Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger"

Transkript

1 Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Frykt for svekkelse i global vekst og Kina spesielt, har vært de viktigste driverne i valutamarkedet de siste ukene vi tror dette er forbigående Vi tror fortsatt på oljeprisoppgang og kronestyrkelse, men av den mer moderate sorten GBP har vært den store taperen av valutaene vi følger siden sist, mens SEK har klart seg brukbart til tross for kraftig børsfall. Anbefalingen om å selge GBP/SEK har gitt 9% avkastning på 8 uker Analytiker/Financial Engineer Marius Støvneng Hovde, SpareBank 1 Markets, tlf Telefon Copyright 2007 SpareBank 1 SMN. All Rights Reserved. Refer to last page.

2 Den norske kronen Den importveide kronen (I-44) er rundt 8% svakere enn for et år siden, og rundt 2% svakere enn ved forrige valutarapport, 25. november. Siden kronen var på det sterkeste nivå i fjor, 7. mai, og siden da er svekkelsen på rundt 13%. Norges Banks anslag for I-44 i Pengepolitisk Rapport 4/2015, fra 17. desember er at I44 kursen i snitt skal være på rundt 107,48 i årets første kvartal. Snittet så langt i januar er på rundt 110. For 3 år siden kronen var på sitt sterkeste nivå noensinne, da I-44 kursen var nede på 84,4 i februar Siden da er svekkelsen på rundt 30%. Under ser vi på noen av de viktigste driverne for den norske kronen, og hvordan disse har utviklet seg den siste tiden. Disse driverne er: Oljepris Volatilitet Norske makrotall relativt til forventning (surpriseindeks) Renteforventninger Norges Banks månedlige valutakjøp ,25 58,50 67,50 Konsensusanslagene over er ned med henholdsvis 9, 7 og 3 USD per fat fra ultimo november. Vær oppmerksom på at dette er vesentlig mindre enn nedgangen i spotprisen på olje i samme periode. Fallet i oljeprisen det siste 1,5 året kan i stor grad tilskrives at tilbudet av olje er for stort, men det siste fallet må også tilskrives flykt fra risiko og lavere vekstforventninger til Kina spesielt, men også global økonomi. SpareBank 1 Markets oljeanalytiker anslår at oljemarkedet vil være i fysisk balanse først i 2. halvår 2016, men at prisen vil begynne å stige noe i forkant av dette, fordi markedet vil diskontere inn dette før det faktisk skjer. Selv om vi tror oljeprisen kan forbli svak i en del måneder til, så har den nå falt så lavt at vi ikke ser for oss at den lenger vil være noen vesentlig negativ driver for kronen i det korte bildet. I tillegg så tror vi at den pågående børsuroen ikke i tilstrekkelig grad er fundamentalt forankret og at risikoviljen snart vil komme tilbake. Dette vil være positivt for oljeprisen også på kort sikt. På lengre sikt vil oljeprisutviklingen etter vår mening være en klart positiv driver for norske kroner. Unntaket er selvfølgelig hvis oljeprisen blir liggende lavt i veldig lang tid, da det vil ha en indirekte effekt på kronen, fordi det vil kunne tvinge Norges Bank til å kutte renten flere ganger. Noe av denne indirekte effekten er sannsynligvis allerede tatt ut, og Norges Bank må kutte renten minst to ganger til for at dette skal slå ut i ytterligere kronesvekkelse. Historien tilbake til 1990 viser at 4. kvartal i snitt har vært det klart svakeste kvartalet for oljeprisen og at perioden februar-april har gitt en prisoppgang som er betydelig høyere enn snittet for alle måneder totalt sett. Oljeprisen er i dag i ferd med å tangere nivået fra natt til mandag på det laveste nivået siden 2003, med en pris på 27,7 USD per fat. Dette er en nedgang på over 40% fra valutarapporten i slutten av november. Aksjemarkedsvolatiliteten, gitt ved VIX indeksen (opsjoner på S&P500 indeksen), har steget klart siden forrige rapport, og er nå høy nok til å være en klar negativ driver for kronen. Konsensusanslaget for oljeprisen (Brent, Crude ($/fat) er som følger): 2

3 Som grafen over viser, så har imidlertid volatiliteten gitt ved VIX indeksen vært vesentlig lavere nå enn den var i august, til tross for at børsfallet er mye større denne gangen. Valutamarkedsvolatiliteten (målt ved gjennomsnittet av EUR/USD, EUR/JPY og USD/JPY volatiliteten) er omtrent på samme nivå som ved forrige rapport, etter å ha vært en del lavere gjennom desember. Det er ingen tvil om at nøkkeltallene fra Norge de siste månedene viser at oljebremsen også har smittet over til andre deler av økonomien og at Norge er inne i en nedgangskonjunktur. Dette er naturlig nok negativt for kronen, men med dagens svake krone tror vi svært mye av dette er priset inn i kursen. Norske nøkkeltall har svekket seg noe relativt til forventning gjennom høsten, men leverer i snitt omtrent som forventningene (surpriseindeks rundt 0, se graf under). Etter at Norges Bank for første gang kjøpte norske kroner i oktober 2014, med 250 millioner kroner daglig, har beløpene de kjøper norske kroner for, økt til en foreløpig topp på 700 millioner kroner daglig i perioden februarnovember i år. I desember ble dette redusert til 600 millioner kroner per dag og nå i januar, 500 millioner. Med såpass store kjøp av norske kroner, er dette en faktor som definitivt vil bidra til å styrke kronen over tid, forutsatt at ikke andre sjokk, som et nytt kraftig fall i oljeprisen, eller en rask økning i risikoaversjonen oppstår. Korrelasjonsanalyse (Se Appendix II): Langsiktige korrelasjoner med EUR/NOK: Korrelasjo 1-års n med rullerende EUR/NOK korr. Gjennomsnittl. korrelasjon siste år Olje -0,34-0,33 VIX 0,38 0,26 EUR/USD 0,26 0,24 EUR/SEK -0,04-0,04 Rentediff -0,43-0,40 Kortsiktige korrelasjoner med EUR/NOK: Korrelasjo 1 mnd n med rullerende EUR/NOK korr. Gjennomsnittl. korrelasjon siste mnd Olje -0,55-0,42 VIX 0,53 0,36 EUR/USD 0,36 0,44 EUR/SEK 0,07-0,16 Rentediff -0,41-0,32 Langsiktige korrelasjoner med USD/NOK: Korrelasjon 1-års med rullerende USD/NOK korr. Gjennomsnittl. korrelasjon siste år Olje -0,33-0,38 VIX 0,08 0,10 EUR/USD -0,67-0,61 USD/SEK 0,63 0,65 Rentediff -0,23-0,26 Kortsiktige korrelasjoner med USD/NOK: Korrelasjon 1 mnd med rullerende USD/NOK korr. Gjennomsnittl. korrelasjon siste mnd Olje -0,37-0,42 VIX 0,09-0,04 EUR/USD -0,44-0,52 USD/SEK 0,60 0,56 Rentediff -0,47-0,27 Hovedkonklusjonene fra disse tabellene er som følger: Korrelasjonene har steget de siste ukene, og særlig de kortsiktige korrelasjonene mellom endringer i henholdsvis oljepris og VIX indeksen med endringer i EUR/NOK er høye. Dette henger sannsynligvis sammen med at det igjen har vært en klar trend i både kronekurs og oljepris siden forrige rapport. Det er fortsatt slik at endringer i volatilitet (VIX indeksen) er langt tettere 3

4 korrelert med EUR/NOK enn med USD/NOK kursen. De siste årene, så har det som regel vært USD/NOK som har styrket seg mest når VIX indeksen har økt, men den noe endrede sammenhengen kan henge sammen med at perioder med økt uro nå, gir markedet mindre tro på renteheving i USA. Endringer i rentedifferansen har større påvirkning på EUR/NOK enn USD/NOK. Grafene under oppsummerer noe av dette: Kursutvikling siden forrige valutarapport, 25. november: Endring spotkurs Endring 3 mnd terminkurs EUR/NOK 5,44 % 5,45 % USD/NOK 2,69 % 2,67 % SEK/NOK 4,68 % 4,61 % GBP/NOK -3,97 % -3,96 % CHF/NOK 4,53 % 4,44 % JPY/NOK 8,00 % 8,04 % EUR/USD 2,69 % 2,72 % USD/JPY -4,99 % -5,01 % GBP/USD -6,46 % -6,45 % EUR/JPY -2,42 % -2,43 % Siden forrige rapport, for rundt 8 uker siden, har det vært store bevegelser, og ikke bare i form av svakere krone. JPY skiller seg ut som vinneren og GBP som taperen. Sistnevnte kan forklares hovedsakelig ut fra den kraftige økningen i risikoaversjon, som også har gitt seg utslag i det største børsfallet på flere år og ytterligere stup i oljeprisen. Svekkelsen av kroner har samme forklaring som styrkelsen av JPY. GBP har svekket seg fordi markedet nå er langt mer nøktern i forventningene til rentehevinger fra Bank of England. Dette er helt i tråd med hva vi har forventet. Momentum/teknisk analyse (se Appendix II): Markedsutvikling og -vurderinger I denne delen vil vi presentere utviklingstrekk i valutamarkedet, med fokus på valutakryssene EUR/NOK, USD/NOK, SEK/NOK, GBP/NOK, CHF/NOK, JPY/NOK, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD og EUR/JPY. Trend (200 dagers) Avvik fra trend, i standardavvik RSI EUR/NOK 9,09 1,57 58,1 USD/NOK 8,23 1,59 55,2 SEK/NOK 0,97 1,54 52,5 GBP/NOK 12,58-0,04 35,8 CHF/NOK 8,49 1,59 53,5 JPY/NOK 6,78 2,29 65,7 EUR/USD 1,11-0,63 53,5 USD/JPY 121,50-2,48 29,1 GBP/USD 1,53-3,41 14,8 EUR/JPY 134,27-2,29 32,6 Med bakgrunn i de kursbevegelsene vi presenterte og forklarte over, så har japanske yen nå blitt overkjøpt mot de fleste andre valutaer. Isolert sett er dette et argument for at 4

5 JPY styrkelsen skal stoppe opp, eller eventuelt at JPY skal svekkes noe. Dette er imidlertid kritisk avhengig av at børsfallet stopper opp. Grafene i appendikset viser også at alle valutaparene hvor norske kroner er involvert ligger over, og har gjort det i flere måneder. Et signal om kjøp av norske kroner vil kunne fremkomme dersom avviket blir vesentlig høyere enn 2 standardavvik fra 200 dagers snittet, eller dersom kursen bryter 200 dagers snittet på vei nedover. GBP/NOK ligger nå helt på grensen til å bryte ned under 200 dagers snittet, som ligger på 12,50-tallet. Risikojustert carry-avkastning (Se Appendix II): Valuta CaR nå CaR EUR/NOK 21,24 % 25,30 % USD/NOK -4,03 % -5,37 % SEK/NOK 18,77 % 23,76 % GBP/NOK -0,06 % -1,83 % CHF/NOK 30,04 % 39,05 % JPY/NOK 16,84 % 18,78 % EUR/USD 28,89 % 30,04 % USD/JPY -28,41 % -33,27 % GBP/USD 4,79 % 4,84 % EUR/JPY 0,16 % -0,72 % Søylediagrammene under viser andelen år fra med kursoppgang og kursnedgang i de respektive valutaparene i februar måned. Tabellen viser at carryen ved å kjøpe norske kroner har blitt lavere siden sist, noe som både kan forklares med lavere rente i NOK relativt til utlandet og høyere volatilitet. Særlig mot SEK og CHF er dette med på å forklare kronesvekkelsen i denne perioden. Sesongvariasjoner: Søylediagrammene under viser andelen av årene fra med kursoppgang og kursnedgang i de respektive valutaparene i januar måned. Dette viser at januar i snitt har vært en relativt svak måned for norske kroner. Særlig gjelder dette i total kursbevegelse mot USD, GBP og JPY, og ikke nødvendigvis i antall år med svekkelse. Februar har i snitt vært en svært sterk måned for kronen, målt i antall år med kronestyrkelse mot de andre valutaene. Totalbevegelsen er signifikant mot GBP og JPY, med en total kronestyrkelse på henholdsvis 18 og 26%. 5

6 Langsiktig prising/avvik fra kjøpekraftsparitet (Se Appendix II): Avvik fra historiske kurser (Se Apendix II): Kronen er fortsatt kraftig undervurdert i forhold til kjøpekraftsparitet. Isolert sett er dette klare argumenter for at langsiktige prognoser skal tilsi en betydelig kursnedgang (kronestyrkelse). Japanske yen er noe mindre underpriset nå enn ved forrige rapport. Styrkelsen i japanske yen kan forklares med at mye av pengene som har blitt plassert i det japanske aksjemarkedet de siste årene, har blitt valutasikret (yen har blitt solgt på termin). Dette på grunn av de store kvantitative lettelsene Japan har utført, som har bidratt til å svekke JPY og få opp børsen. Nikkei indeksen steg med nærmere 150% fra utgangen av 2012 til i fjor sommer. Mye av disse pengene er altså valutasikret, og når pengene blir tatt ut av Japan så medfører det kjøp av japanske yen. Nikkei har falt nærmere 20% siden desember, men her er det potensielt mer nedside, som igjen gir oppside for japanske yen. Avvik fra konsensusprognoser: Disse figurene illustrerer at den norske kronen er svært svak i et historisk perspektiv. Avviket er vesentlig mindre mot 20-års snittet enn mot 5-års snittet, men også relativt til 20-års snittet er det signifikant. Det største avviket er dagens kurs på CHF/NOK sammenlignet med 20-års snittet. Disse store avvikene kan være et argument for at kronen ikke skal svekkes videre selv om oljeprisen skulle stabilisere seg på dagens nivå. Mot USD er avviket på hele 40% relativt til 5-års snittet. Fremtidsutsikter/prognoser: Grafen over viser avviket mellom dagens kurs og konsensusprognoser for 3. kvartal i år. USD/NOK er nå på det nivået som konsensus forventer at den skal være i 3. kvartal neste år, med unntak av GBP/NOK, som forventes å stige 3-4%, så forventes det NOK styrkelse mot de andre valutaene. Det forventes videre dollarstyrkelse mot både JPY og EUR. Siden forrige rapport, 25. november, har kronen svekket seg betydelig, og er følgelig mye svakere på nåværende tidspunkt enn vi forutsatte da. Dette skyldes i stor grad det siste oljeprisfallet, som igjen henger sammen med det kraftige børsfallet. Vi tror børsfallet er forbigående og at markedene snart vil roe seg ned. Dette vil også kunne dra opp oljeprisen noe utover våren, og når vi nærmer oss 2017 så vil fundamentale forhold i oljemarkedet bidra til å 6

7 dra prisen ytterligere opp. Vi forutså en svekkelse av kronen på 1-måneds horisont, noe som ble riktig mot samtlige av valutaene vi utgir prognoser for (SEK, EUR, USD og GBP). GBP/NOK traff omtrent akkurat på enmånedsprognosen, mens mot de andre tre valutaene var kronesvekkelsen noe større. Under oppsummerer vi punktvis for hver enkelt valuta hvilke drivere vi ser i tiden fremover: Norge: Vi tror på sannsynlighetsovervekt for rentekutt fra Norges Bank i mars. Norges Bank legger opp til rentekutt enten i mars eller mai i Pengepolitisk Rapport 4/2014 fra 17. desember. Det kraftige oljeprisfallet gjør at vi tror kuttet kommer allerede på rentemøtet i mars. Vi forventer at dette blir det siste kuttet, men tror rentebanen vil ligge innen med opp mot 50% sannsynlighet for et nytt kutt i løpet av Denne sannsynligheten tror vi blir tatt ut av Norges Banks prognoser i løpet av Markedets prising er omtrent i tråd med Norges Banks prognoser for Derfor tror vi heller ikke at pengepolitikken vil være noen positiv driver for kronen med det første, men til en viss grad kan bli det i løpet av høsten eller inngangen til Oljeprisen ligger nå på laveste nivå siden Dette er sannsynligvis en kombinasjon av tilbuds- og etterspørselssidefaktorer. Vi tror bunnen er nær både målt i tid og pris. Dersom børsfallet stopper opp snart og risikoviljen tiltar, så vil dette kunne dra oljeprisen noe opp også i det korte bildet. Det vil ta noe tid før oljemarkedet er i fysisk balanse mellom tilbud og etterspørsel, men innen 2017 så er det grunn til å tro at fundamentale forhold også vil trekke oljeprisen noe opp. Norske kroner er kraftig undervurdert fundamentalt sett, noe som borger for en klar styrkelse på lang sikt. USA: Første renteheving fra FED kom i desember, og FED sa at renten skal opp 4 ganger i Etter dette har det kommet uttalelser som går i retning av at neste heving ikke kommer før i juni. Markedet priser nå inn heving først i september, og 1,5 heving (0,37%- poeng) over de kommende 12 månedene). Om noe, så er veksten i USA marginalt svakere nå enn da vi skrev forrige valutarapport i slutten av november. Skal vi tro tillitsindikatorene som har kommet i det siste så vil veksten svekkes ytterligere utover vinteren/våren, men det er litt tidlig å konkludere, blant annet fordi arbeidsmarkedet virker veldig sterkt og inflasjonen er stigende. Fundamentalt sett fremstår USD som klart overvurdert mot NOK, og marginalt overvurdert mot EUR. Vi tror USD vil være uendret til noe svakere mot EUR frem mot sommeren. Eurosonen: ECB skuffet markedene ved å annonsere en mindre økning enn ventet i de kvantitative lettelsene (QE) i desember. Vi innser at pengepolitikken fra ECB mest trolig vil være steadystate frem til sommeren. Mer QE kan absolutt komme på agendaen igjen, men neppe før til høsten. Pengepolitikken vil derfor være nøytral eller marginalt positiv for euro de kommende månedene, mens det er risiko for at den vil være en marginalt negativ driver for euro på lengre sikt. Storbritannia: De siste par månedene har gitt en svært kraftig pundsvekkelse, noe som henger sammen med at markedet har justert forventningene til når og hvor mye Bank of England hever renten. Markedet priser i følge Bloomberg inn kun rundt 5% sannsynlighet for renteheving i løpet av 2016 og rundt 25% sannsynlighet for kutt. Vi tror ikke på renteheving i år, men innser nå at prisingen i markedet er vel defensiv. GBP fremstår fortsatt som klart overvurdert mot norske kroner fundamentalt sett, men det er en risiko for at pundet kan korrigere i det korte bildet, etter å ha vært den store taperen ved inngangen til Sverige: Svensk økonomi går svært godt, men Riksbanken kjemper hardt for å unngå styrkelse av kronen. Dette har gitt seg utslag i at sentralbanksjefen har fått fullmakt til å intervenere i markedet. Dette vil bidra til å begrense oppsidepotensialet i SEK på kort sikt, men på lenger sikt så vil fundamentale 7

8 forhold sørge for en fortsatt sterk SEK, og sannsynligvis noe sterkere enn i dag. Basert på indikatorene og vurderingene over presenterer vi under våre prognoser på utviklingen i EUR/NOK, USD/NOK, GBP/NOK, SEK/NOK og EUR/USD på 1, 3, 6 og 12 måneders horisont: EUR/ NOK USD/ NOK GBP/ NOK SEK/ NOK EUR/ USD 1 mnd 3 mnd 6 mnd 1 år 9,5 9,3 9,3 8,8 8,65 8,45 8,85 8,4 12,65 12,75 12,85 12,15 1, ,99 1,10 1,10 1,05 1,05 8

9 Valutacase Sikring av inntekter i utenlandsk valuta ved bruk av opsjoner: Som prognosene våre på forrige side viser, så tror vi på noe kronestyrkelse over tid. Samtidig viser prognosene at vi ikke tror at kronen skal tilbake til «gamle» nivåer med det aller første. Det finnes også de som argumenterer for at kronen kan bli enda svakere og være svak i en lang periode. Månedens case viser eksempler på hvordan eksportører med inntekter i utenlandsk valuta kan sikre fremtidige inntekter i utenlandsk valuta, men samtidig delta i enda høyere kurser. Eksemplene tar utgangspunkt i EUR/NOK. Når man handler i opsjonsmarkedet så vil i tillegg til spotkurs og rentedifferanse, også volatiliteten spille en rolle for prisingen. Dagens prising i opsjonsmarkedet (volatilitet) tilsier større sannsynlighet for kursoppgang enn kursnedgang. Det vil si at aktører med behov for å sikre salg av EUR mot NOK (eksportører) kan få delta i en relativt stor oppside mot å gå noe ned (noe mindre gunstig) i sikringskurs. Dette illustreres av den svært tekniske grafen under, som viser at kjøpsopsjoner (call) med en viss sannsynlighet for utøvelse, har høyere pris enn en salgsopsjon (put) med tilsvarende sannsynlighet for utøvelse. o Eksempel 2: 9,40 10,08 Forklaring: valg av nedre og øvre kurs kan tilpasses til den enkeltes preferanser. I eksempel 1 på 6 måneder, så er eksportøren sikret en minimumskurs på 9,50 for de euroene som skal selges om 6 måneder. Eksportøren kan være med på kurser helt opp til 9,95. Kurser over 9,95 på forfall gir eksportøren salgskurs 9,95. Deltakende termin: 3 måneder: terminkurs 9,51 6 måneder: terminkurs 9,48 Forklaring: Eksportøren sikrer en minimumskurs på 9,48 om 6 måneder. Det vil si at eksportøren i verste fall mottar 9,48 kroner per euro om 6 måneder. Samtidig kan eksportøren delta ubegrenset på høyere kurser, på halvparten av beløpet. Med andre ord; skulle kursen på forfall om 6 måneder være 10,50, så vil eksportøren få 9,48 på halve beløpet og 10,50 på den andre; totalt 9,99. Grafen under oppsummerer forskjellen mellom de to alternative opsjonsstrategiene og en vanlig termin. Grafen ser på 6 måneder, med terminkurs 9,71, deltakende terminkurs på 9,48 og korridor med gulv på 9,40 og tak på 10,08. Vi viser to eksempler på slike strategier, en korridor og en deltakende termin. Begge disse strategiene er nullkoststrategier, i motsetning til når man handler enkle kjøps- eller salgsopsjoner, og man må betale en premie på forhånd. 3- og 6-måneders terminkurs ligger på ca 9,68 og 9,71. Alle priser er indikative og svinger kontinuerlig med markedet. Korridor: 3 måneder: o Eksempel 1: 9,50 9,89 o Eksempel 2: 9,40 10,00 6 måneder: o Eksempel 1: 9,50 9,95 Løpende case: Caset i forrige rapport var et spekulativt case på salg av GBP mot SEK på kurs 13,24. Kursmålet ble satt til 12,00. Vi ventet at det ville ta noe tid før kursen ville falle betydelig. Kursen har imidlertid allerede falt til 12,06 og har dermed gått 8,9% Selv om vi tror det er mer nedsidepotensial på lang sikt, så ser vi en betydelig risiko for korreksjon i det korte bildet. Vi tar derfor en pen gevinst på 1,18 SEK per GBP (8,9%) og avventer eventuelt ny posisjonering til kursen eventuelt har steget betydelig igjen. Vi beholder den løpende posisjonen på salg av EUR mot norske kroner, opprinnelig initiert på kurs 8,85. 9

10 Appendix I (trendgrafer): 9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 EURNOK 9 8,5 8 7,5 7 6,5 CHFNOK EURNOK CHFNOK USDNOK JPYNOK 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 7,75 7,25 6,75 6,25 5, USDNOK JPYNOK SEKNOK EURUSD 1,03 0,98 0,93 0, ,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 SEKNOK EURUSD GBPNOK USDJPY GBPNOK USDJPY 10

11 GBPUSD 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1, GBPUSD 11

12 Appendix II (Forklaring av korrelasjonsanalyse og indikatorer utvalgte kryss): Korrelasjonsanalyse: I denne delen tar vi utgangspunkt i kursendringene i EUR/NOK og USD/NOK for å forsøke å vise hvordan endring i ulike faktorer har drevet kronen den siste tiden. Vi ser på korrelasjonsanalyse med henholdsvis 1-års (langsiktig) og 1 måneds (kortsiktig) rullerende korrelasjon, og sammenligner denne med gjennomsnittlig rullerende korrelasjon for henholdsvis siste år og siste måned. En korrelasjon som har en vesentlig større eller mindre absoluttverdi enn gjennomsnittet, tyder på at denne faktoren har vært viktigere den siste tiden enn den generelt er. Negativ korrelasjon vil si at en økning i faktoren gir en sterkere krone (nedgang i kursen), mens en positiv korrelasjon vil si at en økning i faktoren gire en svakere krone (sterkere EUR eller USD). For eksempel antar man vanligvis negativ korrelasjon mellom oljepris og EUR/NOK eller USD/NOK. Forklaring til tabell: korrelasjon: 1 er perfekt positiv korrelasjon Hver gang forklaringsfaktoren stiger, så stiger også valutakursen. -1 er det motsatte. Korrelasjon sier ingenting om kausalitet. Teknisk analyse/momentum: I vedlegg I ligger det grafer for hvert enkelt av de 10 valutakryssene, som viser kursutvikling og utvikling i 200 dagers rullerende gjennomsnitt. Kurser som over tid ligger over 200 dagers snittet regnes til å være i en stigende trend, og vise versa. Kurser som har for store bevegelser relativt til trenden vil ofte ha en tendens til å korrigere mot trenden. Vi anser kurser som beveger seg mer enn to standardavvik over/under trenden til å ha en overveiende sannsynlighet for å korrigere mot trenden. Relativ styrke indeks (RSI) måler om et aktivum er overkjøpt eller oversolgt. RSI over 70 indikerer oversolgt og varsler overveiende sannsynlighet for kursnedgang. RSI under 30 indikerer overkjøpt og varsler overveiende sannsynlighet for kursoppgang. Risikojustert carry-avkastning: En viktig vurderingsfaktor for mange investorer i valutamarkedet er hvilken rentedifferanse (carry) man kan oppnå ved å investere i et valutakryss. Selv om teorien sier at det man tjener på rentedifferansen, vil man tape på en tilsvarende kursendring, så viser empirien at dette ikke holder, i hvert fall ikke på kort sikt. Et vanlig mål på å vurdere attraktiviteten til et valutapar basert på dette kan være risikojustert carry-avkastning, eller rentedifferansen dividert på volatiliteten (standardavviket) til valutakrysset. Det vil si at jo høyere rentedifferanse, jo mer attraktivt, og jo høyere volatilitet, jo mindre attraktivt. Tabellen i rapporten oppsummer risikojustert carry avkastning (CaR) for de ulike valutakryssene på rapportens utgivelsesdato. Det er tatt utgangspunkt i 2-års terminkurs og 2-års volatilitet. Positiv verdi på CaR vil si at man tjener på rentedifferansen ved å selge valutakrysset (eksempelvis selge EUR mot NOK), mens negativ CaR vil si at man tjener på å kjøpe krysset (for eksempel kjøpe USD mot JPY). Kjøpekraftsparitet (PPP): Figuren i dette avsnittet viser hvordan dagens kurs ligger relativt til likevektkursen basert på teorien om kjøpekraftsparitet (PPP). Denne teorien går ut på at en vare skal koste det samme i to land, målt i samme valuta. Det vil si at dersom et land har større prisstigning enn et annet, så må valutaen svekke seg tilsvarende, slik at varen koster det samme. Denne teorien har liten forklaringskraft på kort sikt, men empirien viser at på lang sikt (5-10 år og mer), så har den god forklaringskraft, og viser at kursene tenderer til å bevege seg mot denne likevekten. Avvik fra 25% og oppover vil typisk være såpass signifikante at det gir stor sannsynlighet for en betydelig kursendring over tid. Avvik fra historiske kurser: Denne delen av rapporten viser hvordan dagens kurs avviker fra gjennomsnittlig kurs for valutakrysset, over perioder på henholdsvis 1, 5 og 20 år. Negative verdier vil si at dagens kurs ligger lavere enn gjennomsnittet for den respektive perioden, mens positive verdier vil si at dagens kurs ligger over gjennomsnittet for den respektive perioden. For eksempel dersom USD/NOK har verdien - 2% i 1-års grafen og 6% i 5-årsgrafen, så vil det si at dagens USD/NOK kurs er 2% lavere enn gjennomsnittet det siste året og 6% høyere enn gjennomsnittet de siste 5 årene. 12

13 DISCLAIMER Dette dokument er kun ment for bruk av personer og/eller selskaper som har fått tilgang til dokumentet fra SpareBank 1 SMN Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av dokumentet kan ikke finne sted uten forutgående samtykke fra SpareBank 1 SMN Markets. Informasjonen i dokumentet baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SpareBank 1 SMN Markets kan ikke innestå for at informasjonen er presis eller fullstendig, og informasjonen må følgelig sees i lys av dette. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SpareBank 1 SMN Markets oppfatning på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen er gjenstand for endringer uten særskilt varsel. SpareBank 1 SMN Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller kostnader som skyldes bruk av og/eller forståelsen av dette dokumentet eller dets innhold. SpareBank 1 SMN Markets og/eller datterselskaper av SpareBank 1 SMN og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller instrumenter, eller ha sikkerheter i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. Dette dokument skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter [eller valuta] eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av dokumentet kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. SpareBank 1 SMN Markets er en divisjon i SpareBank 1 SMN, org.nr

Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om valuta, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Oljeprisen har nær doblet seg fra bunnen i januar og er en viktig bidragsyter til kronestyrkelsen de siste månedene April ble

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen

Detaljer

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Rentesikring Fosnavåg Shippingklubb Mandag 18. januar 2016 Agenda Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Det norske rentebildet Priser - rentesikring 2 1 Alt var bedre før. Oljeprisen er

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank holdt styringsrenten uendret på rentemøtet 17. desember, men kutter sannsynligvis med 0,25%-poeng i mars eller

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 20 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har fortsatt en score på 1,2. Markedet og VIX er volatil, og i USA er det veldig

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING OPPSUMMERING Temaet er fortsatt korreksjon, og det har kommet flere advarsler til syne under overflaten. Slik det tekniske bildet fortoner seg, og med svekkelsen av indikatorene under overflaten betrakter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger.

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger. WALL STREET: OPPSUMMERING: Antall advarsler er nå omfattende, men det aller meste blir overskygget av valget. Dette er den viktigste faktoren i markedet, og som tidligere har gitt store utslag. Når Obama

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar Månedsrapport 2/14 Markedskommentar Nedtrappingen av USAs verdipapirkjøp er kanskje det som legger mest føring på markedene inn i årets andre måned. Det er lite som tyder på at nedtrappingen ikke vil avvike

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 TIDSÅNDEN NORCAPs investeringsråd Klikk her for å lese mer» Utvikling sist måned og hittil i 2015 Klikk her for å lese mer» Råvarer - det som går ned, kommer ikke alltid opp

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. En dekomponering av Nibor NR. 3 2015 KRISTIAN TAFJORD MARKEDSOPERASJONER OG ANALYSE

AKTUELL KOMMENTAR. En dekomponering av Nibor NR. 3 2015 KRISTIAN TAFJORD MARKEDSOPERASJONER OG ANALYSE En dekomponering av Nibor NR. 3 2015 KRISTIAN TAFJORD MARKEDSOPERASJONER OG ANALYSE Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank I denne

Detaljer