knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede

2 Kjære medarbeider Kollektiv transport er noe som berører de fleste. Ofte omtales kollektivtransporten negativt i forbindelse med at noe går galt eller at noe ikke går i det hele tatt. At de aller fleste bussene, fergene og trikkene kommer og går på tiden samt betjenes av hyggelige medarbeidere, er det ingen som skriver om, bortsett fra Terje Torkildsen. Terje som bla. er forfatter og miljøforkjemper har skrevet en ode til bussen som stod på trykk i Stavanger Aftenblads helgemagasin Pluss. Vi har vært så heldig å få lov å gjengi ode til bussen i vårt eget Knutepunktet. Les og bli rørt på bussens vegne. Vi i Veolia Transport er stolt av våre medarbeidere. Kollektivtransport handler som alltid om mennesker. Vi i Veolia Transport er stolt av våre medarbeidere. Vi i Veolia Transport har tidligere gitt ut to kokebøker. Hvorfor? For å vise at det handler om mennesker. Nå gjør vi det igjen. Denne gangen blir det ikke en kokebok men en bok om Kjerringråd. Formålet er det samme, dvs. å utfordre og engasjere flest mulig av våre medarbeidere til å by på seg selv. Så ta pennen fatt, send inn ditt bidrag. Oppskriften finner du i Knutepunktet. Apropos penn, alle innsendte bidrag er med i trekningen av en gullpenn. Pennen er den samme som ble brukt til å signere kontrakt med Mandal Båtservice for leveranse av 3 miljøvennlige hurtigbåter. Knutepunktets formål er å speile vår virksomhet fra nord til sør. Det har vår redaktør Bjørn Jensen og hans stab utført på en forbilledlig måte gjennom mange år. Vår nye kommunikasjonsleder Sune Aabø Parker styrker nå laget sammen med Bjørn, og har allerede tilført Knutepunktet flere nye ideer for å gjøre magasinet enda bedre. Alle våre driftsenheter er i øyeblikket preget av solid innsats og sunn drift. Dette bekreftes av Norske Veritas som nettopp har gjennomført en ISO 9001 revisjon av hele vår virksomhet. Resultatet er ikke bare bestått, men det er bestått med glans. Jeg får si som Nils Arne Eggen, det er lett å bli seriemester i fotball et år, men det er mye vanskeligere å gjenskape prestasjonen året etterpå. Altså, det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, vi kan alltid gjøre ting enda litt bedre. Jeg vil til slutt ønske alle våre piloter en god sommer, med eller uten pilotbriller, samt gratulere vår avdeling i Honningsvåg med seieren i årets Gå for Grønt liga. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold juni 2009 Sykefraværet på Nord-Jæren United colours of Veolia Med Biodiesel i tankene VM i sandvolleyball i Stavanger... 7 Tre nye hurtiggående karbon-båter til Troms... 8 Veolia Transport i Troms President Sarkozy valgte Campus Veolia TravelLess øker effektiviten! Harald Hårfagre nærmer seg hårklipp! Nye nettsider lansert! Agresso55 oppgradering Del dine kjerringråd med oss! Når vafler blir miljøskapende! Jubilanter i VTS Hva kan vi lære av 11 menn i korte bukser? Kulturbussen i Troms...23 Ode til bussen Gå for Grønt 2008/ Sommergleder Nyttige tips om aktivitet og hvile Jubilanter Side 4 Side 10 Side 28 Sommer, sol og ferie Duften av grillkull og svidd kjøtt sprer seg i nabolaget. Både kropp og sjel sitrer i ren glede over sol og lange dager. Smilende og sommerkledde passasjerer gjør arbeidsdagene til en lek. Optimismen rår slik den bare kan på denne tiden av året. Utekonserter og festivaler arrangeres over det ganske land. Det er bare å ta del i dem. Ferieplanene er lagt, minner skal skapes. Badetøyet ligger klart og venter på at værgudene skal legge temperaturen til rette for et aktivt strandliv. Solbriller er delt ut.knutepunktet kommer ut med en fyldig sommerutgave med masser av variert lesestoff til å ta med på reisen. Kort sagt, det er sommer i Norge, nyt den etter beste evne og grip mulighetene den tilbyr. Med dette ønsker redaksjonen alle en brillefin sommer! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 28 august.

4 Hovedverneombud Eddie Pettersen og driftsdirektør Anders Erik Hansen er storfornøyde med utviklingne på Nord-Jæren. Fokus på oppfølging av sykefraværet på Nord-Jæren I en periode som strekker seg tilbake fra sommeren 2008 har det vært jobbet målrettet med sykefraværet og styrking av IA arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) i VTS på Nord-Jæren. Av B.J. En stor rekrutteringskampanje i vinter kombinert med den generelle arbeidsmarkedssituasjonen genererte i at vi fikk flere søkere til bedriften. Dette har ført til mindre press på de sjåførene som var i selskapet. En annen og viktig faktor er det innarbeidning av nye rutiner og oppfølging av sykemeldte. Siden august i fjor har bedriften jobbet med å styrke sykefraværs- og nærværsarbeidet. Det innebærer at sykemeldte raskt blir kontaktet av leder og blant annet blir tilbudt annet arbeid i syke fraværsperioden. Aktiv sykemelding viser seg å være positivt for den sykemeldte, som lettere og raskere kommer seg tilbake i arbeid. For bedriften betyr dette at man opprettholder kontakten med den syke meldte, og dermed i større grad kan legge til rette for den enkelte og deres behov. - Det er viktig at lederne jobber aktivt sammen med sjåførene for å finne løsninger, ha en god dialog og vurdere alle mulighetene som finnes under en sykefraværsperiode, sier driftsdirektør i VTS Anders Erik Hansen. Bedriften har også lagt til rette for sjåfører som i perioder har spesielle behov. For eksempel kan enslige forsørgere søke å få en arbeidstidsordning som lettere gjør det mulig å tilpasse arbeidsdagen med familielivet. 4

5 Det at VTS har depoter rundt i distriktet gjør at de aller fleste har sitt stasjoneringssted i nærheten av bostedet, har også stor betydning for den enkelte. Nye busser med ergo no miske sjåførseter og førerplass har også en stor betydning for helsen og trivselen på arbeidsplassen. Veolia Transport Sør har vært IAbedrift siden 2003 og i følge hovedverneombud, Eddie Pettersen, er det hardt og nitidig arbeid som er årsaken til de gode resultatene vi nå ser i bedriften. Vi skal også i gang med et prosjekt der vi gjennom samarbeide med bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha et prosjekt rettet spesielt mot de over 50 år, sier han. Noen av disse vil få kosthold og livsstilsråd, samt andre råd som kan bidra til at de bedre ivaretar helsen. Dette prosjektet starter opp i september og vil gå over fire uker, avslutter Petterssen. For å beholde de eldste sjåførene så lenge som mulig i arbeid, innførte Veolia Transport i 2007 en seniorløsning. -22 av våre sjåfører har passert 65 år, seniorløsningen gjør det mulig for disse å ha 80 prosent stilling med full lønn. sier Anders Erik Hansen. En annen variant er at man kan jobbe 100 prosent stilling og ta ut tilleggslønn i stedet. Med bakgrunn i at denne gruppen representerer erfaring og stabilitet, er det viktig for oss som bedrift å ta vare disse sjåførene. - Målet vil alltid være å holde et lavt sykefravær, og det blir jobbet kontinuerlig med dette i bedriften, sier Hansen videre. - Nav har beregninger som viser at en sykdomsdag koster cirka 1800 kroner. Det finnes betydelige øko nomiske og arbeidsmiljømessige gevinster både for selskapet, samfunnet og de ansatte ved at det jobbes aktivt fra alle parter ved å forebygge sykefravær og finne løsninger som korter ned sykefraværsperioden. - Samarbeidet som er etablert mellom Veolia Transport som IA bedrift og Arbeidslivssenteret i NAV er viktig på alle nivåer. Lederne får opplæring og selskapet finpusset egne rutiner for bedre å være i stand til å ivareta sykefraværsarbeidet, sier Anders Erik Hansen avslutningsvis. Bussene med den nye dekoren fotografert under et cruiseanløp i Stavanger. United colours of Veolia Veolia Transport innfører enhetlig standard for bussdekor. Vi disponerer over 600 busser i Norge, noen er grønne, noen er gule og røde. Nor-Way Bussekspress er bundet opp av deres dekorregler og flybussene i Norge har en reklameavtale med SAS. Det er ikke tvil om at vi disponerer en bussflåte som representerer en flate med en meget høy reklameverdi. Av Sune Aabø Parker Nå har det seg slik at rutetrafikken er bundet av reglene som våre opp dragsgivere pålegger oss. Våre turbusser deri mot, skal vi fra nå av dekorere etter samme mal. Erfaringen har vist at mange busseiere og sjåfører har hatt egne ønsker og ideer for sin buss. Vi har sett Scanialøver, vinger og vikingskip. Kreative forslag er fremmet, men for enhver bedrift med et bevisst forhold til merkevarebygging, er det viktig å etterstrebe en felles profil. Grunnreglene for Veolias merkestruktur sier at vi skal tilstrebe vår egen akkreditering og merking (lite merke, sekundært), selv om vi kjører under en annen primærdekor. Våre egne busser for eksempel turbusser, skal være hvite med primær Veolia merking. I fronten av bussen skal Veolia Transports logo høyrestilles (under sjåføren, se lite bilde). På sidene vil det kun være tillatt å bruke Veolia Transports logo og vannmerket i rødt (også kalt dråpen eller humanisten. Vannmerket skal være overdrevet i størrelse og alltid i rødt. Når det gjelder hekken eller bakparten av bussen, så gis det noen dispensasjoner. Vi vil kunne benytte bak parten/hekken til å selge annonseplass til samarbeidspartnere og reiselivsorganisasjoner. Større kulturelle begivenheter, festivaler og lignende vil også være aktuelle. Hvis ikke bakparten av bussen selges, skal vi bruke logo og vår felles webadresse Disse regler gjelder i første rekke alle nye busser, eller busser som blir tilknyttet Veolias virksomhet. - Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder på den nye profileringen av våre busser, de viser bedre igjen i bybildet, og at så mange busser er like er med å tydeliggjøre at vi er markedsleder i Stavanger, sier Ketil Nylund, salgsleder i VTS tur. I disse dager mottar vi også nye uniformer til våre turbussjåfører som også er et godt bidrag i merkevarebyggingen, avslutter han. 5

6 Ingar Ludvigsen fyller Biodiesel Med Biodiesel i tankene I 2007 vedtok fylkestinget i Oppland klimaplanen for fylket, den forteller at Oppland har som mål å redusere utslipp av klimagasser fra vegtrafikk med 20 prosent innen 2020 i forhold til I tillegg er målet at 10 prosent av drivstofforbruket skal være biodrivstoff innen Av Sune Aabø Parker og harald berg - Oppland fylkeskommune la ved anbudsstart i fjor strenge krav til miljø og bruk av biodiesel, og vi synes det er et hyggelig bidrag til miljøet. De er jo strengt tatt flinkere i Europa, enn her i Norge til å benytte seg av dette drivstoffet, sier trafikkleder i Lillehammer Harald Berg Biobrensel forurenser mindre en fossilt diesel, det fossile brenselet ( olje, kull og gass) har brukt tusenvis eller millioner av år på å bli dannet, og dermed har det opprinnelige, biologiske materialet gradvis blitt bundet opp. 6

7 Når vi derimot brenner biobrensel (f. eks ved, flis, spon, rapsolje e.l), er dette hentet fra biologiske produksjon som har gått langt raskere. Biodiesel har dessuten mye mindre utslipp av helseskadelige emner som små partikler, benzen og svovelforbindelser. Sommerdrivstoff - Vi har en teknisk utfordring her i OLog vinterbyen. Biodiesel tåler ikke kraftig frost, derfor kjører vi med biodiesel kun i sommerhalvåret, fra midten av april og ut september. Til gjengjeld er forbruket hundre prosent ren biodiesel i denne perioden. Vi kjørte med dette i fjor sommer med bare positive erfaringer, legger Berg til. VM i sandvolleyball går av stabelen i Vågen i Stavanger sentrum. Foto: World Event. VM i sandvolleyball i Stavanger Veolia Transport Sør har inngått samarbeidsavtale med VM i sandvolleyball som arrangeres i Vågen i Stavanger i perioden 26. juni til 5. juli i år. Skeptiske Han forteller videre at flere var skeptiske ved oppstarten. I praksis medførte overgangen til hyppige skift av dieselfilter hver kilometer. Dette måtte til for å hindre at dieselfilteret skulle tette seg. Ellers gikk bussene uten problemer hele sommeren, og nylig begynte vi å kjøre på bio igjen og bussene holder fortsatt ruta, sier han. Samme pris, bedre miljø En utfordring til politikerne blir kanskje å bruke pris som et incentiv for økt forbruk av biodrivstoff. Kostnad og forbruk ligger tett opp til blank diesel. For uke 19 og 20 ligger literprisen på kr 6.81, og det er rett i underkant av hva blank diesel koster. - Bruk av biodiesel merkes nok ikke så mye på kostnadssiden, men vi er med på å bidra til en renere samvittighet og bedre miljø, konkluderer Harald Berg. Av Ragnar Høibakke Avtalen innebærer at arrangøren får tildelt fribilletter på flybussene til bruk under arrangementet. I tillegg vil flybusssene kjøre med VM logoer som plasseres ved dørene på bussene. Den offisielle VM avisen vil også være tilgjengelig i flybussene under arrangementet. Som gjenytelse vil Veolia Transport være eksponert på arrangørens hjemmesider, com, der det er mulig å klikke seg videre til Flybussen.no og finne rutetidene for bussene til flyplassen. Dessuten blir VT logoen være plassert på sponsortavlen ved inngangen til hovedarenaen og i den offisielle turneringsavisen. I tillegg vil VTS disponere kampbilletter under hele arrangementet som er tiltenkt de ansatte i selskapet. Selskapet disponerer også 40 billetter til åpningsshowet torsdag 25/6 som blant annet innebærer en konsert med Hallelujahgjengen Lind, Nilsen, Fuentes og Holm. Disse billettene vil også være tilgjengelig for de ansatte i selskapet. Vi håper at VM i sandvolleyball vil bli en positiv opplevelse for alle tilreisende og fastboende. Våre flybussjåfører skal være gode ambassadører for regionen, og vil både ta i mot og bringe de tilreisende trygt fram og tilbake til flyplassen. 7

8 Tre nye hurtiggående karbonbåter til Troms I mars signerte Veolia Transport Nord AS en tiårskontrakt med Troms Fylkeskommune for drift av fire hurtiggående båter på tre ruter i fylket. Bare noen uker senere ble Båtservice Mandal AS tildelt en kontrakt til for bygging av tre nye båter til oppdraget. Av Sune Aabø Parker De tre nye båtene skal trafikkere ruten Tromsø Finnsnes Harstad som er den mest sentrale ruten i fylket. Kontraktsverdien er på 160 MNOK. Byggetiden er beregnet til inntil 15 måneder, med fortløpende levering for innsetting i trafikk. - Det har vært stort engasjement blant publikum og de reisende, og litt usikkerhet har nok rådet her oppe, sier spesialrådgiver for samferdsel i Troms Fylkeskommune, Jan Egil Vassdokken. - Nå når båtene er satt i bestilling, har vi endelig hatt noe konkret å vise publikum, sier han. - Det er naturlig at publikum blir litt skeptiske når et nytt rederi blir valgt. Fylket har lagt vekt på besparelser både for miljø og økonomi med bedre tilpassede størrelser på de nye båtene, og publikum har fryktet at det vil gå ut over deres komfort. Vi håper med disse nye hurtigbåtene å overbevise dem om at vårt valg har vært riktig, legger han til. 8

9 Kari-Anne Opsal er fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms. (Foto: AP) Kontrakten VTN har inngått med Troms har en varighet på ti år. Kontraktens totalverdi er på 711 millioner kroner over en tiårsperiode fra Kontrakten trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder følgende ruter: Rute 2 Tromsø Finnsnes - Harstad Rute 6 Harstad Bjarkøystedene Skrolsvik Flakstadvåg Rute 7 Harstad Engenes Salangsverket Brøstabotn Byterminalen i Harstad. Veolia Transport i Troms I Troms fylke har Veolia Transport gjennom Hålogaland Buss hatt ansvaret for driften av rutebussene i Harstad og omegn siden På grunn av den korte tidsfristen før anbudet trer i kraft, vil vi operere rutene med andre tilgjengelige båter, sier konsernsjef i Veolia Transport Norge AS, Kjetil Førsvoll. - I løpet av byggeperioden vil vi fortløpende erstatte disse, når de nye tilpassede båtene er endelig klare for levering fra Båtservice Mandal AS, avslutter han. Fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms, Kari-Anne Opsa,l ser også fram til samarbeidet med Veolia - Veolia har levert inn det beste tilbudet på drift av hurtigbåtene på strekningen Tromsø - Harstad, sier hun i en uttalelse til lokalpressen. - Miljømessig får vi gjennom denne avtalen en stor besparelse. I tillegg så sparer vi ikke ubetydelige summer. Snart kan man reise med bedre samvittighet enn i dag. Dagens hurtigbåter er den største forurenseren vi har. Hurtigbåtene er verre enn fly og bil, avslutter hun. Fylkesråden bor for øvrig i Harstad, og vil nok bli en hyppig bruker av de nye båtene. Av Rolf Michael Odland Denne virksomheten overtok vi ved oppkjøpet av Nordtrafikk Buss AS i Driften omfatter 47 busser og 76 ansatte. I 2008 lyste Troms fylkeskommune ut konkurranse på fire hurtigbåtsamband for perioden I konkurransegrunnlaget la Troms fylkeskommune betydelig vekt på miljø, da utslipp av både CO2 og NOx inngikk som del av kriteriene for valg av operatør. Som følge av dette, valgte vi å tilby tre hurtigbåter i karbonfiber, som medfører betydelig lavere utslipp enn dagens hurtigbåter i aluminium. Vårt tilbud viste seg å være best både på pris og miljø, og vi signert kontrakt med Troms fylkeskommune 31. mars Sambandene skal betjenes av fire hurtigbåter, tre med kapasitet til 250 passasjerer og en med plass til halvparten. Tre av båtene skal gå i sambandet Harstad-Tromsø, den fjerde båten skal betjene anløpssteder i Vågsfjorden med utgangspunkt fra Harstad. Det er Båtservice Mandal som har fått kontrakt på å bygge de tre karbonbåtene. Totalt vil driften av de fire hurtigbåtene kreve 35 ansatte. Med andre ord vil våre ansatte i Hålogaland Buss få mange nye kollegaer både i Harstad og Tromsø fra årsskiftet 2009/2010. Troms fylkeskommune har besluttet å lyse ut all busstrafikk i fylket på anbud i løpet av høsten 2009, med oppstart senest Fylkeskommunen stiller krav til høy kvalitet på bussene, for nye busser stilles blant annet krav om utslipp i samsvar med EURO 5, trepunkts setebelter i langrute- og forstadsbusser og alkolås. Veolia Transport vil være med i denne anbudskonkurransen, og håper å kunne få enda flere kollegaer i Troms fra

10 President Nicolas Sarkozy (til høyre) besøkte opplæringssenteret for Veolia Transport ved Campus Veolia, april I midten Veolias CEO Henri Proglio. President Sarkozy valgte Campus Veolia Den franske presidenten, Nicolas Sarkozy besøkte fredag 24. april Campus Veolia, utenfor Paris, for å presentere en krisepakke for unge arbeidsløse. Målet er å investere hele 1,3 milliarder Euro for å få over en halv million unge franskmenn ut i arbeid. Av Sune Aabø Parker Presidenten tok seg tid til å besøke de ulike divisjonenes enheter på opplæringssenteret. Operasjonsdirektør VTS Anbud Sør, Anders Erik Hansen og undertegnede deltok på et kurs på stedet og hadde invitasjon til å delta på seansen. Dessverre måtte vi rekke et fly, og var på vei til flyplassen når presidenten ankom. Vi fikk likevel rapporter fra kolleger at Sarkozy tok seg god tid til å møte Veolia ansatte på det flotte kompetanseanlegget. Da vi fikk beskjed om at Sarkozy skulle komme, var vi litt usikre på om det hele var en spøk. Men da vi samme morgen satte oss i en taxi og så sikkerhetsoppbudet både på Campuset, og i omkringliggende områder, ble all tvil fjernet, sier Anders Erik Hansen. Han legger også til at det er ikke hver dag en har en invitasjon til å møte en president. Rapportene fra presidentbesøket sier også at valget av Campus Veolia ikke var tilfeldig for presidenten. Veolias Henri Proglio, la til etter presidentens tale, at det er et kraftig fokus på å øke kompetansen til Veolia-ansatte. Han hevdet videre at selskapet er et godt eksempel på en organisasjon som ansetter unge traineer. Dette samtidig som Veolia er et godt eksempel på en organisasjon som vektlegger å integrere nyansatte ledere, og ønsker å stimulere nettverksbygging for å øke synergieffekten mellom de fire divisjonene; Miljø, Energi, Vann og Transport. Campus Veolia: Beliggenhet: Jouy-le-Moutier, 35 km vest for Paris Oppstart: 1994 Antall studenter pr år: Antall besøkende pr. år: Antall rom: 610 Driftsbudsjett: 30 millioner Euro Antall ansatte:

11 Sikkerhet først TA VARE PÅ DEG SELV OG ANDRE TBWA\CORPORATE - Photothèque VEOLIA - Sarah Benacer Fall kan få alvorlige konsekvenser. JEG er alltid forsiktig når jeg beveger meg og følger gjeldende retningslinjer, for ALLES sikkerhet.

12 TravelLess øker effektiviten! Ansatte i Veolia Transport utfører en mengde oppgaver på tvers av byer og avdelinger med anbud, kurs, telefonmøter med mer. For å effektivisere dette arbeidet har Veolia Transport Norges IT-avdeling utviklet et verktøy som også har som mål å redusere antall reisedøgn. Av Morten Nenseth TravelLess, som verktøyet heter, fungerer på den måten at alle deltakere i et telefonmøte deler samme skjermbilde og kan arbeide i samme dokument! TravelLess har vært testet ut i kurssammenheng der controller Stein Erik Opheim demonstrerte Agresso s nye webverktøy for fakturaattestering - Dette er jo helt utrolig enkelt, morsomt og nyttig! Tidligere har vi sittet i telefonmøter med hver vår skjerm. Det har vært litt vanskelig å følge med, særlig hvis noen viser noe på skjermen mens en selv sitter og ser på egen skjerm Med TravelLess ser vi alle nøyaktig det samme live bildet på skjermene våre, forteller Stein Erik. - Ja, det kan nesten virke litt banalt, men TravelLess er en enkel sak med genialt stor nytte, sier Stein Erik. Hvordan virker TravelLess? TravelLess utnytter Citrix og den såkalte shadowing funksjonen, som vi vanligvis bruker til å fjernstyre brukerens PC fra IT-avdelingen. Vi har lagt denne 12

13 funksjonen ut i et enkelt program til den som vil lede et telefonmøte. Andre møtedeltakere knytter seg til i det samme programmet. Det som skjer, er enkelt sagt at alle møtedeltakere får se skjermen til møtelederen. Alle deltakere kan dessuten komme inn og styre mus og tastatur. Det er veldig nyttig, for da kan alle skrive inn sine bidrag selv. Men det krever selvsagt litt møtedisiplin. Hvordan komme i gang? Stein Erik sier at TravelLess anbefales på det varmeste til alle som jobber med anbud, holder kurs, holder telefonmøter m.m. sammen. Det eneste som kreves er to ting; 1. at du setter opp et helt vanlig telefon/ videomøte 2. at du logger inn på TravelLess i programmenyen i Citrix It ansvarlig i VT-Norge, Morten Nenseth og controller Stein Erik Opheim er strålende fornøyd med TravelLess. - Det er svært enkelt å bruke TravelLess. Etter noen minutters innføring er du i gang. Du finner mer informasjon om TravelLess under Hjelpedokumenter på startmenyen i Citrix eller bare spør en som har brukt programmet allerede, så lærer du fort hvordan du både kan lede møte på TravelLess og hvordan du melder deg inn i et møte som en annen holder, avslutter en strålende fornøyd Stein Erik. Harald Hårfagre nærmer seg hårklipp! Etter flere travle måne der med flytting av brukere og data nærmer pro sjektet seg sluttfasen. Underveis i prosjektet har det blitt av dekket flere udoku menterte pro gram mer og løsning er som har forsinket frem driften. Av Morten Nenseth Det jobbes med å løse disse utfordringene samtidig som en fortsetter og flytte brukere. Hovedkontoret og VTB er flyttet over 100% mens det mangler en del brukere i VTN og VTS. Vi jobber parallelt med å forbedre og videreutvikle vår nye citrix løsningen, blant annet med oppgradering til siste versjon av webleseren og andre hjelpeprogrammer. Utskrift har også vist seg å være en utfordring på enkelte lokasjoner, noe vi også jobber med å løse. Dette skyldes i hovedsak spesielle løsninger på kommunikasjonssiden samt spesielle printere. Jeg vil benytte anledningen til å minne brukerne om at det finnes hjelpedokumenter både for pålogging, epost, servicedesk og Agresso på menyen i Citrix. Les disse da det ligger mye nyttig informasjon her. Så snart vi er ferdig med Harald Hårfagre prosjektet vil vi fortsette med å forbedre it kommunikasjon/data linjer til alle kontorer samt introdusere retningslinjer for fil/data-lagring på fellesområdet IKT avdelingen ønsker alle en god sommer. 13

14 Nye nettsider lansert! De nye nettsidene for Veolia Transport gikk live uken etter påske, så langt har de mange reaksjonene og tilbakemeldingene vært positive fra både innog utland. Av Sune Aabø Parker Vårt gamle nettsted hadde nok sett sine beste dager, og oversiktelighet, brukervennlighet og et mer lesbart design var noen av kriteriene som ble lagt til grunn for vår nye løsning. De fleste bedriftsnettsider lider av at de blir statiske og sjelden oppdatert. Det er litt rart i grunnen, siden de fungerer som utstillingsvindu til resten av verden. Nå er undertegnede på plass som kommunikasjonsleder, og lover at internettsatsingen blir en viktig prioritet i arbeidet fremover. Vi vil også tilpasse tjenesten og vinklingen med kundefokus for øyet. Derfor blir det viktig fremover å lage sidene enkle med informasjon og oppfordring til handling som målsetning. Det betyr at vi vil prioritere optimal kontaktinformasjon, og enkelhet for å bestille charter og turtrafikk. I tillegg er det viktig at vi holder en ryddig og oppdatert ruteinformasjon. I kjølvannet av denne lanseringen, vil det være sentralt å jobbe med å få relevante brukere av nettsiden. Optimalisering i forhold til søkemotorer er avgjørende i dag, da over 70% av 14

15 besøkende rutes herfra. Google og Kvasir er de klart viktigste, og en høy rangering i disse vil gi oss stor suksess. Andre målgrupper vil fortsatt være jobbsøkere, journalister, anbudsansvarlige og alle andre interessehavere. HR-leder Marit Refsland er også opptatt av at ALLE stillinger i selskapet skal publiseres i utlysningsperioden på våre nettsider, og vil sterkt minne om og påpeke dette. Ved siden av kommunikasjonsleder, som fungerer som webredaktør, vil også andre i selskapet har publiseringsrettigheter under sitt ansvarsområde. I Nord, Erik Østerås. I Bane, Arild Rødahl og i Sør, Anders Erik Hansen. IT vil kun bistå med teknisk support og drift. Som ny i selskapet, har det vært en nyttig jobb å bygge opp de nye nettsidene, da jeg samtidig har fått muligheten til å lese meg opp på de ulike divisjonene og forretningsområder. Jeg vil samtidig oppfordre dere til stadig komme med forslag til forbedringer, oppdateringer eller nyheter. Dere kan kontakte meg på Håper dere får en fin nettopplevelse. I disse dager starter også arbeidet med å få på plass vårt INTRAnett. Vi har med dette som målsetning å gjøre tilgjengelig intern informasjon som angår alle ansatte. Her vil man på sikt finne interne nyheter, oppdaterte telefonlister, oppdaterte håndbøker, og kanskje også en digital utgave av Knutepunktet? Veolia Transport Norges nye nettsider finner du på Agresso55 oppgradering Veolia Transport har siden 2003 brukt Agresso som vårt ERP system, og vi har i all hovedsak vært fornøyd med systemet og de muligheter som Agresso gir. Høsten 2008 begynte vi for alvor å se på en oppgradering av Agresso og nå skriver vi Juni 2009 og vi er i 100% drift på ny versjon. Av Stein Erik Opheim Siden vi i 2003 tok i bruk Agresso har vi oppgradert flere ganger, uten at brukerne har merket noe særlig til det, men denne oppgraderingen er ikke i nærheten av hva vi har gjort tidligere. Oppgraderingen har vært diskutert over lang tid, og bevisst vært utsatt da vi ikke ønsket å være noe Pilot prosjekt på Agresso55. Men på bakgrunn av oppgraderingen av vår felles IT-løsning, så vi dette som en gylden anledning til å samordne to så store prosjekter, da de på mange områder påvirkes av hverandre. Tatt i betraktning våre utfordringer med responstid på bla Web, vil vel noen si at det var på tide med oppgradering. et team, bestående av brukere fra alle selskapene med en spesiell kunnskap om Agresso systemet og selskapene de jobber i, har jobbet i flere måneder med denne oppgraderingen. Først med en fullstendig gjennomgang av alle komponenter og innstillinger som vi hadde i Agresso54, og deretter en lengre testfase, for å sikre oss at alt fungerte som det skulle, før vi satte Agresso55 i produksjon 4 mai Lærekurven vår har vært bratt vedrørende dette nye systemet. Mye er nytt og forbedret, samtidig som dere som brukere ikke vil merke de store forskjellene i det daglige arbeidet. Det som er endret mest er grunnfjellet som Agresso er bygget på, en bedre programmering og mer moderne teknologi er tatt i bruk for å gjøre arbeidshverdagen lettere og mer effektiv. Brukerne vil med denne oppdateringen merke at hastigheten på nettet har økt, og at faktureringsarbeidet går raskere. Vi har nå vært i drift på ny plattform i noen uker, og noen utfordringer har det jo vært, men det er ikke til å unngå ved en så stor oppgradering som den vi har vært i gjennom. I forbindelse med videre opplæring på Agresso55 plattformen, vil det i tiden fremover bli lagt opp til små seanser på TravelLess, se egen omtale i dette Knutepunktet. Sett i sammenheng med en ny IT-løsning og nye Agresso servere, håper vi at alt nå ligger til rette for en problemfri og effektiv arbeidsdag med Agresso55. 15

16

17 knutepunktets kryssord nr premie: Karaffelsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 21. august Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

18 Ny Veolia-bok! Del dine kjerringråd med oss! Del dine kjerringråd med oss! Vår boksuksess fra 2005 og 2007 frister til gjentagelse. Denne gang ønsker vi å lage en bok om kjerringråd. Har du, som ansatt i Veolia Transport Norge, et godt, lokalt kjerringråd? Del dine kjerringråd med dine kolleger! Hva er kjerringråd? Kjerringråd er egentlig vår folke medisinske arv som fortsatt lever i beste velgående. Eksempler på kjerringråd er at hyllebærsaft er effektivt mot influensavirus. Det gamle samiske rådet om å slikke magen på en frosk har sitt opphav i at frosken skiller ut stoffer som dreper både bakterier, sopp og virus. Ingefærte er effektivt mot kvalme. Surmelk hindrer eller fjerner mugg. Svisker og loppefrø er effektivt mot treg mage/fordøyelse, olivenolje er godt å bruke når du har t ø r r hud, osv, osv. Det finnes også mange kjerringråd som ikke har medisinsk bakgrunn. For eksempel hvordan man pusser sølv uten sølvpuss, fjerner rødvinsflekker eller puster liv i et gammelt batteri. Du har sikkert noen på lur selv. Del dem med dine kolleger! Utover det forventede Vi er sikre på at det skjuler seg mengder av gode kjerringråd blant ansatte i Veolia. Fra både inn og utland. Et nyttig råd kan være å snakke med eldre familiemedlemmer, venner og bekjente og sjekke hva som skjuler seg hos dem. Vi har tro på at også denne boken skal bli i tråd med vår visjon utover det forventede! Send ditt kjerringråd eller tips snarest, men senest innen 15. august, til Kari Øxnevad ved hovedkontoret i Stavanger på e-post: Hvis du har spørsmål kan du ringe tlf Alle som deltar vil være med i trekningen av en gullpenn. Velkommen som bidragsyter! Hilsen Veolia Transport Norge AS Kjetil Førsvoll Konsernsjef

19 Appetittløshet APPETITTLØSHET Blåmerker BLÅMERKER Eksempler Gammelost Gammelost kan stimulere matlysten. Det forteller en pleier på et sykehjem der de i mange tilfeller gir pasientene gammelost når de spiser dårlig. Eldre mennesker liker også ofte smaken av gammelost, og det later til at den virker stimulerende på appetitten. En halv brødskive med gammelost om morgenen er ofte tilstrekkelig til at matlysten bedrer seg. Peppermynteolje (Mentha piperita) Smør ufortynnet peppermynteolje rett på huden der du har slått deg. Gjør du dette straks etter at du har skadet deg, kan du unngå både hevelse og blåmerker. Her er mitt bidrag: Hva virker kjerringrådet mot? Hva er virkemiddelet? Hvordan bruker man virkemiddelet? Brennesle BRENNESLE Løvetannsaft (Taraxacum officinale) Har du brent deg på brennesle, bryt av stilken på en løvetann og smør pa plantesaften. Det gir øyeblikkelig lindring. Brannsår BRANNSÅR Kokte poteter Hvor kommer rådet ditt fra? Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Telefon:... Har du brent deg, kan du unngå både blemmer og smerter ved å kjøle huden i kaldt vann og deretter legge på moste, kalde poteter som er kokt med skallet på (uten salt). Skrell potetene før de moses. Lag en forbinding og la den sitte på et døgns tid. E-post:... Sendes til Veolia Transport Norge AS v/ Kari Klubbgaten Stavanger eller på mail: Spørsmål? Ring

20 Når vafler blir miljøskapende! Som på de fleste andre arbeidsplasser, er også Hålogaland Buss i Harstad opptatt av miljøskapende tiltak. Et godt miljø tjener alle på! I Harstad er vi så heldig å ha en sjåfør som i mange, mange år har vært primus motor for en frivillig kantinedrift. Av Eva Ursin Agnar Myrland heter han, og kan smykke seg med mange titler hos oss, så som innkjøpssjef vaffelsteiker fiskehandler oppvasksjef og ryddegutt! - og alle jobbene er ulønnet. Og innimellom slagene er han også sjåfør. Mat må vil ha! og kjøleskapet fylles opp, og vaffelduften som møter oss i døra har tatt knekken på mang en planlagt slankekur! Men hvordan kan så vafler bli miljøskapende? Jo, selv om kantinedriften ikke skal gi det store overskuddet, blir det litt til overs, sier regnskapssjefen, også Agnar, har regnskapet på en lapp i lomma. Så til overskuddet jo det kommer i form av en invitasjon til alle ansatte om å delta på møljefest, fårikålaften, rypeaften, boknafeskkveld eller pizzakveld, og ikke å forglemme julelunchen og vårlunchen som er blitt årlige tradisjoner. Historien sier også at for noen år tilbake siden så ble det stekt sild på kantina, men da passasjerene begynte å klage på sildelukt i bussen måtte det stoppes (hentet fra uformell kilde!). Disse sammenkomstene, som arrangeres på vår kantine, er med på å skape trivsel og godt miljø, hvor alle møtes både de som jobber på kontoret, de som skrur og vasker og de som kjører, og av og til kommer også de som til daglig jobber ute i distriktet for å være sammen med oss. Men vi hadde aldri klart å få til alt dette uten Agnar som primus motor. Vi benytter alle muligheter til å si at vi setter stor pris på det frivillig og ulønnede arbeidet han gjør, og benytter også anledningen til å berømme hans innsats her i Knutepunktet. Så kan man si, men er det nå så bra med all denne maten kombinert med et ellers veldig stillesittende arbeid? Men Agnar har faktisk tenkt på dette også han er primus motor for at det nesten hver tirsdag blir samlet et gjeng som tar seg en trimutur i Harstads naturskjønne utmark. Og hvem har med en kaffetår til alle jo Agnar! 20

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010 Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010 Du som ansatt bidrar til vår kommunes omdømme - på godt og vondt - enten du jobber i barnehage eller et annet sted i kommunen. Innbyggernes tillit til oss som

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer