KONSEKVENSANALYSE. Oslo september 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENSANALYSE. Oslo september 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord"

Transkript

1 KONSEKVENSANALYSE Oslo september 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord

2 Innhold Bakgrunn Sammendrag IKEA Detaljhandel i Sandefjord-regionen Avstander og potensial Modellering: Metode Modellering: Resultater Vedlegg

3 Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for sentrum i Sandefjord ved bygging av IKEA (Danebo) For å vurdere virkningene av IKEAs etablering i Larvik på sentrumshandelen i Sandefjord så er dette avhengig av en rekke kjente og ukjente faktorer, slik som handelstilbudenes attraktivitet, avstand til handelstilbudene, befolkningssammensetning og næringsstruktur i Larvik/Sandefjord. IKEA i seg selv er ikke et selvstendig, komplett handelstilbud på linje med et kjøpesenter, og er derfor ikke i direkte konkurranse med f.eks. Hvaltorvet. For Sandefjord sentrum (inkl Hegna) vil imidlertid en IKEA-etablering ha stor betydning, spesielt for butikker innen møbler og interiør. Denne rapporten bygger på en tidligere studie (mai 2012) fra InsightOne som så på effekten av ulike utbyggingsscenarier på Pindsle, Hegna og Fokserød. Scenario 4 fra denne studien er basisen for dette arbeidet. Det er imidlertid brukt en noe annen metode i denne rapporten på bakgrunn av spesifikke forhold knyttet til denne næringen (møbler & Interiør)

4 Sammendrag

5 Sammendrag IKEA Danebo har et svært godt befolkningspotensial med eksempelvis mennesker innenfor en kjøretid på 45 minutter. Dette tilsier en stipulert forventet omsetning i størrelsesorden MNOK Sandefjord kommune har p.t. en bransje innen møbler/interiør i størrelsesorden på ca 40 butikker med en omsetning på ca 240 millioner kroner. Dette tilsvarer ca 7% av den totale butikkhandelen. Det er i første rekke butikker innen disse næringene som vil lide som følge av en IKEAetablering på Danebo Som resultat av IKEA-etableringen viser vår modellering at Sandefjords møbel/interiør-bransje samlet vil få en en reduksjon i omsetningen på 36%. I tillegg kommer sekundæreffekter for andre næringer (som følge av endret handels- og trafikkmønster) Sandefjord har hatt en nedgang i møbel/interiør-bransjen de senere årene og har også en mer beskjeden møbel/interiør-bransje enn flere av de sammenlignbare nabokommunene. Det er derfor ventet et enda større fall (målt i absolutte kroner) for Sandefjords nabokommuner (unntatt Larvik)

6 IKEA

7 IKEA i Norge og internasjonalt Verdens største møbel/interiørkjede med p.t. totalt 338 møbelvarehus i 38 land Omsatte i 2012 for 205 mrd norske kroner på verdensbasis Hadde i Norge en omsetning på 6.0 mrd kroner i 2011 Har i Norge p.t. 6 møbelvarehus: IKEA Furuset, IKEA Slependen, IKEA Sørlandet, IKEA Forus, IKEA Åsane og IKEA Leangen Har både internasjonalt og i Norge hatt solid økonomisk vekst og gode resultater de senere årene og har også ekspandert til nye markeder internasjonalt Har signalisert flere nye norske IKEA varehus de kommende årene: Ringsaker (Hedmark) åpner 2014/15 Danebo (Larvik) åpner 2015 Vestby (Akershus) Nordvestlandet (vurderer aktuelle kommuner) Tromsø (vurderer ulike tomter)

8 Detaljhandel i Sandefjordregionen (med fokus på interiør/møbler)

9 Detaljhandel i Sandefjord kommune Næring Butikkhandel: Detaljhandel i Sandefjord kommune (2012) Antall butikker Totalt (MNOK) Omsetning (ekskl mva) Totalt (%) Pr. innb (NOK) Indeks mot Norge (Gjsnitt=100) Dagligvarer % Alkohol % Klær/sko % Bøker/musikk % Data/telekom % Helse/velvære % Sport/fritid % Elektro % Interiør % Møbler % Byggvarer % Annen butikkhandel % Butikkhandel totalt % Annen detaljhandel: Bensinstasjoner Netthandel TOTALT SANDEFJORD Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskludert merverdiavgift Alle omsetningstall er i løpende priser Detaljhandelen i Sandefjord kommune omsatte i 2012 for til sammen 5.9 mrd kroner (ex mva) fra totalt 384 butikker (foreløbige tall fra SSB) 3.4 mrd kr av dette kommer fra butikkhandel (detaljhandel hvor geografisk avstand til forbrukeren er av avgjørende betydning) 238 Mkr av butikkhandelen, eller ca 7%, stammer fra næringene interiør og møbler, næringer hvor IKEA er dominerende på landsbasis. Til sammen 41 butikker finnes innen dette segmentet Interiørbutikkene omsetter årlig for ca 3800 kr/innb i Sandefjord, noe som er 12% over landsgjennomsnittet (indeks 112). Møbler på sin side omsetter kun for ca 1550 kr/innb, noe som er 53% under gjennomsnittet (indeks 47) Tallene tar ikke hensyn til at en del av omsetningen kommer fra butikker som er næringsplassert i en annen næring (interiør/møbler solgt på COOP Obs blir eksempelvis registrert som dagligvarer)

10 Utvikling i detaljhandelen Detaljhandel i Sandefjord kommune ( ) Næring Butikkhandel: Omsetning (ekskl mva, MNOK) Endring (%) Dagligvarer % Alkohol % Klær/sko % Bøker/musikk % Data/telekom % Helse/velvære % Sport/fritid % Elektro % Tabellen viser utviklingen innen de ulike detaljhandelsnæringene i Sandefjord de siste fem år Det har vært en positiv utvikling totalt sett i detaljhandelen, 32 % økning på fem år. Også butikkhandelen isolert har hatt en økning på totalt 6 % Innen næringene hvor IKEA er dominerende, interiør og møbler, har vi imidlertid sett en nedgang de senere årene, 20 % innen interiør og 3 % innen møbler. Størst var fallet mellom 2008 og Vi har i de siste årene fått en utflating og en forsiktig oppgang i næringene Interiør % Møbler % Byggvarer % Annen butikkhandel % Butikkhandel totalt % Annen detaljhandel: Bensinstasjoner % Netthandel % TOTALT SANDEFJORD % Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskludert merverdiavgift

11 Kommunevise nøkkeltall interiør og møbler Næring Interiør Møbler Nøkkeltall for interiør/møbler for utvalgte kommuner i Sandefjordregionen (2012) Nøkkeltall Kommune Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Porsgrunn Skien SUM 6 KOMMUNER Omsetning totalt (MNOK) Omsetning i % av butikkhandelen 5.1 % 5.0 % 5.1 % 2.3 % 6.7 % 4.6 % 5.1 % Omsetning pr innb (NOK) Indeks mot Norge Omsetning totalt (MNOK) Omsetning i % av butikkhandelen 6.5 % 2.0 % 5.0 % 1.0 % 4.0 % 3.7 % 4.2 % Omsetning pr innb (NOK) Indeks mot Norge Tabellen viser nøkkeltall for interiør og møbler («IKEA-næringene») for Sandefjord og 6 andre nabokommuner som vil bli berørt av IKEAutbyggingen Samlet så har disse kommunene en omsetning innen møbler og interiør på 1642 Mkr (899 innen interiør, 743 innen møbler) Tabellen viser også at Sandefjord har en spesielt beskjeden møbelnæring. Også innen interiør er de indeksmessig langt bak kommuner som Tønsberg og Porsgrunn Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskl merverdiavgift

12 Møbel/interiør-butikker i Sandefjord (I) Sentrum, Hegna, Pindsle, Hasle Sandefjord sentrum Interiør og Bolig Mitt Hjem Tinnies Hus Milde Himmel Guvaag møbler Maxgaard Møbeldesign Italian Design Home & Cottage Thorbjørn Sandvold Bosenteret Princess Kitchen Til Bords VVS Hust Sandefjord Kid Interiør AS Christiania Glasmagasin Pytt & Panne Sandefjord Elegant Interiør og Dekorasjon DA Sovestudio AS Lysthuset Helle C Hynne Guvaag Møbler Håndarbeid-Senteret Sørensen Trading I Aker-Iversen Interiør AS K Kristoffersen AS Strikkebua Ragnhild Holm Mathisen Henriette Interiør/Gaver Kjersti Ødegård Blomstermakeriet Floriss Pia Bergan Blomster Hasle Møbelringen Norfloor Werner barth Bademiljø Kroken Blomster Haddelans Blomster Hegna Prima Bad Delius Maxbo Mester Grønn Pindsle Unik Teppesenteret Jysk Megaflis Mester Grønn *HTH Kjøkken *Lises Møbler Fokserød Coop Obs

13 Møbel/interiør-butikker i Sandefjord (II) Sentrum, Hegna, Pindsle, Hasle

14 Avstander og potensial

15 Avstandsbetraktninger (potensial for IKEA Danebo) Figuren viser hvilken geografisk avstand (målt i kjøretid) befolkningen, dvs kundene, har til det nye IKEAsenteret Figuren viser blant annet at 200 tusen mennesker har en kjøretid kortere enn 40 minutter til IKEA Larvik Det er seks større byer (avmerket) med kortere kjøretid enn 45 minutter Det nærmeste IKEA-senteret til Danebo er IKEA Slependen (1t 30min). Dette tilsier at trafikken fra nordre deler av Vestfold blir begrenset Ut ifra opplysninger om befolkningskonsentrajon (figuren) og gjennomsnittsforbruk innen møbler/interiør, anslår vi total omsetning for IKEA Danebo i størrelsesorden 700 MNOK (ex mva)

16 MODELLERING: Metode

17 Modell og datagrunnlag Modelleringen vil som avtalt ta utgangspunkt i scenario 4 fra handelsanalysen fra mai 2012 og vil ta høyde for at ikke alle næringer vil bli påvirket i samme grad av IKEA-etableringen Vi vil i analysen presentere en «Nå-situasjon» (anno 2013) og en «Etter-situasjon» (etter ferdigstillelsen av IKEA) for Sandefjord sentrum som helhet og sette disse to situasjonene opp mot hverandre. I modellen av IKEA/Larvik/Sandefjord vil vi benytte oss av følgende inndata: Generelle, historiske handelsdata for Sandefjord, Larvik og nærliggende kommuner Butikk/næringsstruktur i Larvik/Sandefjord Nasjonale handelsdata for Møbler/Interiør Erfaringsdata fra tilsvarende prosjekter innen møbler og interiør Modelltekniske data

18 Prosess 1. Hvert handelsområde er analysert og gitt en attraktivitetsscore ( score ) basert på omsetningsstatistikk fra SSB 2. Et forhåndsdefinert «brutto-område» defineres. Innenfor bruttoområdet avmerkes som handelsområde det geografiske administrasjonssenteret i kommunen (dvs sentrum i hver kommune) 3. Analyseenhet er grunnkrets, SSBs laveste statistiske enhet. 4. Modellen kjøres først med hensyn til nåsituasjonen (ingen IKEA). Dette bidrar til å kalibrere modellen og validere input i modellen 5. Modellen kjøres deretter med IKEA i drift («Etter-situasjon»). Score for IKEA er basert på tilsvarende modellarbeid og erfaring fra tilsvarende prosjekter 6. Et estimat basert på handelsanalyse fra mai 2012 (scenario 4) benyttes for å definere markedsområde og krone-effekt

19 Forutsetninger I modellen er det ikke tatt med forventet befolkningsøkning I modellen er det ikke tatt hensyn til vekst/nedgang i kjøpekraft Før og etter situasjonen er gitt at endringene på de ulike handelstilbudene har funnet sted i samme tidsrom Størrelsen på de angitte prosjektene kan være noe usikre Det er forutsatt at benyttet kildemateriale er korrekt Modellen tar ikke hensyn til handel fra pendling, turisme og hytter

20 Handelsområder i modellen Sirklenes størrelse angir områdenes attraktivitet p.t.

21 Attraktivitet pr handelsområde Attraktivitet ( Score ) for de ulike handelsområdene er i utgangspunktet basert på omsetningsdata fra SSB Opp- og nedjusteringer av score er foretatt på grunnlag av andre faktorer: (Kvadratmeter (størrelse), antall ansatte, tilgjengelighet, diversitet i varetilbudet mm) Score for IKEA er basert på en stipulert årlig omsetning på 850 MNOK

22 MODELLERING: Resultater

23 Omsetning i «Nåsituasjonen» Faktisk og modellert omsetning Resultater før utbygging av IKEA KommuneNr Navn Oms (mill. kr) Modellert oms (mill. kr) Nøyaktighet 0704 Tønsberg % 0709 Larvik % 0806 Skien % 0805 Porsgrunn % 0706 Sandefjord % Modellert omsetning viser veldig stor nøyaktighet i forhold til faktisk omsetning. Dette gir en oss en solid base til å modellere for fremtidige utbygginger

24 Omsetning i «Ettersituasjonen» (etter utbygging) Modellert omsetning Resultater etter utbygging av IKEA KommuneNr Navn Oms (mill. kr) Modellert oms (mill. kr) Endring 0709 Larvik* % 0706 Sandefjord % * Ekskludert IKEA Omsetningen for møbler/interiør viser en signifikant nedgang for alle de større kommunesenterne i regionen. Larvik er mest utsatt da Larvik har høyere møbel/interiør-forbruk (pr innbygger) enn Sandefjord

25 Markedsområde for nye IKEA Danebo

26 Sandefjord sentrum (Møbler/interiør) Markedsområde «Før» og «Etter»

27 Følger av IKEA-utbyggingen Modellen estimerer at innen primærområdet alene så vil IKEA omsette for ca 300 MNOK. Dette området tilsvarer en radius på 25 minutters kjøretid fra IKEA Danebo InsightOne estimerer total omsetning på nye IKEA Danebo til MNOK Larvik kommune som helhet er kommunen som vil tape mest på en IKEAutbygging En IKEA-utbygging vil etter all sannsynlighet gi et løft for møbel/interiørbransjen i regionen (hvis man ser på bransjen og regionen som en helhet)

28 Sekundæreffekter I tillegg til effekter og virkninger innen møbler/interiør (som er tatt som utgangspunkt i denne analysen) vil man som følge av IKEA-utbyggingen også kunne få konsekvenser for andre bransjer innen detaljhandelen Man vil som følge av IKEA-etableringen få økt trafikk igjennom Sandefjord kommune (spesielt fra Tønsberg). Dette kan få positive ringvirkninger for flere bransjer Økt trafikk på E18 kan medføre at virksomhet på eksempelvis Fokserød og Pindsle kan få et oppsving (f.eks dagligvarer på Coop OBS) I tillegg til møbler/interiør er det også andre næringer som vil få økt konkurranse både i Sandefjord og regionen som helhet. Dette gjelder i første rekke næringen elektro (spesielt hvitevarer og lamper). Disse virkningene er ikke tallfestet i denne analysen og kan eventuelt vurderes nærmere

29 Kontaktinformasjon Morten Sørensen Senior Client Manager InsightOne Nordic AS Trondheimsveien Oslo Norway M: Kevin O Neill Senior Geo Analyst InsightOne Nordic AS Trondheimsveien Oslo Norway M: Knut Kjesbu Senior Insight Manager InsightOne Nordic AS Trondheimsveien Oslo Norway M:

30 VEDLEGG NACE-koder Møbelomsetning Møbelforbruksindeks Mosaicgrupper Kilder

31 Nace-koder benyttet til å definere Møbler/Interiør NACE kode NACE tekst Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Butikkhandel med tepper Butikkhandel med gardiner Butikkhandel med møbler Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted Butikkhandel med blomster og planter Butikkhandel med antikviteter Butikkhandel med brukte varer ellers

32 Modellert forbruk «Møbler/interiør»

33 Møbler/interiør-indeks etter Mosaicgruppe Mosaicgruppe Navn MøblerIndex A Solsiden 152 B Det gode Liv 97 C Lokalpatrioten 96 D Nybyggeren 126 E Samfunnsbyggeren 121 F Kulturkapitalisten 99 G Borettslaget 85 H Cityboeren 89 I Velferdsnorge 116 J Godt Norsk 95 K Havbruk og Nye Tider 122 L Fraflytting og Turisme 68 M Natur og Miljø 79 Denne tabellen forteller at Mosaicgruppe A ( Solsiden ) bruker mer penger på møbler/interiør enn gjennomsnittet

34 . A SOLSIDEN / 2,9% A01 Irsk setter og Burberry A02 Praktikant og Nyte Livet B DET GODE LIV / 8,0% B03 Kvikklunsj & Kapital B04 Kofte og Temareise B05 Charter og Rutine C LOKALPATRIOTEN / 6,0% C06 Pendling og Tacos C07 Camping og Furumøbler D NYBYGGEREN / 8,6% D08 Karriere og Oppussing D09 Tidsklemma D10 Båtliv og Tivoli E SAMFUNNSBYGGEREN / 11,4% E11 IT og Badeland E12 Nøktern og Tradisjonell E13 Handyman E14 Festival og Økologi F KULTURKAPITALISTEN / 4,8% F15 Kosmopolitten F16 Yoga og Chablis F17 Bellona og Easy Spender G BORETTSLAGET / 9,0% G18 BBL og Legoland G19 Dugnad og Frokost -TV G20 Kryssord og Rødvin G21 Fargerik Kremmer G22 Fagforening og Avbetaling H CITYBOEREN / 5,4% H23 H24 H25 H26 Hovedstadspuls Kaffe latte og Fair Trade Cuba og Studier Hybel og Mikro I VELFERDSNORGE / 8,2% I27 I28 I29 I30 Kjøttkaker og Giverglede Krig og Fred Singel og Samfunnsengasjert Internett og Storbyferie J GODT NORSK / 13,0% J31 J32 J33 Røykepause og Grillkos SUV og jakt Ole Ivars og Feite felger K HAVBRUK OG NYE TIDER / 7,4% K34 K35 Laks og Skiftarbeid Markens Grøde L FRAFLYTTING OG TURISME / 7,6% L36 L37 L38 Vinterlandet Rullings og Western Kongekrabbe og Juksa M NATUR OG MILJØ / 7,8% M39 Bufast og Tradisjonell M40 Lefse og Bondelaget M41 Børse og Moral M42 Gjenbruk og Solidaritet M43 Kirkekaffe og Nærmat M44 Ur og Natur

35 Kilder I dette prosjektet har vi benyttet oss av følgende data: Veinavigasjonsdata fra Navteq Kart fra Navteq/Statens Kartverk Bedrifts- og butikkinformasjon fra Iper Direkte Befolkningsdata fra SSB Omsetningsstatistikk fra SSB Mosaic

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Distriktsbutikken bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplass

Distriktsbutikken bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplass Distriktsbutikken bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplass En analyse med fokus på distriktsbutikkenes lønnsomhet og butikkenes evne til å møte kostnadsøkninger og en skjerpet konkurransesituasjon.

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer