INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28"

Transkript

1

2 INNHOLD Utsira skole side 20 Mongstad side 22 Agder Energi side 24 MacGregor Hydramarine side 26 Songdalen Rådhus side 28 Tastarustå blokk A side 30 NAV Arendal side 34 Comfort Hotel Square side 36 5 LEDER 6 NØKKELTALL 8 REGION VEST 10 REGION SYD 12 REGION ØST 14 ANLEGG 16 BOLIG- OG EIENDOMSUTVIKLING 18 KRUSE SMITH EIENDOM 32 RÅNÅSFOSS KRAFTVERK 33 AKERSHUS FESTNING 38 HMS 40 SPENSTIG JUBILANT 42 STYRETS BERETNING 46 RESULTATREGNSKAP 47 BALANSE, EIENDELER 48 BALANSE, EGENKAPITAL OG GJELD 2 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 3

3 NÅTID OG FREMTID 2010 Året 2010 ble innledet med feiring av Kruse Smiths 75-års jubileum, en alder det står respekt av og som gjør at vi med stolthet kan kalle oss et tradisjonsrikt konsern. Men selv om vi gikk inn i det 76. driftsåret i meget god økonomisk form, var vi samtidig klar over at året ville by på utfordringer. Usikkerheten omkring utviklingen i 2010 var større enn på lenge, og konsernet opplevde flere negative overraskelser som fikk betydelige økonomiske konsekvenser. Summen av disse medførte at 2010 ble et svakt økonomisk år for Kruse Smith. Konsernet støtte på en rekke utfordringer etter et oppkjøp i Oslo, og har fått merke ringvirkningene etter en stor konkurs hos en av våre kunder, i tillegg til flere tap og nedskrivninger. Når slike perioder oppstår jobbes det ofte kortsiktig med å sikre verdier, men det er minst like viktig at vi fremdeles holder blikket på fremtiden. Slik kan vi best mulig sikre en langsiktig og god utvikling for konsernet også i de kommende 75 år. Kruse Smith har solid egenkapital og en betydelig prosjekt- og eiendomsportefølje. Dette gir oss et godt grunnlag for en positiv økonomisk utvikling i 2011 og årene deretter. DRIFT Det ligger i entreprenørbransjens natur at det ofte er et betydelig tidsrom fra vi inngår en kontrakt, til prosjektet settes i gang, og ikke minst til prosjektet er ferdig. Dette tidsrommet varierer fra prosjekt til prosjekt, og ved inngangen til 2010 hadde vi ca. ett års omsetning i ordrereserve, hvorav ca. 60 prosent skulle gjennomføres i Mange av kontraktene fra 2009, som ble inngått i et marked med pressede marginer, ble gjennomført i Analyser av tallene fra 2010 viser at driften gikk bra og bedre enn budsjettert. Våre dyktige og kompetente medarbeidere greide å tilpasse seg og utnytte det vanskelige markedet. Dermed oppnådde vi en drift som var bedre enn forventet. Disse gode tallene ble dessverre overskygget av de tap og nedskrivninger vi måtte gjennomføre i 2010, men de økonomiske forskjellene i tallene mellom 2009 og 2010 kan ikke forklares med forskjeller i drift, for driften av Kruse Smith gikk godt også i SERIØSITET Entreprenørbransjen inneholder et mangfold av mange små og noen få store aktører, og har i alle tider slitt med at enkelte useriøse aktører benytter seg av svart arbeid og sosial dumping, og tar for lett på HMS og andre lover og regler. I Kruse Smith arbeider vi systematisk for å opptre seriøst, både fordi våre kunder skal kunne stole på at det vi gjør er riktig, men ikke minst fordi våre ansatte skal være trygge på at HMS blir ivaretatt på en optimal måte. Vi støtter derfor aktivt opp om bransjeinitiativ som fremmer seriøsitet i næringen, og har sterkt fokus på at arbeidet vi utfører ivaretar alle lover og regler. Vi vil - på alle måter - bygge og utvikle bygg som både våre ansatte og kundene kan være stolte av! LANGSIKTIGHET Kruse Smith er et konsern som er bygd opp ved å legge stein på stein, og vi har vært gjennom mange opp- og nedturer i løpet av disse 75 årene. I vanskelige tider, som den vi nettopp har vært gjennom, er det godt å vite at eierne har et langsiktig perspektiv på det som skjer i konsernet. At de aksepterer at investeringer som blir gjort i dag ikke alltid får en kortsiktig positiv resultateffekt, men likevel kan styrke konsernet i forhold til et fremtidig marked og fremtidig inntjening. Denne filosofien og holdningen ønsker eierne å beholde både overfor menneskene som arbeider i konsernet, og i forhold til økonomiske investeringer. KVALITET OG KOMPETANSE Kruse Smith er en kompetanseorganisasjon som satser stort på å utvikle og øke den totale kompetansen i konsernet. Våre ansatte er vår desidert viktigste ressurs, og evnen til samarbeid og kunnskapsdeling er helt avgjørende for å lykkes i fremtiden. Konsernet har derfor, i løpet av 2010, økt investeringen i Kruse Skolen, som er et nyttig virkemiddel for kompetanseheving i konsernet. Dette ble gjort for å gjøre oss enda mer attraktiv som arbeidsgiver, samt for å gjøre oss til en enda bedre entreprenør. Prosjektene Kruse Smith bygger skal stå i opp mot 50 år. Derfor er kvalitet et nøkkelbegrep, og vi har høyt fokus på at prosjektene skal utføres riktig og i henhold til strenge kvalitetskrav. I den sammenheng har vi nå startet et internprosjekt som heter Kvalitet i Kruse (KIK), som vil gjøre det mulig å ISO-sertifisere hele konsernet. Kruse Smith har solid økonomi og dyktige og motiverte ansatte. Vi er dermed godt rustet til å møte markedsutfordringene som kommer i 2011 og fremtiden deretter. Jeg vil med dette takke våre kunder og leverandører for godt samarbeid i året som gikk, og ikke minst gi honnør til alle ansatte for den fantastiske innsatsen som ble lagt ned i Jan A. Hestås Konsernsjef 4 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 5

4 NØKKELTALL KRUSE SMITH KONSERN Regnskapstall i mill. kroner Omsetning Resultat før skatt 107,1 100,1 128,0 135,7 31,7 Resultat i % av omsetningen 4,8% 3,5% 4,3% 5,2% 1,0% Egenkapital i mill. kroner 262,6 316,9 356,1 420,4 440,2 Egenkapital i % 20,1% 19,3% 23,3% 25,4% 23,0% Egenkapital avkastning etter skatt i % 36,3 % 28,1 % 29,1 % 26,4 % 6,4 % Netto innestående bank - rentebærende gjeld -139,1-188,1 19,9-117,1-418,3 Antall ansatte Omsetning pr. ansatt Ordrereserve OMSETNING Mill. kroner 3500 RESULTATOVERSIKT Mill. kroner EGENKAPITAL Mill. kroner ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 6 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 7

5 REGION VEST Region Vest er et stort og viktig virksomhetsområde i Kruse Smith, og favner alt innen bygg og byggfornyelse, herunder forretnings- og næringsbygg, samt tyngre boligbygging som boligblokker. Markedsområdet omfatter hele Rogaland, samt deler av Hordaland. Kjell Svihus er direktør for regionen. Vi administreres fra vårt kontor på Forus, og har også distriktskontor i Haugesund. Region Vest består av totalt ca. 380 medarbeidere. Et år med lavere marginer Omsetningen var på nivå med året før. Samtidig har marginene vært noe lavere i året som er gått med etterdønningene av finanskrisen. Dette har gitt et noe lavere resultat enn i Prestisjeoppdrag i vest Til tross for et noe lavere resultat, har vi samtidig stått bak flere synlige og attraktive prosjekter. Kanskje først og fremst det nye konserthuset i Stavanger. Her har vi levert et stort betongarbeid til regionens stolte signalbygg. Vi kan også nevne Fjordpiren som er et stort kontorbygg for Hinna Park. Vi har også stått bak det m 2 store kontorbygget Vestre Svanholmen på Forus. Ikke minst har vi også levert Mediehuset i Haugesund. Dette er et kontorbygg til nesten 100 mill. kroner hvor blant annet Haugesunds Avis har flyttet inn. Vi har hatt et sterkt fokus på HMS. Sykefraværet har gått noe opp siste året, mens H-verdien på 3,5 tilsvarer rekorden vi satt i Utsikter for 2011 Region Vest har en ordrereserve pr på ca. 1 mrd. kroner. Vi ser tendenser til økt aktivitet og nye kontrakter i Sveio Omsorgssenter 8 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 9

6 REGION SYD I vår sørlige region er fokuset på alle typer byggeoppdrag innen nybygg og byggfornyelse, og de fleste nybyggoppdragene handler om forretnings- og næringsbygg, samt boligblokker. Region Syd har sitt nedslagsfelt fra Grenlandsområdet i øst til Flekkefjord i vest. Jon Syrtveit er direktør for regionen. I 2010 har det vært tøff konkurranse om oppdragene. Men med oppgang i boligmarkedet ble det lysere utover høsten, særlig i Kristiansandsområdet, med flere oppdrag å sloss om. Region Syd sin omsetning ble litt lavere enn 2009, men likevel over budsjett. Resultatet ble som budsjettert og noe høyere enn i Stor aktivitet i 2010 I 2010 har vi jobbet med en lang rekke prosjekter på Sørlandet. Omsetningsandelen for Buen Kulturhus i Mandal var ca. 65 mill. kroner. Andel omsetning for Agder Energi sitt hovedkontor i Kristiansand var på 120 mill. kroner. Vi ferdiggjorde også leilighetsbygget Lahelle Brygge 2 samt rehabiliteringsjobben med Solholmen Skole i Kristiansand. I Lyngdal stod rehabiliterings- og ombyggingsjobben med Lista Ungdomskole for 20 mill. kroner. Spangereid Spa & Resort omsatte for ca. 50 mill. kroner og Meierigården for ca. 30 mill. kroner. I Kragerø bygde vi leilighetsprosjektet Flotten Panorama, et parkeringsanlegg i Skien samt Sunde Skole. I Arendalsdistriktet bygde vi Homborsund renseanlegg, rehabiliterte studentboliger for Studentsamskipsnaden, bygde tilbygg for NAV i Arendal og ny frysehall for ASKO i Lillesand. Region Syd sin H-verdi for 2010 endte på 1,7 hvor tre av distriktskontorenes H-verdi var på null. Det er vi svært godt fornøyd med. Utsikter for ser litt lysere ut enn starten på 2010 med mer fart i boligmarkedet. For Kristiansand ser det lyst ut med god ordrereserve og med forsiktig bedring i distriktene. Region Syd har budsjettert marginalt lavere resultat enn for Mac Gregor Hydramarine, Kristiansand 10 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 11

7 REGION ØST Denne regionen ble etablert rundt årsskiftet 2009/2010, og fra hovedkontoret i Lillestrøm satses det primært på bygg. Det vil si næring, rehabilitering og leilighetsbygg. Region Øst opererer i hele østlandsområdet. Jørn Bogen er direktør for regionen. Året ble preget av betydelig opprydning i gamle og pågående prosjekter i det Oslobaserte entreprenørselskapet Skutle AS som vi kjøpte opp. Blant annet effektiviserte vi organisasjonen betydelig. Dette resulterte i en slankere organisasjon med 75 medarbeidere mot 125 ved inngangen av året. Større prosjekter Markedet har fortsatt vært meget stramt i Det er mange om beinet og alle riksentreprenører er i dette markedsområdet. Av litt større prosjekter har vi bygd Rånåsfoss Maskinhall ved Lillestrøm til ca. 33 mill. kroner. Vi avsluttet også et prosjekt for Forsvarsbygg ved Akershus festning. Det har vært et stort fokus på HMS i 2010 og sykefraværet har vist en positiv utvikling. Utsikter for 2011 Første kvartal vil fortsatt være preget av å fullføre opprydningen i Skutle AS. Markedssituasjonen på Østlandet er nå generelt positiv. Det er fortsatt stor konkurranse om prosjektene. Boligvirksomheten blomstrer og det er en økning i antall offentlige og private prosjekter å regne på. Samtidig er konkurransen blitt hardere ved at det også er kommet utenlandske entreprenører i markedsområdet. For 2011 er vi allerede prekvalifisert til en rekke nye prosjekter i konkurranse med flere store entreprenører i Oslo-området. Med mange konkurrenter, vil vi i 2011 ha et spesielt fokus på prekvalifisering for jobber vi vet skal i gang. Vi tror at markedet fortsatt vil ha en treghet vedr igangsettelse av prosjekter i 2011, mens endel store prosjekter kommer til å starte i Akershus Festning, Oslo 12 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 13

8 ANLEGG Anlegg er delt inn i avdelingene Samferdsel, Industri og Anlegg Syd med Eco Bygg. Samferdsel bygger blant annet veier, tunneler og broer, mens Industri håndterer tyngre anleggsjobber som kaier, LNG tankanlegg og andre energianlegg. Anlegg utfører oppdrag over hele Norge. Hans Ragnar Uthus er direktør for divisjonen. Administrasjonen er på Forus, og vi har også en avdeling i Åseral/Syd (Eco Bygg) som utfører betongarbeid og bygger dammer, broer og kraftverk. I 2010 har vi hatt litt lavere inntjening og omsetning enn budsjettert. Generelt har bidragsgraden vært brukbar selv om det har vært krevende å vinne nye jobber. I stedet for 3-4 tilbydere per prosjekt har konkurransen ofte økt til 10 tilbydere. Dette har resultert i at ordrereserven er gått ned i løpet av året. Tunnel og vindmøller I 2010 har vi arbeidet med flere store prosjekt. Et av disse er Jondalen tunnellprosjekt til 630 mill. kroner over tre år. Omsetning for 2010 på dette prosjektet var ca. 200 mill. kroner. Vi har også bygd Høgjæren Vindpark med 26 vindmøller og lagt 1,7 km vei. Årets omsetning i dette prosjektet var på ca. 90 mill. kroner. Eco Bygg/Syd har levert Ualand krysningsspor på jernbanen ved Moi. Omsetning for året utgjorde 18 mill. kroner. Også i 2010 har vi hatt sterk fokus på HMS og sykefravær. Mens Eco Bygg hadde en H-verdi på 0, så har anlegg totalt hatt en verdi på 6. Dette skyldes uheldige fraværskader i Utsikter for 2011 Med mange flere tilbydere pr. prosjekt, forventer vi ingen økning i Vi har derfor budsjettert som i Det ser imidlertid lysere ut mot slutten av Økt satsning på grønne sertifikater vil sannsynligvis også slå positivt ut på prosjekter innen vann- og vindkraft. Høg Jæren vindmøllepark 14 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 15

9 BOLIG- OG EIENDOMSUTVIKLING Kruse Smith Bolig- og Eiendomsutvikling har et markedsområde som strekker seg fra Haugesund i vest til Kragerø i øst, med kontor på Forus og i Kristiansand. Kjernekompetansen i divisjonen er eiendomsutvikling, prosjektledelse og realisering. Sigve Hebnes er direktør. Våre hovedsatsningsområder er prosjekter innen bolig- og næringsbygg. Boligsatsningen er todelt fordelt på trehus/småhusbebyggelse og leilighetsbygg. I 2010 hadde vi en forsiktig tilnærming til markedet og prosjekter på Østlandet. Denne sonderingen vil fortsette inn i 2011 med tanke på å etablere divisjonen i øst. Et tøft år Inngangen til året var trangt, men med en langt lysere utgang. Omsetning og resultat for 2010 ble betydelig bedre enn budsjettert. Boligmarkedet anses som friskmeldt idet vi går inn i det nye året. Etablering av utviklingsselskap Det ble byggestart for leilighetsprosjektet Tre Tårn i Sandnes. Dette er et prestisjeprosjekt med en spektakulær arkitektonisk utforming som vil bli lagt merke til på Nord-Jæren. Vi begynte også å bygge Bystranda Park i Kristiansand i samarbeid med Selvaag. I 2010 etablerte vi et utviklingsselskap med to partnere som vil bli en betydelig aktør innen realisering av nye kontorbygg på Forus. Dette har vi store forventninger til i årene fremover. Gode utsikter for 2011 Vi forventer et stigende boligmarked og betydelig vekst i Vi har også planer om å realisere flere store boligprosjekt både i Stavanger- og Kristiansandsregionen. I 2011 blir det byggestart på badekomplekset Aquarama i Kristiansand samt bygging av to store, eksklusive boligprosjekter på Tangenområdet, også det i Kristiansand; Bystranda Park og Bystranda Terrasse. I Stavanger skal det realiseres flere store leilighetsprosjekter, blant annet Seaview i Jåttåvågen med ca. 120 boliger. Vi går også i gang med byggetrinn 1 av et kontorbygg på m 2 på Forus som skal huse Kruse Smiths egen organisasjon i vest med innflytting i Kruse Bolig skal være i front når det gjelder miljøvennlig boligbygging. Derfor har vi lagt en strategi for kompetanseutvikling internt når det gjelder grønne verdier og passivhus. Det er viktig at vi er i forkant på dette området når det kommer et lovpålegg fra myndighetene. Vi har en kunnskapsrik og entusiastisk organisasjon som er i vekst. For 2011 budsjetterer vi med en vesentlig økning i både omsetning og resultat, og ikke minst i antall solgte boliger. Bystranda Park, Kristiansand 16 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 17

10 KRUSE SMITH EIENDOM Kruse Smith Eiendom AS er forvaltningsselskapet som eier og drifter Kruse Smith-konsernets egne eiendommer. Kruse Smith Prosjekt AS er investeringsselskapet som sikrer eiendomsutvikling innen bolig og næring, samt entreprenøroppdrag for konsernet. Steinar Paulsen er direktør for disse selskapene. Signalbygget Aquarama i Kristiansand er et av Kruse Smith-konsernets største prosjekter gjennom tidene med en entreprenørkostramme på omtrent 1 mrd. kroner. Dette store prosjektet vil blant annet inneholde et kommunalt bade- og idrettsanlegg med svømmehall, badeland og to håndballbaner med garderobe- og tribunefasiliteter. I tillegg blir det bygd en større kontordel som hovedsakelig leies ut til helserelatert virksomhet, hvor Kristiansand kommune blant annet er en stor leietaker med fokus på tiltak innen folkehelse. Det tredje byggetrinnet blir et stort, nytt hotell som inkluderer restauranter og noen butikker. Langsiktig avtale Prosjektet ble godkjent og igangsatt i 2010, og alt av avtaler falt på plass dette året med unntak av kontrakten for selve hotelldriften. Aquarama har vært et ressurs- og tidkrevende prosjekt å få i havn; både kontraktsmessig overfor det offentlige, og fordi selve bygningsmassen, da spesielt badeanlegget, er meget komplekst. Kruse Smith Prosjekt AS skal, som eier og utbygger sammen med BRG Eiendom AS, forvalte driftsansvaret for Aquarama i 40 år fremover, og dermed sikre at drift og vedlikehold ivaretas på optimal måte i henhold til høye spesifiserte krav. Utsikter for 2011 Mot slutten av 2010 hadde aktiviteten i boligmarkedet tatt seg opp igjen etter nedgangsperioden i kjølvannet av finanskrisen, og pr. medio mai 2011 tyder alt på at den positive situasjonen vi nå opplever vil vedvare også de neste fire-fem årene. Dette merkes på økt ordretilgang og god respons på prosjektene som legges ut i markedet, spesielt innen boligsegmentet. Markedet er noe mer avventende på næringsbygg, og etterspørselen etter rehabilitering og oppgraderinger av eksisterende kontorbygg er større enn pågang etter nybygg. Men det finnes unntak, og det offentlige representerer en stabilitet i så måte. Dette kom Kruse Smith Prosjekt AS til gode da vi i 2010 blant annet vant kontrakten om utvikling og bygging av en stor, ny ungdomskole i Lyngdal. Og det er flere spennende prosjekter i vente! Aquarama, Kristiansand 18 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 19

11 BYGG Utsira skole og barnehage LEKEN ARKITEKTUR I RÅ NATUR Oppdraget besto i å bygge et nytt offentlig bygg med både skole, barnehage og kulturhus med komplett scene og amfi. Altså et moderne og attraktivt samlingspunkt for både store og små på Utsira. Bygget er naturlig plassert inn i et åpent og karrig kystterreng, og den nyskapende arkitekturen - som oppfordrer til utforsking av både bygget og omgivelsene utenfor - skaper en fascinerende kontrast til naturen rundt. Trodahl Arkitekter og Studio Ludo arkitektur i Stavanger tegnet dette lekne og kreative bygget, hvor oppfinnsom bruk av materialer og vinkler gir eksteriøret et dynamisk og levende uttrykk. Innvendig skaper spesielle vinduer, i uvante størrelser og plasseringer, et svært interessant lysspill som gjør bygningen til noe helt utenom det vanlige. Utfordringene var mange, spesielt fordi bølger og begrensede fergeavganger gjorde logistikkarbeidet vanskelig og hindret materialleveransene. Også andre hindringer oppsto på grunn av en ekstrem og uvanlig kald og lang vinter. Til tross for dette kunne en begeistret byggherre flytte inn i bygget desember 2010, og skolen og barnehagen ble tatt i bruk allerede fra januar Prosjektet kulminerte med at byggherren inviterte til en stor åpningsfest i begynnelsen av februar 2011, for å vise frem Sirakompasset, som innbyggerne har valgt å kalle denne spennende og særegne bygningen. PROSJEKT: Skole/barnehage/kulturhus, m 2 PROSJEKTTYPE: Totalentreprise BYGGHERRE: Utsira kommune BYGGEÅR: OMSETNING: 28 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Magne Langeland ARKITEKT: Trodahl Arkitekter/Studio Ludo 20 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 21

12 CO 2 - renseanlegg på Mongstad, Hordaland ANLEGG MÅNELANDING I BETONG Kruse Smith Anlegg har utført betongarbeidet for Aker Solutions ved Mongstad sitt Teknologi Center, også kalt TCM et prosjekt som kanskje er mest kjent som Stoltenbergs månelanding. TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol, og fra Statoil ble det lagt mye prestisje i å gjøre dette til et foregangsprosjekt på HMS. TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO 2 -fangst teknologier, noe som på sikt muligens vil være av avgjørende betydning i den globale kampen mot klimaendringer. Aker Solutions egen renseteknologi, basert på aminosyre, er en av flere teknologier som skal utprøves i fullskalamodell ved Mongstad. Foruten ekstra HMS-krav, var Kruse Smith sin største utfordring ved prosjektet utførelsen av et Absorber tårn. Det ble reist ved hjelp av glideforskaling, samtidig som betongen til tårnet ble produsert på stedet. Årsaken til at det ble valgt å produsere betongen på stedet, var at behovet var såpass beskjedent som 1m 2 per time. Prosjektets spesielle karakter har vært faglig utviklende, samtidig som kundens krav til dokumentasjon og kvalitet ga alle involverte parter interessante utfordringer. Oppdraget var planlagt avsluttet i oktober 2010, men vil sluttføres i mai PROSJEKT: Renseanlegg/CO 2 Test Center Mongstad PROSJEKTTYPE: Hovedentreprise - bygningsmessige arbeider BYGGHERRE: Aker Solutions/Aker Clean Carbon BYGGEÅR: OMSETNING: ca. 45 mill. kroner PROSJEKTLEDER: Robert Halleland 22 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 23

13 BYGG Agder Energi, Kristiansand LAVENERGIBYGG FOR FREMTIDEN Da Agder Energi skulle ha nye kontorlokaler, var målet å reise et signaturbygg som med det siste innen energiløsninger og moderne teknologi ville sette en ny standard for lavenergibygg. Kruse Smith hadde totalentreprisen for bygget, inkludert prosjektering og utførelse. Vi sørget gjennom hele prosessen for at materialer og utstyr var i samsvar med de spesielt strenge kravspesifikasjonene. Bygningskroppen ble ekstra isolert, og plasseringen av, og kvaliteten på, vinduene valgt med mål om å sikre minst mulig varmetap. Det høye ambisjonsnivået for bygget, å oppnå energimerke A, gjorde at det stadig dukket opp entreprenørutfordringer. Kruse Smith har derfor, i løpet av oppdragsperioden, ervervet betydelig ny kunnskap om lavenergibygging. Erfaringer som garantert vil komme til nytte også i fremtidige prosjekt. Merkostnadene for å oppnå disse lavenergikravene utgjorde fire-fem prosent av den totale byggekostnaden, men etter en pay-back tid på fem-åtte år basert på forventede strømpriser, regner Agder Energikonsernet med betydelig reduserte energiutgifter på sikt. Målet er selvfølgelig at dette blir en lønnsom investering både økonomisk og for miljøet. PROSJEKT: Kontorbygg m/kjellerparkering, m 2 PROSJEKTTYPE: Totalentreprise BYGGHERRE: KN Kjøita AS BYGGEÅR: OMSETNING: 350 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Håkon Lindeberg/ Egil Lunden ARKITEKT: Link Signatur AS 24 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 25

14 BYGGFORNYELSE MacGregor Hydramarine, Kristiansand ÅPENT BYGG MED MEKTIGE VINDUSFLATER Prosjektets byggetid var svært kort, men vi klarte likevel å være i rute gjennom hele prosessen. Noe av dette skyldes kanskje gode erfaringer med Lean Construction-metodikken, som man opplevde skapte et positivt eierforhold til fremdriften i prosjektet både hos samarbeidspartnere og underleverandører. Grunntankene i Lean Construction-metoden, som handler om inkluderende samarbeid, ble i dette tilfellet tilpasset prosjektets omfang og rammebetingelser. Det ble meget godt mottatt av alle involverte parter. Arkitekturen på dette moderne kantine- og garderobebygget er preget av utstrakt bruk av store vindusflater, noe som gir et spesielt åpent og lyst inntrykk. Inne i kantinen går vinduene helt ned til gulvet, noe som skaper en følelse av at skillet mellom ute og inne nærmest forsvinner. Beslag og lakkerte stålplater, samt vinduer og dører markert med båndtekking i blikk, understreker eksteriørets blanke og reflekterende preg, og gjør dette til et annerledes og spennende velferdsbygg. PROSJEKT: Velferdsbygg/kantine/garderober, 600 m 2 PROSJEKTTYPE: Hovedentreprise BYGGHERRE: Andøya Industripark AS BYGGEÅR: 2010 OMSETNING: 7,8 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Ottar Strandberg ARKITEKT: Basis Arkitekter AS 26 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 27

15 BYGG Songdalen rådhus, Nodeland ET NATURLIG SAMLINGSPUNKT Både funksjon og estetikk var viktige faktorer under oppføringen av Songdalen rådhus, som i tillegg til rådhusfunksjonen og legekontorer også skulle huse et bibliotek, en helsestasjon og NAV-kontor. Bygget ble utformet som en imøtekommende L, og eik og glass preger eksteriøret. Eiketre går også igjen i innredningen, fordi Songdalen kommune har tre eikeblader og tre eikenøtter i kommunevåpenet. Resultatet ble et elegant rådhus med særpreg og sjel. Materialene ble i stor grad valgt med utgangspunkt i et ønske om enkelt og rimelig vedlikehold. På grunn av rådhusets multifunksjonelle karakter ble det også lagt til rette for god tilkomst for servicearbeid både til selve bygget og til de tekniske installasjonene. Sintef Byggforsk kvalitetssikret alle detaljer underveis. Noe av det mest spesielle med dette prosjektet var likevel at Kruse Smith for første gang praktiserte involverende planlegging, og FAFO var aktivt med som rådgivere. Erfaringene med dette var meget positive, og både formenn og baser følte seg mer involvert i prosessen. PROSJEKT: Rådhus, NAV, bibliotek, legekontor, m 2 PROSJEKTTYPE: Totalentreprise BYGGHERRE: Kruse Smith Eiendom AS TILTAKSHAVER: Songdalen kommune/ Songdalen legesenter BYGGEÅR: OMSETNING: 64,5 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Arne Reidar Bronebakk ARKITEKT: SMS Arkitekter AS 28 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 29

16 BOLIG Tastarustå blokk A, Stavanger NY BYDEL PÅ TRAPPENE Tastarustå er en av Stavangers flotteste og mest naturrike bydeler, hvor det er planlagt utbygging av boliger i løpet av de neste årene. Kruse Smith eier omtrent en tredel av feltet, og skal bygge ca. 130 leiligheter i dette området, som på sikt vil bli et nytt bydelssentrum. Tastarustå Blokk A er første del av det omfattende prosjektet, og består av et boligkompleks med 34 leiligheter fra m 2 fordelt på seks bygningskropper. Prosjektet, som er bygget med tre som hovedbæringer og leca plank som etasjeskillere, fremstår som et moderne bygg med spenstig arkitektur. Vi støtte på flere utfordringer underveis på grunn av to kalde og snørike vintre på rad, men forsinkelsene ble heldigvis hentet inn igjen, og bygningene kunne overleveres helt i henhold til planen. PROSJEKT: Boligutvikling, m 2 PROSJEKTTYPE: Delt entreprise BYGGHERRE: Kruse Smith BYGGEÅR: OMSETNING: 138 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Guttorm Skretting ARKITEKT: Asplan Viak, Stavanger 30 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 31

17 BYGG BYGGFORNYELSE PROSJEKT: Maskinsal PROSJEKTTYPE: Hovedentreprise BYGGHERRE: Glomma kraftproduksjon AS BYGGEÅR: OMSETNING: 31 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Finn H. Ellingsen ARKITEKT: LPO Arkitekter, Oslo PROSJEKT: Rehabilitering og ny infrastruktur PROSJEKTTYPE: Generalentrepriser BYGGHERRE: Forsvarsbygg BYGGEÅR: OMSETNING: ca. 120 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Jan Ove Røvang ARKITEKT: Forsvarsbygg/Riksantikvaren Rånåsfoss Kraftverk, Sørum NY MASKINSAL I GAMMELT KRAFTVERK Akershus Festning, Oslo BEVARING AV HISTORISK SKATT Ved Glommas bredder ligger Akershus Energi, med hovedkontor og de to kraftstasjonene Rånåsfoss 1 og 2. Rånåsfoss 1 er et tradisjonsrikt elvekraftverk som ble bygget fra 1918 til Det ruver godt i terrenget langs Glomma med et monumentalt byggverk og dammen i forblendet granitt. I kom Rånåsfoss 2, på vestsiden av elven. Dette består av en vertikal kaplanturbin - en av landets største turbiner med en slukeevne på 400 m 3 /s. Da Akershus Energi, via Glomma kraftproduksjon AS, besluttet å bygge om kraftanlegget gjennom fjerning av seks gamle turbiner med tilhørende generatorer, samt montering av nye, fikk Kruse Smith oppdraget. Helt ny maskinsal skulle oppføres over de nye turbinene og generatorene. Bygget er 80 meter langt, 11 meter bredt og 10 meter høyt, med bæringer i stål og fasader i glass. Taket har store glassoppbygg, og er ellers båndtekket med sink. Inkludert i leveransen var også bygging av kranbane for ny traverskran, og tilrettelegging for ny grindrensker, i tillegg til diverse ombyggingsarbeider i eksisterende kraftstasjon. Overlevering mai Arbeidet på Akershus Festning ble utført på oppdrag fra, og i tett samarbeid med, Forsvarsbygg. Da spesielt enheten Nasjonale Festningsverk, hvis oppgave er å ivareta disse monumentale kulturminnene. Det er absolutt en tillitserklæring å bli valgt til å rehabilitere og utbedre verneverdige bygg som rommer betydelige historiske og arkitektoniske verdier. Dette prosjektet startet med bygging av øvingslokaler samt konsertsal til forsvarsmusikken, og total rehabilitering av bygget til renholdsavdelingen. Deretter ble det oppussing for militærpolitiet, en rivejobb i det gamle depoet, totalrenovasjon og omgjøring av en stall til nye kontorer for Forsvarsdepartementet, opprusting av forsvarssjefens bolig, samt totalrehabilitering av en murbygning og noe takarbeid. I tillegg ble alt av vann, strøm og kloakkrør byttet på indre del av festningsområdet. Her skulle brostein etc. ligge der den lå før vi startet arbeidet (stein for stein), så det ble mye registrering og samarbeid med riksantikvarene under arbeidets fremgang. Spesielt i forbindelse med lokalene til etterretningstjenesten oppsto det uvanlige utfordringer; da det skulle bygges avlyttingsfrie møterom hadde ikke prosjektlederen i Kruse Smith høy nok sikkerhetsklarering til å komme inn en gang! Ellers har samarbeidet med Forsvarsbygg fungert utmerket, og oppdragene er blitt levert i henhold til avtalte tidsplaner. 32 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 33

18 EIENDOM Kontorbygg for NAV, Arendal MED FOKUS PÅ FUNKSJON OG TRIVSEL Konkurransen ble utlyst i 2005 av fylkestrygdekontoret i Aust-Agder, og beliggenhet og funksjonelle løsninger var en viktig del av kravspesifikasjonen. Kruse Smiths lange erfaring med bygging av rasjonelle kontorbygg, i kombinasjon med gode kvaliteter på foreslåtte planløsninger og kostnadsbevisste materialvalg, gjorde at forslaget vårt ble valgt som den beste løsningen. Prosjektet ble igangsatt i en periode da NAV gjennomgikk store endringer på grunn av den mye omtalte NAV-reformen. Som en konsekvens av dette ble det behov for mer areal underveis i byggeprosessen, fordi flere funksjoner måtte samlokaliseres med tilsvarende økt arealbehov. Utfordringen ble løst med et tilbygg på m 2 som svever på søyler, og fremstår som en del av de tre øverste etasjene på det opprinnelige bygget. Til å være et offentlig bygg, ble det valgt et spenstig uttrykk på eksteriøret med vedlikeholdsfrie fasadeplater og store vindusfelt, samt brukervennlige materialer og løsninger i interiørdelen for optimal trivsel for de ansatte. NAV opptrådte i praksis som byggherre, og fikk akkurat det bygget de ønsket seg gjennom stor grad av brukermedvirkning og involvering. PROSJEKT: Kontorbygg, m 2 PROSJEKTTYPE: Totalentreprise for Kruse Smith Entreprenør AS BYGGHERRE: Holtesvei Eiendom AS v/kruse Smith Prosjekt AS BYGGEÅR: 2007 og 2010 OMSETNING: 65 mill. kroner eks. mva. (inkl. tomt) PROSJEKTLEDER: Tina Mørner Retterholt ARKITEKT: Ole Dolva AS 34 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 35

19 BYGG Comfort Hotel Square, Stavanger NYTT HOTELL I STORBYFART Midt i bykjernen av Stavanger har Kruse Smith bygd det mye omtalte Comfort Hotel Square, et av de nyere skuddene på Choicestammen. Med byens beste utsikt fra takterrassen, og et hypertrendy interiør, er dette blitt et forretningshotell med paralleller til New York og Times Square hvor det også har fått deler av navnet fra. Dette er sannsynligvis en av de raskeste byggeprosessene Kruse Smith har vært med på. Trangt på tomta var det også, med både privatboliger og offentlige bygninger som nærmeste nabo til byggeplassen. Med slike spesielle rammer er det helt nødvendig at samarbeidet med alle involverte parter blir nært og godt. Prosjektet Comfort Hotel Square ble heldigvis en god historie i så måte selv med korte frister og praktiske utfordringer på byggeplassen. Betongarbeidet til Kruse Smith er blitt en markant og viktig del av interiøret, og utgjør den estetiske signaturen inne på hotellet. De som jobbet på prosjektet er stolte over å ha bidratt til å skape et så framtidsretta og stilig hotellbygg som daglig brukes av mange mennesker; både som arbeidsplass og av hotellets gjester. PROSJEKT: Hotell med 197 rom, m 2 PROSJEKTTYPE: Totalentreprise BYGGHERRE: Base Property/ Seabrokers Eiendom BYGGEÅR: OMSETNING: 115 mill. kroner eks. mva. PROSJEKTLEDER: Jarl Birkeland ARKITEKT: Brandsberg Dahls Arkitektkontor 36 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 37

20 HMS OG KVALITET Nordre påhugg Torsnestunnelen FOKUS 3 Vi fortsetter fokus på tre områder som synliggjøres gjennom tiltak i handlingsplaner: Dokumentasjon av risikovurdering, Sikker Jobb Analyser (SJA), og rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold (RUH) i prosjektene Kompetanse Ytre miljø VISUELLE HANDLINGSPLANER Trender og tendenser fra vårt avvikssystem Rapporteringsbase Kvalitet/HMS benyttes til å utarbeide handlingsplaner for alle distriktene. AMU i hvert distrikt utarbeider disse. For å gjøre vårt HMS arbeid mer levende, fortsatte vi også i 2010 å lage handlingsplanene som store plakater med bilder og lite tekst. Disse henger som oppslag på alle prosjekter og kontorer. INDIVIDUELL SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG HELSEFOKUS Vi har fått gode rutiner for oppfølging og systematisk arbeid med tilrettelegging for enkeltpersoner for å benytte deres restarbeidsevne. Vi har i tillegg hatt fokus på kosthold og aktivitet for ansatte. Dette har i hovedsak gått ut på fysisk trening og veiledning både i grupper og for enkeltpersoner. Dette har vist seg svært positivt i forhold til sykefravær, trivsel og helse. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - IA IA avtaler for Region Vest- og Syd, inkludert Eco Bygg, er nysignert for perioden Målet er å skape en forutsigbar arbeidssituasjon med trygge arbeidsplasser, redusere sykefravær, hindre skader og ulykker, samt å forebygge utviklingen av arbeidsrelatert sykdom. KOMPETANSE Vi har etablert internopplæring innen HMS. I 2010 gjennomførte vi 40 timers kurs i Grunnleggende HMS-opplæring. YTRE MILJØ Fokus på klima, miljø, energi, avfalls- og kjemikaliehåndtering er svært viktig for Kruse Smith-konsernet. Vi har iverksatt konkrete tiltak for å sikre dette. Blant annet ble stillingen Energi- og miljørådgiver opprettet i HMS BONUS HMS-bonusordningen basert på resultat ble startet i 2005 som en prøveordning. Denne har vært en suksess, og har betydd mye i forhold til videreutvikling og måloppnåelse innen både HMS og Kvalitet. På denne måten opplever vi at fokusområdene våre blir levendegjort. HMS-bonusen blir målt over ett år på tre faktorer som vektlegges likt: 1. H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) 2. Sykefraværsprosent 3. Totalkvalitet HMS/kvalitet på byggeplass - uanmeldte inspeksjoner på utvalgte byggeplasser Tilbakemeldingene på dette tiltaket er udelt positive. Vi har merket konkrete forbedringer på bygge-/anleggsplassene, og fokuset på HMS-arbeidet har blitt sterkere forankret i alle ledd i organisasjonen. I 2010 hevet vi lista med krav og karakterer, hvor distriktene har definert egne mål i forhold til oppnådd karakter. Oppnådd HMS-bonus per distrikt overføres til et velferdsfond for distriktet, et fond som administreres og disponeres av representanter fra de ansatte, tillitsvalgte og stedlig ledelse. I 2010 reiste region Vest på HMS-bonustur til Edinburgh. LÆRINGSMETODE OG KONTINUERLIG FORBEDRING Vi mener det er viktig at alvorlige hendelser informeres om, og at de har en læringseffekt internt i vår organisasjon. Det har vi lagt vekt på. Alle alvorlige hendelser granskes og blir benyttet til læring i resten av bedriften. Vi styrer også våre revisjoner etter dette. Kvalitet og HMS sjef deltar i EBA sitt HMS utvalg, og her deles blant annet også slik erfaring på tvers av bedrifter. MÅL OG RESULTATER Kruse Smith-konsernets HMS-resultater for 2010 ble svært gode! Vi kan vise til en positiv trend, og er meget stolte av resultatene som er bedre enn gjennomsnittet i bransjen. Resultatet for sykefravær i 2010 endte på 4,74 prosent, en forbedring på et halvt prosentpoeng fra året før. Vi nærmer oss dermed konsernmålet på et sykefravær under 4,3 prosent. Vår H-verdi for 2010 ble 2,1, og målet på 0 ble oppnådd i seks av ni avdelinger/distrik- ter, noe som er svært bra. For Kruse Smith konsernet tilsvarer denne H-verdien tre fraværsskader. I den forbindelse er det nødvendig å nevne den triste hendelsen på lageret vårt på Orstad den 21. januar i 2010, som er en av disse tre hendelsene som er registrert som fraværsskade. Et tragisk uhell med en lastebilkran medførte at en av våre gode kolleger døde. Holdningsskapende arbeid, og et spesielt fokus på unge arbeidstakere og risiko, blir derfor svært viktige fokusområder for Fra KIK til KIK2 I tillegg har vi sett at HMS-arbeidet vårt er veldig rettet mot bygge-/anleggsplasser, og ikke så mye mot lagerfunksjonene våre. Men, vi er allerede godt i gang med lager- og utleieenhetens HMS-arbeid for å utjevne denne skjevheten! Hilde Waage Kvalitet- og HMS sjef Hva er KIK? KIK ble etablert som begrep i begynnelsen av 2006, og betegner Kruse Smith sitt kvalitetsprogram. Mål med KIK Kvalitetsarbeidet og etablering av en sterk kvalitetskultur i Kruse Smith skal gi fornøyde kunder. Handlingsplaner KIK handlingsplaner for kvalitet eies av og er forankret hos regionlederne, i tillegg har konsernet et eget kvalitets- og HMS team. Hovedstikkordene for KIK-arbeidet i Risikotenkning i kvalitetsarbeidet ved utarbeidelse av kontrollplan - Lean-teorien: Involverende planlegging i prosjektene - Revisjon som verktøy, gjennomføre eksterne revisjoner hos arkitekter og rådgivere, underentreprenører og leverandører Gjennomføring i praksis kvalitetsavvik (RUK) ble registrert i 2010, noe som er flere enn året før (1.117). Dette ser vi på som positivt fordi det sier oss noe om at vi har kommet et lite steg videre med åpenhetskulturen. Dette gir oss et tryggere ståsted i forhold til å kunne iverksette tiltak til forbedring. KIK2 Høsten 2010 ble det besluttet at Kruse Smith skulle sertifisere et kvalitetssystem i henhold til IS0 9001:2008, og et krevende arbeid ble påbegynt. Målet var å finne den beste praksis i konsernet innenfor vår kjernevirksomhet, prosjekt, og å gjennomføre denne praksis i alle distrikter/divisjoner. Sånn gjør vi det i Kruse Smith. 38 Kruse Smith AS ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Kruse Smith AS 39

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Årsrapport 2006. reisverk

Årsrapport 2006. reisverk Årsrapport 2006 Vakre hjem bygget av spesialiserte håndverkere. I Block Watne gruppen jobber vi for å effektivisere byggeprosessen fra første spikerslag til våre kunder får nøkkelen til sin nye bolig.

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer