Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe"

Transkript

1 E-post Ad: Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best.prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0086 LS 2270 Endring ov.vern E-post Godkjenning av planer på nettst Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Iverksetting av planer Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post LS 2407 TØRNHOLMEN STAMSUND INV1 Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post NS 3139 prosjektmappe Brenna Smolt Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Nyhetsbrev Elsertifikater 1. kvartal 2013 Sund, Siri 2011-SS-0495 Innføring av elsertifikater E-post Overlast Henningsvær. Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Tilknytning gatalys Mjånesset. INV Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Travers brukt i forbindelse med 132kV F Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast Inngående dokument Endelig MTA-plan, sendt NVE for godkjennin Brendeford, Arnstein 2008-AB-0082 Bygging av ny 132kV linj Internt dokument Referat fra arbeidsmøte med Vera Sund, Siri 2010-SS-0240 Diverse - personal Lofotk Notat Gjennomføre bygging Johnsen, Tor 2013-HG-0084 Rapportering 2013 Utgående dokument Avtale om flytting av skap, Ramberg. Danielsen, Jarle Bernt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 Utgående dokument Følgebrev avtale om plassering fordelingssk Solheim, Malin Viveka 2012-KJ-0514 NS 2211 Lofotkraft, flyttin E-post VS: Travers brukt i forbindelse med 132kV F Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Ad: KIN-partisjon Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Ad: 3Par Grunnvoll, Hans 2013-JBR-0053 VMware 2013 E-post Ad: Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Ad: Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Ad: Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FAKTU Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Ad: Stedfortrederoversikten oppdater Harnes, Stig 2006-SH-0224 Ferieavvikling E-post Anleggsbidrag ny politistasjon Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0445 LS 3448 Siva A, Henve E-post Fygle med endringer av utvendig belysning o Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post LS 2170 Industribygg, Multi Elektro AS, Stor Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Melding om tiltak Langdraget i Valberg Vestv Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 E-post Melding om tiltak Langdraget Vestvågøy kom Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 [Replikerings- eller lagringskonflikt] [Replikerings- eller lagringskonflikt] E-post Re: Ad: Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FA Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Stedfortrederoversikten oppdatering Harnes, Stig 2006-SH-0224 Ferieavvikling E-post SV: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post SV: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post Søknad om dispansasjon fra vegloven 29 b Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 E-post Tilknytning gatalys Mjånesset. INV Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 8/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Sluttinnberetning Meydam Svolvær konkursb Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0031 Konkurser 2013 Utgående dokument Klassifiseringssøknad Lille Kongsvann Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn Utgående dokument Retur av garanti pålydende kr Marhaug, Randi Berg 2005-RB-0055 Heimerdalen - rehabiliter side 1

2 E-post Ad: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post Anlegg Kløfterholmen. påvisning av kabler. Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Arbeidet med innføring av regionalnettsordni Friis, Kristian 2012-RBM-0208 Regionalnettsordninge E-post Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Fornying Store- og Lille Kongsvann Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Fysio1 Ramberg-Flytting kabler Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Nonsha Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Midleretidlig nettstasjon og trafo til Silda Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Oppsett anleggsmidler Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Påvisning Kløfterholmen Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FAKTURER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Re: Landstrøm til betelskipet M/S "Elieser 6" Johnsen, Kurt 2013-KJ-0081 LS 32xx Landstrøm til bet E-post Re: LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Non Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Re: Vs: Renovering av innstallasjon. i Stams Johnsen, Kurt 2011-KJ Tilknytte kunde 201 E-post Vs: Fwd: Møte om stolper langs E-10 på Lek Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0011 Gang og sykkelveg Lekne E-post Vs: Renovering av innstallasjon. Johnsen, Kurt 2011-KJ Tilknytte kunde 201 E-post VS: Video Whatif Christoffersen, Hege F HFC-0133 Whatif Inngående dokument Arbeidet med innføringen av "regionalnettso Marhaug, Randi Berg 2012-RBM-0208 Regionalnettsordninge Utgående dokument Ang. avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Ad: Best.prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell Uppheim Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Ad: Re: Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell U Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Best.prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post EM - 2 Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Landstrøm til betelskipet M/S "Elieser 6" i He Johnsen, Kurt 2013-KJ-0081 LS 32xx Landstrøm til bet E-post Melding nr 1977 er sendt Johnsen, Kurt 2012-KJ-0010 Forhåndsmeldinger 2012 E-post Re: Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell Upph Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Status ExFlow og oversikt timeforbruk vs. es Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: Ny CPOS og Kodeliste Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Berntsen, Anne 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord E-post Berntsen, Anne 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord E-post Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Inngående dokument Bestilling av nettleie forretningsbygg Vestfjor Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o Inngående dokument Forhåndsmelding 2015 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 6/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Omgjøring - nytt vedtak om inntektsramme fo Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Inngående dokument Orientering til kraftprodusenter om rapporter Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0112 Systemansvar NVE Inngående dokument Reguleringsendring Åvika - høring Marhaug, Randi Berg 2013-TH-0040 Reguleringsplan Vågan 2 Notat Quiz 2013 Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm E-post Ad: Breidablikk-flytting lavspentlinje Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Ad: Måleravlesninger Sund, Siri 2013-SS-0011 Annonsering kunde 2013 side 2

3 E-post Ad: SV: Strømtilgang boliger Havna, L Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj E-post Ad: Vedlikeholdavtaler brannalarm Værøy og Storeide, Eirik 2013-ES-0076 Sikkerhetskontrakter Bra E-post Endringsordre VOR 06 - Fygle transformator Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Endringsordre VOR 07 - Fygle transformator Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Grunnlag LKFS faktureringsavtale pr Sund, Siri 2011-SS-0008 Lofotkraft Fakturaservice E-post Innleie prosjekteringshjelp fra Bodø Energi A Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Intern scanner Storeide, Eirik 2010-ES-0225 Vedlikeholdsavtaler E-post Intern skanner Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post LS 2220 Sp.klage Jorunn Fossåskarte, Skul Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 2273 Nytt prosjekt tilknytning gatelys Mjå Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 2704 Nytt prosjekt Haukeland forsterknin Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 3135 Tilknytt navigasjonslys, Kystverket, Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 3318 Fritidshus/hytte Trine Christensen, Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Ny CPOS og Kodeliste Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Prinsipptegning Siglar Lofoten As Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Pris og spec. på nettstasjon NS 3449 Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Prosjektering nedbygging av mastearrangem Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Re: 132kv mast Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Re: Ad: Breidablikk-flytting lavspentlinje Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Re: Re: 132kv mast Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post RE: Vedlikeholdavtaler brannalarm Værøy o Storeide, Eirik 2013-ES-0076 Sikkerhetskontrakter Bra E-post SV: Måleravlesninger Sund, Siri 2013-SS-0011 Annonsering kunde 2013 E-post Travers brukt i forbindelse med 132kV FM3A Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Tre mapper LS arbeid LS 2120 Hornsbakken Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Vedlegg timesmålte bedriftskunder Sund, Siri 2013-SS-0052 KundeNytt og diverse ku E-post Vedr. epostfaktura Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post Vs: LS 3135 Tilknytt navigasjonslys, Kystver Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Vs: LS 3318 Fritidshus/hytte Trine Christens Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Vedr. EHF-fakturaer fra Lofotkraft Sund, Siri 2012-HG-0045 Nytt Elektronisk Handels E-post Vs: VIKTIG INFO! Her er den nye IP-adresse Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri Inngående dokument Avsluttede inkassosaker Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 5/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Lofotkrat Bredbå Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Orientering om temaer for beredskapstilsyn Marhaug, Randi Berg 2007-RBM-0094 Beredskapskoordinato Internt dokument Referat fra prosessmøte Sund, Siri 2013-SS-0077 Prosessmøter LKF 2013 Møtereferat Teammøte Møteref Storeide, Eirik 2011-ES-0151 Teammøter 3231 og 322 Utgående dokument Anleggsbidrag Jørgensen, Thomas Olav 2013-KJ-0041 LS 3208 Fra luft til jord, R Utgående dokument Klassifiseringssøknad til NVE - Store Kongsv Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn Utgående dokument Vedr. nettleiepriser Lofotkraft AS - Troms Kr Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post Ad: ferdigmelding 1985 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post Ad: PURRING: til/fra -kopling av gatelysskap Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2012 samlesak E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Arbeidstrøm Secora Maskin AS OSAN - Bra Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0474 LS 3470 Kostnadoverslag E-post Atlas XL -ombygging av eksisterende rappor Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 side 3

4 E-post Fellesføring på Lofotkrafts lavspenningsstolp Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Mappe Anders Eltoft. Eggum. Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Ny mappe - LS 3470 Kostnadoverslag på fre Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0474 LS 3470 Kostnadoverslag E-post Nytt INV14 prosjekt KAS Flytting av s Johnsen, Tor 2013-TJ-0075 KAS Flytting av sjø E-post Oversikt timeforbruk vs. estimat pr Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Referat fra superbrukeropplæring Økonomip Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: SV: Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm auto Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post SV: Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm automa Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post SV: Vedr. EHF-fakturaer fra Lofotkraft Sund, Siri 2012-HG-0045 Nytt Elektronisk Handels E-post Vs: Verftsgata 26 Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2013 samlesak Inngående dokument Angående ny nettstasjon med tilhørende høy Marhaug, Randi Berg 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Inngående dokument Forhåndsmelding 2012 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu Inngående dokument Forhåndsmelding 2013 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o Inngående dokument Forhåndsmelding 2014 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0086 LS 2270 Endring ov.vern Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 4/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Retur av tinglyst dokument - Hjemmelserklæ Marhaug, Randi Berg 2011-RB-0003 Fallrettighetere Heimerda Inngående dokument Utsettelse betaling anleggsbidrag Marhaug, Randi Berg 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord Inngående dokument Vedrørende nedgrvd strømkabler for Våga b Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0080 Strømkabel inntegnet i Inngående dokument Vedtak om inntektsramme for 2012 Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Internt dokument Info til bedriftskunder om endring i avgift til E Sund, Siri 2013-SS-0052 KundeNytt og diverse ku Notat Prosjekt dokument Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Utgående dokument Avtale om trase for legging av høyspentkabe Johnsen, Tor 2013-TJ-0075 KAS Flytting av sjø Utgående dokument Varsel - anleggsarbeid og skoging på eiendo Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0227 LS 3215 Spenningsklage Notat Resultat og evaluering Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 Notat Resultat og evaluering Grunnvoll, Hans 2011-HG-0551 Anskaffelse Targit E-post Ad: PURRING: Meldings nr forh Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2012 samlesak E-post Ad: Best. prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Ad: Bestilling prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ad: Fygle transformatorstsajon - Fasader og Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Ad: Iverksetting av plan - på overtid Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0121 KAJ Kabeltrase fra Kongs side 4

5 E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ferdigmelding 1984 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post ferdigmelding 1985 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post Fornying Store og Lille Kongsvann - Referat Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Fygle transformatorstsajon - Fasader og støt Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Iverksetting av plan - på overtid Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0121 KAJ Kabeltrase fra Kongs E-post Korrekt avtale med Svea Finans. Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Lofotkraft AS - Rakesh Kumar Puris dødsbo Brinchmann, Jan-Levi 2008-RBM-0364 Samlesak diverse kund E-post Ny mappe - NS 3133 Sydal Nord Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Program Christoffersen, Hege F HFC-0554 ISO 9001/ISO E-post Re: Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tø Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Samfakturerte pr Sund, Siri 2011-SS-0008 Lofotkraft Fakturaservice E-post Sluttregning Røst Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0124 Forespørsel ny transfor E-post SV: Forelegging av tiltak innen rammen for o Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post SV: SV: SV: SV: SV: VS: Opplysningsskilt fo Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn E-post SV: SV: SV: SV: VS: Opplysningsskilt for va Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn E-post Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Vs: Dropbox for Teams account renewed Grunnvoll, Hans 2012-HG-0115 Dropbox for Teams E-post Vs: Ny mappe - NS 3133 Sydal Nord Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Strømtilgang boliger Havna, Lekn Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Inngående dokument Bestilling av nettleie egnerbu Værøy Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 1/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Informasjon vedrørende inrapportering om p Marhaug, Randi Berg 2010-RBM-0464 Rapporteringsplikt for e Inngående dokument Meldings nr forhåndsmelding - S Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 Notat Arbeidsnotat for YOU-messene 7. og 8. febr Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm Notat Beregningsgrunnlag for anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0564 LS 2164 Fritisdhus/hytte Notat Kostnadsforespørsel på kraft til enebo Johnsen, Kurt 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Utgående dokument Avtale om omlegging fra 1-fase luftstrekk, til Danielsen, Jarle Bernt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: et par praktiske spørsmål Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Ad: Lofotprodukter AS 2013 Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Ad: LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Non Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Ad: Maks effekt på Lofotprodukt på Storeidø Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Autosvar: Forelegging av tiltak innen ramme Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Best. prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Bestilling prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post FERDIG MAPPE FORSTERKNING SENNE Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post FERDIG MAPPE KAPPETESTING HS KAB Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post FERDIG MAPPE OMBYGGING NS 2127 VE Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren side 5

6 E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post LS 2130 LILLEIDET FRITIDSHUS/HYTTE R Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post LS 2407 TØRNHOLMEN STAMSUND INV1 Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post Maks effekt på Lofotprodukt på Storeidøya Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post NS 2137 Kræmmervika Tobiassen, Kristoffer 2013-KT-0021 NS 2137 Kræmmervika N E-post Ny mappe - LS 2418 Enebolig Terje Holand, Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post Re: Ad: Re: Ad: MOM fra telefonmøte med L Vian, Bjørn Harald 2012-BHV-0080 Ny 35MVA transformato E-post Re: Innkopling av trafo nr. 2 Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Re: Løsning Siva Johnsen, Kurt 2012-MVS-0445 LS 3448 Siva A, Henve E-post Re: VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Re: VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Sidemannskontroll mappe - NS 2137 Kræmm Tobiassen, Kristoffer 2013-KT-0021 NS 2137 Kræmmervika N E-post Statistikk over elektriske anlegg pr Østingsen, Egil Arne 2009-RBM-0027 Statistikk elektriske anl E-post Statistikk over elektriske anlegg pr Østingsen, Egil Arne 2009-RBM-0027 Statistikk elektriske anl E-post utbygging anlegg Kløfterholmen Svolvær Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Utgående faktura Solheim, Malin Viveka 2012-RBM-0319 LS 2104 Fra luft til jord E-post VS: Mail fra 3.etg skriver Johnsen, Tor 2012-KJ-0588 LS 2273 Tilknytt gatelys J E-post VS: Power Consumption Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Økning av last på 3449 Silda, pga tørkeriet Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Inngående dokument Forhåndsmelding 1999 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A Inngående dokument Forhåndsmelding 2009 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 31/1-1 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Senking av tårn Solbjørn Marhaug, Randi Berg 2007-AB-0394 Ny Solbjørn transformato Inngående dokument Signert avtale om frmføring av strøm til nav. Marhaug, Randi Berg 2012-KJ-0601 LS 3135 Tilknytt navigasj Inngående dokument Signert endringsforslag CCS Vedlikeholdsav Marhaug, Randi Berg 2010-ES-0225 Vedlikeholdsavtaler Inngående dokument Utsendte inkassovarsler Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Notat PLANLEGGE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Planlegge og prosjektere Brendeford, Arnstein 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat BYGGE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat DRIFTE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Ad: Vestfjordgata 14 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Angående etablering av 24kV/145kV, jordka Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0621 Kabling 22kV Himmelst E-post Bygging av anlegg i forbindelse med havnivå Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Farge på strips ved merking av kabler Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Netlin 3 Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Nonshaugen, 18/1222 Solheim, Malin Viveka 2010-BL-0341 Roy Charlsen - flytting av E-post Oppdatering av MS project 2010 på Styrerom Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Presentasjon LKF Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Presentasjon LKF Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale side 6

7 E-post Re: Avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post Re: Avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post REFNR:25401: Byggestrøm målernnr LK 34 Olsen, Leif Roger Aalmen 2013-KJ-0043 LS 3618 Fra 1 til 3 faser, E-post SV: #FunnIT[1003]:49089# SV: VS: SV: SV Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: SV: stolpe på Nonshaugen Solheim, Malin Viveka 2010-BL-0341 Roy Charlsen - flytting av E-post Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm automatisk Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post Tilbud nytt aggregat og oppussing tilhenger Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post Vs: INFO YOU-MESSA 2013 LEKNES Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm E-post Vs: Omlegging av lavspentnettet i Henningsv Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Whatif scenarioer Christoffersen, Hege F HFC-0133 Whatif Inngående dokument Bestilling av nettleie fritidshus/hytte Værøy Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte Inngående dokument Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke Marhaug, Randi Berg 2012-RBM-0613 Tinglysing av skjøte på Inngående dokument Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyse Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0063 Tinglysing av avtaler på Inngående dokument Dødsboet Pauline Nordahl, Leknes, født 161 Marhaug, Randi Berg 2008-RBM-0364 Samlesak diverse kund Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 30/1-1 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Innkobling av trafo nummer to Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot Inngående dokument Mer-/mindreinntekt i sentral-, regional- og dis Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Inngående dokument Strømtilgang boliger Havna, Leknessj Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Inngående dokument Utsendte inkassovarsler Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Internt dokument Orienteringer til styremøte 2/2013 Thorvaldsen, Espen 2013-ET-0004 Styremøter Lofotkraft Bre Internt dokument Oversikt over kundeklager fra andre systeme Sund, Siri 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Internt dokument Vurdering av fakturakvalitet m.v. LK Sund, Siri 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Møtereferat Prosessmøte montasje Johnsen, Tor 2013-TJ-0020 Prosessmøte Montasje og Notat 8020/30/40 - Planlegge/bygge/drifte telecom Sandsleth, Daniel 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Samtale med Nordlandsnett i Bodø Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0011 Gang og sykkelveg Lekne Utgående dokument Kostnadsoverslag flytting av strømstolpe. Danielsen, Jarle Bernt 2013-RBM-0039 LS 2508 Flytting av strø E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte E-post Ad: Best. prosj.nr. forsterkning lavsp.-nett Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Ad: MOM fra telefonmøte med Lofotkraft ang Vian, Bjørn Harald 2012-BHV-0080 Ny 35MVA transformato E-post Fwd: Defekt kjøler trafo Værøy, Vian, Bjørn Harald 2010-AB-0167 Ny Værøy transformators E-post Kabling høyspent og ny nettstasjon Haukland Tobiassen, Kristoffer 2012-RBM-0576 Kabling høyspent og ny E-post LS 2103 Liekiosken, forsterking lavspentkret Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Re: Kabling høyspent og ny nettstasjon Hau Tobiassen, Kristoffer 2012-RBM-0576 Kabling høyspent og ny E-post SV: Laupstad Henriksen, Andreas 2012-AH-0036 Laupstad - Nattmålsvatn E-post Vestfjordgata 14 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Økolandsbyen på Gravdal Johnsen, Kurt 2009-RBM-0321 Fremføring av strøm til E-post Friis, Kristian 2013-KF-0012 Behandle klagesaker 201 E-post Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 Inngående dokument Avsluttede inkassosaker Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Bestilling av nettleie bu nr 13, Buøyveien 17, Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 Inngående dokument Forhåndsmelding 2008 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu Inngående dokument Følgende remitteringe er foretat den 29/1-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 side 7

8 Inngående dokument Spørsmål ang. diverse målenummer Marhaug, Randi Berg 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 Internt dokument LKB - Gjennomgang og vurdering av tiltak Thorvaldsen, Espen 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Internt dokument Vurdering av fakturakvalitet LKB Thorvaldsen, Espen 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Møtereferat Prosessmøte i Gjennomføre prosjektering Ja Johnsen, Kurt 2011-PM-0251 Prosessmøter Gjennomf Notat Sørge for oppd. nettarkiv Østingsen, Egil Arne 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Driftstekniske utredninger Østingsen, Egil Arne 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat ADMINISTRERE OG FORVALTE RE Harnes, Stig 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat LEVERE TELECOM Thorvaldsen, Espen 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Utgående dokument Refusjon av utgifter i forbindelse med feilsøk Friis, Kristian 2013-KF-0012 Behandle klagesaker 201 Utgående dokument Tinglysing av avtaler på gnr. 139, bnr. 3 i Ve Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0067 Tinglysing av avtaler på Utgående dokument Vedr. faktura Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 side 8

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/2308 13.05.2013 I *** SØKNAD PÅ LÆRERSTILLING, REF. NR: 13/649 1--***-*** 13/2309 13.05.2013 I *** SØKNAD UNDERVISNINGSSTILLING I HJARTDAL 1--***-*** KOMMUNE 13/2310 13.05.2013 I *** LÆRERSTILLINGER

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale revidert. ST-Personalmappe - ***** ***** ***** 2009/3114-32 30768/2013 22.08.2013 28.10.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale revidert. ST-Personalmappe - ***** ***** ***** 2009/3114-32 30768/2013 22.08.2013 28.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.13, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.10.2013 Midlertidig arbeidsavtale revidert ST-Personalmappe - 2009/3114-32

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Offentlig journal. 57/28 - Gamleveien, Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig. 57/28, Gamleveien, tilbygg til bolig, Vera Johannessen

Offentlig journal. 57/28 - Gamleveien, Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig. 57/28, Gamleveien, tilbygg til bolig, Vera Johannessen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.08.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2011 57/28 - Gamleveien, Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig 57/28, Gamleveien, tilbygg til

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/1753 20.04.2015 I Plasstillitsvald ved Sauland skule Sven Tore Engene KOMMENTAR TIL PLAN FOR BYGGING AV NY GYMSAL ELLER FLERUKSHALL VED SAULAND KOO- 1-K1-614; SKULE 15/1754 20.04.2015 U postmottak@vegvesen.no

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3654/14 Regdato:18.12.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/447-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Navn: Hjalmar Andres Jonsson Dok.beskr: STILLING SOM INGENIØR KOMMUNALTEKNIKK Lnr: 3949/14 Regdato:16.12.2014

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 08/155-10 25.11.2008 PUE/TEK/OLSA GNR 22/73 6230/08 Advokatene Kjellnø, Rognan & Valla AD FAKTURA IFM BISTAND - WENCHE JENSSNE M.FL. 08/155-11 01.12.2008 PUE/TEK/OLSA GNR 22/73 6320/08 Advokatene Kjellnø,

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt.

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt. Nesna, 10.04.13 Vår ref: tbo Arkivnr. : 615 Anleggsbidrag Deres ref.: Herøy kommune Rådhuset v/ Roy Nilsen 8850 Herøy 15ci 6/13 RNH 2. 0 Vedr. nytilknytning L /10 EIAT )e: TE Vedlagt oversendes to eksemplarer

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet Aktuelle vedtak og praksis hos NVE Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012 Hege Sveaas Fadum senioringeniør NVE, Energiavdelingen,

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 25. jan. 2016 kl. 08:30 Kabelvåg barneskole Kabelvåg barneskole: trinn: 4 5, antall: 30 Tore Hjorts gt 1, 8310 KABELVÅG 75420320/2/ 916 22 536 Beate Ottermo beate.ottermo@vagan.kommune.no 75420320,

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende deres søknad - Næringsfondet. Kommunal næringsfond 2013 2013/2739-7 35476/2013 01.10.2013 11.10.2013.

Offentlig journal. Vedrørende deres søknad - Næringsfondet. Kommunal næringsfond 2013 2013/2739-7 35476/2013 01.10.2013 11.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10.13, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2013 Vedrørende deres søknad - Næringsfondet Kommunal næringsfond 2013

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Periode: 16072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: 16072010 - Alle Alle 16072010 Alle Nei Ja 08/00457-6 I Dok.dato: 30062010

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09.

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og PS-anlegg 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011

Detaljer

Periode: 06102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00810-6 U Dok.dato: 28042009 Jour.dato: Hunsfoss

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 10 2012 R A P P O R T Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Norges

Detaljer

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10, 8002 BODØ Mo i Rana, den 30.03.12 Vår ref.: 201178 34 års Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Iht. plan- og bygningsloven 12 8 nr 2 varsles med dette at det

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger O

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon Futura. 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester AS

Offentlig journal. Dispensasjon Futura. 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2011 Dispensasjon Futura 52/145, Futura Tonstad, dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan for del av område, Karttjenester

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Kursdagene i Trondheim 05.01.2010 Salgssjef Olav Dalsbotten Møre Trafo AS MØRE TRAFO M E R A V D E T S O M T E L L E R 200 kva med

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av tekniske eiendomsavgifter gnr 15 bnr 119 Tor Magne Martinussen.

Offentlig journal. Søknad om endring av tekniske eiendomsavgifter gnr 15 bnr 119 Tor Magne Martinussen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 nnhold: Søknad om endring av tekniske eiendomsavgifter gnr 15 bnr 119 Tor Magne Martinussen. Kommunale

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1788/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/107-35 Dok.type: /I Gradering: Navn: Jahn Hermod Røstad Dok.beskr: SØKNAD TIL SOMMERJOBB FOR UNGDOM Lnr: 1790/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:614

Detaljer

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00070-49 I Dok.dato: 10082009 Jour.dato: PriceWaterhouseCoopers

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015

Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015 Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00144-7 U Dok.dato: 01.06.2015 Jour.dato: 08.06.2015

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje Anleggets navn: Stavrum Skjelstad kabelanlegg X Omb. av best. anlegg nr.4501/ 4500 Saksbehandler: Øystein Klokkerhaug Prosjektnr.:

Detaljer

Periode: 14-04-2012-14-04-2012

Periode: 14-04-2012-14-04-2012 DMS2002 - Software nnovation 16.04.2012 Offentlig journal Periode: 14-04-2012-14-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01651-8 Dok.dato: 23.03.2012 Jour.dato:

Detaljer

[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT

[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY'NlNGSPLIKT 15009516 «14/49* 5*9 E E ZREG AS [2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT TIL WWWW Løkkevegen 47 å l'*l/l-(ql S - «ISL q lcøö/ l ç Postboks 1119 9504Alta Alta Kommune v/drift- og utbyggingssektoren

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00140-44 U Hallingdølen Åpne møter Åpne møter

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag -vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Fred Lind Sørvåg 8432 ALSVÅG Vår dato:0 9. 09. 2010 Vår ref.: NVE 201002797-6 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk

Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk Mulig Frøya VP, Utvidelse Frøya Trafo + Ombygging eksisterende 22kV linje til 66kV Utvidelse med 132kV anlegg Fillan 40 km ny 132kV linje

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og skiltplan - Harøya, Sandøy kommune. Drift fylkesvegar 2013-2014 2013/438-7 5092/2014 13.10.2014 21.10.

Offentlig journal. Søknad og skiltplan - Harøya, Sandøy kommune. Drift fylkesvegar 2013-2014 2013/438-7 5092/2014 13.10.2014 21.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 21.10.2014 nnhold: Søknad og skiltplan - Harøya, Sandøy kommune Drift fylkesvegar 2013-2014 2013/438-7 5092/2014 13.10.2014

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05.

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-19.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2014 Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013 Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 19.05.2014

Detaljer

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Tore Morten Wetterhus Adm. Dir EB Nett September 2014 Agenda Ouverture Intermesso Finale Agenda Ouverture Viktigheten av effektivitet

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kystverket Navn: Hålogaland Plankontor Navn: Bjarkøy kommune Navn: Edith og Frank Mikalsen Navn: Sissel Henningsen

POSTLISTE Navn: Kystverket Navn: Hålogaland Plankontor Navn: Bjarkøy kommune Navn: Edith og Frank Mikalsen Navn: Sissel Henningsen Ut.: 06.08.2012 Arkivkode:T12 &13 Saksnr: 12/00321-002 Navn: Kystverket Dok.beskr: UTLEGG AV SJØKABEL - TROMS OG NORDLAND FYLKER - TELENOR HØRING Ut.: 06.08.2012 Arkivkode:L12 Saksnr: 08/00506-049 Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Utl.tekst. Utlysning av 100 % midlertidig stilling som bioingeniør/helsesekretær ved preanalytisk enhet 2011/1485-1 17539/2011

Offentlig journal. Utl.tekst. Utlysning av 100 % midlertidig stilling som bioingeniør/helsesekretær ved preanalytisk enhet 2011/1485-1 17539/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 tl.tekst tlysning av 100 % midlertidig stilling som bioingeniør/helsesekretær ved preanalytisk enhet 2011/1485-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 ID 217 INTERN UTLYSNING 75% SYKEPLEIER VIKARIAT FRA SNAREST

Offentlig journal. Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 ID 217 INTERN UTLYSNING 75% SYKEPLEIER VIKARIAT FRA SNAREST Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 D 217 NTERN TLYSNNG 75% SYKEPLEER

Detaljer

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Bø Sigbjørn Molvik Forfall: Trygg Trafikk ATL Telemark politidistrikt Utrykningspolitiet

Detaljer

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3 KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 11.05.10 KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering, informasjon til personalsjefene i kommunene om tilbudet ved Namdal Rehabilitering. 30.01.2015 H15 STAB/KHO 30.01.

Arbeidsrettet rehabilitering, informasjon til personalsjefene i kommunene om tilbudet ved Namdal Rehabilitering. 30.01.2015 H15 STAB/KHO 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2015-8.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2015 nnhold: SV: Ang våningshus på bakken på Solsem Søknad om riving gnr 10 bnr 1 og 12 Terje Johansen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-03-2015-12-03-2015

Offentlig journal Periode: 12-03-2015-12-03-2015 Offentlig journal Periode: 12-03-2015-12-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00277-41 I Regionrådet for Hallingdal Regionrådet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/62688-1 Anmodning om oversikt over refusjoner 2014 - Azad Øysahl - Lege Korrespondanse - Azad Øysahl - Lege AZAD ØYSAHL Journaldato: Tilg. kode: drift, seksjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 15/4583 28.09.2015 I Asle P. Entreprenør AS SØKNAD OM FERDIGATTEST KS 103/78 15/5060 28.09.2015 U Måsåfjell Utvikling AS MELDING OM VEDTAK RB 97/77 15/5063 28.09.2015 I Terje Mathiesen SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal. Vevsprøver til forskningsprosjektet "elgens genetiske struktur i Norge" Tilskudd elgforvaltning 2007/118-9 5127/2007 28.12.

Offentlig journal. Vevsprøver til forskningsprosjektet elgens genetiske struktur i Norge Tilskudd elgforvaltning 2007/118-9 5127/2007 28.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.12.2007 Vevsprøver til forskningsprosjektet "elgens genetiske struktur i Norge" Tilskudd elgforvaltning 2007/118-9 5127/2007

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 16/991 01.02.2016 I *** RETUR AV MELDING OM MOTATT STILLING - 16/993 01.02.2016 I *** SØKJARLISTE PEDAGOGISK LEIAR HJARTDAL 16/994 01.02.2016 I *** UTVIDA SØKJARLISTE PEDAGOGISK LEIAR HJARTDAL OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Halden kommune Postboks HALDEN

Halden kommune Postboks HALDEN Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Deres ref Vår ref Dato 16/2689-14.11.16 Halden kommunes klage på NVEs vedtak om anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark Det vises til Halden kommunes klage av 14.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015

Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Offentlig journal Periode: 29-06-2015-29-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00143-16 I Fylkesmannen i Buskerud Sikkerhet og

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert DRAMMEN KOMMUNE Vedlegg 9 BYPLAN BILAGSLISTE Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/14766 003/ PLA 166 016148/00 BEAS DRAMMEN oppdatert 13.05.04 REGULERINGSPLAN FOR NÆRBYVEIEN BOLIGOMRÅDE, DEL AV GBNR.

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 14.3.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.03.2014. Dok.dato: 13.03.2014. Dok.

Journaldato: 14.3.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.03.2014. Dok.dato: 13.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.03.2014 nnhold: Svar på søknad om å igangsette ekstra støttetiltak ST-Elevmappe

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Midtre Romerike Avløpsselskap - Mira IKS - Offentlig journal

Midtre Romerike Avløpsselskap - Mira IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00018-3 Ansvarsrett og samsvarserklæring Prosjektering massedeponi Lystad tredning vedr massedeponi av overskuddsmasser 44/9 Rambøll AS /Rolf Aasland

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD' Lnr: 9714/06 Regdato:04.09.2006 Arkivkode:411 G25 Saksnr: 06/844-14 Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/PLEIE/EMV Journalenhet:PLE Dok.beskr: TREKKER SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM SYKEPLEIER ****

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2015-23.04.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2015-23.04.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4283/15 Regdato:23.04.2015 Saksnr: 15/874-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR. 161

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Godkjent endret plassering bolig Dokumentdato 19.08.2011

SONGDALEN KOMMUNE. Godkjent endret plassering bolig Dokumentdato 19.08.2011 SIDE 1 AV 7 Arkivsak/doknr 10/2387-14 Dok.type: U Dokumenttittel Godkjent endret plassering bolig Dokumentdato 19.08.2011 Songdalsvegen 324 gnr. 88 bnr. 7 - Kjell O. Mottaker VEF Entreprenør AS Stokkeland

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad fra Bygginor AS om kjøp av kommunal tomt. Tomter - Storfjord kommune 2011/354-30 43122/2013 22.11.2013 26.11.

Offentlig journal. Svar på søknad fra Bygginor AS om kjøp av kommunal tomt. Tomter - Storfjord kommune 2011/354-30 43122/2013 22.11.2013 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.13, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.11.2013 Svar på søknad fra Bygginor AS om kjøp av kommunal tomt Tomter -

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12955/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/3040-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/RH/KIO Journalenhet:RÅD FELLES FORVALTNING I SIO KOMMUNENE Lnr: 12961/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/2944-15 Dok.type:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer