideaa fi)«ia f " :61 id4, t41/t.«, /44; 1 firp.4ef»337' ermf 4tyr,24-, g 4-4,61 ez) uli, citt.4t ( ,- n;$4dat tt;edm,-4 /4/.4,,a(04.; f a.) fies% r aas«4ar& 44&gcc f /41. fra+, i;1454-)- arrt4 4 4-schticia.47?-e La-2 narh4; l avic a 4 1-il itiltu'acua nnita C4 :."11h4/erk Atta; (r/pytta? /Ifici Æafielfgana.,. se.ihe Itc;t4 1»»: L (Itt &Athe4.!A.y)Eavr-itrau.;,/,, 92,c41 q 64.at /r. 2. sz. ati dza (-4.4» tf zrz c4c 164~1. fr /7Z4:4 4 V / ,44 Va: PeCt4«("41(7~.) 12.~ , b ya4.. Atz.-kai 671 ar, c24 attfri; 4,7r4,IL, 4:44 4/4 1dica 4,9,4 frk plate;re si,, 4, inx fr. s. '/ c24aft4-44t*j-4,, i4ir,4 szigikik

3 dl 4c 4,11 /»en (1;44iy/ 7,;414.( /1/17/// t."4: %Æt4,0, ittba de,c0 dki-ecet. :1(1:d 21/ /21- Qh (rc thrb. ;4( Llt» 'oft, ilia ti344fi /4-4 fic' ef. I.1> n- /44 ftsfaa (Z4.fltn j j,.v t Jn; 7.21[1? :741fa )6»trA;51., fr), atrldt / o14d1t. le4e. ad aar riditatt y 4"4, # )vaa / 7. fre d-gaa q I aa if 79, as)...c.(44<; Wtarfeaa Valecc..4 / n;frittia;t;\-ni)/w osnmak44 75**0,n,, P 67/, *44.(4, vffit474ecc4c 62* a' 4 g. 2brc.ct," Pme ri-nsnr 4"? yte," 4)2; 74ev. Z atide 4.:tf anncit.,- 4, naa ria 01-4 å-imer ortacia, neet i 441. itt;fr- na.grt_ le dite-t, 14?)*>., cip å ast.,44.16-; 6", æef ia:+tu-dec e. e47tt A4».444. c-f/ava 4:0 Flp dap a-en. erty (17)fisc") at44;c1 c' nntçac ' Æ14, fryfretaa:t y ifiz;tùc æ-a4cic, y, irki)~44 e4, 4i 4, ' 1S. Ffrza.tiem niacit; Licar ra.oza, - 17cer,,41,4) -, 1* , ge14,..4c.ze ok n '46 «teren,4a-ce< /4«--44'4 4, 4coe,»4 /td4ac4 4, itha_fa.;, 7",«:4), Le44;4. rukat4 ted cechtzas cla 41r ine-2<tia aga-4 ( 'tctyr est,.6tte4: fre4 ensen.,cant.44ai duat eut ar-sc 4z-gasav 19, ifitc )1. n,ctitt1e6t1, 4 y v. isc.c9 4da2,4)c~4fr, ficcine. eirrnriij 6,-4/nanot) 4417, def 7riel taieylf nnt, q%2 ildia #(24-4 tol»c Mza fli-vet 4« z, CadAiA-4.tJ -arria clitv c"' 41: 5s thttryrac.. ære4,497.a ÆLutiat 6-6,:h 9 Z11;24dta.4,,e4r>v,;, 4Av //2 1)24, krblers«ee<; 7,ftadjec4' ystie:41lat elæ.a gay 744. i ty kst, m ay? cff56v4.,to.cert,. cto3ku.t7, Atm tdc.; L"?:: fi/cmc /zo /yo t t f A

4 itilim R-4.1% dini4deci,i iat'etirå nitt frkser /4, 6-4 1,kb bcd ileats4w ez,i) ett;44itrea.teilecoo et."1, e1-4 fryi, 0e; diu iteokta a.4 Li 446, aj åt(mdfi_att isn'rtv,, desisi knfrali eta:t ekeit Mcdtta naitt a(r QtitaAr av- -6,9)ik«liftv (744., /1»* /1-rx4,~474. Q0 gill tel7aa«4' 4 4. ont4 ZId4,freag1114(Ael 3::t7y14),(2,24.4;9 4 t c44-674æta;447 6). e v, 4 dl a; d4 afeni-iltio zt74 t0 aa if" A 4tt4.144, 4.(a, 194-ppFyiet;"?_,(26'-x on, ; 4-n,71 k-inakt Sew#4,,fin," ' idesaidee4 ()-244Z" (.4 ai) Astit :4Ax.., tanif /47-ear nir-~ t 920;ttc/4 4, cfn2t2t/4 It? 4)kiças>44,4, 72~4( 4.`. 2 : /1-141,440, atad4 ) Qcli tarnt 4.4..tc, 4344«a(77.Ltet(C-CF S2) a< /da, (::+(-<:(;)14.A 4, Zie/c2< t` %(-«. <714-6 e. tz-tht<tekk,,,t. a7) act z. 'ea-744t4, rtmeid,44; fiv atl 12 KAtdi". 2 a /0 - ".?. a.rh-zif 44/ Tizik P1.444priitifeLC, 2, /144 4,4 4 44, tt,11i 1GLjt;J (1-12-(:(72-evcf6Y4+9 11,';',S4,-411Y -ktf a azt eted bithiett -r4r at /2.4ctiac 75»~a17rd4 ter, *.. 3 ina, 4,4 c. /667) ato4a4, 24M df IA& /n-7. 4 a ned-cman.c.cle-34ren, geooca ancalc-~«9 Alaat & 44: Stia br>«, 173Y0 //e/a4., ihs 'Cef ), et4gma c ist.4 4it1at3kJ4 42Ar 42 A44-1(7enw 2 A ta L#14(46 41-bik et7p >Jfls" 2-344:er eitowit 246a:. ruat; j44 -s Icråkmat ai teati ketior; eit tv. t f4e. npp. 61-ke-tr»._

5 / witt.t4 Mi4 L4MttWA ctac C 13-ilaiån4a Intat. a44:14ltr(4 att h'i-zia;4tn<44frnt, t.),-mt 4mairra-iq cbc-4-49 XfribiLlh7.7,4 dc2<1c4,'n't.;;;cd onst«qp bvr i 4/4.aid ced~, 3/44; e4 4z.3- sta:( 41 åtija b 3 LL hj 4ttati-44, \irmali,;)«lasite bet': I.ta:a (73 iite.t kiai4 tru: (ecte2citt, we,(64,%; 3th - (tert coa, hn.4.1, 41Vit4 < 1%12wir p 4.4Å McitiqLthz., fr qrrr;ntal ofå madat rt dt httup-o$ Y4,-;k itkr te 2J-Zi 1h4459 ic;it Åtp frinzialva tufr,," A ti e2.4.th ki-fiza ih,14,4 f2d4. ietv orrit - <4;4 h4r., i-ø"4:f Si*Ystt "Pti.124.4_44444-Ce.) 42, c. jefai cr)4( #7.44.fr, 4 44A tiaticettiat&cet.; dent d't 464ct. fr:yek-4 Q-4-4t4(.., lataa& b-u. ep 4:142,14) 4. 4~{ 1-.<4 :44/ 7ii4,44~ fixo, ceca; 1 ttae4 etj. Z49 TEdi prn ,,,4:m seta.4i4104>ct- o#7,-4 Z et man_iànq 4,1/4 4 frn.46 ti ad /jk af 4,4at 4 V. adet-c& cif el4r42.-vit 67)eta/ii vt. Pliz frat chq 24) 44. /2,A, it 44«dz,( aa e1 tse,g, rn (igtr)114-;,..-74)«/1 Aetti, (*'4 1411City ab /10414, gdj,, /h)y. ittpfre A444.4 at, dkti" eykla4,

6 ;actigird dk41 i Sizti -å rli xt inkttt 4(a4Le..Z4 huad, ab14 7,,,q, &, avik (apc,n-ast,,., g. frt:i Ce«.4- MelegAtte 4 1featt~ 144, att alilikf na,i ,4a, 3,, dt,,,,<, ce.." Zke. eant 8. Atn int a<1" ill itt4 47 & tta25 Chni < aespilaite 4p ftett, lat, at tnta, MIZA,c_frsfr-.62,./4" midtqt ? c' iidt a a-åf 4z«.-4«44. aand kl at< Geitr est ". Zleat lin:i t aordaf-, L 61.. er-x: a2424 d9 tuag 4,--n at,o4a4c. 4t pakwt", fier,,ceig4,4 67 tz: 424, er-44 4A ii* rd-ttin'az szt2zi. aå efee4, _L,. _., 1., L ctre. in'i"'" ( i `" t uct- &-ki r:clihge., n't":" ` an.(.4, "r 7 «-an r, q...4?._,,, 34). rik., 4,,,,4,4,4ch,,,,,, attati Cel-n; 4'edatv, Ac9. zeij64 staa:94.$7vety fiv (1-re-r) 114 ;1\ ClatS Fas nirle fitt the alt tfiead Aceni< cl~ nt di«si;44. mutt4 tk gif Agata eittele.

7 udist.4;,~4,44a.t. t- :34,~ iaz 4 # ad 0/467.6"Or fr4'n f r njy) 1/ 0~1641(i: Zrao. on). Beit.Usati 04) Å ateentåå led Am.en, Feal tat-asc(gailtest: (1/9 nas»ca. enn blis; Sta«47 itust" lao-az) (»,å) orzi-m) 4,ait/.41~. 474 flite &?0, Sne e(atf, (WrgiaLC (1(e, di: ,i2waihtn4q. (kork ), g &net«.et iturn 9. 4) ,,ac&- ag nat ($9 / //z 61 an4 kirkhga-- atm-4. ) //. eetri - atint 9t-tredy?"..; Pfrfre M, /2 #W4 fre-e-aricrovv. /1/4?. Alaat. 6fr /3-fee/2aterA *facûc*/ 4p,S14.44; /r. 6)4#214 (.4, (»ull) '4)7i/eaciv. /6. kniiitatc i4tt, Ah4fr,.. 4hiac,24*(c 1r. swaiæ qtrent, aarei,& cp/94:.(9/e C444,4 gq S;?, tit2, 2 ciatuac.;?? a? Arien Awbsist %,,J$ f ca-f") tiff-a.-44(, tor,j, % astiladitt <

8 groifotrogitn HELE NOPD-NORGES AVIS Svolvarn, den 9.okt flerr direktdr Karl ingva]dsen, Trondheim. Ad. Didjovagenndersiikelsene. Det, er med bekjagelse vl htirer at De Lkice har FALt Dem ti1sendi det ntiante mannskript samt eftsemplar av Lofotposten som avtalt. SA vel Deres mannskript som kart avis hle Cor lan2: tid siden rdort, klar her for forsendelse. Ved en men,-et heklazeliz inkurie er papirene blilt lat, til side. Vi henytter anledning-en til A takke ',)en for Deres elskverdtrhet overfor var avis. Deres mannskr ;:. har vmrt oss til stor hjelp or Jece, o de utdrast vi har _tjerm-itt hie Enlrrt med stdrste interesse av vare lesere. joktimentene CUlifeu vedlan:t rekommandert. Vedlerm rek. :rbfldif_rst LoCotpostens redaksjon, / i( (

9 "Didjovaggeundersakeleenew Foredrag holdt 1 NIT, Hergingenibrenesavdeling 106 april ~1~SSOM~S~aNISIale~l~ainalSOND KautokeinoKobberfelter,Statens Unders8kelserhar til formål å före undersökelseneav kobberfeltenei Hidjo vagge, Kautokeinoherred, Finnmark fylke, så langt frea at det kan avgjuree om forekomøteneer drivverdigeog 1 bekreftendefall utarbeide planer for anlegg og drift. Forhietorienør at eamer fra trakten hadde funnet 15se blokker med r1k kobbermalmv Samene var engaejert av koneul Gudleif Holmboe i Tromsti,som 1 mange år har drevet skjerpevirksomhet1 Nord Norge. HIlmfunnetviste en breksjesetruktursom sarlig fanget interessenhos fagfolk 1 Holidens Gruvaktiebolage Dette hente i 1951 og 1 de påfulgende 3 år ,gjorde det eveneke selekap innledendeundersfteleeri feltene. Doliden fremzet en eftnad til de noreke myndigheterom konsesjon innenfor et område på oav 650 1cm21 Kautokeinoherrød for videre undersdkelsermed tanke på eventuell bergverks drift. Da selekapetfikk evar på sin konseejonessknad sommeren 1955 ble den ikke 1mUtekommetidet den norske stat solv ville gjennomfureunderstikelsenav feltene. Det var den gang sterkt forskjelligeoppfatningerogså blant fagfolk om Dolidene Gruvaktiebolagburde meddeles konseejon eller ikke, Dranejerådetfor bergverkene,som var forelagt saken til uttalelee, delte seg med et flertall for øvensk konseejon. En norek gruppe fra neeringelivet utenom bergverkesektorentilbhd seg den gang å gjennomfbre undersftelsenefor egen regning.

10 Stortingetfattet i februar 1956 vedtak son muliggjorde undereftelsene. Alrnotverdimidlerskulle lo mill, kroner anvendes for undersukeleerav malatorekometenei finnmark, 1 fursto rekke 111djovaggofeltene.Motverdimidleneekulle ogeå gå til flyfotografering1 1$ av veetre Finnmark, ea. 40 % av fylkete landareal,geologiskkartlegning, understikelserav andre forekometerm.v. polidene rappert og resultaterble kjupt inn tor n.kr. ea hvormed selekapetfikk refundert sine utlegg. Staten oppretteten avtale med konsul Rolmboe hvorved denne får en Lrlig godtgjurelsei den tid undereakeleenevarer og royalty i tilfelle av drift. De rettighetersom staten har overtatt omfatter 71 mutinger. Kautokeino Kobberfelter,Statens Undereftelserer en egen administraejonsom sortererunder Industridepartementet. Denne foreetåø av et utvalg på 4 medlemaer,nemllgs formannen,departementerådkarl Skjerdal, Industridep, fylkeemannpeder Holt, Finnnark, direktiirkraft Johanneen,A/S Sydvarangerog underenelsenes d1rektbr, utvalgets sekretaerer byritejefundstran, Dergverkskontoret, Industridepartementet. Kautokeino Kobberfelterhar et f&talle helårs-eneatte pereoner, direktbr, geolog, tekniker, kontorejef,kontoressistent og fra 1 år en bergingen1sr. Ved starten ble det lagt opp et program for underefteleene med antatte arbeider, varighet og en rannekalkylefor omkoetningene. I programmetvar det antatt en mulig varighet av undersftelsenepå 4 år og et nakeimalt kostende på 6 mill, kroner inkl. innkjøpetav Bolidenrapporten. Videre foruteetteprogrammetat resultatenefra hvert år ble vurdert av utvalget om det var berettigetå gå videre med undereukeleeneeller å avbtyte arbeldene. Et aeget vanøkelig og neget vesentlig monent ved ellke underedkeleer er at diese avetemmee det objekt og de muligheterman har foran seg, så omkoetningeneikke blir urimelig htiye. Et grovt overslag gikk ut på kroner pr. tonn malm. I dette tilfellet svarer det til 2-4 % av antatt malnverd1.

11 Alt ble satt inn på å gjønnomfdreden fdrete undereftelsee. sesong eelv om tiden til forberedelservar meget knapp. Undersiikeløeneble lagt opp slik at vi 1 stor utstrekninghar benyttet oes av entrepriserfor de arbeider som egner seg for dette. For det förste har staten flere erganer som kan gjønnomförebetydeligedeler av unders5k elsene. Det trenges spesialfolktil øn rekke operasjoner og felteesongenpå disse kanter er meget kort, 3 h5yden 4 måneder. Ved bruk av entrepriserkan man også begrense de n5dvendigeanskaffelser. Undersdkelsenesadministrasjonhar stått for planlegging, forberedelser,ledelse og koordineringav de forskjellige underebkelsesarbeider.videre utförer v1 en stor del av de nödvendigeundersftelsesarbeider1 egen regl. Det samme gjelder de endelige ledd av bearbeidingen. Rmpporteringen, egså den 8konom1ske,økjør Upende for hvert kvartal. Ftter hver feltsesongør det utarbeidetegen rapport for under e8kelsesarbeidene. fl Bidjovaggefeltetligger på den veetre del av Finnmarkevidda, 4 mil 1 luftlinje nord vest for Kautokeinokirkested i nordhelletav fjellpartiettejaek1as mellom 6 eg 700 n.o.h. Björkeekogenetepper ved 500 a htlyde,så de klimatiske forhold er h8yfjellets. Årlig nedb8ramengde1 feltet er ikke over 400 mm. Adkometen skjør for det meste om Alta hvorfra det förer en 125 km lang ve1 sydover t11 Kautokeino. Avstanden fra feltet til nmrmette fastbeendeer ea. 4 mil. Feltene ligger 1 Vest Finnmarkeprekambrium,mermere bestemt yngre grumnfjellav karelsk alder. Yngre overskj8vneberge artør opptrer bare 1 2 ka nord for feltene. Like til de siste år da Norges GeologiskeUndereftelsebegynte en geologiskkartlegningav disse deler av landet er meget lite, for ikke å åi 1ntet9 utfdrt av systematiskeunder sakelser. Nevnes må bergmestertellef Dahle 110eologisk kaat over det nordlige Norge" utgitt 1879 hvorav grunn fjellsområdetfremgår meget tydelig.

12 s 4 For å utnytte seeongen 1956 var det n5dvend1g å gjennomf6re øn etor del av transportene på vinterfbre. Denne foregikk etter en 17* ali lang rute fra Alta via Kautokeino og omfattet over 150 tonn. På Pinnmarkevidda kommør vår. 18aningen eent og varer deesuten lenge på grunn av telen. Med meget flatt landskap og delvie myret terreng tar det lang tld fbr ølvene eynkør tll normal vannetand. Sommertransporten går også ut fra Kautokelno hvorfra det furer en primitiv ve1 knapt 1 mil opp til ejuen Stuoras javre. Herfra ør det transport over ejbene 1 vel 2 mile lengde og endelig kjiiring / terrenget ka frem til -- teltet. V1 har til eine tldør anvendt øn del flytraneport, men har ikke store nok vann for landing nmrmere enn 54.10ka fra selve feltet. For underbringelee av mannekapene ble det anekaffet 10 traneportable ekogekoier og et par eldre barakker. En meeee med kjukkenavdeling og provlantrom, et mindre kjemiek laboratorlum og et primitivt mekaniek verketed ør innredet i hue eom tidligøre har gjort tjeneete som provieoriek bebyggelse 1 Pinnmark. Midt i seeongen når belegget har viert sttlret er øn del av mannekapene under bragt i telt. Den tld av sommeren undereukeleene er 1 gang er Didjovaggelelren en av de ettirete tettbebyggeleer 1 Kautokelno herred. Dette har med eine innbyggere øn befolkningstetthet på 0.2 personer pr. km2, mene Finnmark fylke har 1.3 og hole landet 11 pereoner pr. km2. Mellom lelren og omverdenen har man nå øn radlotelefon eom ør tilkoblet riketølefonen i Kautokeino. Et dieselsølektriek aggregat pakiva flannee også 1 leiren. Med egnet redekap grr det forbaueende bra å kjure 1 terrenget på eommerfure ellv om overraekeleer og vanøkeligheter Ikke er ejeldne. Traneportene utgjar en meget viktig og lkke liten del av våre underøneleer. Over Didjovaggefeltet med omliggende trakter foreligger nå flyfotografier 1 1: Over de meet aktuelle områder i

13 5 feltet er det utarbeidet kart i målestokk 1$1000 med 1 m ekv*distanee på grunnlag av spesielle flyfotografier. Fortivrig finnes vanlige topografiske karter i 1$ og 1$ av forholdsvis ny dato over disse trakter. Den geologiske del av arbeidet med undersekelsene har vi selv tatt hånd om og til kartlegging, blokkleting og annen registrering har vi anvendt flere feltmedarbeidere, som for øn stor del har vurt studentør. I de 3 sesongene undørsøkelsene har vaert i gang er det utført meget betydellge arbeidør av Geofysisk Malmleting. Fjelloverflaten er som regel dekket av 18smateriale og mektighøten av dette er bestemt med seismiske undersøkelser hvor dette var anøkelig før diamantboring ble satt igang. Over starre områder ør det utført såvel elektromagnetiske målingør som egenpotensial kartering. En stor døl av undersøkelsøsarbeidene utgjar diamantboringene, som i 3 sesonger har vmrt utført av bergingenitir Andreas Erikaen på kontrakt. Siate sommer gjennomførte også Geofysisk Malmleting et betydelig borprogram. Undersøkelsene fører nødvendigvis med seg et meget stort antall prøver, hvor først og fremst kobberinnholdet økal bestemmes. Arbeidet med behandling av prever og analyser ør utført av Statene Rågtofflaboratorium. Så langt det ør mulig gjønnomfiires analysens på laboratoriet i feltet. Derggrunnen i feltet består for øn overveiende del av grønnsten eller rettere sagt grønnskifer. I disse epptrer ins foldedø og omvandlede sedimenter med en total mektighet av oa. 100 n. Poldningsaksen løper stort sett nord-leyd og fallet på dise, or som regel lite. Dølgelengden på foldningene ør av størrelsesorden 1 km og som man kunne vente gjentar foldningene seg. Sedimenten, består som regel av albit rike bergarter med vekslende grafitt-innhold, daglig kalt svartskifør.

14 6 Deseuten opptrør en lys albittatvartsitt bergart med over veiende innhold av albitt, men med kvartaltiak uteeende. Denns bergart er ofte eterkt brekelert og fører varlerende mengder eulfidør. I forbindelse med øn siste brekslering ør kobberklsen tilført ofte eamnen mød karbonetiske bergarter. En lys diabas ligger som en kjerne inni ant/k11- nalen. Kobbermalmen opptrer I viese partier lange sjenklene antlklinalen og malmfuringen har eln største utetrekning mot dypet. På grunn av sln sterre spr8het ør albitt-kvart. eitten mere brekelert enn evartskiferen. Denne har I dette felt vert til ator nytte ved de geofysiske undersdkelser da den regletreres forholdvls lett. Såvel albittsekvarteltt som svartakifer ør bergarter med mindre motetandedyktighet ovenfor erosjon enn feeks. grønnsten og dlabas. De malmførende soner ør soe regel dekket av morenemateriale, men på et geofystek kart avapeiles sedisetntene som etort sett nord-syd gående linje. I første undersøkelseesesong 1956 ble det ved boringer konstatert 2 forekometer av kobbermalm A og 13. Disse var forholdvie små og allerede det furste år ble det igangeatt underefteleesarbelder over et videre område. Sommeren 1957 fant man lobaliteten C, som ligger ca m lengere syd. Malmen ør hør helt dekket av 5.10 m mektig morene og bare enkesate blokker av malm kunne lakttas på overflateno Egenpotensialanomallene, som meget tydelig avepeller svartskiferens utgående, var av vesentlig betydning for den geologlake tolkning. Malmavsetningen kan fløre steder refereres til uregelmetesigheter I grafitt-akiferens forl8p i strftet. Til å begynne med antok man at malmmineralleeringen var ettirst aelve ombuyningen av antlklinalen som f.eke. i funnpunkt å. Forekometen C befinner seg flere hundre meter nedø på siden av ejenkelen av den opprinnelige antiklinal og bekrefter angtagelsen om at minerallseringens ettlrete utstrekning går mot dypet. Den malmnrende bergart er påvlet også i vestenforliggende soner, men her med kobbergehalter uten praktisk størrelse.

15 Det er allerede gjønnomftsrt blokkleting over stbrre deler av grunsteneområdet rundt Stuorajavre. Ved Suovra Rappat, 12 km i luftlinje nords.bet for Bidjovaggeleiren, har man funnet den eamme malmfbrende bergart både 1 blokker og 1 fast fjell. Her ør det konstatert 2 mindre utgåender a avetand og smrlig fra det nordligste er det produsørt en meget stor blokkvifte av rik malm, som ennå ikke ør fullstendig registrert. 1 av 3 borhull eist på emeongen 1958 har skårst den malzfurønde bergart og viste 5 %kobber lange 16 a i borhullot. Her har ogøå kobberzalmen en meget typisk breksje-etruktur og kobbørkis og bornitt opptrer i oztrent like mengder. I disee traktør er kobberkie et forholdvie hyppig underordnet mineral, ofte utviklet tom lommefylninger, men uten praktisk betydning. I den trakten soa hittil har vmrtidenstand for vår prespek tering er det også utftirt geokjemiske undereakeleer,smrlig med henblikk på kobber. Bestemzelse av tungmetall-innholdet elvesedimenter synee å vmre et verdifullt supplement til blokkletingen. Den typiske mala i Bidjovaggefeltet ør kobberkiø som eprekkefylning 1 en som regel meget lys bergart. StrBklengden av de konstaterte malmeoner ør fra knapt 100 m opp til vel 150 m. Hektigheten ør vanligvis 10 opp til 20 m. Dø 3 funneteder ligner meget på hverandre når det gjelder form, opptredende bergarter og gehalter. Kobberinnholdet veksler meget sterkt, noe en må vente ved denne slags malmforekoaster. Mineraliseringen er ugjevn og kan kanekje beøt karakteriseres som skyer med størkt varierende tetthet. Foruten kobber_ holder også malmen en del gull, gram som gjønnomenitt 1 maluonene. 851vinnholdet er forholdevis lavt. Bly- og siflmineraler opptiar helt underordnet, men derimot ftirer malmen gjerne et par tiendedels prosent kobolt og nikkel. De fleete dlamantborhullene er boret med 22 mm kjørne. Boring med 32 ma kjørne har gitt gode resultater og mindre trouble i sprukket fjell. Avvikelsen av alle borhullene er målt. Borkjernene ør fargefotografert, noe som har vist eeg å viere et billig og verdifullt eupplement til den 8vrige

16 registrøring. V1 har anvendt øn spesiell fremstillingsmåte for hvert enkelt borhull, hvor geologlekedata og analyøør for gull og kobbør er inntøgnet. Linjøn for 2 % kobbør ør gjort noe more markørt og foltene gir st arealmessigkorrekt bilde av kobbørinnholdet1 vedkommendeborhull. Por ana. lysøring av kobberinnholdeter det vanligvis tatt ut 1 eller 2 m langs stykker av borkjernenfor hver analyse. Det gjennomfsres øn omfattendøog systematiskbearbeidingav undersftelsesmatørialet. Dette har betydning både for den rent praktiske oppgave og har dessuten rent vitenskapeliginteresse for senere arbeider av lignendø art. Dl.a. har mikroskopieksundøreftelsørvmartanvendt 1 etor utetrekning. ly Etter 3 åre undersökelserer det gjønnomfbrten malmberegning 1 føltet for de 3 forekomøtenea, B og C. Malmberogningen omfatter kategor1en sannsynligmalm innenfor og 1 tillogg til oppboret volum. PorekomøtenA ør delv1s avdekket og dessuten så tett boret at man kan anvendo betegnelsenkjent malm. Det vil ses at mellom 2/3 og 3/4 av malmmengdoni berøgningen reførerer seg til lokalitøtenc. Malmen ør hør fulgt med diamantboringerned tll st midlere dyp av 150 m. Cjennomsnittlig malmareal er ea m2. I forekomøtenea og C et gjønnomförtem alternativberegning hvorav det vil ses at en reduksjon i tønnasjønpå oa. 30 % bare motsvarer 10 % reduksjon 1 kobberinnholdet. Dette henger sammen med at forokomsteneøtort sett har en midtre kjerne med huyers gehalter, mens mineraliseringenfortar seg 1 styrke m.otligg og heng sidea. Kategorienmulig malm 1 feltet ør vurdørt til liks meget som sannsyuligmalm eller mere.

17 9 Prinsippetfor malmberegningenør priemer langs fallet med utstrekninghalvveis til naboborhullog med mektig» heter og gehalter som konstatert i de reepektiveborhull. Kontroll av denne beregningsmåteved beregning av trekanter med hjurner i borhullenehar gitt praktiek talt de samme malnmengder. Foruten diese tre forekometerhar man et par steder i feltet diamantborhullsom har skåret malm med mektigheterog gehalter av praktisk störrelse. I dag knytter den störste interesse seg til forekomstenc og underslikelsesprogrammet for 1959 i Sidjovaggefeltet konsentrererseg om boring av dypere hull 1 denne lokalltet samt supplerendehull i den oppborsdemalnplate. Hvis malm furingen kan påviees i samme omfang til et dyp mellom 3 og 400 m etter fallet, vil man her ha en malmmengdepå 2-3 mill. tonn. Det kan ha noe interesseå se litt på hvordan betingeleene for en eventuell bergverkedriftarter seg på disse kanter. Pallet på malmen er ca. 60, og gruvedriftenmå 1 tilfelle bli underjords. Såvel grönneten som d1abas er meget eolide bergarter for avsenkningav skakt i moteetningtil evart skifer og albittakvartsitt. Transportmengdenefra malmen frea til en loddskakt 1 liggen blir ikke urimelige lange, selv på betydelig dyp. Under avbrgningav en slik forekomst vil man nddvendigviskomme i kontakt med svartskiferen,som etter vår erfaring fra diamantboringenekan vmre både opp sprukket og med liten holdfasthet. Det er også sanneynligvis at vanntiledgeti øn elik forekomst vil være betydelig. Forholdeneligger imidlertidtil rette for en forholdevis koneentrertdrift. Malmarealet1 denne forekomøt vil tillate en årllg avbygningpå mellem 1 og tonn. Por en videre underefteleeav disee felter vil en igangverendedrift gi store muligheter. Det er også en praktisk grense for hvor langt undersdkelsenefra dagen kan drives på så steiltstående forekomst med et malmarealpå bare ca m2. Som tidligere nevnt anses mulig mala å representerebetydeligemengder, et forhold som må tillegges vesentlig betydningved vurdering av mulighetenefor drift.

18 -10 Forelapigeanrikningsfors5kviser at kobberkisenkan anrikøø til en konsentratpå mellem 20 og 25 % kobber. Ved dette f5lger også en del av malmens gullinnhold. Sannsynligv/s får man undør flotasjonenøn like stor tonnasje k1skonsentrat øom kobberkonsentratemengden.denne vil utgjafreca. 8 % av rånalmstonnasjøn,så alt taler for at konsentreringen finner sted så tidlig som aulig for å holdø transportutglftene nøde. / feltet er det forholdsvisgod tilgang på vann, men det kan ikke fås med naturlig trykk. Krafttilf6rselenm1 komme fra utbygning 1 Reiummlven eller Altaavasedraget. Selv med øn så isolert beliggenhetsom B1djovagge,vil transportenfra feltet bli en overkommeligeak. Kobber.. konsentratmengdenfra en drift på f.eks tonn r&malm pr. år vil ikke utgpire mer enn oa tonn, hvilket evarer til 6 laster a 10 tonn dager pr. år. Ddt ør naturl1g å anvende biltransportog en god veiforbindelsemå alle fall etableresmellom feltet eg omverdenen. Avstanden fra Sbirkjoseni Nordreisatil pidjovaggeer ea. 125 ka, hvorav 1/10 blir grenve1 til planlagt indre trace av riksvel 50 mellem Reisadalenog Kautokelno. Denne veien 1,11sann.. synligvis også kunne holdes oppe vinteren igjennom. B11 transportenbyr også på den fordel at kjuret5yeneskiftes ut etter års bruk hvorved en stadig kan få skiftet til mere moderne og hensiktsmessigmateriell. Kebber egså 1 form av kobberkonsentrathar markedsmessigden store fordel at det finner aveetning til enhver tid. Prisene vil riktignok evinge med kobbernoteringene. Om det kommer til drift 1 Bidjovaggeb5r denne 1 fdrste omgang ikke leggøø stdrre an enn n5dvendigfor en rentabel drift. Produksjonen derfra vil ikke tilmermelseeviebli så stor at den alene berettigeret eget emelteanlegg. Derimot vil kobberkonsen tratet tra en eventuell drift på Finnmarksviddaviereøn kontingent som kan telle med om det senerd skal reises et 1nnenlandøsmelte. og raffineringeverkfor kobber. Forel5p1gekalkyler for anlegg og drift viser at produksjonse. dritt med en malm på ea. 2 % kobber ikke gir noen stor 15nnsoms hetsmarginmed de kobberprimerman har 1 dag, oa. 240 pr.tonm.

19 r '

20 - itv-ftly AA: As -1 ga L- 1/4-a_k_Q, ci._ Xr( trank aiktu- g-uit fr,a-g+r ikekc

21 9 2 A,../144- acil2461_,~6yd-s 9.33GATEN 15 POSTOIROKONTO TELEFON POSTBOKS 342 JV/SB BoDgi. 9. oktober Direktör Karl Ingvaldsen, KautokeinoKobberfelter, Sverresgt.4, Trondheim. Vi viser til Deres brev av 8. august d.å. hvor De ba om særtrykk av Deres foredrag på Studieselskapetsårsmbte i Kirkenes i år. Vi har dessverre ikke funnet anledning til å få særtrykk av foredraget,men tillater oss å sende Dem separat 20 eksemplarerav skrift nr. 24 med samtlige foredrag fra årsmbtet. Hvis De önsker detf kan vi eventuelt sende Dem flere eksemplarer senere. Vi vil igjen få lov til å takke Dem for Deres meget interessanteforedrag. Med hilsen ostein Vitnstad konsulent

22 I /tyl/ Utskrift nr. 8. Årsubte 1 ¼. Vardd Kirkenes 'uli 1 Det 12. ordinære årsmbte i Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringslivble åpnet av styrets formann, direktbr Chr. A. Jakhelln, i Rådhussaleni Vardd torsda 2. 'uli 1 kl Mötet var innkalt ved sirkulære,datert 2 /5-59 (innklebetside 133). Ved åpningen mdtte ca. 55 deltakere,kfr. liste. Ordfbrer Rudolf Olsen, Vardd kommune, basket deltakerne velkommen. Formannen holdt en minnetale over konsul C. Robertsen, Hammerfest. Formannen ga deretrterden tradisjonelleoversikt over næringslivets utvikling i Nord-Norgei 1958 og den forldpne del av Ordfbrer Rudolf Olsen orienterteom Vardd som fiskerihavnog overrettssakfbrerjakob Bjertnæs fortalte om Jubileumsutstillingen. Kl var det befaringertil Vardö Kirke, Varddhus Festning og de övrige avdelingerved Jubileumsutstillingen.On ettermiddagenvar det båttur til Hornöya hvor deltakerneble vist rundt på fyret. Noen av deltakernevar etterpå på fisketur, mens de övrige returnertedirekte til Vardb. Om kvelden ga Vardd kommune middag for årsmdtedeltakernepå Vardb Rådhus. Kl reiste deltakernetil Kirkenes med hurtigruten. Freda 'uli kl fortsatte rsmötet på Kirkenes Turisthotell. Ordfdrer William Mikkelsen, Sdr-Varangerkommune, bnsket deltakerne velkommen til Sdr-Varangerog Kirkenes. Årsmbtet fortsatte med et ber verksmdte. DirektbrKarl Ingvaldseni KautokeinoKobberfelterholdt foredrag om "Malmundersdkelsenei Bidjovagge,Kautokeino". Etter foredragetvar der innlegg av disponentrolf Bjdrn, Tromsb, og kjdpmann Anton Sommerseth,Skibotn. VerksdirektbrHans Torgersrud orientertederetter om "Aktieselskabet Sydvaranger". Bergverksmdtetble avsluttetmed fremvisning av jubileumsfilmenfra A/S Sydvaranger. Kl var årsmbtedeltakernepå befaring ved A/S Sydvarangersanlegg i Bjbrnevatn og Kirkenes. Om kvelden ga AktieselskabetSydvarangermiddag for årsubtedeltakernepå Kirkenes Turisthotell. Lbrda 4. 'uli kl fortsatteårsmdtet samne sted ned turistmdte. Konsulent Asbjdrn Aase ga sin sluttrapportom turistundersökelsen "Turistnæringeni Nord-Norge". I diskusjonenetter foredraget deltok banksjef Theis Westergaard,hotellinspektdrAstri Tonberg, samferdselskonsulentleif Hauge, tekniker Harald Ryel, kontorsjef Torstein Kuvaas, direktbregil Akselsen, underdirektbre. Jackbo, departementsrådkarl Skjerdal og foredragsholderen.

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN:

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN: Fjellsprenger n PROFILEN: Kjell Stormo danser med kjemper Nr. 1 November 2008 19. årgang Farlig oppdrag i Løsberga Fjellet overrasker stadig Intervju med ingeniørgeolog Per Bollingmo Et kundemagasin fra

Detaljer

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering.

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering. I dette nummer: Forskningsstipendiat ved NTH, Jean Hartmann, har en artikkel om elektronisk databehandling i industrien. Artikkelen konsentrerer seg om den utvikling som har funnet sted av de elektroniske

Detaljer

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2 Sibibibbib% dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs Økonomisk vekst blir et stadig mer sentralt mål også i de fleste vestlige land. Men det kan være uklart for oss i

Detaljer

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank.

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank. RaPaMb2323 ci dette nummer: zwazzzz zzz 22 z23z2 Metiarbeidere: pamazzwaza Redaksjonen interesserer seg for debatten omkring distriktsutbyggingen i Norge. Foruten dagens leder har redaksjonen en egen artikkel

Detaljer

SOSIALOKO OMEN. Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958. Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn

SOSIALOKO OMEN. Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958. Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn SOSIALOKO OMEN Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958 Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn Ansvarlig redaktør: Harald Hanssen-Bauer, telef. 56 57 70 Medredaktør: Forretningsfører: Gunnar FlOystad, telef.

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 FJELLSPBBIØlllGSDlllll 197& Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 13. november 1975 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBG EIAllll

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Grensehandel i sameland

Grensehandel i sameland Prosjektnotat nr. 4-2003 Runar Døving Grensehandel i sameland Prosjektnotat nr.4-2003 Tittel Grensehandel i sameland Forfatter(e) Runar Døving Antall sider 40 Prosjektnummer 11-2002-10 Dato 12.05.2003

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 48 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 48 RAPPORT Sigurd Høst Avisåret 2013 3 Forord Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år NF-notat nr. 1011/2013 Ung med mentor Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane Terje Olsen 30 år 1979 2009 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf.

Detaljer