Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument"

Transkript

1 Deloitte ifokus Januar 2010 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For fulle versjoner av artiklene anbefaler vi å lese nyhetsbrevet online. Fortsatt vekst innen detaljhandel Av Torgeir Dahle Til tross for en økonomisk utfordrende periode har verdens 250 største selskaper innen detaljhandel klart å øke salget med 5,5 % det siste året. Disse selskapene har nå et totalt salg på ca. 21,5 billioner kroner. De økonomiske nedgangstidene har riktignok påvirket bunnlinjen til gigantene, lønnsomheten er nå på 2,4 % mot 3,7 % året før. Deloitte har for trettende år laget rapporten Global Powers of Retailing som rangerer de 250 største selskapene innen detaljhandel i verden. Rapporten ser også på trendene og utsiktene for bransjen. To-tredeler av de 184 selskapene som har lagt frem resultatene sine for regnskapsåret fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 opplevde en nedgang i lønnsomheten, mens 30 av selskapene tapte penger. De europeiske selskapene hadde en nedgang i lønnsomheten fra 4,1 % til 2,7 %, mens nord-amerikanske selskaper hadde en nedgang fra 3,6 % til 2,4 %. Selskapene i Afrika og Midtøsten opplevde en økning i lønnsomheten. Flere norske selskaper blant verdens største - Foregående år var meget krevende for en rekke bransjer, og detaljhandel har også merket nedgangstidene. Salgsveksten var ikke like høy som tidligere år og lønnsomheten ble redusert. En del selskaper kjøpte seg salg med store annonsekampanjer og dette påvirket bunnlinjen negativt i betydelig grad. Det er riktig å si at vi nå ser tegn på at pilene er i ferd med å snu for denne industrien i takt med en bedring av den generelle verdensøkonomien, sier Torgeir Dahle, partner i Deloitte. De ti største selskapene er de samme som i fjor med Wal-Mart på topp med nesten 2300 milliarder kroner i inntekt. Franske Carrefour og tyske Metro er henholdsvis verdens andre og tredje største detaljhandelsselskap. Vi finner også tre norske selskaper på listen: Reitangruppen AS (88. plass), Coop Norge A/S (172. plass) og Norgesgruppen ASA (177. plass). Svenskene er også godt representert på lista med blant annet IKEA (30. plass), Hennes & Mauritz (60. plass) og ICA (61. plass). Må satse på flere kanaler Detaljhandel gjennom flere kanaler fortsetter å vokse, men netthandel utgjør fortsatt en liten del av salget. I gjennomsnitt utgjør netthandelen 6,6 prosent av totalsalget for verdens 100 største detaljhandels-selskaper.

2 Blant supermarkeder og andre matforhandlere utgjør netthandelen kun 0,9 prosent. - Internett og sosiale nettverk kommer til å bli en større utfordring og mulighet for detaljhandels-selskaper det neste tiåret. Selskapene må møte forbrukerne der de er og det er nødvendig å ha gode flerkanalstrategier på plass, sier Dahle. Dessuten vil sosiale nettverk være med på å gjøre detaljhandelsindustrien mer gjennomsiktig ved å gi forbrukerne større tilgang til informasjon om forhandlere, produktene deres og prisen. Dette kan være med på undergrave marginene ved å senke prisene til nivået til den mest desperate selgeren. På den andre siden er sosiale nettverk en ny måte man kan kommunisere med forbrukere på. Andre fakta fra rapporten Detaljhandlere i voksende markeder gjør det stadig bedre. Ikke bare konkurrerer de med globale giganter på hjemmemarkedet sitt, men flere begynner å bli konkurransedyktige i andre markeder og noen har til og med begynt å investere i vestlige markeder. Dette er typisk nisjebedrifter og ikke fullsortiments-detaljister. Rapporten sier også at land som har lånt mye for å finansiere et overdrevent forbruk kan oppleve lavere forbruksvekst ettersom husholdninger kjemper for å rette opp balansen igjen. Mye av den økonomiske veksten i disse landene vil bli drevet av eksport og investeringer av næringslivet og staten. På den andre siden, vil de landene som hadde en vekst som var sterkt drevet av eksport til land som har lånt mye, ikke lenger kunne avhenge av de markedene og vil trolig skifte fra eksport-orientert vekst til vekst drevet av forbruk i hjemlandet. Vekstraten til detaljhandelen i Storbritannia og USA vil trolig vokse saktere det neste tiåret, mens en større andel av veksten vil skje i land med store overskudd, spesielt i de voksende markedene. Oversikt over de 10 største selskapene og norske selskaper på topplisten. Selskap Land Rangering Salg i 2008 (US$mil) CAGR (%) Wal-Mart USA ,4 Carrefour Frankrike ,3 Metro Tyskland ,8 Tesco Storbritannia Schwarz Tyskland ,3 Unternehmens Treuhand KG The Kroger Co. USA ,2 The Home Depot, USA ,9 Inc. Costco Wholesale USA ,2 Corporation Aldi GmbH & Co. Tyskalnd ,1 Target Corp. USA ,1 Reitangruppen AS Norge ,6 Coop Norge A/S Norge N/A Norgesgruppen ASA Norge ,1

3 Mulige konsekvenser av økt utenlandsgjeld Mange land har som følge av finanskrisen økt utenlandsgjelden til nivåer vi ikke har sett i fredstid. Økonomien i mange land viser nå tendenser til forbedring, men dette vil ikke nødvendigvis gjelde for alle. Kapitalkostnaden vil for de med høy utenlandsgjeld kunne påvirke hvor raskt de klarer å få ny vekst i økonomien. Hør podcast via link i nyhetsbrevet. Skaper IKT verdier? Av Rune Raknes IKT kan skape verdier ved å øke inntekter, redusere kostnader, øke utnyttelsen av virksomhetens eiendeler og bedre markedets oppfatning og forventninger til virksomheten. Virksomheter bruker i snitt 5.9 % av sine utgifter på IKT for å realisere denne verdiskapingen. i Gode ledere bør derfor kunne svare på spørsmålet om IKT bidrar til å øke virksomhetens verdi. Hvordan kan IKT skape verdier? Figuren under illustrerer ved hjelp av et verdikart ii hvordan IKT kan skape verdier. Verdikartet viser eksempler på områder hvor IKT kan bidra til å øke inntekter, bedre driftsmarginen, utnytte eiendeler bedre og bedre omgivelsenes oppfatning av virksomheten. Bedriftens verdi Inntektsvekst Driftsmargin Utnytte eiendeler Forventninger Identifisere og fokusere på kunder med høy verdi vha CRM systemer Forbedre kunderelasjoner vha CRM systemer Redusere innkjøpskostnader med bedre utnyttelse av ERP-systemer Effektivisere IT prosesser Konsolidere IT leverandørportefølje Effektivisere applikasjonsportefølje Konsolidere datasentere Vedlikeholde eiendeler bedre vha vedlikeholdssystemer Bedre finansiell styring av eiendeler vha eiendelsreskontro Informer og samhandle med kunder og aksjonærer på en bedre måte vha web 2.0 Forbedre styringsinformasjon vha styringssystemer som grunnlag for informasjon til interessenter IKT har mest direkte effekt på verdien ved å forbedre forretningsprosesser og bruk av forretningsinformasjon, slik at inntekter øker og driftsmargin bedres. Indirekte skaper IKT verdier ved å maksimalisere kvalitet og minimere kostnader på de IKT prosesser som er nødvendige for å planlegge, innføre og forvalte IT. Hvordan finner du ut om IKT skaper verdier? De fleste virksomheter har etablert styringsmodeller og løsninger som gir innsikt i utviklingen på de parametere som påvirker virksomhetens verdiskaping. Denne tilnærmingen er dokumentert i en rekke rammeverk og metoder som Balanced Scorecard, Six Sigma og Economic Value Added. Forslag til standardiserte styringsparametere er tilgjengelige fra organisasjoner som Supply Chain Council og Product Development and Management Association. Måling av IKT verdiskaping kan inkluderes i denne type styringsmodeller ved å definere hvordan IKT påvirker de forretningsfokuserte styringsparametere. Den logiske sammenhengen kan for eksempel være at IKT

4 bidrar til 10 % av den verdiskapingen som presise leveranser til kunder gir. Denne logikken forutsetter at den forretningsmessige verdien av presise leveranser er definert. Den forretningsmessige verdien kan for eksempel defineres som at 1% bedring i leveransepresisjon gir 2 millioner kroner i verdiskaping. Måling av IKT verdiskaping gjennom kontinuerlig mål- og resultatstyring er den beste løsningen. Det er imidlertid mange virksomheter som av forskjellige grunner ikke har implementert løsninger og rammeverk som muliggjør måling av IKT verdiskaping kontinuerlig. Alternativet er å vurdere verdiskapingen periodisk. Dette gir mulighet for en pragmatisk og fleksibel tilnærming. Det blir også enklere å involvere eksterne ressurser som kan gi en uavhengig vurdering med friske øyne. En slik vurdering kan ta utgangspunkt i verdikartet som tidligere diskutert: Bedriftens verdi Inntektsvekst Driftsmargin Utnytte eiendeler Forventninger Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Prosess Informasjon Styring IT Tjenester IT Aktiviteter IT Organisering Teknisk løsning IT Kompetanse IT Ressursforbruk Figur 1 Direkte og indirekte verdiskaping Direkte verdiskaping Direkte verdiskaping er viktig, men også vanskelig å måle. Det kreves som regel en omfattende gjennomgang av virksomhetens verdikart og den sammenheng det er mellom verdiskaping og IT. Verdi skapes direkte ved at IKT støtter prosesser, muliggjør bruk av informasjon og gir styringsmuligheter (se Figur 1). Utfordringen ved vurdering av direkte verdiskaping er å isolere verdiskaping grunnet IKT fra andre innsatsfaktorer. Blant annet på grunn av denne utfordringen, vil en vurdering ofte ha et kvalitativt fokus i stedet for et kvantitativt fokus på kroner. En kvalitativ vurdering kan vurdere hvordan IKT konkret påvirker virksomhetens styringsparametere: Bidrar eksempelvis IKT til å redusere omløpshastigheten på lager, slik at virksomheten når målsetningen om å minimere lagerbindinger? Hvis svaret er ja på dette spørsmålet taler det for at IKT støtter opp under verdiskaping i lagerprosessene. Indirekte verdiskaping Indirekte bidrar IKT til verdiskaping ved å optimalisere kvalitet og effekt og minimere kostnader på de IKT tjenester, aktiviteter, tekniske løsninger og den organisering og kompetanse som er nødvendige for å planlegge, innføre og forvalte IT. IKT Tjenester IKT Tjenester leveres av virksomhetens IKT funksjon til IKT brukere og inkluderer blant annet programvarens støtte til gjennomføring av arbeidsoppgaver, kommunikasjon, brukerstøtte og presentasjon av informasjon. Brukerne avtaler hvilke IKT tjenester som er nødvendige for å støtte opp om forretningsprosesser i SLA er (Service Level Agreements), hvor også de måleparametere som er viktige for å sikre at IKT tjenestene støtter verdiskaping bør inkluderes.

5 En vurdering av om IKT tjenestene bidrar til verdiskaping bør baseres på brukernes vurdering av om IKT tjenestene er i tråd med de behov brukerne har for å utøve sine oppgaver, slik de er definert i SLA. Rent praktisk kan vurderingen gjøres ved intervjuer eller internettbaserte undersøkelser, hvor utvalgte brukere gis anledning til å vurdere tjenestene. Brukerne inkluderer både eksterne kunder og interne medarbeidere. IKT aktiviteter Det er over tid vokst frem en standard oppfatning av hvordan IKT aktiviteter med god kvalitet skal leveres. Det er derfor mulig å gjøre en fornuftig vurdering av om IKT bidrar til verdiskaping ved å vurdere IKT aktivitetene mot etablerte standarder og oppfatninger av hvordan IKT skal leveres. Eksempler på denne type standarder og oppfatninger er CMMI iii, ITIL og COBIT iv En vurdering basert på bruk av CMMI vil anta at en aktivitet med høy modenhet bidrar mer til verdiskaping enn en aktivitet med lav modenhet. Begrunnelsen for dette er at erfaring og oppfatning om IKT aktiviteter, slik den er beskrevet i CMMI, tilsier at dette er den beste måten å gjennomføre aktiviteter på som gir mest verdiskaping. Antagelsen og begrunnelsen vil nok i mange tilfeller ikke være helt riktig i virksomhetsspesifikke omgivelser, men vurderingen vil likevel i de fleste tilfeller være god nok. Figuren under viser et eksempel på vurdering av modenheten på virksomhetens IKT aktiviteter (se tekst rundt sirkelen). Modenhet er definert i 5 nivåer, basert på CMMI (se sirkel 1 til 5). Vurderingen per aktivitet reflekteres ved streken som er dratt mellom skjæringspunktene. Figur 2 Modenhet på IKT aktiviteter IKT organisering Organiseringen av rollene som skal gjennomføre aktivitetene i funksjonelle ansvarsområder og styringsstrukturer bør også vurderes. Vurderingen er ofte kvalitativ med utgangspunkt i erfaringer fra andre virksomheter med forskjellige organisasjonsmodeller og strukturer. Eksempler på denne type vurderinger er om det er hensiktsmessig å organisere IKT funksjonen sentralt eller distribuert, om IKT ansvar skal fordeles

6 etter prosesser eller teknologi, hvor mye styring og kontroll virksomheten skal ha over IKT og hvordan styringen skal gjennomføres. IKT kompetanse På samme måte som for IKT aktiviteter finnes det utbredte standarder, som gir retningslinjer for hvilke mennesker/roller og hvilken kompetanse man bør ha i en IKT funksjon. På samme måte som for aktiviteter antas det med denne tilnærmingen at standardene beskriver de rollene og kompetansen som gir mest verdiskaping. SFIA v er et eksempel på et rammeverk som foreslår og beskriver roller og tilhørende kompetanse. Ved å sammenligne virksomhetens roller og kompetanse mot dette rammeverket kan man få indikasjoner på områder hvor det er behov for å styrke fokus og kompetanse. Teknisk løsning Tilsvarende er det etablert en rekke standarder som bidrar til det som oppfattes som generelt gode tekniske målsetninger. Eksempler på slike målsetninger er portabilitet, integrasjon og effektiv bruk av ressurser. Dette kan være et utgangspunkt for å vurdere om virksomhetens IKT er hensiktsmessig fra et teknisk perspektiv. Andre elementer i en vurdering kan være løsningens utbredelse og alder og i hvilken grad tekniske muligheter utnyttes (for eksempel SaaS vi, Grønn IT, SOA, mobilitet og Open source) IKT ressursbruk Endelig bør det vurderes om ressursbruken står i et riktig forhold til kvaliteten på aktivitetene og tjenestene som leveres. Den enkleste tilnærmingen til dette er å vurdere om ressursbruket er fornuftig i forhold til sammenlignbare virksomheter. Eksempler på relevante og sammenlignbare tall for ressursbruk er: - IKT kostnader som % av driftsutgifter - IKT kostnader per ansatt - IKT ansatte som % av totalt antall ansatte - Fordeling av kostnader på hardware, software, personale, eksterne ressurser og annet - Fordeling av kostnader på IKT områder som Helpdesk, Management og Datasenter Konklusjon Bedre tilgang til standarder og beste praksis som det kan måles mot, har gjort det enklere og mindre ressurskrevende å vurdere om IKT bidrar til verdiskaping. Virksomhetens ledere bør gjennomføre aktiviteter som beskrevet i denne artikkelen, slik at de kan svare på spørsmålet om IKT skaper verdi: Vurdere om IKT skaper verdi ved å støtte prosesser, muliggjøre bruk av informasjon og gi styringsmuligheter Vurdere om IKT tjenestene skaper verdi ved å være de tjenester brukerne har behov for Vurdere IKT aktiviteter, organisasjon og kompetanse mot etablerte standarder og beste praksis som gir den beste verdiskaping Vurdere den tekniske løsning mot de standarder og beste praksis som gir den beste verdiskaping Vurdere om omfanget på ressursbruken er fornuftig i forhold til sammenlignbare virksomheter

7 Finanstilsynets regnskapskontroll for 2009 I denne artikkelen oppsummeres de viktigste forholdene Finanstilsynet (tidligere kredittilsynet) peker på i sitt Rundskriv. nr 20/2009 Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i IFRS plikt for noterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap Fra 1. januar 2011 har foretak med noterte verdipapirer som ikke utarbeider konsernregnskap plikt til å utarbeide årsregnskap etter IFRS, jfr endring i regnskapsloven 3-9. Finanstilsynet begrunner denne utvidelsen i IFRS-plikten med hensynet til sammenlignbarhet av regnskapene. Forsinket periodisk finansiell rapportering overtredelsesgebyr og suspensjon Årsrapport skal offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Halvårsrapport og kvartalsrapport skal offentliggjøres senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Disse fristene anses som absolutte og enhver fristoverskridelse vil normalt sanksjoneres. Etter vphl annet ledd har Kredittilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr... dersom foretakets finansielle rapportering ikke er i samsvar med lov eller forskrift når overtredelsen har skjedd forsettelig eller uaktsomt. Fristene anses som absolutte, og en enhver fristoversittelse vil normalt sanksjoneres Finanstilsynet vil fra og med for rapporteringen for fjerde kvartal 2009, i utgangspunktet suspendere finansielle instrumenter fra notering og stoppe handel på alternative markedsplasser, ved manglende periodisk rapportering. Suspensjon vil normalt iverksettes to måneder etter fristen for årsrapportering og én måned etter fristen for delårsrapportering. Forhåndsvarsel om suspensjon vil bli sendt foretaket før suspensjonen iverksettes. Informasjon i noter og årsberetning for IFRS Etter en gjennomgang av årsregnskapene for 2008, konkluderer Kredittilsynet med at noteopplysningene har vært mangelfulle. Dette gjelder primært opplysninger om finansielle instrumenter og låneavtalevilkår etter IFRS 7, samt opplysninger om estimater brukt til å måle gjenvinnbart beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill. Det påpekes også at opplysninger om vesentlige forhold i årsregnskapet, som etter IFRS skal presenteres i noter, ved flere tilfeller kun presenteres i årsberetningen. Nedskrivning av obligasjoner klassifisert som anleggsmidler Rundskrivet omtaler nedskrivning av obligasjoner klassifisert som anleggsmidler etter norske regnskapsregler. Kredittilsynet understreker at sannsynligheten for at obligasjonene blir tilbakebetalt i sin helhet ved forfall ikke er relevant i nedskrivningsvurderingen. I forarbeidene legges det til grunn at markedskurs lavere enn anskaffelseskost for finansielle anleggsmidler må være ensbetydende med en ikke forbigående verdiendring som skal medføre nedskrivning. Ledelseserklæringer Ledelseserklæring skal etter vphl. 5-5 vedlegges årsrapporten. Finanstilsynet har gjennomgått et utvalg av årsregnskaper for 2008 og funnet at hver femte årsrapport manglet ledelseserklæring, i tilegg hadde hvert sjuende foretak inkludert ledelseserklæringen i årsberetningen. Finanstilsynet har presisert at ledelseserklæringen skal gis separat og ikke som en del av årsberetningen.

8 Revisjonsberetninger meldeplikt ved presisering og/eller forbehold Et foretak har etter vphl. 5-5 femte ledd plikt til å sende melding til Finanstilsynet dersom revisor har funnet at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller gitt presiseringer eller tatt forbehold i revisjonsberetningen. Melding til Finanstilsynet skal sendes så snart revisjonsberetningen er mottatt. Revisjonsberetninger teknisk kvalitet Finanstilsynet har gjennomgått revisjonsberetningene til noterte foretak, disse ble funnet i foretakenes elektroniske regnskaper i PDF-format. Finanstilsynet har påpekt at relativt mange av disse revisjonsberetningene har så lav teknisk kvalitet at de er lite lesbare (både ved utskrift og ved lesing på skjerm). Finanstilsynet presiserer at foretakene må sørge for at revisjonsberetningene har en teknisk kvalitet som gjør denne lesbar i alle versjoner av årsrapporten.

9 Opptaksregler og løpende forpliktelser endringer fra og med 2010 Av Espen Johansen Oslo børs vedtok 15. Desember 2009 enkelte endringer i Opptaksregler for aksjer og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Endringene i løpende forpliktelser innebærer blant annet at kravet om å offentliggjøre årlig reserverapport for olje- og naturgasselskaper også blir gjeldende for mineralselskaper som kun driver letevirksomhet. Tilsvarende er det innført krav om å fremlegge en reserverapport med ekspertuttalelse i forbindelse med søknad om opptak til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess. Endringer i opptaksreglene og løpende forpliktelser for mineralselskaper herunder olje- og naturgassselskaper Opptaksreglene Det har vært en plikt for mineralselskaper herunder olje- og naturgasselskaper til å fremlegge en reserverapport med ekspertuttalelse i forbindelse med søknad om opptak til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess. Ved endring i opptaksreglene 15. desember 2009 er virkeområdet for plikten utvidet slik at denne også omfatter selskaper som kun driver leting etter olje, gass og andre mineralressurser. For olje- og naturgasselskaper er virkeområdet for opptakskravet dermed brakt i samsvar med virkeområdet for de løpende reserverapporteringsplikter for noterte selskaper. Endringen trer i kraft 1. januar Dette innebærer at endringen vil få betydning for selskaper som innleverer søknad om børsnotering etter dette tidspunkt, og det nye kravet vil således bli praktisert første gang for opptakssaker til behandling i børsstyret i februar Løpende forpliktelser Det innføres plikt til offentliggjøring av årlig reserverapport for olje- og naturgasselskaper. Endringen er nærmere omtalt i børssirkulære 9/2009 hvor det fremgår at endringen trer i kraft 1. januar 2010 og at selskapene således i 2010 vil være forpliktet til å offentliggjøre årlig reserverapport for Det presiseres i dette sirkulæret at Børsens fokus i 2010 vil være å gi assistanse og veiledning i implementeringsfasen fremfor håndheving og sanksjonering. I børssirkulære 10/2009 utvides kravet om utarbeidelse av reserverapport for mineralselskaper til også å omfatte selskaper som kun driver letevirksomhet. Andre forhold I opptaksreglene er kravet om 500/100 børsposteiere for opptak til notering på Oslo Børs og Oslo Axess erstattet av et krav om 500/100 aksjeeiere som eier aksjer med en verdi på minst NOK Bakgrunnen for endringen er at det ikke opereres med begrepet børsposteiere i det nye handelssystemet TradElect og at dette begrepet også bortfaller i handelsreglene. I løpende forpliktelser er det presisert at primærnoterte utenlandske selskaper som ikke er underlagt allmennaksjelovgivningens regler om innkalling til generalforsamling må sende slik innkalling tidsnok til at aksjeeiere har mulighet til å møte opp. For selskaper registrert i annen EU/EØS-stat er det imidlertid ikke ment å stille strenger regler enn det som følger av nasjonale regler fastsatt på bakgrunn av aksjonærdirektivet. Det er også presisert at verdipapirhandellovens prospektkrav kommer til anvendelse også for utenlandske selskaper med Norge som vertsstat.

10 God regnskapsskikk - obligatoriske endringer for 2010 Av Gunlaug Nordheim Wilter og Kirsten Lucie Jacobsen Det ble i 2009 vedtatt en rekke endringer i regnskapsreglene for foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bakgrunnen for endringene er dels et ønske om å fjerne ubegrunnede avvik mot IFRS, dels et ønske om å oppnå forenklinger. I vedlagte artikkel omtales endringene i god regnskapsskikk som trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2010 eller senere. Merk at tidligere anvendelse er tillatt. I desember-utgaven av ifokus omtalte vi endringer som gjelder for årsregnskapet for Dette er endring i regnskapsloven 3-3/ 3-3a Opplysninger i årsberetningen om tiltak mot diskriminering og i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Last ned vedlegget via nyhetsbrevet online. Ny rapporteringsplikt for revisor Revisor skal etter ligningsloven underskrive foretakets næringsoppgave, oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp. Hvis revisor ikke finner å kunne underskrive en eller flere av disse oppgavene, skal revisor begrunne manglende underskrift overfor den revisjonspliktiges ledelse i nummerert brev. Etter endring i revisorloven, som har umiddelbar ikrafttredelse, skal revisor også sende denne begrunnelsen til skattekontoret, jfr revisorloven 6-2. Lovendringen er en oppfølging av Skatteunndragelsesutvalgets utredning, og begrunnes med at revisors attestasjon, eller manglende attestasjon, på skatterapporteringen gir skatte- og avgiftsmyndighetene viktig informasjon i kontrollarbeidet. Blant annet kan begrunnelsen brukes i forbindelse med utvelgelse av kontrollobjekter. Revisor skal unnlate å underskrive næringsoppgaven og/eller kontrolloppstillingen når forhold som beskrevet under foreligger, jfr. Attestasjonsstandard SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter. Hvis foretaket hindrer revisor i å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, eller hvis revisor, på grunn av begrensninger i revisjonens utførelse som skyldes omstendigheter som ikke er forårsaket av foretaket, ikke kan innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Hvis revisor avdekker feil som ikke er ubetydelige, og feilen ikke korrigeres. Hvis revisor avdekker vesentlige brudd på bokføringslov og forskrift (næringsoppgaven). Hvis revisor avdekker vesentlige brudd på reglene for bokføring og rapportering av lønn og trekk eller behandling av skattetrekksmidler (kontrolloppstillingen).

11 NRS (V) Pensjonsforutsetninger - oppdatert pr Beregningsforutsetningene i NRS (V) Pensjonsforutsetninger er oppdatert basert på markedssituasjonen pr Foretak som har innhentet pensjonsberegningen på et tidligere tidspunkt, må vurdere om endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen. Det anbefales at foretakene kontakter sin aktuar for å innhente en vurdering av hvilken eventuell virkning endringene i forutsetningene vil ha. For foretak som legger til grunn en risikofri diskonteringsrente, er økningen i diskonteringsrenten kun på 0,1%- poeng, men det har også skjedd en økning i forventet lønnsvekst og pensjonsregulering som virker i motsatt retning av diskonteringsrenten. For foretak som legger til grunn en diskonteringsrente som inkluderer risikopåslag, er diskonteringsrenten uendret idet økningen i den risikofrie renten er oppveid av en reduksjon av risikopåslaget. Endringen av lønnsvekst og pensjonsregulering vil således medføre en høyere påløpt forpliktelse per og en høyere pensjonsopptjening for Beregninger foretatt av aktuarer indikerer at netto virkning av de oppdaterte forutsetninger sammenlignet med forutsetninger per august kan medføre en økning i pensjonsforpliktelsen på under 5%. Virkningen vil imidlertid variere ut fra populasjonen i den enkelte ordning. Med bakgrunn i utviklingen på børsene frem mot årsskiftet, anbefales foretakene å innhente et oppdatert anslag på pensjonsmidlene per i den grad det foreliggende estimat ikke allerede har tatt høyde for denne utviklingen. Følgende veiledende forutsetninger er fastsatt pr 31.12: Gjennomsnittelig diskonteringsrente ved ca. 25 års varighet på pensjonsforpliktelsen Risikopåslag for de som benytter NRS 6 og velger å estimere en foretaksobligasjonsrente 4,50% ca 0,90% Avkastning ved plassering i livselskap ca 5,70% Gjennomsnittelig lønnsvekst (inkl. karrieretillegg) ca 4,50% Regulering av pensjon under opptjening i folketrygden ca 4,25% Pensjonsregulering (minimum/maksimum) ca 1,40% De angitte beregningsforutsetningene i denne veiledningen er beheftet med stor usikkerhet. Usikkerheten gjelder særlig med hensyn til anslagene på realrente, inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parametrene har på øvrige beregningsforutsetninger. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Av denne grunn

12 anmodes regnskapsavleggerne å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen. IAS A(l) krever at det skal opplyses om hvordan foretaket har kommet frem til forventet avkastning på pensjonsmidlene. Begrunnelse for øvrige forutsetninger skal også opplyses i noter dersom dette er vesentlig for å forstå pensjonsforpliktelsen (IAS ). i Kilde: Gartner IT Key Metrics Data All statements in this report attributable to Gartner represent Deloitte s interpretation of data, research opinion or viewpoints published as part of a syndicated subscription service by Gartner, Inc., and have not been reviewed by Gartner. Each Gartner publication speaks as of its original publication date (and not as of the date of this article. The opinions expressed in Gartner publications are not representations of fact, and are subject to change without notice. ii Verdikart er Deloitte s metode for å forstå hvilke faktorer som påvirker virksomhetens verdi iii Capability Maturity Model Integration iv Control Objectives for Information and related Technology v Skills Framework for the Information Age vi Software as a Service

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010 Helse Førde HF Styremøte 25. mars 2010 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 17. mars 2010 Til styre

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 RUNDSKRIV: 19/2012 DATO: 08.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn)

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Pensjonsløftet Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Ektefellepensjon: Nettosystem (9 %) for noen Bruttosystem (39,6 %) for andre Barnepensjon Nettosystem (15 %) For

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Maria Krog Eik 9. juni 2016 Kort om bakgrunnen for endringsforslagene EU direktiv 2013/50/EU («endringsdirektivet») vedtar endringer i rapporteringsdirektivet

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012 Helse Førde HF Styremøte 30. mars 2012 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 14. mars 2012 Til styret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler KREDIT ILSYNET The Financial Supervisory Authority of Norway Forslag til høringsnotat om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Dato: 21.01.2009 Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynets erfaringer Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynet Kredittilsynet fører kontroll med periodisk finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper PricewaterhouseCoopers 1 Verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift har blant annet innarbeidet EU s rapporteringsdirektiv i norsk lovgivning, noe som

Detaljer

Alternative resultatmål

Alternative resultatmål Alternative resultatmål - Tegner du et riktig bilde? November, 2016 Alternative resultatmål nye krav Innledning Regnskapsreglene, eksempelvis IFRS, dekker ikke alle rapporteringsønsker foretakene har.

Detaljer