INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Atlantis Medisinske Høgskole, Bjørknes Høyskole, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte torsdag 4. april. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 52 i Oslo, i auditorium 3. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt med arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget kan varsles via e post til Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt informasjonsansvarlig Christian Strandenæs på eller 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 24. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon VT 04 Politikk 4a) Debatt om læremidler D 4b) Ettergodkjenning av høringssvar V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstinget driftsbudsjett V VT 06 Valg 6a) Valg til Boligstyret V 6b) Valg til Universitasstyret V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Hilsningstalere 17:15 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdsseminaret 16. og 17. februar 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Debatt om læremidler a 6b) Presentasjon av kandidater til Boligstyret og styret i Universitas Matpause a 6b) Valg av kandidater til Boligstyret og styret i Universitas b) Ettergodkjenning av høringssvar a) Velferdstingets driftsbudsjett ) Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 4. april 2013 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 4. april 2013 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 4. april 2013 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 4. april 2013 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdsseminaret 16. og 17. februar Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 4. april 2013 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 4. april 2013 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Arbeidsprogrammet VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. Vi har jobbet med våre innspill til statsbudsjettet 2014, og vært i møter med flere av ungdomspartiene. Vi har konkretisert hvilke prioriteringer vi har for statsbudsjettet innen bolig, nemlig kostnadsramme, tilskudd og antall. I tillegg spiller vi inn at studentboliger må bli et arealformål i loven. Vi opplever at det er vilje til å satse på studentboliger, og kommer til å fortsette å holde trykket både på lobby, media og kampanje til høsten. Vi jobber med nettsiden boligkravet.no som vil inneholde alt du trenger å vite om studentboliger. Nettsiden vil bli lansert i april. Vi har jobbet med boligseminaret som finner sted på Chateau Neuf den 4.4. Det har krevd mye tid, og vi er veldig stolte av å ha fått så mange dyktige mennesker på plakaten. Arrangementet kommer til å ha stor betydning både som læringsarena for alle som interesserer seg for studentvelferd, men også for å få satt studentboliger på agendaen i forbindelse med valg og statsbudsjett. Etter innspill fra studenthovedstaden skal Kunnskap Oslo (organ i kommunen der VT er representert gjennom studenthovedstaden, organet ledes av byråd Hallstein Bjerke og har representanter fra blant annet utdanningsinstitusjonene og næringslivet) arrangere et boligseminar der studenthovedstadens medlemmer får mulighet til å diskutere studentboliger med blant annet byråd Hallstein Bjerke og byråd Bård Folke Fredriksen. Seminaret er ment som en arena der studenter og kommunen kan komme sammen og se på løsninger for studenters bosituasjon i Oslo. VT skal jobbe for at gradert sykestipend for studenter blir en permanent ordning. I møter med politikere har vi understreket viktigheten av at gradert sykestipend blir gjort til en permanent ordning. Vi planlegger å sende et åpent brev til departementet i løpet av våren som belyser fordelene ved å innføre ordningen permanent. VT skal gjennomføre en medieundersøkelse for å kartlegge bruken av studentmediene på SiOs medlemsinstitusjoner Vi er godt i gang med medieundersøkelsen, og har gjennomført kontaktmøter med studentmediene for å få innspill. To prosjektmedarbeidere er ansatt for å utforme undersøkelsen, samle inn data, og skrive en endelig rapport. Undersøkelsen skal sendes ut til studentene i slutten av april. Målet er at resultatene skal presenteres for Velferdstinget i august. VT skal utforme et politisk dokument om læremidler AU har i samarbeid med Kulturutvalget arrangert en debatt om læremidler på Betong på Chateau Neuf. I panelet satt Jon Samuelsen fra Akademika, Lars Gule, June Breivik, Kristenn Einarsson fra Den Norske 9

10 Forleggerforening, og Geir Aaslid fra Piratpartiet. Målet med debatten var å belyse ytterpunktene i debatten om bokbransjen fremtid, samt å få innspill fra studentene om hvilken rolle Akademika skal ha som tilbyder av læremidler. Tanken bak debatten var også at den skulle fungere som en skolering for Velferdstingets representanter i forkant av behandlingen av læremiddelpolitisk dokument. Læremiddeldokumentet tas opp som diskusjonssak på dette møtet. AU ønsker gjennom dette å sørge for at Velferdstingets innspill blir ivaretatt i det endelige forslaget til læremiddelpolitisk plattform, som vil presenteres og vedtas på mai møtet. VT AU har også hatt et leserinnlegg i Universitas om situasjonen i Akademika. som tier samtykker VT skal jobbe for økt brukerstyring av SiO AU har spilt inn til konsernledelsen at det er ønske om et SMS basert tilbakemeldingssystem i studentcafeene som skal gjøre det lettere for den enkelte cafe og tilpasse seg behovene til sine lokale studenter. VT skal revidere tildelingsordningen fra semesteravgiften med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet. AU har begynt å jobbe med en revidering av tildelingsmøtet. Resultatet av dette arbeidet vil presenters for Velferdstinget i løpet av 2013, men eventuelle endringer vil ikke tre i kraft før tidligst i Dette er fordi søknadskriteriene må være klare i god tid før arbeidet med søknadene påbegynnes våren VT skal arbeide for synliggjøring av SiOs velferdstilbud og promotere Velferdstingets arbeid ut til alle medlemsinstitusjonene og 4.2. VT skal jobbe for at foreninger på de mindre institusjonene i større grad benytter seg av tilbudene til Studentliv og Kulturstyret. VT AU har fortalt om SiO på besøk med de forskjellige studentdemokratiene. Særlig fokus har det vært på Studentliv og Kulturstyret. Marit har laget plakat og brosjyre om Kulturstyrets tilbud som benyttes i spredningen av det glade budskap. VT skal jobbe for et bedre vegetartilbud i SiOs studentkafeer. VT AU har tatt opp ønsket om et bedre vegetartilbud i studentkafeene. Oppfattningen i kafeene er at studentene bare i begrenset grad velger vegetar der det er tilgjengelig i dag. VT AU har spilt inn at det av miljøhensyn bør fokuseres på hvordan SiO kan motivere studenter til å velge vegetartilbudet oftere, og at det er stort potensiale for forbedring av kvaliteten på det eksisterende tilbudet. VT skal jobbe for et studentvennlig prisnivå og like priser i alle SiOs studentkafeer. SiO har i stor grad like priser i alle sine kafeer. Noen avvik forekommer, og det jobbes kontinuerlig for å rette opp dette. 10

11 VT AU skal møte studentdemokratiet på alle medlemsinstitusjonene i løpet av vårsemesteret nformasjonsansvarlig i VT AU har så langt besøkt rundt halvparten av studentdemokratiene. Siden sist møte har VT AU besøkt: Lovisenberg Diakonale Høgskole Høyskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Helsehøyskole Media VT har vært i media i forbindelse med at det ble sendt ut en felles mail til alle studenter på HiOA om rabatt på tannbleking. Vi ble spurt om hvorvidt dette var en god måte å benytte informasjonskanalen på og om tannbleking er god studentvelferd. Etter seminaret ble leder intervjuet på Radio Nova om hva som er prioriteringene våre for året. For flere medieutspill, se link. varslet boligkrise i media/ Psykisk helse AU har hatt møte med den psykiske helsedivisjonen, som arbeider med et nytt system for å bedre inntakssituasjonen. Prosjektet er fortsatt i startfasen, men målet er at alle studenter som hendvender seg til den psykiske helsedivisjonen skal få et tilbud ved første hendvendelse. Det skal ansettes en ny psykolog i en toåring prosjektstilling som blant annet skal arbeide med dette. AU er glade for at divisjonen tar inntaksutfordringene på alvor, og vil holde Velferdstinget oppdatert i framdriften i prosjektet. Markering på HiOA i forbindelse med kampanjeuka for psykisk helse AU har i samarbeid med Røde Kors Ungdom arrangert en markering på HiOA i forbindelse med deres kampanjeuke for psykisk helse. Nestleder holdt appell for de oppmøtte, blant disse var ungdomspolitikere er representanter fra studentorganisasjoner og fra SiO. Ungdomspolitikerne ble oppfordret til å arbeide for permanent gradert sykestipend, og studentrepresentantene ble oppfordret til å arbeide for å få studier med støtte til sin institusjon. 11

12 Idrett VT AU har vært i møte med studentidretten. Som et ledd i SiOs nye merkevarebygging vil divisjonen heretter hete Athletica. VT AU spilte inn at det må sikres at tilbudet til Athletica fremdeles er godt og variert i den perioden Domus og Blindern pusses opp. 12

13 Saksfremlegg 2b Dato: 4. april 2013 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 13

14 Hovedstyrets orientering Hovedstyrets orientering februar mars Hovedstyret har hatt to møter siden Velferdsseminaret februar. Mats Kirkebirkeland ble under Hovedstyrets møte 21. februar valgt som styrets nestleder. Hovedstyret har diskutert utfordringer med studentboligbygging. Det var enighet om at studentene og utdanningsinstitusjonene er de viktigste strategiske samarbeidspartnerne for å løfte tematikken, at mytene rundt samskipnaden og boligbygging må avlives, og at SiO skal arbeide med å forenkle budskapet. Velferdstinget er naturlig nok en helt sentral partner i dette arbeidet, og Hovedstyret gleder seg til boligsseminaret som avholdes rett i forkant av dette møte. I tråd med Velferdstingets ønske om større synlighet og bedre markedsføring har Hovedstyret vedtatt en investering med tak på 3,5 millioner til skilting av studentbyene. Det er i tillegg satt av til skilting av Domus Athletica. De foreløpige regnskapstallene for Akademika AS viser et underskudd på 53 milloner kroner, hvorav SiOs andel er 60%. Hovedstyret følger situasjonen i Akademika AS, og har diskutert finansierings og likviditetsløsninger for selskapet. Akademika AS har generalforsamling 15. april, hvor endelig årsregnskap vil vedtas. Hovedstyret behandler årsregnskap og årsberetning for SiO under Hovedstyremøte i april Hovedstyret har blitt orientert om at det utbedres mangler ved de nye studentboligene ved Sogn Studentby. SiO vil prioritere å gi beboerne god, riktig og oppdatert informasjon fortløpende. Det ble ellers avholdt fem generalforsamlinger for heleide datterselskaper av SiO Eiendom AS. Samarbeidet med VT AU fungerer knirkefritt. Det har blant annet bestått i at hovedstyreleder og VT leder i februar møtte byråd for næring og miljø, Ola Elvestuen, ifm studentboliger i Bjørvika, at HS har bistått med tips og råd i forbindelse med boligsseminaret 4. april og gjennomføringen av VTs medieundersøkelse. Samskipnadene fra hele landet møttes i Tromsø mars for Samskipnadrådets årlige boligmøte. Her signaliserte Kunnskapsdepartementet at man var i gang med å se på rammebetingelsene for studentboligbygging. SiO har avgitt høring på Plan og bygningsetatens (PBE) forslag til revidert norm for leilighetsfordeling i Oslo, hvor etaten blant annet foreslo en studenthybelnorm for Oslo. Høringssvaret var utgangspunktet for en 14

15 nettsak i Aftenposten se vurderer a forby studenthybler under 20 kvm html Neste hovedstyremøte er 26. april. Lykke til med VT møtet Beste hilsen Magnus Nystrand, Hovedstyreleder 15

16 Saksfremlegg 2c Dato: 4. april 2013 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 16

17 Saksfremlegg 4a Dato: 4. april 2013 Sak: 4a), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Debatt om læremidler AU innstiller på følgende: Velferdstinget debatterer hva de ønsker å ha med i en plattform om læremidler, og debatten tas til etterretning. Saksnotat 1. Innledning Å skrive kort og konsist om læremidler er en vanskelig oppgave. Begrepet læremidler omfatter i seg selv et vidt spekter av ting som kan strekke seg fra flygel til elektroniske klikkere. I denne omgangen har vi valgt å si mest om verbale læremidler. Vi har delt inn denne saken i tre deler: Den første delen er en beskrivelse av situasjonen for læremidler slik den er i dag, samt hvordan den har utviklet seg gjennom årene. Her vil vi kartlegge og beskrive de læremidlene som er tilgjengelige i dag. Denne delen vil også inneholde momenter til diskusjon. I del 2 skisserer vi et forslag til en plattform om læremidler. Plattformen vil bli vedtatt på neste Velferdstingsmøte. Utkastet skal være veiledende for hva vi ønsker å si noe om. Vi ønsker at Velferdstinget (VT) skal si noe om hvilke temaer som bør være med i plattformen, i tillegg til å diskutere spørsmålene som er satt opp under de ulike kategoriene. Tredje del er en forklaring av ord og begreper, og en oversikt over steder man kan lese mer som er relevant for saken. Det forventes ikke at man leser alt, men det er veldig nyttig å lese noe av det for å få et helhetlig bilde av situasjonen. 1.1 Avgrensing Læremidler kommer i forskjellige former for verbale og praktiske utdanninger: Vi velger å bruke begrepene læremidler som formidler, og læremidler som er verktøy. I den første gruppen har vi de verbale læremidlene. I den andre gruppen finner vi læremidler som programvare, førstehjelpsdukker, og joggesko.

18 De fleste studentene i Oslo og Akershus har utdanninger som er basert på verbale læremidler. Verbale læremidler er læremidler der informasjon formidles gjennom tekst eller tale, gjennom for eksempel bøker, forelesninger, podcast, artikler og lignende. Mange av studentene har utdanninger som i større grad er praktisk orientert, der man for eksempel lærer et håndverk som programmering, design, eller akupunktur. Det er likevel ingen av de praktiske høyere utdanningene som ikke har innslag av verbale læremidler. Vi mener det er naturlig at VT sier noe om begge grupper, men vi har valgt å legge mest vekt på læremidler som formidler i denne saken. Dette ses i sammenheng med Akademika sin rolle som distributør av pensum. 2. Akademika Det som nå er kjent som Akademika ble opprettet i Formålet var å finne en billig og god måte å levere alt studentene trengte av pensum. Formålet er fremdeles det samme, men rammevilkårene har endret seg i løpet av årene. Tidligere hadde Akademika fordeler i form av fri stasjon fra utdanningsinsitusjonene, som vil si at husleie, strøm og andre utgifter knyttet til lokale ble dekket. Slik er det ikke lenger, derfor har de større utgifter enn før. 2.1 Akademikas oppdrag og ytelse I dag garanterer Akademika at studentene skal få kjøpt de bøkene de trenger. Uansett hvor obskurt et fag er, og hvor få studenter det er på faget, lover Akademika at de har bøkene man trenger til en rimelig pris. Det er en dyr oppgave å avklare hvilke bøker som skal kjøpes inn hvert semester kjøp og salg av bøker til små emner lønner seg ikke økonomisk. Arbeidet Akademika i dag gjør for å sikre at alle mulige forskjellige pensumbøker er tilgjengelige er en garanti for den akademiske friheten. Akademika sørger for at det skjer uten å motta tilskudd fra hverken staten eller utdanningsinstitusjonene. Akademika får heller ikke fristasjonsytelser lenger. Bør lærestedene i større grad anerkjenne rollen Akademika spiller? Samtidig som Akademika bruker store ressurser på kvalitetssikring av bøker, kan andre bokhandlere uten kostnad hente inn informasjonen etter at den er kvalitetssikret av Akademika. Deretter står de fritt til å velge de bøkene med høyest profittmargin (som Akademika er avhengig av å selge for å finansiere de dyre, små emnene), og ignorere resten. Hva synes vi om at andre aktører kan utnytte arbeidsinnsatsen Akademika legger inn på den måten? I dag er Akademika helfinansiert av studentene: de sitter både som eiere gjennom samskipnadene i Oslo og Akershus og Trondheim, og som kunder som står for hele fortjenesten til Akademika. Samtidig er det utdanningsinstitusjonene som legger premissene for hva Akademika skal selge, via pensumlistene sine og Akademikas garanti. Er det en bærekraftig løsning?

19 Det er et uttalt ønske å bruke norsk som språk i høyere utdanning i Norge, og bevare det som fagspråk. Derfor er det utvilsomt behov for en aktør som Akademika også i fremtiden. Finnes det noen andre som er villige til å yte de tjenestene Akademika yter i dag? 2.2 Digital utvikling Vi er midt i en teknologisk og sosial revolusjon basert på internett og nye IKT anvendelser. På bare 20 år har teknologi forandret livene våre radikalt. Teknologien er en stadig større del av hverdagen vår, enten vi liker det eller ikke. Stortingsmelding 23 ( ): Digital agenda for Norge Bokbransjen er i endring. Det dukker opp nye løsninger for læremidler basert på moderne teknologi, ikke bare i form av elektroniske bøker, men også i form av podcasts og MOOCs. Det er kraftig konkurranse på bokmarkedet, noe som allerde har resultert i at en norsk bokhandel har gått konkurs. Etter at datamaskiner ble allemannseie i løpet av 90 tallet, har læremidlene blitt mer og mer digitale. Digitale læremidler har en rekke fordeler: om man ser bort fra enheten man bruker for å benytte seg av dem de tar ikke fysisk plass, de kan tilgjengeliggjøres jorden rundt på et øyeblikk, og de åpner for helt nye måter å utveksle informasjon og lære på. 2.3 Læremidler som verktøy Det finnes mange læremidler som ikke er bøker. Avhengig av hvilket studie du tar kan du trenge alt fra tegneprogrammer og maling til førstehjelpsdukker og joggesko. Hvem skal finansiere disse læremidlene? Bør studenter som blir tyngre belastet som en følge av utdanningen de tar få mer i studiestøtte, eller bør utdanningsinstitusjonene dekke alle disse utgiftene? 2.4 Nasjonalt Boklov En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser. Forslag til norsk Boklov ble lagt ut på høring i februar i år. Formålet med loven skal ifølge departementet være "å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt sikre god tilgjengelighet over hele landet. Særlig viktig er det å ivareta forfatteren og leseren. Loven skal bidra til å fremme kultur og kunnskapsformidling og styrke norsk språk og skriftkultur." I forslaget til boklov er det blant annet foreslått fastpris på fagbøker.

20 Plattform for læremidler Formålet med denne diskusjonen er blant annet å finne ut hvilken rolle Velferdstinget ser for seg at Akademika skal ha. Vi ønsker også å finne ut i hvilken grad læremidler er velferd, om vi lykkes i å oppnå lik rett til utdanning med den nåværende situasjonen, og hvem som skal betale for læremidler i et land der det er gratis høyere utdanning. I dag sitter studentene på begge sider av bordet: Studentene eier Akademika gjennom SiO, og studentene kjøper varene som Akademika selger. Samtidig bestemmer de forskjellige lærestedene gjennom pensumlistene i svært stor grad hvilket tilbud Akademika har innen pensum. De som tar beslutningen om hva som skal kjøpes og selges i Akademika er fullstendig uavhengige av de økonomiske aspektene rundt Akademika. En fordel med at lærestedene ikke er berørt av økonomiske incentiver i forbindelse med bøker på pensum, er at det sikrer den akademiske friheten. Professorene står helt fritt til å velge bøker, uavhengig av hvor mye det vil koste å selge dem, hva risikoen forbundet med salg av bøkene er, og hvor mye arbeid det vil kreve å vaske bøkene i en liste. Samtidig gjør frikoblingen mellom institusjonene og det økonomiske rundt læremidler at det ikke finnes noen økonomisk motivasjon for nye læremidler. Det oppleves kanskje som tryggere for en professor å sette en konvensjonell bok på pensum, uavhengig av om den finnes som e bok eller ikke, fremfor å velge en annen bok som kommer elektronisk, og potensielt har lavere økonomisk risiko forbundet med seg. Å ta stilling til hvorvidt man har behov for Akademika eller ikke er særlig vanskelig på grunn av at man ikke vet hvilke løsninger for pensumdistribusjon man kommer til å ønske seg i fremtiden. Vi ønsker alikevel at Velferdstinget reflekterer over hvilke alternative løsninger som finnes, og om det er realistisk å innføre dem. Læremidler som studentvelferd Er læremidler studentvelferd? Skal distribusjon av læremidler være samskipnadens ansvar? Nasjonalt Bør det være fastpris på fagbøker? Skal fagbøker ha lenger verneperiode med fastpris enn andre bøker? Skal digitale bøker også omfattes av fastpris? Bør det finnes stipendordninger for utdanninger med ekstra dyre læremidler? Akademika Hva skal Akademika tilby? Skal Akademika bidra til utvikling av nye læremidler eller skal de kun være en støttefunksjon for utdanningsinstitusjonene? Er det greit at Akademika går i underskudd og samskipnaden indirekte subsidierer tilbudet? (skal Akademika være selvfinansierende?) (om det er nødvendig for å sikre den akademiske friheten)

21 Utdanningsinstitusjonene Hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene for å finansiere læremidler? Hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene for å utvikle læremidler? Hvem skal garantere for den akademiske friheten? For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

22 Vedlegg til sak 4a Forklaring av ord og begreper KOPINOR KOPINOR inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. De administrerer bl.a. kopieringsrettigheter og betaling for innhold i kompendier. Kopiavgiften går til KOPINOR. Se også kompendier og kopiavgift. Fastpris En ordning der prisen for en bok er den samme for alle i en periode etter at den er gitt ut. Se også boklov og verneperiode. Boklov Stortinget skal vedta boklov som regulerer omsetning av bøker i Norge. Der vurderes blant annet fastpris på bøker. Se også fastpris. MOOC MOOC står for Massive Open Online Courses. Kurs innen høyere utdanning man kan ta uten å være student ved en høyere utdanningsinstitusjon, eller i det hele tatt befinne seg fysisk på et gitt sted. Se også podcast. Podcast Opptak av forelesninger, som senere legges ut for nedlasting. Kan også inkludere video, bilder av presentasjonsslides / tavle. Open Access Tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning, typisk på internett. De to modellene for Open Access som snakkes mest om er Grønn Open Access, der artikkelen publiseres i et ikke åpent tidsskrift, men den spesifike artikkelen likevel gjøres åpent tilgjengelig. Gull Open Access, der artikkelen publiseres i et tidsskrift der alle artiklene er åpne. Et av de grunnleggende konseptene i Open Access er at det er artikkelforfatterne som tar hele kostnaden for å publisere artikkelen. Kompendier Et kompendium er en samling artikler og / eller utklipp fra bøker som brukes som læremiddel i et fag. Se også KOPINOR. Kompendium brukes også om uferdige lærebøker som brukes i et fag, og gjerne er skrevet av foreleseren i det faget.

23 Verbale læremidler Verbale læremidler er læremidler der informasjon formidles gjennom tekst eller tale, gjennom for eksempel bøker, forelesninger (inkluder video og podcast), artikler osv. Verneperiode Periode der prisen til en bok er den fastsatte fastprisen. Se også boklov og fastpris. Relevante lenker Nyheter og leserinnlegg om Akademika: Magnus Nystrand, styreleder SiO om Akademika: potensiale Tone Vesterhus, leder VT om Akademika: som tier samtykker Lars Gule og Bernt Hagtvedt om Akademika: akademika er blitt et pallelager Ingen studenttidsskrifter på Akademika: uten distributor pa uio Forfatterforeningen om lyrikk på Akademika: hos akademika Bok og Samfunn, bokhandlernes fagblad om lyrikk på Akademika: slutter med poesi/ Ny boklov: Forskningsmeldingen (stortingsmelding ): og meldingar/stortingsmeldingar/ /meld st html?id= Knut Olav Åmås om ny Boklov: bokbransje med begjar html Store norske leksikon om Boklov: Høring om boklov; her finner du blant annet høringssvarene fra Akademika, SiO og NSO: forslag til lov omomsetning av/horingsbrev.html?id= Digitalt pensum: Prosjekt om digitalt pensum fra Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo: ptild pensum/index.html Universitas om digitalisering av bibliotek: folkeopplysning

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer