Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen"

Transkript

1 Nr årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

2 Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og balanse Mitt liv som Inspektør... 9 Tanker i tiden - Logen som eier av STG 28 AS 11 S & E - Opplæringsprogrammet Vi skal ta vare på hverander Intervju med Peder R. Aas Artikkel om en eldre bror Min hobby - Veteranbiler Min hobby - Bier og honning Informasjonsskriv fra styret i STG 28 AS

3 Redaktørens spalte Redaktørens spalte Her kommer et nytt nummer av Fridtjof Nansen Nytt, og jeg håper det vil være av interesse og gi refleksjon. Det er fornyelse av vår artikkelserie Mitt liv som ---. Denne gangen er det Inspektøren som gir oss noen tanker i tiden. Vi har dessuten to meget fyldige artikler om Min hobby, da både Thor Denstad med veteranbiler og Hans Erik Steen med bier og honning har fyldige innlegg. Så her er det bare å melde seg på for dere andre brødre. Undertegnede er som valgt styremedlem i Stortingsgaten 28 AS spesielt interessert i å øke bevisstheten blant våre brødre omkring eierskapet til Odd Fellow bygget. Vi har derfor i styret forfattet et Informasjonsskriv som er sendt alle logene - dvs. de eierlogene i Oslo som formelt utgjør generalforsamlingen i selskapet. Trygve Kierulf er vår representant i SU (Samarbeidsutvalget) og har gjort seg noen private refleksjoner over eierskapet i Stortingsgaten 28 AS. Jeg vil på vegne av styret i Stortingsgaten 28 AS orientere brødrene i vår loge, på et ettermøte senere i vår, nærmere om selskapets status og resultat for 2013 samt planer for fremtiden. Her er det utrolig mange spennende utfordringer og beslutninger som må tas de nærmeste årene. Så er det bare på vegne av redaksjonen å ønske alle lesere en God Påske. Petter A. Knudsen Redaktør Bilder fra innvielse med Eks OM 3

4 Vi gratulerer med to nye brødre Fadder Insp Morten Halvorsen med ny bror Pål Ruud Fadder Alf Maanum med ny bror Besim Mehaj 4

5 Vi gratulerer Eks OM Jarle Dahl med Storlogegrad den

6 Overmesters spalte Om styrkelse og ekspansjon. Kjære bror! Hvorfor er du en Odd Fellow? Det virker kanskje som et dumt spørsmål til deg som leser Fridtjof Nansen Nytt. Har ikke Overmester noe bedre å skrive om enn dette? Tror han at jeg ikke vet hva jeg driver med? Mistenker han meg for ikke å være en god nok logebror? Skal han kontrollere at jeg har de riktige meningene? Skal det nå innføres «kunnskapstester» i logen? For ordens skyld: Det første av de ovennevnte spørsmål velger jeg å la stå ubesvart, de øvrige besvares selvsagt med nei. Spørsmålet er altså ikke stilt for å kontrollere deg eller gjøre deg forlegen. Men det er mitt ønske at du er bevisst på hvorfor du er en Odd Fellow, slik at du kan svare fornuftig på det når noen utenfor Ordenen spør deg. Og da bør det helst være et visst samsvar mellom Ordenens budord, motto og formål og de grunner du oppgir. Uten at du i ro og mak har tenkt gjennom dette og har «øvet deg» på å svare kan du fort bli svar skyldig hvis spørsmålet overrumplende dukker opp. For det dukker opp fra tid til annen, det vet vi alle. Vi treffer på nye mennesker, vi snakker sammen for å lære hverandre litt å kjenne, vi assosierer kanskje fra en sak i nyhetsbildet, på en eller annen måte dukker det opp ord som «fellesskap» eller «Orden», navn som Lions, Rotary, Odd Fellow og Frimurer nevnes, du sier at du er med i Odd Fellow Ordenen, og reaksjonen fra en av de tilstedeværende er: «Ja vel, er du det? Hvorfor det, da?» Du blir kanskje spurt om ikke Lions er «bra nok»? Kanskje du til og med blir spurt om hvorfor du ikke er Frimurer? Er du litt forberedt klarer du sikkert å si noen velvalgte ord om et fellesskap basert på nestekjærlighet, der man forsøker å utvikle seg til et bedre medmenneske, der vi søker å etterleve våre budord, og hvor begrepene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet står sentralt for det liv du ønsker å føre. Har du så truffet på den rette personen, kan du få et nytt spørsmål av typen: «Og hva legger du i ordet vennskap, da? Er det noe spesielt for dere i Odd Fellow?» Som Odd Fellow får du med deg mye om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet gjennom å møte i Logen, både i vanlige arbeidsmøter og ved gradpasseringer. Ikke minst kan vi lære mye av de møtene der Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon presenterer innlegg eller framfører spill. Det at vi stadig gjentar sentrale begreper og gir både velkjente og nye forklaringer, skal være med på å befeste i oss hvorfor vi er Odd Fellows, hvorfor vi ser behovet for å utvikle oss som medmennesker, og hva vi skal gjøre for å bli bedre. Men vi kan også komme opp en situasjon der en av dine bekjente sier noe sånt som: «Jeg vet at du er en Odd Fellow, og jeg har jo skjønt at det er viktig for deg. Men hvorfor spør du meg, hvorfor mener du at jeg skal bli en Odd Fellow? Også der må du på forhånd ha tenkt hva du skal svare, for når spørsmålet kommer, kan du ikke stå og lete etter ordene og famle. Da virker du ikke konsistent, da framstår du i stedet som et passe ubevisst medlem av en helt vanlig forening. Jeg tror det er viktig at vi utfordrer hverandre på å svare på disse spørsmålene: Hvorfor er jeg en Odd Fellow? Hvorfor mener jeg at min venn burde bli en Odd Fellow? For å bevisstgjøre oss dette må vi snakke om det. Vi må diskutere og reflektere, både i logesalen og på ettermøter. Vi må utfordre hverandre så vi får satt de mål vi har for livet i et Odd Fellow-perspektiv. Når vi fra tid til annen blir spurt om terminpassord eller gradpassord er det nettopp for at vi skal tenke og reflektere. Hva betyr det? Hva skal vi minnes på? Hva har det å si for mitt liv? For så i neste omgang å kunne reflektere rundt den sammenheng våre passord står i: Hvilken situasjon stammer de fra? Hva skjedde den gang? Hvilken overføringsverdi ligger i dette? 6

7 Å styrke logen er blant annet å sørge for at vi alle har en økende bevissthet omkring vår Ordens fundament. Å ekspandere vil si å bli flere. Siden alle loger opplever å miste medlemmer, enten det nå er ved at brødre går bort eller at de melder seg ut, er vi avhengig av kontinuerlig «påfyll» av nye medlemmer som finner seg til rette i logen og Ordenen. Derfor må vi alle være på utkikk etter potensielle kandidater. Vi må granske vår omgangskrets og se om det der er mennesker vi mener burde være med i vårt fellesskap. Vi må søke å vekke interessen for Odd Fellow på en slik måte at våre venner forstår at de der møter et verdigrunnlag som gir livet en dypere mening. Og så må vi være forberedt på at det å medvirke til at logen og Ordenen får en ny bror er en prosess som ikke stopper opp etter innvielsen, ei heller etter tildeling av Den Høye Sannhets Grad. Dette er en kontinuerlig prosess for oss alle. I Ordenssammenheng er du alltid på vei, alltid i utvikling. Det er alltid noen som kommer etter deg, og som du må søke å veilede og hjelpe videre. Men det er også alltid noen som er kommet lenger enn deg på et eller flere områder, og som vil hjelpe deg videre. Det å være i prosess, å være på vei, er noe av det som er spennende ved å være en Odd Fellow. Sven Atle Johannesen Overmester 7

8 Sekretærens spalte Sekretæren har mellom mange gjøremål for tiden vist en viss interesse for frammøteprosenten i vår loge. Når jeg ser på tallene som Focus gir, så har vi en jevn stigning fra år 2010 til I 2010 var frammøteprosenten 34,5 % mens vi i 2013 var oppe i 39,8 %. Sammenligner vi de to første månedene i 2014 med tilsvarende periode i 2013 har vi hatt en stigning fra 36,24% til 41,96%. Dette er en gledelig utvikling! GRADSPASSERING: Lars Nordbø ble forfremmet til DEKG Brr. Lasse Andersen, Ketil Lyng og Karl-Johan Bruun-Olsen ble forfremmet til DGVG RUNDE FØDSELSDAGER: Svein Sogge 70 år 26.desember 2013 Arild Andreassen 75 år 15. januar 2014 Svein Jacobsen 70 år 19. januar 2014 Thor Egil Ødegård 85 år 26. januar 2014 Per Henriksen 75 år 5. februar 2014 Ole Christian Backer 80 år 19. februar 2014 Vi gratulerer med vel overstått feiring. PERSONALIA: Nye postadresser: Finn Gunnar Gjerstad har fått følgende nye adresse: 428 Moo 2, T. Khuean Ubonrat Amphoe Ubonrat Khon Kaen THAILAND Rettelser i matrikkelen. Arne Glæserud har fått angitt feil mobiltelefonnr. Korrekt nr. er: Per Erik Johansen har fått feil e-post adresse. Korrekt adresse er : ÅRSSAMMENDRAGET FOR 2013 Fremmøteprosenten var i snitt 39,8% ( 2012, 36,9%). Det møtte i snitt 45 brr. mot 44 brr i brødre har vært til stede en eller flere ganger = 82,3 % 19 brødre har ikke vært til stede 1 bror har ingen fravær ( SAJ) 2 brødre har ett fravær (EN, EA) 2 brødre har to fravær (ET, PAJ) Utmeldte: Jan Hartvig Sørlie Døde: Odd Egil Christensen, Einar Melvin Flatås, Gunnar Andreas Hasle Nye brødre: Ketil Lyng, Lasse Andersen, Karl-Johan Bruun- Olsen, Alf Paus, Asbjørn Kåre Semb, Morten Gunnar Thorsholt Overgang til andre loger: Per Roy Winge Brødre fra loge nr. 20 Fridtjof Nansen i leir nr.12 Akershus: Tirsdag 4. februar 2014 ble bror av vår loge Arne Præsthus tatt opp i leiren. Pr er det 114 brødre i logen og fremmøteprosenten så langt i år er 41,96 %. Per Arne Johansen Sekretær 8

9 Dagens dikt Som en liten hyllest til våre tre brødre som fikk DGVG den 20. februar har jeg funnet frem to enkle dikt om vennskap som jo kan være til litt ettertanke for oss alle. Petter A. Knudsen Vennskap I (Kolbein Falkeid) Det er langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjentskaper Og mye snakk. Venner ligger som små lysende stuer Langt borte i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem. Vennskap II (Ukjent dikter) Vennskap er som et lite frø. Hvis det ikke pleies vil det visne og dø. Vennskap trenger varme, hvis det skal gro. Det vokser i fred, gjensidig tillit og tro. Først kommer små spirer, vær varsom gi akt. De har så lett for å knekkes ved misbruk og makt. Harde ord, kan knuse så lett, Vennskap må pleies med omhu og vett. Så kommer blader, de vokser litt etter litt. Vann godt, med kjærlighet fra hjertet ditt. Gjødsle med forståelse og milde ord. Da vil vennskapet vokse seg sterkt og stor. Samhold og omsorg, en veldig sterk makt. En kamp der du ensom ville ha tapt, Men med venner du vinner en seir så stor. Smerten den lindres med venners ord. Men skal du få venner, må du selv være en venn, Du må elske for å bli elsket igjen. Du må forstå at venner de vinnes med varme ord. For ingen vennskap kan vokse der kuldens ego bor. 9

10 Loge nr. 20 Fridtjof Nansens regnskapstall for 2013 Som tidligere meddelt gis det av Storlogen ikke anledning til å formidle offentlig det fulle regnskap for en loge. Fungerende Skattmester (Skm) vil i år gjengi noen hovedtall for våre aktiviteter gjennom året Hans Nilsen Skm Medlemsantallet Pr medlemmer. Vi har fått 6 nye medlemmer. 1 bror gikk over fra vår loge til en annen loge, 1 bror er utmeldt og vi har mistet 3 brødre. Dvs. at vi stod med 114 medlemmer pr Logens fond Totale inntekter for fondene var kr ,- og totale utgifter var kr ,- Fondet for sosialt utadrettet virksomhet Gjennom 2013 er det bevilget kr ,- til Lønn som fortjent (Kirkens Bymisjon ) og kr ,- til Slumsøstrene, samt kr ,- til Filippinene gjennom Odd Fellow Ordenens landssakskonto. Til Hudøy-aktiviteten ble det bevilget kr ,- og til Sirius kr 2 000,- Pr står det kr ,- på dette fondet. Broderfondet Det ble kostnadsført kr ,- under Broderfondet i 2013 og ved årets slutt står det kr ,- på fondet Etterlatte-fondet Det ble brukt kr 6 443,- til tiltak gjennom året og det står kr ,- pr Øvrige fond Dette omfatter Thinn/Oppedal/Berboms fond, Transportfondet, Moldegaardfondet samt Privatnevndens fond (opprettet ifb. med at regnskapet for Privatnevnden føres av Skm) Totalt står det kr ,- pr Driften av logens eksklusive fond Totale driftsinntekter var kr ,- og driftsutgifter kr ,-. Logen har i tillegg finansinntekter på vår sparekonto i Nordea og utbytte fra eierandel i STG.28. Dette gir for året 2013 at fondene økes med kr ,- og dette gir et driftsresultat på kr ,-. 10

11 Mitt liv som Inspektør Ja da jeg ble forespurt av Eks Skattmester Petter A. Knudsen, om å fortelle om mitt logeliv, sa jeg selvfølgelig ja. Det begynte høsten 1987, jeg ble innviet 17. november dette år. Min fadder er Bjørn Børre Børresen og han har vært en god støtte og en god inspirator gjennom disse årene, og flere med ham. Jeg må også fortelle, man ble innviet den ene uken og uken etter var man i Privatnevnden. Dette så jeg som en positivt ting, for da kunne man faktisk bli bedre kjent med brødrene. Jeg var noen perioder i Privatnevnden, under ledelse av Stein Folke Thoresen. Han var en meget god læremester for oss yngre brødre om hvordan vi skulle te oss i Privatnevden. Jeg har også vært Undermesters venstre assistent, men jeg har også hatt en periode hvor jeg var borte fra Logen, grunnet familie og jobb. Så har jeg vært CM venstre assistent en periode, men summa summarum har Logen betydd meget for meg gjennom disse årene. Jeg har også rukket å bli 25 års veteran, som gleder meg veldig. Så får jeg en telefon fra vår den gang påtroppende Overmester Sven Atle Johannesen om jeg kunne tenke meg å ta embedet som Inspektør, som jeg selvfølgelig svarte ja til. Inspektørjobben har alltid fascinert meg. Denne jobben trives jeg veldig godt i. Selvfølgelig har det vært noen feilskjær, men det er vel alltid noe som følger med i en ny jobb. Men det har bare vært gode tilbakemeldinger. Oppfordringen til nye og yngre brødre, ta den utfordringen hvis dere blir spurt om å ta en jobb eller andre ting, si aldri nei. Da vil jeg avslutte dette innlegget med å si, Logen har gitt meg mye og mange nye venner. Morten Halvorsen Inspektør 11

12 Tanker i tiden Logen som eier av Stortingsgaten 28 Undertegnede sitter som en av logens to representanter i "Samarbeidsutvalget (SU) for logene og leirene tilhørende Stg28 i Oslo". Det har gitt meg inspirasjon til å tenke litt gjennom hva det at logene eier bygningen kan bety for oss. Jeg understreker at dette kun er løse tanker uten konklusjoner og at de helt står for min egen regning. I tidligere utgaver av FNN har vi kunnet lese om hvordan vårt bygg Stortingsgaten 28 (Stg28) ble til og om hvordan logene ble eiere av gården gjennom A/S Stortingsgaten 28 (A/Set). Vi bør være våre forgangne brødre evig takknemlig for at de sørget for dette. A/Set har bl.a. som formål å skaffe tjenlige lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo samt å drive utleie til beste for samme. Eller sagt på min måte: A/Set skal dekke logenes (inkludert leirenes) behov for lokaler. For å skaffe midler til dette skal A/Set sørge for forretningsmessig utleie av de deler av bygget ordenen selv ikke benytter. Det er bare logene i Oslo som er aksjonærer. Hverken leirene som sogner til bygget eller Storlogen er eiere. I mine øyne er dette en eiersituasjon vi må sørge for å beholde. For det er logenes aktiviteter som er det fundamentale i vår Orden. Uten at logene driver godt vil de øvrige enheter i ordenen miste sin berettigelse. God drift er avhengig av mange ting, ikke minst av at lokalene både er hensiktsmessige i sin utforming, pent vedlikeholdt og har skikkelig teknisk utstyr (som virker!). Her har A/Set en hovedoppgave. Slik jeg oppfatter det, er resultatet av A/Sets drift vesentlig forbedret i den senere tid. Vi nyter allerede godt av det. Garderoben er blitt gratis, kostnadene inngår nå i husleien alle loger betaler. Intendanten er ansatt i A/Set og kjøkkenet får dekket noen kostnader som kommer oss alle til gode. Husleien vi betaler dekkes av det utbyttet logene får som eiere av A/Set. Dette er et nullsumspill som gjør at vi som medlemmer slipper å betale hver for oss. Og bedre skal det bli etter som jeg hører. Det bør gi grunnlag for videre subsidiering av vår virksomhet for derigjennom bl.a. å stimulere til større oppmøte på logemøtene. Dekking og avdekking av bordene kan med fordel legges inn i husleien for å avlaste Privatnevnden. Skulle driften av A/S et bli enda bedre, kan både leirene, Storlogen og andre ordensenheter tilgodeses. Om ikke det er nok, er det uendelige muligheter til å bli kvitt overskudd i alle de humanitære behov rundt oss, både innenlands og langt avgårde. A/Sets vedtekter inneholder at endringer av disse alltid skal godkjennes av Stor Sire i henhold til paragraf 7 i Lov for Loger. For alt som har med ordenslokalene å gjøre eller dreier seg om logenes indre liv, er dette helt greit. Men at Stor Sire generelt skal ha det siste ordet også når det gjelder A/Sets forretningsmessige paragrafer som ikke angår logedriften, er for meg litt pussig. Det burde være forbeholdt eierne alene. Stg28 har en unik beliggenhet i Oslo. Det er lett å komme seg dit med gode offentlige kommunikasjoner fra hvor som helst, ikke bare fra Oslo by, men fra hele regionen rundt hovedstaden. Og for langveisfarende som måtte ønske å besøke oss er det lett å finne oss. Å tenke på å selge bygget for så å bygge nye lokaler (som sikkert kan bli teknisk bedre enn dagens) er derfor svært betenkelig i mine øyne. Nye lokaler som vil være like lett tilgjengelig er det sannsynligvis meget vanskelig å finne til en akseptabel pris. Jeg sitter som nevnt i SU for vår loge. SUs oppgave er bl.a. å være et organ der saker av felles interesse for alle som sogner til Stg28 som leietagere av ordenslokalene, kan tas opp. 12

13 I dette ligger også ansvaret for Huskomiteens og intendantens instrukser. SU er således et organ som har innflytelse på driften av Stg28. Det samme har Huskomiteen som er den mer aktive part hva gjelder ordenslokalene. A/Set har dessuten et styre og en generalforsamling slik alle A/Ser skal ha. I den senere tid har det i tillegg til generalforsamlingen vært avholdt eiermøter i regi av A/Set, hvilket jeg isolert sett synes er fornuftig. Forvaltning og drift av Stg28 er en viktig jobb og må skje på formelt korrekt måte. Når det i tillegg til ovenstående også er møter på både Storlogeog OM-nivå som selvsagt av og til drøfter saker med konsekvenser for A/Set, kan det kanskje spørres om styringsstruktur og ansvarsfordeling er riktig og hensiktsmessig lagt opp. Kanskje noen bør se på dette i en totalsammenheng? Trygve Kierulf Samarbeidsutvalget 13

14 Styrkelse og ekspansjon (S&E) S&E har siden høsten 2011 hatt et hovedsatsingsområde på nye brødre for å få dem til å trives i Logen. Det har vi gjort i flere trinn, ett av disse har vært utviklingsprogrammet som har blitt meget populært. Utviklingsprogrammet utføres nå på en ny måte og i meget hyggelige rammer gjennom dialoger og erfaringsutveksling. De nye brødrene som er i utviklingsprogrammet blir invitert med faddere til en hyggelig kveld i en uformell omgivelse. Det hele starter med en god fiskemiddag for at man skal være åndelig sprek etter middagen. God mat setter alltid en god stemning på disse møtene. Det er viktig å få fadderne mer med i utviklingen og forhåpentligvis blir fadderne revitalisert i denne prosessen. Poenget med de nye samtalene i gradene er ikke å gi fasitsvar, men å sette i gang en tankeprosess. Vi ser at det er en utvikling fra møte til møte, og flere av deltagerne får et bredere perspektiv i denne prosessen. Brødrene kan reflektere over sine standpunkter og få mange verdifulle vinklinger og tilbakemeldinger i denne utviklingen. Det å kunne reflektere og utvikle seg ved at alle deler sine erfaringer og refleksjoner gjør at det blir en positiv utvikling for den enkelte, men logen vil også få glede av dette. Forutsetningene for at disse møtene lykkes er at det er så trygge rammer at brødrene tør å ytre sine erfaringer og meninger. Det er derfor meget viktig at vi har en romslig møteleder og at det er høyt under taket. Det er tillat å stille kritiske spørsmål om logen og få tilbakemeldinger på hvorfor det er som det er i logen. Vi bruker ikke pekefinger på disse møtene, noe som gjør at mange blir overrasket over formen. Dette har resultert i at S&E har blitt meget godt kjent med våre nye brødre meget raskt, og deltakerne har også blitt godt kjent med hverandre på ganske kort tid. Vi synes vi har lykkes med denne delen og vil fortsette denne modellen fremover. S&E informerer om andre logearrangementer og oppfordrer våre nye brødre til å delta på disse. Hudøy 2013 merket dette på sitt oppmøte, da hadde vi et utviklingsprogram-møte i mai hvor vi snakket med entusiasme om Hudøy. Et annet satsingsområde har vært å få med nyere brødre og vi har også fått med noen eldre brødre som ikke har vært mye med på spill i logesalen. Det har vi gjort og vil fortsette med. Vi ser at de nye brødrene setter pris på dette og man får en større tilhørighet når man får lov å være med. En av grunnene til at alle som blir spurt sier ja til å være med er at vi ikke setter så store krav til aktørene i disse spillene. Det er tillat å bruke manus og vi ønsker at alle skal kunne delta i spillene og få prøve seg uten at fallhøyden er for stor. Høsten 2013 spilte vi 2 spill, et nyskrevet om troskapsgraden og et eldre spill om å vise hensyn rundt Privatnevnden. De fleste aktørene var nye brødre og brødre som ikke er så synlige for tiden. Begge spillene ble flott fremført selv om det ikke er noe krav om å kunne alle tekstene utenat. S&E ønsker å være så inkluderende som mulig og det har hittil fungert bra så langt vi kan se. S&E ønsket også en mer lettfattet informasjon om logen som skal deles ut til potensielle medlemmer og våre nye brødre. Denne ideen har blitt realisert og vi har fått 2 nye foldere som vi håper vil bli aktivt brukt. Den ene er en folder som skal være til potensielle brødre, den andre til nye brødre. Dette håper vi vil være til hjelp og kanskje også gjøre det lettere å vekke interessen hos potensielle faddere og nye medlemmer. Den andre brosjyren, til nye brødre, er ment å gi praktisk informasjon som gjør at det blir lettere å finne seg til rette i loge Fridtjof Nansen. S&E kan med glede se at alle de nye brødrene som har blitt tatt opp i logen de siste 2 årene møter jevnlig i logen og ser ut til å trives. Dette tror vi skyldes blant annet den satsingen som er gjort de siste årene og vi tror at dette er en riktig vei å gå for å kunne ta vare på våre nye 14

15 medlemmer. Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter i vår loge. S&E vil fortsatt satse på disse områdene og planlegger nye tiltak som vil være med på å styrke logen ytterligere, men det kommer vi tilbake til på høsten 2014 hvor vi ønsker å lage en fordypning på et av våre møter. Vi får håpe at logen også i fremtiden ser nytten av å satse på nye brødre på denne måten og at dette er kommet for å bli. Jeg vil med dette takke på vegne av medlemmene i S&E, og ønske en fruktbar periode med tanke på ekspansjon i dette året. Torbjørn Jensen S&E 15

16 Mine brødre. Jeg har noen tanker som jeg ønsker å dele med dere. Vi skal ta vare på hverandre. Det var en hendelse for en tid siden, i en annen sammenheng som fikk meg til å nedtegne disse tanker. Noe til ettertanke for oss alle. Da jeg var ung var det godt å bli en Odd Fellow. Det var eldre brødre som tok vare på meg. Lærte meg opp og støttet meg. Som ung og usikker møtte jeg hjelpsomhet, forståelse og hjertevarme. Tiden går, og lever vi lenge nok, så blir vi gamle. Det er naturlig. Det er naturlig å bli gammel. Og nå må du yngre bror støtte meg. Kanskje jeg ikke husker så godt lengre det er også naturlig. Jeg hører ikke så godt hva du sier det er naturlig. Navnet ditt, det har jeg glemt det er naturlig. En dag husker jeg kanskje ikke helt hvem du er. Jeg forteller de samme tingene mange ganger. Jeg spør deg flere ganger kjenner vi hverandre? Jeg er blitt gammel, men har livets erfaring. Jeg vil ikke bli sett på som en gammel tullebukk. Nå må du ta vare på meg ha overbærenhet med meg. Vis meg respekt og aktelse. Du må tenke på hvem jeg har vært som medmenneske. Jeg liker ikke at det sies bak ryggen min at jeg er blitt tullete. Det er bare så naturlig jeg er blitt gammel. Kjære brødre, vi skal ta vare på hverandre. Når vi er unge og usikre og når vi blir eldre, ja til og med gammel. Vi skal vise hverandre respekt og aktelse. Det var en hendelse overfor en eldre, som fikk meg til å tenke at det er sannelig ikke så lett å bli gammel. Jeg er ikke der ennå, men det kommer Per Bredo Østby 16

17 Intervju med Peter R. Aas Jeg (Anders Eggum) var på jordomreise med familien, hvor første stopp er langt ute på landet i Thailand. Før vi reiste, avtalte vi å møte Peter, bror i vår loge og min gudfar. Forleden dag kjørte Peter i 7 timer fra Pattaya i sørøst til Chaiyaphum i nord slik at vi kunne tilbringe en dag sammen. Peter var positiv til å gi et intervju til FNN: Jeg ble innviet i logen samtidig med en som har samme etternavn som meg. Jeg var imidlertid ikke aktiv i så mange år, for jeg reiste til utlandet for å jobbe. Først til Saudi-Arabia etter at jeg ble medlem, og siden Qatar, Oman og De Forente Arabiske Emirater. Jeg mottok Det Gode Vennskaps grad in absentia. Nå har jeg til slutt havnet i Thailand, men ikke i jobbsammenheng. Jeg kom hit etter at jeg var ferdig i Emiratene. Etter det har jeg bare hatt sporadiske småjobber i Saudi-Arabia og Emiratene. Siden har jeg oppholdt meg i Thailand. Jeg giftet meg i 2005 med Banjong, hvis familie bor i Loei-provinsen, i landsbyen Na Dok Mai. Vi har et barn på 6 år. Logen har faktisk betydd - og betyr - mye for meg. Jeg har kontakt med logen gjennom Erlings mange og hyggelige brev, i tillegg til onsdagsmailene, som jeg også setter stor pris på. Jeg føler at jeg fortsatt har en link til Norge og at brorskapet jeg har der er veldig sterkt. Selv om man har reist ut eller er fraværende, så er man ikke glemt. Selvfølgelig har jeg også jevnlig kontakt med Thor, som er min fadder. Erling Nystuen og en annen bror, som fant meg verdig. Selvfølgelig tok jeg med en hilsen fra logen, og spesielt fra Thor og Tore, til Peter, og jeg lærte jeg at det er flere i Fridtjof Nansen som har en historie fra Teleplan: Jeg begynte hos Teleplan i 1991 og har utenlandsoppdrag siden Da jeg var på jobbintervju hos Teleplan, noen år før jeg ble tatt opp i vår loge, var det Per Bredo Østby som intervjuet meg - ikke èn gang, men tre. Jeg tror han er den mest profesjonelle intervjuer jeg noen gang har vært utsatt for. Ved førstegangsintervjuet trodde jeg imidlertid han var gal. Han sa at CV'en min ikke var god nok, fordi jeg ikke hadde skrevet alt. Nordmenn skriver nemlig kun opp det de er sikre på at de kan, men ikke om alt de kan litt om, men ikke tør vedstå seg. Etter det dyptgående andregangsintervjuet konkluderte han med at jeg hadde hull i hullene. Meningen med det måtte jeg selv finne ut av. Han viste seg å være en luring, for han fikk vite akkurat det han ville vite om sine intervjuobjekter ved å være lun og hyggelig. Jeg husker godt han sa at jeg måtte være klar over at Teleplan ikke er et vanlig drittfirma! Anders Eggum Huai Mak Daeng i Thailand Jeg har vært medlem av vår loge siden Min fadder Thor O. Fagerli og jeg er meget gode venner. Han tar vare på mine interesser i Norge. Sist gang jeg var i Norge var i januar 2000 og da bodde jeg hos ham. Thor inviterte meg til å bli medlem i ordenen, og han ble min fadder etter at jeg hadde vært gjennom en intervjurunde med 17

18 Informasjon om en eldre bror v/ Trygve Johansen I FNN nr hadde jeg et innlegg om vår avdøde bror Frank Marlow Christensen og hans kunstverk «Pløsebøy» som står utenfor bygningen der han hadde sitt verksted. Artikkelen ble innledet med ordene «Vår brødre har drevet med så mangt». Det viser deg at bror Frank ikke er den eneste som har drevet allsidig virksomhet. I forbindelse med en gjennomgang av vår medlemsprotokoll fattet jeg interesse for medlem nr. 44, Niels Ødegaard innviet Etter en passiv periode fra 1945 ble han igjen aktiv i 1946 for så å melde overgang til Loge Voluntas på Gjøvik i Jeg «googlet» bror Niels og fant følgende på Wikipedia: Niels Ødegaard (født 25. september 1892 på Gjøvik, død samme sted 30. mai 1976) er Gjøviks lengstsittende ordfører. Ødegaard hadde dette vervet fra 1923 til 1941 og fra 1945 til Med sine 41 år i ordførerstolen kan Ødegaard også ha både norsk og nordisk rekord. Ødegaard representerte hele tida Arbeiderpartiet. I perioden var han arkitekten bak en støttepolitikk som skulle hjelpe industribedriftene i byen. Etter ordføreren fikk politikken navnet ødegaardismen. Niels Ødegaard satt også på Stortinget for Oppland i perioden Ødegaard var lærerutdanna, i likhet med flere av sine forgjengere i ordførerstolen. Han tok eksamen ved Elverum lærerskole i Ødegaard jobba i skolen fra 1913 til Fra 1916 arbeidde han samtidig som journalist, i Arbeiderparti-avisa Ny Dag, som etter partisplittelsen i 1923 ble organ for NKP. I perioden 1919 til 1924 var han bladets redaktør. Fra 1926 til 1940 hadde Ødegaard samme stilling i Oppland Arbeiderblad, ei mer moderat, sosialdemokratisk avis. Byttet av avis gjenspeilte Ødegaards politiske utvikling. Våren 1940 ble han ansatt som disponent ved treforedlingsbedriften Hunton, og Ap-ordføreren skulle kombinere sitt politiske verv med denne sjefstillinga i næringslivet helt til ble Ødegaard utnevnt til Gjøviks første og hittil eneste æresborger, og i 2003 vedtok kommunen at Industrigata skulle omdøpes til Niels Ødegaards gate. En meget allsidig bror. Trygve Johansen 18

19 Min Hobby som pensjonist v/ Thor Denstad På utallige oppfordringer fra en optimistisk redaktør har jeg nå tatt pennen fatt for å berette om hva jeg driver med som pensjonist. Det som opptar meg og det de fleste forbinder meg med er mitt forhold til biler, og da helst veteranbiler. Den interessen har jeg hatt fra jeg var liten gutt da jeg gikk i Trondheims gater sammen med min mor og kunne fortelle henne hva de forskjellige bilene het. Sent på 60-tallet kjøpte en av våre naboer seg en Mercedes 170 S. Det syntes jeg var en utrolig pen bil så jeg bestemte meg for at en gang i tiden skulle jeg kjøpe en slik og restaurere den. Etter mang år og enda flere biler klarte jeg å overtale en venn av meg til å selge bilen sin til meg. Han hadde hatt en slik bil i 20 år og det var den modellen jeg var ute etter. Høsten 1989 kom da vidunderet med toget fra Oslo til Bodø. Det var ikke noe vakkert syn, men det var da et brukbart objekt. Bilen ble deretter demontert ned til minste detalj og restaureringen var i gang. For å gjøre en lang historie kort, var bilen ferdig lakkert og klar til bruk lille julaften I 1998 flyttet vi til Bærum og her er det et helt annet veteranbilmiljø enn i Bodø, så interessen ble ikke mindre. Etter min inntreden i Mercedes-Benz Klubben fikk jeg stadig øynene opp for hva som fantes av fine veteranbiler i miljøet der. I forbindelse med et sommermøte i Logen hjemme hos Einar Åstorp oppdaget vi at det stod en Mercedes 190 SL i carporten som var eid av hans kone. Denne vakte stor oppsikt samtidig som at jeg stilte med min MB 170S. Et par år senere fikk jeg da tilbud om å kjøpe denne bilen da hun ikke lenger klarte å kjøre den av medisinske årsaker. Hun ville at bilen skulle få et godt hjem og at den skulle bli tatt vare på. Jeg fortalte min kone om tilbudet, og hun var ikke snauere enn at hun ga meg bilen i gave. Slik gikk det til at jeg ble den lykkelige eier av 2 veteranbiler. Gjennom mitt medlemskap i Norsk Veteranvognklubb fikk jeg også stor interesse for riktig gamle biler, og det medførte at jeg anskaffet meg en åpen Chevrolet. En perle av en bil som ble innkjøpt ny av Lillehammer Turisthotell i mai Da dette er en bil til spesielle anledninger, er den ikke blitt så mye kjørt, bare et par turer i løpet av sommeren. Når man er aktiv i en klubb som av og til stiller opp på messer og tilstelninger og må ta med seg mye utstyr, er det kjekt å ha en varebil. Dette problemet ble løst ved at jeg sammen med en kamerat kjøpte en ambulanse fra Rygge flystasjon, som var ombygd til varebil. Med km på telleren fra 1971 mente vi at den kunne gå langt ennå. En kamerat av meg restaurerte en meget sjelden utgave av MB 170S, en toseters cabriolet fra Dette var den peneste bilen min kone kunne forestille seg. Min venn døde i 2007 og bilen havnet i Bergen. I sommer skulle vi arrangere en utstilling av biler, og ved en tilfeldighet fikk vi låne en maken bil som min venn hadde. Det er bare to slike biler i Norge. Da vi skulle levere den tilbake, spurte jeg vedkommende om han ikke ville selge den. Etter nøye vurdering kom han til det at det kunne la seg gjøre. Han hadde ikke tid til å bruke den. Da fikk jeg kjøpe den mot at Chevroleten skulle selges da jeg hadde nok biler. Den er fortsatt til salgs. 19

20 For å gjøre samlingen helt komplett kjøpte jeg for et år siden en Vespa scooter som skal restaureres. Jeg hadde nemlig en slik på 1960-tallet og nostalgien tok derfor overhånd da denne ble annonsert til salgs. Så nå sitter jeg med biler til hver anledning i tillegg til våre to bruksbiler. Da er det meget behagelig å ha tilgang til lokaler hvor man kan lagre og mekke på bilene slik at de alltid er i orden og kan benyttes. Jeg har ved flere anledninger kjørt brudepar, og hver sommer kjører vi lange turer til forskjellige treff og arrangementer. For å nevne noen av turene så kjørte vi i 2012 en tur i Alpene, gjennom Sveits, Italia, Østerrike, Tyskland og Danmark, en tur på over 220 mil. Vi har kjørt flere turer på Vestlandet, til Trøndelag, Nord-Norge og Sørlandet, og vi møter hele tiden beundring fra de vi møter på disse turene. Som dere skjønner har jeg nok å henge fingrene i som pensjonist, spesielt om sommeren da alt bør være i orden. Dersom dere møter en veteranbil på veien, kan det godt tenkes at det er meg for jeg bruker mine biler hele sommeren. MB 170S A cabriolet 1951 Chevrolet

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010 De Tre Kjedeledd 4/10 88. årgang Foto:Trond Hattrem Ordensbygningen I LEVANGER side 6 Intervju med Eks HP Lasse Hegge side 4 Storembedsmanns - møtet 2010 side 20 Kunnskapsløftet er igang! side 37 DE TRE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer