stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Layout: Nina Lykke Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 21. mai Forside: «Urmakarens dotter», Sogn og Fjordane Teater Foto: Olav Reiakvam NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen, Marit Lindås Aagaard Adresse: Welhavens gate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: ma fre. 09:00 15:00 E post: Web: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norsk Skuespillerforbund NSFs styre: Hauk Heyerdahl (styreleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Kronikk: Piratideologi 16 Theatre in Times of Crisis 20 Samisk gjøgler i regnskogen 12 Master Bodnia 25 Vi søker generalsekretær 2 Knut Alfsen (nestleder) Eventyrveien 2, 0851 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Østerliveien 1A, 1185 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Maria Bock Silurveien 11, 0380 Tlf: Glenn André Kaada Hellelandsveien 1, 4015 Stavanger Tlf: Leder... 3 Opphavsrett = penger til deg... 4 Nettet og kulturøkonomien... 5 Kronikk: Piratideologi... 7 Kulturutredningen Monologkonkurranse Master Bodnia Seminar: Theatre in Times of Crisis TeaterTanken Reisebrev: Samisk gjøgler i regnskogen Historisk hjørne: Ingar Helge Gimle Minneord Diverse Vi søker generalsekretær Hvem er redd for Virginia Woolf? Rose og Kaktus... 28

3 FORBUNDSLEDEREN Innholdsrik vår Regjeringen Kulturutredningen: har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter Kulturløftet, og gi en vurdering av utfordringene i kulturpolitikken fremover. Regjeringen har enda en budsjettperiode på å nå sin ambisjon om at kulturbudsjettet skal være 1% av BNP. I tidsperioden 2006 til 2012 har kulturbudsjettet økt med 3,8 milliarder kroner! Det er naturlig at man en etter en slik formidabel økning gjennomgår og ser på noen av de overordnede prinsipielle linjene i kulturpolitikken. Men utvalget som ledes av Anne Enger (tidligere Lahnstein), har en stor oppgave foran seg, og har fått et mandat åpent for tolkning. For hvordan måler man effekten av en økt kultursatsing? Gjennom økt publikumsoppslutning? Gjennom bedre levekår for kunstnere? Kunsten har en egenverdi som ikke slår inn på noen parametre. Dette er selvsagt for de fleste kulturinteresserte, men i budsjettsammenheng kan det være verdt å minne om. NSF jobber for å tydeliggjøre dette. Vi søker generalsekretær: Et av de nye tiltakene under Kulturløftet er Skuespiller og danseralliansen, et nytt og radikalt annerledes ansettelsestilbud. I skrivende stund venter vi på tilbakemelding fra departementet som avgjør når alliansen kan starte opp. Sannsynligvis vil dette skje primo En som har stor fortjeneste for dette, og som gjennom mange år har vært sentral i arbeidet med å etablere forbundets sterke posisjon, er NSFs daglige leder, Kirsti Camerer. Til høsten går hun av med pensjon. Vi søker derfor etter generalsekretær for tiltredelse i august. Som det går fram av dette nummeret, blir en viktig oppgave for forbundet framover å utarbeide nye avtaler for en digital hverdag. Vi søker derfor etter en person med juridisk kompetanse, god kjennskap til nye medier og sterk kulturinteresse. Nye stipendordninger: Gjennom Kunstnernettverket, som samler 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner, har vi fått anledning til å alliere oss med andre kunstnergrupper i viktige kulturpolitiske saker. Endringer i garantinntekt (GI) for kunstnere har vært en prioritert sak for nettverket i NSF har lenge hatt som offisiell politikk å arbeide for å konvertere skuespillergruppens GI-hjemler til arbeidsstipend, ut fra en vurdering om at dette er en form som passer yrket bedre. (Skuespillere jobber som oftest som ansatte, noe som begrenser mulighetene til å benytte seg av GI). I høst ble det klart at det heller ikke er noen politisk vilje, verken i regjeringen eller i opposisjonen, til å beholde GI-ordningen. Kulturminister Anniken Huitfeldt har vist forståelse for at kunstnerne ønsker forutsigbarhet og langsiktighet, og har bedt Kunstnernettverket utarbeide et forslag til en alternativ stipendordning. Et kriterium er at stipendiene skal være tidsavgrensende, i motsetning til GI, og at avkortningsregelen skal bort. Norske billedkunstnere og Norges fotografforbund ønsker å bevare og utvide GI, mens resten av nettverket fortsetter dialogen om alternative løsninger med departementet. Nye avtaler: Kunstnernettverket er også i gang med å forhandle med landets fylkeskultursjefer om arbeidsavtaler innenfor Den kulturelle skolesekken. Dette har blitt en av landets største arbeidsplasser for skuespillere, og når fylkeskommunene nå har tatt et initiativ til å etablere lik praksis på området, er det viktig for oss å være med på dette. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, leder Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg. I januar kunne vi gledesstrålende annonsere at forbundets arbeid med en ny reklameavtale var i havn. Dessverre har Produsentforeningen brakt på bane nye elementer, som NSFs forhandlingsutvalg ikke kan godta. Et nytt forhandlingsmøte vil holdes i slutten av mars, og vi håper å ha en avtale klar før generalforsamlingen i mai. Vi har også kommet et skritt nærmere en dubbingavtale. To studioer, henholdsvis Hippeis Media og Heien Media har signert avtalen, og flere har signalisert at de ønsker å gjøre det samme. Et av problemene som har stått i veien for en avtale er at mange dubbere ikke er medlemmer av forbundet. Styret har derfor gjort et vedtak som spesifiserer at stemmeskuespillere, definert som dubbere og innlesere av skjønnlitterære lydbøker, har rett til medlemskap på linje med andre skuespillere. Vi håper å få mange nye medlemmer i løpet av våren! Hauk Heyerdahl leder, Norsk Skuespillerforbund 3

4 OPPHAVSRETT = Penger til deg og dine interesser Skuespillere og forbundet står i fare for å miste millioninntekter fordi flere fraskriver seg rettigheter. Av Kirsti Camerer Opphavsmenn og utøvere i Norge har de siste årene fått betalt for reprisering av filmer, for DVD-utgivelser, for internettbruk, for privatkopiering, osv. Men ikke noe av dette er en selvfølge. Avtaler gir avkastning Opphavsretten er under press: Piratkopiering av filmer og musikk, ulovlig fildeling, publikums forventing om gratis tilgang listen er lang. Opphavsrett betyr penger. Kabelselskapene har betalt vår opphavsrettsorganisasjon NORWACO for tillatelsen til å sende TV-program gjennom kabel fordi våre avtaler har sikret oss en slik rett. Staten betaler for piratkopiering. Produsentene betaler for videreutnytting av produksjoner, på grunn av gode tariffavtaler med NSF. Alle disse inntektene er et resultat av rettighetsavtaler forhandlet fram av organisasjonene. Opphavsretten er grunnlaget Før NSF fikk overført penger fra kabelselskapene gjennom NORWACO, var forbundet en fattig organisasjon. Man hadde en forbundsleder i halv, dårlig betalt stilling, og en sekretær. De gjorde en flott jobb, men hadde bare medlemskontingenten å drive for. I dag har NSF et budsjett på ca 8 millioner, hvorav ca. 3,4 kommer fra medlemskontingent. Resten, altså 4,6 millioner, er opphavsrettsbaserte inntekter. NSF har 4,5 ansatte og betaler styremedlemmer og andre som gjør et arbeid for forbundet. Vi framforhandler avtaler som sikrer skuespillernes arbeidsvilkår og inntekter, vi gir reisestipend til medlemmer, produksjonsstøtte til frilansere, arrangerer faglige møter og seminar. Medlemmene er tilgjengelige for arbeidsgivere gjennom en modernisert nettkatalog. Vi eier egne kontor og prøvelokale, samt en medlemsleilighet i Berlin. Vi er i ferd med å få etablert en Skuespiller og danserallianse som skal bedre frilanseres arbeidssituasjon. KONTRAKTER PÅ FILM OG TV- OMRÅDET Pass på rettighetene! Ellers kan både du og forbundet tape penger. Forlang at avtalen du underskriver skal ha de vilkår som går fram av vår tariffavtale. Er du i tvil, ta kontakt med forbundet. Ikke undergrav avtalene! Denne situasjonen kan fort snu seg hvis vi ikke verner våre rettigheter, og sørger for å få nye inntekter for ny utnyttelse. Kabelpengene fra NORWACO er allerede under press. Kabelselskapene vil ikke betale, fordi de hevder at kunstnerne deriblant skuespillerne har fraskrevet seg sine rettigheter og overgitt dem til TV-selskapene. NSF mottar min. 1,5 millioner kroner per år i kabelvederlag. Disse pengene til forbundsarbeid og penger til deg personlig kan forsvinne dersom du underskriver avtaler der du fraskriver deg dine og forbundets rettigheter. Derfor er det viktig alltid å ha en henvisning til vilkårene i vår tariffavtale, selv om du fakturer for oppdrag. Er du i tvil, er forbundet der for å veilede deg. 4

5 opphavsrett Opphavsrettens fremtid noe håp for den profesjonelle kunstneren? Nettet og kulturøkonomien Kulturen vil overleve, men det er et åpent spørsmål om vi i framtiden vil kunne betale profesjonelle opphavsmenn og utøvere. Av Kirsti Camerer Dette er påstanden til journalisten Robert Levine som har skrevet boken Free ride How the Internet is destroying the Culture Business, and how the Culture Business can fight back, om opphavsrettens overlevelse i en digital fremtid. Levine holdt i vinter foredrag på seminaret «Nettet og kulturøkonomien» initiert av KOPINOR. Parasittiske innholdsdistributører Free ride tar opp maktforskyvningen fra rettighetshavere til innholdsdistributører (som Google og YouTube). Han beskriver hvordan internett poten sielt kan ødelegge kulturøkonomien ved at selskapene tar seg til rette uten at opphavsmennene får betalt. Disse selskapene utnytter verdier skapt av andre uten å tilby noe til gjengjeld. De tar heller ikke noe ansvar for at illegalt materiale legges ut (jfr. YouTube. Telenor i Norge tok heller ikke noe ansvar for at Pirate Bay ble tilgjengeliggjort via deres selskap). Mange av selskapene synes å synes det er helt greit å ta seg til rette dersom ingen protesterer, går det bra. Det er derfor det er så viktig at organisasjoner og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, reagerer ved å skjerpe lovgivning og følge opp ulovlig bruk. Profitt som eneste mål Når det gjelder musikkbransjen, har jo mange vært positive til at «the bad guys», de store produsentene, har fått mindre makt med nye former for lovlig og ulovlig spredning av musikk. Levine mener imidlertid at produsentene for mange har vært et viktig mellomledd som har investert i og promotert musikere. At de ofte har tatt for stor del av fortjenesten kan være rett, men distributørene betaler ofte ingenting og har overhode ingen omsorg for kunstnerne. Forfatterens påstand er at en distributør som Amazon, som selger Kindle lesebrett og bøker, egentlig har liten interesse for bøkene, de er interessert i få solgt brettene, som er det de tjener penger på. Tenk nytt Spørsmålet er hvordan man skal bekjempe denne tendensen og sikre at kunstnere får betalt for sin innsats. Det må kjempes på flere hold. Det må lages lovgivning som sikrer kunstneres interesser. Organisasjonene må forhandle fram nye avtaler. Ikke minst må det blir vanskeligere å piratkopiere og lettere å få tilgang til enkle betalingstjenester, for en pris publikum er villige til å betale. Publikum vil alltid velge den enkleste løsningen. Det må bli enklere å kjøpe over nett det gjelder både musikk, film, lydbøker, bøker. Feil retorikk I diskusjonen som fulgte Levines innlegg, ble det bemerket at de som har gått i front og kjempet for ulovlig ko- OPPHAVSRETTSBASERTE INNTEKTER TIL SKUESPILLERE I DAG Direkte betalt fra produsenten: Royalty gjennom tariffavtaler for DVDsalg, on-demand, merchandising, etc. Prosentpåslag på lønn for reprisering på TV Royalty/vederlag som utbetales direkte fra nsf: Royalty for filmer som går med overskudd overføres fra Produsentene og utbetales til skuespillerne. Andelen avhenger av rollens størrelse Royalty for filmer/tv i andre land overføres til NSF og utbetales individuelt For sending av program i NRK DABradio fordeles ca kroner per år Vederlag som utbetales fra Norwaco og viderefordeles av nsf Vederlag for privatkopiering (ca 3,4 mill i 2011): Bevilges av staten som kompensasjon til kunstnere for at publikum har lov til å privatkopiere (TV-program, musikk, lydbøker, etc.) til eget bruk. Vederlaget utbetales til enkeltpersoner gjennom kunstnerorganisasjonene. I 2011 mottok NSF kroner fra NORWACO for viderefordeling. Kabelvederlag (ca. kr ): Overføres til NSF. En del går til det av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, mens ca kroner utbetales i reise og studiestipend. Vederlag fra Undervisningssektoren i NORWACO (Ca kroner): Utbetales hvert år for at skolene kan kopiere og vise filmer. Dette går inn i fond. 5

6 opphavsrett piering og fildeling på nett bør revurdere sin retorikk. Bruk av ord som «tyveri» og sammenligning av ulovlig nedlasting med det å stjele varer i en butikk finner ikke gjenklang hos publikum spesielt de unge oppfatter ikke fildeling som tyveri i vanlig forstand. Flere debattanter mente det var uheldig at kunstnerorganisasjonene kalte sin siste aksjon mot ulovlig nedlasting og fildeling «Dele, ikke stjele». Selv om fildeling fører til at kunstnere mister sine inntekter, bør man velge en annen tilnærming, ble det sagt. Musiker Morten Jørgensen fremhevet alt det positive som har skjedd gjennom bruk av internett. Musikere holder flere konserter for å få inntekter, og dermed har publikum økt betraktelig. Flere er opptatt av «smal musikk» fordi denne er lett tilgjengelig via nettet. Piracy does not kill music but the parasitic middle men, sa Jørgensen. Må bli lettere å betale Forfatterrepresentanter fortalte at de hadde et blandet forhold både til nettet og til mellomleddet i bokbransjen, forlagene. Forlagene medvirker til et klasseskille blant forfattere, der de få store blir markedsført på bekostning av de smale, ble det sagt. Forfattere som ikke tilhører sjiktet som selger svært godt, har ingen sjanse til å leve av yrket, og må påta seg annet arbeid for å ha en levelig inntekt. Forlagsbransjen ble videre kritisert for å fokusere på farene heller enn mulighetene ved bruk av internett. Det rådet enighet om at organisasjonenes rolle er svært viktig når det gjelder å beholde inntekter til opphavsmenn. Konklusjonen kan bli følgende sitat fra Robert Levine: Vi vet at folk vil betale. Oppgaven er å gjøre det vanskeligere å bryte opphavsretten og enklere å kjøpe. Cyberspace: Et lite utsnitt av aktiviteten på internett 15. januar 2005, basert på data fra opte.org. 6

7 opphavsrett Piratideologi Uten opphavsrett vil kunsten forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet. Men essensen i piratideologien er at opphavsrett er umoralsk. Rettighetshaverne er nødt til å velge nye taktikker dersom man ønsker å endre holdningene hos fildelerene, skriver Gisle Hannemyr. Av Gisle Hannemyr I 1987 skrev Steward Brand, en av de som var med på å forme Internett i den tidlige tiden 1 : Information Wants To Be Free. Information also wants to be expensive. Information wants to be free because it has become so cheap to distribute, copy, and recombine too cheap to meter. It wants to be expensive because it can be immeasurably valuable to the recipient. That tension will not go away. It leads to endless wrenching debate about price, copyright, «intellectual property,» the moral rightness of casual distribution, because each round of new devices makes the tension worse, not better. Fra objekt til informasjon «Informasjon» betyr gjerne opphavsrettsbeskyttede verk. Etter at Internett ble allemannseie, ble det også en viktig arena for deling av verk. Først programvare, deretter populærmusikk i form av såkalte MP3-filer, og nå også e-bøker, spillefilmer og tv-serier. Mens det i 1999 i beste fall tok over 20 minutter å laste ned en 4 minutters MP3 musikkfil (5 Mbyte) og 4 døgn å få lastet ned en 2 timers spillefilm (1,5 Gbyte), snakker vi i 2012 om 4-5 sekunder for den samme musikkfila og en drøy time for den samme spillefilmen (forutsatt en 5 Mbit/sekund bredbåndsforbindelse). Snart vil majoriteten av de som forbruker kunst og kultur velge bort fysiske objekter (bøker, CD-er, DVDer) som bærere av skrift, lyd eller bilder til fordel for ikke-materielle produkter der verkene blir levert som «informasjon» (dvs. nuller og enere) over et eller annet nett. De vil typisk bli lest, spilt eller vist på bærbare enheter som lesebrett, håndholdte avspillere, og smarttelefoner. Møter ikke etterspørselen Kombinasjonen av bredbånd og rimelige, bærbare enheter for lesing og avspilling har selvsagt ført til en økt etterspørsel etter nedlastbare kulturprodukter. De tradisjonelle tilbyderne Gisle Hannemyr er forsker og lektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og kommentator innen informatikk og internett. Hannemyr var i -91 med på å starte Oslonett, senere Scandinavia Online (Sol), som fikk stor betydning for nordmenns bruk av nett. Han var medlem av regjeringens personvernkommisjon ( ), deltok i kulturdepartementets arbeidsgruppe mot ulovlig fildeling ( ), og er medlem av personvernnemnda. 7

8 opphavsrett av kulturprodukter har så langt vært lite villige til å tilby dette. Derfor har spennet mellom tilbud og etterspørsel i stedet blitt dekket av det kulturinteresserte publikum, ved at det selv har utviklet teknologi og infrastrukturer for å gjøre kultur tilgjengelig via nettet. Fra min observatørpost har jeg med stigende forbauselse sett på hvordan rettighetshaverne og kunstnerorganisasjoner har forholdt seg til dette. Det åpenbare svaret, når det finnes en etterspørsel, er å møte denne med et tilbud. Det har rettighetshaverne bare i begrenset grad gjort. Jeg kan laste ned en amerikansk TV-serie fra Pirate Bay så snart den er vist på TV i USA, men må vente flere måneder før jeg får lov til å kjøpe den på DVD i Norge; backlisten med mine norske favorittforfattere kan lastes ned ulovlig fra nettet, men ikke fra Bokskya; jeg kan finne musikk vha. Google som ikke er tilgjengelig i Wimp eller Spotify, etc. Når produktene så endelig blir tilgjengelig på lovlig vis er de pakket inn i snodige tekniske løsninger der forbrukerfiendtlige digitale restriksjonsmekanismer (DRM) og sonekontroll er en del av den «pakken» rettighetshaverne håper at jeg vil være villig til å betale for. Feilslåtte holdningskampanjer I tillegg har bransjen brukt penger på ulike «holdningskampanjer». Jeg har liten tro på at disse kampanjene blir forstått slik de er tenkt av målgruppen. I 2008 vant den norske avdelingen av IFPI reklameprisen Gulltaggen for nettstedet piracykillsmusic.no. Budskapet i kampanjen var at piratkopiering dreper musikk og kreativitet. Mens kampanjen pågikk kunne imidlertid «Snart vil majoriteten av de som forbruker kunst og kultur velge bort fysiske objekter (bøker, CDer, DVD-er) som bærere av skrift, lyd eller bilder til fordel for ikke-materielle produkter» enhver musikkinteressert konstatere at tilgangen på populærmusikk var bedre og mer mangfoldig enn noensinne, og den var attpåtil gratis! Den omstendighet at populære artister kompenserte manglende CD-salg ved å holde flere konserter var heller ikke å forakte. Fansen brukte de pengene de sparte på ikke å kjøpe CD-ene til å gå på konsert. Og forholdt seg hoderystende til påstanden om at musikken og kreativiteten var i ferd med å dø. I kampanjen «Dele ikke stjele» 2, som fortsatt pågår, er hovedbudskapet at «Ulovlig fildeling er tyveri». Ordbruken er uforståelig, gitt den definisjonen av «tyveri», man finner i straffeloven 257. Tyveri er at man: borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden. Deling, ikke stjeling? De som driver med fildeling er seg svært bevisste på at de ikke «borttar» noe som helst, men kopierer. Alle vet at når en fil er kopiert finnes originalen fortsatt. Lenge før stjele-kampanjen var klekket ut, hadde fildelerne tenkt gjennom saken, og formulert sitt svar til tyveri-påstanden. Dette ga seg uttrykk på ulike vis, men et eksempel er Nina Paleys animasjon av sangen «Copying isn t theft» 3, der teksten begynner slik: Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it make one thing more. That s what copying s for. Nina Paley står også bak nettstedet copyheart.org («Copying is an act of love. Please copy.»). Et annet prosjekt i samme gate er Det Missionerande Kopimistsamfundet 4, stiftet av Isak Gerson, og anerkjent som religion av den svenske stat. I et intervju med nettstedet TorrentFreak 5 oppgir Garson dette som grunnen til at han stiftet samfunnet: 8

9 opphavsrett There s still a legal stigma around copying for many. A lot of people still worry about going to jail when copying and remixing. I hope in the name of Kopimi that this will change. Den toneangivende (og nå avdøde) svenske fildeleren Ibi «Kopimi» Botani postet dette utsagnet på diskusjonsforumet til Piratbyrån i : Kulturyttringar är olika sätt att kommunicera. Grundläggande verktyg för de flesta sociala djur, som ett språk helt enkelt. Liksom det talade språket, förvandlas kulturen medans den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva «skapandeprocessen» eftersom det i princip är samma sak. Liksom språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Upphovsrättslagar är lagar som utgår från en absurd idé om att kultur skapas ur intet, och detta är faktiskt ett sätt att via staten just försöka stjäla andras arbete. Att sprida kultur är att skapa kultur. Må delta i debatten Når jeg formidler disse ytringene, så er det ikke fordi jeg er enig med Paley, Gerson eller Botani, men for å gjøre oppmerksom på at når det er snakk om holdninger, så er det ikke så enkelt at piratene mangler oppdragelse og ikke vet forskjell på rett og galt. Essensen i piratideologien er at opphavsrett er umoralsk. Dette er en påstand man er nødt til å imøtegå dersom man ønsker å endre holdningene hos fildelerene. «Kombinasjonen av bredbånd og rimelige, bærbare enheter for lesing og avspilling har selvsagt ført til en økt etterspørsel etter nedlastbare kulturprodukter. De tradisjonelle tilbyderne av kulturprodukter har så langt vært lite villige til å tilby dette.» Sett fra mitt ståsted er opphavsrett fundamentet for en bærekraftig, uavhengig, profesjonell og kritisk kulturproduksjon. Uten opphavsrett blir nok ikke kunsten borte, men den vil forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet. Debatten om de moralske og politiske sidene ved opphavsrett skjer i dag i blogger som TorrentFreak, TechDirt og ArsTechnica. Dette er arenaer der piratene i dag råder grunnen alene. Har man ambisjoner om å påvirke holdninger bør man delta i debatten der den foregår. I tillegg kommer man ikke utenom tilbudssiden. Se mulighetene Tim O Reilly driver et forlagshus i USA som tilbyr samtlige titler i form av e-bøker uten noen restriksjoner. Han er sannsynligvis den forlegger i verden som har mest av mine penger på sin bankkonto. På G+ skriver han 7 : In my experience at O Reilly, the losses due to piracy are far outweighed by the benefits of the free flow of information, which makes the world richer, and develops new markets for legitimate content. Most of the people who are downloading unauthorized copies of O Reilly books would never have paid us for them anyway; meanwhile, hundreds of thousands of others are buying content from us, many of them in countries that we were never able to do business with when our products were «Opphavsrett er fundamentet for en bærekraftig, uavhengig, profesjonell og kritisk kulturproduksjon. Uten opphavsrett blir nok ikke kunsten borte, men den vil forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet.» not available in digital form. Det produktet Tim O Reilly tilbyr, er øyeblikkelig tilgang over nettet til akkurat den informasjonen som man trenger der og da. Han vet han kan ta seg godt betalt for denne informasjonen fordi: «It wants to be expensive because it can be immeasurably valuable to the recipient.» Tim O Reilly har funnet en langt mer lønnsom innfallsport til piratproblematikken enn å lage holdningskampanjer der man forteller sine potensielle kunder at det er dem det er noe galt med. Noter 1 Steward Brand: The Media Lab (Viking-Penguin, 1987) s Utsagnet er imidlertid eldre enn boken. Brand har drøftet denne spenningen i flere ulike sammenhenger, blant annet på den første hacker-konferansen som Brand var med på å organisere i Marin County, California, i Versjonen fra 1987 er imidlertid den som etter min mening sier dette klarest watch?v=ietybkl1pm4, eller Google etter «Copying isn t theft» ibi-kopimi-botani/ 7 https://plus.google. com/ / posts/bedukdz2b1r 9

10 Kulturpolitikken under lupen Regjeringen nedsatte i 2011 Kulturutredningen Utvalget ledes av tidligere kulturminister Anne Enger og skal gjennomgå og vurdere effektene av kulturpolitikken etter 2005, i åpen dialog med aktørene i kulturfeltet. Utvalget har fått et vidt mandat og er satt sammen av personer med bred kompetanse og innsikt i norsk kultur og samfunnsliv. Deres arbeid skal resultere i en offentlig utredning (NOU) med ferdigstillelse i januar 2013, og vil etter all sannsynlighet legge føringer for kulturpolitikken i årene som kommer. Fra Enger-utvalgets første møte i Bakerst fra venstre: Sjur Paulsen, Asta B. Lydersen (er erstattet av Corinne Campos), Karen Espelund, Geir Berdahl, Martin Revheim, Eivind Nåvik, Anne Enger, Kjell Magne Mælen, Ingrid Røynesdal, Arne Nøst, kulturminister Anniken Huitfeldt og Marit Eikemo. Ikke på bildet: Anne Eriksen, Lene Hansen og Tale Hungnes.Foto: KUD Bredt mandat Tiden etter 2005 har vært en periode med økte bevilgninger til kulturlivet, og hvor det har blitt gjennomført organisatoriske og andre endringer innenfor kulturlivet. Utvalget skal blant annet vurdere Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys av samfunnsutviklingen Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kom Rolle og funksjonsdeling mellom kunst og kulturfaglige og politiske beslutningstakere Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den brede kulturaktiviteten Kulturpolitikk i en digital tid Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjoner Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helse og omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering og regional utvikling og næringsliv. Ønsker innspill Vi har en stor og viktig oppgave foran oss, sier utvalgsleder Anne Enger i en pressemelding. Hun understreker at et viktig grunnlag for utvalgets utredningsarbeid blir aktørene i kulturlivets egne vurderinger av hvordan kulturpolitikken har fungert i perioden, og at utvalget derfor ønsker en bred og åpen dialog med kulturlivet: Vi vil oppsøke mange miljøer og lytte til synspunkter på hvordan kulturpolitikken har fungert og hvordan den bør innrettes i framtida, og vi åpner for at alle interesserte kan komme med innspill. NSF vil i løpet av mars innhente tilbakemeldinger på hvordan våre medlemmer har opplevd Kulturløftet, gjennom en elektronisk undersøkelse. Basert på dette vil vi levere et skriftlig innspill til utvalget, muligens sammen med Norsk sceneinstruktørforening og Norske scenografer. I tillegg vil Bransjerådet for film, hvor NSF er representert, arrangere et innspillsseminar for utvalget. Vi vil på dette seminaret gi tilbakemeldinger på hva vi mener skal til for å heve kvaliteten på Norsk film. Mer informasjon om Kulturutredningen 2014 finnes på nettstedet 10

11 MONOLOGER FOR KVINNER: Norsk Skuespillersenter inviterer til monologkonkurranse! Norsk Skuespillersenter og forlaget Transit følger opp suksessen med Ådissjen og MonolUNG, denne gangen med en samling monologer for kvinner. Boken skal feire 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i 2013, men også sette fokus på skjevheter i dagens teaternorge, der det fremdeles er flere roller for menn enn for kvinner. Vi oppfordrer alle norske dramatikere, forfattere og skribenter til å delta! Monologene kan være skrevet av både kvinner og menn, men må altså være skrevet for kvinner. Prosjektet er en oppfordring til å skrive tekster med spennende, mangefasetterte og utfordrende rollefigurer for kvinner. Krav til innsendte bidrag: teksten må ikke være tidligere publisert monolog med spilletid ca. 5 minutter (maks 4000 tegn inkludert mellomrom) Bidragene vil bli behandlet anonymt av redaksjonen. De utvalgte tekstene vil inngå i en monologsamling som utgis på Transit forlag. Boken vil være tilgjengelig hos alle norske bokhandlere. Boken vil i tillegg presentere tekstenes opphavskvinner og -menn. Alle utvalgte bidrag vil honoreres, og bidragsyterne får et eksemplar av boken. På senhøsten 2012 vil Norsk Skuespillersenter arrangere monologworkshop med tekster fra boka. Monologene vil vises på lanseringen av boken på nyåret Anonymitet: Innsender oppgir navn + CV i egen konvolutt med monologen(e)s tittel utenpå. Merk: Maksimum 5 bidrag per innsender. Send bidraget i 3 eksemplarer til Norsk Skuespillersenter, Welhavensgt. 1, 0166 Oslo, innen mandag 21. mai Merk konvolutten med «Monologer for kvinner». For spørsmål eller mer informasjon kontakt prosjektleder Øystein Ulsberg Brager på epost eller mobil Spørsmål vedrørende utgivelsen kan rettes til Gunnar Totland i Transit forlag på Jury: Silje Vigerust Vinjar, Øystein Ulsberg Brager (red.) Et tredje jurymedlem vil annonseres om kort tid. Norsk Skuespillersenter Welhavensgate Oslo

12 Master Bodnia: Skuespillere må drive sansetrening hver eneste dag. Det er den eneste måten å utvikle seg på, både som menneske og som skuespiller, mener Kim Bodnia, som i februar holdt sin første master class noensinne på Norsk Skuespillersenter. Foto: Ida W Kims lek! Av Tove Kampestuen Heyerdahl Da Norsk Skuespillersenter inviterte til master class med Kim Bodnia, var kurset fullt på et innpust. Jeg forklarte mine små barn at jeg skulle til Oslo og være som Master Yoda, han i Star Wars. Det syntes de hørtes riktig så bra ut, sier en fornøyd Kim Bodnia. Han har nettopp avsluttet en to dager lang master class i skuespillertrening på Norsk skuespillersenter i Oslo. Nå sitter Kim Bodnia, en energisk utgave av Master Yoda, med solnedgangen i ryggen på toppen av SAS-hotellet. Dras mot fjellene Master class, jeg liker det navnet. Jeg har selv hatt mange flotte opplevelser med kunstnere som har holdt slike klasser, det er så konsentrert og det er lov å stille spørsmål. Bodnia har undervist mye opp gjennom årene, alt fra gymnaslærere til idrettsutøvere, faktisk før han i det hele tatt hadde stått på en scene. Men det er første gang jeg holder en master class. Bodnia smatter på ordet og kikker opp mot Ekeberg. Og så er det noe med fjell som til- 12

13 trekker meg, og da er fjellene i Norge det nærmeste, sier han. Vi her hjemme tenker kanskje ikke fjell om Ekebergåsen. Uansett. Fra nå av er en kikk på notater og solnedgang bare å glemme. Kim Bodnia snakker til deg, da viker du ikke med blikket. Hjemme i Danmark bor jeg i skogen, med trær og mennesker på størrelse med meg selv, det er kjedelig. Jeg har alltid hatt lyst til å bo i fjellene. Alle mine sanser og følelser kommer til sin rett når naturen blir større enn meg selv. Derfor er det perfekt for meg å jobbe i Norge. Å plante noen frø Han er filmstjerne med solbrillene i lommen. Samtidig gjør han noe svært få utøvende skuespillere på hans nivå driver med, eller gidder. Han underviser. Det å gå inn rommet og gripe alle fra første stund er viktig. Alle tjue. Jeg tror jeg greier det fordi jeg kommer fra sportsverdenen og vet hvor mye som skal til for å greie det. Hvis det er én i rommet som ikke er med, eller kjeder seg, da ødelegger det for resten, sier Bodnia og stanser, tenker, fortsetter: For meg er det å undervise, det å gi fra seg noe, en fantastisk ting. Jeg har alltid syntes at det var skapende; å se at jeg har plantet noen frø og gitt dem noen redskaper Det er faen meg stort! Ingen brutal type Den etablerte danske skuespilleren satte avtrykk med sine brutale rollekarakterer allerede med Nattevagten i 1994 og Pusher i 1996, og det er blitt mange danske filmer siden da. Også norske filmregissører elsker å ha ham med i filmene sine: De gales hus, Tomme Tønner, Monstertorsdag, Himmelfall, Øyenstikker I den dansk svenske krimserien Broen, som nå har Bodnia på Oslos tak med Stikkordets utsendte. avsluttet sin første sesong på NRK 1, spiller Kim Bodnia politietterforsker Martin Rohde. Han er jovial, bamsete og dårlig trent, men ikke helt uten mørke hemmeligheter. Han blir av anmelderne beskrevet som et av høydepunktene i serien, en serie som har fått nesten bare glimrende anmeldelser. Men Bodnias karakter har overrasket: Her er ingen voldelige utbrudd eller raserianfall i løpet av 10 episoder? Det var tett på én gang, at jeg ga en liten lusing, fordi regissøren gjerne ville ha det, sier Bodnia. Men det har vært superfint og enormt befriende å spille Martin. Mange har virkelig trodd at jeg er en Sansene er mitt repertoar. Hvis jeg kan skifte tanke seks ganger innenfor et tosekunders langt nærbilde, da kan jeg fortelle de mest fantastiske historier. brutal type privat, og det kan bare skyldes at jeg har vært overbevisende. Jeg har faktisk aldri vært i et slagsmål, og er helt imot skytevåpen, men det å ha nådd så langt innenfor denne smertens verden det er jeg fantastisk stolt av. Spesielt samspill Det er blitt sagt at du representerer det feminine i denne klassiske etterforsker-duoen du og Saga (Sofia Helin) utgjør i Broen. Tull. Jeg er vilt mandig som Martin Rohde, roper Bodnia leende og slår seg (nesten) på brystet. Men dere leker med kjønnsrollemønstrene? Jeg har hørt dette nevnt tidligere, dette med kvinnelig, men jeg er ikke enig. Saga er handikappet følelsesmessig og jeg spiller bare en mann som aksepterer dette. Det er mulig det er en feminin greie, men Martin liker henne også fordi hun er dyktig. Det liker både Kim og Martin, mennesker som er dyktige i jobben sin, sier Bodnia, som mener hele serien har hatt stor glede av at hovedinstruktør, Charlotte Sieling (Rejseholdet, Krøniken, Forbrytelsen), også er skuespiller. Det er ikke hverdagskost at regissøren skjønner hvordan skuespillerne jobber, sier Bodnia. Videre forteller han om samspillet med Sofia Helin (Saga). Han forklarer oss litt av hvorfor det har vært så spesielt. Denne balansen mellom Martin og Saga var utrolig spennende. Jo mer Sofia kom inn i rollen som Saga, for hun er virkelig langt fra Saga som seg selv, jo vanskeligere ble det for meg å heve stemmen. Da ble Saga usikker, og hvis jeg ble voldsom, ble Saga utrygg og det er jo det motsatte av hva min karakter ønsker. Han vil være partner og løse tingene sammen, sier Bodnia og ser om jeg skjønner? Jeg nikker, han kan fortsette. Ett av mine barn er helt lik Saga og tåler ikke at stemmer går for høyt i volum. Dét er ikke alltid lett for meg, som Kim, med så mye russisk i blodet, men det hjalp meg veldig i arbeidet med Martin Rohde. Jeg merket på Saga at vi kunne ikke få løst scenene hvis jeg hevet stemmen, det var rett og slett aldri et alternativ. Fra idretten til teatret Som 21-åring begynte Bodnia på Statens Teaterhøgskole, men før det var han en av Danmarks beste 100-meterløpere! Det er fristende 13

14 Travel dag for Bodnia: Først undervisning, så gi et intervju til NRK Kulturnytt i lunsjen, før man kan se solen gå ned over Oslofjord og rådhus. å tenke at det er derfor han utfører skuespilleryrket med en perfeksjonisme som kjennetegner toppidrett, hvor tiendedeler og følsomhet for motvind er en del av hverdagen. Idrettsutøvere trener, fotballspillere trener og ballettdansere tar timer hele livet, så hvorfor skal ikke skuespillere også trene? De skal trene sansene sine, fordi det er den eneste Idrettsutøvere trener, fotballspillere trener og ballettdansere tar timer hele livet, så hvorfor skal ikke skuespillere også trene? måten å utvikle seg på både som menneske og som skuespiller. Sansene er mitt repertoar. Hvis jeg kan skifte tanke seks ganger innenfor et tosekunders langt nærbilde, da kan jeg fortelle de mest fantastiske historier, Bodnia gestikulerer og begynner å rulle ut imaginære filmruller. Det er lett å tenke at det er det umulig, men hvis du tar disse to sekundene og ruller dem ut som fra en filmrull da er det mange meter. Hvis jeg har trent på bildene, burde jeg kunne klare opp mot åtte tanker i disse to sekundene, og samtidig holde grunntanken og si replikken «jeg elsker deg» Da ser resten av verden et menneske fortelle om hele sitt liv. Det arbeidet skal du mestre som skuespiller. Det finnes ingen fasit i filmarbeidet som skuespiller, men dette er meg. Slik jobber jeg, og det er det jeg kan undervise i. Lærer man ikke dette på teaterskolene? Å trene innbilningskraften? Teaterutdanningen gir deg smaksprøver på ulike metoder fra hele verden. Det er når du kommer ut at skolen begynner; arbeidet med å finne din egen metode. Det er en lang reise og det er denne treningen du skal drive med når du selv mener du ikke har jobb. Du har nemlig alltid jobb. En kunstner jobber hele tiden. Du skal trene når du ikke tjener penger, og du skal trene når du tjener penger for å holde deg oppe. Tomme skuffer og oppbrukte følelser En autografjeger(inne) kommer til bordet og spør om autografen til sin mann som elsker Broen. Autografer er aldri til en selv, de er alltid til noen andre, tenker jeg, mens Bodnia skriver en lang og hyggelig hilsen. Øver skuespillere for lite? Mange skuespillere har vært dårlige på skolen, derfor er det vanskelig for skuespillere å skjønne at man skal trene, sier han kjærlig. Det vites ikke om han snakker om seg selv. Derfor var det så kult i begynnelsen på teaterskolen. Jeg var lykkelig uvitende om at jeg ikke hadde åpnet skuffene inni meg, skuffene med følelser og opplevelser. Når jeg begynte å åpne dem, ble de fort tomme, og jeg skjønte at innholdet måtte bygges og videreutvikles. Skal du stå til rådighet for regissøren bør du ha et minimum av erindringer og historier å ta av. Da kan du levere. Åh derfor føler skuespillere på alt, også når de ikke får betalt for det? Jeg synes det er hardt å dukke ned i kjipe tanker to timer alene en dag, for så å gå hjem og lage middag og være lykkelig med mine barn. Jeg gjør det fordi det gir meg resultater, det er en livsstil. All min trening fjerner frykten for ikke å lykkes, og da er jeg ikke redd når jeg kommer på filmsettet. Jeg kan leke! Bli barn igjen De fleste av oss ønsker ikke å undervurdere flaksen. At det hjelper med litt flaks når man skal lykkes som skuespiller? Når vi endelig kommer til at det danske ordet «hell» kan oversette det mindre poetiske ordet «flaks», blir Bodnia nesten litt streng: 14

15 kims lek Flaks er bare til hjelp hvis du kan gripe flaksen når den kommer. Når en fotballspiller er på banen, må han sørge for at treningen er i orden for at flaksen skal kunne brukes. Hvis han ikke har kondisjon til nitti minutter, hjelper det lite når ballen ligger der og han ikke orker å få den i mål. For Kims lek handler ikke om suksess, talent eller å være en genial skuespiller. Det er viljen og ønsket om å formidle som interesserer ham, og hvordan lykkes med det. Jeg er sikker på at jeg i løpet av disse to dagene kunne satt hver av deltagerne foran et kamera, og de hadde levert. Men å gjøre store filmroller igjen og igjen krever bevissthet rundt sitt eget instrument, sier Bodnia alvorlig og lener seg litt tilbake, det går mot slutten. Det å være skuespiller er en barnlig greie, sier han lurt. Alle roller inneholder alt, alle roller MASTER CLASS (kilde:wikipedia) Tar utgangspunktet i at en ekspert på sitt område underviser en gruppe studenter. Det kan være musikk, malerkunst, drama eller annet kunstfaglig uttrykk. Det som skiller en master class fra annen form for undervisning er at alle studentene vanligvis opptrer/viser et stykke arbeid til mesteren mens resten av studentene ser på. Mesteren vil så gi individuelle råd og arbeide med studenten ut ifra det han har sett og hørt. har vært fem år det må man ikke glemme. Hvis du greier å forsvinne inn i det barnlige og usensurerte, da er du tilbake til den frie tanken du hadde som barn. Til leken og dit vil jeg. Hva synes du om Bodnias Masterclass? Morten Svartveit (33): Det er veldig kjekt å lære av de beste! Han var veldig flink til å formidle ut fra en skuespillers ståsted, tankegang og hverdag. Når man går fra prosjekt til prosjekt er det lett å glemme de grunnleggende tingene, for vi har egentlig ikke lært noen nye teknikker, men fått en oppfriskning av teknikker vi lærte på skolen, men med en praktisk tilnærming. Han fokuserer på øvelser som ikke involverer andre, som man kan gjøre på trikken eller mens man kjører bil.. Anders Borchgrevink (35): Det har vært kjempespennende å få nye perspektiver på velkjente ting. De fysiske øvelsene vi har gjort er ikke nye for meg, men Bodnias tanker rundt det hele øker bevisstheten rundt det man holder på med. At all verdens metoder ikke har noe å si om man ikke kjenner seg selv. Jo mer man trener sanseapparatet, jo mindre trenger man å tenke på at man trener. Trude Sofie Antonsen (28): Jeg merker at han har jobbet mye med film, og selv har jeg ingen filmerfaring. Likevel, for meg har det vært utrolig lærerikt å jobbe så metodisk med sansearbeid. Han bruker helt konkrete teknikker for å jobbe med sanser og følelser et fascinerende eksempel han fortalte om, var hvordan han i en scene i Pusher bestemte seg for å lukte seg inn i rollen. Den skjerpede bevisstheten synes på opptaket, det skaper helt andre kvaliteter i spillet. 15

16 Krisemøte TeaterTankens seminar om teatrets vilkår i våre naboland ble fire spennende timer. Av Ida Willassen I en tid der flere av EUs medlemsland henger med hele overkroppen langt utenfor konkursens rand, skulle man kanskje tro at de fleste europeere hadde viktigere ting å diskutere enn tilstanden i teatersektoren. Nettopp derfor er dét akkurat hva man har satt seg fore med seminarrekken om teatret i krisetider; «Theatre in Times of Crisis». Naturlig sammenligning I tittelen ligger ikke bare en referanse til den pågående finanskrisen. Teater- Tanken, organisasjonen bak seminarrekken med den internasjonale tittelen, har et uttalt ønske om å endre norsk teaterdiskurs. For å få et riktig bilde av det teaterpolitiske landskapet, er det naturlig å sammenligne seg med andre europeiske land. I november ble nederlandske og belgiske aktører invitert til Norge for å diskutere den nederlandske høyreregjeringens kutt på 60 prosent i finansiering av frie scenekunstgrupper. Med sitt andre seminar på Dramatikkens hus denne februarkvelden, har arrangørene valgt å se nærmere på situasjonen i Sverige og Danmark. Programmet er delt inn i tre bolker: Først tre innlegg fra det danske panelet, så tre fra Sverige, deretter felles diskusjon. Kveldens moderator er Johanna Zwaig. Noe råttent i Danmark? «Det danske laget» består av regissør, dramatiker og teaterdirektør ved Mungo Park, Martin Lyngbo; regissør og skuespiller Egill Heidar Palsson; samt kunstnerisk rådgiver og produsent Lars Seeberg. Seeberg var leder i utvalget bak rapporten «Scenekunst i Danmark Veje til udvikling» som kom ut i Den danske delegasjonens innlegg dreier seg i stor grad om organisering av teaterfeltet og -institusjonene. De viktigste spørsmålene for en framtidig teaterpolitikk i Danmark er hvordan man skal få større fleksibilitet, høyere kunstnerisk kvalitet og bedre betingelser for internasjonal utveksling, mener Lyngbo. Seeberg mener at økte produksjonsutgifter og synkende antall forestillinger og billettinntekter taler for at dansk teater trenger et kvalitativt løft, heller enn et økonomisk. Hallå Skandinavia: Et engasjert panel under seminaret Foto: Kristine Jakobsen/Norsk Shakespeare- og teatertidss Gullslottet ble et fengsel For svenske Linda Zachrison er ikke besøkstallene problemet. Den tidligere lederen for gjestespillscenen ved Stockholms Stadsteater og nåværende kunstnerisk leder for Parkteatern, kan gi en beskrivelse av hvordan høye besøkstall og publikumssuksesser førte til at Stockholms Stadsteater i en periode fikk et stort økonomisk spillerom, uavhengig av offentlig støtte. Utrolig nok fastsatte teatrets styre etter en tid at egeninntjeningsandelen skulle være på vanvittige 83 prosent. Vi har en publikumsdekning på 96 prosent, men vi kan heller ikke tillate oss å gå mye lavere når vi jobber med et inntektskrav på per dag. Mulighetene for å få penger til kunstnerisk smale risikoprosjekter er blitt tilnærmet ikke-eksisterende. Gullslottet ble et fengsel, konstaterer Zachrison. Kvantitet erstatter kvalitet I Sverige har vi i vinter hatt en mediedebatt der enkelte har gjort det til sin oppgave å «ta» mennesker som jobber for noe som er større enn seg selv. Moralisme latterliggjøres eller møtes med mistenksomhet, begynner dramatiker Jacob Hirdwall, som dermed fører samtalen over fra et pragmatisk til et ideologisk plan: Vi lever i dag i et samfunn dominert av næringsliv. For meg framstår det som om de som allerede har makten over det meste, nå har rettet sin oppmerksomhet mot den kulturelle sek- 16

17 theatre in times of crisis «Theatre in times of Crisis #2». F.v. Lars Seeberg, Martin Lyngbo, Jacob Hirdwall, Linda Zachrison, Stina Oscarsson og Egill Heidar Palsson. krift toren. Jeg tror de oppfatter den som et veksthus for uønskede ideer. Teatret skal speile samfunnet, heter det, men det er ikke uvanlig at man ikke liker det man ser i speilet. Hvordan er det mulig å lage godt teater når krav om kvantitet erstatter krav om kvalitet? Tankens frihet Sjef for SRs Radioteatern, Stina Oscarsson, følger opp: Å snakke om teatrenes organisering er å begynne i feil ende når hele den vestlige verden lever langt over evne, mener hun: Vår tids kredo er JEG, NÅ. Hele vår måte å leve på er bygd opp rundt konsum. Det setter rammer for tankens frihet, og vi forenkler det vi burde komplisere. Vi tar det for gitt at all økonomisk vekst er positiv. Men den dagen vi har ødelagt økosystemet, hjelper det lite å betale. Reklamens oppgave er å få deg til å bli misfornøyd og tro at et kjøp kan fikse det. Men kunst og reklame er diametralt motsatte størrelser, kunstens oppgave er å stille spørsmålstegn ved alt som er gitt. Ved å akseptere tanken om at allting er målbart og har en objektiv verdi, har kunsten latt seg kidnappe. Dette handler om å skape rom for samtaler om kvalitet, og å la samtalen få konsekvenser for økonomien. Martin Lyngbo Samtale med konsekvenser Fire timer passerer forbausende fort, og diskusjonen som etterfølger panelets innlegg, er uvanlig engasjert. Publikum er aktivt med, noe som tyder på at arrangørene har lykkes i å treffe sin målgruppe. Både teatersjefer, representanter fra det frie feltet og fra flere interesseorganisasjoner og politiske utvalg er på plass i salen. Det gjør at man får en dynamisk samtale, der glimt av interessemotsetninger også raskt kommer tilsyne. Dette handler om å skape rom for samtaler om kvalitet, og å la samtalen få konsekvenser for økonomien, sier Martin Lyngbo. Og dét er vel nettopp hva arrangørene håper å oppnå. Seminarrekken «Theatre in Times of Crisis» støttes av Fritt ord, Dramatikkens hus, KhiO og Norsk Shakespeareog teatertidsskrift. 17

18 Teatertanker Det er slutt på tida da tenketanker var forbeholdt politiske partier og næringslivsorganisasjoner. Tankesmien TeaterTanken vil skape tverrpolitisk nytenkning rundt teater og kulturpolitikk. Av Ida Willassen TeaterTanken er en ny, norsk tankesmie og ideell organisasjon som fokuserer på å forbedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kulturpolitikk. Vi har foreløpig rundt 45 medlemmer, teaterkunstnere som jobber både innenfor og utenfor de store institusjonene, i tillegg til flere kritikere og teoretikere, sier Marius von der Fehr. Han er styreleder i TeaterTanken, men understreker at organisasjonen har en flat struktur. Begynner med de få Vårt andre årsmøte går av stabelen i juni. Da skal vi gå gjennom vedtektene våre og avgjøre hvordan vi gjør det videre i forhold til nye medlemmer. Alle medlemmene kan invitere inn nye medlemmer. Foreløpig har det vært litt tilfeldig, men mest basert på synlig engasjement. Vi planlegger en økt offentlighetsgrad, men vi ønsker ikke å bli for mange for fort. Tankesmien fikk sitt utspring i en teaterproduksjon for litt over to år siden: Det er ikke lett å stikke ut hodet i offentlige fora for folk i teatermiljøet. Debattmiljøet i teater-norge har ikke vært særlig gjestfritt. I 2009 tok Pia Maria Roll kontakt med meg om deltakelse i produksjonen Over Evne III. Johanna Zwaig (medstifter av Teater- Tanken, red. anm.) og jeg hadde da snakket en del om å få i gang en teateraksjon. Dette tok Pia Maria Roll, Marius Kolbenstvedt og jeg videre i forestillingen i form av en vill raljering og et teatermanifest. Dette var teater, men det satte ord på hva mange i teater-norge følte var problemene i dag, men ikke turte å si offentlig. Det ble sene kvelder etter forestillingen med publikummere som følte seg truffet av koblingen mellom politikk og teater. Og det viste seg å være en vellykket kombinasjon. Sommeren 2010 startet vi TeaterTanken. Samtidsforståelse og aktualitet Men hvilke problemer snakker vi om? Hvorfor trenger Norge en tenketank for teater, og hvorfor trenger vi det nå? Da vi startet opp, var flere kjente norske teaterfolk med. Det viste seg fort at det ikke var en sånn «fri scenekunst-greie», men at frustrasjonene var vel så store innenfor ensembleteatrene. De store institusjonene tar overhodet ikke ansvar for å utvikle diskurs og tenkning rundt teater. En frykt for teori og et unaturlig skille mellom teori og praksis har lenge regjert. Det må nok Teaterhøyskolen ta på seg sin del av skylden for. Men Teaterhøyskolen er i endring. Jeg kan derimot ikke se at de store institusjonsteatrene er med på denne endringen ennå. Det dreier seg i all hovedsak om å forstå sin samtid, skape aktualitet og å være en møteplass. Det er ikke så vanskelig. Samtidig fungerer scenekunst.no mer og mer hermetisk diskusjonen forsvinner, Universitetet i Oslo legger ned teatervitenskap, vi har et vell Vi arbeider ganske enkelt for å endre norsk teater og norsk teaterdiskurs til det bedre. av forskjellige fagforeninger som sliter med legitimitet og selvforståelse det er klart at det blir populært med et helt uavhengig alternativ. Hvordan har responsen vært etter de to foregående seminarene «Theatre in Times of Crisis»? Responsen har vært veldig god. Jeg tror ikke noen andre enn oss ville gjort disse arrangementene om teater i krisetider; Nederland/Belgia og Sverige/ Danmark. Det er viktig å knytte koblinger mellom situasjonen i Norge og andre land vi bør sammenligne oss med. Det er et poeng for oss å få opp publikumsdeltagelsen, og det lykkes vi med. Vi er godt fornøyde med samarbeidet med Dramatikkens hus, som viser at det går an å ha en smidig og fleksible teatermodell også i Norge. Og Norsk Shakespeareog teatertidsskrift trykker innleggene. Tettpakket kalender TeaterTanken ligger ikke på latsiden, og har flere aktiviteter på agendaen i tillegg til seminarene på Dramatikkens hus. Blant annet skal vi arrangere et seminar på KHiO den 20. april som tar opp forholdet mellom lokal forankring og internasjonale ambisjoner rundt i landet. Det blir et ledd i å komme oss videre fra Oslo-gryta, som selvfølgelig er nødvendig. Det blir gjester fra hele landet og antagelig innlegg fra en skuespiller i Vinge/Müllers produksjon. Så skal vi ha en samproduksjon med Propellen (forening for fremming av ny norsk dramatikk, red.anm.) om et seminar i Trondheim neste høst. Marius Kolbentvedt har 18

19 t e a t e rt a nk e r TeaterTanken. Og det er mer på gang. Jeg kan love Stikkordets lesere at vi er i arbeid med å bli mer synlige og tilgjengelige, oppsummerer Fehr. Hva er målet for arbeidet til TeaterTanken, hva ønsker dere å oppnå på sikt? Vi arbeider ganske enkelt for å endre norsk teater og norsk teaterdiskurs til det bedre. Dessuten forsøker vi å utforme en teaterpolitikk som fungerer. I dag har vi ikke noen gjennomtenkt og kunstnerisk fundert politikk på området. Jeg tror f.eks. det er helt nødvendig at Enger-utvalget lærer av arbeidet vårt og tar det med i utredningen de jobber med. Den skal stake ut Vil endre norsk teater Etter sommeren skal vi gjennomføre teaterpolitikken og trenger en virkelig en større lansering av arbeidet vårt i forankring og legitimitet. Vi får se. tatt initiativet til «Revolusjonsrådet» som følger opp «Teaterrevolusjonen» fra Over Evne III en gang i måneden. Ellers har vi interne møter og virksomheter, bl.a. nettforumet vårt. Sammen med Johanna Zwaig arrangerer Fehr også New Frontiers Det er vårt «åpne akademi». Der tar vi for oss eller iscenesetter kunstneres møter med flere av de viktigste problemstillingene og politiske situasjonene i dag. For mer info kan man klikke seg inn på Facebook eller melde seg på mailingliste ved å sende en e-post til En tankesmie er et organisert forum av forskere, teoretikere, intellektuelle o.l. som drøfter strategiske tema, leverer analyser og gir råd til ledere innenfor politikk, næringsliv etc. Fenomenet stammer fra USA, og den amerikanske betegnelsen think tank. Ordet tanke smie er registrert på norsk første gang i Kjente norske tankesmier: Civita (borgerlig, liberal tanke smie etablert i 2004) Manifest, senter for samfunnsanalyse (sosialistisk tankesmie etablert i 2003) ett n å p iv rk a rs å 3 1 l ti tilgang få g o t n e m e n n o b a n Teg samtids dramati samtids dramati fra vinteren forestilling Lenz en Torshovteatrets på dette. Forestilling 2006 er et eksempel Lenz, skrevet historien om var baserte seg på samtidig som denne av Georg Büchner, Skuespillerne vekslet ispedd ulike fiksjonslag.spilte også vekselvis seg og på tittelrollen Lenz, på denne forestillingen selv. Etter premieren si «jeg skjønte medtilskuer en overhørte jeg moro!» til men det var veldig n heningenting, jeg, i denne forestillinge sin venninne. Også publikum. e seg direkte til vendte skuespillern ble i tillegg invitert inn i Noen av tilskuerne ble deltakere i forestillenz, og scenerommet på blir grenkonsekvens av dette I lingen. Som en og virkelighet utydelige. i n over sene mellom fiksjon å flytte forestillinge det kombinasjon med g, er dette blant en mer sosial sammenhenkaraktertrekk. I Lenz teatrets en kontipostdramatiske gjeldende gjennom en ingjorde dette seg med publikum, kontakt ga den et nuerlig direkte i forestillingen som kludering av dem t og ikke Realite realisme EBOE SE BJØRN AV THERE OTO) GAARE (F OG GORM alt i en, og når ekse fenom seg til av kompl ikke hengi ühne er besatt l kan man jevskij, vi oss. Likeve på Dosto østliggjør nærmere gjøres man kikker dag vestlig som når ühne. on, like lite s Volksb på Berlin en slik posisj dramaturg hegemann, jeg på premisier Carl (Berlin): Volksb mens e virkelig bra, var videobilden Under prøvene teater. og sjefsdradette er filmet. Castorf ville for Frank Castorf éren tenkte Pøh. gode anmeldelser amer dramaturg har også fått på slutten av stykredigerer teaterprogr Men Idioten Herbert Frisch» og e, hvor han også lange talen til siden satte opp us und Depression maturg på Volksbühn forresten at den vi for en del år som «Kapitalism mye lengre. Da og under frieriet mer med samletitler ket, skulle vare Frisch læreren,». Castorfs re. Hvis spilte Herbert «Politik und Verbrechen for et intervju på teatersjef re og langsomme Fruen fra havet det han langsomme plakaten «Stalin ga applaus, varte Jeg møter Hegemann [til Bolette] snakket eller beryktete og høyrøstete eller berømte ble nkningen den folk i teatret. Jeg tror for paradokste kontor, under Frisch ble avbrudt, bare er mulig med ØST Plakaten er typisk Det er noe som media. Hvorfor har et stort skilt det er freden». bare enda lenger. er mulig i andre teatret, som fortsatt måter som ikke dagens Tyskland, ikke dukker? i finne og må ironien på dette «dissident» teatret på scenen en slags erklært levende mennesker rytme enn den på taket, som Øst-Tyskland. har vi ellers ha en helt annen ijs tidligere var i man prøver i hver forestilling tre av Dostojevsk slik Frank Castorf Hos oss kan Peter Stein, hvor har Castorf iscenesatt Mikhail Bulgakov. monolog er ikke som hos De senere årene foregående. Det reprodusere enhver Margarita av et, et Mesteren og at man skal kunne tilbyr en kompleksit romaner, samt månedsvis slik kveld. var politiske at disse romanene etter ord, dagens sagt kveld og eneste har Han nøyaktig likt til samtiden var strøket ett er.. kaos som svarer hvor det ikke enn teaterstykk mangfold og Steins Faust, var den også interessant. tiltaler ham mer Dostoav den grunn nettopp som museum museum. For museer er». Castorfs siste virkelighet, og museum. Men på å orden eller «hermetikk innenfor «Neustadt», plassere teatre være helt ok som har en større Man kan godt utspiller seg Det kan også Publikum ettelse, Idioten, men en god ting. århundrer kombert Neumann. jevskij-iscenes ikke en dårlig, folk i tidligere e opp av scenograf Fra puben til å vise hvordan å demonstrer blokk til blokk. en by som er bygget bruke teatret gjør annet enn, som dreier fra egen reisebyrået når Stein ikke interessant for storkiosken, via sitter på dreiescenen muniserte. Og det også være Men 7-Eleven-liknende til den hvite høytenkte før, kan museum. man som Las Vegas til den Ragozhin, teater til hvordan imot bor. mørklagte huset til levende altså ingenting og frisøren, det og familien Jepantschin mot vår tid. Jeg har du forholder deg Natassja Filipowna være et rom hvor som spiller bordtennis blokken hvor teatret kan også Mysjkin Fyrst på vi inn kalte den i dag. Og der vi ser mennesker av midten av nittitallet, i Bochum på til dagens nyrike useet og den seg selv i kjelleren. Da jeg jobbet n, som er lagt» altså dynosaur-m av forestillinge kom jeg med ølflaske» så er «Dyno-park for men I begynnelsen «nakenbild ene scenen der en stund, Natasklistres det opp e». Jeg jobbet så endelig til etter mordet på russiske virkelighet, andre «cyberspac Ensemble, og Mens den slutter, monolog om først til Berliner (latter). av Natassja Filipowna. med Lebedejews endeløse tilbake til Berlin, en noe annet teater kollaps, som jeg liker bedre ord om at Europa sja og Mysjkins Volksbühne Jepantschinas og Lissaweta en gjør en nærmest alt og ingenting Også denne oppsetning av Brecht e ikke er opptatt bare er en illusjon. video og teater. at dere på Volksbühn har vært overpolitiske og likestilt bruk av Idioten enn de De estetiske, Du har skrevet mer splittet over er ikke så viktig. teatret som Det er en krevende Kritikerne er uavhengig av teater. «Mediet er de siste årene. e, stiller seg også har ønsket å for Castorfs produksjon følelsen av at Castorf poetiske spørsmålen teatrets «egenart»? fikk nesten av. Polinå forsvarer du forestilling. Jeg det vi er opptatt medium». Men reflektere å så er suksess. «fans»? oss, mye for er ikke teater riste av seg noen er glad over for Det viktigste Så på ett plan rundt at Castorf ikke og i dagliglivet. det som er slik at det er kamp Ja, det er mulig tisk, eksistensielt må man rendyrke publikum er splittet, Den var stiv, man lager teater, når premieren. Men Det beste er hvis på viktig. Idioten var dårlig forestillingene. er det vi gjør. Men og de følgende men for oss ntert teater, både under prøvene og mye bedre nelstenkni hvis ford de er oss fra gen fjern ge spørsvirkelig vikti form er det en målene, den Det for galskap. en hos kjern religiøse skij, og ikke Dostojev ære og de reaksjon toriske fore restaura e hans stillingen STUART) (ULRIKE MARIA dd Hvorfor være re IA for ULRIK E M AR stillingene Routledge, KILDER: Postdramatic Theatre, Lehmann, Hans-Thies: 2006 Routledge, Performance Theory, Schechner, Richard: God 1988/2003 Drive-In theater, Lenz, Auvirkomma Veiklinga, ng Talk Softly But Carry Forestillingene Skogsunderholdni hates Scandinavia og... A Big Stick s hunoter: fritt etter undertegnede Det 1 Sitat Goro Tronsmo,om scenetekstutvikling på kommelse, Seminar 2007 Routledge, Åpne Teater 10.mai Postdramatic Theatre, 2 Lehmann, Hans-Thies: 1999/2006, s.85 oversettelse) 3 Ibid, s.85 (min 10.mai 2007 v/ forestilling, sett 4 Program fra Teater. Theatre, Routledge, Grusomhetens s-thies: Postdramatic 5 Lehmann,Han AV ELISABETH Nicolas STUART, regi: ULRIKE MARIA Theater, Stemann. Thalia Declair Foto: Arno N orsk shakespeare - og teatertidsskr ift 2-3 / 2007 ek, av Elisabeth Beanca Essay om Elfriede Jelin neboe. Nr. 2/2002, Berlin, av Therese Bjør til Elfrie de En tilnæ rming ekstte ater, ved Jeline ks intert e overse tter Jeline ks norsk a Halvorsen.. Elisab eth Beanc ST UA RT? , s.95 og Jacquelin Martin: Willmar Sauter International, 6 Se blant annet Almquist & Wiksell Understanding Theatre, , s.2... under et venstreorie Her fotografert er naturligvis Volksbühne sier Carl Hegemann. så enkelt, Gaare. ikke «venstre» t. Foto: Gorm Stalin-plaka Frank Castorfs er inn «Hvem snakk hvem i tekst en, slett e prøve r å egen den med sin vet stemm e? Jeg r hvem ikke lenge det er er, som snakk t alt jo menin gsløs tåeli g, samme n, ufors bare jo da kan man og vise våpen man flagg et hvis har et». prosess sosialt preg. fra produkt til på Gjennom et skifte iske teatret mer fokuserer det postdramat lsen her og, på tilstedevære en av hiselve opplevelsen n med oppløsning nå. I kombinasjo åpner det postdraerarkiet blant elementene tilskueren. for et møte med matiske teatret opp alle retninger, fra Sons i til Tendensene spriker mmentarer samfunnsko magiske of Libertys krasse og Drive-In Theater og egne Claire de Wangen refleksjon for rom tilvenne univers som gir Tilskueren må bare og selv historiedannelser. overordnet narrasjon, foreseg fraværet av en man ønsker å lese ta stilling til hvordan CARL HEGEMANN kk/scen etekst kk/scen etekst N, BEANCA HALVORSE N orsk shakespeare - OVERSETT ER og teatertidsskr 2-3 / iller kate Valk, skuesp intervju med siden Wooster group leren i g erbakk o la eeg-tv av C a M i l ) er (foto N a e Va N g Marit an New York ne the Arts/ som en av grunnlegger University. Hennes ate Valk omtales eid har e kompaniet Wooster av det legendarisk regissøren Elizabeth skuespillarb inn i, av vokst Group, ved siden William således kjente navn som ut av samarbeilecompte og andre og Ron Vawter med flere. og The Grey det som utgjør Dafoe, Spalding forestillinger av Group. i New anledninger sett Wooster leder av PS 122 Jeg har ved flere BIT i Bergen Russel, tidligere Meryl bland annet på Valk «She s the Wooster Group, Stein), i de- Mark har sagt om Kate Lights (Gertrude nysgjerhvor de viste House/ York hvor jeg så en prøve York of down town». Så det er med i Oslo, i New Streep Nationaltheateret res egen garasje av Phedra, en forestilling jeg nærmer meg for et inabsurde settingen på deres bearbeidelse To You, The Birdie!, samt righet komtittelen som utgjør den lettere i et «down town som til sist fikk leken og lyshamlet. Tempoet, overlevelse tervju med en skuespiller deres versjon av annet jeg har slåss for økonomisk ikke lignet på noe alle kunstpani» som fortsatt bryter om som mer ten i spillet har høre å kompaniet jeg nysgjerrig på og omtales som sett og derfor var i kompaniet jobber. regler. geleides Evanger og jeg som skue- ens hvordan en skuespiller Anna både rolle Marit sentral Fotograf i den gamle nedkate Valk har en dramaturg og de trange korridorene slippes inn i den hvert også som Dessuten gjennom spiller, men etter gen, for så å for LeCompte. time teaterbygnin en får slitte vi regissør hvor assisterende hele sin karrite skuspillerfoajeen at hun har hatt det siste fløyelsbelag Valk. En dokumentar om Wooster er det interessant som hun møtte Kate ere i Wooster Group, n ved Tisch School of med året under utdanninge Wooster Groups versjon K akespe Norsk sh ill på Nationaltehatret., i anledning gjestesp Intervju med Kate Valk 07 av Tennessee Williams Vieux Carré. Foto: Franck Beloncle i The Kate Valk og Scott Shepherd «experimental wing» den nylig etablerte at gjen1970-tallet) fikk var jeg så heldig ved skolen. Der tiden (slutten av akkustudios» å følge Frøken på den Group underviste innspilling, og mellom ulike «actors Adler som var gen fra Wooster møtte jeg en måte Group er under bare av velge Stella Gjennom dem omkranses ikke meg. elev. Jeg var hos Adler rat da. (?) Valk og jeg som engasjerte filmfo- som «Method Acting». jobbe med teater men også av en ble et er imot Strasbergs tolkning av Stanislavskij å fotograf Evanger, i Wooster Street egen stab. Kate annen Performing Garage tograf fra kompaniets og begynner som hadde en ikke trenger med folk som gjorde at en skuespiller sted å gå, et miljø teknikk. avslappet, profesjonell ganger før, med og mente som sammen hver dag. hukommelse flere ting, skapte teater jeg har hørt henne jobbe emosjonell Stanislavskijs fyhun begynte å forfokuserte mer på kk: Hva var å fortelle hvordan for meg var at tenker Adler er, n Eeg-Tverba Problemet Utfordringe handlinger. jobbe på Jeg Camilla med kompaniet. ikke er siske Group sin måte å som en skuespiller. til en dialog som skjellig i Wooster jeg aldri følte meg jeg, hvordan å få skulle ta portil Stella Adlers? se for meg at jeg forhold i ikke aukunne tolkningsar på så mye for opplagt. portefølje og gå Vel, det var ikke trettfotos, lage en rundt et bord for Mitt siste passet ikke for meg. over til beid. Vi satt nesten aldri Wooster Møtet med og ditions. Det derfor studerte ved teaterpå Tisch byttet jeg Kate Valk: Jeg man semester ved Tisch, hvor dramaavdelingen eater tid are- og t 4 / 2011 sskrift 3 7 Nr. 3-4/2011 V ill a Salò å vise hva forsøker ikke (Berlin): Jeg igheten hvordan virkel som er galt, eller Gjennom Signa Sørensen. burde være, sier å forstå er forsøker hun sitt reality-teat der seg innenfor forhol esker hvordan menn e konstruksjoner. sosial liserte komp OE V ill a Salò 50 år jon fosse 50 år jon fosse th e atr e skuespil e «she s th reep M e ryl s t of down town» Halvorsen. Nr. 2-3/20 sbühne emann, dramaturg Volk Intervju med Carl Heg ift ren skuespille o n. t f i r k s s d i t e r a e p s e k a h s www. E BJØRNEB AV T H E R E S s of crisi in times og blikhelt ned til pustens det time områder, På den måten er Fosse en å være så like at sjonene meg likevel Han tvinger. Og kets koreografi. forbløffet da indiskret forfatter. samme produksjon kunne ha vært som ekstremt svært persontil mange forfattere du skuespillerne til å søke etter Fosse, Vinter, i tre tid er jeg kjenner ikke at jeg så et stykke av Men på samme som er så sterke Sveits, Tyskland uttrykksmidler. forskjellige land mest diskrete blant var skaper strukturersamme idé om stykket i lige antagelig en av de det på en måte en kan gjenkjenne i små de- han og Hellas fordi fordi han skaper en, tre ganger. tolkninger, også samtidsforfatterne, av ekstruktur oppfører e den samme produksjon til slike detaljer tre forskjellige spesifikk helt ned ved hvordan skuespillernkonseptuelt veldig sterk og Likhetene gikk det som brutte setninger, attityder, taljer s holdning og viren som er vant til sterne momenter som karakterene e land, kom for seg. For gjentagelser, selektive jeg så et lærestykke fra baserte teatret i tyskspråklig talende taushet, og jeg tenkte at ft. overraskelse. dere sikkert kjenner dette som en stor eiendom- kelighetsski er stykkene øvelser i å få liå ta et begrep for disse formale Ytre sett, Men i den bokstavelige truer grunn et. Til det innenår som Brecht-teatr forskjelog nettopp ved Fosses stykker, de det ikke, og vet til å sakne, momenter. di- melighetene betydningen er e fortolkere i siste slå over i dramatiske i alle sine stykker ikke er bærer at de forskjelligstå følge forfatterens med å seg len består i at Fosses utfolde stykker til Fosses momentene joner. lar forpliktet semåte når De daktiske demonstras kamp ved ganske instans er mens handlingsak på en svært nøyaktig dramatiske nyanser, mellom scenviser oss menneskets som mønstre fornemmer man legges til tiden i verden. Skylden, stykkene blir oppført, livsfølelse, som lerasjonen enkelt å være til eller spesiell å falle i, vår konfrontade en tematikk vi ikke kan unngå dødelighet, og med re som skaper sjon med vår egen alt dette på et heller til mange forfatte dødes nærvær. Men plan. Selv om Jeg kjenner ikke er så sterke fundamentalt, ontologisk det, er mot til å skjule strukturer som stykkene tenderer i karakterenes soforholdet mellom de alltid dypt forankret samtidig avslører for som de ene. Dette spesielle typisk draer situasjon, for siale formen gjennom denne moment og progresjon med stykkene anliggende i. det metafysiske Fosse oppstår I likhet har Fosse utviklet mye som skiller Liksom Beckett Fosses skrivning. Selv om det er er Fosses dramaer eget, autonomt estetiske matikk. intensjoner og som etablerer et til Maurice Materlinck,og plotet minimalt. og Brecht hva utviklet stykker og hvor kommunikasjonen har likevel begge for det meste statiske de lyriske kvalitekosmos, strategier angår, er være underlagt pregnant til utogså hos Fosse, karakterene vil komi disse Som en form som kommer e og i det spesi- mellom og de musikalske regler. Språket tene ved språket bestemte estetiske og handlingsforløp trykk både i oppførelsen en svært situateksten og skuespilprovoserer fram posisjonene av temaer vil en vellykket okusert elle forholdet mellom man følger denne stykkene Følgelig sterkt her-og-nå-f når avdesto viktigere. sjonsbundet; og de avholder helt og holdent lerne. Det er bare el, samtidig som er utviklet av forfatterne, det oppsetning av Fosse ver- innfallsvink fra enhver form for utenformen, slik den lykkes i å etablere kosmoset i disse sterkt henge av om den som beror at det helt spesielle hefter seg like overstyrende diskursiv kosmoset i verkene, og av den grunn forliggende og virker beint særegnestemning eller stemthet hos karakkene vil åpne seg, ved Jon Fosses eller belæring. Det å på en etingelse er forutdet også noe modellaktig også med styk- polemikk nde for disse stykkene forøvrig terene, hvis mulighetsb n helt ned til den stykker. Slik er det svært fram maktpåligge, for å etablere av dramatikere Beckett, som skrev trenge bak vår besserwissen mellom dem. og rådløs- bestemt kene til Samuel onsepter på en måte eksistensiell utsatthet avtegner minste nyanse i forholdet detaljerte oppføringsk mye på Fosse. Det et rom for som stramt korsett dramatikeutvikler partiturer Det er derfor et som kan likne ganske dramatikere som het. De på de mest infigurene hos få er bare noen ganske med en slik form dette avkallet teatret dramaturg på flere lykkes i å forsyne stiller Han har arbeidet som ige partiturer, som Bochum. Her er dramatiker og dramaturg. ved Schauspielhaus er, for uomgjengel THOMAS OBERENDER og Todesvariationen Han er i etablerte konvensjon Fosse, blant annet Winter Jon Fosses Winter (2003). seg på tvers av alle iscenesettelser av Jon Ein Materialbuch zur will klar und kald sein. viser seg å være berikende redigerte han også Ich men som likevel t ved Festspillene i Salzburg. for teaterprogramme forskjellige scenebildag kunstnerisk leder tre og realiserbare. Hvor esetningene i de dene og skuespillerb i de tre forskjellige Vinter oppførelsene av produkforekom de tre landene enn var, J theatre in times of cr isis K EL IG EG BL E V IR Den siste melankoliker disse hardt i alle «Vi må kutte som hobbye ne venstrep olitiske milliard er det sløses fører til at miljøver n, på eu, på u-hjelp, gging, språkkunst og boligby og så videre.» ng opplæri (PPV), Geert Wilders for spesiell form påvist at en det er aldri senere dersom gjennom brudd man kunst vil få tet betyr at res nå. kreativi er den subsidie et ennå ikke som samfunn finner på ting ikke om denne man vet bare modent for. eller om det faktisk er god, nye kunsten er jeg, kultur(...) så hvem at bare er søppel., hvis vi tror ekspert en annen fondet eller og dårlig?» som er godt vi kan si hva (VVD) Halbe Zijlstra Kulturmi nister aven liten gruppe «... ellers ville skal få kunst som gjøre hvilken til for fellesskal være støtte. kunst apet ikke er hvis fellessk skapet, og se, er det å komme og på innstilt galt.» grunnle ggende noe som er (VVD). Halbe Zijlstra, Kulturmi nister Om tragediens E S OBEREND AV T H O M A Paneldeltakerne i første del av seminaret på Dramatikkens t hus: Marit Grimstad Eggen og Marius von der Fehr og Eric de Vroedt. parti ppv setter opulistiske s og hans høyrep det fastslått geert Wilder» partiene, ble de «tradisjonelle på dramatikkens agendaen for in times of crisis» ret «theatre Nederland. under semina ituasjonen i hus om teaters ebo se BJØrN av t h e r e in times of crisis, med van der Berg, Manja Topper N t h e at r e i risis imes of C tine e og kris fins det et amsterd am «i haag og bare har ti teatre som tredveta lls på første rad.» publiku mmere (VVD) Mark Rutte Statsmin ister Fra seminaret Theatre (møteledere), Simon mulighet i dag R JakoBseN akespe Norsk sh et TG stan og deltakere fra blant ann Matthias Stötzner i Winter, regi: Foto: Dörte Lyssewski og Ernst Schauspielhaus Bochum. turg: Thomas Oberender, (foto) eater tid are- og t 4 / 2011 sskrift Dood Paard. nr. 3-4/20 18 N orsk shakespeare - og teatertidsskr ift 2 / 2009 Thomas Oberender om Hartmann. Drama- dramatiker Jon Fosse. N orsk shakespeare - og teatertidsskr ift 2 / 2009 som griper inn. å kritidager det er få har fått andre til Sørensen et par En slik uttalelse holdeg møter Signa for å vise en nedlatende avsluttet sin non-stopetter at hun har der sere Sørensen Vi er jo utmerket Erscheinungen overfor publikum: e og ikke performance Die Theater- ning at dette er et teaterstrykk under festivalen Signa klar over Martha Rubin, heter det i et leserinni forestillingen bekler som en virkelig voldsorgie, treffen i Berlin. som Martha Rubin, hvorsørensen rollen for innbyg- legg. vil være delte meninger om eller morsfigur, Det er en sektleder, einstallasjoner er Et slumstrøk, grenseby, vidt SIGNAs performancklart at publikum gerne i Ruby Town. fall hvert i er Det ir. tilskuer- og eller flyktningele er lagt teater. den priveligerte for anledningen av ikke tildeles som gir en anledning til å Modellbyen, som i Berlin, befolkes len, det som skjer til en tidligere trikkehall i to grup- betrakterrol. De er delt inn seg tilbake og overskue ne involverer førti skuespillere eller mil- lene forestillinge består av vakter på scenen. Men forskjellig måte. per, hvor den ene på underlagt og grad, ulik av innbyggere, e publikum i beveger man tære; den andre Rubin og Villa Salò fra de første. Skuespillern totalovervåkning de forskjellige væde 9 da- I Martha og sover her, i omkring, mellom som bor, spiser for en seg fritt velger selv om man n varer er objekt som relsene, eller skurene, og gripe inn gene forestillinge med aktørene, eller Chaikin g fra publikum; Dorine tilsvarende overvåknin i hallen som vi vil. vil diskutere direkte måte. I mye tid inn i på en mer kan tilbringe så hvor det bare slapp non-stop, 24 timer Instituttet, fra 2007, om av Performancen varer publikum tatt hånd 25 personer, blir pasienter. døgnet. møte med SIGNAs og behandlet som sterkere en sykesøstre, Det er mitt første antagelig en enda reality-teater, og for innebærer form Det helt spesielle innenfor et autoble oppav mekanismene til Villa Salò, som god forberedelse vinter. Her erfaring i København i sier Signa er ritært system. vi ført i Østerbro core, hvor hard til en bordell, Sykehuset er er handlingen lagt seksuelle trakassering og vitner til orgier, n, har Sørensen. består foruten Signa Sørensen forestillinge om SIGNA overgrep. I debatten Arthur Köstler fra sat at hun er blitt Thomas Bro, og regissør Signa Sørensen publikum er. For også av blasert skremt over hvor J SIGNAs er virkelighetstest N orsk shakespeare - og teatertidsskr ift Arthur Köstler og Signa N orsk shakespeare - og teatertidsskr ift 4 / ese Bjørneboe. Nr. 1/2 4 / 2009 nsen, SIGNA, av Ther Intervju med Signa Søre Sørensen. Foto: Köstler/Sørensen Nr. 2-3/

20 Samisk gjøgler i reg Sara Margrethe Oskal gjestet i desember teaterfestivalen The Dreaming i Australia med sin forestilling «Guksin Guollemuorran/ Full pakke». Det bød på store opplevelser. Av Sara Margrethe Oskal I 30 varmegrader og stekende sol ankommer vi Woodford Folk Festival og den internasjonale urfolksfestivalen The Dreaming. Det er ventet publikummere til festivalen. Området vi befinner oss på tilhørte tradisjonelt folket Jinibara. Jeg er her for å opptre med min soloforestilling «Full pakke The Whole Caboodle». Takket være oppfinnelsen av tryllestaven en enkel fjernkontroll som jeg styrer oversettelsen med kan jeg spille, joike, fortelle på samisk og samtidig oversette det jeg sier, linje for linje, på en skjerm bak meg. Det er helt integrert i spillet mitt. Slik kan et norsk eller russisk eller engelsk publikum følge meg mening for mening, og le av vitsene mine. Vel naturlig Jeg har takket ja til å bo på artistcamping. Vi forlater bilen og begir oss innover til campen. Trillekoffertene synker nedi i gjørma jo lenger inn i regnskogen vi går. Fuktigheta og alle lydene virker litt skremmende. Skogen er tett, og jeg vet med sikkerhet at jeg ikke kommer til å trø utenfor stien. Teltene står på rekke og rad. I kjøkkenteltet som vi passerer sitter en gruppe musikere og jammer. Dette blir koselig! I teltet vårt finner vi våre Med min tryllestav i hånden, styrer jeg oversettelsen selv. Glemt er frykten for edderkopper, iguaner, enorme padder og giftige slanger. feltsenger, en pute og et pledd. Heldigvis er det golv i teltet, og maurene som marsjerer rundt er heldigvis ikke større enn hjemme. Men jeg angrer likevel litt på at jeg valgte å bo så nær naturen som i First Nations Camp. Befriende selvironi Første dag går til å bli kjent med området, som er enormt. Det finnes en drøss med scener, konsertlokaler, kafeer, restauranter, gallerier, sirkustelt, gateopptredener, salgsboder. Hele verden er samlet her, alle musikksjangre og kulturuttrykk. Jeg skal opptre på hovedscenen BLAKdramatics, som er det eneste teltet med aircondition og stort lyd og lysrigg. Den tekniske prøven går bra: min PC blir koblet til projektoren, jeg tester lyden, lyset justeres og teknikeren er med. Om kvelden ser jeg et forrykende show på hovedscenen. Gruppen Polytoxics show «Poly Hood» er en fantastisk blanding av teater, musikk, sirkus, komedie og kostymer. Aktørene er fabelaktige dansere, skuespillere og sjonglører. Selvironien i humoren er befriende. Og de burleske elementene i enkelte av numrene får oss til å se ned i blygsel, mens latteren bryter ut. Sara Margrethe Oskal under framføring av «The Whole Ca Legg merke til fjernkontrollen. Foto: Elle Sara Oskal Droppet skinnbuksa Dagen etter holder jeg en times kurs i joik, om stemmebruk og joik som et musikalsk uttrykk. Jeg presenterer samisk kultur på en kafé, viser bilder og videoer. For de fleste er samisk kultur helt ukjent. Jeg er den første samen som besøker The Dreaming. Tradisjonen med å gi barn en personlig joik, et musikalsk identitetsmerke, imponerer tilhørerne. Så står den første forestillingen min for tur. Mens jeg varmer opp bak scenen, holder en gruppe «huladansere» kurs på scenen. Det er naboene våre, danserne som har vekket oss med sang i campen. Jeg har mer lyst til å danse hula med dem enn å varme opp til forestillingen. Det er jo så varmt! Svetten renner. Hel-

INF3700: Plattformer og politikk

INF3700: Plattformer og politikk INF3700: Plattformer og politikk eller hvorfor ryktet om webbens død er betydelig overdrevet. Gisle Hannemyr 2012-03-16 http://www.hannemyr.com/hvaer.html Internett var i utgangspunket en åpen og verdensomspennende

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK & INFORMATIKK Inf1500 25.oktober 2010 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no Ara Irititja Wikipedia! Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Skuespillere og seksuell trakassering

Skuespillere og seksuell trakassering Skuespillere og seksuell trakassering Survey resultater NTLFs høstseminar, 16. november 2010 telemarksforsking.no 1 Disposisjon Presentasjon av undersøkelsen 5 hypoteser om hvorfor Veien videre telemarksforsking.no

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Videre blir vi bedt om å vurdere relevansen av kulturpolitikken sett i lys av samfunnsutviklingen.

HØRINGSUTTALELSE. Videre blir vi bedt om å vurdere relevansen av kulturpolitikken sett i lys av samfunnsutviklingen. NORSK SKUESPILLERFORBUND Welhavens gate 1, 0166 OSLO * Tlf: 21 02 71 90 * Fax: 21 02 71 91 Bankgiro 8101 11 30666 * Org.nr. 871096422 MVA nsf@skuespillerforbund.no * www.skuespillerforbund.no Oslo, 29.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no INF5011 Wikipedia Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human

Detaljer

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt?

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Utdypende svar til Forbrukerrådets gjennomgang. Kulturdepartementet... 2 EFN... 5 Olav Torvund, Universitetet i Oslo... 7 Hans Marius Graasvold,

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kommunen svikter populært musikktilbud

Kommunen svikter populært musikktilbud Sørnett - Kommunen svikter populært musikktilbud http://www.sornett.no/page.php?mtid=6&elid=1127 Side 1 av 2 Semesterprosjekt 22.02.07 kl. 14:20 Kommunen svikter populært musikktilbud Sound of Happiness

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Agenda: Snuoperasjon Prosessen Bat-prosjektet Master Endringsarbeid i akuttpost 2 Starten: Akuttposten på Reinsvoll har jobbet med å utvikle det kliniske

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

BERIT HEDEMANN ALL MIN FORAKT EN KJÆRLIGHETS HISTORIE ROMAN

BERIT HEDEMANN ALL MIN FORAKT EN KJÆRLIGHETS HISTORIE ROMAN BERIT HEDEMANN ALL MIN FORAKT EN KJÆRLIGHETS HISTORIE ROMAN Så hvordan det hele begynte? En vårdag mens vinden blåste håp fra sør gjennom gatene i byen, gikk jeg rett på ham da jeg skrittet ut fra Rema

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom

Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom Rapport til Kulturrådet for prosjektet: Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom Norsk Skuespillersenter har med midlene fra Kunstløftet/Norsk Kulturråd gjennomført skriveworkshops for 69 ungdommer,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Sa hun 22 MONOLOGER. Øystein Ulsberg Brager (red.)

Sa hun 22 MONOLOGER. Øystein Ulsberg Brager (red.) Sa hun 22 MONOLOGER Øystein Ulsberg Brager (red.) Transit 2012 Norsk Skuespillersenter Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Senterets mål er

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Program for 5.11.2007 Teori og forelesning 17.15 19.00 Praktisk bruk av nedlastingsprogram fra 19.15 20.50 Oppsummering

Detaljer

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar Bipolar Superstar Roman fortalt av Bipolar Superstar Om forfatteren: Bipolar Superstar er Stig Mass Andersens (f. 1981) livsprosjekt. Han spiller konserter, og holder foredrag om sitt liv med bipolaritet.

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer