MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK /06 06/397 TILSKUDD TIL REPARASJONER/VEDLIKEHOLD /06 06/358 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /06 05/260 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 14/06 04/97 SØNDAGSÅPENT FOR OFFENTLIG BADING I KARMØYHALLEN 15/06 06/746 "BÅTPROSJEKT HOLMEN" ETABLERING AV ARBEIDS- OG LÆRINGSARENA FOR VIDARE ARBEID MED OG DRIFT AV BÅTEN 16/06 06/758 LESEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 17/06 06/759 SKOLEBIBLIOTEK I KARMØY - RULLERING AV PLAN MED FORSKRIFT

2 18/06 04/203 REFERATSAKER - HSK 19/06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) leder Terje Blikshavn skole- og kultursjef

3 Sak 11/06 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C10 Arkivsaksnr.: 06/411 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur har behandlet søknadene om tilskudd fra tilskuddspost spesielle tiltak, og finner etter en totalvurdering av søknadene sett i lys av retningslinjene for tilskudd, tiltakets art og målgruppe, å innvilge følgende søknader: Hinderaker og Visnes velf. uavd. kr Langåker ungdomsmusikk kr Norheim kirke kr Vallhall kr Vormedal grendahus kr Tilskuddet skal belastes kt503 Utstyr som blir anskaffet ved hjelp av tilskudd fra denne posten, overføres skole- og kulturetat hvis aktiviteten opphører. Tilskuddene betales ut når det foreligger rapport/bekreftelse på anskaffelse og eventuelle godkjennelser i h.t. søknaden. Bekreftelse for utbetaling av tilskudd skal være skole og kulturkontoret i hende innen 1. juni De øvrige søknadene avslås med begrunnelsene som nevnt i saksfremstillingen. Side 3 av 36

4 Sak 11/06 SAKSFRAMSTILLING Etter retningslinjene er det to søknadsfrister for tilskuddsposten spesielle tiltak, 1. februar og 1. september. Skole og kultursjefen kan videre løpende avgjøre søknader om beløp på inntil kr I budsjettet for 2006 er det avsatt kr til disposisjon til denne tilskuddsposten. Ved første fordeling fordeles det normalt mellom kr Tilskuddet har fire hovedmålsetninger: - foreninger som ønsker å sette igang spesielle tiltak for barn og unge utover foreningens tradisjonelle medlemstilstelninger - grupper opprettet utenfor det tradisjonelle foreningslivet som organiserer tiltak for barn og unge - tiltak som virker generasjonsoverbyggende - andre tiltak som er viktige for oppvekst og nærmiljø og som ikke dekkes av andre tilskuddsposter. Det er en forutsetning for å få støtte at tiltakene er åpne. Til denne første søknadsrunden er det kommet 7 søknader om tilskudd spesielle tiltak, hvor det søkes om totalt kr Det er det samme antall søknader som 2005, men færre år enn tidligere år og man kan derfor prioritere søkerer som fikk tilskudd ved forrige tildeling. I forslaget er det lagt vekt på tilbud som retter seg mot barn og unge, og spesielt hvor man ønsker å gi tilbud i helgene. Ungdomsundersøkelsen i kommunen viser at det er frafall av ungdom i ungdomsskolealderen, og det er derfor lagt også vekt på de søknadene som vil gi et utvidet tilbud enn den ordinære aktiviteten som foreningen driver for å beholde ungdommene i foreningslivet. Fra statlig hold legges det også vekt på medvirkning fra ungdommer og en har valgt å prioritere tiltak hvor man har startet et systematisk arbeid med ungdoms medvirkning i organisasjonsarbeidet. Beskrivelse av søknaden Hinderaker og Visnes Vel ungdomsavdeling Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av utstyr som skal benyttes i tilbudet til barn og unge i Visnes. Det søkes spesielt om å få kjøp inn dart-spill, et sammenleggbart bordtennisbord, Playstation, brettspill og CD er. Velforeningen skal starte opp med diskotek for de unge. Tilbudet engasjerer en god del barn og unge i Visnes og omegn. Hovedutvalg skole og kultur vedtok å gi til samme tiltak i 2005, men velforeningen tok ikke ut tilskuddet. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er et av få fritidstilbud for unge i Visnes og det er ønskelig å kunne gi et allsidig fritidstilbud i de enkelte nærmiljøene. Norheim kirke Søker om kr av en totalkostnad på kr Menigheten har en egen plan for å følge opp konfirmanter etter de er konfirmert. Alle som ble konfirmert (også borgerlige) i 2003/2004 fikk et tilbud om et opplegg i Brasil sommeren Opplegget i Brasil er å knytte kontakter med et barnehjem, møte mennesker i slummen, gatebarn, besøke forskjellige institusjoner som driver hjelpearbeid, besøke Rio og avsluttes med besøk i Amazonas der de skal bo i regnskogen hos indianerne. I forkant av besøket er det et eget opplegg med 15 temasamlinger og prosjekter for å skaffe penger. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er nettverksbindende for ungdommene og kan skape interesse og forståelse for andre kulturer. Side 4 av 36

5 Sak 11/06 Karmøy trail klubb Søker om kr av en totalkostnad på kr til å arrangere finale i Norgescup og Norgesmesterskap. Trailklubben var også arrangør av norgescup i 2005 og det ble da gitt kr i tilskudd til innkjøp av utstyr til å gjennomføre mesterskapet. Kr av totalkostnadene er knyttet til et rusfritt arrangement under mesterskapet og er sendt egen søknad på dette arrangementet. Søknaden er foreslått avslått da det ikke gis midler til deltakelse eller utgifter til mesterskap og det er gitt midler til innkjøp av utstyr til samme type arrangement tidligere. Langåker ungdomsmusikk Søker om kr av en totalkostnad på kr Ungdomsmusikken fikk i 2005 midler til innkjøp av musikkutstyr (kr ), og ønsker nå å videreutvikle tilbudet. De er nå i startgropen av et CD-innspillingsprosjekt, hvor man ønsker å engasjere flere enn de som spiller/synger. Det er mange unge som ønsker å jobbe med lyd/pc/administrasjon. Langåker ungdomsmusikk ønsker å gjøre det meste av innspillingen selv og har behov for utstyr. Utstyret også kunne bli benyttet til mer enn innspilling og vil bli benyttet i det ordinære musikkverkstedet på huset. Det anbefales å gi støtte til søknaden da dette er etter initiativ fra ungdommene selv og prosjektet bidrar til videreutvikling av musikkmiljøet i kommune. Valhall fritidsklubb Søker om kr av en totalkostnad på kr til innkjøp av lysutstyr og videoprosjektor. Fritidsklubben er en ungdomsklubb ved Bjørgene Grendahus og et tilbud til ungdom fra 5. klasse til 18 år. Hovedaktiviteten i 2005 har vært spillekvelder, data arrangment og diskotek. Får å kunne ha et diskotek er det behov for noe nytt utstyr. Valhall fikk midler i 2005 som i hovedsak gikk til innkjøp av datautstyr. Det anbefales at det gis tilskudd til søknaden da dette kan bidra til økt aktivitet på grendahuset og videreutvikling av ungdomstilbudet i bygda. Vormedal Grendahus Søker om kr til innkjøp av utstyr. Grendahuset skal starte opp med en ungdomsklubb. Ungdomsklubben skal ha åpent hver torsdag kl og være åpen for ungdommene på Vormedal fra 13 år. I oppstarten er det behov for innkjøp av litt utstyr til aktivieter som bordtennis, biljard og playstation 2. Det anbefales at det gis tilskudd til søknaden da dette vil være et nytt tilbud på et sted som fortsatt er under utbygging og behovet for treffsteder for ungdom er stort. Visnes bedehus Søker har ikke oppgitt søknadsbeløp. Foreningen har 7 medlemmer og bedehuset er 125 år. Har faste møter og basar en gang i året. Ønsker midler til å kjøpe et piano. Søknaden foreslås avslått da det er for få medlemmer i organisasjonen og det ikke er i en prioritert målgruppe. Prioriterte tiltak er tiltak rettet mot barn og unge. Side 5 av 36

6 Sak 11/06 TILSKUDD TIL REPARASJONER/VEDLIKEHOLD 2006 Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/397 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold for Side 6 av 36

7 Sak 11/06 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2006 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg. I 2006 er det kommet inn 39 søknader, og den totale søknadssummen er kr ,-. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen, eller at det i løpet av året oppstår uforutsettede hendelser som det søkes om tilskudd til. Søknadene som er kommet i 2006 er: 0. Adventura Vea Det søkes om tilskudd til innkjøp av varmepumpe i tillegg til generell oppussing av Ytralandshuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 1. Avaldsnes Idrettslag: Avaldsnes Idrettslag har tre prosjekter som det søkes tilskudd til. Ballvegger i tilknytning til balløkke og kunstgressbane, gjerde/ballnett mellom kunstgress- og gressbane og asfaltering av parkeringsplass. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 2. Avaldsnes sanitetsforening: Foreningens oppvaskemaskin måtte skiftes ut. Fikk i tilskudd i 2004 og i På grunn av sykdom fikk derimot foreningen ikke hentet ut tilskuddet i Disse midlene ble da fordelt til andre lag og foreninger i omfordling av tilskudd Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 7.000,- 3. Bedehuset Betel: Bedehuset søker om tilskudd til å kjøpe 20 stk sammenleggbare bord til spisesalen, innkjøp av nye lysarmatur til storsal, lillesal og galleri, og innkjøp av ny miksepult og mikrofoner. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 4. Bjørgene grendahus AL: Etter 16 års bruk måtte grendahuset rette opp og skifte ut gulvet i 1.etasje. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forsalg 2006: ,- 5.Ferkingstad idrettslag: Ferkingstad idrettslag søker om tilskudd til reparasjon av ventilasjon/varmeanlegg, skifte av inngangsparti for å dette skal tilpasses funksjonshemmede, skifte ut rampe for rullestol/barnevogn og utvidelse av parkeringsplass. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- Side 7 av 36

8 Sak 11/06 6. Ferkingstad sokn sanitetsforening: Sanitetsforeningen ønsker å male sanitetshuset og reparere litt på kjøkkenet i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 7. Foreningen Gamle Skudeneshavn: Foreningen søker om tilskudd til å skifte ut og reparere vinduer i foreningens sjøhus i Gamlebyen, adresse Holmen 57/72. Total kostnad: ,- Søknadssum:20.000,- Forslag 2006: 5.000,- 8. Haugesund turistforening: Haugesund turistforening har avtale med Kystverket om leie av Geitungen. Foreningen driver Geitungen som turistforeningshytte på samme måte som de driver hyttene i fjellet. Haugesund turistforening har ansvaret for det innvendige vedlikeholdet av bygget, og i 2005 er stuene tilbakeført til orginal stand, panelet er pusset og malt, og orginalt listverk er tilbakeført. Det er dette arbeidet det søkes om tilskudd til. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 9. Hinderaker og Visnes velforening: Søknaden gjelder oppussing av ungdomslokaler, skifting av rør og innbygging av varmtvannsbereder. I tillegg skal det foretas utvendig vedlikehold av trapp og mur. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 10. Håland bedehus: Bedehuset har skiftet to vinduer på kjøkkenet, og i tillegg var kledningen rundt disse også i dårlig stand slik at også den måtte skiftes ut. Det er også utført noe isolerings- og malingsarbeider på huset som det søkes om tilskudd til. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 11. Karmøy hundeklubb: Karmøy hundeklubb har fått tildelt tomt på Bygnes for å drive sin aktivitet. Nå søker de om tilskudd til å opparbeide området. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 12. Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening: Tilskuddet det søkes om skal i sin helhet benyttes til rehabilitering og oppgradering av Stiglebu slik at denne i framtiden kan benyttes som foreningens ungdomssenter. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 13. Karmøy rideklubb: Det elektriske anlegget i stallen og hovedbygningen må skiftes ut. Slik situasjonen er i dag er det ofte kortslutninger i anlegget og stor brannfare. Side 8 av 36

9 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 14. Karmøy skytterlag: Det søkes om tilskudd til maling av bygninger, vedlikehold av elektroniske skiver og vedlikehold av nedslagsfelt. På grunn av sikkerhetskrav prioriterer skytterlaget veldikehold av nedslagsfelt. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 15. Karmøy trailklubb: For å kunne legge forholdene bedre til rette for brukerne ønsker trailklubben å asfaltere inngangspartiet på 60m2, bygge om inngangspartiet og skifte toalettdør til klubbhuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 16. Kopervik idrettslag: Kopervik idrettslag har diverse vedlikeholds-prosjekt i Maling/reparasjon av pressebod, vedlikehold av gjerder rundt Åsebøen, vedlikehold av garderober, vedlikehold uteområdet, forhøye gjerder mot kunstgress og vedlikehold av klubbhus er de tiltakene som er nevnt i søknaden. Total kostnad: ,- Søknaddsum: ,- Forslag 2006: ,- 17. Kopervik pistolklubb og Skudenes pistolklubb: Portene på pistolanlegget på Blikshavn er i dårlig forfatning. Det er totalt fem porter og pistolklubbene ønsker å bytte ut en av portene i år, og ta de resterende etter hvert. Total kostnad: ,- Søknadssum: 9.000,- Forslag 2006: 3.000,- 18. Kopervik speidergruppe: Speidergruppen eier 12 kanoer som er plassert på det nye kanoanlegget ved Litlavatnet. De søker i år om tilskudd til å vedlikeholde de kanoene de har i tillegg til at de ønsker å få kjøpt inn en ny kano. Total kostnad: ,- Søknadssum: 8.000,- Forslag: 2006: 3.000,- 19. Menigheten Troens Ord Karmøy Menigheten ønsker å gå til innkjøp av varmepumpe i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 20. Sevtun AL Det er behov for å skifte noe av bordkledningen på Sevtun. I tillegg må huset males. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 21. SK Vedavåg Karmøy: Klubbhuset til SK Vedavåg Karmøy pusses opp. De har startet med kjøkkenet der det blant annet er bygget nytt kjølerom for å tilfredsille forskriften. I tillegg skal gulvet i storsalen skiftes, og røropplegget i dusjene renoveres. Side 9 av 36

10 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 22. Skudenes bedehus: Det søkes om tilskudd til å kjøpe inn to varmepumper til bedehuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 23. Skudenes sjømannsforening: Skudenes sjømannsforening har i løpet av de siste årene foretatt store vedlikeholds- og rehabiliteringsabeider på Vikholmen fyr. Bygningene begynner nå å bli i god stand, men stormen Inga høsten 2005 påførte adkomstbryggen skader. Foreningen har fått tilbud om reparasjon av brygga for kr ,-. Ved omfordelingen av tilskudd i fjor høst gav Karmøy kommune ,- til tiltaket. Dette var ikke nok til å få reparert brygga og det søkes derfor om et nytt tilskudd. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 24. Skytternes kontaktutvalg: Skytteranlegget på Blikshavn er sannsynligvis det største idrettsanlegget på Karmøy som i dag ikke har eget sanitæranlegg eller tilgang til dette i rimelig nærhet. Dette ønsker Skytternes kontaktutvalg å gjøre noe med og søker om tilskudd til vacum-toalettanlegg med oppsamlingstank. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 25. Skår Grendahus AL: Det er behov for å skifte ut stoler i grendahuset. 10 stoler må kjøpes nye, og 10 kan repareres med nytt sete. I tillegg må det kjøpes ny tralle til transport av stoler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 2.000,- 26. Spanne rideklubb: Det søkes om tilskudd til vedlikehold av klubbhuset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 3.000,- 27. Speiderhuset Ledaal: I år har Speiderhuset Ledaal følgende prosjekter som de arbeider med: maling av tak og vegger på kjøkken og i hall, nytt gulv på kjøkken, renovere oppkjørsel/inngangsområdet, fuging av vinduer og dører og maling/beising av vinduer og dører. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 4.000,- 28. Sportsklubben Nord: Etter pålegg fra brannvesenet må idrettslaget foreta bygging av branncelle på loftet på Nord-huset. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 29. Stokkastrand bedehus: Side 10 av 36

11 Sak 11/06 Mange av møblene i bedehuset er fra tallet og trenger fornyelse og flere av stolene er så dårlige at klærne til brukerne blir ødelagt. Bedehuset ønsker at huset skal benyttes mest mulig og søker om tilskudd til nye stoler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 30. Sund bedehus: De siste årene er det foretatt omfattende rehabiliteringsarbeider på bedehuset. Mange vinduer er byttet ut, ytterveggen er kledd, sprekker i muren er reparert og kjellerstuen er malt og utstyrt med nye møbler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 8.000,- 31. Torvastad idrettslag: Har levert tre søknader; 1:Bygging av garasje/lager under tribune, 2: Asfaltering rundt tribune og tidtagerbu, og 3: Skifte av kledning på tidtakerhus. Ved behandling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold ses de tre søknadene under ett, og det tildeles en sum til idrettslaget som selv må prioritere hvilke tiltak som er viktigst. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 32. Torvastad KFUK/KFUM: Søker om tilskudd til generelle reparasjon og vedlikeholdsutgifter som årlig ligger på ,- ettersom huset er stort og gammelt. Arbeidene som det søkes om nå gjelder utskifting av kledning, i tillegg til oppussing av toalett og ganger. Foreningen fikk tilskudd i 2005 som de var for sene med å hente ut og dermed gikk de glipp av dette tilskuddet i De ber om at de i år kan få tilskudd for begge årene. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 9.000,- 33. Vea sanitetslag: Sanitetslaget ønsker å asfaltere parkeringsplassen som ble utvidet i Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 2.000,- 34. Visnes båtforening: Båtforeningen søker om å få utvidet det asfalterte området ved båtbryggen. Båtforeninger driver aktivitet for voksne og er ikke en prioritert gruppe ved tildeling av tilskudd. Total kostnad:?? Søknadssum:?? Forslag 2006: 0,- 35. Ådland bedehus: Da Ådland bedehus i 2004 arvet penger bestemte de seg for å bygge ut huset. De fikk et prisoverslag på kr ,- på utbyggingen som ble igangsatt sommeren Nå er arbeidet kommet til bygging av kjøkken, som viser seg å koste kr ,-, noe som er dobbelt så dyrt som prisoverslaget de fikk to år tidligere. For å unngå å sette seg i gjeld søker bedehuset om tilskudd til å få bygget kjøkkenet. Tilskuddsposten reprasjon og vedlikehold er ikke beregnet til store utbygginger i denne prisklassen. Skole- og kultursjefen mener derimot at det bør gis noe tilskudd til bedehuset i forbindelse med byggingen av kjøkkenet. Side 11 av 36

12 Sak 11/06 Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 5.000,- 36. Åkra Røde Kors: Innvendig renovering av huset som stort sett dreier seg om kjøkken, toaletter og møbler. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 37. Åkrehamn bedehus Zoar: Bedehuset Zoar er bygget i 1955 og det er nå planer om totalrenovering av hovedetasjen. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: ,- 38. Åkra speidergruppe: Det søkes om tilskudd til reparasjon av tak. Total kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2006: 6.000,- 39. Bedehuset Ljosheim: Bedehuset Ljosheim har i flere år ligget inne på det kommunale handlingsprogrammet for kulturbygg i påvente av kommunalt tilskudd. Ettersom det i de siste årene ikke er avsatt invisteringstilskudd til private kulturhus i Karmøy kommunes budsjetter så har også handlingsprogrammet for denne typen bygg stått stille. Ved omfordelingen av tilskudd i 2005 ble noe av midlene brukt til å redusere handlingsprogrammet for kulturbygg. Åkra Blå kors fikk resten av sitt tilskudd, mens bedehuset Ljosheim fikk noe slik at de nå har en rest på kr ,- i tilskudd. Skole- og kultursjefen ønsker at det skal være bevegelse i handlingsprogrammet for kulturbygg og foreslår å benytte kr ,- av årets tilskudd til reparasjon og vedlikehold til å utbetale rest tilskuddet til bedehuset Ljosheim. Forslag 2006: ,- Side 12 av 36

13 Sak 11/06 Søker Tiltak Tilskudd Tilskudd Adventura Vea Varmepumpe, generell oppussing. 1 Avaldsnes idrettslag Ballvegger, gjerde/ballnett og asfaltering Avaldsnes sanitetsforening Ny oppvaskmaskin Bedehuset Betel Nye bord, lysarmatur og miksepult 4 Bjørgene grendahus AL Skifte gulv i 1.etg Ferkingstad idrettslag Skifte ventilasjon/varmeanlegg, inngansparti, parkering Ferkingstad sokn sanitetsforening Maling og reparasjon av kjøkken 7 Foreningen Gamle Skudeneshavn Nye/reparasjon av vinduer 8 Haugesund turistforening Vedlikehold Geitungen fyr 9 Hinderaker og Visnes velforening Skifting av rør, varmtvannsbereder, vedlikehold trapp/mur 10 Håland bedehus Skifte av vinduer og kledning + noe isolering og maling 11 Karmøy hundeklubb Opparbeidelse av tomt Karmøy Jeger og Fisker Rehabilitering av Stigelsbu Karmøy rideklubb Nytt elektrisk anlegg i stall og hovedbygning Karmøy skyttarlag Vedlikehold av elektroniske skiver Karmøy trailklubb Asfaltering av inngangsparti 16 Kopervik idrettslag Diverse vedlikeholdsprosjekter Kopervik/Skudenes pistolklubb Utskiftning av porter på Blikshavn 18 Kopervik speidergruppe Vedlikehold og fornying av kanoer Menigheten Troens Ord Varmepumpe 20 Sevtun AL Skfite av kleding + maling av hus Sk Vedavåg Karmøy Oppussing klubbhus Skudenes bedehus To varmepumper Skudenes sjømannsforening Stormsikring brygge Vikholmen fyr Skytternes kontaktutvalg Vacumtoalett på skytteranlegget Skår grendahus AL Kjøp og vedlikehold av stoler + ny tralle Spanne rideklubb Vedlikehold klubbhus Speiderhuset Ledaal Diverse vedlikeholdsprosjekter Spkl. Nord Brannsikring av loft Stokkastrand bedehus Nye stoler Sund bedehus Nye vinduer, kledning yttervegg, reparasjon mur etc Torvastad idrettslag Tre søknader - se saksframstilling Torvastad KFUK/KFUM Skifte kledning, oppussing toaletter og gang Vea sanitetslag Asfaltering parkeringsplass Visnes båtforening Utvidelse av asfaltert parkering 35 Ådland bedehus Nytt kjøkken Åkra Røde Kors Renovering av kjøkken, toalett og møbler Åkrehamn bedehus - ZOAR Totalrenovering hovedetasje Åkra speidergruppe Reparasjon av tak Bedehuset Ljosheim Rest i henhold til handlingsprogram for kulturbygg Side 13 av 36

14 Side 14 av 36 Sak 12/06

15 Sak 12/06 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2006 Saksbehandler: Torgeir Hellesen Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr.: 06/358 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Side 15 av 36

16 Sak 12/06 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2006 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet på å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks skateanlegg, balløkker, stier med mer. Når det gjelder søknader fra idrettslag om kommunalt tilskudd til nærmiljløanlegg som det også er eller vil bli søkt om spillemidler til, så vil tilskudd til denne type anlegg hentes fra budsjettposten nye/rehablitering idrettsanlegg. Av den totale tilskuddsposten på kr ,- vil noe gå til kollektiv forsikring av velforeningene i Karmøy kommune gjennom Norges Velforbund. I tillegg vil noe av det totale tilskuddet bli holdt igjen slik at det vil være mulig å imøtekomme eventuelle klager. Det beviges i denne omgang kr ,- i tilskudd til nærmiljøanlegg. De fleste søknadene som er kommet inn i år er søknader om tilskudd til lekeplassutstyr. Det vil framgå av det vedlagte regneark hva de enkelte velforeningene søker om og disse søknadene krever ingen spesielle kommetarer. Disse søknadene er behandlet av administrasjonen og forslaget til tilskudd finnes i høyre kolonne i regnearket. Noen av søknadene er derimot av en slik art at de bør bli kommentert spesielt i saken. Disse kommentarene er: Nr. 5. Engabakken velforening: Asfaltering av parkeringsplass er ikke prioritert. Nr. 8. Fredtun Leirsted Retningslinjene for tilskudd til lag og foreninger i Karmøy kommune sier at tilskudd gis til frivillige lag og organisasjoner. Slik vi kan se det faller Fredtun leirsted utenfor denne kategorien og er ikke tilskuddsberettiget. Nr. 13. Håstø velforening Håstø velforening var tidligere en del av Håstø og Myrdalsvegen velforening. Dette er nå blitt to separate velforeninger. Håstø velforening ønkser å opparbeide lekeplass med rydding av område, kjøp av materialer, sikre brattheng kombinert med klatrevegg og sklie, kjøp av lekeapparater og inngjerding av lekeplassen. Arbeidet skal gjøres på dugnad. Det foreslås at velforeningen får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 17. Krossnesveien velforening Tilskudd til felles gressklipper er ikke prioritert. Nr. 25. Myrdalsveien/Peraveien velforening Se også 13.Håstø velforening. Myrdalsveien/Peraveien velforening er den andre delen av den tidligere Håstø og Myrdalsveien velforening. Velforeningen har stort behov for lekeapparater, men i søknaden er det ikke oppgitt hvilke dette gjelder, hva prisen er, eller hvor mye det søkes om. Etter telefonisk kontakt med søker kom det fram ønske apparater for aktiviteter som Side 16 av 36

17 Sak 12/06 klatring, rutsebane og turn og helst to apparater. Katalogpris for to slike apparater er ca kr ,- Det forslås at det gis et tilskudd på kr ,- til velforeiningen. Nr. 28. Prosjekt Kittilsbotnen Byen Vår Kopervik planlegger å bygge et nærmiljøanlegg innerst mot Søylebotten langs Avaldsnesveien. Anlegget er planlagt som en grønn lunge som både barn og voksne kan ha glede av. Det legges til rette for aktiviteter både til sjøs og på land. Anlegget ventes å få spillemildler i Byen Vår Kopervik har fått ,- ved tidligere fordelinger, og det foreslås at det gis kr ,- ved fordelingen i Nr. 31. Skateboardklubben sk8 4fe Skateboardklubben sk8 4fe fikk ved fordelingen i 2004, og ved fordelingen i 2005 til bygging av skateanlegg. Det er ventet at tiltaker får spillemidler i Det forslås at det gis kr ,- ved fordelingen til nærmiljøanlegg. Nr. 37. Sørstokke velforening Velforeningen ønsker å bygge et buss-skur langs sykkel og gangstien som ble bygget i At det ikke er noe buss-skur er et stort savn for velforeningen. Plassering og oppføring er godkjent av kommune og vegvesen. I tillegg ønsker velforeningen å bygge en bod for oppbevaring av utstyr. Bygging av buss-skur er i utganspunktet ikke det man legger i begrepet nærmiljøanlegg, men skole- og kultursjefen foreslår likevel at det gis tilskudd til formålet da dette vil være viktig for barna i området som hver dag må vente på bussen. Nr. 39. Tuastadveien velforening Løkka som velforeningen tildligere benyttet er nå blitt boligområde. Velforeningen er nå tildelt et nytt område som de kan ha til løkke som de skal bruke til ballspill, St.hans feiring, slå opp lavvo etc. De søker om tilskudd til å opparbeide området. Skole- og kultursjefen mener det er viktig at det er gode områder for aktiviteter i nærmiljøene og foresår at det gis et tilskudd på kr ,-. Nr. 45. Øyne velforening Nystartet velforening som ønsker å fikse opp den gamle lekeplassen. I søknaden er det ytret ønske om at det skal skaffes føyser, fotballmål, vippe, benker, gyngehest, sandkasse og sjørøverskute. Det er ikke oppgitt søknadssum eller kostander i søknaden, men opplyst at det er stor interesse for å utføre dugnad på anlegget. Ut fra katalogpriser koster velforeningens ønskede apparater rundt kr ,- Det foreslås det at det gis et tilskudd på kr ,- til velforeningen til etableringen av lekeplassen. Nr. 52. Varden velforening Vormedal Søkanden sendt en måned etter fristens utløp søknaden blir dermed avslått. For oversikt over samtlige søknader som er kommet inn med forslaget til tilskudd for 2006 se vedlagt regneark. Tilskudd til idrettsanlegg Tilskudd til idrettslag som bygger nærmiljøanlegg blir hentet fra budsjettposten som går til nye og rehabilitering av idrettsanlegg. Tilskuddene betales ut i henhold til det vedtatte handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. I 2005 fikk fire idrettslag utbetalt sitt Side 17 av 36

18 Sak 12/06 kommunale tilskudd til sine nærmiljøanlegg. Ettersom de neste anleggene som venter på kommunalt tilskudd til nørmiljøanlegg ennå ikke er påbegynt forslås det at hele budsjettposten for 2006 som er avsatt til nye og rehabiltering av idrettsanlegg går til å oppfylle den kommunale andelen for de ordinære anleggene i handlingsprogrammet. Det gis derfor ikke tilskudd til nærmiljøanlegg bygget av idrettslagene i Klubb Anlegg Status Kostnad Spillemilder Bergenet tilskudd 20% Tidl. Utbet. Spkl Nord Ballbinge Ikke påb Spkl.Nord Ballbinge Ikke påb Kopervik IL Ballbinge Ikke påb Torvastad IL Akt.område Ikke påb. Avaldsnes IL Akt område Ferdig Avaldsnes IL Sandvolley Ferdig Kolnes IL Ballbinge Ikke påb Åkra IL Ballbinge Ferdig Sum Rest Tilskudd 2006 Side 18 av 36

19 Side 19 av 36 Sak 12/06

20 Sak 12/06 Nr. Søker Tiltak Tilskudd Tilskudd Bakkane velforening Vedlikehold av to lekeplasser, oppgradering fotballøkke Brekke velforening Basketstativ, fotballmål, sykkelstativ, sittegruppe, skur Buhagen velforening Planering lekeplass + innkjøp av vippedyr Eidsbakkane 2 velforening 2 lekehytter, redskapsbod, lekebåt, levegg, lys balløkke Engabakken velforening Oppgradering av sti og opparbeiding av fellesparkering Favnamyr velforening Vippedyr, karusell, barnebasket, sandkasselokk m.m Fiskeberg vel Sjørøverskute, rutsjebane, vippehuske, søppelbøtte, benk Fredtun leirsted Oppruste lekeplass og nye mål til fotballbane 0 9 Furuveien ve og vel Asfaltering av basketballbane Hansadalen vel Leplanting, gjerder, diverse likeapparater, fotballmål, m.m Hansamarka velforening Klatrestativ Hinderaker og Visnes vel Sandvolleyballbane Håstø velforening Diverse arbeider - se saksframstilling 14 Jovika velforening Klatrehus Kalvatre velforening Natur plattform Klubben velforening Vippe med 4 seter og taustige Krossnesveien velforening Bord og benker, gressklipper, levegg, beplanting,grillplass 18 Kvalavåg velforening Mobil pølsebod til arrangement Kvilhaug velforening Sykkelstativ, basketstativ, barnebasket Lahammaren velforening Bord, benker, skjeldsand, bom og singel 21 Lillesund Osnes og Hausk. Bedre tilkomstvei i forhold til rullestol og barnevogn m.m Mannes velforening Benker Melandbakken velforening Huskestativ 24 Moksheimåsen velforening Hags mobilus og reparasjon av sandkasse Myrdalveien velforening Lekeapparater 26 Norheimstølen velforening Sjørøverskute Nye Østremneset vel Karusell, benker og vipper Prosjekt Kittilsbotnen Se saksframstilling Salvøy velforening Diverse utstyr Sandane velforening Husker, fotballnett, sittegruppe Skateklubben Sk8 4fe Skateanlegg Sevtun AL Nytt asfaltdekke på tennisbane 33 Skår velforening Utstyr til fem lekeplasser + drenering fotballbane + tursti Snartabergveien vel Tårn/klatrehus, murkant m/gjerde, olje og maling Stangelandstølen velf. Rutjebane, naturlekehytte, vippe Stong velforening Lekebåt Sørstokke velforening Buss-skur og bod Tjøsvoll øst velforening Opprusting av fotballøkke og lekeplasser + basketutstyr Tuastadveien velforening Hekkplanter og gressfrø 40 Varden velforening Strandplatå ved badeplassen Veldtun velforening Lekeapparater Vormdal grendahus Reparasjon av skateanlegg 43 Ytreland velforening Håndballmål, huskestativ, svingstang og sandbasseng Øygardshaugen velforening Basketballbane Øyne velforening Ønsker lekehytte, båt, rutsjebane, klatreutstyr etc 46 Østremtoppen velforening Balløkke Åkra øst velforening Levegg, sittegrupper, treterasse, utvide klatrestativ, asfalt Åkrahamn utviklingsforum Rutsjebane Side 20 av 36

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 16.10.2014 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer