RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 02 61 161"

Transkript

1 RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. LRL

2 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som følger med bilen. VIKTIG Informasjonen i denne håndboken dekker alle modellvarianter samt ekstrautstyr, noen av disse kan det hende bilen din ikke er utstyrt med. På grunn av trykkesyklusene kan det hende at håndboken inneholder beskrivelser av utstyr som ennå ikke er tilgjengelig alle steder. Bilens valgfrie utstyr, komponenter og programvare er utviklet for markedet som bilen er produsert for. Hvis bilen skal registreres eller brukes i andre geografiske områder, kan det hende at det trenger endringer slik at de stemmer overens med lokale krav. Jaguar Land Rover Limited er ikke ansvarlig for kostnader knyttet til eventuelle endringer. Garantivilkår kan bli berørt. Informasjonen i denne publikasjonen var korrekt på trykketidspunktet. Senere endringer i bilens design kan føre til at et tillegg blir lagt ved instruksjonsbøkene. Oppdateringer finnes også på Land Rovers nettsted: For å sikre videreutvikling forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner, design eller utstyr når som helst, uten varsel og uten å påta oss forpliktelser. Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke gjengis eller oversettes uten vår tillatelse. Vi fraskriver oss ansvaret for eventuelle feil og utelatelser. SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE HÅNDBOKEN Sikkerhetsadvarsler angir enten en fremgangsmåte som må følges nøyaktig, eller informasjon som må vurderes nøye, hvis du vil unngå mulig personskade. Forsiktigvarsler angir enten en fremgangsmåte som må følges nøyaktig, eller informasjon som må vurderes nøye, hvis du vil unngå mulig skade på bilen. Dette gjenvinningssymbolet identifiserer deler som må avhendes på en forsvarlig måte av hensyn til miljøet. Dette symbolet identifiserer gjenstander som må avhendes forskriftsmessig, siden de inneholder skadelige stoffer. Be om råd om kassering fra forhandler eller autorisert verksted og/eller lokale myndigheter. Dette symbolet identifiserer funksjoner som kan justeres, deaktiveres eller aktiveres av en forhandler eller et autorisert verksted.. Med enerett. 2

3 Innhold Innledning...2 Gå inn i bilen...5 Gå ut av bilen...16 Forseter...21 Bakseter...25 Nakkestøtter...31 Ratt...33 Setebelter...35 Barnesikkerhet...40 Airbager...47 Instrumentpanel...53 Varsellamper...59 Utvendige lys...65 Innvendige lys...68 Viskere og spylere...70 Speil...73 Dødvinkelovervåking...75 Garasjedøråpner...79 Vinduer...82 Berøringsskjerm...85 Varme og ventilasjon...89 Oppbevaringsrom...98 Frakte last Sleping Hybridsystem Starte motoren Intelligent stopp/start Ecodata Gearkasse Stabilitetskontroll Fjæring Bremser Hjelpemidler under kjøring Parkeringsassistanse Parkeringsassistanse Kameraer Automatisk hastighetsbegrenser (ASL) Cruise control Adaptiv cruise control System for fremdriftskontroll Terrengrespons Nedstigningskontroll (HDC) Vadesensorsystem Oversikt over lyd/bildeenheten Radio DABradio Bærbare medier TV Videomediespiller Dobbel skjerm Medier bak Talestyring Telefon InControl Navigasjonssystem Drivstoff og påfyllingssystemet Vedlikehold Rengjøre bilen Kontroll av væskenivåer Bilbatteri Sikringer Dekk System for overvåking av lufttrykk i dekk (TPMS) Reparasjonssett for dekk Skifte hjul Bilberging Etter en kollisjon Merker for bilen

4 Innhold Tekniske spesifikasjoner Typegodkjenning Stikkordregister Oversikt over kontroller

5 Gå inn i bilen LÅSE OPP BILEN For å forhindre utilsiktet eller uautorisert bruk må du aldri etterlate barn eller dyr i bilen uten tilsyn. Når smartnøkkelen er plassert i bilen, kan den startes og betjenes. Merk: Rekkevidden til smartnøkkelen kan variere betydelig, avhengig av de atmosfæriske forholdene og forstyrrelser fra andre sendeenheter. Merk: Hvis en dør eller bakluken låses opp 10 ganger innen kort tid, deaktiveres låsen i ca. ett minutt. Bilen leveres med to smartnøkler. Smartnøklene fungerer som fjernkontroller for låse og alarmsystemet og gjør at bilen kan låses, låses opp og kjøres uten bruk av en vanlig nøkkel. Se 8, NØKKELFRI ÅPNING, 17, NØKKELFRI LÅSING og 130, STARTE MOTOREN. Hver smartnøkkel har også en nødnøkkel bak et skyvedeksel. 5

6 Gå inn i bilen 1. Låse: Trykk for å sikre bilen. Bilen enkeltlåses. I noen markeder vil et trykk nummer to dobbeltlåse bilen. Se 16, ENKELTLÅSING, 16, DOBBELTLÅSING. Hvis elektrisk innfellbare speil er montert og aktivert, foldes de inn. Se 131, NØKKELFRI STARTHJELP. Trykk og hold inne for å aktivere universalstenging. Se 18, UNIVERSALSTENGING. 2. Låse opp: Trykk kort for å låse opp bilen og deaktivere alarmen. Varselblinklysene blinker to ganger for å angi at bilen er låst opp, og at alarmen er deaktivert. De innvendige lysene tennes slik at det blir lettere å komme inn i bilen. Hvis elektrisk foldbare speil er montert og aktivert, foldes de ut. Trykk og hold inne for å aktivere universalåpning. Se 7, UNIVERSALÅPNING. 3. Bagasjerom: Trykk kort for å utløse/ åpne bagasjerommet. Hvis bilen er låst og alarmen aktivert, forblir alle de andre dørene lukket og den utvendige alarmen fortsatt aktiv mens bilen er åpen, men innbrudds og krengesensorsystemene er deaktivert inntil bilen lukkes på nytt. Hvis bilen allerede er låst og alarmen aktivert, vil varselblinklysene blinke etter noen få sekunder for å bekrefte at hele alarmsystemet er reaktivert. Et lydsignal blir gitt når bilen dobbeltlåses. Se 73, UTVENDIGE SPEIL. Se også 9, ÅPNE OG LUKKE DEN ELEKTRISKE BAKDØREN. Merk: Pass på at smartnøkkelen ikke blir værende i bilen før lukking. Den vil kanskje ikke oppdages hvis den er plassert i en metallbeholder, hvis den er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm (for eksempel bærbar datamaskin, smarttelefon osv.), eller hvis bilen er i et område med lokale radiofrekvensforstyrrelser (RFstøy). Hvis smartnøkkelen ikke oppdages mens den er inne i bilen, tillater bilen at låsing skjer. Bilen låses IKKE opp automatisk. Bilen kan nå bare låses opp med en annen gyldig smartnøkkel. 4. Panikkalarm: Trykk og hold inne i tre sekunder (eller trykk tre ganger i løpet av tre sekunder) for å aktivere hornet og varselblinklysene. Når alarmen har vært aktiv i mer enn fem sekunder, kan den slås av ved å trykke på og holde inne knappen i tre sekunder (eller trykke tre ganger i løpet av tre sekunder). Panikkalarmen vil også avbrytes hvis en gyldig smartnøkkel er til stede når START/STOPknappen trykkes inn. 5. Ankomstlys: Når du nærmer deg bilen i mørke, trykker du for å slå på ankomstlysene. Trykk på nytt for å slå av de fjernaktiverte lysene. 6

7 Gå inn i bilen Den forhåndsinnstilte forsinkelsen på de ankomstlysene er 30 sekunder. Denne forsinkelsen kan konfigureres til å gi en belysning som varer fra 0 til 240 sekunder. Se 11, ÅPNE OG LUKKE DEN ELEKTRISKE BAKLUKEN. 6. Tilgang med nødnøkkel: Skyv opp sidedekselet for å løse det ut, og fjern det. 7. Ta ut nøkkelbladet, og fold det ut. 8. Hvis smartnøkkelen ikke åpner bilen, stikker du nøkkelbladet inn i sporet ved nedre kant av dørlåsdekselet på førersiden. Trykk lett nedover på toppen av dekslet, mens du samtidig presser nøkkelbladet forsiktig oppover. Drei dørlåsdekselet forsiktig oppover for å vippe dekselet løs fra festetappene. 9. Sett nøkkelbladet inn i den avdekkede låsen, og drei for å bruke den. Du vil høre alarmen helt til smartnøkkelen er plassert riktig. For å deaktivere alarmen kan du se 55, INSTRUMENTPANELMENY. Merk: Når du skal sette på plass dørlåsdekselet igjen, må du finne de øvre festetappene først. Trykk ned og innover for å finne den ene nedre tappen. Tappen klikker inn i låst posisjon. Kontroller innfestingen av dekselet. Det er sannsynlig at et ufestet deksel faller av når bilen er i bevegelse. 10. Nøkkelfri åpning/låsing: Utvendige dørhåndtak har separate opplåsingsog låsesensorer. Opplåsingsføleren er plassert på innsiden av håndtaket. Merk: En smartnøkkelerstatning kan bare skaffes fra en forhandler / et autorisert verksted. Forhandleren eller det autoriserte verkstedet vil kreve identifikasjon og bevis på eierskap. Kontakt din forhandler eller et autorisert verksted øyeblikkelig hvis du mister eller blir frastjålet en smartnøkkel. ETTPUNKTS/ FLERPUNKTSÅPNING Trykk på opplåsingsknappen, og bilen låses opp på én av to måter: 1. Ettpunktsåpning: Ved det første trykket låses førerdøren opp. Hvis et låsbart tanklokkdeksel er montert, låses det også opp. Trykk en gang til for å låse opp de øvrige dørene og bagasjerommet. 2. Flerpunktsåpning: Ved det første trykket blir alle dørene, tanklokkdekselet og bagasjerommet låst opp. Hvis du vil bytte fra ettpunkts til flerpunktsåpning (eller omvendt), trykker du på låse og opplåsingsknappen samtidig i tre sekunder. Varselblinklysene blinker to ganger for å bekrefte endringen. Denne funksjonen kan også stilles inn via menyen Biloppsett i instrumentpanelet. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. Merk: Hvis et lydvarsel avgis når bilen låses opp, kan det være en feil med alarmsensorene. Kontakt en forhandler / et autorisert verksted så snart som mulig. UNIVERSALÅPNING Trykk på og hold inne opplåsingsknappen på smartnøkkelen i tre sekunder for å låse opp bilen og åpne alle vinduene. 7

8 Gå inn i bilen Hvis du vil avbryte universalåpning, trykker du på en av knappene på smartnøkkelen eller betjener bryteren til førervinduet. Hvis du vil hindre at et bestemt vindu åpnes, betjener du den aktuelle vindusbryteren. Merk: Universalåpning kan aktiveres og deaktiveres via instrumentpanelmenyen. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. NØKKELFRI ÅPNING Med nøkkelfri åpning kan bilen åpnes hvis en smartnøkkel befinner seg innen 1 m fra dørhåndtaket eller den eksterne utløseren bak. Merk: Smartnøkkelen blir kanskje ikke registrert hvis den oppbevares i en metallbeholder, eller hvis den er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm, for eksempel en smarttelefon, bærbar datamaskin (inkludert inne i bærevesker til slike), spillkonsoll e.l. Hold smartnøkkelen unna slikt utstyr når du prøver å åpne, låse eller starte bilen nøkkelfritt. Merk: Smartnøkkelen trenger bare å ligge i førerens lomme eller i en ikkemetallisk veske eller dokumentkoffert. Den behøver ikke å eksponeres eller håndteres. Opplåsingssensoren er plassert på innsiden av håndtaket. Trekk i dørhåndtaket for å åpne døren. Bilen låses opp, alarmsystemet deaktiveres og varselblinklysene blinker to ganger for å bekrefte opplåsingen. Hvis de elektrisk innfellbare speilene er montert og aktivert, foldes de ut. Merk: Hvis ettpunktsåpning er den gjeldende sikkerhetsinnstillingen og en annen dør enn førerdøren blir åpnet først, låses alle dører opp. Når alle dørene er lukket, søker systemet etter en gyldig smartnøkkel inne i bilen etter at man går inn. Hvis det ikke oppdages en gyldig smartnøkkel, vises meldingen SMARTNØKKEL IKKE REGISTRERT i meldingssenteret. Hvis dette skjer, bruker du en gyldig smartnøkkel til å gjennomføre prosedyren for nøkkelfri starthjelp. Se 131, NØKKELFRI STARTHJELP. Sikkerhetssystemet som bilen er utstyrt med, er godkjent for Thatchamkategori 1 og tilfredsstiller EUforskrift 97/116 og EUdirektiv 95/56/EF. FJERNBETJENINGSMODUS Når førerdøren åpnes ved hjelp av smartnøkkelen eller nøkkelfri åpning, starter bilens elektriske system fjernbetjeningsmodusen. Følgende systemer aktiveres: Førerposisjonsminne. Sete og rattstammejustering. Innvendige og utvendige lys. Meldingssenter. Strømuttak. 8

9 Gå inn i bilen SENDERE FOR SMARTNØKKELSYSTEM RATTLÅS Personer som har innoperert medisinsk utstyr, må holde en avstand på minst 22 cm til alle sendere som er montert i bilen. Dette er for å unngå enhver mulighet for interferens mellom systemet og utstyret. Interferens kan føre til at det innopererte medisinske utstyret svikter, noe som kan forårsake alvorlig skade eller død. Hvis du vil vite mer om plassering av sendere for sikkerhetssystemet, kan du se 336, PLASSERINGER AV SMARTNØKKELENS SENDERE. Bilen kan være utstyrt med en elektronisk rattlås som låses og låses opp i samsvar med bilens låsesystem. Den låses også automatisk, etter en tidsforsinkelse, når tenningen er av og smartnøkkelen er fjernet fra bilen. Under bilberging må en smartnøkkel være inne i bilen slik at den elektroniske rattstammelåsen holder seg ulåst. Eventuell svikt i rattlåsen indikeres ved at meldingen Rattstamme låst vises i meldingssenteret. Hvis dette inntreffer: 1. Lås, og lås deretter opp ved hjelp av smartnøkkelen. 2. Prøv å frigjøre rattlåsen en gang til ved å dreie rattet forsiktig fra side til side. Merk: Denne situasjonen kan oppstå hvis rattstammen står i spenn. Hvis bilen f.eks. ble parkert med låst styring, kan rattposisjonen komme til å presse et av forhjulene mot en fortauskant e.l. Hvis problemet vedvarer, må du søke kvalifisert assistanse umiddelbart. DØRLÅSING VED KJØRING Låsing ved kjøring låser alle dørene automatisk når bilen når en innstilt hastighet. Denne funksjonen kan aktiveres/ deaktiveres ved hjelp av Låsing ved kjøring på instrumentmenyen. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. Merk: Hvis du trykker på opplåsings eller låseknappen på passasjersiden foran eller på førersiden etter at låsing ved kjøring er aktivert, overstyres Låsing ved kjøring for den turen. Se 19, DØRLÅSER OG HENDLER FOR ÅPNING AV DØRER. ÅPNE OG LUKKE DEN ELEKTRISKE BAKDØREN Låseslåen er synlig når bakluken står åpen. Ikke prøv å lukke låsemekanismen manuelt, den kan lukkes automatisk på en myk måte og klemme fast gjenstander eller kroppsdeler. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig plass over og på baksiden av bilen, før du betjener bakluken. Utilstrekkelig plass til å åpne kan føre til skade på bilen. Ikke betjen bakluken hvis det er montert et sykkelstativ på bakluken. Fjern sykler og/eller stativer før du betjener bakluken. 9

10 Gå inn i bilen 1. Åpne øvre bakluke: Trykk for å frigjøre bakluken, og løft den for å åpne den. 2. Åpne nedre bakluke: Trykk for å frigjøre bakluken mens den øvre bakluken er åpen, og senk deretter bakluken for å åpne den. Merk: Den utvendige utløserbryteren for den øvre bakluken virker hvis alle dørene er låst opp og gearvelgeren står i parkeringsposisjonen (P). Hvis gearvelgeren er i nøytral stilling (N), fungerer den eksterne utløseren bare hvis alle dørene er låst opp og tenningen er i fjernbetjeningsmodus eller slått av. Den fungerer ikke hvis gearvelgeren står i noen annen stilling. Den øvre bakluken kan også åpnes med følgende metoder: Den innvendige utløseren for bakluken. Smartnøkkelutløseren for bakluken. Merk: Bakluken åpnes ikke hvis bilen kjører i ca. 5 km/t eller mer. Lukking av bakluken: Når bakluken når den laveste posisjonen, vil den bli "myklukket" til helt lukket posisjon automatisk. Ikke smell igjen bakluken. Merk: Hvis en gyldig smartnøkkel ikke registreres innenfor 1 m av baksiden av bilen, høres et lydsignal for å angi en feillåsing, og bakluken åpnes på nytt etter ca. tre sekunder. Hvis du glemmer smartnøkkelen i bagasjerommet, og bilen er låst og alarmen aktivert, høres et lydsignal for å indikere feillåsing, og bakluken åpner seg igjen etter omtrent tre sekunder. Smartnøkkelen vil kanskje ikke registreres hvis den oppbevares i en metallbeholder eller er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm, for eksempel en smarttelefon, bærbar datamaskin (inkludert inni bærevesker til slike) eller spillkonsoll. Pass på at bakluken er helt lukket før du forlater bilen uten tilsyn. Synlige og hørbare varsler angir om bilen er låst og alarmen aktivert. Hvis du ikke ser eller hører noen varsler når du lukker bakluken, kan bilen være ubeskyttet. 10

11 Gå inn i bilen ÅPNE OG LUKKE DEN ELEKTRISKE BAKLUKEN Før du betjener bakluken, må du forsikre deg om at ingen personer i nærheten har noen del av kroppen i en slik posisjon at den kan komme i klem. Vær oppmerksom på at myklukkingsfunksjonen ikke innbefatter påvisning av gjenstander. Selv med et system for påvisning av gjenstander kan det oppstå alvorlig personskade eller død. Låseslåen er synlig når bakluken står åpen. Ikke prøv å lukke låsemekanismen manuelt, den kan lukkes automatisk på en myk måte og klemme fast gjenstander eller kroppsdeler. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig plass over og på baksiden av bilen, før du betjener bakluken. Utilstrekkelig plass til å åpne kan føre til skade på bilen. Ikke betjen bakluken hvis det er montert et sykkelstativ på bakluken. Fjern sykler og/eller stativer før du betjener bakluken. 1. Åpne eller lukke øvre bakluke: Trykk for å åpne, stoppe, reversere retningen til eller lukke den øvre bakluken. 11

12 Gå inn i bilen 2. Åpne eller lukke nedre bakluke: Bryteren er bare synlig når den øvre bakluken er åpen. Trykk for å åpne, stoppe, reversere eller lukke den nedre bakluken. 3. Lukke bakluken: Trykk for å lukke begge baklukene. Merk: Den utvendige utløseren (1) virker når alle dørene er låst opp og gearvelgeren står i parkeringsposisjonen (P). Hvis gearvelgeren er i nøytral stilling (N), fungerer den eksterne utløseren bare hvis alle dørene er låst opp og tenningen er i fjernbetjeningsmodus eller slått av. Den fungerer ikke hvis gearvelgeren står i noen annen stilling. Den elektriske øvre bakluken kan også åpnes eller lukkes med følgende metoder: Den innvendige utløseren for bakluken. Smartnøkkelutløserknappen for bakluken. Når bakluken har åpnet seg til den innstilte høyden, kan den heves eller senkes manuelt. Hvis bakluken ikke åpner eller lukker seg riktig, lukker du den manuelt og trykker deretter på utløserbryteren for bakluken på nytt. Når bakluken når den låste posisjonen, vil den myklukkes til helt lukket posisjon. Hvis bilen tidligere var låst, aktiveres alarmen på nytt. Varselblinklysene blinker for å bekrefte alarmstatusen. Et lydvarsel kan høres som bekreftelse. Merk: Hvis det trykkes på en baklukeutløser mens bakluken er i ferd med å åpne eller lukke seg, stopper all bevegelse. Hvis det trykkes på en bryter under myklukkingsstadiet, vil dette ignoreres. Påvisning av gjenstander under åpning: Hvis det påvises en gjenstand som vil hindre åpningen av bakluken, stopper baklukebevegelsen. Fjern hindringen(e), og trykk på baklukeutløseren på nytt for å åpne den. Påvisning av gjenstander under lukking: Hvis det påvises en gjenstand som vil hindre lukking av bakluken, stopper baklukebevegelsen før den går tilbake til helt åpen stilling, hvis den er i stand til det. Feillåsing varsles med et lydsignal. Fjern hindringen(e), og trykk på baklukeutløseren på nytt for å lukke den hvis den er åpen. Hvis bakluken ikke er åpen, trykker du på en utløser for bakluken for å åpne bakluken. Fjern eventuelle hindringer. Når hindringene har blitt fjernet, trykker du på lukkebryteren for bakluken for å lukke bakluken. Merk: Hvis en gyldig smartnøkkel ikke registreres innenfor 1 m bak bilen, vil ikke bakluken lukkes elektrisk. Feillåsing varsles med et lydsignal. Merk: Hvis bakluken lukkes manuelt, søker bilen etter en gyldig smartnøkkel. Hvis en gyldig smartnøkkel ikke registreres innenfor 1 m bak bilen, eller en smartnøkkel ligger igjen inni bilen, høres et lydsignal for å angi en feillåsing, og bakluken åpnes på nytt etter ca. tre sekunder. 12

13 Gå inn i bilen Merk: Hvis du glemmer smartnøkkelen i bagasjerommet, og bilen er låst og alarmen aktivert, høres et lydsignal for å indikere feillåsing, og bakluken åpner seg igjen etter omtrent tre sekunder. Smartnøkkelen vil kanskje ikke registreres hvis den oppbevares i en metallbeholder eller er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm, for eksempel en smarttelefon, bærbar datamaskin (inkludert inni bærevesker til slike) eller spillkonsoll. HÅNDBEVEGELSESBAKLUKE Forsikre deg om at det er tilstrekkelig plass over og på baksiden av bilen, før du betjener bakluken. Utilstrekkelig plass til å åpne kan føre til skade på bilen. Ikke betjen bakluken hvis det er montert et sykkelstativ på bakluken. Fjern sykler og/eller stativer før du betjener bakluken. Sensorer som er plassert innenfor de ytre delene av den bakre støtfangeren, registrerer bevegelsene til en fot under støtfangerens nivå og muliggjør automatisk åpning og lukking av en elektrisk bakluke. Etter at du har slått av tenningen, går du bort til bakdelen av bilen og utfører en jevn sparkebevegelse oppover, som skal ta mellom ett og to sekunder, under ett av områdene for de bakre sensorene. Når en gyldig sparkebevegelse oppover blir registrert av bilen, blinker blinklysene og bakluken blir åpnet. Først åpner den øvre bakluken seg, etterfulgt av den nedre bakluken. Hvis det høres et lydsignal, vil ikke bakluken åpne seg. Pass på at området hvor du står, er stabilt og ikke glatt før du utfører sparkebevegelsen. Du må ikke berøre bilens eksosrør. Det kan være varmt og forårsake personskade. 13

14 Gå inn i bilen Merk: En gyldig smartnøkkel må være innenfor 1,2 m fra bakluken. Smartnøkkelen blir kanskje ikke registrert hvis den oppbevares i en metallbeholder, eller hvis den er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm, for eksempel en smarttelefon, bærbar datamaskin (inkludert inne i bærevesker til slike), spillkonsoll e.l. Hold smartnøkkelen unna slikt utstyr når du prøver å åpne den elektriske bakluken uten å bruke hendene. Merk: Visse forhold kan påvirke ytelsen til sensorene, og bevegelse under støtfangeren blir kanskje ikke oppdaget. Hvis dette skulle skje, må du bruke den innvendige utløseren for bakluken eller smartnøkkelutløserknappen for bakluken. Kontroller funksjonen til håndbevegelsesbakluken når bilen er i en ny posisjon. Utilsiktet åpning: I spesielle tilfeller og hvis smartnøkkelen er innenfor 1,2 m fra bakluken, kan den elektriske bakluken åpnes ved et uhell på grunn av følgende: bilvask eller høytrykksvask objekter i bevegelse under sensorene i de bakre støtfangerne mens du skifter et bakhjul under montering av snøkjettinger på bakhjulene BAKLUKENS ÅPNINGSHØYDE Still inn den maksimale åpningshøyden etter behov: 1. Åpne den øvre bakluken til posisjonen du ønsker som maksimal høyde. Trykk på en av utløserne for bakluken for å stoppe bevegelsen i ønsket posisjon. Den endelige stillingen kan om nødvendig oppnås manuelt. 2. La den øvre bakluken være i ro i minst tre sekunder. 3. Trykk på og hold inne lukkebryteren for bakluken i 10 sekunder for å angi den ønskede åpningshøyden. 4. Trykk på lukkebryteren for å lukke bakluken, og åpne den deretter igjen for å kontrollere at den åpnes til ønsket høyde. Merk: Den ønskede høyden er ikke stilt inn hvis den øvre bakluken, eller den øvre og nedre bakluken, lukkes automatisk etter at du har utført del 3 av prosessen. Gjenta prosessen, og pass på at du utfører alle trinnene riktig. Hvis du vil tilbakestille den maksimale åpningshøyden, gjentar du prosessen, men når bakluken når den nåværende programmerte høyden, flytter du bakluken manuelt til den helt åpne posisjonen før du trykker på og holder inne knappen. Bakluken kan miste posisjonsminnet sitt hvis det skjer flere påvisninger av gjenstander, eller hvis batterispenningen er lav. Den elektriske driften kan bli hindret. Slik tilbakestiller du bakluken: 1. Lukk bakluken manuelt. 2. Trykk på en utløser for bakluken. 3. La bakluken åpnes elektrisk til den er helt åpen, eller til den tidligere innstilte posisjonen. 4. Trykk på og slipp lukkebryteren til bakluken. 5. La bakluken lukkes fullstendig elektrisk. Nå er minnet for baklukens programmerte posisjon gjenopprettet. 14

15 Gå inn i bilen SKIFTE BATTERI I SMARTNØKKEL Rekkevidden vil reduseres betydelig når batteriet begynner å bli dårlig, og meldingen SMARTNØKKELBATTERI LAVT vises i meldingssenteret. Slik bytter du batteri: 1. Fjern dekselet ved å skyve den i pilenes retning. 2. Bruk nødnøkkelbladet til å frigjøre smartnøkkelen. 3. Sett inn et nytt og ubrukt batteri av typen CR2032 (kan kjøpes hos en forhandler eller et autorisert verksted) med den positive siden (+) opp. Merk: Unngå å berøre det nye batteriet. Fuktighet/olje fra fingrene kan redusere batteriets levetid og korrodere kontaktene. Merk: Hvis varselet om lavt batterinivå ikke slukkes, betyr det at det nye batteriet ikke er ubrukt. Monter delene i motsatt rekkefølge for å sikre at de klikker sikkert på plass. Kassering av batterier: Batterier inneholder skadelige stoffer og må kasseres på forskriftsmessig måte. Rådfør deg med en forhandler eller et autorisert verksted og/eller lokale myndigheter om kassering. VEDLIKEHOLD AV SMARTNØKKELEN For å hindre utilsiktet eller uautorisert bruk må du aldri etterlate smartnøkkelen i bilen uten tilsyn. La aldri barn eller dyr være uten tilsyn i bilen. Når smartnøkkelen er plassert i bilen, kan den startes og betjenes. Må ikke utsettes for ekstrem varme, støv, fuktighet eller kontakt med væske. Ikke legg fra deg smartnøkkelen utsatt for direkte sollys. Nødnummeret for nøkkelbladet står på en vedheftet etikett. Ta av etiketten og oppbevar den trygt, men ikke i bilen. Rekkevidden til smartnøkkelen kan variere betydelig, avhengig av de atmosfæriske forholdene og forstyrrelser fra andre sendeenheter. Merk: Radiofrekvensen (RF) som brukes av smartnøkkelen, kan også være i bruk til annet utstyr (f.eks. medisinsk utstyr). De kan hindre at smartnøkkelen fungerer riktig. 15

16 Gå ut av bilen ENKELTLÅSING Før du forlater bilen, må du alltid kontrollere at riktig gear for parkering er valgt, at motoren er slått av, at den elektroniske parkeringsbremsen (EPB) er aktivert samt at smartnøkkelen er fjernet fra bilen. Trykk kort på låseknappen på smartnøkkelen for å låse bilen og aktivere perimeteralarmen. Varselblinklysene blinker for å bekrefte. Enkeltlåsing sikrer bilen og forhindrer at dørene kan åpnes fra utsiden. Dørene kan fortsatt låses opp og åpnes fra innsiden av bilen. I denne statusen er det bare perimeteralarmen som er aktivert. Se 17, PERIMETERALARM. Merk: Denne innstillingen skal brukes under forhold som når man reiser på en ferge, når dyr skal være igjen i bilen, eller hvis et vindu må stå åpent osv. Merk: Sikre alltid bilen når du forlater den uten tilsyn. Når det er mulig, må du alltid sikre bilen med maksimalt mulig sikkerhetsnivå. DOBBELTLÅSING Du må aldri dobbeltlåse bilen når det er voksne, barn eller dyr i bilen. Hvis det oppstår en nødssituasjon, vil de være ute av stand til å unnslippe, og redningspersonell vil ikke kunne få dem ut raskt nok. Trykk på låseknappen på smartnøkkelen to ganger i løpet av tre sekunder for å dobbeltlåse bilen og aktivere hele alarmsystemet. Varselblinklysene blinker to ganger for å bekrefte, og en dobbeltlåsetone høres. Dobbeltlåsing sikrer bilen og forhindrer at dørene kan åpnes fra innsiden eller utsiden av bilen. Dørene kan ikke låses opp eller åpnes fra innsiden av bilen når de er dobbeltlåst. Dette gir ekstra sikkerhet når bilen forlates uten tilsyn. Bilen kan ikke åpnes ved å knuse et vindu og ved å betjene dørlåsene fra innsiden. I tillegg aktiverer dobbeltlåsing også hele alarmsystemet. Se 17, FULL ALARM. Merk: I denne tilstanden kan et åpent glassområde føre til at alarmen utløses på grunn av bevegelse av luftstrømmer. Forsikre deg om at de er helt lukket før bilen dobbeltlåses. LÅSEBEKREFTELSE Hvis du er usikker på om bilen er låst og alarmen aktivert (ved enkelt eller dobbeltlåsing), kan du trykke på låseknappen på smartnøkkelen eller, om bilen er utstyrt med nøkkelfri åpning, ta på et utvendig dørhåndtak. Varselblinklysene blinker én gang for å angi og bekrefte gjeldende låsestatus. Merk: Hvis bilen ikke allerede er låst og alarmen ikke er aktivert, vil et enkelt trykk på låseknappen enkeltlåse bilen. AUTOMATISK GJENLÅSING OG GJENAKTIVERING AV ALARMEN Hvis bilen låses opp med smartnøkkelen, og en dør eller bagasjerommet ikke åpnes innen 40 sekunder, låses alle dørene igjen automatisk til forrige låsetilstand, og alarmen aktiveres på nytt. Dette er et sikkerhetstiltak for å beskytte bilen når den låses opp utilsiktet. 16

17 Gå ut av bilen PERIMETERALARM Det må ikke utføres endringer eller tillegg på antityverisystemet. Slike endringer kan føre til funksjonsfeil i systemet. Perimeteralarmsystemet (utvendig) aktiveres når bilen enkeltlåses. Se 16, ENKELTLÅSING. Når det er aktivert, vil alarmsystemet utløses hvis: Panseret, bagasjerommet eller en dør åpnes. Det trykkes på START/STOPknappen for motoren uten en gyldig smartnøkkel til stede Bilbatteriet kobles fra. Det gjøres et forsøk på å koble fra alarmsirenen. Hvis bilen er utstyrt med sirene med backupbatteri, utløses sirenen hvis batteriet kobles fra eller det gjøres et forsøk på å koble fra sirenen. FULL ALARM Hele alarmsystemet aktiveres når bilen dobbeltlåses. Se 16, DOBBELTLÅSING. Når det er aktivert, vil alarmsystemet utløses hvis: Panseret, bagasjerommet eller en dør åpnes. Det registreres bevegelse inni bilen, inkludert luftstrømmer. Bilen løftes eller vippes. Et glatt/glinsende område er ødelagt. Hvis bilen er utstyrt med sirene med backupbatteri, utløses også alarmsystemet i følgende tilfeller: Bilbatteriet kobles fra. Det gjøres et forsøk på å koble fra alarmsirenen. Det gjøres et forsøk på å koble fra sirenen med backupbatteri. Merk: Et åpent glassområde kan føre til at alarmen utløses på grunn av bevegelse av luftstrømmer. Forsikre deg om at de er helt lukket før bilen dobbeltlåses. INNVENDIG BESKYTTELSE Hele alarmsystemets innvendige beskyttelsesfunksjon kan deaktiveres midlertidig via Alarmsensorer på menyen Biloppsett. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. Merk: Hvis den innvendige beskyttelsesfunksjonen er midlertidig deaktivert, blir den automatisk aktivert neste gang bilen dobbeltlåses med smartnøkkelen. NØKKELFRI LÅSING Du må aldri dobbeltlåse bilen når det er voksne, barn eller dyr i bilen. Hvis det oppstår en nødssituasjon, vil de være ute av stand til å unnslippe, og redningspersonell vil ikke kunne få dem ut raskt nok. Smartnøkkelen blir kanskje ikke registrert hvis den oppbevares i en metallbeholder, eller hvis den er skjermet av en enhet med bakgrunnsbelyst LCDskjerm, for eksempel en smarttelefon, bærbar datamaskin (inkludert inne i bærevesker til slike), spillkonsoll e.l. Hold smartnøkkelen unna slikt utstyr når du prøver å åpne, låse eller starte bilen nøkkelfritt. Merk: Bilen vil ikke bli låst automatisk. 17

18 Gå ut av bilen Merk: Løse mynter i samme lomme som smartnøkkelen kan også påvirke registrering av den. Merk: Nøkkelfri låsing aktiveres bare hvis smartnøkkelen oppdages på utsiden av bilen. Ingenting vil låses med mindre smartnøkkelen er til stede. 1. Låsesensorområdet: Hvis du vil enkeltlåse bilen, trykker du bare på låsesensoren én gang uten å gripe dørhåndtaket. Varselblinklysene blinker én gang for å bekrefte låsing. Hvis du vil dobbeltlåse bilen, trykker du på låsesensoren to ganger i løpet av tre sekunder uten å gripe dørhåndtaket. Varselblinklysene blinker to ganger for å bekrefte låsing (med et langt andre blink). Et lydvarsel kan også høres som bekreftelse (dersom dette er aktivert). Merk: Ikke plasser fingrene rundt baksiden av håndtaket mens du berører sensoren det vil hindre at bilen låses. Merk: Når du låser bilen med den nøkkelfrie låsingen og en eller flere av dørene, panseret eller bakluken ikke er helt lukket, eller tenningen er PÅ, vil bilen IKKE låses. Feillåsing vil IKKE varsles med et lydsignal. Varselblinklysene vil IKKE blinke, og de elektrisk innfellbare speilene (hvis montert aktivert) vil IKKE foldes inn. Kontroller at alle dørene, panseret og bagasjerommet er ordentlig lukket. Sørg for at tenningen er slått AV, og prøv å låse bilen på nytt. Ta kontakt med forhandleren eller et autorisert verksted hvis feillåsingen vedvarer. UNIVERSALSTENGING Sørg for at ingen barn, kjæledyr eller hindringer finnes i noen åpninger før du aktiverer universalstenging. Når alle dørene er lukket, trykker du på og holder inne låseknappen på smartnøkkelen i tre sekunder. Bilen enkeltlåses, og perimeteralarmen aktiveres umiddelbart. Etter tre sekunder lukkes eventuelle åpne vinduer. Nøkkelfri universalstenging (hvis aktivert) kan benyttes hvis en gyldig smartnøkkel er i førerens lomme eller i en ikkemetallisk veske eller dokumentkoffert. Dette betjenes ved å trykke på dørlåssensoren i tre sekunder. Bilen enkeltlåses, og perimeteralarmen aktiveres umiddelbart. Merk: Vinduene lukkes bare mens dørlåsføleren berøres. Hvis du vil sikre bilen helt, fortsetter du å trykke på dørlåsføleren til alle vinduene er helt lukket. Merk: Universalstenging kan aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av Biloppsett i instrumentpanelmenyen. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. 18

19 Gå ut av bilen SIRENE MED BACKUPBATTERI I enkelte markeder er det montert en separat sirene med backupbatteri. Denne enheten vil utløse alarmen hvis bilbatteriet eller alarmsirenen kobles fra mens sikkerhetssystemet er aktivert. KRENGESENSOR Hvis krengesensoren er montert og aktivert, vil den oppdage alle endringer i bilens vinkel mot bakken. Når alarmen er aktivert og bilen er dobbeltlåst, vil betydelige endringer i bilens vinkel utløse alarmen. Merk: Krengesensoren er en alarmsensor. Alarmsensorene kan aktiveres/deaktiveres (kun for én alarmsyklus) ved hjelp av menyen Biloppsett. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. DØRLÅSER OG HENDLER FOR ÅPNING AV DØRER Låseslåen er synlig når døren står åpen. Hvis bilen er utstyrt med myklukkingsfunksjonen, må du ikke prøve å lukke låsemekanismen manuelt. Den vil også kunne myklukkes automatisk og klemme fast gjenstander eller kroppsdeler. 1. Trykk for å låse. Du låser alle dørene ved å trykke på en låseknapp mens alle dører er lukket. 2. Trykk for å låse opp: Trykk på en opplåsingsknapp for å låse opp alle dørene og bakluken. Alternativt kan du trekke i et av dørhåndtakene foran (3) én gang for å låse opp alle dørene. 3. Trekk for å låse opp og åpne en fordør. Trekk i den tilhørende utløserspaken for å låse opp en bakdør. Merk: Hvis bilen låses med smartnøkkelen, vil betjening av en innvendig døråpningshendel kun låse opp den aktuelle døren. Alarmen utløses hvis døren åpnes. 19

20 Gå ut av bilen Merk: Den bakre barnelåsen sperrer låse og opplåsingsbryterne samt dørhåndtakene bak. Se 40, BARNESIKRINGSLÅSER. FEILLÅSING En feillåsing kan oppstå når du låser bilen med smartnøkkelen i følgende situasjoner: Én eller flere av dørene, panseret eller bagasjerommet er ikke lukket helt. Tenningen er PÅ. En smartnøkkel er etterlatt inne i bilen. Hvis noe av det ovennevnte er tilfelle, vil ikke bilen låses, og feillåsing varsles med et lydsignal. Varselblinklysene vil IKKE blinke, og sidespeilene (hvis aktivert) vil IKKE foldes inn. Kontroller at alle dørene, panseret og bagasjerommet er ordentlig lukket. Sørg for at tenningen er slått AV, og prøv å låse bilen på nytt. Ta kontakt med forhandleren eller et autorisert verksted hvis feillåsingen vedvarer. DEAKTIVERING AV ALARMEN NÅR DEN UTLØSES Hvis alarmen er utløst, kan den deaktiveres på en av de følgende måtene: 1. Ved å trykke på opplåsingsknappen på smartnøkkelen. 2. Ved å åpne en dør med nøkkelfri åpning. 3. Ved å trykke på START/STOPknappen med en gyldig smartnøkkel til stede. Se 131, NØKKELFRI STARTHJELP. Årsaken til den siste alarmaktiveringen kan vises i meldingssenteret. Se 55, INSTRUMENTPANELMENY. NØDLÅSING I tilfelle batteriet lades ut eller det er en feil med låsesystemet, må dørene låses manuelt. Nødnøkkelbladet er nødvendig for denne prosedyren. Se 5, LÅSE OPP BILEN. Merk: Ikke la nødnøkkelbladet ligge i bilen på noe punkt under nødlåsingsprosedyren. 1. Åpne en dør og lokaliser dekselet for nødlåsen på kanten av døren. Dekselet har et låsikon påtrykt. Sett nødnøkkelbladet inn i dekselsporet, og vri dekselet mot klokken for å løsne det. Trekk det deretter ut for å fjerne det fra døren. Hold låsens tilgangsdeksel trygt. 2. Skyv nødnøkkelbladet hardt inn i nødlåsen. Et fast trykk aktiverer dørlåsmekanismen. Ta ut nødnøkkelbladet. 3. Sett dekselet for nødlåsen på igjen, og vri det med klokken for å feste det godt. 4. Lukk døren og kontroller at den er låst. Gjenta prosedyren for alle andre ulåste dører. 20

21 Forseter ELEKTRISKE SETER Ikke juster setet mens bilen er i bevegelse. Hvis du gjør det, kan du miste kontrollen over bilen med personskade som resultat. Merk: Dette diagrammet dekker alle elektriske setekontrollere. Ikke alle disse kontrollerne gjelder for alle setene. 1. Putelengde. 2. Blåse opp / slippe ut luft av sidestøtte. 3. Korsryggstøtte. 4. Øvre seteryggvinkel. 5. Nakkestøttehøyde. 6. Seteryggvinkel. 7. Setehøyde. 8. Forover og bakoverposisjon. 21

22 Forseter 9. Putevinkel. Forsetene kan også ha: Oppvarming/klimastyring (se 89, KLIMASTYRING). Setemassasje (se 92, SETEMASSASJE). BEGRENSET FORSETEBEVEGELSE Hvis bevegelsen i setet stopper uventet under justering, kontrollerer og fjerner du eventuelle hindringer. Når eventuelle hindringer er fjernet, kan setejusteringsmekanismen tilbakestilles på følgende måte: Bruk knappen på nytt for å fortsette justeringen som ble stanset. Når setebevegelsen gjenopptas, holder du på knappen helt til bevegelsen i den retningen stanser. Justering av setet kan nå utføres som normalt. Merk: Hvis du ikke kan se noen hindringer, men normal justering likevel ikke kan utføres uten stans, må du kontakte forhandleren eller et autorisert verksted. SITTE I RIKTIG STILLING Føreren og passasjeren foran skal ikke kjøre med setet helt tilbakelent. Ikke juster setet mens bilen er i bevegelse. Setet, nakkestøtten, setebeltet og airbager bidrar alle til å beskytte bilbrukeren. Riktig bruk av dette utstyret gir deg bedre beskyttelse. Derfor bør du alltid ta hensyn til følgende: 1. Sitt godt oppreist med korsryggen så langt bak som mulig. Ikke len setet for langt bakover hvis du vil ha maksimal nytte av setebeltet ved en eventuell ulykke. 2. Ikke flytt førersetet for nær rattet. Ideelt sett bør avstanden være minst 254 mm mellom brystbeinet og airbagdekselet i rattet. Hold i de riktige delene av rattet med armene lett bøyd. 3. Juster nakkestøtten slik at toppen av nakkestøtten er høyere enn hodets midtlinje. 4. Legg setebeltet slik at det hviler midt mellom halsen og skulderen. Fest stroppen stramt over hoftene og ikke over magen. Sørg for at kjørestillingen er komfortabel og gir deg full kontroll over bilen. 22

23 Forseter FELLE NED ARMLENET Bruk justeringshjulet (1) til å stille inn ønsket høyde. Armlenet kan foldes bort ved å flytte det til den vertikale stillingen. POSISJONSMINNE FOR SETE Når du har justert det elektriske førersetet, rattstammen (se 33, JUSTERE RATTET) og sidespeilene (se 73, UTVENDIGE SPEIL) til en posisjon som er ideell for deg, kan du lagre innstillingene for fremtidig bruk. 1. Trykk på minnelagringsknappen (M) for å aktivere minnefunksjonen. 2. Trykk på en av knappene for forhåndsinnstilling innen fem sekunder for å lagre de gjeldende innstillingene. MINNE (1, 2 eller 3)INNSTILLINGER LAGRET vises i meldingssenteret ledsaget av et lydsignal for å bekrefte at innstillingene er lagret. Merk: En seteposisjon lagres bare i løpet av den aktive perioden på fem sekunder. Merk: Eventuelle eksisterende innstillinger overskrives ved lagring av en ny posisjon. 23

24 Forseter 3. Hvis du vil hente frem en lagret posisjon, trykker du på den aktuelle forhåndsinnstillingsknappen. MINNE (1, 2 eller 3)INNSTILLINGER HENTET FREM vises i meldingssenteret. Merk: Minnefunksjonen for alle baksetene utløser ikke noen meldinger i meldingssenteret. 24

25 Bakseter LUKSUSSETER 1. Øvre seteryggvinkel. 2. Korsryggstøtte. 3. Seteryggvinkel. 4. Nakkestøttehøyde. 5. Forover og bakoverposisjon av sete. 6. Putevinkel. Luksusseter har også: Klimastyring (se 96, KLIMASTYRING BAK). Setemassasje (se 92, SETEMASSASJE). 25

26 Bakseter Fjernstyrte seter Bevegelsen til forsetene og baksetene kan justeres av bryterne på førersetet. Hvis du vil fjernstyre forsetene og baksetene, velger du Fjernstyrte seter fra berøringsskjermens Klima foranmeny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 89, KLIMASTYRING. 1. Trykk på det setet som skal justeres. Når du har valgt, kan du justere setet med førersetets brytere. 2. Visning som fremhever det valgte setet. 3. Enkel inngang bak: Trykk for å slå på eller av Enkel inngang bak. Når denne funksjonen er på, vil baksetene automatisk flyttes til utgangsstillingen når det åpnes en bakdør, slik at det blir lettere å komme seg inn og ut. 4. Tilbakestill bakseter: Trykk på og hold inne for å gjøre det mulig å bruke minneknapp 3 på førerdøren til å flytte baksetene tilbake til utgangsstillingen. 26

27 Bakseter ELEKTRISKE SETER MANUELLE SETER 1. Korsryggstøtte: Skyv bryteren i ønsket retning for å justere korsryggstøtten. 2. Seteryggvinkel: Flytt bryteren forover eller bakover, og juster seteryggen til ønsket posisjon. Slik justerer du vinkelen på seteryggen: 1. Løft justeringshendelen. 2. Juster seteryggen til ønsket vinkel. 3. Slipp justeringshendelen. MASSASJESETER 1. Massasje av/på. 2. Toveismassasje. 3. Oppovermassasje. 4. Nedovermassasje. 27

28 Bakseter Merk: Massasjeprogrammene har en bestemt tidssyklus, og de må velges på nytt hvis du ønsker å bruke dem flere ganger. PASSASJERSETE UNNA Posisjonene til passasjersetet foran kan justeres for å gi mer plass til passasjerer i baksetet. Bruk den aktuelle bryteren for forover eller bakoverjustering. 1. Plassert på passasjersetet foran. 2. Plassert på midtkonsollen bak (kun luksusbakseter). Merk: Funksjonen Passasjersete unna fungerer ikke hvis setebeltet til passasjersetet foran er festet. LEGGE BAKSETENE NED OG OPP Pass alltid på at gjenstander som fraktes i bilen, er forsvarlig sikret. Du må under ingen omstendigheter la passasjerer være i bagasjerommet under kjøring. Når den manuelle seteryggen er hevet, må du forsikre deg om at låsemekanismen er i fullt inngrep. Når du hever baksetene, må du forsikre deg om at setebeltene er festet på riktig måte i belteføringen og ikke kommer i klem bak setene. Nakkestøttene skal heves til riktig stilling før setene brukes av en passasjer. Det delte baksetet kan legges helt ned for å få plass til stor last, eller delvis for å få plass til stor last og fortsatt ha sitteplasser til passasjerer. 28

29 Bakseter Manuelle seter Elektriske seter Løft spaken for å løsne setet. Seteryggen vil foldes ned mot seteputen. Løft seteryggen til oppreist stilling, og sørg for at seteryggen låses godt på plass. 1. Trykk og hold inne for å folde eller heve venstre seterygg. 2. Trykk og hold inne for å folde eller heve høyre seterygg. Merk: Hvis de elektriske setene brukes i mer enn tre hele folde/hevesekvenser i rask rekkefølge, vil systemet deaktiveres i to minutter. Bilen er utstyrt med intelligent setelastmodus, noe som gjør at baksetene kan foldes ned og opp, for å unngå konflikter med forsetene, se 30, INTELLIGENT SETELASTMODUS. BEGRENSET BAKSETEBEVEGELSE Hvis bevegelsen i det elektriske setet stopper uventet under folding eller heving, kontrollerer og fjerner du eventuelle hindringer. 29

30 Bakseter Når du har fjernet eventuelle hindringer, fortsetter du setebevegelsen ved å trykke på den aktuelle folde/heveknappen. Merk: Kontakt forhandleren eller et autorisert verksted hvis du ikke kan se noen hindringer og normal bevegelse ikke kan utføres. Førersetet beveger seg bare hvis gearkassen er i parkering (P). Forsetebevegelsen kan avbrytes når som helst ved å trykke på en av forsetebryterne. INTELLIGENT SETELASTMODUS Når du skal bevege et sete, må du forsikre deg om at ingen har noen kroppsdeler i bevegelsesveien til setet, for å unngå personskade. Når du skal bevege et sete, må du forsikre deg om at det ikke finnes noen objekter eller hindringer i bevegelsesveien til setet, for å unngå skade på bilen. Intelligent setelastmodus brukes i biler med elektriske for og bakseter. Det gjør det mulig for brukeren å folde ned og opp baksetene og unngå konflikter med forsetene. Hvis det oppstår en konflikt når baksetene foldes ned eller opp, beveger forsetene seg litt forover. Når setene er ferdig foldet, går forsetene tilbake til sin opprinnelige posisjon eller så nær som mulig hvis det fortsatt finnes en konflikttilstand. Etter at baksetene har begynt å folde seg, kan de slutte å bevege seg for å gi forsetene muligheten til å bevege seg til en sikker stilling. Hvis dette skjer, fortsetter du å holde knappene inne ellers stopper bevegelsen til forsetene. Så snart forsetene flyttes vekk, vil baksetene gjenoppta foldebevegelsen. Forsetene beveger seg bare hvis bilen står stille. 30

31 Nakkestøtter NAKKESTØTTER Juster slik at toppen av nakkestøtten er høyere enn hodets midtlinje. Feiljustering øker risikoen for død eller alvorlig personskade i tilfelle en kollisjon. Nakkestøttene kan dreies forover eller bakover. For at passasjeren skal få best mulig beskyttelse, må nakkestøtten justeres slik at den er så nær baksiden av hodet som mulig. Ikke kjør eller frakt passasjerer med nakkestøttene fjernet fra seter det sitter noen i. Hvis det mangler en riktig justert nakkestøtte, øker risikoen for nakkeskade i tilfelle en kollisjon. Juster aldri nakkestøttene mens bilen er i bevegelse. Oppbevar alltid en fjernet nakkestøtte på et sikkert sted. ELEKTRISKE NAKKESTØTTER Bak (se 25, LUKSUSSETER). 2. Hvis du vil justere vinkelen på nakkestøtten, trykker du på låseknappen på siden av nakkestøtten og vipper den til ønsket posisjon. Merk: Man kan ikke justere vinkelen til nakkestøtter når en medieskjerm er montert bak. 1. Trekk sidekantene forover til første eller andre posisjon. 2. Vipp nakkestøtten for å justere vinkelen. Merk: Man kan ikke justere vinkelen til nakkestøtter foran når en medieskjerm er montert bak. 3. Slik justerer du høyden på nakkestøtten: Foran (se 21, ELEKTRISKE SETER). Bak (se 25, LUKSUSSETER). Merk: Det er ikke mulig å fjerne elektriske nakkestøtter. 1. Slik justerer du høyden på nakkestøtten: Foran (se 21, ELEKTRISKE SETER). 31

32 Nakkestøtter MANUELLE NAKKESTØTTER 1. For å heve nakkestøtten trekker du den oppover. Du hører et klikk og den låses på plass. 2. Når du skal senke den, trykker du ned låseknappen og skyver nakkestøtten nedover. 3. Hvis du vil justere vinkelen på nakkestøtten, trykker du på låseknappen på siden av nakkestøtten og vipper den til ønsket posisjon. Merk: Man kan ikke justere vinkelen til nakkestøtter foran når en medieskjerm er montert bak. FJERNING AV NAKKESTØTTE Oppbevar alltid en fjernet nakkestøtte på et sikkert sted. Ikke kjør eller frakt passasjerer med nakkestøttene fjernet fra seter det sitter noen i. Hvis det mangler en riktig justert nakkestøtte, øker risikoen for nakkeskade i tilfelle en kollisjon eller bråstopp. De manuelle nakkestøttene kan fjernes ved behov (for eksempel for å få plass til større barneseter). 1. Hev nakkestøtten til øverste posisjon, og trykk på låsekragen. 2. Løft støtten ut av seteryggen. Sørg for å montere nakkestøtten igjen før setet brukes av en passasjer. 1. Sørg for at støtten vender i riktig retning. 2. Sett stammene på nakkestøtten inn i soklene på seteryggen. 3. Skyv støtten nedover til minst det første klikket. Merk: Se 43, ANBEFALTE BARNESETER hvis du vil ha mer informasjon om riktig montering av barnesikring. 32

33 Ratt JUSTERE RATTET Juster aldri rattstammen mens bilen er i bevegelse. Flytt kontrolleren opp eller ned for å justere vinkel/høyde. Beveg bryteren forover eller bakover for å justere avstanden. INN OG UTMODUS Med kontrolleren for rattstammen i AUTOposisjonen vil rattstammen og førersetet bevege seg for å gjøre inn og utstigning enklere. Når førerdøren åpnes, vil systemet løfte rattstammen til den høyeste posisjonen og senke førersetet til en lavere posisjon, for å gjøre utstigning enklere. Når førerdøren lukkes og tenningen slås på, fører systemet førersetet og rattstammen tilbake til den forrige posisjonen. Merk: Hvis førersetet eller rattstammen justeres under inn eller utstigning, vil automatisk bevegelse stoppe. For å forhindre automatisk bevegelse av førersetet og rattstammen, må du vri kontrolleren med klokken til den manuelle posisjonen. Merk: Hvis rattstammejusteringen flyttes bort fra AUTO når førersetet og rattstammen er i utstigningsposisjon, vil førersetet og rattstammen gå tilbake til sine forrige posisjoner når førerdøren lukkes og tenningen slås på. SERVOSTYRING En feil med servostyringen angis med en melding i meldingssenteret, ledsaget av en gul varsellampe (se 62, GENERELL VARSEL/INFORMASJONSMELDING (ORANSJE)). Servoassistanse kan reduseres for å beskytte systemet. Dette kan være nødvendig på grunn av overoppheting, forårsaket av omfattende styring eller høy omgivelsestemperatur eller begge deler. Full servostyring skal returnere når systemet har kjølt seg ned. Ta kontakt med forhandleren eller et autorisert verksted hvis full servostyring ikke returnerer. 33

34 Ratt OPPVARMET RATT Trykk på knappen for å slå funksjonen for oppvarmet ratt av og på. En gul indikator vil lyse når funksjonen for oppvarmet ratt er på. 34

35 Setebelter BRUKE SETEBELTENE 1. Ta på et setebelte: Dra beltet rolig og jevnt ut, og kontroller at beltehøyden, setets posisjon og passasjerens posisjon i setet er korrekte. 2. Feste et setebelte: Når setebeltet er i riktig stilling, stikker du spennen inn i nærmeste beltelås. Skyv den inn til du hører et klikk. Dra oppover i beltet for å bekrefte at låsen er låst riktig. Trykk på den røde knappen når du vil løse ut beltet. Merk: Når du løser ut setebeltet, anbefales det at du tar tak i beltet før du trykker på utløserknappen. Dette hindrer at beltet trekkes inn for raskt. 3. Bruk av setebelte under graviditet: Plasser hoftebeltet passe stramt over hoftene, nedenfor magen. Legg den diagonale delen av setebeltet mellom brystene og til side for magen. Setebeltet må legges på riktig måte for morens og det ufødte barnets sikkerhet. Ikke ha på bare hoftebeltedelen av et trepunktsbelte, og sitt aldri på hoftebeltet med bare skulderbeltet påspent. Begge disse bruksmåtene medfører stor risiko og kan øke faren for alvorlig skade hvis en ulykke inntreffer eller under nødbremsing. Plasser aldri noe mellom deg selv og setebeltet i den hensikt å dempe et eventuelt sammenstøt. Dette kan være farlig og vil gjøre setebeltet mindre effektivt i å hindre personskade. 4. Justering av setebeltehøyden: Trykk for å frigjøre låsen. Med låsen trykket inn flytter du skyvemekanismen opp eller ned til ønsket høyde. Sørg for at låsemekanismen er i fullt inngrep. Når setebeltet er riktig plassert, skal det krysse kragebenet midt mellom halsen og ytterkanten av skulderen. Passasjerer i baksetet skal, der det er mulig, tilpasse seteposisjonen for å oppnå samme setebelteposisjon. Sørg for at høyden er riktig justert, og at mekanismen er i låst posisjon, før bilen begynner å kjøre. Feiljustering av setebeltet kan redusere beltets effektivitet ved en kollisjon. 35

DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161

DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161 DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som

Detaljer

DISCOVERY FØRERHÅNDBOK. Jaguar Land Rover Limited 2015. Publikasjonsnr. LRL 36 02 59 161

DISCOVERY FØRERHÅNDBOK. Jaguar Land Rover Limited 2015. Publikasjonsnr. LRL 36 02 59 161 DISCOVERY FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. LRL 36 02 59 161 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som følger

Detaljer

FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 36 162

FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 36 162 XE FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 36 162 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/ fører som følger med

Detaljer

FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 34 161

FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 34 161 XJ FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 34 161 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/ fører som følger med

Detaljer

(FM10) SEMCON JLR VEILEDNING FOR FØRER VER 2.00 EURO SPRÅK:

(FM10) SEMCON JLR VEILEDNING FOR FØRER VER 2.00 EURO SPRÅK: XK FØEHÅNDBOK Publikasjonsnr. JJM 36 02 30 151 Innledning Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som følger

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til Bruksanvisning Keezone Barnestoler 15-25 kg Sittepute 15-36 kg Testet og godkjent i henhold til ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt et barnesete fra Axon Kids. Temaet bak som utviklet

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett.

Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett. VÄLKOMMEN! Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett. BILENS MIDTDISPLAY Førerveiledningen finnes på bilens

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Bruksanvisning Kidzofix Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950

Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950 Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950 Sikkerhet Detaljer Vennligst les denne anvisningen nøye FØR montering av barnestolen og oppbevar den for fremtidig bruk. Denne barnestolen er beregnet

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning SNURRE Varenr: 560 700 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Om Snurre... 3 Komponenter... 4 Å fjerne/sette på plass overlegg og pil... 4 Slik setter du batteriene på plass... 5 Å aktivere

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning Forovervendt/fremadvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Up FIX BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Den følgende informasjonen er et tillegg og bør leses i kombinasjon med XF-førerhåndboken, publikasjonsnummer JJM

Den følgende informasjonen er et tillegg og bør leses i kombinasjon med XF-førerhåndboken, publikasjonsnummer JJM XF TILLEGG TIL FØRERHÅNDBOK Den følgende informasjonen er et tillegg og bør leses i kombinasjon med XF-førerhåndboken, publikasjonsnummer JJM 36 02 40 131. Publikasjonsnr. JSE 36 02 40 131 Åpne bilen Åpne

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold Bruksanvisning CAN Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Thule Chariot Chinook 1 & 2 Instruksjoner

Thule Chariot Chinook 1 & 2 Instruksjoner Thule Chariot Chinook 1 & 2 Instruksjoner B 51100968 INNHOLD 1 Innledning 1.1 Hvem håndboken er beregnet på 4 1.2 Hvordan vognen skal brukes 4 1.3 Spesifikasjoner 4 2 SIKKERHET 2.1 Symboler og instruksjoner

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer