Sun & Wind Bio & Hydro Nuclear Fossile fuel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sun & Wind Bio & Hydro Nuclear Fossile fuel"

Transkript

1 Sun & Wind Bio & Hydro Nuclear Fossile fuel

2 Svein Nøvik Senior Research Scientist / Reactor and fuel physicist Criticality Officer

3 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

4 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

5 Haldenreaktoren - HBWR Outlet Coolant Thermocouples Fuel centre line Thermocouple (TF) Double He- 3 Coil Fu Neutron el Detector (V-type) Diameter ro Gauge d Differential Transformer (LVDT) (here used as Cladding Extensometer) Shroud (Ø 73/71mm) Inlet Coolant Thermocouples Inlet Turbine Flowmeter Calibration Valve

6 Institutt for energiteknikk OECD HALDEN REACTOR PROJECT

7 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

8 Radioaktivitet Ustabile atomkjerner sender ut ioniserende stråling (slår ut elektroner der de treffer) Tre typer: Alfa-stråling (α to protoner og to nøytroner) Beta-stråling (β elektroner) Gamma-stråling (γ - elektromagnetisk stråling) Årlig strålingsdose i Norge er ca 4,2 msv (millisievert)

9 Energi fra fisjon 2 E mc Albert Einstein ( ) Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, men den kan bli overført fra en form til en annen. Fisjon ble først oppdaget i 1938 av : Lise Meitner, Otto Hahn og Fritz Strassmann

10 Number of protons Chart of Nuclides About 3000 isotopes Number of neutrons Fissile isotopes (to be used in thermal reactors) U-233 U-235 Pu-239 Svein Nøvik

11 Chicago Pile Desember 1942 Verdens første reaktor drevet med kjedereaksjoner av fisjoner: Reaktoren går kritisk Enrico Fermi ( ) S afety C ontrol R od A xe M an

12 Fremstilling av uran til energiproduksjon Gruvedrift Torbernite UO 2 Autunite Bekblende UF 6 Uranmetall U Anrikning med sentrifuger eller gassdiffusjon

13 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

14 Reaktorbrensel Naturlig uran Isotop anrikning Uran i reaktorbrensel 0,7% U ,3% U-238 4% U % U-238

15 Kjernekraftverk

16 Mye brukte reaktortyper KOKVANNSREAKTOR Boiling Water Reactor (BWR) 86 stk TRYKKVANNSREAKTOR Pressurized Water Reactor (PWR) 266 stk CANDU (Canadian Deuterium Uranium) PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) 45 stk

17 Reactor types

18 IFEs research reactors vs. commercial power reactor (PWR) Comparison of technical data JEEP II HBWR PWR Thermal Power: 2 MW 20 MW 3000 MW Coolant Temperature: C 240 C 290/330 C Pressure: 1 bar 34 bar 155 bar Moderator/Coolant: D 2 O D 2 O H 2 O Fuel Elements: 19 ~ 110 ( max ~ 300) 160 (bundles) Enrichment (U-235) 3.5 w% max 20 w% 3-4 w% Height of core 90 cm 80 cm 360 cm UO2-amount: 253 kg 500 kg kg Neutron flux: n cm 2 s n cm 2 s-1 ~ n cm 2 s

19 Et kraftverk kan produsere 3000 MWt ~1000 MWe (Halden-reaktoren produserer 20 MW) Video Video

20 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

21 Energy in The World Electricity Generation by Fuel 1843 Mtoe Total Primary Energy Supply (Olje,gas and coal ~ 81 % ) Total Final Consumption (Olje,gas and coal ~ 78 % ) **Other includes geothermal, solar, wind, heat, etc. ***Other includes geothermal, solar, wind, biofuels and waste, and heat.

22 Energy in The World Total Final Consumption (Olje,gas and coal ~ 78 % )

23 NUCLEAR ELECTRICITY GENERATION REACTORS OPERABLE Reaktorer REACTORS UNDER CONSTRUCTION REACTORS PLANNED REACTORS PROPOSED i drift MWe / under bygging MWe / planlagt URANIU M REQUIRE D 2011 May 2013 May 2013 May 2013 May TWh % e No. MWe net No. gross No. gross No. MWe gross tonnes U El.Norway 125 TWh El.World TWh Svein Nøvik 23

24

25 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

26 Uran Felles rapport fra OECD/NEA og IAEA: Verdens uranforekomster vil dekke brenselsbehovet til kjernekraft med dagens teknologi og forbruk i minst 200 år. Kjente uranforekomster med kostnader under ca 650 kr/kg Ny teknologi kan gi brensel for mange tusen år. Formeringsreaktorer (breeder) som utnytter U-238 og Th-232

27 Sikkerhetsfaktorer Internt OECD Halden Reactor Project Tekniske Normaldrift Vedlikehold Feilsituasjoner Mennske Prosesstyring Operatørfeil Prosedyrefeil / mangler Kompetanse Kommunikasjon og psykososiale forhold Eksternt Natur Jordskjelv. Skred. Tsunami. Vulkanutbrudd. Meteorologiske fenomen. Flom. Meteorer... Menneske Terrorhandlinger. Krig... (Misbruk av fissilt materiale) Samfunn Nasjonalt Politisk: Maktstruktur, stabilitet, økonomi Ansvarsplassering Kompetanse Ressurstilgang Energiavhengighet Internasjonalt Samarbeid, myndighet, kontroll

28 Plassering av kjernekraftverk

29 Restvarme etter shutdown Tid etter shut-down Resterende effekt % MW Full Power sek 6, time 1, døgn 0, måned 0,2 5 8 måneder 0,1 2,

30 Radiotoxicity

31 Det internasjonalt aksepterte konseptet for sikring av brukt reaktorbrensel - geologisk dypdeponering etter barriereprinsippet - valgte løsninger i Finland og i Sverige Kapslingsrør Brukt reaktorbrensel Deponi for brukt reaktorbrensel 500 m Brenselbrikett av urandioksid Kobberkapsel med innsats av støpejern Krystallinsk grunnfjell Deponeringstunneler Nedre del av dypdeponiet

32 Kull Kraftverk på 1500 MWe : Forbruker ca 8 tonn kull pr minutt Avgir ca 25 tonn CO 2 pr minutt Verden har kullreserver for mer enn 200 år

33 1500 MWe tilsvarer ca 1600 store (3,6 MW) vindmøller En rekke fra Oslo til Trondheim med avstand 330 m (I bildet er det ca 400 møller)

34 KULL 7,5 tonn OLJE 34 fat á 200 liter (5,5 tonn) VED 16 favner (13 tonn) URAN 60 gram

35

36 Antall dødsfall som følge av helseskader pr TWh for elkraft produksjon i EU EUs ExternE-project / Paul Scherrer Institute, PSI,

37 Antall akutte dødsfall i store ulykker per TWh for de viktigste elkaftkilder. Verdiene gjelder for hele verden i perioden 1969 til EUs ExternE-project / Paul Scherrer Institute, PSI,

38 Kjernekraft i dag og potensialet for kommende generasjoner Halden reaktoren Fisjon Teknologien i dagens kjernekraft Kjernekraft i dagens energiforsyning Resurser, miljø og sikkerhet (risiko) Kjernekraft i framtiden / Thorium.

39 Bruk av kjernekraft i framtiden

40 El-kraft produksjon i 2050

41 Teknologisk utvikling innen kjernekraft

42 1000 year year

43 The closed nuclear fuel cycle

44 Thorium is fertile material - not fissile as Thorium must be converted to fissile material : Reactor Th n Th-233 Pa-233 ( y) 22 min 27 d In uranium fuel the analog process will occur: Reactor U n U-239 Np-239 ( y) 24 mi 2,4 d Svein Nøvik

45 Reactor fuel U ,30 % Natural URANIUM U-238 not burnable Must be converted to Pu239 U-238+n U-239 U-235 0,70 % Existing reactors 23.4 m Np β 2.4 d Pu β Gen IV reaktorer and reprocessing of fuel Th-232+n Th m Pa β 27 d U β Natural THORIUM Th % Th-232 not burnable Must be converted to U-233 Svein Nøvik

46 Breeder (Norsk: Formerings-reaktor) U ,30 % Natural URANIUM U-238+n U-239 U-235 0,70 % Existing reactors 23.4 m Np β 2.4 d Pu β Gen IV reaktorer and reprocessing of fuel Th-232+n Th m Pa β 27 d U β Natural THORIUM Th % Existing reactors Svein Nøvik

47 Thorium Ny teknologi kan gi reaktorbrensel i uoverskuelig tid

48

49 Hvordan utnytte thorium. En mulighet er saltsmeltereaktor. 7.4 MWth Molten-Salt Reactor Experiment ( )

50 Hvordan utnytte thorium. En mulighet er saltsmeltereaktor. 7.4 MWth Molten-Salt Reactor Experiment ( )

51 Kunnskap og informasjon om kjernekraft Informasjon Informasjonsformidlere har ofte for lite kunnskap. Informasjonsformidlere har ofte forutinntatte holdninger. Kronisk motstand fra miljøorganisasjoner. Informasjon blir ofte gitt med en hensikt om å skape et negativt inntrykk («skremselspropaganda» i media). Utfordringer med å formidle kunnskap Krever mye kunnskap for å ha god forståelse. Kjernekraft blir assosiert med atomvåpen og krig. Vanskelig å formidle sannsynlighet og konsekvens ved uhell. Radioaktivitet er ukjent og en usynlig fare. Tidsperspektiv på lagring av brukt brensel

52 SLUTT

IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88

IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88 IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88 IFE/KR/B-88/00» V KJERNEKRAFT - STATUS 00 UTVIXLINa 1987/88 AV ROLF UN0J1RDE SEPTEMBER I988 INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, KJELLER ITGIVEB Institutt

Detaljer

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft Positive og Negative sider ved Kjernekraft Av: Markus Nielsen og Jan Henning Thorsen 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Atomkraftverkets virkemåte...4 Kjernekraft, Hvilke Muligheter?...4 Økonomi...5 Atomkraft

Detaljer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Strålevern Rapport 2005:13 Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Larsen

Detaljer

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN RAPPORT 1310 Helge Bremnes, Knut Peder Heen og Arild Hervik UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN Helge

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Handlingsplanen for atomsaker

Handlingsplanen for atomsaker StrålevernRapport 1996:1 NO9700088 Handlingsplanen for atomsaker Atomsikkerhetsprosjektene 1995 Carl-Erik Christoffersen (red.) Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Årsrapport 2006. Innledning. Aktiviteter

Årsrapport 2006. Innledning. Aktiviteter Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Kjerne- og partikkelforskning (KJERNPAR) Virkeperiode: 2006-2011 Programmets hovedmål: KJERNPAR er en samling av tre prosjekter som alle er relatert til den

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS Lindesnesseminaret Smøla 2006 Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS 12,000 Installed Wind Power in the World - Annual and Cumulative - 60,000 10,000 50,000 8,000 40,000 MW per year 6,000 4,000 30,000

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Av Kjell Roland Daglig leder, Norfund Norsk Bistandsforum 07. februar 2011 Agenda Fornybar

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Unge Høyres Regionkonferanse Kristiansund 25. mars 2007 AFF Benchmarking 2003 Leverandørene

Detaljer