CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00"

Transkript

1 CS-Web Tekstil brukerdokumentasjon versjon

2 Page 2 of 72 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Samlet dokumentasjon i ett dok LCØ INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Support og service:... 5 Kap. 1: Introduksjon... 6 Hurtigtaster... 6 Kap. 2: Oppstart, innlogging og navigering... 7 Startbildet i CS-Web... 7 Navigasjonsmeny... 7 Kap. 3: Ordrebehandling... 8 Ordre / messeordre... 8 Legg inn artiklene og deres informasjon. Merk at alle felter som har et underliggende register er søkbare med funksjons tast <F5> Søke frem en ordre Varemottak Utføre varemottak og skrive ut etiketter; Utføre varemottak og skrive ut etiketter fortsetter Kap. 4 Registerbehandling Artikkelregister fortsetter Prisendringer i varekortet Uttak av etiketter fra vareregistret Utskrift av etikettene Max / min bestillingspunkt pr vare Min/Max fortsetter Generere ordre basert på min / max Størrelsesmaler Opprett ny sesong Opprett ny leverandør Opprett ny selger... 25

3 Page 3 of 72 Kap. 5: Lagerbehandling Lagerbeholdningsrapport Lageroversikt Kap.6 Rapporter Eksempel-rapport #1 -«Salgsanalyse (dato-dato) [T44]» på butikk nivå Eksempel-rapport #2 -«Salgsanalyse (dato-dato) [T44]» på artikkel/farge/ størrelse nivå Eksempel-rapport #3 -«Månedlig salgrapport [T46]» Dagsoppgjør Selger/kunde/kasse-analyse [BA442] Butikk rapport [BA441] Timesalg Selger:velg rapporter -> selger -> selger-omsetning pr. time [ba444] Dagsomsetning (avdelingsrapport [BA45]) Kap: 7 Budsjettering salg Kap8.Internoverføring [T33] Opprettelse ny internoverføring T33 - Godkjenning av internoverføring i mottagende butikk Kap. 9 Enkel Fakturering fra Silent Touch, eller direkte Registrering av kredittkunder i CS BD60: Salg på kreditt i Silent Touch Fakturer i CS WEB Utskrift av faktura journal Fakturajournal Kap. 10 Varetelling Varetelling på BHT terminalen Telling uten antall brukes av tekstil Overføring fra BHT terminalen til CS-Web Varetelling i Silent Touch Overføring fra Silent Touch Varetelling i CS-Web Varetelling CS-Web fortsetter Eksempel på avviksliste (=3) Nullstille varelageret for aktuell butikk Oppdatere tellinger for aktuell butikk Justere varetelling etter oppdatering Justere for varebevegelser i perioden fra telling til oppdatering... 64

4 Page 4 of 72 Kap. 11 Lagerkorreksjoner; Registrering av artikler for korrigering Eksempel på journal -lagerkorreksjoner Gjennomsyn / hjemlån Fremgangsmåte i drift Ordre -behandling Ordrejournal (OF25) Fakturere (OF20P)... 71

5 Page 5 of 72 Support og service: Trenger du hjelp? 1.Finn frem kursdokumentasjonen Ringer du: Vakttelefon: , innvalg 2 (kassestans) og Mail:

6 Page 6 of 72 Kap. 1: Introduksjon CS-Web skal understøtte driften i butikken, og gi både butikk og kjede nødvendig styringsinformasjon. Det er derfor viktig at vi lærer hvordan systemet fungerer og hvordan operasjonene utføres. Det er også viktig å ha gode rutiner rundt driften, slik at vi kan få en så sikker drift som mulig. Vi vil ta for oss dette med ordreinnleggelse, godkjenning av ordre, varemottak, etikettutskrift og enkle rapporter. SilentTouch opplæring med dagsoppgjørsrutiner. Hurtigtaster

7 Page 7 of 72 Kap. 2: Oppstart, innlogging og navigering Start CS-Web ved å klikke på ikonet på skrivebordet, klikk LOGG INN og logg deg inn ved å skrive inn Brukernavn og Passord i vinduet som vises nedenfor. Startbildet i CS-Web Etter innlogging kommer startbildet i CS-Web opp. Navigasjonsmeny Navigatorknappene: Navigatorknappene gir deg tilgang til de vanligste registrene og funksjonene i CS-Web. Når du klikker på én av disse knappene, vises de aktuelle registrene og programmer i navigatoroversikten.

8 Page 8 of 72 Kap. 3: Ordrebehandling Ordre / messeordre klikk ordre -> behandle -> Ordre / Messeordre[T20] I bildet du da får opp vises alle inneliggende ordre for den butikken du er innlogget som (eller alle ordre om man er administrator) Klikk «Ny» for å lage ny ordre Du får da opp en ny ordre forside (ordrehode) hvor du legger inn alle generelle opplysninger om ordren. MERK! Enkelte felt ligger standard at man må fylle ut info i feltet for å komme videre i registeringen. Visma kan endre dette for deg, om ønskelig. På neste side ser du et eksempel på en utfylt ordrehode.

9 Page 9 of 72 Når ordrehodet er fylt ut klikk OK for å legge inn varene som det skal legges ordre på.

10 Page 10 of 72 Legg inn artiklene og deres informasjon. Merk at alle felter som har et underliggende register er søkbare med funksjons tast <F5> Søke frem en ordre. klikk ordre -> behandle -> Ordre / Messeordre[T20] I bildet du da får opp vises alle inneliggende ordre. Klikk «Søk» for å søke frem en ordre Angi søkekriterier og klikk OK

11 Page 11 of 72 Varemottak Varemottaket foretas via programmet Ordre Messeordre (T20) Start programmet og søk frem det ordrenummeret du ønsker å motta på, eller søk med andre kriterier.

12 Page 12 of 72 Når du har funnet ordren du vil ta mottak på kan klikke på knappen «Til varemottak». Du kan også klikke «til ordrelinje» og gå til mottak inne i ordren. Når du er inne i varemottaket ser du dette bildet; Klikk på artikkelen du ønsker å motta og angi det antall som er ankommet. Linjen som heter ordre viser det antall som er bestilt. Er det levert mer eller mindre så korrigerer du antallet i linjen Mottatt. Er det lever som bestilt klikker du «kopiere ordrelinje» som legger som bestilt til mottatt. Klikk lagre for å godkjenne ordrelinjen som skal mottas.

13 Page 13 of 72 Ordrelinjen blir da merket «X» og er klar til mottak. Ønsker du ta imot ordren slik den ble lagt inn uten å korrigere antall kan du klikke direkte på knappen varemottak. Du kan nå gjennomføre varemottaket ved å klikke «varemottak» Utfør varemottaket i dette bildet;

14 Page 14 of 72 Utføre varemottak og skrive ut etiketter; I feltet «Medta» kan du velge mellom å fylle ut ja eller nei for å medta alle ordrelinjer eller bare de har merket. Ved utføring av mottak vil du svare JA eller NEI i feltet «etiketter». Svar JA til å oppdatere og klikk og OK. Systemet vil nå skrive ut en mottaksjournal. Når du har svart ja til etiketter vil du bli ført videre til programmet som sørger for utskrift av etiketter.

15 Page 15 of 72 Utføre varemottak og skrive ut etiketter fortsetter Etter at mottaksjournalen vil du kommet til dette bildet når du har svart ja til etiketter. Klikk «ta med». Her vil format og skriver bli foreslått ut fra hva som er lagt opp til mot deg som bruker. Du skal kun velge «skriv etiketter»

16 Page 16 of 72 Kap. 4 Registerbehandling Introduksjon artikkelregistret Velg vare -> vareregister -> vareregister på WEB (BD00) Her søker du frem en vare du ønsker se på / endre. I feltet «søkeverdi» kan skrive inn hele eller deler av lev.artnummer og klikke «søk». Da finner system frem til den artikkel som møter ditt søkekriterie. Du kan også søke frem artikkel ved å bruke varenummer. Skriv inn varenummer og klikk knappen varenr. I eksempelet søker jeg frem art Artikkelregister fortsetter Søkeresultatet vises nedenfor.

17 Page 17 of 72 I dette bildet kan du foreta oppslag som; lageroversikt, statistikk, salg/kjøp. Se på vareinformasjoner i detalj; Varekortet. I mitt eksempel ser vi på varekortet. I varekortet ser vi alle detaljer på varen. Her kan vi korrigere alle informasjoner som navn, leverandør, varegruppe osv. Disse endringene har tilbakevirkende kraft slik at statistikker ol. blir korrekt etter endringer. Det er KUN prisendringer som ikke har tilbakevirkende kraft. For å utføre en endring så klikker du i feltet du vil endre og skriver inn ny informasjon. Se pris endringer på neste side. Prisendringer i varekortet. Klikk på «endre priser» Det tillates forskjellige priser pr farge så må du først velge farge. Tast deretter «enter» til du kommer til det feltet du vil endre. Når endringer er gjort velger du «Godkjenne». Ved oppdatering vil du få valg om endringen skal gjelde hele modellen eller bare den fargen du i utgangspunktet endret.

18 Page 18 of 72 Har du inneliggende ordre på varen og endrer for eksempel kostpris så vil du kunne oppdatere disse med ny kostpris herfra. Uttak av etiketter fra vareregistret Start programmet Vareregister på WEB (BD00) Søk opp artikkel ved å skrive inn leverandørens artikkelnummer i feltet «søkeverdi». Klikk deretter «SØK» Øverste linje i resultatet på søket er varen du søkte. Klikk på knappen «Etiketter»

19 Page 19 of 72 Her angir dere det antall etiketter dere ønsker og klikker «ferdig». Gå deretter helt ut av artikkelregistret ved å klikke avbryt. Utskrift av etikettene. Velg programmet «Etikett utskrift» Da er prosedyren den samme som når dere kjører etiketter etter et ordinært varemottak.

20 Page 20 of 72 Max / min bestillingspunkt pr vare. Det vil være mulig å sette min/max bestillingspunkt på en vare. Dette vil gi deg mulighet til å «auto-bestille» fra leverandørordre. Hvordan auto-bestille beskrives på side xx og xx. Sette bestillingspunkt Søk opp aktuell vare Klikk min/max Dobbel klikk på den fargen du ønsker å sette min/max på. Fyll min / maxpunkter som vist på neste side

21 Page 21 of 72 Min/Max fortsetter. Deretter klikker du lagre Om du har flere butikker og vil ha samme inndeling på disse Klikk på velg butikker og butikkene du ønsker

22 Page 22 of 72 Generere ordre basert på min / max Gå til ordre / messeordre [T20] Klikk «Auto-bestille» Angi den leverandøren du ønsker å Generere ordre fra, samt velg den eller de butikkene du vil legge ordre til. Systemet vil da opprette ordre for de varene som har nådd et minimumlager og oppretter ordre for maxbestillingspunkt. Ordren som blir opprettet finner du igjen i ordre / messeordre [T20] Størrelsesmaler gå til programmet størrelsesmaler under fanen ajourhold -> vare Her finner du alle inneliggende størrelsesmaler OBS! ikke slett størrelser for disse kan en vare allerede benytte Klikk ny og gi malen et navn / beskrivelse og legg inn verdiene i malen og avslutt med å lagre.

23 Page 23 of 72 Opprett ny sesong Gå til programmet sesonger (BD013) Klikk på «NY» Fyll inn aktuelle verdier og klikk lagre

24 Page 24 of 72 Opprett ny leverandør Gå til programmet leverandører (BD70) Klikk på «NY» Fyll inn aktuell informasjon. Feltene «kontobok» og bet.type er det tvang på. Kontobok er alltid den konto som er satt som lev.reskonto Bet.type= B

25 Page 25 of 72 Opprett ny selger Gå til programmet selger Klikk ny og fyll inn aktuell informasjon og Lagre. Hvis det legges inn butikk vil selgeren kun ha mulighet til å logge seg på Silent Touch i denne butikken. Et eventuelt passord vil også bli sendt ut til kassen slik at dette må benyttes ved pålogging i butikk.

26 Page 26 of 72 Kap. 5: Lagerbehandling Lagerbeholdningsrapport Gå til rapporter -> lager -> beholdnings-rapport Fyll inn ønskede begrensninger Butikk, fra og til varegruppe, sesong Fyller du inn dato vil rapporten gi deg beholdning på denne datoen Angi på hvilket nivå du vil ha rapporten

27 Page 27 of 72 Under ser du hvilken informasjon rapporten gir:

28 Page 28 of 72 Lageroversikt Lager oversikt for en artikkel får vi i programmet Vareregister på WEB (BD00) Start programmet Vareregister på WEB (BD00) Søk frem en vare og klikk «lageroversikt» Her vil dere da se en lageroversikt over valgt vare for alle butikker. Samt sumlinje for Lager, Salg og Kjøp. Fra bildet nedfor kan man gå direkte til internoverføring av varen til annen butikk

29 Page 29 of 72 Internoverføringer fra lageroversikt

30 Page 30 of 72 Kap.6 Rapporter CS-Web-rapporter har et omfattende antall rapporter. Nedenfor finner du prinsippene i å finne og kjøre rapporter. Vi tar for oss et par salgsrapporter som viser mangfoldet i rapporteringen. Klikk på rapporter og deretter vare under rapportmenyen Deretter velger du rapporten; «Salgsanalyse (dato-dato) [T44]» Eksempel-rapport #1 -«Salgsanalyse (dato-dato) [T44]» på butikk nivå.

31 Page 31 of 72 Eksempel-rapport #2 -«Salgsanalyse (dato-dato) [T44]» på artikkel/farge/ størrelse nivå. Eksempel-rapport #3 -«Månedlig salgrapport [T46]» Denne rapporten gir en summarisk oversikt over salg / bruttofortjeneste pr måned målt mot samme måned året før.

32 Page 32 of 72 Dagsoppgjør Ønsker du en utskrift av dagsoppgjør så finner du dette her; Dagsoppgjøret reflekterer oppgjøret som er gjort på Silent Touch. Når du har valgt utskrift av kasseoppgjør[bd15p] velger du om du vil ha utskrift av en side pr kasse eller samlet pr. butikk. Deretter velger du skriver, fra og til dato samt eventuelle avgrensninger til kass/butikk. Eksempel på utskrift ser du på neste side.

33 Page 33 of 72 Selger/kunde/kasse-analyse [BA442] Kunde-/kasseanalyseviser en oversikt på solgte artikler fordelt på selgere. Det vises gj.snittper artikkel,kunde og artikler pr kunde i tillegg til gitt rabatt, BF, og scanning%. Forklaring på feltene ser du nederst på skjermen når du klikker i feltet.

34 Page 34 of 72 Butikk rapport [BA441] Denne rapporten er i prinsipp lik som selger rapporten men er vist pr butikk. Timesalg Selger:velg rapporter -> selger -> selger-omsetning pr. time [ba444]

35 Page 35 of 72 Dagsomsetning (avdelingsrapport [BA45]) Velg skriver Velg til dato Avgrens til butikk om ønskelig Konsentrert gir alle butikker i en rapport. Velg ja / nei til med eller uten mva. Dagsomsetting viser omsetting pr dag i gitt periode. Eksempel på rapport ser du på neste side

36 Page 36 of 72

37 Page 37 of 72 Kap: 7 Budsjettering salg Velg budsjett [BA01] Angi budsjett år Angi resultat år Skriv inn verdiene År Mnd Dag Knappen «danne budsjett» er pr i dag ikke i funksjon men vil bli slik at man danner budsjett basert på en prosentvis økning/reduksjon baser på resultat år.

38 Page 38 of 72 Eksempel på et ferdig utfylt budsjett;

39 Page 39 of 72 Kap8.Internoverføring [T33] Her ser vi alle internoverføringer og Kan behandle inneliggende. Uttak av plukkliste Oppdatere en overføring Kontroll liste Slette en overføring Foreta en rettelse (korrigere «til butikk») Opprette ny overføring På neste side oppretter vi ny overføring.

40 Page 40 of 72 Opprettelse ny internoverføring. Klikk på «NY» og fyll inn; Dato for overføringen Bruker Fra butikk og til butikk Klikk lagre

41 Page 41 of 72 Vil du oppdatere overføringen så klikker du «oppdater». Eller du klikker avslutt for Å lagre å gå inn på overføringen senere. Oppdaterer du kommer dette bildet; og overføringen er oppdatert.

42 Page 42 of 72 T33 - Godkjenning av internoverføring i mottagende butikk For å sikre at mottagende butikk kan kontrollere at overført antall er blitt levert så vil ikke internoverføringen bli godkjent og lagt til føring i regnskap FØR mottagende butikk har godkjent overføringen. Eventuelle avvik meldes til butikken som er avsender. Følgende prosedyre er anbefalt; 1. Finne overføringer som ligger til godkjenning 2. Kontrollere at varene og antallet som er angitt i internoverføringen er mottatt og Dokumentere avvik via avvikslisten. (Sendes på mail til butikken som har sendt varer) 3. Godkjenning av internoverføringen. MRK!! Ved godkjenning vil hele overføringen bli godkjent og ikke bare de varer man har angitt som mottatt. Det er avvikslisten som vil være grunnlaget for manuell korrigering av de avvik som er dokumentert. Nedenfor finner du en gjennomgang av overstående fra CS-Web. Status gir deg anledning til å sorte pr. Kladd, Transitt og Til godkjenning eller alle.

43 Velg knappen til godkjenning får å få oversikt over internoverføringer som ligger klare til godkjenning. Alle som IKKE er godkjent er merket med en «X». Dobbelklikk på overføringen du vil bearbeide. Page 43 of 72 I feltet «mottatt» angir du antallet som er mottatt og taster enter. Da vi det bli registrert på linjen som antall mottatt.

44 Page 44 of 72 Ta deretter ut avviksliste denne sendes til butikken eller HK som dokumentasjon på leveransen. Vi anbefaler at man ALLTID tar ut denne listen. Klikk «avviksliste» og velg skriver nummer for mail sending + OK Rapporten for avviket fremkommer slik;

45 Page 45 of 72 Da gjenstår det å godkjenne overføringen

46 Page 46 of 72 Velg OK og du kommer tilbake til hovedsiden for internoverføringer.

47 Page 47 of 72 Kap. 9 Enkel Fakturering fra Silent Touch, eller direkte Fakturaprogrammet i CS er satt opp slik for Silent Touch: Registrerer artiklene på kunden i Silent Touch. Kredittsalget blir med på omsetningen i dagsoppgjøret samme dag. Hver enkelt kredittordre blir lagt til fakturering med en gang i Retail Business. Kreditt ordren blir automatisk behandlet og gjort klar til fakturering, og skal derfor IKKE endres. Blir med på fakturautskrift i fakturerings rutinen. Du kan også lage fakturagrunnlag direkte i CS-Web slik: Start Ordre under behandling T10 Velg NY Fyll ut ordrehode og velg E = enkeltfaktura eller O =for Oppkrav Hvis oppkrav bruk kunde nummer = 9 TrykkVarelinjer Søk opp varen gjerne med * foran, legg inn antall Trykk Godkjenn plukk Trykk Avslutt

48 Page 48 of 72 Registrering av kredittkunder i CS BD60: Finnes under: Kunde Vedlikehold Kunderegister - Trykk Ny 1.Navn på kunde 2.Adresse på kunde eventuelt fakturaadresse 4.Kundegruppe 5.Enkeltfaktura eller samlefaktura 6.Antall måneder eller antall dager-betalingsfrist 7.Hovedbokskonto = 1500 kundefordringer Skal kunden senere sperres mot kredittsalg på Silent Touch, og i CS må du krysset på inaktiv og lagre endringen

49 Page 49 of 72 Salg på kreditt i Silent Touch Selg artiklene i Silent Touch Velg: Meny Kreditt Legg inn kundenr. Og trykk på OK Fakturer i CS-Web Finnes under: Kunder Ordre -Utskrift Faktura OF20P For å fakturere dine kredittsalg: Velg skriver nummer, eller pdf Velg dato for perioden du skal fakturere Velg ett kundenummer eller blank for Alle Velg en butikk eller blank for Alle Sett J på Kjøres Trykk på OK

50 Page 50 of 72 Skal du skrive ut fakturaer som allerede er skrevet ut, henter du de ut i programmet CS40, her kan du søke de frem. Utskrift av faktura journal Åpne programmet [RE644] Angi skriver Angi år Angi fra til måned Dato for begrensning til en faktura dato J/N til å ta med fakturaer med restverdi

51 Page 51 of 72 MERK! Det er fakturaer som er oppdatert via programmet RE35 som vises. Fakturajournal

52 Page 52 of 72 Kap. 10 Varetelling Varetelling Når vi foretar en varetelling enten av hele butikken, eller kontrollteller deler av den, er det viktig å ha gode rutiner før, under og etter telling. Les dette nøye i god tid før du skal foreta varetellingen: NB: TA ALLTID EN PRØVETELLING EN UKE FØR VARETELLING Hvis du finner noe som ikke virker/mangler, har du god tid til å få ordnet dette før varetellingsdagen. Sjekk batteriene på BHT-agenten i god tid før tellingen. Ha alltid ekstra batterier liggende når du starter tellingen. Gjør som følger: -Hold nede SF tasten og ENT tasten samtidig. Da får du frem batterinivået på skjermen. Lag en liste over alt som skal telles i butikken, lager, bakrom, vinduer, dukker osv. La den som teller punktet signere når dette er utført. Hvis det er noe feil eller spørsmål til tellingen i det området er det lettere å finne ut av det etterpå. Gå over butikken noen dager før og kjør ut etiketter til de artiklene som mangler etikett. Dette sparer du mye tid på selve varetellingsdagen. Rett opp alle salg på varegruppe som du har artikkelnavn og størrelse på. Foreta alltid varetelling utenom butikkens åpningstid, for eksempel søndag. Tell hele butikken/lager i en telling. Sett gule lapper på de områdene som er ferdig talt, slik at de ikke ved en feiltagelse telles to ganger. Ved telling på BHT-terminalen tømmes terminalen mot Silent Touch eller CS-Web ved ca1500 innleste linjer eller oftere.

53 Page 53 of 72 Varetelling på BHT terminalen Før du begynner å registrere varer på BHT terminalen, sjekker du at det står rett dato på denne. Sjekk dato: 1.Hold SF + 1nede og trykk PW 2.Velg 4:SET SYSTEMtrykk ENT 3.Velg 3:DATE/TIMEtrykk ENT 4.Legg inn: ÅÅ/MM/DD, TIME:MIN, trykk ENT 5.Trykk Cog Cen gang til 6.Velg 1:EXECUTE PROGRAM, trykk ENT 7.Trykk ENT, og du kommer til hovedmenyen

54 Page 54 of 72 Telling uten antall brukes av tekstil 1.Velg 1. Varetellingpå Hovedmenyen 2.Velg 1. Varetelling 3.Angi butikknummer: eks 1, trykk ENT (bruk det butikknummer du har i CS-Web) Du er nå inne i varetelling. 4.Skann artiklene fortløpende ved å trykke på M1eller på de to grå knappene på siden av BHT terminalen. Varetelling 236 -Tallet bak Varetelling viser antall Artikkel: Linjer i tellingen -Bla frem/tilbake med F5(pil opp) og F6 (pil ned) I Bla-funksjonen kommer kommandoene: C= Gå videre i tellingen SF+F4= Slette denne linje Pil opp og ned = Bla videre

55 Page 55 of 72 I Bla-funksjonen kommer kommandoene: ENT= Endre antall som ligger der C= Gå videre i tellingen SF+F4= Slette denne linje Pil opp og ned=bla videre (F5/F6) Hvis du skal slette en artikkel som er slått inn gjør du følgende: 1.Bla deg frem til artikkelen du skal slette. 2.Trykk SF+F4 og du får valget? 3.Er det sikkert at du vil slette posten? ENT=JaC=Nei Nå står det på BHT terminalen at artikkelen er slettet. 4.Trykk så C for å komme tilbake til varetellingen og du kan fortsette tellingen. Hvis en telling blir avbrutt, kan man gå inn i varetelling via Hovedmenyen 1.Varetelling På BHT terminalen står det Butikk 1 påbegynt. Vil du fortsette med samme butikk? 1=Ja 3=Ny butikk C=Avbryt Du kan her fortsette på tellingen eller begynne på en ny butikk.

56 Page 56 of 72 Overføring fra BHT terminalen til CS-Web Overføre varetellingsfiler fra BHT terminalen til CS-Web. 1.Finn frem kabelen til BHT terminalen og sett den inn i PC`en og i BHT terminalen. 2.Trykk C på BHT terminalen, slik at du kommer til Hovedmenyen. 3.Velg 9: Kommunikasjon på Hovedmenyen. 4.Velg 3: Send fil. 5.Kontroller kabel mellom BHT og Pc. 6.BHT sier Kommunikasjon Legg Håndpc eni holderen. Velg ENT=Ja for å overføre. 7.På BHT enstår det: Overføringferdig. Trykk ENT 8. BHT en spør: Vil du slette filen? Svar NEI og gå i CS-Web og sjekker at filen har kommet inn. Har den det svarer du ENT=Ja. 9. Du må slette filen før du begynner å lese inn flere artikler på BHT en.

57 Page 57 of 72 Varetelling i Silent Touch Du kan registrere artikler på kassen under en varetelling også. Slik gjør du det: 1.Logg deg på kassen. 2.Velg: Meny Admin Varetelling. 3.Slå inn alle varene du ønsker å registrere på kassen og avslutt med OK. Du får ut en bong med alle artiklene som er registrert på kassen. Varetellingsfilen går inn i CS-Web under Varetelling. Det dannes en fil for hver gang du avslutter med OK.

58 Page 58 of 72 Overføring fra Silent Touch 1.Koble til BHT en til kabelen på kassen 2.Trykk: 9. Kommunikasjon 3.Trykk: 3. Send Fil og ENT=Ja 4.Overføring ferdig: trykk ENT=Ja 5.Når tømmingen er ferdig kommer det en åpen konvolutt øverst til høyre på skjermen på kassen. Trykk på konvolutten. Her er en melding om hvor mange linjer som er overført og det er tildelt et sekvensnummer som vi finner i CS-Web på Varetelling.

59 Page 59 of 72 Den inneholder også antall linjer som er overført. Skriv ut denne. 0 Ikke slett tellingen på BHT enfør det har kommet en ny åpen konvolutt på skjermen. Trykk på den og se at vi har mottatt en bekreftelse på at tellingen har gått inn i CS-Web med samme sekvensnummer. Den har også fått en ID på varetellingsnummer i RB. Skriv ut denne også. Etter endt varetelling og kontroll på at tellingene er blitt overført til CS-Web, kan en slette alle meldingene på skjermen så vi er klare til neste gang.

60 Page 60 of 72 Varetelling i CS-Web I beskrivelsen nedenfor følger vi anbefalt rekkefølge for kontroll / nullstilling / oppdatering / justering Velg Varer -> varetelling-> varetelling [T32] Klikk inneliggende tellinger og deretter fortsett Da vises alle tellinger som ikke er behandlet. Klikk utskrift m/avvik for å ta ut kontroll lister m.m

61 Page 61 of 72 Varetelling CS-Web fortsetter Velg skriver Deretter velger du 1=Kontroll liste 2=Avviksliste 3=telle liste m/lagerverdier 4=telle liste u/lagerverdier I feltet «Tellenr» kan du avgjøre om du vil se på en telling for butikken eller alle. Eksempel på utskrift;

62 Page 62 of 72 Eksempel på avviksliste (=3) Nullstille varelageret for aktuell butikk Varelageret blir satt til 0 stk i lager for alle varer.

63 Page 63 of 72 Oppdatere tellinger for aktuell butikk Butikkens varelager blir oppdatert med verdier fra alle tellinger Klikk på «Inneliggende varetellinger» + fortsette Deretter klikk på Oppdater Justere varetelling etter oppdatering Hvis en oppdatering av telling har skjedd noen dager etter selve tellingen. Verdier som blir oppdatert er de som ligger på tellingene ved telletidspunktet. Da er det viktig at du korrigerer for eventuelt kjøp og salg som har foregått fra telletidspunktet til oppdatering.

64 Page 64 of 72 Justere for varebevegelser i perioden fra telling til oppdatering Klikk Justere + fortsette.. (I vårt eksempel er det talt den 01/10/2013 og oppdatert den 15/10/2013) Velg deretter butikken du oppdaterer + J for å starte. Det inneliggende varelageret vil bli justert for kjøp og salg i angitt periode.

65 Page 65 of 72 Kap. 11 Lagerkorreksjoner; Start programmet lagerkorreksjoner [T34] Her vises alle inneliggende korreksjoner Klikk ny Legg inn dato for korreksjonen Eventuelt en referanse tekst Klikk lagre Registrering av artikkel på neste side

66 Page 66 of 72 Registrering av artikler for korrigering Skriv inn artikkelnummer og tast enter Dobbleklikk på aktuellvare og velg farge og størrelse Angi antall husk minus foran ved negativ korreksjon Klikk oppdatere NB! Husk å fylle ut hele linjen! Da vil ferdig utfylt linje droppe ned og programmet er klart til å legge til ny linje. Ved oppdatering; Velg skriver Hvilken butikk J/N til etiketter (ved positiv korreksjon) J/N om kjøp skal påvirkes (for eksempel retur som blir kreditert fra Leverandør. J/N til returseddel (bilag i forsendelse)

67 Page 67 of 72 Eksempel på journal -lagerkorreksjoner Gjennomsyn / hjemlån Forberedelser Klargjøring Silent Touch (Utføres av Visma Retail konsulent) Registrysetting EnableInspection= «YES» Aktiverer knappen «gjennomsyn i kassen. Oppsett / Parameter i CS-Web BD80 (Utføres av Visma Retail konsulent) BD80Parameter «Følgeseddel fra kasse» setter til «2» Ordre fra kassen legges til «kundeordre T10»

68 Page 68 of 72 Fremgangsmåte i drift Innleggelse av kunder i programmet BD60 kunderegister Påse at feltet «Enkeltfaktura» er blank -da blir det angitt samlefaktura på kunden og eventuelle tilbakeleveringer av hjemlånte varer blir tatt hensyn til ved fakturering. Ordre -behandling Ved salg til kunde i Silent Touch hvor man benytter knappen «gjennomsyn» vil det bli opprettet kundeordre i programmet «Kundeordre» (T10). I CS-Web (registrere varen -> «meny» -> «gjennomsyn» -> angi kunde) Eksempel på en kundeordre; Oppslag

69 Page 69 of 72 Når ordren er kontrollert og skal faktureres tar du bort «G» i ordretypefeltet og lar det stå blankt. Da er ordren endret slik at man kan kjøre oppdatering som klargjør ordren til fakturering. Gå videre inn på ordrelinjer og klikk oppdatere.

70 Page 70 of 72 Ordrejournal (OF25) Gjør eventuelle begrensinger i bildet og klikk «OK»

71 Page 71 of 72 Fakturere (OF20P) Velg skriver 11 (PDF) Avgrens eventuelt i feltene Svar «J» i feltet «Kjøres» MRK: Ved fakturering vil det tas hensyn til varer som er returnert slik at det kun er netto utestående som blir fakturert.

72 Page 72 of 72 Du vil få et kontrollspørsmål om alle skal faktureres Klikk i boksen for nei og gjør eventuelle endringer i utvalg Eller klikk i boksen for «ja» og kjør ut alle fakturaer. Nedenfor ser du eksempel på faktura som blir skrevet ut.

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukerveileding For PCKasse

Brukerveileding For PCKasse Brukerveileding For PCKasse PCKasse V.1.0.0.197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...7 1.1 Introduksjon...7 1.2 Hvordan PCKasse virker...8 1.3 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...8 1.4 Programmets hoveddeler...8

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer