Lønnskrig om sykepleierstudenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnskrig om sykepleierstudenter"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2014 Politikerprat 5 Gresk medlemsgode 7 Robonurse 8 Pengedryss over sykepleierne i Rogaland Både sykepleiere og studenter er attraktiv arbeidskraft i oljebyen Stavanger og kommunene i nærheten. Der lokkes sykepleiere med både bonus, stipend, boliger med tilskudd og økte lønninger. Side /2014 1

2 KAMP OM SYKEPLEIERNE Foran f.v: Stina Gustafsson, Silje A. Østrem, Solfrid Fuglseth. Bak f.v: Arild Berland og Nina Horpestad. Foto: Vegard Winnem Lønnskrig om sykepleierstudenter i Rogaland Sykepleierstudenter i Rogaland som ønsker å arbeide ekstra helger og ferier kan tjene tusenvis av kroner på å velge rett arbeidsgiver. Forskjellene i årslønn i kommunene kan være opptil kroner. Også ordinære sykepleiere opplever at de tilbys økte lønninger og solide bonuser. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN OG ARILD BERLAND En førsteårsstudent uten opptjent ansiennitet kan tjene 25 kroner mer i timen ved å jobbe i Rennesøy kommune og ikke i Stavanger, og over 30 kroner mer enn hva studentkolleger i Haugesund og Karmøy tjener. Ved å tilby høyere lønn, stipend eller bonus, tiltrekker kommuner og helseforetak i fylket seg kompetanse. Dersom studentene binder seg til å jobbe et visst antall helger og fire uker om sommeren, kan de få inntil kroner i bonus ved å jobbe i Stavanger kommune. Rekrutterende Vi ser jo at dette er et rekrutterende og attraktivt tiltak, sier virksomhetsleder Kari Lindø Åmodt ved Bergåstjern sykehjem i Stavanger. Ved å bruke studenter til å fylle opp vakante helgevakter, sikrer sykehjemmet en høy faglig standard, samtidig som studentene kan se frem mot en bonus. I tillegg håper vi jo at de ser det verdifullt å jobbe i eldreomsorgen, sier Åmodt, som ønsker å rekruttere noen av studentene til sykehjemmet etter at de er ferdig utdannet. Studentene er en kjemperessurs, og vi kan levere bedre tjenester til pasientene enn om vi måtte ta inn ufaglærte, sier hun. Sju sykepleierstudenter er inne i ordningen på Bergåstjern sykehjem, og tallene for i fjor viser at 16 virksomheter i Stavanger kommune hadde inngått bonusavtale med 63 studenter. Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, Nina Horpestad, ser at slike tiltak faktisk er rekrutterende, 2 03/2014

3 Virksomhetsleder Kari Lindø Åmodt ved Bergåstjern sykehjem i Stavanger er svært fornøyd med bonusordningen som sørger for at godt kvalifiserte studenter strømmer til eldreomsorgen i byen. Foto: Kristin Henriksen samtidig som eldreomsorgen er blitt et mer attraktivt sted å jobbe i. Rangerer arbeidsgiverne Vi vet at praksissted har noe å si for hvor studentene ønsker å begynne sin første jobb, spesielt hvis studentene har gode erfaringer derfra, sier fylkeslederen. Hun har laget en oversikt over hva studentene tjener på de ulike stedene og på den måten rangeres kommunene og helseforetak mot hverandre. Kommunene ønsker selvsagt å være høyest mulig oppe på denne listen, sier Horpestad, som likevel advarer studentene å se utelukkende på lønn når de velger arbeidssted. Mange virksomheter har gode bonusog stipendordninger til studenter som forplikter seg til et avtalt omfang av helge- og feriearbeid. Blant annet tilbyr Helse Stavanger 2000 kroner ekstra per måned hvis studentene binder seg til å arbeide tredje hver helg og fire uker i full stilling til sommeren. Dette kan utgjøre kroner på toppen av den den rangerte årslønnen. Jeg råder uansett studentene til å være bevisste på at de ikke jobber for mye under studietiden, påpeker Horpestad. Attraktiv arbeidskraft i høykostfylke Det er ikke bare studentene som er ettertraktet i Rogaland, dette gjelder også ordinære sykepleiere. Også her «kriger» arbeidsgiverne om dem, og også her rangeres arbeidsgiverne etter hva de tilbyr i lønn. Det hele begynte i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i De hovedtillitsvalgte i Rogaland opplevde at arbeidsgiverne var samsnakket om lønn, og at det derfor var vanskelig å oppnå spesielt gode avtaler. Horpestad valgte derfor å innhente alle minstelønnssatsene så snart lokale forhandlinger var i boks. Disse ble benyttet i forhandlinger samme år, på den måten fikk man både vist og argumentert at «min kommune» ikke kan gi sykepleierne dårligere lønn enn nabokommunen. Publiserer lister Dette fungerte, konstaterer Horpestad. Listene publiseres på nett og medlemsblader, de beste kommunene framsnakkes så ofte som mulig, og ingen kommuner ønsker å stå langt nede på lista. Lønn har mye å si for vår opplevelse av verdsetting, og når vi føler oss verdsatt vil vi utvikle en lojalitet på en helt annen måte enn dersom vi ikke føler oss verdsatt, sier Horpestad. Hun er ikke i tvil om at lønn påvirker både studentenes og sykepleiernes valg av arbeidsgiver. Forutsigbart og givende Enkelte arbeidsgivere har argumentert med at de har så gode faglige utviklingsmuligheter og at lønn derfor ikke er så viktig. Til det har Horpestad følgende å si: Sykepleiere kan ikke betale huslånet sitt med faglig utvikling kroner for helgejobbing For å få flere sykepleiere til å jobbe helg, har Bergåstjern sykehjem hatt en frivillig forsøksordning der sykepleiere har fått 3000 kroner for å jobbe ekstra helger, uten at de arbeidet mer i timer. Prøveprosjektet er nå under evaluering. Men lønn er ikke alt i et høykostnads fylke med bokostnader. Dette har også Stavanger kommune tatt hensyn til og etablert en rekke ordninger for å kunne tiltrekke seg særlig etterspurt kompetanse, som for tiden dreier seg om førskolelærere og sykepleiere. Kommunen har kjøpt inn flere tjenesteboliger der deler av husleien subsidieres. Vi ser at slike ordninger er attraktive, blant annet har vi adskillig flere søknader til ledige stillinger enn tidligere, og flere ansatte som er inne i de ulike ordningene, sier Åmodt. En av studentene som har takket ja til bonusordningen, er Bjørn Pettersen. Det var ikke bonusen han hadde i vente som trigget han, men en forutsigbar og givende arbeidssituasjon. Jeg fikk vite av avdelingssykepleier at jeg som sykepleierstudent kunne skrive kontrakt som innebar at jeg mot å binde meg til eksempelvis å jobbe hver andre helg samt fire uker i sommerferien, ville motta en bonus utbetalt to ganger i året. Jeg arbeidet allerede hver andre helg, så for meg var det en selvfølge å takke ja til tilbudet, forteller sykepleierstudenten. Men bonusordningen var ikke avgjørende for at han valgte å gå inn i ordningen. En forutsigbar og givende arbeidssituasjon samtidig som jeg studerer er viktig for meg. Jeg får bruke kunnskapen min i praksis, og får mer ansvar og interessante arbeidsoppgaver proposjonalt med min studieprogresjon. Det blir dermed en vinn-vinn situasjon for både meg og arbeidsgiver. Han ser heller ikke bort fra at eldreomsorgen blir hans arbeidssted når han er ferdig utdannet. Jeg er i utgangspunktet åpen for å jobbe over alt i helsevesenet, også i eldreomsorgen. Det som imidlertid er viktig for meg er å jobbe der jeg føler jeg får bruke min kunnskap i kraft av sykepleier og har en hverdag som ikke er altfor forutsigbar, men med daglige utfordringer, sier Pettersen. 03/2014 3

4 SYKEPLEIERE SOM SAMFUNNSAKTØR En tydelig stemme i samfunnsdebatten Sykepleiere bør være mer synlige i samfunnsdebatten til beste for befolkningens helse, mener NSF. Prosjektet «Sykepleier som samfunnsaktør» handler både om samfunns ansvar og synlighet. TEKST: TONE STIDAHL Lederne for NSFs 34 ulike faggrupper var i mars invitert til to dagers arbeidsseminar. Nå skal jobben videreføres i de ulike faggruppene. «Sykepleier som samfunnsaktør» er et satsningsområde for NSF, blant annet nedfelt i den politiske plattformen for folkehelse. For å være en samfunnsaktør, kreves det både kunnskaper, ferdigheter og holdninger, sier Frank Oterholt, leder for Sentralt fagforum i NSF. Han viser til at det pågår en kontinuerlig kamp om ressurser, og at det kan være krevende å få oppmerksomhet. Da er det viktig å kjenne godt til lovog rammeverk, og kunne formulere et tydelig, faglig budskap tilpasset ulike arenaer blant annet. På seminaret ble det derfor jobbet med temaer som spente fra politiske og administrative systemer til ytringsfrihet, lojalitet, meldeplikt, forsvarlighetskrav, kommunikasjon og gjennomslagsmuligheter. Lærer av helsesøstrene «Sykepleier som samfunnsaktør» er en videreføring av NSFs kompetanseprogram «Helsesøster som samfunnsaktør». Helsesøstre har etter dette blitt mer synlige aktører på vegne av barn og unge. I Oslo resulterte deres faglige argumentasjon og eksempler i at Rødt, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet fremmet et felles forslag: «Vi trenger en bemanningsnorm, slik at elevene får ha helsesøster tilgjengelig på skolen hver dag». Dette er et godt eksempel på hvordan sykepleiere kan være med å påvirke den politiske agendaen i ønsket retning. Arbeidet med å bevisstgjøre sykepleiere, i og utenfor NSF, i sin rolle som samfunnsaktører, kommer til å fortsette i mange ulike fora og sammenhenger videre til beste for befolkningens helse. Sykepleiere har en unik kunnskap og er derfor viktig i samfunnsdebatten. Illustrasjonsfoto: John Nordahl 4 03/2014

5 ELI GUNHILD MØTER TONE WILHELMSEN TRØEN Da sykepleieren møtte sykepleieren Vi inviterte stortingspolitiker og sykepleier Tone Wilhelmsen Trøen (H) til en lunsjsamtale med forbundsleder Eli Gunhild By og forventet en politisk diskusjon. I stedet traff sykepleieren Eli Gunhild sykepleieren Tone. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Det ble mange diskusjoner om det å være sykepleier og hva ledelse har å si for god sykepleie, og de var forbausende enige om sykepleiefaglige spørsmål og hva som må til for å få til en god sykepleietjeneste. Tone Wilhelmsen Trøen (48) fra Eidsvoll ble sykepleier i voksen alder, og rakk å jobbe med det som mange mener er «verdens beste yrke» i to år før hun ble valgt inn på Stortinget sist høst. Der sitter hun i Helse- og omsorgskomiteen, og vet virkelig hva hun snakker om når sykepleietjenesten debatteres. Stortingspolitiker Tone Wilhelmsen Trøen i samtale med Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By. Stolt Jeg er stolt av å være sykepleier og jeg likte meg veldig godt under utdannelsen, selv om jeg var mye eldre enn mange av mine medstudenter. Aldersog erfaringsforskjellen ga oss en ekstra dimensjon i de faglige diskusjonene, sier Trøen. Hun mener hun har nytt godt av yrket også som folkevalgt på tinget. Som sykepleier tvinges man til å stå i dilemmaer, eksempelvis forholdet liv og død. Dette er godt å ha med seg i de etiske debattene vi ofte har på Stortinget. Trøen hadde med seg erfaringer fra privat næringsliv da hun ble sykepleier, og hadde blant annet jobbet med personalledelse. Jeg savner mer fokus på ledelse i helsevesenet også: ledelse, kompetanse og faglighet, sier hun, og får støtte fra NSF-lederen. Ledelse handler om det meste. Har du en leder som kan lovverket og vet hvordan man forholder seg til tillitsvalgte og ansatte, vil dette igjen bidra positivt til pasientsikkerheten, mener By. Å ha fokus på faglighet og ikke bare økonomi er også viktig slik at ikke engasjementet ødelegges. Trøen ble sykepleier etter at hun selv var alvorlig syk. Jeg har kjent på følelsen av komplett hjelpeløshet og opplevd hva det vil si å få en kald klut på pannen og et varmt blikk fra en sykepleier. Dette tror jeg bidrar til at jeg har noe med meg inn i yrket. Etiske refleksjoner Som sykepleier tar man ulike hendelser med seg, uten at man blir lammet av det. Det handler om etikk å ta inn over seg noe av pasientenes klokskap, uten å leve med det. Det er det god sykepleie handler om mellommenneskelige relasjoner. Derfor er det så vanskelig å forklare hva god sykepleie virkelig er, reflekterer By. Trøens fanesak er kompetanse. Pasientsikkerhet, riktig behandling, riktig ressursbruk. Vi har et godt fungerende helsevesen, men må få et kompetanseløft for å møte den fremtidige veksten og etterspørselen for tjenestene. Vi vil blant annet få flere demente. Hvordan møter vi denne pasientgruppen på en best mulig måte? Det handler om de svakeste og de som synes minst og ikke roper høyest, sier Trøen. By nikker enig. Tredelt turnus Der er vi tilbake til ledelse igjen. Ta et sykehjem som et eksempel. Der har vi beboere med livserfaring, kunnskap og humor de er personer og mennesker. Å ha et personale med en kunnskap som ser dette handler om kompetanse, det handler om kultur og det handler om god ledelse, sier By. Tone Wilhelmsen Trøen har sitt sykepleierhjerte nærmest primærhelsetjenesten, men hun har også jobbet i tredelt turnus på sykehus. Å jobbe tredelt turnus var så belastende at jeg valgte å gå i redusert stilling. Det å jobbe kveld, for så gå på dagvakt uten å få sove skikkelig i mellom, var belastende. Det kunne ha vært dager der du har mistet pasienter og du har måttet forholde deg til pårørende i krise. Da var det ikke alltid like lett å få de tilmålte timene med søvn etterpå. Så vi er nødt å gjøre noe med turnusordningen og hvordan den er lagt opp, sier Trøen. Derfor er det viktig at Norsk Sykepleierforbund fortsetter å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår for sykepleierne, mener By. 03/2014 5

6 NSF STUDENT ÅRSMØTE NSF Student har mange ulike aktiviteter, her fra et medlemsarrangement i fjor. Foto: John Nordahl Fortsatt mulig å påvirke studentpolitikken NSF Student er Norsk Sykepleierforbunds organisasjon for sykepleierstudenter. Vi er landets største studentorganisasjon med individuelt medlemskap og er den eneste som representerer sykepleierstudenter fra alle landets utdanninger. TEKST: STIAN AASOLDSEN, LEDER NSF STUDENT Som studentmedlem får du gratis rådgivning, den klassiske håndboken for sykepleierstudenter, bank- og forsikringstilbud, med blant annet gode boliglånsordninger fra DNB, og mange andre gode medlemstilbud. Som studentmedlem har du også en unik mulighet til å påvirke din utdanning, for eksempel som fylkesrepresentant, i lokallag eller på studentenes årsmøte. Du kan også delta på faglige arrangementer hvor du får spennende påfyll og kan dele erfaringer med sykepleierstudenter fra andre steder i landet. Den juni 2014 er det års møte i NSF Student på Klækken hotell, Hønefoss. Studenter fra hele landet vil delta. På årsmøtet møtes over 100 sykepleierstudenter fra alle landets utdanninger. Der vil vi debattere sykepleierutdanningen, og ønsker i den forbindelse å høre hvordan du som student mener utdanningen bør være. Som delegat kan du være med på å bestemme hvordan NSF Student skal jobbe for å styrke sykepleierstudentenes interesser. Reise og opphold er gratis og dekkes i sin helhet av NSF Student. NSF Student er en viktig aktør i saker som angår sykepleierutdanning. Med over 90 prosent av alle landets sykepleierstudenter som medlemmer Leder Stian Aasoldsen ønsker seg flere delegater til årets årsmøte i NSF Student. utgjør vi sammen sykepleierstudentenes stemme, og studentene i NSF har stor påvirkningskraft. Dagene på årsmøtet er fylt med interessante diskusjoner, viktige vedtak, morsomme aktiviteter og du vil treffe framtidige kollegaer fra hele landet. Ble du nysgjerrig og har lyst til å være med på årsmøtet? Send en e- post til og sjekk om det er ledige delegatplasser fra din skole. 6 03/2014

7 MEDLEMSFORDELER Forskningsopphold på Lesvos i Hellas Norsk Sykepleierforbund (NSF) tilbyr medlemmer et forskningsopphold på Xristos Forskningssenter i Hellas. TEKST: ELISABETH HOLM HANSEN OG KRISTIN HENRIKSEN Xristos Forskningssenter ligger på øya Lesvos i Hellas, nærmere bestemt 5 kilometer fra den lille byen Scala Metochi. Xristos er en del av klosteret Limonos. Xristos Forskningssenter er Universitetet i Agder sitt studiesenter, men NSF har kjøpt bruksrett til 12 andeler av senteret. En andel gir bruksrett til en leilighet på forskningssenteret i 14 dager. Andelene er en medlemsfordel som NSF tilbyr sine medlemmer fra og med En andel gir anledning til bruk av en ettroms leilighet med to sengeplasser. Det er også mulighet for opphold i en uke. Tidsrommet er 27. april til 11. oktober (uke 18 til uke 41). Byttedager er lørdager, men det er også mulig å ha opphold fra søndag til søndag. Enkel standard Senteret har sju leiligheter, hvert med et lite kjøkken, to senger og en skrivepult. Det er aircondition på hvert rom og internetttilgang. Bruken av selve leiligheten er gratis for medlemmer av NSF, men reise og opphold betales av den enkelte. Senteret er først og fremst ment til forskning og refleksjon ikke ferieopphold, og passer derfor ikke for barn. Men du kan gjerne ta med en venn eller partner. Det går fly til Lesvos fra Gardermoen og det er enkelt å komme seg til stedet. Et steinkast unna ligger Metochi, som også er en del av Limonos klosteret. Dette er Universitetet i Agder sitt studiesenter og medlemmer som bor på Xristos kan få tilgang til biblioteket. Det er også muligheter for å spise sammen med gjestene på Metochi for en billig penge. Gå inn på nsf.no for å finne flere opplysninger om senteret og søknadsskjema for opphold. Det er enkel standard på rommene, men alle har internettilgang og skrivepult. Kirken er sentrum på stedet i historisk forstand. Skala Kallonis ligger en sykkeltur unna Xristos, og sykler låner du gratis på forskningssenteret. Landsbyen har flere små tavernaer der du kan nyte greske delikatesser med dagsferske varer fra fiske og jordbruk. Alle foto: Xristos Forskningssenter 03/2014 7

8 SYKEPLEIERDAGEN Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Lise Færevaag, Kari Tangen og Kristin Simonsen Layout: Hilde Rebård Evensen, Monica Hilsen og Inger Kjærstad, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til STYREMEDLEMMET Feelgood-film om viktige sykepleiere I forbindelse med Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai har Sykepleierforbundet fått laget en film Robonurse. Med et glimt i øyet ønsker vi å vise omverdenen at sykepleiere er uerstattelige, sier forbundsleder Eli Gunhild By om filmen. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lange tradisjoner med å markere Sykepleierdagen som er til minne om Florence Nightingales og hennes innsats for den moderne sykepleien. I år har vi valgt å gratulere med dagen gjennom en animasjonsfilm. Se og del filmen Robonurse på nsf. no, facebook.com/sykepleierforbundet eller Youtube.com/sykepleierforbundet. Den internasjonale sykepleierdagen markeres over hele landet. Også på Teknisk Museum er sykepleiere i sving med å aktivisere besøkende. Arkivfoto, 12. mai Navn: Karen Bjøro Alder: 62 Posisjon i NSF: 2. nestleder Tid som forbundsstyremedlem: 3 år AKKURAT NÅ BRENNER JEG FOR: Helseministeren varslet nylig behov for grunnleggende endringer i primærhelsetjenesten. Det er mange eldre pasienter som har sammensatte og kroniske sykdommer. Disse har behov for skreddersydde helsetilbud fra et tverrfaglige team bestående av fastlege, fysioterapeut, psykolog, sykepleier, hjemmesykepleier, helsesøster og jordmor. Samtidig sliter mange kommuner med å rekruttere og beholde leger og sykepleiere. Dessuten arbeider helsepersonell i primærhelsetjenesten relativt isolert særlig i utkantstrøk. Skal vi lykkes med samhandlingsreformen er det nødvendig med en modernisering av hvordan tjenesten er organisert og finansiert. Primærhelsetjenesten og sykepleierrollen vil endres fremover. I mange land har spesialsykepleiere i primærhelsetjenesten en avansert rolle såkalte nurse practitioners. Med økt kompetanse kan norske sykepleiere påta seg nye oppgaver knyttet til vurdering av pasienters helsetilstand, undervisning og veiledning, bare for å nevne noe. Dette er en selvstendig rolle og krever formalisering av fullmakter for å sikre legitimitet. Noen høgskoler og universiteter har allerede utviklet nye masterprogrammer i avansert klinisk sykepleie. De første masterkullene blir ferdigutdannet i juni i henholdsvis jordmorfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og avansert geriatrisk sykepleie på Universitetet i Oslo. Jeg ser frem til å se hvilke nye roller og oppgaver de går til i sine respektive kommuner. KONTAKTINFO: Telefon: E-post:

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

Jordmorbok på norsk 4

Jordmorbok på norsk 4 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

10 6. september 2012 100. årgang NSF

10 6. september 2012 100. årgang NSF 10 2012 6. september 2012 100. årgang NSF ubegrenset kjørelengde. Avsender Sykepleien NO-0104 Oslo 6. september 2012 100. årgang 2012 10 2012 6. september 2012 100. årgang Innhold JuBIlEumSutgavE NSF 100

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 12 2013 17. oktober 2013 101. årgang Må slutte å fly i dørene 12 Stjeler oftest medikamenter 50 LO-leder venter ruskevær 78 Den lange veien For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 «Jeg

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer