ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse"

Transkript

1 ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse Utarbeidet etter en ISO-9002 mal Bedriftspresentasjon av Trafikkskolesentret AS Trafikkskolesentret AS 2013

2 Innholdsfortegnelse Forord Kvalitetsbeskrivelse - strategi Markedsføring Salg Ressurser Opplæringstilbud Profilering Klagebehandling

3 Trafikkskolesentret AS Strandgata Harstad Orgnr: Tlf: Faks: Mobil:

4 Forord Denne kvalitetsbeskrivelsen er skrevet for at våre kunder skal kunne få en oversikt over hvordan Trafikkskolesentret AS er organisert. Den skal vise hvordan trafikkskolen har bygget opp kvalitetssikringen rundt våre tjenester, og danner grunnlaget for kvaliteten i alt vi gjør. Målsetningen med et slikt hefte er også at vi ved trafikkskolen skal tilstrebe oss til enhver tid å opprettholde kvaliteten på vår tjenester, og på denne måten skape tillit blant publikum og myndigheter. Hvem er trafikkskolene underlagt? Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet Regioner 4 stk i landet Region MIDT Distriktskontorer 30 Distrikter ilandet Trondheim Trafikkstasjon Flere trafikkstasjoner under hvert Distriktskontor Trafikkskoler 4

5 Definisjoner Kvalitet Helheten av egenskaper en enhet har, og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. (Kilde: ISO 8402) Helheten av egenskaper våre tjenester har, og som vedrører deres evne til å tilfredsstille lover, regler og forskrifter, og i størst mulig grad tilfredsstiller kundens behov. 1.1 Kvalitetspolitikk ATL en organisasjon for god trafikkopplæring og god trafikksikkerhet! ATL er en landsomfattende organisasjon, opprettet i Siden starten har ATL vært opptatt av å fremme en god og betryggende opplæring av trafikanter, i pakt med den trafikale utvikling som hele tiden pågår. ATLs formål i henhold til vedtektene er å: Arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag. Arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser Søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og å medvirke til å avverge og løse arbeidstvister. Arbeide for allmenn tillit til ATLs medlemmer Arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet Samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/forbund i andre land Trafikkskolesentret AS er med i denne prosessen ved å: gi profesjonell opplæring følge undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet gi en individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper ikke ha over 15 % stryk ved den praktiske prøven (for elever som følger skolens opplegg) i 2009 (Elever som kjører opp på eget ønske holdes utenfor!) skal vi gi personellet oppfølging og mulighet til etterutdanning Gi en smidig kundebehandling. følge de fastsatte yrkesetiske regler 5

6 gi en kostnadseffektiv opplæring drive en sunn markedsføring i henhold til markedsføringsloven tilby distriktene opplæringstilbud i klasse B, BE og S tilby Veien til førekortet på CD-rom eller lydbok tilby e-teori Være blant de fremste i kursopplegg på data. Skolens navn: Daglig leder: Kvalitetsansvarlige: Trafikkskolesentret AS Hallvard Myrvang Hallvard Myrvang Startdato for kvalitetssystemet: Revisjon hvert år. Revisjon: Markedsføring Trafikkskolesentret AS ble etablert i Skolen gir opplæring i følgende førerkortklasser: Kl A (mellomtung og tung) Kl A1 Kl A Kl B Kl B (automatikk) Kl BE S Skolen har for tiden 3 ansatte lærere Skolen ligger sentralt til i Strandgata 21, 9405 Harstad. Kvalitet, Sikkerhet og Service 1. Strukturert og kvalitetsrettet opplæring 2. Sikkerhet under hele opplæringsprosessen 6

7 3. Serviceinnstilte medarbeidere 4. Moderne utstyr (lærevogner og undervisningsmateriell) Markedsføringskanaler 1. Facebook 2. Brosjyrer til utdeling 3. ALTs hjemmeside Landsoversikt 4. Harstad-Tidende og ht.no 5. Våre kjennemerker ser slik ut : 1.3 Salg Pr inntil endringer foreligger Motorsykkel (lett) ( A1 ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Motorsykkel (tung) ( A) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil, varebil ( B ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil, (varebil) ( B aut ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil m/henger ( BE ) (kombinasjon bil/ henger over 3500 kg, men mindre enn 7500) Snøscooter ( 8 t teori + 10 t praksis. Kjøres sammen med flere.)) 7

8 1.3 Salg (pr inntil ny foreligger) Nr Spørsmål Alternativer Ønske Tr.skolesentret har/gjør 1 Førerkortklasser/annen opplæring Klasse A1 Mc lett NEI Klasse A Mc tung NEI Klasse B personbil Klasse B personbil med automat Klasse BE personbil med tilheng. Klasse T traktor NEI Klasse D1 minibuss NEI Klasse C/D/CE NEI Oppfriskningskurs Ledsagerstøttet kl B NEI 2 Hvordan legges undervisningen opp? Individuelt Alle får samme opplæring. NEI Elev er med i prosessen. Får vite hvor en står. Teori og praksis integreres Benytte video i opplæringen 3 Er det utarbeidet undervisningsplaner? Kan deles ut til elevene Repetisjonsark deles ut Oversikt over fremdriften i undervisningen Vite om forventet tidspkt for førerprøve Har skolen INFO brosjyre 4 Har skolen betjent kontor? Fast kontortid min 6 timer Mulighet for kontakt etter kontortid Mob.nr i telefonkatalog Oppslag om priser og gebyrer 5 Ligger skolen sentralt til for meg? Nær buss Nær hurtigbåt Nær ferge 6 Har skolen et faglig miljø? Flere lærere gir godt fagmiljø Har skolen tilbud opp etterutdanning av sine lærere Er dagligleder tilgjengelig for spørsmål 7 Samarbeider skolen med skoleverket? Valgfagsamarbeid i vgs Henting på skolene 8 Annet? Har skolen utarbeid kvalitetssikrings-verktøy? Finnes det elevundersøkelser på hvor fornøyd tidligere elever var Er disse tilgjengelige Utnytter skolen timene effektivt 8

9 Innmeldingsskjema ved Trafikkskolesentret AS Havnegata Harstad (Du kan også bruke innmelding på trafikkskolesentret.no) Elevnr fylles ut av skolen Dato Etternavn:.... Fornavn: Adresse:.... Poststed: Fødselsnummer 11 siffer:.... Telefon privat: Mobil:... Hvilken klasse skal du ta?..... Skal du ta andre kurs her ved skolen? ja nei - dersom ja - kryss av i et eller flere felt - og du vil automatisk bli innkalt til neste kurs! KURSTYPE: Trafikalt Grunnkurs Teorikurs klasse B Mørkedemonstrasjon Sikkerhetskurs på bane KURSTYPE: Førerkort klasse B Førerkort klasse BE Førerkort klasse B (aut) Førerkort klasse S Sikkerhetskurs på veg Lastsikringskurs Hvem skal betale dette kurset? Navn:. Adresse: Poststed:.. Merkes ved navn: Jeg Firma Nei Firmaets navn: Fakturaadressen min er: Daglige leder: 9

10 1.4 Menneskelige Ressurser Hallvard Myrvang Ansatt siden Tlf Internummer Faglig/Daglig leder Trafikklærer(STLS) Faglig leder Kl. A1,A,B,B(aut),BE,S Odd-Jarl Bergan Ansatt siden Tlf Internummer Trafikklærer STLS Opplæring KL B Kontorpersonell Liv Ragnhild Myrvang Ansatt siden Tlf Internummer Kontoradministrator Kjøretøyregister pr Nr Klasse Type Reg.år Annet 1 Kl B BMW X Manuelt gir 10

11 2 Kl B, BE BMW X Automat gir 3 KL B BMW Manuelt gir 4 Kl B BMW X Manuelt gir 6 Kl. E Tilhenger 2011 Kapell 7 KL.S Snøscooter 2012 Trafikkskolesentret AS benytter alt læremateriell for kl. B, BE og S. Veien til førerkortet Klasse B Trafikalt Grunnkurs Lette klasser Lærebok og Arbeidsbok Lærebok får du hos oss ved Trafikalt Grunnkurs How to get your drivers licence in english Book and questions Klasse S Arbeidsbok og Lesebok 1.5 Opplæringstilbud Motorsykkel (lett) ( A1 ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Motorsykkel (tung) ( A) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil, varebil ( B ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil, (varebil) ( B aut ) (teoretisk og praktisk opplæring med moderne utstyr) Personbil m/henger ( BE ) (kombinasjon bil/ henger over 3500 kg, men mindre enn 7500) Snøscooter 1.6 Uniformering, profilering ( 8 t teori + 10 t praksis. Kjøres sammen med flere.)) 11

12 Hva ser du etter for å finne Trafikkskolesentret AS? På bilene Sertifiseringslogo her: Trafikkskolesentret AS sitt store mål er fornøyde kunder. Det er det vi skal leve av, og fornøyde kunder gir gjensalg. En klage vil bli seriøst behandlet av skolen! 12

13 Prosedyre: 1. Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til Daglig leder. Daglig leder vil innen 1 uke gjennomgå saken. Han vil ta kontakt med berørte parter og legge fram forslag til løsning. Maksimal behandlingstid på en klage ved Trafikkskolesentret AS er 3 uker. 2. Etter klage er mottatt skal kunden motta skriftlig tilbakemelding etter 3 dager. I dette brev skal det opplyses om behandlingstid, samt hvem som er klagebehandler. 3. Statens Vegvesen v/trafikkstasjonen er trafikkskolens kontrollinstans, og forhold/klager som knytter seg til undervisningen og regelverket som regulerer dette, kan tas opp der. 4. Da Trafikkskolesentret AS driver næringsvirksomhet, kan også klage bringes fram for Forbrukerkontoret i fylket der du bor. 5. Anke på klagebehandlingen kan rettes til Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) V/ Etisk Råd Postboks 144 Manglerud 0612 OSLO Klageskjema for Trafikkskolesentret AS Innklaget Navn: Trafikkskolesentret AS Telefon: Adresse: Havnegata 20, 9405 Harstad E-post: 13

14 Klager Navn: Telefon: Fødselsdato/år: Adresse: E-post: Hvilken tjeneste klages det på. Må utfylles nøyaktig. Husk å oppgi førerkortklasse, og tidspunkt for klagegrunnlaget eller for undervisningen. Hva går klagen ut på? Har du klaget til flere instanser? Har du klaget flere ganger? Statens Vegvesen Trafikkstasjon Forbrukerkontoret ATL`s Etiske råd Ja Nei Forslag til løsning? Sted/Dato Underskrift 14

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146

Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146 Til: Statens vegvesen Vegdirektoratet Att: Marit Aasen Heggdal Fra: Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Ref: Morten Hansen Dato: 20. juli 2004 Vedr: HØRING NY FØREROPPLÆRING KLASSE M-146 1. Bakgrunn og dagens

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012!!!!!! Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikkskoler og HMS Hvordan påvirker trafikkskolens HMS-arbeid lærerens hverdag? Av: Marit Hoel Barstad Stig Magne

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer