Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50."

Transkript

1 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 4 med fullmakt. Tilsammen 20 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Aud Borghild Brænd Møtet ble åpnet av Tyrgve Galdal Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Trygve Galdal Valgt B. Valg av sekretær og 1 eller 2 sameiere til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Aud Borghild Brænd og til å underskrive protokollen Dag Boge og Solveig Steen Valgt C. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt.

2 2. ÅRSBERETNING FOR 2005 Styrets årsberetning for 2005 ble referert og foreslått tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAPET 2005 Regnskapet ble referert og foreslått godkjent. Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR. Godtgjørelse til styret for perioden 2005/2006 ble foreslått satt til kr ,- Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2005 ble foreslått satt til kr 4 000,- 5. INNKOMNE FORSLAG A) Styret foreslår total oppussing av vaske- og tørkerom i alle blokkene. Styret har vært i kontakt med mulig leverandør som har kostnadsberegnet arbeidet til kr ,- Benkeforslag: Som styrets forslag unntatt bytte av vaskekummer. Avstemming: For styrets forslag: 14 For benkeforslag: 5 Blank: 1 Styrets forslag fikk flest stemmer og er dermed vedtatt. Det vil gjennomføres total oppussing av vaske- og tørkerom i alle blokkene. B) Styret har mottatt ønske fra enkelte beboere om å felle trær Trærne står til høyre for blokk A. Det er delte ønsker mellom beboerne i blokk A vedrørende fellingen og styret ønsker at sameiermøtet tar stilling til dette. Felling av trærne vil være kostnadsfri for sameiet. Styret er positivt innstilt til forslaget. Avstemming: For: 13 Mot: 5 Blank: 2 Felling av trær er vedtatt.

3 C) Styret foreslår endring av tekst i husordensreglene: DUGNADER: Det avholdes vanligvis 1 dugnad på våren. Alle beboere forventes å delta. Vedtak: enstemmig VAKTMESTER: ISS Vaktmesterkompaniet er ansvarlig for vaktmestertjenesten i sameiet. Vedtak: enstemmig FELLESUTGIFTER: Sameierene får automatisk tilsendt innbetalingsblanketter for månedlig betaling av fellesutgifter fra forretningsfører. Fellesutgiftene dekker betaling av vann/ kloakk, renovasjon, vaktmester, forsikring av felles boligmasse, strøm til fellesområdene, kabelanlegg (ikke betalingskanaler), løpende vedlikehold m.v. Fellesutgiftene skal betales innen den 1. i måneden. Rentesatsen ved for sen betaling er 12% p.a. og regnes fra den 11. i måneden. Renter kreves inn hvert kvartal. Første purring med gebyr sendes ca 20 dager etter betalingsfrist. Til slutt et lite tips: Når du flytter inn, husk å spørre utleier/ forrige eier om sånne ting som hvor hovedkranen er lokalisert, dersom de har pusset opp hva som er under gulvbelegg på bad, hvor gammel varmtvannsberederen er, når vinduene er skiftet, annet som bør passes på etc. Vedtak: endres på sameiermøtet til (ikke betalingskanaler utover Canal Digitals grunnpakke) : enstemmig Nevnte endringer i husordensreglene vedtas.

4 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Trygve Galdal Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Anne Hilde Sveen Lars Fredrik Lier Valgt ved akklamasjon C. Som varamedlem for 2 år ble foreslått: Kristin Burø Valgt ved akklamasjon D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Eira Brunstad Trygve Galdal Valgt ved akklamasjon Sameiermøtet hevet kl. 20:20 Protokollen godkjent av undertegnede. Trygve Galdal/s/ møteleder Dag Boge/s/ protokollvitne Aud Borghild Brænd/s/ sekretær Solveig Steen/s/ protokollvitne

5 VED VALGENE PÅ SAMEIERMØTET HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Trygve Galdal Valgt i 2006 for 1 år Styremedlem : Paul Atle Lerpold Valgt i 2005 for 2 år Styremedlem : Lars Tharaldsen Valgt i 2005 for 2 år Styremedlem : Anne Hilde Sveen Valgt i 2006 for 2 år Styremedlem : Lars Fredrik Lier Valgt i 2006 for 2 år Varamedlem : Jørgen Mehren Valgt i 2005 for 2 år Varamedlem : Krisitn Burø Valgt i 2006 for 2 år Oslo OBOS Eiendomsforvaltning AS. HUSORDENSREGLER FOR FRYDENHAGEN SAMEIE (Vedtatt på sameiermøte ) Endret på ekstraordinært sameiermøte Endret på ordinært sameiermøte Endret på ordinært sameiermøte Sameierne plikter å overholde husordensreglene, og er ansvarlige for at alle som bebor, eller gis adgang til leiligheten, følger de oppsatte regler. Det er med på å skape hygge og trivsel både inne og ute i vårt sameie. Det skal vanligvis være ro i leiligheten mellom kl Det er ikke tillatt å drive musikkundervisning. Øving på musikkinstrumenter som forstås sjenere andre må ikke finne sted etter kl på hverdagr. På lørdager ikke etter kl Musikkanlegg og TV må dempes så naboene ikke blir unødig forstyrret. Boring, banking og lignende støy må ikke forekomme etter kl på hverdager. På lørdager ikke etter kl På søndager og helligdager er slikt arbeid normalt ikke tillatt. Skal det foetas større oppussings-, ombygningsarbeider må naboene informeres. Dyrehold er forbudt, ref.: Lov om eierseksjoner, paragraf 19, siste avsnitt. Unntak gjelder for eksisterende dyr i sameiet, så lenge disse lever. Unntak gjelder også for nye sameiere som har dyr ved innflytning. Boende sameiere kan ikke anskaffe seg nye dyr. I hvert vaskeri skal det henges en liste over beboerne i blokken, med navn og seksjonsnummer. For at du skal ha rett til å vaske må du ha navnet ditt på lista med riktig seksjonsnummer, som også skal være merket på hengelåsen ellers er låsen ugyldig. Det skal kun være en hengelås pr. seksjon. Etter bruk skal vaskerommet ryddes, sluket i gulvet rengjøres slik at det ikke tetter seg. Vaskemaskin og tørketrommel skal rengjøres for såpe og lo.

6 Det er kun ett tørkerom i hver blokk som har vifte. Tøy skal ikke henge nærmere viften enn en meter pga. brannfaren. Slå av tørkeviften når du er ferdig. Vis hensyn, dersom du er ferdig med å vaske før tiden, vennligst fjern hengelåsen din fra tavla, slik at andre kan benytte vaskeriet. Tørt tøy skal fjernes fra tørkerommet. Det er lov å spørre den som har vasketid om det er mulig å få benytte vaskeriet. Vaskeriene kan brukes mellom kl og på hverdager og mellom kl og på lørdager. Søndager og helligdager er vasking forbudt. Avfall som skal kastes, må kun bestå av husholdningsavfall eller papir. Husholdnings avfall skal plasseres i plastikkposer som knyttes godt igjen. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall i containeren. Posene kastes i dertil egnede containere. Kildesortering må overholdes, og papiravfall plasseres i egne, merkede containere, uten plastikkposer. Beboerne plikter å oppvarme leiligheten slik at ikke vannledningene fryser. Sne på terrasse og balkong skal fjernes. Felles utearealer skal ikke benyttes til ballspill, ishockey eller lignende aktiviteter. Alle felles utearealer kan fritt benyttes av sameiere til annen lek og opphold. Det er forbudt å hensette private gjenstander i trappeoppganger og foran feieluker i kjelleren. Barnvogner o.l. kan plasseres i 1. Etg. under/ved siden av trappeoppgangen. Brudd på ordensreglene kan medføre krav om fraflytting, ref. Lov om eierseksjoner, paragraf 26. TIL EN NY NABO! Vi i styret ønsker deg hjertelig velkommen til Frydenhagen Sameie og benytter anledningen til å gi deg litt informasjon. OM SAMEIET: Frydenhagen består av 7 blokker bygd i Etasjeskillene er betong m/tregulv (forsikringsselskapet ditt lurer antakelig på dette.) Sameiet har gnr. 233, bnr Hvert år (normalt april) avholdes det generalforsamling med sameiere hvor årsrapport, budsjett, reglement m.m. gjennomgås/vedtas. Dessuten velges styret bestående av formann som sitter ett år av gangen, og fire medlemmer som sitter i to år, se oppslagstavle i oppgangen. Gjeldende regler for beboere er Frydenhagens vedtekter, Frydenhagens husordensregler (vedlagt) og evt. eierseksjonsloven. Frydenhagens forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning, tlf: RINGEKLOKKE, POSTKASSE OG NØKLER:

7 Styret vil sette navnet ditt på ringeklokken ved hovedinngang når de får beskjed om ny beboer. Dørskilt og navn på postkasse er du selv ansvarlig for å sette opp. Når det gjelder nøkkel til hovedinngangsdør, kan det bestilles gjennom forretningsfører (spør etter Brit Andersskog). PARKERING: Se egne parkeringsregler. FRAMLEIE: All framleie skal meldes til styret (evt. forretningsfører) med kontaktadresse for utleier og navn på leietaker. Skjema kan fås hos styret. DUGNADER: Det avholdes vanligvis 1 dugnad på våren. Alle beboere forventes å delta. DITT, MITT OG FELLESOMRÅDER: Innenfor leiligheten har sameieren full rettslig råderett så lenge det ikke er til ulempe for sameierne eller medfører endringer på fellesarealer/eiendom. Sameieren kan f.eks. godt bytte inngangsdør, men døren skal være mest mulig lik de andre i oppgangen. Maling til balkong/terrasses utside dekkes av Frydenhagen og må være av samme farge. Yttervegger, tak, avløpsrør, piper m.v. regnes i utgangspunktet som fellesareal, og skal ikke endres uten godkjenning av styret, (evt. generalforsamlingen). Er du i tvil, kontakt styret, men pass også på å følgende gjeldende lover og forskrifter (byggemelding etc.) VAKTMESTER: ISS Vaktmesterkompaniet er ansvarlig for vaktmestertjenesten i sameiet. FELLESUTGIFTER: Sameiere får automatisk tilsendt innbetalingsblankett for månedlig betaling av fellesutgifter fra forretningsfører. Fellesutgiftene dekker betaling av vann/kloakk, renovasjon, vaktmester, forsikring av felles boligmasse, strøm til fellesområdene, kabelanlegg (ikke betalingskanaler utover Canal Digitals grunnpakke), løpende vedlikehold m.v. Fellesutgiftene skal betales innen den 1. i måneden. Rentesats ved for sen betaling er 12% p.a. og regnes fra den 11. i måneden. Renter kreves inn hvert kvartal. Første purring med gebyr sendes ca. 20 dager etter betalingsfrist. Til slutt et lite tips: Når du flytter inn, husk å spørre utleier/forrige eier om sånne ting som hvor hovedkranen er lokalisert, dersom de har pusset opp, hva som er under gulvbelegg på bad, hvor gammel varmtvannsberederen er, når vinduene ble skiftet, annet som bør passes på etc. STYRET

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III 1 A/S Ringgaten Byggeselskap III Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet.

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet. Styremøte 01 14 Referat Styremøte 01 14 i Sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 23.04.14 kl 19:00 Sted: Sørliveien 10 Tilstede: Marius, Hanne, Kristin, Jose & Silje Forfall: Ingen Møtelder: Marius Referent:

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer