SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK"

Transkript

1 > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > All transport for Farveringen! Nike leveringstid viktigst! Lærer amerikanere skandinavisk logistikk! Bransjeløsninger Nr 3/2005 N E T T V E R K SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

2 innhold september >>> 3 En pluss en blir tre! 4 All transport med Linjegods 7 Transportnotiser 9 Arrangementnotiser 10 Samferdsel i hovedstadsregionen. Løsning i sikte? 12 Leveringstid viktigst for Nike 14 Bransjeløsninger 15 Det er en pakke til deg Mot toppen. 16 Tema: Helselogistikk - Hjertet i systemet må alltid fungere - Permobil reduserer fysiske handikapp - Dialyse redder liv - Rett hjem med inkontinensbeskyttelse - Livsviktig gass for lungesyke - Medisiner til 900 apotek daglig 26 Lærer amerikanerne skandinavisk logistikk 27 USA-vekst i transportsektoren 28 Markedsmuligheter på den amerikanske østkysten 30 Terminalundersøkelse 32 TAPA-sertifisering av Schenker 33 Returvarer WebFrakt er løsningen 35 Helse er også logistikk UTGIVER Linjegods AS Telefon: Telefaks: Erling Sæther ANSVARLIG REDAKTØR Einar Spurkeland E-post: REDAKSJONSRÅD Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Eirik Borge Anne Kristine Djupos Einar Spurkeland ABONNEMENT OG ADRESSERING OPPLAG 7500 N E T T V E R K GRAFISK PRODUKSJON RM grafi ka as TRYKK Stens Trykkeri ADRESSER Linjegods AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Schenker AS Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo UTGIVELSESPLAN 2005 NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar 22. mars mai 22. juni august 22. september oktober 22. november ABONNEMENT OG ADRESSERING 3/2005 ANNONSERING We4you AS Birger Solvang Telefon: E-post: Artikler uttrykker skribentenes meninger. Publisering forutsetter at artikkelen ikke har vært publisert andre steder. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeiding av tekstene. Titler og ingress er redaksjonens ansvar. Bladet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å utgi alt materiell i elektronisk form. Logistikk Nettverk arbeider etter reglene for god presseetikk. Logistikk Nettverk produseres i samarbeid med Schenker AS. 2 logistikk nettverk

3 >>> innspill Schenker og Linjegods sammen er vi «dynamitt»! En pluss en blir tre! Når Linjegods om kort tid blir et 100 prosent eiet Schenker-selskap, vil det skje et løft i integrert logistikk. Det er derfor ikke uten grunn at vi kan si at i dette tilfelle vil bli mer enn 2 ja, minst 3. Inn- og utlandskunder. Næringslivet vil få del i helt nye og større konkurransefordeler, spesielt for de kunder som etterspør integrerte totalløsninger for sine transportbehov. Schenker sin strategi er å være en global aktør med sterk lokal forankring i de over 100 land hvor konsernet har selskaper, også i Norge. Schenker er i dag en av de ledende selskaper på utland. Linjegods har i over 30 år vært en av de viktigste innenlands transportørene for norsk næringsliv over hele landet. Enklere. Integrerte og fremtidsrettede løsninger for inn- og utlandsgods, forenklet kontaktflate, bedrede totalkundeprogram og et selskap med ressurser til å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, er stikkord for selskapenes utvikling av sine tilbud til Thor Bergby, adm.dir. Linjegods AS Michael Holmstrøm, adm. dir. Schenker AS markedet. En utvikling som vil foregå i nært samarbeid med kundesiden. Service. Transport og logistikk er en servicebransje, en «peoples business». Det viktigste elementet i den service vi tilbyr våre kunder vil derfor alltid være den fagkompetanse vi kan tilby ved siden av nettverket. Begge selskaper har dyktige og kvalifiserte medarbeidere som har jobbet nært sammen over mange år, mer eller mindre som arbeidskollegaer. Logistikk. Verden blir mer kompleks, og norsk næringsliv møter en raskt økende konkurranse fra globale aktører. Vi er klare for større utfordringer for våre kunder (og selvfølgelig våre konkurrenters kunder!). Nettverket. Vi blir mer komplett og heldekkende, større, tettere men samtidig beholder vi nærheten til kundene og deres kontaktpersoner. Vi sier rett og slett: Prøv oss! Dette blir en spennende og god transportog logistikkhøst! Thor Bergby & Michael Holmstrøm Schenker AS har 13 kontorer i Norge., 270 ansatte og over 600 millioner kroner i årlig omsetning. Selskapet er en del av Schenkerkonsernet med Stinnes som eiere, og tilbyr transport- og logistikkløsninger gjennom et nettverk av kontorer med medarbeidere over hele verden. Linjegods AS er et av landets ledende logistikk- og transportselskaper. Linjegods AS tilbyr totalløsninger innenfor logistikk og transport nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Schenker. Linjegods har ca. 30 terminaler og avdelinger over hele landet, ansatte og en omsetning på over to milliarder kroner logistikk nettverk 3

4 logistikk >>> Farveringen: All transport med Linjegods Farveringen ble Partnerkunde hos Linjegods i 2004, og har overlatt all transport til Linjegods. Daglig går 7 biler i faste ruter på Østlandet og et 10-talls biler i direkte ruter til resten av landet. Tekst og foto: Kjetil Aandstad - Vi har fått et tettere forhold til Linjegods etter at vi ble Partnerkunde, sier driftssjef Tor Birkebekk. Han har veldig mye positivt å si om samarbeidet med Linjegods. Etter at vi ble Partnerkunde har vi fått møte flere ansikter i Linjegods. I dag jobber vi tett sammen med Linjegods på flere nivå i bedriften. Vår transportleder holder kontakten med kundekonsulent Anne Lene Helgaker, som følger oss opp daglig på avvik og lignende. Logistikksjefen har direkte kontakt med logistikkonsulent Espen Kolseth i forhold til forskjellig tallmateriale og statistikker. Tidligere var kontakten med Linjegods gjennom selgeren/kam. Nå har vi mange kanaler inn til Linjegods, sier Birkebekk. Feilfri trafikkavvikling Birkebekk berømmer Linjegods for en nesten feilfri trafikkavvikling i sommerferien. På sommeren endres transportplaner og rutetider for til å passe sesongen. Det er alltid en utfordring å få dette til passe for Farveringens kunder. God dialog har gjort at det aldri har fungert så bra som i år, sier Birkebekk. Farveringen har en tett og fin dialog med sjåførene til Linjegods. Transportleder Roar Flengsrud planlegger rutene og gjør klar papirene. Til og med strekkodene er lest, så sjåførene trenger kun å dra pallene inn på bilen. Jeg prøver å holde god kontakt med sjåførene, sier Flengsrud. Sjåførene er vårt ansikt utad og det er viktig at de gjør et godt inntrykk. Vi er veldig godt fornøyd med alle sjåførene vi har møtt i Linjegods. Noen av sjåføren kjenner transportlederen ekstra godt. Når Linjegods vant anbudet i 1999, var en av betingelsene at de tok Linjegods Partnerkunder 4 logistikk nettverk

5 >>> logistikk over materiell og sjåfører fra bedriftens egentransport. Flere av disse jobber i dag hos Linjegods sin transportør, Tore Velten, og kjører fast for Farveringen. For Linjegods har det vært nyttig å få med seg både kompetanse og kjennskap til Farveringens kunder. KAM-funksjonen viktig Ove Ødegård er KAM (Key account manager) for Farveringen. Oppgaven er å lede kundeteamet og være hovedkontakten mot Farveringen. Farveringen er veldig fornøyd med den måten Ødegård holder kontakten med dem på. Vi har avtalt en fast møteplan i fellesskap, som vi følger. På møtene går vi blant annet gjennom handlingsplanen og følger opp utviklingsprosjekter. - Noe av ideen bak partnerprogrammet er at vi skal utvikle oss sammen med kunden. Det føler jeg vi får til på en god måte med Farveringen, sier Ødegård. Det er klart det blir mye jobb med en så stor kunde, men det er artig når vi lykkes med et så godt samarbeid. Birkebekk vil også fremheve kontakten de har fått med andre Partnerkunder. Han har sammen med Linjegods vært på besøk hos Expert i Skien og har fått nye ideer i forhold til lagerløsning. Partnerkunder har mye å lære av hverandre og Birkebekk ser frem til å møte flere Partnerkunder på Partnerkundesamlingen senere i høst. Grossist i farve og interiør Farveringen er Norges eneste frittstående grossist av farve og interiørprodukter. Farveringen leverer til ledende faghandelskjeder samt til mange frittstående forhandlere. De har en omsetning på ca. 500 mill. kroner årlig, og har 35 ansatte. Farveringen har de siste årene gjort store endringer i både organisasjon og lagerstrukturen. Fra å ha flere lagre har Farveringen i dag kun lokasjon på Hamar. Dette har ført til større utfordringer på transport siden, noe vi har løst i felleskap med Linjegods. Transportkostnadene har økt noe, men de totale logistikkostnadene har blitt redusert etter Tor Birkebekk, Ove Ødegård og Roger Flengsrud. sentraliseringen, forklarer Birkebekk. Lageret på Hamar er i dag litt for lite, så nå bygges det ut for å betjene flere kunder. Vi bygger ut for å få plass til 2500 flere pallplasser og etter utbyggingen vil vi kunne betjene enda flere kunder, sier Birkebekk logistikk nettverk 5

6 logistikk >>> Skreddersydde løsninger for alle typer materialhåndtering Trucker på dine vilkår Utleie Finansiering Service Reservedeler Batterier Dekk Truckførerkurs BT Norge AS Industriveien 18, 1481 Hagan Postboks 124, 1483 Skytta Tel: Fax: Bergen Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik Pb. 64, Eidsvåg i Åsane 5876 Bergen Tel: Fax: Stavanger Fabrikkvn Stavanger Tel: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards vei Trondheim Tel: Fax: Åndalsnes Troaveien 3. Postboks Åndalsnes Tel: Fax: PA ELLINGSEN AS INGENIØRBYRÅ - MEKANISK VERKSTED Besøksadresse: Tevlingveien 4b, Postboks 49, Furuset Oslo tlf: fax: e.post: - ANNONSERING N E T T V E R K Ring Birger: Telefon eller E-post: 6 logistikk nettverk

7 >>> notiser Trykk her når du er fremme Nissan Brubakkens Truckservice AS er ny forhandler for Nissan gaffeltrucker i Østfold. Daewoo har etablert egen avdeling for salg og service i Stavanger. Still har fornyet sitt utvalg av elektriske pallevogner til bruk for lasting og lossing av lastebiler. EAN omorganiserer virksomheten slik at EAN Norge og EAN Registrene får enhetlig ledelse, men vil fortsette som to juridiske enheter. RFID er pr. i dag 40 ganger dyrere enn strekkoder. Det gjør at innføringen av RFID tar tid. Gilde er blant de norske aktørene som tester RFID-brikker. Gilde Fellesslakteri Gol har gjennomført et prosjekt med RFID-brikker for merking av sau. Logistikktjenester til BMW BMW Group åpnet tidligere i år en ny fabrikk i Leipzig. Schenker Deutschland AG skal ivareta fabrikkens lagerdrift og deleforsyning. Tjenestene dekker opp gaver som mottak av gods, levering av deler fra lager, uttak fra lager, levering av deler i produksjonsrekkefølge og kontroll at mottatte leveranser er komplette og i perfekt stand. Eventuelle skader eller manko rapporteres omgående til BMW. Hjertebarnet i BMW-fabrikkens interne produksjon er forsyningssenteret Øst (VZ Ost), som har automatiske lagre til smådeler og et høyreollager til gods på paller eller i gitterbokser. I tillegg har man manuelle lagre, som er forbeholdt gods med stort volum. For montasjeområdet har Schenker i tillegg ansvar for levering av deler fra lageret, levering av en bestemt mengde deler og levering av deler i produksjonsrekkefølge. På montasjeområdet, som også får sine forsyninger gjennom de tjenester Schenker utfører, satser BMW på førerløse transportsystemer (FTS), som Schenker laster på lageret etter behov. Disse FTSer kjører deretter direkte til produksjonsområdene, hvor de ansatte i Schenker losser og fordeler godset. Schenkers tjenestespekter omfatter også fabrikkens forsendelsesoppgaver, etikettering og scanning av de enkelte sendinger, samling av dem på forsendelsesstedet, og - om nødvendig - emballering samt sortering etter mottagersteder. I tillegg sørger Schenker for retur av gods og fjerning av materialavfall. Trykk her for å jobbe underveis Med Mobilt Kontor er det enkelt å jobbe trådløst med bredbåndsfart 1) Sett i PC-kortet 2) Klikk på ikonet Mobilt Kontor 3) Mobilt Kontor finner automatisk raskeste nett der du befinner deg Service for detaljhandelen PSI Group ASA (PSI) og Vestfold Butikkdata AS har inngått avtale om etablering av en felles serviceorganisasjon for detaljhandelen i Norge. Avtalen omfatter samordning av serviceapparater samt etablering av felles systemer, rutiner og markedsføring. PSI Group er leverandør innenfor løsninger basert på automatiske identifikasjonssystemer, datafangst og trådløs kommunikasjon. Selskapets løsninger registrerer, transporterer og integrerer data i sanntid. Herunder løsninger for kontanthåndtering og mobile terminalløsninger. For bestilling eller mer informasjon, ta kontakt med din nærmeste Telenorforhandler eller ring oss på telenor.no/bedrift logistikk nettverk

8

9 >>> arrangementer notiser TF-konferansen nr 46 Transportbrukerkonferansen blir avholdt for 46. gang oktober. Konferansen er møteplass for transportbrukere, transportører, speditører, systemleverandører, myndigheter og andre med interesse for transport og logistikk. Denne gang er konferansen lagt til Gardermoen. Tema for konferansen vil være samferdselspolitikk, handel med Kina og Nasjonal transportplan. Workshops, inspirasjonsforedrag, debatt med samferdselspolitikere, festmiddag og besøk til Ringnes Bryggeri hører med. Samarbeidspartnere er bl.a. sekretariatet for Nasjonal transportplan og Logistikk- og transportindustriens landsforening. International Automotive Conference (IAC) nr 8 IAC finner sted i Sunderland, UK, oktober Deltagere vil være sentrale ledere hos Renault, Nissan, Ford, Honda, Cooper Standard Automotive og Pilkington. Fokus er globale utfordringer for bilprodusentene med stadig større konkurranse i markedet. Blant annet vil konferansen belyse spørsmål om logistikk, kundetilpasning, bildesign, produksjonsteknologi og materialer. Informasjon: iport nr 7 Årets tema var «Effektiv drift av havneterminaler» og «Havnens plassering areal og støykonflikter». iport fant sted 14. september 2005 i Drammen. Det er sjuende året seminaret ble arrangert. Rundt 200 deltar hvert år i dette samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen, Drammen kommune, Drammen Havn, Lier kommune og Drammen Næringslivsforening. Havneavisen står som teknisk arrangør og leder av programkomiteen. Målsetningen med iport-seminaret er å øke kunnskapen og forståelsen for fremtidens utfordringer innen samferdsel, godsstrømmer og havnestruktur, med spesielt fokus på Oslofjorden. Deltagere på seminaret er personer i bedrifter og organisasjoner med tilknytning til transportnæringen, politisk ledelse og næringsog samferdselsavdelinger i kommuner og fylkeskommuner, departementene som arbeider med næring og samferdsel, transportbedrifter, konsulenter, offentlige og private havner, leverandører, industri og næringsdrivende med interesse for nasjonal og internasjonal logistikk. Blant temaene var hvordan effektive havneterminaler skal gi mer godstransport til sjø og bane. Transportetatene og næringen har i fellesskap startet et prosjekt for å se på potensialet for effektivisering av norske terminaler. Et omfattende analysearbeid skal identifisere beste praksis innen terminaldrift. I dag oppleves havneterminalene ofte som flaskehalser i transportkjedene, og motvirker den ønskede utviklingen. Hvilken rolle skal havnene ha som effektive knutepunkter for bil, båt og bane og som ledd i vareeiernes verdikjede? Presentasjonen gir synspunkter ut fra Trondheim Havn sitt ståsted og viser deres rolle i verdikjeden, samt gir et innblikk i hva de ser på i henhold til effektivitet i en terminal. Et annet tema var nye Sjursøya Containerterminal. Oslo havn er Norges største offentlige stykkgodshavn og et knutepunkt i Østlandets transportsystem. I 2004 ble TEU /containere håndtert i havna. 15 skip fra Lys-Line, Samskip, Teamline og Unifeeder anløper Oslo hver uke. Første utbyggingstrinn av Sjursøya Containerterminal starter i Filipstad containerterminal vil bli lagt ned ultimo 2007, og fra samme tidspunkt skal den nye containerterminal på Sjursøya med kapasitet på TEU åpnes. Pris til Bladcentralen Nylig ble Bladcentralen nominert som en av tre finalister i konkurransen «2005 Global Retail Achievement Award for Best in Supply Chain/Distribution» for nye IT-løsninger. Selskapet har innført en skreddersydd web-basert e-handelsløsning med flere web portaler for online kommunikasjon mellom selskapet og dets leverandører (forlag), forhandlere, transportører og interne avdelinger. Systemet reduserer behovet for papir og telefonisk kommunikasjon med kunder, transportører og leverandører, og stimulerer dem til å kommunisere digitalt. Marks & Spencer tok førsteprisen under årets Global Retail Technology Forum som foregikk i Barcelona. Bladcentralen fikk diplom. Firmaer fra hele verden var nominert. Derfor henger Bladcentralens nominasjon og diplom svært høyt logistikk nettverk 9

10 næringspolitisk kommentar >>> Samferdsel i hovedstadsregionen: Løsning i sikte? Linjegodsbilene har en merkostnad på kroner pr år grunnet køståing i Oslo. Gjennom bomringen passerer ca. 5 mill tunge kjøretøyer hvert år. Det er trolig snakk om milliarder av kroner i forsinkelseskostnader for næringstrafikken. Da har vi ikke tatt med forsinkelseskostnadene for menneskene, enten de sitter i bil eller buss. «De rødgrønne» har nylig lagt fram sitt alternativ til Oslopakke 3 og før sommeren la regjeringspartiene fram sitt forslag. Tekst: Erling Sæther viseadm direktør i Linjegods Likhetene Det er mange likheter i begge forslag. Disse kan oppsummeres ved at partene går inn for brukerbetaling gjennom en eller annen fortsatt form for bompengering eller vegprising. Dette er nødvendig både ut fra behovet om finansiering, men også ut fra motivet om å brukebompenger som virkemiddel til å endre transportmiddelfordelingen. Begge erkjenner at det er en kombinasjon av kollektivsatsinger og vegbygging, punktutbedringer og korridorutbygging som skal til for å øke tilgjengeligheten for folk og varer. Begge parter er opptatt av å følge opp byrådets ønske om å satse på Groruddalen, inklusive at Alnabru-terminalene skal bestå og dessuten utgjøre et verdifullt aktivum for hovedstadsregionen. Det er gledelig å lese at begge også ønsker en sterkere satsning på Mosseveien gjennom en tunnelløsning. Dermed får vi mulighet for gode forbindelser mellom den kommende containerhavna på Sjursøya og Alnabru/Groruddalen. For vår del setter vi vår lit til at vi får en permanent havneløsning. Det trengs bare litt tid for at prestisjestandpunktene kan få blekne litt. Ulikhetene Ulikhetene går på porsjoneringen av virkemidlene. Oppsummert ønsker de rødgrønne å satse mer på kollektivtrafikk og spesielt bane på bekostning av vegbygging. Det koker ned til om vi skal få en ny E18 eller ikke. Dessuten er det uenighet om bruken av midler i regionene rundt Oslo. De rødgrønne ønsker å bruke mer midler på veg i Romerike og Follo. Begge parter erklærer at de er villige til å forhandle om en bred flertallsløsning. Dette er bra fordi det neppe vil være mulig å oppnå velvilje i Stortinget hvis ikke Oslo og Akershus-benkene for en gangs skyld opptrer samlet mot svært konsoliderte benker fra andre fylker. Ny E18 eller ikke Her braker frontene mot hverandre. De rødgrønne ønsker å lage en miljøprofil ved i store trekk å grave eksisterende kapasitet på E18 under jorda. Dette vil ikke øke vegkapasiteten i særlig grad, men fjerne den fra overflaten. Det er toget som skal løse problemene. Regjeringspartiene ønsker å gjøre begge deler, dvs. de ønsker også å bygge en ny E18 på store deler av strekningen fra Asker, men i tillegg ønsker de å bruke togene gjennom dobbeltspor. Det er vanskelig å få frem nyanserte vurderinger av togets rolle i forhold til kombinasjonen buss/bil fordi toget fortsatt står så sterkt i brede politiske miljøer. Dermed brukes pengene til baneinvesteringer uten at fremkommeligheten på veg utbedres. Køene blir fortsatt store fordi en ikke oppnår den ønskede effekt med overgang fra veg til tog. Dermed vil næringstrafikken fortsatt stå å stange i de samme køene. Årsaken til det er at tog ikke kan tilby den flatedekning og frekvens som bussen kan med sin svært rime- 10 logistikk nettverk

11 >>> næringspolitisk kommentar lige økonomiske ressursbruk. For at folk skal reise kollektivt må de slippe å gå langt før de finner sitt kollektivsete, de må slippe å vente lenge, og de må slippe unødige omstigninger som øker risikoen for påliteligheten i tilbudet. Det er en utbredt oppfatning at tog har større transportkapasitet enn veg, noe som er feil. Følgende praktiske resonnement kan illustrere: Justert for realistisk kapasitetsutnyttelse og retningsbalanse har en dobbelsporet bane kapasitet for reisende pr time. En fire felts veg med 90 % bil og 10 % buss og med tilsvarende realistiske tall for fylningsgrader i begge retninger, har en kapasitet på personer pr time, altså 50 % høyere kapasitet enn togalternativet. Så kommer det viktige moment at menneskene ofte må benytte et annet transportmiddel for å nå toget, med omstigning og ventetid. Det gjør ikke folk fordi de tar det mest rasjonelle valg i den aktuelle situasjonen og da ender det opp med bil hvis det ikke går en buss som kan bringe en direkte hjem. Trafikken langs vestkorridoren er enorm. Det er få steder i Norge en kan sammenligne med storbyer ellers i Europa, men denne korridoren har en trafikkmengde på linje med de største byområder. Derfor er det behov både for en ny E18 løsning, en tosporet bane og et høyfrekvent busstilbud med god flatedekning som kan tilby like gode løsninger til de som bor i avstand til banen. Det er som kjent de fleste. En ny E18 vil også avlaste trafikken fra E16, som også har for dårlig kapasitet. Follo og Romerike. Blir det så ikke penger til helt åpenbare behov i Romerike og Follo som de rødgrønne har satt av midler til? (eks Fetveien og Skedsmokorset, Nordbyveien i Ås). Etter min mening er det fullt mulig å finansiere slike prosjekter. Dels er det grunn til å revurdere om det er behov for investeringstunge sentrumsnære baneprosjekter i Oslo, men fremfor alt er det mulig å kunne tilby et langt større og rimelig busstilbud i regionen. Ny organisering av kollektivtrafikken Samarbeidsorganet for kollektivtrafikken på Østlandet (SKØ) er en konstruksjon som ikke vil virke. Partene må nå skjære igjennom og etablere et nytt kollektivselskap til erstatning for SL som dessverre ikke har fornyet seg i takt med behovet siden dannelsen midt på syttitallet. Det skyldes neppe selskapet selv, men rammebetingelsene og frontene mellom de store eierne NSB, Sporveien og fylkeskommunene. Det er betydelig markedskraft i etableringen i et nytt innkjøperselskap som i tillegg har planansvaret, innkjøperansvaret og ikke minst markedsansvaret for en satsning i en befolkningsregion på 1.1 mill mennesker. For enkelte kollektivaktører med sans for muligheter fortoner et slik befolkningsunderlag seg som rene gavepakken forutsatt at rammebetingelsene er til stede. Det er mange eksempler på at en har nådd store kollektivandeler med beskjedne midler både i Norge og utlandet. Det er likevel åpenbart at en kollektivsatsing med buss trenger større offentlig bidrag enn nå, men kanskje ikke så mye som i det rødgrønne alternativet. Mye kan oppnås ved kreativitet og dristighet. Her ligger muligheten til å overføre noe av midlene til løsninger i Follo og på Romerike. Oslopakke 3 - også næringstrafikk Sin vane tro er de offentlige planene nesten fri for omsorg for vareforsyningen. En riktig dosering av virkemidlene i en ellers stor satsing som begge parter nå er villige til, vil også øke tilgjengeligheten for næringstrafikken. Det er lønnsomt ikke bare for regionen, men for hele landet logistikk nettverk 11

12 logistikk >>> Nike Leveringstid viktigst En global merkevare som Nike har verdens tøffeste logistikkrav. - Bare det beste er godt nok, sier Konrad Ystborg og Reidar Skorpen i Nike Norge. Ystborg er mannen som sammen med Johan Kaggestad fikk Nike til Norge på 1970-tallet. Reidar Skorpen er markedssjef for Nike i Norge. Tekst: Einar Spurkeland - Etter at vi for noen år siden la ned 33 nasjonale lager i Europa, og flyttet alle leveringer til Europa og Afrika til ett sentrallager i Belgia, har det blitt en stadig større utfordring å lukke tidsgapet, sier Skorpen. For oss i Norge har vi vært veldig heldig som har samarbeidet med Schenker og Linjegods. Faktisk har vi fått klage fra distribusjonen. Vi snakker daglig med bookingavdelingen i Drammen, kundekonsulent Tone Bråthen i markedsavdelingen og mange andre på terminal Drammen hos Linjegods, som på alle måter sørger for at distribusjonen går knirkefritt. Vi har også en del ordninger i forbindelse med spesialbutikker, hvor vi også har fått ekstra service. Det er klart at slike ting betyr mye i kundeforholdet. Når våre kunder er fornøyde, så blir vi også fornøyde. Så får vi heller ta det sporty når Linjegods leverer raskere enn belgierne har planlagt. Tone Bråthen skyter inn at samarbeidet lokalt i Norge også var viktig da Nike, USA, valgte å sentralisere lagervirksomheten. Da var det helt avgjørende at de hadde en global distributør gjennom Schenker og en lokal distributør gjennom Linjegods som arbeidet integrert sammen. Konrad Ystborg, Tone Bråthen og Reidar Skorpen. Belgia på at vi får varene levert ut i butikkene før den tiden som er planlagt i Belgia. Det er jo litt artig at vi som ligger lengst unna har den beste servicen til våre kunder. Alt var annerledes den gangen vi hadde lageret på Geithus. Da kunne kundene bestille sent på ettermiddagen den ene dagen og ha varene i butikken neste dag. Slike lynraske suppleringsordrer kan vi ikke love våre kunder nå til dags, men vi kan tilby et mye større varesortiment enn tidligere fra Belgialageret. Nå krever logistikken helt andre systemer hvor ITløsningene blir kritiske. Her har Linjegods og Schenker virkelig gjort store fremskritt og er best i «klassen». - Hva er årsaken til at dette har blitt så bra? - Vi har selvfølgelig veldig tett kontakt med Linjegods når det gjelder Nike Norge Konrad Ystborg og Johan Kaggestad fikk med seg agenturet hjem på slutten av 1970-tallet. Ingen trodde da at dette kunne bli et ledende sportsmerke i Norge. Konrad Ystborg var den gang en habil mellomdistanseløper med personlig rekord på 1,49 på 800 meter løp på grusbane. Med dagens baner og utstyr ville dette vært en av de bedre tidene på distansen i Norge i dag. Johan Kaggestad var langdistanseløper. Begge to ble etter hvert topptrenere. Ystborg trente blant annet Lars Martin Kaupang, som fortsatt har norsk rekord på 1500 meter. Johan ble også etter hvert suksesstrener for den kvinnelige løperduoen Grete & Ingrid. I 1983 ble Nike-agenturet i Norge integrert i Nike International og ble en del av det globale Nike-nettverket på en helt annen måte enn tidligere. Fremgangen i Norge ble bygget på løping og løpsutstyr, spesielt sko og senere også tekstiler. Joggebølgen ble en viktig del av denne utviklingen, hvor Nike var den første sponsor av Oslo Maraton. I dag selger Nike par sko i Norge årlig. Avhengig av hvordan man regner, så tror Skorpen at Adidas og Nike har ca % hver av sportsmarkedet for sko. Nike vokser mest, men det er også mange mindre konkurrenter. Fra tid til annen dukker det også opp ulovlige kopimerker som gjør at markedet blir uoversiktlig. 12 logistikk nettverk

13 >>> logistikk Sportsorganisasjon Ystborg forteller at i ansettelseskravene har det alltid vært en forutsetning at ansatte skal ha vært eller være aktive idrettsutøvere. - Det er gjennom idretten vi bygger vår kompetanse og nettverk. Vi har alltid støttet utøvere og arbeidet for at utøvere skal ha det beste utstyret. Reidar Skorpen har selv bakgrunn fra basketball og deler oppfatningen til Ystborg. Gjennom idretten utvikles vi som leverandørorganisasjon til idretten. Derfor rekrutterer vi helst folk som har bakgrunn i idretten. Idrettskompetanse er en viktig verdi for selskapet. årets Norway Cup solgte vi den nye fotballskomodellen i løpet av de første to dagene. Vi gikk tom for sko til kroner pr par! Jeg er derfor veldig optimistisk på vegne av Nike i Norge og gleder meg til hver eneste sesong. Utviklingen går også i retning av at enhver utøver enten han er profesjonell eller amatør ønsker det beste utstyret. Vi tar oss rett og slett råd til å ha det beste. - Var dette også noe av ideen til de som fant opp Nike? - Bill Bowermann var lærer og en av de legendariske trenerne for løperne ved University of Oregon,USA. Den andre stifteren, Phil Knight, var en habil mellomdistanseløper under Bowerman. Han nådde ikke helt til topps, men begge to la idrettsinteressen inn som en del av bedriftsfilosofien. Dette har vi tatt med oss til Norge, sier Ystborg. Slik sett representerer selskapet i dag de opprinnelige verdiene de to stifterne bygget virksomheten på. Selskapet ble etablert i Navnet Nike kommer fra gresk mytologi (den greske seiersgudinne)og uttales «Nai-ki». Nytte eller mote - Er dette med utstyr oppskrytt. Gjør ikke vanlige gode joggesko samme nytten? - Nike produserer over 200 millioner sportssko i året. Dette krever omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Hos Nike i USA er det flere hundre mennesker som bare jobber med å utvikle nye modeller. Noen vil hevde at sko bare er mote. Det er feil. Men, det er klart at vi bruker kjente idrettsstjerner i markedsføringen. Dersom vi ikke leverte topp kvalitet, så ville ikke dette fungere. I bunnen ligger det derfor betydelig kompetanse på utvikling og forskning enten det gjelder bruksområde, materialer eller design. Faktisk tar det 18 måneder fra ideen til en ny modell klekkes ut til den foreligger i butikkene, sier Ystborg. Dette inkluderer også testing blant 2000 forsøkspersoner og justeringer etter anmerkninger fra disse. Bare stanseverktøyet til en enkelt modell kan koste dollar. I løpet av året har vi fire sesonger hver på 13 uker. Til hver sesong kommer det nye modeller og andre kuttes ut. 750 forskjellige modeller skal ut på markedet til hver sesong Hvor står Nike Norge i 2010? - Jeg er overbevist om at vi vil være en enda mer solid bedrift enn i dag, sier Reidar Skorpen. Tenk på at utendørsaktiviteter øker voldsomt, treningstilbudene øker og eldre trener mer enn tidligere. I tillegg har vi den veldig positive utviklingen i lagidrettene. Under Skotipset! Det bør være 0,5 cm avstand mellom den lengste tåen og tuppen på skoen. Skoen må også være bred nok, spesielt rundt tærne. Når du har snørt sammen skoen, sjekk at det er plass rundt lisseåpningen. Det skal heller ikke være for stramt eller slakt rundt hælen. To føtter kan være like lange, mens tærne kan variere på lengde. Fotball sko: Må passe til forskjellig underlag, gi god ballfølelse og kontroll av ballen, ha lav vekt og gi god komfort ved bruk. Trenings sko: Kjøp skoene sent på dagen! Da har foten maksimal lengde. Bruk sokker du vanligvis bruker ved trening når sko skal prøves i butikken. Bruk riktig sko til riktig trening. Er skoen ubehagelig ved prøving i butikken, blir den ikke bedre når du kommer hjem logistikk nettverk 13

14 logistikk >>> Bransjeløsninger Linjegods lanserte i 2003 bransjeløsning for distribusjon av bildeler under navnet Linjegods Spesial. Med en standardisert bransjeløsning har vi kapasitet til flere bildelekunder. Tekst: May-Kristin S. Willoch Linjegods har 8 av de største bilforhandlerne som kunder. Dette har ført til at vi må tenke effektive logistikkløsninger som kan standardiseres for alle kunder med samme behov. Bilbransjen er kjent som en kravstor bransje, men med tanke på effektive logistikkløsninger, og spesielt kan kravet om tidlig levering være en utfordring. I dag har vi spesialløsninger for flere bransjer, de fleste gjelder bildeler, men vi har også spesialløsninger innen medisin og elektrobransjen. Dagens løsninger er skreddersøm i henhold til kundens ønsker. Hver gang det kommer inn en ny kunde, begynner skreddersømmen på nytt. Det er derfor behov for standardisering. Siden bilbransjen er den bransjen vi har flest kunder i, begynte vi med å systematisere kunnskap/ønsker og krav fra denne gruppen. Spesielle krav fra denne bransjen er at de ønsker levering tidlig, helst før kl 07.00, eller når verkstedet åpner. Vi kan tilby levering en god del steder i tidsrommet kl 7-9. Like viktig som tidlig levering er informasjon om når levering skjer, slik at de kan planlegge arbeid ut fra dette. Bransjeløsningen for bildeler har egen transportplan og eget prisformat. Krav til bruk av Linjegods Spesial: - Må bruke EDI - Må ha avtale/avtalt driftsforutsetninger - Godset må være merket spesielt i adressemerkelappen For mer informasjon ta kontakt med en selger på ditt lokale Linjegodskontor. 14 logistikk nettverk

15 >>> mot toppen Mot toppen Det er en pakke til deg... Tekst: Nils-Petter Buer Det er ikke sant at jorda er flat. Det er ikke sant at det er bare et selskap som kan flytte pakker i Norge. Vi går rundt og tror mye om dette og hint. Så kommer det for en dag at alt ikke er slik vi trodde. Det var ikke slik likevel! Lenge trodde vi at det bare var en måte å sende brev på. Helt til vi fikk den trådløse verden og internett. Da fikk vi øynene opp for at det var andre muligheter, og gradvis har antall brev pr. post sunket og e-post akselererer. Det var altså ikke bare Posten som kunne hjelpe oss med fremsendelse av brev. Hva med pakker da? Disse lar seg ikke sende elektronisk (enda), og Postpakker er jo et begrep. Pakkene, ja, de går med Posten, sier mange rundt i de tusen bedrifter. Statsbedriften har en markedsandel på over 50 %. Det er grunn til å lure på hvorfor det er slik. Svaret ligger selvfølgelig i koblingen mot brev, småpakker og Postens unike tradisjon som skriver seg over 350 år tilbake. Det pussige er hvordan man definerer pakker som en spesiell type gods. Trolig fordi de i utgangspunktet hadde sitt utspring i store brev som ble til småpakker og som etter hvert har vokst til en-kolli opp til 35 kilo. Sannheten er jo at Linjegods har håndtert slike pakker i over 30 år, og kåres til markedsleder for andre året på rad. Der er pakkene helt lik pakkene som omtales over. Det er ikke alltid de sendes en og en, men det kan være flere pakker i en sending til en og samme mottager. Spre budskapet! I disse dager kjøres det en storoffensiv for å fortelle markedet at pakker håndteres både raskt og billig av markedslederen Linjegods. Når de statlige nettverkene bygges ned (jernbane og Post) - bygger den private aktøren Linjegods opp sitt logistikknettverk, som med 2000 biler betjener hele landet. Også jernbanen benyttes der det er mulig. Nedbygging av de statlige nettverkspilarene står i sterk kontrast til utviklingen som skjer i kjølvannet av en stadig økende handel over internett. Forbrukerne selv velger sine logistikkløsninger når det handles for milliarder fra PC`er i de tusen hjem. Da er utfordringen å tilby et logistikknettverk som dekker dette behovet. Her må det videreutvikles gode løsninger som i bedre grad enn i dag dekker kundenes behov. Det blir spennende å være med på å forme den delen av fremtiden. En ting er sikkert; logistikknettverket Linjegods vokser i takt med markedets behov. Vi bygger ut slik at vi kan nå alle våre kunder og deres kunder der det best passer dem. Møteplassen: Linjegods Forum Følg med i utviklingen. Ta i mot impulser og gode innspill. Senk skuldrene en dag sammen med 500 andre bedriftsledere. 3. november møtes kunder og forretningsforbindelser av Linjegods til det årlige forum for logistikk og ledelse i Sonia Henie salen på Oslo Plaza. Her foredrar noen av de fremste innen sine felt, og Linjegods lanserer sine nye produkter for Foredragsholdere i år er: Thor Bergby, adm.dir. Linjegods Egil Svartdal, TV-pastor / programleder Eirill Bø, studierektor BI Trond Viggo Torgersen, TV personlighet / lege Manuell Knight, soldat i USA`s spesialsyrker Årets forum kan være verdt å få med seg av flere grunner. Informasjon: logistikk nettverk 15

16 helselogistikk >>> «Hjertet» i systemet må alltid fungere Legemidler stiller store krav til lagring og håndtering. Legemiddelindustriens høye krav kommer alle Schenker sine kunder til gode. Tekst: Pierre Olsson Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos Det stilles mange spesielle krav til logistikk innenfor helsesektoren. Det er blant annet større krav til renslighet, temperatur, overvåkning, kvalitet og sporingsmuligheter. - Vi skal kunne spore gods samt kunne redegjøre nøyaktig for hvor vi har sendt visse vareserier dersom det skulle bli feil, sier Sven- Åke Söderström, produksjonsleder hos Schenker Logistics. Kontroll Legemiddelinspeksjonen kontrollerer fra tid til annen at kravene etterfølges. - Da kommer de med lommelykt og lyser i alle kriker og kroker, sjekker våre rutiner og er veldig nøye, sier Sven-Åke Söderström. En av de større kundene innenfor legemiddelsegmentet i Rosersberg er Fresenius Medical Care. Selskapet produserer blant annet dialysevæsker som er klassifisert som legemiddel og dialysemaskiner. To ganger i uken kommer det en leveranse fra Fresenius sitt sentrallager i Tyskland for videre distribusjon i Sverige. - I større grad nå enn før klargjør vi pakker direkte til sluttbruker. Ikke rom for feil Dialysepasienter bruker store mengder, og det gjør det lettere for apotekene raskt å få ut sendingen, sier Fredrik Gustafsson, administrerende direktør hos Fresenius Medical Care. Ingen andre enn apotekene har lov til levere legemiddel direkte til privatpersoner. En dialysepasient trenger kanskje 5-6 poser om dagen. Det blir ofte så mye som en halv pall pr. pasient i uken. - Det er ikke rom for noen feil. Pasientene kan ikke være uten sine varer i noen dager, sier Magnus Lancehielm sjef for Logistikksenter Stockholm-Arlanda på Schenker Logistics. Schenker Logistics kunder stiller derfor også høye krav til tilgjengelighet. - Noen ganger skjer det selvsagt feil, men da må vi fikse det. Dersom det er nødvendig er det alltid noen som kan reise ned til lageret uansett når på døgnet det måtte være, sier Sven-Åke Söderström. Fresenius har ordrestopp klokken hver dag, og dagens bestillinger går ut samme dag. Deretter er det opp til Fresenius å bestemme hvilken type transport som skal benyttes. I de aller fleste tilfellene haster det ikke mer enn at sendingen passer i Schenker sitt vanlige system, men de stiller krav til at alt personale som jobber med deres produkter skal være utdannet av dem selv. - Alt må fungere. Fresenius kan miste sin lisens til å selge legemiddel dersom alvorlige feil oppstår, sier Magnus Lancehielm. 16 logistikk nettverk

17 Atlet proudly presents: Små, smidige og sikre med ergonomisk design Følsomme og lekne vekselstrøm-motor Ny styrearm med kontrollpanel Bakkekontakt hele tiden Friction Force ATLET PICCOLO, PRESTO, DOPPIO greatest hits Atlet Presto er den nye kjørende lavtløfteren som gjør materialhåndteringen meget effektiv. Presto er den perfekte palleløfteren for rask og smidig lasting, lossing og transport. Presto tilhører samme produktfamilie som Piccolo og Doppio. Atlet Presto er sterk og rask med nyutviklede sidebeskyttere og ståplate som gjør at du står trygt også under høy fart. Prestos nye design gjør at den meget enkelt kommer inn og ut selv på de trangeste plassene. Alle i familien har den ergonomiske styrearmen som gir føreren full kontroll og sikker kjøring. Friction Force gir alle hjulene bakkekontakt hele tiden. Vekselstrøm-motorer gjør den meget følsom ved alle manøvreringer. Prøv selv! For mer informasjon: Ring oss, eller besøk vår hjemmeside. Atlet Norge AS, Heiasvingen 83, 1900 Fetsund Tlf Fax:

18 helselogistikk >>> Fysisk handikapp - Ikke et sosialt handikapp Slik resonnerte legen og oppfinneren Per Uddén da han laget den første Permobilen på 1960-tallet. - Det er morsomt å jobbe i et firma som har så mye hjertelag og som gjør så mye godt. Når jeg ser tårene hos et barn som får sin første Permobil, begynner jeg også å gråte, sier Anders Jaktlund, logistikksjef hos Permobil i Timrå. Tekst: Pierre Olsson Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos Permobil gir muligheter til utfoldelse. I 1999 ble det solgt totalt elektriske stoler i hele verden , eller 5 %, av disse var Permobiler. I 2004 ble det solgt stoler på verdensbasis , eller nærmere 9 %, av disse var Permobiler. På fem år har Permobil doblet sitt salg. I Sverige og Norge øker salget svakt, men stabilt. Det største potensialet finnes i USA. Stolene kan fåes i et titalls forskjellige farger. Produktene er så velkjente at det finnes mange som ikke forstår at det er varemerket, og ikke en elektrisk rullestol generelt som heter Permobil. - Vi er ikke størst på markedet for elektriske rullestoler. Dog er vi alene om å kunne foreta enhver ønsket spesialtilpasning. Det eneste hinderet er penger; en vanlig stol koster cirka SEK , en spesialtilpasset stol kan koste opp mot SEK , sier Anders Jaktlund. Schenker kjører stort sett alt innlands transport av gods i Sverige for Permobil. - Vi har også innledet et samarbeid når det gjelder transporter til Europa, sier Anders Jaktlund, og trives med Schenker, sier han. Tre ukers leveringstid All produksjon av Permobil skjer i Sverige etter kundeordre. Stolene Permobilen kan tilpasses brukeren. sluttmonteres på to forskjellige steder i Sverige, men også i Nashville i USA. Fra bestilling til ferdig stol tar det cirka tre uker. - Det er så mange ting som spiller inn at det ikke går an å bygge uten bestilling. Mål på lår, legger, føtter, armer, overkropp, hvorvidt man er venstre- eller høyrehendt og ikke minst hvilken type handikapp sluttbrukeren av stolen har, spiller en vesentlig rolle, sier Anders Jaktlund. Han sammenligner produksjonen med lastebilproduksjon. Det er ikke bare fargen kunden vil ha på interiøret. Bruksområdet er viktig. 18 logistikk nettverk

19 >>> helselogistikk Hver permobil er unik. En krevende jobb å lage kjøretøyer som permobil. Funksjonalitet viktigst Funksjonene er det viktigste hva skal kunden bruke bilen til? Det er stor forskjell på om den skal benyttes til å kjøre tømmer i Norrland eller pakker i sentrum av Stockholm. - Hver Permobil er unik. Vi kan bygge hva som helst, men vi gjør alltid en risikoanalyse før vi bygger. Dersom vi anser bestillingen som farlig for brukeren, sier vi nei, noe som kanskje skjer en gang i året, sier Anders Jaktlund. Et eksempel er en kunde som ville ha mulighet til å ta med seg sitt lille barn i en bilstol som skulle plasseres foran brukeren av Permobilen. - Vi sa nei. Vi mente at det lille barnet ville sitte alt for ubeskyttet i en slik konstruksjon, sier Anders Jaktlund. De som benytter Permobil er ofte lamme fra brystet og nedover. De har ikke tilstrekkelig med egen stabilitet for å kunne kjøre en rullestol med armene. Mange har skader fra fødselen, slik som en CPskade, eller har blitt rammet av for eksempel en sykdom som MS. Personer som har vært utsatt for trafikkulykker blir sjelden skadet på en sånn måte at de trenger en Permobil. Lett å lære Permobilen styres enten med Joystick, nakken, haken eller med et blåsemunnstykke. - Små barn lærer seg å kjøre på en time, for eldre tar det litt lenger tid, sier Anders Jaktlund. Det finnes fem hastigheter å velge mellom. Det finnes også en rekke andre funksjoner, for eksempel å justere setet opp eller ned. Den som benytter stolen velger først hva som skal gjøres ut fra en meny deretter er det bare å klikke eller blåse seg frem. De som har lært seg å håndtere blåsemunnstykket kjører faktisk mye raskere og sikrere enn de som kjører med joystick, sier Anders Jaktlund. Levetid Levetiden for en stol er mellom syv og ti år. Det er helt avhengig av hvordan eieren tar vare på og kjører den. Et barn kan som regel vokse med stolen, det er lett å bytte ut de deler som trengs. Hovedsaklig utføres justeringsarbeidene av kommunene selv. De fleste klarer seg med en Permobil. Men i Norge er det ikke uvanlig at brukerne har to eller tre stykker. - Det er akkurat som med en personbil. Noen tar godt vare på den slik at den ser ny ut selv etter fem - seks år. Andre benytter sine kjøretøy som verktøy og bryr seg overhodet ikke om hvordan det ser ut, sier Anders. Per Uddén som startet firmaet var prototypen på en oppfinner. Han var lege på et sted som heter Kälarne. Sammen med en vaktmester på mottaket satt han sammen den første Permobilen i kjelleren. Per Uddén døde i 2002, men hans firma og ideer lever videre. - Permobil er et svensk firma med tilholdssted i Timrå, og sånn skal det fortsette å være. Eneste ulempen med å ligge så langt nord er at leveringer sør for Mälardalen tar en dag ekstra logistikk nettverk 19

20 helselogistikk >>> Dialyse redder liv Sengeleie, ensformig diett og deretter død ved urinforgiftning. Slik så livet ut for den nyresyke langt inn på 1900-tallet. Men i 1946 hadde den svenske bondesønnen og avdelingslegen Nils Alwall lykkes i å konstruere det aller første dialyseutstyret. I dag redder hans oppfinnelse livet på ca 1,3 millioner mennesker over hele verden. Tekst: Carola Weidenholm Oversettelse: Tone Kjeldset & Anne Kristin Djupos I starten ble blodet filtrert gjennom et elleve meter langt pølseskinn av cellofan, som slapp igjennom slaggproduktene, mens blodet forble i slangen. Maskinen var stor, bråkte forferdelig under selve prosessen og ga ingen markant økt levetid hos pasientene. I 1960 var dog dialyseteknikken såpass forbedret at mennesker faktisk overlevde takket være den. Dialyse viktig for nyresyke. Fra pølseskinn til storindustri Alwalls dialyseenhet på sykehuset i Lund i Sverige var den første i verden, men han hadde vanskeligheter med å finne noen som hadde tro på hans idé. Inntil han ble invitert på en middag på nyåret i Der traff han industrimannen Holger Crafoord som ble interessert og umiddelbart satte i gang å utvikle en kunstig nyre i henhold til Nils sine henvisninger. Et par år senere ble Gambro grunnlagt. I dag produserer selskapet dialyseprodukter, driver dialyseklinikker og forsyner blodbankteknologi til hele verden. Det tar cirka 20 timer å produsere et dialyseapparat, hvorav halvparten av tiden går med til kontroller. Alle deler settes sammen for hånd, og undersøkes i flere ledd under produksjonen. For å holde lagrene nede planlegges produksjonen ut fra salgsrapporter, og leveringstiden er kort. Akkurat nå er det full aktivitet i fabrikken. Da kreves rask transport. Informerer transportøren Gambro sender sine produkter fra distribusjonssenteret i Lund til rundt 110 land over hele verden. - Vi har i prinsippet samme krav som de fleste transportbestillere: at varene skal komme frem hele og til rett tid, sier Bo Borg, trafikksjef hos Gambro. På ett punkt går dog Gambro lenger enn de fleste av Schenker sine kunder. - Vi informerer alltid transportøren nøye, både om dialyse og våre produkter i forkant av at de begynner å kjøre for oss. Det skaper en større bevissthet og respekt, tror Bo. Han er overbevist om at det, sammen med en grundig emballering, er en av de største grunnene til at de har en meget lav skadefrekvens. Gambro lover maksimum 24-timers leveringstid innen Norden for sine dialyseprodukter, og da er det viktig at transportene fungerer smertefritt. Dessuten kan det ikke være verken for varmt eller for kaldt. Av den grunn benyttes termotransporter i Norden på vinterstid. Samme problem, dog det motsatte, gjelder for de sydligere breddegrader der varene noen ganger må kjøles ned for å kunne leveres i perfekt tilstand. Hva er dialyse? Vi mennesker klarer oss bra selv om bare en liten del av en nyre fungerer. Men en gang i blant hender det at de kollapser helt, og vi risikerer å bli urinforgiftet. Den vanligste årsaken er høyt blodtrykk eller diabetes, men dine nyrer kan også rammes av sjokk ved en ulykke og i en periode slutte å fungere. Dialyse er en fellesbenevnelse for metoder som tar bort slaggprodukter fra kroppen som normalt elimineres via nyrene. Ved hemodialyse (HD) avledes pasientens blod med hjelp av en pumpe (dialyseapparat) til et filter. Der renses slaggprodukter bort fra blodet via en tynn membran til en saltløsning. Det rensede blodet går tilbake til pasienten, mens væsken med slaggproduktene går til avløpet. På den måten slipper pasienten å bli urinforgiftet. Behandlingen skjer tre ganger i uken. Hver behandling tar mellom 4-5 timer. Ved peritoneal dialyse (PD) brukes isteden bukhinnen som dialysemembran. Bukhulen fylles via et tynt kateter med et par liter steril saltløsning som suger til seg slaggprodukter fra blodet. Etter noen timer tømmes bukhulen. Prosedyren gjentas flere ganger daglig, og eliminerer stoffer som ellers skulle kunne være igjen i kroppen hos den nyresyke. Informasjon: 20 logistikk nettverk

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

MECA Norway AS Side 1 Agenda MECA konsern MECA Norway AS MECA verdikjede MECA verkstedkonsepter Side 2 MECA konsern Side 3 Vår visjon Visjon Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt Roar Johansen, Kystverket Tema: Hva er Kystverkets NTP arbeid? Havnene ønsker sterkere involvering i NTP! Nasjonal transportplan

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord 17-18 Mars 2015 Om Ahlsell Forretningsidè/Visjon Oppkjøp Historie Kvalitet og Miljø Ahlsellkonseptet Vareflyt Energieffektivisering Ahlsell Vi i Ahlsell er der for

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK Sivilingeniør J.F.Knudtzen nudtzen LOGISTIKK S.J.F Knudtzen logistikk 33 ansatte 130 mill i oms Holder til på Nesbru Familieeid Oppstart i 1955 Agenturfirma med liten produksjon Adm dir Per Arne T Adm

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder.

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Eksperten på oppbevaring av dekk DEKK1 Drammen Dekk1 Drammen har gjennomgående dekkreoler over 3 plan med ristgulv

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Erik Gran Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk 1 Hva er PROFIT? I PROFIT skal gevinster

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om.

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. LITT MER PÅ LAGER Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. Vi kan nesten ikke sitte stille. Der

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Planlegging og drift Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Effektiv havneoperasjon krever endringer i: a) Havnens organisering b) Havnenes organisering

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser)

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,

Detaljer

Bedriftens rammebetingelser

Bedriftens rammebetingelser Bedriftens rammebetingelser Rammebetingelser vil si «forhold om påvirker resultatet av de beslutningene som bedriften tar». For å lykkes må bedriften ta beslutninger som bygger på en realistisk forståelse

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Et enklere reisesystem for alle involverte Bernt Reitan Jenssen Kollektivtrafikkonferansen 2012 Oslo Over 300 millioner påstigninger i 2012 Trafikkvekst Ruter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no BrandBuilder Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer www.tradeway.no Drikkebeger med profiltrykk TradeWay AS ble etablert i 1996 med base i Trondheim. Firmaet selger varer

Detaljer