Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement"

Transkript

1 DEL 3 ANLEGG/ARRANGEMENT Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement De sjøbaserte anleggene har de siste to årene fortsatt hatt utfordringer med andre aktiviteter enn rosport. Det er spesielt fritidsbåter som skaper problemer med bølger og fare for kollisjon. Fra sommeren 2013 er det også tillatt med vannscooter til tross for protester i høringsrunden fra Norges Roforbund. Bergen kommune har utarbeidet reguleringsplan for Langeholmen ro- og padleanlegg i Nordåsvannet med formål å legge til rette for idrett og friluftsliv. I 2012 ble sprengsteinmasser fra E39 har blitt brukt til utfylling. Videre arbeid pågår. Utbygging av Årungen ro- og padlesenter er omtalt under eget kapittel i årsberetningen. Det ble det arrangert 10 og 9 nasjonale regattaer i henholdsvis i 2012 og I tillegg var det også innendørs mesterskap hvert år. For første gang ble coastelløp kjørt under en regatta i Foldenfjordregattaen (april 2013). Regattaene har de to siste årene hatt høy kvalitet på arrangementet men fortsatt er det muligheter for forbedringer! For første gang ble årets arrangør kåret for ro-sesongen Det har vært jobbet hardt for å få en terminliste som passer inn i ro-sesongen med et tett samarbeid med arrangørklubbene, TIU og Trenerforum. I 2012 ble det utarbeidet og tatt i bruk et søknadsskjema for å søke regattaer hvor regattadatoene var fastlagt. Det er også lagt opp en rutine slik at både NR og utvalgsleder mottar søknadene. Beregning av NC har vært en utfordring på grunn av feil registrert klubb i resultatlistene. Derfor ble det bestemt at for 2013 ble det kun beregnet NC på klubbnivå og ikke individuelle NC poeng. Individuell NC kan komme på plass igjen når lisens- og påmeldingsmodul (Sportsadmin) er samkjørt. Det har vært jobbet med å få lisensmodulen på plass men der er vi ikke helt i mål, ennå. I 2013 ble det nedsatt en gruppe som skulle se på NM arrangementet og mulighetene for å forbedre arrangementet. Til slutt vil jeg rette en stor takk til dere som har bidratt til å vedlikeholde og fornye anlegg og dere som arrangere regattaer. Dere er ikke de som er mest synlige men svært viktig personer for rosporten. Det er på regattabanen roere, trenere, klubbene får vist hva de kan og en inspirasjon til å forbedre seg til neste regatta. Og til sist men ikke minst: regattaer er sosialt! Ina Andersen-Ranberg Del III - Side 1

2 Rapport fra Anleggsutvalget Anleggsutvalget har ikke levert rapport. Se for øvrig styrets beretning. Tippemidler til utstyr - Tildelinger Fordelingsprinsipper 2012 Klubbene hadde søkt om totalt kr i utstyrsmidler for Forbundet fikk kr til fordeling. Alle særforbund, også vi, fikk tildelt 69,76 % av totalbeløpet klubbene våre hadde søkt om. Det ville si at klubbene i snitt kunne få dekket 23 % av omsøkte utstyrskostnader. Forbundet valgte å ta utgangspunkt i denne prosentsatsen ved fordelingen videre til klubbene, men med følgende justering: De som hadde søkt om minst fikk tilsagn om maksimal støtte, opp til kr. Øvrige fikk tilsagn om 69,76% av maksimal støtte, opp til kr. Maksimal støtte er 33% av faktisk kostnad og forutsetter at øvrige tildelingskriterier fra NIF er oppfylt. Klubber som fikk lavere tilsagn enn søkebeløpet kunne velge å kjøpe mindre enn de har søkt om, og få utbetalt opp til maksimal støtte for de utstyrselementene de har kjøpt og levert bilag på. Utstyrsmidler 2011 (Utbetalt mars 2012) Utstyrsmidler 2012 (Utbetalt mars 2013) Del III - Side 2

3 Ener (1x) Toer (2x/2-) Treer (3x) Firer (4x/4-) Åtter (8+) Langårer Årepar Riggere Romaskin Følgebåt Motor Klubb Kostn. Maks støtte UTEBETALT Bergens Bestumkilen Bærum Christiania Drammen Fana Haldens Horten Kristiansand Kvinnherad Lillehammer Moss NTNUI NSR Ormsund Os Oslo Porsgrunn Sandefjord Sarpsborg Aalesunds Sum Rapport fra Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter Styret i Stiftelsen består av følgende medlemmer: Styreleder Kjell Emblem Norges Roforbund Nestleder Jan Bache Wiig Norges Padleforbund Medlem Arne Aas Norges Roforbund Medlem Tom Selvik Norges Padleforbund Medlem Amund Amundstad Norges Roforbund Medlem Per Bønsnæs NSR og ro- og padleklubbene i Oslo Medlem Ina Andersen-Ranberg Årungen Ro-og kajakklubb Medlem Arnljot Mehl UMB Medlem Stein Ekhaugen Ås kommune I perioden har også følgende medlemmer vært representert i Stiftelsen: Mats Møller Christensen (Padleforbundet) og Hanne Marit Gran (Ås kommune). I hele perioden har Ove Finsveen fungert som Stiftelsens regnskapsfører. Arbeidsutvalget består av følgende personer: Del III - Side 3

4 Leder Arne Aas Norges Roforbund/Moss Roklubb Medlem Amund Amundstad Årungen Ro og Kajakklubb Medlem Sveinung Oftedal Norges Padleforbund Medlem Bernt Myhre Moss Roklubb I tillegg har Dagfinn Erlandsen, NSR, har vært medlem av arbeidsutvalget i størstedelen av den aktuelle perioden. Virksomheten og formålet med Stiftelsen består i drift og forvaltning av Årungen Ro- og Padlesenter slik at det kan fremstå som et funksjonelt og brukervennlig anlegg både for regatta-arrangement og daglig trening. Det er ingen ansatte, eller lønnete personer, i Stiftelsen. All virksomhet drives derfor på dugnadsbasis. I første del av perioden var Aleksander Berntsen engasjert som Sportskoordinator for Ro- og Padleforbundene. Noe av Aleksander sin virksomhet var knyttet opp til Stiftelsen i form av vaktmestertjenester. Mangel av permanent vaktmester på anlegget er den største utfordringen og dette må løses, men er naturlig nok et kostnadsspørsmål. I hele perioden har Styret jobbet med omfattende planer for utbygging av det eksisterende anlegget. Det er engasjert byggekonsulent som har utarbeidet et skisseprosjekt for et helt nytt bygg med bl.a. båthaller i 2 etasjer, der hvor det eldste huset står i dag. I tillegg blir det en oppgradering av anlegget på vann, primært for å innfri kravene som Padleforbundet har til faste starter både på 1000, 500 og 200 m. I hele planprosessen har det vært omfattende møtevirksomhet med Ås kommune, Akershus Fylkeskommune, NIF og KUD i tillegg til koordineringsmøter med Roforbundet og Padleforbundet. Det er dessuten i høst avholdt et informasjonsmøte med brukerklubbene. Status pr. i dag er at anlegget i første omgang er innstilt fra NIF med en oppstartbevilgning på 2.5 mill. Med dette som utgangspunkt er detaljplanleggingen for utbyggingen på vannet i gang. I tillegg til stor aktivitet på anlegget både fra Roforbundet og Padleforbundet har en rekke roklubber sin daglige trening på Årungen. Gjennom hele perioden har Ås skytterlag benyttet den ene båthallen til både skytetrening og konkurranser i høst og vinterhalvåret. Arbeidet med beising av måltårn og hovedhus er delvis gjennomført og vil bli fullført til neste år. Det har oppstått store utfordringer med taket (både innvendig og utvendig) på måltårnet, Del III - Side 4

5 som innebærer at det må legges helt nytt tak både innvendig og utvendig. Dette blir en omfattende kostnad, men er et arbeid som bare må utøres og planleggingen av dette foregår i disse dager. Høst og vinter 2011/12 ble det foretatt en total oppussing av 4 av de 6 hyblene på Årungen. Dette lot seg realisere takket være støtte fra Olympiatoppen med begrunnelse i optimalisering og et helseforebyggende tiltak for våre roere og padlere som satset mot OL i London Det er mange som utfører en stor og uegennyttig innsats for at Årungen Ro- og Padlesenter kan fremstå tilfredstillende for våre brukere. Først og fremst arbeidsutvalget ved Arne Aas og Amund Amundstad og ikke minst vår engasjerte regnskapsfører Ove Finsveen. Per Bønsnæs bør også trekkes frem som svært sentral i arbeidet og møtevirksomheten i forbindelse med utbyggingsplanene. Kjell Emblem, Styreleder Rapport fra Arrangementsutvalget Sesongen 2012 Arrangementutvalget var representert under Kick-off på Kongen i januar Arrangementutvalget var representert under Ekstraordinært Ting på Kongen i november Utvalget arrangerte Regattaarrangørmøte på Quality Park Hotel Gardermoen 3.mars Det var god deltagelse på møtet, og alle arrangører møtte. Hovedsaker som ble diskutert under dette møtet var: Ny rutine for søknad regatta- Rett bruk av regatta / resultatfilen Excel. Terminliste 2013 ny fremgangsmåte. Søke på datoer. Norges Cup status retningslinjer Regatta oppsett Standardisere løpene og løps nummer Sportsadmin hvor er vi veien videre Veiledning for arrangement Innføre Kåring av årets arrangør pris Sportslig Sosialt Sikkerhet Service Norges Cup i roing har blitt arrangert, men uten sponsor. Fjorårets vinner av Norges Cup ble Fana Roklubb. På plass nr. 2 kom Bærum Roklubb og 3. plassen gikk til b. 19 klubber tok poeng. De individuelle vinnerne i Norges Cup 2012 ble David von Huth (Horten Roklubb) på herresiden hvor 130 roere tok poeng og Jenny Marie Rørvik (Aalesund Del III - Side 5

6 Roklub) på damesiden hvor 66 roere tok poeng. Gratulerer så mye til dere begge! Årets terminliste hadde et godt og variert tilbud med bra spredning gjennom sesongen. Årets NM på Årungen Rostadion ble prikkfritt gjennomført av Fredrikstad Roklubb. Årets arrangør pris ble tildelt Os Roklubb for glimrende gjennomført UM. For innendørsmesterskapet 2013 mottok utvalget 3 søknader innen fristen. Disse var Horten Roklubb, NTNUI og Sarpsborg Roklubb. Horten Roklubb ble tildelt arrangementet. Sesongen 2013 Arrangement utvalgets leder på GULLFEST! Arrangørmøte 16. mars Idrettens Hus Ullevål. God deltagelse 2 arrangører møtte ikke! Hovedsaker som ble diskutert under dette møtet var: Status på regatta søknader. Oversikt uttaks regattaer. Veiledning for arrangement er i bruk, erfaringer? Terminliste 2014 Forslag til datoer for regatta. NC status, premiering, egen sponsor, fortløpende resultater eller Startkontingent. Drøfte forslag om reduksjon for yngre klasser. Sportsadmin. Erfaring så langt. Hvordan få til endringer? Markedsføre sporten igjennom gode arrangementer. Virkemidler? Sports Admin møte for å klargjøre roings prioriterte behov. 1. prioritet er Lisens modul avholdt 6. juni. Norges cup avholdt som kun klubb konkurranse. Fana Roklubb knep seieren hårfint foran Moss Roklubb. 3 plass til Christiania. Merk at Moss slo Fana på poeng i Hordaland! I år hadde vi igjen status tilgjengelig på NR siden etter hver NC regatta. Første sesong hvor ny rutine for Terminliste ble benyttet. En regatta dato fikk ingen søkere og det ble ingen regatta på Årungen i juni. Våren var egentlig vinter og Foldenfjordregattaen ble en kaldstart på sesongen. Årets NM på Årungen ble online prikkfritt gjennomført av. For innendørsmesterskapet 2014 mottok utvalget 2 søknader innen fristen. Disse var Horten Roklubb og Sarpsborg Roklubb. Sarpsborg Roklubb er tildelt arrangementet Morten Grepperud, Leder Arrangementsutvalget Del III - Side 6

7 Rapport fra Dommerutvalget Utvalget har i perioden bestått av: Grete Isachsen Stokke (Christiania), Gunnar Clifford (NSR), Per Bønsnæs (NSR), Tore Gulli (Bærum), Thor-Arne Dilling (Moss) og Veronika Vogler (Christiania). Det Olympiske året 2012 startet som vanlig primo februar med Innendørsmesterskapet. Samtidig var dommerutvalget stolt arrangør av Internasjonalt dommerseminar og -eksamen for FISA. Arrangementet kom i stand etter en forespørsel i 2010 og er en fjær i hatten for NR. To kandidater henholdsvis fra England og Sverige besto eksamen og er nå FISA dommere. I alt 50-talls deltagere fra Belgia, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, USA samt Norge deltok på seminaret. Til info må alle FISA-dommere ha deltatt på seminar minimum hvert 4. år for å beholde sin lisens. Dommerutvalget har i toårsperioden hatt løpende kontakt med NRs styre i tillegg til deltagelse på styremøter. Begge års terminfestete regattaer er arrangert som planlagt unntatt Bogstadsprinten i 2012 som ble avlyst pga for lite vann i Bogstad. Samt en planlagt regatta på Årungen midtsommers 2013, ble heller ikke arrangert. NM 2012 og 2013 ble avholdt på Årungen. To gode arrangementer i regi av henholdsvis Fredrikstad i 2012 og NSR i Pga NMs størrelse, skal endringer angående mesterskapet under vurdering og skal debatteres på Tinget Nordisk dommerkurs 2012 ble avholdt i Odense, Danmark. Norge hadde to deltagere som begge besto den teoretiske delen, men kun en ble godkjent Nordisk dommer. Dette betyr, at vi er status quo i antall. Høsten 2012 fikk vi en Italiensk dommer som i løpet av 2013 ble godkjent Nordisk dommer. I slutten av mars 2014 er det vår tur til å arrangere Nordisk dommerkurs. Dommersituasjonen er vanskelig med tanke på fremtiden. Det henstilles derfor og spesielt til klubber uten dommer, å søke i sine rekker etter egnete og villige kandidater. Per Bønsnæs, Tore Gulli og Gunnar Clifford har oppgaver i Nordisk Roforbund. Tone Pahle er Chair av FISAs Masters Commission. I 2012 hadde Norges Roforbund 20 autoriserte dommere. De autoriserte dommerne fungerte på 11 terminfestede regattaer, Innendørsmesterskapet inkludert. Del III - Side 7

8 I 2013 hadde NR også 20 autoriserte dommere. For å få årets dommerkabal til å gå opp, har en «pensjonert» dommer blitt invitert til å dømme ved to regattaer. Dette har gitt oss en god erfaring i så måte. I 2013 har de autoriserte dommerne fungert på i alt 11 terminfestede regattaer i tillegg til Innendørsmesterskapet. Flere av våre Nordiske dommere har søkt ut i Norden enn tidligere og har fungert på regattaer i Danmark og Sverige. For å få mer erfaring med Coastal rowing, var dommerutvalget ved Grete I Stokke, representert i arrangementet av WRCC i Helsingborg i august De Internasjonale dommerne fungerte i 2012 ved følgende internasjonale regattaer: Per Bønsnæs var dommer under WC i Munchen. Gunnar Clifford dømte VM for Jr og Sen ikke olympiske båter i Plodiv, Bulgaria Tore Gulli var dommer i Masters i Duisburg og var tatt ut til VM i Coastal i Rijeka, Kroatia. Regattaen ble avlyst. Grete I Stokke var dommer i Olympiaden i London. I 2013 var: Per Bønsnæs dommer i U23 VM i Linz, Østerrike Tore Gulli var dommer i WC i Sydney og i Masters i Varese. Tone Pahle er i kraft av Chair for FISA Masters Commission med å arrangere WR Masters Regatta. Utvalget benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid i denne toårs-perioden. I tillegg takker jeg for meg som leder for Dommerutvalget. Grete Isachsen Stokke, Utvalgsleder Del III - Side 8

9 Hans Majestet Kongens Pokal Hans Majestet Kongens Pokal 2012 Hans Majestet Kongens Pokal 2012 gikk til Tale Fiskerstrand Gjørtz (Aalesunds Roklub) og Nils Jakob Skulstad Hoff (Fana Roklubb) i henholdsvis singelsculler kvinner og singelsculler menn. De meget varierende værforholdene under mesterskapet voldte Kongepokalkomiteen hodebry og medførte en noe forsinket seremoni. Tale måtte uvitende stikke av gåre for å rekke et fly. Mens Nils Jakob alene fikk æren å motta Hans Majestet Kongens Pokal fra selveste Idrettspresident Børre Rognlien. Hans Majestet Kongens Pokal 2013 Hans Majestet Kongens Pokal 2013 gikk til Tale Fiskerstrand Gjørtz (Aalesunds Roklub) og Kjetil Borch (Horten Roklubb) i henholdsvis singelsculler kvinner og singelsculler menn. For å markere de flotte VM-resultatene ble det til glede for publikum og roere servert kake mens de ventet på Kongepokal-utdelingen. Komiteen hadde denne gangen en ganske rask og grei jobb, takket være stabile værforhold hele helgen. Jorodd Asphjell fra Idrettsstyret fikk med det gleden av å dele ut Hans Majestet Kongens Pokal til begge vinnerne. Tine Bjonge, for Kongepokalkomiteen Nils Jakob Skulstad Hoff ble overrakt Hans Majestet Kongens Pokal 2012 av selveste Idrettspresident Børre Rognlien. Tale Fiskerstrand Gjørtz verdig og stolt vinner av Hans Majestet Kongens Pokal Del III - Side 9

10 Norgesmestere 2012 og 2013 SENIOR HERRER 2012 SENIOR HERRER 2013 Senior Herrer Singelsculler Fana Roklubb Nils Jakob Skulstad Hoff Senior Herrer Singelsculler Horten Roklubb Kjetil Borch Senior Herrer Singelsculler Lettvekt Bergens Roklub Kristoffer Brun Senior Herrer Singelsculler Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Senior Herrer Dobbeltsculler Horten Roklubb Olaf Tufte Kjetil Borch Senior Herrer Dobbeltsculler Horten Roklubb Kjetil Borch Bjørn-Jostein Singstad Senior Herrer Dobbeltsculler Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Svein Urban Ringstad Senior Herrer Dobbeltsculler Lettvekt Sandefjord Roklubb Markus Christensen Øyvind Lavoll Senior Herrer Toer Ormsund Roklub Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Toer Ormsund Roklub Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Firer Lettvekt Bergens Roklub Tor Hellebø Magnar Blindheim Thomas Elholm Kristoffer Brun Senior Herrer Firer Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Svein Urban Ringstad Trond Nymark Christer Elholm Del III - Side 10

11 Senior Herrer Firer Sven Ole Nicolaysen Nerijus Budovas Lars Bunæs Myhrer Markus Daae-Qvale Holmemo Senior Herrer Firer Dag Martin Holten Håkon Eikeland Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Dobbeltfirer Kristiansand Roklubb Truls Albert Joakim B Bøhn Helge Tønnessen Christian Kersten Senior Herrer Dobbeltfirer Ormsund Roklub Frank Robert Blindheim Håkon Eikeland Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Åtter Nils-Torolv H. Simonsen Eirik B. Lilledahl Stian Kjennvold Lars B. Mhyrer Sven Ole Nicolaysen Nerijus Budovas Peder L. Myhre Markus D-Q Holmemo Cox: Jo Giæver Suul Senior Herrer Åtter Nils-Torolv Herstad Simonsen Peder Strand Peder L. Myhre Eirik Borstad Lilledahl Njål Stensland Markus Daae-Qvale Holmemo Lars Bunæs Myhrer Sven Ole Nicolaysen Cox: Jo Suul SENIOR DAMER 2012 SENIOR DAMER 2013 Senior Damer Singelsculler Aalesunds Roklub Tale Fiskerstrand Gjørtz Senior Damer Singelsculler Aalesunds Roklub Tale Fiskerstrand Gjørtz Del III - Side 11

12 Senior Damer Singelsculler Lettvekt Bærum Roklubb Hilde Gudem Senior Damer Singelsculler Lettvekt Horten Roklubb Stine Eriksen Hammer Senior Damer Dobbeltsculler Karen Marie Belsby Inger Kavlie Senior Damer Dobbeltsculler Marianne Madsen Marianne Fernholt Nordahl Senior Damer Dobbeltsculler Lettvekt Karen Johnson Anna Moldestad Senior Damer Dobbeltsculler Lettvekt Marika Erlandsen Sara Karoline Hegge Senior Damer Toer Trude Meyer Heidi Veser Senior Damer Toer Anniken Ellingsen Martha Knutzen Helgeland Senior Damer Firer Tryde Meyer Anniken Ellingsen Ingrid Hauge Aasaaren Heidi Veser Senior Damer Firer Cathrine Wilhelmsen Heidi Veeser Ingrid Hauge Aasaaren Martha Knutzen Helgeland Senior Damer Dobbeltfirer Karen Marie Belsby Inger Kavlie Heidi Veser Bibbi Klaassen Senior Damer Dobbeltfirer Inger Kavlie Karen Marie Belsby Kari Andrea Solli Ælveborn Marianne Madsen Del III - Side 12

13 Senior Damer Åtter Andrea S. Älveborn Karen Johnson Rebecca Frazee Inger Kavlie Karen Marie Belsby Christina Kick Nina Mjaaland Bibbi Klaassen Cox: Thea Sørensen Senior Damer Åtter Inger Kavlie Karen Marie Belsby Andrea Adamson Kari Andrea Solli Älveborn Karen Johnson Marit Andreassen Marianne Madsen Marianne Fernholt Nordahl Cox: Aasta Andreassen JUNIOR HERRER 2012 JUNIOR HERRER 2013 Junior Herrer Singelsculler Moss Roklubb Erik Andre Solbakken Junior Herrer Singelsculler Oscar Stabe Helvig Junior Herrer Dobbeltsculler Stavanger Roklub Trygve Bendz Aarrestad Marcus Bentzen Junior Herrer Dobbeltsculler Oscar Stabe Helvig Sten Patrick Een Sture Junior Herrer Dobbeltfirer Moss Roklubb Erik Andre Solbakken Ola Larsson Vemund Kallevik Robin Muñoz Fjeldstad Junior Herrer Dobbeltfirer Oscar Stabe Helvig Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Theodor Astrup Wiik Del III - Side 13

14 Junior Herrer Toer Os Roklubb Erling Øyasæter Amund Bjørnevik Junior Herrer Toer Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Junior Herrer Firer Oscar Helvig Stabe Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Theodor Astrup Wiik Junior Herrer Firer Erik Nese Wetteland Magnus Tønsberg Sten Patrick Een Sture Oscar Stabe Helvig Junior Herrer Åtter Fana Roklubb Ole Henrik Bang Andreasen Petter Bang Andreasen Magnus Bakka Knut Jonas Fevang Johannes Jansen Heggebø Ivar Lyngedal Magnus Lyngdal Adrian Sandal Stragiotti Cox: Eilif S. Jakobsen Junior Herrer Åtter Fana Roklubb Magnus Lyngedal Ivar Lyngedal Tor Håkon Tollefsen Knut Jonas Fevang Sander Coates Adrian Sandal Stragiotti Petter Bang Andreasen Johannes Jansen Heggebø Cox: Kaspar Mathias Coates JUNIOR DAMER 2012 JUNIOR DAMER 2013 Junior Damer Singelsculler Kristiansand Roklubb Hanna Gailis Inntjore Junior Damer Singelsculler Anna Een Sture Del III - Side 14

15 Junior Damer Dobbeltsculler Fana Roklubb Lise Skarstein Jakobsen Benedikte Tollefsen Junior Damer Dobbeltsculler Aalesunds Roklub Jenny Marie Rørvik Thea Helseth Junior Damer Dobbeltfirer Fana Roklubb Lise Skarstein Jakobsen Tuva Gytre Lund Hanna Lundeberg Raanes Benedikte Tollefsen Junior Damer Dobbeltfirer Sara Karoline Hegge Sara Slettemark Juel Anna Een Sture Bente Vagle Junior Damer Åtter Junior Damer Åtter Fana Roklubb Benedikte Tollefsen Elisabeth Astrup Wiik Tuva Gytre Lund Kirsti Bratli Mordt Helene R. Raaheim - Lise Skarstein Jakobsen - Hedvig Lyngedal Bente Vagle Andrea M. Zakariassen Sara Slettemark Juel Hanna L. Raanes Anna Een Sture Mona Husebye Sara Karoline Hegge Cox: Hilde Gaska Cox: Jonas Juel Del III - Side 15

16 Norgescupen 2012 og 2013 Norgescupen 2012 Vinner av Norgescupen 2012 var Fana Roklubb. På andre plass kom Bærum Roklubb og på tredje plass kom. 19 klubber tok poeng. De individuelle vinnerne i Norgescupen var David von Huth (Horten Roklubb) og Jenny Marie Rørvik (Aalesund Roklub). På herresiden var det 130 roere som tok poeng, mens det på damesiden var 66 roere som tok poeng. Norgescupen 2013 Fana Roklubb vant norgescupen 2013, foran Moss Roklubb på andre- og på tredje plass. Det ble ikke beregnet individuelle poeng i Klubbpoengene fordelte seg som følger: Fana Roklubb 157,900 Moss Roklubb 137,250 93,000 75,250 Bærum Roklubb 68,750 Aalesunds Roklub 66,850 Fredriksstad Roklub 54,000 Tønsberg Roklub 54,000 Ormsund Roklub 44,500 Sandefjord Roklubb 28,500 Bergens Roklub 26,250 Stavanger Roklub 26,000 Os Roklubb 20,000 Årungen Ro og kajakklubb 20,000 Horten Roklubb 18,000 Kristiansand Roklubb 11,250 Sarpsborg Roklubb 9,000 Haldens Roklub 6,750 Drammen Roklubb 4,250 Del III - Side 16

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

12: Åpen JD 1X 500

12: Åpen JD 1X 500 12:00 101 HJB 1X 1,000 12:00 101 03:54.00 1 1 1 H J B 1x 1000 Fana Adrian Sandal Stragiotti 12:00 101 04:01.81 2 1 4 H J B 1x 1000 Bergens Roklub Erlend Sørås 12:00 101 04:03.87 3 1 3 H J B 1x 1000 Os

Detaljer

Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen.

Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen. ANLEGG og KONKURRANSER Rapport fra Anleggsutvalget Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen. På Årungen har det

Detaljer

RESULTATER FINALER LØRDAG

RESULTATER FINALER LØRDAG NR 5:30 D S X 000 Damer senior singelsculler 5:30 08:38,5 3 D S X 000 Stavanger Roklub Tine Schøyen 5:30 08:56,9 D S X 000 Christiania Roklub Anna Moldestad 5:30 3 09:03,8 6 D S X 000 Sarpsborg Roklubb

Detaljer

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget KS-trenernes rofaglige prioriteringer og tiltak, halvårsplaner, økonomisk oversikt og oversikt over Utviklingsgrupper KS-trenernes forhold til NR: trenings-

Detaljer

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig.

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig. ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret Mål Det overordnede målet med elitearbeidet i NR er «å videreutvikle talenter til internasjonalt toppnivå». Dette gjøres i samarbeid med klubber, kretser, kraftsentre

Detaljer

RESULTATLISTE LØRDAG

RESULTATLISTE LØRDAG 100 Åpen Åpen Åpen 500 13:00 100 1 02:17.0 4 H Åpen 1X Sarpsborg RK Andreas Hansen 100 2 02:24.3 3 H Åpen 2X Aalesunds RK Cevin Olsen Ole Anderaa 100 3 02:26.6 2 H Åpen 2X Aalesunds RK Håkon Devold Aslak

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS

SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS Til roere i utviklingsgruppene, klubber, WANG og Stend Vgs 16. februar 2016 SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS Le Temple sur Lot i Frankrike 12-27 mars 2016 Deltagere Navn Klubb Dato

Detaljer

Pernille Pukerud Johanne Lavoll Charlotte Lund Rebekka Elise Andersen. Rebekka Bugge Ingrid Skapholt Karl Petter Fjelltveit Carl August Tenvik

Pernille Pukerud Johanne Lavoll Charlotte Lund Rebekka Elise Andersen. Rebekka Bugge Ingrid Skapholt Karl Petter Fjelltveit Carl August Tenvik 134 H S 4- Herrer senior firer 10:20 NC 134 2 7:06,8 H S 4-1 Sandefjord Roklubb 134 1 7:03,5 H S 4-2 Horten Roklubb Bjørn Aakerholt Markus Christensen Mads Thomas Odden Frode Lopes Hynne Bjørn Jostein

Detaljer

RESULTATER Åpent Norsk Mesterskap 2012. Tider pr. 500 m

RESULTATER Åpent Norsk Mesterskap 2012. Tider pr. 500 m RESULTATER Åpent Norsk Mesterskap 2012 Tider pr. 500 m 1 08:52,1 D M 30-39 år Ingrid Stuenæs Skullerud Sportsklubb 1x 2000 m 02:12,8 02:13,4 02:13,8 02:12,0 02:13,0 1 09:13,5 D M 50-59 år Unni Bjørseth

Detaljer

PRESSEMELDING NM PÅ STORE STOKKAVANNET (2)

PRESSEMELDING NM PÅ STORE STOKKAVANNET (2) PRESSEMELDING NM PÅ STORE STOKKAVANNET (2) Årets klubbhøydepunkt i norsk rosport, Norgesmesterskapene er vel gjennomført på Store Stokkavannet i helgen 19-20. september. Etter tøffe dueller i nesten samtlige

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Plassering Tid FINALER. Distanse LØP NR. Båttype START. Klasse. Kjønn. Damer senior lettvekt dobbeltsculler 14:45 213

Plassering Tid FINALER. Distanse LØP NR. Båttype START. Klasse. Kjønn. Damer senior lettvekt dobbeltsculler 14:45 213 NORGEMETERKAPENE 00 ØNDAG 5 EPTEMBER TART TART NR :5 3 0 D LV X 000 Damer senior lettvekt :5 3 08:9, D LV X 000 Christiania Roklub Karen Johnson Anna Moldestad :5 3 08:3, 3 D LV X 000 Bærum Roklubb Lizzie

Detaljer

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1 DEL I ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret På Forbundstinget i 2010 ble det innført 2-årig tingperiode. Hensikten var å redusere den administrative belastning det er å gjennomføre Forbundstinget. Jeg

Detaljer

Startlister Åpent Norsk Mesterskap 2012 Tindlundhallen i Sarpsborg

Startlister Åpent Norsk Mesterskap 2012 Tindlundhallen i Sarpsborg Startlister Åpent Norsk Mesterskap 2012 Tindlundhallen i Sarpsborg 10:00 Bane Klasse Navn Veiing Øvelse Klubb 10:00 1 D M 30-39 år Ingrid Stuenæs 1x 2000 m Skullerud Sportsklubb 10:00 2 D M 50-59 år Unni

Detaljer

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer.

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. ROSJEFENS RAPPORT 2007 JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. FEBRUAR 10 NM på romaskin arrangeres i Tindlundhallen i Sarpsborg. De aktive som

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

RESULTAT FINALER STOKKAVANNSREGATTEN SØNDAG 13.MAI

RESULTAT FINALER STOKKAVANNSREGATTEN SØNDAG 13.MAI RSULTAT R STOKKAVANNSRGATTN SØNDAG.MAI 0 Åpen Åpen Åpen 500 0:0 0:05, 0 H Åpen X 500 Christiania Roklub Karl Bjurstrøm 0:9, 9 H Åpen X 500 Christiania Roklub Simen Knutzen 0:7, H Åpen X 500 Os Roklubb

Detaljer

ORDINÆRT TING Saksliste

ORDINÆRT TING Saksliste ORDINÆRT TING 2015 Saksliste Norske Studenters Roklub 22. november 2015 Program 0830-0850 Registrering 0900-1200 Tingforhandlinger 1200-1300 Lunsj 1300-1500 Tingforhandlinger 1500-1530 Kaffepause 1530-1700

Detaljer

ORDINÆRT TING 2015. Referat

ORDINÆRT TING 2015. Referat ORDINÆRT TING 2015 Referat 22. november 2015 Åpning President Erling Storm åpner tinget og ønsket velkommen. Hans-Jørgen Arvesen, forman i Ønsker velkommen til klubbens lokaler. Idrettspresident Tom Tvedt

Detaljer

Glomma Cup Klubboversikt

Glomma Cup Klubboversikt Glomma Cup 2008 - Klubboversikt Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Lag Pers Ind Lag Pers Ind Lag Askimsvømmerne 4 0 0 0 0 4 0 Elverum Svømming 8 23 2 7 2 49 3 Haldens SK 49 2 2 7 3 23 0 Hamar IL 0 0 0 2

Detaljer

Resultatlister Norgesmesterskapet - NM

Resultatlister Norgesmesterskapet - NM Resultatlister Norgesmesterskapet - NM og Åpent Norsk Mesterskap Ergometerroing Foreløpig versjon Lørdag, 1.februar 2014 Tindlundhallen i Sarpsborg Arrangør: Foreløpig resultatliste Norgesmesterskapet

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta Årungen Rostadion 4. og søndag 5. september Arrangører: SANDEFJORD ROKLUBB NORGESMESTERSKAPENE 2010

Detaljer

Resultater Endelig versjon av 23.08.2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 17. og søndag 18.

Resultater Endelig versjon av 23.08.2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 17. og søndag 18. Resultater Endelig versjon av 23.08.2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 17. og søndag 18. august Arrangør: //N8C 100 Mix M 2X 500 100 1 02:10,4 4 Mix ME 2x 500 Sarpsborg Roklubb

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker ORDINÆRT TING 2013 Forslag og saker Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Forslag Innledning - Side 2 Sak 8 - Forslag og saker På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

NORSKE STUDENTERS ROKLUB NORSKE STUDENTERS ROKLUB Routvalgets møte med foreldre og roere 3. februar 2015 kl. 19.00 Innhold Hva kan NSR tilby og hva ønsker vi oss av roforeldrene? Rekrutteringsplan for NSR Målsettinger for 2015

Detaljer

DEL 2 - SPORT. Rapport fra Toppidrettsutvalget. DeI II - Side 1 SESONGEN 2012

DEL 2 - SPORT. Rapport fra Toppidrettsutvalget. DeI II - Side 1 SESONGEN 2012 DEL 2 - SPORT Rapport fra Toppidrettsutvalget SESONGEN 2012 OL 2012 var et viktig mål for NR. Det ble allerede tidlig i 2011 lagt opp til et meget ambisiøst samlingsprogram av landslagstrener Carsten Hassing

Detaljer

TREKNING Revisjon B av 16.08.2012, kl 21:00 til Tunevannsregattaen 2012 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 18. og søndag 19.

TREKNING Revisjon B av 16.08.2012, kl 21:00 til Tunevannsregattaen 2012 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 18. og søndag 19. TREKNING Revisjon B av 16.08.2012, kl 21:00 til Tunevannsregattaen 2012 Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 18. og søndag 19. august Arrangør: Start finaler: Lørdag kl. 10.00 Søndag kl. 10.00 Regattaarrangør:

Detaljer

Startlister. Norgesmesterskapet - NM og Åpent Norsk Mesterskap. Ergometerroing. Versjon A pr.26.01.2014. Lørdag, 1.februar 2014

Startlister. Norgesmesterskapet - NM og Åpent Norsk Mesterskap. Ergometerroing. Versjon A pr.26.01.2014. Lørdag, 1.februar 2014 Startlister Norgesmesterskapet - NM og Åpent Norsk Mesterskap Ergometerroing Versjon A pr.26.01.2014 Lørdag, 1.februar 2014 Tindlundhallen i Sarpsborg Arrangør: Startlister Norgesmesterskapet 2014 og Åpent

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Compound Damer 1. June Svensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 336 336 2. Ann Renee Hegge Gauldalspil`N Bueskytterklubb 326 326 3. Wenche Solbakken Sandefjord Bueskyttere 313

Detaljer

Startliste Åpent norsk mesterskap på romaskin 2013 Versjon 1

Startliste Åpent norsk mesterskap på romaskin 2013 Versjon 1 RACEID PLASS NAVN KJØNN DISTANSE TID KLUBB UTØVERE 1 0 Herrer SR 60-69 år Lettvekt H 2000m 1 1 Herrer SR 60-69 år Lettvekt H 2000m 07:05,1 TØNSBERG TRIATHLONKLUBB HJALMAR SCHIØTZ 1 0 Herrer SR 60-69 år

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo.

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo. J4 Referat fra Ledermøte 27.11.2016 i Idrettens hus, Oslo. President Hans Jørgen Arvesen ønsket velkommen. Tilstede var totalt 39 representanter fra 2 kretser, 16 klubber og forbundsstyre. Samt 9 observatører

Detaljer

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra Utviklingsprosjektet Trener 1 kurs I februar og april 2014 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultater fra Tunevannsregattaen 2011 Norgescup og Masters Mesterskap Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 13. og søndag 14.

Resultater fra Tunevannsregattaen 2011 Norgescup og Masters Mesterskap Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 13. og søndag 14. Resultater fra Tunevannsregattaen 2011 Norgescup og Masters Mesterskap Tunevannet i Sarpsborg Lørdag 13. og søndag 14. august Arrangør: NR 11:00 100 1 D/H JD 2X 00 11:00 100 1 1 02:0,2 3 D/H JD 2x 00 Ormsund

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste Vestlandsmesterskap

Resultatliste Vestlandsmesterskap Resultatliste Vestlandsmesterskap 24.09.2016 Kadetter, født 2004 Klubb Poeng Spark - Grønt 1 Mathilde Trengereid Bergen 3 2 Daniel Sundal Askøy 2 3 Laura Storvik Bergen 1 3 Johanne Blikkberg Voss 1 Spark

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS Rekrutt 100 m(1) 1 Elise Stabel-Jacobsen Hamar IL Rød 2 Julie Skjelseth Hamar IL Hvit 3 Linnea Haneberg Hamar IL Hvit 5 Johanne Braathen Kongsvinger SK Hvit 10 Tina Østerud SSK Toten Rød 11 Kaia Lund Stange

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

BÆRUM ROKLUBB. NORGESMESTERSKAP og ÅPENT BÆRUMSMESTERSKAP i ERGOMETERROING

BÆRUM ROKLUBB. NORGESMESTERSKAP og ÅPENT BÆRUMSMESTERSKAP i ERGOMETERROING BÆRUM ROKLUBB inviterer til NORGESMESTERSKAP og ÅPENT BÆRUMSMESTERSKAP i ERGOMETERROING 04. 05. februar 2017 RYKKINNHALLEN Sted Dato Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, 1349 RYKKINN, Bærum http://www.gulesider.no/f/rykkinnhallen:84245580

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 22.01.2012 ARRANGØR: Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Eirik Nymoen Olsen Sørskogbygda 49 48 48 100 245 8* Raufossmedalje 2 Vegard Nordhagen Elverum 50 47 50

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste Jenter 10 år & yngre ny Sprint Lisa Gjesteland Finnesand Figgjo IL 5 16:54 Benedikte Fundal Gauthun Tonstad IL 6 18:07 Ida Sofie Nevland Figgjo IL 1 12:01 Oda Therese Oddsen Sandnes SSL 4 20:16 Ingrid

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Vedlagt følger: Saksliste Styrets beretning Regnskap Forslag til budsjett 2016 Forslag til endret lov for

Detaljer

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON Rapport fra Markedsutvalget Selv om sponsormarkedet som i tidligere år, fortsatt er svært vanskelig, har det lykkes oss å få to nye sponsorer i 2015; Lerøy og Jensen. NR har

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv OSLO KAJAKKLUBB Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K1 5000 m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv SESONGRAPPORT OKK ELITE 2016 Sesongrapport 2016 I 2016 var hele sju utøvere fra OKK

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks Sandefjord Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandefjord Pistolklubb Boks Sandefjord Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Dato: 03.11.2013 Stevnenummer: 1308022 Bane:

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

Telemark herrer 1 Andreas Sætre 59 69 70 198 2 Henning S Skjetne 65 47 57 169 3 Sigbjørn Veslegard 61 36 97 4 Asbjørn Hellås 55 23 78

Telemark herrer 1 Andreas Sætre 59 69 70 198 2 Henning S Skjetne 65 47 57 169 3 Sigbjørn Veslegard 61 36 97 4 Asbjørn Hellås 55 23 78 Resultatliste Xfree Finale Alpin herrer Nr Navn Run 1 Run 2 Run 3 Sum 1 Didrik Falck-Pedersen 111 116 102 329 2 Even Ofstad 89 110 109 308 3 Anders Døhl 93 84 108 285 4 Jonas Hjelme 77 71 100 248 5 Knut

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 14.05.06 14.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin Åpen 1 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 100 2 Lars Peter Wilson Bærum PK 96 3 Knut Skotterud NOP Dal 96 4 Kristian Baumann

Detaljer