Sakskart Hovedutvalg skole og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03"

Transkript

1 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale SAKSLISTE 0008/03 03/00153 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG /03 03/00152 TILSKUDD NÆRMILJØANLEGG/LEKEPLASSER/LØKKER /03 03/00154 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 1 FORDELING 0011/03 03/00151 DRIFTSTILSKUDD - TILRETTELAGTE TILBUD TIL UTVIKLINGSHEMMEDE 0012/03 02/02840 SØKNAD OM TILSKOTT - REPRESENTASJONSTUR TIL NEW YORK 17 MAI 0013/03 03/00455 GARANTISAK - STIPEND FOR VID UTD I MATEMATIKK, NORSK OG SAMISK 0014/03 03/00703 REFERATSAKER /03 03/00704 EVENTUELT Karmøy rådhus, Børge Thingbø (s) Aud-Irene J Jacobsen leder sekr Sak 0008/03 Side 13 av 32 Karmøy kommune Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl 1815 Saksnr Arkivsaksnr Tittel Sak 0008/03 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG 2003 Side 3 av 32 Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr: 03/00153 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0008/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg i 2003 Tilskuddene belastes konto KT542

2 Page 2 of 19 SAKSFRAMSTILLING I budsjettet er det satt av kr til fordeling til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg I forslaget er idretten skilt ut, årsaken er at idrettsrådet får denne delen til uttale før behandling i hovedutvalget Uttalelsen fra Karmøy idrettsråd ligger vedlagt Årets søknader sammenlignet med tidligere år: År Antall Søknadsbeløp Innvilget beløp i % Noe av tilskuddsposten holdes tilbake i tilfelle det dukker opp klager eller andre akutte behov i løpet av året Årets søknader er jevnt over bedre dokumentert enn det som har vært vanlig tidligere Noe av årsaken sannsynligvis at søknadsskjemaene er forandret I tillegg ligger retningslinjene lett tilgjengelig på internett Dette året gikk administrasjonen ut og sa at ENØK tiltak blir prioritert I tillegg er sikring i forhold til brann og å ta vare på anleggene generelt prioritert Møbler, kopper og kar, lydanlegg og asfalt er blant det som ikke kan gis prioritet Dette året har vi mottatt 54 søknader på til sammen kr Trekker vi fra de som overføreres til handlingsprogrammet for kulturbygg, er beløpet på Kategorien idrett har sendt 17 søknader på til sammen kr , dvs 36% av det totale beløpet, mens andre foreninger har sendt 39 søknader på til sammen kr , og 64 % av beløpet I forslaget til tildeling er det avsatt kr , dvs 33% til idrett og kr til andre, dvs 67% Hovedårsaken til en noe "skjev" fordeling, er at forholdsvis flere andre foreninger enn idrett, har søkt om tilskudd til enøk tiltak Noen av søknadene er så store at de må betraktes som investeringer Disse hører hjemme i handlingsprogrammene for kulturbygg eller idrettsanlegg Når det gjelder idrett er dette innarbeidet, og så å si alle større rehabiliteringsarbeider på idrettsanlegg søkes det om spillemidler til Når det gjelder andre typer kulturbygg, så har det ikke vært vanlig å søke om statlige midler til dem Hovedårsaken har vært at det har vært svært lite å hente Fylkeskommunen hadde også en periode inntaksstopp på søknader til ordningen Nå kan det imidlertid se lysere ut, blant annet fordi en større del av spillemidlene går til kultur Ny ordning er 50% til kultur og 50% til idrett Forskning er gått ut Hus som søker på denne ordningen skal være åpne for alle, det er ikke mulig å søke til bygg som kun brukes av definerte grupper Men uansett bør investeringer på alle bygg legges inn i handlingsprogrammet for kulturbygg Det kommunale tilskuddet fordeles også ut i fra dette programmet Dette året er det imidlertid ikke noe å hente på investeringsposten for kulturbygg fordi denne er strøket av årets budsjett Håpet er at denne er inne igjen i 2004 Kommentarer til søknadene: Nr 1 Avaldsnes IL Søker om tilskudd til utbedringer av idrettshuset og innlegging av vann og tilrettelegging av brakke ved det nye anlegget for å kunne ha tilbud om kiosk Når det gjelder idrettshuset, bør det ikke gjøres mer enn det som er nødvendig i og med idrettslaget planlegger nytt hus på det nye anlegget Innredning av brakke er prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 10000

3 Page 3 of 19 Nr 2 Ferkingstad IL Ønsker å skifte tak innvendig i hovedetasjen på grunn av lekkasje I tillegg trengs det flere nye dører ute og utskifting av lister rundt vinduer i hovedsal (utvendig) De søker også om midler til beplantning Beplantning er ikke prioritert Ellers tildeles de et generelt tilskudd og må selv avgjøre hva de bruker det til innenfor det som det er søkt om Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 3 Helganes motorsportsenter Dette er en gjenganger I mange år har det vist seg at motocrossbanen har vært for dårlig drenert, sannsynligvis helt fra starten av Dette fører til at grus som blir lagt på, raskt vaskes av igjen Banen bør rustes opp, slik at det er mulig å holde grusen bedre "på plass" Banestyret får drøyt kr per år til å drive anlegget, stort sett går disse pengene med til ordinær drift Noe klarte de å omdisponere til bygging av bilcrossløype i fjor og med veldig stor dugnad, klarte de å bygge banen svært billig Den blir helt ferdig dette året For å få motocrossbanen bedre, innstilles det på noe tilskudd, men det er svært viktig at det er profesjonelle folk som arbeider med dette, slik at også årets utbedringer ikke "vaskes" bort Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 4 Karmøy golfklubb Klubben sliter med en åpen bekk som går i gjennom området Bekken fylles med slam og det må graves ut ca 2 hvert år, noe som fører til stygge sår i arealene rundt I tillegg forsvinner svært mange baller fra driving rangen ut i bekken Klubben fikk kr til dette i fjor, og ber om mer dette året Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 5 Karmøy Jeger, Fisker og Naturvernforening Leirduegruppa søker om tilskudd til utbedring av vei og parkeringsplass og maling av huset Anlegget ble utvidet med en bane nr 2 i fjor og det trengs noe finpuss etter dette arbeidet Det blir søkt om spillemidler til utbedringene som ble gjort i fjor Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 4000 Nr 6 Karmøy rideklubb Klubben trenger nytt hindermateriell Det er også behov for noe utskifting på grunn av sikkerhet I tillegg søker de om speakeranlegg (ikke prt), og utbedringer for å få bedre parkeringsforhold på anlegget Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 7 Karmøy skytterlag Maling og diverse vedlikehold av bygninger på skytebanen Kostnad: Søkt om: 7000 Tilsagn: 4000 Nr 8 Kolnes idrettslag Søker om tilskudd til grus til parkeringsplassen, fangnett og innbytterbenker og boder Dette er kostnader som ikke ble lagt inn ved opparbeidelsen av det nye anlegget Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 9 Kopervik IL Søker om tilskudd til høytaleranlegg og maling Høytaleranlegget er ikke prioritert, men det gis noe til malingen Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 10 Kopervik/Skudenes pistolklubb Klubbene arrangerte NM i baneskyting pistol i 2002 I den forbindelse ble baneanlegget utbedret og de søker om tilskudd til denne utbedringene Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 7000

4 Page 4 of 19 Nr 11 Skudenes pistolklubb Søker om tilskudd til maling og vedlikehold av klubbhuset Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 7000 Nr 12 Skudenes UIL Søker om varmepumpe, oppussing av sal og kjøkken og utskifting av vinduer og dører Varmepumpen er prioritert, kalkulert til kr Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 13 Spkl Nord Søker om tilskudd til utskifting av tak i 4 garderober, utskifting av parkett i Norheim kulturhus, rekkverk til utvendig trapp, maling av klubbhuset, drenering av løpebaner og enøk tiltak som utskifting til sparedusjhoder, felles regulering av varmekabler og varmepumpe Når det gjelder delen som Karmøy kommune leier til kulturhus, må investeringene dekkes i gjennom husleien som KK betaler Det samme gjelder enøk tiltak og maling av klubbhuset Det blir gitt noe tilskudd til den delen som kun er klubbhus og garderober Når det gjelder løpebanene og drenering av disse, står det ikke noe forklaring på hva problemet er og hvordan det skal løses Spørsmålet er om dette er noe som skal dekkes over tilskuddet klubben får til drift av anlegget Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 14 Spanne rideklubb Trenger grus til ridevolten og maling til gjerder og hindermateriell I og med at klubben har begrensede muligheter til å ri utenfor anlegget, er det viktig for dem å ha tilfredsstillende forhold innenfor Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 15 Torvastad IL Oppussing av kiosk innvendig, ny trapp og handicap rampe utvendig og halvtak over terassen som er tilknyttet kiosken I tillegg søker laget om tilskudd til alarmanlegg Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 16 SK Vedavåg Karmøy Søker om tilskudd til varmepumper, maling, garasjeport, vindu og diverse Varmepumpen er prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 17 Åkra IL Søker om midler til å sette inn egen dør til klubbhusdelen i Åkrahallen Grunnen er at de ønsker det skal bli lettere å komme inn i hallen også på dagtid Døren til hallen holdes stengt for å unngå at elever kommer inn før læreren Dette fører til at også klubbhusdelen er stengt Idrettslaget mener at med egen dør kunne de ha tilbudt klubbhuset i større grad som en sosial arena Idrettslaget må ha godkjenning fra eiendomsavdelingen før de setter i gang med arbeidet Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 7000 Nr 18 Avaldsnes frilynde ungdomslag Ønsker å utvide og modifisere kjøkkenet, male utvendig, sette opp gjerder og etablere kjølerom I tillegg har de planer om å asfaltere Ungdomslaget har gjort en kjempejobb ved utvidelsen av huset og klart seg med forholdsvis små kommunale midler i forhold til det de har gjort Asfalten er ikke prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 19 Bjørgene grendahus Har gjennomført flere enøk tiltak Omlegging av kaldt til varmt vann på oppvaskmaskinen, skiftet ut komfyren til gasskomfyr og skiftet ut ovnene i hele huset til termostatstyrte og med felles styring og tidsur Alle tiltakene er prioritert

5 Page 5 of 19 Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 20 Foreningen Gamle Skudeneshavn Har oppgradert av Søragadå Til dette er det gitt tilskudd fra Husbanken, Karmøy kommune og Haugaland kraft Å montere nye gatelykter i gammel stil gjenstår, til dette søkes det om tilskudd I tillegg skal de ruste opp sjøhusene i Piren som de kjøpte i 2001 De holder på å etablere restaureringsverksted og holder fortsatt på med Reinertsenhuset Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 21 Fosen Bygdelag Har søkt om midler til oppgradering av ventilasjonsanlegget og varmegjenvinning Store deler av huset blir brukt til barnehage og det foreslås derfor bare en forholdsvis andel av denne posten Søknaden videresendes til barnehageavdelingen Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 22 Hauge bedehus Bedehuset er 100 år i år og har behov for å skifte ut kledning og vinduer på en vegg Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 23 Hinderaker og Visnes vel Søker om tilskudd til gulvbelegg De fikk kr 5000,- til det i fjor, men på grunn av den høye kostnaden, søker de om mer i år Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 24 Hovdastad og Dale bygdeforening Huset som både har vært skole og bedehus har forfalt i flere år, men nå har bygda begynt å ta det i bruk igjen og søker derfor om tilskudd til oppussing De ønsker å skifte ut kledning og dører Etter hvert ønsker de å pusse opp hele huset Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 25 Håvik bedehus Planen er å drenere på nytt rundt hele huset og istandsetting av kjellerlokalet i sør Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 26 Karmel ungdoms- og bedehus Søker om tilskudd til nye ovner med sentral styring Dette er enøk tiltak og er prioritert Kostnad: Søkt om: 7000 Tilsagn: 5000 Nr 27 Karmøy råseglarlag Søker om tilskudd til utskifting/oppgradering av elektrisk anlegg i 1 etasje og restaurering/reparasjon av vinduer i 2 etasje Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 28 Kolnes bedehus På grunn av råteskader må kledning og vindu på den ene veggen skiftes ut Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 29 Kolnes grendahus Oppgradering av garderober og sparedusjer, varmepumper, dører og asfaltering Enøk tiltakene er prioritert, asfaltering er det ikke Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 30 Kopervik Røde Kors Har hatt generell oppussing, lagt nytt gulv, nytt elektrisk anlegg, installert brann og tyverialarm og skiftet ut gardiner og lampetter i møtelokalet

6 Page 6 of 19 Gardiner og lampetter er ikke prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 31 Langåker Kristelige Ungdomsforening Oppussing av loftsrom Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 32 Lillesund, Osnes og Hauskevågen vel Har ei hytte ved løkka og lekeplassen som brukes som et samlingspunkt for bygda For eksempel kafé på onsdag formiddag for de som ikke er arbeid De søker om tilskudd til kledning, materialer til trapp og vedlikehold Kostnad: Søkt om: 7000 Tilsagn: 3000 Nr 33 Bedehuset Ljosheim Søker om midler til generelt vedlikehold, lydanlegg, isolering av tak over møtesal, varmepumper, kaffekoker og servise Isolering og varmepumper er prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 34 Nordbø bedehus Statens vegvesen støyisolerer deler av huset, resten må bedehuset ta I tillegg må de ta ekstra kostnader i forbindelse med impregnerte materialer og malerarbeid Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 35 Norheim sanitetsforening Oppgradering av huset med maling, gulvbelegg og kjøkken Foreningen har ikke brukt eget skjema som gjelder denne tilskuddsposten Men det kommer tydelig fram at de har tenkt å gjøre arbeider som gjelder dette Det blir gitt et lite tilskudd i denne omgangen, men de må, neste gang de søker, spesifisere kostnadene og bruke skjemaet som gjelder reparasjon/vedlikehold når det gjelder bygningen Kostnad:? Søkt om: Tilsagn: 3000 Nr 36 Ospøy grendahus AL Søker om tilskudd til utvendig maling og utskifting av dører inne Det ble gitt tilskudd til huset ved omfordeling av midler i 2002 og blant annet ble følgende skrevet i saken: "Driverne bak huset bør foreta en skikkelig registrering av bruk og hvilket behov befolkningen i Vedavågen har for bygget Dersom ikke bruken blir større enn den er nå, vil det være feil bruk av kommunale ressurser å gi større beløp til vedlikehold av dette bygget" En slik undersøkelse vil være en betingelse for å få betalt ut tildelt tilskudd Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 37 Pinsemenigheten Salen Har store planer for rehabilitering og utbygging av huset Her er det snakk om så store investeringer at prosjektet bør legges inn i planen for kulturbygg ved neste rullering Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 0 Nr 38 Sevtun AL Ønsker å installere avtrekksvifte fra storsal, varmepumpe, brannvernsløyfe, brannsentral og oppussing av toaletter Varmepumpe og brannberedskap prioriteres Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 39 Skudenes bedehus Nytt utvendig tak Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 40 1 Skudenes Sjøspeidergruppe Gapahuker, tørrklosett, kjøp av 2 seiljoller, vedlikehold av sjøhus, hytte og seilbåt og oppgradering av kjøkken på sjøhuset

7 Page 7 of 19 Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 41 Skår grendahus Oppussing av huset Overført søknad fra 2002 Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 7000 Nr 42 Speiderhuset Ledaal Ønsker bedre utelys, garderobestativ, utskifting av gulvbelegg, dørhåndtak, maling av huset utvendig og varmepumpe Varmepumpe er prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 43 Stiftelsen Åkra Blå Kors Søker om tilskudd til isolering av skatehallen Foreningen har innendørs skateanlegg som er mye i bruk Et slikt anlegg lager mye bråk både fra selve skatingen og musikken som gjerne følger med denne aktiviteten For å skjerme naboene og isolere for å holde bedre på varmen, ønsker de å isolere hallen Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 44 Stokkastrand bedehus Utbedring av råteskader med ny kledning og isolering av yttervegg Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 8000 Nr 45 Torvastad KFUK/KFUM Foreningen har utført total renovering av to saler nede og ungdomsrom oppe Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 46 Tuastad bygdahus Denne søknaden er todelt, den ene delen gjelder forbedring av lysforholdene, til sammen en kostnad på kr10600 Den andre delen er tilbygg som er kostnadsberegnet til ca kr Denne delen er så stor at det må regnes som en investering og hører til i handlingsprogrammet for kulturbygg Bygdahuset ligger der allerede og disse tallene må beregnes inn der Fordi det er kø når det gjelder investeringstilskudd til kulturbygg og årets strykning når det gjelder også det budsjettet, kan det ta noen år før disse midlene er på plass Det vil også selvsagt være avhengig av hvordan investeringsbudsjettene er videre Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Nr 47 Vea 1 KFUK speidere Holder til i santitetshuset og søker om tilskudd til oppussing av lokalene, dvs til gulvbelegg, lysskinne og gardiner Gardinene trekkes ut Kostnad: 8737 Søkt om: 2500 Tilsagn: 2300 Nr 48 Vea sanitetslag Søker om tilskudd til reparasjon av utvendig trapp Kostnad: Søkt om: 7000 Tilsagn: 5000 Nr 49 Vikholmen fyr Fyret eies av Karmøy kommune, men drives av Skudenes Sjømannsforening Bygningene trenger rehabilitering og de søker om tilskudd på kr til dette Det foreslås en fordeling mellom eiendomsavdelingen, museumsdelen og denne tilskuddsposten Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 50 Visnes Båtforening Søker om tilskudd til diverse investeringer for kr dugnadstimer Blant annet har de fått tak i brakker som skal pusses opp Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000

8 Page 8 of 19 Nr 51 Vormedal grendahus Ønsker å gjennomføre enøk tiltak i huset De har to alternativer, det ene er varmepumper, kostnad ca kr Det andre er å legge inn gass da naturgassledningen kommer til å gå rett forbi huset og Gassnor legger gassen fram til ytterveggen gratis Inkludert ovner og ombygging av gasskomfyr og rørarbeid, vil det komme på ca kr Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 52 West coast rangers Søknaden er kun utfylt med navn og adresse og avslås Kostnad:? Søkt om:? Tilsagn: 0 Nr 53 Åkra Røde Kors Søker om midler til skifte av vinduer i hovedetasjen, maling og diverse oppussing Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 54 Åkrehamn bedehus, Zoar Bedehuset fyller 100 år i 2003 Søker om tilskudd til varmepumpe og oppgradering av lydanlegg Varmepumpen er prioritert Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 54 Åkra speidergruppe Søker om midler til reparasjon av utvendig tak Kostnad: Søkt om: Tilsagn: Nr 55 Åkrehamn småbåtforening Søker om tilskudd til bord og benker, diverse vedlikehold og oppgradering og livbøyestasjoner Når det gjelder livbøyestasjoner bør foreningen kontakte Vesta eller annet forsikringsselskap der det kan være mulig å få gratis Kostnad: Søkt om: Tilsagn: 5000 Sak 0009/03 Side 18 av 32 Sak 0009/03 TILSKUDD NÆRMILJØANLEGG/LEKEPLASSER/LØKKER 2003 Side 14 av 32 Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr: 03/00152 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0009/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalget skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg for 2003

9 Page 9 of 19 Tilskuddene belastes konto KT541 SAKSFRAMSTILLING Søknadene kan deles inn i tre kategorier: 1 Søknader om ordinære tilskudd til vedlikehold/oppgradering/oppbygging av lekeplasser 2 Søknader fra velforeninger som er så store og tilfredsstiller kriteriene for å søke om spillemidler, for eksempel rehabilitering av balløkker, opparbeiding av sti, osv 3 Søknader fra idrettslag om kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og som det også vil bli eller allerede er sendt søknad om spillemidler til Budsjettposten er først og fremst beregnet for kategori 1 59 velforeninger har sendt søknad om tilskudd dette året Vi har kr til utdeling Noe blir holdt tilbake slik at det er mulig å imøtekomme eventuelle klager Også i år vil det bli tegnet kollektiv forsikring i gjennom Norges velforbund Denne forsikringen inkluderer også medlemsskap i forbundet Forsikringen dekker alle registrerte velforeninger, både levende og "døde" Forsikringen dekker ulykker både som skjer under dugnadsarbeid og på lekeplassen generelt I tillegg finnes det andre goder velforeningene får i gjennom forbundet, for eksempel, hjelp til advokat, kjøp av arbeidstegninger til lekeplassutstyr, Velposten 8 ggr per år, osv Tilskuddene blir overført direkte til velforeningene Dette fungerer godt, men det er viktig å sikre at pengene blir brukt eller avsatt til anleggene og ikke til St Hans feiringer og sosiale tilstelninger Vi har derfor også i år, plukket ut 5 velforeninger som også fikk tilskudd i 2002, og ber dem dokumentere i form av regnskap og rapport hva de brukte tilskuddet til i 2002 Årets tilskudd betales ut så snart dokumentasjonen er mottatt og funnet i orden Følgende velforeninger er plukket ut: Kalvatre velforening Lyngen vel Stangelandstølen vel Storesund vel Veamarken vel Årets søknader sammenlignet med tidligere år: År Antall Søknadsbeløp Innvilget beløp Innv i % Når det gjelder kategori 2, er disse med i oppsettet og får noe fra denne posten Tidligere har det vært egen tilskuddspost på investeringsbudsjettet, P29400, som er ment til disse Imidlertid er denne posten strøket fra budsjettet dette året, slik at det ikke er noe å hente der Men det er en rest fra 2002 på denne posten, ca kr som kan fordeles Denne er ikke disponibel før fjorårets regnskap er godkjent og kan derfor ikke fordeles i denne omgangen Kategori 3 er søknader om kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg fra idrettslag Normalt blir det satt av noe til denne type anlegg fra investeringsposten, 3470, P11100 Nye idrettsanlegg - rehabilitering Denne ble strøket fra årets budsjett, og dermed vil ikke disse kunne få noe dette året Søknadene vil bli fulgt

10 Page 10 of 19 opp i forhold til søknad om spillemidler i 2004 Se egne kommentarer Kommentarer til søknader fra velforeninger Kun spesielle søknader er kommentert Generelle kommentarer Et alternativ til å kjøpe nytt utstyr, er å lage det selv Norges Velforbund har utarbeidet tegninger på diverse utstyr, lekehus, husker, vipper, klatrestativ, sandkasse og kombinasjonsapparater Tegningene er godkjent i henhold til forskrifter for sikkerhet ved lekeplassutstyr Dette er et svært godt, og ikke minst billig alternativ til kjøp Nr 5 Buhagen velforening Er en nyopprettet velforening på Kolnes og har sendt inn to søknader Den ene gjelder et felles område ved sjøen der det på sikt skal opparbeides molo med mulighet for båtplass og badeplass Det kan være mulig å søke om spillemidler til dette og velforeningen bør ta kontakt med administrasjonen for å få avklart hvordan de skal gå fram Frist for å komme med i neste rullering av handlingsprogrammet, som er nødvendig for å søke om spillemidler, er før 1 mai i år Det gis et lite tilskudd til planlegging av området Søknad nr 2 gjelder opparbeidelse av 2 lekeplasser, der den ene også inneholder løkke Også til denne bør det kunne søkes om spillemidler til anlegget Velforeningen må ta kontakt med administrasjonen innen samme frist som nevnt ovenfor Nr 8 Fosen bygdelag Har ikke oppgitt kostnad eller hvor stort beløp de søker om Avslås Nr 9 Furuveien ve og vel Holder på å ruste opp nærmiljøanlegg med løkke, grill, basketballbane og volleyballbane Til dette er det søkt om spillemidler Nå ønsker velforeningen å få bedre forhold for de minste og vil derfor ruste opp lekeplassen som ligger i tilknytning til nærmiljøanlegget De ønsker å få rede på hva driftsavdelingen kan bidra med av tjenester Dette spørsmålet må tas direkte opp med driftsavdelingen Nr 14 Hauen vel Har planer om å totalrenovere en overgrodd balløkke Det må søkes om spillemidler til anlegget og ut i fra kostnaden kan de søke om kr i spillemidler I henhold til reglene kan de oppnå maks 25% i kommunalt tilskudd, dvs kr Velforeningen må ta kontakt med administrasjonen for å få hjelp til å sende søknad om spillemidler i 2004 Nr 30 Moksheimsåsen vel Søker om tilskudd til basketballbane og inngjerding De ønsker å bruke deler av balløkka til basketballbane Dette prosjektet bør det søkes om spillemidler til Velforeningen må ta kontakt med administrasjonen for å få hjelp til dette Nr 41 Spannetoppen grendalag Ønsker å utbedre fotballøkke Også de må ta kontakt med administrasjonen for å få hjelp til å søke om spillemidler til løkka Nr 43 Stiftelsen Blå Kors Har et ønske om å opparbeide grøntarealet rundt hallen på kaien på Åkra Dersom dette blir tilrettelagt i forhold til fysisk aktivitet, kan det søkes om spillemidler til det Foreningen må ta kontakt med administrasjonen for å finne ut av dette Nr 48 Sørstokke vel Ønsker å ruste opp den gamle vegen til gruvene på Sørstokke De har delt prosjektet i to byggetrinn, det første er kalkulert til kr og det andre til over kr Begge disse byggetrinnene kan det søkes om spillemidler til Foreningen må derfor ta kontakt med administrasjonen Nr 55 Ytreland vel Har planer om å opparbeide et nærmiljøanlegg Anlegget er kalkulert til over kr og er berettiget spillemidler Velforeningen har tilgang på mye dugnad, også med maskiner, slik at de kan kommer forholdsvis rimelig ut av prosjektet Det må søkes om spillemidler til dette i 2004 Velforeningen må ta kontakt med administrasjonen for å få ordnet denne Nr 61 Åkra øst velforening Ønsker blant annet å tilrettelegge ei lita balløkke på en av lekeplassene Velforeningen må ta kontakt med administrasjonen for å få ordnet søknad om spillemidler

11 Page 11 of 19 Kommentarer til søknader som er mottatt fra idrettslag: I tillegg kommer de som søkte i fjor, men som ikke har fått ut hele det beregnede kommunale tilskuddet Prioriteringene følger vedtatt handlingsprogram for nærmiljøanlegg med unntak om Spkl Nord og Karmøy trialklubb som ikke var med ved forrige rullering Disse må komme med ved neste rullering Idrettslag som har søkt om midler til nærmiljøanlegg: IL Anleggs type Status Kostnad Spillemidler Beregnet Tilskudd 20% Tilskudd i 02 I tillegg ligger Torvastad IL inne på handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg med aktivitetsområde og Skudenes UIL med ballbinge Kopervik IL har også planer om ballbinge Både Skudenes og Kopervik's ballbinger kan bli realisert dette året Avaldsnes IL har også planer om ballbinge etter hvert Nå prioriteres imidlertid andre oppgaver, blant annet klubbhuset Rest Tilskudd 03 SK Vedavåg Grasfelt u/arbeid Torvastad Ballbinge u/arbeid Kolnes IL Grusløkke ferdig 0 SK Vedavåg Ballbinge u/arbeid Avaldsnes IL Gras/ aktområde Spkl Nord 2 ballbinger ikke påb ikke oppgitt Karmøy trialkl utbedr trial området u/arbeid maks 400' 0 ikke påb Sak 0010/03 Side 23 av 32 Sak 0010/03 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 1 FORDELING Side 19 av 32 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C10 Arkivsaksnr: 03/00154 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0010/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur har behandlet søknadene om tilskudd fra tilskuddspost spesielle tiltak, og finner etter en totalvurdering av søknadene sett i lys av retningslinjene for tilskudd, tiltakets art og målgruppe, å innvilge følgende søknader: - Avaldsnes frilynde ungdomslag kr Betania, ungdomsgruppen kr Norheim menighet kr SK Vedavåg kr Stiftelsen Åkra Blå kors kr Storesund velforening/valhall

12 Page 12 of 19 De øvrige søknader må pga at søknadsvolumet overstiger midlene hovedutvalget har til disposisjon, avlsås Tilskuddet skal belastes kt503 Utstyr som blir anskaffet ved hjelp av tilskudd fra denne posten, overføres skole- og kulturetat hvis aktiviteten opphører Tilskuddene betales ut når det foreligger rapport/bekreftelse på anskaffelse og eventuelle godkjennelser i ht søknaden Bekreftelse for utbetaling av tilskudd skal være skole og kulturkontoret i hende innen 1 juni 2003 Tilskudd som ikke blir tatt ut innen fristen vil bli omfordelt ved neste søknadsrunde SAKSFRAMSTILLING Etter retningslinjene er det to søknadsfrister for tilskuddsposten spesielle tiltak, 1 februar og 1 september Skole og kultursjefen kan videre løpende avgjøre søknader om beløp på inntil kr Tilskuddet har fire hovedmålsetninger: - foreninger som ønsker å sette igang spesielle tiltak for barn og unge utover foreningens tradisjonelle medlemstilstelninger - grupper opprettet utenfor det tradisjonelle foreningslivet som organiserer tiltak for barn og unge - tiltak som virker "generasjonsbyggende" - andre tiltak som er viktige for oppvekst og nærmiljø og som ikke dekkes av andre tilskuddsposter Det er en forutsetning for å få støtte at tiltakene er åpne Vi har kr til disposisjon for 2003 I første tildelingsrunde blir det vanligvis fordelt mellom kr Mesteparten av de resterende midlene blir fordelt i 2 fordeling med søknadsfrist 1 september Til denne første søknadsrunden er det kommet 16 søknader om tilskudd spesielle tiltak, hvor det søkes om totalt kr Til sammenligning var det 9 søknader i 2000, 22 søknader i 2001 og 13 søknader i 2003 I forslaget er det lagt vekt på tilbud som retter seg mot barn og unge, og spesielt hvor man ønsker å gi tilbud i helgene Ungdomsundersøkelsen fra 2001 viser at det er stort frafall av ungdom i ungdomsskolealderen, og det er derfor lagt også vekt på de søknadene som vil gi et utvidet tilbud enn den ordinære aktiviteten som foreningen driver for å beholde ungdommene i foreningslivet Fra statlig hold legges det også vekt på medvirkning fra ungdommer og en har valgt å prioritere tiltak hvor man har startet et systematisk arbeid med ungdoms medvirkning i organisasjonsarbeidet Søkere som har mottatt støtte fra denne tilskuddsposten flere ganger de siste årene er ikke prioritert Avaldsnes Frilynde ungdomslag Søker om kr av en totalkostnad på kr til musikkanlegg Ungdomslaget driver 2 klubber for barn og unge Hårek driver diskotek m/leker og sosialt samvær hver 14 dag, Cappella driver diskotek hver 14 dag for ungdomsskoletrinnet Søker om tilskudd til mixepult, overhaling av anlegg, høytalere, diskolys og cd'er (4000) Betania, Kopervik Søker har sendt inn 4 ulike søknader Ungdomsgruppen: Søker om kr av en totalkostnad på kr til musikkanlegg og biljardbord Ungdomsgruppen har samlinger hver lørdag fra 2000 til 2400 for ungdommer fra år Ca 25 ungdommer benytter seg av tilbudet Samlingene er delt i 2: først samling i storsalen med sang og musikk og andakt, deretter sosialt samvær i loftstuen med kiosk og spill Det søkes om tilskudd til musikkanlegg som kan benyttes på samlingene og til kor og et biljardbord Søndagsskole: Søker om kr 623 av totalkostnad på kr til fornying av materiell Ca 80 barn benytter seg av søndagsskolen Fornying av driftsmateriell er ikke å betrakte som spesielle tiltak og dekkes ikke av denne tilskuddsposten Royal Rangers Kopervik: Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av forskjellig friluftsutstyr og annet utstyr Speidergruppen samles hver onsdag med ca 30 fremmøte De ønsker å flere aktiviteter ute i naturen og søker derfor om tilskudd til lavvu og symaskiner til å sy hengekøyer og bålkapper Søker fikk midler til friluftsutstyr i 2002 Søknaden forestås avslått Samlet søknad: Søker om tilskudd til innkjøp av videoprosjektor Prosjektoren skal benyttes i barne og ungdomsarbeidet Søker begrunner også søknaden med at skole og kulturkontoret benytter seg av lokalene og et moderne multimedia utstyr er interessant for leietakere til møter og kurs Søknaden sier ikke noe om

13 Page 13 of 19 man skal starte med nye aktiviteter Videoprosjektoren vil være et tilbud også til møte/kurs leietakere og oppgraderingen er derfor et positivt bidrag i forbindelse med leie Søknaden forestås avslått Hinderaker og Visnes Vel ungdomsavdeling Søker om kr av en totalkostnad på kr Hver onsdag arrangerer velforeningen aktivitetskvelder for de yngste og annenhver fredag er det diskotek for ungdom fra 7 klasse og oppover Det søkes om tilskudd til innkjøp av aktivitetsutstyr, tv, biljardbord og spill I tillegg søkes det om tilskudd til mindre snekkerarbeid i kjellerstuen For den enkle ombyggingen anbefaler søker om å søke om egne midler til dette formålet Søker fikk kr i tilskudd til lignende formål i 2002 Søknaden foreslås avslått Norheim meinghet Søker om kr av en totalkostnad på kr til ungdomsprosjektet "Over Norges tak" Prosjektet er et tiltak for å følge opp de som blir konfirmert i Norheim kirke Ungdommene tilbys et større prosjekt hver sommer frem til 3 klasse i videregående skole "Over norges tak" er et prosjekt til 30 ungdommer som skal gå 13 mil fra Finse til Haukeli Erfaringer fra lignende prosjekt er positive og har fått positive tilbakemeldinger fra både ungdommene og foreldre Sevland bygde og Fjellag Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av videoprosjektor Organisasjonen har 2 underavdelinger for barn og unge: "Fritidsklubben" og "Sevland ungdomsklubb" Prosjektoren vil da kunne nyttes til å vise DVD filmer osv på storskjerm, samt til bruk i storsalen på møter Søknaden sier ikke noe om man skal starte med nye aktiviteter Videoprosjektoren vil være et tilbud også til møte/kurs leietakere og oppgraderingen er derfor et positivt bidrag i forbindelse med leie Søknaden forestås avslått SK Vedavåg Søker om kr til ungdomstreff og data-treff i helger på idrettshuset på Sletten Idrettslaget startet opp med tilbudet i 2002 og ønsker å gi barn og unge et tilbud om å delta på rusfrie arrangement Ungdomsundersøkelsen fra 2001 viser at ungdom som ruser seg ruser seg i helgene Søknaden føreslås støttet Stiftelsen Åkra Blå Kors Søker om kr av en totalkostnad på kr til etablering av en paint-ball Stiftelsen har foretatt en spørreundersøkelse blant ungdommene som bruker aktivitetshuset Undersøkelsen viste at det var stort ønske om paint-ball Tilskuddet skal gå til innkjøp av utstyrsenheter og kjeledresser og sikkerhetsutstyr til 10 personer For å få et allsidig og godt fritidstilbud for ungdom er det viktig å legge vekt på medvirkning fra ungdom I de tiltak hvor ungdom selv tar initiativ til og driver sammen med voksne har vist å være gode prosjekter Fra statlig hold legges det nå vekt på medvirkning Søknaden foreslås støttet Storesund velforening/valhall fritidsklubb Søker har 2 søknader Søknad 1 gjelder tilskudd til lyd og lysanlegg, søker om kr av en totalkostnad på kr Søknad 2 gjelder tilskudd til oppstart av nytt ungdomstilbud, søker om kr Søknadene bør ses i sammenheng Valhall vil kunne benytte utstyret til flere aktiviteter Storesundsfeltet er et av Karmøy største byggefelt og søker ønsker å utvide tilbudet til ungdom på Bjørende grendahus Oppstarten av nytt ungdomstilbud vil inneholde aktiviteter i 2 etg og bruke kjøkken til matlaging og kurser Det vil være et ukentlig tilbud på en onsdag/torsdag Valhall har i dag diskotek 1-2 ganger i mnd, men ønsker å utvide dette tilbudet med nytt utstyr Søknaden foreslås støttet Torvastad bygdelag Søker om kr av en totalkostnad på kr til etablering av wwwtorvastadnet Bygdalaget ønsker å samle informasjon om bygda på ett sted og skape et treffpunkt på egen internett side for Torvastad Målet med nettstedet er at den skal bidra til brobygging og til felles nytte for nye og etablerte innbyggere, organisasjoner, politisk og administrativ ledelse i kommunen mfl Nettsidene vil inneholde faktaopplysninger, presentasjon av organisasjoner, næringslivet, håndverkere/kunstnere, natur og lignende I budsjettet er kr til kjøp av tjenester og kr i lønn, honorar, dugnad Søknaden foreslås avslått på grunn av man prioriter tiltak rettet direkte mot ungdom Torvastad idrettslag Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av utstyr Idrettslaget har etablert et eget ungdomsutvalg bestående av en spiller for hvert lag fra år Ungdomsutvalget har jevnlige møte og er et talerør inn mot styret i klubben for å få i gang nye aktiviteter Ungdommene ønsker å etablere et treffsted med sosialt samvær, biljard, kiosk, musikk og tv-titting (spesielt fotballkamper) I de tiltak hvor ungdom selv tar initiativ til og driver sammen med voksne har vist å være gode prosjekter Fra statlig hold legges det nå vekt på medvirkning Søknaden foreslås støttet

14 Page 14 of 19 Nord-Karmøy Husflidslag Søker om kr til prosjektet "Broderi De France" Husflidslaget ønsker å formidle kunnskap og tradisjonshåndverk/husflidsteknikker som har lokal tilknytning Prosjektet er å lage et broderisett bestående av mønster som er tegnet av Charles de France (tidl Bestyrer i Vigsnes gruvene) for kvinnegruppe (konene til de gruveansatte) i gruveområdet Disse mønstrene er hovedsakelig blomster av forskjellige arter Søknaden er ikke rettet mot prioritert målgruppe (barn og unge) og foreslås avslått Vormedal grendahus a/l Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av høytalere og lysutstyr Grendahuset skal benytte utstyret i barne og ungdomsarbeidet Søker fikk tilskudd til lignende formål (lydanlegg) i 2002 på totalt kr Søknaden foreslås avslått Ådland skolekorps Søker har ikke oppgitt ønsket beløp eller budsjett Som en del av å beholde de eldste musikerne vil skolekorpset å satse på sosiale sammenkomster for seniormusikantene Formålet med tiltaket er å styrke interessen og beholde de eldste i korpset da det er stort frafall i ungdomsskole alder De sosiale sammenkomstene vil være turer, bowling, fisketurer, konserter etc Korpset søker om dekning av ekstra kostnader ved disse sammenkomstene Korpset fikk tilskudd til samme formål i 2002 og bør legge slike kostnader som en del av driften Søknaden foreslås avslått Sak 0011/03 Side 25 av 32 Sak 0011/03 DRIFTSTILSKUDD - TILRETTELAGTE TILBUD TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Side 24 av 32 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr: 03/00151 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0011/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt tilbud for utviklingshemmede: Stokkastrand Leikarring kr Kolnes IL, hup-lag kr Tilskuddet skal belastes SAKSFRAMSTILLING Stokkastrand Leikarring Leikarringen har drevet folkedansgruppe for mennesker med utviklingshemming siden høsten 1994 Det var i funksjonshemmede medlemmer fra hele kommunen De møtes på Kopervik kulturhus hver torsdagskveld fra kl , og i 2002 har det vært et gjennomsnitt 40 personer til stede Dansegruppen er i stadig utvikling og kan nå 24 forskjellige turdanser, runddanser og 30 sangdanser og sangleiker Dansegruppen er i løpet av 2002 deltatt 6 forskjellige arrangement/festivaler med

15 Page 15 of 19 folkedansoppvisning For 2003 er det planlagt deltakelse flere arrangement lokalt og i fylket Leikarringen er avhengige av ledere og hjelpere, og disse har deltatt på flere instruktørkurs for å kunne tilføre medlemmene nye utfordringer Stokkastrand leikarring har også selv arrangert kurs i dans som redskap til for medhjelperne og andre interesserte Det er søkt om kr i driftstilskudd og har et budsjett for 2003 på kr I 2002 hadde dansegruppen utgifter på kr Da dette er et tilrettelagt tilbud har dansegruppen merutgifter (kurs, reiser etc) bla til behovet for hjelpere Det ble gitt kr i tilskudd i 2002 Kolnes IL Idrettslaget har et håndballag for mennesker med utviklingshemmede Laget trener en gang pr uke og deltar i tillegg på cuper, turneringer og seriekamper i regi av Rogaland Håndballkrets Laget er det eneste i Nord- Rogaland, noe som medfører en god del reising Håndballaget består av 15 medlemmer av begge kjønn i alderen 18 til 50 år Tilbudet oppleves som et meningsfylt tilbud for medlemmene, og laget har hatt en stadig positiv utvikling de siste årene, både sosialt og sportslig En av spillerne er tatt ut på landslaget og skal delta på Special Olympics World Games i juni 2003 Det er søkt om kr i driftstilskudd I 2002 hadde håndballaget utgifter på totalt kr og de største utgiftene er til deltakelse i turneringer, cuper og seriekamper (reise og påmeldinger) Det ble gitt kr i tilskudd i 2002 Sak 0012/03 Side 27 av 32 Sak 0012/03 SØKNAD OM TILSKOTT - REPRESENTASJONSTUR TIL NEW YORK 17 MAI Side 26 av 32 Saksbehandler: Helge Rolf Naley Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 02/02840 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0012/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Karmsund brass gis et tilskott på kr 150,- pr person i forbindelse med deres representasjonstur til New York 17 mai 2003 Beløpet belastes SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmsund Brass er invitert av 17 mai komiteen i New York til å spille der ved årets 17 mai feiring De søker om et tilskott fra Karmøy kommune til turen Bakgrunn for saken Der er årlig et musikkorps fra Norge som deltar i 17 mai feiringen i New York At det dette året er et korps fra Karmøy er gledelig og jeg ser på dette som en markedsføring ikke bare av Norge, men også av Karmøy Karmøy Brass har sin virksomhet på Nord-Karmøy og har sine øvelser på Torvastad kulturhus Korpset er engasjert i lokalmiljøet og senest i januar hadde de en større konsert i Olavskirken Korpset teller i dag ca 35 musikkanter Økonomi

16 Page 16 of 19 Turen er kostnadsberegnet til kr ,- Dette finansieres gjennom ,- i dugnad og fra sponsorer En meget god jobb i fra korpset Det resterende skal dekkes inn gjennom korpskassen og egenandel fra deltakerne på turen Vurdering: Denne søknad er spesiell og faller ikke direkte inn under de vedtatte retningslinjer for tilskott direkte, men de gir åpning for å vurdere denne type søknad spesielt Vi har liten erfaringen med tilskott til slike opplegg Det nærmeste vi kommer er kommunens tilskott til foreninger/lag/korps som reiser til vennskapskommune våre Disse får et beløp pr turdeltaker I dag er beløpet kr 100,- Pr person, men beløpet har stått "i ro" i ca 12 år og er under vurdering Det beløp som jeg nå vil foreslå som tilskott vil nok i den totale sammenheng for korpset virke lite, men jeg synes det er viktig at vi støtter opp om de som skal ut å representere Jeg vil foreslå kr 150,- pr person, til sammen kr 7200,- Grunnen til kr 150,- pr person, er at de nye vennskapsbysatsene vil sannsynligvis bli på dette Sak 0013/03 Side 29 av 32 Sak 0013/03 GARANTISAK - STIPEND FOR VID UTD I MATEMATIKK, NORSK OG SAMISK Side 28 av 32 Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 03/00455 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0021/03 Formannskapet /03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Alt1: Karmøy kommunestyre vedtar at kommunen står som garantist for dei stipend tilsette i Karmøy kommune måtte få tildelt gjennom Læringssenteret si stipendordning for faga matematikk, norsk og samisk for perioden Rådmannen får i fullmakt til å inngå avtale med stipendeltakarane Avtalen skal sikre kommunen lavast mogleg risiko Alt2: Karmøy kommunestyre finn det prinsipielt urett at kommunen skal stå som garantist for statlege stipendordningar Formannskapet behandlet saken den , saksnr 0021/03 Behandling: Ordfører foreslo saken utsatt og oversendt hovedutvalg skole og kultur Ordførers utsettelsesforslag enstemmig vedtatt Vedtak: Saken utsettes og oversendes hovedutvalg skole og kultur

17 Page 17 of 19 SAKSFRAMSTILLING GARANTISAK- STIPEND FOR VIDAREUTDANNING I MATEMATIKK, NORSK OG SAMISK Frå hausten 2003 kan lærarar som vil ta vidareutdanning i nemnde fag, få tildelt inntil i stipend Føresetnaden for å få stipend er at søkjaren har oppnådd 60 studiepoeng (tilsvarar 1-års vidareutdanning) pr 1 august 2005 Det er høve til å byggje vidare på studiepoeng ein alt har fått gjennom tidlegare utdanning Dersom ein person har 30 poeng i lærarutdanning frå før, kan vedkommande ta 30 nye studiepoeng, og dermed oppnår ein 60 studiepoeng til saman Stipendet vil då vera på halve beløpet, kr Stipendet er etter det Læringssenteret opplyser, i utgangspunktet skattepliktig Stipendet blir utbetalt for eitt år om gongen, hausten 2003 og hausten 2004, samla til skole -eigar (kommunen) som utbetalar vidare til den enkelte stipendmottakaren Ansvar for oppfølging av stipendet ligg hos skoleeigaren (kommunen) og kommunen blir ansvarleg for å trekkja tilbake stipendet dersom vidareutdanninga ikkje blir gjennomført som føresett Skoleeigar (kommunen) står som garantist overfor Læringssenteret for dei utbetalte stipenda, og dersom studia ikkje blir gjennomført i høve til føresetnadene, 60 studiepoeng innan , vil kommunen ble beden om å returnere beløpet for ikkje gjennomført utdanning I og med at det her ligg føre eit krav om kommunal garanti som kan forpliktar kommunen økonomisk i framtida, vurderer rådmannen det slik at saka må godkjennast av kommunestyret i høve til kommunelova 51 Saka må og godkjennast av fylkesmannen Rådmannen har ikkje vore borti likande sak der kommunen står som garantist for statlege midlar brukte til skoleutvikling og legg difor saka fram for kommunestyret med alternativ innstilling Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign Sak 0014/03 Side 31 av 32 Sak 0014/03 REFERATSAKER Side 30 av 32 Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 03/00703 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0014/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur tar referatlisten til orientering SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken:

18 Page 18 of 19 Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Problemanalyse Andre opplysninger Økonomi Vurdering: Forslag til løsning Konsekvenser Rådmannens kommentarer: Rådmannens konklusjon: Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign Sak 0015/03 Side 33 av 32 Sak 0015/03 EVENTUELT Side 32 av 32 Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 03/00704 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 0015/03 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken:

19 Page 19 of 19 Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Problemanalyse Andre opplysninger Økonomi Vurdering: Forslag til løsning Konsekvenser Rådmannens kommentarer: Rådmannens konklusjon: Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign Opprettet :05:41 av Abelone Rokoengen Ved feil eller mangler på siden, kontakt webansvarlig

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Page 1 of 6 Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04. MØTEprotokoll. Hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04. MØTEprotokoll. Hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 10 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 31.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Side 9 av 9 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.04 Tid : Kl. 18.30 Til stede

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 23.1.2013) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010.

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010. Tjenestested: Manglerud ungdomshus og Abildsøklubben Tjenesteleder: Daniela Abbass Filmrommet: - nytt gulvbelegg på filmrommet - male taket i den lille gangen og flekke over på vegg og lister - montere

Detaljer

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall MARKER KOMMUNE Tilleggsliste. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18.30 NB: Sak 64/11 behandles før budsjettet. Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Det er også i 2010 satt av kr. 250.000,- til fordeling til samarbeidsprosjekt i hver bydel.

Det er også i 2010 satt av kr. 250.000,- til fordeling til samarbeidsprosjekt i hver bydel. Dato: 30. mars 2010 /10 Fordeling av samarbeidsmidler 2010 - Åsane bydel BIKA SARK-3017-200901529-69 Hva saken gjelder: Det vises til Byrådsak 1107/08: Bydelsstyrenes tilskudd til lokale kulturformål 2008

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 07.11.2012) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 11:30 Til kl: 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 10/420-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner Ungdomsråd

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: 09:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Hege Moe Hegg

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 13.01.05 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer