nr 16/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16/14-2014.04.14 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 16/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 16/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAMILIEHJELP AS, Olleløkkveien 12, 1390 VOLLEN, Klasse 44 Barne- og familieverntjenester, nemlig terapitjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XTAN Terana AB, Fredsgatan 24, SE KUNGSÖR, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONCLEAN Conclean AB, Box 159, SE KÖPING, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, inkludert septiktanker og tanker i form av sanitærutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVAL IMPORT, v/ Ellen Bache-Mathisen, Sørbråtenveien 11 A, 1449 DRØBAK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 10 Støtteomslag, -innpakninger og -bandasjer; terapeutiske omslag, innpakninger og bandasjer; støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd, for medisinsk bruk. Klasse 25 Klær, herunder sportsbekledning, yttertøy, undertøy, regntøy, sokker, belter, hansker, votter, vanter; fottøy, herunder støvler og vadere; hodeplagg; varmende, varmeisolert, isolerende, vanntett, vindtett, fjern infrarød og utendørs bekledning, fottøy, hodeplagg, sportsbekledning og ytterbekledning; våtdrakter for vannsport, seiling og undervannssvømming; refleksbekledning, -jakker og -vester; innvendig fôr/belegg (lining) for de forannevnte varer. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, 3

4 registrerte varemerker nr 16/14 rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd for sportsbruk. teracotta eller glass, fat, lysglass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVAL IMPORT, v/ Ellen Bache-Mathisen, Sørbråtenveien 11 A, 1449 DRØBAK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Våtdrakter for dykking, innvendig fôr/belegg (lining) for våtdrakter for dykking. Klasse 10 Støtteomslag, -innpakninger og -bandasjer; terapeutiske omslag, innpakninger og bandasjer; støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd, for medisinsk bruk. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; sveper, seletøy og salmakervarer; utstyr for hester og hunder; teppe og dekken for hester og hunder; benbelegg for hester og hunder. Klasse 25 Klær, herunder sportsbekledning, yttertøy, undertøy, regntøy, sokker, belter, hansker, votter, vanter; fottøy, herunder støvler og vadere; hodeplagg; varmende, varmeisolert, isolerende, vanntett, vindtett, fjern infrarød og utendørs bekledning, fottøy, hodeplagg, sportsbekledning og ytterbekledning; våtdrakter for vannsport, seiling og undervannssvømming; refleksbekledning, -jakker og -vester; innvendig fôr/belegg (lining) for de forannevnte varer. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd for sportsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Festival AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, Klasse 21 Husholdnings-og kjøkkenredskaper, serviser, glass, redskaper og beholdere for husholdnings- og kjøkkenbruk for eksempel gryter og panner spann, baljer av blikk, aluminium, plast og andre materialer, manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, lysestaker, vaser, statuetter av porselen Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Sjokolade, sjokoladevarer og søtsaker; iskrem; kjeksvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASTUDY Explorius Education AB, Södra Ringgatan 37, SE ALINGSÅS, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINN EVERT JOR, Gjønnesveien 31B, 1356 BEKKESTUA, Klasse 1 Kjemiske reagenser, andre enn for medisinsk eller 4

5 registrerte varemerker nr 16/14 veterinært bruk. Klasse 5 Kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESCO Equity Corp, 225 West Station Square Drive, Suite 700, US-PA PITTSBURGH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Engrosdistribusjon av elektriske apparater og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESCO Equity Corp, 225 West Station Square Drive, Suite 700, US-PA PITTSBURGH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Engrosdistribusjon av elektriske apparater og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOXAM LOXAM, 42 avenue de la Perrière, FR LORIENT, Frankrike Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; håndverktøy og redskaper (hånddrevne); bestikk; sidearmer; barbermaskiner, barberhøvler, barberkniver; beskjæringssakser; hånddrevne hageredskaper; økser; klubber; hammere; rambukker; bor; gafler; gjødselgrep; slipemaskiner (hånddrevne); spader; spisshakker; graveringsverktøy; murermeisler; skinneryddere; hagesakser; grensakser; skrapere; spredere; skuffer; kilhakker; raker; skrapeverktøy (hånddrevne); gaffelnøkler; rørformede sekskantskrue skiftenøkler; skrallenøkler; boltkuttere; murskje; flottører; freser; sprøyter; sprøyter for maling og kalking; vinkelhaker; hekkesakser; asfaltskrapere av tre; brekkjern; trådbindeverktøy; forskalingsklemmer; slipeinstrumenter, slipesteiner (hånddrevne); skuffer (verktøy), meisler, fyllhammere, raker (verktøy), hammere, murerhammere, slegger (treklubber), klemmer, hullmaskiner, veivaksler (verktøy), bor, sager (verktøy), sagholdere, sagblader, pistoler (verktøy), håndopererte pistoler for utdriving av fugekitt, sparkel, høvler, tenger, spikerutdragere, gravemaskiner, murskjeer for grovpuss, trehøvler, spader, skjæreblader, sakser, kantklippere, sigder, ljåer, kniver (verktøy), sagblader, skjæreblader, stanser, bits (deler av håndverktøy), klemmer, vinkelhaker, stanseverktøy, skruestikker, skrutrekkere, bor, torvtrimmere (håndredskaper), stangbor (verktøy). Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; vitenskapelige (annet enn for medisinske formål), optiske, nautiske, geodetiske, kinematografiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering (lysende eller mekaniske), kontroll (tilsyn); livreddende og undervisnings apparater og instrumenter, annet enn audiovisuelle apparater og elektroniske apparater; apparater og instrumenter for levering, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisk strøm; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; automater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr; datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttende apparater og instrumenter, beskyttende hjelmer, hjelmer og hørselvern, øreplugger, støybeskyttelse for hjelmer, vernebriller, briller, støvmasker, beskyttelsesmasker; filtre for støvmasker og beskyttelsesmasker; klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann, hansker for beskyttelse mot ulykker; vernesko, sko for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; beskyttende 5

6 registrerte varemerker nr 16/14 ansiktsskjermer, sveiseskjerm; verneklær og sko for sveising; sikkerhetsutstyr, fallsikringsutstyr, fallsikringstau, sikkerhetsseler og beskyttende nett (annet enn for biler eller sport), karabinkroker; elektriske loddeapparater, elektriske akkumulatorer; vindmålere; kilometertellere; måleapparater; batterier for belysning; elektriske batterier; avgreiningsbokser (elektrisitet), koblingsbokser (elektrisitet); fordelings og koblingsbokser (elektrisitet); vater; kontrollpaneler til byggeplasser (elektrisitet); metalldetektorer; elektriske transformatorer; vannivåindikatorer; målebånd, måleinstrumenter og måleapparater; markører, lysende eller mekaniske, til byggeplasser; projektorer; elektriske batterier; vekselrettere; elektriske spoler; linjaler av metall; laserstyringselement; byggeplasslamper; veikjegler og veiskillere, lysende eller mekaniske; murervatere; sammensatte vatere, komposittvatere; elektroniske vatere; nivellerkikkerter, nivelleringsinstrumenter, detektorer, metalldetektorer for industrielle eller militære formål; smeltetråd; elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater, lysbuekutteapparater, elektriske buekutteapparater og instrumenter, sveiseelektroder, loddehjelmer, elektriske spoler, holdere for elektriske spoler, elektriske kabler; kabelarmering for elektriske kabler, koblingsmansjetter for elektriske kabler, tilkoblinger for elektriske linjer; vatere. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet og reparasjonvirksomhet; utleie av verktøy og anleggsmaskiner; utleie av gravemaskiner; utleie av feiemaskiner (selvgående); utleie av renholdsmaskiner, utleie av bulldosere, kraner, lifter, plattformer, bukker, stillaser, stiger; utleie av utstyr for byggeplasser og offentlige arbeider; utleie av motoriserte skuffer, steinknusehammere og bøtter, liftbiler for byggeplasser, dumpere, lastere, grøftegravere, betongblandere, trillebårer, vatere, flottører, treryddeutstyr; utleie av boreutstyr (slagbor, trykkluftbor, driller, bor), utleie av skjæreutstyr (steinsager, betongsager, motorsager, sveiseutstyr) og sveiseutstyr; utleie av utstyr for å reparere tapeter; utleie av malerutstyr, malingspistoler, elektriske blåselamper, sprayvogner, maskiner for sprøytekledning; utleie av utstyr for legging av parkettgulv og renovering av parkettgulv; utleie av slipemaskiner, kantsager, poleringsmaskiner; utleie av kalkeutstyr; utleie av VVS-utstyr; utleie av utstyr for isolering og tetting og for taktekkingsarbeid; utleie av vedlikeholds- og rengjøringsutstyr for bygninger, lokaler og eiendom (overflatebehandling og fuging av fasader, desinfisering, rotteutryddelse); utleie av elektriske apparater av alle slag for oppføring, bygg- og anleggsbransjen; informasjonstjenester knyttet til bygging og reparasjon; konsultasjonstjenester innen multiutleie, utleie av løfteutstyr, håndteringsutstyr, isolerende utstyr for byggefabrikkarbeid, jordflytting, bygging, offentlige arbeider, boring, skjæring, sliping, sveising, rørleggerarbeid, maling og oppussing av lokaler, bygninger og eiendom, renhold av lokaler, bygninger, grøntarealer; installasjon, montering, demontering og sammensetting av bungalower, kobling av elverk, opprettelse av pumpeinstallasjoner. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av biler, lastebiler, biltransportskjøretøyer, tipper til lastebiler, varebiler, lette varebiler, trailere; utleie av lagerbygninger, utleie av lagercontainere; utleie av takstativ til kjøretøy, utleie av garasjer, lastebilutleie; tollopplagshustjenester; levering og oppbevaring av varer på stedet og hjemme, levering av postordrevarer; transport, befraktning (transport av varer), transportinformasjon; logistikkorganisering, transportkonsultasjon, leverandør av konsultenttjenester innen utleie av transportmidler for terrassering og komprimering og sammenpressing; utleie av kjøleanlegg. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; utleie av kompressorer, generatorsett, varmluftgeneratorer, varmeapparater, klimaanlegg, loddeapparater, slipeapparater, sageapparater. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av transportable bygninger, også av metall. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av landbruksutstyr, utleie av gjør-det-selv utstyr og hageutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALIENS TATTOO ALEKSANDER LIEN, Øvre Bogen vei 64, 3152 TOLVSRØD, Klasse 16 Malerier, tegninger. Klasse 44 Tatovering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 3 Våtservietter, servietter (wipes) impregnert med kosmetisk lotion. Klasse 4 Tennvæske, tennbriketter; tenn-gel; brensel for bruk til grill; bålopptenningsplate av brettet, impregnert papp. Klasse 5 Servietter (wipes) impregnert med farmasøytisk lotion. Klasse 8 Spisebestikk [kniver, skjeer og gafler]. Klasse 11 Lommelykt. Klasse 20 Møbler, campingmøbler, sammenleggbart bord, speil, sitte- og liggeunderlag; speil med lampe. Klasse 21 Oppbevaringsbeholdere for mat; oppbevaringsbeholdere for skittentøy; saltbøsse, pepperbøsse, kryddersett, sammenleggbar skjærefjøl, opphengbar tappeanordning for standard flasker; toalettpapirrullholder med lampe. 6

7 registrerte varemerker nr 16/14 arbeidskraft; personellrekruttering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUSCLE ANIMATIONS AS, c/o Tron Krosshaug, Olaf Bulls vei 10B, 0765 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEMP JOBB AS, Postboks 56, 7871 GRONG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Kontortjenester; arbeidsformidling; vikarbyrå; utleie av MECA Sweden AB, Box 9509, SE MALMÖ, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Boks 11235, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 35 Import og videresalg av reservedeler, deler og komponenter for personbiler, dekkmaskiner, verkstedsutstyr, bilheiser, håndverktøy, andre enn hånddrevne, maskinverktøy, oljefilter, luftrensere for motorer, kjølere for motorer, viftereimer for motorer og elmotorer, maskiner for produksjon, maskiner for vask av kjøretøy og tørk av kjøretøy og hånddrevne verktøy for etter-markedet for personbiler, dekkreparasjons masser, glykol, blekemidler og andre stoffer for bruk i vask, fettfjerningspreparater for industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, fuktende og bindende midler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, eksosanlegg, drivstoff filter, tennplugger, batteriladere, termostater for kjøretøy og fartøy, apparater og innretninger for belysning for kjøretøy og fartøy, lys for retningsvisere for kjøretøy, gjenskinnsanordninger for kjøretøy og fartøy, hyttevarmere, dekk for kjøretøyhjul, motorsykkeldekk, pigger for dekk, bildekk, bilslanger, hubcaps, bremser for kjøretøy og fartøy, spenstige støtdempere for kjøretøy og fartøy, karosseri for kjøretøy og fartøy, ventiler for dekk til kjøretøy og fartøy, motorer for kjøretøy og transportmidler på land, i luft eller på vann og deler dertil, gummimateriale for regummiering av dekk, lyskastere, lyspærer, leddarmer, løpehjul, tic rods, stabilisatorer, hubs, styremaskiner, servopumper, clutcher, CV ledd, drivaksler, girkasser, bilbatterier, startere, generatorer, frihjul koblinger, ladnings regulatorer, releer, horn, luftrensere, luftfilter, hyttefilter, hengerfester, motor radiatorer, klimaanlegg, vannpumper, termostater, kamaksler, kamremmer, topplokk, veivaksler, kolber, oljepumper, impeller, viftereim strammere, ventiler, drivstoffpumper, drivstoff trykk regulatorer, motorolje, spylervæske, vindusviskere, viskerarmer, viskermotorer, spylerpumper, startkabler, tennkabelsatser, trykte veikart. Klasse 37 Vulkanisering (reparasjon) av dekk; regummiering av dekk; tjenester knyttet til reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; rådgivning knyttet till reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; utrykkningstjenester for reparasjon av kjøretøy; montering og installasjon av deler og komponenter til kjøretøy; vask av kjøretøy. Klasse 39 Tjenester for utleie og leasing av kjøretøy. Klasse 41 Undervisning/utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 7

8 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILLIAM BAXTER Stayhard AB, Box 33, SE HERRLJUNGA, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Boks 11235, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 14 Smykker, klokker og ur; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller belagte dermed, ikke i andre klasser. Klasse 18 Vesker; lommebøker. Klasse 25 Klær; undertøy; skotøy, hodeplagg; yttertøy; strikkevarer (klær); badeklær; pannebånd (klær); skjerf; belter; treningsklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERKELEY Partnership Sweden AB, Box 53, SE BILLDAL, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; alle varene er fra Berkeley, USA. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; alle varene er fra Berkeley, USA. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Glade Hjul Transport AS GLADE HJUL TRANSPORT AS, Frognerveien 21, 0263 OSLO, Klasse 39 Frakt (varetransport); godsbefraktning; transporttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elise Liebfraumilch Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstuen, 0301 OSLO, Klasse 32 Alkoholfrie drikker, har sin opprinnelse fra Tyskland. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), har også sin opprinnelse fra Tyskland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP SITESEER Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Overvåking av ytelsen av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk og intranettservere; software som en tjeneste (SaaS), nemlig software for overvåking, innsamling, evaluering, interagering med, analysering og rapportering av data vedrørende ytelsen av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk, intranettservere og andre klientserversystemer, software for overvåking, ledelse, styring og utførelse av systemadministrasjon av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk, intranettservere, og andre nettverksbaserte flerbrukersystemer, software for oversettelse av datafiler mellom filformater, kobling av servere til databaser og behandling av transaksjonsloggdata og software for varsling av nettstedoperatører og andre systemoperatører om ytelsesproblemer; konsulenttjenester vedrørende datasoftware. 8

9 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 76/713,672 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sierra Bullets LLC, 1400 West Henry Street, US- MO65301 SEDALIA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer for gevær- og pistolballistikk. Klasse 13 Geværkuler, geværkulemantel, pistolkuler og pistolkulemantel. Klasse 16 Manualer for lading av ammunisjon til skytevåpen. Klasse 25 T-skjorter, luer og hatter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sarai VACO AS, Røddebakken 50, 7224 MELHUS, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/107,704 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUMI DOUGH On Demand Direct Response LLC, Ventura Boulevard, US-CA91403 SHERMAN OAKS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Leketøy i form av bake- og matlagingsprodukter, nemlig en formbar gelé for lek, forming og deretter baking/steking; lekemodelleringsdeig; formbar silikon for lek og forming. ARCTIC GIFTS NORWAY AS, J.M.Johansensvei 17, 8340 STAMSUND, Klasse 25 Klær. Klasse 35 Salg av suvenirer. Klasse 39 Organisering av reiser; utbringelse av pakker; frakt [varetransport]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYRK Myrkdalen Fjellandsby AS, Postboks 14, 5701 VOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av rengjøringsmidler, kosmetikk, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, kunstgjenstander, interiørartikler, suvenirer, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, 9

10 registrerte varemerker nr 16/14 presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester; snørydding. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av sykler og kjøretøy; utleie av sportsutstyr, ikke inngående i andre klasser; utleie av hester Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; skiskoler; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for fjellturer, vandreturer, sykkelturer, rideturer, sykling, downhill mountain biking, strikkhopping, zip lining, aking og andre sportsgrener og fritidsaktiviteter; utleie av ski og annet sportsutstyr; utleie av rideutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cipio CIPIO, Oscars gate 35A, 0258 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIPIO, Oscars gate 35A, 0258 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Visund Brygge BRANDSTORP FORVALTNING AS, Stenbruddveien 1 A, 1746 SKJEBERG, Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av leilighet. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STROMSET STROMSET HOLDING AB, Kyrkvägen 7A, SE BRÄMHULT, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Ventiler; rør av metall; koblinger av metall for rør. Regulatorer for maskiner; ventilspindler; elektriske, elektromotoriske, elektrotermiske og elektromekaniske ventilpådrag. Regulatorer for belysning; elektriske termostater; elektriske koblinger; pakkbokser. Klasse 11 Termiske regulatorer (ventiler) for varmeledningsradiatorer; termostatiske ventiler; termostater (ventiler) for sentralvarmeelement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SendSuite Pitney Bowes Inc, One Elmcroft, US-CT STAMFORD, USA OSLO, Klasse 9 Programvare for bruk knyttet til administrasjon av post. Klasse 35 Posttjenester, nemlig prissammenligning av postforsendelser og sporing av forsendelser. Klasse 39 Tilveiebringelse av informasjon om postnummer og postkoder. 10

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer