5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark"

Transkript

1 Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Samling notater o.i om Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv Forfatter Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen Dato År 1959 Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) dimmune Fylke Finnmark Bergdistrikt I: kartblad I: kartblad Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Råstoffgruppe Råstofftype mendrae. innholdsforteenelse eller innholdsbeskrivelse En samling notater, brev o.l. fra Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringsliv. Bl. om malmundersøkelsenei Bidjovagge.

2 / 7vAiu kithatark.duachaw gidionw, asii* kih40.44»tcd " jedby icu a./a&ï telato cazis;-46e FAW) åk) aty ed mal 4: 7?>t ttjace4sele /~ /34,tionetc iteta}, ita;e1i~n_e( ha< a' ba al LI stat aifttito 41)1( frang< licibalteit Ati hicuizt-etx frctucc,,, fip a«.t24,4 /3)44a/a>t-e_ / 10,4orie hteca-47-c 9,17) th nszfri(a), 3, twnçj 4Jk acraly cw :432a-9-/,;/-4., /*/.44.. i. Q Gtm. Altik,44LL4((47»),-.<nk 44c 6 a. frp, tif #;;Ideaa fi)«ia f " :61 id4, t41/t.«, /44; 1 firp.4ef»337' ermf 4tyr,24-, g 4-4,61 ez) uli, citt.4t ( ,- n;$4dat tt;edm,-4 /4/.4,,a(04.; f a.) fies% r aas«4ar& 44&gcc f /41. fra+, i;1454-)- arrt4 4 4-schticia.47?-e La-2 narh4; l avic a 4 1-il itiltu'acua nnita C4 :."11h4/erk Atta; (r/pytta? /Ifici Æafielfgana.,. se.ihe Itc;t4 1»»: L (Itt &Athe4.!A.y)Eavr-itrau.;,/,, 92,c41 q 64.at /r. 2. sz. ati dza (-4.4» tf zrz c4c 164~1. fr /7Z4:4 4 V / ,44 Va: PeCt4«("41(7~.) 12.~ , b ya4.. Atz.-kai 671 ar, c24 attfri; 4,7r4,IL, 4:44 4/4 1dica 4,9,4 frk plate;re si,, 4, inx fr. s. '/ c24aft4-44t*j-4,, i4ir,4 szigikik

3 dl 4c 4,11 /»en (1;44iy/ 7,;414.( /1/17/// t."4: %Æt4,0, ittba de,c0 dki-ecet. :1(1:d 21/ /21- Qh (rc thrb. ;4( Llt» 'oft, ilia ti344fi /4-4 fic' ef. I.1> n- /44 ftsfaa (Z4.fltn j j,.v t Jn; 7.21[1? :741fa )6»trA;51., fr), atrldt / o14d1t. le4e. ad aar riditatt y 4"4, # )vaa / 7. fre d-gaa q I aa if 79, as)...c.(44<; Wtarfeaa Valecc..4 / n;frittia;t;\-ni)/w osnmak44 75**0,n,, P 67/, *44.(4, vffit474ecc4c 62* a' 4 g. 2brc.ct," Pme ri-nsnr 4"? yte," 4)2; 74ev. Z atide 4.:tf anncit.,- 4, naa ria 01-4 å-imer ortacia, neet i 441. itt;fr- na.grt_ le dite-t, 14?)*>., cip å ast.,44.16-; 6", æef ia:+tu-dec e. e47tt A4».444. c-f/ava 4:0 Flp dap a-en. erty (17)fisc") at44;c1 c' nntçac ' Æ14, fryfretaa:t y ifiz;tùc æ-a4cic, y, irki)~44 e4, 4i 4, ' 1S. Ffrza.tiem niacit; Licar ra.oza, - 17cer,,41,4) -, 1* , ge14,..4c.ze ok n '46 «teren,4a-ce< /4«--44'4 4, 4coe,»4 /td4ac4 4, itha_fa.;, 7",«:4), Le44;4. rukat4 ted cechtzas cla 41r ine-2<tia aga-4 ( 'tctyr est,.6tte4: fre4 ensen.,cant.44ai duat eut ar-sc 4z-gasav 19, ifitc )1. n,ctitt1e6t1, 4 y v. isc.c9 4da2,4)c~4fr, ficcine. eirrnriij 6,-4/nanot) 4417, def 7riel taieylf nnt, q%2 ildia #(24-4 tol»c Mza fli-vet 4« z, CadAiA-4.tJ -arria clitv c"' 41: 5s thttryrac.. ære4,497.a ÆLutiat 6-6,:h 9 Z11;24dta.4,,e4r>v,;, 4Av //2 1)24, krblers«ee<; 7,ftadjec4' ystie:41lat elæ.a gay 744. i ty kst, m ay? cff56v4.,to.cert,. cto3ku.t7, Atm tdc.; L"?:: fi/cmc /zo /yo t t f A

4 itilim R-4.1% dini4deci,i iat'etirå nitt frkser /4, 6-4 1,kb bcd ileats4w ez,i) ett;44itrea.teilecoo et."1, e1-4 fryi, 0e; diu iteokta a.4 Li 446, aj åt(mdfi_att isn'rtv,, desisi knfrali eta:t ekeit Mcdtta naitt a(r QtitaAr av- -6,9)ik«liftv (744., /1»* /1-rx4,~474. Q0 gill tel7aa«4' 4 4. ont4 ZId4,freag1114(Ael 3::t7y14),(2,24.4;9 4 t c44-674æta;447 6). e v, 4 dl a; d4 afeni-iltio zt74 t0 aa if" A 4tt4.144, 4.(a, 194-ppFyiet;"?_,(26'-x on, ; 4-n,71 k-inakt Sew#4,,fin," ' idesaidee4 ()-244Z" (.4 ai) Astit :4Ax.., tanif /47-ear nir-~ t 920;ttc/4 4, cfn2t2t/4 It? 4)kiças>44,4, 72~4( 4.`. 2 : /1-141,440, atad4 ) Qcli tarnt 4.4..tc, 4344«a(77.Ltet(C-CF S2) a< /da, (::+(-<:(;)14.A 4, Zie/c2< t` %(-«. <714-6 e. tz-tht<tekk,,,t. a7) act z. 'ea-744t4, rtmeid,44; fiv atl 12 KAtdi". 2 a /0 - ".?. a.rh-zif 44/ Tizik P1.444priitifeLC, 2, /144 4,4 4 44, tt,11i 1GLjt;J (1-12-(:(72-evcf6Y4+9 11,';',S4,-411Y -ktf a azt eted bithiett -r4r at /2.4ctiac 75»~a17rd4 ter, *.. 3 ina, 4,4 c. /667) ato4a4, 24M df IA& /n-7. 4 a ned-cman.c.cle-34ren, geooca ancalc-~«9 Alaat & 44: Stia br>«, 173Y0 //e/a4., ihs 'Cef ), et4gma c ist.4 4it1at3kJ4 42Ar 42 A44-1(7enw 2 A ta L#14(46 41-bik et7p >Jfls" 2-344:er eitowit 246a:. ruat; j44 -s Icråkmat ai teati ketior; eit tv. t f4e. npp. 61-ke-tr»._

5 / witt.t4 Mi4 L4MttWA ctac C 13-ilaiån4a Intat. a44:14ltr(4 att h'i-zia;4tn<44frnt, t.),-mt 4mairra-iq cbc-4-49 XfribiLlh7.7,4 dc2<1c4,'n't.;;;cd onst«qp bvr i 4/4.aid ced~, 3/44; e4 4z.3- sta:( 41 åtija b 3 LL hj 4ttati-44, \irmali,;)«lasite bet': I.ta:a (73 iite.t kiai4 tru: (ecte2citt, we,(64,%; 3th - (tert coa, hn.4.1, 41Vit4 < 1%12wir p 4.4Å McitiqLthz., fr qrrr;ntal ofå madat rt dt httup-o$ Y4,-;k itkr te 2J-Zi 1h4459 ic;it Åtp frinzialva tufr,," A ti e2.4.th ki-fiza ih,14,4 f2d4. ietv orrit - <4;4 h4r., i-ø"4:f Si*Ystt "Pti.124.4_44444-Ce.) 42, c. jefai cr)4( #7.44.fr, 4 44A tiaticettiat&cet.; dent d't 464ct. fr:yek-4 Q-4-4t4(.., lataa& b-u. ep 4:142,14) 4. 4~{ 1-.<4 :44/ 7ii4,44~ fixo, ceca; 1 ttae4 etj. Z49 TEdi prn ,,,4:m seta.4i4104>ct- o#7,-4 Z et man_iànq 4,1/4 4 frn.46 ti ad /jk af 4,4at 4 V. adet-c& cif el4r42.-vit 67)eta/ii vt. Pliz frat chq 24) 44. /2,A, it 44«dz,( aa e1 tse,g, rn (igtr)114-;,..-74)«/1 Aetti, (*'4 1411City ab /10414, gdj,, /h)y. ittpfre A444.4 at, dkti" eykla4,

6 ;actigird dk41 i Sizti -å rli xt inkttt 4(a4Le..Z4 huad, ab14 7,,,q, &, avik (apc,n-ast,,., g. frt:i Ce«.4- MelegAtte 4 1featt~ 144, att alilikf na,i ,4a, 3,, dt,,,,<, ce.." Zke. eant 8. Atn int a<1" ill itt4 47 & tta25 Chni < aespilaite 4p ftett, lat, at tnta, MIZA,c_frsfr-.62,./4" midtqt ? c' iidt a a-åf 4z«.-4«44. aand kl at< Geitr est ". Zleat lin:i t aordaf-, L 61.. er-x: a2424 d9 tuag 4,--n at,o4a4c. 4t pakwt", fier,,ceig4,4 67 tz: 424, er-44 4A ii* rd-ttin'az szt2zi. aå efee4, _L,. _., 1., L ctre. in'i"'" ( i `" t uct- &-ki r:clihge., n't":" ` an.(.4, "r 7 «-an r, q...4?._,,, 34). rik., 4,,,,4,4,4ch,,,,,, attati Cel-n; 4'edatv, Ac9. zeij64 staa:94.$7vety fiv (1-re-r) 114 ;1\ ClatS Fas nirle fitt the alt tfiead Aceni< cl~ nt di«si;44. mutt4 tk gif Agata eittele.

7 udist.4;,~4,44a.t. t- :34,~ iaz 4 # ad 0/467.6"Or fr4'n f r njy) 1/ 0~1641(i: Zrao. on). Beit.Usati 04) Å ateentåå led Am.en, Feal tat-asc(gailtest: (1/9 nas»ca. enn blis; Sta«47 itust" lao-az) (»,å) orzi-m) 4,ait/.41~. 474 flite &?0, Sne e(atf, (WrgiaLC (1(e, di: ,i2waihtn4q. (kork ), g &net«.et iturn 9. 4) ,,ac&- ag nat ($9 / //z 61 an4 kirkhga-- atm-4. ) //. eetri - atint 9t-tredy?"..; Pfrfre M, /2 #W4 fre-e-aricrovv. /1/4?. Alaat. 6fr /3-fee/2aterA *facûc*/ 4p,S14.44; /r. 6)4#214 (.4, (»ull) '4)7i/eaciv. /6. kniiitatc i4tt, Ah4fr,.. 4hiac,24*(c 1r. swaiæ qtrent, aarei,& cp/94:.(9/e C444,4 gq S;?, tit2, 2 ciatuac.;?? a? Arien Awbsist %,,J$ f ca-f") tiff-a.-44(, tor,j, % astiladitt <

8 groifotrogitn HELE NOPD-NORGES AVIS Svolvarn, den 9.okt flerr direktdr Karl ingva]dsen, Trondheim. Ad. Didjovagenndersiikelsene. Det, er med bekjagelse vl htirer at De Lkice har FALt Dem ti1sendi det ntiante mannskript samt eftsemplar av Lofotposten som avtalt. SA vel Deres mannskript som kart avis hle Cor lan2: tid siden rdort, klar her for forsendelse. Ved en men,-et heklazeliz inkurie er papirene blilt lat, til side. Vi henytter anledning-en til A takke ',)en for Deres elskverdtrhet overfor var avis. Deres mannskr ;:. har vmrt oss til stor hjelp or Jece, o de utdrast vi har _tjerm-itt hie Enlrrt med stdrste interesse av vare lesere. joktimentene CUlifeu vedlan:t rekommandert. Vedlerm rek. :rbfldif_rst LoCotpostens redaksjon, / i( (

9 "Didjovaggeundersakeleenew Foredrag holdt 1 NIT, Hergingenibrenesavdeling 106 april ~1~SSOM~S~aNISIale~l~ainalSOND KautokeinoKobberfelter,Statens Unders8kelserhar til formål å före undersökelseneav kobberfeltenei Hidjo vagge, Kautokeinoherred, Finnmark fylke, så langt frea at det kan avgjuree om forekomøteneer drivverdigeog 1 bekreftendefall utarbeide planer for anlegg og drift. Forhietorienør at eamer fra trakten hadde funnet 15se blokker med r1k kobbermalmv Samene var engaejert av koneul Gudleif Holmboe i Tromsti,som 1 mange år har drevet skjerpevirksomhet1 Nord Norge. HIlmfunnetviste en breksjesetruktursom sarlig fanget interessenhos fagfolk 1 Holidens Gruvaktiebolage Dette hente i 1951 og 1 de påfulgende 3 år ,gjorde det eveneke selekap innledendeundersfteleeri feltene. Doliden fremzet en eftnad til de noreke myndigheterom konsesjon innenfor et område på oav 650 1cm21 Kautokeinoherrød for videre undersdkelsermed tanke på eventuell bergverks drift. Da selekapetfikk evar på sin konseejonessknad sommeren 1955 ble den ikke 1mUtekommetidet den norske stat solv ville gjennomfureunderstikelsenav feltene. Det var den gang sterkt forskjelligeoppfatningerogså blant fagfolk om Dolidene Gruvaktiebolagburde meddeles konseejon eller ikke, Dranejerådetfor bergverkene,som var forelagt saken til uttalelee, delte seg med et flertall for øvensk konseejon. En norek gruppe fra neeringelivet utenom bergverkesektorentilbhd seg den gang å gjennomfbre undersftelsenefor egen regning.

10 Stortingetfattet i februar 1956 vedtak son muliggjorde undereftelsene. Alrnotverdimidlerskulle lo mill, kroner anvendes for undersukeleerav malatorekometenei finnmark, 1 fursto rekke 111djovaggofeltene.Motverdimidleneekulle ogeå gå til flyfotografering1 1$ av veetre Finnmark, ea. 40 % av fylkete landareal,geologiskkartlegning, understikelserav andre forekometerm.v. polidene rappert og resultaterble kjupt inn tor n.kr. ea hvormed selekapetfikk refundert sine utlegg. Staten oppretteten avtale med konsul Rolmboe hvorved denne får en Lrlig godtgjurelsei den tid undereakeleenevarer og royalty i tilfelle av drift. De rettighetersom staten har overtatt omfatter 71 mutinger. Kautokeino Kobberfelter,Statens Undereftelserer en egen administraejonsom sortererunder Industridepartementet. Denne foreetåø av et utvalg på 4 medlemaer,nemllgs formannen,departementerådkarl Skjerdal, Industridep, fylkeemannpeder Holt, Finnnark, direktiirkraft Johanneen,A/S Sydvarangerog underenelsenes d1rektbr, utvalgets sekretaerer byritejefundstran, Dergverkskontoret, Industridepartementet. Kautokeino Kobberfelterhar et f&talle helårs-eneatte pereoner, direktbr, geolog, tekniker, kontorejef,kontoressistent og fra 1 år en bergingen1sr. Ved starten ble det lagt opp et program for underefteleene med antatte arbeider, varighet og en rannekalkylefor omkoetningene. I programmetvar det antatt en mulig varighet av undersftelsenepå 4 år og et nakeimalt kostende på 6 mill, kroner inkl. innkjøpetav Bolidenrapporten. Videre foruteetteprogrammetat resultatenefra hvert år ble vurdert av utvalget om det var berettigetå gå videre med undereukeleeneeller å avbtyte arbeldene. Et aeget vanøkelig og neget vesentlig monent ved ellke underedkeleer er at diese avetemmee det objekt og de muligheterman har foran seg, så omkoetningeneikke blir urimelig htiye. Et grovt overslag gikk ut på kroner pr. tonn malm. I dette tilfellet svarer det til 2-4 % av antatt malnverd1.

11 Alt ble satt inn på å gjønnomfdreden fdrete undereftelsee. sesong eelv om tiden til forberedelservar meget knapp. Undersiikeløeneble lagt opp slik at vi 1 stor utstrekninghar benyttet oes av entrepriserfor de arbeider som egner seg for dette. For det förste har staten flere erganer som kan gjønnomförebetydeligedeler av unders5k elsene. Det trenges spesialfolktil øn rekke operasjoner og felteesongenpå disse kanter er meget kort, 3 h5yden 4 måneder. Ved bruk av entrepriserkan man også begrense de n5dvendigeanskaffelser. Undersdkelsenesadministrasjonhar stått for planlegging, forberedelser,ledelse og koordineringav de forskjellige underebkelsesarbeider.videre utförer v1 en stor del av de nödvendigeundersftelsesarbeider1 egen regl. Det samme gjelder de endelige ledd av bearbeidingen. Rmpporteringen, egså den 8konom1ske,økjør Upende for hvert kvartal. Ftter hver feltsesongør det utarbeidetegen rapport for under e8kelsesarbeidene. fl Bidjovaggefeltetligger på den veetre del av Finnmarkevidda, 4 mil 1 luftlinje nord vest for Kautokeinokirkested i nordhelletav fjellpartiettejaek1as mellom 6 eg 700 n.o.h. Björkeekogenetepper ved 500 a htlyde,så de klimatiske forhold er h8yfjellets. Årlig nedb8ramengde1 feltet er ikke over 400 mm. Adkometen skjør for det meste om Alta hvorfra det förer en 125 km lang ve1 sydover t11 Kautokeino. Avstanden fra feltet til nmrmette fastbeendeer ea. 4 mil. Feltene ligger 1 Vest Finnmarkeprekambrium,mermere bestemt yngre grumnfjellav karelsk alder. Yngre overskj8vneberge artør opptrer bare 1 2 ka nord for feltene. Like til de siste år da Norges GeologiskeUndereftelsebegynte en geologiskkartlegningav disse deler av landet er meget lite, for ikke å åi 1ntet9 utfdrt av systematiskeunder sakelser. Nevnes må bergmestertellef Dahle 110eologisk kaat over det nordlige Norge" utgitt 1879 hvorav grunn fjellsområdetfremgår meget tydelig.

12 s 4 For å utnytte seeongen 1956 var det n5dvend1g å gjennomf6re øn etor del av transportene på vinterfbre. Denne foregikk etter en 17* ali lang rute fra Alta via Kautokeino og omfattet over 150 tonn. På Pinnmarkevidda kommør vår. 18aningen eent og varer deesuten lenge på grunn av telen. Med meget flatt landskap og delvie myret terreng tar det lang tld fbr ølvene eynkør tll normal vannetand. Sommertransporten går også ut fra Kautokelno hvorfra det furer en primitiv ve1 knapt 1 mil opp til ejuen Stuoras javre. Herfra ør det transport over ejbene 1 vel 2 mile lengde og endelig kjiiring / terrenget ka frem til -- teltet. V1 har til eine tldør anvendt øn del flytraneport, men har ikke store nok vann for landing nmrmere enn 54.10ka fra selve feltet. For underbringelee av mannekapene ble det anekaffet 10 traneportable ekogekoier og et par eldre barakker. En meeee med kjukkenavdeling og provlantrom, et mindre kjemiek laboratorlum og et primitivt mekaniek verketed ør innredet i hue eom tidligøre har gjort tjeneete som provieoriek bebyggelse 1 Pinnmark. Midt i seeongen når belegget har viert sttlret er øn del av mannekapene under bragt i telt. Den tld av sommeren undereukeleene er 1 gang er Didjovaggelelren en av de ettirete tettbebyggeleer 1 Kautokelno herred. Dette har med eine innbyggere øn befolkningstetthet på 0.2 personer pr. km2, mene Finnmark fylke har 1.3 og hole landet 11 pereoner pr. km2. Mellom lelren og omverdenen har man nå øn radlotelefon eom ør tilkoblet riketølefonen i Kautokeino. Et dieselsølektriek aggregat pakiva flannee også 1 leiren. Med egnet redekap grr det forbaueende bra å kjure 1 terrenget på eommerfure ellv om overraekeleer og vanøkeligheter Ikke er ejeldne. Traneportene utgjar en meget viktig og lkke liten del av våre underøneleer. Over Didjovaggefeltet med omliggende trakter foreligger nå flyfotografier 1 1: Over de meet aktuelle områder i

13 5 feltet er det utarbeidet kart i målestokk 1$1000 med 1 m ekv*distanee på grunnlag av spesielle flyfotografier. Fortivrig finnes vanlige topografiske karter i 1$ og 1$ av forholdsvis ny dato over disse trakter. Den geologiske del av arbeidet med undersekelsene har vi selv tatt hånd om og til kartlegging, blokkleting og annen registrering har vi anvendt flere feltmedarbeidere, som for øn stor del har vurt studentør. I de 3 sesongene undørsøkelsene har vaert i gang er det utført meget betydellge arbeidør av Geofysisk Malmleting. Fjelloverflaten er som regel dekket av 18smateriale og mektighøten av dette er bestemt med seismiske undersøkelser hvor dette var anøkelig før diamantboring ble satt igang. Over starre områder ør det utført såvel elektromagnetiske målingør som egenpotensial kartering. En stor døl av undersøkelsøsarbeidene utgjar diamantboringene, som i 3 sesonger har vmrt utført av bergingenitir Andreas Erikaen på kontrakt. Siate sommer gjennomførte også Geofysisk Malmleting et betydelig borprogram. Undersøkelsene fører nødvendigvis med seg et meget stort antall prøver, hvor først og fremst kobberinnholdet økal bestemmes. Arbeidet med behandling av prever og analyser ør utført av Statene Rågtofflaboratorium. Så langt det ør mulig gjønnomfiires analysens på laboratoriet i feltet. Derggrunnen i feltet består for øn overveiende del av grønnsten eller rettere sagt grønnskifer. I disse epptrer ins foldedø og omvandlede sedimenter med en total mektighet av oa. 100 n. Poldningsaksen løper stort sett nord-leyd og fallet på dise, or som regel lite. Dølgelengden på foldningene ør av størrelsesorden 1 km og som man kunne vente gjentar foldningene seg. Sedimenten, består som regel av albit rike bergarter med vekslende grafitt-innhold, daglig kalt svartskifør.

14 6 Deseuten opptrør en lys albittatvartsitt bergart med over veiende innhold av albitt, men med kvartaltiak uteeende. Denns bergart er ofte eterkt brekelert og fører varlerende mengder eulfidør. I forbindelse med øn siste brekslering ør kobberklsen tilført ofte eamnen mød karbonetiske bergarter. En lys diabas ligger som en kjerne inni ant/k11- nalen. Kobbermalmen opptrer I viese partier lange sjenklene antlklinalen og malmfuringen har eln største utetrekning mot dypet. På grunn av sln sterre spr8het ør albitt-kvart. eitten mere brekelert enn evartskiferen. Denne har I dette felt vert til ator nytte ved de geofysiske undersdkelser da den regletreres forholdvls lett. Såvel albittsekvarteltt som svartakifer ør bergarter med mindre motetandedyktighet ovenfor erosjon enn feeks. grønnsten og dlabas. De malmførende soner ør soe regel dekket av morenemateriale, men på et geofystek kart avapeiles sedisetntene som etort sett nord-syd gående linje. I første undersøkelseesesong 1956 ble det ved boringer konstatert 2 forekometer av kobbermalm A og 13. Disse var forholdvie små og allerede det furste år ble det igangeatt underefteleesarbelder over et videre område. Sommeren 1957 fant man lobaliteten C, som ligger ca m lengere syd. Malmen ør hør helt dekket av 5.10 m mektig morene og bare enkesate blokker av malm kunne lakttas på overflateno Egenpotensialanomallene, som meget tydelig avepeller svartskiferens utgående, var av vesentlig betydning for den geologlake tolkning. Malmavsetningen kan fløre steder refereres til uregelmetesigheter I grafitt-akiferens forl8p i strftet. Til å begynne med antok man at malmmineralleeringen var ettirst aelve ombuyningen av antlklinalen som f.eke. i funnpunkt å. Forekometen C befinner seg flere hundre meter nedø på siden av ejenkelen av den opprinnelige antiklinal og bekrefter angtagelsen om at minerallseringens ettlrete utstrekning går mot dypet. Den malmnrende bergart er påvlet også i vestenforliggende soner, men her med kobbergehalter uten praktisk størrelse.

15 Det er allerede gjønnomftsrt blokkleting over stbrre deler av grunsteneområdet rundt Stuorajavre. Ved Suovra Rappat, 12 km i luftlinje nords.bet for Bidjovaggeleiren, har man funnet den eamme malmfbrende bergart både 1 blokker og 1 fast fjell. Her ør det konstatert 2 mindre utgåender a avetand og smrlig fra det nordligste er det produsørt en meget stor blokkvifte av rik malm, som ennå ikke ør fullstendig registrert. 1 av 3 borhull eist på emeongen 1958 har skårst den malzfurønde bergart og viste 5 %kobber lange 16 a i borhullot. Her har ogøå kobberzalmen en meget typisk breksje-etruktur og kobbørkis og bornitt opptrer i oztrent like mengder. I disee traktør er kobberkie et forholdvie hyppig underordnet mineral, ofte utviklet tom lommefylninger, men uten praktisk betydning. I den trakten soa hittil har vmrtidenstand for vår prespek tering er det også utftirt geokjemiske undereakeleer,smrlig med henblikk på kobber. Bestemzelse av tungmetall-innholdet elvesedimenter synee å vmre et verdifullt supplement til blokkletingen. Den typiske mala i Bidjovaggefeltet ør kobberkiø som eprekkefylning 1 en som regel meget lys bergart. StrBklengden av de konstaterte malmeoner ør fra knapt 100 m opp til vel 150 m. Hektigheten ør vanligvis 10 opp til 20 m. Dø 3 funneteder ligner meget på hverandre når det gjelder form, opptredende bergarter og gehalter. Kobberinnholdet veksler meget sterkt, noe en må vente ved denne slags malmforekoaster. Mineraliseringen er ugjevn og kan kanekje beøt karakteriseres som skyer med størkt varierende tetthet. Foruten kobber_ holder også malmen en del gull, gram som gjønnomenitt 1 maluonene. 851vinnholdet er forholdevis lavt. Bly- og siflmineraler opptiar helt underordnet, men derimot ftirer malmen gjerne et par tiendedels prosent kobolt og nikkel. De fleete dlamantborhullene er boret med 22 mm kjørne. Boring med 32 ma kjørne har gitt gode resultater og mindre trouble i sprukket fjell. Avvikelsen av alle borhullene er målt. Borkjernene ør fargefotografert, noe som har vist eeg å viere et billig og verdifullt eupplement til den 8vrige

16 registrøring. V1 har anvendt øn spesiell fremstillingsmåte for hvert enkelt borhull, hvor geologlekedata og analyøør for gull og kobbør er inntøgnet. Linjøn for 2 % kobbør ør gjort noe more markørt og foltene gir st arealmessigkorrekt bilde av kobbørinnholdet1 vedkommendeborhull. Por ana. lysøring av kobberinnholdeter det vanligvis tatt ut 1 eller 2 m langs stykker av borkjernenfor hver analyse. Det gjennomfsres øn omfattendøog systematiskbearbeidingav undersftelsesmatørialet. Dette har betydning både for den rent praktiske oppgave og har dessuten rent vitenskapeliginteresse for senere arbeider av lignendø art. Dl.a. har mikroskopieksundøreftelsørvmartanvendt 1 etor utetrekning. ly Etter 3 åre undersökelserer det gjønnomfbrten malmberegning 1 føltet for de 3 forekomøtenea, B og C. Malmberogningen omfatter kategor1en sannsynligmalm innenfor og 1 tillogg til oppboret volum. PorekomøtenA ør delv1s avdekket og dessuten så tett boret at man kan anvendo betegnelsenkjent malm. Det vil ses at mellom 2/3 og 3/4 av malmmengdoni berøgningen reførerer seg til lokalitøtenc. Malmen ør hør fulgt med diamantboringerned tll st midlere dyp av 150 m. Cjennomsnittlig malmareal er ea m2. I forekomøtenea og C et gjønnomförtem alternativberegning hvorav det vil ses at en reduksjon i tønnasjønpå oa. 30 % bare motsvarer 10 % reduksjon 1 kobberinnholdet. Dette henger sammen med at forokomsteneøtort sett har en midtre kjerne med huyers gehalter, mens mineraliseringenfortar seg 1 styrke m.otligg og heng sidea. Kategorienmulig malm 1 feltet ør vurdørt til liks meget som sannsyuligmalm eller mere.

17 9 Prinsippetfor malmberegningenør priemer langs fallet med utstrekninghalvveis til naboborhullog med mektig» heter og gehalter som konstatert i de reepektiveborhull. Kontroll av denne beregningsmåteved beregning av trekanter med hjurner i borhullenehar gitt praktiek talt de samme malnmengder. Foruten diese tre forekometerhar man et par steder i feltet diamantborhullsom har skåret malm med mektigheterog gehalter av praktisk störrelse. I dag knytter den störste interesse seg til forekomstenc og underslikelsesprogrammet for 1959 i Sidjovaggefeltet konsentrererseg om boring av dypere hull 1 denne lokalltet samt supplerendehull i den oppborsdemalnplate. Hvis malm furingen kan påviees i samme omfang til et dyp mellom 3 og 400 m etter fallet, vil man her ha en malmmengdepå 2-3 mill. tonn. Det kan ha noe interesseå se litt på hvordan betingeleene for en eventuell bergverkedriftarter seg på disse kanter. Pallet på malmen er ca. 60, og gruvedriftenmå 1 tilfelle bli underjords. Såvel grönneten som d1abas er meget eolide bergarter for avsenkningav skakt i moteetningtil evart skifer og albittakvartsitt. Transportmengdenefra malmen frea til en loddskakt 1 liggen blir ikke urimelige lange, selv på betydelig dyp. Under avbrgningav en slik forekomst vil man nddvendigviskomme i kontakt med svartskiferen,som etter vår erfaring fra diamantboringenekan vmre både opp sprukket og med liten holdfasthet. Det er også sanneynligvis at vanntiledgeti øn elik forekomst vil være betydelig. Forholdeneligger imidlertidtil rette for en forholdevis koneentrertdrift. Malmarealet1 denne forekomøt vil tillate en årllg avbygningpå mellem 1 og tonn. Por en videre underefteleeav disee felter vil en igangverendedrift gi store muligheter. Det er også en praktisk grense for hvor langt undersdkelsenefra dagen kan drives på så steiltstående forekomst med et malmarealpå bare ca m2. Som tidligere nevnt anses mulig mala å representerebetydeligemengder, et forhold som må tillegges vesentlig betydningved vurdering av mulighetenefor drift.

18 -10 Forelapigeanrikningsfors5kviser at kobberkisenkan anrikøø til en konsentratpå mellem 20 og 25 % kobber. Ved dette f5lger også en del av malmens gullinnhold. Sannsynligv/s får man undør flotasjonenøn like stor tonnasje k1skonsentrat øom kobberkonsentratemengden.denne vil utgjafreca. 8 % av rånalmstonnasjøn,så alt taler for at konsentreringen finner sted så tidlig som aulig for å holdø transportutglftene nøde. / feltet er det forholdsvisgod tilgang på vann, men det kan ikke fås med naturlig trykk. Krafttilf6rselenm1 komme fra utbygning 1 Reiummlven eller Altaavasedraget. Selv med øn så isolert beliggenhetsom B1djovagge,vil transportenfra feltet bli en overkommeligeak. Kobber.. konsentratmengdenfra en drift på f.eks tonn r&malm pr. år vil ikke utgpire mer enn oa tonn, hvilket evarer til 6 laster a 10 tonn dager pr. år. Ddt ør naturl1g å anvende biltransportog en god veiforbindelsemå alle fall etableresmellom feltet eg omverdenen. Avstanden fra Sbirkjoseni Nordreisatil pidjovaggeer ea. 125 ka, hvorav 1/10 blir grenve1 til planlagt indre trace av riksvel 50 mellem Reisadalenog Kautokelno. Denne veien 1,11sann.. synligvis også kunne holdes oppe vinteren igjennom. B11 transportenbyr også på den fordel at kjuret5yeneskiftes ut etter års bruk hvorved en stadig kan få skiftet til mere moderne og hensiktsmessigmateriell. Kebber egså 1 form av kobberkonsentrathar markedsmessigden store fordel at det finner aveetning til enhver tid. Prisene vil riktignok evinge med kobbernoteringene. Om det kommer til drift 1 Bidjovaggeb5r denne 1 fdrste omgang ikke leggøø stdrre an enn n5dvendigfor en rentabel drift. Produksjonen derfra vil ikke tilmermelseeviebli så stor at den alene berettigeret eget emelteanlegg. Derimot vil kobberkonsen tratet tra en eventuell drift på Finnmarksviddaviereøn kontingent som kan telle med om det senerd skal reises et 1nnenlandøsmelte. og raffineringeverkfor kobber. Forel5p1gekalkyler for anlegg og drift viser at produksjonse. dritt med en malm på ea. 2 % kobber ikke gir noen stor 15nnsoms hetsmarginmed de kobberprimerman har 1 dag, oa. 240 pr.tonm.

19 r '

20 - itv-ftly AA: As -1 ga L- 1/4-a_k_Q, ci._ Xr( trank aiktu- g-uit fr,a-g+r ikekc

21 9 2 A,../144- acil2461_,~6yd-s 9.33GATEN 15 POSTOIROKONTO TELEFON POSTBOKS 342 JV/SB BoDgi. 9. oktober Direktör Karl Ingvaldsen, KautokeinoKobberfelter, Sverresgt.4, Trondheim. Vi viser til Deres brev av 8. august d.å. hvor De ba om særtrykk av Deres foredrag på Studieselskapetsårsmbte i Kirkenes i år. Vi har dessverre ikke funnet anledning til å få særtrykk av foredraget,men tillater oss å sende Dem separat 20 eksemplarerav skrift nr. 24 med samtlige foredrag fra årsmbtet. Hvis De önsker detf kan vi eventuelt sende Dem flere eksemplarer senere. Vi vil igjen få lov til å takke Dem for Deres meget interessanteforedrag. Med hilsen ostein Vitnstad konsulent

22 I /tyl/ Utskrift nr. 8. Årsubte 1 ¼. Vardd Kirkenes 'uli 1 Det 12. ordinære årsmbte i Studieselskapetfor Nord-Norsk Næringslivble åpnet av styrets formann, direktbr Chr. A. Jakhelln, i Rådhussaleni Vardd torsda 2. 'uli 1 kl Mötet var innkalt ved sirkulære,datert 2 /5-59 (innklebetside 133). Ved åpningen mdtte ca. 55 deltakere,kfr. liste. Ordfbrer Rudolf Olsen, Vardd kommune, basket deltakerne velkommen. Formannen holdt en minnetale over konsul C. Robertsen, Hammerfest. Formannen ga deretrterden tradisjonelleoversikt over næringslivets utvikling i Nord-Norgei 1958 og den forldpne del av Ordfbrer Rudolf Olsen orienterteom Vardd som fiskerihavnog overrettssakfbrerjakob Bjertnæs fortalte om Jubileumsutstillingen. Kl var det befaringertil Vardö Kirke, Varddhus Festning og de övrige avdelingerved Jubileumsutstillingen.On ettermiddagenvar det båttur til Hornöya hvor deltakerneble vist rundt på fyret. Noen av deltakernevar etterpå på fisketur, mens de övrige returnertedirekte til Vardb. Om kvelden ga Vardd kommune middag for årsmdtedeltakernepå Vardb Rådhus. Kl reiste deltakernetil Kirkenes med hurtigruten. Freda 'uli kl fortsatte rsmötet på Kirkenes Turisthotell. Ordfdrer William Mikkelsen, Sdr-Varangerkommune, bnsket deltakerne velkommen til Sdr-Varangerog Kirkenes. Årsmbtet fortsatte med et ber verksmdte. DirektbrKarl Ingvaldseni KautokeinoKobberfelterholdt foredrag om "Malmundersdkelsenei Bidjovagge,Kautokeino". Etter foredragetvar der innlegg av disponentrolf Bjdrn, Tromsb, og kjdpmann Anton Sommerseth,Skibotn. VerksdirektbrHans Torgersrud orientertederetter om "Aktieselskabet Sydvaranger". Bergverksmdtetble avsluttetmed fremvisning av jubileumsfilmenfra A/S Sydvaranger. Kl var årsmbtedeltakernepå befaring ved A/S Sydvarangersanlegg i Bjbrnevatn og Kirkenes. Om kvelden ga AktieselskabetSydvarangermiddag for årsubtedeltakernepå Kirkenes Turisthotell. Lbrda 4. 'uli kl fortsatteårsmdtet samne sted ned turistmdte. Konsulent Asbjdrn Aase ga sin sluttrapportom turistundersökelsen "Turistnæringeni Nord-Norge". I diskusjonenetter foredraget deltok banksjef Theis Westergaard,hotellinspektdrAstri Tonberg, samferdselskonsulentleif Hauge, tekniker Harald Ryel, kontorsjef Torstein Kuvaas, direktbregil Akselsen, underdirektbre. Jackbo, departementsrådkarl Skjerdal og foredragsholderen.

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3607 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kornmer fra..arkiv Næringsdepartementet

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondbeim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3782 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3335 Rapport over geologiske undersøkelser ved Mofjellet Gruber sommeren 1951.

ist Bergvesenet BV 3335 Rapport over geologiske undersøkelser ved Mofjellet Gruber sommeren 1951. ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 "Frondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3335 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Boks nr 9 Nordliuld Kommer fra..arkiv Nordlandske

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster Wal // Bergvesenet... Postboks3021. N7441 Trundheim Rapportarkivet 2001 X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering BV 2876 011(.111Cinl Kommer fra..arkiv

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av skiferforekomst ved Sætergardstjørna

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 1069 253/80 VB Trondkim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979

Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 5206 USB Sulfidrnalm a.s. Undersøkelser av gullforekomster i Bindalsfeltet 1979 Frank Nixon 18.03 1980 Bindal Nordland Nordlandske 18252 18253 Mosjøen Geologi Kolsvik Reppen Kalklavdalen- Finnlien Malm/metall

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser NGU Rapport 2006.062 Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser INNHOLD 1. FORORD / INNLEDNING... 4 2. UNDERSØKTE OMRÅDER... 4 3. PRØVETAKINGSPROSEDYRE OG ANALYSER... 5 4. DE ENKELTE

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Litt om NGU Innføring i kvartærgeologi Hva er gjort av kvartærgeologisk kartlegging i Vest- Agder LITT OM NGU

Detaljer

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19.

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr BV955 Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Interntarkivnr Oversendtfra PerSandvik Rapportlokallsering GraderIng

Detaljer

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart.

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Slingram: Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Følgende områder ble målt: Klettvangen mellom

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2009/3214 Trondheim 08.02.10 Vår ref.: 09/00227-6 Prosjekt: Saksbehandler Morten Often INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B. UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 87. M. 01 TILGJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH T1.1.7.: (07) 59 49 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Internt arkiv nr Ci'Sedij% Oversendtfra Bidjovagge Gruber a.s. Dato Ar 03.10 1962. Bergdtstrikt. Bidjovagge

Internt arkiv nr Ci'Sedij% Oversendtfra Bidjovagge Gruber a.s. Dato Ar 03.10 1962. Bergdtstrikt. Bidjovagge Bergvesen Postboks3021. N-7441Troodheitn Bergvesenetra pport nr Intern Joumat nr ' 7016 Rappodarkivet Internt arkiv nr Ci'Sedij% Kommerft arkw Ekstern rapport nr Kautokeino kobberfelter Tittet Ad. Grafittinnholdet

Detaljer

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag:

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.068 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING 48 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 25 Ms. mottatt 4. des. 1944. OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING AV TRONDHEIMSFELTETS KALKSTENER AV C. W. CARSTENS Kalkstensbenker optrer i samtlige 3 formasjonsgrupper i Trondheimsfeltet.

Detaljer