knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede

2 Kjære medarbeider Kollektiv transport er noe som berører de fleste. Ofte omtales kollektivtransporten negativt i forbindelse med at noe går galt eller at noe ikke går i det hele tatt. At de aller fleste bussene, fergene og trikkene kommer og går på tiden samt betjenes av hyggelige medarbeidere, er det ingen som skriver om, bortsett fra Terje Torkildsen. Terje som bla. er forfatter og miljøforkjemper har skrevet en ode til bussen som stod på trykk i Stavanger Aftenblads helgemagasin Pluss. Vi har vært så heldig å få lov å gjengi ode til bussen i vårt eget Knutepunktet. Les og bli rørt på bussens vegne. Vi i Veolia Transport er stolt av våre medarbeidere. Kollektivtransport handler som alltid om mennesker. Vi i Veolia Transport er stolt av våre medarbeidere. Vi i Veolia Transport har tidligere gitt ut to kokebøker. Hvorfor? For å vise at det handler om mennesker. Nå gjør vi det igjen. Denne gangen blir det ikke en kokebok men en bok om Kjerringråd. Formålet er det samme, dvs. å utfordre og engasjere flest mulig av våre medarbeidere til å by på seg selv. Så ta pennen fatt, send inn ditt bidrag. Oppskriften finner du i Knutepunktet. Apropos penn, alle innsendte bidrag er med i trekningen av en gullpenn. Pennen er den samme som ble brukt til å signere kontrakt med Mandal Båtservice for leveranse av 3 miljøvennlige hurtigbåter. Knutepunktets formål er å speile vår virksomhet fra nord til sør. Det har vår redaktør Bjørn Jensen og hans stab utført på en forbilledlig måte gjennom mange år. Vår nye kommunikasjonsleder Sune Aabø Parker styrker nå laget sammen med Bjørn, og har allerede tilført Knutepunktet flere nye ideer for å gjøre magasinet enda bedre. Alle våre driftsenheter er i øyeblikket preget av solid innsats og sunn drift. Dette bekreftes av Norske Veritas som nettopp har gjennomført en ISO 9001 revisjon av hele vår virksomhet. Resultatet er ikke bare bestått, men det er bestått med glans. Jeg får si som Nils Arne Eggen, det er lett å bli seriemester i fotball et år, men det er mye vanskeligere å gjenskape prestasjonen året etterpå. Altså, det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, vi kan alltid gjøre ting enda litt bedre. Jeg vil til slutt ønske alle våre piloter en god sommer, med eller uten pilotbriller, samt gratulere vår avdeling i Honningsvåg med seieren i årets Gå for Grønt liga. Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold juni 2009 Sykefraværet på Nord-Jæren United colours of Veolia Med Biodiesel i tankene VM i sandvolleyball i Stavanger... 7 Tre nye hurtiggående karbon-båter til Troms... 8 Veolia Transport i Troms President Sarkozy valgte Campus Veolia TravelLess øker effektiviten! Harald Hårfagre nærmer seg hårklipp! Nye nettsider lansert! Agresso55 oppgradering Del dine kjerringråd med oss! Når vafler blir miljøskapende! Jubilanter i VTS Hva kan vi lære av 11 menn i korte bukser? Kulturbussen i Troms...23 Ode til bussen Gå for Grønt 2008/ Sommergleder Nyttige tips om aktivitet og hvile Jubilanter Side 4 Side 10 Side 28 Sommer, sol og ferie Duften av grillkull og svidd kjøtt sprer seg i nabolaget. Både kropp og sjel sitrer i ren glede over sol og lange dager. Smilende og sommerkledde passasjerer gjør arbeidsdagene til en lek. Optimismen rår slik den bare kan på denne tiden av året. Utekonserter og festivaler arrangeres over det ganske land. Det er bare å ta del i dem. Ferieplanene er lagt, minner skal skapes. Badetøyet ligger klart og venter på at værgudene skal legge temperaturen til rette for et aktivt strandliv. Solbriller er delt ut.knutepunktet kommer ut med en fyldig sommerutgave med masser av variert lesestoff til å ta med på reisen. Kort sagt, det er sommer i Norge, nyt den etter beste evne og grip mulighetene den tilbyr. Med dette ønsker redaksjonen alle en brillefin sommer! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 28 august.

4 Hovedverneombud Eddie Pettersen og driftsdirektør Anders Erik Hansen er storfornøyde med utviklingne på Nord-Jæren. Fokus på oppfølging av sykefraværet på Nord-Jæren I en periode som strekker seg tilbake fra sommeren 2008 har det vært jobbet målrettet med sykefraværet og styrking av IA arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) i VTS på Nord-Jæren. Av B.J. En stor rekrutteringskampanje i vinter kombinert med den generelle arbeidsmarkedssituasjonen genererte i at vi fikk flere søkere til bedriften. Dette har ført til mindre press på de sjåførene som var i selskapet. En annen og viktig faktor er det innarbeidning av nye rutiner og oppfølging av sykemeldte. Siden august i fjor har bedriften jobbet med å styrke sykefraværs- og nærværsarbeidet. Det innebærer at sykemeldte raskt blir kontaktet av leder og blant annet blir tilbudt annet arbeid i syke fraværsperioden. Aktiv sykemelding viser seg å være positivt for den sykemeldte, som lettere og raskere kommer seg tilbake i arbeid. For bedriften betyr dette at man opprettholder kontakten med den syke meldte, og dermed i større grad kan legge til rette for den enkelte og deres behov. - Det er viktig at lederne jobber aktivt sammen med sjåførene for å finne løsninger, ha en god dialog og vurdere alle mulighetene som finnes under en sykefraværsperiode, sier driftsdirektør i VTS Anders Erik Hansen. Bedriften har også lagt til rette for sjåfører som i perioder har spesielle behov. For eksempel kan enslige forsørgere søke å få en arbeidstidsordning som lettere gjør det mulig å tilpasse arbeidsdagen med familielivet. 4

5 Det at VTS har depoter rundt i distriktet gjør at de aller fleste har sitt stasjoneringssted i nærheten av bostedet, har også stor betydning for den enkelte. Nye busser med ergo no miske sjåførseter og førerplass har også en stor betydning for helsen og trivselen på arbeidsplassen. Veolia Transport Sør har vært IAbedrift siden 2003 og i følge hovedverneombud, Eddie Pettersen, er det hardt og nitidig arbeid som er årsaken til de gode resultatene vi nå ser i bedriften. Vi skal også i gang med et prosjekt der vi gjennom samarbeide med bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha et prosjekt rettet spesielt mot de over 50 år, sier han. Noen av disse vil få kosthold og livsstilsråd, samt andre råd som kan bidra til at de bedre ivaretar helsen. Dette prosjektet starter opp i september og vil gå over fire uker, avslutter Petterssen. For å beholde de eldste sjåførene så lenge som mulig i arbeid, innførte Veolia Transport i 2007 en seniorløsning. -22 av våre sjåfører har passert 65 år, seniorløsningen gjør det mulig for disse å ha 80 prosent stilling med full lønn. sier Anders Erik Hansen. En annen variant er at man kan jobbe 100 prosent stilling og ta ut tilleggslønn i stedet. Med bakgrunn i at denne gruppen representerer erfaring og stabilitet, er det viktig for oss som bedrift å ta vare disse sjåførene. - Målet vil alltid være å holde et lavt sykefravær, og det blir jobbet kontinuerlig med dette i bedriften, sier Hansen videre. - Nav har beregninger som viser at en sykdomsdag koster cirka 1800 kroner. Det finnes betydelige øko nomiske og arbeidsmiljømessige gevinster både for selskapet, samfunnet og de ansatte ved at det jobbes aktivt fra alle parter ved å forebygge sykefravær og finne løsninger som korter ned sykefraværsperioden. - Samarbeidet som er etablert mellom Veolia Transport som IA bedrift og Arbeidslivssenteret i NAV er viktig på alle nivåer. Lederne får opplæring og selskapet finpusset egne rutiner for bedre å være i stand til å ivareta sykefraværsarbeidet, sier Anders Erik Hansen avslutningsvis. Bussene med den nye dekoren fotografert under et cruiseanløp i Stavanger. United colours of Veolia Veolia Transport innfører enhetlig standard for bussdekor. Vi disponerer over 600 busser i Norge, noen er grønne, noen er gule og røde. Nor-Way Bussekspress er bundet opp av deres dekorregler og flybussene i Norge har en reklameavtale med SAS. Det er ikke tvil om at vi disponerer en bussflåte som representerer en flate med en meget høy reklameverdi. Av Sune Aabø Parker Nå har det seg slik at rutetrafikken er bundet av reglene som våre opp dragsgivere pålegger oss. Våre turbusser deri mot, skal vi fra nå av dekorere etter samme mal. Erfaringen har vist at mange busseiere og sjåfører har hatt egne ønsker og ideer for sin buss. Vi har sett Scanialøver, vinger og vikingskip. Kreative forslag er fremmet, men for enhver bedrift med et bevisst forhold til merkevarebygging, er det viktig å etterstrebe en felles profil. Grunnreglene for Veolias merkestruktur sier at vi skal tilstrebe vår egen akkreditering og merking (lite merke, sekundært), selv om vi kjører under en annen primærdekor. Våre egne busser for eksempel turbusser, skal være hvite med primær Veolia merking. I fronten av bussen skal Veolia Transports logo høyrestilles (under sjåføren, se lite bilde). På sidene vil det kun være tillatt å bruke Veolia Transports logo og vannmerket i rødt (også kalt dråpen eller humanisten. Vannmerket skal være overdrevet i størrelse og alltid i rødt. Når det gjelder hekken eller bakparten av bussen, så gis det noen dispensasjoner. Vi vil kunne benytte bak parten/hekken til å selge annonseplass til samarbeidspartnere og reiselivsorganisasjoner. Større kulturelle begivenheter, festivaler og lignende vil også være aktuelle. Hvis ikke bakparten av bussen selges, skal vi bruke logo og vår felles webadresse Disse regler gjelder i første rekke alle nye busser, eller busser som blir tilknyttet Veolias virksomhet. - Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder på den nye profileringen av våre busser, de viser bedre igjen i bybildet, og at så mange busser er like er med å tydeliggjøre at vi er markedsleder i Stavanger, sier Ketil Nylund, salgsleder i VTS tur. I disse dager mottar vi også nye uniformer til våre turbussjåfører som også er et godt bidrag i merkevarebyggingen, avslutter han. 5

6 Ingar Ludvigsen fyller Biodiesel Med Biodiesel i tankene I 2007 vedtok fylkestinget i Oppland klimaplanen for fylket, den forteller at Oppland har som mål å redusere utslipp av klimagasser fra vegtrafikk med 20 prosent innen 2020 i forhold til I tillegg er målet at 10 prosent av drivstofforbruket skal være biodrivstoff innen Av Sune Aabø Parker og harald berg - Oppland fylkeskommune la ved anbudsstart i fjor strenge krav til miljø og bruk av biodiesel, og vi synes det er et hyggelig bidrag til miljøet. De er jo strengt tatt flinkere i Europa, enn her i Norge til å benytte seg av dette drivstoffet, sier trafikkleder i Lillehammer Harald Berg Biobrensel forurenser mindre en fossilt diesel, det fossile brenselet ( olje, kull og gass) har brukt tusenvis eller millioner av år på å bli dannet, og dermed har det opprinnelige, biologiske materialet gradvis blitt bundet opp. 6

7 Når vi derimot brenner biobrensel (f. eks ved, flis, spon, rapsolje e.l), er dette hentet fra biologiske produksjon som har gått langt raskere. Biodiesel har dessuten mye mindre utslipp av helseskadelige emner som små partikler, benzen og svovelforbindelser. Sommerdrivstoff - Vi har en teknisk utfordring her i OLog vinterbyen. Biodiesel tåler ikke kraftig frost, derfor kjører vi med biodiesel kun i sommerhalvåret, fra midten av april og ut september. Til gjengjeld er forbruket hundre prosent ren biodiesel i denne perioden. Vi kjørte med dette i fjor sommer med bare positive erfaringer, legger Berg til. VM i sandvolleyball går av stabelen i Vågen i Stavanger sentrum. Foto: World Event. VM i sandvolleyball i Stavanger Veolia Transport Sør har inngått samarbeidsavtale med VM i sandvolleyball som arrangeres i Vågen i Stavanger i perioden 26. juni til 5. juli i år. Skeptiske Han forteller videre at flere var skeptiske ved oppstarten. I praksis medførte overgangen til hyppige skift av dieselfilter hver kilometer. Dette måtte til for å hindre at dieselfilteret skulle tette seg. Ellers gikk bussene uten problemer hele sommeren, og nylig begynte vi å kjøre på bio igjen og bussene holder fortsatt ruta, sier han. Samme pris, bedre miljø En utfordring til politikerne blir kanskje å bruke pris som et incentiv for økt forbruk av biodrivstoff. Kostnad og forbruk ligger tett opp til blank diesel. For uke 19 og 20 ligger literprisen på kr 6.81, og det er rett i underkant av hva blank diesel koster. - Bruk av biodiesel merkes nok ikke så mye på kostnadssiden, men vi er med på å bidra til en renere samvittighet og bedre miljø, konkluderer Harald Berg. Av Ragnar Høibakke Avtalen innebærer at arrangøren får tildelt fribilletter på flybussene til bruk under arrangementet. I tillegg vil flybusssene kjøre med VM logoer som plasseres ved dørene på bussene. Den offisielle VM avisen vil også være tilgjengelig i flybussene under arrangementet. Som gjenytelse vil Veolia Transport være eksponert på arrangørens hjemmesider, com, der det er mulig å klikke seg videre til Flybussen.no og finne rutetidene for bussene til flyplassen. Dessuten blir VT logoen være plassert på sponsortavlen ved inngangen til hovedarenaen og i den offisielle turneringsavisen. I tillegg vil VTS disponere kampbilletter under hele arrangementet som er tiltenkt de ansatte i selskapet. Selskapet disponerer også 40 billetter til åpningsshowet torsdag 25/6 som blant annet innebærer en konsert med Hallelujahgjengen Lind, Nilsen, Fuentes og Holm. Disse billettene vil også være tilgjengelig for de ansatte i selskapet. Vi håper at VM i sandvolleyball vil bli en positiv opplevelse for alle tilreisende og fastboende. Våre flybussjåfører skal være gode ambassadører for regionen, og vil både ta i mot og bringe de tilreisende trygt fram og tilbake til flyplassen. 7

8 Tre nye hurtiggående karbonbåter til Troms I mars signerte Veolia Transport Nord AS en tiårskontrakt med Troms Fylkeskommune for drift av fire hurtiggående båter på tre ruter i fylket. Bare noen uker senere ble Båtservice Mandal AS tildelt en kontrakt til for bygging av tre nye båter til oppdraget. Av Sune Aabø Parker De tre nye båtene skal trafikkere ruten Tromsø Finnsnes Harstad som er den mest sentrale ruten i fylket. Kontraktsverdien er på 160 MNOK. Byggetiden er beregnet til inntil 15 måneder, med fortløpende levering for innsetting i trafikk. - Det har vært stort engasjement blant publikum og de reisende, og litt usikkerhet har nok rådet her oppe, sier spesialrådgiver for samferdsel i Troms Fylkeskommune, Jan Egil Vassdokken. - Nå når båtene er satt i bestilling, har vi endelig hatt noe konkret å vise publikum, sier han. - Det er naturlig at publikum blir litt skeptiske når et nytt rederi blir valgt. Fylket har lagt vekt på besparelser både for miljø og økonomi med bedre tilpassede størrelser på de nye båtene, og publikum har fryktet at det vil gå ut over deres komfort. Vi håper med disse nye hurtigbåtene å overbevise dem om at vårt valg har vært riktig, legger han til. 8

9 Kari-Anne Opsal er fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms. (Foto: AP) Kontrakten VTN har inngått med Troms har en varighet på ti år. Kontraktens totalverdi er på 711 millioner kroner over en tiårsperiode fra Kontrakten trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder følgende ruter: Rute 2 Tromsø Finnsnes - Harstad Rute 6 Harstad Bjarkøystedene Skrolsvik Flakstadvåg Rute 7 Harstad Engenes Salangsverket Brøstabotn Byterminalen i Harstad. Veolia Transport i Troms I Troms fylke har Veolia Transport gjennom Hålogaland Buss hatt ansvaret for driften av rutebussene i Harstad og omegn siden På grunn av den korte tidsfristen før anbudet trer i kraft, vil vi operere rutene med andre tilgjengelige båter, sier konsernsjef i Veolia Transport Norge AS, Kjetil Førsvoll. - I løpet av byggeperioden vil vi fortløpende erstatte disse, når de nye tilpassede båtene er endelig klare for levering fra Båtservice Mandal AS, avslutter han. Fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms, Kari-Anne Opsa,l ser også fram til samarbeidet med Veolia - Veolia har levert inn det beste tilbudet på drift av hurtigbåtene på strekningen Tromsø - Harstad, sier hun i en uttalelse til lokalpressen. - Miljømessig får vi gjennom denne avtalen en stor besparelse. I tillegg så sparer vi ikke ubetydelige summer. Snart kan man reise med bedre samvittighet enn i dag. Dagens hurtigbåter er den største forurenseren vi har. Hurtigbåtene er verre enn fly og bil, avslutter hun. Fylkesråden bor for øvrig i Harstad, og vil nok bli en hyppig bruker av de nye båtene. Av Rolf Michael Odland Denne virksomheten overtok vi ved oppkjøpet av Nordtrafikk Buss AS i Driften omfatter 47 busser og 76 ansatte. I 2008 lyste Troms fylkeskommune ut konkurranse på fire hurtigbåtsamband for perioden I konkurransegrunnlaget la Troms fylkeskommune betydelig vekt på miljø, da utslipp av både CO2 og NOx inngikk som del av kriteriene for valg av operatør. Som følge av dette, valgte vi å tilby tre hurtigbåter i karbonfiber, som medfører betydelig lavere utslipp enn dagens hurtigbåter i aluminium. Vårt tilbud viste seg å være best både på pris og miljø, og vi signert kontrakt med Troms fylkeskommune 31. mars Sambandene skal betjenes av fire hurtigbåter, tre med kapasitet til 250 passasjerer og en med plass til halvparten. Tre av båtene skal gå i sambandet Harstad-Tromsø, den fjerde båten skal betjene anløpssteder i Vågsfjorden med utgangspunkt fra Harstad. Det er Båtservice Mandal som har fått kontrakt på å bygge de tre karbonbåtene. Totalt vil driften av de fire hurtigbåtene kreve 35 ansatte. Med andre ord vil våre ansatte i Hålogaland Buss få mange nye kollegaer både i Harstad og Tromsø fra årsskiftet 2009/2010. Troms fylkeskommune har besluttet å lyse ut all busstrafikk i fylket på anbud i løpet av høsten 2009, med oppstart senest Fylkeskommunen stiller krav til høy kvalitet på bussene, for nye busser stilles blant annet krav om utslipp i samsvar med EURO 5, trepunkts setebelter i langrute- og forstadsbusser og alkolås. Veolia Transport vil være med i denne anbudskonkurransen, og håper å kunne få enda flere kollegaer i Troms fra

10 President Nicolas Sarkozy (til høyre) besøkte opplæringssenteret for Veolia Transport ved Campus Veolia, april I midten Veolias CEO Henri Proglio. President Sarkozy valgte Campus Veolia Den franske presidenten, Nicolas Sarkozy besøkte fredag 24. april Campus Veolia, utenfor Paris, for å presentere en krisepakke for unge arbeidsløse. Målet er å investere hele 1,3 milliarder Euro for å få over en halv million unge franskmenn ut i arbeid. Av Sune Aabø Parker Presidenten tok seg tid til å besøke de ulike divisjonenes enheter på opplæringssenteret. Operasjonsdirektør VTS Anbud Sør, Anders Erik Hansen og undertegnede deltok på et kurs på stedet og hadde invitasjon til å delta på seansen. Dessverre måtte vi rekke et fly, og var på vei til flyplassen når presidenten ankom. Vi fikk likevel rapporter fra kolleger at Sarkozy tok seg god tid til å møte Veolia ansatte på det flotte kompetanseanlegget. Da vi fikk beskjed om at Sarkozy skulle komme, var vi litt usikre på om det hele var en spøk. Men da vi samme morgen satte oss i en taxi og så sikkerhetsoppbudet både på Campuset, og i omkringliggende områder, ble all tvil fjernet, sier Anders Erik Hansen. Han legger også til at det er ikke hver dag en har en invitasjon til å møte en president. Rapportene fra presidentbesøket sier også at valget av Campus Veolia ikke var tilfeldig for presidenten. Veolias Henri Proglio, la til etter presidentens tale, at det er et kraftig fokus på å øke kompetansen til Veolia-ansatte. Han hevdet videre at selskapet er et godt eksempel på en organisasjon som ansetter unge traineer. Dette samtidig som Veolia er et godt eksempel på en organisasjon som vektlegger å integrere nyansatte ledere, og ønsker å stimulere nettverksbygging for å øke synergieffekten mellom de fire divisjonene; Miljø, Energi, Vann og Transport. Campus Veolia: Beliggenhet: Jouy-le-Moutier, 35 km vest for Paris Oppstart: 1994 Antall studenter pr år: Antall besøkende pr. år: Antall rom: 610 Driftsbudsjett: 30 millioner Euro Antall ansatte:

11 Sikkerhet først TA VARE PÅ DEG SELV OG ANDRE TBWA\CORPORATE - Photothèque VEOLIA - Sarah Benacer Fall kan få alvorlige konsekvenser. JEG er alltid forsiktig når jeg beveger meg og følger gjeldende retningslinjer, for ALLES sikkerhet.

12 TravelLess øker effektiviten! Ansatte i Veolia Transport utfører en mengde oppgaver på tvers av byer og avdelinger med anbud, kurs, telefonmøter med mer. For å effektivisere dette arbeidet har Veolia Transport Norges IT-avdeling utviklet et verktøy som også har som mål å redusere antall reisedøgn. Av Morten Nenseth TravelLess, som verktøyet heter, fungerer på den måten at alle deltakere i et telefonmøte deler samme skjermbilde og kan arbeide i samme dokument! TravelLess har vært testet ut i kurssammenheng der controller Stein Erik Opheim demonstrerte Agresso s nye webverktøy for fakturaattestering - Dette er jo helt utrolig enkelt, morsomt og nyttig! Tidligere har vi sittet i telefonmøter med hver vår skjerm. Det har vært litt vanskelig å følge med, særlig hvis noen viser noe på skjermen mens en selv sitter og ser på egen skjerm Med TravelLess ser vi alle nøyaktig det samme live bildet på skjermene våre, forteller Stein Erik. - Ja, det kan nesten virke litt banalt, men TravelLess er en enkel sak med genialt stor nytte, sier Stein Erik. Hvordan virker TravelLess? TravelLess utnytter Citrix og den såkalte shadowing funksjonen, som vi vanligvis bruker til å fjernstyre brukerens PC fra IT-avdelingen. Vi har lagt denne 12

13 funksjonen ut i et enkelt program til den som vil lede et telefonmøte. Andre møtedeltakere knytter seg til i det samme programmet. Det som skjer, er enkelt sagt at alle møtedeltakere får se skjermen til møtelederen. Alle deltakere kan dessuten komme inn og styre mus og tastatur. Det er veldig nyttig, for da kan alle skrive inn sine bidrag selv. Men det krever selvsagt litt møtedisiplin. Hvordan komme i gang? Stein Erik sier at TravelLess anbefales på det varmeste til alle som jobber med anbud, holder kurs, holder telefonmøter m.m. sammen. Det eneste som kreves er to ting; 1. at du setter opp et helt vanlig telefon/ videomøte 2. at du logger inn på TravelLess i programmenyen i Citrix It ansvarlig i VT-Norge, Morten Nenseth og controller Stein Erik Opheim er strålende fornøyd med TravelLess. - Det er svært enkelt å bruke TravelLess. Etter noen minutters innføring er du i gang. Du finner mer informasjon om TravelLess under Hjelpedokumenter på startmenyen i Citrix eller bare spør en som har brukt programmet allerede, så lærer du fort hvordan du både kan lede møte på TravelLess og hvordan du melder deg inn i et møte som en annen holder, avslutter en strålende fornøyd Stein Erik. Harald Hårfagre nærmer seg hårklipp! Etter flere travle måne der med flytting av brukere og data nærmer pro sjektet seg sluttfasen. Underveis i prosjektet har det blitt av dekket flere udoku menterte pro gram mer og løsning er som har forsinket frem driften. Av Morten Nenseth Det jobbes med å løse disse utfordringene samtidig som en fortsetter og flytte brukere. Hovedkontoret og VTB er flyttet over 100% mens det mangler en del brukere i VTN og VTS. Vi jobber parallelt med å forbedre og videreutvikle vår nye citrix løsningen, blant annet med oppgradering til siste versjon av webleseren og andre hjelpeprogrammer. Utskrift har også vist seg å være en utfordring på enkelte lokasjoner, noe vi også jobber med å løse. Dette skyldes i hovedsak spesielle løsninger på kommunikasjonssiden samt spesielle printere. Jeg vil benytte anledningen til å minne brukerne om at det finnes hjelpedokumenter både for pålogging, epost, servicedesk og Agresso på menyen i Citrix. Les disse da det ligger mye nyttig informasjon her. Så snart vi er ferdig med Harald Hårfagre prosjektet vil vi fortsette med å forbedre it kommunikasjon/data linjer til alle kontorer samt introdusere retningslinjer for fil/data-lagring på fellesområdet IKT avdelingen ønsker alle en god sommer. 13

14 Nye nettsider lansert! De nye nettsidene for Veolia Transport gikk live uken etter påske, så langt har de mange reaksjonene og tilbakemeldingene vært positive fra både innog utland. Av Sune Aabø Parker Vårt gamle nettsted hadde nok sett sine beste dager, og oversiktelighet, brukervennlighet og et mer lesbart design var noen av kriteriene som ble lagt til grunn for vår nye løsning. De fleste bedriftsnettsider lider av at de blir statiske og sjelden oppdatert. Det er litt rart i grunnen, siden de fungerer som utstillingsvindu til resten av verden. Nå er undertegnede på plass som kommunikasjonsleder, og lover at internettsatsingen blir en viktig prioritet i arbeidet fremover. Vi vil også tilpasse tjenesten og vinklingen med kundefokus for øyet. Derfor blir det viktig fremover å lage sidene enkle med informasjon og oppfordring til handling som målsetning. Det betyr at vi vil prioritere optimal kontaktinformasjon, og enkelhet for å bestille charter og turtrafikk. I tillegg er det viktig at vi holder en ryddig og oppdatert ruteinformasjon. I kjølvannet av denne lanseringen, vil det være sentralt å jobbe med å få relevante brukere av nettsiden. Optimalisering i forhold til søkemotorer er avgjørende i dag, da over 70% av 14

15 besøkende rutes herfra. Google og Kvasir er de klart viktigste, og en høy rangering i disse vil gi oss stor suksess. Andre målgrupper vil fortsatt være jobbsøkere, journalister, anbudsansvarlige og alle andre interessehavere. HR-leder Marit Refsland er også opptatt av at ALLE stillinger i selskapet skal publiseres i utlysningsperioden på våre nettsider, og vil sterkt minne om og påpeke dette. Ved siden av kommunikasjonsleder, som fungerer som webredaktør, vil også andre i selskapet har publiseringsrettigheter under sitt ansvarsområde. I Nord, Erik Østerås. I Bane, Arild Rødahl og i Sør, Anders Erik Hansen. IT vil kun bistå med teknisk support og drift. Som ny i selskapet, har det vært en nyttig jobb å bygge opp de nye nettsidene, da jeg samtidig har fått muligheten til å lese meg opp på de ulike divisjonene og forretningsområder. Jeg vil samtidig oppfordre dere til stadig komme med forslag til forbedringer, oppdateringer eller nyheter. Dere kan kontakte meg på Håper dere får en fin nettopplevelse. I disse dager starter også arbeidet med å få på plass vårt INTRAnett. Vi har med dette som målsetning å gjøre tilgjengelig intern informasjon som angår alle ansatte. Her vil man på sikt finne interne nyheter, oppdaterte telefonlister, oppdaterte håndbøker, og kanskje også en digital utgave av Knutepunktet? Veolia Transport Norges nye nettsider finner du på Agresso55 oppgradering Veolia Transport har siden 2003 brukt Agresso som vårt ERP system, og vi har i all hovedsak vært fornøyd med systemet og de muligheter som Agresso gir. Høsten 2008 begynte vi for alvor å se på en oppgradering av Agresso og nå skriver vi Juni 2009 og vi er i 100% drift på ny versjon. Av Stein Erik Opheim Siden vi i 2003 tok i bruk Agresso har vi oppgradert flere ganger, uten at brukerne har merket noe særlig til det, men denne oppgraderingen er ikke i nærheten av hva vi har gjort tidligere. Oppgraderingen har vært diskutert over lang tid, og bevisst vært utsatt da vi ikke ønsket å være noe Pilot prosjekt på Agresso55. Men på bakgrunn av oppgraderingen av vår felles IT-løsning, så vi dette som en gylden anledning til å samordne to så store prosjekter, da de på mange områder påvirkes av hverandre. Tatt i betraktning våre utfordringer med responstid på bla Web, vil vel noen si at det var på tide med oppgradering. et team, bestående av brukere fra alle selskapene med en spesiell kunnskap om Agresso systemet og selskapene de jobber i, har jobbet i flere måneder med denne oppgraderingen. Først med en fullstendig gjennomgang av alle komponenter og innstillinger som vi hadde i Agresso54, og deretter en lengre testfase, for å sikre oss at alt fungerte som det skulle, før vi satte Agresso55 i produksjon 4 mai Lærekurven vår har vært bratt vedrørende dette nye systemet. Mye er nytt og forbedret, samtidig som dere som brukere ikke vil merke de store forskjellene i det daglige arbeidet. Det som er endret mest er grunnfjellet som Agresso er bygget på, en bedre programmering og mer moderne teknologi er tatt i bruk for å gjøre arbeidshverdagen lettere og mer effektiv. Brukerne vil med denne oppdateringen merke at hastigheten på nettet har økt, og at faktureringsarbeidet går raskere. Vi har nå vært i drift på ny plattform i noen uker, og noen utfordringer har det jo vært, men det er ikke til å unngå ved en så stor oppgradering som den vi har vært i gjennom. I forbindelse med videre opplæring på Agresso55 plattformen, vil det i tiden fremover bli lagt opp til små seanser på TravelLess, se egen omtale i dette Knutepunktet. Sett i sammenheng med en ny IT-løsning og nye Agresso servere, håper vi at alt nå ligger til rette for en problemfri og effektiv arbeidsdag med Agresso55. 15

16

17 knutepunktets kryssord nr premie: Karaffelsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 21. august Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

18 Ny Veolia-bok! Del dine kjerringråd med oss! Del dine kjerringråd med oss! Vår boksuksess fra 2005 og 2007 frister til gjentagelse. Denne gang ønsker vi å lage en bok om kjerringråd. Har du, som ansatt i Veolia Transport Norge, et godt, lokalt kjerringråd? Del dine kjerringråd med dine kolleger! Hva er kjerringråd? Kjerringråd er egentlig vår folke medisinske arv som fortsatt lever i beste velgående. Eksempler på kjerringråd er at hyllebærsaft er effektivt mot influensavirus. Det gamle samiske rådet om å slikke magen på en frosk har sitt opphav i at frosken skiller ut stoffer som dreper både bakterier, sopp og virus. Ingefærte er effektivt mot kvalme. Surmelk hindrer eller fjerner mugg. Svisker og loppefrø er effektivt mot treg mage/fordøyelse, olivenolje er godt å bruke når du har t ø r r hud, osv, osv. Det finnes også mange kjerringråd som ikke har medisinsk bakgrunn. For eksempel hvordan man pusser sølv uten sølvpuss, fjerner rødvinsflekker eller puster liv i et gammelt batteri. Du har sikkert noen på lur selv. Del dem med dine kolleger! Utover det forventede Vi er sikre på at det skjuler seg mengder av gode kjerringråd blant ansatte i Veolia. Fra både inn og utland. Et nyttig råd kan være å snakke med eldre familiemedlemmer, venner og bekjente og sjekke hva som skjuler seg hos dem. Vi har tro på at også denne boken skal bli i tråd med vår visjon utover det forventede! Send ditt kjerringråd eller tips snarest, men senest innen 15. august, til Kari Øxnevad ved hovedkontoret i Stavanger på e-post: Hvis du har spørsmål kan du ringe tlf Alle som deltar vil være med i trekningen av en gullpenn. Velkommen som bidragsyter! Hilsen Veolia Transport Norge AS Kjetil Førsvoll Konsernsjef

19 Appetittløshet APPETITTLØSHET Blåmerker BLÅMERKER Eksempler Gammelost Gammelost kan stimulere matlysten. Det forteller en pleier på et sykehjem der de i mange tilfeller gir pasientene gammelost når de spiser dårlig. Eldre mennesker liker også ofte smaken av gammelost, og det later til at den virker stimulerende på appetitten. En halv brødskive med gammelost om morgenen er ofte tilstrekkelig til at matlysten bedrer seg. Peppermynteolje (Mentha piperita) Smør ufortynnet peppermynteolje rett på huden der du har slått deg. Gjør du dette straks etter at du har skadet deg, kan du unngå både hevelse og blåmerker. Her er mitt bidrag: Hva virker kjerringrådet mot? Hva er virkemiddelet? Hvordan bruker man virkemiddelet? Brennesle BRENNESLE Løvetannsaft (Taraxacum officinale) Har du brent deg på brennesle, bryt av stilken på en løvetann og smør pa plantesaften. Det gir øyeblikkelig lindring. Brannsår BRANNSÅR Kokte poteter Hvor kommer rådet ditt fra? Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Telefon:... Har du brent deg, kan du unngå både blemmer og smerter ved å kjøle huden i kaldt vann og deretter legge på moste, kalde poteter som er kokt med skallet på (uten salt). Skrell potetene før de moses. Lag en forbinding og la den sitte på et døgns tid. E-post:... Sendes til Veolia Transport Norge AS v/ Kari Klubbgaten Stavanger eller på mail: Spørsmål? Ring

20 Når vafler blir miljøskapende! Som på de fleste andre arbeidsplasser, er også Hålogaland Buss i Harstad opptatt av miljøskapende tiltak. Et godt miljø tjener alle på! I Harstad er vi så heldig å ha en sjåfør som i mange, mange år har vært primus motor for en frivillig kantinedrift. Av Eva Ursin Agnar Myrland heter han, og kan smykke seg med mange titler hos oss, så som innkjøpssjef vaffelsteiker fiskehandler oppvasksjef og ryddegutt! - og alle jobbene er ulønnet. Og innimellom slagene er han også sjåfør. Mat må vil ha! og kjøleskapet fylles opp, og vaffelduften som møter oss i døra har tatt knekken på mang en planlagt slankekur! Men hvordan kan så vafler bli miljøskapende? Jo, selv om kantinedriften ikke skal gi det store overskuddet, blir det litt til overs, sier regnskapssjefen, også Agnar, har regnskapet på en lapp i lomma. Så til overskuddet jo det kommer i form av en invitasjon til alle ansatte om å delta på møljefest, fårikålaften, rypeaften, boknafeskkveld eller pizzakveld, og ikke å forglemme julelunchen og vårlunchen som er blitt årlige tradisjoner. Historien sier også at for noen år tilbake siden så ble det stekt sild på kantina, men da passasjerene begynte å klage på sildelukt i bussen måtte det stoppes (hentet fra uformell kilde!). Disse sammenkomstene, som arrangeres på vår kantine, er med på å skape trivsel og godt miljø, hvor alle møtes både de som jobber på kontoret, de som skrur og vasker og de som kjører, og av og til kommer også de som til daglig jobber ute i distriktet for å være sammen med oss. Men vi hadde aldri klart å få til alt dette uten Agnar som primus motor. Vi benytter alle muligheter til å si at vi setter stor pris på det frivillig og ulønnede arbeidet han gjør, og benytter også anledningen til å berømme hans innsats her i Knutepunktet. Så kan man si, men er det nå så bra med all denne maten kombinert med et ellers veldig stillesittende arbeid? Men Agnar har faktisk tenkt på dette også han er primus motor for at det nesten hver tirsdag blir samlet et gjeng som tar seg en trimutur i Harstads naturskjønne utmark. Og hvem har med en kaffetår til alle jo Agnar! 20

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Oktober/november brev fra Saltkroken, 2015.

Oktober/november brev fra Saltkroken, 2015. Oktober/november brev fra Saltkroken, 2015. Tilbakeblikk på september måned: Gjennomgangs-tema vårt innen prosjekt i år er «Etikk, religion og filosofi». Vi har kommet godt i gang med prosjektarbeid innen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer