Doro Liberto 810. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro Liberto 810. Norsk"

Transkript

1 Doro Liberto 810 Norsk

2 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. På/av-knapp 2. Ladekontakt 3. Hodesettkontakt 4. Frontkamera/ nærhetssensorer 5. Høreelement 6. Menytast 7. Hjem-tast 8. Tilbake-tast 9. Volumregulering 10. Blits 11. Kameralinse 12. Høyttaler Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

3 Innhold Gratulerer med anskaffelsen... 1 Komme i gang... 1 Sette inn minnekort, SIM-kort og batteri... 1 Lade telefonen... 3 Slå telefonen på og av... 3 Skjermlås... 4 Oppstartsveiledning... 4 Hjelpefunksjoner... 4 Bli kjent med telefonen... 4 Håndtere telefonen... 4 Bruke telefontastene... 6 Startskjermbilde... 6 Låseskjermen... 7 Applikasjonsliste... 7 Status og varslinger... 8 Skrive inn tekst... 9 Telefoninnstillinger...11 Trådløse nettverk (Wi-Fi)...13 Programvareoppdatering...14 Batteriytelse...15 Doro Experience...15 Velkommen til Doro Experience...15 Synkronisering...16 App Selection Google Google Play...18 Anrop...19 Foreta et anrop...19 Ringe opp fra kontakter...19 Besvare et anrop...20 Anropsalternativer...20 Anropslogg...21 Talepostkasse...22 Nødanrop...22 Kontakter...22 Legg til ny kontakt...22

4 Importere kontakter...23 ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller)...24 Meldinger...24 Tekst- og bildemeldinger...25 E-post...26 Kamera...28 Ta bilder...28 Ta opp video...29 Innstillinger...29 Galleri...29 Tilkobling...31 Nettverkstjenester og priser...31 Datatilkobling...31 Bluetooth...32 Nettverksinnstillinger...33 Flymodus...34 Stedstjenester...34 Koble telefonen til en datamaskin...35 Nettleser...35 Bruke nettleseren...36 Flere applikasjoner...37 Google-apper...37 Musikk...37 FM Radio...38 Alarm...38 Kalender...39 Notater...39 Lykt...40 Tidtaker...40 Kalkulator...40 Lydopptaker...40 Kodesafe Nyheter...42 Statusikoner...42 Sikkerhetsinstruksjoner...44 Nettverkstjenester og priser...44 Betjeningsmiljø...44 Medisinsk utstyr...44

5 Områder med eksplosjonsfare...45 Li-ion-batteri...45 Beskytt hørselen...45 Nødsamtaler...46 Kjøretøy...46 Pleie og vedlikehold...46 Garanti Spesifikasjoner Copyright og andre merknader...48 Strålingsverdi (SAR)...48 Samsvarserklæring...49

6 GB Norsk Gratulerer med anskaffelsen Nyt opplevelsen av en enkel smarttelefon. Doro Liberto 810 er den perfekte smarttelefonen for begynnere, full av praktiske funksjoner for å kommunisere og bruke e-post og internett. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på Komme i gang VIKTIG Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet. Sette inn minnekort, SIM-kort og batteri Fjerne og sette på igjen batteridekselet 2 SIM SIM 1 3 Sette inn minnekortet VIKTIG Bruk kun kompatible minnekort til dette apparatet. Kompatibel korttype: microsd, microsdhc. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet, og ødelegge data som er lagret på kortet. Enkelte telefoner kan ha et forhåndsinstallert minnekort, avhengig av markedet. 1

7 2 1 4 GB 3 GB Tips: Vær forsiktig, slik at du ikke skraper opp eller bøyer kontaktene på minnekortet eller SIM-kortet når de settes inn i kortholderne. Se Endre lagringssted, s.13 for mer informasjon. Sette inn SIM-kortet FORSIKTIG Denne enheten godtar mini SIM eller 2FF SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet. 1 SIM SIM2 Sette inn batteriet 2 1 2

8 Lade telefonen Norsk FORSIKTIG Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. Når batterinivået blir lavt, vises, og en varseltone høres. 1. Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten. 2. vises når telefonen er helt oppladet. Telefonen lades selv om den er avslått under lading. Trykk på 1 På/avtasten for å vise ladestatus. Spar strøm Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. Merk! Displayet låses etter en stund for å spare strøm. Trykk på 1 På/ av-tasten for å aktivere skjermen. Slå telefonen på og av Slå på telefonen 1. Hold inne 1 På/av-tasten øverst på telefonen til telefonen vibrerer. 2. Tast SIM-kortets PIN-kode hvis du blir bedt om det, og velg for å bekrefte. Velg for å slette tegn. 3. Vent til telefonen starter. Merk! Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Dette kan ta noen minutter, avhengig av internettforbindelsen. Dette krever dessuten en internettforbindelse. Bruk helst en Wi-Fi-forbindelse, for å redusere datakostnadene. Hvis feil PIN-kode tastes flere ganger, vises Angi PUK og du må taste PUK-koden (Personal Unblocking Key). Kontakt teleoperatøren hvis du ønsker mer informasjon om PIN-kode og PUK-kode. Se Endre PIN-kode, s.12 for informasjon om hvordan du endrer PINkoden. 3

9 Slå av telefonen 1. Hold inne 1 På/av-tasten til valgmenyen åpnes. 2. Velg Slå av OK i valgmenyen. Skjermlås Skjermlåsen hindrer uønsket aktivering av berøringsskjermen når du ikke bruker telefonen. Skjermen låses etter et bestemt tidsrom uten bruk, avhengig av innstilt tidsavbrudd for skjermen. Aktivere og låse opp skjermen 1. Trykk kort på 1 På/av-tasten. 2. Dra til høyre ( ) for å låse opp. Låse skjermen manuelt Trykk kort på 1 På/av-tasten. Oppstartsveiledning Første gang du slår på telefonen, åpnes Oppstartsveiledning. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av din nye Doro Liberto 810. Tips: Bruk applikasjonen Oppdag meg til å få hjelp og nyttige tips for å bli kjent med den nye telefonen. Se Oppdag meg, s.13. Hjelpefunksjoner Bruk symbolene nedenfor til å veilede deg gjennom avsnittene i bruksanvisningen. Syn Hørsel Håndtering Sikkerhet Håndtere telefonen Bli kjent med telefonen FORSIKTIG Unngå å ripe opp berøringsskjermen, berøre den med skarpe gjenstander eller la den komme i kontakt med vann. Ikke berør skjermen hvis glasset er sprukket eller knust. 4

10 Velge/åpne element Berør et element for å åpne det Merke alternativer eller fjerne merking Merk av for (tapp) ønsket boks eller listealternativ. Bla Dra eller beveg fingeren på skjermen i den retningen du vil bla. Zoome/knipe sammen Sett to fingre på skjermen og knip sammen for å zoome ut, eller spre dem for å zoome inn. Denne funksjonen er ikke alltid tilgjengelig. Hvis funksjonen er tilgjengelig, velger du for å zoome inn eller for å 5

11 Sensorer Enheten har sensorer som registrerer lys og nærhet. Sensorene justerer skjermens lysstyrke hvis den er innstilt på automatisk. Den slår også av berøringsskjermen under taleanrop når øret er nær skjermen, for å hindre utilsiktet aktivering av andre funksjoner. Bruke telefontastene Menytast Åpne alternativer / meny som er tilgjengelig i gjeldende skjermbilde eller applikasjon. Hjem-tast Tilbake til startskjermbildet Hold inne for å gå til Google søk. VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Tilbake-tast Gå tilbake til forrige skjermbilde. Når du har gått tilbake til startskjermbildet, kan du ikke gå lenger tilbake. Merk! For å lukke applikasjoner helt, kan det være nødvendig å trykke og velge Lukk eller lignende i den aktuelle applikasjonen. Startskjermbilde Startskjermbildet er åpningsskjermbildet på din Doro Liberto 810. Bruk et favorittbilde som skjermbakgrunn og legg til dine favorittkontakter for rask tilgang. Bruk Google -søkelinjen til å søke raskt etter det du leter etter. 6

12 Gå til startskjermbildet Trykk. Legge til favorittkontakter 1. Velg i startskjermbildet. 2. Velg en lagret kontakt i Kontakter. Se Legg til ny kontakt, s.22. Endre skjermbakgrunn 1. Velg i startskjermbildet for å åpne listen med applikasjoner. 2. Velg Innstill. Bakgrunn Endre (under Startskjerm). 3. Velg et bilde fra Galleri. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Låseskjermen Låseskjermen er skjermbildet som vises når telefonen vekkes fra skjermlås. Skjermen viser klokkeslett og dato, samt om du har mottatt noen varslinger om tapte anrop eller meldinger. Endre skjermbakgrunn 1. Velg i startskjermbildet for å åpne listen med applikasjoner. 2. Velg Innstill. Bakgrunn Endre (under Låseskjerm). 3. Velg et bilde fra Galleri. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Applikasjonsliste Applikasjonslisten inneholder applikasjonene som er forhåndsinstallert på din Doro Liberto 810, samt alle applikasjoner du installerer. Applikasjonslisten er større enn den vanlige skjermbredden, så du må bla til venstre eller høyre for å se alt innholdet. Tallene nederst på skjermen viser hvilken del av applikasjonslisten som vises. Åpne applikasjonslisten Velg i startskjermbildet. Lukke applikasjonslisten Velg. Trykk eller. Se App Selection, s.17 og Google Play, s.18 for å installere applikasjoner. 7

13 Status og varslinger Statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrke, aktive og nye applikasjoner, samt batteristatus. Du blir varslet når noe nytt skjer, for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varslingspanelet inneholder mer informasjon, og herfra kan du se varslinger om applikasjoner eller aktivere hurtiginnstillinger for telefonen, for eksempel Wi-Fi eller Flymodus. Du kan også åpne Innstillinger-menyen ved å velge. Åpne varslingspanelet 1. Dra statuslinjen nedover: Velg applikasjonen i listen Varslinger for å vise oppdateringer eller informasjon om en applikasjon. Velg X for å tømme listen. Velg Wi-Fi, Bluetooth, GPS eller Flymodus i toppmenyen for å aktivere eller deaktivere tilkoblingsstatus. 8

14 Lukk varslingspanelet Dra bunnen av statuslinjen oppover. Trykk. Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst, tall og andre tegn med skjermtastaturet. Velg et tekstfelt for å åpne skjermtastaturet. Aktivere tastaturet Velg tekstfeltet. Velg tegn Velg ønsket tegn. Spesialtegn og tall 1. Velg 123 for å se en liste med spesialtegn. 2. Velg ønsket tegn eller velg {&= for å vise flere tegn. 3. Velg abc for å gå tilbake. Bevege markøren i teksten Velg i teksten for å flytte markøren. Store og små bokstaver Velg i nedre venstre hjørne for å angi store eller små bokstaver. Hvis du vil skrive inn bare store bokstaver, velger du til de foreslåtte ordene vises med store bokstaver. Smilefjes Hold på for å vise en liste med smilefjes. 9

15 Endre inntastingsspråk 1. Hold på 123 Språk og layouter og merk av for ønsket språk for å aktivere det. 2. Trykk for å lagre og gå tilbake. Skrive tekst med stavestøtte Når du begynner å skrive tekst, foreslår ordboken ord basert på tastene du har valgt. Stavestøtte er aktivert som standard. Aktivere stavestøtte 1. Velg tekstfeltet. 2. Hold på 123 Predictions og merk av i boksen. 3. Trykk for å lagre og gå tilbake. Skrive inn tekst 1. Hvis du vil skrive ordet «Doro», velger du D, o, r, o. 2. Velg det foreslåtte ordet i listen. Alternativt kan du velge mellomromstasten for å beholde det valgte ordet og fortsette med neste ord. Velge handling når du berører mellomromstasten Hold inne 123 Predictions Mellomromstasten... og velg et alternativ. Skifte tastatur Du kan velge mellom QWERTY og AZERTY-tastatur ved inntasting av tekst, avhengig av valgt språk. 1. Aktiver tastaturet ved å velge et tekstfelt. 2. Hold på 123 Språk og layouter. 3. Velg tastaturikonet ved siden av det valgte språket, hvis det er tilgjengelig. 4. Bla i listen og velg QWERTY eller AZERTY. 5. Trykk for å lagre og gå tilbake. Merk! Hvis flere språk brukes, må alle språkene støtte det ønskede tastaturet. 10

16 Telefoninnstillinger Visning Norsk Skriftstørrelse 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Visning Skriftstørrelse Middels/ Stor. 3. Velg Lagre når du er ferdig. Lysstyrke Du kan justere lysstyrken på displayet. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Lysstyrke og sett Automatisk til. 3. Dra glideknappen for å justere lysstyrken på skjermen. Jo høyere verdi, jo bedre kontrast. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Sett Lysstyrke på skjermen til Automatisk hvis du vil spare batteri. Lyd Merk! Varslingstypen kan ikke settes til stille for å endre lydinnstillingene. Lydoppsett Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydinnstillinger. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Lyd & Volum Lydoppsett. 3. Velg et alternativ: Normal for normal hørsel i normale omgivelser. Middels for noe svekket hørsel eller bruk i støyende omgivelser. Høy for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser. 4. Velg Lagre når du er ferdig. 11

17 Ringetone Norsk 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Lyd & Volum Ringetone. 3. Velg en melodi i listen. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Volum 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Lyd & Volum Volum. 3. Trykk volumtastene eller dra glideknappen for å justere tonevolumet. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Du kan også trykke volumtastene for å justere volumet. Ringetype 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Lyd & Volum Ringetype. 3. Velg et alternativ. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Du kan også aktivere stille modus ved å hold inne 1 På/av-tasten og deretter velge Stillemodus i popup-vinduet. Endre PIN-kode 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Sikkerhet Angi passord PIN. 3. Tast den gamle PIN-koden og velg Lagre. 4. Tast den nye PIN-koden og gjenta den. 5. Velg Lagre når du er ferdig. PIN-kodealternativer 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Sikkerhet SIM-lås: På for å aktivere PIN-kode. Du må taste inn PIN-kode hver gang telefonen blir slått på. Av for å deaktivere PIN-kode. 12

18 ADVARSEL Norsk Hvis du mister SIM-kortet, eller det blir stjålet, er det ubeskyttet. Automatisk for å starte telefonen uten PIN-koden. Telefonen husker den automatisk, men hvis SIM-kortet flyttes til en annen telefon (tapt/stjålet), må PIN-koden angis når telefonen slås på. Aktiver ved å taste gjeldende PIN-kode og velge Lagre. Endre lagringssted Hvis du setter inn et kompatibelt eksternt minne (micro SD card) i din Doro Liberto 810, anbefales det at du endrer standard lagringssted. Da kan du lagre flere filer på enheten, for eksempel bilder og videoer. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Programmer Lagring SD-kort. 3. Velg SD-kort når du er ferdig. Merk! Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et kompatibelt eksternt minne er satt inn i enheten. Oppdag meg Få veiledning og oppdag telefonens grunnleggende funksjoner. Åpne listen over applikasjoner og velg Oppdag meg. Trådløse nettverk (Wi-Fi) Du trenger tilgang til internett for å få mest mulig ut av din Doro Liberto 810. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Wi-Fi & Bluetooth Wi-Fi. 3. Velg for å aktivere. Tilgjengelige nettverk vises i en liste. Nettverkene kan være åpne eller sikrede ( ). 4. Velg et nettverk Koble. Hvis nettverket er sikret, taster du passordet. 13

19 Kontakt administratoren for det aktuelle nettverket for flere opplysninger. 5. Det tilkoblede nettverket er uthevet med. Tips: Telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du kobler til. Hvis Wi-Fi er slått på, kobler telefonen automatisk til nettverket neste gang det er innen rekkevidde. Noen åpne nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang til nettverket. Se Datatilkobling, s.31 for oppsett av datakonto. Programvareoppdatering VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Programvaren for din Doro Liberto 810 kan oppdateres på flere måter. Når ny programvare er tilgjengelig, vises en melding i statuslinjen. Velg meldingen for å starte nedlastingen. Nedlastingshastigheten kan variere, avhengig av internettforbindelsen. Se etter programvareoppdateringer 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Om enheten Systemoppdatering Se etter oppdateringer. 3. Hvis en ny oppdatering er tilgjengelig, velger du Ja for å begynne å laste ned installasjonen. Hvis ingen programvareoppdatering er tilgjengelig, velger du Lukk. 4. Velg OK for å starte installasjonen. Merk! Mens installasjonen pågår vil telefonen være midlertidig ute av drift, også for nødanrop. Alle kontakter, bilder, innstillinger osv. er trygt lagret i telefonen. Ikke avbryt installasjonen. 5. Velg OK for å starte telefonen på nytt. Omstarten kan ta litt tid. Når den er fullført, kan du bruke telefonen som vanlig. 14

20 Batteriytelse Informasjon om telefonen, som telefonstatus, batteribruk og databruk, finnes i Om telefonen-menyen. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Om telefonen. Forbedre batteriytelsen Lad telefonen ofte, helst hver dag. Ladingen påvirker ikke batteriets levetid. Nedlasting fra internett er strømkrevende, og bør deaktiveres når du ikke laster ned data via mobilnettverket. Data sendes fortsatt over trådløse nettverk. Slå av Bluetooth og Wi-Fi når de ikke er nødvendige. Bruk tilkoblingsstatusen i statuslinjen til å deaktivere funksjonene. Synkroniser applikasjonene dine, for eksempel e-post, kalender og kontakter, manuelt. Bruk Batteri bruk-menyen på enheten til å se hvilke applikasjoner som bruker mest strøm. Reduser lysstyrken på skjermen. Se Telefoninnstillinger, s.11. Slå av enheten eller aktiver Flymodus når du befinner deg i områder uten dekning. Enheten skanner hele tiden etter tilgjengelige nettverk, noe som trekker strøm. Se Flymodus, s.34. Bruk originale Doro håndfrienheter når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne på enheten. Lås skjermen når den ikke er i bruk, ved å trykke på 1 På/av-tasten slik at displayet slukkes. Se Skjermlås, s.4. Doro Experience Velkommen til Doro Experience Doro Experience Manager er en nettbasert tjeneste som brukes til å administrere telefonen enklere fra en datamaskin. Gå til og angi påloggingsopplysninger. Du kan gjøre det selv, eller la en person du stoler på tilpasse din Doro Liberto -enhet. Alle utførte valg foretas på 810-enheten. 15

21 For å logge inn og få tilgang til din Doro Experience -konto uansett hvor du er, må du angi dine Google -påloggingsopplysninger (Gmail-adresse og passord), Google, s.17. Navigasjon Bruk hovedmenyen til å navigere: Velkommen er startsiden. Apper brukes til å ordne applikasjonsikonene etter eget ønske. Kontakter brukes til å legge til, redigere eller fjerne kontakter. Galleri brukes til å legge til eller fjerne bilder. Profilinnstillinger viser dine personlige innstillinger. Tips: Navnet på Doro Experience -kontoinnehaveren og alternativet Logg ut er tilgjengelig øverst til høyre. Synkronisering VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Velg når synkronisering med din Doro Experience -konto skal tillates. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Doro Experience og bla til Konto: Av Kun Wi-Fi Wi-Fi og 3G 3. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Velg Kun Wi-Fi for å redusere kostnadene. 16

22 App Selection Norsk VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Gjør telefonen personlig med applikasjoner som er valgt spesielt for deg. Velg applikasjonen du vil laste ned og installere på telefonen. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg App Selection. 2. Applikasjonene er inndelt slik: Kategorier for å vise alle applikasjoner etter kategori. Anbefalt for å vise alle utvalgte applikasjoner. Ny for å vise de nyeste tilgjengelige applikasjonene. Mine programmer for å vise alle applikasjoner som er installert på telefonen. Installere applikasjoner 1. Finn applikasjonen og velg den for å vise den og få mer informasjon. 2. Velg Installer. Applikasjonen finnes i listen med applikasjoner. 3. Første gang du bruker applikasjonen, må du eventuelt laste den ned til telefonminnet eller minnekortet. Avinstallere applikasjoner 1. Velg Mine programmer, og åpne applikasjonen. 2. Velg Avinstaller, og bekreft. Tips: Applikasjonen kan installeres på nytt. Gjenta installasjonstrinnene. Google For å få mest mulig ut av telefonen trenger du en Google -konto. Det er en praktisk måte å håndtere telefonens kontakter, kalender, påminnelser og annet på. Du kan også sikkerhetskopiere dataene dine i tilfelle du skulle miste telefonen. 17

23 Google Play VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Merk! Du må ha en Google -konto for å bruke Play Butikk. Bla gjennom de tilgjengelige applikasjonene og spillene i ulike kategorier, eller via lister som Beste betalte og Beste gratis. Du kan også søke etter en bestemt applikasjon eller et spill. Noen applikasjoner må kjøpes. Prisen vises i beskrivelsen av applikasjonen. Hvis den er gratis, vises det. Du betaler med Google Wallet, som kan registreres når du setter opp en Google -konto eller første gang du kjøper noe, eller ved å bruke en annen tilgjengelig betalingsmåte. Opprett en Google -konto 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Play Butikk. 2. Velg Ny og følg instruksjonene. Hvis du allerede har en konto, velger du Eksisterende. Laste ned en applikasjon 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Play Butikk. 2. Finn et element du vil laste ned ved å bla gjennom kategorier eller ved å bruke søkefunksjonen. 3. Tapp elementet for å vise detaljerte opplysninger, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen/kjøpet. Merk! Les nøye gjennom App-tillatelser før du godtar installasjonen. Tips: Alle nedlastede applikasjoner finnes i Mine apper. I Play Butikk trykker du på og velger Mine apper. Åpne en nedlastet applikasjon 1. I Play Butikk trykker du på og velger Mine apper. 2. Velg den nedlastede applikasjonen. Velg om nødvendig Åpne. 18

24 Tips: Du kan også vise nedlastede applikasjoner i listen med applikasjoner. Oppdatere en installert applikasjon 1. I Play Butikk trykker du på og velger Mine apper. 2. Du kan velge å oppdatere alle applikasjoner som trenger oppdatering. Velg Oppdater alle, eller velg en applikasjon Oppdater og bekreft. Slette en installert applikasjon 1. I Play Butikk trykker du på og velger Mine apper. 2. Velg den nedlastede applikasjonen Avinstaller og bekreft. Avbryte abonnementet på en applikasjon 1. I Play Butikk trykker du på og velger Mine apper. 2. Velg applikasjonen Avbryt og bekreft. Tilleggsinformasjon 1. I Play Butikk trykker du på og velger Hjelp 2. Du videresendes til nettsiden for Google -støtte. Anrop Foreta et anrop 1. Velg Telefon i startskjermbildet. 2. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. 3. Velg Anrop for å ringe opp. 4. Velg Avslutt samtal for å avslutte eller avbryte. Tips: For internasjonale anrop bruker du det internasjonale prefikset + foran landskoden. Hold på 0 til + vises. Ringe opp fra kontakter 1. Velg Telefon Kontakter i startskjermbildet. Du kan også åpne listen med applikasjoner og velge Kontakter. 2. Bla gjennom listen for å finne ønsket kontakt. Velg om nødvendig nummeret som skal ringes. 19

25 3. Velg Avslutt samtal for å avslutte. Besvare et anrop 1. Velg Svar eller dra til høyre ( ). 2. Velg Avslutt samtal for å avslutte. Anropsalternativer Volumregulering Bruk volumtastene til å justere lydstyrken under en samtale. Volumnivået vises på displayet. Mikrofon av 1. Velg mens en samtale pågår. 2. Velg for å oppheve. Oppringer (tonesending) 1. Velg mens en samtale pågår. 2. Tast nummeret. 3. Velg for å lukke. Høyttaler 1. Velg mens en samtale pågår. 2. Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m. Bruk + eller til å justere høyttalervolumet. 3. Velg for å oppheve. Hold 1. Trykk og velg mens en samtale pågår. Parkert vises. 2. Trykk og velg for å gå tilbake til samtalen. Legg til samtale 1. Under en samtale trykker du og velger. Den første samtalen settes på vent. 2. Tast et nummer eller velg en lagret kontakt fra Kontakter. 3. Trykk og velg: 20

26 Bytt samtale for å gå tilbake til den første samtalen. Gjenta fra trinn 3 for å bytte tilbake til den andre samtalen. Gjeldende nummer/kontakt vises. Slå sammen for å starte en gruppesamtale. Gjenta fra trinn 1 for å legge til flere kontakter. Del (i en gruppesamtale) for å dele opp gruppesamtalen. Du kan deretter bytte mellom samtalene. 4. Trykk Avslutt samtal for å avslutte alle aktive samtaler. Send melding 1. Under en samtale trykker du på og velger Melding. 2. Skriv meldingen, og legg til en mottaker. Se Opprette og sende meldinger, s Trykk på for å gå tilbake til samtalen. Hodesett Koble et hodesett til hodesettkontakten. Den innebygde mikrofonen i telefonen blir automatisk koblet ut. FORSIKTIG Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett. Anropslogg 1. Velg Telefon Anropslogg i startskjermbildet. 2. Alle anrop vises i listen: Tapte, Utgående eller Mottatte. 3. Velg et nummer for å: Anrop, Skriv, Detaljer eller Legg til nummer og velg en eksisterende kontakt for oppdatering eller Legg til for å legge til som en ny kontakt. Slette numre 1. Velg Telefon Anropslogg i startskjermbildet. 2. Trykk, og velg Slett. 3. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 4. Velg og bekreft. 21

27 Talepostkasse Hvis telefonabonnementet har en svarertjeneste, kan oppringere legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. Talepost er en nettverkstjeneste, og det kan være at du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til talepostkassen. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Anrop Talepost Legg til. 3. Tast navn og nummer. 4. Velg Lagre når du er ferdig. 5. Alternativt kan du velge: Anrop for å ringe din talepostkasse. Endre for å redigere den angitte informasjonen. Slett og bekreft for å slette nummeret til talepostkassen. Tips: Velg Telefon Talepost i startskjermbildet for å ringe opp talepostkassen. Nødanrop Du kan alltid foreta nødanrop så lenge telefonen er slått på. Tast nødnummeret for stedet der du befinner deg, og velg Anrop. Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Legg til ny kontakt Kontakter 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Velg Legg til. 3. Angi navn, nummer/numre inkludert retningsnummer samt ønsket tilleggsinformasjon. Se Skrive inn tekst, s Velg Legg til bilde for å legge til et bilde: Bilde for å velge et eksisterende bilde. Kamera for å ta et bilde med kameraet. 22

28 5. Velg Lagre når du er ferdig. Redigere kontakt Norsk 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Åpne en eksisterende kontakt. 3. Velg Endre. 4. Angi oppdateringer: 5. Velg Lagre når du er ferdig. Legge til favoritt 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Åpne en eksisterende kontakt. 3. Velg Legg til som favoritt. Tips: Gjenta trinn 1 3 og velg Sende kontaktopplysninger Fjern favoritt for å fjerne som favoritt. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Åpne en eksisterende kontakt. 3. Trykk og velg Del: Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette og sende meldinger, s.25. E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en e-postmelding, s.27. Slette kontakt 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Trykk, og velg Slett. 3. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 4. Velg og bekreft. Importere kontakter Fra SIM-kort 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kontakter. 2. Trykk, velg Importer og bekreft. 23

29 Tips: Du kan også bruke Doro Experience Manager til å administrere kontaktene via en nettleser, ved å gå til Se Velkommen til Doro Experience, s.15. ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller) I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Legg til ICE-kontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisiner og pårørende, fra offerets telefon i et nødstilfelle. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. 1. Åpne listen med applikasjoner og velg Kontakter ICE. 2. Velg Endre og angi medisinske opplysninger. Navn Fødsel Angi fødselsdatoen din. Lengde Vekt Språk Angi ditt foretrukne språk. Forsikring Angi forsikringsselskap og polisenummer. Kontakt 1 For å velge en kontakt og et nummer fra kontakter. Legg om mulig til forholdet til ICE-kontaktene i kontakter, for eksempel «ICE hustru Mary Smith». Tilstand Angi eventuelle medisinske forhold/medisinsk utstyr (f. eks. diabetes, pacemaker). Allergi Angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk). Blodtype Vaksinering Angi relevante vaksinasjoner. Medisin Angi medisin som du blir behandlet med. Annen info Angi andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling). 3. Velg Lagre når du er ferdig. Meldinger Du trenger spesifikke innstillinger som tilbys av tjenesteleverandøren for å sende og motta tekst- og bildemeldinger. 24

30 Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, blir du belastet for hver mottaker (maksimalt 10). Tekst- og bildemeldinger Opprette og sende meldinger 1. Velg Meldinger i startskjermbildet. 2. Velg Skriv og skriv meldingen. 3. Velg og velg kontakt fra Kontakter, eller velg Angi mottaker for å legge til telefonnummeret manuelt. Gjenta for å legge til flere kontakter. 4. Du kan også trykke på og velge for å legge til vedlegg. 5. Velg Send melding når du er ferdig. Tekstmeldinger Tekstmeldinger krever et nummer til en meldingssentral. Dette nummeret stilles vanligvis inn automatisk i telefonen. Du får nummeret fra teleoperatøren. Nummer til meldingssenter 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Meldinger SMS Profilinnstilling. 3. Tapp om nødvendig for å endre nummeret. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Bildemeldinger Bildemeldinger krever en MMS-profil og at både du og mottakeren har abonnement som støtter bildemeldinger. MMS-profilen er ofte forhåndsinstallert. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få informasjon. MMS-profil 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Meldinger MMS MMS profil: 25

31 Hvis din teleoperatør vises i listen, velger du operatøren og oppdaterer innstillingene om nødvendig. Hvis teleoperatøren mangler i listen, velger du Legg til og angir nødvendige innstillinger. Trykk på og velg Lagre 3. Velg Lagre når du er ferdig. Merk! For å få tilgang til internett og for å kunne sende og motta bildemeldinger, trenger du riktige kontoinnstillinger fra tjenesteleverandøren. For noen tjenesteleverandører må kontoleverandøren velges manuelt. Se Datatilkobling, s.31. E-post VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Tips: Gmail er alltid tilgjengelig under Google Apps. Sette opp eksisterende e-postadresse. Sette opp en eksisterende e-postkonto som støtter imap/pop3. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Velg om nødvendig Eksisterende e-postadresse eller trykk og velg E-post innstillinger. 3. Angi eksisterende e-postadresse og passord. 4. Når du er ferdig, velger du OK. Angi om nødvendig innstillingene manuelt, og velg Lagre når du er ferdig. Kontakt e-postleverandøren for mer informasjon. Sette opp flere e-postkontoer 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Trykk på og velg Administrer kontoer Legg til en konto. 3. Angi eksisterende e-postadresse og passord. 4. Når du er ferdig, velger du OK. 26

32 Angi om nødvendig innstillingene manuelt, og velg Lagre når du er ferdig. Kontakt e-postleverandøren for mer informasjon. Skifte mellom kontoer Hvis du oppretter mer enn én e-postkonto, kan du skifte mellom dem. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Velg V øverst på skjermen, og velg ønsket konto. Angi standard konto 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Trykk på og velg Innstillinger Standardkonto, og velg ønsket konto. 3. Velg Lagre når du er ferdig. Lage og sende en e-postmelding 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Velg Skriv e-post og skriv meldingen. 3. Velg og velg en kontakt fra Kontakter, eller velg Angi mottaker for å legge til e-postadressen manuelt. Gjenta for å legge til flere kontakter. 4. Velg eventuelt for å legge til vedlegg. 5. Velg Send e-post når du er ferdig. Innboks/Send/Kladd 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Velg V for å skifte til: Innboks Sendt Utkast 3. Velg om nødvendig for å oppdatere boksen. Synkronisering Velg når synkronisering skal utføres for dine e-postkontoer. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 27

33 2. Trykk på og velg Innstillinger Oppdateringsfrekvens for e- post: Manuell Hvert 5. minutt Hvert 15. minutt Hvert 30. minutt Hver time 3. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Velg Manuell for å redusere datakostnadene og spare batteriet. Laste ned vedlegg Velg for å laste ned vedlegg automatisk. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Trykk på og velg Innstillinger Nedlasting av vedlegg. 3. Velg for å aktivere. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Signatur Når du sender e-post fra din Doro Liberto 810, kan du velge å legge til en automatisk signatur. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg E-post. 2. Trykk på og velg Innstillinger Underskrift. 3. Velg V og velg et alternativ. Tips: Hvis du vil legge til din egen signatur, velger du Tilpasset signatur og skriver inn ønsket tekst. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Kamera Bruk kameraet til å ta bilder eller ta opp video. Ta bilder 1. Velg Kamera i startskjermbildet. 2. Dra om nødvendig ikonet for kameramodus til venstre ( ). 28

34 3. Velg for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk. Tips: Du kan også aktivere kameraet når skjermen låses opp. Dra venstre ( ). Ta opp video 1. Velg Kamera i startskjermbildet. 2. Dra om nødvendig ikonet for kameramodus til høyre ( ). 3. Velg for å starte opptaket. 4. Velg for å stoppe opptaket. 5. Velg Ja for å lagre eller Nei for å forkaste. Innstillinger Innstilling Kamera Videokamera Zoome Tapp skjermen i kameramodus Ikke akt. og dra glideknappen for å zoome inn eller ut. Blitsmodus Trykk på i kameramodus Trykk på i videokameramodus og velg Blits. Velg et alternativ og deretter Lagre. og velg Lys. Velg et alternativ og deretter Lagre. Kameraretning Konfigurere I kameramodus trykker du og velger Kameraretning. Gjenta for å bytte tilbake. I kameramodus trykker du og velger Konfigurer for å vise flere alternativer. til I videokameramodus trykker du og velger Kameraretning. Gjenta for å bytte tilbake. I videokameramodus trykker du og velger Konfigurer for å vise flere alternativer. Galleri Alle bilder som tas av kameraet, samt bilder du mottar og innspilte videoer blir lagret i Galleriet. 29

35 Merk! Alle bilder må lagres i en mappe med navnet Pictures, og alle videofiler må lagres i en mappe med navnet Movies på minnekortet. Opprett om nødvendig mappen ved hjelp av en datamaskin. Se Koble telefonen til en datamaskin, s.35. Hvis minnekort er valgt som standard lagringssted, blir alle bilder og videoer som er tatt med telefonen lagret i mappen DCIM på minnekortet. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Galleri. 2. Velg bildet/videoen som skal vises / spilles av. Tips: Du kan også åpne Galleri fra kameramodus ved å velge miniatyrbildet nederst til venstre. Dele bilde eller video 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Galleri. 2. Velg bildet/videoen som skal vises / spilles av. 3. Trykk og velg Del: Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette og sende meldinger, s.25. Bluetooth for å sende elementet med Bluetooth-teknologi. Tillat om nødvendig at Bluetooth slås på. Se Bluetooth, s.32. E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en e-postmelding, s.27. Mer for å sende med en kompatibel installert tjeneste. Angi som 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Galleri. 2. Velg bildet. 3. Trykk og velg Angi som: Kontakter og velg en lagret kontakt i listen, eller legg til en ny. Se Legg til ny kontakt, s.22. Bakgrunn for å angi elementet som bakgrunnsbilde i startskjermbildet. Slette bilde eller video 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Galleri. 2. Trykk, og velg Slett. 30

36 3. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 4. Velg og bekreft. Tilkobling Nettverkstjenester og priser Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet. Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem. Enkelte operasjoner og funksjoner er avhengige av SIM-kortet og/eller nettverket, eller avhengige av kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. Enkelte tjenester kan endres separat. Datatilkobling Du kan velge å bruke en dataforbindelse (også kalt mobildata) på enheten når en internettforbindelse kreves. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Forsikre deg om at tjenesteleverandøren er den samme som din teleoperatør for å bruke dataforbindelse. Tips: Se Trådløse nettverk (Wi-Fi), s.13 for å koble til et Wi-Fi-nettverk. Aktivere data 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Datakonto Dataaktivering På. 3. Velg Lagre når du er ferdig. Kontoleverandør For å få tilgang til internett og for å kunne sende og motta bildemeldinger, trenger du riktige kontoinnstillinger fra tjenesteleverandøren. For noen tjenesteleverandører må kontoleverandøren velges manuelt. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 31

37 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Datakonto Kontoleverandører. 3. Velg din kontoleverandør. 4. Trykk på og velg Lagre. Merk! Hvis kontoleverandøren ikke finnes i listen, trykker du, velger Legg til og angir den nødvendige informasjonen. Når du er ferdig, trykker du og velger Lagre. Kontakt kontoleverandøren for riktige innstillinger. Databruk 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Innstill. Databruk. Tips: Du kan tilbakestille databruken hver måned for å holde oversikt over datakostnadene. Dataroaming Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Datakonto Dataroaming Av. 3. Velg Lagre når du er ferdig. Bluetooth Du kan koble trådløst til andre Bluetooth -kompatible enheter, som hodesett eller andre telefoner. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Wi-Fi & Bluetooth Bluetooth. 3. Velg for å aktivere, og velg deretter: Søk enhet og velg en enhet å koble til i listen. Angi om nødvendig passordet for å fullføre paringen. Mine enheter for å vise lagrede enheter. 32

38 Synlighet for å gjøre telefonen synlig eller usynlig for andre enheter. Enhetsnavn for å angi et navn som vises for andre Bluetooth - enheter. Nettverksinnstillinger Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Merk! Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming. Se Dataroaming, s Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Tilkobling Nettverksinnstillinger Velg nettverk: Nytt søk for å søke etter tilgjengelige nettverksleverandører hvis du ikke befinner deg i hjemmenettverket eller hvis du vil bruke roaming. Velg nettverk for å vise en liste med tilgjengelige nettverksoperatører (vises etter en kort stund). Nettverksmodus for å angi som automatisk eller manuell. 3. Trykk for å gå tilbake til Nettverksinnstillinger-menyen. 4. Velg Tjenestevalg: Automatisk for å skifte automatisk mellom GSM og 3G for best mulig dekning. GSM 3G 5. Velg Lagre når du er ferdig. 6. Velg Nettverksinformasjon for å vise gjeldende nettverksinnstillinger. 7. Trykk på for å gå tilbake. 33

39 Flymodus Aktiver Flymodus for å slå av nettverks- og radiosendere og mottakere for å hindre at de forstyrrer følsomt utstyr. Du kan fortsatt spille spill, høre på musikk, se video og annet innhold, så lenge innholdet er lagret på minnekortet eller i den interne lagringen. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flymodus og for å aktiverer. 3. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Du kan også holde inne 1 På/av-tasten og deretter velge Flymodus i menyen som åpnes. Aktiver Flymodus når du befinner deg på steder uten dekning. Dette for å spare batteriet, siden telefonen hele tiden søker etter tilgjengelige nettverk, noe som trekker strøm. Du kan også bli varslet med alarmer hvis alarmer er aktivert. Stedstjenester Din Doro Liberto 810 støtter bruk av GPS og trådløse nettverk for å finne ut hvor du befinner deg. GPS bruker satellittsignaler til å beregne plasseringen din og gir mer presis posisjon, men krever klar sikt mot himmelen. Trådløse nettverk gir en omtrentlig plassering, men er raskere. Du kan aktivere begge alternativene samtidig for å sikre at plasseringen din blir registrert. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstill.. 2. Velg Flere innstillinger Plassering. 3. Velg GPS, Trådløse nettverk og Plassering og Google Søk for å aktivere. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Det kan ta 5 til 10 minutter før plasseringen din blir registrert første gang du bruker GPS. Forsikre deg om at du har klar sikt mot himmelen, og stå stille. GPS-signalene går gjennom skyer og plast, men ikke gjennom de fleste solide gjenstander, som bygninger eller fjell. Hvis plasseringen din ikke blir registrert, flytter du deg til et annet sted. 34

40 Koble telefonen til en datamaskin Koble telefonen til en datamaskin og start overføring av bilder, musikk og andre filtyper. Alt du trenger å gjøre er å koble en USB-kabel mellom telefonen og datamaskinen. Fra filutforskeren på datamaskinen kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen. Merk! Det kan være at opphavsrettsbeskyttet materiale ikke kan overføres. Tips: Hvis minnekort er valgt som standard lagringssted, blir alle bilder og videoer som er tatt med telefonen lagret i mappen DCIM på minnekortet. Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin 1. Koble til telefonen med en USB-kabel. 2. Dra ned statuslinjen og velg USB tilkoblet Slå på USB-lagring for å aktivere tilgang til lagring. 3. Vent til telefonen/minnekortet vises som en ekstern disk i filutforskeren. 4. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen. 5. Velg Slå av USB-lagring for å deaktivere tilgang til lagring. 6. Når du er ferdig, bruker du funksjonen Trygt å fjerne maskinvare på datamaskinen før du fjerner USB-kabelen. Merk! Når telefonen/minnekortet er koblet til datamaskinen, har ikke telefonen tilgang til minnekortet. Enkelte funksjoner og programmer i telefonen, for eksempel kameraet, er kanskje ikke tilgjengelige. Du kan overføre filer med en USB-kabel til de fleste enheter og operativsystemer som støtter USB-masselagring. Nettleser VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. 35

41 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Internett. 2. Velg Skriv inn søket øverst på skjermen, og tast inn en nettadresse eller et søkeord. 3. Velg Søk. Bruke nettleseren Visning Oversiktssiden vises som standard når du åpner nettleseren. Bruk toppmenyen til å skifte visning, og bla deretter gjennom listene og velg en miniatyr for å gå til nettsiden. Oversikt for å vise nylig besøkte nettsider. Sider for å vise en liste over åpne nettsider. Velg Ny side for å åpne flere. Bokmerker for å vise lagrede bokmerker. Tips: Trykk på for å vise tilgjengelige alternativer. Fullskjermmodus Du kan velge å skjule menyen midlertidig og vise nettsidene i fullskjermmodus. Velg for å skifte til fullskjermmodus. Velg for å avslutte fullskjermmodus. Bokmerke Legge til gjeldende side som bokmerke. Velg nederst på skjermen, og bekreft. Navigere Velg eller nederst på skjermen for å navigere raskt til nylig besøkte sider. Oppdatere Velg øverst til høyre på skjermen for å oppdatere gjeldende nettside. 36

42 Dele Norsk 1. Trykk på i nettleseren mens en nettside vises. 2. Velg Send: Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette og sende meldinger, s.25. E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en e-postmelding, s.27. Flere applikasjoner Applikasjoner kan være programmer eller spill som du kan bruke på din Doro Liberto 810. Avhengig av marked og teleoperatør kan de forhåndsinstallerte applikasjonene variere. Noen applikasjoner krever internettilgang. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Noen applikasjoner må kjøpes. Prisen vises i beskrivelsen av applikasjonen. Hvis den er gratis, vises det. Bruk av nedlastede og installerte applikasjoner koster ikke noe, unntatt hvis en internettforbindelse kreves. Bruk App Selection eller Google Play til å laste ned og installere alle applikasjoner du trenger. Google-apper VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Alle forhåndsinstallerte Google -applikasjoner finnes i Google Apps. De forhåndsinstallerte applikasjonene kan variere avhengig av marked. Åpne applikasjonslisten, og velg Google Apps. Musikk Bruk musikkspilleren til å høre på musikk eller andre lydfiler. Spille av musikk 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Musikk. 37

43 2. Velg et spor i listen. Neste spor spilles av automatisk. Velg for å sette sporet på pause. Du kan velge å sortere etter Tittel, Artist eller Genre. Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet. Musikken fortsetter å spille. Merk! Alle lydfiler må være lagret i en mappe med navnet Music på minnekortet eller det interne minnet. Opprett om nødvendig mappen ved hjelp av en datamaskin. Se Koble telefonen til en datamaskin, s.35. FM Radio FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz. Slå på radioen 1. Koble hodesettet til hodesettkontakten. 2. Åpne applikasjonslisten, og velg FM Radio. Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises. 3. Velg eller for å skanne kanaler, og trykk for å spille av. Dra velgeren for å stille inn frekvens manuelt. Bruk sidetastene +/ til å justere volumet. Tips: Velg for å lagre som en favorittkanal. Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet. Radioen fortsetter å spille. Alternativer 1. Trykk i Radio: Høyttaler: På for å spille av radio via høyttalerne. Bruk sideknappene +/ til å justere lydvolumet. Lukk for å slå av radioen. Tips: Trykk kort på 1 På/av-tasten for å sette telefonen i hvilemodus for best mulig lydkvalitet. Koble fra hodesettet for å slå av radioen. Alarm Telefonen må være slått på for at alarmen skal fungere som den skal. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Alarm. 2. Velg Alarm. 38

44 3. Angi alarmklokkeslett (TT:MM). 4. Velg eventuelt alarmlyd. 5. Velg eventuelt Gjenta og merk av for ønskede dager. Når du er ferdig, velger du Lagre. 6. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: For å spare batteri og hindre innkommende anrop eller meldinger, kan du slå Flymodus på for å beholde alarmfunksjonen. Se Flymodus, s.34. Redigere eller slette en alarm 1. Velg alarmen: Angi oppdateringer og velg Lagre. Trykk, og velg Slett. Kalender Legge til hendelse 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kalender. 2. Velg Legg til hendelse. 3. Angi nødvendig informasjon og still inn påminnelse. 4. Velg Lagre når du er ferdig. Tips: Hvis du vil redigere hendelsen, velger du hendelsen Endre hendelse. Visningsmodus Velg Månedsvisning, Dagsvisning eller Listevisning øverst til venstre i kalendermodus for å velge visningsmodus. Navigere Velg eller i kalendermodus for å endre måned eller dag. Notater Legg til notat 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Notater. 2. Velg Legg til Notat og skriv inn tekst. 3. Velg Lagre når du er ferdig. 39

45 Tips: Velg notatet og oppdater det for å redigere det. Dele notat 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Notater. 2. Velg og åpne notatet. 3. Trykk, og velg Send. 4. Skriv meldingen, og legg til en mottaker. Se Lage og sende en e- postmelding, s Velg Send e-post når du er ferdig. Slette notat 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Notater. 2. Trykk, og velg Slett. 3. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 4. Velg og bekreft. Lykt Åpne applikasjonslisten, og velg Lommelykt. Hvis du vil slå av, velger du for å deaktivere. Tidtaker 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Tidtaker. 2. Bruk v og V til å stille inn minutter og sekunder. 3. Når du er ferdig, velger du Start. Tips: Du kan bruke telefonen som vanlig mens tidsurapplikasjonen går, så lenge telefonen er slått på. Kalkulator 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kalkulator. 2. Tast det første tallet, velg en operasjon (+, -, x, ) og tast neste tall. Gjenta om nødvendig. 3. Velg = for å regne ut resultatet. Lydopptaker Bruk lydopptakeren til å ta opp notater og meldinger. 40

46 Spille inn Norsk 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Lydopptaker. 2. Velg -knappen for å starte opptaket. 3. Velg -knappen for å stoppe opptaket. Opptaket lagres automatisk. Høre på opptaket 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Lydopptaker. 2. Velg Liste over opptak. 3. Velg et opptak å høre på. Tips: Du kan også velge Dele opptak rett etter opptaket. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Lydopptaker. 2. Velg Liste over opptak og åpne opptaket. 3. Trykk på, velg Send og velg opptakene. Velg deretter. Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette og sende meldinger, s.25. Bluetooth for å sende elementet med Bluetooth-teknologi. Tillat om nødvendig at Bluetooth slås på. Se Bluetooth, s.32. E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en e-postmelding, s.27. Mer for å sende med en kompatibel installert tjeneste. Slette opptak 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Lydopptaker. 2. Velg Liste over opptak. 3. Trykk, og velg Slett. 4. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 5. Velg og bekreft. Kodesafe 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Kode safe. 2. Tast den tresifrede koden for å komme i gang. Velg når du er ferdig. 41

47 3. Tast den samme tresifrede koden og drei håndtaket ned. 4. Velg Legg til. 5. Skriv inn notatet og velg Lagre når du er ferdig. Hvis du vil redigere notatet, velger du notatet og redigerer det. Velg deretter Lagre når du er ferdig. Slette sikkert notat 1. Trykk, og velg Slett. 2. Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt. 3. Velg og bekreft. Nyheter VIKTIG Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Opprett RSS-feeder for å få den nyeste informasjonen fra internett raskt. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Nyheter. 2. Velg temaene du er interessert i, og merk av for relevante kilder. Velg Lagre når du er ferdig med hvert tema. 3. Velg OK når du er ferdig. 4. De valgte feedene vises i listen. Dra om nødvendig til venstre eller høyre for å vise alt innholdet. Velg en feed for å se de siste oppføringene. Velg Detaljer for å vise hele artikkelen. Tips: Hvis du vil redigere oppføringer, trykker du, velger Nyhetsbehandler og gjentar trinn 2 3. Statusikoner Signalstyrke 2,5 G GPRS-data Intet signal EDGE-data Roaming (utenfor hjemmenettverk) 3G-data 42

48 Vibreringsmodus Stille modus Programvareoppdateringer er tilgjengelig i Google Playbutikk Google Play-butikken, oppdatering fullført Ulest e-post Ny tekstmelding eller multimediamelding Flymodus aktivert En feil oppsto eller forsiktighet kreves GPS aktivert Tapt anrop Samtale pågår Viderekobling på HSPA-data Dataoverføring: data inn, data ut. Wi-Fi AP tilkoblet Bluetooth på Koblet til datamaskin Alarm aktivert Lader tilkoblet Batterinivå Hodesett tilkoblet (uten mikrofon) Hodesett tilkoblet (med mikrofon) SIM-kort er ikke satt inn Minnet er fullt 43

Doro Liberto 820. Norsk

Doro Liberto 820. Norsk Doro Liberto 820 Norsk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Nærhetssensorer

Detaljer

Doro Liberto 820 Mini. Norsk

Doro Liberto 820 Mini. Norsk Doro Liberto 820 Mini Norsk 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Hodetelefonkontakt

Detaljer

Doro Liberto 820. Hurtigveiledning. Norsk

Doro Liberto 820. Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk OVERSIKT OVER TELEFONEN 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 4 6 5 1. Nærhetssensorer 2. LED-indikator 3. Berøringsskjerm 4. Valgtast 5. Hjem-tast 6. Tilbake-tast 7. Høreelement 8. Frontkamera

Detaljer

Doro Liberto 825. Norsk

Doro Liberto 825. Norsk Doro Liberto 825 Norsk 8 9 13 1 7 6 10 14 15 16 11 2 17 12 3 4 5 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Oversikt 1. Høreelement

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro PhoneEasy 740. Norsk

Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro PhoneEasy 740 Norsk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Høreelement 2. Grønt LED-lys = Ny melding / tapt anrop 3. Opp / ned-tast 4. OK-tast 5. Menytast 6. Funksjonstast 7. Ringetast 8. Talepost 9. Mikrofon

Detaljer

Doro 6031 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro Liberto 650. Norsk

Doro Liberto 650. Norsk Doro Liberto 650 Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 509. Norsk

Doro PhoneEasy 509. Norsk Doro PhoneEasy 509 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

Doro PhoneEasy 631. Norsk

Doro PhoneEasy 631. Norsk Doro PhoneEasy 631 Norsk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Doro PhoneEasy 510. Norsk

Doro PhoneEasy 510. Norsk Doro PhoneEasy 510 Norsk 1. Lykt 2. Volumregulering 3. Display 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Tastelås 9. Stille / inntastingsmetode 10. Meldingssnarvei 11. Avslutt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 520X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 520X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 624. Norsk

Doro PhoneEasy 624. Norsk Doro PhoneEasy 624 Norsk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Doro PhoneEasy 632. Norsk

Doro PhoneEasy 632. Norsk Doro PhoneEasy 632 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google er et varemerke for Google Inc. Windows

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Doro PhoneEasy 507S. Norsk

Doro PhoneEasy 507S. Norsk Doro PhoneEasy 507S Norsk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Doro PhoneEasy 612. Norsk

Doro PhoneEasy 612. Norsk Doro PhoneEasy 612 Norsk 17 18 19 1. Høreelement 2. Kamera-snarvei 3. Venstre menytast 4. Ringetast 5. Hurtigtaster 6. Talepostkasse 7. Stille/Inntastingsmetode 8. Mikrofon 9. Meldingssnarvei 10. Piltaster

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Kom i gang med iphone ios 7

Kom i gang med iphone ios 7 DANIEL RIEGELS Kom i gang med iphone ios 7 Innholdsfortegnelse iphone - den ultimate sveitserkniv... Forord KAPITTEL EN... Kom raskt igang med iphonen din Oppdater telefonen din til ios 7... 8 Er iphonen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Doro PhoneEasy 608. Norsk

Doro PhoneEasy 608. Norsk Doro PhoneEasy 608 Norsk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Norsk 1. Høreelement 2. Mikrofon 3. Piltaster 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Stille / inntastingsmetode

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 615. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 615 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok. ST21i/ST21a. tipo

Brukerhåndbok. ST21i/ST21a. tipo Brukerhåndbok ST21i/ST21a tipo Innhold Viktig informasjon...6 Android hva og hvorfor?...7 Programmer...7 Komme i gang...8 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...10 Konfigurasjonsveiviser...10

Detaljer

1 Velkommen... 1 2 Komme i gang... 2 HUAWEI MediaPad 7 Youth 2 i korte trekk... 2 Sette inn SIM-kort og microsd-kort... 3 Lade batteriet...

1 Velkommen... 1 2 Komme i gang... 2 HUAWEI MediaPad 7 Youth 2 i korte trekk... 2 Sette inn SIM-kort og microsd-kort... 3 Lade batteriet... Brukerveiledning 1 Velkommen... 1 2 Komme i gang... 2 HUAWEI MediaPad 7 Youth 2 i korte trekk... 2 Sette inn SIM-kort og microsd-kort... 3 Lade batteriet... 3 Viktig informasjon om batteriet... 4 Oversikt

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia P LT22i

Brukerhåndbok. Xperia P LT22i Brukerhåndbok Xperia P LT22i Innhold Xperia P Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...9 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Doro PhoneEasy 520X. Norsk

Doro PhoneEasy 520X. Norsk Doro PhoneEasy 520X Norsk 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Volumregulering 2. Hodesettkontakt 3. Venstre valgknapp 4. Anropsknapp 5. Hurtigtaster 6. Talepost 7. Tastelås 8.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-i

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-i Doro 8040 Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-indikator 3. Øreplugg 4. Volumtaster

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk Doro Liberto 650 Hurtigveiledning Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning HUAWEI Ascend Y210

Brukerveiledning HUAWEI Ascend Y210 Brukerveiledning HUAWEI Ascend Y210 Velkommen til HUAWEI Innhold 1 Les før du fortsetter...1 1.1 Sikkerhetsregler... 1 1.2 Personinformasjon og datasikkerhet... 2 1.3 Juridisk merknad... 3 2 Komme i gang...6

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Oversikt over ipad en Merk: ipaden du får utlevert fra Gjøvik kommune er en ipad Air som ikke har Touch-ID. ipad med SIM-skuff kan velges for ekstra kostnad, se

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E4g Dual E2033/E2043/E2063

Brukerhåndbok. Xperia E4g Dual E2033/E2043/E2063 Brukerhåndbok Xperia E4g Dual E2033/E2043/E2063 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt over enheten...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...9 Hvorfor trenger

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA ACTIVE http://no.yourpdfguides.com/dref/3992679

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA ACTIVE http://no.yourpdfguides.com/dref/3992679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY ERICSSON XPERIA ACTIVE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z2 Tablet SGP521

Brukerhåndbok. Xperia Z2 Tablet SGP521 Brukerhåndbok Xperia Z2 Tablet SGP521 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Montering...8 Skjermbeskyttelse... 10 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning HouseMatePro+ Housemate Pro + Liten: HMS art.nr.: 212240 Housemate Pro + Medium: HMS art.nr.: 198431 Housemate Pro + Stor: HMS art.nr.: 212241 HØRSEL

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA X10 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738106

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA X10 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738106 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xperia active Brukerhåndbok

Xperia active Brukerhåndbok Xperia active Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Vannmotstandsveiledning...8 Android hva og hvorfor?...9 Programmer...9 Komme i gang...10 Sette sammen telefonen...10 Slik slå du telefonen på

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang...7 Om denne brukerhåndboken...7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen...8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk Doro Secure 580 Installasjonsanvisning Norsk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer