nr 16/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16/14-2014.04.14 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 16/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 16/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAMILIEHJELP AS, Olleløkkveien 12, 1390 VOLLEN, Klasse 44 Barne- og familieverntjenester, nemlig terapitjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XTAN Terana AB, Fredsgatan 24, SE KUNGSÖR, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONCLEAN Conclean AB, Box 159, SE KÖPING, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, inkludert septiktanker og tanker i form av sanitærutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVAL IMPORT, v/ Ellen Bache-Mathisen, Sørbråtenveien 11 A, 1449 DRØBAK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 10 Støtteomslag, -innpakninger og -bandasjer; terapeutiske omslag, innpakninger og bandasjer; støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd, for medisinsk bruk. Klasse 25 Klær, herunder sportsbekledning, yttertøy, undertøy, regntøy, sokker, belter, hansker, votter, vanter; fottøy, herunder støvler og vadere; hodeplagg; varmende, varmeisolert, isolerende, vanntett, vindtett, fjern infrarød og utendørs bekledning, fottøy, hodeplagg, sportsbekledning og ytterbekledning; våtdrakter for vannsport, seiling og undervannssvømming; refleksbekledning, -jakker og -vester; innvendig fôr/belegg (lining) for de forannevnte varer. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, 3

4 registrerte varemerker nr 16/14 rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd for sportsbruk. teracotta eller glass, fat, lysglass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVAL IMPORT, v/ Ellen Bache-Mathisen, Sørbråtenveien 11 A, 1449 DRØBAK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Våtdrakter for dykking, innvendig fôr/belegg (lining) for våtdrakter for dykking. Klasse 10 Støtteomslag, -innpakninger og -bandasjer; terapeutiske omslag, innpakninger og bandasjer; støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd, for medisinsk bruk. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; sveper, seletøy og salmakervarer; utstyr for hester og hunder; teppe og dekken for hester og hunder; benbelegg for hester og hunder. Klasse 25 Klær, herunder sportsbekledning, yttertøy, undertøy, regntøy, sokker, belter, hansker, votter, vanter; fottøy, herunder støvler og vadere; hodeplagg; varmende, varmeisolert, isolerende, vanntett, vindtett, fjern infrarød og utendørs bekledning, fottøy, hodeplagg, sportsbekledning og ytterbekledning; våtdrakter for vannsport, seiling og undervannssvømming; refleksbekledning, -jakker og -vester; innvendig fôr/belegg (lining) for de forannevnte varer. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); støtteprodukter for knær, håndledd, albuer, ankler, rygg, mage, nakke, skuldre, lemmer og ledd for sportsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Festival AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, Klasse 21 Husholdnings-og kjøkkenredskaper, serviser, glass, redskaper og beholdere for husholdnings- og kjøkkenbruk for eksempel gryter og panner spann, baljer av blikk, aluminium, plast og andre materialer, manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, lysestaker, vaser, statuetter av porselen Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Sjokolade, sjokoladevarer og søtsaker; iskrem; kjeksvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASTUDY Explorius Education AB, Södra Ringgatan 37, SE ALINGSÅS, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINN EVERT JOR, Gjønnesveien 31B, 1356 BEKKESTUA, Klasse 1 Kjemiske reagenser, andre enn for medisinsk eller 4

5 registrerte varemerker nr 16/14 veterinært bruk. Klasse 5 Kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESCO Equity Corp, 225 West Station Square Drive, Suite 700, US-PA PITTSBURGH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Engrosdistribusjon av elektriske apparater og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESCO Equity Corp, 225 West Station Square Drive, Suite 700, US-PA PITTSBURGH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Engrosdistribusjon av elektriske apparater og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOXAM LOXAM, 42 avenue de la Perrière, FR LORIENT, Frankrike Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; håndverktøy og redskaper (hånddrevne); bestikk; sidearmer; barbermaskiner, barberhøvler, barberkniver; beskjæringssakser; hånddrevne hageredskaper; økser; klubber; hammere; rambukker; bor; gafler; gjødselgrep; slipemaskiner (hånddrevne); spader; spisshakker; graveringsverktøy; murermeisler; skinneryddere; hagesakser; grensakser; skrapere; spredere; skuffer; kilhakker; raker; skrapeverktøy (hånddrevne); gaffelnøkler; rørformede sekskantskrue skiftenøkler; skrallenøkler; boltkuttere; murskje; flottører; freser; sprøyter; sprøyter for maling og kalking; vinkelhaker; hekkesakser; asfaltskrapere av tre; brekkjern; trådbindeverktøy; forskalingsklemmer; slipeinstrumenter, slipesteiner (hånddrevne); skuffer (verktøy), meisler, fyllhammere, raker (verktøy), hammere, murerhammere, slegger (treklubber), klemmer, hullmaskiner, veivaksler (verktøy), bor, sager (verktøy), sagholdere, sagblader, pistoler (verktøy), håndopererte pistoler for utdriving av fugekitt, sparkel, høvler, tenger, spikerutdragere, gravemaskiner, murskjeer for grovpuss, trehøvler, spader, skjæreblader, sakser, kantklippere, sigder, ljåer, kniver (verktøy), sagblader, skjæreblader, stanser, bits (deler av håndverktøy), klemmer, vinkelhaker, stanseverktøy, skruestikker, skrutrekkere, bor, torvtrimmere (håndredskaper), stangbor (verktøy). Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; vitenskapelige (annet enn for medisinske formål), optiske, nautiske, geodetiske, kinematografiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering (lysende eller mekaniske), kontroll (tilsyn); livreddende og undervisnings apparater og instrumenter, annet enn audiovisuelle apparater og elektroniske apparater; apparater og instrumenter for levering, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisk strøm; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; automater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr; datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttende apparater og instrumenter, beskyttende hjelmer, hjelmer og hørselvern, øreplugger, støybeskyttelse for hjelmer, vernebriller, briller, støvmasker, beskyttelsesmasker; filtre for støvmasker og beskyttelsesmasker; klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann, hansker for beskyttelse mot ulykker; vernesko, sko for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; beskyttende 5

6 registrerte varemerker nr 16/14 ansiktsskjermer, sveiseskjerm; verneklær og sko for sveising; sikkerhetsutstyr, fallsikringsutstyr, fallsikringstau, sikkerhetsseler og beskyttende nett (annet enn for biler eller sport), karabinkroker; elektriske loddeapparater, elektriske akkumulatorer; vindmålere; kilometertellere; måleapparater; batterier for belysning; elektriske batterier; avgreiningsbokser (elektrisitet), koblingsbokser (elektrisitet); fordelings og koblingsbokser (elektrisitet); vater; kontrollpaneler til byggeplasser (elektrisitet); metalldetektorer; elektriske transformatorer; vannivåindikatorer; målebånd, måleinstrumenter og måleapparater; markører, lysende eller mekaniske, til byggeplasser; projektorer; elektriske batterier; vekselrettere; elektriske spoler; linjaler av metall; laserstyringselement; byggeplasslamper; veikjegler og veiskillere, lysende eller mekaniske; murervatere; sammensatte vatere, komposittvatere; elektroniske vatere; nivellerkikkerter, nivelleringsinstrumenter, detektorer, metalldetektorer for industrielle eller militære formål; smeltetråd; elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater, lysbuekutteapparater, elektriske buekutteapparater og instrumenter, sveiseelektroder, loddehjelmer, elektriske spoler, holdere for elektriske spoler, elektriske kabler; kabelarmering for elektriske kabler, koblingsmansjetter for elektriske kabler, tilkoblinger for elektriske linjer; vatere. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet og reparasjonvirksomhet; utleie av verktøy og anleggsmaskiner; utleie av gravemaskiner; utleie av feiemaskiner (selvgående); utleie av renholdsmaskiner, utleie av bulldosere, kraner, lifter, plattformer, bukker, stillaser, stiger; utleie av utstyr for byggeplasser og offentlige arbeider; utleie av motoriserte skuffer, steinknusehammere og bøtter, liftbiler for byggeplasser, dumpere, lastere, grøftegravere, betongblandere, trillebårer, vatere, flottører, treryddeutstyr; utleie av boreutstyr (slagbor, trykkluftbor, driller, bor), utleie av skjæreutstyr (steinsager, betongsager, motorsager, sveiseutstyr) og sveiseutstyr; utleie av utstyr for å reparere tapeter; utleie av malerutstyr, malingspistoler, elektriske blåselamper, sprayvogner, maskiner for sprøytekledning; utleie av utstyr for legging av parkettgulv og renovering av parkettgulv; utleie av slipemaskiner, kantsager, poleringsmaskiner; utleie av kalkeutstyr; utleie av VVS-utstyr; utleie av utstyr for isolering og tetting og for taktekkingsarbeid; utleie av vedlikeholds- og rengjøringsutstyr for bygninger, lokaler og eiendom (overflatebehandling og fuging av fasader, desinfisering, rotteutryddelse); utleie av elektriske apparater av alle slag for oppføring, bygg- og anleggsbransjen; informasjonstjenester knyttet til bygging og reparasjon; konsultasjonstjenester innen multiutleie, utleie av løfteutstyr, håndteringsutstyr, isolerende utstyr for byggefabrikkarbeid, jordflytting, bygging, offentlige arbeider, boring, skjæring, sliping, sveising, rørleggerarbeid, maling og oppussing av lokaler, bygninger og eiendom, renhold av lokaler, bygninger, grøntarealer; installasjon, montering, demontering og sammensetting av bungalower, kobling av elverk, opprettelse av pumpeinstallasjoner. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av biler, lastebiler, biltransportskjøretøyer, tipper til lastebiler, varebiler, lette varebiler, trailere; utleie av lagerbygninger, utleie av lagercontainere; utleie av takstativ til kjøretøy, utleie av garasjer, lastebilutleie; tollopplagshustjenester; levering og oppbevaring av varer på stedet og hjemme, levering av postordrevarer; transport, befraktning (transport av varer), transportinformasjon; logistikkorganisering, transportkonsultasjon, leverandør av konsultenttjenester innen utleie av transportmidler for terrassering og komprimering og sammenpressing; utleie av kjøleanlegg. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; utleie av kompressorer, generatorsett, varmluftgeneratorer, varmeapparater, klimaanlegg, loddeapparater, slipeapparater, sageapparater. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av transportable bygninger, også av metall. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av landbruksutstyr, utleie av gjør-det-selv utstyr og hageutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALIENS TATTOO ALEKSANDER LIEN, Øvre Bogen vei 64, 3152 TOLVSRØD, Klasse 16 Malerier, tegninger. Klasse 44 Tatovering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 3 Våtservietter, servietter (wipes) impregnert med kosmetisk lotion. Klasse 4 Tennvæske, tennbriketter; tenn-gel; brensel for bruk til grill; bålopptenningsplate av brettet, impregnert papp. Klasse 5 Servietter (wipes) impregnert med farmasøytisk lotion. Klasse 8 Spisebestikk [kniver, skjeer og gafler]. Klasse 11 Lommelykt. Klasse 20 Møbler, campingmøbler, sammenleggbart bord, speil, sitte- og liggeunderlag; speil med lampe. Klasse 21 Oppbevaringsbeholdere for mat; oppbevaringsbeholdere for skittentøy; saltbøsse, pepperbøsse, kryddersett, sammenleggbar skjærefjøl, opphengbar tappeanordning for standard flasker; toalettpapirrullholder med lampe. 6

7 registrerte varemerker nr 16/14 arbeidskraft; personellrekruttering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUSCLE ANIMATIONS AS, c/o Tron Krosshaug, Olaf Bulls vei 10B, 0765 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEMP JOBB AS, Postboks 56, 7871 GRONG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Kontortjenester; arbeidsformidling; vikarbyrå; utleie av MECA Sweden AB, Box 9509, SE MALMÖ, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Boks 11235, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 35 Import og videresalg av reservedeler, deler og komponenter for personbiler, dekkmaskiner, verkstedsutstyr, bilheiser, håndverktøy, andre enn hånddrevne, maskinverktøy, oljefilter, luftrensere for motorer, kjølere for motorer, viftereimer for motorer og elmotorer, maskiner for produksjon, maskiner for vask av kjøretøy og tørk av kjøretøy og hånddrevne verktøy for etter-markedet for personbiler, dekkreparasjons masser, glykol, blekemidler og andre stoffer for bruk i vask, fettfjerningspreparater for industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, fuktende og bindende midler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, eksosanlegg, drivstoff filter, tennplugger, batteriladere, termostater for kjøretøy og fartøy, apparater og innretninger for belysning for kjøretøy og fartøy, lys for retningsvisere for kjøretøy, gjenskinnsanordninger for kjøretøy og fartøy, hyttevarmere, dekk for kjøretøyhjul, motorsykkeldekk, pigger for dekk, bildekk, bilslanger, hubcaps, bremser for kjøretøy og fartøy, spenstige støtdempere for kjøretøy og fartøy, karosseri for kjøretøy og fartøy, ventiler for dekk til kjøretøy og fartøy, motorer for kjøretøy og transportmidler på land, i luft eller på vann og deler dertil, gummimateriale for regummiering av dekk, lyskastere, lyspærer, leddarmer, løpehjul, tic rods, stabilisatorer, hubs, styremaskiner, servopumper, clutcher, CV ledd, drivaksler, girkasser, bilbatterier, startere, generatorer, frihjul koblinger, ladnings regulatorer, releer, horn, luftrensere, luftfilter, hyttefilter, hengerfester, motor radiatorer, klimaanlegg, vannpumper, termostater, kamaksler, kamremmer, topplokk, veivaksler, kolber, oljepumper, impeller, viftereim strammere, ventiler, drivstoffpumper, drivstoff trykk regulatorer, motorolje, spylervæske, vindusviskere, viskerarmer, viskermotorer, spylerpumper, startkabler, tennkabelsatser, trykte veikart. Klasse 37 Vulkanisering (reparasjon) av dekk; regummiering av dekk; tjenester knyttet til reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; rådgivning knyttet till reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; utrykkningstjenester for reparasjon av kjøretøy; montering og installasjon av deler og komponenter til kjøretøy; vask av kjøretøy. Klasse 39 Tjenester for utleie og leasing av kjøretøy. Klasse 41 Undervisning/utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 7

8 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILLIAM BAXTER Stayhard AB, Box 33, SE HERRLJUNGA, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Boks 11235, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 14 Smykker, klokker og ur; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller belagte dermed, ikke i andre klasser. Klasse 18 Vesker; lommebøker. Klasse 25 Klær; undertøy; skotøy, hodeplagg; yttertøy; strikkevarer (klær); badeklær; pannebånd (klær); skjerf; belter; treningsklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERKELEY Partnership Sweden AB, Box 53, SE BILLDAL, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; alle varene er fra Berkeley, USA. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; alle varene er fra Berkeley, USA. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Glade Hjul Transport AS GLADE HJUL TRANSPORT AS, Frognerveien 21, 0263 OSLO, Klasse 39 Frakt (varetransport); godsbefraktning; transporttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elise Liebfraumilch Robert Prizelius AS, Postboks 5051 Majorstuen, 0301 OSLO, Klasse 32 Alkoholfrie drikker, har sin opprinnelse fra Tyskland. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), har også sin opprinnelse fra Tyskland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP SITESEER Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Overvåking av ytelsen av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk og intranettservere; software som en tjeneste (SaaS), nemlig software for overvåking, innsamling, evaluering, interagering med, analysering og rapportering av data vedrørende ytelsen av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk, intranettservere og andre klientserversystemer, software for overvåking, ledelse, styring og utførelse av systemadministrasjon av elektroniske kommunikasjonsnettverk, datanettverk, intranettservere, og andre nettverksbaserte flerbrukersystemer, software for oversettelse av datafiler mellom filformater, kobling av servere til databaser og behandling av transaksjonsloggdata og software for varsling av nettstedoperatører og andre systemoperatører om ytelsesproblemer; konsulenttjenester vedrørende datasoftware. 8

9 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 76/713,672 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sierra Bullets LLC, 1400 West Henry Street, US- MO65301 SEDALIA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer for gevær- og pistolballistikk. Klasse 13 Geværkuler, geværkulemantel, pistolkuler og pistolkulemantel. Klasse 16 Manualer for lading av ammunisjon til skytevåpen. Klasse 25 T-skjorter, luer og hatter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sarai VACO AS, Røddebakken 50, 7224 MELHUS, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/107,704 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUMI DOUGH On Demand Direct Response LLC, Ventura Boulevard, US-CA91403 SHERMAN OAKS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Leketøy i form av bake- og matlagingsprodukter, nemlig en formbar gelé for lek, forming og deretter baking/steking; lekemodelleringsdeig; formbar silikon for lek og forming. ARCTIC GIFTS NORWAY AS, J.M.Johansensvei 17, 8340 STAMSUND, Klasse 25 Klær. Klasse 35 Salg av suvenirer. Klasse 39 Organisering av reiser; utbringelse av pakker; frakt [varetransport]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYRK Myrkdalen Fjellandsby AS, Postboks 14, 5701 VOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av rengjøringsmidler, kosmetikk, artikler for personlig hygiene, brensel, lys, farmasøytiske preparater, forbindingssaker, bygningsmaterialer, verktøy, apparater for belysning og oppvarming, sanitærutstyr, kjøretøy, våpen, fyrverkeri, ur og smykker, trykksaker, bøker, papirartikler, kontorrekvisita, bager, vesker og andre reiseeffekter, møbler, prydgjenstander, kunstgjenstander, interiørartikler, suvenirer, husholdningsredskaper, glassvarer og stentøy, 9

10 registrerte varemerker nr 16/14 presenninger, tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, tapeter og gulvbelegg, spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, nærings- og nytelsesmidler, drikker. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester; snørydding. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av rundreiser, dagsturer, fjordturer og sightseeing; bistand ved bestilling og planlegging av reiser; utleie av sykler og kjøretøy; utleie av sportsutstyr, ikke inngående i andre klasser; utleie av hester Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere kurs, konferanser, idrettsarrangement og konkurranser; skisentervirksomhet; skiskoler; rideskoler; opplæring og instruksjon i bruk av sportsutstyr; organisering av, og tilrettelegging for fjellturer, vandreturer, sykkelturer, rideturer, sykling, downhill mountain biking, strikkhopping, zip lining, aking og andre sportsgrener og fritidsaktiviteter; utleie av ski og annet sportsutstyr; utleie av rideutstyr. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; bistand ved bestilling og planlegging av midlertidig innlosjering; tilveiebringe lokaler for kurs og konferanser Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cipio CIPIO, Oscars gate 35A, 0258 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIPIO, Oscars gate 35A, 0258 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Visund Brygge BRANDSTORP FORVALTNING AS, Stenbruddveien 1 A, 1746 SKJEBERG, Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av leilighet. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STROMSET STROMSET HOLDING AB, Kyrkvägen 7A, SE BRÄMHULT, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Ventiler; rør av metall; koblinger av metall for rør. Regulatorer for maskiner; ventilspindler; elektriske, elektromotoriske, elektrotermiske og elektromekaniske ventilpådrag. Regulatorer for belysning; elektriske termostater; elektriske koblinger; pakkbokser. Klasse 11 Termiske regulatorer (ventiler) for varmeledningsradiatorer; termostatiske ventiler; termostater (ventiler) for sentralvarmeelement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SendSuite Pitney Bowes Inc, One Elmcroft, US-CT STAMFORD, USA OSLO, Klasse 9 Programvare for bruk knyttet til administrasjon av post. Klasse 35 Posttjenester, nemlig prissammenligning av postforsendelser og sporing av forsendelser. Klasse 39 Tilveiebringelse av informasjon om postnummer og postkoder. 10

11 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Berentsens Brygghus AS, Postboks 53, 4379 EGERSUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/966,824 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FASTR Regeneron Pharmaceuticals Inc, 777 Old Saw Mill River Road, US-NY10591 TARRYTOWN, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 40 Produksjon av cellelinjer til bruk ved fremstilling av biofarmasøytiske preparater. metall) for bygningsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUTTERFLY Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/966,840 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NICE Regeneron Pharmaceuticals Inc, 777 Old Saw Mill River Road, US-NY10591 TARRYTOWN, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 40 Produksjon av cellelinjer til bruk ved fremstilling av biofarmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TERANA - K2 Terana AB, Fredsgatan 24, SE KUNGSÖR, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av Cell Biotech Co Ltd, 50 Aegibong-ro, 409bun-gil, Wolgot-myeon, KR GIMPO-SI, GYEONGGI- DO, Sør-Korea Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Baby mat laget av animalske produkter; baby mat laget av landbruksprodukter; melkeholdig mel for spedbarn; medisin for tarmsykdommer; medisiner for veterinær bruk; farmasøytiske preparater for immunitetskorrigering; melkefermenter for farmasøytisk bruk; farmasøytiske preparater mot forstoppelse; 11

12 registrerte varemerker nr 16/14 tilsetning til dyrefôr for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; kosttilskudd for medisinsk bruk; tyggegummi for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater mot diaré; kapsler inneholdende melkesyrebakterier for medisinske formål; melkesyrebakterier av mikroorganismer for medisinske bruk; biologiske preparater for medisinsk bruk; ernæringssubstanser for mikroorganismer; ernæringssubstanser for mikroorganismer for medisinsk bruk; kulturer av mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk. Klasse 29 Melkesyrebakteriedrikkevarer; kulturmelk; yoghurt; helsefunksjonell mat hvor hovedingrediensen er melkesyrebakterier; gjæret ost med melkesyrebakterier; gjæret pølse med melkesyrebakterier; skinke som inneholder melkesyrebakterier; gjæret vegetabilsk mat [kimchi]; vegetabilske produkter [behandlet]; matvarer laget av frukt; mat laget av tofu; bearbeidede matvarer laget av bønner (unntatt tofu og deres bearbeidede varer); kjøtt; matvarer av bearbeidet egg; bearbeidede kjøttprodukter; bearbeidede meieriprodukter; matvarer laget av olje og fett; bearbeidede sjøgress produkter; matvarer laget av fisk og skalldyr; matvarer laget av orm. informasjonstjenester vedrørende medisinske tjenester via et globalt computernettverk, herunder tilveiebringe medisinske konsultasjons- og rådgivningstjenester via et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/969,537 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Amgen Inc, One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Utdanningstjenester, herunder utvikling og spredning av andres utdanningsmateriale innen området farmasøytiske produkter og behandling av medisinske sykdommer og forstyrrelser. Klasse 42 Medisinsk forskning, herunder kliniske prøve- og testingstjenester; farmasøytisk forskning og utviklingstjenester. Klasse 44 Pasientstøttetjenester i forbindelse med behandling av medisinske sykdommer og forstyrrelser, herunder farmasøytisk rådgivning og konsultasjon i form av å tilveiebringe online informasjon vedørende farmasøytiske preparater for behandling av forskjellige sykdommer; tilveiebringe helse og medisinsk informasjon om medisinske sykdommer og forstyrrelser; informasjonstjenester, herunder tilveiebringe medisinsk informasjon til kreftpasienter; Sporveien Oslo AS, Økernv 9, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, v/nils Kristian Einstabland, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; markedsføring; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater. Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. Klasse 37 Asfaltering; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsulentbistand ved byggingstjenester. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; busstransport; båttransport; fergetransport; frakt [varetransport]; godsbefraktning; jernbanetransport; lasthåndtering; lufttransport; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkinformasjon; trafikkmeldingstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av busser; utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser; utleie av passasjervogner; verditransport. 12

13 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sporveien Oslo AS, Økernv 9, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, v/nils Kristian Einstabland, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; markedsføring; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater. Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. Klasse 37 Asfaltering; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsulentbistand ved byggingstjenester. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; busstransport; båttransport; fergetransport; frakt [varetransport]; godsbefraktning; jernbanetransport; lasthåndtering; lufttransport; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkinformasjon; trafikkmeldingstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av busser; utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser; utleie av passasjervogner; verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PULSEN AV OSLO Sporveien Oslo AS, Økernv 9, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, v/nils Kristian Einstabland, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; markedsføring; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater. Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. Klasse 37 Asfaltering; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsulentbistand ved byggingstjenester. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; busstransport; båttransport; fergetransport; frakt [varetransport]; godsbefraktning; jernbanetransport; lasthåndtering; lufttransport; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkinformasjon; trafikkmeldingstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av busser; utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser; utleie av passasjervogner; verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEVERT 123Levert, Orkidehøgda 4, 3050 MJØNDALEN, Klasse 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 35 Netthandel av dagligvarer. Klasse 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Levert, Orkidehøgda 4, 3050 MJØNDALEN, Klasse 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 35 Netthandel av dagligvarer. Klasse 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Saltvikplogen Ole Saltvik, Sellsbanesgate 46, 8514 NARVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 7 Maskiner; snøryddingsredskaper; snøploger; kommunalskjær (snøryddingsredskap); ploger herunder kombinasjonsploger og flerbruksploger. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 21 Rengjøringsartikler; svamper, puter og børster for skuring, vasking og skrubbing; svamper, puter og børster for skuring, vasking og skrubbing, alle med håndtak; rengjøringskluter og -servietter; støvkluter; støvhansker; mopper; feiekoster; innretninger for fjerning av lo og hår fra kjæledyr inneholdende oppsamlingsrenser for lo og hår fra kjæledyr, med tilhørende refill; støvfjerningsark og støvfjerningsruller; hansker til husholdningsbruk; klosettsugere; naler; såpeholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELITZIA Texpak AB, Gamla Malmövägen 22, SE KLÅGERUP, Sverige Klasse 25 Klær 14

15 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 21 Rengjøringsartikler; svamper, puter og børster for skuring, vasking og skrubbing; svamper, puter og børster for skuring, vasking og skrubbing, alle med håndtak; rengjøringskluter og -servietter; støvkluter; støvhansker; mopper; feiekoster; innretninger for fjerning av lo og hår fra kjæledyr inneholdende oppsamlingsrenser for lo og hår fra kjæledyr, med tilhørende refill; støvfjerningsark og støvfjerningsruller; hansker til husholdningsbruk; klosettsugere; naler; såpeholdere. telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; 15

16 registrerte varemerker nr 16/14 radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KILLER KARAOKE Mastiff Entertainment AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmframvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografi reportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming; karaoketjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTEL REALSENSE Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, US- CA SANTA CLARA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; håndholdte datamaskiner; minidatamaskiner; datahardware; datasoftware; stemmegjenkjenningshardware og -software; software for tale-til-tekst-konvertering; stemmeaktiverte softwareapplikasjoner; software for bokstav- og tegngjenkjenning; datasoftware innen gjenkjennelse av naturlig språk, tale, taler, språk, stemme, samt stemmeavtrykksgjenkjenning; hardware og software for 3D-kamerasystemer til bruk i sporing av øyebevegelser og bevegelsesgjenkjenning; elektronisk sikkerhets- og overvåkingsutstyr; sikkerhetssoftware og -hardware som bruker øye- og bevegelsessporingsteknologi; celletelefoner; mobiltelefoner; smarttelefoner; bærbare og håndholdte elektroniske personlige planleggere; innretninger og forbrukerelektronikkenheter; TVapparater; digitale musikkspillere, dvd-spillere, opptakere, skapere (for å lage digitalt innhold) og brennere, personlige digitale enheter, digitale kameraer og digitale opptakere, hjemmekino produkter, videospill, lyddrivere, videodrivere, videokameraer, grafikkort, grafikkbehandlingsenheter (GPU), grafikkbrikkesett, visuelle prosessorer, visuelle koprosessorer, støtteenheter, software og hardware; datasoftware for personlig informasjonshåndtering; databaseadministrasjonssoftware; databasesynkroniseringssoftware; integrerte kretser; integrert krets-minner; integrert krets-brikker; databrikkesett; halvlederprosessorer; halvlederprosessorbrikker; halvlederbrikker; mikroprosessorer; trykt krets-kort; trykte kretser, integrert krets-kort, trykt krets-kort og elektrisk kretskort; elektronisk krets-kort; hovedkort for datamaskiner; dataminner; operativsystemer; mikrokontrollere; dataprosessorer; sentralprosessorenheter (CPU); halvleder-minneinnretninger, halvlederminner og halvleder-minneenheter; softwareprogrammerbare prosessorer; digitale og optiske mikroprosessorer; periferiutstyr for datamaskiner; videokretskort; lydkretskort; audio-video-kretskort; videografikkakseleratorer; multimediaakseleratorer; videoprosessorer; videoprosessorkort; dataminner; datahardware, databrikker og mikroprosessorer som er optimalisert for elektronisk sikkerhetsovervåking; algoritmesoftwareprogrammer for drift, betjening og kontroll av datamaskiner; operativsystemsoftware for datamaskiner; operativsystemer for datamaskiner; datamaskinsystemtillegg og -utvidelser, -verktøy og hjelpeprogrammer innen applikasjonssoftware for sammenkobling av personlige datamaskiner, nettverk, telekommunikasjonsapparater og globale datanettverksapplikasjoner; databasert 16

17 registrerte varemerker nr 16/14 telekommunikasjons- og nettverksutstyr bestående av operativsystemsoftware; datahardware og software for forbedring og tilveiebringelse av sanntids overføring, videresending, mottak, behandling og digitalisering av lyd- og bildegrafikkinformasjon; datafirmware; dataoperativsystemsoftware, hjelpeprogramvare for datamaskiner og annen datasoftware som brukes til å vedlikeholde, betjene og drifte datasystemer; datamaskininstallasjoner; minnekort; lagringsenheter, eksternminner (jump drives, flash drives, jump drives); sikkerhetssystemer for datahardware og software, brannmurer, nettverkstilgangsserverhardware for opprettelse og opprettholdelse av brannmurer, virtuell privatnettverkhardware (VPN-hardware) og dataserver operativsoftware for opprettelse og vedlikehold av brannmurer; software til trygging av datanettverkssikkerhet; software for tilgangskontroll og sikkerhet; datahardware og software for bruk til beskyttelse av datanettverk fra datatyveri eller skade fra uautoriserte brukere; komponenter til datamaskiner; data-stemmeakseleratorkort; stemme-, data-, bilde- og videoakseleratorkort for datamaskiner; eksternminneenheter og -kort; telekommunikasjonsutstyr og datanettverk, nemlig prosess- og operativsystemer; telekommunikasjonsutstyr og -instrumenter, datarutere, -huber, -servere og svitsjer; datahardware og software for utvikling, vedlikehold, og bruk av lokal- og regiondatanettverk; set-top-bokser; elektronisk kontrollenheter for grensesnitt og kontroll av datamaskiner og globale data- og telekommunikasjonsnettverk med fjernsyns- og kabelsendinger og -utstyr; utstyr for testing og programmering av integrerte kretser; dataperiferiminneutstyr og -enheter; fastfunksjonsdataservere; datanettverkshardware; datahardware og software for opprettelse, tilretteleggelse og administrering av fjerntilgang til - og kommunikasjon med - lokalnettverk (LAN), virtuelle privatnettverk (VPN), regionnettverk (WAN) og globale datanettverk; ruter-, svitsj-, hub- og serverdriftssoftware; datasoftware og hardware for bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk for søk, gjenfinning, overføring, manipulering og spredning av et bredt spekter av informasjon; datasoftwareverktøy for fasilitering av tredjeparts softwareapplikasjoner; datahardware og software for trådløs nettverkskommunikasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av nyhetsbrev, bøker, magasiner, tidsskrifter, brosjyrer og veiledninger (white papers) innen området elektronikk, halvledere, apparater og utstyr med integrert elektronikk, datamaskiner, telekommunikasjon, underholdning, telefoni, samt og kablet og trådløs telekommunikasjon; konstruksjonsdeler og tilbehør for alle forannevnte varer; instruksjonsmanualer solgt som en enhet med de forannevnte varer, samt elektroniske instruksjonsmanualer som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, overvåking, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, leding, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker (CD-er), DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater og utstyr bestående av datahardware og software, kamerahardware og -software, stemmegjenkjennelsesog stemmeaktiveringssoftware, mikrofonteknologi og/eller annen sensorhardware og -software, herunder for tilveiebringelse og/eller forbedring av gjenkjennelsesfunksjoner som dybdepersepsjon og stemmegjenkjennelse, samt verbal respons. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SINOCLEAR Omega Pharma Innovation & Development NV, Venecoweg 26, BE-9810 NAZARETH, Belgia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig løsninger for rensing av nesehuler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Truls Henning Malm, Briskveien 5, 3121 NØTTERØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 20 Madrasser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vinjesvingen VINJE SLAKTERI AS, Kingland, 3890 VINJE, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Pølser. 17

18 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPORTS AUTHORITY TSA Stores, Inc, 1050 West Hampden Avenue, US- CO80110 ENGLEWOOD, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Salmakervarer, punger, lommebøker, gymbager, ryggsekker, strandbager, krittposer, skipssekker, rumpetasker, plaggposer, vesker og håndvesker, skuldervesker, nisteskrepper, saltasker, ransler, bæreposer, handlevesker, reisevesker, ryggsekker, meis, midjevesker, viltvesker, kofferter, vadsekker, nøkkellenker og nøkkelholdere laget av lær, nøkkeletuier, håndkofferter, dokumentmapper, attachékofferter, stresskofferter,sjekkheftevesker, drikkevareholdere i skinn, paraplyer og parasoller, poser og notatblokkholdere laget av lær. Klasse 25 Sports-, fritids- og treningssko, støvler, tøfler og sandaler, skistøvler, forklær, smekker, yttergensere, bukseseler, skjerf, bandanas, pannebånd, jakker, kåper, parkas, vester, votter, hansker, vanter, jeans, kjoler, skjorter, gensere, shorts, bukser, hodeplagg, belter, armbånd, kjeledresser, halternecktopper, strømper, jakt- og fiskestøvler, jakt-, fiske- og skytevester, leggvarmere, dameundertøy, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, bukser, regndresser, regnjakker, gensere, joggebukser, skjørt, badedrakter, singletter, t-skjorter, undertøy, uniformer (for trening), og vanntette klær. Klasse 28 Luftmadrasser til fritidsbruk, utstyr og tilbehør til bueskyting sportstape, baller, balltrær og hansker for spill, vektstenger, treningsapparater, buer for bueskyting, lokkeduer for jakt og fiske, manualer, dart og skyteskiver, fiskeredskaper, -stenger og -sneller, baseballer, basketballer, kasteballer, racketballer, fotballer, volleyballer og andre ballspillredskaper, golfballer, golfpeg'er, golfbager, golfklubber, hånd-, kne- og albuebeskyttere for sport- eller idrettsbruk, munnbeskyttelse for bruk i idrett, oppblåsbare leker, brettspill, puslespill, racketer, skateboard, rulleskøyter, in-line skøyter og skøyter, ski, bindinger og staver, sleder, beskyttelsesutstyr (for håndledd, knær, albuer eller ankler), stasjonære treningssykler, strenger for racketer, surfebrett, mål, tennisballer, tennisnett, og annet tennisutstyr og -tilbehør, leker, volleyballer, vannski, voks for ski. Klasse 35 Salgs-, engros- og detaljhandeltjenester relatert til sportsutstyr, klær og fottøy, inkludert forannevnte tjenester fremskaffet online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TSA Stores, Inc, 1050 West Hampden Avenue, US- CO80110 ENGLEWOOD, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Salmakervarer, punger, lommebøker, gymbager, ryggsekker, strandbager, krittposer, skipssekker, rumpetasker, plaggposer, vesker og håndvesker, skuldervesker, nisteskrepper, saltasker, ransler, bæreposer, handlevesker, reisevesker, ryggsekker, meis, midjevesker, viltvesker, kofferter, vadsekker, nøkkellenker og nøkkelholdere laget av lær, nøkkeletuier, håndkofferter, dokumentmapper, attachékofferter, stresskofferter,sjekkheftevesker, drikkevareholdere i skinn, paraplyer og parasoller, poser og notatblokkholdere laget av lær. Klasse 25 Sports-, fritids- og treningssko, støvler, tøfler og sandaler, skistøvler, forklær, smekker, yttergensere, bukseseler, skjerf, bandanas, pannebånd, jakker, kåper, parkas, vester, votter, hansker, vanter, jeans, kjoler, skjorter, gensere, shorts, bukser, hodeplagg, belter, armbånd, kjeledresser, halternecktopper, strømper, jakt- og fiskestøvler, jakt-, fiske- og skytevester, leggvarmere, dameundertøy, slips, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, bukser, regndresser, regnjakker, gensere, joggebukser, skjørt, badedrakter, singletter, t-skjorter, undertøy, uniformer (for trening), og vanntette klær. Klasse 28 Luftmadrasser til fritidsbruk, utstyr og tilbehør til bueskyting sportstape, baller, balltrær og hansker for spill, vektstenger, treningsapparater, buer for bueskyting, lokkeduer for jakt og fiske, manualer, dart og skyteskiver, fiskeredskaper, -stenger og -sneller, baseballer, basketballer, kasteballer, racketballer, fotballer, volleyballer og andre ballspillredskaper, golfballer, golfpeg'er, golfbager, golfklubber, hånd-, kne- og albuebeskyttere for sport- eller idrettsbruk, munnbeskyttelse for bruk i idrett, oppblåsbare leker, brettspill, puslespill, racketer, skateboard, rulleskøyter, in-line skøyter og skøyter, ski, bindinger og staver, sleder, beskyttelsesutstyr (for håndledd, knær, albuer eller ankler), stasjonære treningssykler, strenger for racketer, surfebrett, mål, tennisballer, tennisnett, og annet tennisutstyr og -tilbehør, leker, volleyballer, vannski, voks for ski. Klasse 35 Salgs-, engros- og detaljhandeltjenester relatert til sportsutstyr, klær og fottøy, inkludert forannevnte tjenester fremskaffet online. 18

19 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYD COMPANY LTD, Yan an Road, Kuichong Town, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet eller på skinner; elektriske kjøretøyer; automobiler; motorer for landkjøretøyer; karosserier for automobiler; motorsykler; sykler; busser; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; barnevogner; turistbusser; båter; hjulringer for kjøretøyer; hjul for kjøretøyer; ratt for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; reparasjonsbestikk for dekk; taubaner [svevebaner]; retningsvisere for kjøretøyer. Klasse 37 Reparasjonsinformasjon; byggeledelse; bygging av fabrikker; installasjon og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; vedlikehold og reparasjon av biler; stasjonsservice for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; skipsbygging; rustbehandling; regummiering av dekk; smøring av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; rustbehandling for kjøretøyer; reparasjon av fotografiapparater; polstring av møbler; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; vulkanisering av dekk reparasjon]; vedlikehold, rengjøring og reparasjon av lær; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; vask av kjøretøyer. Klasse 39 Transportvirksomhet; bilutleie; utleie av kjøretøyer; utleie av turistbusser; utleie av garasjer; biltransport; busstransport; parkeringsplasstjenester; passasjertransport; sjåførtjenester; lagring av varer; båtutleie; sightseeing [turistbesøk]; distribusjon av elektrisitet; kurértjenester [kurérpost eller varer]; emballering av varer; lossing av gods; utleie av lagerplass; utleie av dykkerdrakter; utsendelse av varer via postordre. BYD COMPANY LTD, Yan an Road, Kuichong Town, CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet eller på skinner; elektriske kjøretøyer; automobiler; motorer for landkjøretøyer; karosserier for automobiler; motorsykler; sykler; busser; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; barnevogner; turistbusser; båter; hjulringer for kjøretøyer; hjul for kjøretøyer; ratt for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; reparasjonsbestikk for dekk; taubaner [svevebaner]; retningsvisere for kjøretøyer. Klasse 37 Reparasjonsinformasjon; byggeledelse; bygging av fabrikker; installasjon og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; vedlikehold og reparasjon av biler; stasjonsservice for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; skipsbygging; rustbehandling; regummiering av dekk; smøring av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; rustbehandling for kjøretøyer; reparasjon av fotografiapparater; polstring av møbler; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; vulkanisering av dekk reparasjon]; vedlikehold, rengjøring og reparasjon av lær; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; vask av kjøretøyer. Klasse 39 Transportvirksomhet; bilutleie; utleie av kjøretøyer; utleie av turistbusser; utleie av garasjer; biltransport; busstransport; parkeringsplasstjenester; passasjertransport; sjåførtjenester; lagring av varer; båtutleie; sightseeing [turistbesøk]; distribusjon av elektrisitet; kurértjenester [kurérpost eller varer]; emballering av varer; lossing av gods; utleie av lagerplass; utleie av dykkerdrakter; utsendelse av varer via postordre. 19

20 registrerte varemerker nr 16/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKYLANDERS Activision Publishing Inc, 3100 Ocean Park Blvd., US- CA90405 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød, kakeglasur, kaker, konfekt og sukkertøy/godteri, frokostblandinger, frokostblandingsbarer, müslibarer, snacks basert på frokostblandinger, tyggegummi, sjokolade, kaffe, konfekt laget av sukker, småkaker, kjeks, spiselig kakepynt, frosne konfektyrer, gelegodteri, hardt godteri, spiseis, moro-godteri, paier, popkorn, dessertpuddinger, saltede kornbasert snacks, saftis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 Blinderen, 0419 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; sportslige- og kulurelle aktiviteter; fysisk trening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 Blinderen, 0419 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av studentboliger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 Blinderen, 0419 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Barnehager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 Blinderen, 0419 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafe virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 Blinderen, 0419 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester; poliklinikker; psykologtjenester; psykososiale tjenester; fysioterapitjenester; helse- og sosialtjeneste; legebehandling; klinikker; sykepleiertjenester; tannlegebehandling. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer