PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS"

Transkript

1 PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 13. mai 2014

2 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / Highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 2

3 T I L B A K E B L I K K Slide 3

4 H I G H L I G H T S Exit Bolig "hot", næring "not" Exit-forhandlinger med bl.a. børsnotert aktør Strukturering og forhandlinger ift. segment- og enkelteiendomssalg Porteføljenedsalg igangsatt PRE: solgt 57 av 141 porteføljeeiendommer (25 % av total porteføljeverdi / 6,9 % over kjøpspriser) PRE II: solgt 13 av 49 porteføljeeiendommer (40 % av total porteføljeverdi / 5,8 % over kjøpspriser) Porteføljen Relativ stabil verdiutvikling i eiendomsporteføljene Makroøkonomi Europeisk økonomi: statsgjeldsnivåer fremdeles ukomfortabelt høye, men regionen ser ut til å ha lagt det verste bak seg Tyske bankers "de-leveraging " ihht. Basel III / kapitalkrav en pågående og langvarig prosess, men bankene var mindre restriktive i 2013 Slide 4

5 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 5

6 T Y S K L A N D H A R H O L D T S TA N D G J E N N O M "F I N A N S U V Æ R E T " Tysk BNP opp 0,4 % i 2013 Prognoser 2014: +1,7 % Prognoser 2015: + 2,0 % Marginalt eksportfall på 0,2 % 2013, men opp 3,4 % så langt i 2014 Vedvarende lav arbeidsledighet Tysk forbrukertillit i en positiv vekstgjennom 2013 stagnering i april 2014 Implementering av Basel III / CRD IV i (++) inkluderer kapitalkrav som innebærer estimerte USD 550 milliarder i økt egenkapital hos verdens storbanker 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Tysk Bruttonasjonalprodukt F 2015F Kilder: Deutsche Bundesbank, IfW, HWWI, RWI, IWH, DIW, Kiel Economics Tysk eksport (EUR milliarder) Januar februar 2014 (ujusterte tall) Kilde: Destatis Slide 6

7 H V A M E N E R A K T Ø R E N E S E L V O M D E T T Y S K E E I E N D O M S M A R K E D E T I ? 98 % mener tysk eiendom er attraktivt sammenlignet med øvrige EU-land 93 % mener den europeiske gjeldskrisen er en hoveddriver bak tyske eiendomsinvesteringer 72 % mener transaksjonsvolumet for tysk eiendom vil tilta 61 % mener tilbudet av eiendom / eiendomsporteføljer vil øke Kilde: Ernst & Young Slide 7

8 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 8

9 P O R T E F Ø L J E U T V I K L I N G Boligporteføljene Stabil utvikling og normal volatilitet Marginal oppjustering i leiepriser (+ 0,4 %) på flere eiendommer i Dresden og Rhein-Main samt enkelte bygg i Leipzig Næringsporteføljene Vedvarende trend for korte og mellomlange leiekontrakter (3 5 år) Høyere etterspørsel etter mindre næringsarealer på m 2 PRE: 3,7 % av porteføljens næringsarealer ble fornyet eller utleid til nye leietakere (gjennomsnittlig varighet 3,5 år) Total porteføljeledighet redusert ved utgangen av året PRE II: 17,9 % av porteføljens næringsarealer ble fornyet eller utleid til nye leietakere (gjennomsnittlig varighet 3,8 år) Totalt porteføljeledighet redusert ved utgangen av året Slide 9

10 P O S I T I V U T V I K L I N G I P O R T E F Ø L J E L E D I G H E T Ledighet bolig Ledighet næring Total ledighet 14% 12% 10% 8% 6% 4% 9,39 % 7,03 % 5,01 % 2% sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 8% Ledighet bolig Ledighet næring Total ledighet 6% 4% 4,71 % 3,49 % 2,91 % 2% sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 Slide 10

11 P O R T E F Ø L J E N E S G E O G R A F I S K E S A M M E N S E T N I N G PRE Region Antall Kjøpsverdi (EUR) Markedsverdi (EUR) Bolig m 2 Bolig % Næring m 2 Næring % Total m 2 Dresden % % Leipzig % % Rhein/Main % % Berlin * % 0 0 % Andre regioner % 0 0 % Total % % PRE II Region Antall Kjøpsverdi (EUR) Markedsverdi (EUR) Bolig m 2 Bolig % Næring m 2 Næring % Total m 2 Dresden % % Leipzig % % Berlin * % 0 0 % Total % % * Verdi på eierandel i PRE Mittelheide GmbH oppjustert av tysk revisor i april 2014 Slide 11

12 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 12

13 V E R D I J U S T E R T E G E N K A P I TA L P E R A K S J E PRE VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (NOK) 69,71 74,84 71,54 VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (EUR) 9,50 9,49 8,53 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (NOK) 85,43 90,56 91,91 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (EUR) 11,47 11,46 11,06 Valutakurs EUR/NOK 7,3410 7,8845 8,3825 PRE II VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (NOK) 77,94 84,52 83,91 VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (EUR) 10,62 10,72 10,01 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (NOK) 85,38 91,96 93,80 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (EUR) 11,56 11,66 11,28 Valutakurs EUR/NOK 7,3410 7,8845 8,3825 Slide 13

14 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 14

15 E X I T: A LT E R N AT I V E N E ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 AKSJEMARKEDET SALG Børsnotering av porteføljen Fusjon med børsnotert selskap Enkelteiendommer Segmenter Portefølje Porteføljesegmentering Hele porteføljen Prestisjeeiendommer Øvrig portefølje Stor partner Liten partner Ny kapital Private investorer Institusjonelle investorer (Nye) fondstrukturer Slide 15

16 E X I T: Salg 2013 Portefølje "Industria" Portefølje "HPM I" Enkelteiendommer "Global Solution" Tysk, børsnotert aktør har fått viet mye tid og krefter Interessert i gjenværende porteføljer i PRE og PRE II Porteføljene passer godt inn i interessentens videre vekststrategi Ekspansjons- og skattehensyn medfører at interessenten har behov for å gjennomføre oppkjøp av en porteføljesammensetning slik som PRE / PRE II før videre ekspansjon Oppgjør i kontanter og nyutstedte aksjer hos kjøper Partene kommer ikke til enighet rundt prising Utfall fremdeles uvisst Slide 16

17 E X I T: B E T Y D E L I G AV H E N D I N G I * PRE Enkelteiendomssalg 5 eiendommer (ca. 70/30 split bolig / næring) i Dresden og Rhein-Main Totalt m 2. Kjøpspris MEUR 17,4. Salgspris MEUR 20,1 (+15,8 %) Porteføljesalg ("HPM I") 16 eiendommer (primært bolig) i Dresden og Leipzig Totalt m 2. Kjøpspris MEUR 10,9. Salgspris MEUR 11,3 (+3,2 %) Porteføljesalg ("Industria") 36 eiendommer (primært bolig) i Dresden, Leipzig og Mainz / Wiesbaden Totalt m 2. Kjøpspris MEUR 43,7. Salgspris MEUR 45,6 (+4,2 %) * For detaljert oversikt over avhendede porteføljeeiendommer, se selskapets 2. kvartalsrapport 2013 (www.pre-management.com) Slide 17

18 E X I T: B E T Y D E L I G AV H E N D I N G I * PRE II Porteføljesalg ("Industria") 13 eiendommer (primært bolig) i Dresden, Leipzig og Potsdam Totalt m 2. Kjøpspris MEUR 32,6. Salgspris MEUR 34,5 (+5,8 %) * For detaljert oversikt over avhendede porteføljeeiendommer, se selskapets 2. kvartalsrapport 2013 (www.pre-management.com) Slide 18

19 E X I T: A L L O K E R I N G AV S A L G S P R O V E N Y PRE (gjennomført) Salgsproveny (etter tilbakebetaling av banklån) på MEUR 25,5 allokert til hhv.: - Ekstraordinær nedbetaling av gjeld på resterende portefølje MEUR 11 - Kapitalreserver MEUR 5 - Kredittfasilitet til utviklingsprosjekt (PRE Mittelheide GmbH) MEUR 3 - Utbytteutbetaling til aksjonærer MEUR 6,5 PRE II (i prosess) Salgsproveny (etter tilbakebetaling av banklån) på MEUR 13,5 allokert til hhv.: - Ekstraordinær nedbetaling av gjeld på resterende portefølje MEUR 2,5 - Kapitalreserver MEUR 3 - Kredittfasilitet til utviklingsprosjekt (PRE Mittelheide GmbH) MEUR 3 - Utbyttereserver MEUR 5 Slide 19

20 E X I T: D E N V I D E R E AV H E N D I N G S P R O S E S S E N MANDAT / MÅLSETNING: SIKRE OG REALISERE UNDERLIGGENDE VERDIER Salg av segmenter / enkelteiendommer: Forvalter i prosess med å selge porteføljesegmenter verdt MEUR 95 Strategi "2015" / klassifisering av porteføljene i tre salgskategorier Utfordring: næringseiendom "Global Solution": Parallelt med ovenstående arbeider forvalter med en global exit, dvs. avhending av gjenværende porteføljer i PRE og PRE II i én transaksjon Slide 20

21 E X I T: F O R L E N G E L S E I P R E Forvalteransvaret innebærer å frigjøre reelle porteføljeverdier Generalforsamlingen i PRE EiendomsInvest Tyskland AS og dettes feeder-selskaper besluttet enstemmig å forlenge selskapets levetid tom. 31. oktober 2014 Forvalters / styrets opsjon: anmode ytterligere ett års forlengelse (tom. oktober 2015) Om lag MEUR 77 (25 % av porteføljen) avhendet i 2013 Salg av ytterlige MEUR 80 igangsatt i mai 2014 Forhandlinger med kvalifisert interessent om kring salg av resterende portefølje i PRE og PRE II ("Global Solution") tidkrevende utfallet uvisst Forvalter / styret anser det som nødvendig å forskyve levetiden i PRE i ett år for å: gjennomføre avhending via segmentsalg og salg av enkelteiendommer gjennom , og / eller gjennomføre "Global Solution" Slide 21

22 F O K U S F R E M O V E R Veivalgene konkretisert Fokus rettet på avhending via salg av segmenter og enkelteiendommer samt å stå parat til en mulig "Global Solution" Opprettholde aktiv forvaltning for å sikre porteføljenes attraktivitet Kostnadskontroll Økte leieinntekter Redusering av porteføljeledighet Vedlikehold av bygningsmassen Slide 22

23 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / highlights 2013 Slide 3 2. Utvikling og trender i tysk økonomi Slide 6 3. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 3.1 Porteføljeoppdatering Slide Verdiutvikling Slide Exit Slide PRE Bolig-Privatisering AS Slide 24 Slide 23

24 B E R L I N E R W O H N W E LT E N ( S O L G T ) Prosjektet Eiendomsinvestering med innebygget exit-strategi Privatisering for videresalg til skattemotiverte private investorer 137 leiligheter (9 643 m 2 ) fordelt på flere eiendommer i Berlin Kjøpspris / salgspris / resultat MEUR 6,5 / 15,5 / 2,3 Status Salgsstart juni 2011 Samtlige 137 leiligheter solgt ihht. budsjetterte salgspriser ved utgangen av 2012 Aksjonærutbetalinger på til sammen NOK 66,75 pr. aksje de siste tre årene (65 % av innskutt aksjekapital) fra salgsproveny og tilbakebetaling av fri egenkapital Slide 24

25 M I T T E L H E I D E : P R O S J E K T S TAT U S Prosjektet Renovering og videresalg til skattemotiverte private investorer Avskriving av oppussingskostnader mot personinntekt fordelt over 12 år 239 leiligheter ( m 2 ) i Köpenick, Berlin Kjøpspris MEUR 9 Fellesinvestering gjennomført av PRE (45 %), PRE II (45 %) og PRE Bolig-Privatisering AS (10 %) Status Seksjonering og salg i salgstrinn 1 igangsatt juni 2012 Pr : 125 av 149 enheter solgt Salgsprosess ihht. skissert fremdriftsplan Stor etterspørsel etter boligeiendom i Berlin, forvalter og styret ønsker å selge enhetene i salgstrinn 2 og 3 "en bloc" uten oppussing for å redusere risiko Slide 25

26 P R E M a n a g e m e n t PRE Management AS Kronprinsesse Märthas plass 1 P.O. Box 1224 Vika N-0110 Oslo Telefon: Telefax: Pål Raaum Tobias Junge Teodor Coucheron-Gautier Teigen For oppdaterte tall og de seneste selskapsrapporter, besøk våre nettsider: Slide 26

27 A P P E N D I X APPENDIX Slide 27

28 P O R T E F Ø L J E N E S G E O G R A F I S K E S A M M E N S E T N I N G PRE Arealbasert sammensetning Berlin Leipzig Rhein/Main Frankfurt Leipzig Dresden Dresden Andre regioner Berlin PRE II Arealbasert sammensetning Dresden Boligeiendom: m 2 Næringseiendom: m 2 Leipzig Berlin Slide 28

29 P R E : H O V E D TA L L F O R ( T E U R ) RESULTATREGNSKAP INNTEKTER ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER TOTAL DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEKOSTNADER NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT RESULTAT ETTER SKATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NETTO KONTANTSSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER / SALG BALANSE TOTALE EIENDELER TOTAL EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD LANGSIKTIG GJELD EIENDOM, BOKFØRT VERDI KONTANTER OG EKVIVALENTER GJELDSGRAD 66,95 % 72,40 % * ureviderte tall ** reviderte tall * ** Slide 29

30 P R E I I : H O V E D TA L L F O R ( T E U R ) RESULTATREGNSKAP INNTEKTER ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER TOTAL DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEKOSTNADER NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT RESULTAT ETTER SKATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NETTO KONTANTSSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER / SALG BALANSE TOTALE EIENDELER TOTAL EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD LANGSIKTIG GJELD EIENDOM, BOKFØRT VERDI KONTANTER OG EKVIVALENTER GJELDSGRAD 51,08 % 61,79 % * ureviderte tall ** reviderte tall * ** Slide 30

31 V E R D I U T V I K L I N G PRE VEK pr. aksje (NOK) (inkl. / eksl. utbetalinger (v.a.) Q Q Q Q Q Q Q Q Utbetaling til aksjonærer pr. aksje (NOK) (h.a.) Q Q Q Q Q Q ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 PRE II VEK pr. aksje (NOK) (inkl. / eksl. utbetalinger (v.a.) Utbetaling til aksjonærer pr. aksje (NOK) (h.a.) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Slide 31

32 K J Ø P S A N B E FA L I N G E R H O S T Y S K E E I E N D O M S S E L S K A P E R Næringsporteføljer Boligporteføljer Kilde: Commerzbank Slide 32

33 E X I T: B O L I G - V S. N Æ R I N G S E I E N D O M Boligeiendom Stabil etterspørselsvekst i årene etter finanskrisen Stor prosentuell andel av tyskere (+ 55 %) leier bolig, i.e. forutsigbar kontantstrøm for investorene Kontantstrømaspektet kombinert med rekordlave rentenivåer medfører at tysk boligeiendom anses som en sikker og stabil investering Enkelte storbyer (Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf) har opplevd god prisstigning innen visse bydeler da også utenlandske investorer presser opp prisene på eiendom i de mest attraktive bydelene Næringseiendom Meget moderat etterspørsel sammenlignet med boligbygg eventuell prisvekst således meget varierende Investorer selektive på beliggenhet, kvalitet samt på byggenes utnyttelsespotensiale Næringseiendom syklisk ift. boligeiendom høyere risikovekting mindre attraktivt som sikkerhet ifm. banklån Kilder: Moody s Slide 33

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 29. mai 2013 Agenda 1. Leonardo & Co: Utviklingen i det tyske

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE PRE Bolig-Privatisering AS PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ) har som formål å investere i eiendom som egner seg spesielt godt til seksjonering og videresalg til

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PR E I Kvartalsrapport 2-2011 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP var et meget godt år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 975 mill., mot kr 474 mill. i 213. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12. beregnet til

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer