MONO. Løft til en ny hverdag. I utgangspunktet hadde Rana Industriterminal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONO. Løft til en ny hverdag. I utgangspunktet hadde Rana Industriterminal"

Transkript

1 MONO EN kanal for næringslivet 2/2014 Løft til en ny hverdag I utgangspunktet hadde Rana Industriterminal ikke sett for seg at offshoreringvirkningene skulle nå dem, men nå ser daglig leder Pål Høsøien fram mot travle tider. Likevel er det tøft for lokale bedrifter å vinne gjennom for å få kontrakter. Side 6 10 Parkutvikler Okstindan natur- og kulturpark skal sette Hemnes kommune på kartet. Side 11 Bygging pågår Entreprenørene har mange prosjekter på gang i ranaregionen. Side Et medlemsmagasin fra:

2 LEDER Hvordan skape den gode byen? Den nye kommunedelplanen for Mo og omegn skal legge føringer for arealutnyttelsen i Mo i Rana i årene som kommer. Spørsmålet som vekker størst engasjement er om detaljhandelen skal foregå innenfor dagens sentrumsgrense eller om grensen skal endres/ utvides. Det er et sunt tegn at folk bryr seg om stedsutvikling og fremmer sine synspunkt for hvordan vi kan skape den gode byen, men begynner vi ikke i feil ende når vi diskuterer arealplanen før vi har en byplan som viser hva vi vil med byen vår? Næringsforeningen er opptatt av at sentrumsutvikling, regionalt handelssenter og infrastruktur ses i sammenheng, og ikke planlegges stykkevis og delt. Jeg etterlyser derfor en mer helhetlig strategi for hvordan Mo i Rana og regionen skal fremstå som bærekraftig og attraktiv for næringsetablering, bosetting og besøkende. En helhetlig, overordnet plan for å synliggjøre våre konkurransefortrinn og kvaliteter, gjerne med forpliktende økonomisk samarbeid mellom kommune og næringsliv. Muligens må vi tenke helt nytt for å lykkes i framtiden. Starter vi med en felles overordnet strategi og tett bebygd by har vi trolig større sjanse for å lykkes. Ranaregionen Næringsforening Daglig leder Trine Rimer Utgiver: Ranaregionen Næringsforening (RNF) Ansvarlig redaktør: Trine Rimer Opplag: 1200 Redaksjon: Mye i media AS; Elin Rønning Eldbjørg Fagerjord Geir Vea Grafisk produksjon: Mye i media MYME0352 Foto: Rami Abood Skonseng Neste utgave: Juni 2014 Distribusjon: Alle medlemsbedrifter i RNF, politikere og Mo i Rana Lufthavn MONO et magasin for næringslivet i Rana-regionen Annonsepriser: 1/1 side ,- 1/2 side 8 800,- Bakside ,- Kvartside 5 850,- Annonsereportasjer ,- Annonsekontakt Marianne Jensen, tlf Pris for medlemskap i RNF finner du på Ranaregionen Næringsforening Campus Helgeland, Torggata 1B, 8622 Mo i Rana Telefon: Postadresse: Postboks Mo i Rana e-post: Tips oss! Har du en sak du mener vi bør skrive om? Tips oss gjerne! Ta kontakt med: Mye i media på telefon eller på e-post eller kontakt RNF.

3 innhold Side 4-5: Litt om mye Side 6-10 : Offshore Side 11: Store park-planer Side 12-13: RNF om sentrumsutvikling Side : Her bygges! Side 16-17: Heltidskunstner Facebook avgjørende for businessen. Side 18: Nytt om navn Side 19: Ny i RNF Som medlem i RNF får du: Kontakt med det største forumet for bedrifter i Rana. Bidra sammen med andre til næringsutvikling i Rana og omegn. Delta på de viktigste møteplassene for bedrifter i regionen. Tilgang til viktig og nyttig informasjon om det som skjer i næringslivet. Næringslivets viktigste møteplass Hvis du jobber i næringslivet i Rana og omegn, kan RNF være et viktig nettverk for å treffe de mest toneangivende næringsaktørene i regionen og knytte kontakt med samarbeidspartnere og kunder. Foreningen tilbyr faglig inspirasjon og sosiale møteplasser, og er den nest største næringsforeningen i Nord-Norge med vel 400 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser og konkurransekraft. Vil du bli medlem eller vite mer om oss, kan du klikke deg inn på foreningens hjemmeside

4 Ledelse i front 7. mai starter Ledelse i front på Helgeland, et lederutviklingsprogram som setter fokus på lederskap i praksis. Nordnorsk lederutvikling er kursarrangør. Kurset er rettet mot første ledernivå i bedriftene. Det er imidlertid en fordel at deltakerne har arbeidet ei tid i en lederfunksjon. Målet med Ledelse i front er å gjøre lederen tryggere på sin egen rolle, samt utvikle nyttige ferdigheter og metoder i godt lederskap. Dette lederutviklingsprogrammet kjøres vanligvis i Bodø, Tromsø og Oslo, og ble sist arrangert på Helgeland i Ledelse i Front, Helgeland arrangeres over tre samlinger, der to er i Mo i Rana og en i Mosjøen. Næringslivet støtter blomsterby Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening gikk tidligere i vinter ut med en forespørsel til næringslivet om å revitalisere Mo i Rana som blomsterby. Jeg har satt i gang arbeidet i gartneriet for at vi skal få blomster klare til sommeren. Så får vi se på responsen fra næringslivet framover hvor omfattende beplantningen blir det som koster mest i denne prosessen er sesongarbeiderne som vi må ha for å plante blomster og sørge for vedlikehold utover sommeren, sier anleggsgartner Anita Lauvås i Rana kommune. Tidligere har det vært plantet fra Båsmoparken til Smiley-bedet ved Mosenteret. Anleggsgartneren er fornøyd med å være i gang i gartneriet igjen. Jeg får så utrolig mange gode tilbakemeldinger, forteller hun. Vil du være med på blomsteravtalen, kontakt eller gi beskjed til Trine Rimer i RNF. E N K A N AL FO R N Æ R I N G S L I VE T 2 / MONO Vil vekke ungdommelig skapertrang Løft til en ny hverdag I utgangspunktet hadde Rana Industriterminal ikke sett for seg at offshoreringvirkningene skulle nå dem, men nå ser daglig leder Pål Høsøien fram mot travle tider. Likevel er det tøft for lokale bedrifter å vinne gjennom for å få kontrakter. Side 6 10 PARKUTVIKLER BYGGING PÅGÅR Okstindan natur- og kulturpark skal sette Hemnes kommune på kartet. Entreprenørene har mange prosjekter på gang i ranaregionen. Side 11 Side Et medlemsmagasin fra: Mono, det ferske magasinet du holder i hånda, er næringslivets eneste felles kanal i distriktet derav navnet Mono. Her får Rana Nærings forenings medlemmer komme til orde og du kan lese om stoffområder som er aktuelle for næringslivet i Rana og omegn. For å vekke interessen for kulturelle fag hos ungdom i Nord-Norge setter Spiren Design og Foto AS ideen om Spirens Sommerskole ut i livet. Vi ønsker å gi ungdom muligheten til å bli kreative idéløsere i sin utdanning, i sitt yrke og i samfunnslivet generelt, sier prosjektleder Iren Beathe Teigen. På Spirens Sommerskole tilbys kurs innenfor fire kreative disipliner: foto/film, dans, kunst og design for barn og unge i alderen år fra hele Nordland. Sommerskolen går over fem dager i begynnelsen av juli 2014 og vil huse i overkant av 40 deltakere fra hele fylket. Stedet er Konsvik barne- og ungdomsskole i Lurøy kommune. Når man jobber innenfor kreative fag, lærer man seg å se muligheter i stedet for problemer. Det er en holdning som er nyttig uansett hvilket yrke man velger seg senere i livet. For å arrangere kursene har bedriften fått med seg fagpersonell som har erfaring med ungdomsarbeid, og som har høy kompetanse innenfor sine fagfelt. Yvonne Rosten er fagleder for kunst, Håvard Nystad og SeNor er fagleder for foto/ film, Therese Jürgensen og Kraft Dansekompani er fagleder for dans, mens Mette Marit Breivik og Spiren Design er fagleder for design. Lurøy kommune har gått inn som eier av prosjektet, og Nordland fylkeskommune støtter prosjektet med , i tillegg til de som kommunen selv har gått inn med. Indre Helgeland Regionråd støtter prosjektet med , i tillegg til sponsorer fra hele fylket. Formidler sommerjobb Sommerjobbmessa har vært gjennomført siden 2010 med stor suksess og gode erfaringer. Så også årets, som ble arrangert i samfunnssalen 26. mars. NAV Rana og Rana kommune sto som arrangør med hjelp fra Ranaregionen Næringsforening. Elever fra videregående skoler deltok, og hadde anledning til å levere CV. I tillegg var elever fra 10. klasse ved Mo ungdomsskole og ungdom i alderen 16 til 24 år med tilknytning til NAV invitert.

5 Mange gode stedskvaliteter Ranaregionen er med i et nyoppstartet byregionprogram sammen med 32 andre byregioner i landet. Utviklingsprogrammet er en tilskuddsordning som skal bidra til økt kunnskap om samspillet mellom by og omland Programmet er delt opp i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at fase 1 hovedsakelig skal gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år og gjennomføres i KMD har satt av 27 millioner kroner til fase 1, av disse er Ranaregionen tildelt kroner. Sjøfronten i Mo i Rana Arkitektgruppen Cubus som vant konkurransen om å utvikle strandpromenaden og sjøfronten kommer til Mo i Rana i april for å presentere planene sine. Vi ser fram til å høre hvordan strandpromenaden kan styrke byens identitet og åpne for nye tanker om byutvikling. Følg med på rananf.n0 Lurer du på hva som skjer, hvor og når i regi av Ranaregionen Næringsforening? Du får full oversikt over RNFs aktiviteter på rananf.no. Arne Langseth fra Indre Helgeland Regionråd og Maiken Hauknes fra Rana Utviklingsselskap deltok på oppstartsamlingen 18. mars sammen med Ranaregionen Næringsforeningen. De er opptatt av å skape gode nettverk og kartlegge alle de gode stedskvalitetene regionen vår har å by på. 20. og 21. mai møtes prosjektgruppene på Rica Hell i Stjørdal for å konkretisere handlingsplanen for fase 1. Kjemper for differensiert arbeidsgiveravgift Regjeringen foreslår en videreføring av dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Samtidig gjøres det sektorunntak for transport, energi, finans- og forsikring med flere, som rammer Nord-Norge. Disse sektorene pålegges full arbeidsgiveravgift på 14.1 prosent fra 1. juli Redusert arbeidsgiveravgift skal kompensere for våre avstandsulemper. Vi er derfor bekymret for de næringene som nå får full arbeidsgiveravgift. For eksempel er transportsektoren allerede sterkt utsatt for konkurranse fra utenlandske transportselskap. Økning i arbeidsgiveravgiften kan svekke landsdelens konkurranseevne, om ikke regjeringen sørger for å kompensere krone for krone overfor den nordligste landsdelen. Vi må se nærmere på hvilke kompenserende tiltak regjeringen vil og bør iverksette overfor bedriftene som rammes av sektorunntakene, sier daglig leder Trine Rimer i RNF. Næringsforeningen forventer at finansminister Siv Jensen står inne for sin uttalelse om at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal være et av de viktigste virkemidlene for å stimulere sysselsettingen i hele landet. Mye mer enn et sykkelritt Da Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway besøkte Mo i Rana i mars var han klar på at deler av det internasjonale sykkelrittet bør legges til Helgeland, kanskje allerede i 2015 eller Selv om det er utfordringer fordi de ikke kan bruke ferger, skal ikke det sette en stoppe for rittet. Dybdal har høstet mye heder etter at han fikk i stand verdens nordligste internasjonale sykkelrittet i fjor sommer. Men dette er mye mer enn et sykkelløp. Det handler om å formidle en hel landsdel. Neste år bør målet være at deler av rittet legges til vakre Helgeland. Vi gleder oss allerede. Helgelandskonferansen Regionrådene inviterer til sin årlige Helgelandskonferanse for samfunnsaktører på Helgeland. Konferansen går av stabelen på Fru Haugans Hotel 10. og 11 april. Årets tema er Helgeland som matprodusent, Endringer i kommunestrukturen og Utfordringer innen barnevernet. Næringsforeningene i Brønnøysund, Alstahaug, Mosjøen og Rana skal også orientere om samarbeidet seg i mellom.

6 Rikt på muligheter Det er knyttet store forventninger til mulighetene rundt offshore-aktiviteten i landsdelen. Det beskrives som en gyllen mulighet, men det er tøft for lokale aktører å vinne gjennom for å få kontrakter. offshore Aasta Hansteen Gassfunn påvist av BP i 1997, StatoilHydro operatør fra Snefrid og Haklang ble funnet av StatoilHydro. Ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland. Det er 140 km til nærmeste installasjon (Norne) og 500 kilometer fra Nyhavna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet. Norne Olje- og gassfelt nord for Haltenbanken i Norskehavet, ca. 200 km fra Helgelandskysten, havdybde ca. 380 m. Norne er det første norske oljefeltet som er bygget ut med produksjonsskip. Da produksjonen startet i 1997 representerte Norne åpningen av den til da nordligste oljekilde. Gassen fra Norne transporteres via Åsgard Transport. Kristin Skarv Petroleumsfelt i Norskehavet, ca. 200 km utenfor Helgelandskysten. Påvist 1998, havdyp om lag 400 m. Utbyggingsløsningen er basert på produksjonsskip og gasstransport gjennom Åsgard Transport. Operatør er BP Norge AS. Produksjonsstart var i januar Utbyggingen er en samordning av funnene Skarv og Idun. Goliat Petroliumsfelt i Barentshavet, 85 kilometer nord for Hammerfest, påvist av Norsk Agip høsten I februar 2009 ble det sendt en utbyggingsplan (PUD) til myndighetene, med utbyggingskonsept med en flytende produksjons- og lagringsenhet knyttet til havbunnsbrønner. Planlagt produksjonsstart er i Johan Castberg Felt i Barentshavet der det er funnet olje og gass. Feltet ligger 200 km vest for Ingøy i Måsøy kommune i Finn mark og 210 km fra Bjørnøya. Det inkluderer funnene Skrugard og Havis. Havdypet er 370 meter. Funnet ligger i Bjørnøya forkastningssone ti mil nord for Snøhvit i Hammerfestbassenget. Johan Castberg vil bli den hittil nordligste feltutbyggingen på norsk sokkel. Oljen er planlagt ilandført til en landterminal i Nordkapp kommune. Operatør er Statoil. Polarled Molde Snøhvit Petroleumsfelt i den nordlige delen av Norskehavet (i petroleumssammen heng ofte omtalt som Barentshavet). Feltet ligger ca. 140 km nordvest for Hammerfest på m dyp. Påvist 1984, utbyggingsplan godkjent Produksjonsstart var i august Statoil er operatør. Kristiansun

7 Snøhvit 7 Johan Castberg Goliat FPSO Tromsø Aasta Hansteen Harstad Norne FPSO Skarv FPSO Bodø Heidrun Mo i Rana Brønnøysund Draugen Namsos d Trondheim Polarled Den planlagte gassrørledningen Polarled vil strekke seg 48 mil fra Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet og inn til Nyhamna i Møre og Romsdal. Operatør for feltet er Statoil. Har en total kostnadsramme på cirka 25 milliarder kroner. Nord-Norge har tre feltsenter i drift med Norne, Skarv og Snøhvit. Rystad Energy viser i den nye Petro Foresight 2030 at det forventes åtte nye feltsenter i drift før Dette vil gjøre at de årlige drifts- og investeringskostnadene i Nord-Norge vil kunne nå et nivå på opp mot 200 milliarder, ikke langt fra kostnadsnivået som da vil være i Nordsjøen.

8 offshore Godt levert Uventede ringvirkninger Bedrifter som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner eller mer til petroleumssektoren i 2012 i Ranaregionen: Cerum DNV Mo i Rana Front Subsea Helgeland Offshore Ingeniørgruppen Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Løkaas Meyership Miljøteknikk Terrateam Miras Grotnes Miras Industripartner Molab Momek Fabrications Momek Services MoTest Nomaco Services Nordmiljø Rana Nek Rantex Solidimo Strand Shipping Tess Rana Weld Services Westcon Helgeland Et steg tilbake? Molab og Weldservices har klart det. Men til tross for et sterkt ønske for mange bedrifter om å bevege seg oppover i leverandørstigen, viser tallene fra Levert 2012 at andelen bedrifter som har hatt leveranser som går direkte til oljeselskapene og hovedkontraktører er fallende. Trenden er sterkest i Nordland, hvor leveranser til underleverandører stiger fra 29,8 prosent i 2011 til 38 prosent i Flere leverandørbedrifter trekker fram at det er vanskelig å nå fram til de rette folkene hos oljeselskapene, at de av gammel vane kjøper fra kjente leverandører, samt at kontraktsoppbyggingen gjør det vanskelig for små selskaper å delta i konkurransen om større oppdrag, i følge Levert Rana Industriterminal (RIT) skal i løpet av 2014 og 2015 håndtere 50 mil med rør fra Wasco Coatings Norway AS. I utgangspunktet hadde RIT ikke sett for seg at offshore-ringvirkningene skulle nå dem så kjapt og med slike dimensjoner. Høsten 2012 var RIT i ferd med å fullføre et normalt produksjonsår, der tonnasjen fra de faste industribedriftene endte på cirka 2 mill. tonn over kaia. I oktober det året fikk bedriften imidlertid besøk av daglig leder Rik Nugteren og forretningsutvikler Vivian Lorentzen fra Wasco Coatings Ltd., som ville se på mulighetene for å etablere en fabrikk i kamstållageret nede på kaiområdet. Store proposisjoner Proporsjonene i prosjektet var store, både for RIT, Mo Industripark og Rana forøvrig, og vi hadde i begynnelsen ikke helt trua på HELHETLIG WEBKOMPETANSE ide/strategi tekst foto film illustrasjon grafisk design programmering lansering

9 at dette virkelig ville bli realisert her på Mo, sier daglig leder Pål Høsøien ved Rana Industriterminal. Men det ble det, og Wasco og Mo Industripark har i 2013 i rekordfart gjort klart henholdsvis fabrikken og området til produksjon. Alt dette er utført med bruk av hovedsakelig lokale entreprenører og leverandører, slik at ringvirkningene av etableringen allerede er store etter etableringsfasen, sier Høsøien. Nå kommer rørene. 50 mil med rør tonn fordelt på ni-ti skipninger til Mo i Rana og Rana Industriterminal framover. Det er ca tonn per båt som skal inn over kai og behandles i fabrikken. Største noensinne Fra oktober 2015 skal om lag halvparten av de ferdigbehandlede rørene fraktes til et framskutt lager i nærheten av Kristiansund, der gassledningen fra Aasta Hansteen kommer i land. Da går båtene kontinuerlig herfra i tre måneder, forteller Høsøien. De resterende ferdige rørene lagres i Mo Industripark og fra april/ mai 2015 vil det daglig bli fraktet rør med supply-skip ut til utleggingsfartøyet i Norskehavet. Da begynner utlegginga av Polarled i havet, og prosjektet skal etter planen være ferdig i oktober Til sammen ca tonn ferdigbehandlede rør skal ut. Dette er et stort volum, sier Høsøien. Sugeankre I tillegg til oppdraget fra Wasco, er RIT involvert i Momek Fabrications sin kontrakt med Subsea 7 om 17 sugeanker til Aasta Hansteen. Ankrene er planlagt ferdigstilt på kaia hos RIT i perioden mai/ juni 2015 før de sendes ut til plattformen. Ankrene skal reises opp på kaia, og dette vil nok sette sitt merkbare preg på Mo i Rana Havn, sier Høsøien. Hvert sugeanker har nemlig en diameter på seks meter og er tjue meter langt, hver med en vekt på 120 tonn. Momek skal totalt produsere 25 sugeankre. I tillegg til overnevnte har vi selvsagt en klar målsetting om å ta godt vare på de faste kundene våre i samme periode. De er jo selve grunnlaget for drifta her, sier Høsøien. Vurderer utvidelse De neste to årene blir dermed svært travle for Rana Industriterminal. På bakgrunn av dette har RIT i samarbeid med sin eier, Mo Industripark AS, startet en prosess for å se på mulig utvidelse av kaia. Vi må ha et visst perspektiv. Blir det mer? Dette er ei vurdering. Oljeboring- og leting nordover er satt litt på vent, likevel skjer det mange ting rundt oss. Olje- og gass er et løft til en ny hverdag, sier en spent Høsøien. 9 Forventninger Olje- og gassnettverk Helgeland, med 53 medlemsbedrifter, har kartlagt nettverkets kapasitet, kompetanse og forventninger fram mot 2017: For 2017 forventes petroleumsrettet omsetning å utgjøre 2,3 milliarder av en totalomsetning på 9,3 milliarder. I 2017 forventes det at bedriftene i nettverket sysselsetter drøyt 2600 personer, der over 800 av disse jobber med petroleumsrettede leveranser. Utfordringer for økt aktivitet er: Rekruttering av fagkompetanse og styrking av kompetansen i regionen. Strenge krav til kvalifisering og sertifiseringer. For store kontrakter behov for større leverandørmiljø. Finansiell styrke til å håndtere og komme i posisjon på store kontrakter. Behov for langsiktige og forutsigbare kontrakter. Strenge innkjøpskriterier hindrer nisjeleveranser og nyskaping. For små ressurser til å markedsføre og synliggjøre kompetansen mot næringa. Utvikling og innovasjon: 66 prosent av bedriftene i nettverket jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester. 36 prosent av selskapene i nettverket samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøer for å utvikle nye produkter eller tjenester. 37 prosent av bedriftene ønsker mer informasjon om støtteordninger og knytte kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer. Kunnskapsparken Helgeland har gjennomført kartleggingen. Rapport Olje- og gassnettverk Helgeland, november Midtre gate 12, 8624 Mo i Rana

10 Samarbeid nødvendig for å lykkes Offshore Ja, det er store muligheter. Ja, det blir tøft å vinne gjennom for å få kontrakter, sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark. Den nye direktøren i MIP ser altså store muligheter innen olje og gass, men mener dette er et vanskelig tidspunkt å komme inn i bransjen på. Olje og gass er en mulighet for bedriftene i Mo Industripark. Det vet bedriftene selv, og det synes på måten flere av dem posisjonerer seg på. Blant annet gjennom samarbeid, som Olje- og gassnettverk Helgeland og verkstedteknisk samarbeid. Denne bransjen gir en gyllen mulighet, men nå er et vanskelig tidspunkt å komme inn på. Alle ser at lønnsomheten i olje- og gassbransjen går ned, og mange strammer dermed inn. Da blir det enklere for de bedrifter som allerede er i systemet å nå gjennom de kan konsentrere seg om bare å levere, de trenger ikke i tillegg å arbeide for å komme inn i varmen, sier Ulriksen. Han skulle gjerne sett at det ble åpnet for utbygging i Lofoten og Vesterålen. Det er tragisk at vi ikke får tak i Lofoten og Vesterålen. Mange mener noe annet, men for de som skal skape arbeidsplasser i Nordland er dette en skandale. Dette kunne vært en motor som ville Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark. gjort arbeidet med å posisjonere seg mot denne næringa lettere. De billigste feltene å utvinne i er nettopp her. I Barentshavet blir investeringskostnadene høye, sier han, og fortsetter: Ja, det er store muligheter, ja det blir tøft å vinne gjennom for å få kontrakter. Skal vi lykkes må vi samarbeide og jobbe i nettverk, noe for øvrig bedriftene her i regionen synes svært innstilt på. Vi har dermed god forutsetninger for å lykkes, men vi må samtidig lære av det som gjøres i andre deler av landet. Se bare på etableringen av Wasco i Mo Industripark. Dette var en etablering som flere av bedrifter i MIP har vært involvert i det viser at mulighetene er der, sier Ulriksen. Trenger venner i nord Rekken av særdeles dyktige og kompetente bedrifter er lang i Nordland, sier fylkesråd Arve Knutsen (KrF) og inviterer alle oljeselskap til å prøve næringslivet i fylket. ØSTBØ AS. DITT AVFALLSMOTTAK I MO I RANA Bedriftene våre er vant til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder ikke minst den mekaniske industrien på Helgeland, på Nesna, i Sandnessjøen og i Rana, sier Knutsen. Arve Knutsen, fylkesråd for næring. Leverandørindustrien i Nordland leverer hvert år varer og tjenester til petroleumsnæringen for flere milliarder kroner. Selv om det ikke er større anlegg på land, slik som i Hammerfest, omsetter leverandørindustrien i Nordland for mer enn tilsvarende industri i Troms og Finnmark til sammen. Knutsen legger ikke skjul på at landsdelen hadde store forventinger til at Statoil skulle gjennomføre sammenstillingen av Aasta Hansteen plattformen på Helgeland. Slik blir det ikke. Vi ber ikke om almisser, men om at konkurranse om oppdrag skal være rettferdig, med like regler for alle. Petroleumsnæringen må fatte at de trenger venner i nord, sier fylkesråden. Det naturlige valg i vårryd

11 Park for kvalitet og identitet «Okstindan natur- og kulturpark» skal sette Hemnes kommune på kartet nasjonalt og internasjonalt. 11 Kommunal- og regionaldepartementet bevilget kroner til Hemnes kommune, som i fjor høst søkte om midler til en forstudie og et forprosjekt for å se på muligheten for å utvikle «Okstindan natur- og kulturpark». Arbeidet med prosjektet er kommet godt i gang. Ei gruppe på 15 lokale personer er med på å utvikle ideer om hva denne parken skal bli. Ivaretar samfunnsutvikling Vi har stor tro på at dette kan føre til en spennende utvikling i Hemnes, og bidra til å sette området på kartet både nasjonalt og internasjonalt. En interessert og entusiastisk lokalbefolkning er en forutsetning for å lykkes i denne prosessen, og vi er glad for å ha så mange lokale aktører og kreative ildsjeler med på laget, sier prosjektleder Marit Valla. Vi har hatt en del folkemøter ute i bygdene og synspunktene derfra vil være med å skape vår park. Den endelige avgrensingen av området «Okstindan natur- og kulturpark» vil bli definert i løpet av forprosjektet, som vi vil ha ferdig i løpet av 2014, sier seniorrådgiver Håkon Økland i Hemnes kommune, som også inngår i prosjektgruppa. Begrepet park kan være litt problematisk. Vi har jobbet en del for å konkretisere hva det innebærer, sier han, og presiserer at dette ikke er snakk om nasjonalparker, men en organisasjon, overbygging, som ivaretar utviklinga av lokalsamfunnet. Det er stor kreativitet i befolkningen i Hemnes og det gjøres allerede en fantastisk jobb på mange fronter, sier hun. Parken blir en overbygging som kan bidra til å forsterke engasjementet og koordinere aktiviteten, ved å bygge opp en merkevare og bidra til blant annet kompetanseheving og nettverksbygging. To til på Helgeland I Mellom-Europa har de hatt landskapsparker i mange år og ideen kom til Norge for rundt sju år siden. Så langt er det etablert fire regionalparker som dekker flere kommuner, samt noen mindre lokalparker i Hordaland. På Helgeland finnes det per i dag to andre parkprosjekt som jobber mot å bli godkjent som fullverdig medlem av Norske Parker. Det er Tjøtta-Alstahaug landskapspark, samt Vefsna Regionalpark, som består av kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Norske Parker, som er organet for de regionale- og lokale parkene i Norge, definerer Park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Havbruk på Kvarøy. dinga Alt i renovasjonstjenester Direktelevering av avfall Tel

12 Høringsuttalelse om byutvikling byutvikling RNF har ikke fasiten for hva som skal til for at Mo i Rana skal bli den gode byen som lykkes i konkurranse med andre, men styret har noen innspill og er bedt om å uttale seg. For å få et bredt grunnlag har styret henvendt seg til næringsaktører, sett til egen medlemsundersøkelse, handelsstatistikk, demografisk utvikling, forbruksmønster, samfunnsforskning, andre byer og til statlige føringer. De har vært opptatt av å se saken fra flere sider og bruke ulik type dokumentasjon og kilder. Basert på dette grunnlaget har de gitt sin støtte til kommune-administrasjonen om å beholde dagens sentrumsgrense med en revitalisering av bykjernen før en ytterligere utvidelse av detaljhandelen. Samtidig stiller de krav til kommunen om å få på plass en helhetlig byplan og skape næringsvirksomhet, boligbygging og handel i byen, sier daglig leder Trine Rimer. Her kan du lese tilsvaret i sin helhet: Høringsuttalelse fra Ranaregionen Næringsforening (RNF) vedrørende kommunedelplan Mo og omegn: Viser til planforslag «Kommunedelplan Mo og Omegn ». RNF har spesielt sett på kommunens anbefaling om å beholde sentrumsgrensen og byutvikling generelt. Vi ser det som meget positivt at kommunen så tydelig signaliserer at det skal skapes en attraktiv kommune for næringsliv, innbyggere og besøkende, hvor sentrumsutvikling er et satsingsområde. En utfordring er ulike synspunkt på hvordan målene best kan nås. Det bekrefter RNFs årlige medlemsundersøkelse hvor omtrent like mange vil bevare sentrumsgrensen, som utvide. Styret i RNF har ved hjelp av samtaler med næringsaktører, medlemsundersøkelsen, handelsstatistikk og samfunnsforskning kommet fram til at sentrumskjernen trenger handel og fortetting, før utvidelse. RNF støtter kommunens anbefaling om å beholde dagens sentrumsgrense, med noen forbehold. Kort oppsummering: RNF støtter kommunens forslag om å opprettholde dagens sentrumsgrense, kommune-

13 delplanen pkt 3. Vi er opptatt av å utvikle en levende sentrumskjerne hvor et av virkemidlene er at sentrumsgrensen opprettholdes og detaljhandelen i hovedsak skjer innenfor disse grensene, med unntak av plasskrevende handel i samsvar med statlige regler. Dette fordrer at kommunen setter seg i førersetet og prioriterer utviklingsmidler til sentrum og igangsetter strakstiltak for å modernisere eksisterende bygningsmasse med mer «utadvendte» butikker på gateplan. RNF støtter at det legges flere arbeidsplasser og offentlige funksjoner i sentrum eller i gåavstand fra sentrum. I tillegg ber vi kommunen legge til rette for økt boligbygging i sentrum eller i gåavstand fra sentrum, slik at byen kan fylles med handlende, studenter, boende og arbeidere. Mer begrunnelse og flere tilbakemeldinger: Ut fra dagens situasjon og helhetsvurdering anbefaler RNF at detaljhandelen i størst mulig utstrekning foregår innenfor gjeldende sentrumsgrense, med unntak av plasskrevende varer i samsvar med statlige regler. Samtidig må sentrum revitaliseres. Vi ber kommunen sette seg i førersetet og prioritere utviklingsmidler og motivere til strakstiltak for å modernisere eksisterende bygningsmasse, skape sosiale møteplasser, økt tilgjengelighet og mer «utadvendte» butikker på gateplan inkludert fortløpende evaluering av igangsatte tiltak. Parallelt må det jobbes med en helhetlig byplan. 13 ut omsetningen fra Vika-området. RNF støtter kommunen på etablering av offentlig tjenesteyting og service-arbeidsplasser innenfor sentrumsgrensen, eller så sentralt at det er naturlig å bevege seg til fots dit fra sentrum. I tillegg ber vi kommunen legge til rette for boligbygging for alle aldre i sentrum eller sentrumsnært, slik at byen fylles med handlende, studenter, boende og arbeidere. Vår oppfatning er at det ikke holder å kreve egendekning av parkering ved utbyggingsprosjekter. Kommunen bør bidra med flere korttidsparkeringsplasser i sentrum (1-2 timer) og påse at antall langtidsparkeringsplasser nært sentrum opprettholdes. I tillegg bør det gis rom for å bygge i høyden i tilfeller der dette gir best arealutnyttelse ut fra en helhetsvurdering. Kommunen er avhengig av at næringslivet finner det interessant å investere her og at besøkende og beboere trives. RNF ser fram til en helhetlig strategi for byutvikling med flott opparbeidet havneområde, levende Definisjonen av detaljhandelen bør ikke defineres for snevert eller listes opp uttømmende. Handelsanalysen som kommunen har bestilt hos Asplan Viak er basert på en forsiktig framskriving av befolkningsutvikling og handel, mer forsiktig en både kommunens vekstvisjon og handelsrapporten «Butikkhandel for Rana kommune» (4/2013, Institutt for bransjeanalyser). Det kan være en svakhet, fordi kommunen blir for lite offensiv i sin planlegging og regionale tankegang. Eller kanskje en styrke, fordi man ikke overdimensjonerer butikkutviklingen i en stadig mer omskiftelig omverden. For et mest mulig riktig syn av utviklingen i bykjernen anbefaler vi at kommunen tar gågate, offentlige rom og sosiale møteplasser. Det er en styrke at Mo i Rana har flere kjøpesenter og bruker hele byen til å posisjonere seg som regionalt handelssenter. Det er også en styrke at kommunen legger til rette for nye private og offentlige bedriftsetableringer med tilgjengelig næringsareal hvor god infrastruktur gis høy prioritet.

14 det bygges De lokale entreprenørene har mange prosjekter på gang i Rana og i distriktene rundt. Bygger for framtiden Cirkelgården Totalentreprise, oppdrag for MOBO. Parkeringskjeller, kontorlandskap i 1. etg, og 20 leiligheter fordelt på og 4. etg. Bilalliansen Bygningsmessig hovedentreprise. Bilforretning og verksted. Grunnflate ca m 2 med messanin ca. 400 m 2 til kontorer, garderober, spiserom. Engvollen Totalentreprise for Rana kommune. Rehabilitering av 21 eksisterende leiligheter, samt bygging av ny omsorgsboliger med tre leiligheter og fellesareal. Asgeir Krutå og Per Gunnar Hjorten startet Bilalliansen sammen i 2002, med salgsansvar for Mitsubishi, Subaru og Opel. Anlegget i Langneset er solgt til Norgesgruppen, som blant annet vil starte matbutikk i lokalene. Optimaliserer drifta De nye lokalene er på 2700 kvadratmeter mot de 3800 kvadratmeter vi har i dag. Vi flytter fra store til mindre lokaler for å optimalisere drifta. Fordelen med å bygge nytt er at vi får tidsmessige lokaler som er skreddersydd for vår virksomhet. I dag kommer kundene til våre tre bilmerker inn på forskjellige sider av bygget. I nybygget blir det felles inngang, verkstedmottak og utstillingslokaler for alle våre bilmerker, sier Krutå. Sundsholmen Panorama Bygningsmessig entreprise for Havmannen Eiendom. Bygging av åtte leiligheter i eksisterende 2. etg i tidligere Hemnes Hotell inklusive trappehus balkonger og svalganger. Utvendig fasaderehabilitering. BOLT Construction: Helma hotell i 6. etasjer og parkeringskjeller. 110 rom. Areal ca 5000 m2. Byggherre: Helma AS NBR Automatlager 2, nytt bygg for lagring av bøker og film. Areal ca 1200 m2. Byggherre: Statsbygg Nordmarkmyra Borettslag Rehabilitering av fasader. Byggherre: MoBo I tillegg flere mindre prosjekter: Samlet ordrereserve for Bolt Mo i Rana er pr dato 180 mill kr. Totalt antall ansatte: 100 personer. Tre og betong: Tre og betong holder nå på med betongarbeidene for de 32 leilighetene som bygges i Fageråsen. Byggherre er Bodø selskapet Arbritasje. På Langmoheia holder bedriften på nå med et leilighetsprosjekt i egenregi med fire boenheter. Ellers har de en del mindre oppdrag både i egenregi og for andre oppdragsgivere. MOMEK Bygg: Bygger for tiden flerbrukshall på Lovund og bygger om en skole i Fauske. De har ellers en rekke prosjekter lokalt. Rana Entreprenør: Selskapet er i gang med å bygge om deler av bygningsmassen som tidligere huset høgskolene i Rana. Bygget blir nå omgjort til leiligheter.

15 15 Bilhuset og Krutå Bil har bodd i hver sin ende av samme hus siden de slo seg sammen til Bilalliansen for 12 år siden. Nå flytter de endelig sammen i nye lokaler ved Mo Industripark. Lokale leverandører Bilalliansen satser over 35 millioner kroner på nyanlegget. Eierne har lagt vekt på å bruke lokale entreprenører og leverandører på bygget, som er tegnet av Tegneverket på Mo. Selv om vi er nøktern i vår satsing vil vi få det nyeste og mest moderne utstyret i nybygget. Løftebukkene er nedfelt i gulvet og verktøyutrustningen ser mest ut som et laboratorium, sier Hjorten. Alt utstyret i verkstedet er nytt, så flyttinga blir relativt enkel. Det gamle utstyret er solgt og skal ikke med på flyttelasset. Vil styre trendene Bilalliansens eiere ser lyst på bilbransjens framtid. I mange år har selskapet hatt gode resultat i en bransje der konjunkturene svinger kraftig. Denne bransjen styres i stor grad av trender. Stadig flere vil ha SUV, mens ønske om drivstofftype varierer. For få år siden kjøpte 80 prosent dieselbiler. Nå har bensinbilene gjenerobret mye av sin tidligere markedsandel. Elbiler og hybrider er nye interessante trender. Vi satser på at vårt nye anlegg kan være med å styre trendene slik at vi ikke bare tusler blindt etter, sier Krutå og Hjorten, som regner med å ta nyanlegget i bruk 5. mai.

16 facebook-suksess Ut i verden rett fra åkeren Bildekunstneren Anne Gundersen arbeider midt ute i en åker. Facebook er hovedgrunnen til at hun kan gjøre nettopp det. Bak noen store graner ligger hennes verksted godt skjermet for innsyn fra vegen. Sommergalleriskiltet ligger i tørrgraset og venter på ny travel sesong med kunder i galleriet i Utskarpen. FB økte omsetninga Den sommertravle vegen mellom innlandet og kysten er nokså død i mars. Kunstneren sitter ensom ute i verkstedet og jobber med sine bilder. To PCer er slått på og Anne Gundersen er i gang med dagens arbeid. Det første hun gjør er det som så mange andre rundt i verden starter dagen med; hun åpner Facebook. Men Anne er ikke først og fremst interessert i hva hennes store venneskare har fortalt om sine daglige sysler. Hun driver business. Facebook er i dag hovedgrunnen til at jeg kan bo og arbeide ute på bygda. Jeg er langt fra mine kunder på denne tiden av året. Etter at jeg innså hva Facebook kunne gjøre for meg har omsetningen økt betraktelig. Jeg har i dag tjue gallerier over hele landet som selger mine ting. Mange av dem har kommet til meg og bedt meg levere bilder. De har rett og slett funnet meg på fjæsboka. Galleristene har sett bildene jeg legger ut og fattet interesse for min kunst, sier Gundersen.

17 17 Bildekunstneren Anne Gundersen: Startet som profesjonell kunstner i 1988 etter endt kunstutdannelse. Hun drev da med keramikk i Mo i Rana. Fra 1988 drev hun som kunstmaler i fem-seks år. I 2002 startet hun på sitt hovedfag i Oslo og begynte å fotografere. Etter at hun var ferdig med sin hovedfagsoppgave i estetiske fag har hun videreutviklet sin fotobaserte kunst. Hovedverktøyet er kamera og photoshop (digitalt bildebehandlingsprogram) på datamaskinen. Hun har i dag sitt verksted i Utskarpen i Rana. Godt besøkt Når arbeidsdagen begynner legger hun ut nye bilder, med et nytt bilde på topp hver dag. Sida mi er godt besøkt og jeg har fått utrolig mange venner som følger meg. Mange kommenterer bildene og det er mye bra tilbakemelding å få. Noen av de som følger meg kommer faktisk innom på galleriet når de er på ferie. Mange av de som har funnet meg og mine bilder på Facebook eller hjemmesida mi bestiller bilder direkte fra meg, sier Gundersen, som har lagt seg på ei linje der hun selger bilder i mange format. Jeg har fortsatt flere utstillinger rundt i landet årlig. I år skal jeg være hovedutstiller på Ryvarden kulturfyrtårn. Jeg skal ha utstilling i Odense i Danmark pluss i en del av mine faste gallerier, forteller hun. I tillegg har jeg en trofast skare kunder i lokalmiljøet, sier en fornøyd bildekunstner som sammenligner seg med bøndene. Vi jobber ute i åkeren og skaffer oss det daglige brød, smiler hun. Anne Gundersen er klar på at hun ikke kunne klart seg som heltidskunstner ute på en åker i Nord-Norge uten de mulighetene som ligger på nettet.

18 nytt om navn NY JOBB? Den populære spalten Nytt om Navn er et perfekt sted å informere om forandringer i bedriften. Skriv noen ord om den nyansattes utdanning, erfaringer og tidligere jobber. Legg gjerne ved et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Helst over 1. mb. Send dette på mail til innen 16. september. Aleksander Klausen har begynt som regnskapssjef ved Bolt Construction AS. Aleksander kommer fra Pricewaterhouse Coopers AS, der han har jobbet med revisjon. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor årsregnskap og skatt fra BI Trondheim. Lene Carlsen har begynt som prosjektingeniør/prosjektleder i BOLT Construction AS, divisjon Sandnessjøen. Lene kommer fra Aker Solutions der hun de siste årene har jobbet som arealplanlegger og prosjektingeniør. Hun er utdannet byggingeniør i Sør-Trøndelag Jon Einar Tuven har begynt i stilling som prosjektleder i Bolt Construction Divisjon Mo i Rana. Jon Einar kommer fra Rana kommune der han har jobbet som prosjekt/byggeleder fra januar Han har grunnutdanning som tømrer og er etterutdannet takstøkonom, eiendomsøkonom og byggeleder. Linda Ramberg har begynt som prosjektleder i Bolt Construction. Linda har tidligere jobbet i NGI som geotekniker, og nå senest Aker Solutions hvor hun har jobbet som byggeleder og Prosjektleder. Hun er utdannet sivilingeniør ved linjen Bygg og Miljøteknikk på NTNU. Frode Sandstedt har begynt som leder for maleravdeling i BOLT Construction AS. Frode kommer fra Miras konsernet, der han de siste årene har jobbet som leder for avdeling for overflatebehandling. Han har lang erfaring i overflatebehandlingsfaget og er godkjent FROSIO-inspektør. Tor H. Lian har begynt som prosjektleder i Bolt Construction AS. Lian kommer fra Fagbygg Rana AS der han har jobbet som daglig leder siden Han var også daglig leder i Byggservice Rana AS fra Han er utdannet ingeniør fra Narvik i Donato Grippo er ansatt ved Rica Meyergården Hotel som hovmester. Han har lang og bred erfaring fra hoteller og restauranter i Italia og England, i tillegg til cruisebåt. Donato Grippo har en spesiell interesse for for vin, og har vært vinkelner ved Savoy Hotel i London. Vi kjenner han best her i Mo i Rana fra restaurantene Donatos Spiseria og restaurant Gusto. Toril Valla er ansatt som hotellsjef ved Rica Meyergården Hotel. Valla kommer fra stilling som advokat ved NORD Advokatfirma. Valla er også styreleder i Rana Næringsforening, i tillegg til at hun innehar en rekke andre styreverv. Marita Rødsand er ansatt som regnskapskonsulent i nyetablerte Økonor Rana. Rødsand er nettopp ferdig utdannet siviløkonom fra Universitetet i Nordland og har erfaring fra regnskapsbyrå. Rødsand kommer fra Lurøy. Frida Tveiten er ansatt som illustratør/ grafisk designer ved Mye i media. Frida har bachelor i grafisk design fra England og to år Illustrasjon ved Norges Kreative Fagskole i Trondheim. Frida er en kjempeflink illustratør, og kombinerer foto og illustrasjon på en nytenkende og kreativ måte.

19 19 En lys framtid Kreativ i og Rana nytenkende hverdag Lene Høgli etablerte Smart Løsning AS og startet sin egen geskjeft som interiørkonsulent for vel et år siden. ny i rnf Lene Høgli har gjort hobbyen til levebrød gjennom firmaet Smart Løsning AS. Oppdragene som interiørkonsulent har vært mange og varierte. Etter å ha bidratt til venner, familie og bekjente med gode ideer i forbindelse med oppussing, restaurering og nybygg i mange år utdannet jeg meg til interiørkonsulent, forteller Høgli, som i utgangspunktet er pedagog og har jobbet i barnehage i 15 år. I januar 2013 tok hun steget og startet sin egen geskjeft som interiørkonsulent. Interiør har i mange år vært en hobby. Det å være kreativ og nytenkende har alltid vært der i kombinasjon med stor interesse for interiør, sier hun. Smart Løsning gjør oppdrag for både bedrifter og private, og bidrar med plantegninger, råd og veiledning til farger, møbler og bruk av ulike materialer, tegner kjøkken og bad, og hjelper til med dekorering, innkjøp og bestillinger, blant annet. En god plan er halve jobben, slår Høgli fast. I tillegg til en rekke prosjekter i private eneboliger, har hun det første året i drift blant annet klargjort kontorlokaler og fellesarealer, tegnet planløsninger til barnehager og gjort hytter nøkkelferdige Jeg ser lyst på framtiden, med mange oppdrag i avtaleboka for tida framover. Hvorfor meldte du deg inn i Ranaregionen Næringsforening? Jeg syns det er viktig å være engasjert i det som skjer i næringslivet, selv om jeg representerer en liten bedrift. Det er spennende å se hva som skjer, hva jeg kan delta på og hvilke nettverk jeg kan bygge. Jeg har også tro på at jeg kan bidra med mitt til mange ulike felt i næringslivet, og da er det å være medlem i RNF en måte å synliggjøre bedriften på. Hva ønsker du at RNF skal arbeide med? Relasjons- og nettverksbygging er viktig. Alle har stor betydning for hverandre, og samarbeid på tvers av bedrifter er verdiskapende og lærerikt. Selv om vi jobber med ulike ting er det mye å hente fra hverandre, det er spennende. Som ranværing syns jeg også det er viktig å gjøre byen attraktiv og være nytenkende slik at flere og flere kommer tilbake og ser muligheter. Økonor Rana Nyoppstartet regnskapskontor i Midtre gate i Mo i Rana. Yvonne Reiding Haugmo er daglig leder og har eier- og forretningssamarbeid med øvrige Økonor-kontor på Helgeland. Sammen med seg i Økonor sitt kontor på Mo har hun regnskapskonsulent Marita Rødsand, og målet er enda flere ansatte etter hvert. Vi ønsker å være med i RNF for å holde oss oppdatert på hva som skjer i næringslivet, sier Haugmo. Stein Hamre arkitektkontor AS har en bred arkitektfaglig kompetanse og tverrfaglig innsikt og tilbyr rådgivning i forbindelse med planlegging, organisering, styring og kontroll av byggeprosjekter. Fra enkle tomteanalyser og skisser av bygg og uteområder, til detaljerte arbeidstegninger inklusive interiør, søknader til det offentlige og kontraktsadministrasjon i byggetiden. Vår arbeidsform setter kreativitet, helhetlige løsninger, kvalitet- og kostnadsvurderinger, universell utforming og respekt for miljø i fokus. Vi ønsker å være aktive bidragsytere i utviklingen av området vi bor og virker i, og håper RNF vil være et godt møtested fremover for å diskutere og arbeide videre med verdiskapning i vår region, sier daglig leder Sissel Hanne Holdahl. RNF er Nord-Norges nest største næringsforening med rundt 400 medlemmer.

20 prisgaranti for bedrifter Vi tåler sammenligning med alle garantert konkurransedyktige priser! Prisgaranti på innkjøpspris (spotpris) og på fastpris ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for bedriftsavtale: Trond Skaland, telefon: Lars Andreas Østvik, telefon: HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

MONO. Får aldri nok gründere. Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre.

MONO. Får aldri nok gründere. Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre. MONO EN kanal for næringslivet 2/2013 Får aldri nok gründere Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre. Side 6-9 Valla hopper i det Møt Rana

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side

Detaljer

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 MONO EN kanal for næringslivet 1/2012 Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 For trangt? Helgeland trenger arbeidstakere med høy kompetanse. Likevel sliter nyutdannede

Detaljer

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13 MONO EN kanal for næringslivet 6/2012 Kraftig SAtsning Selv om det er kraftoverskudd i Nordland, ligger søknader om småkraftutbygging i kø hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettopp denne

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet.

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. MONO EN kanal for næringslivet 5/2012 Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. Side 12-13 Ungdommer søker bedrifter

Detaljer

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring.

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring. MONO EN kanal for næringslivet 3/2012 Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland er i forkant av regjeringas nye reiselivsstrategi. Side 12 Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring

Detaljer

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 MONO EN kanal for næringslivet 2/2012 Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 Harry? Norske hytteeiere over grensen oppfører seg så annerledes

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet MONO Spisskompetanse NR 2-2015 En felles kanal for næringslivet Ranaregionen har unik kunnskap som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo ved Helgeland

Detaljer

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen MONO EN kanal for næringslivet 1/2009 Bygger mer Halvar Henning Olsen (HHO-Holding), Rolf Jenssen (MIP-Eiendom) og Terje Ditlefsen (ROI Eiendom) er eiendomsaktører med mange nye planer for Rana. Side 12

Detaljer

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 7 Miljø mulighetenes marked Flere bedrifter i Rana produserer eller tar i bruk produkter som sparer miljøet. Side 6-11 Stig i Straumen Bli med

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

MONO SUKSESS. Kort vei til

MONO SUKSESS. Kort vei til MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 9 Utvider og utvikler Hemavan Flygplats bygger flystripe for større fly. Samtidig gleder de seg til at storflyplassen i Rana er på plass. Side

Detaljer

MONO. Stein Simonsen. Vegg Info Bokser Notater Rock. Troner på norgestoppen næringslivet i rana gjør det godt i nasjonale kåringer.

MONO. Stein Simonsen. Vegg Info Bokser Notater Rock. Troner på norgestoppen næringslivet i rana gjør det godt i nasjonale kåringer. MONO E N K A N A L F O R N Æ R I N G S L I VE T 1 / 2 0 1 0 Stein Simonsen Vegg Info Bokser Notater Rock Stein Simonsen Sjekk den nye kampanjen til Staples. Responsen har vært helt formidabel, med over

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer