Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer"

Transkript

1 Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Harlan seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad

2 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 41. i rekken, og forkuserer på bruk av ERP-systemer 1 for å oppnå effektiv drift av maritimt materiell. ERP-systemer er en betegnelse som benyttes på IT-systemer med relativt stor bredde i funksjonalitet, og som derfor er egnet til å styre store deler av en virksomhets funksjonsområder. Systemene dekker typisk funksjonsområder som finans, økonomi, personell, anskaffelse, vedlikehold, konfigurasjonsstyring med flere. Det er derfor innen konsernledelse med hovedfokus på finans at de fleste av de største og mest anerkjente systemene har sitt utspring. For drift av Sjøforsvarets materiell har vi tidligere benyttet en kombinasjon av papirbaserte og egenutviklede funksjonsrettede IT-systemer, mens vi nå går i retning av utviking og innføring av ett felles system for hele Forsvaret basert på SAP som er verdens største leverandør av ERP. Med årets seminar ønsker arrangementkomiten å sette fokus på denne utviklingen, med de muligheter og begrensninger innføringen av et slikt system vil medføre. På den ene siden har etaten Forsvaret behov for ett system som sikrer god og gjennomsiktig økonomikontroll, samtidig som Sjøforsvarets behov for driftsunderstøttelse nødvendigvis ikke er den samme som i Hær og/eller Luft. Drift av maritimt materiell er underlagt sivile lover og Forsvarets egne krav til sikkerhet og forsvarlig forvaltning. Dette krever at vi har styringssystemer med tilhørende prosesser og organisasjon som sikrer blant annet god endringsbehandling, konfigurasjon- og vedlikeholdsstyring. Økonomistyring er i dag et mål i seg selv, samtidig som Forsvaret trenger systemunderstøttelse og prosesser som sikrer sikkerhet og materiellteknisk tilgjengelighet. 1 Enterprice Resource Planning System

3 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til bachelor eller master nivå. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlan seminar Harlan seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en sponsor og en spesielt utvalgt æresgjest.

4 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Årets æresgjest Kommandørkaptein Torstein Krabbedal 4

5 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 5 Kommandørkaptein Torstein Krabbedal begynte karrieren i Sjøforsvaret på Sjømilitære korps sommeren 1976 og ble ferdig utdannet fra marineingeniørlinjen ved Sjøkrigsskolen i Etter verkstedspraksis på Haakonsvern bar det om bord på KNM Horten som vaktmaskinist fra april 1982 til juni Deretter fulgte to år på fregatten KNM Narvik. Sommeren 1985 begynte han på Norges Tekniske Høgskole. Han tok sivilingeniøreksamen på Marinteknisk linje ved Institutt for marint maskineri. Hovedoppgaven hadde tema simulering av gassturbiner og ble levert i desember Etter stabsskole del I våren 1989 begynte han på Maskinkontoret i SFK Teknologiseksjonen. Der ble han blant annet involvert i prosjekteringen av Alta/Oksøy-klassen minerydderfartøyer. Fra sommeren 1991 gikk han ombord som maskinmester på KNM Oslo og deretter KNM Horten fra sommeren I august 1994 tiltrådte han stillingen som kjelinspektør ved SFK Drift, men ble etter kort tid trukket med i oppstarten av P6088 fregattprosjektet. Fra sommeren 1995 til januar 1999 jobbet han som prosjektkoordinator skipsteknisk i prosjektet. Deretter gikk han over i sivil stilling ved SFK hvor han var leder for kontor for Havari- rednings- og dykkerutstyr samt høytrykks luftsystemer. Stillingen ble i 2003 omgjort til militær. Fra sommeren 2004 gjennomførte han Forsvarets stabsskole del II (ett år). Fra 1998 og fremover ble han involvert i arbeidet med etablering av et regime for sjødyktighetskontroll på militære fartøyer. I tillegg fulgte han regelverksprosessen med etablering av en klassenotasjon for militære fartøyer i DNV sitt regelverk. I forbindelse med den store omorganiseringen i FLO deltok han i to arbeidsgrupper som vurderte tilsyns/kvalitetskontrollregime for FLO. Da Forsvarets materielltilsyn ble opprettet 1. september 2005 fikk han jobben som leder av kontoret for FMT Sjødyktighet, en stilling han fortsatt sitter i. På fritiden er han blant annet aktiv i Norsk Jernbaneklubb. Der har han hatt ansvar for vedlikehold av damplokomotivet på Gamle Vossebanen og han er godkjent fyrbøter på damplok. Han er gift og har to barn.

6 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 6 Seminarets beskytter Flaggkommandør Lars Johan Fleisje

7 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 7 Flaggkommandør Lars Fleisje er Stabssjef i Sjøforsvarsstaben siden januar Lars Fleisje ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1978 og tjenestegjorde deretter i MTB våpenet som nestkommanderende, sjef og divisjonssjef. Han tjenestegjorde som batterisjef/artillerioffiser og krigsvaktsjef på KNM Narvik I var han skipssjef og divisjonssjef ved 22 MTB skvadron. I var han skvadronssjef ved 21 og 22 MTB skvadron. Han tjenestegjorde deretter i Forsvarets Overkommando i operasjons- og planstaben og i Sjøforsvarsstaben som totalprosjektkoordinator for MTB og NSM prosjektene. I jobbet han med forsvarsplanlegging i Plans & Policy avdelingen ved NATO hovedkvarteret til Supreme Allied Commander, Atlantic i Norfolk i Virginia. Han jobbet med analyse, studier og koordinering av maritime styrkemål, Missile Defence og Alliance Ground Surveillance. I var han sjef for langtidsplanleggingskontoret i Sjøforsvarsstaben. Han var ansvarlig for bidrag til forsvarsanalyser og langtidsproposisjoner, samt til NATOs og nasjonal forsvarsplanlegging. Han ble utnevnt til Kommandør og Sjef for Sjøoperasjoner ved Sjøoperasjonssenteret ved hovedkvarteret på Jåtta, Stavanger i 1999 og jobbet der fram til sommeren Han ledet maritime operasjoner, herunder fredsoperativ virksomhet, maritim overvåkning og Kystvaktoperasjoner, og bidro til å forberede og følge opp styrkebidrag for utenlandsoperasjonene i kjølvannet etter 11 september Samtidig foregikk det omfattende øvingsvirksomhet i nordlige farvann. I 2003 overtok han som sjef for planavdelingen i Sjøforsvarsstaben og var ansvarlig for totalprosjektering av kapasiteter til Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til Flaggkommandør i mai 2004 og overtok som Sjef Forsyning i Forsvarets Logistikkorganisasjon. Etter en omfattende omstilling i FLO fungerte han som stabssjef i FLO i 2008 før han overtok som stabssjef i Sjøforsvarsstaben og nestkommanderende i Sjøforsvaret. Fleisje har blant annet gjennomgått MTB sjefskurs i 1979 og operasjons/våpenoffiserskurs i Tyskland i Han gjennomførte Post Graduate kurs i Maritime Defence Technology ved Royal Naval Engineering College in Plymouth, UK in 1990 og han gjennomførte Sjøforsvarets Stabsskole del 2 i I år 2000 gjennomførte han NATO Defense College i Roma og i 2003 Maritime Warfare Course i UK. Han har gjennomgått krisehåndteringskurs og Informasjonskurs ved Forsvarets Høyskole. Han har gjennomført diverse andre kurs innen operasjoner, krisehåndtering og ressursforvaltning i inn- og utland. Fleisje var formann i Oslo Militære Samfund i perioden Han er gift med Britt Fleisje og de har to voksne barn og tre barnebarn.

8 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 8 Torsdag 7. November Flaggheis Program Sesjon 1: Effekter ved implemetering av ERP-systemer Gjennomføringsansvarlig: Frode Skar Åpning og introduksjon til temaet Arrangementsvarlig Frode Skar ERP-styringssystemer i offentlig sektor, kritiske suksessfaktorer ved implementering og bruk av ERP som materiellstyringssystemer [M.Sc. Studierektor Bo Hjort Christensen] Endringsledelse ved implementering av ERP: En casestude av praksis i ulike bedrifter [M.Sc. Siri Sundal / Evry] Bidrar ERP-systemer til økt operativ tilgjengelighet?: Metoder og praktisk erfaring fra Forsvaret og Rederinæringen [Marineingeniør Siv. Ing. Andrew Junge / DNV] Felles spørsmålsrunde til sesjonens foredragsholdere

9 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 9 Kveldsarrangement 1915 Aperitif i Midtstuen Baren i 2. etg Prisutdeling : SMS / Marineingeniørgruppens pris 1945 Fotografering i Hagestuen Lokalet utenfor spisesal 2000 Festmiddag Bordsettingsplan vil bli oppslått Etter middag Kaffe og sosial samling i baren

10 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 10 Fredag 8. november 2013 Sesjon 2: ERP-systemer for styring av sivilt maritimt materiell Gjennomføringsansvarlig: Bård Olav Høstmark Orientering om fremtidens materiell i Sjøforsvaret - Et tematisk sideblikk i krystallkulen [KOM Geir O Skorstad / SST] Erfaringer fra bruk av SAP ved drift av komplekst materiell offshore [Plattformsjef PhD Bernt Tysseland / Statoil] Erfaringer fra bruk av ERP-styringssystemer ved drift av seismikkfartøy [Marineingeniør Hans Christian Juul / EMGS] Felles spørsmålsrunde til sesjonens foredragsholdere Lønsj

11 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 11 Sesjon 3 Styringssystemer for maritimt militært materiell Gjennomførsingsansvarlig: Hans Christian Juul Krav til styringssystem i Forsvaret En orientering om historikk og behov [KK Pål Gjellestad / FLO] En innføring i ny SAP-løsning i Forsvaret med status og plan for innføring [Vidar Anzjøn / LOS Logistikkprosjektet] Paneldebatt. Innledning til debatt ved arrangementskommite Oppsummering og avslutning 1600 Bussavgang Solstrand Flesland Haakonsvern

12 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 12 Administrative opplysninger Fellestransport Det er satt opp følgende fellestransport: Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 7. november kl 0800 Buss fra Solstrand fredag 8. november senest kl 1600 via Flesland til HOS Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os (ca kr 600,- til Flesland) Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet. Arrangementskomité for Harlan seminar 2013 Arrangementsansvarlig: Kommandørkaptein (m) Frode Skar, tlf LOS-Programmet Programansvarlige: Marineingeniør Hans Christian Juul, tlf Orlogskaptein Bård Olav Høstmark, tlf FLO Markap ( LOS-programmet) Kommandørkaptein (m) Frode Skar, tlf FLO Markap (LOS-Programmet) Administrativ tilrettelegging: Orlogskaptein Trond Skoglund, tlf FLO MARKAP Prosjektavdeling Orlogskaptein Jostein Helle, tlf Kysteskadren, Fregatt treningssenter

13 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 13 Foredragsholdere Bo Hjort Christensen Bo Hjort Christensen er tilknyttet BI som Høyskolelektor ved institutt for Ledelse og Organisasjon. BHC er sivilingeniør og bedriftsøkonom med over 30-års fartstid som spesialist innen forretningssystemer i så vel offentlig som privat sektor. BHC har i sin periode på BI vært særlig engasjert i å bygge opp studietilbudet innen informasjonsteknologi og virksomhetsutvikling både på Bachelor-nivå og Master-nivå. I tillegg til pliktene på BI er BHC aktiv som foredragsholder og rådgiver innenfor sine spesialområder. Han har vært forfatter og medforfatter for flere lærebøker innen området. Siri Sundal Ansatt som ERP konsulent hos EVRY og jobber daglig med tekniske og menneskelige utfordringer ved innføring av ny funksjonalitet og nye systemer. Jobber for det meste innen kommunal sektor, men også noe mot privatkunder. Fullførte i 2012 masterstudiet Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder hvor hun skrev en masteroppgave med temaet Endringsledelse ved implementering av Enterprise Resource Planning systemer: En casestudie av praksis i ulike bedrifter.

14 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 14 Andrew Junge Andrew Junge er utdannet ved maskinlinjen på Sjøkrigsskolen og tok senere en Mastergrad ved NTNU der han spesialiserte seg innenfor anvendt økonomi, optimering og driftsteknikk. Andrew Junge har to års erfaring som maskinist på Oslo klasse fregatt. Senere arbeidet han i FLO Markap med drift av fartøyer og var funksjonelt ansvarlig ved innføring av nytt Enterprice Recourse Planning (ERP) system (IFS), som i dag understøtter forsvarets nye fregatter. Han arbeidet deretter 4 år med endringsledelse, ERP systemer (SAP) og prosjektledelse i LOS- Programmet i Forsvarsstaben. Hans rolle var i den første perioden fagekspert logistikk, deretter ansvarlig for vask og beriking av data før han gikk inn i rollen som teamleder eierskapsforvaltning. Som konsulent i DNV har han innført verktøy og metode for risikostyring (Easyrisk), samt utført risikoanalyser for flere verft i Spania. Han har også arbeidet med flere rederier innenfor området vedlikehold- og reservedelsoptimalisering sett opp mot regelverk innenfor shipping- og Olje/gass sektoren. Igjennom flere prosjekter med selskapet Gassco har han bidratt til en mer optimal bruk av deres ERP løsning (SAP). Andrew Junge er i dag ansvarlig for tjenesteområdet Maintenance Management i DNV GL Group. ERP systemer (SAP) og prosjektledelse i LOS-Programmet i Forsvarsstaben. Hans rolle var i den første perioden fagekspert logistikk, deretter ansvarlig for vask og beriking av data før han gikk inn i rollen som teamleder eierskapsforvaltning. Som konsulent i DNV har han innført verktøy og metode for risikostyring (Easyrisk), samt utført risikoanalyser for flere verft i Spania. Han har også arbeidet med flere rederier innenfor området vedlikehold- og reservedelsoptimalisering sett opp mot regelverk innenfor shipping- og Olje/gass sektoren. Igjennom flere prosjekter med selskapet Gassco har han bidratt til en mer optimal bruk av deres ERP løsning (SAP). Andrew Junge er i dag ansvarlig for tjenesteområdet Maintenance Management i DNV GL Group.

15 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 15 Geir Olav Skorstad Skorstad er Født i Namsos 1957 og oppvokst på Otterøya. Han begynte på Befalsskolen for Kystartilleriet i 1976 og fortsatte med Øverste avdeling ved samme skole i Har senere gjennomført diverse ledelses- og forvaltningskurs/-skoler, blant annet Forvaltningskurs/Stabsskole 1 ved Sjøforsvarets forvaltningsskole i 1988, Stabsskole II (Felles) i 2000 og NATO Defence College i Skorstad har variert operativ tjeneste i Kystartilleriet avsluttet med Sjefstjeneste Trondenes Øvingsavdeling og la grunnlaget for Kystjegerkommandoen. Skorstad har lang tjeneste på kontorsjef/avdelingssjefsnivå i Sjøforsvarsstaben, Forsvarets Overkommando Fellesstab og NATO ACT SACT REP EUROP (NATO HQ). Han har vært innom alle forvaltningsområder og operative områder og har blant annet jobbet som instruktør på Militærhøgskolan i Stocholm i internasjonal operativ planlegging. Han har også jobbet som instruktør ved BSKA og ved Stabsskole I. Skorstad har nå ansvaret for strukturplanlegging og gjennomføring av totalprosjektene i Sjøforsvaret. I tillegg har han på vegne av GIS ansvaret for overordnet styring og kontroll av materiellforvaltningen, og GIS rådgiver i teknologi tilhører Skorstad sin avdeling. Skorstad bor på Askøy, er gift med sin kjære kone Tone og har fire barn i alderen 4-30 år. Bernt Tysseland Bernt Tysseland er plattformsjef på Heimdal. Sommeren 2013 kom han til Heimdal fra Gullfaks C hvor han har gått opplæring til plattformsjef i seks måneder. Før dette var han vært operasjonsleder i Gullfaks B i to år. Han begynte som senioringeniør i Statoil Gullfaks innenfor drift- og vedlikeholdsplanlegging ifm offshore integrasjonen av Hydro og Statoil i Før det jobbet han i Det Norske Veritas som konsulent innenfor drift- og vedlikeholdsstyring, samt at han har vært hos General Electric Company som logistikksjef for verkstedene i Norge og Nederland. Lengst fartstid har Bernt fra Sjøforsvaret hvor han jobbet som lagerbestyrer på KNM Oslo, intendant på 24. og 26. MTB Skv. samt et kort opphold på KNM Horten. Han har vært prosjektleder for endringsprosjekter i Sjøforsvarets Forsyningskommando samt delprosjektleder for innføring av ERPsystem og avdelingsleder for logistisk understøttelse av drift og vedlikehold av marinens fartøyer og verksteder. Bernt har også vært avdelingsleder og hovedlærer ved Sjøkrigsskolen innen logistikk. Han er fremdeles tilknyttet Sjøkrigsskolen på en 20% førsteamanuensisstilling. Bernt Tysseland har lederutdanning fra Befalsskolen og Sjøkrigsskolen (KS 1 og KS2), Stabsskole 1, Master of Science in Defence Systems Management fra US Naval Postgraduate School og en Doktorgrad i Logistikk fra Høyskolen i Molde.

16 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 16 Hans Christian Juul Marineingeniør, Orlogskaptein (R) Manager Special Projects / Temporary QHSE Manager Electromagnetic Geoservices ASA Juul er uteksaminert ved Sjøkrigsskolens KS1 Elektronikk og våpenlinje i 1991 og KS2 i Har tjenestgjort på Kobben-klasse undervannsbåt, Oslo-klasse fregatt og ved MTB Treningssenter. Siste stilling ved sjøtjeneste var som Våpenteknisk Offiser på KNM Narvik under STANAVFORLANT i Var med å etablere MTB Treningssenter som gav utskjekk av skipssjefer til MTB og Stridsbåt90 og som foresto kompetanseoppbygging for Kyststridsflotiljen i maritime operasjoner. Han begynte i Electromagnetic Geoservices ASA i 2004 har siden da gang arbeidet som Technical Supervisor, Technical Manager Operations og Manager Special Projects. Vikarierer i dag i stilling som QHSE Manager. Har i løpet av denne perioden hatt ansvaret for å utruste totalt syv letefartøyer med Elektromagnetisk leteutstyr og bygge opp teknisk-, logistikk- og treningsstøtte avdelinger for World Wide operasjoner. Juul har vært medlem i EMGS ASA sitt styre. Er i dag styremedlem i SIFA AS i Selbu kommune, en bedrift som leverer høyt bearbeidede tynnplateprodukter i stål. Er Electromagnetic Geoservices ASA sin representant i Næringsforening i Trondheimsregionen. Pål Gjellestad Utdannelse fra Befals- og Sjøkrigsskole elektronikk- /våpenlinje. Sikkerhetsadministrasjon fra Universitetet i Stavanger, administrativ databehandling Høgskolen i Tromsø, Mattematikk og Informatikk fra Universitetet i Bergen. Ut over dette Sjøforsvarets stabsskole og VOU fra Forsvarets stabsskole. Gjellestad har tjenesteerfaring fra fort, fartøy, skole og diverse prosjekter. Fra 1999 til DD har han jobbet med ulike prosjekter som har tilknytning til Forsvarets FIFstrategi, herunder: Økonomiprosjektet (FiF 2.0), Lønn- og regnskapsprosjektet (FiF 1.0), Sjømast 2 for understøttelse av Fregattprosjektet, samt vært ansvarlig for Sjømast driftskontoret. Han har også biratt i Program Golf og konvertering fra Sjøsystemene, og kravstilling og realisering av Driftsløsning Nye Fartøyer. De siste årene ha han vært en sentral ressurs fra FLO til LOS programmet for å realisere FIF 3.0.

17 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 17 Vidar Anzjøn Vidar Anzjøn er Forsvarets Leder for Delprosjekt Business Process Management i Logistikkprosjektet under LOS programmet. Han er dermed ansvarlig for Forsvarets bidrag og ressurser i konfigurasjonsbygging av ny helhetlig SAP-løsning/FIF 3.0. Anzjøn hadde sin førstegangstjeneste i Sjøforsvaret i 1995 og jobbet i perioden i ulike instruktørstillinger i Stavanger (KNM HH), Harstad (HSD), Værnes (LRSK) og Bodø (FKN). I 2002 byttet han til logistikkdomenet og har jobbet med logistikk i Forsvaret i ulike stillinger fra 2002 og med utvikling og implementering av SAP siden Han var ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av alle logistikkurs ved utrulling av Økonomiprosjektet i Senere har han blant annet ledet forhandlingsprosessen rundt løsning for Logistikkprosjektet, og har hatt flere ulike roller i prosjektet siden.

18 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 18 Tidligere æresgjester 1981 Kontreadm E.C.Breirem, Marineingeniør J-H Jorde, Avd.ing T Helgesen, Avd.ing K.D.Pettersen 1983 Kommandør II E. Eikanger 1984 Overingeniør K.M Heggstad 1985 Direktør B. Lislegard 1986 Marineingeniør B.O.Heradstveit 1987 Kontreadmiral T.Pettersen 1988 Kontreadmiral N. Owren 1989 Admiral T. Rein 1990 Kommandørkaptein (I) I.Lunde 1991 Marineingeniør F Holtar, Marineingeniør S Bangfors 1992 Marineingeniør J H Jorde 1993 Disponent I Aanderaa 1994 Kommandør I og marineingeniør Arne T Andersen 1995 Kommandørkaptein og marineingeniør Dag Arve Østervold 1996 Kommandørkaptein og marineingeniør Jan F Andersen-Gott 1997 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjarne Wollan 1998 Avd.dir og marineingeniør Hans Christian Smith Sivertsen 1999 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjørn Krohn 2000 Kommandørkaptein og marineingeniør Hans Christian Kjelstrup 2001 Kommandør og marineingeniør Geir Kilhus 2002 Kommandørkaptein Gunnar Eide 2003 Dosent Per Vigerust 2004 Flaggkommandør Lars J Fleisje 2005 Generalmajor Trond R Karlsen 2006 Marineingeniør Terje Torkelsen 2007 Kommandør og marineingeniør Per Erik Gøransson 2008 Avdelingsdirektør og marineingeniør Ivar Johan Knudsen 2009 Kommandør Per Christian Borgen 2010 Høgskolelektor og marineingeniør Gisle Strand 2011 Kommandørkaptein Jens Christian Egenæs 2012 Kommandør Nils Andreas Stensønes

19 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 19 Tidligere sponsorer og beskyttere 1981 Kontreadmiral J Meyer 1983 Kommandør II B Grimstvedt 1984 Kommandør I J H Hegstad 1985 Kommandør II O K Thomesen 1986 Kontreadmiral R E Pedersen 1987 Kommandør II A T Andresen 1988 Kontreadmiral K A Prytz 1989 Kontreadmiral H F Neegaard 1990 Kontreadmiral K J Granmar 1991 Viseadmiral B J Kibsgaard 1992 Kontreadmiral Rino Paus 1993 Kontreadmiral H K Svendsholt 1994 Kontreadmiral Rino Paus 1995 Kommandør I Jan G Jæger 1996 Kommandør II Ole Troye 1997 Kontreadmiral og marineingeniør Eivind Hauger-Johannessen 1998 Flaggkommandør Jacob Børresen 1999 Avdelingssjef og marineingeniør Ivar Wake 2000 Siv Ing Fredrik Henrik Behrens 2001 Kommandør Atle Karlsvik 2002 Kontreadmiral Jan G Jæger 2003 Flaggkommandør Morten Jacobsen 2004 Flaggkommandør Trond Grytting 2005 Kommandør Bernt Grimstvedt 2006 Flaggkommandør Håkon Tronstad 2007 Kontreadmiral Morten Jacobsen 2008 Kommandør Geir Kilhus 2009 Kommandør Paal Svendsen, Forsvarets Operative Hovedkvarter 2010 Kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, Generalinspektør for Sjøforsvaret 2011 Kontreadmiral Bernt Grimstvedt, Generalinspektør for Sjøforsvaret 2012 Flaggkommandør Thomas Wedervang, Sjef Sjøforsvarets skoler

20 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 20 Tidligere tema 1973 Prediktiv vedlikehold av skipsmaskineri 1974 Drift av skip 1975 Undervannsteknologi 1976 Gassturbiner i skip 1977 Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets nye fartøyer 1978 Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer 1979 Nordsjøen som energikilde 1980 Brannsikkerhet om bord 1981 Maling og korrosjonsbeskyttelse av skip 1982 Marineingeniørenes stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret 1983 Sjøforsvarets økonomi og planlegging 1984 Prosjektstyring 1985 Databehandling i tekniske systemer 1986 Fremtidens marinefartøyer 1987 Taktiske- og tekniske trenere i Sjøforsvaret 1988 Undervannsakustikk og deteksjonsfare 1989 Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret 1990 Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt 1991 Simulering 1992 Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi? 1993 Avansert teknologi i plattformer og våpensystemer, hva er godt? 1994 Systemintegrasjon bokstenking eller fri flyt? 1995 Konfigurasjonsstyring 1996 Sikkerhet om bord 1997 Sivil teknologi og standarer, noe for Sjøforsvaret? 1998 Fremtidens energikilder 1999 Virtual reality 2000 Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur 2001 Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

21 Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjon av fartøyer Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer 2004 Moderne drift av militære fartøyer 2005 Industrien som leverandør av stridsevne 2006 Teknologi og kompetanse frem mot Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon 2008 Nettverksbasert forsvar 2009 Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime. Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

22 Takk for oppmøtet!

Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov

Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Rett kompetanse og strategi for opprettholdelse av materiell stridsevne Harlans Seminar 2011 Solstrand Hotel &

Detaljer

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret HARLANS SEMINAR 2001 Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret Solstrand Fjord Hotel, Os 2. 3. november 2001 ÅRETS SPONSOR KOMMANDØR ATLE T. KARLSVIK BIOGRAFI Atle T. Karlsvik ble utnevnt til

Detaljer

Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar

Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Harlans Seminar 2009 Solstrand Hotel & Bad 5 6 november 2009 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 37. i rekken og tema i år er Operativ logistikk i fremtidens

Detaljer

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad Nettverksbasert forsvar Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad 30 31 oktober 2008 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 36. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene med innføring av Nettversksbasert

Detaljer

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad 4 5 november 2010 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 38. i rekken

Detaljer

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Harlans Seminar Solstrand Fjord Hotell 5-6 november 2004 Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Hva er det som skal til for å drifte et fartøy? Hvilke grunnleggende forutsetninger

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer

Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer SMS fagseminar Haakonsvern 2013-16-10 KK Stein Håvard Bergstad Sjef P&K MARKAP KK Gunnar Tor Nilsen Sjef Fregatt avd. MARKAP Økt operativ evne gjennom

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf The Minister Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf Erfaring fra eier og ekstern kvalitetssikrer Jonny M Otterlei Temadag: Kvalitetssikring av komplekse prosjekter, 15. oktober 2003 Norsk senter for

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund Generalforsamling i Sjømilitære Samfund 30.03.2006 1 Tid (dato, fra kl til): 30.03.06, kl 1830 Sted: Sjøkrigsskolen Innkalt av (avd og person): Generalsekretær (GS) Bjørn Krohn Møtedirigent: Magnar Hope

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Skipstekniske utfordringer for STA

Skipstekniske utfordringer for STA Skipstekniske utfordringer for STA 0 Systemstyringenhetens rolle Grensesnitt Grensesnitt Kunde Systemstyring Tjenesteproduksjon Behov og budsjett Vurdering før tilbud/avtale Vedlikehold Forsyning IKT GIL

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse 2011

SMS Kontaktkonferanse 2011 c SMS Kontaktkonferanse 2011 Tid (dato, fra kl til kl): 23.02.11-24.02.11 Sted: Fjordslottet, Osterøy Innkalt : Hovedstyret SMS Ordstyrer: Joakim Nilsen Referent: Helene Birkeland Thord Are Iversen Deltakere:

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Orientering for MUF 2007 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Søknadstall til BSS 1978-2006 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandøren skal ved mottak av forespørsel

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

HISTORIKK. Siden den tid har MTB-våpenet vært i stadig utvikling, og utgjør i dag kanskje den mest slagkraftige del av vårt sjøforsvar.

HISTORIKK. Siden den tid har MTB-våpenet vært i stadig utvikling, og utgjør i dag kanskje den mest slagkraftige del av vårt sjøforsvar. t HISTORIKK Det norske MTB-våpen har lange tradisjoner. Verdens første MTB, "RAP", ble bygget i 1873. MTB' enes hovedprinsipp; å utnytte skjærgården til egen fordel, er imidlertid enda eldre. Allerede

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Det skal også oppgis en oversikt over antall sertifiserte medarbeidere/konsulenter innen etterspurte SAP-kompetanseområder.

Det skal også oppgis en oversikt over antall sertifiserte medarbeidere/konsulenter innen etterspurte SAP-kompetanseområder. LOS-programmet i Forsvaret Kompetanseskjema Implementering av logistikkløsning Side 1 av 7 Kompetanse I dette vedlegget skal det på overordnet plan angis hvilken kompetanse tilbyder, evt sammen med underleverandør

Detaljer

Harland seminar 5-6 november 2004

Harland seminar 5-6 november 2004 Harland seminar 5-6 november 2004 Sikkerhetsstrategi Effektiv og sikker drift kan Marinen utnytte sivil praksis? Per Marius Berrefjord Vice President DET NORSKE VERITAS UTFORDRING Effektiv og sikker drift

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet Avdelingstittel Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet 04.11.2010 Forfatter SST/ Prosjektittel 13.12.2010 1 Tema Hvordan skal Sjøforsvaret forholde seg til sivilt regelverk? Hvordan skal

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Stillinger tillagt rett til bolig

Stillinger tillagt rett til bolig Stillinger tillagt rett til bolig 010100-01.01-005 FD/ FD-LED/ FD I BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.02-005 FD/ FD-LED/ FD II BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.03.02-005 FD/ FD-LED/ FD III/ OPERASJONS

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

Fregatter i storm og stille

Fregatter i storm og stille Jacob Børresen, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan H. Lilleheim, Hans Chr. Smith-Sivertsen Fregatter i storm og stille Marinens «langskip» 1960-2007 EIDE FORLAG Innhold Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

26. oktober 2007 Thomas T Wedervang Kommandør Sjef Sjøkrigsskolen

26. oktober 2007 Thomas T Wedervang Kommandør Sjef Sjøkrigsskolen Sjøkrigsskolen 26. oktober 2007 Thomas T Wedervang Kommandør Sjef Sjøkrigsskolen Maritime interesseområder - et nasjonalt ansvar Produksjon Funn (Norge og Russland) Landanlegg og baser Rørledning Uavklarte

Detaljer

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis - fra idé til realisering 16.09.2003 Odd Magne Skei UTGANGSPUNKTET Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav tillit

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

CURRICULUM VITAE KOMPETANSEPROFIL. Stillinger:

CURRICULUM VITAE KOMPETANSEPROFIL. Stillinger: CURRICULUM VITAE Navn: Jan Egil Lyng Født: 10.mai 1944 Adresse: Skarpsnohaugen 22, 3530 Røyse Telefon: 32158501 (privat) 90553839 (mobil) e-post: KOMPETANSEPROFIL ER ROLIG OG TRYGG PÅ MEG SELV. ER METODISK

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2013 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 06 og 07 november 2013 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Kapittel 3 Flåteplanen av 1960... 37 «Små og mange»: Flåteplanens styrkestruktur... 41

Kapittel 3 Flåteplanen av 1960... 37 «Små og mange»: Flåteplanens styrkestruktur... 41 Osloklassens historie.book Page 5 Tuesday, May 15, 2007 9:35 AM Innhold Kapittel 1 Innledning........................................ 11 Kapittel 2 Marinen etter krigen............................... 21

Detaljer

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Velkommen til Formannskonferansen 2014 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2014 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. Formannskonferansen er

Detaljer

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken FOH operative hovedkvarter Rolle i Nordområde politikken 1 1 Relevant tilstedeværelse 2 2 FOH KUNNSKAP KONTAKT FASTHET Strategisk målsetning Å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene 3 3 Strategisk

Detaljer

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Presentasjon MUF 23 nov 2009 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Navn på presentasjon 27.11.2009 1 Sjøkrigsskolen 27.11.2009 2 KNM Statsraad Lehmkuhl

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Fra fagbrev til doktorgrad MUF-KONFERANSEN 2010

Fra fagbrev til doktorgrad MUF-KONFERANSEN 2010 Fra fagbrev til doktorgrad MUF-KONFERANSEN 2010 Oddvar J. Kristiansen Bakgrunn Mål og tiltak innen fem hovedområder: Globalisering og rammevilkår Miljøvennlige maritime næringer Maritim kompetanse gg Maritim

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 1 Kl 1015 1050 Registrering m/ kaffe/ te Program 9. september Kl 1050 Kl 1100 Kl 1135 Kl 1200 Åpning - praktisk

Detaljer

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN)

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Orlogskaptein Ståle Pedersen FOHK/J3N/ OPS OFF AWW FF 1 Noen viktige begreper Nivåer for militær

Detaljer

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd 1 Trond Fykse Tveit 2 Ellen Langeland Gjerde 3 Morten Conrad Sæthern 4 Hilde Nornes 5 Lars Kristian Holme 6 Christine Krüger 7 Tone Solberg Schmidt

Detaljer

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Hanstholm Elektronik a/s... er totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner på det maritime området. Mer enn 35 år i bransjen

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Sjøforsvaret Status, utfordringer og videre utvikling Stabssjef Sjøforsvarsstaben Flaggkommandør Lars Fleisje

Sjøforsvaret Status, utfordringer og videre utvikling Stabssjef Sjøforsvarsstaben Flaggkommandør Lars Fleisje Sjøforsvaret Status, utfordringer og videre utvikling Stabssjef Flaggkommandør Lars Fleisje 24.10.2013 12:18 1 Agenda Status Sjøforsvaret Kapasiteter Kystvakten Kysteskadren Noen utfordringer Videre utvikling

Detaljer

UV-seminar oktober 2011. Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011

UV-seminar oktober 2011. Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011 UV-seminar oktober 2011 Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011 1 Deltagerliste hotell betaling m.v.. Det er fint om dere benytter navneskiltene som gjelder som registrering Alle deltagere skal i

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Torstein har også flere års erfaring fra kraftbransjen, og var prosjektsjef i et norsk ITselskap som leverte løsninger og tjenester i Nord-Europa.

Torstein har også flere års erfaring fra kraftbransjen, og var prosjektsjef i et norsk ITselskap som leverte løsninger og tjenester i Nord-Europa. Torstein Didrik Kongshem f. 24-02-1963 Nøkkelkvalifikasjoner Torstein er en erfaren program- og prosjektleder med 20 års erfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper innenfor bank, finans, energi

Detaljer

Møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem

Møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem FAGKONFERANSE Oslo 7. 8. juni 2011 ERP-SYSTEMER 2011 Møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem Forretningssystemer i det norske markedet kjenn alternativene Økosystemene

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Fakta og tall 215 Her gir vi deg en kortversjon av fakta og tall for 215. Fullstendig rapport kan du lese på www.ffi.no/215. Dit kan du også komme via QR-kodene. OM FFI FFI er et av Norges største forskningsinstitutter

Detaljer

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF Seminar Torsdag 28. november 2002 Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFFs retningslinjer for slik rapportering Glen Rødland Styremedlem i NFF og formann i komitéen Agenda

Detaljer

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober Kompetanseforum i samarbeid med IndustriCluster Grenland inviterer til årets viktigste møteplass i Telemark hvor temaet er: Kampen om arbeidskraften i et globalt

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum 24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum EN BRANSJE PÅ ANBUD EN BRANSJE PÅ ANBUD Program dag 1 >> 24. mars Nærmere 80 prosent av dagens norske petroleumsproduksjon kommer fra de ti største feltene. I 2025

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå

Sjøkrigsskolen. Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Avdelingstittel Lederutvikling og kompetanse oppbygging På utøvende og utførende nivå Kom Thomas Wedervang Sjef & OK Gunnstein Bruåsdal Avdelingsleder Logistikk og Ressursstyring, SKSK Forfatter SKSK Prosjektittel

Detaljer

VA-fagsamling. Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011

VA-fagsamling. Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011 VA-fagsamling Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011 VA fagsamling 1. 2. februar 2011 1 Deltagerliste hotell betaling m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold til det dere

Detaljer

Harlans Seminar

Harlans Seminar Harlans Seminar 2008-10-31 KK Nils Gundersen SST Planstab Rammer Nettverks Basert Forsvar (NBF) - Operasjonskunst, Kultur, Menneske og Teknologi - Standardisering, Konnektivitet og Automatisering Teknologi

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Medlemmer av Hovedstyret, Kontakt- og andre ressurspersoner (Se vedlegg)

Medlemmer av Hovedstyret, Kontakt- og andre ressurspersoner (Se vedlegg) MØTEREFERAT REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR KONTAKTKONFERANSE - MFU Tid: 9 10. januar 2004 Sted: Kommandantboligen Innkalt av (avd og person): Ingvald Lunde/ Ordstyrer: Ingvald Lunde/Hans Christian Helseth Referent:

Detaljer

Bilag 1 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814)

Bilag 1 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814) Implementering av logistikkløsning Side 1 av 8 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814) 1.1 Innledning Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) Forsvaret

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 13. 15. april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har for 12. gang gleden av å invitere til Vårkonferansen. Dette er konferansen der

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer