Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013/2014. YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014 YOUTH ATLANTIC TREATY ASSOCIATION NORWAY September

2 INTRODUKSJON Det har vært et svært fruktbart år. Hyppige, interessante arrangementer har bidratt til kraftig medlemsvekst i alle våre tre byer, og har gitt økt oppmerksomhet rundt YATA som organisasjon. Vår totale medlemsmasse har tredoblet seg i løpet av ett år. Nye nettsider og en satsing på ekstern kommunikasjon har gitt YATA et mer profesjonelt ytre. Samtidig har landsstyret bearbeidet organisasjonens interne struktur og rammeverk. I år som i fjor har NorSec vært vår storsatsing. Responsen internasjonalt var overveldende, med 400 søkere på kun 32 plasser. Vi er særlig fornøyde med at forsvarsministeren holdt åpningstalen, og med støtten vi fikk fra Forsvarsdepartementet generelt. Vi har gjennomgått ytre endringer, men også indre. Organisasjonen har opplevd økonomisk usikkerhet og endringer i hvordan driften skal finansieres. Samtidig har lokallagene og landsstyret blitt vevd tettere sammen. Begge lokallag har lagt arbeid i å få på plass klare, trygge arbeidsstrukturer og egne vedtekter. Takk til alle som har engasjert seg, bidratt i og støttet YATA i året som har gått! 2

3 INNHOLD 1. Om YATA Norge 2. Styret 1. Styremedlemmer og observatører 2. Arrangementskomiteens medlemmer 3. Organisasjon 1. Styremøter 2. Lokallag 3. Fokusområder 4. Kommunikasjon 5. Samarbeid 6. Internasjonalt 7. Opprettelse av YATA Oslo 8. Vedtekter og styringsdokument 9. Medlemmer 4. Aktiviteter 1. Arrangementkomité 2. YATA Trondheim 3. YATA Bergen 4. NorSec Økonomi 6. Samlet vurdering 3

4 1. OM YATA NORGE YATA Norge er en organisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi er politisk uavhengige, og jobber for å gi fremtidens ledere innen utenriks- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. YATA er opptatt av å skape muligheter for sine medlemmer. YATA Norge skal være et anerkjent og ettertraktet nettverk for unge voksne med ambisjoner innen sikkerhets- og utenrikspolitikk. Organisasjonens formål skal nås gjennom å: 1. Arbeide for å senke terskelen for å interessere seg for og involvere seg i spørsmål om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, 2. Arrangere foredrag, konferanser, besøk eller andre relevante tilstelninger om tema knyttet til organisasjonens interesseområder, både nasjonalt og internasjonalt, 3. Fremme og medvirke til samarbeid mellom interesserte personer og organisasjoner på tvers av landet, for å bidra til bredere kunnskap, bedre kontaktnettverk og mer nyansert innsikt for alle. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er underlagt Den norske atlanterhavskomité og det internasjonale YATA-styret. 2. LANDSSTYRET Landsstyret har siden styreåret 2012/2013 bestått av ett styre og en arrangementskomité Styremedlemmer og observatører Styret for 2013/14 ble valgt inn ved årsmøtet 12. september 2013, og har bestått av Ragnhild Holmås Helene Kvam Sigmond Annette Hovdal Leder Nestleder Økonomiansvarlig Øystein Andresen Internasjonalt ansvarlig 1 Sunniva Gaasemyr 2 Styremedlem 1 Innvalgt som kommunikasjonsansvarlig, endret ansvarsområde i desember. 2 I permisjon fra februar til juni. 4

5 Linn-Aurora Wengen Styremedlem Lokallagsledere med møte- og stemmerett har vært Tina Aimee Saltskår Leder, YATA Bergen Peder Lund Leder, YATA Trondheim (til mai 2014) Wilhelm Kiil Rød Leder, YATA Trondheim (fra mai 2014) Observatører som har fått innkalling til styremøter har vært Marte Ziolkowski Julie Sandness DNAK-representant (Møte-og forslagsrett) Leder, Arrangementskomité (Møte-og forslagsrett) Eirik Sætre Nestleder, Arrangementskomité 3 Knut Flydal/Sebastian Langvad Leder, SPU Krigsskolen 2.2. Arrangementskomiteens medlemmer Julie Sandness, leder Magnus Vestby Thorsen Ellen Wilmann Staff Ragne K. Å. Hansmoen Eirik Sætre, nestleder Darya Shut Torunn Tveit Gaasemyr Synne Brustad Anette Thoresen 4 Emil Hafstad Arntzen 5 Haakon Rabben Husøy 6 3 Nestleder har pr vedtektene ikke møte- og forslagsrett, men har blitt invitert som et ledd i å styrke integreringen mellom styret og arrangementskomité. 4 Fra september til januar. 5 Fra mai. 6 Fra oktober

6 Arrangementskomiteen er jfr. vedtektene selvsupplerende, og har ved to anledninger av frafall benyttet seg av dette. 7 Arrangementskomiteen har hatt egne kontaktpersoner i SPU, som har fått innkalling til møtene. Disse har vært Espen Stølan Holten og Sebastian Karoliussen. 3. ORGANISASJON Landsstyret har i år prioritert å starte en lang prosess med organisasjonsbygging og profesjonalisering. Vi begynte med å etablere en klar visjon og strategi, med følgelige mål og oppgaver. Vi har holdt styremøter nesten månedlig, og har vært opptatt av at alle prosesser skal være i tråd med vedtektene. Vi vil fremheve arbeidet med å utrede YATA Oslo, samt arbeidet med å revidere vedtektene - som trengte en oppussing - og å få på plass et styringsdokument med klar arbeidsfordeling og retningslinjer mellom landsstyret og lokallag/arrangementskomité Styremøter Det har i perioden blitt avholdt 10 styremøter, inkludert særskilte møter dedikert til ett tema (f.eks det rene vedtektsmøtet i juni). Arrangementkomiteen har avholdt jevnlige møter Lokallag YATA Bergen og YATA Trondheim har begge opplevd betydelig medlemsvekst, med hhv. tre- og firedobling av antall medlemmer. Kvalitetsarrangementer med høyt oppmøte har bidratt til dette. Se punkt 4 for oversikt. Begge lokallag har prioritert organisasjonsbygging, med nye vedtekter og forbedret intern organisasjonsstruktur, og har kommunisert hyppig med landsstyret Fokusområder og måloppnåelse En prioritet ved styrestart var å etablere tydelige mål og en klar visjon alle kunne samles om. Fire fokusområder, med spesifikke delmål og oppgaver, ble identifisert: 1. Øke og variere medlemsmassen 2. Øke synlighet hos relevante aktører 3. Øke kunnskap, nytenkning og refleksjon rundt sikkerhets- og utenrikspolitikk 4. Skape og sikre kontinuitet i organisasjonen Styrets vurdering av måloppnåelse ved styreårets slutt er, oppsummert: 7 Et innvalgt medlem møtte ikke opp på de første møtene, og ble raskt erstattet. I det andre tilfellet sa et medlem fra seg sitt verv i januar, og ble erstattet i mai. 6

7 Fokusområde 1: Øke og variere medlemsmassen En tredobling av medlemsmassen er en braksuksess. Vi har fortsatt en vei å gå hva gjelder variasjon: Minst 7 av 10 nye medlemmer tilhører statsvitenskap/internasjonale studier o.l. Fokusområde 2: Øke synlighet hos relevante aktører Det oppleves at flere relevante aktører har kjennskap til YATA. Styret mottar i økende grad henvendelser fra andre studentorganisasjoner, politiske partier og media. Neste periodes styre og lokallag oppfordres til å jobbe målrettet for å nå ut til disse. Fokusområde 3: Øke kunnskap, nytenking og refleksjon rundt sikkerhetspolitikk og utenriks YATA har tilsammen nådd ut til over deltakere på våre arrangementer i år. I tillegg kommer de mange tusentalls lesere av blogginnlegg, intervjuer og kronikker på nettsidene våre. Vi har mye å vinne på å fokusere på dialog og debatt i større grad. Fokusområde 4: Skape og sikre kontinuitet i organisasjonen YATA er en organisasjon drevet av unge i en alder der mange flytter på seg. For å sikre videreføring av kompetanse har i år alle styremedlemmer jevnlig notert ned erfaringer og tanker, som overleveres i form av fyldige overføringsnotat til det kommende styret. I tillegg er det laget et internt, digitalt oppslagsverk Kommunikasjon Ved styreårets start ble nye yata.no lansert, ved hjelp av frivillig innsats fra profesjonelle digitale markedsførere og designere fra styrets omgangskrets. De nye sidene har vært en suksess talt i antall visninger, og har økt profesjonalitetsnivået til YATA. Det samme har overgangen En bevisst satsing på sosiale medier har også båret frukter, i form av mengde respons og antall følgere. I tall (utgangspunkt i parentes): Antall visninger på yata.no pr. dag. gjennomsnitt: 121 (53) Antall Facebook-følgere 9 : 1055 (545) Antall Twitter-følgere 10 : 621 (360) I tillegg kommer lokallagenes egne Facebook- og Twittersider, med til sammen flere hundre følgere i Oslo, 110 i Bergen og 375 i Trondheim. 9 Pr. 1. september Pr. 1. september

8 3.5. Eksterne samarbeid Den norske atlanterhavskomité fortsetter å være vår fremste og viktigste støttespiller og samarbeidspartner. Sikkerhetspolitisk Utvalg (SPU) og YATA Norge har i år fått stadig tettere bånd, og har samarbeidet om flere arrangementer. Dette samarbeidet er en uvurderlig brobygger mellom militære og sivile Internasjonalt Nytt av året er en egen Internasjonalt ansvarlig i landsstyret. Dette har vist seg nyttig og fruktbart. Vi har holdt en aktiv internasjonal profil, noe som har resultert i et godt nettverk, mye faglig utbytte og økt engasjement og forståelse for YATA som organisasjon over hele Europa. Til tross for en trang økonomi, har vi hatt representanter i Brussel (YATAs internasjonale generalforsamling), Tallinn (NATO-EU Roundtable), Bratislava (Globsec Youth Leader forum), Aalborg (DAYS) og Lisboa (PAYS). Noen har vært internt fra YATA Norge, andre har vært YATAmedlemmer. DAYS-representantene fikk økonomisk støtte via YATA og UD-midlene, og vi skulle gjerne hatt mulighet til å støtte flere reiser. YATA-nettverket strekker seg over 30 europeiske land. Før og under NorSec merket vi godt det store YATA-miljøet i Europa, da vi mottok over 400 søknader på 30 ledige plasser. Det er et stort potensiale for å videreutvikle og fordype det gode forholdet YATA Norge har med resten av YATAfamilien. Dette avhenger av økonomiske midler og ikke minst dedikasjon, der sistnevnte faktor er den viktigste. YATA Norge har ikke hatt et styremedlem i det internasjonale styret siden Harald Tørud var president i Det er på høy tid at YATA Norge, som et av de mest aktive YATA-kapitlene, jobber for et slikt verv igjen. Dette er for å kunne påvirke hvordan YATA skal drives som en helhetlig og demokratisk organisasjon og synliggjøre YATA Norge i resten av Europa Opprettelse av YATA Oslo Opprettelsen av YATA Oslo har i mange år ligget i luften. Under forrige styreperiode ble det dannet en arrangementgruppe under landsstyret i Oslo, med sikte på å legge grunnlaget for et selvgående lokallag. Prosessen fra arrangementgruppe til lokallag ble for alvor startet etter nyttår i 2014, under enighet av at et lokallag vil være mer demokratisk og hensiktsmessig enn en arrangementgruppe styrt av YATA Norge. Opprettelsen av YATA Oslo skal voteres over på årsmøtet den 4. september Vedtekter og styringsdokument Landsstyret initierte i mars en prosess med å utbedre og omstrukturere vedtektene og lage en solid arbeidsfordeling mellom nivåene i organisasjonen. Bakgrunnen var at vedtektene var lite forenlig med den organisasjonen man så i dag, og at det var uklarhet rundt ansvarsfordeling og 8

9 rent praktiske oppgaver. Et utvalg på tre styremedlemmer laget, gjennom solid forankring i de to lokallagene og arrangementsgruppen i Oslo, et forslag til nye vedtekter og et styringsdokument for YATA Norge. Dette ble bearbeidet i et ekstraordinært styremøte i juni, med lokallagsledere og leder og nestleder for arrangementsgruppen tilstede, og presenteres for Landsmøtet 4. september 2014 etter en intern høringsrunde i styret i august Medlemmer Landsstyret for 2013/14 regner medlemmer ut fra de som aktivt har meldt seg inn i YATA. Utgangspunktet da styret tok over var 165. Pr. 31. august 2014 hadde dette steget til 544, altså en økning på 330%. Det er vi stolte av! Medlemmene oppgir hvilket lokallag de vil tilhøre. Pr 31/8-14 var medlemmene fordelt slik (utgangspunkt i parantes 11 ): Oslo: 330 (125) Bergen: 73 (22) Trondheim: 110 (25) Annet: 28 (8) De aller fleste oppgir at de er studenter ved statsvitenskap/internasjonale studier-relaterte fakulteter. Omtrent hvert fjerde medlem tilhører andre fagretninger, eller er i arbeid. 4. AKTIVITETER 4.1. Arrangementskomité Arrangementskomiteen til YATA Norge har hatt et særdeles aktivt år. De har fokusert på kvalitetsseminarer med varierte temaer, og har avvekslet med hyppige YATA-quizzer og større sosiale arrangementer. En stor del av seminarene og quizzene har vært holdt i samarbeid med SPU på T10, Krigsskolens lokaler i Oslo sentrum, en ordning YATA verdsetter. Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar Foredrag sjef MJK DNAK, 16/ Foredragsholder: Sjef Marinejegerkommandoen (MJK) Tom Robertsen. 11 Fordelingen i utgangspunktet er omtrentlig, da styret ble innsatt 12. september mens medlemssystemet ble oppdatert den 07.oktober. 9

10 Når energi blir et stridstema T10, 6/ Første arrangement i serien Fremtidens Sikkerhetstrusler. Foredragsholder: Seniorrådgiver Ola Storberg fra seksjonen for nordområder, polarsaker, energi og ressurser i Utenriksdepartementet. Fra Wikileaks til FBI Når sult blir et våpen T10, 12/11-13 T10, 21/ seminar i serien. Foredragsholder: Sigurdur Thordarson, tidligere Wikileaks-medarbeider og FBIinformant seminar i serien. Tema matsikkerhet. Opprør eller utdanning: Når unge står uten muligheter Nyttårsfest Litteraturhuset, 22/01-14 Mabou, 24/ foredragsholdere: Lars-Frederik Stuve (adm.dir. Felleskjøpet), Gunn Alice Birkemo (seniorforsker, FFI) og Christian Anton Smedshaug (adm. dir. AgriAnalyse) seminar i serien. Foredragsholder: Seniorforsker Henrik Urdal fra Institutt for Fredsforskning (PRIO) 50+ Middag, underholdning og skåler. Statssekretær Laila Bokhari (SMK) holdt et mini-foredrag. Vannets Makt T10, 06/ Foredragsholder: Terje Tvedt, professor i geografi ved UiB og i global historie, statsvitenskap og utviklingsstudier ved UiO. Whose responsibility to protect? Syria og kjemiske våpen: Operasjon RECSYR T10, 20/02-14 DNAK, 26/ Foredragsholder: Gentian Zyberi fra Senter for menneskerettigheter ved UIO. 20 Innleder: Bjørn Kraglund, Midtøsten- kjenner. Kapteinløytnant Lars Magne Hovtun, presseog informasjonsoffiser i Forsvaret. Foredrag og bildefremvisning fra Hovtuns 10

11 deltakelse i operasjonen. In Amenas Etter terrorangrepet T10, 25/ Foredragsholder: Statoils konsernsikringsavdeling. Sommerfest Studietur til Brigade Nord Sawol, 27/6-14 Setermoen Leir, 04-05/ Middag, selskapsleker og skåler. Politisk rådgiver for Forsvarsministeren, eks-yataer Audun Halvorsen, holdt et foredrag. 7 Ekskursjon med overnatting til Setermoen Leir. Besøkte alle bataljonene. Møtte brigadesjefen. Var med på skarpskytingen sammen med OSSE. Cybersikkerhet Litteraturhuset, 02/09-14 TBA 5. og siste seminar i serien. Foredragsholder: Generalmajor Odd Egil Pedersen fra Cyberforsvaret og en representant fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) YATA-quizzer 5x på T10, én gang på Waldemars. I snitt 30 Sikkerhets- og utenrikspolitisk quiz med YATA som quizmastere. Lavterskeltilbud med etterhvert stamgjester såvel som mange nye YATA Trondheim Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar En verden uten atomvåpen 17/10-13, Kieglekroa 30 Foredrag og quiz. Foredragsholder: Førsteamanuensis Jo Jakobsen, NTNU. Cyberkrigføring 30/10-13, NTNU 160 Foredragsholdere: Sverre Diesen og Cybersjef Roar Sundseth. Politisk Risikovurdering 03/02-14, Dragvoll 60 Promotert under tittelen Statsviter? Dette kan være noe for deg! Tre foredragsholdere: Arne Elias Corneliussen fra Norwegian Risk Consulting 11

12 PSTs Trusselvurdering /03-14, Dragvoll International (NRCI) Arild Nodland fra Bergen Risk Solutions Førsteamanuensis ved NTNU, Jo Jakobsen 100+ Foredragsholder: PST-representant. Flyktningstrømmer 08/04-14, Olavs Pub 25 Foredrag og quiz. Arrangert sammen med FN-studentene. Foredragsholder: Jarle Mediå, Flyktninghjelpen YATA Bergen Tittel Tid og sted Oppmøte Kommentar Robert Mood: På bakkeplan i Syria Kjemiske våpen: En introduksjon Kvarteret, 25/3-14 Studentsenteret, 30/ Generalmajor Robert Mood fortalte om sin tid som sjef for FNs observatørstyrke i Syria. 10 Stig Grønvold, sjef for CBRN (engelsk: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) i Sjøforsvaret NorSec til 27. april arrangerte YATA Norge Nordic Security Conference, NorSec 2014, på Krigsskolen på Linderud. NorSec er en internasjonal konferanse som gjester både studenter og unge profesjonelle med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk fra Norge og utlandet, og var i år som i fjor finansiert av Forsvarsdepartementet. Prosjektleder var visepresident Helene Sigmond. Tema for konferansen var NATOs fremtidige rolle i Europa, med tittelen Colliding and Corresponding Interests. Hvilke følger får USAs rebalansering mot Asia for alliansen, og hvordan balanseres EUs egen sikkerhets- og utenrikspolitikk med NATO-medlemskap? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp. Interessen og deltakelsen for årets konferanse var rekordstor. Vi hadde opp mot 400 internasjonale søkere på bare 32 internasjonale plasser. Over de to konferansedagene hadde vi over hundre deltakere fra hele 23 nasjoner. 12

13 Vi var så heldige at forsvarsministeren åpnet årets konferanse, og ble etterfulgt av anerkjente foredragsholdere både fra Norge og utlandet. Blant dem var professor Janne Haaland Matlary fra UiO, Asle Toje fra Nobelinstituttet, og Spyros Economides fra London School of Economics. Årets konferanse hadde også en aktiv del. Dag 2 arrangerte vi workshops hvor deltakerne fikk mulighet til å engasjere seg i diskusjoner om årets tema. Workshopene ble styrt av stipendiater og forskere fra FFI, IFS og King s College. Vi har fått svært god tilbakemelding på konferansen både fra foredragsholdere og deltakere. NorSec er en konferanse med potensiale til å bli enda bedre. Konferansen har fått stor oppmerksomhet i YATA International men også i utenriks- og sikkerhetspolitiske kretser. Vi arrangerte den også i 2008 og 2013, og årets styre anbefaler sterkt at NorSec 2015 avholdes! 5. ØKONOMI YATA Norges regnskapsperiode følger regnskapsåret. Resultatet for 2013 var ,57 hvorav kr var øremerket seminarserien Fremtidens sikkerhetsutfordringer. kr, YATA Trondheim er økonomisk uavhengig fra YATA Norge og fører eget regnskap. YATA Bergen har gjennom styreperioden 2013/14 fått økonomisk støtte fra YATA Norge til sine arrangementer. I styreperioden 2013/14 har YATA Norge fått økonomisk støtte fra: Forsvarsdepartementet Utenriksdepartementet Den norske atlanterhavskomité I denne styreperioden har YATA Norge hatt utgifter på følgende poster: Internasjonalt: Styret har sendt to sentralstyremedlemmer til General Assembly i Brussel, og gitt økonomisk støtte til to YATA-medlemmer til å delta på DAYS Arrangementer: Ulike typer arrangementer organisert av YATA Norges arrangementskomité i Oslo, og YATA Bergen Seminarserien «Fremtidige sikkerhetsutfordringer»: Organisert av YATA Norges arrangementskomité i Oslo Administrasjonskostnader: Ulike medlemskontingenter, gebyrer til banken, etc.. Markedsføringskostnader: Nettside, Facebook-kampanjer, promomateriale Regnskapet for styreperioden 2013/2014 (per 30.august): 13

14 Inntekter Egenkapital september ,65 Forsvarsdepartementet: støtte til "Fremtidens sikkerhetsutfordringer" 27100,00 Støtte fra Dnak 25250,00 Utenriksdepartementet: Støtte til Days 7550,00 Total diverse deltakerstøtte til ulike arrangementer 8175,84 Total inntekter kr ,49 Utgifter Internasjonalt 10461,81 Arrangementer 21090,90 Seminarserie: fremtidige sikkerhetstrusler 12143,00 Administrasjonskostnader 2863,78 Markedsføringskostnader 1536,43 Total utgifter kr ,92 Balanse kr ,57 Som regnskapet viser har YATA Norge (per 30. august) ,57 kr på bok. Imidlertid skal de pengemidlene som er til overs etter siste seminar i seminarserien «Fremtidens sikkerhetsutfordringer» overføres tilbake til Forsvarsdepartementet. I tillegg vil arrangementskomiteen i Oslo få kr for assistansen de stilte med på SiO Foreningsdag. Dette betyr at YATA Norge vil stå igjen med omtrent kr, i tillegg til kr som er øremerket arrangementskomiteen. Det nye styret vil få en god økonomisk start, slik det nåværende YATA-styret ser det. 14

15 6. SAMLET VURDERING Det avtroppende styret er svært fornøyd med YATA-året. Aktivitetsnivået er høynet, vi er blitt en mer synlig aktør og vi opptrer med et mer profesjonelt ytre. Viktige prosesser er også satt i gang hva gjelder intern struktur og arbeidsfordeling. Vi takker for et travelt, utfordrende og innholdsrikt år, og ønsker neste års styre lykke til med å ta organisasjonen videre nok et hakk. 15

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8 MØTEREFERAT: NR 11 2013/2014, YATA Norge årsmøte 2014 Tid (dato, fra kl til kl): Innkalt av (avd. og person): Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens

Detaljer

Årsrapport 2013-2014! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår!

Årsrapport 2013-2014! YATA Bergen! v/ Leder Tina Aimée Saltskår! Kvartalsrapport, YATA Bergen Sommer 2014 Årsrapport 2013-2014 YATA Bergen v/ Leder Tina Aimée Saltskår 1 Kvartalsrapport, YATA Bergen Vår 2014 Navn og kontaktinformasjon... 3 Avtroppende styre... 3 Fratrådte

Detaljer

Årsrapport 2014/15 YATA Oslo

Årsrapport 2014/15 YATA Oslo Årsrapport 20/15 YATA Oslo Vi legger bak oss et år med stor aktivitet og kraftig vekst. Siden konstituerende møte har vi jobbet målrettet, langsiktig og kalkulert for å komme nærmere visjonen om å være

Detaljer

Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø

Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø Årsrapport 2015/16 YATA Tromsø Det du nå leser er YATA Tromsøs første årsrappport. Lokallaget ble etablert i desember 2014, og vi avholdt vårt første årsmøte 25. mars 2015. Det avtroppende styret ser tilbake

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge

Arbeidsregler for ELSA Norge Arbeidsregler for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen våren 2015 1. Generelle bestemmelser 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O. Eidesen.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Rf Referat fra. IAANs årsmøte. 11.12.2009, kl 12 Restaurant Oro, Oslo

Rf Referat fra. IAANs årsmøte. 11.12.2009, kl 12 Restaurant Oro, Oslo Rf Referat fra IAANs årsmøte 11.12.2009, kl 12 Restaurant Oro, Oslo Agenda Årsmøte 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Årsregnskap seg sap 4. Fastsettelse av kontingent 5. Budsjett til orientering

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering 3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet får de lokale årsberetningene til orientering. Bakgrunn: Årsberetningene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.07. 2010 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer