Formulering/oppskriftveiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formulering/oppskriftveiing"

Transkript

1 Forbedret produksjonsavkastning gjennom databasert formulering/oppskriftsveiing Produksjonsselskaper er under stadig større press om å levere produkter og komponenter til fristen samtidig som produksjonskostnadene reduseres. Prosesspålitelighet og konsekvens er viktig for å påse at de alltid leverer produkter av høy kvalitet. Produktsikkerhet er ofte et uunngåelig problem for både produsenter og leverandører. Det er ikke er problem bare i bilindustrien der leverandørene må være i samsvar med ISO/TS16949-standarder, men også i andre industrier der problemer med produktkvaliteten kan ha kostbare konsekvenser. Korrekte prosedyrer for formulering og veiing i tillegg til en sentralisert database garanterer ikke bare konsekvent produktkvalitet, men også prosessikkerhet og stabilitet. Denne hviteboken tar for seg fordelene med å investere i formuleringssystemer i tillegg til vurderinger som er med på å sikre at systemet forbedrer produksjonsprosessene. Innhold 1 Forenklede og konsekvente prosesser sikrer kvalitet 2 Virkelig sporbar formulering/veiing er databasert 3 Systemkomponenter/konfigurering 4 Sporing i sanntid / registrering 5 Sammendrag

2 1 Forenklede og konsekvente prosesser sikrer kvalitet Produsenter av deler eller komponenter som er viktige for sikkerheten til et sluttprodukt, må påse at kvalitetsstandardene er innfridd hver eneste dag. Dette kan oppnås gjennom godt definerte og overholdte retningslinjer for kvalitet i tillegg til prosessforenkling for operatøren. Datastyrt produksjon i nettverk, fremfor et papirbasert system gir enkelt tilgjengelige produksjonsdata. Det veileder også operatøren ingrediens for ingrediens gjennom formuleringsprosessen. Strekkodegjenkjenning av komponentene forenkler prosessen ytterligere og påser at de korrekte ingrediensene veies inn. Overfylling av én komponent fører til rekalkulering av alle ingrediensene og reduserer betydelig sløsing med kostnadssensitive råmaterialer. Hovedsakelig sikrer det datastyrte formuleringsveiesystemet prosessikkerhet og konsekvent produktkvalitet, noe som fører til forbedret effektivitet og økt lønnsomhet. 2 Virkelig sporbar formulering/veiing er databasert Virkelig enhetlig sporbarhet krever at alle involverte parters oppskriftsdata, inkludert ingredienser, strukturer, arbeidsinstruksjoner og batch- og produksjonsordreinformasjon finnes i et sentralisert system. Fordelene med et datastyrt system fremfor et papirbasert system inkluderer datakonsekvens, hastigheten på dataanalysen og forbedret tilbaketrekkingshåndtering. Et elektronisk system kan også dokumentere prosesser, generere veiings- og produksjonsrapporter og skrive ut etiketter for å identifisere varer som er i prosessen. Denne typen system er også viktig for transparente produksjonsprosesser og for å levere en ekte avgjørelsesbase for å strømlinjeforme prosessene. Ende-til-ende-dokumentering sluttproduktet. For å være effektive må produsentene sikre at systemene gir relevante data raskt. Noen myndigheter krever tilgang innen få timer. For eksempel ved en tilbaketrekking må produsenten identifisere: Hvem leverte intermediærene som ble brukt i batch XY av produktoppskrift Z? Hvilken mengde ble brukt? Hvem publiserte oppskriften? Hvis sluttproduktets mekaniske egenskaper avviker fra oppskriften: Hvilke områder av prosessen skal justeres? Viktigst: Hvor raskt kan en produsents aktuelle dokumentasjonsprosess svare på disse spørsmålene? Sporing og registrering av kravsdokumentasjon for alle produksjonstiltak fra varemottak til sending av 2 METTLER TOLEDO White Paper - Formulering / oppskriftsveiing

3 Denne informasjonen er umiddelbart tilgjengelig i et effektivt system i et nettverk når systemet tilbyr funksjoner som: Resource Planning (ERP)-gateway kan tilby et konfigurerbart grensesnitt mellom løsninger og et ERP-system, slik som SAP. Formulering/oppskriftveiing Tydelig identifiserte materialer via merking/ strekkoder. På hvert trinn festes en etikett som angir materiale og status. Tilsvarende oppføringer foretas i databasen. Elektronisk overvåkning. Overvåkningsfunksjoner tilbyr informasjon om unormale fabrikksituasjoner. Nettverk etter industristandard. Systemkomponentene kommuniserer med en sentralisert database via Ethernet LAN. Klienter, slik som tilførselsstasjoner, og kontrollutstyr, slik som vekter og annet ekstrautstyr, utveksler produksjonsdata med serveren. Programmer som er i samsvar med Windows bruker standardressurser som nettverksskrivere, til rapportering. Evne til utvidelse og konnektivitet. Systemutvidelser er mulig uten å forstyrre andre komponenter hvis ikke programvaren oppdateres. En dedikert Enterprise Database Brake pad Type A Ingredient #1 Ingredient #2 Ingredient #3 Brake Ingredient pad #1 Ingredient #4 Type BIngredient #2 Ingredient #5 Ingredient #3 Ingredient #1 Ingredient #4 Ingredient #2 Ingredient #5 Ingredient #3 Ingredient #4 Ingredient #5 Customer Order ORDER 400 pcs Brake padpouches Typ Swiss A Mountain Herbs Candies 100g Delivery date: xx.xx.xxxx Delivery date: xx.xx.xxxx 400 pcs Brake pad Type B Ingredient #1 Ingredient #2 Ingredient #3 Ingredient #4 Ingredient #5 Production Upscaled Raw Material Preparation Fordeler med kapitalavkastning Så å si alle selskaper som blander forskjellige materialer i en veldefinert oppskrift, kan dra fordel av et databasert formuleringssystem for å strømlinjeforme prosedyrene. Dyrere materialer eller materialer med høyere risiko produserer den raskeste kapitalavkastningen. Nesten alle prosessorer skal imidlertid være i stand til å bevise kapitalavkastning for et riktig skalert system på tolv måneder eller mindre gjennom: Redusert forbrukerrisiko Forbedret samsvar med regelverk Mindre produktsløsing Lavere kostnader til svinn/merarbeid/resirkulering fører alle til betraktelige forbedringer på bunnlinjen. Production Report Weighing & Mixing Traceability Report Traceability Report Final Product 3 Systemkomponenter/konfigurering Et standardisert, konfigurerbart system som har blitt innstilt for å håndtere kritiske veieprosessparametre har mange fordeler over klientspesifikke systemer med tilpasset programmering. Standardgrensesnitt muliggjør en høyere grad av tilpasning samtidig som de tilbyr vedlikehold og støtte til ekspertsystemer gjennom hele utstyrets og programvarens levetid. Den første investeringen vedlikeholder verdien sin bedre og kan sikre optimal produksjonsytelse langt inn i fremtiden. Masterdataadministrasjon I et nettverkssystem muliggjør en masterstasjon generell behandling og vedlikehold av data. Dette kan inkludere sporing av: Materialer Instruksjoner Oppskrifter 3 METTLER TOLEDO White Paper - Formulering / oppskriftsveiing Bestillinger Forberedelsesbatcher Lagerstatus Konteinere Operatører Forbruksdata Unntak Produksjonsaktiviteter Passordaktiviteter Brukerkoblinger Aktivitetslogg for database Veiing/kalibrering Revisjonslogg Elektronisk kopi og papirkopi som rapporterer på det ovennevnte Pålitelighet og sikkerhet er viktig. Samtidig som prosessene kan kontrolleres ved individuelle veiestasjoner, samles alle prosessdata på masterstasjonen.

4 Brukervennlige skjermer forenkler veiingen og minimerer potensielle operatørfeil. Spesialiserte veiestasjoner For nødvendige formuleringsaktiviteter er følgende veiestasjoner tilgjengelige: Tilførsel batchkomponenter er forhåndsveid og klare for utførelse Produksjon komponentene er bekreftet før blanding i henhold til oppskriftssekvensen Tilførsel og produksjon kombinerer begge tiltak, brukt hovedsakelig av mindre selskaper der forhåndsveiing utføres i produksjonsområdet Skjermene skal utformes for optimal lesbarhet for rask informasjonsgjenkjenning og analyse. Tydelige instruksjoner og fargekodede veieprosessresultater kan hjelpe til med å sikre en enkel og effektiv prosess som øker den nøyaktige utmatingen. Sikkerhet spiller en rolle er også. Bare brukere med opplæring og autorisasjon er i stand til å håndtere materialer via brukerrettigheter som konfigureres til deres prosessorstatus. I tillegg kan systemet avvise en ingrediens og produsere en feilmelding hvis en ingrediensoppføring som skannes og kontrolleres mot oppskriften ikke stemmer, noe som reduserer faren for menneskelige feil. Trinnene blir umiddelbart sporbare. Forholdsregler for farlige materialer kan også tydelig angis når det er nødvendig. Sømløs datautveksling med ERP-/MED-systemer Som tidligere angitt tillater ERP-grensesnitt integrering av et riktig konfigurert og effektivt veiesystem i nettverk med mange ERP-systemer og produksjonssystemer (MES). Sømløs datautveksling begrenser vedlikehold av overflødige data: ERP-systemdata blir tilgjengelig i veieprosessen. Produksjonsdata sendes tilbake uten manuell intervensjon. Alle forbruksdata er tilgjengelige i ERP-/MED-systemet uten manuell interaksjon. Basert på disse dataene justeres utvekslingslagernivåene automatisk. Sømløs utveksling støtter batchfrigjøring i MES-/ERPsystemet, forenkler databehandling og unngår feil på grunn av manuell innmating. Vurderinger for brukervennlighet reduserer tiden som brukes på opplæring. Standard prosedyrer for pålogging og nedstengning reduserer også uproduktiv nedetid mellom operatørskift og forbedrer sikkerheten. Etter en vellykket pålogging vises planlagte produksjonsbestillinger for operatøren. 4 METTLER TOLEDO White Paper - Formulering / oppskriftsveiing

5 4 Sporing i sanntid / registrering I alle produksjonstrinn fra vareoppføring til sending samsvarer databaseoppføringene med materialene i prosessen. I et datastyrt system hjelper strekkodeleseraktiverte etiketter til med komponentidentifikasjon og generell sporbarhet i løpet av prosessen. Strekkoder garanterer enkel, rask bekreftelse med den tilknyttede leseren. Veieetiketter. Tilførte materialer for en bestilling merkes. Ordre-, batch- og lot-nummer er med på å garantere at prosessorene ikke tar feil komponenter. Palleetiketter Disse identifiserer en pall og innholdet, særlig når materialene er plassert på en pall før de flyttes inn til produksjonen. Skannere hjelper til med å unngå forvirring mens materialene bringes inn til produksjonen og sikrer at riktig materiale tilsettes en blanding til riktig tid. Registrerte resultater er med på å håndtere lager, FEFO (først utløpt, først ut), generelt lager samtidig som det forbedrer prosessens transparens. En nylig utskrevet veieetikett er med på å garantere komponentidentifikasjon. Skrivere som er koblet til arbeidsstasjoner for veiing, kan skrive ut etiketter på identifikasjonspunktet, hvilket muliggjør rask materialgjenkjenning. Etikettyper inkluderer: Lageretiketter. Disse sikrer at lageret er kjent når det ankommer, og at det er sporbart. Beskrivelser, lot-nummer, antall, leveringsdato, utløpsdato og status angis. Materialet går inn i databasen og er tilgjengelig for behandling. Selskapets logo og sikkerhets-/faresymboler, i tillegg til viktig statusinformasjon 5 METTLER TOLEDO White Paper - Formulering / oppskriftsveiing

6 5 Sammendrag I den moderne tiden med økt fokus på kvalitet og kostbare konsekvenser for ikke å overholde samsvar gir en godt utformet formulering og veieprosess en enkel, effektiv og fullstendig sporbar produksjon. Med standardiserte veiestasjoner som er enkle å integrere, er etikettskrivere og strekkodelesere, forbytting av materialer og feil mengde noe som hører fortiden til. Den resulterende aktive lagerstyringen påser at komponentene flyter inn i produksjonsprosessen til rett tid, og at tilgjengelige materialer utnyttes til det fulle. Resultatene er mindre svinn, mindre merarbeid, mindre Her finner du mer informasjon! resirkulering og lavere produksjonskostnader. Produktiviteten bedres betydelig samtidig som samsvar med internasjonale regelverk angående materialsporbarhet sikres. Forbedrede resultater og høyere avkastning fra tilgjengelige råmaterialer skal resultere i avkastning på investeringen på tolv måneder eller mindre. Her finner du mer informasjon Mettler-Toledo AS Postboks 75 Leirdal, 1008 Oslo Tlf Faks Med forbehold om tekniske endringer 12/2012 Mettler-Toledo AS MarCom Industrial

Mat- og drikkevarer. Løsninger for å forbedre matvaresikkerhet, produktkvalitet og produktivitet

Mat- og drikkevarer. Løsninger for å forbedre matvaresikkerhet, produktkvalitet og produktivitet Mat- og drikkevarer Løsninger for å forbedre matvaresikkerhet, produktkvalitet og produktivitet Mat- og drikkevarer Nå dine forretningsmål med veieteknologi av høyeste kvalitet Krever kundene dine større

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

TAV økt effektivitet i Forsvaret?

TAV økt effektivitet i Forsvaret? FFI-rapport 2010/00643 TAV økt effektivitet i Forsvaret? Lars Erik Pedersen, Geir Enemo og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/00643 1105 P: ISBN

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER A Member of the Constructor Group DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER Øk effektiviteten og organiseringen av lageret Dynamiske Lagerautomater Få fart på lageret Gjør hverdagen enklere med Constructor Lagerautomater

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK

FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK FL FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK FL PRODUKSJON FL produksjonssystem består av mange moduler som settes

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer