Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014 YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September

2 INTRODUKSJON Det har vært et svært fruktbart år. Hyppige, interessante arrangementer har bidratt til kraftig medlemsvekst i alle våre tre byer, og har gitt økt oppmerksomhet rundt YATA som organisasjon. Vår totale medlemsmasse har tredoblet seg i løpet av ett år. Nye nettsider og en satsing på ekstern kommunikasjon har gitt YATA et mer profesjonelt ytre. Samtidig har landsstyret bearbeidet organisasjonens interne struktur og rammeverk. I år som i fjor har NorSec vært vår storsatsing. Responsen internasjonalt var overveldende, med 400 søkere på kun 32 plasser. Vi er særlig fornøyde med at forsvarsministeren holdt åpningstalen, og med støtten vi fikk fra Forsvarsdepartementet generelt. Vi har gjennomgått ytre endringer, men også indre. Organisasjonen har opplevd økonomisk usikkerhet og endringer i hvordan driften skal finansieres. Samtidig har lokallagene og landsstyret blitt vevd tettere sammen. Begge lokallag har lagt arbeid i å få på plass klare, trygge arbeidsstrukturer og egne vedtekter. Takk til alle som har engasjert seg, bidratt i og støttet YATA i året som har gått! 2

3 INNHOLD 1. Om YATA Norge 2. Styret 1. Styremedlemmer og observatører 2. Arrangementskomiteens medlemmer 3. Organisasjon 1. Styremøter 2. Lokallag 3. Fokusområder 4. Kommunikasjon 5. Samarbeid 6. Internasjonalt 7. Opprettelse av YATA Oslo 8. Vedtekter og styringsdokument 9. Medlemmer 4. Aktiviteter 1. Arrangementkomité 2. YATA Trondheim 3. YATA Bergen 4. NorSec Økonomi 6. Samlet vurdering 3

4 1. OM YATA NORGE YATA Norge er en organisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi er politisk uavhengige, og jobber for å gi fremtidens ledere innen utenriks- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. YATA er opptatt av å skape muligheter for sine medlemmer. YATA Norge skal være et anerkjent og ettertraktet nettverk for unge voksne med ambisjoner innen sikkerhets- og utenrikspolitikk. Organisasjonens formål skal nås gjennom å: 1. Arbeide for å senke terskelen for å interessere seg for og involvere seg i spørsmål om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, 2. Arrangere foredrag, konferanser, besøk eller andre relevante tilstelninger om tema knyttet til organisasjonens interesseområder, både nasjonalt og internasjonalt, 3. Fremme og medvirke til samarbeid mellom interesserte personer og organisasjoner på tvers av landet, for å bidra til bredere kunnskap, bedre kontaktnettverk og mer nyansert innsikt for alle. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er underlagt Den norske atlanterhavskomité og det internasjonale YATA-styret. 2. LANDSSTYRET Landsstyret har siden styreåret 2012/2013 bestått av ett styre og en arrangementskomité Styremedlemmer og observatører Styret for 2013/14 ble valgt inn ved årsmøtet 12. september 2013, og har bestått av Ragnhild Holmås Helene Kvam Sigmond Annette Hovdal Leder Nestleder Økonomiansvarlig Øystein Andresen Internasjonalt ansvarlig 1 Sunniva Gaasemyr 2 Styremedlem 1 Innvalgt som kommunikasjonsansvarlig, endret ansvarsområde i desember. 2 I permisjon fra februar til juni. 4

5 Linn-Aurora Wengen Styremedlem Lokallagsledere med møte- og stemmerett har vært Tina Aimee Saltskår Leder, YATA Bergen Peder Lund Leder, YATA Trondheim (til mai 2014) Wilhelm Kiil Rød Leder, YATA Trondheim (fra mai 2014) Observatører som har fått innkalling til styremøter har vært Marte Ziolkowski Julie Sandness DNAK-representant (Møte-og forslagsrett) Leder, Arrangementskomité (Møte-og forslagsrett) Eirik Sætre Nestleder, Arrangementskomité 3 Knut Flydal/Sebastian Langvad Leder, SPU Krigsskolen 2.2. Arrangementskomiteens medlemmer Julie Sandness, leder Magnus Vestby Thorsen Ellen Wilmann Staff Ragne K. Å. Hansmoen Eirik Sætre, nestleder Darya Shut Torunn Tveit Gaasemyr Synne Brustad Anette Thoresen 4 Emil Hafstad Arntzen 5 Haakon Rabben Husøy 6 3 Nestleder har pr vedtektene ikke møte- og forslagsrett, men har blitt invitert som et ledd i å styrke integreringen mellom styret og arrangementskomité. 4 Fra september til januar. 5 Fra mai. 6 Fra oktober

6 Arrangementskomiteen er jfr. vedtektene selvsupplerende, og har ved to anledninger av frafall benyttet seg av dette. 7 Arrangementskomiteen har hatt egne kontaktpersoner i SPU, som har fått innkalling til møtene. Disse har vært Espen Stølan Holten og Sebastian Karoliussen. 3. ORGANISASJON Landsstyret har i år prioritert å starte en lang prosess med organisasjonsbygging og profesjonalisering. Vi begynte med å etablere en klar visjon og strategi, med følgelige mål og oppgaver. Vi har holdt styremøter nesten månedlig, og har vært opptatt av at alle prosesser skal være i tråd med vedtektene. Vi vil fremheve arbeidet med å utrede YATA Oslo, samt arbeidet med å revidere vedtektene - som trengte en oppussing - og å få på plass et styringsdokument med klar arbeidsfordeling og retningslinjer mellom landsstyret og lokallag/arrangementskomité Styremøter Det har i perioden blitt avholdt 10 styremøter, inkludert særskilte møter dedikert til ett tema (f.eks det rene vedtektsmøtet i juni). Arrangementkomiteen har avholdt jevnlige møter Lokallag YATA Bergen og YATA Trondheim har begge opplevd betydelig medlemsvekst, med hhv. tre- og firedobling av antall medlemmer. Kvalitetsarrangementer med høyt oppmøte har bidratt til dette. Se punkt 4 for oversikt. Begge lokallag har prioritert organisasjonsbygging, med nye vedtekter og forbedret intern organisasjonsstruktur, og har kommunisert hyppig med landsstyret Fokusområder og måloppnåelse En prioritet ved styrestart var å etablere tydelige mål og en klar visjon alle kunne samles om. Fire fokusområder, med spesifikke delmål og oppgaver, ble identifisert: 1. Øke og variere medlemsmassen 2. Øke synlighet hos relevante aktører 3. Øke kunnskap, nytenkning og refleksjon rundt sikkerhets- og utenrikspolitikk 4. Skape og sikre kontinuitet i organisasjonen Styrets vurdering av måloppnåelse ved styreårets slutt er, oppsummert: 7 Et innvalgt medlem møtte ikke opp på de første møtene, og ble raskt erstattet. I det andre tilfellet sa et medlem fra seg sitt verv i januar, og ble erstattet i mai. 6

7 Fokusområde 1: Øke og variere medlemsmassen En tredobling av medlemsmassen er en braksuksess. Vi har fortsatt en vei å gå hva gjelder variasjon: Minst 7 av 10 nye medlemmer tilhører statsvitenskap/internasjonale studier o.l. Fokusområde 2: Øke synlighet hos relevante aktører Det oppleves at flere relevante aktører har kjennskap til YATA. Styret mottar i økende grad henvendelser fra andre studentorganisasjoner, politiske partier og media. Neste periodes styre og lokallag oppfordres til å jobbe målrettet for å nå ut til disse. Fokusområde 3: Øke kunnskap, nytenking og refleksjon rundt sikkerhetspolitikk og utenriks YATA har tilsammen nådd ut til over deltakere på våre arrangementer i år. I tillegg kommer de mange tusentalls lesere av blogginnlegg, intervjuer og kronikker på nettsidene våre. Vi har mye å vinne på å fokusere på dialog og debatt i større grad. Fokusområde 4: Skape og sikre kontinuitet i organisasjonen YATA er en organisasjon drevet av unge i en alder der mange flytter på seg. For å sikre videreføring av kompetanse har i år alle styremedlemmer jevnlig notert ned erfaringer og tanker, som overleveres i form av fyldige overføringsnotat til det kommende styret. I tillegg er det laget et internt, digitalt oppslagsverk Kommunikasjon Ved styreårets start ble nye yata.no lansert, ved hjelp av frivillig innsats fra profesjonelle digitale markedsførere og designere fra styrets omgangskrets. De nye sidene har vært en suksess talt i antall visninger, og har økt profesjonalitetsnivået til YATA. Det samme har overgangen En bevisst satsing på sosiale medier har også båret frukter, i form av mengde respons og antall følgere. I tall (utgangspunkt i parentes): Antall visninger på yata.no pr. dag. gjennomsnitt: 121 (53) Antall Facebook-følgere 9 : 1055 (545) Antall Twitter-følgere 10 : 621 (360) I tillegg kommer lokallagenes egne Facebook- og Twittersider, med til sammen flere hundre følgere i Oslo, 110 i Bergen og 375 i Trondheim. 9 Pr. 1. september Pr. 1. september

8 3.5. Eksterne samarbeid Den norske atlanterhavskomité fortsetter å være vår fremste og viktigste støttespiller og samarbeidspartner. Sikkerhetspolitisk Utvalg (SPU) og YATA Norge har i år fått stadig tettere bånd, og har samarbeidet om flere arrangementer. Dette samarbeidet er en uvurderlig brobygger mellom militære og sivile Internasjonalt Nytt av året er en egen Internasjonalt ansvarlig i landsstyret. Dette har vist seg nyttig og fruktbart. Vi har holdt en aktiv internasjonal profil, noe som har resultert i et godt nettverk, mye faglig utbytte og økt engasjement og forståelse for YATA som organisasjon over hele Europa. Til tross for en trang økonomi, har vi hatt representanter i Brussel (YATAs internasjonale generalforsamling), Tallinn (NATO-EU Roundtable), Bratislava (Globsec Youth Leader forum), Aalborg (DAYS) og Lisboa (PAYS). Noen har vært internt fra YATA Norge, andre har vært YATAmedlemmer. DAYS-representantene fikk økonomisk støtte via YATA og UD-midlene, og vi skulle gjerne hatt mulighet til å støtte flere reiser. YATA-nettverket strekker seg over 30 europeiske land. Før og under NorSec merket vi godt det store YATA-miljøet i Europa, da vi mottok over 400 søknader på 30 ledige plasser. Det er et stort potensiale for å videreutvikle og fordype det gode forholdet YATA Norge har med resten av YATAfamilien. Dette avhenger av økonomiske midler og ikke minst dedikasjon, der sistnevnte faktor er den viktigste. YATA Norge har ikke hatt et styremedlem i det internasjonale styret siden Harald Tørud var president i Det er på høy tid at YATA Norge, som et av de mest aktive YATA-kapitlene, jobber for et slikt verv igjen. Dette er for å kunne påvirke hvordan YATA skal drives som en helhetlig og demokratisk organisasjon og synliggjøre YATA Norge i resten av Europa Opprettelse av YATA Oslo Opprettelsen av YATA Oslo har i mange år ligget i luften. Under forrige styreperiode ble det dannet en arrangementgruppe under landsstyret i Oslo, med sikte på å legge grunnlaget for et selvgående lokallag. Prosessen fra arrangementgruppe til lokallag ble for alvor startet etter nyttår i 2014, under enighet av at et lokallag vil være mer demokratisk og hensiktsmessig enn en arrangementgruppe styrt av YATA Norge. Opprettelsen av YATA Oslo skal voteres over på årsmøtet den 4. september Vedtekter og styringsdokument Landsstyret initierte i mars en prosess med å utbedre og omstrukturere vedtektene og lage en solid arbeidsfordeling mellom nivåene i organisasjonen. Bakgrunnen var at vedtektene var lite forenlig med den organisasjonen man så i dag, og at det var uklarhet rundt ansvarsfordeling og 8

9 rent praktiske oppgaver. Et utvalg på tre styremedlemmer laget, gjennom solid forankring i de to lokallagene og arrangementsgruppen i Oslo, et forslag til nye vedtekter og et styringsdokument for YATA Norge. Dette ble bearbeidet i et ekstraordinært styremøte i juni, med lokallagsledere og leder og nestleder for arrangementsgruppen tilstede, og presenteres for Landsmøtet 4. september 2014 etter en intern høringsrunde i styret i august Medlemmer Landsstyret for 2013/14 regner medlemmer ut fra de som aktivt har meldt seg inn i YATA. Utgangspunktet da styret tok over var 165. Pr. 31. august 2014 hadde dette steget til 544, altså en økning på 330%. Det er vi stolte av! Medlemmene oppgir hvilket lokallag de vil tilhøre. Pr 31/8-14 var medlemmene fordelt slik (utgangspunkt i parantes 11 ): Oslo: 330 (125) Bergen: 73 (22) Trondheim: 110 (25) Annet: 28 (8) De aller fleste oppgir at de er studenter ved statsvitenskap/internasjonale studier-relaterte fakulteter. Omtrent hvert fjerde medlem tilhører andre fagretninger, eller er i arbeid. 4. AKTIVITETER 4.1. Arrangementskomité Arrangementskomiteen til YATA Norge har hatt et særdeles aktivt år. De har fokusert på kvalitetsseminarer med varierte temaer, og har avvekslet med hyppige YATA-quizzer og større sosiale arrangementer. En stor del av seminarene og quizzene har vært holdt i samarbeid med SPU på T10, Krigsskolens lokaler i Oslo sentrum, en ordning YATA verdsetter. Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar Foredrag sjef MJK DNAK, 16/ Foredragsholder: Sjef Marinejegerkommandoen (MJK) Tom Robertsen. 11 Fordelingen i utgangspunktet er omtrentlig, da styret ble innsatt 12. september mens medlemssystemet ble oppdatert den 07.oktober. 9

10 Når energi blir et stridstema T10, 6/ Første arrangement i serien Fremtidens Sikkerhetstrusler. Foredragsholder: Seniorrådgiver Ola Storberg fra seksjonen for nordområder, polarsaker, energi og ressurser i Utenriksdepartementet. Fra Wikileaks til FBI Når sult blir et våpen T10, 12/11-13 T10, 21/ seminar i serien. Foredragsholder: Sigurdur Thordarson, tidligere Wikileaks-medarbeider og FBIinformant seminar i serien. Tema matsikkerhet. Opprør eller utdanning: Når unge står uten muligheter Nyttårsfest Litteraturhuset, 22/01-14 Mabou, 24/ foredragsholdere: Lars-Frederik Stuve (adm.dir. Felleskjøpet), Gunn Alice Birkemo (seniorforsker, FFI) og Christian Anton Smedshaug (adm. dir. AgriAnalyse) seminar i serien. Foredragsholder: Seniorforsker Henrik Urdal fra Institutt for Fredsforskning (PRIO) 50+ Middag, underholdning og skåler. Statssekretær Laila Bokhari (SMK) holdt et mini-foredrag. Vannets Makt T10, 06/ Foredragsholder: Terje Tvedt, professor i geografi ved UiB og i global historie, statsvitenskap og utviklingsstudier ved UiO. Whose responsibility to protect? Syria og kjemiske våpen: Operasjon RECSYR T10, 20/02-14 DNAK, 26/ Foredragsholder: Gentian Zyberi fra Senter for menneskerettigheter ved UIO. 20 Innleder: Bjørn Kraglund, Midtøsten- kjenner. Kapteinløytnant Lars Magne Hovtun, presseog informasjonsoffiser i Forsvaret. Foredrag og bildefremvisning fra Hovtuns 10

11 deltakelse i operasjonen. In Amenas Etter terrorangrepet T10, 25/ Foredragsholder: Statoils konsernsikringsavdeling. Sommerfest Studietur til Brigade Nord Sawol, 27/6-14 Setermoen Leir, 04-05/ Middag, selskapsleker og skåler. Politisk rådgiver for Forsvarsministeren, eks-yataer Audun Halvorsen, holdt et foredrag. 7 Ekskursjon med overnatting til Setermoen Leir. Besøkte alle bataljonene. Møtte brigadesjefen. Var med på skarpskytingen sammen med OSSE. Cybersikkerhet Litteraturhuset, 02/09-14 TBA 5. og siste seminar i serien. Foredragsholder: Generalmajor Odd Egil Pedersen fra Cyberforsvaret og en representant fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) YATA-quizzer 5x på T10, én gang på Waldemars. I snitt 30 Sikkerhets- og utenrikspolitisk quiz med YATA som quizmastere. Lavterskeltilbud med etterhvert stamgjester såvel som mange nye YATA Trondheim Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar En verden uten atomvåpen 17/10-13, Kieglekroa 30 Foredrag og quiz. Foredragsholder: Førsteamanuensis Jo Jakobsen, NTNU. Cyberkrigføring 30/10-13, NTNU 160 Foredragsholdere: Sverre Diesen og Cybersjef Roar Sundseth. Politisk Risikovurdering 03/02-14, Dragvoll 60 Promotert under tittelen Statsviter? Dette kan være noe for deg! Tre foredragsholdere: Arne Elias Corneliussen fra Norwegian Risk Consulting 11

12 PSTs Trusselvurdering /03-14, Dragvoll International (NRCI) Arild Nodland fra Bergen Risk Solutions Førsteamanuensis ved NTNU, Jo Jakobsen 100+ Foredragsholder: PST-representant. Flyktningstrømmer 08/04-14, Olavs Pub 25 Foredrag og quiz. Arrangert sammen med FN-studentene. Foredragsholder: Jarle Mediå, Flyktninghjelpen YATA Bergen Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar Robert Mood: På bakkeplan i Syria Kjemiske våpen: En introduksjon Kvarteret, 25/3-14 Studentsenteret, 30/ Generalmajor Robert Mood fortalte om sin tid som sjef for FNs observatørstyrke i Syria. 10 Stig Grønvold, sjef for CBRN (engelsk: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) i Sjøforsvaret NorSec til 27. april arrangerte YATA Norge Nordic Security Conference, NorSec 2014, på Krigsskolen på Linderud. NorSec er en internasjonal konferanse som gjester både studenter og unge profesjonelle med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk fra Norge og utlandet, og var i år som i fjor finansiert av Forsvarsdepartementet. Prosjektleder var visepresident Helene Sigmond. Tema for konferansen var NATOs fremtidige rolle i Europa, med tittelen Colliding and Corresponding Interests. Hvilke følger får USAs rebalansering mot Asia for alliansen, og hvordan balanseres EUs egen sikkerhets- og utenrikspolitikk med NATO-medlemskap? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp. Interessen og deltakelsen for årets konferanse var rekordstor. Vi hadde opp mot 400 internasjonale søkere på bare 32 internasjonale plasser. Over de to konferansedagene hadde vi over hundre deltakere fra hele 23 nasjoner. 12

13 Vi var så heldige at forsvarsministeren åpnet årets konferanse, og ble etterfulgt av anerkjente foredragsholdere både fra Norge og utlandet. Blant dem var professor Janne Haaland Matlary fra UiO, Asle Toje fra Nobelinstituttet, og Spyros Economides fra London School of Economics. Årets konferanse hadde også en aktiv del. Dag 2 arrangerte vi workshops hvor deltakerne fikk mulighet til å engasjere seg i diskusjoner om årets tema. Workshopene ble styrt av stipendiater og forskere fra FFI, IFS og King s College. Vi har fått svært god tilbakemelding på konferansen både fra foredragsholdere og deltakere. NorSec er en konferanse med potensiale til å bli enda bedre. Konferansen har fått stor oppmerksomhet i YATA International men også i utenriks- og sikkerhetspolitiske kretser. Vi arrangerte den også i 2008 og 2013, og årets styre anbefaler sterkt at NorSec 2015 avholdes! 5. ØKONOMI YATA Norges regnskapsperiode følger regnskapsåret. Resultatet for 2013 var ,57 hvorav kr var øremerket seminarserien Fremtidens sikkerhetsutfordringer. kr, YATA Trondheim er økonomisk uavhengig fra YATA Norge og fører eget regnskap. YATA Bergen har gjennom styreperioden 2013/14 fått økonomisk støtte fra YATA Norge til sine arrangementer. I styreperioden 2013/14 har YATA Norge fått økonomisk støtte fra: Forsvarsdepartementet Utenriksdepartementet Den norske atlanterhavskomité I denne styreperioden har YATA Norge hatt utgifter på følgende poster: Internasjonalt: Styret har sendt to sentralstyremedlemmer til General Assembly i Brussel, og gitt økonomisk støtte til to YATA-medlemmer til å delta på DAYS Arrangementer: Ulike typer arrangementer organisert av YATA Norges arrangementskomité i Oslo, og YATA Bergen Seminarserien «Fremtidige sikkerhetsutfordringer»: Organisert av YATA Norges arrangementskomité i Oslo Administrasjonskostnader: Ulike medlemskontingenter, gebyrer til banken, etc.. Markedsføringskostnader: Nettside, Facebook-kampanjer, promomateriale Regnskapet for styreperioden 2013/2014 (per 30.august): 13

14 Inntekter Egenkapital september ,65 Forsvarsdepartementet: støtte til "Fremtidens sikkerhetsutfordringer" 27100,00 Støtte fra Dnak 25250,00 Utenriksdepartementet: Støtte til Days 7550,00 Total diverse deltakerstøtte til ulike arrangementer 8175,84 Total inntekter kr ,49 Utgifter Internasjonalt 10461,81 Arrangementer 21090,90 Seminarserie: fremtidige sikkerhetstrusler 12143,00 Administrasjonskostnader 2863,78 Markedsføringskostnader 1536,43 Total utgifter kr ,92 Balanse kr ,57 Som regnskapet viser har YATA Norge (per 30. august) ,57 kr på bok. Imidlertid skal de pengemidlene som er til overs etter siste seminar i seminarserien «Fremtidens sikkerhetsutfordringer» overføres tilbake til Forsvarsdepartementet. I tillegg vil arrangementskomiteen i Oslo få kr for assistansen de stilte med på SiO Foreningsdag. Dette betyr at YATA Norge vil stå igjen med omtrent kr, i tillegg til kr som er øremerket arrangementskomiteen. Det nye styret vil få en god økonomisk start, slik det nåværende YATA-styret ser det. 14

15 6. SAMLET VURDERING Det avtroppende styret er svært fornøyd med YATA-året. Aktivitetsnivået er høynet, vi er blitt en mer synlig aktør og vi opptrer med et mer profesjonelt ytre. Viktige prosesser er også satt i gang hva gjelder intern struktur og arbeidsfordeling. Vi takker for et travelt, utfordrende og innholdsrikt år, og ønsker neste års styre lykke til med å ta organisasjonen videre nok et hakk. 15

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 Epost: post@atlanterhavskomiteen.no THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE Bankgiro: 6045.05.01932 Postgiro: 0540 082 4454 Oslo, januar

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ

2 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITÉ Årsrapport 2014 Den norske Atlanterhavskomité Fridtjof Nansens plass 8 N-0160 Oslo Tel: +47 22 40 36 00 Facebook: Den norske Atlanterhavskomité Twitter: @atlantkomite www.atlanterhavskomiteen.no / www.dnak.org

Detaljer

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge.

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge. Innhold Forord... 2 Struktur... 4 Tillitsvalgte i ELSA Norge... 5 ELSA Norge... 5 ELSA Oslo... 6 ELSA Bergen... 7 ELSA Tromsø... 8 Om ELSA Norge... 9 Interne møter... 10 International Council Meeting (ICM)...

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no 40k FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 100 m100y10k 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSIs Administrasjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer