Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "----------------------"

Transkript

1 Nr. 1 Argang Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast, og Jesus lever. [ohan Nordal Brun i landstad rev. nr, 337, v, 1

2 - 2 - Seierherren Jesus Kristus PA.skedag er klrkens store festda,g.. Det er vlsst faktlsk Ingen dag i klrkens l1v som kan sammenllgnes med -denne dagen. Hva er det 80m setter den i seer- 'stullng? Jesus Krlstus som d9s~e langtredag som en torbryter, sto opp fra de d,sde paskedag, Han seiret over d9sden, den makten som Ingen annen f~r har seiret over. NA. bret han dedens hegemonl. Og tra hans oppstandelse lyser det hap ogsa. over v"a.r d~d. En dag skal ogsa vi sta opp fra de d~de., Men hans oppstandelse betyr mere. Den er som en godkjennelse fra Gud pa. at det Jesus hadde gjort da han d~de, nemlig A. sone var synd og!ide straiten i va.rt sted, det var tilstrekkelig. cmin Gud er en torsonet GUd, min himmeler nu A.pen~, synger vii en paskesalme. For det tredjebetyr hans oppstandelse at.vt Ikke er overlatt til oss selv i denne verden. F~r Jesu d~d og oppstandelse var han bare par et sted ad gangen. Nu kan han komme alle steder par samme tid. Nu er han ikke Ienger stengt av tid og rom. Han gc\r. gj ennom lukkede d~rer, han mf6ter sine dislpler der hvor de strever og kjemper og hvor de orte tviler. Han kommer, og forandrer hele sltuasjonen. SA. har pa.skedag noe A. si nettopp ttl oss 1 dag, I var verden hvor vi strever og tviler, og hvor vi sa. otte synes at de onde kretter har overtaket: Jesus lever og kommer aile steder hvor man kaller par han. Men ikke bare det: Han kaller ogsa..pa. oss, KaUer inn 1 den store kampen som pc\ga.r i verden 1 dag. Kal Ier oss til A veere med A. bringe fred, lys, trest, og hjelp til mennesker som lider og serger, Der hvor han drar foran, venter han at vi skal f~lgeefter. SA. kan det vel hende at vi synes det g.c\r temmeug dc\rlig i denne kampen, at de onde makter er sa. meget sterkere enn de gode, Men pc\skedag sier at den endeuge serer er viss: Som han en dag sto opp fra de d de. og overvant d~den, slik skal han til sist legge alle flender under sine t 'tter. Nc\r vi derfor ~nsker hverandre en gledelig og velsignet pc\ske, er det.1.seierherrens navn, 1J esu navn.

3 LYNGEN MENIGHETSBLAD utgitt av menighetene i Lyngen prestegjeld. Ansv. red for dette nr.: Sp. Sigvald B. Mikkelsen Medred.: Rk. Bj~rn Moe. Redaksjon og ekspedisjon; Boks 92, 9060 LYNGSEIDET Kontingent: Minst kr 30,- pro Postgiro: Bankgiro: ~r 'drevis av nattverdgjester, ble det i sin tid av praktiske giunner Apnet for A la skriftemal og nattverd bli mottatt i samme knefall. Men i det "normale" gudstjenesteliv blir en sa n~r sammenblanding av skriftemai og nattverd av teologiske grunner uheidig. SKRIFTEMAL OG NATTVERD En unders kelse blant prester Alminnelig skriftemal rna vi ta for noen Ar siden viste at yare pa. Det er altfor dyredyrebart til A skyves bort el privat skriftemal,i dette ords egentlige betydning, er forforholdsvis lite i bruk rundt kan forrettende prest av prakler avskaffes. Men stundom om i menighetene. Og nar det tiske grunner bestemme seg for gjelder alminnelig skriftemal, a sl yfe skriftemalet f r natt varierer bruken av 4en ogsa verden. Og stundom kan han av sterkt i de forskjellige kanter av landet. Her nord star hensyn til nattverdens egen teologiske grunner, av hen alminnelig skriftemal meget verdi som nademiddel, bestemme sterkt i de fleste menigheter. seg for A gj re det. Enkelte steder, s~rlig i tettbygde str k, forrettes det f r La oss si at det her vii dreie gudstjenesten begynner, f.eks. seg om regel med enkelte unnkl er det I ny-liturgien av anledning til A tak. Og den som gar til nattverd uten forutgaende skrifteerstatte den med syndsbekjen- mal, nelsen, altsa henlegge skrif- det skal star fa v~re viss pa at fast det som lyder temalet ti I I ike etter Apn- der, neml ig: "Den korsfestede ingssalmen i gudstjenesten, og og oppstandne Jesus Kristus, med nattverd pa vanlig sted, - som n~ har gitt dere sitt heletter kirkeb nnen. lige legeme og blod, hvormed han har gjort fyidest for aile Der skriftemalet forrettes i selve gudstjenesten etter liliturgien av 1920, kommer det like f r nattverden, med en salme i mel lorn. I anledning altergang ved store stevner, hvor det kan dreie seg om hun- deres synder, han styrke og oppholde dere derved i en sann tro til det evige I i v :" - For noe mindre enn det gir ikke nattverden, heller ikke nar den forrettes alene. Sigvald B. Mikkelsen tn ~nsktt ~tte aut en ~'O~ og' befstg'net 'pagktfj0yt.t~. Venn!ig' {JUsett pttsttfamihetteltkkdsen og flot

4 uuptr M,1'lt9tn sckn: : Mads Larsen Christopher Garfjell Teigen (stadf.) : Mari Berglund : Nancy-Renate Pedersen (stadf.) : Bj rn Ivar Jacobsen Joar Nedrum Robertsen : Kristoffer Fagerborg Marius Jenssen Eirik Forfang (stadf:) : Tonje Mari Clausen : Johan Marius Pedersen Sindre J rgensen (stadf.) Jlrlttrr!1" ~tttlb : Henning Figenschou S r : sand Victoria Bj rklid Simon Skille Robin-Andre Hansen Ragnar Leiros : Maria Bakke Sandra Marie Arland (stadf.) J_c:J : Wiktoria Karlsen : Didric' Alexander Aho : Anders Hansen Nigor li!'u9tlt SOltn; : Kurt Roald Pettersen og Olga Yajaira Angulo Lugo, vigd i Venezuela. Viktor Ingmar Robert Olsen og Mona Ratama, vigd i Lakselv : Tom-J rgen Gangs, (stadf.) Robin Andre Lyngmo : Nils Henrik Vasara og Britt ToriII Dreyer i I l/elsiqne: er det bjem for visst/ buis Ius er Herren Jesus Krist! Hvor han ei er, er verden tom"/ med ham ht/ert bus en helliqdom. Je, Signet er det hjem den etr/ hi/or elle er i troen ctt,/ boor semmen de vii tjene Gud/ og felge tro hans rene bud! Landstad l'ellidel'te n r. 847,

5 s IDllbr Fivn~tn solm: : Betty Marie Knutsen, Rottenvik, f : Tormod Hallgeir Olsen, Drabeng, f : Ole Andreas Henriksen, Rottenvik, f : Levi Leonhardsen, Nord Lenangen, f ~Ol.: Hilma Johanna Lyhaug, Lyngseidet, f : Edline Dorthe~ Marie Kiil, Lyngseidet, f lrltfrrs ~Ul1g : Hjalmar Edvin Hemmingsen : Lyngseidet, f : Harald Berg, L~renskog,,f : Ragnar Aldor Jentoft Andersen, J~gervatnet, f : Evald Aldor Hansen, Nord-Lenangen, f : Leif Karinius Eliassen, S r-lenangen, f : Ingrid Lovise 0yen Hansen, Lenangs yra, f : Marius Hansen, Lyngseidet, f : Hilda Petrine Jonanne Nilsen, Sandvik, f : Vally Pauline Pedersen, Drabeng, f : Agnis Kathinka Johansen, S r-lenangen, f : Nils Ludvig Larsen (Sommervoll), Furuflaten, f : Hans Leonhard Vilhelm Larsen, Koppangen. f : Sverre Nikolai Isaksen, Kjosen, f : Arthur Rolv Ludvigsen, Nord-Lenangen, f : KAre Julian Johannessen, Bensnes, f itodjot~ sokn: : Marianne Cecilie Othelie Aho,Stubbeng, f Richard Julius Figenschau, Hatteng, f Tordis Elida Olderlund, Kitdalen, f L99_() : Karl Alfred Henriksen, Skibotn, f : Jens Sedolf Steinvik. Rasteby, f : Susanne Johansen 0vergArd, Hatteng, f : Alberthe Johnsen, Skibotn, f : Henriette Petrea Rasmussen, Skibotn, f II D0d, hvor er din brodd? D0d.hvor er din seier? II 1. Kor. 15,55.

6 - 6 - STORFJORD KIRKE SNART 40 AR Sommeren 1952 kunne man ta i bruk Storfjord kirke. Siden den gang, gjennom 38 ~r, har kirken v~rtbenyttet av menigheten til alt det et kirkehus skal benyttes til. For en som kommer utenfra og ser Storfjord kirke for f rste gang, er det to inntrykk som sitter igjen: Kirken er b~de utvendig og innvendig harmonisk og nesten vakker. Men hovedinntrykket m~ bli at den IKKE er velholdt, at den IKKE er i den forfatning som den burde v~re i. Vedlikehold bar de siste ~rene v~rt det mest n dvendige, og knapt nok det. Hull i tak, manglende deksler til lysr r og vannskadd gulv er de mest i ynefallende skavanker. Isolering mangler for det meste. Vinduene lar seg ikke ~pne, da benkene er for h ye. Og de samme benker er vel i dag mer til plage enn til gagn for kirkes kende. Jeg tenker da p~ frav~r av komfort ved lengre opphold i kirken. I tillegg er der en mangel pa de sma detaljer, som kunne ba v~rt med ~ l fte selve kirkerommet, slik a4et ~ ga i kirken ogs~ kan bli et m te med det vakre og harmoniske p~ det visuelie plan. For ikke ~ gj re listen lenger, skal jeg bare konkludere med at Storfjord kirke ikke er et kirkebygg for 90-~rene. Manglende vedlikehold og fornyelse i snart 40 ~r har s rget for det. Noe er imidlertid p~ gang: Interi rarkitekt er i gang med.utarbeidelse av planer for innvendig opprustning. Hva det konkret resulterer i, er pro i dag Apent. Men det skal mye til for ~ komme utenom: Ny ramme rundt alterbildet, mer kirkeriktig belysning, total oppussing av v~penhus. ' Kommunen er ogs~ p~ riktig vei: I fjor sommer ble golvet i kirken isolert. Det er ~ hape at de n dvendige arbeider som gjenst~r kan bli prioritert til kirkens 40-~rs jubileum i Det betyr at hele kirken m~ isoleres. Det m~ bygges takoverbygg over inngangspartiet. Gulv rna slipes og lakkes. Og kanskje burde der v~rt spandert et elektrisk ringe/kime-apparat. Detst rste l ftet rent konomisk er imidlertid ~ fa byttet ut de nav~rende benker med nye, enten det blir stoler eller benker. Skal en lykkes i dette siste, er vi nok aile n dt til A bidra med litt hver. Litt fra kommunen, litt fra menighetsrad, noe skal vel ga ~ samle inn i kirken, og noe rna bli samlet inn til kirken. -

7 - 7 - Startskudd for innsamling til nye stoler/benker faller sammen med et annet jubileum. Det 17. juni er der gudstjeneste i kirken i forbindelse med Storfjord kommunes 60-Ars feiring. Fra den dag har vi to Ar pa oss til A fa kirken i stand, til A fa nye stoler. Den tiden trenger vi. Den tiden rna vi benytte godt. ' Bjeprn Moe * * * * * * * * * * * * NAv~rende sokneprest i Lyngen var blant konfirmantene i den nye Storfjord kirke h,sten Som det f,rste konfirmantkull ville det kanskje sepmme seg at de pr,vde A sette hverandre stevne i anledning kirkens 40-Ars jubileum. Et par av oss har allerede v~rt inne pa tanken om det. S.B.M. * * * * * * * * * * * * * MATTEUS 21 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Sa la de kappene sine pa dem,. og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar grener av treerne og stredde pfl veien. 90g mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids senn! Velsignet veere han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det heyeste!

8 IKKE OMVALG Som kjent, ble det innlevert seks direkte og indirekte klager p~ avvikiingen av menighetsr~dsvalget i Lyngen sokn sist h~st. Ved brev av meddeler Kirkedepartementet at det ikke finner a kunne ta klagene til f~lge. De forhoid det ble kiagd p~, kan etter Departementets mening ikke "ha virket bestemmende for valgresultatet". Etter dette blir s~ledes det valgresultat vi presentert i menighetsbladet nr. 4/89 side 11 st~ende til neste valg, - h~sten RADSLEDERE I Lyngen menighetsr~d erpaul Skogheim valgt til leder for 1990 med Per Nielsen som nestleder. Tilsvarende valg inne i Storfjord ga som resultat Sigurd Larsen til leder og Jens ottosen til nestleder. Vi ~nsker de nye menighetsr~dene all lykke til med arbeidet for et rikt og mangfaldig kirke- og menighetsliv rundt om i Lyngenprestegjeld! Samtidig takker vi de r~dsmedlemmer som gikk av ved ~rsskiftet for inninnsatsen! KIRKENS N(2)DH..:TELP skal etter planen ha kontaktperson i hver av landets menigheter. S~ er tilfelle has oss. For Lyngen sokn har menighetsr~det utpekt Margit Hjellnes. Og i Storfjord sokn har det samme skjedd med Ashild Kiil Silli. Med tanke p~ innlevering av fasteb~ssene f.eka. ved p~sketider, kan det v~re greitt a merke seg de to navn. DIAKONI~UTVALG b~r det absolutt ogsa v~re'i aile menigheter. Lyngen menighetsrad har iallfall utpekt sitt. Loddene fa~t pa HaIsten Engenes, Aslaug Olsen, Verner Hansen, Margith Hjellnes,Gunhild Martinussen, Judith Bruvold. Diakoni er ment ~ v~re en viktig funksjon innen menighetslivet. MAtte utvalget fungere sam tiltenkt! I I II KURS a~riig med henblikk pa nyvalgte r~dsmedlemmer ble for Troms prostis vedkommende avholdt pa Skjerv~y tidlig i februar.

9 - 9 - Ca 30 m tte, blant dem Paul Skogheim, Margith Hjellnes, Jon Toresen, Nils Samuelsen og prosten. Storfjord var ikke representert. BISPED0MMEM0TET er lovfestet i Den Norske Kirke. Det holdes annet hvert Ar. Denne gang avholdes bisped~mmem~tet i Troms~ i tiden april. Etter forslag fra menighetsradene har menighetsm~ter valgt som utsending fra Lyngen sokn Paul Skogheim og fra Storfjord sokn Jens ottosen. Proster m ter der i kraft av sine embeter. Dessuten skal det fra hvert prosti velges to representanter for prestene og en for de leke kirkelig tilsatte. Fra Troms prosti blir det henholdsvis sokneprest Kjell Skog, Skjerv~y, res.kap. Bj~rn Moe, Storfjord og klokker Nils Samuelsen, Lyngen. Nils Samuelsen, Lyngen ISOLASJONSARBEIDENE vi omtalte i nr. 5/89 ga ikke den helt store effekten for Storfjord kirkes vedkommende. Se annet sted i bladet, hvor den saken blir n~rmere ber rt. NAr det derimot gjelder Skibotn bedehuskapell, er virkelig store ting skjedd i l pet av vinteren. Ikke er bygget bare grundig isolert. Men der er ogsa gjort andre store oppussinger og fornyelser. Til pasken vii bedehuskapellet forhapentlig igjen kunne tas i bruk, - innvendig malt og flikket nesten fra topp til tao I anledning den omfattende reparasjonen har ikke minst befolkningen i Skibotn lagt en enestaende konomisk offervilje for dagen. Det nsker de ansvarlige for bygget A rette en hjertelig takk for. Og herved v~re det gjort! ET KONTORBYGG planlegges bygd pa sletten omtrent midt mel lorn Storfjord kirke og Gammel-kapellet. Det skal huse et m~terom, kontor m.v. Saken er til godkjenning hos diverse instanser. Og bygget er det hap om A pabegynne allerede innev~rende Ar. Behovet er iallfall til stede. Tett inn til Lyngen kirke ble det allerede i 1951 bygd et kombinert dapshus og lokale for menighetskontor. I 1962 ble bygget utvidet til ogsa A romme barehus. - PA Lyngseidet er for vrig en menighetssal et patrengende behov med tanke pa menighetsliv utover h ymessen. Allerede det A arrangere en enkel kirkekaffe byr pa problemer pm det skal skje i kirkens umidelbare n~rhet. Kanskje var deten tanke A utvide dapshuset ytterligere, slik at det rommet en noe st~rre m tesal.. ForhApentlig vii

10 noen gripe id~en og f.re den videre. SAK::RISTIET i Lyngen kirke er enna ikke ferdigrestaurert. Det gjenstar A gj re noe med golvet. Mer inventar rna pa plass. Og der skal enna adskillig malerarbeid til. Ventelig skjer det til varen. Men overf ringslinjer til sykehjem og aldershjem er i orden igjen. Og dermed er i aile fall et dypf lt savn b tet pa. ALTE::RTAVLE-VINGENE til Lyngen kirke, som ble gjenfunnet pa loftet i Loppa kirke, er pa plass etter 45-Ars frav~r. 3. s ndag i advent, ble de under preludium til h ymessen baret inn i kirken av klokker Nils Samuelsen og dav~rende menighetsrads leder Magnar Fjellstad. Fremme ved alteret ble de tatt i mot av prost Mikkelsen. Etter en orientering av radets leder og takkeb.nn fra alteret,byttet kirketjener Arvid LanggArd reproduksjonene fra 1957 ut med originalene fra ca 1750 mens menigheten sang "Kirken den er et gammelt hus... " De for en dr y generasjon tapte, men na gjenfundne altertavlevinger var i forbausende god'stand. Og med sine noe m rkere farge fremhever de faktisk altertavlens midtfelt bedre enn det reproduksjonene gjorde, - noe tavlemaleren Ezechiel sikkert bevisst la opp til pa midten av 1700-tallet da han tryllet frem sitt mesterverk. NAr det gjelder de reproduserte altertavlevingene, er meningen A fa dem oppmontert i vapenhuset i Lyngen kirke sammen med en orientering om historien bak dem I [ ~ I... Som bekjent, var det takket v~re kirketjener Henry Ulriksen at bi.a. Lyngen kirkes altertavle ikke ble delagt under krigen. F.r okkupasjonsmakten for alvor ominnredet kirken til stall, fikk han demontert tavlen og bragt den til sikkerhet i J.vik i Ullsfjord. If.lge klokker Nils Samuelsen, med prost Nils R dberg som kilde, ble altertavlen sendt videre ned til Kongsberg Gruber for Aoppbevares der. PA den bakgrunn er det lettere A forsta hvorfor noe kom pa vidvanke etter frigj.ringen. Der skulle bare en gal adressering eller feil innpakking til. Kfr. Lyngen kirkes 250-Ars jubileumshefte side 22. SELNES KAPELL far altertavle. Stiftsdireksjonen har nemlig godkjent det foreliggende verk av Anton Gi~ver, som ble omtalt i bladet nr. 5/89. OgsA de planlagte inskripsjoner til altertavlen

11 Ovenfor ser vi "Blodveien" slynge seg oppover mot venstre ved Fallsnes. Til venstre: Biskop Pantaleimon ved krigsminnesmerket ved Nalovuopia umiddelbart etter h ytideligheten

12 er henimot ferdig fra kunstnerens hand. Prosjektet er kostnadberegnet til ca kr ,- ferdigmontert i kapellet. 0konomisk er altertavle-prosjektet imidlertid ikke i havn. Ingenting er gjennom Arene avsatt over det kommunale kirkebudsjett. Men pa et menighetsm te i SeInes kapell ble det oppnevnt en innsamlingskomite bestaende av Margith Hjelines, Anna Larsen Lie og Marinius Robertsen, med f rstnevnte som leder. Komiteen oppfordrer med dette prestegjeidets befolkning sammen med utflytterne og andre til AsIA ring om altertavle-prosjektet, slik at det ogsa konomisk ~l,.:i kan bringes vel i havn. ForhApentlig ser mange verdien. allerede i det en altertavle representerer i et kirkehus. Dertil kommer den kte kulturverdi idet kunstverket stammer fra en av innbyggernes egne hender. Gave til altertavleprosjektet for SeInes kapell kan innbetales til kto.nr. 47~ , Sparehanken Nord-Norge. OgsA innsamlingskomiteens medlemmer J prestene og menighetsradskontoret pa Lyngseidet tar gaven imot med takk. De som gir, kan v~re anonyme, eller fa kvittering gjennom menighetsbladet. Startkapitalen er for vrig kr 1 000,-, nedsatt av Marinius Robertsen J J~gervatn. Hjertelig takk! EN PENGEGAVE pa kr 3 000,- er kommet fra Tyskland til Ly~gen kirke. Giveren vii at pengene skal brukes til sakralt inventar e.l., og har med det fatt sitt mange Ar gamle nske oppfylt. Bakgrunnen for nske om A gi Lyngen kirke en gave er r rende. Den har sin bakgrunn i forholdene her h sten 1944 og vii senere bli n~rmere omtalt.gaven er fra den tilarskomne mannen et "Dankeschon", som han selv sier det, til stedets befolkning og til stedets kirke. BES0K FRA USSR I ogsa pa kirkelig plan er na et faktum etter som glasnost ikke lenger bare er teori. L rdag, 17. mars reiste biskop Pantaleimon fra Arkangelsk i buss sammen med en prost, en diakon og et domkor gjennom Storfjord. Det ble et stopp i Skibotn, hvor reisef lget fikk en orientering av prost Mikkelsen via tolk om det gamle markedstedet, om minnesmerket ved Nalovuopio over de russiske krigsfanger og om den sakalte "Blodveien" ved Fallsnes. Det hie tid til en minnestund ved minnesmerket,hvor bade det russiske og det norske flagg vaiet i vinden. Domkoret sang en skj nn russisk hymne. Og biskopen ba en h nn og lyste velsignelsen. Fra norsk side hilste prost Mikkelsen med et ord fra Skriften, hvoretter det norske f lge, blant dem en enke etter en russisk

13 krigsfange, sang "V6.r Gud, han er s6. fast en borg... " P6. turen videre tok det russiske f~lge ogs6. tid til en stans, der "Blodveien" begynner." - stansen i Skibotn ble for det russiske reisef~lge en b6.de rik og sterk opplevelse pa ferden videre til Troms~ og Svalbard. KRIGSMINNESMERKET ved Nalovuopio over de russiske fanger var nok ikke i den forfatning en skulle ~nske. B6.de den russiske og den norske tekst var n~rmest uleselig fordi v~r og vind hadde f6.tt herje fritt gjennom 6.rene. Det meste av sn~en var allerede borte Og en kunne se at plassen foran minnesmerket heller ikke var noe videre kultivert. BiskopPantaleimon fra Arkhangelsk ba oss rette en takk til dem som hadde reist minnesmerket og "tatt yare pa det", som han i f~lge tolken sa, og som han virkelig s6. ut til A mene. Men kanskje skulle Storfjord kommune v/kulturetaten se n~rmere p6. saken. Tiden er nok, ikke minst av klimastiske grunner kort b6.de til ~ommende 8. og 17. maio Men det skal ikke de store ressurser til for A fremheve en tekst og legge ned en bukett. Og tenker vi ca 45 6.r tilbake, ville det absolutt v~re pa sin plass A vie krigsminnesmerket ved Nalovuopia en oppmerksomhet. "BLODVEIEN" ved Fallsnes gror stadig mer til. Og selv om en tur oppover den byr pa store opplevelser og sterke inntrykk, kan det nok diskuteres om veien overhodet skal v~re noen turistattraksjon. Men en minneplate eller et "Blodkors" i fjellveggen ved riksveien ville muligens forsvare sin plass. Iallfall b~r tanken v~re vel verdt A overveie. BES0K FRA MF Helgen 18. mars hadde prostiet bes~k fra Menighetsfakultetet. Atte teologiske kandidater og f~rst nattely rundt om pa Lyngseidet. en l~rer derfra fikk Deretter dro de til gudstjenester rundt om i praktisk talt samtlige prostiets prestegjeld. ForhApentlig var det til glede og inspirasjon for menighetene de fikk m~te. I sa fall ble det gjensidig. gjensidig. Fra lederen for gjestene har vi nemlig mottatt f~lgende hilsen sam vi er bedt am A sende videre: TAKK FRA l1enighetsfakultetet Vi gjester fra menighetsfakuitetet J ~tte kandidater og undertegnede J vii gjerne f~ takke for ait av gjest-

14 II frihet og vennlighet vi harm tt disse dagene i Lyngen prestegjeld og Troms prosti. Vi retter f rst og fremst takk til prost Mikkelsen, v~r gode kontaktmann l og s~ til aile hans medhjelpere. Takk til prester som overlot prekestoler til oss og til menighetene som innvilget offer! Dette har v~rt spennende og interessante dager som vivil blere med oss i sinn og tanke lenge! Gud velsigne dere a1le! Vennl ig hi 1sen f~~~~t~~~~:~~~r ~ "KIR.:KER.INGEN" er et nytt tilskudd til foreningslivet pa Lyngseidet. Det ble formellt stiftet Som navnet sier, er det en kirkeligjkristelig forening.kirkeringens formal er A arbeide for A gi barn og unge tilbud, f.eks. barneforening, ungdomsklubb, konfirmantleir, starte bibel- og samtalegrupper, arrangere kirkekaffe m.m. Foreningen m~tes en gang pro maned. Og velkommen dit er ung som gammel med interesse for kirke og kristendom pa et bredt grunnlag. KONFIRMASJON I flere Ar har konfirmantforberedelse pagatt i skoletiden i varhalvaret ved Lenangen skole. I Ar skjer det ogsa ved Eidebakken ungdomsskole som en pr~veordning. Skolesjef og sokneprest er nemlig blitt enige om det. Om det skal bli en permanent ordning, rna tiden vise. Noe nytt er det imidlertid ikke. Allerede i 1972 Apnet "Lov om konfirmasjon" for det. Og innholdet i forberedelsestiden endres ikke. Det strekker seg bare over varhalvaret i stedet for tre uker pa slutten av skolearet, slik ordningen hittil har v~rt. Det er i Ar 18 konfirmanter i Lyngens ytre distrikt og 29 i det ~. indre. Konfirmasjonshelgene blir 10. juni pa Nord-Lenangen menighetshus med overh ringsgudstjeneste pa SeInes kapell ',. dagen f r, og 17. juni i Lyngen kirke med overh ringsgudsgudstjeneste samme sted dagen f r. I Skibotn blir det konfirmasjonshelg 27. mai og i $torfjord kirke 3. juni. Antallet der er henholdsvis 11 og A.RS KONF~RMANTJUBILEUM Kort tid f r sokneprest Peter Slyngstad forlot Lyngen, konfirmerte han 14. juni 1940 hele 77 jenter i Lyngen kirke. I Ar er de 50-Ars jubilanter. Og meningen er A sette hverandre stevne. S ndag, 8.juli er blinket ut til jubileumsdag i

15 De gjenfundne altertavl e vinger til Lyngen kirke settes tilbake p~ plass av kirketjener Arvid LanggArd.

16 Lyngen kirke og pa Lyngseidet,' og invitasjoner er allerede g~tt ute Det er en av jubilantene, Anna Liebeck, og prosten,1 som pr~ver A fa jubileet til. Og forhapentlig rna det bli. folksomt og rike gjerisynsgleder pa Lyngseidet 8. julio LAESTADIANSK ST. HANS-STEVNE blir i Ar pa Lyngseidet i tiden juni. 'samler erfaringsmessig sv~rt mye folk. OgsA det SAMISK/NORSK KIRKEHELG blir det ogsa i Ar, tradisjonen tro, i Skibotn p~ Kristi himmelfartsdag, 24. maio Det begynner med h~ymesse kl 1100 og fortsetter med forsamling utover ettermiddagen._ fremover blir noe anstrengt. Res~kap. Moe ser nemlig ut til A bli sykemeldt minst to maneder fremover grunnet en liten "reparasjon" han f~r 'eller senere matte tao Og vikarer er meget vanskelig A skaffe. Bl.a. er prekenlisten derfor oppsatt med store forbehold. lys" og "Troms~" pa fredagene. F~lg med i anonsen i "Nord- Planlegg d~p og brudevigsel i god tid. Og gi soknepresten varsel om pakommende tjenester snarest mulig. VIKARPREST I en Arrekke har det statt l_nnsmidler til disposisjon for vikarprest i Troms prosti. Gang pa gang er det utlyst, men stadig uten resuitat. I utgangspunktet er vikarprestens bope I ment ~ veer'e Storslett. Men skulle der finnes en mul'ig s~ker, kan ogsa Lyngseidet kornme pa tale. Hervedutfordres 'menighetene til A iinne mulig s~ker til vikarprestejeneste i Troms prosti. Akkurat na er, som nevnt, behovet for vikartjenester s~rlig stort. SOKNEPRESTKONTORET far kontorassistent i n~r fremtid. Det var Lyngen kommunestyre som under budsjettbehandlingen vedtok A "~remerke" et bel~p pa kr ,- til kontorassistent for soknepresten i Bel~pet utgj~r kvart-stilling resten av 'Aret. S~kere har meldt seg. Og kanskje innen dette allerede leses er en ~~ ~l.. ~ I

17 17 - kontordame pa plass, slik at folk noe sjeldnere far h~re en automatisk telefonsvarer ved h~nvendelse til sokneprestkontoret. Uaktet enstemmighet eller flertallsvedtak, i aile tilfelle fortjener kommunens politikere honn~r fordi de med dette i betydelig grad har avhjulpet sokneprestensjprostens noe anstrengte arbeldssituasjon. PRESTENES FERIE er ogsa pa det n~rmeste bestemt. Kapellan Moe regner med A ha ferie i tiden Prosten tar slkte pa ferie i tiden ~ ferlen blir aktiviteten trappet noe ned. Med tanke pa det ville det s~rlig v~re greitt om om vordende par i tide allerede bestemte sine bryllupsdagera OgsA innmeldinger til dap bes sommerstid gitt i tide. HJEMMEDAP OG KIRKEDAP I anlednlng barnedap-er det greitt A ha in mente at et barn d~pt hjemme ikke etterpa skal "kirked~pes". Det som skjedde i hjemmet var en fullverdig kristen dap, et "bad til gjenf delse og fornyelse ved Den Hellige And". Det som skjer i kirken etterpa fir en stadfestelse. Der blir det "bare" bekreftet for menighe\en at barnet allerede er d~pt til den treenige Guds navn. Ved innmelding bes det uttrykkelig presisert at det gjelder stadfestelse av hjemmedap. For ~vrig b~r en hjemmedap snarlig meldes til vedkommende prest. BLADPENGER I neste nr. av menighetsbladet f~lger vedlagt en post- og/ eller bankgiroblankett med tanke pa betaling av bladpenger. I 1989 innko~ der kr ,- i frivillig kontingent. ForhApentlig blir resultatet for 1990 minst like bra. Og mange b~r ikke vente til neste nr., men betale snarest. Beholdningen, kr 2 387,54, er allerede altfor liten til A dekke kostnadene til dette nr. av bladet. Post- og bakgironummer finnes pa side 3! FASTEB(2)SSER som ble utdelt i fastetiden, og som ble brukt til A putte penger i na og da, bes vennligst innlevert i l~pet pasken, gjerne til prestene og Kirkens N~dhjelps kontakt. Det innkomne bel~p vii omgaende bli sendt til Kirkens N~dhjelp, for videre formidling derfra til hjelp for dem som suiter rundt om i verden.

18 PASKEANDAKTER star pa kladden til paskeprogrammet. Tross redusert mannskap, burde det lykkes A fa til paskeandakt eksempelvis ved utfartsstedet oppe i Skibotn-dalen, Furuflaten, Rottenvik og Svensby. F~lg med i eventuelle kunngj~ringer! NY BISKOP vii v~re pa plass i Troms~ primo september Da vii nav~rende biskop, Arvid H. NergArd, v~re avgatt for aidersgrensen. Bisped~mmerAdet har, i henhold til loven, nominert fern kandidater. Det er domprost Ola Steinholt, Troms~, prost KAre Smeland, Alta, prost Magne J. Bergslid, Namsos, kirkeradsdirekt~rjohannes Ulltveit-Moe og stiftskapellan Per Oskar Kj~laas, Troms~. Samtlige menighetsrad og tjenestegj~rende menighetsprester i bisped~mmet og rikets proster m.fl. skal f~rst avgi stemme f~r rikets biskoper og KirkerAdet avgir sin innstilling. Deretter foretar Regjeringen utnevnelsen. Men allerede na er det f~ som tviler pa at var nye biskop kommer til A hete Ola Steinholt. Ved forrige bispeutnevnelse allerede var han aktueil, men sa nei. Det var bisped mme- I. r~dssekret~r Finn Helland, t.v. og bisped mmer~dets I diakonikonsulent Isak Johansen som ledet menighetsr~dskurset p~ Skjerv y. Sistnevnte er beredt til ~ komme til Lyngen og holde kurs for de nye diakoniutvalgene.

19 -;;. :1 J L.'_.----.i BARNAS SIll};._ 211_ 'J~ J~LU:> ~ ctu ej1 r: ~L~~l Posken minner 055 r\l ~ Om 0'0 Jesus dod,. ~ B/irdu lill Irisl nor ~ du bllrminnel 0177delle? " Oisiplene ovjest/s 09 mange andre som kjenle han b/e ljqsa sorqlu/le oa oarr dade 09 ble logl 11. _... i~/'bven. a/belen forir//eral.7est/s /kke forlj(]lie a vere do~ rjon likl< live/lilbake 09 han vi51e seo for dis/plene/ 09 lalle med demo Ot:5ip/ene,ftom var Irisle o/e do mea.e: qloae. e-ord/ Jesus lever og no oor i ijil77melen eon v/. q/pde OS$ 1/1 Paske. A:lskel7 mlnner OSS opsa 0/77 at Gvd 1?!fker f!1er enn noe aaaet, VI' hoi' en fin H:is/(esang som oegynner Silk.:, Riskemorgen.5/01<«er sorgen.slokke,sorgen Ii/ evig lid."!tan du den.? NO! AREfJJS ~J~~ LU~E PA Q-;- Mit VI?NAlRETT LOIJf7RETT /./loved5fad. I. Ikke /c'orlesle 3. Noe koldf veg. 5. Verdens - 2. Ooven. l'17.esterskop. 4. Noe svor/. 7.LtV +- L.5cner lj. IKke moro. 6 LI/en fisk II flar hornpa (] flvlle.. nesen. la Orm. 12.,A/oksa god!. I:J. 70 like 13, Tole... /4.l1ne ~ rr, r /SoVjef. 15. Kroner. /6. /0+9 ~ o '... ' U ltl :0 en Qi s:.~ c:: Q) ~ s: OJ.~ 0- S

20 GUDSTJENESTELISTE 18. MARS - 3. S0NDAG I FASTE 20. MAl Lyngen ki 1100 Nord-Lenangen ki 1100 ~5. MARS - MIDFASTE-S0NDAG SeInes ki APRIL - MARIAS BUDSKAPS DAG S~orfjord ki APRI~ - PALMES0NDAG Lyngen kl 1100 Skibo~n ki APRIL - SK3 RTORSDAG Lyngen ki 1100 S~orfjord kl APRIL - LANGFREDAG SeInes ki APRIL - 1. PASKEDAG Lyngen ki 1100 Storfjord ki APRIL - 2. PASKEDAG Nord-Lenangen ki 1100 Skibo~n ki APRIL - 1. S0NDAG ETTER PASKE Lyngsdalen ki MAl - 5. S0NDAG ETTER PASKE Nord-Lenangen ki KRISTI HIMMELFARTSDAG Skibo~n ki 1100, samisk/norsk kirkeheig 27. MAl - 6. S0NDAG ETTER PASKE Skibo~n kl 1100, konfirmasjon SeInes ki JUNI - 1. PINSEDAG Lyngen ki 1100 S~orfjord kl 1100, konfirmasjon 4. JUNI - 2. PINSEDAG Lyngsdalen ki 1100 Skibo~n ki JUNI - TREFOLDIGHETS FEST Nord-Lenangen ki 1100 konfirmasjon Fastdalen ki JUNI - 1. S. E. TREF. FEST Lyngen ki 1100, konfirmasjon ' Storfjord ki 1100, jubileumsguds~j. 29. APRIL - 2. S0NDAG EtTER PASKE SeInes ki 1100 Elvevoll kl MAl 13. MAl - 3. S0NDAG ETTER PASKE Lyngen kl 1100 Storfjord kl S0NDAG ETTER PASKE S~r-Lenangen kl JUNI - 2. S. E. TREF. FEST Lyngen kl 1100, i anledning l~s~adiansk storsamsamling 1. JULI - 3. S. E. TREF. FEST Lyngen ki 1100, 50 ~rs konfirman~jubi Ieum Storfjord ki MAl - GRUNNLOVSDAGEN Se annonse i aviser 8. JULI - 4. S. E. TREF. FEST SeInes k l 1100 Skibotn kl 1100 VELKOI\c'IMEN 'fil (~UDSTJENESTE' Som vanlig, forbeholdes rett til endringer i den oppsatte gudstjenesteliste. Grunnet res.kap. Hoes sykepermisjon, vii det bli aktuelit 4 bruke mullge vikarer i stor utstrekning. F lg med i fredagens nr. av "Nordlys" og "Troms " med hensyn ti I kommende s ndags gudstjenester. D4p bes innmeldt minst en uke p4 forh4nd. Avtal heist kontorbes k!

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell! Nr. 1 Argang 63 mars 2004 Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!" (Norsk Salmeblok nr. 161, v. 1 /

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi hal" og en ledestjerne, og, nar vi den ffljlger gjerne, :1: Kommer vi til Jesus Krist

Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi hal og en ledestjerne, og, nar vi den ffljlger gjerne, :1: Kommer vi til Jesus Krist Nr.5 Argang 48 1989 r -- II Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi hal" og en ledestjerne, og, nar vi den ffljlger gjerne, :1: Kommer vi til Jesus Krist (Landstad rev. nr. 853, v. 4). 1.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25

Jesus sier: Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der Job. 11,25 Nr. 1 Argang 58 Mars 1999 Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25 2 SEIEREN SOM GIR HAp Av biskop Ola Steinholt Mange av oss har mer enn en

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>.@ Saksbeh.: [K4] Til: [K4] Sak: [K4] [K4] Dok: [K4] [K4] Lnr.: 002967/04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Karianne

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Forslag til Regler for bruk av kirkene

Forslag til Regler for bruk av kirkene Forslag til Regler for bruk av kirkene Reglene gjelder for bruk av de vigslede kirkerom utenom de forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirken er vigslet

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Kristendom er Kristus

Kristendom er Kristus Nr. 2 Argang 51 Kristendom er Kristus 1992 Kristus ma bo ved troen i eders hjerter. Ej 3, J7. Den Hellige Skrift bringer Kristus inn i vart hjerte og leereross a kjenne ham. Den opptenner ogsa vart hjerte

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer