Your Aquaculture Technology and Service Partner. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur"

Transkript

1 LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur AKVA groupcage FarmingN Your Aquaculture Technology and Service Partner

2 c o n t e n t s I N n H O L D : din partner... 4 akva group prosjekter... 6 LandBaseRT AKVAKULTUR... 8 slik skapes et nytt ANLEGG 10 tanker RØR OG RØRDELER Vannbehandling fôringssystemer MILJØsensorER KAMERASYSTEMER undervannslys software produkttrening service Din akvakultur teknologi og service partner MERDBASERT AKVAKULTUR OPPDRETTSARTER GlobalE trender salgskontorer

3 Trygge og innovative akvakulturløsninger kombinert med profesjonell service og vedlikehold din partner Som din partner er målsetningen vår å øke inntjeningen din og sikre bærekraften i driften. Gjennom mer enn 40 år som innovatør og leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien, har vi i AKVA group lært hva som virkelig betyr noe samarbeid og partnerskap med våre kunder. Godt samarbeid og partnerskap med våre kunder gjør oss i stand til å tilby teknologiske løsninger og service som gjør at våre kunder kan drifte sin virksomhet både bærekraftig og lønnsomt. Når vi bidrar til å hjelpe våre kunder med å lykkes, får vi også muligheten til å utvikle AKVA group. Vi vil fortsette å bygge opp AKVA group med dette som hovedmål. Vi vil fokusere på våre kunders behov og være oppmerksomme og handlekraftige. Vi vil utvikle og bruke vår kunnskap til å bidra med gode løsninger og service som kan bidra til å løfte våre kunders prestasjoner innenfor næringen. Vi tar stolthet i å være pålitelige og ærlige i alt vi gjør, og vi vil benytte vår entusiasme til å skape den energien og gleden som skal til for å bringe våre kunder så vel som AKVA group fremover. I AKVA group har vi en sterk tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Vi er stolte av å være en del av den globale akvakulturindustrien som spiller en avgjørende rolle i produksjon av sunn sjømat til hele verden. AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i 8 ulike land, (Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Australia og Tyrkia). AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakulturprosjekter. Selskapet har sterke og velkjente merkenavn innen oppdrett og produktlinjen spenner fra forflåter, stål og plast merder, forankring, foringssystem, nøter, notvaskere, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons og prosesskontroll, arbeidsbåter, resirkulerings systemer til PE rør, serviceavtaler, vedlikehold, kurs og produktopplæring etc. Å være en samarbeidspartner til AKVA group gjør kunden i stand til å prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens en pålitelig partner tar seg av de teknologiske løsningene. AKVA group kan tilby dyktige fagfolk, riktig teknologi og den rette kompetansen som skal til for å for å oppnå optimale resultater. AKVA group er ledende teknologi og service partner for oppdrettsselskaper verden over Vi er en partner og vi tenker langsiktig! CEO, akva group asa. Prosjektplanlegging Budsjettering Tekniske løsninger Installasjoner Service og vedlikehold Opplæring I planleggingen av et nytt prosjekt brukes fagfolk med ulike spesialfelt. AKVA groups tekniske eksperter jobber ofte i team med driftslederne. Dette sikrer at prosjektet skreddersys helt ned til minste detalj. Medarbeiderne blir også ekstra motivert ved å delta i selve planleggingsprosessen. Budsjettering innebærer planlegging basert på en visjon om fremtidige mål. Dette er helt avgjørende for jobben som skal gjøres i finans og salgsavdelingene. Tas det tekniske hensyn i budsjetteringen avdekkes ofte begrensninger og flaskehalser. Velger du standardløsninger eller krever din virksomhet skreddersydde detaljer? I et nøye planlagt prosjekt tar vi hensyn til spesifikke behov i de tidlige fasene for å unngå unødige omkostninger og forsinkelser underveis. Plug and play er noe vi alle drømmer om når to utstyrsenheter skal koples sammen. I et oppdrettsanlegg vil det nødvendigvis ikke være så enkelt selv om det kan virke slik når våre eksperter gjør jobben. Fagmessig integrering forebygger ofte fremtidige problemer. Anlegg som er i drift hele året, under ekstreme værforhold, vil alltid bli utsatt for omfattende slitasje. Serviceavtaler og vedlikehold er derfor helt nødvendig for å sikre pålitelig drift. AKVA groups serviceavdeling har lang erfaring med å gi nødvendig veiledning og utføre vedlikehold. Mange synes instruksjonsbøker er tung lesing, men tilpasset, praktisk opplæring vil redusere frustrasjonsnivået knyttet til bruk av produktmanualer. Opplæring av personellet er en smart investering, og med dyktige, erfarne lærere er du nesten garantert et økt kunnskapsnivå og sikrere drift av anleggene. 4 5

4 AKVA group verden over prosjekter Trygge og effektive løsninger AKVA group har designet og levert profesjonelle og levedyktige prosjekter verden over. Fra komplette merdbaserte anlegg for flere ulike fiskearter, til landbaserte settefiskanlegg med resirkulering, eller nyskapende prosjekter med helt nye oppdrettsarter. AKVA group er nå den eneste leverandøren av tilnærmet komplette anlegg med kapasitet til å levere komplette tekniske løsninger til både landbaserte og merdbaserte akvakulturanlegg. Å velge våre totalløsninger vil si at du som kunde overlater hele ansvaret for den tekniske leveransen til ekstern ekspertise. Dette betyr at driftspersonellet på lokaliteten kan fokusere 100% på produksjonen. AKVA group s team av profesjonelle fagfolk vet hva som skal til for å lykkes i akvakulturnæringen. Vi er klare til å ta på oss ansvaret for levering av teknologi som tilfredsstiller de standarder, servicenivå og kvalitetskrav som er nødvendige. Dette vil minske risikoen for teknisk svikt som kan føre til produksjonsstans, tapt tid og penger. AKVA group sikrer integrasjonen og kvaliteten i totalleveransene ved nøye planlegging av alle fasene i prosessen helt ned til minste detalj. Fra enkle produkter til komplette akvakulturprosjekter med profesjonell service og oppfølging. 6 7

5 Landbasert Akvakultur produkter Vannbehandlingssystemer Fôringssystem RotorSpredere Fôringskamera Oksygen kjegler Undervannslys Miljøsensorikk Nettverk Tanker Vannbehandling Rør og rørdeler Fôringssystemer Sensorsystemer Undervannslys Oppdrettstankene kan spesialtilpasses til den diameter eller høyde kunden ønsker i PE plast eller rustfritt stål. AKVA group har over 30 års erfaring i å lage optimale oppdrettsforhold i både ferskvanns og saltvannsanlegg. AKVA group har en av de mest moderne produksjonslinjene for polyetylene rør i Europa og tusenvis av kilometer med rør har blitt levert siden starten i Akvasmart CCS Fôringssystem vil gi riktig mengde fôr til fisken i anlegget til rett tid, hver eneste dag, året rundt. Data fra miljøsensorer er kritiske ved fôring. Et optimalt miljø vil også gi deg et bedre økonomisk resultat. Lysbehandling brukes også med god effekt til yngel og settefisk i tanker av ulike typer og størrelser. 8 9

6 Land Based Aquaculture Slik skapes et nytt anlegg De mest optimale løsningene Water treatment For bare noen få år siden var det vanskelig å forestille seg en leverandør av komplette landbaserte oppdrettsløsninger. I dag tar AKVA group på seg denne rollen med alt det som kreves av forpliktelser og engasjement for å kunne bli den foretrukne leverandør, vedlikeholds service og opplæringspartner for slike selskaper over hele verden. Din teknologipartner for avansert vannbehandling AKVA group har mer enn 30 års erfaring med konstruksjon av oppdrettsteknologi. Vår stab av ledende eksperter i verdensmålestokk er kjent for å konstruere bærekraftige resirkuleringssystemer som ikke står tilbake for noen andre systemer. Vi har levert systemer over hele verden for mer enn 20 ulike arter, og AKVA group sørger for optimal vannkvalitet både for ferskvanns og saltvannsanlegg. En av hovedfordelene med vårt resirkuleringssystem for oppdrettsanlegg (Recirculation Aquaculture System RAS) er evnen til å bevare et perfekt miljø med overlegen vannkvalitet til lavest mulige kostnader. Alle viktige vannparametre overvåkes elektronisk over nettverk og justeres etter behov, slik at det er mulig å sørge for optimal fiskehelse og vekst. Dette er grunnlaget for forutsigbare produksjonsforhold i et oppdrettsanlegg, og overlegen slaktekvalitet for alle arter. Det første steget mot ditt eget vannbehandlingssystem er å inngå en detaljert forprosjektavtale med oss. Så snart dette er gjort er du klar til å gå i gang med et vellykket prosjekt!

7 Fra ekstensivt til intensivt oppdrett v a n n b e h a n d l i n g AKVA group tilbyr et bredt utvalg av landbasert teknologi for oppdrettsnæringen, fra enkeltkomponenter til komplette installasjoner for vannbehandling over hele verden. Det spesialkonstruerte utvalget av kvalitetsprodukter og programvare gir maksimal pålitelighet og kostnadseffektivitet. Dødfiskoppsamler Et kombinert utløpsfilter og system for oppsamling av dødfisk. Programvare Et stort utvalg skreddersydde programvareløsninger. Oksygenkontroll Stabile oksygennivåer er viktig i alle oppdrettsanlegg, da periodiske fall i oksygennivået reduserer fiskens appetitt og øker både stressnivået og dødeligheten. Gjennomstrømningssystem Den tradisjonelle formen for landbasert oppdrett gjør lite bruk av teknologi til vannbehandling. Denne type oppdrettsvirksomhet blir vanligvis brukt på steder med tilgang på enorme mengder vann med god temperaturprofil. Fôringsanlegg Akvasmart CCS Fôringsanlegg er tilpasset resirkuleringssystemet vårt. Både sentralfôringsanlegg med rotorspredere og individuelle fôringsautomater er tilkoblet AKVAconnect programvaren. Hele systemet er også nøye testet ut for å sikre ekstra skånsom transport av pellet. Delt vannsirkulasjon Løftepumper De eneste pumpene i resirkuleringssystemet. Resten av vannstrømmen skjer kun ved hjelp av naturlig fall. For å oppnå optimal stabilitet og effektivitet i biofilteret, må Gjenbrukssystem Gjenbruk er ofte et resultat av en gradvis økende innføring av teknologi, inkludert tilsetning av oksygen samt lufting. Avhengig av teknologien som anvendes, vil forholdet mellom gjenbruk og gjennom vannstrømmen gjennom biofilteret reduseres sammenlignet med strømmen gjennom CO 2 lufteren. Alternativet er å drive anlegget med høyere CO 2 verdier, hvilket vil redusere veksten og øke fôrforbruket. Mekanisk filter strømning ofte ligge mellom 20 og 60%. Effektiv fjerning av partikler mellom 40 og 50 mikron (µm). Dette er avgjørende for at CO 2 UV filter UVfilter gir effektiv ultrafiolett desinfisering av biofilteret skal fungere optimalt og for generell patogen kontroll. vannet til en lav kostnad. Resirkuleringssystem NH 3 CO 2 lufter CO 2 lufter gir særdeles Utformingen av UVfilteret resulterer i et vannivåtap på knapt 3 cm. Systemer basert på resirkulering blir for tiden bygget over hele verden og anvendt til mange forskjellige arter. Bruk av avansert teknologi gjør det mulig med svært høyt gjenbruk av vann vanligvis rundt 95 99% sammenlignet med vannforbruket i et gjennomstrømningssystem. AKVAconnect software AKVAconnect er den nye plattformen som kan kontrollere både resirkulering, sensorikk og programvare. Biofilter Biofilteret er et såkalt fluidised fixed biofilter. Filteret er stasjonært, men holdes i suspensjon, noe som gjør det mulig å kombinere høy effektivitet med enkelt vedlikehold og lave driftskostnader. effektiv fjerning av CO 2 og nitrogen til lave kostnader

8 Moderne tankanlegg Individuelle tankløsninger t a n k e r Spesialkonstruerte tanker Utformingen av produksjonsenheten er av største betydning for et vellykket oppdrettsanlegg, og løsningen avhenger i høy grad av artens atferdsmønster. Tanksystemet bør utformes slik at man kan optimalisere vannstrømmens egenskaper med akkurat riktig tempo i vannutskiftningen for de ulike fiskearter og størrelser. Skreddersydde løsninger Tankene som leveres av AKVA group kan spesialbygges med en hvilket som helst ønskelig diameter og høyde, hvilket gjør det mulig å oppnå perfekt utnyttelse av det tilgjengelige arealet på anlegget. Det anbefales generelt for hurtigsvømmende arter som f.eks. Atlanterhavslaks at man velger et forhold mellom diameter og dybde på ca. 3:1. Et forhold mellom diameter og dybde i dette området vil gi god selvrensing av tanken og samtidig gjøre det mulig å unngå at det oppstår en kraftig virvelstrøm i sentrum av tanken som ellers ville kunne fange fisken. Populære ståltanker med innvendig liner av polyetylen (PE). Tankene krever lite vedlikehold Alle tanker som leveres av Plastsveis er utstyrt med en innvendig liner av hard polyetylen, et sterkt vannavvisende materiale som bidrar til å holde tankene rene. Det er svært viktig å holde tankveggen ren som forebyggende tiltak mot fiskesykdommer. De potensielle farene som kan oppstå når tankveggen er skitten får for tiden stadig større oppmerksomhet hos vitenskapsmenn. De har nå vist at dette kan gi sykdomsfremkallende bakterier mulighet for å danne kolonier og vokse i antall, for deretter å infisere verdifull fisk. Den innvendige lineren er også svært glatt for å unngå at fisken blir skadet når den kommer i kontakt med tankveggen. Det ytre slimlaget og fiskeskjellene utgjør fiskens immunsystem, og en av de viktigste nøklene til å sikre en sunn og raskt voksende fisk er å hindre at det oppstår skade på beskyttelseslaget. Større tanker er forsterket med bølgeplater av stål for å oppnå ekstra sikkerhet og sikre at tanken beholder riktig form, samt at tankens hydrauliske egenskaper forblir optimale. Tankene våre kan integreres med et bredt utvalg av tankutstyr, som f.eks. oppsamler for død fisk, luftingssystem, miljøsensorikk, fôringssystem og overvåkingssystem for vannkvalitet. Flere tiårs erfaring kombinert med det mest avanserte utstyret for produksjon av tanker gjør det mulig å fabrikkere tanker i en hvilken som helst størrelse. Tankene fraktes i deler og har et relativt lavt fraktvolum, noe som bidrar til at tankene enkelt kan transporteres verden over. Tankene er enten av 100% polyetylen (som vist på bildet), eller ståltanker med en innvendig PE liner. Et klikkpåplass sikkerhetssystem hindrer fisken i å hoppe ut av tanken og tillater samtidig full utnyttelse av hele produksjonsvolumet Våre fageksperter vil alltid stå for monteringen av tankene på stedet for å sikre at hver eneste leveranse holder vår høye standard. Tankene kan enkelt spesialbygges med den diameter og høyde kundene måtte ønske. Gangveier av høy kvalitet og plattformer som gir et trygt og stabilt arbeidsmiljø og samtidig åpner for bedre utnyttelse av tilgjenglig areal

9 Brukervennlige polyetylentanker Kvalitet i hver minste detalj t a n k e r Siden 1999 har Plastsveis levert over 800 oppdrettstanker til ulike fiskeoppdrettere i Norge, Canada, Skottland og Færøyene til produksjon av torsk, kveite, gråsteinbit, arktisk røye, ørret og laks. I tillegg til å levere nye tanker har de installert innvendig belegg i ulike typer eksisterende tanker av fiberglass, betong og stål. Det er lett å foreta koblinger når man bruker PE både i rør og tankvegger/gulv. PEtanker er enkle å holde rene. Det er ikke nødvendig å bruke høytrykksutstyr. En standard tank kan leveres i en hvilken som helst størrelse opp til en diameter på 20 meter og en høyde på 6 meter. Større tanker kan leveres på forespørsel. Det har forekommet en rekke leveranser der kunden har ønsket en helt bestemt diameter og høyde for å få best mulig tilpassing til eksisterende bygninger/lokaliteter. En hvilken som helst forbindelse kan sveises, slik at man får et 100 % vanntett miljø. Urenheter og biofilm løsner svært lett på grunn av at overflaten oksiderer. Bruk av PE i tanker og rørsystemer medfører at koblinger blir lettere å utføre. Alle koblinger er sveiset og sikrer et 100 % vanntett system. AKVA group leverer ulike løsninger til vann ut og vann inn. Rørsystemet kan også spesialtilpasses i henhold til kundens ønsker. Vi har et bredt utvalg av sveisemaskiner for å kunne lage ulike rørsystem for fiskeoppdrettsanlegg av en hvilken som helst størrelse. Vi produserer også alle bend, trør og nødvendige rørdeler. Vi planlegger, utformer og bygger opp ulike landbaserte oppdrettsanlegg fra A til Å i nært samarbeid med våre kunder. Det finnes flere forskjellige konsepter for oppsamling av dødfisk. Vi kan levere dødfiskoppsamlere som plasseres både innenfor og utenfor tankene. Vi tilbyr komplette rørsystemer og tankanlegg inkludert røranlegg til transport av fisk og oppsamling av dødfisk. Vi leverer også spesialutstyr for enklere tilkobling til rørsystemet. Plastsveis er landets ledende produsent av moderne settefiskanlegg. Det innvendige belegget rulles sammen og kan transporteres i en kontainer, noe som gir lavere transportkostnader. Stålplatene leveres på transportpaller. Vi leverer ulike systemer for oppfanging av fisk. Rustfrie stålgitter med spalter er helt perfekte for høy vannstrøm. De selvrensende gitrene krever lite vedlikehold og har lang levetid. Tankløsninger for flere ulike filtre, som CO 2 lufting, mekanisk filter, UVfilter og biofilter kan leveres for de fleste typer oppdrettsanlegg

10 Polarcirkel polyetylenrør Vedlikeholdfrie og fleksible PE rør r ø r o p p l e g g AKVA group har i dag en av de mest moderne produksjonslinjene for polyetylenrør i Europa, og flere tusen kilometer med rør har blitt levert siden Rørene er rette trykkrør, laget av PEmaterialer som er spesielt egnet for tøff, daglig bruk under krevende værforhold, og er utviklet etter flere tiår med testing og forbedring. Polarcirkel rør leveres i en rekke modeller, fasonger og størrelser alt etter ønsker og behov, og har en rekke unike egenskaper sammenlignet med konkurrerende produkter, som f.eks.: Ingen korrosjon eller slitasje på grunn av elektrolytiske prosesser, og ingen risiko for angrep av levende organismer, alger, bakterier eller flercellede organismer som ikke er i stand til å feste seg på rørene. AKVA group tilbyr rørløsninger for vannforsyning, utvendig og innendørs bruk, rør og rørdeler til smoltanlegg og landbaserte oppdrettsanlegg. Vedlikeholdsfrie Polarcirkel rør AKVA group produserer PErør med en ny, avansert maskinpark og tilbyr komplette rørsystemer for både høye og lave trykkbelastninger. Kun råmaterialer av topp kvalitet blir benyttet, og full dokumentasjon av rørproduksjonsprosessen kan vises av et inline scanningsystem. Dette gir reduserte kostnader og sikrer en lang, vedlikeholdsfri levetid for våre produkter. Industri og produksjon De unike, rustfrie egenskapene, de kjemiske fortrinnene og ekstra lang levetid gjør at PErør har resultert i at både gruveselskaper og prosessindustrien har polyetylen som et klart førstevalg. Vann og avløp AKVA group tilbyr et bredt utvalg Polarcirkel PErør for vannforsyning og avløp, alle med topp kvalitet og fordeler som lekkasjesikkerhet, fleksibilitet, overflate fri for organismer og lang levetid Rør og rørdeler leveres til en rekke ulike bruksområder som f.eks.: Renseanlegg, vannforsyning, kjemikalier, giftige væsker, kloakksystemer, slam, matvarer og jordbruksprodukter. Alle installasjoner blir utført av sertifisert personell, og all montering av PE 100 rør blir nøye kontrollert. AKVA groups produksjon av Polarcirkelrør er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV), ISOEN 9001:2000 Standard og NSEN AKVA group leverer rør og rørdeler fra 20 mm helt opp til 1000 mm, utvendig diameter. Maskiner med avansert teknologi kan produsere eller skreddersy rør i ulike typer og størrelser, alt etter kundenes individuelle behov. Vi har et bredt spekter av Polarcirkel PE fôringslanger som kan leveres i ulike dimensjoner, veggtykkelser og lengder helt opp til 1000 meter

11 Et komplett utvalg Polarcirkel PE100 rør dimensjoner r ø r o p p l e g g Utvendig diameter sammenlignet med tykkelse/vekt pr. meter for SDR 177,4 OD mm SDR17 e (mm) SDR17 kg/m SDR13.6 e (mm) SDR13.6 kg/m SDR11 e (mm) SDR11 kg/m SDR9 e (mm) SDR9 kg/m SDR7.4 e (mm) SDR7.4 kg/m * 115.7* * 162.0* * 205.7* * 215.6* * 216.9* 90.9* 266.2* Nye maskiner og avansert teknologi gir rør og rørdeler med høy kvalitet. OD = Utvendig diameter e = Minimum tykkelse Kg/m = vekt pr. meter rør * Kontakt oss for flere detaljer AKVA group kan levere alt du trenger til en komplett PErørinstallasjon Segmentsveiste eller sprøytestøpte Polarcirkel PErørdeler inkluderer: Albuer, bend, Trør, plugger, overganger, siler, samlestokker, krager og flenser, elektromuffer etc. En mengde ulike størrelser fra 20 mm og helt opp til 800 mm i utvendig diameter. AKVA groups produksjon av Polarcirkelrør er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV), ISOEN 9001:2000 standard og NSEN

12 Mekaniske filtre Effektiv og pålitelig filtrering av partikler v a n n b e h a n d l i n g Mekaniske filtre for filtrering av innløpsvann, utløpsvann, filtrering i resirkuleringssystemer og gjenbrukssystemer. Nytt, UVsikkert polyetylendeksel Filtermasker på mikron (um) vil ofte være det beste valget til reduksjon av belastningen fra organisk materiale, med minimalt trykktap. Filtrering av anleggets innløpsvann vil sikre rent vann ved å redusere belastningen av organisk materiale fra utsiden og redusere effekten av inntrengende organismer. Mekanisk filtrering vil ofte være den mest effektive måten å behandle utløpsvann fra anlegg før utslipp, slik at fiskens avføring kan fjernes fra oppdrettsprosessen. I anlegg som bruker resirkulering er formålet med det mekaniske filteret å fjerne de organiske partiklene inne i systemet for å sikre lav og stabil konsentrasjon av organisk materiale slik at biofilteret fungerer optimalt til enhver tid. Nøkkelpunkter Trommelfilteret fjerner partikler fra fôrrester, fiskens avføring, osv. Meget effektiv motor med SEW gir og hastighetsregulering samt skånsom oppstart direkte på giret. Mer kapasitet pr. kvadratmeter filterflate enn man har sett tidligere. Perfekt drenering med minimal mengde slamvann for hver kubikkmeter filtrert vann. Lang levetid og er lett å skifte. Filteret er konstruert for å kunne tåle miljøutfordringer: Filtre til aggressivt varmt saltvann blir levert i dupleks stål eller AISI 316, og til bruk i kaldere ferskvannsmiljø kan man anvende mindre dyrt materiale, som AISI 304 stål. Høyeffektiv motor med SEW gir med regulering av hastighet og myk oppstart direkte på giret, intet behov for skjerming av kabel under installasjonen. Kraftig hovedkonstruksjon med trommel, ramme og dupleks kjededrift som gir både sterk og skånsom trekkkraft. Hoveddeksel, motordeksel og kjettingkasse av PE er fullstendig motstandsdyktig mot UVstråling, for å unngå korrosjonsproblemer. Standard monteringsløsning for installasjon av trykkpumpe til sprøyting direkte på filterrammen. På bestilling leveres kontrollutstyr til regulering av filterets arbeidsområde ved å måle det faktiske differensialtrykket dette gir dramatisk optimalisering av vann og energiforbruk. Effektiv filtrering sørger for lav og stabil belastning fra organisk materiale, og er derfor av avgjørende betydning for biofilterets ytelse. De nye mekaniske filtrene leveres nå verden over og blir installert og fulgt opp av dyktig teknisk personell. Den automatiske rengjøringsprosessen sørger for at behovet for vedlikehold er minimalt. AKVAconnect gir mulighet til å samle inn data og kombinere informasjon fra alle nivå i operasjonen

13 Ultrafiolette (UV) filtre Presise, bakteriebalanserte løsninger v a n n b e h a n l i n g Ny, innebygd UVløsning SmartRay er et nytt konseptssom integrerer våre velkjente produktstandarder og kontrollsystem med fleksibilitet og enkel installasjon. Vi tilbyr nå et desinfeksjonssystem til industribruk basert på UVstråling både for innkommende vann og i oppdrettsanleggets indre miljø. SmartRay systemet kan kobles sammen med AKVAconnect, vårt nye kontrollsystem som sikrer et unikt sikkerhetsnivå innen produksjon. En riktig beregnet dose UVstråling i henhold til vannets kvalitet til enhver tid vil justere og sørger for perfekt balanse mellom effektivitet og energiforbruk. Fra lavnivå UVfiltrering til full sterilisering av vannet Dette gjøres ved kun å slippe ultrafiolett lys (UV) til på en nøyaktig utregnet andel av vannstrømmen i hver sirkulasjonssløyfe. Det er en utbredt misforståelse at sterilisering av alt vannet vil kontrollere alle bakterieprosesser i oppdrettsenheten. Men ettersom bakterier vokser svært raskt på organisk materiale, ville sterilisering av vannet bare ha en destabiliserende effekt på systmet. Ved å utsette bare en del av vannstrømmen for UVstråling, får de sunne og nyttige bakteriene fra biofilteret anledning til å dominere og undertrykke sykdomsfremkallende bakterier. Dermed hindrer man at det bryter ut sykdom og gir optimal sikkerhet i biologisk sammenheng. Vannstrøm UVT Temperatursensor Ny innebygd UVløsning (SmartRay) Åpne kanaler, reservoarer Effektiv filtrering sikrer lav og stabil belastning fra organisk materiale og er av avgjørende betydning for biofilterets ytelse (Åpen UVløsning). UVlampene stråler med en bølgelengde på 254 nm som ødelegger alle vitale celleprosesser og DNA/RNAsyntesen. Eliminering av sykdomsfremkallende mikroorganismer UVstråling ved ulike nivå 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Dose (mj/cm 2 ) Saprolegnia, Sopp Cellevegg Cytoplasma membran ISA Infeksiøs Lakseanemi/ ISAV UV energi DNA tråd IPN Infeksiøs bukspyttkjertelnekrose/ipnv Vibrio Salmonicida/ Kaldtvannsvibriose UV løsning med 13 UV løsning med 13 UV løsning med 25 UV løsning med >4 rammer rammer rammer rammer Detaljerte UVdata leveres fra den nye AKVAconnect programvareplattformen. Vårt balanserte UVkonsept sikrer optimale forhold og gode levekår for fisken

14 Trykkpumper Perfekt avstemt vannstrøm v a n n b e h a n d l i n g Spesielt utformede pumper sikrer maksimal drift Alle komponenter i AKVA groups resirkulasjonssystem er omhyggelig konstruert for å sikre minimalt trykktap. Derfor trenger vannet kun å løftes et lite stykke av trykkpumpene for hver syklus. Pålitelig ytelse nesten vedlikeholdsfrie Flerbrukspumpe med sugeseksjon plassert i enden. Den ideelle løsning i oksygenkjegler som også kan anvendes ved CO 2 lufting. De svært pålitelige pumpene kan også leveres i saltvannsbestandig utførelse. Disse spesiallagede pumpene av propelltypen er også ekstremt effektive til løfting av store mengder vann ved lavt trykk, og en frekvenskontroll sikrer optimal omdreiningshastighet og lang levetid. Derfor kan også vannstrømmen i resirkulasjonssystemet avstemmes perfekt i henhold til biomassen. Industrielle kvalitetspumper fra AKVA group er ekstra driftssikre og krever lite vedlikehold. Flertrinns sentrifugalpumpe Er perfekt til vasking og rengjøring av trommelfiltre. Pumpens vannstrøm drives av en propell. Konstruert for CO 2 lufting. Pumpemodeller (Grundfos) KPL Aksialstrøm propellpumper NB Etttrinns endsuction pumper CR Flertrinns sentrifugalpumper Fordeler: Smart valg til CO 2 lufting Turbulence Optimiser med beste hydrauliske effektivitet, helt opp til 85% Høyspenningsmotor gir lavere installasjonskostnader Høypresisjonspropell konstruert i ett materialstykke med stømlinje Ideell i oksygenkjegler Optimal hydraulikk i pumpehuset og hjulet for uhindret væskestrøm Oring forsegling mellom pumpehus og deksel hindrer lekkasjer Pumpehus, pumpehjul og slitering i ulike materialer gir mye bedre korrosjonsbeskyttelse. Perfekt vaskepumpe til rengjøring av trommelfilter Leveres med effektiv Blueflux IE3 motor som senker energiutgiftene Fleksibel multiflens som passer en rekke ulike standardkoblinger Unikt utformet akselforselgling som gir økt driftssikkerhet og redusert nedetid. form gir redusert tilstopping. Tekniske data: Motorstørrelse: kw (opp til 850 kw*) 0,55 to 200 kw kw Vanngjennomstrømning: 9.200l/s ( m 3 /h) Opp til 1450 m 3 /h Maks. 180 m 3 /h Trykk: 10 m 150 m Maks. 400 m Maks./min. temperatur: 0 to +40 C 25 to +140 C 40 C to +180 C Utløpsdiameter: Up to 2200 mm DN32 DN250 Opp til DIN 150 Maks. installasjonsdybde: 20 m Maks. hydraulisk effekt: 87% 88,5% 80% Maks. trykk: 16/25 bar systemtrykk 24 bar driftstrykk AKVA group kan tilby de beste pumpene som finnes på markedet. Varianter: Bruksområder: Propell kan leveres i en rekke ulike materialer. Sensorer til overvåking av pumpen, vibrasjoner i lageret og vann i olje. CO 2 lufting * Kan leveres på forespørsel Leveres med flere ulike typer akselforsegling og i ulike materialer. Saltvannsimpregnering/belegg på forespørsel Oksygenkjegler Løftepumper for CO 2 lufting Støpejern To typer rustfritt stål Titanium Vaskepumpe til rengjøring av trommelfilter 26 27

15 CO 2 lufting Bedre CO v a n n b e h a n d l i n g 2 lufting og høyere ph verdier Presis stabilisering av CO 2 For å kunne produsere sunn og hurtigvoksende fisk er det avgjørende betydning å ha kontroll på karbondioksydkonsentrasjonen, både i oppdrettsanlegg basert på gjennomstrømning og resirkulering. AKVA group har lang erfaring innen utvikling av systemer for CO 2 lufting for både ferskvanns og saltvannsarter. Bruk av kompositt og PEmaterialer med vannavstøtende egenskaper sikrer lavt behov for vedlikehold og produkter med lang levetid også i saltvann. Lufteren kan også være en integrert del av hver enkelt tank, installert inne i selve tanken eller like utenfor. CO 2 konseptet er basert på bruk av et stort overflateområde til diffusjon av gass fra vann til luft. Negativt trykk inne i lufteren trekker enda mer CO 2 ut av vannet. I tillegg sørger den innebygde ventilasjonen for å fjerne fuktighet og alle gasser som trekkes ut fra bygningen, noe som i betydelig grad forbedrer effektiviteten i lufteprosessen samt de ansattes arbeidsmiljø. Modulariserte luftere i polyetylen med aktiv ventilasjon kan leveres i flere ulike størrelser. Lufteren sørger for effektiv fjerning av CO 2 med lave energiutgifter, inkludert effektiv lufting av nitrogen. Lufterens virkningsgrad vil også redusere det totale gasstrykket i vannet, slik at oksygenet diffuserer lettere. Dette reduserer forbruket av både energi og oksygen. Ved å installere en lufter vil CO 2 nivået falle betydelig, og bli mer stabilt. Lave og stabile CO 2 nivå har nå gitt dokumentert effekt på både fiskens trivsel, utnyttelse av foret og vekst. Ved å levere den mest effektive lufteren på markedet er AKVA group også i stand til å tilby de beste CO 2 nivåene til lavest mulig driftskostnader. 20 mg CO 2 15 mg CO 2 Vannstrøm CO 2 lufter behandling Et lavt, stabilt CO 2 nivå er en av de viktigste kriterier for suksess i kommersiell oppdrettsvirksomhet. Sikkerhetsnivå: 15 mg CO 2 10 mg CO 2 5 mg CO 2 Lufterens høye effektivitet tillater også bruk av høyere phverdier, noe som er optimalt for fiskens velbefinnende og for bakteriene som lever i biofilteret

The global leader in aquaculture technology

The global leader in aquaculture technology The global leader in aquaculture technology Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens

Detaljer

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com Merdbasert & Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA group-cage Farming-N-08.11 N-AKVAgroup-24 page catalogue-20140711 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner Trygge og innovative

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge The global leader in aquaculture technology Resirkulering status og driftserfaringer i Norge AKVA group ASA Ole Gabriel Kverneland Agenda Kort om resirkulering Hva skjer i markedet? Vannkvalitetsmålinger

Detaljer

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi The global Your partner leader in aquaculture technology Helgeland Plast AS Hvem er vi og hva gjør vi Kort historikk og status Grunnlagt som en ny plast avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk i 1969 Ordinær

Detaljer

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS STERNER AS Vannbehandling til settefisk Kultiveringsmøtet 2013 12-14 mars. - VOSS Hovedkontoret ligger på Ski, utenfor Oslo (13 ansatte) Avdelingskontorer i Bergen (5 ansatte) og på Leknes i Lofoten (4

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Ole Gabriel Kverneland Salgssjef Landbasert / M. Sc. Aquaculture Biology Kort om meg M.Sc Havbruksbiologi fra UiB 7 år i AKVA group med fokus

Detaljer

"Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden"

Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden "Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden" Øyvind Prestvik, 1 Tydalsfisk 2 Felles utfordringer Verken utstyrsleverandører eller utbygger hadde kompetanse

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Fôringsflåter for ethvert behov

Fôringsflåter for ethvert behov Fôringsflåter for ethvert behov AKVA group Feed Barges, N - 5.01.1 - www.khvic.no www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner AKVA group har levert mer enn 250 forflåter verden over

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

CASAFLEX. Rør for tilkobling av fjernvarme til bygg. RØRSYSTEMER Fleksible løsninger

CASAFLEX. Rør for tilkobling av fjernvarme til bygg. RØRSYSTEMER Fleksible løsninger CASAFLEX Rør for tilkobling av fjernvarme til bygg RØRSYSTEMER Fleksible løsninger CASAFLEX rørsystemet CASAFLEX rørsystem CASAFLEX er et fleksibelt, og selvkompenserende rørsystem med ett eller to medierør.

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

1 INNHOLD. Teknikervej 14 Fax +45 75 51 42 11. Denmark@akvagroup.com. Page 1 of 6. AKVA group Denmark A/S Tel +45 75 51 32 11

1 INNHOLD. Teknikervej 14 Fax +45 75 51 42 11. Denmark@akvagroup.com. Page 1 of 6. AKVA group Denmark A/S Tel +45 75 51 32 11 Risikovurdering Resirkulering Nord Norsk Smolt AS 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Introduksjon... 2 3 Risikofaktorer i RAS... 3 3.1 Inntaksvann... 3 3.1.1 Patogener... 3 3.1.2 Fluktuasjoner i vannkjemi... 3

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI PACIFIC E - EG PUSTELUFT i henhold til DIN EN 12021 Kapasitet l/min 160-230 - 270-300 - -350 m 3 t 9,6-13,8-16,2-18 - 21 Trykk Kvalitet Ytelse Økonomisk TRYKK BAR 225 / 330 PSI 3250 / 4800 Kvalitetssystem

Detaljer

MULIGHETENES TANKSYSTEM

MULIGHETENES TANKSYSTEM MULIGHETENES TANKSYSTEM VA OPPDRETT FOREDLING INDUSTRI OFFSHORE NÆRINGSMIDDEL MILJØ ENERGI www.brimer.no 2 MULIGHETENES TANKSYSTEM Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann HAVBRUK Utstyr for vasking under vann Tilpasset forskjellig typer installasjoner Pontonger Merderinger Landganger Brygger Flåtesider Og andre undervannsinstallasjoner works for you MARINE_HPW_Broc_NO ny.indd

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Nederman Næravsugsett

Nederman Næravsugsett Nederman Næravsugsett Nedermans næravsugssystemer kan brukes i de fleste miljøer - fra montringsstasjoner med fjerning av lodderøyk, til laboratorier hvor beskyttelse mot svært korroderende eller skadelige

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs?

Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs? Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs? Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 5. - 6. februar 2008 16 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi AquaOptima ble stiftet i 1993. Basert på

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Fellesforskrift for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Detaljer

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner: GREASOLUX - et produkt som gir løsninger til problemer forårsaket av fett i avløpsvann behandling Industrielt og kommunalt avfall forurenset med fett - et hyppig problem for selskaper å opprettholde avløpsvann

Detaljer

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon.

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon. Luft til luft varmepumpe Uten utedel - enkel installasjon. Olimpia Splendid teknologi DC Inverter Med Unico har Olimpia Spendid funnet opp og perfeksjonert monovolum luftkondisjoneringsanlegg som nå leveres

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR WHEEL WASHER Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk 2 3 Gjørmete dekk er en belastning for miljøet og kan skape alvorlige uhell. Nå er løsningen her 4 5 SATEMA introduserer Wheel washer på det nordiske

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Diskfilterløsninger 91000654

Diskfilterløsninger 91000654 91000654 Diskfilterløsninger Teknologi AZUD har en rekke viktige patenter og innovasjoner bak seg. Fra starten av ble det satt av menneskelige- og økonomiske ressurser til å utføre de forskningsprosjektene

Detaljer

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES?

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? Prof. Victor Øiestad dr.philos. Akvaplan-niva - Spaniakontoret victor@akvaplan.niva.no

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING Always with you 2 GETINGE WD14 TABLO DET HANDLER BARE OM TID Små avdelinger og klinikker har store krav når det gjelder å kunne bruke instrumenter

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER

WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER WF 65-75 - 100-135 - 150-165 - 185-235 - 305 WF: Maskiner for fastbolting med frekvensstyring

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR Always with you 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort

Detaljer

AutoRotor Magnum 40. Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge

AutoRotor Magnum 40. Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge AutoRotor Magnum 40 Den avrundede løsningen som gir deg en suveren effektivitet og komfort GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge GEA Farm Technologies Førstevalget. Auto Rotor Magnum 40 - Topprestasjoner

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

1.3 Komponenter i resirkuleringsystem for produksjon av rotatoriekulturer med høy tetthet

1.3 Komponenter i resirkuleringsystem for produksjon av rotatoriekulturer med høy tetthet Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk 1.3 Komponenter i resirkuleringsystem for produksjon av rotatoriekulturer med høy tetthet Jose Rainuzzo Arne Kjøsnes

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 INNSIKTEN UTGJØR FORSKJELLEN Hver gang vi utvikler et nytt produkt, baserer

Detaljer

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser I vårt element Vann er vårt element. Mer enn 100 ansatte jobber for uavhengige og familieeide HydroGroup, som omfatter Hydro-Elektrik GmbH i Ravensburg, RWT GmbH i Gütersloh og Hydro-Elektrik AS i Norge.

Detaljer

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU K-FLEX SOLAR SYSTEM KOMPLETT UTVALG AV ISOLASJONSPRODUKTER FOR SOLVARMESYSTEMER RASK & ENKEL INSTALLASJON UV-BESTANDIG UTFORMET SPESIELT FOR SOLFANGERE L'ISOLANTE K-FLEX TILBYR ET KOMPLETT UTVALG AV PRODUKTER

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER Patentbeskyttet dreiemomentskontroll Den intelligente forskjellen MORE BRAIN Trykktetning Forskjellen ligger i detaljene. DREHMOMENT- KONTROLLE DICHTHEITS- PRÜFUNG

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 HF 150 - HF 185 - HF 234 - HF 304 Dør Store dører med hele 40 cm diameter, forenkler inn/utlastning Kraftige hengsler Rustfritt materiale i matt

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

DUST-FIGHTER. Maskinen som reduserer støv på arbeidsplassen. Tenk helse, miljø og sikkerhet for deg og dine ansatte! www.satema.no

DUST-FIGHTER. Maskinen som reduserer støv på arbeidsplassen. Tenk helse, miljø og sikkerhet for deg og dine ansatte! www.satema.no DUST-FIGHTER Maskinen som reduserer støv på arbeidsplassen Tenk helse, miljø og sikkerhet for deg og dine ansatte! 2 3 Ny, innovativ maskin som reduserer støv på arbeidsplassen Betong og steinstøv er helsefarlig-

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat Dyrevernlovens 2 Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

SEPAR FILTER SEPAR 2000 SEPAR 2000

SEPAR FILTER SEPAR 2000 SEPAR 2000 2000 2000 er et kombinert vannseparator og brennstoffilter for dieselbrennstoff. Et helt nytt flertrinns sentrifugalsystem sikrer 100% løsning på problemer med vann og partikler i brennstoff. 2000 tilbyr:

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

NAUTILUS Nedsenkbare pumper

NAUTILUS Nedsenkbare pumper NAUTILUS Nedsenkbare pumper Testet og sertifisert etter DIN 14425 Den letteste nedsenkbare pumpe i sin klasse Velprøvd og pålitelig Rosenbauer pumpeteknologi Rosenbauer NAUTILUS NAUTILUS Nedsenkbare pumper

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer