Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe"

Transkript

1 E-post Ad: Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best.prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0086 LS 2270 Endring ov.vern E-post Godkjenning av planer på nettst Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Iverksetting av planer Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post LS 2407 TØRNHOLMEN STAMSUND INV1 Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post NS 3139 prosjektmappe Brenna Smolt Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Nyhetsbrev Elsertifikater 1. kvartal 2013 Sund, Siri 2011-SS-0495 Innføring av elsertifikater E-post Overlast Henningsvær. Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Tilknytning gatalys Mjånesset. INV Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Travers brukt i forbindelse med 132kV F Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast Inngående dokument Endelig MTA-plan, sendt NVE for godkjennin Brendeford, Arnstein 2008-AB-0082 Bygging av ny 132kV linj Internt dokument Referat fra arbeidsmøte med Vera Sund, Siri 2010-SS-0240 Diverse - personal Lofotk Notat Gjennomføre bygging Johnsen, Tor 2013-HG-0084 Rapportering 2013 Utgående dokument Avtale om flytting av skap, Ramberg. Danielsen, Jarle Bernt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 Utgående dokument Følgebrev avtale om plassering fordelingssk Solheim, Malin Viveka 2012-KJ-0514 NS 2211 Lofotkraft, flyttin E-post VS: Travers brukt i forbindelse med 132kV F Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Ad: KIN-partisjon Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Ad: 3Par Grunnvoll, Hans 2013-JBR-0053 VMware 2013 E-post Ad: Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Ad: Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Ad: Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FAKTU Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Ad: Stedfortrederoversikten oppdater Harnes, Stig 2006-SH-0224 Ferieavvikling E-post Anleggsbidrag ny politistasjon Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0445 LS 3448 Siva A, Henve E-post Fygle med endringer av utvendig belysning o Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post LS 2170 Industribygg, Multi Elektro AS, Stor Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Melding om tiltak Langdraget i Valberg Vestv Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 E-post Melding om tiltak Langdraget Vestvågøy kom Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 [Replikerings- eller lagringskonflikt] [Replikerings- eller lagringskonflikt] E-post Re: Ad: Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FA Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Stedfortrederoversikten oppdatering Harnes, Stig 2006-SH-0224 Ferieavvikling E-post SV: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post SV: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post Søknad om dispansasjon fra vegloven 29 b Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 E-post Tilknytning gatalys Mjånesset. INV Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Solheim, Malin Viveka 2012-MVS-0070 NS 2609 Valberg 2 Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 8/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Sluttinnberetning Meydam Svolvær konkursb Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0031 Konkurser 2013 Utgående dokument Klassifiseringssøknad Lille Kongsvann Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn Utgående dokument Retur av garanti pålydende kr Marhaug, Randi Berg 2005-RB-0055 Heimerdalen - rehabiliter side 1

2 E-post Ad: Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post Anlegg Kløfterholmen. påvisning av kabler. Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Arbeidet med innføring av regionalnettsordni Friis, Kristian 2012-RBM-0208 Regionalnettsordninge E-post Best. prosj.nr, HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Fornying Store- og Lille Kongsvann Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Fysio1 Ramberg-Flytting kabler Johnsen, Kurt 2013-KJ-0082 LS 1609 Flytting av KB 16 E-post Kulturminner Vian, Bjørn Harald 2011-BHV kV linje Kvitfossen - E-post LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Nonsha Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Midleretidlig nettstasjon og trafo til Silda Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Oppsett anleggsmidler Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Påvisning Kløfterholmen Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Re: Ad: Best. prosj.nr. HASTER, FAKTURER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0047 LS 34xx Til/fra -kopling in E-post Re: Landstrøm til betelskipet M/S "Elieser 6" Johnsen, Kurt 2013-KJ-0081 LS 32xx Landstrøm til bet E-post Re: LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Non Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Re: Vs: Renovering av innstallasjon. i Stams Johnsen, Kurt 2011-KJ Tilknytte kunde 201 E-post Vs: Fwd: Møte om stolper langs E-10 på Lek Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0011 Gang og sykkelveg Lekne E-post Vs: Renovering av innstallasjon. Johnsen, Kurt 2011-KJ Tilknytte kunde 201 E-post VS: Video Whatif Christoffersen, Hege F HFC-0133 Whatif Inngående dokument Arbeidet med innføringen av "regionalnettso Marhaug, Randi Berg 2012-RBM-0208 Regionalnettsordninge Utgående dokument Ang. avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Ad: Best.prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell Uppheim Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Ad: Re: Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell U Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu E-post Best.prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post EM - 2 Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Landstrøm til betelskipet M/S "Elieser 6" i He Johnsen, Kurt 2013-KJ-0081 LS 32xx Landstrøm til bet E-post Melding nr 1977 er sendt Johnsen, Kurt 2012-KJ-0010 Forhåndsmeldinger 2012 E-post Re: Ad: ny sak, prisforespørsel fra kjell Upph Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Status ExFlow og oversikt timeforbruk vs. es Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: Ny CPOS og Kodeliste Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Berntsen, Anne 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord E-post Berntsen, Anne 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord E-post Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Inngående dokument Bestilling av nettleie forretningsbygg Vestfjor Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o Inngående dokument Forhåndsmelding 2015 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 6/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Omgjøring - nytt vedtak om inntektsramme fo Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Inngående dokument Orientering til kraftprodusenter om rapporter Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0112 Systemansvar NVE Inngående dokument Reguleringsendring Åvika - høring Marhaug, Randi Berg 2013-TH-0040 Reguleringsplan Vågan 2 Notat Quiz 2013 Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm E-post Ad: Breidablikk-flytting lavspentlinje Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Ad: Måleravlesninger Sund, Siri 2013-SS-0011 Annonsering kunde 2013 side 2

3 E-post Ad: SV: Strømtilgang boliger Havna, L Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj E-post Ad: Vedlikeholdavtaler brannalarm Værøy og Storeide, Eirik 2013-ES-0076 Sikkerhetskontrakter Bra E-post Endringsordre VOR 06 - Fygle transformator Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Endringsordre VOR 07 - Fygle transformator Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Grunnlag LKFS faktureringsavtale pr Sund, Siri 2011-SS-0008 Lofotkraft Fakturaservice E-post Innleie prosjekteringshjelp fra Bodø Energi A Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Intern scanner Storeide, Eirik 2010-ES-0225 Vedlikeholdsavtaler E-post Intern skanner Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post LS 2220 Sp.klage Jorunn Fossåskarte, Skul Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 2273 Nytt prosjekt tilknytning gatelys Mjå Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 2704 Nytt prosjekt Haukeland forsterknin Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 3135 Tilknytt navigasjonslys, Kystverket, Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post LS 3318 Fritidshus/hytte Trine Christensen, Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Ny CPOS og Kodeliste Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Prinsipptegning Siglar Lofoten As Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Pris og spec. på nettstasjon NS 3449 Tobiassen, Kristoffer 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Prosjektering nedbygging av mastearrangem Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Re: 132kv mast Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Re: Ad: Breidablikk-flytting lavspentlinje Johnsen, Kurt 2013-KJ-0078 LS 2293 Pris på omleggin E-post Re: Re: 132kv mast Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post RE: Vedlikeholdavtaler brannalarm Værøy o Storeide, Eirik 2013-ES-0076 Sikkerhetskontrakter Bra E-post SV: Måleravlesninger Sund, Siri 2013-SS-0011 Annonsering kunde 2013 E-post Travers brukt i forbindelse med 132kV FM3A Johnsen, Kurt 2012-KJ-0607 LL 132kV -Ny endemast E-post Tre mapper LS arbeid LS 2120 Hornsbakken Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Vedlegg timesmålte bedriftskunder Sund, Siri 2013-SS-0052 KundeNytt og diverse ku E-post Vedr. epostfaktura Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post Vs: LS 3135 Tilknytt navigasjonslys, Kystver Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Vs: LS 3318 Fritidshus/hytte Trine Christens Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Vedr. EHF-fakturaer fra Lofotkraft Sund, Siri 2012-HG-0045 Nytt Elektronisk Handels E-post Vs: VIKTIG INFO! Her er den nye IP-adresse Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri Inngående dokument Avsluttede inkassosaker Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 5/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Lofotkrat Bredbå Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Orientering om temaer for beredskapstilsyn Marhaug, Randi Berg 2007-RBM-0094 Beredskapskoordinato Internt dokument Referat fra prosessmøte Sund, Siri 2013-SS-0077 Prosessmøter LKF 2013 Møtereferat Teammøte Møteref Storeide, Eirik 2011-ES-0151 Teammøter 3231 og 322 Utgående dokument Anleggsbidrag Jørgensen, Thomas Olav 2013-KJ-0041 LS 3208 Fra luft til jord, R Utgående dokument Klassifiseringssøknad til NVE - Store Kongsv Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn Utgående dokument Vedr. nettleiepriser Lofotkraft AS - Troms Kr Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 E-post Ad: ferdigmelding 1985 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post Ad: PURRING: til/fra -kopling av gatelysskap Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2012 samlesak E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Arbeidstrøm Secora Maskin AS OSAN - Bra Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0474 LS 3470 Kostnadoverslag E-post Atlas XL -ombygging av eksisterende rappor Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 side 3

4 E-post Fellesføring på Lofotkrafts lavspenningsstolp Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Mappe Anders Eltoft. Eggum. Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Ny mappe - LS 3470 Kostnadoverslag på fre Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0474 LS 3470 Kostnadoverslag E-post Nytt INV14 prosjekt KAS Flytting av s Johnsen, Tor 2013-TJ-0075 KAS Flytting av sjø E-post Oversikt timeforbruk vs. estimat pr Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post Referat fra superbrukeropplæring Økonomip Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: SV: Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm auto Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post SV: Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm automa Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post SV: Vedr. EHF-fakturaer fra Lofotkraft Sund, Siri 2012-HG-0045 Nytt Elektronisk Handels E-post Vs: Verftsgata 26 Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2013 samlesak Inngående dokument Angående ny nettstasjon med tilhørende høy Marhaug, Randi Berg 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Inngående dokument Forhåndsmelding 2012 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0079 LS 2170 Industribygg, Mu Inngående dokument Forhåndsmelding 2013 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o Inngående dokument Forhåndsmelding 2014 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0086 LS 2270 Endring ov.vern Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 4/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Kvitteringsliste nye oppdrag Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Retur av tinglyst dokument - Hjemmelserklæ Marhaug, Randi Berg 2011-RB-0003 Fallrettighetere Heimerda Inngående dokument Utsettelse betaling anleggsbidrag Marhaug, Randi Berg 2012-MVS-0429 LS 1512 Fra luft- til jord Inngående dokument Vedrørende nedgrvd strømkabler for Våga b Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0080 Strømkabel inntegnet i Inngående dokument Vedtak om inntektsramme for 2012 Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Internt dokument Info til bedriftskunder om endring i avgift til E Sund, Siri 2013-SS-0052 KundeNytt og diverse ku Notat Prosjekt dokument Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Utgående dokument Avtale om trase for legging av høyspentkabe Johnsen, Tor 2013-TJ-0075 KAS Flytting av sjø Utgående dokument Varsel - anleggsarbeid og skoging på eiendo Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0227 LS 3215 Spenningsklage Notat Resultat og evaluering Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 Notat Resultat og evaluering Grunnvoll, Hans 2011-HG-0551 Anskaffelse Targit E-post Ad: PURRING: Meldings nr forh Johnsen, Kurt Forhåndsmeldinger 2012 samlesak E-post Ad: Best. prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Ad: Bestilling prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ad: Fygle transformatorstsajon - Fasader og Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Ad: Iverksetting av plan - på overtid Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0121 KAJ Kabeltrase fra Kongs side 4

5 E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tørker Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Ferdigmelding 1984 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post ferdigmelding 1985 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 E-post Fornying Store og Lille Kongsvann - Referat Bårdsen, Roar 2011-RB-0481 Rehabilitering dammer S E-post Fygle transformatorstsajon - Fasader og støt Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0115 Ny Fygle transformator E-post Iverksetting av plan - på overtid Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0121 KAJ Kabeltrase fra Kongs E-post Korrekt avtale med Svea Finans. Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Lofotkraft AS - Rakesh Kumar Puris dødsbo Brinchmann, Jan-Levi 2008-RBM-0364 Samlesak diverse kund E-post Ny mappe - NS 3133 Sydal Nord Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Program Christoffersen, Hege F HFC-0554 ISO 9001/ISO E-post Re: Ad: Økning av last på 3449 Silda, pga tø Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Samfakturerte pr Sund, Siri 2011-SS-0008 Lofotkraft Fakturaservice E-post Sluttregning Røst Vian, Bjørn Harald 2011-BHV-0124 Forespørsel ny transfor E-post SV: Forelegging av tiltak innen rammen for o Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post SV: SV: SV: SV: SV: VS: Opplysningsskilt fo Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn E-post SV: SV: SV: SV: VS: Opplysningsskilt for va Rist, Sigve 2007-RB-0378 Damtilsyn E-post Sydalen Nord NS 3133 Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0019 NS 3133 Sydalen Nord E-post Vs: Dropbox for Teams account renewed Grunnvoll, Hans 2012-HG-0115 Dropbox for Teams E-post Vs: Ny mappe - NS 3133 Sydal Nord Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post VS: Strømtilgang boliger Havna, Lekn Tobiassen, Kristoffer 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Inngående dokument Bestilling av nettleie egnerbu Værøy Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 1/2-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Informasjon vedrørende inrapportering om p Marhaug, Randi Berg 2010-RBM-0464 Rapporteringsplikt for e Inngående dokument Meldings nr forhåndsmelding - S Johnsen, Kurt 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 Notat Arbeidsnotat for YOU-messene 7. og 8. febr Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm Notat Beregningsgrunnlag for anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0564 LS 2164 Fritisdhus/hytte Notat Kostnadsforespørsel på kraft til enebo Johnsen, Kurt 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Utgående dokument Avtale om omlegging fra 1-fase luftstrekk, til Danielsen, Jarle Bernt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: et par praktiske spørsmål Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Ad: Lofotprodukter AS 2013 Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Ad: LS 3423 Enebolig, Martin Glomnes, Non Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0395 LS 3423 Enebolig, Martin E-post Ad: Maks effekt på Lofotprodukt på Storeidø Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Autosvar: Forelegging av tiltak innen ramme Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Best. prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu E-post Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve E-post Bestilling prosj.nr Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post FERDIG MAPPE FORSTERKNING SENNE Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post FERDIG MAPPE KAPPETESTING HS KAB Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post FERDIG MAPPE OMBYGGING NS 2127 VE Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren side 5

6 E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post LS 2130 LILLEIDET FRITIDSHUS/HYTTE R Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post LS 2407 TØRNHOLMEN STAMSUND INV1 Johnsen, Tor 2013-AMW-0009 Mål 2013 E-post Maks effekt på Lofotprodukt på Storeidøya Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post NS 2137 Kræmmervika Tobiassen, Kristoffer 2013-KT-0021 NS 2137 Kræmmervika N E-post Ny mappe - LS 2418 Enebolig Terje Holand, Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post Re: Ad: Re: Ad: MOM fra telefonmøte med L Vian, Bjørn Harald 2012-BHV-0080 Ny 35MVA transformato E-post Re: Innkopling av trafo nr. 2 Johnsen, Kurt 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot E-post Re: Løsning Siva Johnsen, Kurt 2012-MVS-0445 LS 3448 Siva A, Henve E-post Re: VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Re: VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Sidemannskontroll mappe - NS 2137 Kræmm Tobiassen, Kristoffer 2013-KT-0021 NS 2137 Kræmmervika N E-post Statistikk over elektriske anlegg pr Østingsen, Egil Arne 2009-RBM-0027 Statistikk elektriske anl E-post Statistikk over elektriske anlegg pr Østingsen, Egil Arne 2009-RBM-0027 Statistikk elektriske anl E-post utbygging anlegg Kløfterholmen Svolvær Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Utgående faktura Solheim, Malin Viveka 2012-RBM-0319 LS 2104 Fra luft til jord E-post VS: Mail fra 3.etg skriver Johnsen, Tor 2012-KJ-0588 LS 2273 Tilknytt gatelys J E-post VS: Power Consumption Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post VS: SV: Chamber 5 wiring Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta E-post Økning av last på 3449 Silda, pga tørkeriet Johnsen, Kurt 2013-KJ-0071 NS 3449 Silda, ny nettsta Inngående dokument Forhåndsmelding 1999 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0072 LS 3414 Fra luft til jord, A Inngående dokument Forhåndsmelding 2009 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0074 LS 2403 endr. overlastve Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 31/1-1 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Senking av tårn Solbjørn Marhaug, Randi Berg 2007-AB-0394 Ny Solbjørn transformato Inngående dokument Signert avtale om frmføring av strøm til nav. Marhaug, Randi Berg 2012-KJ-0601 LS 3135 Tilknytt navigasj Inngående dokument Signert endringsforslag CCS Vedlikeholdsav Marhaug, Randi Berg 2010-ES-0225 Vedlikeholdsavtaler Inngående dokument Utsendte inkassovarsler Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Notat PLANLEGGE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Planlegge og prosjektere Brendeford, Arnstein 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat BYGGE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat DRIFTE NETT Martinussen, Pål 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren Utgående dokument Forelegging av tiltak innen rammen for områ Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0167 NS 3443 Politimesteren E-post Ad: Vestfjordgata 14 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Angående etablering av 24kV/145kV, jordka Olsen, Leif Roger Aalmen 2012-LRA-0621 Kabling 22kV Himmelst E-post Bygging av anlegg i forbindelse med havnivå Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Farge på strips ved merking av kabler Vian, Bjørn Harald 2008-BHV-0360 Forbedringsinspill netts E-post Netlin 3 Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Nonshaugen, 18/1222 Solheim, Malin Viveka 2010-BL-0341 Roy Charlsen - flytting av E-post Oppdatering av MS project 2010 på Styrerom Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Presentasjon LKF Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale E-post Presentasjon LKF Sund, Siri 2012-SS-0027 Svea Finans AS - avtale side 6

7 E-post Re: Avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post Re: Avtale om anleggsbidrag Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0493 LS 2418 Enebolig Terje H E-post REFNR:25401: Byggestrøm målernnr LK 34 Olsen, Leif Roger Aalmen 2013-KJ-0043 LS 3618 Fra 1 til 3 faser, E-post SV: #FunnIT[1003]:49089# SV: VS: SV: SV Grunnvoll, Hans 2012-HG-0040 Dynamics 2012 E-post SV: SV: stolpe på Nonshaugen Solheim, Malin Viveka 2010-BL-0341 Roy Charlsen - flytting av E-post Tilbud 250 kva 230V Nødstrøm automatisk Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post Tilbud nytt aggregat og oppussing tilhenger Storeide, Eirik 2010-ES-0124 Samlesak Interne saker E-post Vs: INFO YOU-MESSA 2013 LEKNES Bjarttun, Kjersti Winther 2012-KWB-0611 Yrkes- og utdanningsm E-post Vs: Omlegging av lavspentnettet i Henningsv Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 E-post Whatif scenarioer Christoffersen, Hege F HFC-0133 Whatif Inngående dokument Bestilling av nettleie fritidshus/hytte Værøy Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte Inngående dokument Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke Marhaug, Randi Berg 2012-RBM-0613 Tinglysing av skjøte på Inngående dokument Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyse Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0063 Tinglysing av avtaler på Inngående dokument Dødsboet Pauline Nordahl, Leknes, født 161 Marhaug, Randi Berg 2008-RBM-0364 Samlesak diverse kund Inngående dokument Følgende remitteringer er foretatt den 30/1-1 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Innkobling av trafo nummer to Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0070 Innkobling trafo - Lofot Inngående dokument Mer-/mindreinntekt i sentral-, regional- og dis Marhaug, Randi Berg 2009-RBM-0433 Inntektsramme NVE - 2 Inngående dokument Strømtilgang boliger Havna, Leknessj Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0069 Strømtilgang boligprosj Inngående dokument Utsendte inkassovarsler Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Internt dokument Orienteringer til styremøte 2/2013 Thorvaldsen, Espen 2013-ET-0004 Styremøter Lofotkraft Bre Internt dokument Oversikt over kundeklager fra andre systeme Sund, Siri 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Internt dokument Vurdering av fakturakvalitet m.v. LK Sund, Siri 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Møtereferat Prosessmøte montasje Johnsen, Tor 2013-TJ-0020 Prosessmøte Montasje og Notat 8020/30/40 - Planlegge/bygge/drifte telecom Sandsleth, Daniel 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Samtale med Nordlandsnett i Bodø Tobiassen, Kristoffer 2012-KJ-0011 Gang og sykkelveg Lekne Utgående dokument Kostnadsoverslag flytting av strømstolpe. Danielsen, Jarle Bernt 2013-RBM-0039 LS 2508 Flytting av strø E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0066 LS 2516 endr. overlastve E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte E-post Ad: Best. prosj.nr. Johnsen, Kurt 2013-KJ-0061 LS 1221 Fritidshus/hytte E-post Ad: Best. prosj.nr. forsterkning lavsp.-nett Johnsen, Kurt 2013-KJ-0065 LS 2103 Endring overlast E-post Ad: MOM fra telefonmøte med Lofotkraft ang Vian, Bjørn Harald 2012-BHV-0080 Ny 35MVA transformato E-post Fwd: Defekt kjøler trafo Værøy, Vian, Bjørn Harald 2010-AB-0167 Ny Værøy transformators E-post Kabling høyspent og ny nettstasjon Haukland Tobiassen, Kristoffer 2012-RBM-0576 Kabling høyspent og ny E-post LS 2103 Liekiosken, forsterking lavspentkret Johnsen, Kurt 2011-KJ Prosess prosjekteri E-post Re: Kabling høyspent og ny nettstasjon Hau Tobiassen, Kristoffer 2012-RBM-0576 Kabling høyspent og ny E-post SV: Laupstad Henriksen, Andreas 2012-AH-0036 Laupstad - Nattmålsvatn E-post Vestfjordgata 14 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0068 LS 3440 Nytt bygg Sko o E-post Økolandsbyen på Gravdal Johnsen, Kurt 2009-RBM-0321 Fremføring av strøm til E-post Friis, Kristian 2013-KF-0012 Behandle klagesaker 201 E-post Johnsen, Tor 2013-TJ-0029 Arbeidsmappe Montasje 2 Inngående dokument Avsluttede inkassosaker Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 Inngående dokument Bestilling av nettleie bu nr 13, Buøyveien 17, Marhaug, Randi Berg 2013-KJ-0002 Forhåndsmeldinger 2013 Inngående dokument Forhåndsmelding 2008 Johnsen, Kurt 2013-KJ-0073 LS 1206 Tilknytt egnerbu Inngående dokument Følgende remitteringe er foretat den 29/1-13 Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0003 Samlesak Kredinor 201 side 7

8 Inngående dokument Spørsmål ang. diverse målenummer Marhaug, Randi Berg 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 Internt dokument LKB - Gjennomgang og vurdering av tiltak Thorvaldsen, Espen 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Internt dokument Vurdering av fakturakvalitet LKB Thorvaldsen, Espen 2010-HFC-0023 Ledelsens gjennomgan Møtereferat Prosessmøte i Gjennomføre prosjektering Ja Johnsen, Kurt 2011-PM-0251 Prosessmøter Gjennomf Notat Sørge for oppd. nettarkiv Østingsen, Egil Arne 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat Driftstekniske utredninger Østingsen, Egil Arne 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat ADMINISTRERE OG FORVALTE RE Harnes, Stig 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Notat LEVERE TELECOM Thorvaldsen, Espen 2012-HG-0091 Rapportering 2012 Utgående dokument Refusjon av utgifter i forbindelse med feilsøk Friis, Kristian 2013-KF-0012 Behandle klagesaker 201 Utgående dokument Tinglysing av avtaler på gnr. 139, bnr. 3 i Ve Marhaug, Randi Berg 2013-RBM-0067 Tinglysing av avtaler på Utgående dokument Vedr. faktura Sund, Siri 2013-SS-0026 Diverse kundesaker 2013 side 8

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Årsmelding 2013 05.05.2014

Årsmelding 2013 05.05.2014 Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 05.05.2014 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer