Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer"

Transkript

1 Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Harlan seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad

2 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 41. i rekken, og forkuserer på bruk av ERP-systemer 1 for å oppnå effektiv drift av maritimt materiell. ERP-systemer er en betegnelse som benyttes på IT-systemer med relativt stor bredde i funksjonalitet, og som derfor er egnet til å styre store deler av en virksomhets funksjonsområder. Systemene dekker typisk funksjonsområder som finans, økonomi, personell, anskaffelse, vedlikehold, konfigurasjonsstyring med flere. Det er derfor innen konsernledelse med hovedfokus på finans at de fleste av de største og mest anerkjente systemene har sitt utspring. For drift av Sjøforsvarets materiell har vi tidligere benyttet en kombinasjon av papirbaserte og egenutviklede funksjonsrettede IT-systemer, mens vi nå går i retning av utviking og innføring av ett felles system for hele Forsvaret basert på SAP som er verdens største leverandør av ERP. Med årets seminar ønsker arrangementkomiten å sette fokus på denne utviklingen, med de muligheter og begrensninger innføringen av et slikt system vil medføre. På den ene siden har etaten Forsvaret behov for ett system som sikrer god og gjennomsiktig økonomikontroll, samtidig som Sjøforsvarets behov for driftsunderstøttelse nødvendigvis ikke er den samme som i Hær og/eller Luft. Drift av maritimt materiell er underlagt sivile lover og Forsvarets egne krav til sikkerhet og forsvarlig forvaltning. Dette krever at vi har styringssystemer med tilhørende prosesser og organisasjon som sikrer blant annet god endringsbehandling, konfigurasjon- og vedlikeholdsstyring. Økonomistyring er i dag et mål i seg selv, samtidig som Forsvaret trenger systemunderstøttelse og prosesser som sikrer sikkerhet og materiellteknisk tilgjengelighet. 1 Enterprice Resource Planning System

3 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til bachelor eller master nivå. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlan seminar Harlan seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en sponsor og en spesielt utvalgt æresgjest.

4 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Årets æresgjest Kommandørkaptein Torstein Krabbedal 4

5 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 5 Kommandørkaptein Torstein Krabbedal begynte karrieren i Sjøforsvaret på Sjømilitære korps sommeren 1976 og ble ferdig utdannet fra marineingeniørlinjen ved Sjøkrigsskolen i Etter verkstedspraksis på Haakonsvern bar det om bord på KNM Horten som vaktmaskinist fra april 1982 til juni Deretter fulgte to år på fregatten KNM Narvik. Sommeren 1985 begynte han på Norges Tekniske Høgskole. Han tok sivilingeniøreksamen på Marinteknisk linje ved Institutt for marint maskineri. Hovedoppgaven hadde tema simulering av gassturbiner og ble levert i desember Etter stabsskole del I våren 1989 begynte han på Maskinkontoret i SFK Teknologiseksjonen. Der ble han blant annet involvert i prosjekteringen av Alta/Oksøy-klassen minerydderfartøyer. Fra sommeren 1991 gikk han ombord som maskinmester på KNM Oslo og deretter KNM Horten fra sommeren I august 1994 tiltrådte han stillingen som kjelinspektør ved SFK Drift, men ble etter kort tid trukket med i oppstarten av P6088 fregattprosjektet. Fra sommeren 1995 til januar 1999 jobbet han som prosjektkoordinator skipsteknisk i prosjektet. Deretter gikk han over i sivil stilling ved SFK hvor han var leder for kontor for Havari- rednings- og dykkerutstyr samt høytrykks luftsystemer. Stillingen ble i 2003 omgjort til militær. Fra sommeren 2004 gjennomførte han Forsvarets stabsskole del II (ett år). Fra 1998 og fremover ble han involvert i arbeidet med etablering av et regime for sjødyktighetskontroll på militære fartøyer. I tillegg fulgte han regelverksprosessen med etablering av en klassenotasjon for militære fartøyer i DNV sitt regelverk. I forbindelse med den store omorganiseringen i FLO deltok han i to arbeidsgrupper som vurderte tilsyns/kvalitetskontrollregime for FLO. Da Forsvarets materielltilsyn ble opprettet 1. september 2005 fikk han jobben som leder av kontoret for FMT Sjødyktighet, en stilling han fortsatt sitter i. På fritiden er han blant annet aktiv i Norsk Jernbaneklubb. Der har han hatt ansvar for vedlikehold av damplokomotivet på Gamle Vossebanen og han er godkjent fyrbøter på damplok. Han er gift og har to barn.

6 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 6 Seminarets beskytter Flaggkommandør Lars Johan Fleisje

7 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 7 Flaggkommandør Lars Fleisje er Stabssjef i Sjøforsvarsstaben siden januar Lars Fleisje ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1978 og tjenestegjorde deretter i MTB våpenet som nestkommanderende, sjef og divisjonssjef. Han tjenestegjorde som batterisjef/artillerioffiser og krigsvaktsjef på KNM Narvik I var han skipssjef og divisjonssjef ved 22 MTB skvadron. I var han skvadronssjef ved 21 og 22 MTB skvadron. Han tjenestegjorde deretter i Forsvarets Overkommando i operasjons- og planstaben og i Sjøforsvarsstaben som totalprosjektkoordinator for MTB og NSM prosjektene. I jobbet han med forsvarsplanlegging i Plans & Policy avdelingen ved NATO hovedkvarteret til Supreme Allied Commander, Atlantic i Norfolk i Virginia. Han jobbet med analyse, studier og koordinering av maritime styrkemål, Missile Defence og Alliance Ground Surveillance. I var han sjef for langtidsplanleggingskontoret i Sjøforsvarsstaben. Han var ansvarlig for bidrag til forsvarsanalyser og langtidsproposisjoner, samt til NATOs og nasjonal forsvarsplanlegging. Han ble utnevnt til Kommandør og Sjef for Sjøoperasjoner ved Sjøoperasjonssenteret ved hovedkvarteret på Jåtta, Stavanger i 1999 og jobbet der fram til sommeren Han ledet maritime operasjoner, herunder fredsoperativ virksomhet, maritim overvåkning og Kystvaktoperasjoner, og bidro til å forberede og følge opp styrkebidrag for utenlandsoperasjonene i kjølvannet etter 11 september Samtidig foregikk det omfattende øvingsvirksomhet i nordlige farvann. I 2003 overtok han som sjef for planavdelingen i Sjøforsvarsstaben og var ansvarlig for totalprosjektering av kapasiteter til Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til Flaggkommandør i mai 2004 og overtok som Sjef Forsyning i Forsvarets Logistikkorganisasjon. Etter en omfattende omstilling i FLO fungerte han som stabssjef i FLO i 2008 før han overtok som stabssjef i Sjøforsvarsstaben og nestkommanderende i Sjøforsvaret. Fleisje har blant annet gjennomgått MTB sjefskurs i 1979 og operasjons/våpenoffiserskurs i Tyskland i Han gjennomførte Post Graduate kurs i Maritime Defence Technology ved Royal Naval Engineering College in Plymouth, UK in 1990 og han gjennomførte Sjøforsvarets Stabsskole del 2 i I år 2000 gjennomførte han NATO Defense College i Roma og i 2003 Maritime Warfare Course i UK. Han har gjennomgått krisehåndteringskurs og Informasjonskurs ved Forsvarets Høyskole. Han har gjennomført diverse andre kurs innen operasjoner, krisehåndtering og ressursforvaltning i inn- og utland. Fleisje var formann i Oslo Militære Samfund i perioden Han er gift med Britt Fleisje og de har to voksne barn og tre barnebarn.

8 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 8 Torsdag 7. November Flaggheis Program Sesjon 1: Effekter ved implemetering av ERP-systemer Gjennomføringsansvarlig: Frode Skar Åpning og introduksjon til temaet Arrangementsvarlig Frode Skar ERP-styringssystemer i offentlig sektor, kritiske suksessfaktorer ved implementering og bruk av ERP som materiellstyringssystemer [M.Sc. Studierektor Bo Hjort Christensen] Endringsledelse ved implementering av ERP: En casestude av praksis i ulike bedrifter [M.Sc. Siri Sundal / Evry] Bidrar ERP-systemer til økt operativ tilgjengelighet?: Metoder og praktisk erfaring fra Forsvaret og Rederinæringen [Marineingeniør Siv. Ing. Andrew Junge / DNV] Felles spørsmålsrunde til sesjonens foredragsholdere

9 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 9 Kveldsarrangement 1915 Aperitif i Midtstuen Baren i 2. etg Prisutdeling : SMS / Marineingeniørgruppens pris 1945 Fotografering i Hagestuen Lokalet utenfor spisesal 2000 Festmiddag Bordsettingsplan vil bli oppslått Etter middag Kaffe og sosial samling i baren

10 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 10 Fredag 8. november 2013 Sesjon 2: ERP-systemer for styring av sivilt maritimt materiell Gjennomføringsansvarlig: Bård Olav Høstmark Orientering om fremtidens materiell i Sjøforsvaret - Et tematisk sideblikk i krystallkulen [KOM Geir O Skorstad / SST] Erfaringer fra bruk av SAP ved drift av komplekst materiell offshore [Plattformsjef PhD Bernt Tysseland / Statoil] Erfaringer fra bruk av ERP-styringssystemer ved drift av seismikkfartøy [Marineingeniør Hans Christian Juul / EMGS] Felles spørsmålsrunde til sesjonens foredragsholdere Lønsj

11 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 11 Sesjon 3 Styringssystemer for maritimt militært materiell Gjennomførsingsansvarlig: Hans Christian Juul Krav til styringssystem i Forsvaret En orientering om historikk og behov [KK Pål Gjellestad / FLO] En innføring i ny SAP-løsning i Forsvaret med status og plan for innføring [Vidar Anzjøn / LOS Logistikkprosjektet] Paneldebatt. Innledning til debatt ved arrangementskommite Oppsummering og avslutning 1600 Bussavgang Solstrand Flesland Haakonsvern

12 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 12 Administrative opplysninger Fellestransport Det er satt opp følgende fellestransport: Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 7. november kl 0800 Buss fra Solstrand fredag 8. november senest kl 1600 via Flesland til HOS Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os (ca kr 600,- til Flesland) Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet. Arrangementskomité for Harlan seminar 2013 Arrangementsansvarlig: Kommandørkaptein (m) Frode Skar, tlf LOS-Programmet Programansvarlige: Marineingeniør Hans Christian Juul, tlf Orlogskaptein Bård Olav Høstmark, tlf FLO Markap ( LOS-programmet) Kommandørkaptein (m) Frode Skar, tlf FLO Markap (LOS-Programmet) Administrativ tilrettelegging: Orlogskaptein Trond Skoglund, tlf FLO MARKAP Prosjektavdeling Orlogskaptein Jostein Helle, tlf Kysteskadren, Fregatt treningssenter

13 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 13 Foredragsholdere Bo Hjort Christensen Bo Hjort Christensen er tilknyttet BI som Høyskolelektor ved institutt for Ledelse og Organisasjon. BHC er sivilingeniør og bedriftsøkonom med over 30-års fartstid som spesialist innen forretningssystemer i så vel offentlig som privat sektor. BHC har i sin periode på BI vært særlig engasjert i å bygge opp studietilbudet innen informasjonsteknologi og virksomhetsutvikling både på Bachelor-nivå og Master-nivå. I tillegg til pliktene på BI er BHC aktiv som foredragsholder og rådgiver innenfor sine spesialområder. Han har vært forfatter og medforfatter for flere lærebøker innen området. Siri Sundal Ansatt som ERP konsulent hos EVRY og jobber daglig med tekniske og menneskelige utfordringer ved innføring av ny funksjonalitet og nye systemer. Jobber for det meste innen kommunal sektor, men også noe mot privatkunder. Fullførte i 2012 masterstudiet Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder hvor hun skrev en masteroppgave med temaet Endringsledelse ved implementering av Enterprise Resource Planning systemer: En casestudie av praksis i ulike bedrifter.

14 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 14 Andrew Junge Andrew Junge er utdannet ved maskinlinjen på Sjøkrigsskolen og tok senere en Mastergrad ved NTNU der han spesialiserte seg innenfor anvendt økonomi, optimering og driftsteknikk. Andrew Junge har to års erfaring som maskinist på Oslo klasse fregatt. Senere arbeidet han i FLO Markap med drift av fartøyer og var funksjonelt ansvarlig ved innføring av nytt Enterprice Recourse Planning (ERP) system (IFS), som i dag understøtter forsvarets nye fregatter. Han arbeidet deretter 4 år med endringsledelse, ERP systemer (SAP) og prosjektledelse i LOS- Programmet i Forsvarsstaben. Hans rolle var i den første perioden fagekspert logistikk, deretter ansvarlig for vask og beriking av data før han gikk inn i rollen som teamleder eierskapsforvaltning. Som konsulent i DNV har han innført verktøy og metode for risikostyring (Easyrisk), samt utført risikoanalyser for flere verft i Spania. Han har også arbeidet med flere rederier innenfor området vedlikehold- og reservedelsoptimalisering sett opp mot regelverk innenfor shipping- og Olje/gass sektoren. Igjennom flere prosjekter med selskapet Gassco har han bidratt til en mer optimal bruk av deres ERP løsning (SAP). Andrew Junge er i dag ansvarlig for tjenesteområdet Maintenance Management i DNV GL Group. ERP systemer (SAP) og prosjektledelse i LOS-Programmet i Forsvarsstaben. Hans rolle var i den første perioden fagekspert logistikk, deretter ansvarlig for vask og beriking av data før han gikk inn i rollen som teamleder eierskapsforvaltning. Som konsulent i DNV har han innført verktøy og metode for risikostyring (Easyrisk), samt utført risikoanalyser for flere verft i Spania. Han har også arbeidet med flere rederier innenfor området vedlikehold- og reservedelsoptimalisering sett opp mot regelverk innenfor shipping- og Olje/gass sektoren. Igjennom flere prosjekter med selskapet Gassco har han bidratt til en mer optimal bruk av deres ERP løsning (SAP). Andrew Junge er i dag ansvarlig for tjenesteområdet Maintenance Management i DNV GL Group.

15 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 15 Geir Olav Skorstad Skorstad er Født i Namsos 1957 og oppvokst på Otterøya. Han begynte på Befalsskolen for Kystartilleriet i 1976 og fortsatte med Øverste avdeling ved samme skole i Har senere gjennomført diverse ledelses- og forvaltningskurs/-skoler, blant annet Forvaltningskurs/Stabsskole 1 ved Sjøforsvarets forvaltningsskole i 1988, Stabsskole II (Felles) i 2000 og NATO Defence College i Skorstad har variert operativ tjeneste i Kystartilleriet avsluttet med Sjefstjeneste Trondenes Øvingsavdeling og la grunnlaget for Kystjegerkommandoen. Skorstad har lang tjeneste på kontorsjef/avdelingssjefsnivå i Sjøforsvarsstaben, Forsvarets Overkommando Fellesstab og NATO ACT SACT REP EUROP (NATO HQ). Han har vært innom alle forvaltningsområder og operative områder og har blant annet jobbet som instruktør på Militærhøgskolan i Stocholm i internasjonal operativ planlegging. Han har også jobbet som instruktør ved BSKA og ved Stabsskole I. Skorstad har nå ansvaret for strukturplanlegging og gjennomføring av totalprosjektene i Sjøforsvaret. I tillegg har han på vegne av GIS ansvaret for overordnet styring og kontroll av materiellforvaltningen, og GIS rådgiver i teknologi tilhører Skorstad sin avdeling. Skorstad bor på Askøy, er gift med sin kjære kone Tone og har fire barn i alderen 4-30 år. Bernt Tysseland Bernt Tysseland er plattformsjef på Heimdal. Sommeren 2013 kom han til Heimdal fra Gullfaks C hvor han har gått opplæring til plattformsjef i seks måneder. Før dette var han vært operasjonsleder i Gullfaks B i to år. Han begynte som senioringeniør i Statoil Gullfaks innenfor drift- og vedlikeholdsplanlegging ifm offshore integrasjonen av Hydro og Statoil i Før det jobbet han i Det Norske Veritas som konsulent innenfor drift- og vedlikeholdsstyring, samt at han har vært hos General Electric Company som logistikksjef for verkstedene i Norge og Nederland. Lengst fartstid har Bernt fra Sjøforsvaret hvor han jobbet som lagerbestyrer på KNM Oslo, intendant på 24. og 26. MTB Skv. samt et kort opphold på KNM Horten. Han har vært prosjektleder for endringsprosjekter i Sjøforsvarets Forsyningskommando samt delprosjektleder for innføring av ERPsystem og avdelingsleder for logistisk understøttelse av drift og vedlikehold av marinens fartøyer og verksteder. Bernt har også vært avdelingsleder og hovedlærer ved Sjøkrigsskolen innen logistikk. Han er fremdeles tilknyttet Sjøkrigsskolen på en 20% førsteamanuensisstilling. Bernt Tysseland har lederutdanning fra Befalsskolen og Sjøkrigsskolen (KS 1 og KS2), Stabsskole 1, Master of Science in Defence Systems Management fra US Naval Postgraduate School og en Doktorgrad i Logistikk fra Høyskolen i Molde.

16 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 16 Hans Christian Juul Marineingeniør, Orlogskaptein (R) Manager Special Projects / Temporary QHSE Manager Electromagnetic Geoservices ASA Juul er uteksaminert ved Sjøkrigsskolens KS1 Elektronikk og våpenlinje i 1991 og KS2 i Har tjenestgjort på Kobben-klasse undervannsbåt, Oslo-klasse fregatt og ved MTB Treningssenter. Siste stilling ved sjøtjeneste var som Våpenteknisk Offiser på KNM Narvik under STANAVFORLANT i Var med å etablere MTB Treningssenter som gav utskjekk av skipssjefer til MTB og Stridsbåt90 og som foresto kompetanseoppbygging for Kyststridsflotiljen i maritime operasjoner. Han begynte i Electromagnetic Geoservices ASA i 2004 har siden da gang arbeidet som Technical Supervisor, Technical Manager Operations og Manager Special Projects. Vikarierer i dag i stilling som QHSE Manager. Har i løpet av denne perioden hatt ansvaret for å utruste totalt syv letefartøyer med Elektromagnetisk leteutstyr og bygge opp teknisk-, logistikk- og treningsstøtte avdelinger for World Wide operasjoner. Juul har vært medlem i EMGS ASA sitt styre. Er i dag styremedlem i SIFA AS i Selbu kommune, en bedrift som leverer høyt bearbeidede tynnplateprodukter i stål. Er Electromagnetic Geoservices ASA sin representant i Næringsforening i Trondheimsregionen. Pål Gjellestad Utdannelse fra Befals- og Sjøkrigsskole elektronikk- /våpenlinje. Sikkerhetsadministrasjon fra Universitetet i Stavanger, administrativ databehandling Høgskolen i Tromsø, Mattematikk og Informatikk fra Universitetet i Bergen. Ut over dette Sjøforsvarets stabsskole og VOU fra Forsvarets stabsskole. Gjellestad har tjenesteerfaring fra fort, fartøy, skole og diverse prosjekter. Fra 1999 til DD har han jobbet med ulike prosjekter som har tilknytning til Forsvarets FIFstrategi, herunder: Økonomiprosjektet (FiF 2.0), Lønn- og regnskapsprosjektet (FiF 1.0), Sjømast 2 for understøttelse av Fregattprosjektet, samt vært ansvarlig for Sjømast driftskontoret. Han har også biratt i Program Golf og konvertering fra Sjøsystemene, og kravstilling og realisering av Driftsløsning Nye Fartøyer. De siste årene ha han vært en sentral ressurs fra FLO til LOS programmet for å realisere FIF 3.0.

17 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 17 Vidar Anzjøn Vidar Anzjøn er Forsvarets Leder for Delprosjekt Business Process Management i Logistikkprosjektet under LOS programmet. Han er dermed ansvarlig for Forsvarets bidrag og ressurser i konfigurasjonsbygging av ny helhetlig SAP-løsning/FIF 3.0. Anzjøn hadde sin førstegangstjeneste i Sjøforsvaret i 1995 og jobbet i perioden i ulike instruktørstillinger i Stavanger (KNM HH), Harstad (HSD), Værnes (LRSK) og Bodø (FKN). I 2002 byttet han til logistikkdomenet og har jobbet med logistikk i Forsvaret i ulike stillinger fra 2002 og med utvikling og implementering av SAP siden Han var ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av alle logistikkurs ved utrulling av Økonomiprosjektet i Senere har han blant annet ledet forhandlingsprosessen rundt løsning for Logistikkprosjektet, og har hatt flere ulike roller i prosjektet siden.

18 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 18 Tidligere æresgjester 1981 Kontreadm E.C.Breirem, Marineingeniør J-H Jorde, Avd.ing T Helgesen, Avd.ing K.D.Pettersen 1983 Kommandør II E. Eikanger 1984 Overingeniør K.M Heggstad 1985 Direktør B. Lislegard 1986 Marineingeniør B.O.Heradstveit 1987 Kontreadmiral T.Pettersen 1988 Kontreadmiral N. Owren 1989 Admiral T. Rein 1990 Kommandørkaptein (I) I.Lunde 1991 Marineingeniør F Holtar, Marineingeniør S Bangfors 1992 Marineingeniør J H Jorde 1993 Disponent I Aanderaa 1994 Kommandør I og marineingeniør Arne T Andersen 1995 Kommandørkaptein og marineingeniør Dag Arve Østervold 1996 Kommandørkaptein og marineingeniør Jan F Andersen-Gott 1997 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjarne Wollan 1998 Avd.dir og marineingeniør Hans Christian Smith Sivertsen 1999 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjørn Krohn 2000 Kommandørkaptein og marineingeniør Hans Christian Kjelstrup 2001 Kommandør og marineingeniør Geir Kilhus 2002 Kommandørkaptein Gunnar Eide 2003 Dosent Per Vigerust 2004 Flaggkommandør Lars J Fleisje 2005 Generalmajor Trond R Karlsen 2006 Marineingeniør Terje Torkelsen 2007 Kommandør og marineingeniør Per Erik Gøransson 2008 Avdelingsdirektør og marineingeniør Ivar Johan Knudsen 2009 Kommandør Per Christian Borgen 2010 Høgskolelektor og marineingeniør Gisle Strand 2011 Kommandørkaptein Jens Christian Egenæs 2012 Kommandør Nils Andreas Stensønes

19 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 19 Tidligere sponsorer og beskyttere 1981 Kontreadmiral J Meyer 1983 Kommandør II B Grimstvedt 1984 Kommandør I J H Hegstad 1985 Kommandør II O K Thomesen 1986 Kontreadmiral R E Pedersen 1987 Kommandør II A T Andresen 1988 Kontreadmiral K A Prytz 1989 Kontreadmiral H F Neegaard 1990 Kontreadmiral K J Granmar 1991 Viseadmiral B J Kibsgaard 1992 Kontreadmiral Rino Paus 1993 Kontreadmiral H K Svendsholt 1994 Kontreadmiral Rino Paus 1995 Kommandør I Jan G Jæger 1996 Kommandør II Ole Troye 1997 Kontreadmiral og marineingeniør Eivind Hauger-Johannessen 1998 Flaggkommandør Jacob Børresen 1999 Avdelingssjef og marineingeniør Ivar Wake 2000 Siv Ing Fredrik Henrik Behrens 2001 Kommandør Atle Karlsvik 2002 Kontreadmiral Jan G Jæger 2003 Flaggkommandør Morten Jacobsen 2004 Flaggkommandør Trond Grytting 2005 Kommandør Bernt Grimstvedt 2006 Flaggkommandør Håkon Tronstad 2007 Kontreadmiral Morten Jacobsen 2008 Kommandør Geir Kilhus 2009 Kommandør Paal Svendsen, Forsvarets Operative Hovedkvarter 2010 Kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, Generalinspektør for Sjøforsvaret 2011 Kontreadmiral Bernt Grimstvedt, Generalinspektør for Sjøforsvaret 2012 Flaggkommandør Thomas Wedervang, Sjef Sjøforsvarets skoler

20 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 20 Tidligere tema 1973 Prediktiv vedlikehold av skipsmaskineri 1974 Drift av skip 1975 Undervannsteknologi 1976 Gassturbiner i skip 1977 Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets nye fartøyer 1978 Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer 1979 Nordsjøen som energikilde 1980 Brannsikkerhet om bord 1981 Maling og korrosjonsbeskyttelse av skip 1982 Marineingeniørenes stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret 1983 Sjøforsvarets økonomi og planlegging 1984 Prosjektstyring 1985 Databehandling i tekniske systemer 1986 Fremtidens marinefartøyer 1987 Taktiske- og tekniske trenere i Sjøforsvaret 1988 Undervannsakustikk og deteksjonsfare 1989 Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret 1990 Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt 1991 Simulering 1992 Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi? 1993 Avansert teknologi i plattformer og våpensystemer, hva er godt? 1994 Systemintegrasjon bokstenking eller fri flyt? 1995 Konfigurasjonsstyring 1996 Sikkerhet om bord 1997 Sivil teknologi og standarer, noe for Sjøforsvaret? 1998 Fremtidens energikilder 1999 Virtual reality 2000 Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur 2001 Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

21 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjon av fartøyer Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer 2004 Moderne drift av militære fartøyer 2005 Industrien som leverandør av stridsevne 2006 Teknologi og kompetanse frem mot Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon 2008 Nettverksbasert forsvar 2009 Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime. Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

22 Takk for oppmøtet!

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets

Detaljer

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

En stil om kua, skrevet av en 2. klassing...

En stil om kua, skrevet av en 2. klassing... En stil om kua, skrevet av en 2. klassing... Kua har syv sider. Den øverste siden, den nederste siden, den forreste siden, de bakerste sidene, den ene siden, den andre siden og den innvendige siden. På

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI En systemarkitekts bidrag i komplekse utviklingsprosjekter av kadett Ketil Skogheim Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 PROBLEMSTILLING

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR

ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 september 2010 årgang 63 Oppsummering av øvelse POMOR Side 18-19 TMBN på øvelse i Nederland Side 40-41 Fregattene strategisk ressurs Side

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer