Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement"

Transkript

1 DEL 3 ANLEGG/ARRANGEMENT Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement De sjøbaserte anleggene har de siste to årene fortsatt hatt utfordringer med andre aktiviteter enn rosport. Det er spesielt fritidsbåter som skaper problemer med bølger og fare for kollisjon. Fra sommeren 2013 er det også tillatt med vannscooter til tross for protester i høringsrunden fra Norges Roforbund. Bergen kommune har utarbeidet reguleringsplan for Langeholmen ro- og padleanlegg i Nordåsvannet med formål å legge til rette for idrett og friluftsliv. I 2012 ble sprengsteinmasser fra E39 har blitt brukt til utfylling. Videre arbeid pågår. Utbygging av Årungen ro- og padlesenter er omtalt under eget kapittel i årsberetningen. Det ble det arrangert 10 og 9 nasjonale regattaer i henholdsvis i 2012 og I tillegg var det også innendørs mesterskap hvert år. For første gang ble coastelløp kjørt under en regatta i Foldenfjordregattaen (april 2013). Regattaene har de to siste årene hatt høy kvalitet på arrangementet men fortsatt er det muligheter for forbedringer! For første gang ble årets arrangør kåret for ro-sesongen Det har vært jobbet hardt for å få en terminliste som passer inn i ro-sesongen med et tett samarbeid med arrangørklubbene, TIU og Trenerforum. I 2012 ble det utarbeidet og tatt i bruk et søknadsskjema for å søke regattaer hvor regattadatoene var fastlagt. Det er også lagt opp en rutine slik at både NR og utvalgsleder mottar søknadene. Beregning av NC har vært en utfordring på grunn av feil registrert klubb i resultatlistene. Derfor ble det bestemt at for 2013 ble det kun beregnet NC på klubbnivå og ikke individuelle NC poeng. Individuell NC kan komme på plass igjen når lisens- og påmeldingsmodul (Sportsadmin) er samkjørt. Det har vært jobbet med å få lisensmodulen på plass men der er vi ikke helt i mål, ennå. I 2013 ble det nedsatt en gruppe som skulle se på NM arrangementet og mulighetene for å forbedre arrangementet. Til slutt vil jeg rette en stor takk til dere som har bidratt til å vedlikeholde og fornye anlegg og dere som arrangere regattaer. Dere er ikke de som er mest synlige men svært viktig personer for rosporten. Det er på regattabanen roere, trenere, klubbene får vist hva de kan og en inspirasjon til å forbedre seg til neste regatta. Og til sist men ikke minst: regattaer er sosialt! Ina Andersen-Ranberg Del III - Side 1

2 Rapport fra Anleggsutvalget Anleggsutvalget har ikke levert rapport. Se for øvrig styrets beretning. Tippemidler til utstyr - Tildelinger Fordelingsprinsipper 2012 Klubbene hadde søkt om totalt kr i utstyrsmidler for Forbundet fikk kr til fordeling. Alle særforbund, også vi, fikk tildelt 69,76 % av totalbeløpet klubbene våre hadde søkt om. Det ville si at klubbene i snitt kunne få dekket 23 % av omsøkte utstyrskostnader. Forbundet valgte å ta utgangspunkt i denne prosentsatsen ved fordelingen videre til klubbene, men med følgende justering: De som hadde søkt om minst fikk tilsagn om maksimal støtte, opp til kr. Øvrige fikk tilsagn om 69,76% av maksimal støtte, opp til kr. Maksimal støtte er 33% av faktisk kostnad og forutsetter at øvrige tildelingskriterier fra NIF er oppfylt. Klubber som fikk lavere tilsagn enn søkebeløpet kunne velge å kjøpe mindre enn de har søkt om, og få utbetalt opp til maksimal støtte for de utstyrselementene de har kjøpt og levert bilag på. Utstyrsmidler 2011 (Utbetalt mars 2012) Utstyrsmidler 2012 (Utbetalt mars 2013) Del III - Side 2

3 Ener (1x) Toer (2x/2-) Treer (3x) Firer (4x/4-) Åtter (8+) Langårer Årepar Riggere Romaskin Følgebåt Motor Klubb Kostn. Maks støtte UTEBETALT Bergens Bestumkilen Bærum Christiania Drammen Fana Haldens Horten Kristiansand Kvinnherad Lillehammer Moss NTNUI NSR Ormsund Os Oslo Porsgrunn Sandefjord Sarpsborg Aalesunds Sum Rapport fra Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter Styret i Stiftelsen består av følgende medlemmer: Styreleder Kjell Emblem Norges Roforbund Nestleder Jan Bache Wiig Norges Padleforbund Medlem Arne Aas Norges Roforbund Medlem Tom Selvik Norges Padleforbund Medlem Amund Amundstad Norges Roforbund Medlem Per Bønsnæs NSR og ro- og padleklubbene i Oslo Medlem Ina Andersen-Ranberg Årungen Ro-og kajakklubb Medlem Arnljot Mehl UMB Medlem Stein Ekhaugen Ås kommune I perioden har også følgende medlemmer vært representert i Stiftelsen: Mats Møller Christensen (Padleforbundet) og Hanne Marit Gran (Ås kommune). I hele perioden har Ove Finsveen fungert som Stiftelsens regnskapsfører. Arbeidsutvalget består av følgende personer: Del III - Side 3

4 Leder Arne Aas Norges Roforbund/Moss Roklubb Medlem Amund Amundstad Årungen Ro og Kajakklubb Medlem Sveinung Oftedal Norges Padleforbund Medlem Bernt Myhre Moss Roklubb I tillegg har Dagfinn Erlandsen, NSR, har vært medlem av arbeidsutvalget i størstedelen av den aktuelle perioden. Virksomheten og formålet med Stiftelsen består i drift og forvaltning av Årungen Ro- og Padlesenter slik at det kan fremstå som et funksjonelt og brukervennlig anlegg både for regatta-arrangement og daglig trening. Det er ingen ansatte, eller lønnete personer, i Stiftelsen. All virksomhet drives derfor på dugnadsbasis. I første del av perioden var Aleksander Berntsen engasjert som Sportskoordinator for Ro- og Padleforbundene. Noe av Aleksander sin virksomhet var knyttet opp til Stiftelsen i form av vaktmestertjenester. Mangel av permanent vaktmester på anlegget er den største utfordringen og dette må løses, men er naturlig nok et kostnadsspørsmål. I hele perioden har Styret jobbet med omfattende planer for utbygging av det eksisterende anlegget. Det er engasjert byggekonsulent som har utarbeidet et skisseprosjekt for et helt nytt bygg med bl.a. båthaller i 2 etasjer, der hvor det eldste huset står i dag. I tillegg blir det en oppgradering av anlegget på vann, primært for å innfri kravene som Padleforbundet har til faste starter både på 1000, 500 og 200 m. I hele planprosessen har det vært omfattende møtevirksomhet med Ås kommune, Akershus Fylkeskommune, NIF og KUD i tillegg til koordineringsmøter med Roforbundet og Padleforbundet. Det er dessuten i høst avholdt et informasjonsmøte med brukerklubbene. Status pr. i dag er at anlegget i første omgang er innstilt fra NIF med en oppstartbevilgning på 2.5 mill. Med dette som utgangspunkt er detaljplanleggingen for utbyggingen på vannet i gang. I tillegg til stor aktivitet på anlegget både fra Roforbundet og Padleforbundet har en rekke roklubber sin daglige trening på Årungen. Gjennom hele perioden har Ås skytterlag benyttet den ene båthallen til både skytetrening og konkurranser i høst og vinterhalvåret. Arbeidet med beising av måltårn og hovedhus er delvis gjennomført og vil bli fullført til neste år. Det har oppstått store utfordringer med taket (både innvendig og utvendig) på måltårnet, Del III - Side 4

5 som innebærer at det må legges helt nytt tak både innvendig og utvendig. Dette blir en omfattende kostnad, men er et arbeid som bare må utøres og planleggingen av dette foregår i disse dager. Høst og vinter 2011/12 ble det foretatt en total oppussing av 4 av de 6 hyblene på Årungen. Dette lot seg realisere takket være støtte fra Olympiatoppen med begrunnelse i optimalisering og et helseforebyggende tiltak for våre roere og padlere som satset mot OL i London Det er mange som utfører en stor og uegennyttig innsats for at Årungen Ro- og Padlesenter kan fremstå tilfredstillende for våre brukere. Først og fremst arbeidsutvalget ved Arne Aas og Amund Amundstad og ikke minst vår engasjerte regnskapsfører Ove Finsveen. Per Bønsnæs bør også trekkes frem som svært sentral i arbeidet og møtevirksomheten i forbindelse med utbyggingsplanene. Kjell Emblem, Styreleder Rapport fra Arrangementsutvalget Sesongen 2012 Arrangementutvalget var representert under Kick-off på Kongen i januar Arrangementutvalget var representert under Ekstraordinært Ting på Kongen i november Utvalget arrangerte Regattaarrangørmøte på Quality Park Hotel Gardermoen 3.mars Det var god deltagelse på møtet, og alle arrangører møtte. Hovedsaker som ble diskutert under dette møtet var: Ny rutine for søknad regatta- Rett bruk av regatta / resultatfilen Excel. Terminliste 2013 ny fremgangsmåte. Søke på datoer. Norges Cup status retningslinjer Regatta oppsett Standardisere løpene og løps nummer Sportsadmin hvor er vi veien videre Veiledning for arrangement Innføre Kåring av årets arrangør pris Sportslig Sosialt Sikkerhet Service Norges Cup i roing har blitt arrangert, men uten sponsor. Fjorårets vinner av Norges Cup ble Fana Roklubb. På plass nr. 2 kom Bærum Roklubb og 3. plassen gikk til b. 19 klubber tok poeng. De individuelle vinnerne i Norges Cup 2012 ble David von Huth (Horten Roklubb) på herresiden hvor 130 roere tok poeng og Jenny Marie Rørvik (Aalesund Del III - Side 5

6 Roklub) på damesiden hvor 66 roere tok poeng. Gratulerer så mye til dere begge! Årets terminliste hadde et godt og variert tilbud med bra spredning gjennom sesongen. Årets NM på Årungen Rostadion ble prikkfritt gjennomført av Fredrikstad Roklubb. Årets arrangør pris ble tildelt Os Roklubb for glimrende gjennomført UM. For innendørsmesterskapet 2013 mottok utvalget 3 søknader innen fristen. Disse var Horten Roklubb, NTNUI og Sarpsborg Roklubb. Horten Roklubb ble tildelt arrangementet. Sesongen 2013 Arrangement utvalgets leder på GULLFEST! Arrangørmøte 16. mars Idrettens Hus Ullevål. God deltagelse 2 arrangører møtte ikke! Hovedsaker som ble diskutert under dette møtet var: Status på regatta søknader. Oversikt uttaks regattaer. Veiledning for arrangement er i bruk, erfaringer? Terminliste 2014 Forslag til datoer for regatta. NC status, premiering, egen sponsor, fortløpende resultater eller Startkontingent. Drøfte forslag om reduksjon for yngre klasser. Sportsadmin. Erfaring så langt. Hvordan få til endringer? Markedsføre sporten igjennom gode arrangementer. Virkemidler? Sports Admin møte for å klargjøre roings prioriterte behov. 1. prioritet er Lisens modul avholdt 6. juni. Norges cup avholdt som kun klubb konkurranse. Fana Roklubb knep seieren hårfint foran Moss Roklubb. 3 plass til Christiania. Merk at Moss slo Fana på poeng i Hordaland! I år hadde vi igjen status tilgjengelig på NR siden etter hver NC regatta. Første sesong hvor ny rutine for Terminliste ble benyttet. En regatta dato fikk ingen søkere og det ble ingen regatta på Årungen i juni. Våren var egentlig vinter og Foldenfjordregattaen ble en kaldstart på sesongen. Årets NM på Årungen ble online prikkfritt gjennomført av. For innendørsmesterskapet 2014 mottok utvalget 2 søknader innen fristen. Disse var Horten Roklubb og Sarpsborg Roklubb. Sarpsborg Roklubb er tildelt arrangementet Morten Grepperud, Leder Arrangementsutvalget Del III - Side 6

7 Rapport fra Dommerutvalget Utvalget har i perioden bestått av: Grete Isachsen Stokke (Christiania), Gunnar Clifford (NSR), Per Bønsnæs (NSR), Tore Gulli (Bærum), Thor-Arne Dilling (Moss) og Veronika Vogler (Christiania). Det Olympiske året 2012 startet som vanlig primo februar med Innendørsmesterskapet. Samtidig var dommerutvalget stolt arrangør av Internasjonalt dommerseminar og -eksamen for FISA. Arrangementet kom i stand etter en forespørsel i 2010 og er en fjær i hatten for NR. To kandidater henholdsvis fra England og Sverige besto eksamen og er nå FISA dommere. I alt 50-talls deltagere fra Belgia, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, USA samt Norge deltok på seminaret. Til info må alle FISA-dommere ha deltatt på seminar minimum hvert 4. år for å beholde sin lisens. Dommerutvalget har i toårsperioden hatt løpende kontakt med NRs styre i tillegg til deltagelse på styremøter. Begge års terminfestete regattaer er arrangert som planlagt unntatt Bogstadsprinten i 2012 som ble avlyst pga for lite vann i Bogstad. Samt en planlagt regatta på Årungen midtsommers 2013, ble heller ikke arrangert. NM 2012 og 2013 ble avholdt på Årungen. To gode arrangementer i regi av henholdsvis Fredrikstad i 2012 og NSR i Pga NMs størrelse, skal endringer angående mesterskapet under vurdering og skal debatteres på Tinget Nordisk dommerkurs 2012 ble avholdt i Odense, Danmark. Norge hadde to deltagere som begge besto den teoretiske delen, men kun en ble godkjent Nordisk dommer. Dette betyr, at vi er status quo i antall. Høsten 2012 fikk vi en Italiensk dommer som i løpet av 2013 ble godkjent Nordisk dommer. I slutten av mars 2014 er det vår tur til å arrangere Nordisk dommerkurs. Dommersituasjonen er vanskelig med tanke på fremtiden. Det henstilles derfor og spesielt til klubber uten dommer, å søke i sine rekker etter egnete og villige kandidater. Per Bønsnæs, Tore Gulli og Gunnar Clifford har oppgaver i Nordisk Roforbund. Tone Pahle er Chair av FISAs Masters Commission. I 2012 hadde Norges Roforbund 20 autoriserte dommere. De autoriserte dommerne fungerte på 11 terminfestede regattaer, Innendørsmesterskapet inkludert. Del III - Side 7

8 I 2013 hadde NR også 20 autoriserte dommere. For å få årets dommerkabal til å gå opp, har en «pensjonert» dommer blitt invitert til å dømme ved to regattaer. Dette har gitt oss en god erfaring i så måte. I 2013 har de autoriserte dommerne fungert på i alt 11 terminfestede regattaer i tillegg til Innendørsmesterskapet. Flere av våre Nordiske dommere har søkt ut i Norden enn tidligere og har fungert på regattaer i Danmark og Sverige. For å få mer erfaring med Coastal rowing, var dommerutvalget ved Grete I Stokke, representert i arrangementet av WRCC i Helsingborg i august De Internasjonale dommerne fungerte i 2012 ved følgende internasjonale regattaer: Per Bønsnæs var dommer under WC i Munchen. Gunnar Clifford dømte VM for Jr og Sen ikke olympiske båter i Plodiv, Bulgaria Tore Gulli var dommer i Masters i Duisburg og var tatt ut til VM i Coastal i Rijeka, Kroatia. Regattaen ble avlyst. Grete I Stokke var dommer i Olympiaden i London. I 2013 var: Per Bønsnæs dommer i U23 VM i Linz, Østerrike Tore Gulli var dommer i WC i Sydney og i Masters i Varese. Tone Pahle er i kraft av Chair for FISA Masters Commission med å arrangere WR Masters Regatta. Utvalget benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid i denne toårs-perioden. I tillegg takker jeg for meg som leder for Dommerutvalget. Grete Isachsen Stokke, Utvalgsleder Del III - Side 8

9 Hans Majestet Kongens Pokal Hans Majestet Kongens Pokal 2012 Hans Majestet Kongens Pokal 2012 gikk til Tale Fiskerstrand Gjørtz (Aalesunds Roklub) og Nils Jakob Skulstad Hoff (Fana Roklubb) i henholdsvis singelsculler kvinner og singelsculler menn. De meget varierende værforholdene under mesterskapet voldte Kongepokalkomiteen hodebry og medførte en noe forsinket seremoni. Tale måtte uvitende stikke av gåre for å rekke et fly. Mens Nils Jakob alene fikk æren å motta Hans Majestet Kongens Pokal fra selveste Idrettspresident Børre Rognlien. Hans Majestet Kongens Pokal 2013 Hans Majestet Kongens Pokal 2013 gikk til Tale Fiskerstrand Gjørtz (Aalesunds Roklub) og Kjetil Borch (Horten Roklubb) i henholdsvis singelsculler kvinner og singelsculler menn. For å markere de flotte VM-resultatene ble det til glede for publikum og roere servert kake mens de ventet på Kongepokal-utdelingen. Komiteen hadde denne gangen en ganske rask og grei jobb, takket være stabile værforhold hele helgen. Jorodd Asphjell fra Idrettsstyret fikk med det gleden av å dele ut Hans Majestet Kongens Pokal til begge vinnerne. Tine Bjonge, for Kongepokalkomiteen Nils Jakob Skulstad Hoff ble overrakt Hans Majestet Kongens Pokal 2012 av selveste Idrettspresident Børre Rognlien. Tale Fiskerstrand Gjørtz verdig og stolt vinner av Hans Majestet Kongens Pokal Del III - Side 9

10 Norgesmestere 2012 og 2013 SENIOR HERRER 2012 SENIOR HERRER 2013 Senior Herrer Singelsculler Fana Roklubb Nils Jakob Skulstad Hoff Senior Herrer Singelsculler Horten Roklubb Kjetil Borch Senior Herrer Singelsculler Lettvekt Bergens Roklub Kristoffer Brun Senior Herrer Singelsculler Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Senior Herrer Dobbeltsculler Horten Roklubb Olaf Tufte Kjetil Borch Senior Herrer Dobbeltsculler Horten Roklubb Kjetil Borch Bjørn-Jostein Singstad Senior Herrer Dobbeltsculler Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Svein Urban Ringstad Senior Herrer Dobbeltsculler Lettvekt Sandefjord Roklubb Markus Christensen Øyvind Lavoll Senior Herrer Toer Ormsund Roklub Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Toer Ormsund Roklub Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Firer Lettvekt Bergens Roklub Tor Hellebø Magnar Blindheim Thomas Elholm Kristoffer Brun Senior Herrer Firer Lettvekt Bergens Roklub Thomas Elholm Svein Urban Ringstad Trond Nymark Christer Elholm Del III - Side 10

11 Senior Herrer Firer Sven Ole Nicolaysen Nerijus Budovas Lars Bunæs Myhrer Markus Daae-Qvale Holmemo Senior Herrer Firer Dag Martin Holten Håkon Eikeland Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Dobbeltfirer Kristiansand Roklubb Truls Albert Joakim B Bøhn Helge Tønnessen Christian Kersten Senior Herrer Dobbeltfirer Ormsund Roklub Frank Robert Blindheim Håkon Eikeland Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud Senior Herrer Åtter Nils-Torolv H. Simonsen Eirik B. Lilledahl Stian Kjennvold Lars B. Mhyrer Sven Ole Nicolaysen Nerijus Budovas Peder L. Myhre Markus D-Q Holmemo Cox: Jo Giæver Suul Senior Herrer Åtter Nils-Torolv Herstad Simonsen Peder Strand Peder L. Myhre Eirik Borstad Lilledahl Njål Stensland Markus Daae-Qvale Holmemo Lars Bunæs Myhrer Sven Ole Nicolaysen Cox: Jo Suul SENIOR DAMER 2012 SENIOR DAMER 2013 Senior Damer Singelsculler Aalesunds Roklub Tale Fiskerstrand Gjørtz Senior Damer Singelsculler Aalesunds Roklub Tale Fiskerstrand Gjørtz Del III - Side 11

12 Senior Damer Singelsculler Lettvekt Bærum Roklubb Hilde Gudem Senior Damer Singelsculler Lettvekt Horten Roklubb Stine Eriksen Hammer Senior Damer Dobbeltsculler Karen Marie Belsby Inger Kavlie Senior Damer Dobbeltsculler Marianne Madsen Marianne Fernholt Nordahl Senior Damer Dobbeltsculler Lettvekt Karen Johnson Anna Moldestad Senior Damer Dobbeltsculler Lettvekt Marika Erlandsen Sara Karoline Hegge Senior Damer Toer Trude Meyer Heidi Veser Senior Damer Toer Anniken Ellingsen Martha Knutzen Helgeland Senior Damer Firer Tryde Meyer Anniken Ellingsen Ingrid Hauge Aasaaren Heidi Veser Senior Damer Firer Cathrine Wilhelmsen Heidi Veeser Ingrid Hauge Aasaaren Martha Knutzen Helgeland Senior Damer Dobbeltfirer Karen Marie Belsby Inger Kavlie Heidi Veser Bibbi Klaassen Senior Damer Dobbeltfirer Inger Kavlie Karen Marie Belsby Kari Andrea Solli Ælveborn Marianne Madsen Del III - Side 12

13 Senior Damer Åtter Andrea S. Älveborn Karen Johnson Rebecca Frazee Inger Kavlie Karen Marie Belsby Christina Kick Nina Mjaaland Bibbi Klaassen Cox: Thea Sørensen Senior Damer Åtter Inger Kavlie Karen Marie Belsby Andrea Adamson Kari Andrea Solli Älveborn Karen Johnson Marit Andreassen Marianne Madsen Marianne Fernholt Nordahl Cox: Aasta Andreassen JUNIOR HERRER 2012 JUNIOR HERRER 2013 Junior Herrer Singelsculler Moss Roklubb Erik Andre Solbakken Junior Herrer Singelsculler Oscar Stabe Helvig Junior Herrer Dobbeltsculler Stavanger Roklub Trygve Bendz Aarrestad Marcus Bentzen Junior Herrer Dobbeltsculler Oscar Stabe Helvig Sten Patrick Een Sture Junior Herrer Dobbeltfirer Moss Roklubb Erik Andre Solbakken Ola Larsson Vemund Kallevik Robin Muñoz Fjeldstad Junior Herrer Dobbeltfirer Oscar Stabe Helvig Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Theodor Astrup Wiik Del III - Side 13

14 Junior Herrer Toer Os Roklubb Erling Øyasæter Amund Bjørnevik Junior Herrer Toer Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Junior Herrer Firer Oscar Helvig Stabe Sten Patrick Een Sture Petter Solberg Svingen Theodor Astrup Wiik Junior Herrer Firer Erik Nese Wetteland Magnus Tønsberg Sten Patrick Een Sture Oscar Stabe Helvig Junior Herrer Åtter Fana Roklubb Ole Henrik Bang Andreasen Petter Bang Andreasen Magnus Bakka Knut Jonas Fevang Johannes Jansen Heggebø Ivar Lyngedal Magnus Lyngdal Adrian Sandal Stragiotti Cox: Eilif S. Jakobsen Junior Herrer Åtter Fana Roklubb Magnus Lyngedal Ivar Lyngedal Tor Håkon Tollefsen Knut Jonas Fevang Sander Coates Adrian Sandal Stragiotti Petter Bang Andreasen Johannes Jansen Heggebø Cox: Kaspar Mathias Coates JUNIOR DAMER 2012 JUNIOR DAMER 2013 Junior Damer Singelsculler Kristiansand Roklubb Hanna Gailis Inntjore Junior Damer Singelsculler Anna Een Sture Del III - Side 14

15 Junior Damer Dobbeltsculler Fana Roklubb Lise Skarstein Jakobsen Benedikte Tollefsen Junior Damer Dobbeltsculler Aalesunds Roklub Jenny Marie Rørvik Thea Helseth Junior Damer Dobbeltfirer Fana Roklubb Lise Skarstein Jakobsen Tuva Gytre Lund Hanna Lundeberg Raanes Benedikte Tollefsen Junior Damer Dobbeltfirer Sara Karoline Hegge Sara Slettemark Juel Anna Een Sture Bente Vagle Junior Damer Åtter Junior Damer Åtter Fana Roklubb Benedikte Tollefsen Elisabeth Astrup Wiik Tuva Gytre Lund Kirsti Bratli Mordt Helene R. Raaheim - Lise Skarstein Jakobsen - Hedvig Lyngedal Bente Vagle Andrea M. Zakariassen Sara Slettemark Juel Hanna L. Raanes Anna Een Sture Mona Husebye Sara Karoline Hegge Cox: Hilde Gaska Cox: Jonas Juel Del III - Side 15

16 Norgescupen 2012 og 2013 Norgescupen 2012 Vinner av Norgescupen 2012 var Fana Roklubb. På andre plass kom Bærum Roklubb og på tredje plass kom. 19 klubber tok poeng. De individuelle vinnerne i Norgescupen var David von Huth (Horten Roklubb) og Jenny Marie Rørvik (Aalesund Roklub). På herresiden var det 130 roere som tok poeng, mens det på damesiden var 66 roere som tok poeng. Norgescupen 2013 Fana Roklubb vant norgescupen 2013, foran Moss Roklubb på andre- og på tredje plass. Det ble ikke beregnet individuelle poeng i Klubbpoengene fordelte seg som følger: Fana Roklubb 157,900 Moss Roklubb 137,250 93,000 75,250 Bærum Roklubb 68,750 Aalesunds Roklub 66,850 Fredriksstad Roklub 54,000 Tønsberg Roklub 54,000 Ormsund Roklub 44,500 Sandefjord Roklubb 28,500 Bergens Roklub 26,250 Stavanger Roklub 26,000 Os Roklubb 20,000 Årungen Ro og kajakklubb 20,000 Horten Roklubb 18,000 Kristiansand Roklubb 11,250 Sarpsborg Roklubb 9,000 Haldens Roklub 6,750 Drammen Roklubb 4,250 Del III - Side 16

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub

21. JULI. Årsmøte / General-forsamling: Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub Nr 1, vinternummer, år 2013 ukjent årgang internt organ for Ormsund Roklub 21. JULI Dag Martin Holten, Frank Robert Blindheim, Hans Gunnar Grepperud og Aleksander Berntsen fikk bronsemedalje i NM. De 2

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer