Rapport BHT arbeid 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport BHT arbeid 2014"

Transkript

1 Rapport BHT arbeid 2014 Bedrift Kontaktperson Levanger kommune - Verdal kommune - Innherred samkommune Ola Stene / Jostein Grimstad Sted Telefon Levanger År 2014 Antall ansatte 3500 Rammebetingelser: AktiMed Nord Trøndelag AS (BHT) er et rådgivende organ som har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. BHT leverer tjenester til bedriften i henhold til følgende styrende dokument: Kontrakt mellom bedrift og AktiMed Nord Trøndelag AS. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Forskrift om administrativ ordning på arbeidsmiljølovens område Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. I henhold til avtale skal AktiMed dekke bedriftens behov for bedriftshelsetjeneste, herunder bistå i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og inneha kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold. Bedriftshelsetjenesten har etter Arbeidsmiljøloven en fri og uavhengig stilling i forhold til partene. Dette betyr at i faglige spørsmål kan ikke bedriftshelsetjenesten instrueres. Bedriften har imidlertid rett og plikt til å prioritere hvilke oppgaver de ønsker bistand til å løse. Tilbud: ANT har gitt tilbud om kartlegging, risikovurdering, målrettede helsekontroller, forebyggende helsearbeid, samt annet HMS relatert arbeid. Det er i tillegg sendt ut tilbud om HMS kurs for ledere, grunnkurs arbeidsmiljø for verneombud, oppfriskningskurs HMS og videregående kurs HMS. Individuell oppfølging: Alle ansatte har hatt full tilgang til ANT både via telefon, e-post og direkte oppmøte. Ingen prosesser blir igangsatt uten en ledelsesforankring. Dersom det er forhold som krever videre behandling, må det foreligge en henvendelse fra leder med myndighet til å bestille tjenester fra ANT. Henvendelser fra ansatte kan være av ulike typer; praktiske spørsmål, spørsmål om legetimer, helsespørsmål, arbeidsmiljøspørsmål mv. Spørsmål av praktisk karakter journalføres ikke, mens henvendelser av betydning for arbeidsmiljø og helse registreres i bedriftsjournal eller ansattes medisinske journal. ANT har bistått i enkeltsaker ved behov. Dette være seg deltakelse i dialogmøter, individuell tilrettelegging, arbeidsplassvurderinger etc. Utført arbeid i henhold til handlingsplan: ANT skal jobbe forebyggende og helsefremmende i kommunen. Hvert år utarbeides det tidsbestemte handlingsplaner i de ulike avdelingene for bruk av BHT. Denne skal danne grunnlaget for vårt arbeid i kommunen. Underfølger en oversikt over utførte aktiviteter.

2 På de neste fanene er de ulike tjenestene spesifisert med dato, tidsunkt, kategori, beskrivelse, tidsbruk og kontaktperson i ANT. På siste side er en totaloversikt og statistikk over tjenesteleveransen. Budsjettert timer Dialogmøter refunderbart Arbeidsplassvurdering refunderbart Total ramme totalt Forbruk totalt Rest til gode Verdal ISK Levanger

3 Rapport BHT arbeid januar 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger AktiMed Nord - Trøndelag AS Kontaktperson Rune Holmlimo Telefon e-post: ISK Levanger Verdal Kommune ISK Levanger Verdal SUM Sum Kategori 4 55 Administrering Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsplassvurdering Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning Forbruk 4 025, ,00

4 Yrkeshygiene SUM Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Ta kontakt med leder mtp kurs I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Ta kntat med Ernæringsfysiolog I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Møte AKAN utvalg I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Møte IA gruppa I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Samtale Intern samtale ifm saksgang I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse av rapport I - Servicekontoret Grete Kvam ,50 Administrering Telefonsamtale enhetsleder vedrørende APV og klima/støy måling L - Leira asylmottak Grete Kvam ,25 Vaksine Kall inn ansatt til siste dose Twinrix. Dose 2 tatt L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, ikke møtt pga sykdom L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering. Ikke møtt pga sykdom L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksninering. Fakturer 1 twinrix L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Kartlegging HMS-kartlegging Møtet er på Leira L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine Vaksinering 1 stk Boostrix polio L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine! stk Twinrix L - Breidablikk Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Dialogmøte med medarbeider L - Breidablikktunet Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Tove Sveberg ,25 Administrering Mail til leder med tilbakemelding på dialogmøte L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Grete Kvam ,00 Administrering Forberedelser HMS dag Ytterøy L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Rune Holmlimo ,00 Møte Hjemmetjenesten Planleggingsmøte med ansatt og ledere + tillitsvalgte L - Helse Grete Kvam ,00 Arbeidsmiljøarbeid Avdeling for institusjonstjenester. Enhetslede. HMS dag på Ytterøy L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Anne-Gudrun LBAS C. K. Lyngsmo ,00 Møte dm1 -leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Klagjordt og sendt foilsett til leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedsle til møte 8 jan L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmøte med lederne HUKI L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering og redigering av matrise HUKI etter 8 jan L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelser og kopiering og fedigstillelse til møte 15. okt L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne og jobbing med HUKI L - Okkenhaugveien 22 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Etterabeide etter møte med lederne L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Møte DM L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med foreningsleder L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med de involverte i arbeidssituasjonen L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder, fagforening og berørte medarbeidere L - Skogn Helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Planlegging møter med medarbeidere som ikke samarbeider V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ang time til samtale V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,00 Samtale Samtale V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,25 Formidling Tlfkontakt for henvisning V - Reinsholm barnehage Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale ansatt

5 V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Konsultasjon Telefonsamtale ansatt vedr vaksinering V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,00 Administrering Rapport APV V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Møte DM V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM V - Vuku, Garnes og Volden oppvekst Kim Eivind Alme ,50 Administrering Admistrere søknad briller og treningsprogram VERDAL KOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Samtale Oppfølgingssamtale leder Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Ta kontakt med leder mtp kurs I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Ta kntat med Ernæringsfysiolog L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Tove Sveberg ,25 Administrering Mail til leder med tilbakemelding på dialogmøte V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,00 Administrering Rapport APV L - Breidablikktunet Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering V - Vuku, Garnes og Volden oppvekst Kim Eivind Alme ,50 Administrering Admistrere søknad briller og treningsprogram I - Servicekontoret Grete Kvam ,50 Administrering Telefonsamtale enhetsleder vedrørende APV og klima/støy måling L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Grete Kvam ,00 Administrering Forberedelser HMS dag Ytterøy I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse av rapport L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Klagjordt og sendt foilsett til leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedsle til møte 8 jan L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmøte med lederne HUKI L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med foreningsleder L - Skogn Helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Planlegging møter med medarbeidere som ikke samarbeider L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering og redigering av matrise HUKI etter 8 jan L - Breidablikk Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Dialogmøte med medarbeider L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelser og kopiering og fedigstillelse til møte 15. okt L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med de involverte i arbeidssituasjonen L - Okkenhaugveien 21 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne og jobbing med HUKI L - Okkenhaugveien 22 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Etterabeide etter møte med lederne L - Helse Grete Kvam ,00 Arbeidsmiljøarbeid Avdeling for institusjonstjenester. Enhetslede. HMS dag på Ytterøy L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder, fagforening og berørte medarbeidere V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Dialogmøte DM V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Anne-Gudrun LBAS C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte dm1 -leder V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM V - Vuku oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ang time til samtale

6 V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,25 Formidling Tlfkontakt for henvisning L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Kartlegging HMS-kartlegging Møtet er på Leira I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Møte AKAN utvalg I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Møte IA gruppa L - Distrikt Sentrum - Ytterøy Rune Holmlimo ,00 Møte Hjemmetjenesten Planleggingsmøte med ansatt og ledere + tillitsvalgte V - Reinsholm barnehage Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale ansatt VERDAL KOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Samtale Oppfølgingssamtale leder V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Samtale Telefonsamtale ansatt vedr vaksinering I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Samtale Intern samtale ifm saksgang V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,00 Samtale Samtale V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale L - Leira asylmottak Grete Kvam ,25 Vaksine Kall inn ansatt til siste dose Twinrix. Dose 2 tatt L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, ikke møtt pga sykdom L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering. Ikke møtt pga sykdom L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksninering. Fakturer 1 twinrix L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine Vaksinering 1 stk Boostrix polio L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine! stk Twinrix

7 Rapport BHT arbeid februar 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger AktiMed Nord - Trøndelag AS Kontaktperson Rune Holmlimo Telefon e-post: ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK ,00 Administrering 4 20 Levanger ,00 Arbeidsmiljøarbeid Verdal ,00 Arbeidsplassvurdering 1 05 SUM ,00 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale ,

8 Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM MVA på Yrkeshygiene ,00 Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegg AKAN fagdag V - Kulturskolen Tove Sveberg ,75 Administrering Eget notat V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,75 Administrering Ref etter HMS-kartlegging og bestillinger videre internt I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse av rapport L - Skogn helsetun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Ref. fra møte 13.1 m/fagfor, leder og medarbeider L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølging av referat L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til møte L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte m/lederne I - Servicekontoret Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV notater L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Anne-Gudrun LBAS C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM L - Skogn helsetun Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte L - Frol oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM V - Hjemmetjenesten Vinne / Vuku Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte L - Skogn helsetun Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf fra ansatt ang vernebriller med styrke, HPT og førstehjelpskurs V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang vernebriller med styrke og HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Formidling Mail til ansatt ang HPT og vernebriller med styrke Konferering med andre aktuelle I - Brann Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf ansatt ang vaksinestatus I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Felles AMU møte I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Planlegging av IA fagdag i mars L - Skogn helsetun Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Møte Konsultasjonsmøte I - Overordnet Rune Holmlimo ,75 Møte Møte ifm arbeidsmiljøsak V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,50 Møte Iflg notater L - Helse Grete Kvam ,00 Møte Avdeling for institusjonstjenester ved enhetsleder. HMS plan I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Planlegging IA dag I - Levanger kemnerkontor Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,50 Presentasjon Presentasjon rapport hos Kemneren I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt pr tlf L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Siv - Renate LBAS Karlsen ,25 Samtale Tlf L - Skogn helsetun Siv - Renate Karlsen ,50 Samtale tlf, bestilling Dialogmøte L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Rune LBAS Holmlimo ,00 Samtale Møte ansatt ifm utfordringer I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale ISK og intern ifm en sak V - Kulturskolen Tove Sveberg ,25 Samtale Tlf fra rektor ved kskole ang sykmeldt arb.taker I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Undervisning AKAN fagdag Levanger I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Undervisning Akan fagdag Verdal L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine Twinrix x I - Servicekontoret Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Se på klima og lydmåling + evt. lysmåling V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Se på evt. klimamålinger I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Klimalogging i klasserom 24 timer Ref:ansatt I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Måletid timer

9 V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Klimamåling i musikkrom Ref: ansatt V - Verdalsøra barneskole Tove Sveberg ,25 Yrkeshygiene Flytte inneklimamåler ved skolen V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Avslutte klimamåling i musikkrom Ref: ansatt V - Verdalsøra barneskole Tove Sveberg ,25 Yrkeshygiene Hente inn klimalogger V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Måling og rapåport etter dosimetermåling av støy I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Rapport V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Instrumenter NOR V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Måling av etterklang og rapport V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Rapport etter måling av bakgrunnstøy i basseng V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie Dosimeter Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf ansatt ang vaksinestatus I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Måletid timer I - Johannes Bruuns gate 2 Grete Kvam ,00 Yrkeshygiene Rapport I - Levanger kemnerkontor Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,50 Presentasjon Presentasjon rapport hos Kemneren I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Felles AMU møte I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt pr tlf I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Planlegging av IA fagdag i mars I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegg AKAN fagdag I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Undervisning AKAN fagdag Levanger I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Undervisning Akan fagdag Verdal I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale ISK og intern ifm en sak I - Overordnet Rune Holmlimo ,75 Møte Møte ifm arbeidsmiljøsak I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse av rapport I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Møte Planlegging IA dag I - Servicekontoret Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV notater I - Servicekontoret Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Se på klima og lydmåling + evt. lysmåling L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine Twinrix x L - Frol oppvekstsenter Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM L - Helse Grete Kvam ,00 Møte Avdeling for institusjonstjenester ved enhetsleder. HMS plan L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Siv - Renate LBAS Karlsen ,25 Samtale Tlf L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Rune LBAS Holmlimo ,00 Samtale Møte ansatt ifm utfordringer L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Anne-Gudrun LBAS C. K. Lyngsmo ,00 Dialogmøte DM L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til møte L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte m/lederne L - Skogn helsetun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Ref. fra møte 13.1 m/fagfor, leder og medarbeider L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølging av referat L - Skogn helsetun Siv - Renate Karlsen ,50 Samtale tlf, bestilling Dialogmøte L - Skogn helsetun Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Møte Konsultasjonsmøte L - Skogn helsetun Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte L - Skogn helsetun Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte V - Kulturskolen Tove Sveberg ,25 Samtale Tlf fra rektor ved kskole ang sykmeldt arb.taker V - Kulturskolen Tove Sveberg ,75 Administrering Eget notat V - Hjemmetjenesten Vinne / Vuku Tove Sveberg ,00 Dialogmøte Dialogmøte V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Måling og rapåport etter dosimetermåling av støy V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Instrumenter NOR

10 V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Måling av etterklang og rapport V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Rapport etter måling av bakgrunnstøy i basseng V - Svømmehallen Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie Dosimeter V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf fra ansatt ang vernebriller med styrke, HPT og førstehjelpskurs V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang vernebriller med styrke og HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Formidling Mail til ansatt ang HPT og vernebriller med styrke Konferering med andre aktuelle V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Se på evt. klimamålinger V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Klimalogging i klasserom 24 timer Ref:ansatt V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Klimamåling i musikkrom Ref: ansatt V - Verdalsøra barneskole Tove Sveberg ,25 Yrkeshygiene Flytte inneklimamåler ved skolen V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Avslutte klimamåling i musikkrom Ref: ansatt V - Verdalsøra barneskole Tove Sveberg ,25 Yrkeshygiene Hente inn klimalogger V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,75 Administrering Ref etter HMS-kartlegging og bestillinger videre internt V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,50 Møte Iflg notater

11 Rapport BHT arbeid mars 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK 6 30 Administrering ,00 Levanger ,00 Arbeidsmiljøarbeid Verdal Arbeidsplassvurdering 5 60 SUM ,00 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon ,

12 Samtale Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM 3 325, ,00 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Organisasjon Tove Sveberg ,50 Undervisning IA-fagdag I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering PLanlegg IA fagdag. Gruppe på I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Presentasjon IA dag Verdal I - Overordnet John Skjesol ,00 Administrering Utarbeidelse av månedsrappprt L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Møte DM L - Breidablikk Anne Karin M. Kirknes ,50 Møte AKAN veiledning L - Breidablikk Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte Utarbeidelse av AKAN avtale L - Breidablikktunet Kari Engen ,00 Samtale Samtale L - Distrikt Nesset - Fro Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf. ang vernerunde L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Adm/forberedelse HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,50 Administrering Adm HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,75 Systemarbeid Tlf ansatt ang HPT Legger inn to nyansatte i extensor L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,50 Administrering Intern organisering av HPT L - Drift og anlegg Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, sjøgt L - Frol Oppvekstsenter Morten Skjesol ,00 Arbeidsplassvurdering + Klinisk APV vurdering + AP L - Halsan skole Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Møte DM L - Helse Grete Kvam ,00 Møte HMS plan, ansatt Institusjonstjenester Avlyst per mail ca kl L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte ansatt ang kurs enhet for hj.tj L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Utarbeide kursplan L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale pr telefon med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Administrering Forarbeid kurs LBAS L - Helse Trine Hansen Blomquist ,50 Systemarbeid Vernerunde med avd.leder og nytt verneombud. Sted: Breidblikktunet L - Helse Grete Kvam ,00 Møte HMS plan Institusjonstjenester L - Helse / rehabilitering Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse presentasjon senere i dag L - Helse / rehabilitering Tove Sveberg ,00 Møte HMS-plan med ansatt Frisklivssentralen L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine I stk Twirix adult L - Leira mottak Jon Aune 11.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse L - Leira Mottak Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte AKAN veiledning L - Leira Mottak Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte Utarbeidelse av AKAN avtale L - Leira mottak Jon Aune 19.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse L - Leira mottak Jon Aune 20.mar 4,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse

13 L - Leira mottak Jon Aune 24.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Referat etc. fra møte med ledere L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune 14.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune 19.mar 2,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Skogn helsetun Jon Aune 11.mar 3,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med de involverte i personalsak L - Skogn helsetun Jon Aune 12.mar 0,50 Arbeidsmiljøarbeid Arbeid med sak personale L - Skogn helsetun Jon Aune 26.mar 2,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om situasjonen ved Skogn Helsetun L - Skogn helsetun Jon Aune 26.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om situasjonen ved Skogn Helsetun, med fagforeningen L - Tuv skole Pål Myrstad ,00 Møte DM2 NAV Levanger L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf verneombud ang inneklimamåling. Sendt bestilling til yrkeshygieniker L- Halsan skole Morten Skjesol ,00 Arbeidsplassvurdering APV V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,75 Samtale Tlf ang får time hos psyk.sykepleier og fysioterapeut Formidlet videre V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,25 Samtale Ring ansatt avtal hms møte V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging HMS kartlegging med ansatt, V.O og HMS-ansvarlig V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Adm/forberedelse HPT md ansatt V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Adm HPT med ansatt V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Intern organisering av HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HMS-kurs V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Helsekontroll HPT V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,00 Helsekontroll HPT stk V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,00 Administrering Mate inn data HPT V - Teknisk drift Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring V - Teknisk drift Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT Husk vaksine hep b V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Administrering Adm HPT-skjema V - Teknisk drift Grete Kvam ,00 Helsekontroll HPT V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlfsamtale leder V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte leder fagdag V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,50 Administrering Forberedelse fagdag V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Måletid timer V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Rapport V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie V - Verdal kommune John Skjesol ,00 Presentasjon Presentere perm med Radonmålinger for teknisk V - Verdal kommune Pål Myrstad ,50 Møte AMU V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Rapportskriving etter klimamåling V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,00 Samtale AVLYST AV KUNDE hms-kartlegging ansatt V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging HMS kartlegging

14 Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Adm/forberedelse HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,50 Administrering Adm HPT V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Adm/forberedelse HPT md ansatt V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Adm HPT med ansatt L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,50 Administrering Intern organisering av HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Intern organisering av HPT L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Utarbeide kursplan L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Administrering Forarbeid kurs LBAS I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering PLanlegg IA fagdag. Gruppe på L - Helse / rehabilitering Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse presentasjon senere i dag V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,00 Administrering Mate inn data HPT I - Overordnet John Skjesol ,00 Administrering Utarbeidelse av månedsrappprt V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Administrering Adm HPT-skjema V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,50 Administrering Forberedelse fagdag L - Leira mottak Jon Aune 11.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse L - Skogn helsetun Jon Aune 11.mar 3,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med de involverte i personalsak L - Skogn helsetun Jon Aune 12.mar 0,50 Arbeidsmiljøarbeid Arbeid med sak personale L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune 14.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Leira mottak Jon Aune 19.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune 19.mar 2,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med leder L - Leira mottak Jon Aune 20.mar 4,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, forberedelse L - Leira mottak Jon Aune 24.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Referat etc. fra møte med ledere L - Skogn helsetun Jon Aune 26.mar 2,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om situasjonen ved Skogn Helsetun L - Skogn helsetun Jon Aune 26.mar 1,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om situasjonen ved Skogn Helsetun, med fagforeningen L- Halsan skole Morten Skjesol ,00 Arbeidsplassvurdering APV L - Frol Oppvekstsenter Morten Skjesol ,00 Arbeidsplassvurdering + Klinisk APV vurdering + AP L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf verneombud ang inneklimamåling. Sendt bestilling til yrkeshygieniker V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt ang HMS-kurs V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Helsekontroll HPT V - Teknisk drift Trine Hansen Blomquist ,00 Helsekontroll HPT stk V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT Husk vaksine hep b V - Teknisk drift Grete Kvam ,00 Helsekontroll HPT V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging HMS kartlegging V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging HMS kartlegging med ansatt, V.O og HMS-ansvarlig V - Teknisk drift Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring V - Teknisk drift Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring L - Helse Grete Kvam ,00 Møte HMS plan, ansatt Institusjonstjenester Avlyst per mail ca kl

15 L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte ansatt ang kurs enhet for hj.tj L - Breidablikk Anne Karin M. Kirknes ,50 Møte AKAN veiledning L - Breidablikk Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte Utarbeidelse av AKAN avtale L - Leira Mottak Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte AKAN veiledning L - Leira Mottak Anne Karin M. Kirknes ,00 Møte Utarbeidelse av AKAN avtale L - Tuv skole Pål Myrstad ,00 Møte DM2 NAV Levanger V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte leder fagdag L - Halsan skole Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,00 Møte DM L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Møte DM L - Helse Grete Kvam ,00 Møte HMS plan Institusjonstjenester L - Helse / rehabilitering Tove Sveberg ,00 Møte HMS-plan med ansatt Frisklivssentralen V - Verdal kommune Pål Myrstad ,50 Møte AMU V - Verdal kommune John Skjesol ,00 Presentasjon Presentere perm med Radonmålinger for teknisk I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Presentasjon IA dag Verdal V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,25 Samtale Ring ansatt avtal hms møte V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,00 Samtale AVLYST AV KUNDE hms-kartlegging ansatt V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlfsamtale leder L - Distrikt Nesset - Fro Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf. ang vernerunde L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale med ansatt L - Breidablikktunet Kari Engen ,00 Samtale Samtale L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale pr telefon med ansatt V - Helsestasjonen Tove Sveberg ,75 Samtale Tlf ang får time hos psyk.sykepleier og fysioterapeut Formidlet videre L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,75 Systemarbeid Tlf ansatt ang HPT Legger inn to nyansatte i extensor L - Helse Trine Hansen Blomquist ,50 Systemarbeid Vernerunde med avd.leder og nytt verneombud. Sted: Breidblikktunet I - Organisasjon Tove Sveberg ,50 Undervisning IA-fagdag L - Drift og anlegg Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, sjøgt L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine I stk Twirix adult V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Måletid timer V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Rapport V - Verdal kommune Kim Alme ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie V - Verdalsøra barneskole Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Rapportskriving etter klimamåling

16 Rapport BHT arbeid april 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK Administrering 7 175,00 Levanger Arbeidsmiljøarbeid ,00 Verdal Arbeidsplassvurdering SUM Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning

17 Yrkeshygiene SUM Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,50 Samtale Telefonsamtale brannsjef ang røykdykkere I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte ifm 40 timers kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Undervisning Planlegg HMS kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Undervisning Planlegg HMS kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Undervisning HMS kurs tema Arbeidsmiljøloven I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til HMS-kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegg HMS kurs L - Drift og anlegg Grete Kvam Vaksinering Twinrix adult L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse til HPT mandag Kopierer skjema og sjekker utstyr L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,75 Helsekontroll HPT 12 stk L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,50 Helsekontroll HPT 12 stk på Sjøgata L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Administrering ADM skjema etter HPT L - Drift og anlegg Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT 3 stk L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,25 Helsekontroll HPT 6 stk + 1 kontroll av kolesterol L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Helsekontroll Kolesterolkassetter L - Drift og anlegg Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,25 Helsekontroll HPT 6 stk L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Undervisning Forarbeid kurs L - Helse / rehabilitering Kim Eivind Alme ,00 Møte Forflytningskurs L - Hjemmetjeneste sentrum Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte om arbeidsmiljø og fremdrift L - Leira asylmottak Grete Kvam Vaksinering Twinrix adult L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Møte Møte L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til AKAN-møte L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,00 Møte AKAN ANT-Sjøgata L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Etterarbeid etter AKAN-møte. Referat inn i personlige journal L - Leira Mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmiljøgruppe møte m forberedelser L - LEVANGER KOMMUNE Pål Myrstad ,50 Møte AMU L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt og koordinator L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte om egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljø og fremdrift L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeid med sak personalsak. Møte med fagforeingen L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt vedrørende fremdrift og endringer i personalsak L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møter vedrørende personalsak L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt L - Skogn ungdomsskole Irene Roksvaag 30.apr 2,00 Møte Møte med ansatt og arbeidsgiver L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlf samtale org.enhet L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,25 Samtale Tlf samtale sykmeldt ansatt

18 L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,75 Administrering Oppfølging etter møte. 4 telefonsamtaler L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,00 Møte Møte med sykmeldt ansatt L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale veksttorget, fysioterapeut L -Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt, leder V - Bo og Dagtilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse og møte med ledergruppen innen V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,50 Administrering INfo om kurs ifht hms-plan V - Stiklestad Skole Kim Eivind Alme ,00 Møte DM 1 Sentrum legesenter V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Legge inn i extensor + utsendelse av HPT-skjema V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Administrering Utskrift og journalføring etter HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT 3 stk V - Teknisk drift Grete Kvam ,00 Helsekontroll HPT V - Teknisk drift Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT enkeltvis i Verdal V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Administrering Utskrift og journalføring etter HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Administrering Adm i etterkant av HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,75 Arbeidsmiljøarbeid Henter HPT-utstyr og leverer HPT-skjema til ansatte V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Vaksine Vaksinering V - Teknisk drift Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT ansatt V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Arbeidsmiljøarbeid Rapport etter HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg Helsekontroll Kolesterolkassetter V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,00 Arbeidsmiljøarbeid Fagdag LÆR V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,50 Administrering Adm Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Administrering Legge inn i extensor + utsendelse av HPT-skjema V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Administrering Utskrift og journalføring etter HPT V - Teknisk drift Grete Kvam ,50 Administrering Utskrift og journalføring etter HPT V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Administrering Adm i etterkant av HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse til HPT mandag Kopierer skjema og sjekker utstyr L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Administrering ADM skjema etter HPT V - Vinne barnehage Kim Eivind Alme ,50 Administrering Adm L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,75 Administrering Oppfølging etter møte. 4 telefonsamtaler I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegg HMS kurs V - Reinsholm barnehage Kim Eivind Alme ,50 Administrering INfo om kurs ifht hms-plan L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeid med sak personalsak. Møte med fagforeingen V - Verdal bo- og helsetun Rune Holmlimo ,00 Arbeidsmiljøarbeid Fagdag LÆR L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt vedrørende fremdrift og endringer i personalsak V - Teknisk drift Tove Sveberg ,75 Arbeidsmiljøarbeid Henter HPT-utstyr og leverer HPT-skjema til ansatte L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møter vedrørende personalsak L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt L -Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt, leder V - Bo og Dagtilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse og møte med ledergruppen innen

19 L - Leira Mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmiljøgruppe møte m forberedelser L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt og koordinator L - Hjemmetjeneste sentrum Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte om arbeidsmiljø og fremdrift V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Arbeidsmiljøarbeid Rapport etter HPT L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til AKAN-møte L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte om egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljø og fremdrift I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til HMS-kurs V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT 3 stk V - Teknisk drift Grete Kvam ,00 Helsekontroll HPT V - Teknisk drift Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT enkeltvis i Verdal L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,75 Helsekontroll HPT 12 stk L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,50 Helsekontroll HPT 12 stk på Sjøgata L - Drift og anlegg Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Helsekontroll HPT 3 stk V - Teknisk drift Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT ansatt L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,25 Helsekontroll HPT 6 stk + 1 kontroll av kolesterol L - Drift og anlegg Tove Sveberg ,00 Helsekontroll Kolesterolkassetter L - Drift og anlegg Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll HPT L - Drift og anlegg Trine Hansen Blomquist ,25 Helsekontroll HPT 6 stk V - Teknisk drift Tove Sveberg Helsekontroll Kolesterolkassetter I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte ifm 40 timers kurs L - Helse / rehabilitering Kim Eivind Alme ,00 Møte Forflytningskurs V - Stiklestad Skole Kim Eivind Alme ,00 Møte DM 1 Sentrum legesenter L - LEVANGER KOMMUNE Pål Myrstad ,50 Møte AMU L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Møte Møte L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,00 Møte Møte med sykmeldt ansatt L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,00 Møte AKAN ANT-Sjøgata L - Skogn ungdomsskole Irene Roksvaag 30.apr 2,00 Møte Møte med ansatt og arbeidsgiver L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlf samtale org.enhet L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,25 Samtale Tlf samtale sykmeldt ansatt I - Brann Grete Kvam ,50 Samtale Telefonsamtale brannsjef ang røykdykkere L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale veksttorget, fysioterapeut L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Etterarbeid etter AKAN-møte. Referat inn i personlige journal L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Undervisning Forarbeid kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Undervisning Planlegg HMS kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Undervisning Planlegg HMS kurs I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Undervisning HMS kurs tema Arbeidsmiljøloven V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Vaksine Vaksinering L - Leira asylmottak Grete Kvam Vaksinering Twinrix adult L - Drift og anlegg Grete Kvam Vaksinering Twinrix adult

20

21

22

23 Rapport BHT arbeid mai 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Rådmenn, HMS og org.enhet Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK Administrering Levanger Arbeidsmiljøarbeid Verdal Arbeidsplassvurdering SUM Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale

24 Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM 4 275, , Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Mail og telefonkontakt, oversikt over røykdykkere I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Røykdykkere, oversikt over hvem som skal til undersøk I - Overordnet Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse HMS-kurs I - Overordnet Tove Sveberg ,50 Undervisning HMS-kurs del I - Overordnet Tove Sveberg ,25 Undervisning Hms-kurs del I - Overordnet Tove Sveberg ,50 Administrering Forberedelse til HMS-kurs I - Overordnet John Skjesol ,00 Administrering Forberedelse og presentasjon IA-Fagdagen I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Arbeid med rapport I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Systemarbeid Arbeid med vernerundemal I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Systemarbeid Gjennomgang av kvalitetslosen I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Evaluering HMS kurs I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Forberedelse AMU I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale leder I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale internt senior rådgiver vedr. situasjon L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Undervisning Kurs L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale med ansatt ang ergonomi for ansatte rundt tyngre bruker L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med ansatt ang ergonomigjennomgang på Ekne (Sælbua) L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Nattevakter samtale - adm L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forberededlse ergonomi Ekne - tyngre bruker L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forberedelse ergonomi Ekne L - Helse Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,50 Dialogmøte DM L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Dialogmøte DM L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf ang ergonomisk kartlegging og møte med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale m/ansatt ang kurs L - Helse Grete Kvam ,25 Samtale Med leder for institusjonstjenester, vedrørende arbeidsmiljøundersøkelse L - Helse Irene Roksvaag ,00 Undervisning Kurs vold, trakassering og trusler (inkl for- og etterarbeid) L - Helse Irene Roksvaag ,00 Undervisning Kurs vold, trakassering og trusler (inkl for- og etterarbeid) L - Hjemmetjenesten Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingskjema L - Hjemmetjenesten Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Gjenomgang av oppfølgingsskjem L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Administrering Forbered møte med leder L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Møte Møte med leder og verneombud

25 L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,00 Administrering Arbeid med presentasjon L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til HMS dag L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,00 Undervisning HMS dag L - Hjemmetjenesten Olga Seem ,50 Arbeidsmiljøarbeid Gruppearbeid 6 grupper L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Registrerer vaksiner gjennomført i april L - Leira asylmottak Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf ang luftkvalitet, mange sykemeldte og kreftdiagnoser blant ansatte L - Leira Mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmiljøgruppe møte m/ forberedelser L - Leira Mottak Anne Carin Kirknes ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte AKAN L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Boostrix Polio L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,50 Administrering Planlegging nattevaktssamtale. Ringe for avtaler L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med terapeutene og forarbeide L - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Undervisning HMS kurs L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingsskjema L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingsmøte med ansatt L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølgingsmøte L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om personalsak L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt vedrørende fremdrift og endringer i personalsak L - Skogn helsetun Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,50 Systemarbeid Tlf. med leder ang. sak med forflyttning av en tung pasient L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Formidling av oppdrag etter bestilling fra leder L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf ang forflytning og ergonomi L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale m/ansatt ang møte L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til rektor ang inneklimamåling V - Bo og Dagtilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage oplegg for ledere V - Dagtilbudet Arken Grete Kvam ,25 Samtale Telefonkontakt, avtale om vaksinering V - Dagtilbudet Arken Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, Twinrix V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,75 Samtale Samtale AK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale KS V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale KS

26 V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale TFA V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Samfunnsutvikling Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt,herredshuset Verdal ang inneklimamåling V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Engerix B V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Vaksine 2.Twinrix V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Oppdaterer vaksineregister V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Registrerer vaksiner i april V - Ørmelen bo og helsetun Grete Kvam ,00 Undervisning Internundervisning HLR. samt lett gjennomgang hjertestarter 2 runder, ca 20 stk hver 700 gruppe V - Rustjenesten Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix adult V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Engerix B , Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Mail og telefonkontakt, oversikt over røykdykkere I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Gjennomgang røykdykkere I - Overordnet Tove Sveberg ,00 Administrering Forberedelse HMS-kurs I - Overordnet Tove Sveberg ,50 Administrering Forberedelse til HMS-kurs I - Overordnet John Skjesol ,00 Administrering Forberedelse og presentasjon IA-Fagdagen I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Arbeid med rapport I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Administrering Forberedelse AMU L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Nattevakter samtale - adm L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forberedelse til ergonomisk vurdering på Ekne - tyngre bruker L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forberedelse ergonomi Ekne L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Administrering Forbered møte med leder L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,00 Administrering Arbeid med presentasjon L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,50 Administrering Planlegging nattevaktssamtale. ringe nattevaktene og gjøre avtaler L - hjemmetjenesten Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingskjema L - hjemmetjenesten Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Gjenomgang av oppfølgingsskjem L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til HMS dag L - Hjemmetjenesten Olga Seem ,50 Arbeidsmiljøarbeid Gruppearbeid 6 grupper L - Leira Mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmiljøgruppe møte m/ forberedelser L - Leira Mottak Anne Carin Kirknes ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte AKAN L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med terapeutene og forarbeide L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingsskjema L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberede oppfølgingsmøte med ansatt L - Psykisk Helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølgingsmøte L - Skogn Heletun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om personalsak

27 L - Skogn Heletun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale med ansatt vedrørende fremdrift og endringer i personalsak V - Bo og Dagtilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage oplegg for ledere L - Helse Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ,50 Dialogmøte DM L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Dialogmøte DM L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Formidling av oppdrag etter bestilling fra leder L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til rektor ang inneklimamåling V - Samfunnsutvikling Tove Sveberg ,25 Formidling Mail til ansatt,herredshuset Verdal ang inneklimamåling I - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Møte Evaluering HMS kurs L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Møte Møte med leder og verneombud I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale leder I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale internt senior rådgiver vedr. situasjon L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale med ansatt ang ergonomiopplegg for ansatte rundt tyngre bruker L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med ansatt ang ergonomigjennomgang på Ekne (Sælbua) L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale ang ergonomisk kartlegging og møte med ansatt L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale m/ansatt ang kurs L - Helse Grete Kvam ,25 Samtale Samtale m leder for institusjonstjenester, vedrørende arbeidsmiljøundersøkelse L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder L - Leira asylmottak Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale ang luftkvalitet, mange sykemeldte og mange kreftdiagnoser blant ansatte L - Skogn helsetun Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf samtale ang forflytning og ergonomi - sett opp mot brukere Møte før sommeren gjennomføring 175i august/september L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale m/ansatt ang møte V - Dagtilbudet Arken Grete Kvam ,25 Samtale Telefonkontakt, avtale om vaksinering V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale AK V - Helse Irene Roksvaag ,75 Samtale Samtale AK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale KS V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale KS V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale TFA V - Oppvekst Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale FK H - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Systemarbeid Arbeid med vernerundemal I - Overordnet Rune Holmlimo ,00 Systemarbeid Gjennomgang av kvalitetslosen L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Registrerer vaksiner gjennomført i april L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,50 Systemarbeid Telefonsamtale med leder ang. sak med forflyttning av en tung pasient V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Oppdaterer vaksineregister V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Registrerer vaksiner i april I - Overordnet Tove Sveberg ,50 Undervisning HMS-kurs I - Overordnet Tove Sveberg ,25 Undervisning Hms-kurs

28 L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Undervisning Kurs L - Helse Irene Roksvaag ,00 Undervisning Kurs vold, trakassering og trusler (inkl for- og etterarbeid) L - Helse Irene Roksvaag ,00 Undervisning Kurs vold, trakassering og trusler (inkl for- og etterarbeid) L - Hjemmetjenesten Rune Holmlimo ,00 Undervisning HMS dag L - Overordnet Rune Holmlimo ,50 Undervisning HMS kurs V - Ørmelen bo og helsetun Grete Kvam ,00 Undervisning Internundervisning HLR. samt lett gjennomgang hjertestarter 2 runder, ca 20 stk hver 700 gruppe L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Boostrix Polio L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult L - Leira Mottak Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult V - Dagtilbudet Arken Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksinering, Twinrix V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Engerix B V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Vaksine Twinrix adult V - Teknisk drift Tove Sveberg ,50 Vaksine 2.Twinrix V - Rustjenesten Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix adult V - Teknisk drift Tove Sveberg ,00 Vaksine Engerix B ,

29 Rapport BHT arbeid juni 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Rådmenn, HMS og org.enhet Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK ,00 Administrering 5 425,00 Levanger ,00 Arbeidsmiljøarbeid Verdal ,00 Arbeidsplassvurdering 2 45 SUM ,00 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale , ,

30 Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM ,00 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Sette opp timer til røykdykkerne, 40 stk I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere. 8 stk Verdal I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere 8 stk Verdal I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Kjøring Ferje/kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Kjøring Ferje/kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 4 stk Ytterøy I - Brann Grete Kvam Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 10 stk Levanger I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Møte Felles AMU møte I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Sopp og inneklimamålinger ved Herredshuset Verdal I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Flytter måleinstrument på inneklima I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,75 Yrkeshygiene Flytter måleinstrument på inneklima I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Henter inneklimamåler I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Møte Oppf.møte leder/ansatt Trønderhallen m/samtale ansatt L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,00 Møte AKAN-møte ANT-sjøgt L - Frol oppvekstsenter Rune Holmlimo ,00 Dialogmøte Dialogmøte L - Helse Grete Kvam ,00 Kartlegging Nattevaktsskjema L - Helse Grete Kvam ,25 Administrering Flytting av førstehjelpskurs fra juni til september L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Ringe nattpatruljen avtale nattvaktssamtaler L - Helse Grete Kvam ,25 Samtale Telefonsamtale, spørsmål om vaksinering L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt LBAS L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølgingsmøte med ansatt L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Deltakelse på ledermøte med forberedelser L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,50 Samtale Nattvaktssamtale L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Inntasting av innspill i HUKI-matrisen L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmøte med samtlige medarbeidere om HUKI L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Sette ny leder inn i HUKI og arbeidet som er foretatt L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Ferdigstille opplegg for avdelingen L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg i avdelingen L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Svar på mail og lage skjema som ansatte jobber med

31 L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,25 Samtale Avtaler tid sted for APV L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Arbeidsplassvurdering APV, 2 kontor for ansatt L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Administrering Rapport etter APV L - Skogn helsetun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Tlf. Ansatt vedr. fremdrift og endringer personalsak L - Skogn helsetun L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Formidling ergonomioppdrag Kim Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Ang. ergonomioppdrag Ekne, mail fra ansatt L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om status saker de er involvert i L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Møte INfo erg kartlegging, forflytning og bevisstgjøring L - Trønderhallen Morten Skjeshol ,50 Samtale Samtale SM ansatt V- Plan og Bygg, Oppmåling Rune Holmlimo ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie V- Plan og Bygg, Oppmåling Rune Holmlimo ,00 Yrkeshygiene Antall rom soppsporeprøving m/tape V - Bo- og dag-tilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage opplegg for ledere V - Bo- og dag-tilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt V - Hjemmetjenesten Vinne / Vuku Grete Kvam ,50 Samtale Ansatt, vedrørende rapport etter nattevaktssamtaler V - Ressurssenter helse, omsorg Rune og velferd Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder Vinkelen Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Sette opp timer til røykdykkerne, 40 stk L - Helse Grete Kvam ,25 Administrering Flytting av førstehjelpskurs fra juni til september L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Ringe nattpatruljen avtale nattvaktssamtaler L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Administrering Rapport etter APV L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt V - Bo- og dag-tilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage opplegg for ledere L - Skogn helsetun Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Tlf. Ansatt vedr. fremdrift og endringer personalsak V - Bo- og dag-tilbudet Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Inntasting av innspill i HUKI-matrisen L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppfølgingsmøte med ansatt L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmøte med samtlige medarbeidere om HUKI L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Ferdigstille opplegg for avdelingen L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg i avdelingen L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om status saker de er involvert i L - Psykisk helseoppfølging Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Svar på mail og lage skjema som ansatte jobber med L - Leira mottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Deltakelse på ledermøte med forberedelser L - Okkenhaugveien 20 Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Sette ny leder inn i HUKI og arbeidet som er foretatt L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt LBAS L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,00 Arbeidsplassvurdering APV, 2 kontor for ansatt L - Frol oppvekstsenter Rune Holmlimo ,00 Dialogmøte Dialogmøte L - Skogn helsetun L - Skogn helsetun Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Formidling ergonomioppdrag Kim Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Ang. ergonomioppdrag Ekne, mail fra ansatt I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere. 8 stk Verdal

32 I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere 8 stk Verdal I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 4 stk Ytterøy I - Brann Grete Kvam Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 10 stk Levanger L - Helse Grete Kvam ,00 Kartlegging Nattevaktsskjema I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,25 Kjøring Kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Kjøring Ferje/kjøring I - Brann Grete Kvam ,00 Kjøring Ferje/kjøring I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,50 Møte Felles AMU møte L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Møte INfo erg kartlegging, forflytning og bevisstgjøring L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,00 Møte AKAN-møte ANT-sjøgt I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Rune Holmlimo ,00 Møte Oppf.møte leder/ansatt Trønderhallen m/samtale ansatt L - Trønderhallen Morten Skjeshol ,50 Samtale Samtale SM ansatt L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,50 Samtale Nattvaktssamtale L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, Grete LBAS Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale V - Hjemmetjenesten Vinne / Vuku Grete Kvam ,50 Samtale Ansatt, vedrørende rapport etter nattevaktssamtaler V - Ressurssenter helse, omsorg Rune og velferd Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder Vinkelen L - Skogn barne- og ungdomsskole Kim Eivind Alme ,25 Samtale Avtaler tid sted for APV L - Helse Grete Kvam ,25 Samtale Telefonsamtale, spørsmål om vaksinering I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Sopp og inneklimamålinger ved Herredshuset Verdal V- Plan og Bygg, Oppmåling Rune Holmlimo ,00 Yrkeshygiene Instrumentleie I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Flytter måleinstrument på inneklima V- Plan og Bygg, Oppmåling Rune Holmlimo ,00 Yrkeshygiene Antall rom soppsporeprøving m/tape I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,75 Yrkeshygiene Flytter måleinstrument på inneklima I - KOMMUNER - INNHERRED SAMKOMMUNE Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Henter inneklimamåler

33 Rapport BHT arbeid juli 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK Administrering 35 Levanger 1 05 Arbeidsmiljøarbeid Verdal Arbeidsplassvurdering SUM 1 05 Dialogmøte Forbruksmateriell Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale 70

34 Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM 1 05 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum L - Drift og anlegg Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helsekontroll L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Oppfølging stikkskade ansatt ,50 Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Oppfølging stikkskade ansatt L - Drift og anlegg Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helsekontroll

35 Rapport BHT arbeid august 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK Administrering 7 875,00 Levanger ,00 Arbeidsmiljøarbeid 9 00 Verdal ,00 Arbeidsplassvurdering 8 05 SUM Dialogmøte Forbruksmateriell Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning ,00 35

36 Yrkeshygiene SUM Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Tove Sveberg ,00 Systemarbeid Innkomne rtg-svar scannes I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Lage oversikt henvisninger rtg. Sendt på mail I - Brann Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Post rtg thorax-svar scannes inn I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 9 stk Levanger I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Mailkontakt, innkalling feiere til spirometri og samtale I - Dokumentsenter I - Dokumentsenter I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Svar + avtale ang. APV ansatt Trine Hansen Blomquist ,25 Administrering Gjør avtale med ansatt / APV av ansatt Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering AVP ansatt Levanger Rådhus I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Undersøkelse nsatt journalføring I - Organisasjon (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummere funn etter undersøkelse sett opp mot arbeidsplassen L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Ringer ansatt for Nytt AKAN-møte L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Mottar og adm møteinnkalling L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Møte Forberedelser + AKAN-møte L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf/sms med ansatt L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Samtale Ansatt kommer innom for samtale L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Avtale møte med ansattte journalføring av samtale L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forsøker å nå ansatt pr telefon gjentatte oppringninger L - Leira asylmottak (AKTIMED Tove LEVANGER) Sveberg ,50 Vaksine Twinrix 1 stk Opr mikro-kirg mandag,utsetter til L - Avlastningsenheten (AKTIMED Kim LEVANGER) Eivind Alme ,50 Møte Møte med ansatte ang årsak til sykemelding Møtet holdes på avlastningsenheten L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Administrering Ta kontakt med nsatt ang kurs forberedelse L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale L - Helse (AKTIMED LEVANGER)Grete Kvam ,50 Administrering Avtale nattvaktssamtaler nattpatruljen L - Skogn barne- og ungdomsskole Trine Hansen Blomquist ,25 Kjøring Kjøring Levanger-Skogn L - Skogn barne- og ungdomsskole Trine Hansen Blomquist ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt lærer L - Skogn helsetun Kim Eivind Alme ,50 Administrering Ta kontakt med ansatt ang oppfølging av bruker L - Skogn helsetun Grete Kvam ,50 Administrering Kalle inn nattvakter til samtale L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale rundt kartlegging L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Administrering Forberede kartlegging ring ansatt L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte med ansatt L - Staupshaugen (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Samtale Oppstartsmøte med ansatte angående kartlegging av brukere -forflytning/løft for ansatte L - Åsen helsetun Tove Sveberg ,25 Samtale Nattevaktsamtale V - Oppvekst V - Oppvekst V - Oppvekst V - Oppvekst Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering APV Oppvekst, Rådhuset Verdal Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering APV Oppvekst, Rådhuset Verdal Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering Etterarbeid APV 11/8 Oppvekstenheten, Verdal Rådhus Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering Etterarbeid APV 12/8 Oppvekstenheten, Verdal Rådhus

37 V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Samtale Samtale V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Samtale Samtale V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Administrering Samtale VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale og oversendelse av HUKI diagram VERDAL KOMMUNE Kim Eivind Alme ,50 Helsekontroll APV ansatt Rådhuset VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage oplegg for ledere VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg med lederne innen BO og Dagtilbudet med forarbeide etc VERDAL KOMMUNE Grete Kvam ,50 Administrering Planlegge førstehjelpskurs, Voksenopplæringa, Møllegata , Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Administrering Samtale I - Brann Grete Kvam ,00 Administrering Lage oversikt henvisninger rtg. Sendt på mail L - Helse (AKTIMED LEVANGER)Grete Kvam ,50 Administrering Avtale nattvaktssamtaler nattpatruljen L - Helse Kim Eivind Alme ,00 Administrering Ta kontakt med nsatt ang kurs forberedelse L - Skogn helsetun Kim Eivind Alme ,50 Administrering Ta kontakt med ansatt ang oppfølging av bruker L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Administrering Forberede kartlegging ring ansatt L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Avtale møte med ansattte journalføring av samtale I - Brann Grete Kvam ,50 Administrering Mailkontakt, innkalling feiere til spirometri og samtale L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forsøker å nå ansatt pr telefon gjentatte oppringninger L - Skogn helsetun Grete Kvam ,50 Administrering Kalle inn nattvakter til samtale VERDAL KOMMUNE Grete Kvam ,50 Administrering Planlegge førstehjelpskurs, Voksenopplæringa, Møllegata I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,25 Administrering Gjør avtale med ansatt / APV av ansatt I - Organisasjon (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummere funn etter undersøkelse sett opp mot arbeidsplassen VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale og oversendelse av HUKI diagram VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Lage oplegg for ledere VERDAL KOMMUNE Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg med lederne innen BO og Dagtilbudet med forarbeide etc V - Oppvekst V - Oppvekst V - Oppvekst V - Oppvekst Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering APV Oppvekst, Rådhuset Verdal Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering APV Oppvekst, Rådhuset Verdal Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering Etterarbeid APV 11/8 Oppvekstenheten, Verdal Rådhus Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering Etterarbeid APV 12/8 Oppvekstenheten, Verdal Rådhus L - Skogn barne- og ungdomsskole Trine Hansen Blomquist ,50 Arbeidsplassvurdering APV ansatt lærer I - Dokumentsenter I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,00 Arbeidsplassvurdering AVP ansatt Levanger Rådhus Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Svar + avtale ang. APV ansatt VERDAL KOMMUNE Kim Eivind Alme ,50 Helsekontroll APV ansatt Rådhuset I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Undersøkelse nsatt journalføring I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helseundersøkelse av røykdykkere, 9 stk Levanger L - Skogn barne- og ungdomsskole Trine Hansen Blomquist ,25 Kjøring Kjøring Levanger-Skogn

38 L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Møte Forberedelser + AKAN-møte L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte med ansatt L - Avlastningsenheten (AKTIMED Kim LEVANGER) Eivind Alme ,50 Møte Møte med ansatte ang årsak til sykemelding Møtet holdes på avlastningsenheten V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Samtale Samtale V - Ørmelen bo og helsetun Jon Hildrum ,25 Samtale Samtale L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf/sms med ansatt L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale rundt kartlegging L - Åsen helsetun Tove Sveberg ,25 Samtale Nattevaktsamtale L - Leira asylmottak (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Samtale Ansatt kommer innom for samtale L - Helse Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale L - Staupshaugen (AKTIMED LEVANGER) Kim Eivind Alme ,50 Samtale Oppstartsmøte med ansatte angående kartlegging av brukere -forflytning/løft for ansatte I - Brann Tove Sveberg ,00 Systemarbeid Innkomne rtg-svar scannes L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Systemarbeid Ringer ansatt for Nytt AKAN-møte I - Brann Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Post rtg thorax-svar scannes inn L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Systemarbeid Mottar og adm møteinnkalling L - Leira asylmottak (AKTIMED Tove LEVANGER) Sveberg ,50 Vaksine Twinrix 1 stk Opr mikro-kirg mandag,utsetter til ,

39 Rapport BHT arbeid september 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK Administrering Levanger ,20 Arbeidsmiljøarbeid Verdal ,00 Arbeidsplassvurdering 5 25 SUM ,20 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte 1 575,

40 Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM , ,20 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - AMU felles (LEVANGER) John Skjesol ,00 Møte AMU Møte Rådhuset levanger I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helsesamtale og spirometri, 3 feiere I - Brann Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ansatt i Brann-Verdal ang helseattest ved forn.førerkort ,00 i - brann Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt i - brann Rune Holmlimo ,00 Møte Møte ansatt i - brann Grete Kvam ,50 Administrering Ny Rtg torax henv. til ansatt ikke møtt til time I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Etterarbeid APV I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Etterarbeid APV, formidling av rapport til leder I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med Fastlege I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,00 Administrering Finne fysio - oppfølging ifht fastlege I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,25 Samtale Mail til nsatt ,00 I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Administrering Forbered hms fagdag I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Møte Møte leder I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Undervisning Fagdag HMS L - Avlastningsboligene Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte vedr. situasjonen ved Avlastningsboigene L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til møte med personalgruppen L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelsesmøte med leder L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatte og etetrarbeide L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering sendt gruppen L - Barne og ungdom Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Planleggingsmøte og coaching Heid Hammer L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale vurdering arbeidsplass ansatt L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale vurdering arbeidsplass ansatt L - Helse Grete Kvam ,00 Undervisning Førstehjelpskurs. Helsestasjon Levanger Kommune L - Helse Siv - Renate Karlsen ,00 Undervisning Førstehjelpskurs L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Bekr. delt. på deltagelse førstehjelpskurs L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Mailet bekreftelse til avd.leder ,00 L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Tlf samt. m/to sykepleiere i Hjemmetjenesten Nord L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,00 Samtale Vurdering/samtale, sykepleier Hjemmetjensten avd. Nord L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Vurdering/samtale, sykepleier Hjemmetjensten avd. Nord L - Helse\L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,00 Samtale Samtale, funksjonsvurdering, rådgivning L - Helse\L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Samtale, funksjonsvurdering, rådgivning IKKE MØTT L - LBAS Rune Holmlimo ,50 Administrering Info til ansatt fra leder L - LBAS Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Befaring i forkant av inneklima-målinger For-/etterarbeid

41 L - LBAS Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Informasjon ang oppdrag ved demensavd. på LBAS L - LBAS Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Planl. inneklimamålinger og kommuniserer tidspunkt L - LBAS Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Administrering Kjøring til Levanger L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Administrering Kjøring fra Levanger L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Risikoanalyse L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksine, Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Samtale L - Leira asylmottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix ,20 L - Servicekontoret Rune Holmlimo ,50 Administrering Diverse e-poster L - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Administrering Ferdigstill HMS fagdag L - Skogn helsetun Rune Holmlimo ,50 Formidling Formidlet 2 oppdrag L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale vedrørende personalsak L - Skogn helsetun Grete Kvam ,25 Samtale NAttvaktssamtale, samt journalføring ,00 L - Skogn helsetun Grete Kvam ,50 Samtale Nttevaktssamtale samt journalføring L - Skogn helsetun Grete Kvam ,25 Samtale Nattvaktssamtale, samt journalføring ,00 L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale Meldt avbud pga sykdom L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale, ikke møtt L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale ansatt L - Spes.ped / førskoleteam Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Ergonomisk gjennomgang av kontoret til ansatt L - Spes.ped / førskoleteam Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Ansatt Erg vurdering L - Staup natur og aktivitetsbarnehage Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med ansatt avtale tidpspunkt for observasjon ergonomi L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Samtale Møte med ansatte ang hver enkelt bruker som skal kartlegges L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Samtale Møte med primærkontakter - gjennomgang av brukere L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Kartlegging Observasjon av brukere - med kamera L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Samtale Kartlegging/observasjon L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder ang sak L - Trønderhallen Tove Sveberg ,75 Samtale Tlf-samtale med ansatt ,00 L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Møte Møte leder og org V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forarbeid møte V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,00 Møte Sam.Møte Barnev. Lev. hms-plan /RS for oppvekst - verdal V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,00 Administrering Hms plan for bruk av bht info om kurs V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering HMS plan V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering fra møte med ledere V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg for ledere V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, formøte og forberedelser V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Notater etter ledersamling/uts. Info og skjemaer V - Boligkontoret Rune Holmlimo ,50 Formidling Formidlet oppdrag, flere samtaler V - Boligkontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Telefonsamtale leder V - Helse Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder V - Leksdal barnehage Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale leder og formidling av oppdrag V - Lysgård Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt V - Lysgård Rune Holmlimo ,25 Samtale Samtale ansatt ,00

42 V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Konsultasjon V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Kjøring V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Møte med ansatte ang vanskelig situasjon rundt V - Ressurssenter oppvekst Grete Kvam ,00 Undervisning 2 timers førstehjelpskurs Voksenopplæringa, Møllergata V - Ressurssenter oppvekst Grete Kvam ,00 Administrering Bekreftelse førstehjelpskurs uts. kursbevis, samt journalf V - VERDAL John Skjesol ,00 Møte AMU møte kommunestyresalen V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Forbered til møte Arbeidstilsynet V - vinkelen Rune Holmlimo ,50 Møte Møte leder V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Forberedelse fagdag V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Planlegg fagdag V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Møte Fagdag HMS V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale/avtale med ansatt ergonomisk gjennomgang ,00 V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Kjøring V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Kjøring V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale erg gjennomgang med ansatt. skolebiblotekar V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,25 Formidling Mail til ansatt , Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum L - Servicekontoret Rune Holmlimo ,50 Administrering Diverse e-poster I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,50 Administrering Etterarbeid APV L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Administrering Kjøring til Levanger L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Administrering Kjøring fra Levanger L - LBAS Rune Holmlimo ,50 Administrering Info til ansatt fra leder V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Forbered til møte Arbeidstilsynet I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,00 Administrering Finne fysio - oppfølging ifht fastlege V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Forberedelse fagdag V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Kjøring V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Kjøring V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Administrering Planlegg fagdag I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Administrering Forbered hms fagdag V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering Forarbeid møte L - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Administrering Ferdigstill HMS fagdag V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,00 Administrering Hms plan for bruk av bht info om kurs i - brann Grete Kvam ,50 Administrering Ny Rtg torax henv. til ansatt ikke møtt til time L - Helse Grete Kvam ,50 Administrering Bekr. delt. på deltagelse førstehjelpskurs V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering HMS plan V - Ressurssenter oppvekst Grete Kvam ,00 Administrering Bekreftelse førstehjelpskurs uts. kursbevis, samt journalf V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering fra møte med ledere L - Skogn helsetun Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Samtale vedrørende personalsak L - LBAS Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Informasjon ang oppdrag ved demensavd. på LBAS

43 L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelse til møte med personalgruppen L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Forberedelsesmøte med leder L - Avlastningsboligene Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte vedr. situasjonen ved Avlastningsboigene L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatte og etetrarbeide L - Leira asylmottak Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte L - Barne og ungdom Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Oppsummering sendt gruppen V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Opplegg for ledere V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederne, formøte og forberedelser V - Bo og Dagtilbud Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Notater etter ledersamling/uts. Info og skjemaer L - Barne og ungdom Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Planleggingsmøte og coaching Heid Hammer V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale erg gjennomgang med ansatt. skolebiblotekar L - Spes.ped / førskoleteam Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Ergonomisk gjennomgang av kontoret til ansatt L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale vurdering arbeidsplass ansatt L - Spes.ped / førskoleteam Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Ansatt Erg vurdering L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Arbeidsplassvurdering Samtale vurdering arbeidsplass ansatt L - Skogn helsetun Rune Holmlimo ,50 Formidling Formidlet 2 oppdrag V - Boligkontoret Rune Holmlimo ,50 Formidling Formidlet oppdrag, flere samtaler I - Dokumentsenter Trine Hansen Blomquist ,50 Formidling Etterarbeid APV, formidling av rapport til leder L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,25 Formidling Mailet bekreftelse til avd.leder ,00 V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,25 Formidling Mail til ansatt ,00 I - Brann Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ansatt i Brann-Verdal ang helseattest ved forn.førerkort ,00 I - Brann Grete Kvam ,00 Helsekontroll Helsesamtale og spirometri, 3 feiere L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Kartlegging Observasjon av brukere - med kamera V - vinkelen Rune Holmlimo ,50 Møte Møte leder V - VERDAL John Skjesol ,00 Møte AMU møte kommunestyresalen V - vinkelen Rune Holmlimo ,00 Møte Fagdag HMS I - AMU felles (LEVANGER) John Skjesol ,00 Møte AMU Møte Rådhuset levanger I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Møte Møte leder V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,00 Møte Sam.Møte Barnev. Lev. hms-plan /RS for oppvekst - verdal L - LBAS Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte i - brann Rune Holmlimo ,00 Møte Møte ansatt L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Møte Møte leder og org I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder L - Skogn helsetun Grete Kvam ,25 Samtale NAttvaktssamtale, samt journalføring ,00 L - Skogn helsetun Grete Kvam ,50 Samtale Nttevaktssamtale samt journalføring L - Skogn helsetun Grete Kvam ,25 Samtale Nattvaktssamtale, samt journalføring ,00 L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale Meldt avbud pga sykdom L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Samtale Møte med ansatte ang hver enkelt bruker som skal kartlegges V - Helse Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med Fastlege L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Samtale Møte med primærkontakter - gjennomgang av brukere L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale, ikke møtt V - Vuku oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,25 Samtale Samtale/avtale med ansatt ergonomisk gjennomgang ,00 L - Skogn helsetun Grete Kvam ,00 Samtale Nattvaktssamtale ansatt

44 L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Tlf samt. m/to sykepleiere i Hjemmetjenesten Nord L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Samtale Kartlegging/observasjon L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,00 Samtale Vurdering/samtale, sykepleier Hjemmetjensten avd. Nord L - Helse\ L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Vurdering/samtale, sykepleier Hjemmetjensten avd. Nord L - Helse\L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,00 Samtale Samtale, funksjonsvurdering, rådgivning L - Helse\L - Distrikt Nesset - Frol Trine Hansen Blomquist ,50 Samtale Samtale, funksjonsvurdering, rådgivning IKKE MØTT V - Boligkontoret Rune Holmlimo ,00 Samtale Telefonsamtale leder V - Lysgård Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt V - Lysgård Rune Holmlimo ,25 Samtale Samtale ansatt ,00 L - Staup natur og aktivitetsbarnehage Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med ansatt avtale tidpspunkt for observasjon ergonomi L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale leder ang sak L - Trønderhallen Tove Sveberg ,75 Samtale Tlf-samtale med ansatt ,00 i - brann Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale ansatt V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Konsultasjon V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Kjøring V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Samtale Møte med ansatte ang vanskelig situasjon rundt V - Leksdal barnehage Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale leder og formidling av oppdrag I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,25 Samtale Mail til nsatt ,00 V - Ressurssenter oppvekst Grete Kvam ,00 Undervisning 2 timers førstehjelpskurs Voksenopplæringa, Møllergata I - Servicekontoret Rune Holmlimo ,00 Undervisning Fagdag HMS L - Helse Grete Kvam ,00 Undervisning Førstehjelpskurs. Helsestasjon Levanger Kommune L - Helse Siv - Renate Karlsen ,00 Undervisning Førstehjelpskurs L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Vaksine, Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Samtale L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix ,20 L - Leira asylmottak Frank Viken ,00 Yrkeshygiene Risikoanalyse L - LBAS Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Befaring i forkant av inneklima-målinger For-/etterarbeid L - LBAS Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Planl. inneklimamålinger og kommuniserer tidspunkt

45

46

47 Rapport BHT arbeid oktober 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal Kommune Sum Kategori Forbruk ISK 35 Administrering 4 375,00 Levanger ,20 Arbeidsmiljøarbeid 1 225,00 Verdal 4 375,00 Arbeidsplassvurdering SUM ,20 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte 1 225,

48 Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM 2 975,00 694, , ,20 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - Brann Grete Kvam ,50 Samtale Telefonsamtale, oppfølging helsekontroll L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ang vaksinering ,00 L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Administrering Lage oversikt over vaksinasjonsstatus hos ansatte L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine 1 stktwinrix. 344,2 344,20 L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,50 Samtale Veieldet trening og samtale L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Samtale undersøkelse ansatt avlastningsenheten - leder L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Administrering Sette opp treningsprogram L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Formidling Gjennomgå øvelser med nsatt L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Tar imot bestilling og formidler videre L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,00 Arbeidsmiljøarbeid Tlf ang inneklimamåling og støymåling+forberedelser L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Jobber med rapporten L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Starter inneklimamåling L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Henter inneklimamåler overf. data og starter på rapport L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Administrering Planlegging av kurs i arbeid og forflytningsteknikk L - Helse Trond Jørstad Larsen ,50 Undervisning Mailkorrespondanse og oppsett av kursplan L - Helse Trond Jørstad Larsen ,25 Undervisning Mail ang forflytningsteknikk ,00 L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Undervisning Forberedelse kurs L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Undervisning Kurs arbeid og forflytningsteknikk L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummering møte L - Helse Siv - Renate Karlsen ,00 Undervisning Administrasjon i forb. m/ førstehjelpskurs for helsesøstre L - Helse Grete Kvam ,00 Undervisning Administrasjon i forb. m/ førstehjelpskurs for helsesøstre L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, LBAS Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Samtale undersøkelse ansatt avlastningsenheten - leder L - Staup natur og aktivitetsbh Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging Observasjon ansatt L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Tlf ang inneklimarapport Formidling videre internt L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf Ang inneklimamåling Formidler videre til ANT V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering Ferdigstille handlingsplan - mail med ansatt V - Forbregd / Lein barnehage Grete Kvam ,50 Administrering Samtale med leder vedrørende sykmeldt arbeidstaker V - Garnes oppvekstsenter Grete Kvam ,50 Administrering Avtale om førstehjelpskurs V - Lysgård Kim Eivind Alme ,00 Samtale Formidle info til ANT rundt personalmøte V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Møte Møte personalgruppen V - Ressurssenter HOV Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummering møte V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Samtale Avtale 3.dose Twinrix ,00 V - Vuku oppvekstsenter Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt

49 V - Øra omsorg og velferd Kim Eivind Alme ,25 Administrering Administrere mail til ANT ,00 V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,25 Arbeidsmiljøarbeid Tlf fra ansatt ang flytting av avtalte aktiviteter ,00 34, ,20 Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum L - Helse Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummering møte V - Ressurssenter helse, omsorg og velferd Kim Eivind Alme ,50 Administrering Oppsummering møte L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Administrering Sette opp treningsprogram V - Øra omsorg og velferd Kim Eivind Alme ,25 Administrering Administrere mail til ANT ,00 L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Administrering Lage oversikt over vaksinasjonsstatus hos ansatte L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Administrering Planlegging av kurs i arbeid og forflytningsteknikk V - Forbregd / Lein barnehage Grete Kvam ,50 Administrering Samtale med leder vedrørende sykmeldt arbeidstaker L - Frol oppvekstsenter Kim Eivind Alme ,50 Administrering Tar imot bestilling og formidler videre V - Barneverntjenesten Kim Eivind Alme ,50 Administrering Ferdigstille handlingsplan - mail med ansatt V - Garnes oppvekstsenter Grete Kvam ,50 Administrering Avtale om førstehjelpskurs V - Ørmelen barnehage Tove Sveberg ,25 Arbeidsmiljøarbeid Tlf fra ansatt ang flytting av avtalte aktiviteter ,00 L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,00 Arbeidsmiljøarbeid Tlf ang inneklimamåling og støymåling+forberedelser L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Tlf ang inneklimarapport Formidling videre internt L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Formidling Gjennomgå øvelser med nsatt L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf Ang inneklimamåling Formidler videre til ANT L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf ang vaksinering ,00 L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Samtale undersøkelse ansatt avlastningsenheten - leder L - Levanger Bo- og Aktivitetssenter, LBAS Kim Eivind Alme ,00 Helsekontroll Samtale undersøkelse ansatt avlastningsenheten - leder L - Staup natur og aktivitetsbarnehage Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging Observasjon ansatt V - Lysgård Kim Eivind Alme ,50 Møte Møte personalgruppen V - Vuku oppvekstsenter Irene Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt V - Lysgård Kim Eivind Alme ,00 Samtale Formidle info til ANT rundt personalmøte L - Avlastningsenheten Kim Eivind Alme ,50 Samtale Veieldet trening og samtale I - Brann Grete Kvam ,50 Samtale Telefonsamtale, oppfølging helsekontroll V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Samtale Avtale 3.dose Twinrix ,00 L - Helse Siv - Renate Karlsen ,00 Undervisning Administrasjon i forb. m/ førstehjelpskurs for helsesøstre L - Helse Grete Kvam ,00 Undervisning Administrasjon i forb. m/ førstehjelpskurs for helsesøstre L - Helse Trond Jørstad Larsen ,50 Undervisning Mailkorrespondanse og oppsett av kursplan L - Helse Trond Jørstad Larsen ,25 Undervisning Mail ang forflytningsteknikk ,00 L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Undervisning Forberedelse kurs L - Helse Trond Jørstad Larsen ,00 Undervisning Kurs arbeid og forflytningsteknikk L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Vaksine Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine 1 stktwinrix. 344,2 344,20 L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Starter inneklimamåling L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Jobber med rapporten L - Frol oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Henter inneklimamåler overf. data og starter på rapport , ,20

50 Rapport BHT arbeid november 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK ISK Levanger Levanger Verdal Verdal SUM Kommune Sum Kategori Forbruk ISK 8 225,00 Administrering 5 25 Levanger ,13 Arbeidsmiljøarbeid ,33 Verdal Arbeidsplassvurdering SUM ,13 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte ,

51 Presentasjon Samtale Vaksine Undervisning Yrkeshygiene SUM , , ,13 Sortert på avdeling Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum I - AMU felles John Skjesol ,00 Møte AMU - Verdal Rådhus Kommunestyresalen I - AMU felles Rune Holmlimo ,00 Møte Rådhuset Levanger formannskapssalen I - Brann Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale brannmann I - Organisasjon Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte på Levanger Rådhus Org.enheten I - Organisasjon Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,50 Administrering Rapport tilbakemelding etter erg gjennomgang herredeshuset I - Servicekontoret Rune ,00 Møte Møte leder i forbindelse med fagdag I - Servicekontoret Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf for avtale,opptatt ut dagen,ringer tilbake mandag ,00 I - Servicekontoret Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine 1 stk Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Administrering Avtale om møte vedrørende vaksinering ansatte L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Møte Vedrørende vaksinasjonsstatus ansatte L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix adult vaksine doser ,40 L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Boostrix Polio vaksine doser ,40 L - LBAS Kari Engen okt /nov 44,00 Arbeidsmiljøarbeid Faktaundersøkelse m/ formøter, intervju, rapport detaljert rap.er 700 sendt MF30 80 L - Breidablikktunet Kari Engen ,00 Undervisning Arbeidsmiljømonolog i 2 grupper L - Breidablikktunet Tove Sveberg ,33 Arbeidsmiljøarbeid Tlf fra ansatt ang to ansatte som trenger bistand fra ANT-BHT ,33 L - Breidablikktunet Tove Sveberg ,50 Formidling Gjør to avtaler pr tlf L - Helse Irene Grønning Roksvaag ,00 Møte Møte med ansatt og leder Okkenhaugveien Bofellesskap L - Levanger Kommune Rune ,00 Møte AMU - møte L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Utviklingsmøte av avdelingen L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Utvikling av ledergruppa Leira L - Levanger kommune Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Kort samtale om situasjonen Skogn Helsetun L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Finne frem og systematisere alle dokumenter vedr Skogn Helsetun L - Levanger kommune Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om vordan takle innspill om andre fra andre i avd L - Levanger kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med barnehageansatt L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte L - Momarka barnehage Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf ang Førstehjelpskurs,formidlet videre L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,25 Konsultasjon Samtale med ansatt ,00 L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,50 Helsekontroll Samtale undersøkelse rygg ansatt - Lev kom oppvekst L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,00 Kartlegging Gjennomgang kontoret til ansatt L - Staup natur og aktivitetsbh Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Jobber med arbeidsmiljøsaken L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,00 Samtale Ansatt kommer for frustrasjonssamtale L - Staup natur og aktivitetsbh Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale KE og TS ifm situasjon L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,50 Samtale Samtale RH ifm situasjon L - Staup natur og aktivitetsbh Kari Engen ,50 Samtale Samtale RH ifm situasjon L - Staup natur og aktivitetsbh Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder L - Staup natur og aktivitetsbh Kim Eivind Alme ,00 Administrering Formidle kontakt med fysio -treningsprogram L - Staup natur og aktivitetsbh Kim Eivind Alme ,00 Administrering Formidle kontakt med fysio -treningsprogram L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Samtale Avtale tidspunkt for observasjoner av brukere på Staupshaugen

52 L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Konsultasjon Observasjon av brukere L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Administrering Oppsummering så langt - bilder L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf ansatt - avtale tidspunkt ,00 L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging Observasjon av brukere L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,25 Møte Dialogmøte ,00 L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Måling av inneklima V - Barneverntjenesten Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf fra ansatt med støyutfordringer, avtalte møte ,00 V - Barneverntjenesten Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Møte med ansatt med støyutfordringer V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegging møte alle ledere V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte m/ledere V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse handlingsplan alle avdelinger V - boligkontoret Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlf samtale leder V - Garnes oppvekstsenter Grete Kvam ,50 Undervisning Garnes barnehage, Førstehjelpskurs Oppstart V - Lysgård Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte med ansatte og ledere V - Lysgård Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte med ansatte og ledere V - Pedagogisk psykologisk tjeneste Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med leder og ansatt ang ansatt ønsker samtale V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Innkalling til vaksinering pr sms ,00 V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederom møter for ansatte og forberedelser V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møter med ansatt og Inggjerd med etterabeide V - Velferd Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Avtaler, systematisering av videre arbeid, oppsumering av innspil 900 fra leder 1 35 V - Velferd Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt boligkontoret V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med helsesøster V - Vinne og Vuku oms. og velf. Grete Kvam ,00 Samtale Frustrasjonssamtale V - Vuku oppvekstsenter Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt , ,13 Sortert på kategori Avdeling Vår kontakt Dato ANT Kategori Kommentar A kr Sum V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,50 Administrering Planlegging møte alle ledere L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Administrering Oppsummering så langt - bilder L - Leira asylmottak Grete Kvam ,50 Administrering Avtale om møte vedrørende vaksinering ansatte L - Staup natur og aktivitetsbh Kim Eivind Alme ,00 Administrering Formidle kontakt med fysio -treningsprogram L - Staup natur og aktivitetsbh Kim Eivind Alme ,00 Administrering Formidle kontakt med fysio -treningsprogram I - Organisasjon Kim Eivind Alme ,50 Administrering Rapport tilbakemelding etter erg gjennomgang herredeshuset V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,00 Administrering Utarbeidelse handlingsplan alle avdelinger L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,50 Arbeidsmiljøarbeid Jobber med arbeidsmiljøsaken V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med lederom møter for ansatte og forberedelser L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Utviklingsmøte av avdelingen V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møter med ansatt og Inggjerd med etterabeide L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Utvikling av ledergruppa Leira L - Levanger kommune Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Kort samtale om situasjonen Skogn Helsetun

53 L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Finne frem og systematisere alle dokumenter vedr Skogn Helsetun L - Levanger kommune Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Samtale om vordan takle innspill om andre fra andre i avd V - Velferd Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Avtaler, systematisering av videre arbeid, oppsumering av innspil 900 fra leder 1 35 V - Velferd Jon Aune ,50 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt V - Velferd Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte med ansatt L - Breidablikktunet Tove Sveberg ,33 Arbeidsmiljøarbeid Tlf fra ansatt ang to ansatte som trenger bistand fra ANT-BHT ,33 L - Levanger kommune Jon Aune ,00 Arbeidsmiljøarbeid Møte L - LBAS Kari Engen okt /nov 44,00 Arbeidsmiljøarbeid Faktaundersøkelse m/ formøter, intervju, rapport detaljert rap.er 700 sendt MF30 80 L - Momarka barnehage Tove Sveberg ,50 Formidling Tlf ang Førstehjelpskurs,formidlet videre I - Servicekontoret Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf for avtale,opptatt ut dagen,ringer tilbake mandag ,00 V - Barneverntjenesten Tove Sveberg ,25 Formidling Tlf fra ansatt med støyutfordringer, avtalte møte ,00 V - Teknisk drift Tove Sveberg ,25 Formidling Innkalling til vaksinering pr sms ,00 L - Breidablikktunet Tove Sveberg ,50 Formidling Gjør to avtaler pr tlf L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,50 Helsekontroll Samtale undersøkelse rygg ansatt - Lev kom oppvekst L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Kartlegging Observasjon av brukere L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,00 Kartlegging Gjennomgang kontoret til ansatt L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Møte Observasjon av brukere L - Oppvekst Kim Eivind Alme ,25 Møte Samtale med ansatt ,00 I - Organisasjon Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte på Levanger Rådhus Org.enheten V - Lysgård Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte med ansatte og ledere L - Helse Irene Grønning Roksvaag ,00 Møte Møte med ansatt og leder Okkenhaugveien Bofellesskap V - Lysgård Irene Grønning Roksvaag ,50 Møte Møte med ansatte og ledere L - Levanger Kommune Rune ,00 Møte AMU - møte L - Trønderhallen Rune Holmlimo ,25 Møte Dialogmøte ,00 V - Bo og dagtilbudtjenesten Rune Holmlimo ,00 Møte Planleggingsmøte m/ledere I - AMU felles John Skjesol ,00 Møte AMU - Verdal Rådhus Kommunestyresalen L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Møte Vedrørende vaksinasjonsstatus ansatte I - AMU felles Rune Holmlimo ,00 Møte Rådhuset Levanger formannskapssalen I - Servicekontoret Rune ,00 Møte Møte leder i forbindelse med fagdag L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,00 Møte Møte I - Brann Rune Holmlimo ,50 Samtale Samtale brannmann V - boligkontoret Rune Holmlimo ,50 Samtale Tlf samtale leder I - Organisasjon Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder L - Staup natur og aktivitetsbh Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder V - Vuku oppvekstsenter Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,00 Samtale Ansatt kommer for frustrasjonssamtale L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,50 Samtale Avtale tidspunkt for observasjoner av brukere på Staupshaugen L - Staup natur og aktivitetsbh Rune Holmlimo ,00 Samtale Samtale KE og TS ifm situasjon L - Staup natur og aktivitetsbh Tove Sveberg ,50 Samtale Samtale RH ifm situasjon L - Staup natur og aktivitetsbh Kari Engen ,50 Samtale Samtale RH ifm situasjon L - Staupshaugen Kim Eivind Alme ,25 Samtale Tlf ansatt - avtale tidspunkt ,00 V - Pedagogisk psykologisk tjeneste Kim Eivind Alme ,50 Samtale Samtale med leder og ansatt ang ansatt ønsker samtale

54 V - Vinne og Vuku oms. og velf. Grete Kvam ,00 Samtale Frustrasjonssamtale I - Servicekontoret Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt L - Levanger kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med barnehageansatt L - Staup natur og aktivitetsbh Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med leder V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med ansatt boligkontoret V - Verdal kommune Irene Grønning Roksvaag ,00 Samtale Samtale med helsesøster L - Breidablikktunet Kari Engen ,00 Undervisning Arbeidsmiljømonolog i 2 grupper V - Garnes oppvekstsenter Grete Kvam ,50 Undervisning Garnes barnehage, Førstehjelpskurs Oppstart L - Leira asylmottak Tove Sveberg ,50 Vaksine 1 stk Twinrix L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Twinrix adult vaksine doser ,40 L - Leira asylmottak Grete Kvam ,00 Vaksine Boostrix Polio vaksine doser ,40 L - Ytterøy oppvekstsenter Tove Sveberg ,50 Yrkeshygiene Måling av inneklima V - Barneverntjenesten Tove Sveberg ,00 Yrkeshygiene Møte med ansatt med støyutfordringer , ,13 Mva grunnlag ,13 MVA 612,50 Btutto inkl mva ,63

55 Rapport BHT arbeid desember 2014 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune ATT: Inger Johanne Overvik Uthus / Ola Stene 7600 Levanger ISK Levanger Verdal SUM Kommune Sum Kategori Forbruk ISK 6 30 Administrering Levanger ,40 Arbeidsmiljøarbeid Verdal ,20 Arbeidsplassvurdering SUM ,60 Dialogmøte Formidling Helsekontroll Kartlegging Møte Presentasjon Samtale Vaksine ,60

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer