5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark"

Transkript

1 Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Samling notater o.i om Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv Forfatter Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen Dato År 1959 Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) dimmune Fylke Finnmark Bergdistrikt I: kartblad I: kartblad Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Råstoffgruppe Råstofftype mendrae. innholdsforteenelse eller innholdsbeskrivelse En samling notater, brev o.l. fra Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringsliv. Bl. om malmundersøkelsenei Bidjovagge.

2 / 7vAiu kithatark.duachaw gidionw, asii* kih40.44»tcd " jedby icu a./a&ï telato cazis;-46e FAW) åk) aty ed mal 4: 7?>t ttjace4sele /~ /34,tionetc iteta}, ita;e1i~n_e( ha< a' ba al LI stat aifttito 41)1( frang< licibalteit Ati hicuizt-etx frctucc,,, fip a«.t24,4 /3)44a/a>t-e_ / 10,4orie hteca-47-c 9,17) th nszfri(a), 3, twnçj 4Jk acraly cw :432a-9-/,;/-4., /*/.44.. i. Q Gtm. Altik,44LL4((47»),-.<nk 44c 6 a. frp, tif #;;Ideaa fi)«ia f " :61 id4, t41/t.«, /44; 1 firp.4ef»337' ermf 4tyr,24-, g 4-4,61 ez) uli, citt.4t ( ,- n;$4dat tt;edm,-4 /4/.4,,a(04.; f a.) fies% r aas«4ar& 44&gcc f /41. fra+, i;1454-)- arrt4 4 4-schticia.47?-e La-2 narh4; l avic a 4 1-il itiltu'acua nnita C4 :."11h4/erk Atta; (r/pytta? /Ifici Æafielfgana.,. se.ihe Itc;t4 1»»: L (Itt &Athe4.!A.y)Eavr-itrau.;,/,, 92,c41 q 64.at /r. 2. sz. ati dza (-4.4» tf zrz c4c 164~1. fr /7Z4:4 4 V / ,44 Va: PeCt4«("41(7~.) 12.~ , b ya4.. Atz.-kai 671 ar, c24 attfri; 4,7r4,IL, 4:44 4/4 1dica 4,9,4 frk plate;re si,, 4, inx fr. s. '/ c24aft4-44t*j-4,, i4ir,4 szigikik

3 dl 4c 4,11 /»en (1;44iy/ 7,;414.( /1/17/// t."4: %Æt4,0, ittba de,c0 dki-ecet. :1(1:d 21/ /21- Qh (rc thrb. ;4( Llt» 'oft, ilia ti344fi /4-4 fic' ef. I.1> n- /44 ftsfaa (Z4.fltn j j,.v t Jn; 7.21[1? :741fa )6»trA;51., fr), atrldt / o14d1t. le4e. ad aar riditatt y 4"4, # )vaa / 7. fre d-gaa q I aa if 79, as)...c.(44<; Wtarfeaa Valecc..4 / n;frittia;t;\-ni)/w osnmak44 75**0,n,, P 67/, *44.(4, vffit474ecc4c 62* a' 4 g. 2brc.ct," Pme ri-nsnr 4"? yte," 4)2; 74ev. Z atide 4.:tf anncit.,- 4, naa ria 01-4 å-imer ortacia, neet i 441. itt;fr- na.grt_ le dite-t, 14?)*>., cip å ast.,44.16-; 6", æef ia:+tu-dec e. e47tt A4».444. c-f/ava 4:0 Flp dap a-en. erty (17)fisc") at44;c1 c' nntçac ' Æ14, fryfretaa:t y ifiz;tùc æ-a4cic, y, irki)~44 e4, 4i 4, ' 1S. Ffrza.tiem niacit; Licar ra.oza, - 17cer,,41,4) -, 1* , ge14,..4c.ze ok n '46 «teren,4a-ce< /4«--44'4 4, 4coe,»4 /td4ac4 4, itha_fa.;, 7",«:4), Le44;4. rukat4 ted cechtzas cla 41r ine-2<tia aga-4 ( 'tctyr est,.6tte4: fre4 ensen.,cant.44ai duat eut ar-sc 4z-gasav 19, ifitc )1. n,ctitt1e6t1, 4 y v. isc.c9 4da2,4)c~4fr, ficcine. eirrnriij 6,-4/nanot) 4417, def 7riel taieylf nnt, q%2 ildia #(24-4 tol»c Mza fli-vet 4« z, CadAiA-4.tJ -arria clitv c"' 41: 5s thttryrac.. ære4,497.a ÆLutiat 6-6,:h 9 Z11;24dta.4,,e4r>v,;, 4Av //2 1)24, krblers«ee<; 7,ftadjec4' ystie:41lat elæ.a gay 744. i ty kst, m ay? cff56v4.,to.cert,. cto3ku.t7, Atm tdc.; L"?:: fi/cmc /zo /yo t t f A

4 itilim R-4.1% dini4deci,i iat'etirå nitt frkser /4, 6-4 1,kb bcd ileats4w ez,i) ett;44itrea.teilecoo et."1, e1-4 fryi, 0e; diu iteokta a.4 Li 446, aj åt(mdfi_att isn'rtv,, desisi knfrali eta:t ekeit Mcdtta naitt a(r QtitaAr av- -6,9)ik«liftv (744., /1»* /1-rx4,~474. Q0 gill tel7aa«4' 4 4. ont4 ZId4,freag1114(Ael 3::t7y14),(2,24.4;9 4 t c44-674æta;447 6). e v, 4 dl a; d4 afeni-iltio zt74 t0 aa if" A 4tt4.144, 4.(a, 194-ppFyiet;"?_,(26'-x on, ; 4-n,71 k-inakt Sew#4,,fin," ' idesaidee4 ()-244Z" (.4 ai) Astit :4Ax.., tanif /47-ear nir-~ t 920;ttc/4 4, cfn2t2t/4 It? 4)kiças>44,4, 72~4( 4.`. 2 : /1-141,440, atad4 ) Qcli tarnt 4.4..tc, 4344«a(77.Ltet(C-CF S2) a< /da, (::+(-<:(;)14.A 4, Zie/c2< t` %(-«. <714-6 e. tz-tht<tekk,,,t. a7) act z. 'ea-744t4, rtmeid,44; fiv atl 12 KAtdi". 2 a /0 - ".?. a.rh-zif 44/ Tizik P1.444priitifeLC, 2, /144 4,4 4 44, tt,11i 1GLjt;J (1-12-(:(72-evcf6Y4+9 11,';',S4,-411Y -ktf a azt eted bithiett -r4r at /2.4ctiac 75»~a17rd4 ter, *.. 3 ina, 4,4 c. /667) ato4a4, 24M df IA& /n-7. 4 a ned-cman.c.cle-34ren, geooca ancalc-~«9 Alaat & 44: Stia br>«, 173Y0 //e/a4., ihs 'Cef ), et4gma c ist.4 4it1at3kJ4 42Ar 42 A44-1(7enw 2 A ta L#14(46 41-bik et7p >Jfls" 2-344:er eitowit 246a:. ruat; j44 -s Icråkmat ai teati ketior; eit tv. t f4e. npp. 61-ke-tr»._

5 / witt.t4 Mi4 L4MttWA ctac C 13-ilaiån4a Intat. a44:14ltr(4 att h'i-zia;4tn<44frnt, t.),-mt 4mairra-iq cbc-4-49 XfribiLlh7.7,4 dc2<1c4,'n't.;;;cd onst«qp bvr i 4/4.aid ced~, 3/44; e4 4z.3- sta:( 41 åtija b 3 LL hj 4ttati-44, \irmali,;)«lasite bet': I.ta:a (73 iite.t kiai4 tru: (ecte2citt, we,(64,%; 3th - (tert coa, hn.4.1, 41Vit4 < 1%12wir p 4.4Å McitiqLthz., fr qrrr;ntal ofå madat rt dt httup-o$ Y4,-;k itkr te 2J-Zi 1h4459 ic;it Åtp frinzialva tufr,," A ti e2.4.th ki-fiza ih,14,4 f2d4. ietv orrit - <4;4 h4r., i-ø"4:f Si*Ystt "Pti.124.4_44444-Ce.) 42, c. jefai cr)4( #7.44.fr, 4 44A tiaticettiat&cet.; dent d't 464ct. fr:yek-4 Q-4-4t4(.., lataa& b-u. ep 4:142,14) 4. 4~{ 1-.<4 :44/ 7ii4,44~ fixo, ceca; 1 ttae4 etj. Z49 TEdi prn ,,,4:m seta.4i4104>ct- o#7,-4 Z et man_iànq 4,1/4 4 frn.46 ti ad /jk af 4,4at 4 V. adet-c& cif el4r42.-vit 67)eta/ii vt. Pliz frat chq 24) 44. /2,A, it 44«dz,( aa e1 tse,g, rn (igtr)114-;,..-74)«/1 Aetti, (*'4 1411City ab /10414, gdj,, /h)y. ittpfre A444.4 at, dkti" eykla4,

6 ;actigird dk41 i Sizti -å rli xt inkttt 4(a4Le..Z4 huad, ab14 7,,,q, &, avik (apc,n-ast,,., g. frt:i Ce«.4- MelegAtte 4 1featt~ 144, att alilikf na,i ,4a, 3,, dt,,,,<, ce.." Zke. eant 8. Atn int a<1" ill itt4 47 & tta25 Chni < aespilaite 4p ftett, lat, at tnta, MIZA,c_frsfr-.62,./4" midtqt ? c' iidt a a-åf 4z«.-4«44. aand kl at< Geitr est ". Zleat lin:i t aordaf-, L 61.. er-x: a2424 d9 tuag 4,--n at,o4a4c. 4t pakwt", fier,,ceig4,4 67 tz: 424, er-44 4A ii* rd-ttin'az szt2zi. aå efee4, _L,. _., 1., L ctre. in'i"'" ( i `" t uct- &-ki r:clihge., n't":" ` an.(.4, "r 7 «-an r, q...4?._,,, 34). rik., 4,,,,4,4,4ch,,,,,, attati Cel-n; 4'edatv, Ac9. zeij64 staa:94.$7vety fiv (1-re-r) 114 ;1\ ClatS Fas nirle fitt the alt tfiead Aceni< cl~ nt di«si;44. mutt4 tk gif Agata eittele.

7 udist.4;,~4,44a.t. t- :34,~ iaz 4 # ad 0/467.6"Or fr4'n f r njy) 1/ 0~1641(i: Zrao. on). Beit.Usati 04) Å ateentåå led Am.en, Feal tat-asc(gailtest: (1/9 nas»ca. enn blis; Sta«47 itust" lao-az) (»,å) orzi-m) 4,ait/.41~. 474 flite &?0, Sne e(atf, (WrgiaLC (1(e, di: ,i2waihtn4q. (kork ), g &net«.et iturn 9. 4) ,,ac&- ag nat ($9 / //z 61 an4 kirkhga-- atm-4. ) //. eetri - atint 9t-tredy?"..; Pfrfre M, /2 #W4 fre-e-aricrovv. /1/4?. Alaat. 6fr /3-fee/2aterA *facûc*/ 4p,S14.44; /r. 6)4#214 (.4, (»ull) '4)7i/eaciv. /6. kniiitatc i4tt, Ah4fr,.. 4hiac,24*(c 1r. swaiæ qtrent, aarei,& cp/94:.(9/e C444,4 gq S;?, tit2, 2 ciatuac.;?? a? Arien Awbsist %,,J$ f ca-f") tiff-a.-44(, tor,j, % astiladitt <

8 groifotrogitn HELE NOPD-NORGES AVIS Svolvarn, den 9.okt flerr direktdr Karl ingva]dsen, Trondheim. Ad. Didjovagenndersiikelsene. Det, er med bekjagelse vl htirer at De Lkice har FALt Dem ti1sendi det ntiante mannskript samt eftsemplar av Lofotposten som avtalt. SA vel Deres mannskript som kart avis hle Cor lan2: tid siden rdort, klar her for forsendelse. Ved en men,-et heklazeliz inkurie er papirene blilt lat, til side. Vi henytter anledning-en til A takke ',)en for Deres elskverdtrhet overfor var avis. Deres mannskr ;:. har vmrt oss til stor hjelp or Jece, o de utdrast vi har _tjerm-itt hie Enlrrt med stdrste interesse av vare lesere. joktimentene CUlifeu vedlan:t rekommandert. Vedlerm rek. :rbfldif_rst LoCotpostens redaksjon, / i( (

9 "Didjovaggeundersakeleenew Foredrag holdt 1 NIT, Hergingenibrenesavdeling 106 april ~1~SSOM~S~aNISIale~l~ainalSOND KautokeinoKobberfelter,Statens Unders8kelserhar til formål å före undersökelseneav kobberfeltenei Hidjo vagge, Kautokeinoherred, Finnmark fylke, så langt frea at det kan avgjuree om forekomøteneer drivverdigeog 1 bekreftendefall utarbeide planer for anlegg og drift. Forhietorienør at eamer fra trakten hadde funnet 15se blokker med r1k kobbermalmv Samene var engaejert av koneul Gudleif Holmboe i Tromsti,som 1 mange år har drevet skjerpevirksomhet1 Nord Norge. HIlmfunnetviste en breksjesetruktursom sarlig fanget interessenhos fagfolk 1 Holidens Gruvaktiebolage Dette hente i 1951 og 1 de påfulgende 3 år ,gjorde det eveneke selekap innledendeundersfteleeri feltene. Doliden fremzet en eftnad til de noreke myndigheterom konsesjon innenfor et område på oav 650 1cm21 Kautokeinoherrød for videre undersdkelsermed tanke på eventuell bergverks drift. Da selekapetfikk evar på sin konseejonessknad sommeren 1955 ble den ikke 1mUtekommetidet den norske stat solv ville gjennomfureunderstikelsenav feltene. Det var den gang sterkt forskjelligeoppfatningerogså blant fagfolk om Dolidene Gruvaktiebolagburde meddeles konseejon eller ikke, Dranejerådetfor bergverkene,som var forelagt saken til uttalelee, delte seg med et flertall for øvensk konseejon. En norek gruppe fra neeringelivet utenom bergverkesektorentilbhd seg den gang å gjennomfbre undersftelsenefor egen regning.

10 Stortingetfattet i februar 1956 vedtak son muliggjorde undereftelsene. Alrnotverdimidlerskulle lo mill, kroner anvendes for undersukeleerav malatorekometenei finnmark, 1 fursto rekke 111djovaggofeltene.Motverdimidleneekulle ogeå gå til flyfotografering1 1$ av veetre Finnmark, ea. 40 % av fylkete landareal,geologiskkartlegning, understikelserav andre forekometerm.v. polidene rappert og resultaterble kjupt inn tor n.kr. ea hvormed selekapetfikk refundert sine utlegg. Staten oppretteten avtale med konsul Rolmboe hvorved denne får en Lrlig godtgjurelsei den tid undereakeleenevarer og royalty i tilfelle av drift. De rettighetersom staten har overtatt omfatter 71 mutinger. Kautokeino Kobberfelter,Statens Undereftelserer en egen administraejonsom sortererunder Industridepartementet. Denne foreetåø av et utvalg på 4 medlemaer,nemllgs formannen,departementerådkarl Skjerdal, Industridep, fylkeemannpeder Holt, Finnnark, direktiirkraft Johanneen,A/S Sydvarangerog underenelsenes d1rektbr, utvalgets sekretaerer byritejefundstran, Dergverkskontoret, Industridepartementet. Kautokeino Kobberfelterhar et f&talle helårs-eneatte pereoner, direktbr, geolog, tekniker, kontorejef,kontoressistent og fra 1 år en bergingen1sr. Ved starten ble det lagt opp et program for underefteleene med antatte arbeider, varighet og en rannekalkylefor omkoetningene. I programmetvar det antatt en mulig varighet av undersftelsenepå 4 år og et nakeimalt kostende på 6 mill, kroner inkl. innkjøpetav Bolidenrapporten. Videre foruteetteprogrammetat resultatenefra hvert år ble vurdert av utvalget om det var berettigetå gå videre med undereukeleeneeller å avbtyte arbeldene. Et aeget vanøkelig og neget vesentlig monent ved ellke underedkeleer er at diese avetemmee det objekt og de muligheterman har foran seg, så omkoetningeneikke blir urimelig htiye. Et grovt overslag gikk ut på kroner pr. tonn malm. I dette tilfellet svarer det til 2-4 % av antatt malnverd1.

11 Alt ble satt inn på å gjønnomfdreden fdrete undereftelsee. sesong eelv om tiden til forberedelservar meget knapp. Undersiikeløeneble lagt opp slik at vi 1 stor utstrekninghar benyttet oes av entrepriserfor de arbeider som egner seg for dette. For det förste har staten flere erganer som kan gjønnomförebetydeligedeler av unders5k elsene. Det trenges spesialfolktil øn rekke operasjoner og felteesongenpå disse kanter er meget kort, 3 h5yden 4 måneder. Ved bruk av entrepriserkan man også begrense de n5dvendigeanskaffelser. Undersdkelsenesadministrasjonhar stått for planlegging, forberedelser,ledelse og koordineringav de forskjellige underebkelsesarbeider.videre utförer v1 en stor del av de nödvendigeundersftelsesarbeider1 egen regl. Det samme gjelder de endelige ledd av bearbeidingen. Rmpporteringen, egså den 8konom1ske,økjør Upende for hvert kvartal. Ftter hver feltsesongør det utarbeidetegen rapport for under e8kelsesarbeidene. fl Bidjovaggefeltetligger på den veetre del av Finnmarkevidda, 4 mil 1 luftlinje nord vest for Kautokeinokirkested i nordhelletav fjellpartiettejaek1as mellom 6 eg 700 n.o.h. Björkeekogenetepper ved 500 a htlyde,så de klimatiske forhold er h8yfjellets. Årlig nedb8ramengde1 feltet er ikke over 400 mm. Adkometen skjør for det meste om Alta hvorfra det förer en 125 km lang ve1 sydover t11 Kautokeino. Avstanden fra feltet til nmrmette fastbeendeer ea. 4 mil. Feltene ligger 1 Vest Finnmarkeprekambrium,mermere bestemt yngre grumnfjellav karelsk alder. Yngre overskj8vneberge artør opptrer bare 1 2 ka nord for feltene. Like til de siste år da Norges GeologiskeUndereftelsebegynte en geologiskkartlegningav disse deler av landet er meget lite, for ikke å åi 1ntet9 utfdrt av systematiskeunder sakelser. Nevnes må bergmestertellef Dahle 110eologisk kaat over det nordlige Norge" utgitt 1879 hvorav grunn fjellsområdetfremgår meget tydelig.

12 s 4 For å utnytte seeongen 1956 var det n5dvend1g å gjennomf6re øn etor del av transportene på vinterfbre. Denne foregikk etter en 17* ali lang rute fra Alta via Kautokeino og omfattet over 150 tonn. På Pinnmarkevidda kommør vår. 18aningen eent og varer deesuten lenge på grunn av telen. Med meget flatt landskap og delvie myret terreng tar det lang tld fbr ølvene eynkør tll normal vannetand. Sommertransporten går også ut fra Kautokelno hvorfra det furer en primitiv ve1 knapt 1 mil opp til ejuen Stuoras javre. Herfra ør det transport over ejbene 1 vel 2 mile lengde og endelig kjiiring / terrenget ka frem til -- teltet. V1 har til eine tldør anvendt øn del flytraneport, men har ikke store nok vann for landing nmrmere enn 54.10ka fra selve feltet. For underbringelee av mannekapene ble det anekaffet 10 traneportable ekogekoier og et par eldre barakker. En meeee med kjukkenavdeling og provlantrom, et mindre kjemiek laboratorlum og et primitivt mekaniek verketed ør innredet i hue eom tidligøre har gjort tjeneete som provieoriek bebyggelse 1 Pinnmark. Midt i seeongen når belegget har viert sttlret er øn del av mannekapene under bragt i telt. Den tld av sommeren undereukeleene er 1 gang er Didjovaggelelren en av de ettirete tettbebyggeleer 1 Kautokelno herred. Dette har med eine innbyggere øn befolkningstetthet på 0.2 personer pr. km2, mene Finnmark fylke har 1.3 og hole landet 11 pereoner pr. km2. Mellom lelren og omverdenen har man nå øn radlotelefon eom ør tilkoblet riketølefonen i Kautokeino. Et dieselsølektriek aggregat pakiva flannee også 1 leiren. Med egnet redekap grr det forbaueende bra å kjure 1 terrenget på eommerfure ellv om overraekeleer og vanøkeligheter Ikke er ejeldne. Traneportene utgjar en meget viktig og lkke liten del av våre underøneleer. Over Didjovaggefeltet med omliggende trakter foreligger nå flyfotografier 1 1: Over de meet aktuelle områder i

13 5 feltet er det utarbeidet kart i målestokk 1$1000 med 1 m ekv*distanee på grunnlag av spesielle flyfotografier. Fortivrig finnes vanlige topografiske karter i 1$ og 1$ av forholdsvis ny dato over disse trakter. Den geologiske del av arbeidet med undersekelsene har vi selv tatt hånd om og til kartlegging, blokkleting og annen registrering har vi anvendt flere feltmedarbeidere, som for øn stor del har vurt studentør. I de 3 sesongene undørsøkelsene har vaert i gang er det utført meget betydellge arbeidør av Geofysisk Malmleting. Fjelloverflaten er som regel dekket av 18smateriale og mektighøten av dette er bestemt med seismiske undersøkelser hvor dette var anøkelig før diamantboring ble satt igang. Over starre områder ør det utført såvel elektromagnetiske målingør som egenpotensial kartering. En stor døl av undersøkelsøsarbeidene utgjar diamantboringene, som i 3 sesonger har vmrt utført av bergingenitir Andreas Erikaen på kontrakt. Siate sommer gjennomførte også Geofysisk Malmleting et betydelig borprogram. Undersøkelsene fører nødvendigvis med seg et meget stort antall prøver, hvor først og fremst kobberinnholdet økal bestemmes. Arbeidet med behandling av prever og analyser ør utført av Statene Rågtofflaboratorium. Så langt det ør mulig gjønnomfiires analysens på laboratoriet i feltet. Derggrunnen i feltet består for øn overveiende del av grønnsten eller rettere sagt grønnskifer. I disse epptrer ins foldedø og omvandlede sedimenter med en total mektighet av oa. 100 n. Poldningsaksen løper stort sett nord-leyd og fallet på dise, or som regel lite. Dølgelengden på foldningene ør av størrelsesorden 1 km og som man kunne vente gjentar foldningene seg. Sedimenten, består som regel av albit rike bergarter med vekslende grafitt-innhold, daglig kalt svartskifør.

14 6 Deseuten opptrør en lys albittatvartsitt bergart med over veiende innhold av albitt, men med kvartaltiak uteeende. Denns bergart er ofte eterkt brekelert og fører varlerende mengder eulfidør. I forbindelse med øn siste brekslering ør kobberklsen tilført ofte eamnen mød karbonetiske bergarter. En lys diabas ligger som en kjerne inni ant/k11- nalen. Kobbermalmen opptrer I viese partier lange sjenklene antlklinalen og malmfuringen har eln største utetrekning mot dypet. På grunn av sln sterre spr8het ør albitt-kvart. eitten mere brekelert enn evartskiferen. Denne har I dette felt vert til ator nytte ved de geofysiske undersdkelser da den regletreres forholdvls lett. Såvel albittsekvarteltt som svartakifer ør bergarter med mindre motetandedyktighet ovenfor erosjon enn feeks. grønnsten og dlabas. De malmførende soner ør soe regel dekket av morenemateriale, men på et geofystek kart avapeiles sedisetntene som etort sett nord-syd gående linje. I første undersøkelseesesong 1956 ble det ved boringer konstatert 2 forekometer av kobbermalm A og 13. Disse var forholdvie små og allerede det furste år ble det igangeatt underefteleesarbelder over et videre område. Sommeren 1957 fant man lobaliteten C, som ligger ca m lengere syd. Malmen ør hør helt dekket av 5.10 m mektig morene og bare enkesate blokker av malm kunne lakttas på overflateno Egenpotensialanomallene, som meget tydelig avepeller svartskiferens utgående, var av vesentlig betydning for den geologlake tolkning. Malmavsetningen kan fløre steder refereres til uregelmetesigheter I grafitt-akiferens forl8p i strftet. Til å begynne med antok man at malmmineralleeringen var ettirst aelve ombuyningen av antlklinalen som f.eke. i funnpunkt å. Forekometen C befinner seg flere hundre meter nedø på siden av ejenkelen av den opprinnelige antiklinal og bekrefter angtagelsen om at minerallseringens ettlrete utstrekning går mot dypet. Den malmnrende bergart er påvlet også i vestenforliggende soner, men her med kobbergehalter uten praktisk størrelse.

15 Det er allerede gjønnomftsrt blokkleting over stbrre deler av grunsteneområdet rundt Stuorajavre. Ved Suovra Rappat, 12 km i luftlinje nords.bet for Bidjovaggeleiren, har man funnet den eamme malmfbrende bergart både 1 blokker og 1 fast fjell. Her ør det konstatert 2 mindre utgåender a avetand og smrlig fra det nordligste er det produsørt en meget stor blokkvifte av rik malm, som ennå ikke ør fullstendig registrert. 1 av 3 borhull eist på emeongen 1958 har skårst den malzfurønde bergart og viste 5 %kobber lange 16 a i borhullot. Her har ogøå kobberzalmen en meget typisk breksje-etruktur og kobbørkis og bornitt opptrer i oztrent like mengder. I disee traktør er kobberkie et forholdvie hyppig underordnet mineral, ofte utviklet tom lommefylninger, men uten praktisk betydning. I den trakten soa hittil har vmrtidenstand for vår prespek tering er det også utftirt geokjemiske undereakeleer,smrlig med henblikk på kobber. Bestemzelse av tungmetall-innholdet elvesedimenter synee å vmre et verdifullt supplement til blokkletingen. Den typiske mala i Bidjovaggefeltet ør kobberkiø som eprekkefylning 1 en som regel meget lys bergart. StrBklengden av de konstaterte malmeoner ør fra knapt 100 m opp til vel 150 m. Hektigheten ør vanligvis 10 opp til 20 m. Dø 3 funneteder ligner meget på hverandre når det gjelder form, opptredende bergarter og gehalter. Kobberinnholdet veksler meget sterkt, noe en må vente ved denne slags malmforekoaster. Mineraliseringen er ugjevn og kan kanekje beøt karakteriseres som skyer med størkt varierende tetthet. Foruten kobber_ holder også malmen en del gull, gram som gjønnomenitt 1 maluonene. 851vinnholdet er forholdevis lavt. Bly- og siflmineraler opptiar helt underordnet, men derimot ftirer malmen gjerne et par tiendedels prosent kobolt og nikkel. De fleete dlamantborhullene er boret med 22 mm kjørne. Boring med 32 ma kjørne har gitt gode resultater og mindre trouble i sprukket fjell. Avvikelsen av alle borhullene er målt. Borkjernene ør fargefotografert, noe som har vist eeg å viere et billig og verdifullt eupplement til den 8vrige

16 registrøring. V1 har anvendt øn spesiell fremstillingsmåte for hvert enkelt borhull, hvor geologlekedata og analyøør for gull og kobbør er inntøgnet. Linjøn for 2 % kobbør ør gjort noe more markørt og foltene gir st arealmessigkorrekt bilde av kobbørinnholdet1 vedkommendeborhull. Por ana. lysøring av kobberinnholdeter det vanligvis tatt ut 1 eller 2 m langs stykker av borkjernenfor hver analyse. Det gjennomfsres øn omfattendøog systematiskbearbeidingav undersftelsesmatørialet. Dette har betydning både for den rent praktiske oppgave og har dessuten rent vitenskapeliginteresse for senere arbeider av lignendø art. Dl.a. har mikroskopieksundøreftelsørvmartanvendt 1 etor utetrekning. ly Etter 3 åre undersökelserer det gjønnomfbrten malmberegning 1 føltet for de 3 forekomøtenea, B og C. Malmberogningen omfatter kategor1en sannsynligmalm innenfor og 1 tillogg til oppboret volum. PorekomøtenA ør delv1s avdekket og dessuten så tett boret at man kan anvendo betegnelsenkjent malm. Det vil ses at mellom 2/3 og 3/4 av malmmengdoni berøgningen reførerer seg til lokalitøtenc. Malmen ør hør fulgt med diamantboringerned tll st midlere dyp av 150 m. Cjennomsnittlig malmareal er ea m2. I forekomøtenea og C et gjønnomförtem alternativberegning hvorav det vil ses at en reduksjon i tønnasjønpå oa. 30 % bare motsvarer 10 % reduksjon 1 kobberinnholdet. Dette henger sammen med at forokomsteneøtort sett har en midtre kjerne med huyers gehalter, mens mineraliseringenfortar seg 1 styrke m.otligg og heng sidea. Kategorienmulig malm 1 feltet ør vurdørt til liks meget som sannsyuligmalm eller mere.

17 9 Prinsippetfor malmberegningenør priemer langs fallet med utstrekninghalvveis til naboborhullog med mektig» heter og gehalter som konstatert i de reepektiveborhull. Kontroll av denne beregningsmåteved beregning av trekanter med hjurner i borhullenehar gitt praktiek talt de samme malnmengder. Foruten diese tre forekometerhar man et par steder i feltet diamantborhullsom har skåret malm med mektigheterog gehalter av praktisk störrelse. I dag knytter den störste interesse seg til forekomstenc og underslikelsesprogrammet for 1959 i Sidjovaggefeltet konsentrererseg om boring av dypere hull 1 denne lokalltet samt supplerendehull i den oppborsdemalnplate. Hvis malm furingen kan påviees i samme omfang til et dyp mellom 3 og 400 m etter fallet, vil man her ha en malmmengdepå 2-3 mill. tonn. Det kan ha noe interesseå se litt på hvordan betingeleene for en eventuell bergverkedriftarter seg på disse kanter. Pallet på malmen er ca. 60, og gruvedriftenmå 1 tilfelle bli underjords. Såvel grönneten som d1abas er meget eolide bergarter for avsenkningav skakt i moteetningtil evart skifer og albittakvartsitt. Transportmengdenefra malmen frea til en loddskakt 1 liggen blir ikke urimelige lange, selv på betydelig dyp. Under avbrgningav en slik forekomst vil man nddvendigviskomme i kontakt med svartskiferen,som etter vår erfaring fra diamantboringenekan vmre både opp sprukket og med liten holdfasthet. Det er også sanneynligvis at vanntiledgeti øn elik forekomst vil være betydelig. Forholdeneligger imidlertidtil rette for en forholdevis koneentrertdrift. Malmarealet1 denne forekomøt vil tillate en årllg avbygningpå mellem 1 og tonn. Por en videre underefteleeav disee felter vil en igangverendedrift gi store muligheter. Det er også en praktisk grense for hvor langt undersdkelsenefra dagen kan drives på så steiltstående forekomst med et malmarealpå bare ca m2. Som tidligere nevnt anses mulig mala å representerebetydeligemengder, et forhold som må tillegges vesentlig betydningved vurdering av mulighetenefor drift.

18 -10 Forelapigeanrikningsfors5kviser at kobberkisenkan anrikøø til en konsentratpå mellem 20 og 25 % kobber. Ved dette f5lger også en del av malmens gullinnhold. Sannsynligv/s får man undør flotasjonenøn like stor tonnasje k1skonsentrat øom kobberkonsentratemengden.denne vil utgjafreca. 8 % av rånalmstonnasjøn,så alt taler for at konsentreringen finner sted så tidlig som aulig for å holdø transportutglftene nøde. / feltet er det forholdsvisgod tilgang på vann, men det kan ikke fås med naturlig trykk. Krafttilf6rselenm1 komme fra utbygning 1 Reiummlven eller Altaavasedraget. Selv med øn så isolert beliggenhetsom B1djovagge,vil transportenfra feltet bli en overkommeligeak. Kobber.. konsentratmengdenfra en drift på f.eks tonn r&malm pr. år vil ikke utgpire mer enn oa tonn, hvilket evarer til 6 laster a 10 tonn dager pr. år. Ddt ør naturl1g å anvende biltransportog en god veiforbindelsemå alle fall etableresmellom feltet eg omverdenen. Avstanden fra Sbirkjoseni Nordreisatil pidjovaggeer ea. 125 ka, hvorav 1/10 blir grenve1 til planlagt indre trace av riksvel 50 mellem Reisadalenog Kautokelno. Denne veien 1,11sann.. synligvis også kunne holdes oppe vinteren igjennom. B11 transportenbyr også på den fordel at kjuret5yeneskiftes ut etter års bruk hvorved en stadig kan få skiftet til mere moderne og hensiktsmessigmateriell. Kebber egså 1 form av kobberkonsentrathar markedsmessigden store fordel at det finner aveetning til enhver tid. Prisene vil riktignok evinge med kobbernoteringene. Om det kommer til drift 1 Bidjovaggeb5r denne 1 fdrste omgang ikke leggøø stdrre an enn n5dvendigfor en rentabel drift. Produksjonen derfra vil ikke tilmermelseeviebli så stor at den alene berettigeret eget emelteanlegg. Derimot vil kobberkonsen tratet tra en eventuell drift på Finnmarksviddaviereøn kontingent som kan telle med om det senerd skal reises et 1nnenlandøsmelte. og raffineringeverkfor kobber. Forel5p1gekalkyler for anlegg og drift viser at produksjonse. dritt med en malm på ea. 2 % kobber ikke gir noen stor 15nnsoms hetsmarginmed de kobberprimerman har 1 dag, oa. 240 pr.tonm.

19 r '

20 - itv-ftly AA: As -1 ga L- 1/4-a_k_Q, ci._ Xr( trank aiktu- g-uit fr,a-g+r ikekc

21 9 2 A,../144- acil2461_,~6yd-s 9.33GATEN 15 POSTOIROKONTO TELEFON POSTBOKS 342 JV/SB BoDgi. 9. oktober Direktör Karl Ingvaldsen, KautokeinoKobberfelter, Sverresgt.4, Trondheim. Vi viser til Deres brev av 8. august d.å. hvor De ba om særtrykk av Deres foredrag på Studieselskapetsårsmbte i Kirkenes i år. Vi har dessverre ikke funnet anledning til å få særtrykk av foredraget,men tillater oss å sende Dem separat 20 eksemplarerav skrift nr. 24 med samtlige foredrag fra årsmbtet. Hvis De önsker detf kan vi eventuelt sende Dem flere eksemplarer senere. Vi vil igjen få lov til å takke Dem for Deres meget interessanteforedrag. Med hilsen ostein Vitnstad konsulent

22 I /tyl/ Utskrift nr. 8. Årsubte 1 ¼. Vardd Kirkenes 'uli 1 Det 12. ordinære årsmbte i Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringslivble åpnet av styrets formann, direktbr Chr. A. Jakhelln, i Rådhussaleni Vardd torsda 2. 'uli 1 kl Mötet var innkalt ved sirkulære,datert 2 /5-59 (innklebetside 133). Ved åpningen mdtte ca. 55 deltakere,kfr. liste. Ordfbrer Rudolf Olsen, Vardd kommune, basket deltakerne velkommen. Formannen holdt en minnetale over konsul C. Robertsen, Hammerfest. Formannen ga deretrterden tradisjonelleoversikt over næringslivets utvikling i Nord-Norgei 1958 og den forldpne del av Ordfbrer Rudolf Olsen orienterteom Vardd som fiskerihavnog overrettssakfbrerjakob Bjertnæs fortalte om Jubileumsutstillingen. Kl var det befaringertil Vardö Kirke, Varddhus Festning og de övrige avdelingerved Jubileumsutstillingen.On ettermiddagenvar det båttur til Hornöya hvor deltakerneble vist rundt på fyret. Noen av deltakernevar etterpå på fisketur, mens de övrige returnertedirekte til Vardb. Om kvelden ga Vardd kommune middag for årsmdtedeltakernepå Vardb Rådhus. Kl reiste deltakernetil Kirkenes med hurtigruten. Freda 'uli kl fortsatte rsmötet på Kirkenes Turisthotell. Ordfdrer William Mikkelsen, Sdr-Varangerkommune, bnsket deltakerne velkommen til Sdr-Varangerog Kirkenes. Årsmbtet fortsatte med et ber verksmdte. DirektbrKarl Ingvaldseni KautokeinoKobberfelterholdt foredrag om "Malmundersdkelsenei Bidjovagge,Kautokeino". Etter foredragetvar der innlegg av disponentrolf Bjdrn, Tromsb, og kjdpmann Anton Sommerseth,Skibotn. VerksdirektbrHans Torgersrud orientertederetter om "Aktieselskabet Sydvaranger". Bergverksmdtetble avsluttetmed fremvisning av jubileumsfilmenfra A/S Sydvaranger. Kl var årsmbtedeltakernepå befaring ved A/S Sydvarangersanlegg i Bjbrnevatn og Kirkenes. Om kvelden ga AktieselskabetSydvarangermiddag for årsubtedeltakernepå Kirkenes Turisthotell. Lbrda 4. 'uli kl fortsatteårsmdtet samne sted ned turistmdte. Konsulent Asbjdrn Aase ga sin sluttrapportom turistundersökelsen "Turistnæringeni Nord-Norge". I diskusjonenetter foredraget deltok banksjef Theis Westergaard,hotellinspektdrAstri Tonberg, samferdselskonsulentleif Hauge, tekniker Harald Ryel, kontorsjef Torstein Kuvaas, direktbregil Akselsen, underdirektbre. Jackbo, departementsrådkarl Skjerdal og foredragsholderen.

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske Bergvesenet Postboks 3021 N-744I Trondheun Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr 6411 Kommerfra..arkiv Nordlandske Internloumal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Eksternrapport nr Oversendt

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD:

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: Oppdrag: STATENS MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. Malmgeologiske GÆSSEMARAS undersøke1ser /KAUTOKEINO. 9. juni - 18. juli 1960. Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: S. 2 Innledning 2 Blokkundersøkelser

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arktiv nr Rappod lokalisering Gradering 13V3649 Trondhcim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3607 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kornmer fra..arkiv Næringsdepartementet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondbeim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3782 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING. T1f (02) (02) Telex aspro n. bila. SAKSBEARBEIDER /6c-2; Æri FORDELING OSLO: RESVM-E:

Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING. T1f (02) (02) Telex aspro n. bila. SAKSBEARBEIDER /6c-2; Æri FORDELING OSLO: RESVM-E: Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING 4 Mlf RINGERiiks vti il POS/II el 1715, 10 INTERN RAPPORT AV Klif SEISKABEt SvOvAl NGII 1834 11 DATO: h/4-84 RAPPORT NR : 11)()3 KARTBLAD 1934 ul i 1934 IV SAKSBEARBEIDER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt fut2 Bergvesenet Posthoks 3071, N-7441 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7136 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske.

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3787 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S 5t Postboks *am Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr LnternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6418 3021 N-744I Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra Ø. Pettersen

Oversendt fra Ø. Pettersen 1/c a Bergvesenet 51Ie Postboks3021,N-7441Trondbeirn Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr, N 5546 Rapportarkivet Internt arkwnr Rapport lokalisering Gradedng Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1159 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer