MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK /06 06/397 TILSKUDD TIL REPARASJONER/VEDLIKEHOLD /06 06/358 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /06 05/260 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 14/06 04/97 SØNDAGSÅPENT FOR OFFENTLIG BADING I KARMØYHALLEN 15/06 06/746 "BÅTPROSJEKT HOLMEN" ETABLERING AV ARBEIDS- OG LÆRINGSARENA FOR VIDARE ARBEID MED OG DRIFT AV BÅTEN 16/06 06/758 LESEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 17/06 06/759 SKOLEBIBLIOTEK I KARMØY - RULLERING AV PLAN MED FORSKRIFT

2 18/06 04/203 REFERATSAKER - HSK 19/06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) leder Terje Blikshavn skole- og kultursjef

3 Sak 11/06 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C10 Arkivsaksnr.: 06/411 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur har behandlet søknadene om tilskudd fra tilskuddspost spesielle tiltak, og finner etter en totalvurdering av søknadene sett i lys av retningslinjene for tilskudd, tiltakets art og målgruppe, å innvilge følgende søknader: Hinderaker og Visnes velf. uavd. kr Langåker ungdomsmusikk kr Norheim kirke kr Vallhall kr Vormedal grendahus kr Tilskuddet skal belastes kt503 Utstyr som blir anskaffet ved hjelp av tilskudd fra denne posten, overføres skole- og kulturetat hvis aktiviteten opphører. Tilskuddene betales ut når det foreligger rapport/bekreftelse på anskaffelse og eventuelle godkjennelser i h.t. søknaden. Bekreftelse for utbetaling av tilskudd skal være skole og kulturkontoret i hende innen 1. juni De øvrige søknadene avslås med begrunnelsene som nevnt i saksfremstillingen. Side 3 av 36

4 Sak 11/06 SAKSFRAMSTILLING Etter retningslinjene er det to søknadsfrister for tilskuddsposten spesielle tiltak, 1. februar og 1. september. Skole og kultursjefen kan videre løpende avgjøre søknader om beløp på inntil kr I budsjettet for 2006 er det avsatt kr til disposisjon til denne tilskuddsposten. Ved første fordeling fordeles det normalt mellom kr Tilskuddet har fire hovedmålsetninger: - foreninger som ønsker å sette igang spesielle tiltak for barn og unge utover foreningens tradisjonelle medlemstilstelninger - grupper opprettet utenfor det tradisjonelle foreningslivet som organiserer tiltak for barn og unge - tiltak som virker generasjonsoverbyggende - andre tiltak som er viktige for oppvekst og nærmiljø og som ikke dekkes av andre tilskuddsposter. Det er en forutsetning for å få støtte at tiltakene er åpne. Til denne første søknadsrunden er det kommet 7 søknader om tilskudd spesielle tiltak, hvor det søkes om totalt kr Det er det samme antall søknader som 2005, men færre år enn tidligere år og man kan derfor prioritere søkerer som fikk tilskudd ved forrige tildeling. I forslaget er det lagt vekt på tilbud som retter seg mot barn og unge, og spesielt hvor man ønsker å gi tilbud i helgene. Ungdomsundersøkelsen i kommunen viser at det er frafall av ungdom i ungdomsskolealderen, og det er derfor lagt også vekt på de søknadene som vil gi et utvidet tilbud enn den ordinære aktiviteten som foreningen driver for å beholde ungdommene i foreningslivet. Fra statlig hold legges det også vekt på medvirkning fra ungdommer og en har valgt å prioritere tiltak hvor man har startet et systematisk arbeid med ungdoms medvirkning i organisasjonsarbeidet. Beskrivelse av søknaden Hinderaker og Visnes Vel ungdomsavdeling Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av utstyr som skal benyttes i tilbudet til barn og unge i Visnes. Det søkes spesielt om å få kjøp inn dart-spill, et sammenleggbart bordtennisbord, Playstation, brettspill og CD er. Velforeningen skal starte opp med diskotek for de unge. Tilbudet engasjerer en god del barn og unge i Visnes og omegn. Hovedutvalg skole og kultur vedtok å gi til samme tiltak i 2005, men velforeningen tok ikke ut tilskuddet. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er et av få fritidstilbud for unge i Visnes og det er ønskelig å kunne gi et allsidig fritidstilbud i de enkelte nærmiljøene. Norheim kirke Søker om kr av en totalkostnad på kr Menigheten har en egen plan for å følge opp konfirmanter etter de er konfirmert. Alle som ble konfirmert (også borgerlige) i 2003/2004 fikk et tilbud om et opplegg i Brasil sommeren Opplegget i Brasil er å knytte kontakter med et barnehjem, møte mennesker i slummen, gatebarn, besøke forskjellige institusjoner som driver hjelpearbeid, besøke Rio og avsluttes med besøk i Amazonas der de skal bo i regnskogen hos indianerne. I forkant av besøket er det et eget opplegg med 15 temasamlinger og prosjekter for å skaffe penger. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er nettverksbindende for ungdommene og kan skape interesse og forståelse for andre kulturer. Side 4 av 36

5 Sak 11/06 Karmøy trail klubb Søker om kr av en totalkostnad på kr til å arrangere finale i Norgescup og Norgesmesterskap. Trailklubben var også arrangør av norgescup i 2005 og det ble da gitt kr i tilskudd til innkjøp av utstyr til å gjennomføre mesterskapet. Kr av totalkostnadene er knyttet til et rusfritt arrangement under mesterskapet og er sendt egen søknad på dette arrangementet. Søknaden er foreslått avslått da det ikke gis midler til deltakelse eller utgifter til mesterskap og det er gitt midler til innkjøp av utstyr til samme type arrangement tidligere. Langåker ungdomsmusikk Søker om kr av en totalkostnad på kr Ungdomsmusikken fikk i 2005 midler til innkjøp av musikkutstyr (kr ), og ønsker nå å videreutvikle tilbudet. De er nå i startgropen av et CD-innspillingsprosjekt, hvor man ønsker å engasjere flere enn de som spiller/synger. Det er mange unge som ønsker å jobbe med lyd/pc/administrasjon. Langåker ungdomsmusikk ønsker å gjøre det meste av innspillingen selv og har behov for utstyr. Utstyret også kunne bli benyttet til mer enn innspilling og vil bli benyttet i det ordinære musikkverkstedet på huset. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er etter initiativ fra ungdommene selv og prosjektet bidrar til videreutvikling av musikkmiljøet i kommune. Valhall fritidsklubb Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av lysutstyr og videoprosjektor. Fritidsklubben er en ungdomsklubb ved Bjørgene Grendahus og et tilbud til ungdom fra 5. klasse til 18 år. Hovedaktiviteten i 2005 har vært spillekvelder, data arrangment og diskotek. Får å kunne ha et diskotek er det behov for noe nytt utstyr. Valhall fikk midler i 2005 som i hovedsak gikk til innkjøp av datautstyr. Det anbefales at det gis tilskudd til søknaden da dette kan bidra til økt aktivitet på grendahuset og videreutvikling av ungdomstilbudet i bygda. Vormedal Grendahus Søker om kr til innkjøp av utstyr. Grendahuset skal starte opp med en ungdomsklubb. Ungdomsklubben skal ha åpent hver torsdag kl og være åpen for ungdommene på Vormedal fra 13 år. I oppstarten er det behov for innkjøp av litt utstyr til aktivieter som bordtennis, biljard og playstation 2. Det anbefales at det gis tilskudd til søknaden da dette vil være et nytt tilbud på et sted som fortsatt er under utbygging og behovet for treffsteder for ungdom er stort. Visnes bedehus Søker har ikke oppgitt søknadsbeløp. Foreningen har 7 medlemmer og bedehuset er 125 år. Har faste møter og basar en gang i året. Ønsker midler til å kjøpe et piano. Søknaden foreslås avslått da det er for få medlemmer i organisasjonen og det ikke er i en prioritert målgruppe. Prioriterte tiltak er tiltak rettet mot barn og unge. Side 5 av 36

6 Sak 11/06 TILSKUDD TIL REPARASJONER/VEDLIKEHOLD 2006 Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/397 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold for Side 6 av 36

7 Sak 11/06 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2006 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg. I 2006 er det kommet inn 39 søknader, og den totale søknadssummen er kr ,-. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen, eller at det i løpet av året oppstår uforutsettede hendelser som det søkes om tilskudd til. Søknadene som er kommet i 2006 er: 0. Adventura Vea Det søkes om tilskudd til innkjøp av varmepumpe i tillegg til generell oppussing av Ytralandshuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 1. Avaldsnes Idrettslag: Avaldsnes Idrettslag har tre prosjekter som det søkes tilskudd til. Ballvegger i tilknytning til balløkke og kunstgressbane, gjerde/ballnett mellom kunstgress- og gressbane og asfaltering av parkeringsplass. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 2. Avaldsnes sanitetsforening: Foreningens oppvaskemaskin måtte skiftes ut. Fikk i tilskudd i 2004 og i På grunn av sykdom fikk derimot foreningen ikke hentet ut tilskuddet i Disse midlene ble da fordelt til andre lag og foreninger i omfordling av tilskudd Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 7.000,- 3. Bedehuset Betel: Bedehuset søker om tilskudd til å kjøpe 20 stk sammenleggbare bord til spisesalen, innkjøp av nye lysarmatur til storsal, lillesal og galleri, og innkjøp av ny miksepult og mikrofoner. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 4. Bjørgene grendahus AL: Etter 16 års bruk måtte grendahuset rette opp og skifte ut gulvet i 1.etasje. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forsalg 2006: ,- 5.Ferkingstad idrettslag: Ferkingstad idrettslag søker om tilskudd til reparasjon av ventilasjon/varmeanlegg, skifte av inngangsparti for å dette skal tilpasses funksjonshemmede, skifte ut rampe for rullestol/barnevogn og utvidelse av parkeringsplass. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- Side 7 av 36

8 Sak 11/06 6. Ferkingstad sokn sanitetsforening: Sanitetsforeningen ønsker å male sanitetshuset og reparere litt på kjøkkenet i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 7. Foreningen Gamle Skudeneshavn: Foreningen søker om tilskudd til å skifte ut og reparere vinduer i foreningens sjøhus i Gamlebyen, adresse Holmen 57/72. Total kostnad: ,- Søknadssum:20.000,- Forslag 2006: 5.000,- 8. Haugesund turistforening: Haugesund turistforening har avtale med Kystverket om leie av Geitungen. Foreningen driver Geitungen som turistforeningshytte på samme måte som de driver hyttene i fjellet. Haugesund turistforening har ansvaret for det innvendige vedlikeholdet av bygget, og i 2005 er stuene tilbakeført til orginal stand, panelet er pusset og malt, og orginalt listverk er tilbakeført. Det er dette arbeidet det søkes om tilskudd til. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 9. Hinderaker og Visnes velforening: Søknaden gjelder oppussing av ungdomslokaler, skifting av rør og innbygging av varmtvannsbereder. I tillegg skal det foretas utvendig vedlikehold av trapp og mur. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 10. Håland bedehus: Bedehuset har skiftet to vinduer på kjøkkenet, og i tillegg var kledningen rundt disse også i dårlig stand slik at også den måtte skiftes ut. Det er også utført noe isolerings- og malingsarbeider på huset som det søkes om tilskudd til. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 11. Karmøy hundeklubb: Karmøy hundeklubb har fått tildelt tomt på Bygnes for å drive sin aktivitet. Nå søker de om tilskudd til å opparbeide området. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 12. Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening: Tilskuddet det søkes om skal i sin helhet benyttes til rehabilitering og oppgradering av Stiglebu slik at denne i framtiden kan benyttes som foreningens ungdomssenter. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 13. Karmøy rideklubb: Det elektriske anlegget i stallen og hovedbygningen må skiftes ut. Slik situasjonen er i dag er det ofte kortslutninger i anlegget og stor brannfare. Side 8 av 36

9 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 14. Karmøy skytterlag: Det søkes om tilskudd til maling av bygninger, vedlikehold av elektroniske skiver og vedlikehold av nedslagsfelt. På grunn av sikkerhetskrav prioriterer skytterlaget veldikehold av nedslagsfelt. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 15. Karmøy trailklubb: For å kunne legge forholdene bedre til rette for brukerne ønsker trailklubben å asfaltere inngangspartiet på 60m2, bygge om inngangspartiet og skifte toalettdør til klubbhuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 16. Kopervik idrettslag: Kopervik idrettslag har diverse vedlikeholds-prosjekt i Maling/reparasjon av pressebod, vedlikehold av gjerder rundt Åsebøen, vedlikehold av garderober, vedlikehold uteområdet, forhøye gjerder mot kunstgress og vedlikehold av klubbhus er de tiltakene som er nevnt i søknaden. Total kostnad: ,- Søknaddsum: ,- Forslag 2006: ,- 17. Kopervik pistolklubb og Skudenes pistolklubb: Portene på pistolanlegget på Blikshavn er i dårlig forfatning. Det er totalt fem porter og pistolklubbene ønsker å bytte ut en av portene i år, og ta de resterende etter hvert. Total kostnad: ,- Søknadssum: 9.000,- Forslag 2006: 3.000,- 18. Kopervik speidergruppe: Speidergruppen eier 12 kanoer som er plassert på det nye kanoanlegget ved Litlavatnet. De søker i år om tilskudd til å vedlikeholde de kanoene de har i tillegg til at de ønsker å få kjøpt inn en ny kano. Total kostnad: ,- Søknadssum: 8.000,- Forslag: 2006: 3.000,- 19. Menigheten Troens Ord Karmøy Menigheten ønsker å gå til innkjøp av varmepumpe i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 20. Sevtun AL Det er behov for å skifte noe av bordkledningen på Sevtun. I tillegg må huset males. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 21. SK Vedavåg Karmøy: Klubbhuset til SK Vedavåg Karmøy pusses opp. De har startet med kjøkkenet der det blant annet er bygget nytt kjølerom for å tilfredsille forskriften. I tillegg skal gulvet i storsalen skiftes, og røropplegget i dusjene renoveres. Side 9 av 36

10 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 22. Skudenes bedehus: Det søkes om tilskudd til å kjøpe inn to varmepumper til bedehuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 23. Skudenes sjømannsforening: Skudenes sjømannsforening har i løpet av de siste årene foretatt store vedlikeholds- og rehabiliteringsabeider på Vikholmen fyr. Bygningene begynner nå å bli i god stand, men stormen Inga høsten 2005 påførte adkomstbryggen skader. Foreningen har fått tilbud om reparasjon av brygga for kr ,-. Ved omfordelingen av tilskudd i fjor høst gav Karmøy kommune ,- til tiltaket. Dette var ikke nok til å få reparert brygga og det søkes derfor om et nytt tilskudd. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 24. Skytternes kontaktutvalg: Skytteranlegget på Blikshavn er sannsynligvis det største idrettsanlegget på Karmøy som i dag ikke har eget sanitæranlegg eller tilgang til dette i rimelig nærhet. Dette ønsker Skytternes kontaktutvalg å gjøre noe med og søker om tilskudd til vacum-toalettanlegg med oppsamlingstank. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 25. Skår Grendahus AL: Det er behov for å skifte ut stoler i grendahuset. 10 stoler må kjøpes nye, og 10 kan repareres med nytt sete. I tillegg må det kjøpes ny tralle til transport av stoler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 2.000,- 26. Spanne rideklubb: Det søkes om tilskudd til vedlikehold av klubbhuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 27. Speiderhuset Ledaal: I år har Speiderhuset Ledaal følgende prosjekter som de arbeider med: maling av tak og vegger på kjøkken og i hall, nytt gulv på kjøkken, renovere oppkjørsel/inngangsområdet, fuging av vinduer og dører og maling/beising av vinduer og dører. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 28. Sportsklubben Nord: Etter pålegg fra brannvesenet må idrettslaget foreta bygging av branncelle på loftet på Nord-huset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 29. Stokkastrand bedehus: Side 10 av 36

11 Sak 11/06 Mange av møblene i bedehuset er fra tallet og trenger fornyelse og flere av stolene er så dårlige at klærne til brukerne blir ødelagt. Bedehuset ønsker at huset skal benyttes mest mulig og søker om tilskudd til nye stoler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 30. Sund bedehus: De siste årene er det foretatt omfattende rehabiliteringsarbeider på bedehuset. Mange vinduer er byttet ut, ytterveggen er kledd, sprekker i muren er reparert og kjellerstuen er malt og utstyrt med nye møbler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 31. Torvastad idrettslag: Har levert tre søknader; 1:Bygging av garasje/lager under tribune, 2: Asfaltering rundt tribune og tidtagerbu, og 3: Skifte av kledning på tidtakerhus. Ved behandling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold ses de tre søknadene under ett, og det tildeles en sum til idrettslaget som selv må prioritere hvilke tiltak som er viktigst. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 32. Torvastad KFUK/KFUM: Søker om tilskudd til generelle reparasjon og vedlikeholdsutgifter som årlig ligger på ,- ettersom huset er stort og gammelt. Arbeidene som det søkes om nå gjelder utskifting av kledning, i tillegg til oppussing av toalett og ganger. Foreningen fikk tilskudd i 2005 som de var for sene med å hente ut og dermed gikk de glipp av dette tilskuddet i De ber om at de i år kan få tilskudd for begge årene. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 9.000,- 33. Vea sanitetslag: Sanitetslaget ønsker å asfaltere parkeringsplassen som ble utvidet i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 2.000,- 34. Visnes båtforening: Båtforeningen søker om å få utvidet det asfalterte området ved båtbryggen. Båtforeninger driver aktivitet for voksne og er ikke en prioritert gruppe ved tildeling av tilskudd. Total kostnad:?? Søknadssum:?? Forslag 2006: 0,- 35. Ådland bedehus: Da Ådland bedehus i 2004 arvet penger bestemte de seg for å bygge ut huset. De fikk et prisoverslag på kr ,- på utbyggingen som ble igangsatt sommeren Nå er arbeidet kommet til bygging av kjøkken, som viser seg å koste kr ,-, noe som er dobbelt så dyrt som prisoverslaget de fikk to år tidligere. For å unngå å sette seg i gjeld søker bedehuset om tilskudd til å få bygget kjøkkenet. Tilskuddsposten reprasjon og vedlikehold er ikke beregnet til store utbygginger i denne prisklassen. Skole- og kultursjefen mener derimot at det bør gis noe tilskudd til bedehuset i forbindelse med byggingen av kjøkkenet. Side 11 av 36

12 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 36. Åkra Røde Kors: Innvendig renovering av huset som stort sett dreier seg om kjøkken, toaletter og møbler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 37. Åkrehamn bedehus Zoar: Bedehuset Zoar er bygget i 1955 og det er nå planer om totalrenovering av hovedetasjen. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 38. Åkra speidergruppe: Det søkes om tilskudd til reparasjon av tak. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 6.000,- 39. Bedehuset Ljosheim: Bedehuset Ljosheim har i flere år ligget inne på det kommunale handlingsprogrammet for kulturbygg i påvente av kommunalt tilskudd. Ettersom det i de siste årene ikke er avsatt invisteringstilskudd til private kulturhus i Karmøy kommunes budsjetter så har også handlingsprogrammet for denne typen bygg stått stille. Ved omfordelingen av tilskudd i 2005 ble noe av midlene brukt til å redusere handlingsprogrammet for kulturbygg. Åkra Blå kors fikk resten av sitt tilskudd, mens bedehuset Ljosheim fikk noe slik at de nå har en rest på kr ,- i tilskudd. Skole- og kultursjefen ønsker at det skal være bevegelse i handlingsprogrammet for kulturbygg og foreslår å benytte kr ,- av årets tilskudd til reparasjon og vedlikehold til å utbetale rest tilskuddet til bedehuset Ljosheim. Forslag 2006: ,- Side 12 av 36

13 Sak 11/06 Søker Tiltak Tilskudd Tilskudd Adventura Vea Varmepumpe, generell oppussing. 1 Avaldsnes idrettslag Ballvegger, gjerde/ballnett og asfaltering Avaldsnes sanitetsforening Ny oppvaskmaskin Bedehuset Betel Nye bord, lysarmatur og miksepult 4 Bjørgene grendahus AL Skifte gulv i 1.etg Ferkingstad idrettslag Skifte ventilasjon/varmeanlegg, inngansparti, parkering Ferkingstad sokn sanitetsforening Maling og reparasjon av kjøkken 7 Foreningen Gamle Skudeneshavn Nye/reparasjon av vinduer 8 Haugesund turistforening Vedlikehold Geitungen fyr 9 Hinderaker og Visnes velforening Skifting av rør, varmtvannsbereder, vedlikehold trapp/mur 10 Håland bedehus Skifte av vinduer og kledning + noe isolering og maling 11 Karmøy hundeklubb Opparbeidelse av tomt Karmøy Jeger og Fisker Rehabilitering av Stigelsbu Karmøy rideklubb Nytt elektrisk anlegg i stall og hovedbygning Karmøy skyttarlag Vedlikehold av elektroniske skiver Karmøy trailklubb Asfaltering av inngangsparti 16 Kopervik idrettslag Diverse vedlikeholdsprosjekter Kopervik/Skudenes pistolklubb Utskiftning av porter på Blikshavn 18 Kopervik speidergruppe Vedlikehold og fornying av kanoer Menigheten Troens Ord Varmepumpe 20 Sevtun AL Skfite av kleding + maling av hus Sk Vedavåg Karmøy Oppussing klubbhus Skudenes bedehus To varmepumper Skudenes sjømannsforening Stormsikring brygge Vikholmen fyr Skytternes kontaktutvalg Vacumtoalett på skytteranlegget Skår grendahus AL Kjøp og vedlikehold av stoler + ny tralle Spanne rideklubb Vedlikehold klubbhus Speiderhuset Ledaal Diverse vedlikeholdsprosjekter Spkl. Nord Brannsikring av loft Stokkastrand bedehus Nye stoler Sund bedehus Nye vinduer, kledning yttervegg, reparasjon mur etc Torvastad idrettslag Tre søknader - se saksframstilling Torvastad KFUK/KFUM Skifte kledning, oppussing toaletter og gang Vea sanitetslag Asfaltering parkeringsplass Visnes båtforening Utvidelse av asfaltert parkering 35 Ådland bedehus Nytt kjøkken Åkra Røde Kors Renovering av kjøkken, toalett og møbler Åkrehamn bedehus - ZOAR Totalrenovering hovedetasje Åkra speidergruppe Reparasjon av tak Bedehuset Ljosheim Rest i henhold til handlingsprogram for kulturbygg Side 13 av 36

14 Side 14 av 36 Sak 12/06

15 Sak 12/06 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2006 Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr.: 06/358 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Side 15 av 36

16 Sak 12/06 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2006 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet på å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks skateanlegg, balløkker, stier med mer. Når det gjelder søknader fra idrettslag om kommunalt tilskudd til nærmiljløanlegg som det også er eller vil bli søkt om spillemidler til, så vil tilskudd til denne type anlegg hentes fra budsjettposten nye/rehablitering idrettsanlegg. Av den totale tilskuddsposten på kr ,- vil noe gå til kollektiv forsikring av velforeningene i Karmøy kommune gjennom Norges Velforbund. I tillegg vil noe av det totale tilskuddet bli holdt igjen slik at det vil være mulig å imøtekomme eventuelle klager. Det beviges i denne omgang kr ,- i tilskudd til nærmiljøanlegg. De fleste søknadene som er kommet inn i år er søknader om tilskudd til lekeplassutstyr. Det vil framgå av det vedlagte regneark hva de enkelte velforeningene søker om og disse søknadene krever ingen spesielle kommetarer. Disse søknadene er behandlet av administrasjonen og forslaget til tilskudd finnes i høyre kolonne i regnearket. Noen av søknadene er derimot av en slik art at de bør bli kommentert spesielt i saken. Disse kommentarene er: Nr. 5. Engabakken velforening: Asfaltering av parkeringsplass er ikke prioritert. Nr. 8. Fredtun Leirsted Retningslinjene for tilskudd til lag og foreninger i Karmøy kommune sier at tilskudd gis til frivillige lag og organisasjoner. Slik vi kan se det faller Fredtun leirsted utenfor denne kategorien og er ikke tilskuddsberettiget. Nr. 13. Håstø velforening Håstø velforening var tidligere en del av Håstø og Myrdalsvegen velforening. Dette er nå blitt to separate velforeninger. Håstø velforening ønkser å opparbeide lekeplass med rydding av område, kjøp av materialer, sikre brattheng kombinert med klatrevegg og sklie, kjøp av lekeapparater og inngjerding av lekeplassen. Arbeidet skal gjøres på dugnad. Det foreslås at velforeningen får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 17. Krossnesveien velforening Tilskudd til felles gressklipper er ikke prioritert. Nr. 25. Myrdalsveien/Peraveien velforening Se også 13.Håstø velforening. Myrdalsveien/Peraveien velforening er den andre delen av den tidligere Håstø og Myrdalsveien velforening. Velforeningen har stort behov for lekeapparater, men i søknaden er det ikke oppgitt hvilke dette gjelder, hva prisen er, eller hvor mye det søkes om. Etter telefonisk kontakt med søker kom det fram ønske apparater for aktiviteter som Side 16 av 36

17 Sak 12/06 klatring, rutsebane og turn og helst to apparater. Katalogpris for to slike apparater er ca kr ,- Det forslås at det gis et tilskudd på kr ,- til velforeiningen. Nr. 28. Prosjekt Kittilsbotnen Byen Vår Kopervik planlegger å bygge et nærmiljøanlegg innerst mot Søylebotten langs Avaldsnesveien. Anlegget er planlagt som en grønn lunge som både barn og voksne kan ha glede av. Det legges til rette for aktiviteter både til sjøs og på land. Anlegget ventes å få spillemildler i Byen Vår Kopervik har fått ,- ved tidligere fordelinger, og det foreslås at det gis kr ,- ved fordelingen i Nr. 31. Skateboardklubben sk8 4fe Skateboardklubben sk8 4fe fikk ved fordelingen i 2004, og ved fordelingen i 2005 til bygging av skateanlegg. Det er ventet at tiltaker får spillemidler i Det forslås at det gis kr ,- ved fordelingen til nærmiljøanlegg. Nr. 37. Sørstokke velforening Velforeningen ønsker å bygge et buss-skur langs sykkel og gangstien som ble bygget i At det ikke er noe buss-skur er et stort savn for velforeningen. Plassering og oppføring er godkjent av kommune og vegvesen. I tillegg ønsker velforeningen å bygge en bod for oppbevaring av utstyr. Bygging av buss-skur er i utganspunktet ikke det man legger i begrepet nærmiljøanlegg, men skole- og kultursjefen foreslår likevel at det gis tilskudd til formålet da dette vil være viktig for barna i området som hver dag må vente på bussen. Nr. 39. Tuastadveien velforening Løkka som velforeningen tildligere benyttet er nå blitt boligområde. Velforeningen er nå tildelt et nytt område som de kan ha til løkke som de skal bruke til ballspill, St.hans feiring, slå opp lavvo etc. De søker om tilskudd til å opparbeide området. Skole- og kultursjefen mener det er viktig at det er gode områder for aktiviteter i nærmiljøene og foresår at det gis et tilskudd på kr ,-. Nr. 45. Øyne velforening Nystartet velforening som ønsker å fikse opp den gamle lekeplassen. I søknaden er det ytret ønske om at det skal skaffes føyser, fotballmål, vippe, benker, gyngehest, sandkasse og sjørøverskute. Det er ikke oppgitt søknadssum eller kostander i søknaden, men opplyst at det er stor interesse for å utføre dugnad på anlegget. Ut fra katalogpriser koster velforeningens ønskede apparater rundt kr ,- Det foreslås det at det gis et tilskudd på kr ,- til velforeningen til etableringen av lekeplassen. Nr. 52. Varden velforening Vormedal Søkanden sendt en måned etter fristens utløp søknaden blir dermed avslått. For oversikt over samtlige søknader som er kommet inn med forslaget til tilskudd for 2006 se vedlagt regneark. Tilskudd til idrettsanlegg Tilskudd til idrettslag som bygger nærmiljøanlegg blir hentet fra budsjettposten som går til nye og rehabilitering av idrettsanlegg. Tilskuddene betales ut i henhold til det vedtatte handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. I 2005 fikk fire idrettslag utbetalt sitt Side 17 av 36

18 Sak 12/06 kommunale tilskudd til sine nærmiljøanlegg. Ettersom de neste anleggene som venter på kommunalt tilskudd til nørmiljøanlegg ennå ikke er påbegynt forslås det at hele budsjettposten for 2006 som er avsatt til nye og rehabiltering av idrettsanlegg går til å oppfylle den kommunale andelen for de ordinære anleggene i handlingsprogrammet. Det gis derfor ikke tilskudd til nærmiljøanlegg bygget av idrettslagene i Klubb Anlegg Status Kostnad Spillemilder Bergenet tilskudd 20% Tidl. Utbet. Spkl Nord Ballbinge Ikke påb Spkl.Nord Ballbinge Ikke påb Kopervik IL Ballbinge Ikke påb Torvastad IL Akt.område Ikke påb. Avaldsnes IL Akt område Ferdig Avaldsnes IL Sandvolley Ferdig Kolnes IL Ballbinge Ikke påb Åkra IL Ballbinge Ferdig Sum Rest Tilskudd 2006 Side 18 av 36

19 Side 19 av 36 Sak 12/06

20 Sak 12/06 Nr. Søker Tiltak Tilskudd Tilskudd Bakkane velforening Vedlikehold av to lekeplasser, oppgradering fotballøkke Brekke velforening Basketstativ, fotballmål, sykkelstativ, sittegruppe, skur Buhagen velforening Planering lekeplass + innkjøp av vippedyr Eidsbakkane 2 velforening 2 lekehytter, redskapsbod, lekebåt, levegg, lys balløkke Engabakken velforening Oppgradering av sti og opparbeiding av fellesparkering Favnamyr velforening Vippedyr, karusell, barnebasket, sandkasselokk m.m Fiskeberg vel Sjørøverskute, rutsjebane, vippehuske, søppelbøtte, benk Fredtun leirsted Oppruste lekeplass og nye mål til fotballbane 0 9 Furuveien ve og vel Asfaltering av basketballbane Hansadalen vel Leplanting, gjerder, diverse likeapparater, fotballmål, m.m Hansamarka velforening Klatrestativ Hinderaker og Visnes vel Sandvolleyballbane Håstø velforening Diverse arbeider - se saksframstilling 14 Jovika velforening Klatrehus Kalvatre velforening Natur plattform Klubben velforening Vippe med 4 seter og taustige Krossnesveien velforening Bord og benker, gressklipper, levegg, beplanting,grillplass 18 Kvalavåg velforening Mobil pølsebod til arrangement Kvilhaug velforening Sykkelstativ, basketstativ, barnebasket Lahammaren velforening Bord, benker, skjeldsand, bom og singel 21 Lillesund Osnes og Hausk. Bedre tilkomstvei i forhold til rullestol og barnevogn m.m Mannes velforening Benker Melandbakken velforening Huskestativ 24 Moksheimåsen velforening Hags mobilus og reparasjon av sandkasse Myrdalveien velforening Lekeapparater 26 Norheimstølen velforening Sjørøverskute Nye Østremneset vel Karusell, benker og vipper Prosjekt Kittilsbotnen Se saksframstilling Salvøy velforening Diverse utstyr Sandane velforening Husker, fotballnett, sittegruppe Skateklubben Sk8 4fe Skateanlegg Sevtun AL Nytt asfaltdekke på tennisbane 33 Skår velforening Utstyr til fem lekeplasser + drenering fotballbane + tursti Snartabergveien vel Tårn/klatrehus, murkant m/gjerde, olje og maling Stangelandstølen velf. Rutjebane, naturlekehytte, vippe Stong velforening Lekebåt Sørstokke velforening Buss-skur og bod Tjøsvoll øst velforening Opprusting av fotballøkke og lekeplasser + basketutstyr Tuastadveien velforening Hekkplanter og gressfrø 40 Varden velforening Strandplatå ved badeplassen Veldtun velforening Lekeapparater Vormdal grendahus Reparasjon av skateanlegg 43 Ytreland velforening Håndballmål, huskestativ, svingstang og sandbasseng Øygardshaugen velforening Basketballbane Øyne velforening Ønsker lekehytte, båt, rutsjebane, klatreutstyr etc 46 Østremtoppen velforening Balløkke Åkra øst velforening Levegg, sittegrupper, treterasse, utvide klatrestativ, asfalt Åkrahamn utviklingsforum Rutsjebane Side 20 av 36

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Page 1 of 6 Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2017 Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 27.04.05 Karmøy kommune Side 7 av 7 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen, Rådhuset MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 27.04.05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.04.2014 Tid : Kl. 18.00 ca 21.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Medlem Ekornsæter Inge

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1167 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2017 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 24.09.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Nestleder Valstad

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/1033 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2016 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/01498-020 SØKNAD OM ANLEGGSMIDLER 2004 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet fordeler årets anleggsmidler slik:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: "Tårnet" Kopervik Møtedato: 26.03.08 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Skole-

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 10/420-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner Ungdomsråd

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 12/186

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 12/186 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Erling Bjørnetun/Liv Helen Nystuen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 12/186 Tilskot til kulturføremål - tilskot til nærmiljøtiltak 2012. Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vedtek

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at formannskapet bevilger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Bøtoppen Møtedato: 25.10.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kåre Bakkevold

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/932-11 Arkivnr.: 223 C Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad TILDELING AV MIDLER FOR KULTURFONDET I 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Følgende

Detaljer