Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen"

Transkript

1 Nr årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

2 Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og balanse Mitt liv som Inspektør... 9 Tanker i tiden - Logen som eier av STG 28 AS 11 S & E - Opplæringsprogrammet Vi skal ta vare på hverander Intervju med Peder R. Aas Artikkel om en eldre bror Min hobby - Veteranbiler Min hobby - Bier og honning Informasjonsskriv fra styret i STG 28 AS

3 Redaktørens spalte Redaktørens spalte Her kommer et nytt nummer av Fridtjof Nansen Nytt, og jeg håper det vil være av interesse og gi refleksjon. Det er fornyelse av vår artikkelserie Mitt liv som ---. Denne gangen er det Inspektøren som gir oss noen tanker i tiden. Vi har dessuten to meget fyldige artikler om Min hobby, da både Thor Denstad med veteranbiler og Hans Erik Steen med bier og honning har fyldige innlegg. Så her er det bare å melde seg på for dere andre brødre. Undertegnede er som valgt styremedlem i Stortingsgaten 28 AS spesielt interessert i å øke bevisstheten blant våre brødre omkring eierskapet til Odd Fellow bygget. Vi har derfor i styret forfattet et Informasjonsskriv som er sendt alle logene - dvs. de eierlogene i Oslo som formelt utgjør generalforsamlingen i selskapet. Trygve Kierulf er vår representant i SU (Samarbeidsutvalget) og har gjort seg noen private refleksjoner over eierskapet i Stortingsgaten 28 AS. Jeg vil på vegne av styret i Stortingsgaten 28 AS orientere brødrene i vår loge, på et ettermøte senere i vår, nærmere om selskapets status og resultat for 2013 samt planer for fremtiden. Her er det utrolig mange spennende utfordringer og beslutninger som må tas de nærmeste årene. Så er det bare på vegne av redaksjonen å ønske alle lesere en God Påske. Petter A. Knudsen Redaktør Bilder fra innvielse med Eks OM 3

4 Vi gratulerer med to nye brødre Fadder Insp Morten Halvorsen med ny bror Pål Ruud Fadder Alf Maanum med ny bror Besim Mehaj 4

5 Vi gratulerer Eks OM Jarle Dahl med Storlogegrad den

6 Overmesters spalte Om styrkelse og ekspansjon. Kjære bror! Hvorfor er du en Odd Fellow? Det virker kanskje som et dumt spørsmål til deg som leser Fridtjof Nansen Nytt. Har ikke Overmester noe bedre å skrive om enn dette? Tror han at jeg ikke vet hva jeg driver med? Mistenker han meg for ikke å være en god nok logebror? Skal han kontrollere at jeg har de riktige meningene? Skal det nå innføres «kunnskapstester» i logen? For ordens skyld: Det første av de ovennevnte spørsmål velger jeg å la stå ubesvart, de øvrige besvares selvsagt med nei. Spørsmålet er altså ikke stilt for å kontrollere deg eller gjøre deg forlegen. Men det er mitt ønske at du er bevisst på hvorfor du er en Odd Fellow, slik at du kan svare fornuftig på det når noen utenfor Ordenen spør deg. Og da bør det helst være et visst samsvar mellom Ordenens budord, motto og formål og de grunner du oppgir. Uten at du i ro og mak har tenkt gjennom dette og har «øvet deg» på å svare kan du fort bli svar skyldig hvis spørsmålet overrumplende dukker opp. For det dukker opp fra tid til annen, det vet vi alle. Vi treffer på nye mennesker, vi snakker sammen for å lære hverandre litt å kjenne, vi assosierer kanskje fra en sak i nyhetsbildet, på en eller annen måte dukker det opp ord som «fellesskap» eller «Orden», navn som Lions, Rotary, Odd Fellow og Frimurer nevnes, du sier at du er med i Odd Fellow Ordenen, og reaksjonen fra en av de tilstedeværende er: «Ja vel, er du det? Hvorfor det, da?» Du blir kanskje spurt om ikke Lions er «bra nok»? Kanskje du til og med blir spurt om hvorfor du ikke er Frimurer? Er du litt forberedt klarer du sikkert å si noen velvalgte ord om et fellesskap basert på nestekjærlighet, der man forsøker å utvikle seg til et bedre medmenneske, der vi søker å etterleve våre budord, og hvor begrepene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet står sentralt for det liv du ønsker å føre. Har du så truffet på den rette personen, kan du få et nytt spørsmål av typen: «Og hva legger du i ordet vennskap, da? Er det noe spesielt for dere i Odd Fellow?» Som Odd Fellow får du med deg mye om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet gjennom å møte i Logen, både i vanlige arbeidsmøter og ved gradpasseringer. Ikke minst kan vi lære mye av de møtene der Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon presenterer innlegg eller framfører spill. Det at vi stadig gjentar sentrale begreper og gir både velkjente og nye forklaringer, skal være med på å befeste i oss hvorfor vi er Odd Fellows, hvorfor vi ser behovet for å utvikle oss som medmennesker, og hva vi skal gjøre for å bli bedre. Men vi kan også komme opp en situasjon der en av dine bekjente sier noe sånt som: «Jeg vet at du er en Odd Fellow, og jeg har jo skjønt at det er viktig for deg. Men hvorfor spør du meg, hvorfor mener du at jeg skal bli en Odd Fellow? Også der må du på forhånd ha tenkt hva du skal svare, for når spørsmålet kommer, kan du ikke stå og lete etter ordene og famle. Da virker du ikke konsistent, da framstår du i stedet som et passe ubevisst medlem av en helt vanlig forening. Jeg tror det er viktig at vi utfordrer hverandre på å svare på disse spørsmålene: Hvorfor er jeg en Odd Fellow? Hvorfor mener jeg at min venn burde bli en Odd Fellow? For å bevisstgjøre oss dette må vi snakke om det. Vi må diskutere og reflektere, både i logesalen og på ettermøter. Vi må utfordre hverandre så vi får satt de mål vi har for livet i et Odd Fellow-perspektiv. Når vi fra tid til annen blir spurt om terminpassord eller gradpassord er det nettopp for at vi skal tenke og reflektere. Hva betyr det? Hva skal vi minnes på? Hva har det å si for mitt liv? For så i neste omgang å kunne reflektere rundt den sammenheng våre passord står i: Hvilken situasjon stammer de fra? Hva skjedde den gang? Hvilken overføringsverdi ligger i dette? 6

7 Å styrke logen er blant annet å sørge for at vi alle har en økende bevissthet omkring vår Ordens fundament. Å ekspandere vil si å bli flere. Siden alle loger opplever å miste medlemmer, enten det nå er ved at brødre går bort eller at de melder seg ut, er vi avhengig av kontinuerlig «påfyll» av nye medlemmer som finner seg til rette i logen og Ordenen. Derfor må vi alle være på utkikk etter potensielle kandidater. Vi må granske vår omgangskrets og se om det der er mennesker vi mener burde være med i vårt fellesskap. Vi må søke å vekke interessen for Odd Fellow på en slik måte at våre venner forstår at de der møter et verdigrunnlag som gir livet en dypere mening. Og så må vi være forberedt på at det å medvirke til at logen og Ordenen får en ny bror er en prosess som ikke stopper opp etter innvielsen, ei heller etter tildeling av Den Høye Sannhets Grad. Dette er en kontinuerlig prosess for oss alle. I Ordenssammenheng er du alltid på vei, alltid i utvikling. Det er alltid noen som kommer etter deg, og som du må søke å veilede og hjelpe videre. Men det er også alltid noen som er kommet lenger enn deg på et eller flere områder, og som vil hjelpe deg videre. Det å være i prosess, å være på vei, er noe av det som er spennende ved å være en Odd Fellow. Sven Atle Johannesen Overmester 7

8 Sekretærens spalte Sekretæren har mellom mange gjøremål for tiden vist en viss interesse for frammøteprosenten i vår loge. Når jeg ser på tallene som Focus gir, så har vi en jevn stigning fra år 2010 til I 2010 var frammøteprosenten 34,5 % mens vi i 2013 var oppe i 39,8 %. Sammenligner vi de to første månedene i 2014 med tilsvarende periode i 2013 har vi hatt en stigning fra 36,24% til 41,96%. Dette er en gledelig utvikling! GRADSPASSERING: Lars Nordbø ble forfremmet til DEKG Brr. Lasse Andersen, Ketil Lyng og Karl-Johan Bruun-Olsen ble forfremmet til DGVG RUNDE FØDSELSDAGER: Svein Sogge 70 år 26.desember 2013 Arild Andreassen 75 år 15. januar 2014 Svein Jacobsen 70 år 19. januar 2014 Thor Egil Ødegård 85 år 26. januar 2014 Per Henriksen 75 år 5. februar 2014 Ole Christian Backer 80 år 19. februar 2014 Vi gratulerer med vel overstått feiring. PERSONALIA: Nye postadresser: Finn Gunnar Gjerstad har fått følgende nye adresse: 428 Moo 2, T. Khuean Ubonrat Amphoe Ubonrat Khon Kaen THAILAND Rettelser i matrikkelen. Arne Glæserud har fått angitt feil mobiltelefonnr. Korrekt nr. er: Per Erik Johansen har fått feil e-post adresse. Korrekt adresse er : ÅRSSAMMENDRAGET FOR 2013 Fremmøteprosenten var i snitt 39,8% ( 2012, 36,9%). Det møtte i snitt 45 brr. mot 44 brr i brødre har vært til stede en eller flere ganger = 82,3 % 19 brødre har ikke vært til stede 1 bror har ingen fravær ( SAJ) 2 brødre har ett fravær (EN, EA) 2 brødre har to fravær (ET, PAJ) Utmeldte: Jan Hartvig Sørlie Døde: Odd Egil Christensen, Einar Melvin Flatås, Gunnar Andreas Hasle Nye brødre: Ketil Lyng, Lasse Andersen, Karl-Johan Bruun- Olsen, Alf Paus, Asbjørn Kåre Semb, Morten Gunnar Thorsholt Overgang til andre loger: Per Roy Winge Brødre fra loge nr. 20 Fridtjof Nansen i leir nr.12 Akershus: Tirsdag 4. februar 2014 ble bror av vår loge Arne Præsthus tatt opp i leiren. Pr er det 114 brødre i logen og fremmøteprosenten så langt i år er 41,96 %. Per Arne Johansen Sekretær 8

9 Dagens dikt Som en liten hyllest til våre tre brødre som fikk DGVG den 20. februar har jeg funnet frem to enkle dikt om vennskap som jo kan være til litt ettertanke for oss alle. Petter A. Knudsen Vennskap I (Kolbein Falkeid) Det er langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjentskaper Og mye snakk. Venner ligger som små lysende stuer Langt borte i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem. Vennskap II (Ukjent dikter) Vennskap er som et lite frø. Hvis det ikke pleies vil det visne og dø. Vennskap trenger varme, hvis det skal gro. Det vokser i fred, gjensidig tillit og tro. Først kommer små spirer, vær varsom gi akt. De har så lett for å knekkes ved misbruk og makt. Harde ord, kan knuse så lett, Vennskap må pleies med omhu og vett. Så kommer blader, de vokser litt etter litt. Vann godt, med kjærlighet fra hjertet ditt. Gjødsle med forståelse og milde ord. Da vil vennskapet vokse seg sterkt og stor. Samhold og omsorg, en veldig sterk makt. En kamp der du ensom ville ha tapt, Men med venner du vinner en seir så stor. Smerten den lindres med venners ord. Men skal du få venner, må du selv være en venn, Du må elske for å bli elsket igjen. Du må forstå at venner de vinnes med varme ord. For ingen vennskap kan vokse der kuldens ego bor. 9

10 Loge nr. 20 Fridtjof Nansens regnskapstall for 2013 Som tidligere meddelt gis det av Storlogen ikke anledning til å formidle offentlig det fulle regnskap for en loge. Fungerende Skattmester (Skm) vil i år gjengi noen hovedtall for våre aktiviteter gjennom året Hans Nilsen Skm Medlemsantallet Pr medlemmer. Vi har fått 6 nye medlemmer. 1 bror gikk over fra vår loge til en annen loge, 1 bror er utmeldt og vi har mistet 3 brødre. Dvs. at vi stod med 114 medlemmer pr Logens fond Totale inntekter for fondene var kr ,- og totale utgifter var kr ,- Fondet for sosialt utadrettet virksomhet Gjennom 2013 er det bevilget kr ,- til Lønn som fortjent (Kirkens Bymisjon ) og kr ,- til Slumsøstrene, samt kr ,- til Filippinene gjennom Odd Fellow Ordenens landssakskonto. Til Hudøy-aktiviteten ble det bevilget kr ,- og til Sirius kr 2 000,- Pr står det kr ,- på dette fondet. Broderfondet Det ble kostnadsført kr ,- under Broderfondet i 2013 og ved årets slutt står det kr ,- på fondet Etterlatte-fondet Det ble brukt kr 6 443,- til tiltak gjennom året og det står kr ,- pr Øvrige fond Dette omfatter Thinn/Oppedal/Berboms fond, Transportfondet, Moldegaardfondet samt Privatnevndens fond (opprettet ifb. med at regnskapet for Privatnevnden føres av Skm) Totalt står det kr ,- pr Driften av logens eksklusive fond Totale driftsinntekter var kr ,- og driftsutgifter kr ,-. Logen har i tillegg finansinntekter på vår sparekonto i Nordea og utbytte fra eierandel i STG.28. Dette gir for året 2013 at fondene økes med kr ,- og dette gir et driftsresultat på kr ,-. 10

11 Mitt liv som Inspektør Ja da jeg ble forespurt av Eks Skattmester Petter A. Knudsen, om å fortelle om mitt logeliv, sa jeg selvfølgelig ja. Det begynte høsten 1987, jeg ble innviet 17. november dette år. Min fadder er Bjørn Børre Børresen og han har vært en god støtte og en god inspirator gjennom disse årene, og flere med ham. Jeg må også fortelle, man ble innviet den ene uken og uken etter var man i Privatnevnden. Dette så jeg som en positivt ting, for da kunne man faktisk bli bedre kjent med brødrene. Jeg var noen perioder i Privatnevnden, under ledelse av Stein Folke Thoresen. Han var en meget god læremester for oss yngre brødre om hvordan vi skulle te oss i Privatnevden. Jeg har også vært Undermesters venstre assistent, men jeg har også hatt en periode hvor jeg var borte fra Logen, grunnet familie og jobb. Så har jeg vært CM venstre assistent en periode, men summa summarum har Logen betydd meget for meg gjennom disse årene. Jeg har også rukket å bli 25 års veteran, som gleder meg veldig. Så får jeg en telefon fra vår den gang påtroppende Overmester Sven Atle Johannesen om jeg kunne tenke meg å ta embedet som Inspektør, som jeg selvfølgelig svarte ja til. Inspektørjobben har alltid fascinert meg. Denne jobben trives jeg veldig godt i. Selvfølgelig har det vært noen feilskjær, men det er vel alltid noe som følger med i en ny jobb. Men det har bare vært gode tilbakemeldinger. Oppfordringen til nye og yngre brødre, ta den utfordringen hvis dere blir spurt om å ta en jobb eller andre ting, si aldri nei. Da vil jeg avslutte dette innlegget med å si, Logen har gitt meg mye og mange nye venner. Morten Halvorsen Inspektør 11

12 Tanker i tiden Logen som eier av Stortingsgaten 28 Undertegnede sitter som en av logens to representanter i "Samarbeidsutvalget (SU) for logene og leirene tilhørende Stg28 i Oslo". Det har gitt meg inspirasjon til å tenke litt gjennom hva det at logene eier bygningen kan bety for oss. Jeg understreker at dette kun er løse tanker uten konklusjoner og at de helt står for min egen regning. I tidligere utgaver av FNN har vi kunnet lese om hvordan vårt bygg Stortingsgaten 28 (Stg28) ble til og om hvordan logene ble eiere av gården gjennom A/S Stortingsgaten 28 (A/Set). Vi bør være våre forgangne brødre evig takknemlig for at de sørget for dette. A/Set har bl.a. som formål å skaffe tjenlige lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo samt å drive utleie til beste for samme. Eller sagt på min måte: A/Set skal dekke logenes (inkludert leirenes) behov for lokaler. For å skaffe midler til dette skal A/Set sørge for forretningsmessig utleie av de deler av bygget ordenen selv ikke benytter. Det er bare logene i Oslo som er aksjonærer. Hverken leirene som sogner til bygget eller Storlogen er eiere. I mine øyne er dette en eiersituasjon vi må sørge for å beholde. For det er logenes aktiviteter som er det fundamentale i vår Orden. Uten at logene driver godt vil de øvrige enheter i ordenen miste sin berettigelse. God drift er avhengig av mange ting, ikke minst av at lokalene både er hensiktsmessige i sin utforming, pent vedlikeholdt og har skikkelig teknisk utstyr (som virker!). Her har A/Set en hovedoppgave. Slik jeg oppfatter det, er resultatet av A/Sets drift vesentlig forbedret i den senere tid. Vi nyter allerede godt av det. Garderoben er blitt gratis, kostnadene inngår nå i husleien alle loger betaler. Intendanten er ansatt i A/Set og kjøkkenet får dekket noen kostnader som kommer oss alle til gode. Husleien vi betaler dekkes av det utbyttet logene får som eiere av A/Set. Dette er et nullsumspill som gjør at vi som medlemmer slipper å betale hver for oss. Og bedre skal det bli etter som jeg hører. Det bør gi grunnlag for videre subsidiering av vår virksomhet for derigjennom bl.a. å stimulere til større oppmøte på logemøtene. Dekking og avdekking av bordene kan med fordel legges inn i husleien for å avlaste Privatnevnden. Skulle driften av A/S et bli enda bedre, kan både leirene, Storlogen og andre ordensenheter tilgodeses. Om ikke det er nok, er det uendelige muligheter til å bli kvitt overskudd i alle de humanitære behov rundt oss, både innenlands og langt avgårde. A/Sets vedtekter inneholder at endringer av disse alltid skal godkjennes av Stor Sire i henhold til paragraf 7 i Lov for Loger. For alt som har med ordenslokalene å gjøre eller dreier seg om logenes indre liv, er dette helt greit. Men at Stor Sire generelt skal ha det siste ordet også når det gjelder A/Sets forretningsmessige paragrafer som ikke angår logedriften, er for meg litt pussig. Det burde være forbeholdt eierne alene. Stg28 har en unik beliggenhet i Oslo. Det er lett å komme seg dit med gode offentlige kommunikasjoner fra hvor som helst, ikke bare fra Oslo by, men fra hele regionen rundt hovedstaden. Og for langveisfarende som måtte ønske å besøke oss er det lett å finne oss. Å tenke på å selge bygget for så å bygge nye lokaler (som sikkert kan bli teknisk bedre enn dagens) er derfor svært betenkelig i mine øyne. Nye lokaler som vil være like lett tilgjengelig er det sannsynligvis meget vanskelig å finne til en akseptabel pris. Jeg sitter som nevnt i SU for vår loge. SUs oppgave er bl.a. å være et organ der saker av felles interesse for alle som sogner til Stg28 som leietagere av ordenslokalene, kan tas opp. 12

13 I dette ligger også ansvaret for Huskomiteens og intendantens instrukser. SU er således et organ som har innflytelse på driften av Stg28. Det samme har Huskomiteen som er den mer aktive part hva gjelder ordenslokalene. A/Set har dessuten et styre og en generalforsamling slik alle A/Ser skal ha. I den senere tid har det i tillegg til generalforsamlingen vært avholdt eiermøter i regi av A/Set, hvilket jeg isolert sett synes er fornuftig. Forvaltning og drift av Stg28 er en viktig jobb og må skje på formelt korrekt måte. Når det i tillegg til ovenstående også er møter på både Storlogeog OM-nivå som selvsagt av og til drøfter saker med konsekvenser for A/Set, kan det kanskje spørres om styringsstruktur og ansvarsfordeling er riktig og hensiktsmessig lagt opp. Kanskje noen bør se på dette i en totalsammenheng? Trygve Kierulf Samarbeidsutvalget 13

14 Styrkelse og ekspansjon (S&E) S&E har siden høsten 2011 hatt et hovedsatsingsområde på nye brødre for å få dem til å trives i Logen. Det har vi gjort i flere trinn, ett av disse har vært utviklingsprogrammet som har blitt meget populært. Utviklingsprogrammet utføres nå på en ny måte og i meget hyggelige rammer gjennom dialoger og erfaringsutveksling. De nye brødrene som er i utviklingsprogrammet blir invitert med faddere til en hyggelig kveld i en uformell omgivelse. Det hele starter med en god fiskemiddag for at man skal være åndelig sprek etter middagen. God mat setter alltid en god stemning på disse møtene. Det er viktig å få fadderne mer med i utviklingen og forhåpentligvis blir fadderne revitalisert i denne prosessen. Poenget med de nye samtalene i gradene er ikke å gi fasitsvar, men å sette i gang en tankeprosess. Vi ser at det er en utvikling fra møte til møte, og flere av deltagerne får et bredere perspektiv i denne prosessen. Brødrene kan reflektere over sine standpunkter og få mange verdifulle vinklinger og tilbakemeldinger i denne utviklingen. Det å kunne reflektere og utvikle seg ved at alle deler sine erfaringer og refleksjoner gjør at det blir en positiv utvikling for den enkelte, men logen vil også få glede av dette. Forutsetningene for at disse møtene lykkes er at det er så trygge rammer at brødrene tør å ytre sine erfaringer og meninger. Det er derfor meget viktig at vi har en romslig møteleder og at det er høyt under taket. Det er tillat å stille kritiske spørsmål om logen og få tilbakemeldinger på hvorfor det er som det er i logen. Vi bruker ikke pekefinger på disse møtene, noe som gjør at mange blir overrasket over formen. Dette har resultert i at S&E har blitt meget godt kjent med våre nye brødre meget raskt, og deltakerne har også blitt godt kjent med hverandre på ganske kort tid. Vi synes vi har lykkes med denne delen og vil fortsette denne modellen fremover. S&E informerer om andre logearrangementer og oppfordrer våre nye brødre til å delta på disse. Hudøy 2013 merket dette på sitt oppmøte, da hadde vi et utviklingsprogram-møte i mai hvor vi snakket med entusiasme om Hudøy. Et annet satsingsområde har vært å få med nyere brødre og vi har også fått med noen eldre brødre som ikke har vært mye med på spill i logesalen. Det har vi gjort og vil fortsette med. Vi ser at de nye brødrene setter pris på dette og man får en større tilhørighet når man får lov å være med. En av grunnene til at alle som blir spurt sier ja til å være med er at vi ikke setter så store krav til aktørene i disse spillene. Det er tillat å bruke manus og vi ønsker at alle skal kunne delta i spillene og få prøve seg uten at fallhøyden er for stor. Høsten 2013 spilte vi 2 spill, et nyskrevet om troskapsgraden og et eldre spill om å vise hensyn rundt Privatnevnden. De fleste aktørene var nye brødre og brødre som ikke er så synlige for tiden. Begge spillene ble flott fremført selv om det ikke er noe krav om å kunne alle tekstene utenat. S&E ønsker å være så inkluderende som mulig og det har hittil fungert bra så langt vi kan se. S&E ønsket også en mer lettfattet informasjon om logen som skal deles ut til potensielle medlemmer og våre nye brødre. Denne ideen har blitt realisert og vi har fått 2 nye foldere som vi håper vil bli aktivt brukt. Den ene er en folder som skal være til potensielle brødre, den andre til nye brødre. Dette håper vi vil være til hjelp og kanskje også gjøre det lettere å vekke interessen hos potensielle faddere og nye medlemmer. Den andre brosjyren, til nye brødre, er ment å gi praktisk informasjon som gjør at det blir lettere å finne seg til rette i loge Fridtjof Nansen. S&E kan med glede se at alle de nye brødrene som har blitt tatt opp i logen de siste 2 årene møter jevnlig i logen og ser ut til å trives. Dette tror vi skyldes blant annet den satsingen som er gjort de siste årene og vi tror at dette er en riktig vei å gå for å kunne ta vare på våre nye 14

15 medlemmer. Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter i vår loge. S&E vil fortsatt satse på disse områdene og planlegger nye tiltak som vil være med på å styrke logen ytterligere, men det kommer vi tilbake til på høsten 2014 hvor vi ønsker å lage en fordypning på et av våre møter. Vi får håpe at logen også i fremtiden ser nytten av å satse på nye brødre på denne måten og at dette er kommet for å bli. Jeg vil med dette takke på vegne av medlemmene i S&E, og ønske en fruktbar periode med tanke på ekspansjon i dette året. Torbjørn Jensen S&E 15

16 Mine brødre. Jeg har noen tanker som jeg ønsker å dele med dere. Vi skal ta vare på hverandre. Det var en hendelse for en tid siden, i en annen sammenheng som fikk meg til å nedtegne disse tanker. Noe til ettertanke for oss alle. Da jeg var ung var det godt å bli en Odd Fellow. Det var eldre brødre som tok vare på meg. Lærte meg opp og støttet meg. Som ung og usikker møtte jeg hjelpsomhet, forståelse og hjertevarme. Tiden går, og lever vi lenge nok, så blir vi gamle. Det er naturlig. Det er naturlig å bli gammel. Og nå må du yngre bror støtte meg. Kanskje jeg ikke husker så godt lengre det er også naturlig. Jeg hører ikke så godt hva du sier det er naturlig. Navnet ditt, det har jeg glemt det er naturlig. En dag husker jeg kanskje ikke helt hvem du er. Jeg forteller de samme tingene mange ganger. Jeg spør deg flere ganger kjenner vi hverandre? Jeg er blitt gammel, men har livets erfaring. Jeg vil ikke bli sett på som en gammel tullebukk. Nå må du ta vare på meg ha overbærenhet med meg. Vis meg respekt og aktelse. Du må tenke på hvem jeg har vært som medmenneske. Jeg liker ikke at det sies bak ryggen min at jeg er blitt tullete. Det er bare så naturlig jeg er blitt gammel. Kjære brødre, vi skal ta vare på hverandre. Når vi er unge og usikre og når vi blir eldre, ja til og med gammel. Vi skal vise hverandre respekt og aktelse. Det var en hendelse overfor en eldre, som fikk meg til å tenke at det er sannelig ikke så lett å bli gammel. Jeg er ikke der ennå, men det kommer Per Bredo Østby 16

17 Intervju med Peter R. Aas Jeg (Anders Eggum) var på jordomreise med familien, hvor første stopp er langt ute på landet i Thailand. Før vi reiste, avtalte vi å møte Peter, bror i vår loge og min gudfar. Forleden dag kjørte Peter i 7 timer fra Pattaya i sørøst til Chaiyaphum i nord slik at vi kunne tilbringe en dag sammen. Peter var positiv til å gi et intervju til FNN: Jeg ble innviet i logen samtidig med en som har samme etternavn som meg. Jeg var imidlertid ikke aktiv i så mange år, for jeg reiste til utlandet for å jobbe. Først til Saudi-Arabia etter at jeg ble medlem, og siden Qatar, Oman og De Forente Arabiske Emirater. Jeg mottok Det Gode Vennskaps grad in absentia. Nå har jeg til slutt havnet i Thailand, men ikke i jobbsammenheng. Jeg kom hit etter at jeg var ferdig i Emiratene. Etter det har jeg bare hatt sporadiske småjobber i Saudi-Arabia og Emiratene. Siden har jeg oppholdt meg i Thailand. Jeg giftet meg i 2005 med Banjong, hvis familie bor i Loei-provinsen, i landsbyen Na Dok Mai. Vi har et barn på 6 år. Logen har faktisk betydd - og betyr - mye for meg. Jeg har kontakt med logen gjennom Erlings mange og hyggelige brev, i tillegg til onsdagsmailene, som jeg også setter stor pris på. Jeg føler at jeg fortsatt har en link til Norge og at brorskapet jeg har der er veldig sterkt. Selv om man har reist ut eller er fraværende, så er man ikke glemt. Selvfølgelig har jeg også jevnlig kontakt med Thor, som er min fadder. Erling Nystuen og en annen bror, som fant meg verdig. Selvfølgelig tok jeg med en hilsen fra logen, og spesielt fra Thor og Tore, til Peter, og jeg lærte jeg at det er flere i Fridtjof Nansen som har en historie fra Teleplan: Jeg begynte hos Teleplan i 1991 og har utenlandsoppdrag siden Da jeg var på jobbintervju hos Teleplan, noen år før jeg ble tatt opp i vår loge, var det Per Bredo Østby som intervjuet meg - ikke èn gang, men tre. Jeg tror han er den mest profesjonelle intervjuer jeg noen gang har vært utsatt for. Ved førstegangsintervjuet trodde jeg imidlertid han var gal. Han sa at CV'en min ikke var god nok, fordi jeg ikke hadde skrevet alt. Nordmenn skriver nemlig kun opp det de er sikre på at de kan, men ikke om alt de kan litt om, men ikke tør vedstå seg. Etter det dyptgående andregangsintervjuet konkluderte han med at jeg hadde hull i hullene. Meningen med det måtte jeg selv finne ut av. Han viste seg å være en luring, for han fikk vite akkurat det han ville vite om sine intervjuobjekter ved å være lun og hyggelig. Jeg husker godt han sa at jeg måtte være klar over at Teleplan ikke er et vanlig drittfirma! Anders Eggum Huai Mak Daeng i Thailand Jeg har vært medlem av vår loge siden Min fadder Thor O. Fagerli og jeg er meget gode venner. Han tar vare på mine interesser i Norge. Sist gang jeg var i Norge var i januar 2000 og da bodde jeg hos ham. Thor inviterte meg til å bli medlem i ordenen, og han ble min fadder etter at jeg hadde vært gjennom en intervjurunde med 17

18 Informasjon om en eldre bror v/ Trygve Johansen I FNN nr hadde jeg et innlegg om vår avdøde bror Frank Marlow Christensen og hans kunstverk «Pløsebøy» som står utenfor bygningen der han hadde sitt verksted. Artikkelen ble innledet med ordene «Vår brødre har drevet med så mangt». Det viser deg at bror Frank ikke er den eneste som har drevet allsidig virksomhet. I forbindelse med en gjennomgang av vår medlemsprotokoll fattet jeg interesse for medlem nr. 44, Niels Ødegaard innviet Etter en passiv periode fra 1945 ble han igjen aktiv i 1946 for så å melde overgang til Loge Voluntas på Gjøvik i Jeg «googlet» bror Niels og fant følgende på Wikipedia: Niels Ødegaard (født 25. september 1892 på Gjøvik, død samme sted 30. mai 1976) er Gjøviks lengstsittende ordfører. Ødegaard hadde dette vervet fra 1923 til 1941 og fra 1945 til Med sine 41 år i ordførerstolen kan Ødegaard også ha både norsk og nordisk rekord. Ødegaard representerte hele tida Arbeiderpartiet. I perioden var han arkitekten bak en støttepolitikk som skulle hjelpe industribedriftene i byen. Etter ordføreren fikk politikken navnet ødegaardismen. Niels Ødegaard satt også på Stortinget for Oppland i perioden Ødegaard var lærerutdanna, i likhet med flere av sine forgjengere i ordførerstolen. Han tok eksamen ved Elverum lærerskole i Ødegaard jobba i skolen fra 1913 til Fra 1916 arbeidde han samtidig som journalist, i Arbeiderparti-avisa Ny Dag, som etter partisplittelsen i 1923 ble organ for NKP. I perioden 1919 til 1924 var han bladets redaktør. Fra 1926 til 1940 hadde Ødegaard samme stilling i Oppland Arbeiderblad, ei mer moderat, sosialdemokratisk avis. Byttet av avis gjenspeilte Ødegaards politiske utvikling. Våren 1940 ble han ansatt som disponent ved treforedlingsbedriften Hunton, og Ap-ordføreren skulle kombinere sitt politiske verv med denne sjefstillinga i næringslivet helt til ble Ødegaard utnevnt til Gjøviks første og hittil eneste æresborger, og i 2003 vedtok kommunen at Industrigata skulle omdøpes til Niels Ødegaards gate. En meget allsidig bror. Trygve Johansen 18

19 Min Hobby som pensjonist v/ Thor Denstad På utallige oppfordringer fra en optimistisk redaktør har jeg nå tatt pennen fatt for å berette om hva jeg driver med som pensjonist. Det som opptar meg og det de fleste forbinder meg med er mitt forhold til biler, og da helst veteranbiler. Den interessen har jeg hatt fra jeg var liten gutt da jeg gikk i Trondheims gater sammen med min mor og kunne fortelle henne hva de forskjellige bilene het. Sent på 60-tallet kjøpte en av våre naboer seg en Mercedes 170 S. Det syntes jeg var en utrolig pen bil så jeg bestemte meg for at en gang i tiden skulle jeg kjøpe en slik og restaurere den. Etter mang år og enda flere biler klarte jeg å overtale en venn av meg til å selge bilen sin til meg. Han hadde hatt en slik bil i 20 år og det var den modellen jeg var ute etter. Høsten 1989 kom da vidunderet med toget fra Oslo til Bodø. Det var ikke noe vakkert syn, men det var da et brukbart objekt. Bilen ble deretter demontert ned til minste detalj og restaureringen var i gang. For å gjøre en lang historie kort, var bilen ferdig lakkert og klar til bruk lille julaften I 1998 flyttet vi til Bærum og her er det et helt annet veteranbilmiljø enn i Bodø, så interessen ble ikke mindre. Etter min inntreden i Mercedes-Benz Klubben fikk jeg stadig øynene opp for hva som fantes av fine veteranbiler i miljøet der. I forbindelse med et sommermøte i Logen hjemme hos Einar Åstorp oppdaget vi at det stod en Mercedes 190 SL i carporten som var eid av hans kone. Denne vakte stor oppsikt samtidig som at jeg stilte med min MB 170S. Et par år senere fikk jeg da tilbud om å kjøpe denne bilen da hun ikke lenger klarte å kjøre den av medisinske årsaker. Hun ville at bilen skulle få et godt hjem og at den skulle bli tatt vare på. Jeg fortalte min kone om tilbudet, og hun var ikke snauere enn at hun ga meg bilen i gave. Slik gikk det til at jeg ble den lykkelige eier av 2 veteranbiler. Gjennom mitt medlemskap i Norsk Veteranvognklubb fikk jeg også stor interesse for riktig gamle biler, og det medførte at jeg anskaffet meg en åpen Chevrolet. En perle av en bil som ble innkjøpt ny av Lillehammer Turisthotell i mai Da dette er en bil til spesielle anledninger, er den ikke blitt så mye kjørt, bare et par turer i løpet av sommeren. Når man er aktiv i en klubb som av og til stiller opp på messer og tilstelninger og må ta med seg mye utstyr, er det kjekt å ha en varebil. Dette problemet ble løst ved at jeg sammen med en kamerat kjøpte en ambulanse fra Rygge flystasjon, som var ombygd til varebil. Med km på telleren fra 1971 mente vi at den kunne gå langt ennå. En kamerat av meg restaurerte en meget sjelden utgave av MB 170S, en toseters cabriolet fra Dette var den peneste bilen min kone kunne forestille seg. Min venn døde i 2007 og bilen havnet i Bergen. I sommer skulle vi arrangere en utstilling av biler, og ved en tilfeldighet fikk vi låne en maken bil som min venn hadde. Det er bare to slike biler i Norge. Da vi skulle levere den tilbake, spurte jeg vedkommende om han ikke ville selge den. Etter nøye vurdering kom han til det at det kunne la seg gjøre. Han hadde ikke tid til å bruke den. Da fikk jeg kjøpe den mot at Chevroleten skulle selges da jeg hadde nok biler. Den er fortsatt til salgs. 19

20 For å gjøre samlingen helt komplett kjøpte jeg for et år siden en Vespa scooter som skal restaureres. Jeg hadde nemlig en slik på 1960-tallet og nostalgien tok derfor overhånd da denne ble annonsert til salgs. Så nå sitter jeg med biler til hver anledning i tillegg til våre to bruksbiler. Da er det meget behagelig å ha tilgang til lokaler hvor man kan lagre og mekke på bilene slik at de alltid er i orden og kan benyttes. Jeg har ved flere anledninger kjørt brudepar, og hver sommer kjører vi lange turer til forskjellige treff og arrangementer. For å nevne noen av turene så kjørte vi i 2012 en tur i Alpene, gjennom Sveits, Italia, Østerrike, Tyskland og Danmark, en tur på over 220 mil. Vi har kjørt flere turer på Vestlandet, til Trøndelag, Nord-Norge og Sørlandet, og vi møter hele tiden beundring fra de vi møter på disse turene. Som dere skjønner har jeg nok å henge fingrene i som pensjonist, spesielt om sommeren da alt bør være i orden. Dersom dere møter en veteranbil på veien, kan det godt tenkes at det er meg for jeg bruker mine biler hele sommeren. MB 170S A cabriolet 1951 Chevrolet

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS Klagenemnda kom til at innklagede var et offentligrettslig organ. Innklagede var kontrollert av andre offentligrettslige organer gjennom valg av styre hos innklagede. Innklagedes virksomhet hadde som formål

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer