Your Aquaculture Technology and Service Partner. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur"

Transkript

1 LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur AKVA groupcage FarmingN Your Aquaculture Technology and Service Partner

2 c o n t e n t s I N n H O L D : din partner... 4 akva group prosjekter... 6 LandBaseRT AKVAKULTUR... 8 slik skapes et nytt ANLEGG 10 tanker RØR OG RØRDELER Vannbehandling fôringssystemer MILJØsensorER KAMERASYSTEMER undervannslys software produkttrening service Din akvakultur teknologi og service partner MERDBASERT AKVAKULTUR OPPDRETTSARTER GlobalE trender salgskontorer

3 Trygge og innovative akvakulturløsninger kombinert med profesjonell service og vedlikehold din partner Som din partner er målsetningen vår å øke inntjeningen din og sikre bærekraften i driften. Gjennom mer enn 40 år som innovatør og leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien, har vi i AKVA group lært hva som virkelig betyr noe samarbeid og partnerskap med våre kunder. Godt samarbeid og partnerskap med våre kunder gjør oss i stand til å tilby teknologiske løsninger og service som gjør at våre kunder kan drifte sin virksomhet både bærekraftig og lønnsomt. Når vi bidrar til å hjelpe våre kunder med å lykkes, får vi også muligheten til å utvikle AKVA group. Vi vil fortsette å bygge opp AKVA group med dette som hovedmål. Vi vil fokusere på våre kunders behov og være oppmerksomme og handlekraftige. Vi vil utvikle og bruke vår kunnskap til å bidra med gode løsninger og service som kan bidra til å løfte våre kunders prestasjoner innenfor næringen. Vi tar stolthet i å være pålitelige og ærlige i alt vi gjør, og vi vil benytte vår entusiasme til å skape den energien og gleden som skal til for å bringe våre kunder så vel som AKVA group fremover. I AKVA group har vi en sterk tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Vi er stolte av å være en del av den globale akvakulturindustrien som spiller en avgjørende rolle i produksjon av sunn sjømat til hele verden. AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i 8 ulike land, (Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Australia og Tyrkia). AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakulturprosjekter. Selskapet har sterke og velkjente merkenavn innen oppdrett og produktlinjen spenner fra forflåter, stål og plast merder, forankring, foringssystem, nøter, notvaskere, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons og prosesskontroll, arbeidsbåter, resirkulerings systemer til PE rør, serviceavtaler, vedlikehold, kurs og produktopplæring etc. Å være en samarbeidspartner til AKVA group gjør kunden i stand til å prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens en pålitelig partner tar seg av de teknologiske løsningene. AKVA group kan tilby dyktige fagfolk, riktig teknologi og den rette kompetansen som skal til for å for å oppnå optimale resultater. AKVA group er ledende teknologi og service partner for oppdrettsselskaper verden over Vi er en partner og vi tenker langsiktig! CEO, akva group asa. Prosjektplanlegging Budsjettering Tekniske løsninger Installasjoner Service og vedlikehold Opplæring I planleggingen av et nytt prosjekt brukes fagfolk med ulike spesialfelt. AKVA groups tekniske eksperter jobber ofte i team med driftslederne. Dette sikrer at prosjektet skreddersys helt ned til minste detalj. Medarbeiderne blir også ekstra motivert ved å delta i selve planleggingsprosessen. Budsjettering innebærer planlegging basert på en visjon om fremtidige mål. Dette er helt avgjørende for jobben som skal gjøres i finans og salgsavdelingene. Tas det tekniske hensyn i budsjetteringen avdekkes ofte begrensninger og flaskehalser. Velger du standardløsninger eller krever din virksomhet skreddersydde detaljer? I et nøye planlagt prosjekt tar vi hensyn til spesifikke behov i de tidlige fasene for å unngå unødige omkostninger og forsinkelser underveis. Plug and play er noe vi alle drømmer om når to utstyrsenheter skal koples sammen. I et oppdrettsanlegg vil det nødvendigvis ikke være så enkelt selv om det kan virke slik når våre eksperter gjør jobben. Fagmessig integrering forebygger ofte fremtidige problemer. Anlegg som er i drift hele året, under ekstreme værforhold, vil alltid bli utsatt for omfattende slitasje. Serviceavtaler og vedlikehold er derfor helt nødvendig for å sikre pålitelig drift. AKVA groups serviceavdeling har lang erfaring med å gi nødvendig veiledning og utføre vedlikehold. Mange synes instruksjonsbøker er tung lesing, men tilpasset, praktisk opplæring vil redusere frustrasjonsnivået knyttet til bruk av produktmanualer. Opplæring av personellet er en smart investering, og med dyktige, erfarne lærere er du nesten garantert et økt kunnskapsnivå og sikrere drift av anleggene. 4 5

4 AKVA group verden over prosjekter Trygge og effektive løsninger AKVA group har designet og levert profesjonelle og levedyktige prosjekter verden over. Fra komplette merdbaserte anlegg for flere ulike fiskearter, til landbaserte settefiskanlegg med resirkulering, eller nyskapende prosjekter med helt nye oppdrettsarter. AKVA group er nå den eneste leverandøren av tilnærmet komplette anlegg med kapasitet til å levere komplette tekniske løsninger til både landbaserte og merdbaserte akvakulturanlegg. Å velge våre totalløsninger vil si at du som kunde overlater hele ansvaret for den tekniske leveransen til ekstern ekspertise. Dette betyr at driftspersonellet på lokaliteten kan fokusere 100% på produksjonen. AKVA group s team av profesjonelle fagfolk vet hva som skal til for å lykkes i akvakulturnæringen. Vi er klare til å ta på oss ansvaret for levering av teknologi som tilfredsstiller de standarder, servicenivå og kvalitetskrav som er nødvendige. Dette vil minske risikoen for teknisk svikt som kan føre til produksjonsstans, tapt tid og penger. AKVA group sikrer integrasjonen og kvaliteten i totalleveransene ved nøye planlegging av alle fasene i prosessen helt ned til minste detalj. Fra enkle produkter til komplette akvakulturprosjekter med profesjonell service og oppfølging. 6 7

5 Landbasert Akvakultur produkter Vannbehandlingssystemer Fôringssystem RotorSpredere Fôringskamera Oksygen kjegler Undervannslys Miljøsensorikk Nettverk Tanker Vannbehandling Rør og rørdeler Fôringssystemer Sensorsystemer Undervannslys Oppdrettstankene kan spesialtilpasses til den diameter eller høyde kunden ønsker i PE plast eller rustfritt stål. AKVA group har over 30 års erfaring i å lage optimale oppdrettsforhold i både ferskvanns og saltvannsanlegg. AKVA group har en av de mest moderne produksjonslinjene for polyetylene rør i Europa og tusenvis av kilometer med rør har blitt levert siden starten i Akvasmart CCS Fôringssystem vil gi riktig mengde fôr til fisken i anlegget til rett tid, hver eneste dag, året rundt. Data fra miljøsensorer er kritiske ved fôring. Et optimalt miljø vil også gi deg et bedre økonomisk resultat. Lysbehandling brukes også med god effekt til yngel og settefisk i tanker av ulike typer og størrelser. 8 9

6 Land Based Aquaculture Slik skapes et nytt anlegg De mest optimale løsningene Water treatment For bare noen få år siden var det vanskelig å forestille seg en leverandør av komplette landbaserte oppdrettsløsninger. I dag tar AKVA group på seg denne rollen med alt det som kreves av forpliktelser og engasjement for å kunne bli den foretrukne leverandør, vedlikeholds service og opplæringspartner for slike selskaper over hele verden. Din teknologipartner for avansert vannbehandling AKVA group har mer enn 30 års erfaring med konstruksjon av oppdrettsteknologi. Vår stab av ledende eksperter i verdensmålestokk er kjent for å konstruere bærekraftige resirkuleringssystemer som ikke står tilbake for noen andre systemer. Vi har levert systemer over hele verden for mer enn 20 ulike arter, og AKVA group sørger for optimal vannkvalitet både for ferskvanns og saltvannsanlegg. En av hovedfordelene med vårt resirkuleringssystem for oppdrettsanlegg (Recirculation Aquaculture System RAS) er evnen til å bevare et perfekt miljø med overlegen vannkvalitet til lavest mulige kostnader. Alle viktige vannparametre overvåkes elektronisk over nettverk og justeres etter behov, slik at det er mulig å sørge for optimal fiskehelse og vekst. Dette er grunnlaget for forutsigbare produksjonsforhold i et oppdrettsanlegg, og overlegen slaktekvalitet for alle arter. Det første steget mot ditt eget vannbehandlingssystem er å inngå en detaljert forprosjektavtale med oss. Så snart dette er gjort er du klar til å gå i gang med et vellykket prosjekt!

7 Fra ekstensivt til intensivt oppdrett v a n n b e h a n d l i n g AKVA group tilbyr et bredt utvalg av landbasert teknologi for oppdrettsnæringen, fra enkeltkomponenter til komplette installasjoner for vannbehandling over hele verden. Det spesialkonstruerte utvalget av kvalitetsprodukter og programvare gir maksimal pålitelighet og kostnadseffektivitet. Dødfiskoppsamler Et kombinert utløpsfilter og system for oppsamling av dødfisk. Programvare Et stort utvalg skreddersydde programvareløsninger. Oksygenkontroll Stabile oksygennivåer er viktig i alle oppdrettsanlegg, da periodiske fall i oksygennivået reduserer fiskens appetitt og øker både stressnivået og dødeligheten. Gjennomstrømningssystem Den tradisjonelle formen for landbasert oppdrett gjør lite bruk av teknologi til vannbehandling. Denne type oppdrettsvirksomhet blir vanligvis brukt på steder med tilgang på enorme mengder vann med god temperaturprofil. Fôringsanlegg Akvasmart CCS Fôringsanlegg er tilpasset resirkuleringssystemet vårt. Både sentralfôringsanlegg med rotorspredere og individuelle fôringsautomater er tilkoblet AKVAconnect programvaren. Hele systemet er også nøye testet ut for å sikre ekstra skånsom transport av pellet. Delt vannsirkulasjon Løftepumper De eneste pumpene i resirkuleringssystemet. Resten av vannstrømmen skjer kun ved hjelp av naturlig fall. For å oppnå optimal stabilitet og effektivitet i biofilteret, må Gjenbrukssystem Gjenbruk er ofte et resultat av en gradvis økende innføring av teknologi, inkludert tilsetning av oksygen samt lufting. Avhengig av teknologien som anvendes, vil forholdet mellom gjenbruk og gjennom vannstrømmen gjennom biofilteret reduseres sammenlignet med strømmen gjennom CO 2 lufteren. Alternativet er å drive anlegget med høyere CO 2 verdier, hvilket vil redusere veksten og øke fôrforbruket. Mekanisk filter strømning ofte ligge mellom 20 og 60%. Effektiv fjerning av partikler mellom 40 og 50 mikron (µm). Dette er avgjørende for at CO 2 UV filter UVfilter gir effektiv ultrafiolett desinfisering av biofilteret skal fungere optimalt og for generell patogen kontroll. vannet til en lav kostnad. Resirkuleringssystem NH 3 CO 2 lufter CO 2 lufter gir særdeles Utformingen av UVfilteret resulterer i et vannivåtap på knapt 3 cm. Systemer basert på resirkulering blir for tiden bygget over hele verden og anvendt til mange forskjellige arter. Bruk av avansert teknologi gjør det mulig med svært høyt gjenbruk av vann vanligvis rundt 95 99% sammenlignet med vannforbruket i et gjennomstrømningssystem. AKVAconnect software AKVAconnect er den nye plattformen som kan kontrollere både resirkulering, sensorikk og programvare. Biofilter Biofilteret er et såkalt fluidised fixed biofilter. Filteret er stasjonært, men holdes i suspensjon, noe som gjør det mulig å kombinere høy effektivitet med enkelt vedlikehold og lave driftskostnader. effektiv fjerning av CO 2 og nitrogen til lave kostnader

8 Moderne tankanlegg Individuelle tankløsninger t a n k e r Spesialkonstruerte tanker Utformingen av produksjonsenheten er av største betydning for et vellykket oppdrettsanlegg, og løsningen avhenger i høy grad av artens atferdsmønster. Tanksystemet bør utformes slik at man kan optimalisere vannstrømmens egenskaper med akkurat riktig tempo i vannutskiftningen for de ulike fiskearter og størrelser. Skreddersydde løsninger Tankene som leveres av AKVA group kan spesialbygges med en hvilket som helst ønskelig diameter og høyde, hvilket gjør det mulig å oppnå perfekt utnyttelse av det tilgjengelige arealet på anlegget. Det anbefales generelt for hurtigsvømmende arter som f.eks. Atlanterhavslaks at man velger et forhold mellom diameter og dybde på ca. 3:1. Et forhold mellom diameter og dybde i dette området vil gi god selvrensing av tanken og samtidig gjøre det mulig å unngå at det oppstår en kraftig virvelstrøm i sentrum av tanken som ellers ville kunne fange fisken. Populære ståltanker med innvendig liner av polyetylen (PE). Tankene krever lite vedlikehold Alle tanker som leveres av Plastsveis er utstyrt med en innvendig liner av hard polyetylen, et sterkt vannavvisende materiale som bidrar til å holde tankene rene. Det er svært viktig å holde tankveggen ren som forebyggende tiltak mot fiskesykdommer. De potensielle farene som kan oppstå når tankveggen er skitten får for tiden stadig større oppmerksomhet hos vitenskapsmenn. De har nå vist at dette kan gi sykdomsfremkallende bakterier mulighet for å danne kolonier og vokse i antall, for deretter å infisere verdifull fisk. Den innvendige lineren er også svært glatt for å unngå at fisken blir skadet når den kommer i kontakt med tankveggen. Det ytre slimlaget og fiskeskjellene utgjør fiskens immunsystem, og en av de viktigste nøklene til å sikre en sunn og raskt voksende fisk er å hindre at det oppstår skade på beskyttelseslaget. Større tanker er forsterket med bølgeplater av stål for å oppnå ekstra sikkerhet og sikre at tanken beholder riktig form, samt at tankens hydrauliske egenskaper forblir optimale. Tankene våre kan integreres med et bredt utvalg av tankutstyr, som f.eks. oppsamler for død fisk, luftingssystem, miljøsensorikk, fôringssystem og overvåkingssystem for vannkvalitet. Flere tiårs erfaring kombinert med det mest avanserte utstyret for produksjon av tanker gjør det mulig å fabrikkere tanker i en hvilken som helst størrelse. Tankene fraktes i deler og har et relativt lavt fraktvolum, noe som bidrar til at tankene enkelt kan transporteres verden over. Tankene er enten av 100% polyetylen (som vist på bildet), eller ståltanker med en innvendig PE liner. Et klikkpåplass sikkerhetssystem hindrer fisken i å hoppe ut av tanken og tillater samtidig full utnyttelse av hele produksjonsvolumet Våre fageksperter vil alltid stå for monteringen av tankene på stedet for å sikre at hver eneste leveranse holder vår høye standard. Tankene kan enkelt spesialbygges med den diameter og høyde kundene måtte ønske. Gangveier av høy kvalitet og plattformer som gir et trygt og stabilt arbeidsmiljø og samtidig åpner for bedre utnyttelse av tilgjenglig areal

9 Brukervennlige polyetylentanker Kvalitet i hver minste detalj t a n k e r Siden 1999 har Plastsveis levert over 800 oppdrettstanker til ulike fiskeoppdrettere i Norge, Canada, Skottland og Færøyene til produksjon av torsk, kveite, gråsteinbit, arktisk røye, ørret og laks. I tillegg til å levere nye tanker har de installert innvendig belegg i ulike typer eksisterende tanker av fiberglass, betong og stål. Det er lett å foreta koblinger når man bruker PE både i rør og tankvegger/gulv. PEtanker er enkle å holde rene. Det er ikke nødvendig å bruke høytrykksutstyr. En standard tank kan leveres i en hvilken som helst størrelse opp til en diameter på 20 meter og en høyde på 6 meter. Større tanker kan leveres på forespørsel. Det har forekommet en rekke leveranser der kunden har ønsket en helt bestemt diameter og høyde for å få best mulig tilpassing til eksisterende bygninger/lokaliteter. En hvilken som helst forbindelse kan sveises, slik at man får et 100 % vanntett miljø. Urenheter og biofilm løsner svært lett på grunn av at overflaten oksiderer. Bruk av PE i tanker og rørsystemer medfører at koblinger blir lettere å utføre. Alle koblinger er sveiset og sikrer et 100 % vanntett system. AKVA group leverer ulike løsninger til vann ut og vann inn. Rørsystemet kan også spesialtilpasses i henhold til kundens ønsker. Vi har et bredt utvalg av sveisemaskiner for å kunne lage ulike rørsystem for fiskeoppdrettsanlegg av en hvilken som helst størrelse. Vi produserer også alle bend, trør og nødvendige rørdeler. Vi planlegger, utformer og bygger opp ulike landbaserte oppdrettsanlegg fra A til Å i nært samarbeid med våre kunder. Det finnes flere forskjellige konsepter for oppsamling av dødfisk. Vi kan levere dødfiskoppsamlere som plasseres både innenfor og utenfor tankene. Vi tilbyr komplette rørsystemer og tankanlegg inkludert røranlegg til transport av fisk og oppsamling av dødfisk. Vi leverer også spesialutstyr for enklere tilkobling til rørsystemet. Plastsveis er landets ledende produsent av moderne settefiskanlegg. Det innvendige belegget rulles sammen og kan transporteres i en kontainer, noe som gir lavere transportkostnader. Stålplatene leveres på transportpaller. Vi leverer ulike systemer for oppfanging av fisk. Rustfrie stålgitter med spalter er helt perfekte for høy vannstrøm. De selvrensende gitrene krever lite vedlikehold og har lang levetid. Tankløsninger for flere ulike filtre, som CO 2 lufting, mekanisk filter, UVfilter og biofilter kan leveres for de fleste typer oppdrettsanlegg

10 Polarcirkel polyetylenrør Vedlikeholdfrie og fleksible PE rør r ø r o p p l e g g AKVA group har i dag en av de mest moderne produksjonslinjene for polyetylenrør i Europa, og flere tusen kilometer med rør har blitt levert siden Rørene er rette trykkrør, laget av PEmaterialer som er spesielt egnet for tøff, daglig bruk under krevende værforhold, og er utviklet etter flere tiår med testing og forbedring. Polarcirkel rør leveres i en rekke modeller, fasonger og størrelser alt etter ønsker og behov, og har en rekke unike egenskaper sammenlignet med konkurrerende produkter, som f.eks.: Ingen korrosjon eller slitasje på grunn av elektrolytiske prosesser, og ingen risiko for angrep av levende organismer, alger, bakterier eller flercellede organismer som ikke er i stand til å feste seg på rørene. AKVA group tilbyr rørløsninger for vannforsyning, utvendig og innendørs bruk, rør og rørdeler til smoltanlegg og landbaserte oppdrettsanlegg. Vedlikeholdsfrie Polarcirkel rør AKVA group produserer PErør med en ny, avansert maskinpark og tilbyr komplette rørsystemer for både høye og lave trykkbelastninger. Kun råmaterialer av topp kvalitet blir benyttet, og full dokumentasjon av rørproduksjonsprosessen kan vises av et inline scanningsystem. Dette gir reduserte kostnader og sikrer en lang, vedlikeholdsfri levetid for våre produkter. Industri og produksjon De unike, rustfrie egenskapene, de kjemiske fortrinnene og ekstra lang levetid gjør at PErør har resultert i at både gruveselskaper og prosessindustrien har polyetylen som et klart førstevalg. Vann og avløp AKVA group tilbyr et bredt utvalg Polarcirkel PErør for vannforsyning og avløp, alle med topp kvalitet og fordeler som lekkasjesikkerhet, fleksibilitet, overflate fri for organismer og lang levetid Rør og rørdeler leveres til en rekke ulike bruksområder som f.eks.: Renseanlegg, vannforsyning, kjemikalier, giftige væsker, kloakksystemer, slam, matvarer og jordbruksprodukter. Alle installasjoner blir utført av sertifisert personell, og all montering av PE 100 rør blir nøye kontrollert. AKVA groups produksjon av Polarcirkelrør er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV), ISOEN 9001:2000 Standard og NSEN AKVA group leverer rør og rørdeler fra 20 mm helt opp til 1000 mm, utvendig diameter. Maskiner med avansert teknologi kan produsere eller skreddersy rør i ulike typer og størrelser, alt etter kundenes individuelle behov. Vi har et bredt spekter av Polarcirkel PE fôringslanger som kan leveres i ulike dimensjoner, veggtykkelser og lengder helt opp til 1000 meter

11 Et komplett utvalg Polarcirkel PE100 rør dimensjoner r ø r o p p l e g g Utvendig diameter sammenlignet med tykkelse/vekt pr. meter for SDR 177,4 OD mm SDR17 e (mm) SDR17 kg/m SDR13.6 e (mm) SDR13.6 kg/m SDR11 e (mm) SDR11 kg/m SDR9 e (mm) SDR9 kg/m SDR7.4 e (mm) SDR7.4 kg/m * 115.7* * 162.0* * 205.7* * 215.6* * 216.9* 90.9* 266.2* Nye maskiner og avansert teknologi gir rør og rørdeler med høy kvalitet. OD = Utvendig diameter e = Minimum tykkelse Kg/m = vekt pr. meter rør * Kontakt oss for flere detaljer AKVA group kan levere alt du trenger til en komplett PErørinstallasjon Segmentsveiste eller sprøytestøpte Polarcirkel PErørdeler inkluderer: Albuer, bend, Trør, plugger, overganger, siler, samlestokker, krager og flenser, elektromuffer etc. En mengde ulike størrelser fra 20 mm og helt opp til 800 mm i utvendig diameter. AKVA groups produksjon av Polarcirkelrør er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV), ISOEN 9001:2000 standard og NSEN

12 Mekaniske filtre Effektiv og pålitelig filtrering av partikler v a n n b e h a n d l i n g Mekaniske filtre for filtrering av innløpsvann, utløpsvann, filtrering i resirkuleringssystemer og gjenbrukssystemer. Nytt, UVsikkert polyetylendeksel Filtermasker på mikron (um) vil ofte være det beste valget til reduksjon av belastningen fra organisk materiale, med minimalt trykktap. Filtrering av anleggets innløpsvann vil sikre rent vann ved å redusere belastningen av organisk materiale fra utsiden og redusere effekten av inntrengende organismer. Mekanisk filtrering vil ofte være den mest effektive måten å behandle utløpsvann fra anlegg før utslipp, slik at fiskens avføring kan fjernes fra oppdrettsprosessen. I anlegg som bruker resirkulering er formålet med det mekaniske filteret å fjerne de organiske partiklene inne i systemet for å sikre lav og stabil konsentrasjon av organisk materiale slik at biofilteret fungerer optimalt til enhver tid. Nøkkelpunkter Trommelfilteret fjerner partikler fra fôrrester, fiskens avføring, osv. Meget effektiv motor med SEW gir og hastighetsregulering samt skånsom oppstart direkte på giret. Mer kapasitet pr. kvadratmeter filterflate enn man har sett tidligere. Perfekt drenering med minimal mengde slamvann for hver kubikkmeter filtrert vann. Lang levetid og er lett å skifte. Filteret er konstruert for å kunne tåle miljøutfordringer: Filtre til aggressivt varmt saltvann blir levert i dupleks stål eller AISI 316, og til bruk i kaldere ferskvannsmiljø kan man anvende mindre dyrt materiale, som AISI 304 stål. Høyeffektiv motor med SEW gir med regulering av hastighet og myk oppstart direkte på giret, intet behov for skjerming av kabel under installasjonen. Kraftig hovedkonstruksjon med trommel, ramme og dupleks kjededrift som gir både sterk og skånsom trekkkraft. Hoveddeksel, motordeksel og kjettingkasse av PE er fullstendig motstandsdyktig mot UVstråling, for å unngå korrosjonsproblemer. Standard monteringsløsning for installasjon av trykkpumpe til sprøyting direkte på filterrammen. På bestilling leveres kontrollutstyr til regulering av filterets arbeidsområde ved å måle det faktiske differensialtrykket dette gir dramatisk optimalisering av vann og energiforbruk. Effektiv filtrering sørger for lav og stabil belastning fra organisk materiale, og er derfor av avgjørende betydning for biofilterets ytelse. De nye mekaniske filtrene leveres nå verden over og blir installert og fulgt opp av dyktig teknisk personell. Den automatiske rengjøringsprosessen sørger for at behovet for vedlikehold er minimalt. AKVAconnect gir mulighet til å samle inn data og kombinere informasjon fra alle nivå i operasjonen

13 Ultrafiolette (UV) filtre Presise, bakteriebalanserte løsninger v a n n b e h a n l i n g Ny, innebygd UVløsning SmartRay er et nytt konseptssom integrerer våre velkjente produktstandarder og kontrollsystem med fleksibilitet og enkel installasjon. Vi tilbyr nå et desinfeksjonssystem til industribruk basert på UVstråling både for innkommende vann og i oppdrettsanleggets indre miljø. SmartRay systemet kan kobles sammen med AKVAconnect, vårt nye kontrollsystem som sikrer et unikt sikkerhetsnivå innen produksjon. En riktig beregnet dose UVstråling i henhold til vannets kvalitet til enhver tid vil justere og sørger for perfekt balanse mellom effektivitet og energiforbruk. Fra lavnivå UVfiltrering til full sterilisering av vannet Dette gjøres ved kun å slippe ultrafiolett lys (UV) til på en nøyaktig utregnet andel av vannstrømmen i hver sirkulasjonssløyfe. Det er en utbredt misforståelse at sterilisering av alt vannet vil kontrollere alle bakterieprosesser i oppdrettsenheten. Men ettersom bakterier vokser svært raskt på organisk materiale, ville sterilisering av vannet bare ha en destabiliserende effekt på systmet. Ved å utsette bare en del av vannstrømmen for UVstråling, får de sunne og nyttige bakteriene fra biofilteret anledning til å dominere og undertrykke sykdomsfremkallende bakterier. Dermed hindrer man at det bryter ut sykdom og gir optimal sikkerhet i biologisk sammenheng. Vannstrøm UVT Temperatursensor Ny innebygd UVløsning (SmartRay) Åpne kanaler, reservoarer Effektiv filtrering sikrer lav og stabil belastning fra organisk materiale og er av avgjørende betydning for biofilterets ytelse (Åpen UVløsning). UVlampene stråler med en bølgelengde på 254 nm som ødelegger alle vitale celleprosesser og DNA/RNAsyntesen. Eliminering av sykdomsfremkallende mikroorganismer UVstråling ved ulike nivå 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Dose (mj/cm 2 ) Saprolegnia, Sopp Cellevegg Cytoplasma membran ISA Infeksiøs Lakseanemi/ ISAV UV energi DNA tråd IPN Infeksiøs bukspyttkjertelnekrose/ipnv Vibrio Salmonicida/ Kaldtvannsvibriose UV løsning med 13 UV løsning med 13 UV løsning med 25 UV løsning med >4 rammer rammer rammer rammer Detaljerte UVdata leveres fra den nye AKVAconnect programvareplattformen. Vårt balanserte UVkonsept sikrer optimale forhold og gode levekår for fisken

14 Trykkpumper Perfekt avstemt vannstrøm v a n n b e h a n d l i n g Spesielt utformede pumper sikrer maksimal drift Alle komponenter i AKVA groups resirkulasjonssystem er omhyggelig konstruert for å sikre minimalt trykktap. Derfor trenger vannet kun å løftes et lite stykke av trykkpumpene for hver syklus. Pålitelig ytelse nesten vedlikeholdsfrie Flerbrukspumpe med sugeseksjon plassert i enden. Den ideelle løsning i oksygenkjegler som også kan anvendes ved CO 2 lufting. De svært pålitelige pumpene kan også leveres i saltvannsbestandig utførelse. Disse spesiallagede pumpene av propelltypen er også ekstremt effektive til løfting av store mengder vann ved lavt trykk, og en frekvenskontroll sikrer optimal omdreiningshastighet og lang levetid. Derfor kan også vannstrømmen i resirkulasjonssystemet avstemmes perfekt i henhold til biomassen. Industrielle kvalitetspumper fra AKVA group er ekstra driftssikre og krever lite vedlikehold. Flertrinns sentrifugalpumpe Er perfekt til vasking og rengjøring av trommelfiltre. Pumpens vannstrøm drives av en propell. Konstruert for CO 2 lufting. Pumpemodeller (Grundfos) KPL Aksialstrøm propellpumper NB Etttrinns endsuction pumper CR Flertrinns sentrifugalpumper Fordeler: Smart valg til CO 2 lufting Turbulence Optimiser med beste hydrauliske effektivitet, helt opp til 85% Høyspenningsmotor gir lavere installasjonskostnader Høypresisjonspropell konstruert i ett materialstykke med stømlinje Ideell i oksygenkjegler Optimal hydraulikk i pumpehuset og hjulet for uhindret væskestrøm Oring forsegling mellom pumpehus og deksel hindrer lekkasjer Pumpehus, pumpehjul og slitering i ulike materialer gir mye bedre korrosjonsbeskyttelse. Perfekt vaskepumpe til rengjøring av trommelfilter Leveres med effektiv Blueflux IE3 motor som senker energiutgiftene Fleksibel multiflens som passer en rekke ulike standardkoblinger Unikt utformet akselforselgling som gir økt driftssikkerhet og redusert nedetid. form gir redusert tilstopping. Tekniske data: Motorstørrelse: kw (opp til 850 kw*) 0,55 to 200 kw kw Vanngjennomstrømning: 9.200l/s ( m 3 /h) Opp til 1450 m 3 /h Maks. 180 m 3 /h Trykk: 10 m 150 m Maks. 400 m Maks./min. temperatur: 0 to +40 C 25 to +140 C 40 C to +180 C Utløpsdiameter: Up to 2200 mm DN32 DN250 Opp til DIN 150 Maks. installasjonsdybde: 20 m Maks. hydraulisk effekt: 87% 88,5% 80% Maks. trykk: 16/25 bar systemtrykk 24 bar driftstrykk AKVA group kan tilby de beste pumpene som finnes på markedet. Varianter: Bruksområder: Propell kan leveres i en rekke ulike materialer. Sensorer til overvåking av pumpen, vibrasjoner i lageret og vann i olje. CO 2 lufting * Kan leveres på forespørsel Leveres med flere ulike typer akselforsegling og i ulike materialer. Saltvannsimpregnering/belegg på forespørsel Oksygenkjegler Løftepumper for CO 2 lufting Støpejern To typer rustfritt stål Titanium Vaskepumpe til rengjøring av trommelfilter 26 27

15 CO 2 lufting Bedre CO v a n n b e h a n d l i n g 2 lufting og høyere ph verdier Presis stabilisering av CO 2 For å kunne produsere sunn og hurtigvoksende fisk er det avgjørende betydning å ha kontroll på karbondioksydkonsentrasjonen, både i oppdrettsanlegg basert på gjennomstrømning og resirkulering. AKVA group har lang erfaring innen utvikling av systemer for CO 2 lufting for både ferskvanns og saltvannsarter. Bruk av kompositt og PEmaterialer med vannavstøtende egenskaper sikrer lavt behov for vedlikehold og produkter med lang levetid også i saltvann. Lufteren kan også være en integrert del av hver enkelt tank, installert inne i selve tanken eller like utenfor. CO 2 konseptet er basert på bruk av et stort overflateområde til diffusjon av gass fra vann til luft. Negativt trykk inne i lufteren trekker enda mer CO 2 ut av vannet. I tillegg sørger den innebygde ventilasjonen for å fjerne fuktighet og alle gasser som trekkes ut fra bygningen, noe som i betydelig grad forbedrer effektiviteten i lufteprosessen samt de ansattes arbeidsmiljø. Modulariserte luftere i polyetylen med aktiv ventilasjon kan leveres i flere ulike størrelser. Lufteren sørger for effektiv fjerning av CO 2 med lave energiutgifter, inkludert effektiv lufting av nitrogen. Lufterens virkningsgrad vil også redusere det totale gasstrykket i vannet, slik at oksygenet diffuserer lettere. Dette reduserer forbruket av både energi og oksygen. Ved å installere en lufter vil CO 2 nivået falle betydelig, og bli mer stabilt. Lave og stabile CO 2 nivå har nå gitt dokumentert effekt på både fiskens trivsel, utnyttelse av foret og vekst. Ved å levere den mest effektive lufteren på markedet er AKVA group også i stand til å tilby de beste CO 2 nivåene til lavest mulig driftskostnader. 20 mg CO 2 15 mg CO 2 Vannstrøm CO 2 lufter behandling Et lavt, stabilt CO 2 nivå er en av de viktigste kriterier for suksess i kommersiell oppdrettsvirksomhet. Sikkerhetsnivå: 15 mg CO 2 10 mg CO 2 5 mg CO 2 Lufterens høye effektivitet tillater også bruk av høyere phverdier, noe som er optimalt for fiskens velbefinnende og for bakteriene som lever i biofilteret

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Nr. 26/2014. Praksisrapport

Nr. 26/2014. Praksisrapport Nr. 26/2014 Praksisrapport Leder Innhold 20 Kuleskruedrift for pålitelige, elektriske parkeringsbremser 28 isoweld : Feltinnfesting av flate tak 32 Intervju med Blum and Co om design 36 Flerfunksjonelle,

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Etter snart 20 års drift er vi blitt en av de ledende i Norge på salg og service av platebearbeidingsmaskiner. Hovedagenturene er Prima Power,

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

Motvektstrucker med forbrenningsmotor

Motvektstrucker med forbrenningsmotor Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 5.5 tonn kvalitet driftssikkerhet verdi for pengene kvalitet, driftssikkerhet... våre kunder vet hva de vil ha Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV 7TIPS FOR Ekspertene svarer Slik blir din bedrift den rene suksesshistorie DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Produksjonslokaler Smarte planløsninger forbedrer hygienen Transport Hold varene

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UTDØENDE TEKNOLOGI? NEI TVERT IMOT! Behovet for lagret energi er større enn noen gang og vi vil med denne brosjyren

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

NAVESTAD AS. Vår erfaring din gevinst!

NAVESTAD AS. Vår erfaring din gevinst! Detaljhandel NAVESTAD AS Innledning: Navestad as har gleden av å presentere en ny katalog som vi håper vil gi ideer og informasjon som vil bidra til å bedre produktiviteten og lønnsomheten i deres bedrift.

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer