Østfold Idrettskrets. Aktiv på dagtid. Humør. Mot. Fellesskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold Idrettskrets. Aktiv på dagtid. Humør. Mot. Fellesskap"

Transkript

1 Østfold Idrettskrets Fellesskap Aktiv på dagtid Mot Humør

2 Aktiv deltagelse Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Østfold Idrettskrets ser dette som en betydelig samfunnsoppgave. Det er i seg selv positivt at dette tilbudet er en del av idretten og dens fellesskap, og ikke kommer fra offentlig helse- og sosialtilbud. ApD tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er godt tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Som brobygger mellom idrett og helse er ApD et tilbud med lavterksel. Her kan man delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller problemer. Positive holdninger Alle som deltar i Apd blir møtt på samme måte: vennlig, inkluderende og med det grunnsyn at alle kan være med. Betingelsen er at deltagerne har et funksjonsnivå som gjør dem i stand til å forstå og følge bestemte trivselregler, samt at de selv ønsker et visst utbytte av treningen og samværet med andre mennesker. Gjennom fysisk aktivitet blir Apd et ledd i menneskers egen selvhjelpsprosess. Idrett gir mulighet til å delta i et fellesskap med klart definerte regler for oppførsel og samværsformer. Dette gir sosial trening for mange deltagere. Apd ønsker å være en medspiller på veien mot samfunnsdeltagelse på deltagernes egne premisser. Gjennom trivselreglene blir det stilt krav til deltagerne. Apd er tydelige på at regler og grensesetting skal følges. De fleste oppfatter dette som nødvendige og trygge rammer, som også gjør oppholdet forutsigbart. Det legges stor vekt på det sosiale før, under og etter trening. 2 Trivsel Glede Inspirasjon

3 Vitale begreper Spennende og utfordrende opplevelser Enkle, lystbetonte og morsomme aktiviteter Glede, trivsel og trygghet Positive mestringsopplevelser Overskudd Opplevelse av å delta i noe meningsfullt Sosialt nettverk, fellesskap og samhandling Hvem kan delta? Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad har mange innbyggere som helt eller delvis står utenfor arbeidslivet. Interessen for å delta i Apd er stor andre steder i landet, og det har derfor vært nødvendig å utarbeide kriterier for deltagelse. Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Fredrikstad, Sarpsborg eller Rakkestad kommune og mottar en av følgende ytelser: Sykepenger Attførings- eller rehabiliteringspenger Uføreytelser Overgangsstønad Dagpenger Økonomisk sosialstøtte Fellesskap Mot Humør 3

4 Hvordan bli deltager? For å få treningskort må deltagerne betale kr 200,- pr kalenderår og dokumentere at de står helt eller delvis utenfor arbeislivet. Rekvisisjon eller henvisning fra lege er ikke tilstrekkelig. For å kunne benytte seg av tilbudet må deltagerne forplikte seg til å følge trivselreglene ( se side 10 og 11). I Apd benyttes et registreringsskjema som er godkjent av Datatilsynet. Opplysningene benyttes bl.a. som grunnlag for løpende vurdering og oppdatering av aktivitetstilbudet. Allsidige aktiviteter Alle aktiviteter foregår fra mandag til fredag mellom kl 9.00 og De fleste er på kom i gang nivå, men Apd tilbyr også trening og utfordringer på flere nivåer. For å appelere til de yngre deltagerne er det viktig å ha attraktive aktiviteter på programmet. Treningstilbudet endrer seg noe fra sesong til sesong, og tilpasses årstidene. Til enkelte arrangementer leier Apd inn eksterne instruktører. Slike besøk skal være spennende og inspirerende for alle. 4 Trivsel Glede Inspirasjon

5 Aktuelle aktiviteter I sal Helsestudio Kom i gang trim spinning basis aerobic step kick puls sittegym strap opp styrke med strikk/vekt streching Qi gong Yoga - pilates I vann Vanngymnastikk svømmeopplæring svømming Med ball Badminton fotball innebandy volleyball bordtennins Ekstra arrangementer Bowling ryggkurs golf intro minigolf badedag ake-/skidag skøytedag klatretur sopptur stavgang intro stavgangstur utvidet turprogram i sommersesongen Lokaliteter Apd har kontor i Idrettens Hus i Østfoldhallene i Fredrikstad kommune. Aktviteter i sal og helsestudio foregår i lokalene til Friskis og Svettis i Fredrikstad. Vanngymnastikk finner sted i et trivelig og intimt bad, svømming og svømmeopplæring i en svømmehall. Ballaktivitetene er samlet i en idrettshall, og klatring foregår i et moderne klatresenter. Alle lokaler leies. Apd vil samle flest mulig aktiviteter på faste steder, skapes trygge møteplasser som gir grobunn for et godt sosialt miljø. Samtidig er det enklere å koordinere instruktører og aktiviteter. Fellesskap Mot Humør 5

6 Trivsel Glede Inspirasjon Aktiv på dagtid

7 Fellesskap Mot Humør

8 Friskis og Svettis Apd har et nært samarbeid med idrettslaget Friskis&Svettis. ApD har gode og rimelige leieforhold. Timer i sal samkjøres og ledes av Friskis&Svettis instruktører. Det er et mål at deltagerne skal gå over i det ordninære tilbudet til Friskis&Svettis etter et år i Apd. Ved overgang får de prisavslag. Utstyr Apd har eget utstyr til ballaktiviteter og stavgang. På noen ekstra arrangement leier Apd utstyr på stedet. Friskis&Svettis helsestudio og spinningsrom er fullt utstyrt. Deltagerne må ha eget treningstøy. Ta med sko med tynn såle til klatring, vi har annet påkrevd utstyr. Kvalifiserte medarbeidere En prosjektleder/instruktør arbeider fulltid. Apd har i tillegg instruktører som leies på timebasis. Instruktørene har idrettssfaglig utdannelse og erfaring, og utfyller hverandre i forhold til alder og kompetanse. Apd vil gjennomføre interne seminarer for instruktørene med forelesere fra ulike fagmiljøer. Her skal temaer og problemstillinger tas opp. I et lavterskeltilbud er det spesielt viktig å stå på en felles plattform, og kunne gi svar på spørsmål om kosthold, hygiene, treningslære, fysiske og psykiske problemer osv. Samarbeid i kommunen Interessen for ApDs arbeid er økende, og Apd ønsker å samarbeide med andre som ønsker å benytte seg av tilbudet og lære av andre miljøer. Dette være seg psykisk og fysisk helsevern, sykehus eller lærings- og mestringssentrene. At institusjoner på alle nivåer gjør bruk av Apds tilbud er svært ønskelig. De kan bl.a bidra til å markedsføre Apd overfor sine brukere, og delta sammen med dem i treningsaktivitetene. Det er utarbeidet en Veileder for institusjoner og ledsagere som er å finne på Den gir råd og retnigslinjer som er ment å gjøre møtet med Apd lettere og mer motiverende for alle parter. 8 Trivsel Glede Inspirasjon

9 Bakgrunn Prosjektet Apd ble først startet i 1995 i Oslo Idrettskrets som et tilbud til arbeidsledige og andre som hadde behov for et trenigstilbud på dagtid. Erfaringene fra Oslo har vært gode etter prosjektperioden og har i dag ulike tilskuddordninger. Østfold Idrettskrets har sammen med NAV Østfold, Østfold Fylkeskommune, Østfoldhelsa og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg satt i gang et 2 årig prosjekt med oppstart oktober Her skal mennesker som står utenfor arbeidlivet få mulighet til å delta i et idrettsmiljø. Tiltaket skal få frem ressursene i disse menneskene. Hensikten er å forebygge sykdommer og dårlig helse, motvirke ensomhet og bidra til at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet. Apd har i dag økonomisk støtte fra NAV Østfold, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Sarpsborg, Fredrikstad og Rakkestad kommune (Rakkestad med fra september 2008). Tren så mye du vil for kr 200,- pr. kalenderår! Informasjon og markedsføring Ca 6000 timeplaner blir sendt ut tre ganger i året. Tilbud/timeplan formidles gjennom offentlige kontorer: NAV, hjemmetjenesten, legesentre. I tillegg opparbeids det kontaktlister for distribusjon elektronisk. En plakat med kontaktinformasjon henges opp på servicekontorer og instituasjoner. Apd vil ellers formidle all informasjon via sine nettsider på: Fellesskap Mot Humør 9

10 Trivselregler Treningskortet er ditt adgangsbevis til aktivitetene. Det skal alltid vises frem ved oppmøte. Møt presis til timene. Ingen adgang etter timestart. Deltagerne skal rette seg etter instruktørens anvisninger og de gjeldende regler på de ulike treningssteder. Vi forventer høflig og vennlig opptreden. Vi er ansvarlige for et godt miljø med gjensidig respekt. Alminnelig god hygiene er viktig når mange skal trene sammen. Svetter du mye tar du med en ekstra t-skjorte og et håndkle til å tørke av apperatene med. Alle må ha på seg rent treningstøy og rene innesko. Alle må delta i en treningsaktivitet før dusj og badstue kan benyttes. Ta hensyn til andre. Bare føtter, bar overkropp eller bekledning som kan virke støtende, er ikke tilltatt i studio eller salene. Oppvarmingsapparatene skal brukes i maks 15 minutter. Vær spesielt oppmerksom på dette hvis det er kø. Overlat apperat til andre når du tar pause. Ikke bli sittende. Legg utstyret på plass når du er ferdig. Klær, bager og personlige eiendeler skal ikke oppbevares i treningssalen. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av eiendeler. 10 Trivsel Glede Inspirasjon

11 Ta med egen hengelås til treningen i Friskis&Svettis i Fredrikstad, Sports Club Sarpsborg Helsesenter og Family Sports Club Rakkestad, og en 10 kroning til svømmehallen i Fredrikstad. Barn har ikke adgang til våre aktiviteter. Lokalet skal forlates senest en halv time etter avsluttet trening. Treningen skjer på eget ansvar. All trening skjer i et rusfritt miljø. Hvis reglene ikke følges kan du bli utestengt fra Aktiv på Dagtid. Aktiv på Dagtid bidrar til at mennesker som befinner seg helt eller delvis utenfor arbeidslivet gis mulighet til å være fysisk aktive i et sosialt idrettsmiljø. I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan Aktiv på Dagtid er organisert i Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad. Fellesskap Mot Humør 11

12 Pa r t n e r e i p r o s j e k t e t: Østfold fylkeskommune, NAV Østfold, Østfoldhelsa, Sarpsborg og Fredrikstad kommune, Østfold Idrettskrets. Rakkestad Kommune er med i prosjektet fra september Aktiv på dagtid Østfold idrettskrets PB Rolvsøy Idrettenshus dikeveien 28 - Tlf Layout: FFK-media tlf:

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer