SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK"

Transkript

1 > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > All transport for Farveringen! Nike leveringstid viktigst! Lærer amerikanere skandinavisk logistikk! Bransjeløsninger Nr 3/2005 N E T T V E R K SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

2 innhold september >>> 3 En pluss en blir tre! 4 All transport med Linjegods 7 Transportnotiser 9 Arrangementnotiser 10 Samferdsel i hovedstadsregionen. Løsning i sikte? 12 Leveringstid viktigst for Nike 14 Bransjeløsninger 15 Det er en pakke til deg Mot toppen. 16 Tema: Helselogistikk - Hjertet i systemet må alltid fungere - Permobil reduserer fysiske handikapp - Dialyse redder liv - Rett hjem med inkontinensbeskyttelse - Livsviktig gass for lungesyke - Medisiner til 900 apotek daglig 26 Lærer amerikanerne skandinavisk logistikk 27 USA-vekst i transportsektoren 28 Markedsmuligheter på den amerikanske østkysten 30 Terminalundersøkelse 32 TAPA-sertifisering av Schenker 33 Returvarer WebFrakt er løsningen 35 Helse er også logistikk UTGIVER Linjegods AS Telefon: Telefaks: Erling Sæther ANSVARLIG REDAKTØR Einar Spurkeland E-post: REDAKSJONSRÅD Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Eirik Borge Anne Kristine Djupos Einar Spurkeland ABONNEMENT OG ADRESSERING OPPLAG 7500 N E T T V E R K GRAFISK PRODUKSJON RM grafi ka as TRYKK Stens Trykkeri ADRESSER Linjegods AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Schenker AS Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo UTGIVELSESPLAN 2005 NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar 22. mars mai 22. juni august 22. september oktober 22. november ABONNEMENT OG ADRESSERING 3/2005 ANNONSERING We4you AS Birger Solvang Telefon: E-post: Artikler uttrykker skribentenes meninger. Publisering forutsetter at artikkelen ikke har vært publisert andre steder. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeiding av tekstene. Titler og ingress er redaksjonens ansvar. Bladet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å utgi alt materiell i elektronisk form. Logistikk Nettverk arbeider etter reglene for god presseetikk. Logistikk Nettverk produseres i samarbeid med Schenker AS. 2 logistikk nettverk

3 >>> innspill Schenker og Linjegods sammen er vi «dynamitt»! En pluss en blir tre! Når Linjegods om kort tid blir et 100 prosent eiet Schenker-selskap, vil det skje et løft i integrert logistikk. Det er derfor ikke uten grunn at vi kan si at i dette tilfelle vil bli mer enn 2 ja, minst 3. Inn- og utlandskunder. Næringslivet vil få del i helt nye og større konkurransefordeler, spesielt for de kunder som etterspør integrerte totalløsninger for sine transportbehov. Schenker sin strategi er å være en global aktør med sterk lokal forankring i de over 100 land hvor konsernet har selskaper, også i Norge. Schenker er i dag en av de ledende selskaper på utland. Linjegods har i over 30 år vært en av de viktigste innenlands transportørene for norsk næringsliv over hele landet. Enklere. Integrerte og fremtidsrettede løsninger for inn- og utlandsgods, forenklet kontaktflate, bedrede totalkundeprogram og et selskap med ressurser til å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, er stikkord for selskapenes utvikling av sine tilbud til Thor Bergby, adm.dir. Linjegods AS Michael Holmstrøm, adm. dir. Schenker AS markedet. En utvikling som vil foregå i nært samarbeid med kundesiden. Service. Transport og logistikk er en servicebransje, en «peoples business». Det viktigste elementet i den service vi tilbyr våre kunder vil derfor alltid være den fagkompetanse vi kan tilby ved siden av nettverket. Begge selskaper har dyktige og kvalifiserte medarbeidere som har jobbet nært sammen over mange år, mer eller mindre som arbeidskollegaer. Logistikk. Verden blir mer kompleks, og norsk næringsliv møter en raskt økende konkurranse fra globale aktører. Vi er klare for større utfordringer for våre kunder (og selvfølgelig våre konkurrenters kunder!). Nettverket. Vi blir mer komplett og heldekkende, større, tettere men samtidig beholder vi nærheten til kundene og deres kontaktpersoner. Vi sier rett og slett: Prøv oss! Dette blir en spennende og god transportog logistikkhøst! Thor Bergby & Michael Holmstrøm Schenker AS har 13 kontorer i Norge., 270 ansatte og over 600 millioner kroner i årlig omsetning. Selskapet er en del av Schenkerkonsernet med Stinnes som eiere, og tilbyr transport- og logistikkløsninger gjennom et nettverk av kontorer med medarbeidere over hele verden. Linjegods AS er et av landets ledende logistikk- og transportselskaper. Linjegods AS tilbyr totalløsninger innenfor logistikk og transport nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Schenker. Linjegods har ca. 30 terminaler og avdelinger over hele landet, ansatte og en omsetning på over to milliarder kroner logistikk nettverk 3

4 logistikk >>> Farveringen: All transport med Linjegods Farveringen ble Partnerkunde hos Linjegods i 2004, og har overlatt all transport til Linjegods. Daglig går 7 biler i faste ruter på Østlandet og et 10-talls biler i direkte ruter til resten av landet. Tekst og foto: Kjetil Aandstad - Vi har fått et tettere forhold til Linjegods etter at vi ble Partnerkunde, sier driftssjef Tor Birkebekk. Han har veldig mye positivt å si om samarbeidet med Linjegods. Etter at vi ble Partnerkunde har vi fått møte flere ansikter i Linjegods. I dag jobber vi tett sammen med Linjegods på flere nivå i bedriften. Vår transportleder holder kontakten med kundekonsulent Anne Lene Helgaker, som følger oss opp daglig på avvik og lignende. Logistikksjefen har direkte kontakt med logistikkonsulent Espen Kolseth i forhold til forskjellig tallmateriale og statistikker. Tidligere var kontakten med Linjegods gjennom selgeren/kam. Nå har vi mange kanaler inn til Linjegods, sier Birkebekk. Feilfri trafikkavvikling Birkebekk berømmer Linjegods for en nesten feilfri trafikkavvikling i sommerferien. På sommeren endres transportplaner og rutetider for til å passe sesongen. Det er alltid en utfordring å få dette til passe for Farveringens kunder. God dialog har gjort at det aldri har fungert så bra som i år, sier Birkebekk. Farveringen har en tett og fin dialog med sjåførene til Linjegods. Transportleder Roar Flengsrud planlegger rutene og gjør klar papirene. Til og med strekkodene er lest, så sjåførene trenger kun å dra pallene inn på bilen. Jeg prøver å holde god kontakt med sjåførene, sier Flengsrud. Sjåførene er vårt ansikt utad og det er viktig at de gjør et godt inntrykk. Vi er veldig godt fornøyd med alle sjåførene vi har møtt i Linjegods. Noen av sjåføren kjenner transportlederen ekstra godt. Når Linjegods vant anbudet i 1999, var en av betingelsene at de tok Linjegods Partnerkunder 4 logistikk nettverk

5 >>> logistikk over materiell og sjåfører fra bedriftens egentransport. Flere av disse jobber i dag hos Linjegods sin transportør, Tore Velten, og kjører fast for Farveringen. For Linjegods har det vært nyttig å få med seg både kompetanse og kjennskap til Farveringens kunder. KAM-funksjonen viktig Ove Ødegård er KAM (Key account manager) for Farveringen. Oppgaven er å lede kundeteamet og være hovedkontakten mot Farveringen. Farveringen er veldig fornøyd med den måten Ødegård holder kontakten med dem på. Vi har avtalt en fast møteplan i fellesskap, som vi følger. På møtene går vi blant annet gjennom handlingsplanen og følger opp utviklingsprosjekter. - Noe av ideen bak partnerprogrammet er at vi skal utvikle oss sammen med kunden. Det føler jeg vi får til på en god måte med Farveringen, sier Ødegård. Det er klart det blir mye jobb med en så stor kunde, men det er artig når vi lykkes med et så godt samarbeid. Birkebekk vil også fremheve kontakten de har fått med andre Partnerkunder. Han har sammen med Linjegods vært på besøk hos Expert i Skien og har fått nye ideer i forhold til lagerløsning. Partnerkunder har mye å lære av hverandre og Birkebekk ser frem til å møte flere Partnerkunder på Partnerkundesamlingen senere i høst. Grossist i farve og interiør Farveringen er Norges eneste frittstående grossist av farve og interiørprodukter. Farveringen leverer til ledende faghandelskjeder samt til mange frittstående forhandlere. De har en omsetning på ca. 500 mill. kroner årlig, og har 35 ansatte. Farveringen har de siste årene gjort store endringer i både organisasjon og lagerstrukturen. Fra å ha flere lagre har Farveringen i dag kun lokasjon på Hamar. Dette har ført til større utfordringer på transport siden, noe vi har løst i felleskap med Linjegods. Transportkostnadene har økt noe, men de totale logistikkostnadene har blitt redusert etter Tor Birkebekk, Ove Ødegård og Roger Flengsrud. sentraliseringen, forklarer Birkebekk. Lageret på Hamar er i dag litt for lite, så nå bygges det ut for å betjene flere kunder. Vi bygger ut for å få plass til 2500 flere pallplasser og etter utbyggingen vil vi kunne betjene enda flere kunder, sier Birkebekk logistikk nettverk 5

6 logistikk >>> Skreddersydde løsninger for alle typer materialhåndtering Trucker på dine vilkår Utleie Finansiering Service Reservedeler Batterier Dekk Truckførerkurs BT Norge AS Industriveien 18, 1481 Hagan Postboks 124, 1483 Skytta Tel: Fax: Bergen Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik Pb. 64, Eidsvåg i Åsane 5876 Bergen Tel: Fax: Stavanger Fabrikkvn Stavanger Tel: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards vei Trondheim Tel: Fax: Åndalsnes Troaveien 3. Postboks Åndalsnes Tel: Fax: PA ELLINGSEN AS INGENIØRBYRÅ - MEKANISK VERKSTED Besøksadresse: Tevlingveien 4b, Postboks 49, Furuset Oslo tlf: fax: e.post: - ANNONSERING N E T T V E R K Ring Birger: Telefon eller E-post: 6 logistikk nettverk

7 >>> notiser Trykk her når du er fremme Nissan Brubakkens Truckservice AS er ny forhandler for Nissan gaffeltrucker i Østfold. Daewoo har etablert egen avdeling for salg og service i Stavanger. Still har fornyet sitt utvalg av elektriske pallevogner til bruk for lasting og lossing av lastebiler. EAN omorganiserer virksomheten slik at EAN Norge og EAN Registrene får enhetlig ledelse, men vil fortsette som to juridiske enheter. RFID er pr. i dag 40 ganger dyrere enn strekkoder. Det gjør at innføringen av RFID tar tid. Gilde er blant de norske aktørene som tester RFID-brikker. Gilde Fellesslakteri Gol har gjennomført et prosjekt med RFID-brikker for merking av sau. Logistikktjenester til BMW BMW Group åpnet tidligere i år en ny fabrikk i Leipzig. Schenker Deutschland AG skal ivareta fabrikkens lagerdrift og deleforsyning. Tjenestene dekker opp gaver som mottak av gods, levering av deler fra lager, uttak fra lager, levering av deler i produksjonsrekkefølge og kontroll at mottatte leveranser er komplette og i perfekt stand. Eventuelle skader eller manko rapporteres omgående til BMW. Hjertebarnet i BMW-fabrikkens interne produksjon er forsyningssenteret Øst (VZ Ost), som har automatiske lagre til smådeler og et høyreollager til gods på paller eller i gitterbokser. I tillegg har man manuelle lagre, som er forbeholdt gods med stort volum. For montasjeområdet har Schenker i tillegg ansvar for levering av deler fra lageret, levering av en bestemt mengde deler og levering av deler i produksjonsrekkefølge. På montasjeområdet, som også får sine forsyninger gjennom de tjenester Schenker utfører, satser BMW på førerløse transportsystemer (FTS), som Schenker laster på lageret etter behov. Disse FTSer kjører deretter direkte til produksjonsområdene, hvor de ansatte i Schenker losser og fordeler godset. Schenkers tjenestespekter omfatter også fabrikkens forsendelsesoppgaver, etikettering og scanning av de enkelte sendinger, samling av dem på forsendelsesstedet, og - om nødvendig - emballering samt sortering etter mottagersteder. I tillegg sørger Schenker for retur av gods og fjerning av materialavfall. Trykk her for å jobbe underveis Med Mobilt Kontor er det enkelt å jobbe trådløst med bredbåndsfart 1) Sett i PC-kortet 2) Klikk på ikonet Mobilt Kontor 3) Mobilt Kontor finner automatisk raskeste nett der du befinner deg Service for detaljhandelen PSI Group ASA (PSI) og Vestfold Butikkdata AS har inngått avtale om etablering av en felles serviceorganisasjon for detaljhandelen i Norge. Avtalen omfatter samordning av serviceapparater samt etablering av felles systemer, rutiner og markedsføring. PSI Group er leverandør innenfor løsninger basert på automatiske identifikasjonssystemer, datafangst og trådløs kommunikasjon. Selskapets løsninger registrerer, transporterer og integrerer data i sanntid. Herunder løsninger for kontanthåndtering og mobile terminalløsninger. For bestilling eller mer informasjon, ta kontakt med din nærmeste Telenorforhandler eller ring oss på telenor.no/bedrift logistikk nettverk

8

9 >>> arrangementer notiser TF-konferansen nr 46 Transportbrukerkonferansen blir avholdt for 46. gang oktober. Konferansen er møteplass for transportbrukere, transportører, speditører, systemleverandører, myndigheter og andre med interesse for transport og logistikk. Denne gang er konferansen lagt til Gardermoen. Tema for konferansen vil være samferdselspolitikk, handel med Kina og Nasjonal transportplan. Workshops, inspirasjonsforedrag, debatt med samferdselspolitikere, festmiddag og besøk til Ringnes Bryggeri hører med. Samarbeidspartnere er bl.a. sekretariatet for Nasjonal transportplan og Logistikk- og transportindustriens landsforening. International Automotive Conference (IAC) nr 8 IAC finner sted i Sunderland, UK, oktober Deltagere vil være sentrale ledere hos Renault, Nissan, Ford, Honda, Cooper Standard Automotive og Pilkington. Fokus er globale utfordringer for bilprodusentene med stadig større konkurranse i markedet. Blant annet vil konferansen belyse spørsmål om logistikk, kundetilpasning, bildesign, produksjonsteknologi og materialer. Informasjon: iport nr 7 Årets tema var «Effektiv drift av havneterminaler» og «Havnens plassering areal og støykonflikter». iport fant sted 14. september 2005 i Drammen. Det er sjuende året seminaret ble arrangert. Rundt 200 deltar hvert år i dette samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen, Drammen kommune, Drammen Havn, Lier kommune og Drammen Næringslivsforening. Havneavisen står som teknisk arrangør og leder av programkomiteen. Målsetningen med iport-seminaret er å øke kunnskapen og forståelsen for fremtidens utfordringer innen samferdsel, godsstrømmer og havnestruktur, med spesielt fokus på Oslofjorden. Deltagere på seminaret er personer i bedrifter og organisasjoner med tilknytning til transportnæringen, politisk ledelse og næringsog samferdselsavdelinger i kommuner og fylkeskommuner, departementene som arbeider med næring og samferdsel, transportbedrifter, konsulenter, offentlige og private havner, leverandører, industri og næringsdrivende med interesse for nasjonal og internasjonal logistikk. Blant temaene var hvordan effektive havneterminaler skal gi mer godstransport til sjø og bane. Transportetatene og næringen har i fellesskap startet et prosjekt for å se på potensialet for effektivisering av norske terminaler. Et omfattende analysearbeid skal identifisere beste praksis innen terminaldrift. I dag oppleves havneterminalene ofte som flaskehalser i transportkjedene, og motvirker den ønskede utviklingen. Hvilken rolle skal havnene ha som effektive knutepunkter for bil, båt og bane og som ledd i vareeiernes verdikjede? Presentasjonen gir synspunkter ut fra Trondheim Havn sitt ståsted og viser deres rolle i verdikjeden, samt gir et innblikk i hva de ser på i henhold til effektivitet i en terminal. Et annet tema var nye Sjursøya Containerterminal. Oslo havn er Norges største offentlige stykkgodshavn og et knutepunkt i Østlandets transportsystem. I 2004 ble TEU /containere håndtert i havna. 15 skip fra Lys-Line, Samskip, Teamline og Unifeeder anløper Oslo hver uke. Første utbyggingstrinn av Sjursøya Containerterminal starter i Filipstad containerterminal vil bli lagt ned ultimo 2007, og fra samme tidspunkt skal den nye containerterminal på Sjursøya med kapasitet på TEU åpnes. Pris til Bladcentralen Nylig ble Bladcentralen nominert som en av tre finalister i konkurransen «2005 Global Retail Achievement Award for Best in Supply Chain/Distribution» for nye IT-løsninger. Selskapet har innført en skreddersydd web-basert e-handelsløsning med flere web portaler for online kommunikasjon mellom selskapet og dets leverandører (forlag), forhandlere, transportører og interne avdelinger. Systemet reduserer behovet for papir og telefonisk kommunikasjon med kunder, transportører og leverandører, og stimulerer dem til å kommunisere digitalt. Marks & Spencer tok førsteprisen under årets Global Retail Technology Forum som foregikk i Barcelona. Bladcentralen fikk diplom. Firmaer fra hele verden var nominert. Derfor henger Bladcentralens nominasjon og diplom svært høyt logistikk nettverk 9

10 næringspolitisk kommentar >>> Samferdsel i hovedstadsregionen: Løsning i sikte? Linjegodsbilene har en merkostnad på kroner pr år grunnet køståing i Oslo. Gjennom bomringen passerer ca. 5 mill tunge kjøretøyer hvert år. Det er trolig snakk om milliarder av kroner i forsinkelseskostnader for næringstrafikken. Da har vi ikke tatt med forsinkelseskostnadene for menneskene, enten de sitter i bil eller buss. «De rødgrønne» har nylig lagt fram sitt alternativ til Oslopakke 3 og før sommeren la regjeringspartiene fram sitt forslag. Tekst: Erling Sæther viseadm direktør i Linjegods Likhetene Det er mange likheter i begge forslag. Disse kan oppsummeres ved at partene går inn for brukerbetaling gjennom en eller annen fortsatt form for bompengering eller vegprising. Dette er nødvendig både ut fra behovet om finansiering, men også ut fra motivet om å brukebompenger som virkemiddel til å endre transportmiddelfordelingen. Begge erkjenner at det er en kombinasjon av kollektivsatsinger og vegbygging, punktutbedringer og korridorutbygging som skal til for å øke tilgjengeligheten for folk og varer. Begge parter er opptatt av å følge opp byrådets ønske om å satse på Groruddalen, inklusive at Alnabru-terminalene skal bestå og dessuten utgjøre et verdifullt aktivum for hovedstadsregionen. Det er gledelig å lese at begge også ønsker en sterkere satsning på Mosseveien gjennom en tunnelløsning. Dermed får vi mulighet for gode forbindelser mellom den kommende containerhavna på Sjursøya og Alnabru/Groruddalen. For vår del setter vi vår lit til at vi får en permanent havneløsning. Det trengs bare litt tid for at prestisjestandpunktene kan få blekne litt. Ulikhetene Ulikhetene går på porsjoneringen av virkemidlene. Oppsummert ønsker de rødgrønne å satse mer på kollektivtrafikk og spesielt bane på bekostning av vegbygging. Det koker ned til om vi skal få en ny E18 eller ikke. Dessuten er det uenighet om bruken av midler i regionene rundt Oslo. De rødgrønne ønsker å bruke mer midler på veg i Romerike og Follo. Begge parter erklærer at de er villige til å forhandle om en bred flertallsløsning. Dette er bra fordi det neppe vil være mulig å oppnå velvilje i Stortinget hvis ikke Oslo og Akershus-benkene for en gangs skyld opptrer samlet mot svært konsoliderte benker fra andre fylker. Ny E18 eller ikke Her braker frontene mot hverandre. De rødgrønne ønsker å lage en miljøprofil ved i store trekk å grave eksisterende kapasitet på E18 under jorda. Dette vil ikke øke vegkapasiteten i særlig grad, men fjerne den fra overflaten. Det er toget som skal løse problemene. Regjeringspartiene ønsker å gjøre begge deler, dvs. de ønsker også å bygge en ny E18 på store deler av strekningen fra Asker, men i tillegg ønsker de å bruke togene gjennom dobbeltspor. Det er vanskelig å få frem nyanserte vurderinger av togets rolle i forhold til kombinasjonen buss/bil fordi toget fortsatt står så sterkt i brede politiske miljøer. Dermed brukes pengene til baneinvesteringer uten at fremkommeligheten på veg utbedres. Køene blir fortsatt store fordi en ikke oppnår den ønskede effekt med overgang fra veg til tog. Dermed vil næringstrafikken fortsatt stå å stange i de samme køene. Årsaken til det er at tog ikke kan tilby den flatedekning og frekvens som bussen kan med sin svært rime- 10 logistikk nettverk

11 >>> næringspolitisk kommentar lige økonomiske ressursbruk. For at folk skal reise kollektivt må de slippe å gå langt før de finner sitt kollektivsete, de må slippe å vente lenge, og de må slippe unødige omstigninger som øker risikoen for påliteligheten i tilbudet. Det er en utbredt oppfatning at tog har større transportkapasitet enn veg, noe som er feil. Følgende praktiske resonnement kan illustrere: Justert for realistisk kapasitetsutnyttelse og retningsbalanse har en dobbelsporet bane kapasitet for reisende pr time. En fire felts veg med 90 % bil og 10 % buss og med tilsvarende realistiske tall for fylningsgrader i begge retninger, har en kapasitet på personer pr time, altså 50 % høyere kapasitet enn togalternativet. Så kommer det viktige moment at menneskene ofte må benytte et annet transportmiddel for å nå toget, med omstigning og ventetid. Det gjør ikke folk fordi de tar det mest rasjonelle valg i den aktuelle situasjonen og da ender det opp med bil hvis det ikke går en buss som kan bringe en direkte hjem. Trafikken langs vestkorridoren er enorm. Det er få steder i Norge en kan sammenligne med storbyer ellers i Europa, men denne korridoren har en trafikkmengde på linje med de største byområder. Derfor er det behov både for en ny E18 løsning, en tosporet bane og et høyfrekvent busstilbud med god flatedekning som kan tilby like gode løsninger til de som bor i avstand til banen. Det er som kjent de fleste. En ny E18 vil også avlaste trafikken fra E16, som også har for dårlig kapasitet. Follo og Romerike. Blir det så ikke penger til helt åpenbare behov i Romerike og Follo som de rødgrønne har satt av midler til? (eks Fetveien og Skedsmokorset, Nordbyveien i Ås). Etter min mening er det fullt mulig å finansiere slike prosjekter. Dels er det grunn til å revurdere om det er behov for investeringstunge sentrumsnære baneprosjekter i Oslo, men fremfor alt er det mulig å kunne tilby et langt større og rimelig busstilbud i regionen. Ny organisering av kollektivtrafikken Samarbeidsorganet for kollektivtrafikken på Østlandet (SKØ) er en konstruksjon som ikke vil virke. Partene må nå skjære igjennom og etablere et nytt kollektivselskap til erstatning for SL som dessverre ikke har fornyet seg i takt med behovet siden dannelsen midt på syttitallet. Det skyldes neppe selskapet selv, men rammebetingelsene og frontene mellom de store eierne NSB, Sporveien og fylkeskommunene. Det er betydelig markedskraft i etableringen i et nytt innkjøperselskap som i tillegg har planansvaret, innkjøperansvaret og ikke minst markedsansvaret for en satsning i en befolkningsregion på 1.1 mill mennesker. For enkelte kollektivaktører med sans for muligheter fortoner et slik befolkningsunderlag seg som rene gavepakken forutsatt at rammebetingelsene er til stede. Det er mange eksempler på at en har nådd store kollektivandeler med beskjedne midler både i Norge og utlandet. Det er likevel åpenbart at en kollektivsatsing med buss trenger større offentlig bidrag enn nå, men kanskje ikke så mye som i det rødgrønne alternativet. Mye kan oppnås ved kreativitet og dristighet. Her ligger muligheten til å overføre noe av midlene til løsninger i Follo og på Romerike. Oslopakke 3 - også næringstrafikk Sin vane tro er de offentlige planene nesten fri for omsorg for vareforsyningen. En riktig dosering av virkemidlene i en ellers stor satsing som begge parter nå er villige til, vil også øke tilgjengeligheten for næringstrafikken. Det er lønnsomt ikke bare for regionen, men for hele landet logistikk nettverk 11

12 logistikk >>> Nike Leveringstid viktigst En global merkevare som Nike har verdens tøffeste logistikkrav. - Bare det beste er godt nok, sier Konrad Ystborg og Reidar Skorpen i Nike Norge. Ystborg er mannen som sammen med Johan Kaggestad fikk Nike til Norge på 1970-tallet. Reidar Skorpen er markedssjef for Nike i Norge. Tekst: Einar Spurkeland - Etter at vi for noen år siden la ned 33 nasjonale lager i Europa, og flyttet alle leveringer til Europa og Afrika til ett sentrallager i Belgia, har det blitt en stadig større utfordring å lukke tidsgapet, sier Skorpen. For oss i Norge har vi vært veldig heldig som har samarbeidet med Schenker og Linjegods. Faktisk har vi fått klage fra distribusjonen. Vi snakker daglig med bookingavdelingen i Drammen, kundekonsulent Tone Bråthen i markedsavdelingen og mange andre på terminal Drammen hos Linjegods, som på alle måter sørger for at distribusjonen går knirkefritt. Vi har også en del ordninger i forbindelse med spesialbutikker, hvor vi også har fått ekstra service. Det er klart at slike ting betyr mye i kundeforholdet. Når våre kunder er fornøyde, så blir vi også fornøyde. Så får vi heller ta det sporty når Linjegods leverer raskere enn belgierne har planlagt. Tone Bråthen skyter inn at samarbeidet lokalt i Norge også var viktig da Nike, USA, valgte å sentralisere lagervirksomheten. Da var det helt avgjørende at de hadde en global distributør gjennom Schenker og en lokal distributør gjennom Linjegods som arbeidet integrert sammen. Konrad Ystborg, Tone Bråthen og Reidar Skorpen. Belgia på at vi får varene levert ut i butikkene før den tiden som er planlagt i Belgia. Det er jo litt artig at vi som ligger lengst unna har den beste servicen til våre kunder. Alt var annerledes den gangen vi hadde lageret på Geithus. Da kunne kundene bestille sent på ettermiddagen den ene dagen og ha varene i butikken neste dag. Slike lynraske suppleringsordrer kan vi ikke love våre kunder nå til dags, men vi kan tilby et mye større varesortiment enn tidligere fra Belgialageret. Nå krever logistikken helt andre systemer hvor ITløsningene blir kritiske. Her har Linjegods og Schenker virkelig gjort store fremskritt og er best i «klassen». - Hva er årsaken til at dette har blitt så bra? - Vi har selvfølgelig veldig tett kontakt med Linjegods når det gjelder Nike Norge Konrad Ystborg og Johan Kaggestad fikk med seg agenturet hjem på slutten av 1970-tallet. Ingen trodde da at dette kunne bli et ledende sportsmerke i Norge. Konrad Ystborg var den gang en habil mellomdistanseløper med personlig rekord på 1,49 på 800 meter løp på grusbane. Med dagens baner og utstyr ville dette vært en av de bedre tidene på distansen i Norge i dag. Johan Kaggestad var langdistanseløper. Begge to ble etter hvert topptrenere. Ystborg trente blant annet Lars Martin Kaupang, som fortsatt har norsk rekord på 1500 meter. Johan ble også etter hvert suksesstrener for den kvinnelige løperduoen Grete & Ingrid. I 1983 ble Nike-agenturet i Norge integrert i Nike International og ble en del av det globale Nike-nettverket på en helt annen måte enn tidligere. Fremgangen i Norge ble bygget på løping og løpsutstyr, spesielt sko og senere også tekstiler. Joggebølgen ble en viktig del av denne utviklingen, hvor Nike var den første sponsor av Oslo Maraton. I dag selger Nike par sko i Norge årlig. Avhengig av hvordan man regner, så tror Skorpen at Adidas og Nike har ca % hver av sportsmarkedet for sko. Nike vokser mest, men det er også mange mindre konkurrenter. Fra tid til annen dukker det også opp ulovlige kopimerker som gjør at markedet blir uoversiktlig. 12 logistikk nettverk

13 >>> logistikk Sportsorganisasjon Ystborg forteller at i ansettelseskravene har det alltid vært en forutsetning at ansatte skal ha vært eller være aktive idrettsutøvere. - Det er gjennom idretten vi bygger vår kompetanse og nettverk. Vi har alltid støttet utøvere og arbeidet for at utøvere skal ha det beste utstyret. Reidar Skorpen har selv bakgrunn fra basketball og deler oppfatningen til Ystborg. Gjennom idretten utvikles vi som leverandørorganisasjon til idretten. Derfor rekrutterer vi helst folk som har bakgrunn i idretten. Idrettskompetanse er en viktig verdi for selskapet. årets Norway Cup solgte vi den nye fotballskomodellen i løpet av de første to dagene. Vi gikk tom for sko til kroner pr par! Jeg er derfor veldig optimistisk på vegne av Nike i Norge og gleder meg til hver eneste sesong. Utviklingen går også i retning av at enhver utøver enten han er profesjonell eller amatør ønsker det beste utstyret. Vi tar oss rett og slett råd til å ha det beste. - Var dette også noe av ideen til de som fant opp Nike? - Bill Bowermann var lærer og en av de legendariske trenerne for løperne ved University of Oregon,USA. Den andre stifteren, Phil Knight, var en habil mellomdistanseløper under Bowerman. Han nådde ikke helt til topps, men begge to la idrettsinteressen inn som en del av bedriftsfilosofien. Dette har vi tatt med oss til Norge, sier Ystborg. Slik sett representerer selskapet i dag de opprinnelige verdiene de to stifterne bygget virksomheten på. Selskapet ble etablert i Navnet Nike kommer fra gresk mytologi (den greske seiersgudinne)og uttales «Nai-ki». Nytte eller mote - Er dette med utstyr oppskrytt. Gjør ikke vanlige gode joggesko samme nytten? - Nike produserer over 200 millioner sportssko i året. Dette krever omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Hos Nike i USA er det flere hundre mennesker som bare jobber med å utvikle nye modeller. Noen vil hevde at sko bare er mote. Det er feil. Men, det er klart at vi bruker kjente idrettsstjerner i markedsføringen. Dersom vi ikke leverte topp kvalitet, så ville ikke dette fungere. I bunnen ligger det derfor betydelig kompetanse på utvikling og forskning enten det gjelder bruksområde, materialer eller design. Faktisk tar det 18 måneder fra ideen til en ny modell klekkes ut til den foreligger i butikkene, sier Ystborg. Dette inkluderer også testing blant 2000 forsøkspersoner og justeringer etter anmerkninger fra disse. Bare stanseverktøyet til en enkelt modell kan koste dollar. I løpet av året har vi fire sesonger hver på 13 uker. Til hver sesong kommer det nye modeller og andre kuttes ut. 750 forskjellige modeller skal ut på markedet til hver sesong Hvor står Nike Norge i 2010? - Jeg er overbevist om at vi vil være en enda mer solid bedrift enn i dag, sier Reidar Skorpen. Tenk på at utendørsaktiviteter øker voldsomt, treningstilbudene øker og eldre trener mer enn tidligere. I tillegg har vi den veldig positive utviklingen i lagidrettene. Under Skotipset! Det bør være 0,5 cm avstand mellom den lengste tåen og tuppen på skoen. Skoen må også være bred nok, spesielt rundt tærne. Når du har snørt sammen skoen, sjekk at det er plass rundt lisseåpningen. Det skal heller ikke være for stramt eller slakt rundt hælen. To føtter kan være like lange, mens tærne kan variere på lengde. Fotball sko: Må passe til forskjellig underlag, gi god ballfølelse og kontroll av ballen, ha lav vekt og gi god komfort ved bruk. Trenings sko: Kjøp skoene sent på dagen! Da har foten maksimal lengde. Bruk sokker du vanligvis bruker ved trening når sko skal prøves i butikken. Bruk riktig sko til riktig trening. Er skoen ubehagelig ved prøving i butikken, blir den ikke bedre når du kommer hjem logistikk nettverk 13

14 logistikk >>> Bransjeløsninger Linjegods lanserte i 2003 bransjeløsning for distribusjon av bildeler under navnet Linjegods Spesial. Med en standardisert bransjeløsning har vi kapasitet til flere bildelekunder. Tekst: May-Kristin S. Willoch Linjegods har 8 av de største bilforhandlerne som kunder. Dette har ført til at vi må tenke effektive logistikkløsninger som kan standardiseres for alle kunder med samme behov. Bilbransjen er kjent som en kravstor bransje, men med tanke på effektive logistikkløsninger, og spesielt kan kravet om tidlig levering være en utfordring. I dag har vi spesialløsninger for flere bransjer, de fleste gjelder bildeler, men vi har også spesialløsninger innen medisin og elektrobransjen. Dagens løsninger er skreddersøm i henhold til kundens ønsker. Hver gang det kommer inn en ny kunde, begynner skreddersømmen på nytt. Det er derfor behov for standardisering. Siden bilbransjen er den bransjen vi har flest kunder i, begynte vi med å systematisere kunnskap/ønsker og krav fra denne gruppen. Spesielle krav fra denne bransjen er at de ønsker levering tidlig, helst før kl 07.00, eller når verkstedet åpner. Vi kan tilby levering en god del steder i tidsrommet kl 7-9. Like viktig som tidlig levering er informasjon om når levering skjer, slik at de kan planlegge arbeid ut fra dette. Bransjeløsningen for bildeler har egen transportplan og eget prisformat. Krav til bruk av Linjegods Spesial: - Må bruke EDI - Må ha avtale/avtalt driftsforutsetninger - Godset må være merket spesielt i adressemerkelappen For mer informasjon ta kontakt med en selger på ditt lokale Linjegodskontor. 14 logistikk nettverk

15 >>> mot toppen Mot toppen Det er en pakke til deg... Tekst: Nils-Petter Buer Det er ikke sant at jorda er flat. Det er ikke sant at det er bare et selskap som kan flytte pakker i Norge. Vi går rundt og tror mye om dette og hint. Så kommer det for en dag at alt ikke er slik vi trodde. Det var ikke slik likevel! Lenge trodde vi at det bare var en måte å sende brev på. Helt til vi fikk den trådløse verden og internett. Da fikk vi øynene opp for at det var andre muligheter, og gradvis har antall brev pr. post sunket og e-post akselererer. Det var altså ikke bare Posten som kunne hjelpe oss med fremsendelse av brev. Hva med pakker da? Disse lar seg ikke sende elektronisk (enda), og Postpakker er jo et begrep. Pakkene, ja, de går med Posten, sier mange rundt i de tusen bedrifter. Statsbedriften har en markedsandel på over 50 %. Det er grunn til å lure på hvorfor det er slik. Svaret ligger selvfølgelig i koblingen mot brev, småpakker og Postens unike tradisjon som skriver seg over 350 år tilbake. Det pussige er hvordan man definerer pakker som en spesiell type gods. Trolig fordi de i utgangspunktet hadde sitt utspring i store brev som ble til småpakker og som etter hvert har vokst til en-kolli opp til 35 kilo. Sannheten er jo at Linjegods har håndtert slike pakker i over 30 år, og kåres til markedsleder for andre året på rad. Der er pakkene helt lik pakkene som omtales over. Det er ikke alltid de sendes en og en, men det kan være flere pakker i en sending til en og samme mottager. Spre budskapet! I disse dager kjøres det en storoffensiv for å fortelle markedet at pakker håndteres både raskt og billig av markedslederen Linjegods. Når de statlige nettverkene bygges ned (jernbane og Post) - bygger den private aktøren Linjegods opp sitt logistikknettverk, som med 2000 biler betjener hele landet. Også jernbanen benyttes der det er mulig. Nedbygging av de statlige nettverkspilarene står i sterk kontrast til utviklingen som skjer i kjølvannet av en stadig økende handel over internett. Forbrukerne selv velger sine logistikkløsninger når det handles for milliarder fra PC`er i de tusen hjem. Da er utfordringen å tilby et logistikknettverk som dekker dette behovet. Her må det videreutvikles gode løsninger som i bedre grad enn i dag dekker kundenes behov. Det blir spennende å være med på å forme den delen av fremtiden. En ting er sikkert; logistikknettverket Linjegods vokser i takt med markedets behov. Vi bygger ut slik at vi kan nå alle våre kunder og deres kunder der det best passer dem. Møteplassen: Linjegods Forum Følg med i utviklingen. Ta i mot impulser og gode innspill. Senk skuldrene en dag sammen med 500 andre bedriftsledere. 3. november møtes kunder og forretningsforbindelser av Linjegods til det årlige forum for logistikk og ledelse i Sonia Henie salen på Oslo Plaza. Her foredrar noen av de fremste innen sine felt, og Linjegods lanserer sine nye produkter for Foredragsholdere i år er: Thor Bergby, adm.dir. Linjegods Egil Svartdal, TV-pastor / programleder Eirill Bø, studierektor BI Trond Viggo Torgersen, TV personlighet / lege Manuell Knight, soldat i USA`s spesialsyrker Årets forum kan være verdt å få med seg av flere grunner. Informasjon: logistikk nettverk 15

16 helselogistikk >>> «Hjertet» i systemet må alltid fungere Legemidler stiller store krav til lagring og håndtering. Legemiddelindustriens høye krav kommer alle Schenker sine kunder til gode. Tekst: Pierre Olsson Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos Det stilles mange spesielle krav til logistikk innenfor helsesektoren. Det er blant annet større krav til renslighet, temperatur, overvåkning, kvalitet og sporingsmuligheter. - Vi skal kunne spore gods samt kunne redegjøre nøyaktig for hvor vi har sendt visse vareserier dersom det skulle bli feil, sier Sven- Åke Söderström, produksjonsleder hos Schenker Logistics. Kontroll Legemiddelinspeksjonen kontrollerer fra tid til annen at kravene etterfølges. - Da kommer de med lommelykt og lyser i alle kriker og kroker, sjekker våre rutiner og er veldig nøye, sier Sven-Åke Söderström. En av de større kundene innenfor legemiddelsegmentet i Rosersberg er Fresenius Medical Care. Selskapet produserer blant annet dialysevæsker som er klassifisert som legemiddel og dialysemaskiner. To ganger i uken kommer det en leveranse fra Fresenius sitt sentrallager i Tyskland for videre distribusjon i Sverige. - I større grad nå enn før klargjør vi pakker direkte til sluttbruker. Ikke rom for feil Dialysepasienter bruker store mengder, og det gjør det lettere for apotekene raskt å få ut sendingen, sier Fredrik Gustafsson, administrerende direktør hos Fresenius Medical Care. Ingen andre enn apotekene har lov til levere legemiddel direkte til privatpersoner. En dialysepasient trenger kanskje 5-6 poser om dagen. Det blir ofte så mye som en halv pall pr. pasient i uken. - Det er ikke rom for noen feil. Pasientene kan ikke være uten sine varer i noen dager, sier Magnus Lancehielm sjef for Logistikksenter Stockholm-Arlanda på Schenker Logistics. Schenker Logistics kunder stiller derfor også høye krav til tilgjengelighet. - Noen ganger skjer det selvsagt feil, men da må vi fikse det. Dersom det er nødvendig er det alltid noen som kan reise ned til lageret uansett når på døgnet det måtte være, sier Sven-Åke Söderström. Fresenius har ordrestopp klokken hver dag, og dagens bestillinger går ut samme dag. Deretter er det opp til Fresenius å bestemme hvilken type transport som skal benyttes. I de aller fleste tilfellene haster det ikke mer enn at sendingen passer i Schenker sitt vanlige system, men de stiller krav til at alt personale som jobber med deres produkter skal være utdannet av dem selv. - Alt må fungere. Fresenius kan miste sin lisens til å selge legemiddel dersom alvorlige feil oppstår, sier Magnus Lancehielm. 16 logistikk nettverk

17 Atlet proudly presents: Små, smidige og sikre med ergonomisk design Følsomme og lekne vekselstrøm-motor Ny styrearm med kontrollpanel Bakkekontakt hele tiden Friction Force ATLET PICCOLO, PRESTO, DOPPIO greatest hits Atlet Presto er den nye kjørende lavtløfteren som gjør materialhåndteringen meget effektiv. Presto er den perfekte palleløfteren for rask og smidig lasting, lossing og transport. Presto tilhører samme produktfamilie som Piccolo og Doppio. Atlet Presto er sterk og rask med nyutviklede sidebeskyttere og ståplate som gjør at du står trygt også under høy fart. Prestos nye design gjør at den meget enkelt kommer inn og ut selv på de trangeste plassene. Alle i familien har den ergonomiske styrearmen som gir føreren full kontroll og sikker kjøring. Friction Force gir alle hjulene bakkekontakt hele tiden. Vekselstrøm-motorer gjør den meget følsom ved alle manøvreringer. Prøv selv! For mer informasjon: Ring oss, eller besøk vår hjemmeside. Atlet Norge AS, Heiasvingen 83, 1900 Fetsund Tlf Fax:

18 helselogistikk >>> Fysisk handikapp - Ikke et sosialt handikapp Slik resonnerte legen og oppfinneren Per Uddén da han laget den første Permobilen på 1960-tallet. - Det er morsomt å jobbe i et firma som har så mye hjertelag og som gjør så mye godt. Når jeg ser tårene hos et barn som får sin første Permobil, begynner jeg også å gråte, sier Anders Jaktlund, logistikksjef hos Permobil i Timrå. Tekst: Pierre Olsson Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos Permobil gir muligheter til utfoldelse. I 1999 ble det solgt totalt elektriske stoler i hele verden , eller 5 %, av disse var Permobiler. I 2004 ble det solgt stoler på verdensbasis , eller nærmere 9 %, av disse var Permobiler. På fem år har Permobil doblet sitt salg. I Sverige og Norge øker salget svakt, men stabilt. Det største potensialet finnes i USA. Stolene kan fåes i et titalls forskjellige farger. Produktene er så velkjente at det finnes mange som ikke forstår at det er varemerket, og ikke en elektrisk rullestol generelt som heter Permobil. - Vi er ikke størst på markedet for elektriske rullestoler. Dog er vi alene om å kunne foreta enhver ønsket spesialtilpasning. Det eneste hinderet er penger; en vanlig stol koster cirka SEK , en spesialtilpasset stol kan koste opp mot SEK , sier Anders Jaktlund. Schenker kjører stort sett alt innlands transport av gods i Sverige for Permobil. - Vi har også innledet et samarbeid når det gjelder transporter til Europa, sier Anders Jaktlund, og trives med Schenker, sier han. Tre ukers leveringstid All produksjon av Permobil skjer i Sverige etter kundeordre. Stolene Permobilen kan tilpasses brukeren. sluttmonteres på to forskjellige steder i Sverige, men også i Nashville i USA. Fra bestilling til ferdig stol tar det cirka tre uker. - Det er så mange ting som spiller inn at det ikke går an å bygge uten bestilling. Mål på lår, legger, føtter, armer, overkropp, hvorvidt man er venstre- eller høyrehendt og ikke minst hvilken type handikapp sluttbrukeren av stolen har, spiller en vesentlig rolle, sier Anders Jaktlund. Han sammenligner produksjonen med lastebilproduksjon. Det er ikke bare fargen kunden vil ha på interiøret. Bruksområdet er viktig. 18 logistikk nettverk

19 >>> helselogistikk Hver permobil er unik. En krevende jobb å lage kjøretøyer som permobil. Funksjonalitet viktigst Funksjonene er det viktigste hva skal kunden bruke bilen til? Det er stor forskjell på om den skal benyttes til å kjøre tømmer i Norrland eller pakker i sentrum av Stockholm. - Hver Permobil er unik. Vi kan bygge hva som helst, men vi gjør alltid en risikoanalyse før vi bygger. Dersom vi anser bestillingen som farlig for brukeren, sier vi nei, noe som kanskje skjer en gang i året, sier Anders Jaktlund. Et eksempel er en kunde som ville ha mulighet til å ta med seg sitt lille barn i en bilstol som skulle plasseres foran brukeren av Permobilen. - Vi sa nei. Vi mente at det lille barnet ville sitte alt for ubeskyttet i en slik konstruksjon, sier Anders Jaktlund. De som benytter Permobil er ofte lamme fra brystet og nedover. De har ikke tilstrekkelig med egen stabilitet for å kunne kjøre en rullestol med armene. Mange har skader fra fødselen, slik som en CPskade, eller har blitt rammet av for eksempel en sykdom som MS. Personer som har vært utsatt for trafikkulykker blir sjelden skadet på en sånn måte at de trenger en Permobil. Lett å lære Permobilen styres enten med Joystick, nakken, haken eller med et blåsemunnstykke. - Små barn lærer seg å kjøre på en time, for eldre tar det litt lenger tid, sier Anders Jaktlund. Det finnes fem hastigheter å velge mellom. Det finnes også en rekke andre funksjoner, for eksempel å justere setet opp eller ned. Den som benytter stolen velger først hva som skal gjøres ut fra en meny deretter er det bare å klikke eller blåse seg frem. De som har lært seg å håndtere blåsemunnstykket kjører faktisk mye raskere og sikrere enn de som kjører med joystick, sier Anders Jaktlund. Levetid Levetiden for en stol er mellom syv og ti år. Det er helt avhengig av hvordan eieren tar vare på og kjører den. Et barn kan som regel vokse med stolen, det er lett å bytte ut de deler som trengs. Hovedsaklig utføres justeringsarbeidene av kommunene selv. De fleste klarer seg med en Permobil. Men i Norge er det ikke uvanlig at brukerne har to eller tre stykker. - Det er akkurat som med en personbil. Noen tar godt vare på den slik at den ser ny ut selv etter fem - seks år. Andre benytter sine kjøretøy som verktøy og bryr seg overhodet ikke om hvordan det ser ut, sier Anders. Per Uddén som startet firmaet var prototypen på en oppfinner. Han var lege på et sted som heter Kälarne. Sammen med en vaktmester på mottaket satt han sammen den første Permobilen i kjelleren. Per Uddén døde i 2002, men hans firma og ideer lever videre. - Permobil er et svensk firma med tilholdssted i Timrå, og sånn skal det fortsette å være. Eneste ulempen med å ligge så langt nord er at leveringer sør for Mälardalen tar en dag ekstra logistikk nettverk 19

20 helselogistikk >>> Dialyse redder liv Sengeleie, ensformig diett og deretter død ved urinforgiftning. Slik så livet ut for den nyresyke langt inn på 1900-tallet. Men i 1946 hadde den svenske bondesønnen og avdelingslegen Nils Alwall lykkes i å konstruere det aller første dialyseutstyret. I dag redder hans oppfinnelse livet på ca 1,3 millioner mennesker over hele verden. Tekst: Carola Weidenholm Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos I starten ble blodet filtrert gjennom et elleve meter langt pølseskinn av cellofan, som slapp igjennom slaggproduktene, mens blodet forble i slangen. Maskinen var stor, bråkte forferdelig under selve prosessen og ga ingen markant økt levetid hos pasientene. I 1960 var dog dialyseteknikken såpass forbedret at mennesker faktisk overlevde takket være den. Dialyse viktig for nyresyke. Fra pølseskinn til storindustri Alwalls dialyseenhet på sykehuset i Lund i Sverige var den første i verden, men han hadde vanskeligheter med å finne noen som hadde tro på hans idé. Inntil han ble invitert på en middag på nyåret i Der traff han industrimannen Holger Crafoord som ble interessert og umiddelbart satte i gang å utvikle en kunstig nyre i henhold til Nils sine henvisninger. Et par år senere ble Gambro grunnlagt. I dag produserer selskapet dialyseprodukter, driver dialyseklinikker og forsyner blodbankteknologi til hele verden. Det tar cirka 20 timer å produsere et dialyseapparat, hvorav halvparten av tiden går med til kontroller. Alle deler settes sammen for hånd, og undersøkes i flere ledd under produksjonen. For å holde lagrene nede planlegges produksjonen ut fra salgsrapporter, og leveringstiden er kort. Akkurat nå er det full aktivitet i fabrikken. Da kreves rask transport. Informerer transportøren Gambro sender sine produkter fra distribusjonssenteret i Lund til rundt 110 land over hele verden. - Vi har i prinsippet samme krav som de fleste transportbestillere: at varene skal komme frem hele og til rett tid, sier Bo Borg, trafikksjef hos Gambro. På ett punkt går dog Gambro lenger enn de fleste av Schenker sine kunder. - Vi informerer alltid transportøren nøye, både om dialyse og våre produkter i forkant av at de begynner å kjøre for oss. Det skaper en større bevissthet og respekt, tror Bo. Han er overbevist om at det, sammen med en grundig emballering, er en av de største grunnene til at de har en meget lav skadefrekvens. Gambro lover maksimum 24-timers leveringstid innen Norden for sine dialyseprodukter, og da er det viktig at transportene fungerer smertefritt. Dessuten kan det ikke være verken for varmt eller for kaldt. Av den grunn benyttes termotransporter i Norden på vinterstid. Samme problem, dog det motsatte, gjelder for de sydligere breddegrader der varene noen ganger må kjøles ned for å kunne leveres i perfekt tilstand. Hva er dialyse? Vi mennesker klarer oss bra selv om bare en liten del av en nyre fungerer. Men en gang i blant hender det at de kollapser helt, og vi risikerer å bli urinforgiftet. Den vanligste årsaken er høyt blodtrykk eller diabetes, men dine nyrer kan også rammes av sjokk ved en ulykke og i en periode slutte å fungere. Dialyse er en fellesbenevnelse for metoder som tar bort slaggprodukter fra kroppen som normalt elimineres via nyrene. Ved hemodialyse (HD) avledes pasientens blod med hjelp av en pumpe (dialyseapparat) til et filter. Der renses slaggprodukter bort fra blodet via en tynn membran til en saltløsning. Det rensede blodet går tilbake til pasienten, mens væsken med slaggproduktene går til avløpet. På den måten slipper pasienten å bli urinforgiftet. Behandlingen skjer tre ganger i uken. Hver behandling tar mellom 4-5 timer. Ved peritoneal dialyse (PD) brukes isteden bukhinnen som dialysemembran. Bukhulen fylles via et tynt kateter med et par liter steril saltløsning som suger til seg slaggprodukter fra blodet. Etter noen timer tømmes bukhulen. Prosedyren gjentas flere ganger daglig, og eliminerer stoffer som ellers skulle kunne være igjen i kroppen hos den nyresyke. Informasjon: 20 logistikk nettverk

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6.

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6. Logistikk N e t t v e r k Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005 Tema: Asia. Side 20. Selger transportløsninger. Side 6. Skjer ikke hos oss! Side 16. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Innhold

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikken viktig for fotball-vm Side 6: Lager transportløsninger over hele Europa Side 2: Uventet eksplosivt innlandsmarked

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

Grensesprengende transport side 10

Grensesprengende transport side 10 Nr. 1 mars 2014 nettverk Landtransport Sjø- flyfrakt samferdsel Grensesprengende transport side 10 Sjømatmesse i Brüssel side 8 Listikksuksess i Sotsji side 22 Dyrt å velge feil transport side 16 Innhold

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer