stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Layout: Nina Lykke Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 21. mai Forside: «Urmakarens dotter», Sogn og Fjordane Teater Foto: Olav Reiakvam NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen, Marit Lindås Aagaard Adresse: Welhavens gate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: ma fre. 09:00 15:00 E post: Web: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norsk Skuespillerforbund NSFs styre: Hauk Heyerdahl (styreleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Kronikk: Piratideologi 16 Theatre in Times of Crisis 20 Samisk gjøgler i regnskogen 12 Master Bodnia 25 Vi søker generalsekretær 2 Knut Alfsen (nestleder) Eventyrveien 2, 0851 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Østerliveien 1A, 1185 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Maria Bock Silurveien 11, 0380 Tlf: Glenn André Kaada Hellelandsveien 1, 4015 Stavanger Tlf: Leder... 3 Opphavsrett = penger til deg... 4 Nettet og kulturøkonomien... 5 Kronikk: Piratideologi... 7 Kulturutredningen Monologkonkurranse Master Bodnia Seminar: Theatre in Times of Crisis TeaterTanken Reisebrev: Samisk gjøgler i regnskogen Historisk hjørne: Ingar Helge Gimle Minneord Diverse Vi søker generalsekretær Hvem er redd for Virginia Woolf? Rose og Kaktus... 28

3 FORBUNDSLEDEREN Innholdsrik vår Regjeringen Kulturutredningen: har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter Kulturløftet, og gi en vurdering av utfordringene i kulturpolitikken fremover. Regjeringen har enda en budsjettperiode på å nå sin ambisjon om at kulturbudsjettet skal være 1% av BNP. I tidsperioden 2006 til 2012 har kulturbudsjettet økt med 3,8 milliarder kroner! Det er naturlig at man en etter en slik formidabel økning gjennomgår og ser på noen av de overordnede prinsipielle linjene i kulturpolitikken. Men utvalget som ledes av Anne Enger (tidligere Lahnstein), har en stor oppgave foran seg, og har fått et mandat åpent for tolkning. For hvordan måler man effekten av en økt kultursatsing? Gjennom økt publikumsoppslutning? Gjennom bedre levekår for kunstnere? Kunsten har en egenverdi som ikke slår inn på noen parametre. Dette er selvsagt for de fleste kulturinteresserte, men i budsjettsammenheng kan det være verdt å minne om. NSF jobber for å tydeliggjøre dette. Vi søker generalsekretær: Et av de nye tiltakene under Kulturløftet er Skuespiller og danseralliansen, et nytt og radikalt annerledes ansettelsestilbud. I skrivende stund venter vi på tilbakemelding fra departementet som avgjør når alliansen kan starte opp. Sannsynligvis vil dette skje primo En som har stor fortjeneste for dette, og som gjennom mange år har vært sentral i arbeidet med å etablere forbundets sterke posisjon, er NSFs daglige leder, Kirsti Camerer. Til høsten går hun av med pensjon. Vi søker derfor etter generalsekretær for tiltredelse i august. Som det går fram av dette nummeret, blir en viktig oppgave for forbundet framover å utarbeide nye avtaler for en digital hverdag. Vi søker derfor etter en person med juridisk kompetanse, god kjennskap til nye medier og sterk kulturinteresse. Nye stipendordninger: Gjennom Kunstnernettverket, som samler 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner, har vi fått anledning til å alliere oss med andre kunstnergrupper i viktige kulturpolitiske saker. Endringer i garantinntekt (GI) for kunstnere har vært en prioritert sak for nettverket i NSF har lenge hatt som offisiell politikk å arbeide for å konvertere skuespillergruppens GI-hjemler til arbeidsstipend, ut fra en vurdering om at dette er en form som passer yrket bedre. (Skuespillere jobber som oftest som ansatte, noe som begrenser mulighetene til å benytte seg av GI). I høst ble det klart at det heller ikke er noen politisk vilje, verken i regjeringen eller i opposisjonen, til å beholde GI-ordningen. Kulturminister Anniken Huitfeldt har vist forståelse for at kunstnerne ønsker forutsigbarhet og langsiktighet, og har bedt Kunstnernettverket utarbeide et forslag til en alternativ stipendordning. Et kriterium er at stipendiene skal være tidsavgrensende, i motsetning til GI, og at avkortningsregelen skal bort. Norske billedkunstnere og Norges fotografforbund ønsker å bevare og utvide GI, mens resten av nettverket fortsetter dialogen om alternative løsninger med departementet. Nye avtaler: Kunstnernettverket er også i gang med å forhandle med landets fylkeskultursjefer om arbeidsavtaler innenfor Den kulturelle skolesekken. Dette har blitt en av landets største arbeidsplasser for skuespillere, og når fylkeskommunene nå har tatt et initiativ til å etablere lik praksis på området, er det viktig for oss å være med på dette. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, leder Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg. I januar kunne vi gledesstrålende annonsere at forbundets arbeid med en ny reklameavtale var i havn. Dessverre har Produsentforeningen brakt på bane nye elementer, som NSFs forhandlingsutvalg ikke kan godta. Et nytt forhandlingsmøte vil holdes i slutten av mars, og vi håper å ha en avtale klar før generalforsamlingen i mai. Vi har også kommet et skritt nærmere en dubbingavtale. To studioer, henholdsvis Hippeis Media og Heien Media har signert avtalen, og flere har signalisert at de ønsker å gjøre det samme. Et av problemene som har stått i veien for en avtale er at mange dubbere ikke er medlemmer av forbundet. Styret har derfor gjort et vedtak som spesifiserer at stemmeskuespillere, definert som dubbere og innlesere av skjønnlitterære lydbøker, har rett til medlemskap på linje med andre skuespillere. Vi håper å få mange nye medlemmer i løpet av våren! Hauk Heyerdahl leder, Norsk Skuespillerforbund 3

4 OPPHAVSRETT = Penger til deg og dine interesser Skuespillere og forbundet står i fare for å miste millioninntekter fordi flere fraskriver seg rettigheter. Av Kirsti Camerer Opphavsmenn og utøvere i Norge har de siste årene fått betalt for reprisering av filmer, for DVD-utgivelser, for internettbruk, for privatkopiering, osv. Men ikke noe av dette er en selvfølge. Avtaler gir avkastning Opphavsretten er under press: Piratkopiering av filmer og musikk, ulovlig fildeling, publikums forventing om gratis tilgang listen er lang. Opphavsrett betyr penger. Kabelselskapene har betalt vår opphavsrettsorganisasjon NORWACO for tillatelsen til å sende TV-program gjennom kabel fordi våre avtaler har sikret oss en slik rett. Staten betaler for piratkopiering. Produsentene betaler for videreutnytting av produksjoner, på grunn av gode tariffavtaler med NSF. Alle disse inntektene er et resultat av rettighetsavtaler forhandlet fram av organisasjonene. Opphavsretten er grunnlaget Før NSF fikk overført penger fra kabelselskapene gjennom NORWACO, var forbundet en fattig organisasjon. Man hadde en forbundsleder i halv, dårlig betalt stilling, og en sekretær. De gjorde en flott jobb, men hadde bare medlemskontingenten å drive for. I dag har NSF et budsjett på ca 8 millioner, hvorav ca. 3,4 kommer fra medlemskontingent. Resten, altså 4,6 millioner, er opphavsrettsbaserte inntekter. NSF har 4,5 ansatte og betaler styremedlemmer og andre som gjør et arbeid for forbundet. Vi framforhandler avtaler som sikrer skuespillernes arbeidsvilkår og inntekter, vi gir reisestipend til medlemmer, produksjonsstøtte til frilansere, arrangerer faglige møter og seminar. Medlemmene er tilgjengelige for arbeidsgivere gjennom en modernisert nettkatalog. Vi eier egne kontor og prøvelokale, samt en medlemsleilighet i Berlin. Vi er i ferd med å få etablert en Skuespiller og danserallianse som skal bedre frilanseres arbeidssituasjon. KONTRAKTER PÅ FILM OG TV- OMRÅDET Pass på rettighetene! Ellers kan både du og forbundet tape penger. Forlang at avtalen du underskriver skal ha de vilkår som går fram av vår tariffavtale. Er du i tvil, ta kontakt med forbundet. Ikke undergrav avtalene! Denne situasjonen kan fort snu seg hvis vi ikke verner våre rettigheter, og sørger for å få nye inntekter for ny utnyttelse. Kabelpengene fra NORWACO er allerede under press. Kabelselskapene vil ikke betale, fordi de hevder at kunstnerne deriblant skuespillerne har fraskrevet seg sine rettigheter og overgitt dem til TV-selskapene. NSF mottar min. 1,5 millioner kroner per år i kabelvederlag. Disse pengene til forbundsarbeid og penger til deg personlig kan forsvinne dersom du underskriver avtaler der du fraskriver deg dine og forbundets rettigheter. Derfor er det viktig alltid å ha en henvisning til vilkårene i vår tariffavtale, selv om du fakturer for oppdrag. Er du i tvil, er forbundet der for å veilede deg. 4

5 opphavsrett Opphavsrettens fremtid noe håp for den profesjonelle kunstneren? Nettet og kulturøkonomien Kulturen vil overleve, men det er et åpent spørsmål om vi i framtiden vil kunne betale profesjonelle opphavsmenn og utøvere. Av Kirsti Camerer Dette er påstanden til journalisten Robert Levine som har skrevet boken Free ride How the Internet is destroying the Culture Business, and how the Culture Business can fight back, om opphavsrettens overlevelse i en digital fremtid. Levine holdt i vinter foredrag på seminaret «Nettet og kulturøkonomien» initiert av KOPINOR. Parasittiske innholdsdistributører Free ride tar opp maktforskyvningen fra rettighetshavere til innholdsdistributører (som Google og YouTube). Han beskriver hvordan internett poten sielt kan ødelegge kulturøkonomien ved at selskapene tar seg til rette uten at opphavsmennene får betalt. Disse selskapene utnytter verdier skapt av andre uten å tilby noe til gjengjeld. De tar heller ikke noe ansvar for at illegalt materiale legges ut (jfr. YouTube. Telenor i Norge tok heller ikke noe ansvar for at Pirate Bay ble tilgjengeliggjort via deres selskap). Mange av selskapene synes å synes det er helt greit å ta seg til rette dersom ingen protesterer, går det bra. Det er derfor det er så viktig at organisasjoner og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, reagerer ved å skjerpe lovgivning og følge opp ulovlig bruk. Profitt som eneste mål Når det gjelder musikkbransjen, har jo mange vært positive til at «the bad guys», de store produsentene, har fått mindre makt med nye former for lovlig og ulovlig spredning av musikk. Levine mener imidlertid at produsentene for mange har vært et viktig mellomledd som har investert i og promotert musikere. At de ofte har tatt for stor del av fortjenesten kan være rett, men distributørene betaler ofte ingenting og har overhode ingen omsorg for kunstnerne. Forfatterens påstand er at en distributør som Amazon, som selger Kindle lesebrett og bøker, egentlig har liten interesse for bøkene, de er interessert i få solgt brettene, som er det de tjener penger på. Tenk nytt Spørsmålet er hvordan man skal bekjempe denne tendensen og sikre at kunstnere får betalt for sin innsats. Det må kjempes på flere hold. Det må lages lovgivning som sikrer kunstneres interesser. Organisasjonene må forhandle fram nye avtaler. Ikke minst må det blir vanskeligere å piratkopiere og lettere å få tilgang til enkle betalingstjenester, for en pris publikum er villige til å betale. Publikum vil alltid velge den enkleste løsningen. Det må bli enklere å kjøpe over nett det gjelder både musikk, film, lydbøker, bøker. Feil retorikk I diskusjonen som fulgte Levines innlegg, ble det bemerket at de som har gått i front og kjempet for ulovlig ko- OPPHAVSRETTSBASERTE INNTEKTER TIL SKUESPILLERE I DAG Direkte betalt fra produsenten: Royalty gjennom tariffavtaler for DVDsalg, on-demand, merchandising, etc. Prosentpåslag på lønn for reprisering på TV Royalty/vederlag som utbetales direkte fra nsf: Royalty for filmer som går med overskudd overføres fra Produsentene og utbetales til skuespillerne. Andelen avhenger av rollens størrelse Royalty for filmer/tv i andre land overføres til NSF og utbetales individuelt For sending av program i NRK DABradio fordeles ca kroner per år Vederlag som utbetales fra Norwaco og viderefordeles av nsf Vederlag for privatkopiering (ca 3,4 mill i 2011): Bevilges av staten som kompensasjon til kunstnere for at publikum har lov til å privatkopiere (TV-program, musikk, lydbøker, etc.) til eget bruk. Vederlaget utbetales til enkeltpersoner gjennom kunstnerorganisasjonene. I 2011 mottok NSF kroner fra NORWACO for viderefordeling. Kabelvederlag (ca. kr ): Overføres til NSF. En del går til det av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, mens ca kroner utbetales i reise og studiestipend. Vederlag fra Undervisningssektoren i NORWACO (Ca kroner): Utbetales hvert år for at skolene kan kopiere og vise filmer. Dette går inn i fond. 5

6 opphavsrett piering og fildeling på nett bør revurdere sin retorikk. Bruk av ord som «tyveri» og sammenligning av ulovlig nedlasting med det å stjele varer i en butikk finner ikke gjenklang hos publikum spesielt de unge oppfatter ikke fildeling som tyveri i vanlig forstand. Flere debattanter mente det var uheldig at kunstnerorganisasjonene kalte sin siste aksjon mot ulovlig nedlasting og fildeling «Dele, ikke stjele». Selv om fildeling fører til at kunstnere mister sine inntekter, bør man velge en annen tilnærming, ble det sagt. Musiker Morten Jørgensen fremhevet alt det positive som har skjedd gjennom bruk av internett. Musikere holder flere konserter for å få inntekter, og dermed har publikum økt betraktelig. Flere er opptatt av «smal musikk» fordi denne er lett tilgjengelig via nettet. Piracy does not kill music but the parasitic middle men, sa Jørgensen. Må bli lettere å betale Forfatterrepresentanter fortalte at de hadde et blandet forhold både til nettet og til mellomleddet i bokbransjen, forlagene. Forlagene medvirker til et klasseskille blant forfattere, der de få store blir markedsført på bekostning av de smale, ble det sagt. Forfattere som ikke tilhører sjiktet som selger svært godt, har ingen sjanse til å leve av yrket, og må påta seg annet arbeid for å ha en levelig inntekt. Forlagsbransjen ble videre kritisert for å fokusere på farene heller enn mulighetene ved bruk av internett. Det rådet enighet om at organisasjonenes rolle er svært viktig når det gjelder å beholde inntekter til opphavsmenn. Konklusjonen kan bli følgende sitat fra Robert Levine: Vi vet at folk vil betale. Oppgaven er å gjøre det vanskeligere å bryte opphavsretten og enklere å kjøpe. Cyberspace: Et lite utsnitt av aktiviteten på internett 15. januar 2005, basert på data fra opte.org. 6

7 opphavsrett Piratideologi Uten opphavsrett vil kunsten forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet. Men essensen i piratideologien er at opphavsrett er umoralsk. Rettighetshaverne er nødt til å velge nye taktikker dersom man ønsker å endre holdningene hos fildelerene, skriver Gisle Hannemyr. Av Gisle Hannemyr I 1987 skrev Steward Brand, en av de som var med på å forme Internett i den tidlige tiden 1 : Information Wants To Be Free. Information also wants to be expensive. Information wants to be free because it has become so cheap to distribute, copy, and recombine too cheap to meter. It wants to be expensive because it can be immeasurably valuable to the recipient. That tension will not go away. It leads to endless wrenching debate about price, copyright, «intellectual property,» the moral rightness of casual distribution, because each round of new devices makes the tension worse, not better. Fra objekt til informasjon «Informasjon» betyr gjerne opphavsrettsbeskyttede verk. Etter at Internett ble allemannseie, ble det også en viktig arena for deling av verk. Først programvare, deretter populærmusikk i form av såkalte MP3-filer, og nå også e-bøker, spillefilmer og tv-serier. Mens det i 1999 i beste fall tok over 20 minutter å laste ned en 4 minutters MP3 musikkfil (5 Mbyte) og 4 døgn å få lastet ned en 2 timers spillefilm (1,5 Gbyte), snakker vi i 2012 om 4-5 sekunder for den samme musikkfila og en drøy time for den samme spillefilmen (forutsatt en 5 Mbit/sekund bredbåndsforbindelse). Snart vil majoriteten av de som forbruker kunst og kultur velge bort fysiske objekter (bøker, CD-er, DVDer) som bærere av skrift, lyd eller bilder til fordel for ikke-materielle produkter der verkene blir levert som «informasjon» (dvs. nuller og enere) over et eller annet nett. De vil typisk bli lest, spilt eller vist på bærbare enheter som lesebrett, håndholdte avspillere, og smarttelefoner. Møter ikke etterspørselen Kombinasjonen av bredbånd og rimelige, bærbare enheter for lesing og avspilling har selvsagt ført til en økt etterspørsel etter nedlastbare kulturprodukter. De tradisjonelle tilbyderne Gisle Hannemyr er forsker og lektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og kommentator innen informatikk og internett. Hannemyr var i -91 med på å starte Oslonett, senere Scandinavia Online (Sol), som fikk stor betydning for nordmenns bruk av nett. Han var medlem av regjeringens personvernkommisjon ( ), deltok i kulturdepartementets arbeidsgruppe mot ulovlig fildeling ( ), og er medlem av personvernnemnda. 7

8 opphavsrett av kulturprodukter har så langt vært lite villige til å tilby dette. Derfor har spennet mellom tilbud og etterspørsel i stedet blitt dekket av det kulturinteresserte publikum, ved at det selv har utviklet teknologi og infrastrukturer for å gjøre kultur tilgjengelig via nettet. Fra min observatørpost har jeg med stigende forbauselse sett på hvordan rettighetshaverne og kunstnerorganisasjoner har forholdt seg til dette. Det åpenbare svaret, når det finnes en etterspørsel, er å møte denne med et tilbud. Det har rettighetshaverne bare i begrenset grad gjort. Jeg kan laste ned en amerikansk TV-serie fra Pirate Bay så snart den er vist på TV i USA, men må vente flere måneder før jeg får lov til å kjøpe den på DVD i Norge; backlisten med mine norske favorittforfattere kan lastes ned ulovlig fra nettet, men ikke fra Bokskya; jeg kan finne musikk vha. Google som ikke er tilgjengelig i Wimp eller Spotify, etc. Når produktene så endelig blir tilgjengelig på lovlig vis er de pakket inn i snodige tekniske løsninger der forbrukerfiendtlige digitale restriksjonsmekanismer (DRM) og sonekontroll er en del av den «pakken» rettighetshaverne håper at jeg vil være villig til å betale for. Feilslåtte holdningskampanjer I tillegg har bransjen brukt penger på ulike «holdningskampanjer». Jeg har liten tro på at disse kampanjene blir forstått slik de er tenkt av målgruppen. I 2008 vant den norske avdelingen av IFPI reklameprisen Gulltaggen for nettstedet piracykillsmusic.no. Budskapet i kampanjen var at piratkopiering dreper musikk og kreativitet. Mens kampanjen pågikk kunne imidlertid «Snart vil majoriteten av de som forbruker kunst og kultur velge bort fysiske objekter (bøker, CDer, DVD-er) som bærere av skrift, lyd eller bilder til fordel for ikke-materielle produkter» enhver musikkinteressert konstatere at tilgangen på populærmusikk var bedre og mer mangfoldig enn noensinne, og den var attpåtil gratis! Den omstendighet at populære artister kompenserte manglende CD-salg ved å holde flere konserter var heller ikke å forakte. Fansen brukte de pengene de sparte på ikke å kjøpe CD-ene til å gå på konsert. Og forholdt seg hoderystende til påstanden om at musikken og kreativiteten var i ferd med å dø. I kampanjen «Dele ikke stjele» 2, som fortsatt pågår, er hovedbudskapet at «Ulovlig fildeling er tyveri». Ordbruken er uforståelig, gitt den definisjonen av «tyveri», man finner i straffeloven 257. Tyveri er at man: borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden. Deling, ikke stjeling? De som driver med fildeling er seg svært bevisste på at de ikke «borttar» noe som helst, men kopierer. Alle vet at når en fil er kopiert finnes originalen fortsatt. Lenge før stjele-kampanjen var klekket ut, hadde fildelerne tenkt gjennom saken, og formulert sitt svar til tyveri-påstanden. Dette ga seg uttrykk på ulike vis, men et eksempel er Nina Paleys animasjon av sangen «Copying isn t theft» 3, der teksten begynner slik: Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it make one thing more. That s what copying s for. Nina Paley står også bak nettstedet copyheart.org («Copying is an act of love. Please copy.»). Et annet prosjekt i samme gate er Det Missionerande Kopimistsamfundet 4, stiftet av Isak Gerson, og anerkjent som religion av den svenske stat. I et intervju med nettstedet TorrentFreak 5 oppgir Garson dette som grunnen til at han stiftet samfunnet: 8

9 opphavsrett There s still a legal stigma around copying for many. A lot of people still worry about going to jail when copying and remixing. I hope in the name of Kopimi that this will change. Den toneangivende (og nå avdøde) svenske fildeleren Ibi «Kopimi» Botani postet dette utsagnet på diskusjonsforumet til Piratbyrån i : Kulturyttringar är olika sätt att kommunicera. Grundläggande verktyg för de flesta sociala djur, som ett språk helt enkelt. Liksom det talade språket, förvandlas kulturen medans den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva «skapandeprocessen» eftersom det i princip är samma sak. Liksom språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Upphovsrättslagar är lagar som utgår från en absurd idé om att kultur skapas ur intet, och detta är faktiskt ett sätt att via staten just försöka stjäla andras arbete. Att sprida kultur är att skapa kultur. Må delta i debatten Når jeg formidler disse ytringene, så er det ikke fordi jeg er enig med Paley, Gerson eller Botani, men for å gjøre oppmerksom på at når det er snakk om holdninger, så er det ikke så enkelt at piratene mangler oppdragelse og ikke vet forskjell på rett og galt. Essensen i piratideologien er at opphavsrett er umoralsk. Dette er en påstand man er nødt til å imøtegå dersom man ønsker å endre holdningene hos fildelerene. «Kombinasjonen av bredbånd og rimelige, bærbare enheter for lesing og avspilling har selvsagt ført til en økt etterspørsel etter nedlastbare kulturprodukter. De tradisjonelle tilbyderne av kulturprodukter har så langt vært lite villige til å tilby dette.» Sett fra mitt ståsted er opphavsrett fundamentet for en bærekraftig, uavhengig, profesjonell og kritisk kulturproduksjon. Uten opphavsrett blir nok ikke kunsten borte, men den vil forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet. Debatten om de moralske og politiske sidene ved opphavsrett skjer i dag i blogger som TorrentFreak, TechDirt og ArsTechnica. Dette er arenaer der piratene i dag råder grunnen alene. Har man ambisjoner om å påvirke holdninger bør man delta i debatten der den foregår. I tillegg kommer man ikke utenom tilbudssiden. Se mulighetene Tim O Reilly driver et forlagshus i USA som tilbyr samtlige titler i form av e-bøker uten noen restriksjoner. Han er sannsynligvis den forlegger i verden som har mest av mine penger på sin bankkonto. På G+ skriver han 7 : In my experience at O Reilly, the losses due to piracy are far outweighed by the benefits of the free flow of information, which makes the world richer, and develops new markets for legitimate content. Most of the people who are downloading unauthorized copies of O Reilly books would never have paid us for them anyway; meanwhile, hundreds of thousands of others are buying content from us, many of them in countries that we were never able to do business with when our products were «Opphavsrett er fundamentet for en bærekraftig, uavhengig, profesjonell og kritisk kulturproduksjon. Uten opphavsrett blir nok ikke kunsten borte, men den vil forfalle til amatørisme og mesénstyrt servilitet.» not available in digital form. Det produktet Tim O Reilly tilbyr, er øyeblikkelig tilgang over nettet til akkurat den informasjonen som man trenger der og da. Han vet han kan ta seg godt betalt for denne informasjonen fordi: «It wants to be expensive because it can be immeasurably valuable to the recipient.» Tim O Reilly har funnet en langt mer lønnsom innfallsport til piratproblematikken enn å lage holdningskampanjer der man forteller sine potensielle kunder at det er dem det er noe galt med. Noter 1 Steward Brand: The Media Lab (Viking-Penguin, 1987) s Utsagnet er imidlertid eldre enn boken. Brand har drøftet denne spenningen i flere ulike sammenhenger, blant annet på den første hacker-konferansen som Brand var med på å organisere i Marin County, California, i Versjonen fra 1987 er imidlertid den som etter min mening sier dette klarest watch?v=ietybkl1pm4, eller Google etter «Copying isn t theft» ibi-kopimi-botani/ 7 https://plus.google. com/ / posts/bedukdz2b1r 9

10 Kulturpolitikken under lupen Regjeringen nedsatte i 2011 Kulturutredningen Utvalget ledes av tidligere kulturminister Anne Enger og skal gjennomgå og vurdere effektene av kulturpolitikken etter 2005, i åpen dialog med aktørene i kulturfeltet. Utvalget har fått et vidt mandat og er satt sammen av personer med bred kompetanse og innsikt i norsk kultur og samfunnsliv. Deres arbeid skal resultere i en offentlig utredning (NOU) med ferdigstillelse i januar 2013, og vil etter all sannsynlighet legge føringer for kulturpolitikken i årene som kommer. Fra Enger-utvalgets første møte i Bakerst fra venstre: Sjur Paulsen, Asta B. Lydersen (er erstattet av Corinne Campos), Karen Espelund, Geir Berdahl, Martin Revheim, Eivind Nåvik, Anne Enger, Kjell Magne Mælen, Ingrid Røynesdal, Arne Nøst, kulturminister Anniken Huitfeldt og Marit Eikemo. Ikke på bildet: Anne Eriksen, Lene Hansen og Tale Hungnes.Foto: KUD Bredt mandat Tiden etter 2005 har vært en periode med økte bevilgninger til kulturlivet, og hvor det har blitt gjennomført organisatoriske og andre endringer innenfor kulturlivet. Utvalget skal blant annet vurdere Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys av samfunnsutviklingen Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kom Rolle og funksjonsdeling mellom kunst og kulturfaglige og politiske beslutningstakere Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den brede kulturaktiviteten Kulturpolitikk i en digital tid Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjoner Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helse og omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering og regional utvikling og næringsliv. Ønsker innspill Vi har en stor og viktig oppgave foran oss, sier utvalgsleder Anne Enger i en pressemelding. Hun understreker at et viktig grunnlag for utvalgets utredningsarbeid blir aktørene i kulturlivets egne vurderinger av hvordan kulturpolitikken har fungert i perioden, og at utvalget derfor ønsker en bred og åpen dialog med kulturlivet: Vi vil oppsøke mange miljøer og lytte til synspunkter på hvordan kulturpolitikken har fungert og hvordan den bør innrettes i framtida, og vi åpner for at alle interesserte kan komme med innspill. NSF vil i løpet av mars innhente tilbakemeldinger på hvordan våre medlemmer har opplevd Kulturløftet, gjennom en elektronisk undersøkelse. Basert på dette vil vi levere et skriftlig innspill til utvalget, muligens sammen med Norsk sceneinstruktørforening og Norske scenografer. I tillegg vil Bransjerådet for film, hvor NSF er representert, arrangere et innspillsseminar for utvalget. Vi vil på dette seminaret gi tilbakemeldinger på hva vi mener skal til for å heve kvaliteten på Norsk film. Mer informasjon om Kulturutredningen 2014 finnes på nettstedet 10

11 MONOLOGER FOR KVINNER: Norsk Skuespillersenter inviterer til monologkonkurranse! Norsk Skuespillersenter og forlaget Transit følger opp suksessen med Ådissjen og MonolUNG, denne gangen med en samling monologer for kvinner. Boken skal feire 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i 2013, men også sette fokus på skjevheter i dagens teaternorge, der det fremdeles er flere roller for menn enn for kvinner. Vi oppfordrer alle norske dramatikere, forfattere og skribenter til å delta! Monologene kan være skrevet av både kvinner og menn, men må altså være skrevet for kvinner. Prosjektet er en oppfordring til å skrive tekster med spennende, mangefasetterte og utfordrende rollefigurer for kvinner. Krav til innsendte bidrag: teksten må ikke være tidligere publisert monolog med spilletid ca. 5 minutter (maks 4000 tegn inkludert mellomrom) Bidragene vil bli behandlet anonymt av redaksjonen. De utvalgte tekstene vil inngå i en monologsamling som utgis på Transit forlag. Boken vil være tilgjengelig hos alle norske bokhandlere. Boken vil i tillegg presentere tekstenes opphavskvinner og -menn. Alle utvalgte bidrag vil honoreres, og bidragsyterne får et eksemplar av boken. På senhøsten 2012 vil Norsk Skuespillersenter arrangere monologworkshop med tekster fra boka. Monologene vil vises på lanseringen av boken på nyåret Anonymitet: Innsender oppgir navn + CV i egen konvolutt med monologen(e)s tittel utenpå. Merk: Maksimum 5 bidrag per innsender. Send bidraget i 3 eksemplarer til Norsk Skuespillersenter, Welhavensgt. 1, 0166 Oslo, innen mandag 21. mai Merk konvolutten med «Monologer for kvinner». For spørsmål eller mer informasjon kontakt prosjektleder Øystein Ulsberg Brager på epost eller mobil Spørsmål vedrørende utgivelsen kan rettes til Gunnar Totland i Transit forlag på Jury: Silje Vigerust Vinjar, Øystein Ulsberg Brager (red.) Et tredje jurymedlem vil annonseres om kort tid. Norsk Skuespillersenter Welhavensgate Oslo

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2015 / årgang 105 TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE FOKUS PERSONLIGHET PÅ PRØVE Flere bedrifter

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer For Arbeidsgiverforeningen Spekter Mars 2014 1 Forord Den digitale revolusjonen har påvirket hele samfunnet. En få nisjer

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming En oppgave om plateselskapenes nåsituasjon og veien videre Marie Rosted Furseth Bacheloroppgave ved Music Management, avdeling Rena HØGSKOLEN

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Bibliotekaren. Biblioteket som arrangementsog litteraturhus. Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekaren. Biblioteket som arrangementsog litteraturhus. Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - August - 2009 Biblioteket som arrangementsog litteraturhus Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning Bibliotekpedagogisk diskurs

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer