Lønnskrig om sykepleierstudenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnskrig om sykepleierstudenter"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2014 Politikerprat 5 Gresk medlemsgode 7 Robonurse 8 Pengedryss over sykepleierne i Rogaland Både sykepleiere og studenter er attraktiv arbeidskraft i oljebyen Stavanger og kommunene i nærheten. Der lokkes sykepleiere med både bonus, stipend, boliger med tilskudd og økte lønninger. Side /2014 1

2 KAMP OM SYKEPLEIERNE Foran f.v: Stina Gustafsson, Silje A. Østrem, Solfrid Fuglseth. Bak f.v: Arild Berland og Nina Horpestad. Foto: Vegard Winnem Lønnskrig om sykepleierstudenter i Rogaland Sykepleierstudenter i Rogaland som ønsker å arbeide ekstra helger og ferier kan tjene tusenvis av kroner på å velge rett arbeidsgiver. Forskjellene i årslønn i kommunene kan være opptil kroner. Også ordinære sykepleiere opplever at de tilbys økte lønninger og solide bonuser. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN OG ARILD BERLAND En førsteårsstudent uten opptjent ansiennitet kan tjene 25 kroner mer i timen ved å jobbe i Rennesøy kommune og ikke i Stavanger, og over 30 kroner mer enn hva studentkolleger i Haugesund og Karmøy tjener. Ved å tilby høyere lønn, stipend eller bonus, tiltrekker kommuner og helseforetak i fylket seg kompetanse. Dersom studentene binder seg til å jobbe et visst antall helger og fire uker om sommeren, kan de få inntil kroner i bonus ved å jobbe i Stavanger kommune. Rekrutterende Vi ser jo at dette er et rekrutterende og attraktivt tiltak, sier virksomhetsleder Kari Lindø Åmodt ved Bergåstjern sykehjem i Stavanger. Ved å bruke studenter til å fylle opp vakante helgevakter, sikrer sykehjemmet en høy faglig standard, samtidig som studentene kan se frem mot en bonus. I tillegg håper vi jo at de ser det verdifullt å jobbe i eldreomsorgen, sier Åmodt, som ønsker å rekruttere noen av studentene til sykehjemmet etter at de er ferdig utdannet. Studentene er en kjemperessurs, og vi kan levere bedre tjenester til pasientene enn om vi måtte ta inn ufaglærte, sier hun. Sju sykepleierstudenter er inne i ordningen på Bergåstjern sykehjem, og tallene for i fjor viser at 16 virksomheter i Stavanger kommune hadde inngått bonusavtale med 63 studenter. Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, Nina Horpestad, ser at slike tiltak faktisk er rekrutterende, 2 03/2014

3 Virksomhetsleder Kari Lindø Åmodt ved Bergåstjern sykehjem i Stavanger er svært fornøyd med bonusordningen som sørger for at godt kvalifiserte studenter strømmer til eldreomsorgen i byen. Foto: Kristin Henriksen samtidig som eldreomsorgen er blitt et mer attraktivt sted å jobbe i. Rangerer arbeidsgiverne Vi vet at praksissted har noe å si for hvor studentene ønsker å begynne sin første jobb, spesielt hvis studentene har gode erfaringer derfra, sier fylkeslederen. Hun har laget en oversikt over hva studentene tjener på de ulike stedene og på den måten rangeres kommunene og helseforetak mot hverandre. Kommunene ønsker selvsagt å være høyest mulig oppe på denne listen, sier Horpestad, som likevel advarer studentene å se utelukkende på lønn når de velger arbeidssted. Mange virksomheter har gode bonusog stipendordninger til studenter som forplikter seg til et avtalt omfang av helge- og feriearbeid. Blant annet tilbyr Helse Stavanger 2000 kroner ekstra per måned hvis studentene binder seg til å arbeide tredje hver helg og fire uker i full stilling til sommeren. Dette kan utgjøre kroner på toppen av den den rangerte årslønnen. Jeg råder uansett studentene til å være bevisste på at de ikke jobber for mye under studietiden, påpeker Horpestad. Attraktiv arbeidskraft i høykostfylke Det er ikke bare studentene som er ettertraktet i Rogaland, dette gjelder også ordinære sykepleiere. Også her «kriger» arbeidsgiverne om dem, og også her rangeres arbeidsgiverne etter hva de tilbyr i lønn. Det hele begynte i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i De hovedtillitsvalgte i Rogaland opplevde at arbeidsgiverne var samsnakket om lønn, og at det derfor var vanskelig å oppnå spesielt gode avtaler. Horpestad valgte derfor å innhente alle minstelønnssatsene så snart lokale forhandlinger var i boks. Disse ble benyttet i forhandlinger samme år, på den måten fikk man både vist og argumentert at «min kommune» ikke kan gi sykepleierne dårligere lønn enn nabokommunen. Publiserer lister Dette fungerte, konstaterer Horpestad. Listene publiseres på nett og medlemsblader, de beste kommunene framsnakkes så ofte som mulig, og ingen kommuner ønsker å stå langt nede på lista. Lønn har mye å si for vår opplevelse av verdsetting, og når vi føler oss verdsatt vil vi utvikle en lojalitet på en helt annen måte enn dersom vi ikke føler oss verdsatt, sier Horpestad. Hun er ikke i tvil om at lønn påvirker både studentenes og sykepleiernes valg av arbeidsgiver. Forutsigbart og givende Enkelte arbeidsgivere har argumentert med at de har så gode faglige utviklingsmuligheter og at lønn derfor ikke er så viktig. Til det har Horpestad følgende å si: Sykepleiere kan ikke betale huslånet sitt med faglig utvikling kroner for helgejobbing For å få flere sykepleiere til å jobbe helg, har Bergåstjern sykehjem hatt en frivillig forsøksordning der sykepleiere har fått 3000 kroner for å jobbe ekstra helger, uten at de arbeidet mer i timer. Prøveprosjektet er nå under evaluering. Men lønn er ikke alt i et høykostnads fylke med bokostnader. Dette har også Stavanger kommune tatt hensyn til og etablert en rekke ordninger for å kunne tiltrekke seg særlig etterspurt kompetanse, som for tiden dreier seg om førskolelærere og sykepleiere. Kommunen har kjøpt inn flere tjenesteboliger der deler av husleien subsidieres. Vi ser at slike ordninger er attraktive, blant annet har vi adskillig flere søknader til ledige stillinger enn tidligere, og flere ansatte som er inne i de ulike ordningene, sier Åmodt. En av studentene som har takket ja til bonusordningen, er Bjørn Pettersen. Det var ikke bonusen han hadde i vente som trigget han, men en forutsigbar og givende arbeidssituasjon. Jeg fikk vite av avdelingssykepleier at jeg som sykepleierstudent kunne skrive kontrakt som innebar at jeg mot å binde meg til eksempelvis å jobbe hver andre helg samt fire uker i sommerferien, ville motta en bonus utbetalt to ganger i året. Jeg arbeidet allerede hver andre helg, så for meg var det en selvfølge å takke ja til tilbudet, forteller sykepleierstudenten. Men bonusordningen var ikke avgjørende for at han valgte å gå inn i ordningen. En forutsigbar og givende arbeidssituasjon samtidig som jeg studerer er viktig for meg. Jeg får bruke kunnskapen min i praksis, og får mer ansvar og interessante arbeidsoppgaver proposjonalt med min studieprogresjon. Det blir dermed en vinn-vinn situasjon for både meg og arbeidsgiver. Han ser heller ikke bort fra at eldreomsorgen blir hans arbeidssted når han er ferdig utdannet. Jeg er i utgangspunktet åpen for å jobbe over alt i helsevesenet, også i eldreomsorgen. Det som imidlertid er viktig for meg er å jobbe der jeg føler jeg får bruke min kunnskap i kraft av sykepleier og har en hverdag som ikke er altfor forutsigbar, men med daglige utfordringer, sier Pettersen. 03/2014 3

4 SYKEPLEIERE SOM SAMFUNNSAKTØR En tydelig stemme i samfunnsdebatten Sykepleiere bør være mer synlige i samfunnsdebatten til beste for befolkningens helse, mener NSF. Prosjektet «Sykepleier som samfunnsaktør» handler både om samfunns ansvar og synlighet. TEKST: TONE STIDAHL Lederne for NSFs 34 ulike faggrupper var i mars invitert til to dagers arbeidsseminar. Nå skal jobben videreføres i de ulike faggruppene. «Sykepleier som samfunnsaktør» er et satsningsområde for NSF, blant annet nedfelt i den politiske plattformen for folkehelse. For å være en samfunnsaktør, kreves det både kunnskaper, ferdigheter og holdninger, sier Frank Oterholt, leder for Sentralt fagforum i NSF. Han viser til at det pågår en kontinuerlig kamp om ressurser, og at det kan være krevende å få oppmerksomhet. Da er det viktig å kjenne godt til lovog rammeverk, og kunne formulere et tydelig, faglig budskap tilpasset ulike arenaer blant annet. På seminaret ble det derfor jobbet med temaer som spente fra politiske og administrative systemer til ytringsfrihet, lojalitet, meldeplikt, forsvarlighetskrav, kommunikasjon og gjennomslagsmuligheter. Lærer av helsesøstrene «Sykepleier som samfunnsaktør» er en videreføring av NSFs kompetanseprogram «Helsesøster som samfunnsaktør». Helsesøstre har etter dette blitt mer synlige aktører på vegne av barn og unge. I Oslo resulterte deres faglige argumentasjon og eksempler i at Rødt, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet fremmet et felles forslag: «Vi trenger en bemanningsnorm, slik at elevene får ha helsesøster tilgjengelig på skolen hver dag». Dette er et godt eksempel på hvordan sykepleiere kan være med å påvirke den politiske agendaen i ønsket retning. Arbeidet med å bevisstgjøre sykepleiere, i og utenfor NSF, i sin rolle som samfunnsaktører, kommer til å fortsette i mange ulike fora og sammenhenger videre til beste for befolkningens helse. Sykepleiere har en unik kunnskap og er derfor viktig i samfunnsdebatten. Illustrasjonsfoto: John Nordahl 4 03/2014

5 ELI GUNHILD MØTER TONE WILHELMSEN TRØEN Da sykepleieren møtte sykepleieren Vi inviterte stortingspolitiker og sykepleier Tone Wilhelmsen Trøen (H) til en lunsjsamtale med forbundsleder Eli Gunhild By og forventet en politisk diskusjon. I stedet traff sykepleieren Eli Gunhild sykepleieren Tone. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Det ble mange diskusjoner om det å være sykepleier og hva ledelse har å si for god sykepleie, og de var forbausende enige om sykepleiefaglige spørsmål og hva som må til for å få til en god sykepleietjeneste. Tone Wilhelmsen Trøen (48) fra Eidsvoll ble sykepleier i voksen alder, og rakk å jobbe med det som mange mener er «verdens beste yrke» i to år før hun ble valgt inn på Stortinget sist høst. Der sitter hun i Helse- og omsorgskomiteen, og vet virkelig hva hun snakker om når sykepleietjenesten debatteres. Stortingspolitiker Tone Wilhelmsen Trøen i samtale med Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By. Stolt Jeg er stolt av å være sykepleier og jeg likte meg veldig godt under utdannelsen, selv om jeg var mye eldre enn mange av mine medstudenter. Aldersog erfaringsforskjellen ga oss en ekstra dimensjon i de faglige diskusjonene, sier Trøen. Hun mener hun har nytt godt av yrket også som folkevalgt på tinget. Som sykepleier tvinges man til å stå i dilemmaer, eksempelvis forholdet liv og død. Dette er godt å ha med seg i de etiske debattene vi ofte har på Stortinget. Trøen hadde med seg erfaringer fra privat næringsliv da hun ble sykepleier, og hadde blant annet jobbet med personalledelse. Jeg savner mer fokus på ledelse i helsevesenet også: ledelse, kompetanse og faglighet, sier hun, og får støtte fra NSF-lederen. Ledelse handler om det meste. Har du en leder som kan lovverket og vet hvordan man forholder seg til tillitsvalgte og ansatte, vil dette igjen bidra positivt til pasientsikkerheten, mener By. Å ha fokus på faglighet og ikke bare økonomi er også viktig slik at ikke engasjementet ødelegges. Trøen ble sykepleier etter at hun selv var alvorlig syk. Jeg har kjent på følelsen av komplett hjelpeløshet og opplevd hva det vil si å få en kald klut på pannen og et varmt blikk fra en sykepleier. Dette tror jeg bidrar til at jeg har noe med meg inn i yrket. Etiske refleksjoner Som sykepleier tar man ulike hendelser med seg, uten at man blir lammet av det. Det handler om etikk å ta inn over seg noe av pasientenes klokskap, uten å leve med det. Det er det god sykepleie handler om mellommenneskelige relasjoner. Derfor er det så vanskelig å forklare hva god sykepleie virkelig er, reflekterer By. Trøens fanesak er kompetanse. Pasientsikkerhet, riktig behandling, riktig ressursbruk. Vi har et godt fungerende helsevesen, men må få et kompetanseløft for å møte den fremtidige veksten og etterspørselen for tjenestene. Vi vil blant annet få flere demente. Hvordan møter vi denne pasientgruppen på en best mulig måte? Det handler om de svakeste og de som synes minst og ikke roper høyest, sier Trøen. By nikker enig. Tredelt turnus Der er vi tilbake til ledelse igjen. Ta et sykehjem som et eksempel. Der har vi beboere med livserfaring, kunnskap og humor de er personer og mennesker. Å ha et personale med en kunnskap som ser dette handler om kompetanse, det handler om kultur og det handler om god ledelse, sier By. Tone Wilhelmsen Trøen har sitt sykepleierhjerte nærmest primærhelsetjenesten, men hun har også jobbet i tredelt turnus på sykehus. Å jobbe tredelt turnus var så belastende at jeg valgte å gå i redusert stilling. Det å jobbe kveld, for så gå på dagvakt uten å få sove skikkelig i mellom, var belastende. Det kunne ha vært dager der du har mistet pasienter og du har måttet forholde deg til pårørende i krise. Da var det ikke alltid like lett å få de tilmålte timene med søvn etterpå. Så vi er nødt å gjøre noe med turnusordningen og hvordan den er lagt opp, sier Trøen. Derfor er det viktig at Norsk Sykepleierforbund fortsetter å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår for sykepleierne, mener By. 03/2014 5

6 NSF STUDENT ÅRSMØTE NSF Student har mange ulike aktiviteter, her fra et medlemsarrangement i fjor. Foto: John Nordahl Fortsatt mulig å påvirke studentpolitikken NSF Student er Norsk Sykepleierforbunds organisasjon for sykepleierstudenter. Vi er landets største studentorganisasjon med individuelt medlemskap og er den eneste som representerer sykepleierstudenter fra alle landets utdanninger. TEKST: STIAN AASOLDSEN, LEDER NSF STUDENT Som studentmedlem får du gratis rådgivning, den klassiske håndboken for sykepleierstudenter, bank- og forsikringstilbud, med blant annet gode boliglånsordninger fra DNB, og mange andre gode medlemstilbud. Som studentmedlem har du også en unik mulighet til å påvirke din utdanning, for eksempel som fylkesrepresentant, i lokallag eller på studentenes årsmøte. Du kan også delta på faglige arrangementer hvor du får spennende påfyll og kan dele erfaringer med sykepleierstudenter fra andre steder i landet. Den juni 2014 er det års møte i NSF Student på Klækken hotell, Hønefoss. Studenter fra hele landet vil delta. På årsmøtet møtes over 100 sykepleierstudenter fra alle landets utdanninger. Der vil vi debattere sykepleierutdanningen, og ønsker i den forbindelse å høre hvordan du som student mener utdanningen bør være. Som delegat kan du være med på å bestemme hvordan NSF Student skal jobbe for å styrke sykepleierstudentenes interesser. Reise og opphold er gratis og dekkes i sin helhet av NSF Student. NSF Student er en viktig aktør i saker som angår sykepleierutdanning. Med over 90 prosent av alle landets sykepleierstudenter som medlemmer Leder Stian Aasoldsen ønsker seg flere delegater til årets årsmøte i NSF Student. utgjør vi sammen sykepleierstudentenes stemme, og studentene i NSF har stor påvirkningskraft. Dagene på årsmøtet er fylt med interessante diskusjoner, viktige vedtak, morsomme aktiviteter og du vil treffe framtidige kollegaer fra hele landet. Ble du nysgjerrig og har lyst til å være med på årsmøtet? Send en e- post til og sjekk om det er ledige delegatplasser fra din skole. 6 03/2014

7 MEDLEMSFORDELER Forskningsopphold på Lesvos i Hellas Norsk Sykepleierforbund (NSF) tilbyr medlemmer et forskningsopphold på Xristos Forskningssenter i Hellas. TEKST: ELISABETH HOLM HANSEN OG KRISTIN HENRIKSEN Xristos Forskningssenter ligger på øya Lesvos i Hellas, nærmere bestemt 5 kilometer fra den lille byen Scala Metochi. Xristos er en del av klosteret Limonos. Xristos Forskningssenter er Universitetet i Agder sitt studiesenter, men NSF har kjøpt bruksrett til 12 andeler av senteret. En andel gir bruksrett til en leilighet på forskningssenteret i 14 dager. Andelene er en medlemsfordel som NSF tilbyr sine medlemmer fra og med En andel gir anledning til bruk av en ettroms leilighet med to sengeplasser. Det er også mulighet for opphold i en uke. Tidsrommet er 27. april til 11. oktober (uke 18 til uke 41). Byttedager er lørdager, men det er også mulig å ha opphold fra søndag til søndag. Enkel standard Senteret har sju leiligheter, hvert med et lite kjøkken, to senger og en skrivepult. Det er aircondition på hvert rom og internetttilgang. Bruken av selve leiligheten er gratis for medlemmer av NSF, men reise og opphold betales av den enkelte. Senteret er først og fremst ment til forskning og refleksjon ikke ferieopphold, og passer derfor ikke for barn. Men du kan gjerne ta med en venn eller partner. Det går fly til Lesvos fra Gardermoen og det er enkelt å komme seg til stedet. Et steinkast unna ligger Metochi, som også er en del av Limonos klosteret. Dette er Universitetet i Agder sitt studiesenter og medlemmer som bor på Xristos kan få tilgang til biblioteket. Det er også muligheter for å spise sammen med gjestene på Metochi for en billig penge. Gå inn på nsf.no for å finne flere opplysninger om senteret og søknadsskjema for opphold. Det er enkel standard på rommene, men alle har internettilgang og skrivepult. Kirken er sentrum på stedet i historisk forstand. Skala Kallonis ligger en sykkeltur unna Xristos, og sykler låner du gratis på forskningssenteret. Landsbyen har flere små tavernaer der du kan nyte greske delikatesser med dagsferske varer fra fiske og jordbruk. Alle foto: Xristos Forskningssenter 03/2014 7

8 SYKEPLEIERDAGEN Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Lise Færevaag, Kari Tangen og Kristin Simonsen Layout: Hilde Rebård Evensen, Monica Hilsen og Inger Kjærstad, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til STYREMEDLEMMET Feelgood-film om viktige sykepleiere I forbindelse med Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai har Sykepleierforbundet fått laget en film Robonurse. Med et glimt i øyet ønsker vi å vise omverdenen at sykepleiere er uerstattelige, sier forbundsleder Eli Gunhild By om filmen. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lange tradisjoner med å markere Sykepleierdagen som er til minne om Florence Nightingales og hennes innsats for den moderne sykepleien. I år har vi valgt å gratulere med dagen gjennom en animasjonsfilm. Se og del filmen Robonurse på nsf. no, facebook.com/sykepleierforbundet eller Youtube.com/sykepleierforbundet. Den internasjonale sykepleierdagen markeres over hele landet. Også på Teknisk Museum er sykepleiere i sving med å aktivisere besøkende. Arkivfoto, 12. mai Navn: Karen Bjøro Alder: 62 Posisjon i NSF: 2. nestleder Tid som forbundsstyremedlem: 3 år AKKURAT NÅ BRENNER JEG FOR: Helseministeren varslet nylig behov for grunnleggende endringer i primærhelsetjenesten. Det er mange eldre pasienter som har sammensatte og kroniske sykdommer. Disse har behov for skreddersydde helsetilbud fra et tverrfaglige team bestående av fastlege, fysioterapeut, psykolog, sykepleier, hjemmesykepleier, helsesøster og jordmor. Samtidig sliter mange kommuner med å rekruttere og beholde leger og sykepleiere. Dessuten arbeider helsepersonell i primærhelsetjenesten relativt isolert særlig i utkantstrøk. Skal vi lykkes med samhandlingsreformen er det nødvendig med en modernisering av hvordan tjenesten er organisert og finansiert. Primærhelsetjenesten og sykepleierrollen vil endres fremover. I mange land har spesialsykepleiere i primærhelsetjenesten en avansert rolle såkalte nurse practitioners. Med økt kompetanse kan norske sykepleiere påta seg nye oppgaver knyttet til vurdering av pasienters helsetilstand, undervisning og veiledning, bare for å nevne noe. Dette er en selvstendig rolle og krever formalisering av fullmakter for å sikre legitimitet. Noen høgskoler og universiteter har allerede utviklet nye masterprogrammer i avansert klinisk sykepleie. De første masterkullene blir ferdigutdannet i juni i henholdsvis jordmorfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og avansert geriatrisk sykepleie på Universitetet i Oslo. Jeg ser frem til å se hvilke nye roller og oppgaver de går til i sine respektive kommuner. KONTAKTINFO: Telefon: E-post:

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Staket ut ny kurs. Forbundsstyret 2 4 Statsministeren 5 Ny tid nye roller 6 7. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2015

Staket ut ny kurs. Forbundsstyret 2 4 Statsministeren 5 Ny tid nye roller 6 7. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2015 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2015 Forbundsstyret 2 4 Statsministeren 5 Ny tid nye roller 6 7 Staket ut ny kurs I løpet av fem heftige dager i november staket Norsk Sykepleierforbunds valgte delegater

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Dialogiske samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid

Dialogiske samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Dialogiske samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 01. 08. september 2012 Kurset arrangeres av Høgskolen i Buskerud, Fakultet

Detaljer

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid. Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 03. 10.

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid. Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 03. 10. Åpne samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 03. 10. september 2011 Foto: Ulla Rosengren Kurset arrangeres av Høgskolen i

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? TIl NSF-medlemmer i tariffområdet Oslo kommune: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva

Detaljer

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 NSF Rogalands fylkesmøte 23. og 24. februar 2011: Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 Kandidat til

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

NSFPolitikk. Samhandling med resultater

NSFPolitikk. Samhandling med resultater Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2012 NSFPolitikk Studentårsmøtet 4 Eli Gunhild møter 5 Sykepleierkongressen 8 Samhandling med resultater Ved Borge sykehjem har tillitsvalgte og verneombud samarbeidet

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3 /2011

NYHETSBREV NR. 3 /2011 NYHETSBREV NR. 3 /2011 1 NYHETSBREV nr. 3 / 2011 305 dager igjen til 24. september 2012 HISTORISKE MILEPÆLER Kamp om sykepleierutdannelsen NSF har hatt en sentral rolle i utdanningspolitiske spørsmål gjennom

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00

Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00 Ut å søke tjeneste snart ferdig sykepleier Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00 Program 13.15 14.00 Ut å søke tjeneste verdt å vite om arbeidslivet 14.15 15.00 Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid Åpne samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 14. 21. august 2008 Kurset arrangeres av Høgskolen i Buskerud, Institutt for

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 1. desember 2011 Fotograf Pål Bental Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Samfunnsansvaret

Detaljer

Yrkesetikk. Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen

Yrkesetikk. Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen Yrkesetikk Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen Etikkodeksen For å sikre at man har et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra i helse- og sosialsektoren, har de fleste

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Ledelse på hugget eller på hælene. Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere

Ledelse på hugget eller på hælene. Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere Ledelse på hugget eller på hælene Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere NSFs nasjonale ledelseskonferanse 28. november 2014 Ledelse på hugget eller på hælene Disposisjon Teori/forskning Funn

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 Kommune Mandag 1.6.2015 Tirsdag 2.6.2015 Onsdag 3.6.2015 Torsdag 4.6.2015 Fredag 5.6.2015 Bykle Dag 1: Bykle helsesenter Etter å ha overnattet i hengekøyer på

Detaljer

Studentarbeidet i NSF. Langvakter 4 Eli Gunhild «iskriminerer» 5 Organisering av sykehusene 7. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 5/2013

Studentarbeidet i NSF. Langvakter 4 Eli Gunhild «iskriminerer» 5 Organisering av sykehusene 7. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 5/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 5/2013 Langvakter 4 Eli Gunhild «iskriminerer» 5 Organisering av sykehusene 7 Studentarbeidet i NSF NSF Student har valgt ny ledelse. Den nye lederen brenner for en god

Detaljer

Den 3. Nordiske Miljøterapikonferansen om spiseforstyrrelser 24-25. 25. april 2014 Hvem bestemmer hva?

Den 3. Nordiske Miljøterapikonferansen om spiseforstyrrelser 24-25. 25. april 2014 Hvem bestemmer hva? Den 3. Nordiske Miljøterapikonferansen om spiseforstyrrelser 24-25. 25. april 2014 Hvem bestemmer hva? Hvordan sikre rød tråd i behandling i en døgninstitusjon med et multifaglig miljø? Hvem bestemmer

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai.

Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai. Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai. Slik feiret vi Oppland i dag, på sykepleierdagen! Her bilder fra flere arbeidssteder: fra kommuner, helseforetak og private rehabiliteringssentre. Østre Toten

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer