Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget."

Transkript

1 BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole og SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse eks.mva. inkl. 15% rigg/drift og 10% uforutsett BYGG 20 GRUNN OG FUNDAMENTER 21 Oppgitt morenemaser. Ok Ingen. GRUNN, Drenering 217 Ikke kjent hvilke type drenering som er benyttet. YTTERVEGG, Hovedkonstruksjon 231 Armerte betongmurer i grunnmur. Bærende trekonstruksjon i 1. etasje. YTTERVEGG, Dører 234 Dører i tre, med glassfelt. Alder varierer fra 1984 til YTTERVEGG, Vinduer 234 Malte trevinduer med isolerglass fra YTTERVEGG, Solavskjerming 237 Utvendige persienner på vinduer på fasader mot sør og øst. YTTERVEGG, Utv. kledning og overflater YTTERVEGG, Innvendig overflate 235 Malt trekledning og teglsteinsfasader. Malte betongmurer der disse er synlige. 236 Stort sett malt strie på en type ferdigbehandlede plater. Malte betongvegger i kjeller. INNERVEGGER, Overflater 246 Stort sett malt strie på en type ferdigbehandlede plater. Malte betongvegger i kjeller. INNERVEGGER, Dører 244 Kjeller /tilfluktsrom INNERVEGGER, Dører og 2. etasje Malte finerdører og ståldører fra Malte finerdører med varierende alder. Stort sett samme type dører over alt, men i den nyeste delen av skolen er det mer lydtette dører til klasserommene. Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget. De eldste dørene bærer preg av slitasje og isolerer dårlig. Nyere dører er ok. De eldste vinduene er slitte og åpningsmekanismer er ødelagte på en del. De nyeste vinduene fra 2000 har god Ingen. Funksjon 0 Anbefaler å fornye alle ytterdører på sikt. (8 stk) Vinduer fra -84 til 96 bør fornyes på sikt. (ca. 100 stk). Vinduer i den nye delen fra 2000 kan fortsatt bestå. Funksjon Funksjon tilstand. En god del skader på Det må etableres egnet Funksjon persiennene. Flere er ødelagte. solskjermingssystem på de aktuelle fasader. Fasadene er generelt ok. Maling av trekledning på sikt. Estetikk Malte betongvegger i kjeller er ok. Vegger med malt strie har normal slitasje i forhold til alder. Malte betongvegger i dusjanlegg i kjeller er slitte og det er registrert en del avflassing. Vegger med malt strie har normal slitasje i forhold til alder. Normal slitasje i forhold til alderen. Normal slitasje i forhold til alderen. Den sørlige enden av bygget som er fra 1987 og 2000 har nyere dører med god tilstand. Det samme gjelder for personalrom fra Oppussing av vegger på sikt. Funksjon/estetikk Vegger i dusjanlegg i kjeller overflatebehandles. For øvrig oppussing av vegger på sikt. Anbefaler fornying av innvendige finerdører på lengre sikt. (ca. 28 stk) Anbefaler fornying av innvendige finerdører på sikt. (ca. 62 stk). Dørene i sørlige ende av bygning, samt personalrom kan beholdes. Estetikk Funksjon/estetikk Funksjon/estetikk INNERVEGGER, Foldedører 244 SFO bygg Foldedør mellom lekerom/allrom og spiserom. Døren er i utgangspunktet ok, men noen av pakningene er defekte. Føldedør utbedres. Funksjon

2 13 14 DEKKER, Gulv på grunn 252 Kjeller /tilfluktsrom og 1. etasje Støpt betonggulv på grunn. Tilstand er ok. Ingen. 0 DEKKER, Bjelkelag etasje Det opplyses om at det her Tilstanden er ok. Ingen. 0 er frittbærende trebjelkelag DEKKER, Gulvoverflate 255 Kjeller /tilfluktsrom DEKKER, Gulvoverflate og 2. etasje Linoleumsbelegg i aktivitetsrom og enkelte boder. Teglfliser i dusjrom og garderober. Malte betonggulv på resten. Vinylbelegg, linoleumsbelegg, gulvtepper i entreer. Linoleumsbelegg og malte betonggulv fra 1987 er slitte. Teglfliser er ok. Linoleumsbelegg fornyes. Malte betonggulv overflatebehandles. Gulvbelegg er av varierende Gulvbelegg bør fornyes på alder og tilstand. En del er lengre sikt. Gulvteppene fornyet etter hvert. Gulvteppene holder noe lenger, men må i entreer er mest sannsynlig fornyes på enda lengre sikt. noe nyere og tilstanden her er (ca m²) god. Gulvbelegg som er lagt over byggeskjøter har bulninger som indikerer bevegelse/setnigner. Her er det stor sannsynlighet for at beleggene vil revne med tiden. Funksjon / estetikk Funksjon / estetikk DEKKER, Himlinger 256 Kjeller /tilfluktsrom Åpne, malte betonghimlinger. Aktivitetsrom og enkelte andre rom har påmonterte akustikkplater. Tilstanden er god. Kun normalt vedlikehold DEKKER, Himlinger etasje Takess-plater, systemhimlinger og malte gisphimlinger. Tilstanden er generelt god. Noe mer slitasje og skade på systemhimlinger i den eldste delen fra Tegn på fuktskader i himling i klasserom i den nye delen fra Himliger i den eldste delen fra 1984 fornyes. Fuktskadet himling i nyere del utbedres. Funksjon / estetikk DEKKER, Himlinger etasje Stort sett malte gipshimlinger. DEKKER, Himlinger 256 Etasjeskille mellom 1.- og 2. etg YTTERTAK, Primærkonstruksjon 261 Generelt Saltakkonstruksjon med kaldt loft i deler av 2. etasje. Lufting nede ved gesims/raft. Luftelyrer i møne. Flate tak over inngangspartier. Tilstanden er god. Ingen tiltak nødvendig. 0 Isolert bjelkelag. Luftlekkasjer og varmetap. Tetting og etterisolering. Ca m². Betydelig problem med ising om vinteren og påfølgende lekkasjer ved smelting. Dette skyldes for høy temperatur på kaldt loft. Bakenforliggende årsak kan være sammensatt: luftlekkasjer fra underliggende varme rom, for lite isolasjon i etasjeskille mot kaldt loft og for dårlig utlufting. Anbefaler å isolere ventilasjonrør o.l på loft, samt tette og isolere etasjeskille bedre. (se post 20.) Videre anbefales det å lekte opp og tekke yttertak med taksteinprofilerte stålplater e.l. Dette siste tiltaket er medtatt under post 22. Funksjon Funksjon 0

3 YTTERTAK, Taktekning 262 Saltak Shingel med varierende tilstand og alder på saltak. Sarnafil e.l. på flate tak. YTTERTAK, Taktekning 262 Flate tak Tekket med sarnafil e.l. Alder ukjent. YTTERTAK, Takrenner og nedløp 265 Generelt Utvendige stål takrenner og nedløp fra saltak. Innvendige nedløp fra flate tak. FAST INNVENTAR, kjøkkeninnredning 273 Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og fronter. ANNET, HC toalett Generelt Det er flere HC toaletter i bygningen. BALDAKINER, Halvtak 286 Generelt Halvtak mellom inngangspartier på begge sider. Bæresøyler i stål. Tak består kun av profilerte bærende stålplater. Det er opplyst om enkelte lekkasjer fra takene. Hovedsakelig skyldes dette ising om vinteren. Det er også registrert en del lappverk på takpapp på skratakflater mot øst, samt at shingelen har løsnet enkelte steder nede ved raft. Tekkingen ser i utgangspunktet ok ut, men det mangler noen slukrister. Det opplyses om problemer med ising og snøsmelting der vann bygger seg opp og renner ned bak membran inne mot eksisterende bygg. Utvendige takrenner og nedløp har skader flere steder. Muligens som følge av ising. Tilstand på innvendige nedløp er ikke kjent, men det er ikke opplyst om problemer. Tilstanden på kjøkken i SFO og skolekjøkken er god. Er av nyere dato. Normal levetid er nådd for deler av takflatene. Pga problem med ising om vinteren anbefales det å lekte opp skråtakene med ekstra tykke lekter og tekke med taksteinsprofilerte stålplater e.l. Inkl. nye takrenner og vindskier. Det er mulig at denne problemstillingen avtar dersom ny opplekting og tekking blir etablert på saltaket. En annen løsning er ev. å bygge skråtak ut fra eksisterende saltak og ut over inngangsparti med flatttak. (4 stk). Estimat på dette er satt opp her. Fornying av takrenner og nedløp er tatt med under post 22. Slitasje på overflater, noe Halvtakene må korrosjon på stålsøyler. Mye overflatebehandles, rusk og rask oppi takprofilene. Takflatene må rengjøres og Taknedløp har en del skader og nedløp fornyes. bulker. Funksjon Funksjon Funksjon 0 Ingen tiltak nødvendig. 0 Ingen. 0 Funksjon/estetikk ANNET, Hjelpearbeider Div hjelpearbeider ifbm. VVS og Elektro. R.S Delsum bygg

4 BYGNINGSDELER OG TILSTAND ELEKTRO Byggeår Areal m Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole-SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Investeringer i løpet av 0-20 års periode inkl 15 % rigg/drift og 10 % uforutsett ELKRAFT 20 1 Dokumentasjon 17 Fremlagt dokumentasjon: Service avtaler elanlegg: Ja Internkontroll elektro: Ja Nødlys/ledelys: Ja Brannalarm: Ja Mangelfull FDV og system for internkontroll Opprette en samlet FDV for det elektriske anlegget. Etablere, ingangsette intern kontroll elektro Myndighetskrav: Int.kontr.forskr. og FEL 98. Antatt pr år Termografering av hovedfordeling er ikke gjennomført. FDV dokumentasjon er ikke fremlagt. Det ble opplyst om at det er inngått servicekontrakter på brannalarmanlegg og nødlys, sanmt elanlegget Systemer for jording 412 Det er mest sannsynlig etablert fundamentjord for bygget.jordelektrode ikke vurdert. Måling/kontroll av jordingskontinutet hovedjord. Kontroll av jord utgjevningsforbindelser mellom sikringsskap ifm flere byggetrinn

5 3 Systemer for hovedfordeling 432 Hovedfordelingen er av eldre årgang, fra Fordelingen tilfredsstiller ikke dagens krav til fordelingstavler. Siden 1984 har det kommet en rekke krav og teknologi som gir sikkerhetsgevinst for de som skal betjene tavlen. Det samme forholdet gjelder også dersom det skulle oppstå feil i tavlen og ute i elanlegget. Spenningen er på 230 V IT og overbelastningsvern for inntakskabel og fordelingen er på 3/630 A innstilt på 450A.(Ny effektbryter). Det er en stk strømmåler, med direktemåling. Fordelingen fremstår som ryddig og ren. Det ble ikke observert unormalt høye temperaturer. Fordelingen har ikke utvidelse muligheter, sett i forhold til innmontering av nytt utstyr. Slik fordelingen fremstår i dag, er det kun sakkyndige som kan betjene hovedsikringen. I henhold til dagens regelverk er det strenge krav til dokumentering av fordelinger. For nevnte fordeling er det ikke krav til dokumentering av sikkerhetsnivå. Forskrifter og normer har ikke tilbakevirkende kraft, så det er ikke krav til rehabilitering av fordelingen. En gjennomgang med hensyn til avdekning, merking, dokumentasjon og at det etableres et system for kontroll av fordelingen er påkrevd. Stikkord: - Varselskilt for betjening av tavlen skal være med gul bunn og sort tekst (NS) - Kursfortegnelsen ikke oppdatert - Mangelfull tildekking for å hindre tilfeldig berøring - Etablere rutiner for vedlikehold, internkontroll og regelmessig ettersyn (termografering), praktisk utført. Ikke iht forskrift FEL 98. kan anta dette beløp pr år de første årene Systemer for hovedfordeling. Ved total rehab. Hovedfordelingen er av typen nisje med innmontert tavlestativ. Tavlen er utstyrt med UZ elementer og nødvendig automatikk og Det ble avdekket mangler sett i forhold til å hindre tilfeldig berøring. Hvis man her tar høyde for en utskiftning av hovedtavlen ift alder og type Kursopplegg til alminnelig forbruk 4332 Kursopplegget var delvis åpent og skjult anlegg. Kursopplegget virket til å være opprinnelig, noe åpent anlegg av nyere tid. Dagens stikkontaktuttak tilfredsstiller ikke dagens krav til barnevernsikrede stikkontakter. I 2002 ble det innført krav i elektronormer om krav til barnevernsikrede stikkontakter. Normen har ikke tilbakevirkende kraft, men internkontrollforskriften og forskrift om miljørettet helsevern. En gjennomgang med hensyn på rutiner for å sjekke at barneverplugger er innsatt er påkrevd. IK-forskrift Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler Belysning 44 Generelt Belysningsanlegget bar preg av at det meste av arealene er fra tidlig byggeår. Hvis man her tar høyde for en uforutsett utskiftning ift alder, kan man anta et årlig beløp Belysning 44 I arealene som gjelder Hvis man her tar høyde for utskiftning av belysningsanlegget i de to tidligste arealene, ca 2251m2, samt en del rehab utvendig Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 434 Se NS kode 432

6 9 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner 4342 Kursopplegget var delvis åpent og skjult anlegg. Kursopplegget virket til å være noe nyere. Installasjonen fremstår i hovedsak som god, med tilfredstillende festing av kabler. Inneklimamålinger er antatt dårlige, må kapasiteten (luftmengden) økes. Dette er det som reduseres CO2 nivået i brukstiden Elvarme 45 Bygget varmes opp med elektriske varmeovner og innstøpte varmekabler som gulvvarme. Varmeovnene må antas være fra byggets 4 byggeår, henholdsvis og opplyst til å være skiftet i år 2003, og har automatikk for dag/nattsenking. Det ble ikke gitt noen tilbakemelding om at varmeovene ikke var velfungerende, samt at de ikke varmet nok. det ble også observert en del skader på ovnene. På bakgrunn av dette må det inn med nye ventilasjonsanlegg, og i den forbindelse må det legges nytt kursopplegg. Hvis man også her tar høyde for utskiftning av varmeanlegget i de to tidligste arealene, ca 2251m2, og også tenker på akutt utbedring av defekte ovner samt tenke øket effektbehov. En gjennomgang og utbedring er påkrevd snarest. Kostnad antatt ca 50000,- eks mva. Int.kontr.forskr. og FEL 98 Vedlikehold Det er også endel takmontert stråleovner. Eventuell total utskiftning av varmeovner: Estimat kvadratmeterpris ca 125 kr m/2, og med et areal på ca 2250 m2 blir esitmert kostnad kr ,- eks mva. 11 Spredenett for tlf og data 52 Dette er ivaretatt med fortløpende serviceavtale. 12 Div telefoni og personsøk 53 F.eks. timeringing, avansert klasseromstelefoni etc Dette er vanskelig å vurdere, men hvis man tar høyde for noe vedlikehold og noe total utskiftning kan det antas et ca beløp. Noe av dette kan trekkes ut av vurderingen Brannalarm 542 Brannsentralen er av type Eltek Type sentral ANX95, kovensjonell adresserbar sentral. Konvensjonelt anlegg med manuelle meldere, detektorer og alarmklokker. Bygget er fulldekkende. Ut fra stikkprøverr ved befaring tilfredstiller nåværende installasjon kravene da det ble installert. Det ble gitt informasjon om at det var inngått serviceavtale for kontroll. Nåværende brannsentral, har gått ut av produksjon, og at det kan være vanskelig å skaffe reservedeler. Derfor bør det vurderes en utskiftning over tid. Kostnader evnt over driftsbudsjett. Vedlikehold Delum elektro

7 BYGNINGSDELER OG TILSTAND VVS Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole / 1-7 klasse + SF0 BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak: Begrunnelse Investering i løpet av en 20 års periode inkl. 15% rigg/drift og 10% uforutsett VVS 3 VVS / Generelt 30 1 Generelt VVS / Sanitær 31 2 Generelt 310 Rehabilitering av eksisterende saninæranlegg 3 Sanitærarmaturer og -utstyr for skoledrift 4 Sanitærarmaturer og -utstyr i Tillfluktsrom Utskifting av sanitærutstyr/sentralbereding av varmt forbruksvann for skoledrift Total rehabilitering av dusjanlegg tilpasset skolebruk, som inkluderer Legionellasikring Varmtvanns sirkulasjonspumpe 315 Ny pumpe VVS / Varme 32 6 Generelt 320 Ikke medtatt! Det vises til Elektro post 45 VVS / Brannslukking 33 7 Generelt 330 Ikke medtatt! 0 VVS / Gass og trykkluft 34 8 Generelt 340 Ikke medtatt! 0 VVS / Prosesskjøling 35 9 Generelt 350 Ikke medtatt! 0 VVS / Luftbehandling Generelt 360 Fortløpende rehabilitering av samtlige ventilasjonsanlegg, jf for øvrig post VVS / Komfortkjøling Generelt 370 Ikke medtatt! 0 VVS / Vannbehandling Generelt -- Ikke medtatt! 0 VVS / Andre VVS-inst. 39

8 13 Tilfluksromsutstyr -- Sjekk inkl. fuksjonstest og komplettering av tilfluktsromsutstyr VVS / Utendørs (VA) Overvannspumpekum -- Utbedring Delsum Rehab VVS / Andre VVS-inst Varmesentral i fm TEK10 32 Etablering av en varmesentral basert på vann/vann varmepumpe med spiss- /reservekapasitet basert på el.kjel.. Det forutsettes at det etableres brønner på eiendommen Varmeanlegg i fm TEK Ventilasjons i fm TEK Det installeres et vannbårent varmeanlegg. Merkostnad for full utskifting av ventilasjonsanleggene for å ivareta alle nye forskrifter - TEK10 og HMS (Helsedirektoratets veiledning), jf for øvrig post Delsum TEK Totalt med nytt varmeanlegg og oppgradering av ventilasjon til dagens krav iht TEK 10 og HMS (helsedirektoratets veiledning) Totalt inkl. mva

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer