Utsira Kommune - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsira Kommune - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr. valg av styre for perioden Interkommunalt arkiv Rogaland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Signert depotavtale og databehandleravtale Interkommunalt arkiv Rogaland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling ordinær generalforsamling og aksjeeiermøte 21. februar kl Haugalandsmuseene HAGALANDMSEENE AS 610 Inngående eksternt produsert, 15/ Minner om konferanse, samt retningslinjer sekundærbosetting FFKF-Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid Journaldato: Tilgangskode: tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 15/ Krav om innsyn Offentlighet i forvaltningen- Krav om innsyn Chris Ronald Hermansen , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 15/ / Krav om innsyn Offentlighet i forvaltningen- Krav om innsyn Chris Ronald Hermansen

2 Inngående eksternt produsert, 16/ Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen Regionreformen i Rogaland KOMMNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET tsira Kommune , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ SV: Veileder for biogassprosjekter Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur Harald Arnesen Journaldato: Tilgangskode: tsira Kommune , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/ Komplett søknad med vedlegg - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra gnr. 27 bnr 47.pdf tsira Havsturer Eiendom Vito Holding AS tsira Kommune tgående internt produsert, 17/ Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann gnr. 27 bnr 47 - saksnummer 17/00376 tsira Havsturer Eiendom 'Birger A Skjoldevik' tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 17/ Informasjon om tilskot til kommunale veterinærtenester for søknadsfrist.pdf Kommunal veterinærvakt Fylkesmannen i Rogaland Inngående eksternt produsert, 18/ Referat og oppsummering fra Ressursgruppemøtet 31. januar 2019 DigiRogaland Mari Kollsgård tsira Kommune , Tatt til etterretning

3 Inngående eksternt produsert, 18/ Endringer i valgforskriften Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 KOMMNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Inngående eksternt produsert, 18/ Innkalling/styrepapirer til møte Kontrollutvalget 2019 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 18/ Innspill-Høring av forskrift Havnereglement for tsira Havnereglement tsira Havnedistrikt tsira Fiskarlag Journaldato: Tilgangskode: Drift- og utviklingsavdeling Inngående eksternt produsert, 18/ Høring om forskrift havnereglement for tsira Havnereglement tsira Havnedistrikt Stavanger museeum Journaldato: Tilgangskode: Drift- og utviklingsavdeling Inngående eksternt produsert, 18/ Høring om havnereglement Havnereglement tsira Havnedistrikt Kenneth Klovning Drift- og utviklingsavdeling Inngående eksternt produsert, 18/ Tilbakemelding på høring av forskrift for tsira Havnedistrikt - tsira kommune Rogaland Havnereglement tsira Havnedistrikt Fiskeridirektoratet Drift- og utviklingsavdeling

4 Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad om kommunal utleiebolig Søknader om omsorgsbolig 2019 Avskjermet Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13 tsira Kommune tgående internt produsert, 19/ Innsendt rapport 2018.pdf Årsrapport vannverket Mattilsynet Journaldato: Tilgangskode: tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad om kulturmidler til ngdomsklubben tsira ungdomsklubb Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad-Kulturmidler fyrdager Tove Grimsby, Sildaloftet Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad om kulturmidler tsira musikkorps Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad om kulturmidler tsira musikkorps Journaldato: Tilgangskode:

5 Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad om kulturmidler 2019 tsira fuglestasjon Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad kulturmidler- tsira Reiseliv tsira Reiseliv Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad kulturmidler Dalanaustet Myklebost AS Inngående eksternt produsert, 19/ Alkoholomsetning 2018 Alkoholsalg 2018 Daniella Maria Ferdinanda Antonia de Vreeze Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 19/ Avskjermet Søknad om tiltak i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 tsira Kommune tgående internt produsert, 19/ Innkjøpsrutiner tsira kommune Økonomireglement 'Holst-Larsen Else' Journaldato: Tilgangskode: tsira Kommune

6 tgående internt produsert, 19/ Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Vest Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Vest Kystverket Hovedkontor tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 19/ Rydding i bruksnamn i matrikkelen - Rogaland Rydding i bruksnavn i Matrikkelen Statens Kartverk Journaldato: Tilgangskode: tgående internt produsert, 19/ SV: Rydding i bruksnamn i matrikkelen - Rogaland Rydding i bruksnavn i Matrikkelen Erlend Trones Statens Kartverk Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Rydding i bruksnamn i matrikkelen - Rogaland Rydding i bruksnavn i Matrikkelen Statens Kartverk Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ Rydding i bruksnamn i matrikkelen - Rogaland Rydding i bruksnavn i Matrikkelen Statens Kartverk Journaldato: Tilgangskode: Inngående eksternt produsert, 19/ tlysning av midler i HP Næring 2019 Handlingsprogram næring (HP-næring) 2019 Rogaland Fylkeskommune Journaldato: Tilgangskode: tsira Kommune

7 Inngående eksternt produsert, 19/ Forsendelse av kontrakter - Elektronisk medisineringsstøtte Elektronisk medisineringsstøtte Sola kommune Journaldato: Tilgangskode: Helse- og omsorgsavdelingen Inngående eksternt produsert, 19/ Hastesak - kompensasjon for bortfall av eigedomsskatt på arbeidsmaskinar m.v. Skjønnsmidler eiendomsskatt overgangsordn Fylkesmannen i Rogaland , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 19/ / Hastesak - kompensasjon for bortfall av eigedomsskatt på arbeidsmaskinar m.v. Skjønnsmidler eiendomsskatt overgangsordn Fylkesmannen i Rogaland Inngående eksternt produsert, 19/ Protokoll fra Regionrådet for Haugalandet, fredag 15. februar, Hydro Aluminium. Karmøy Protokoll fra regionrådsmøter på Haugalandet K. Tormod Karlsen tsira Kommune , Tatt til orientering tgående internt produsert, 19/ Spørsmål ang. helikopterlandingsplass i Aurland kommune Landingsplass for helikopter tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 19/ Fwd: Spørsmål ang. helikopterlandingsplass i Aurland kommune Landingsplass for helikopter Aurland kommune tsira Kommune

8 Inngående eksternt produsert, 19/ Klimasats kommunens deltakelse i Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus' søknad om støtte til "Integrering av elbildeling i mobilitetstilbudet" Felles søknad om midler Klimasats 2019 Rolf Michael Odland tsira Kommune , Tatt til etterretning

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-40 Protokoll styremøte 19.1.19.pdf Krisesenteret Vest Krisesenter Vest IKS 0 Inngående eksternt produsert, 15/00100-41 REPRESENTANTSKAPSMØTE I KRISESENTER VEST IKS

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00129-11 MLIGE SAMFERDSELSPAKKE(R) PÅ HAGALANDET ETTER 2023 - PRINIPPSAK TIL BEHANDLING I KOMMNENE OG FYLKESKOMMNENE tsira Kommune 28.01.2019, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00358-9 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING-211118 MET Center Marin energi testsenter-met tsira Kommune tgående internt produsert, 15/00394-18 SV: Sameie tsirabølgen - spørsmål

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00117-3 Oppsigelse av stilling som biblioteksjef Oppsigelse av arbeidsforhold Margrethe Djønne Oppvekstavdelingen 0 Inngående eksternt produsert, 15/00162-18 Egenerklæring

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-37 Orientering om forprosjektet i Krisesenter vest IKS Krisesenteret Vest Krisesenter Vest IKS 23.10.2018 0 Inngående eksternt produsert, 15/00377-27 PRISTILBD VEITE

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00602-9 Prisjustering farmasøytiske tjenester, legemiddelrevisjon og rådgiving 2019 Avtale -Farmasøytiske tjenester Sjukehusapoteka Vest HF Journaldato: Tilgangskode: Helse-

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00012-41 Påminnelse: Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 Interkommunalt arkiv Rogaland Arkivverket

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00040-7 ANGÅENDE PRISØKNING I REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE tdanningsvalg Rogaland Fylkeskommune Journaldato: Tilgangskode: 000 Inngående

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00040-6 2-REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE OM KARRIEREVEILEDNING OG KJØP AV OPPLÆRINGSTJENESTER TIL FAGET TDANNINGSVALG.pdf tdanningsvalg Fylkesrådmannen i Rogaland Oppvekstavdelingen

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00312-31 Søknad Ferdigattest, Naust tsira. SØKNAD OM RAMMETILLATELSE GNR 26, BNR 94 - STRANDA, NORDEVÅGEN - ÅSE-KARI KVALVIK/PER ÅGE HAGE Åse-Kari Kvalvik Journaldato:

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00162-14 Egenerklæring- konsesjonsfrihet Gnr.29 Bnr.48 Egenerklæringer- Konsesjonsfrihet Statens Kartverk 611 Inngående eksternt produsert, 15/00201-17 ttalelse til søknad

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00100-39 Signert Samarbeidsavtale Krisesenter Vest IKS Krisesenteret Vest britthelen@krisesentervest.no Journaldato: Tilgangskode: 0 Inngående eksternt produsert, 15/00345-15

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00162-15 Egenerklæring vedr. konsesjonsfrihet gnr.26, bnr.68 Egenerklæringer- Konsesjonsfrihet Statens kartverk Tinglysing Journaldato: 1/31/2018 Tilg. kode: 611 Inngående

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00096-5 Mørklagte veier-gatelys som ikke virker Gatelys defekte Jens Skålnes Drift- og utviklingsavdeling 9/4/2017 640 tgående internt

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00012-43 Depotavtale IKA-Signert av rådmann Interkommunalt arkiv Rogaland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS tsira Kommune 5/15/2017

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00318-5 Politiråd 2017 referat.docx Politiråd - Møtereferat Arnstein Eek tsira Kommune 10/12/2017 026 tgående internt produsert, 15/00318-6 Politiråd - Møtereferat - Endelig

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, tsira Kommune Inngående eksternt produsert, 14/00012-36 Varsel om Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 Interkommunalt arkiv Rogaland

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-28 Nettvann, rådhuset- oppfølgningsprøve. Prøvedato 29.05.18. Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018 Båtsfjord Laboratorium AS Journaldato: 06.04.2018 Tilgangskode:

Detaljer

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00102-43 Protokoll Representantskapet 23.04.2018 Møtedokumenter - Representantskapet 2015-2019 02 Internt notat uten oppfølging, 15/00102-44

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-41 Analyserapport - Prøvemottak 01.07.19 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00159-14 2.

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00075-15 Revisjonsuttalelse og kvittering Altinn - 5 termin Mva kompensasjon KomRev NORD IKS /Ørjan Martnes 05.12.2018 233 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00013-2 Søknad på stilling som driftsoperatør Vaclovas Jurkus Inngående eksternt produsert, 17/00013-3 Søknad om stilling som driftsoperatør - Pål

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00011-22 Forslag til endringer i offentleglova - høring 16.08.2018, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/00011-23 Forslag om etablering av et lavterskeltilbud

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00825-20 protokoll fra møte i representantskapet PPD - Midt-Finnmark IKS - representantskapsmøte Ellinor Jolma 25.04.2019 Sakarkiv 037 Inngående eksternt produsert, 18/00008-3

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/423-3 - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/427-6 11

Detaljer

Meldal kommune - Offentlig journal

Meldal kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 19/00150-10 Melding om vedtak - støtte til utgivelse av ny CD Erik Hoel - Spørsmål om Meldal kommune vil sponse utgivelse av ny CD Erik Hoel Journaldato: Tilgangskode: Hjelpetjenesten

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00236-9 Søknad fondstyret Søknad om kjøp av kvote Jim Kenneth Olsen Næring og utvikling 12/29/2017 Inngående eksternt produsert, 17/00329-4 Tilbakemeldingsskjema

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00769-3 Søknad om dispensasjon, gnr 11/428 Storgt 37. Forandring på storgata 37 Ottar Neergård Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: Arkivdel: Eiendomsarkiv med 11/428

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-37 Analyserapport, prøvedato 04.02.19. Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS Journaldato: Tilgangskode: 660 Inngående eksternt

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00159-11 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00159-15 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018- 2019 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 18/00328-6 Detaljregulering for Berlevåg skole: Høring og offentlig ettersyn Detaljregulering Berlevåg skole Fylkesmannen i Troms og Finnmark Finnmark Fylkeskommune Sametinget

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02643-10 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 tgående internt produsert, 11/04852-19 Svar på søknad om permisjon - Personalmappe

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00075-17 Revisjonsberetning momskompensasjon, 3.termin 2019 Mva kompensasjon KomRev NORD IKS 233 Inngående eksternt produsert, 18/00295-7 Søknad om mildertidig dispensasjon

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00212-9 Møte - Personalmappe - Journaldato: 8/21/2017 Tilg. kode: 8/16/2017 Personalmapper Inngående eksternt produsert, 16/00218-12 - Personalmappe

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 18/00193-4 Svar på søknad om fritak på eiendomsskatt på gnr. 11 bnr. 922 i 2019 Søknad om fritak for eiendosmsskatt - Bygg av historisk verdi gnr 11/922 Fjærtoft- pakkhus 2018-2019

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00266-11 Havbør AS 976 735 137- Søknad om fangstbasert akvakultur på lokalitet Kobbkroken i Kongsfjord i - Vedtak om avslag Søknad om dispensasjon

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00132-2 Avslag på søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak- Kaiprosjekt- - Finnmark fylke Søknad om tilskudd, 86 meter fast kai Berlevåg

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00007-3 Søknad om økonomisk støtte til Helsesportsika i Porsanger 2019 Søknad om økonomisk støtte - Helsesportsuka i Porsanger 2018-2019- Evy Eina Dok. dato: 02.01.2019

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-57 Motregningskandidater Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret tgående internt produsert, 19/00378-6 SV: Ønsker bekreftelse

Detaljer

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/00102-77 Møtereferat - Avregning kontrakt B 1 12/29/2016 1/2/20, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/00102-78 Byggemøte

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00014-6 SIGNERT møtebok representantskapet 2019. Medlem representantskapet til KomRev NORD KomRev NORD IKS 033 Inngående eksternt produsert, 18/00063-2 050619 - SIGNERT

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00516-3 Frikjøp av tillitsvalgte i tdanningsforbundet 2018/2019 Frikjøp av tillitsvalgte i utdanningsforbundet tdanningsforbundet Oppvekst 465 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00036-3 Vedr. klage på brakkerigg i Lagmannsgata Brakkerigg lagmannsneset Anfrid Oline Hojem Dok. dato: #Error Arkivdel: Sakarkiv 5/22/2018, Besvart med utgående dokument

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-22 Analyserapport, prøvedato 09.04.2018 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00266-22 Spørsmål til tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av villfanget torsk. Søknad om dispensasjon for etablering av fangstbasert akvakultur i Kongsfjord,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00253-9 Oppmålingsforretninger- gnr 11/3 Kjøp av tomt HR Prosjekt AS Journaldato: Tilgangskode: 611 Inngående eksternt produsert, 17/00480-8 Tinglyst festekontrakt til

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-39 Analyserapport, prøvedato 06.05.19. Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00133-6 Tilskudd

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal 1.12.218 I, 16.12.218 Inngående eksternt produsert, 17/159-12 - Avskjermet Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 217-218 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Journaldato:

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00339-7 VS: Klapp og Increo slår seg sammen Kontrakt - Dinamo AS - kommunikasjonstjenester 045 1/16/2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-77 Motregningskandidater Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret Sakarkiv tgående internt produsert, 19/00134-11 Test word

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/266-16 Kystverket - VEdtak etter HFL 28 Forlenget tillatelse til levendelagring - KOngsfjord fiskerihavn Søknad om dispensasjon for etablering av

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00177-3 Tilskudds brev - tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 Invitasjon til å søke om kompetanse og innovasjonstilskudd Fylkesmannen

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00009-3 Saksinnlegg og vedtak om fradeling av tomt Søknad om fradeling av tomt - 11/1 lrikke Ryen Haakonsen Dok. dato: 02.08.2018 Arkivdel: Eiendomsarkiv med 11/1 08.08.2018,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-38 Analyserapport mars og april 2019 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00205-3 tlysning

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00642-2 Regional ordning for kompetanseutvikling - kompetansekartlegging i barnehagene i Finnmark tviklingstiltak i Barnehager Fylkesmannen i Finnmark Berlevåg barnehage

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00825-19 Innkalling til møte i representantskapet PPD Midt-Finnmark IKS PPD - Midt-Finnmark IKS - representantskapsmøte Ellinor Jolma 02.04.2019 037 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00348-2 Bestilling innsyn i dokumenter vedrørende meldinger om foryngelseshogst i Marka - Svar Krav 30.10.2017 om innsyn i dokumenter som vedrører melding om foryngelseshogst

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-9 Analyseresultater prøvedato 28.08.17 Drikkevann - Analyseresultater 2017 Båtsfjord Laboratorium AS 9/6/2017 660 Inngående eksternt produsert, 17/00052-2 Protokoll

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-81 Motregningskandidater Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/01292-2 3. terminutbetaling

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00043-24 tkast til rapport om brann i kjøretøy på rv. 5 Fjærlandstunnelen 17.04.2017 Rapporter fra SHT Statens havarikommisjon for transport Journaldato: Tilgangskode:

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00008-1 Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon Rushfeldt, Mette 12/12/2016 217 tgående internt produsert, 17/00002-1 Søknad

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-16 Motregningskandidater 25.06.19 Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-68 Motregningskandidater 06.09.19 Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret tgående internt produsert, 19/00033-11 Fellesannonse

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00075-10 Merverdiavgiftskompensasjon 6 termin Mva kompensasjon KomRev NORD IKS /Ørjan Martnes 02.06.2018 Sakarkiv 233 Inngående eksternt produsert, 17/00137-2 Invitasjon

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00222-4 Delegasjon av myndighet - Brann og eksplosjonsvernloven Midlertidig dispensasjon - kompetansekrav til brannsjef for Kari Celine Jakobsen Kalvik 03.07.2018 Inngående

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00148-1 Angående begjæring om tvangssalg Begjæring om tvangssalg (tidligere sak 16/867) Øst-Finnmark Tingrett 14.03.2017 tgående internt produsert, 17/00148-3 - Avskjermet

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00006-3 Ang. søknad om startlån Søknad om startlån - Thor-Ole Olaussen Thor-Ole Olaussen Dok. dato: 3/20/2017 Arkivdel: Sakarkiv 252 tgående internt

Detaljer

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/020-125 Test TEST Jørgen Fidjeland Journaldato: 15.10.2018 Tilgangskode: 03 15.10.2018, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/116-23 Bekreftelse på anmeldt

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00007-4 Ang. søknad om økonomisk støtte til Helsesportsika i Porsanger 2019 Søknad om økonomisk støtte - Helsesportsuka i Porsanger 2018-2019- Evy Eina 223 tgående internt

Detaljer

Bergen kommune - Offentlig journal

Bergen kommune - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 2018/13194-3 05.04.2018 Inngående eksternt produsert, 2018/13282-1 Journaldato: 21.06.2018 Tilgangskode: 23.02.2018 19.03.2018, Bekrefte at informasjon er mottatt

Detaljer

Meldal kommune - Offentlig journal

Meldal kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 19/00017-2 Kartlegging av praksis etter forpaktningsloven Kartlegging av praksis etter forpaktningsloven fmtltge@fylkesmannen.no Journaldato: Tilgangskode: 13.08.2019 tgående

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00028-2 Sett- elg- skjema fra elgjakta 2018- oversendelse av orginalskjema. FEFO - oversendelse av originalskjema "Sett-elg-" 2016 Finnmarkseiendommen 611 19.07.2019, Sak

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00020-4 201700325-3Godkjenning av MTA-plan for bygging av Kobkroken transformatorstasjon,, Finnmark fylke.pdf Tilleggssøknad Kobkroken transformatorstasjon

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00210-9 Tilbakemelding fra eiendomsavd., Østre Toten kommune Østre Toten kommune /Yngve Bakken 2/1/2018, Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/00210-10 Bekreftelse

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/00274-1 Vedtak fra Riksantikvaren - Åsgård Sykehus - dispensasjon fra fredning, bygg 7 Dispensasjon fra kulturminneloven - niversitetssykehuset i Nord-Norge

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00051-20 Søknad som sommervikar på helsesenteret Heidi Cecilie Eriksen Omsorg Midlertidig svar sendt tgående internt produsert, 17/00051-21 17/00051-20

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-10 Analyserepport, prøvedato Drikkevann - Analyseresultater 2017 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00075-7 - Avskjermet Mva kompensasjon

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00266-8 Svar på FmFi sitt avslag på søknad om utslippstillatelse Søknad om dispensasjon for etablering av fangstbasert akvakultur i Kongsfjord,.

Detaljer

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS - Offentlig journal

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS - Offentlig journal - Offentlig I, Inngående eksternt produsert, 15/017-25 nderskrevet kontrakt CK, 2620 14215 - Avskjermet Journaldato: 5/4/2015 Tilg. kode: 5/4/2015 Inngående eksternt produsert, 15/017-29 nderskrevet kontrakt

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00075-13 Beretning komp oppgave 3 termin.pdf Mva kompensasjon KomRev NORD IKS Økonomi 233 Inngående eksternt produsert, 17/00266-14 Anlegg for levendelagring av villfanget

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00005-4 Renteregulering 01.08.2017 Kommunalbanken - Renteregulering Kommunalbanken Norge AS 7/19/2017 104 Inngående eksternt produsert, 17/00005-5

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00587-2 Tilbud om festekontrakt bygg og parkeringsplass Revnes motorcrossbane. Manglende festekontrakt - gnr 10 bnr 12 Inngående eksternt produsert, 18/00587-3 Reguleringsplanvedtak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00048-6 Flytte melkokvote NMB - svar Gnr 42 bnr 1 NMB - Opprydding i søknad om PT. LANDBRKSDIREKTORATET /Melkekvoter LDIR FOLLO LANDBRKSKONTOR tgående internt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00483-13 Svar på søknad om igangsettelsestillatelse - påbygg bolig. Søknad om tillatelse til tiltak Kevin Solås 11/595 Inngående eksternt produsert, 17/00562-5 Svar på søknad

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/175-4 Oppfølgingstilsyn ved Lygna Camping Oppfølgingstilsyn ved Lygna Camp, Gran Lygna Camp /Ole Lygna Journaldato: 5.8.218 Tilgangskode: 2.8.218 7.1 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00253-2 Søknad om tomt for oppsett av notbøteri Kjøp av tomt Dypfjord AS 25.09.2017 611 tgående internt produsert, 17/00253-3 Svar - Søknad om kjøp av tomy Kjøp av tomt Dypfjord

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-19 Prøveinnsendingsoversikt 2018 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018 Båtsfjord Laboratorium AS 12/14/2017 660 tgående internt produsert,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00022-4 tbetaling av rentekompensasjon for 2017 - skole og svømmeanlegg Rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg Husbanken Dok. dato: 12/22/2017 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00050-3 Domene sykehusplan.org Domenenavnet sykehusbygg.no EVRY Cloud ServiceDesk 043 12/13/2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00169-8 Appraisal request from Chambers and Partners RE: Kluge Advokatfirma AS and its Competition/Antitrust: Public Procurement practice Kontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00280-11 VS: 18/24496-3 Svar på anmodning om omgjøring vedrørende avslag på delingsvedtak Gnr 99 bnr 2 - Søknad om fradeling Landbruksdirektoratet 21.08.2018 Landbrukseiendom

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-26 Purring på svar - Avklaring rammeavtale Statens vegvesen Generelle henvendelser 2018 Kjetil Spurkeland Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: 28.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00392-13 Tilskudd til reise- og opphold for lærere på videreutdanning, Kompetanse for kvalitet - vår 2019 Kompetanse for kvalitet- innsendning av skoleeiers plan for kompetanseutvikling.

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal tgående internt produsert, 16/00011-4 Tilsynsrapport Steinerskolen TVIDELSE AV STEINERSKOLEN Steinerskolen, Gjøvik-Toten tgående internt produsert, 16/00064-5 Svar på søknad om bruk av hjemmekontor Avskjermet

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00044-17 - Avskjermet - Avskjermet Fylkesmannen i Finnmark Offl 3 4/28/2017 Inngående eksternt produsert, 17/00051-38 Søknad om sommerjobb ungdom

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-34 Motregningskandidater MVA 19.07.19 Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret Inngående eksternt produsert, 19/00094-1 Søknad

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00818-4 11 991bv - Svar på søknad om ferdigattest - utvidelse av næringsbygg. Søknad om tillatelse til tiltak, Gnr 11/991 Havnegaten 1 Tana kommune Eiendomsarkiv med 11/991

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/023-30 Analyseresultater Berlevåg helsesenter og Berlevåg vannverk Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert,

Detaljer