MELDERSKIN - sikring Skarsklyp Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDERSKIN - sikring Skarsklyp Sluttrapport"

Transkript

1 MELDERSKIN - sikring Skarsklyp Sluttrapport Fakta: Start mandag slutt fredag høgdemeter - frå 790 m.o.h. til 880 m.o.h. 244 meter ny stitrasé 256 trappetrinn Berre stein frå staden Takk for hjelpa! Ei fin markering i "Friluftslivets år", og eit viktig bidrag til den jordkskjelvramma bygda Khunde i Nepal. Side 1

2 Saka gjeld - litt frå søknaden vår om midlar: Melderskin er eit populært turmål. I 2014 var det 1752 personar som skreiv seg inn i vardeboka. Alle desse må passera Skarsklyp omlag halvvegs. I tillegg kjem dei som ikkje skreiv seg inn i boka, og dei som returnerte før toppen. Diverre har det øvst i Skarsklyp kome fram mykje laus stein dei siste åra. Snøfonna som ofte ligg i klypet fram til fyrst i juni, arbeider i steinrøysane og løyser ut nye steinar kvart år. RT-turgruppa har fleire gonger rulla ned store steinar i kontrollerte "ras". Mindre steinar er samla saman så godt det let seg gjera. Likevel får vi stadig melding om lause steinar og redde turfolk. Vi har no planar om å leggja stien på sørsida av Skarsklyp. Døme på laus stein. Under snøen er mykje meir. Side 2

3 Velkomst og orientering Geirr Vetti og fire sherpaer kom til Rosendal laurdag 13. juni. Etter at dei var innlosjerte i ei moderne fjordhytte hjå Folgefonn Feriegard, vart laurdagskvelden nytta til "bli-kjent" samvær. Nigma (30 år) hadde vore to gonger i Norge før og Fuhra (23) ein gong. For Bam (29) og Nima (24) var det fyrste gongen. Daglege rutinar vart gjennomgått. RT skal kvar morgon mandag-laurdag henta sherpaene ved hytta kl. 06:30 og køyra dei til Kletta. Retur frå Kletta kl. 18:30. Avhengig av kor mykje dei hadde å bera av verkty og anna, var gangtida opp ca. 1:15 time frå Kletta, og 0:45 time ned att. Dei syter sjølve for matlaging i hytta. Der er moderne kjøkken og elles nødvendige hjelpemidlar som t.d. oppvask- og klevaskemaskin. For å kvila ut etter tungt steinarbeid går dei til ro før kl. 21:00 kvar kveld. Side 3

4 Kviledagar Sherpaene er Buhddistar og har laurdag som kviledag, men når dei er i Norge innordnar dei seg etter våre skikkar og tek fri på sundag. Dei tre sundagane her hjå oss vart brukt til nettopp det; kvile, men også til diverse turist- og sosiale aktivitetar. Som eit eksempel på oppleving kan nemnast at båttur var ei fyrstegongsoppleving for Bam og Nima. Arbeidet Arbeidet starta opp mandag 15. juni. Dei bar då opp mestedelen av verktyet, m.a. lange og tunge spett. Spettet, eller "Nepali-gold" som dei seier, er det viktigaste verktyet deira. Traséen for den nye stien var på førehand grovplanlagt, men vart no nøyare gjennomgått saman med dei utførande spesialistane. Dei fekk frie tøylar til å gjera arbeidet på sin måte, og å leggja traséen der det høvde med tilgang på stein og terreng. Sjølv om dei ikkje hadde nokon utnemnt leiar, var det eldstemann Nigma som stod fram som naturleg midtpunkt. Side 4

5 Side 5 Venene våre frå Nepal er ikkje berre steinarbeiderar av ypperste klasse, men framstår også som arkitektar og ingeniørar...! Sjå bileta før/etter frå same staden.

6 Som vi hadde rekna med var det rikeleg med god stein i området, men etter kvart vart det lang bering. Etter avtale med Geirr Vetti, vart vi einige om å bruka helikopter. SNO, Nasjonalparkstyret og Kvinnherad kommune gav nødvendige løyve. Høveleg stein vart lesst opp i 26 BigBag'ar, og i tillegg vart 21 store enkeltsteinar stroppa kvar for seg. Onsdag 24. juni brukte Fonnafly under to minutt pr. hiv på å løfta sekker og steinar bort til arbeidsplassen. Å vera vitne til samarbeidet mellom sherpaene var ei stor oppleving. Dette er tungt arbeid. Side 6 Ungdomar frå Nepal og Norge kommuniserte heilt "outstanding" i ein komplisert arbeidssituasjon.

7 Økonomi Kostnadsoverslaget frå Geirr Vetti var utrekna etter 500 timar. Det var tidleg klart at dette var alt for lite, kvaliteten på arbeidet vart av ein langt betre standard enn det vi hadde forventa. Sidan vi hadde fått nokre uventa store og gledelege pengegåver, vart vi einige om å engasjera dei fire Sherpaene for tilsaman tre veker. Dette var mogeleg avdi nokre av Geirr Vetti sine planlagte prosjekt måtte utsetjast p.g.a. mykje snø i fjellet. Etter tre veker var det utført eit fantastisk arbeid, og Skarsklyp var i realiteten sikra. Men med tanke på forventa sterkt aukande fjellturisme i framtida, ville vi for ytterlegare rassikring gjerne knyta den gamle stien til den nye litt lengre nede i lia. Saman med Sherpaene fann vi fram til ein trygg og god trasé. Vi fekk lov på to av sherpaene i fem dagar ekstra. Til dette greidde vi å skaffa ekstra sponsormidlar. SKARSKLYP - oppsummering for fire veker arbeid, mann arbeidde 10 timar pr dag 6 dagar i veka, timepris kr 537,50 inkl. mva. Geirr fakturer oss ikkje for gåtid til/frå arbeidsplassen. Mat er inklusive i timeprisen Fakturert for 4 mann i 3 veker. 10 timar x 4 x17 = 680 timar. Fridag Fakturert for 2 mann i 5 dagar. 10 timar x 2 x 5 = 100 timar Geirr, reisekostnader Folgefonn Feriegard: Hytte, sengesett og utvask. (Dei sponsar med kr 7.700,-) Fonnafly Nye sekker (156,25 x 26). Buførevegen fakturerer til oss. 800 Gåver til sherpaene. Fire bøker "Høgt og lågt i Kvinnherad". 580 Konsert Sondre Lerche for Fuhra og Nigma som arbeidde siste veka Ut Gåver Turgruppa sin kontante eigenandel Inn Gåver av varierande storleik, i alfabetisk rekkefylgje: Berler ll As Yngve Bryn Knut Galtung Døsvig Folgefonn Feriegard Fredheim Gartneri As Harding Safety As Hellesøy Verft As Magne Hus Hans Olav Lindal Kvinnherad Elektro As Kvinnherad Turlag Rosendal Bygg & Varme As Rosendal og Omland Vassverk SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad Sunnhordland Kraftlag Varehuset Rosendal AS Takk også for velvilje frå grunneigarane Linda og Stian Krossøy, Rosendal Elv og utmarkslag, Folgefonna Nasjonalparkstyre, Statens Naturoppsyn og Kvinnherad kommune. Side 7

8 Nokre punktvise meiropplysningar: Den 25. april var det eit katastrofalt jordskjelv i Nepal, med etterfylgjande etterskjelv. 90 % av bygningane i "våre" sherpaer si bygd Khunde vart sterkt skada. Ei støtte til sherpaene sitt arbeid i Norge vart såleis denne sumaren meir aktualisert enn nokon gong som "hjelp til eit fattig land." Det seiest at sherpaene har genetiske føremuner relatert til t.d. lunge-, hjarte, og muskelkapasitet, men slik vi har opplevd dei er også innsida av hovudet av beste slag. Dei er veldig smarte og praktiske, og har ei serdeles fin framferd. Dei er IT-kunnige, interesserte i alle ting, og kunnskapsrike om det som rører seg i det internasjonale samfunnet. Ansvarlege frå Turgruppa har vitja dei i Skarsklyp minst annankvar dag, og elles halde dagleg kontakt. Køyring til/frå Kletta morgon og kveld har fungert framifrå. Styrelemer frå "paraplyorganisasjonen" vår Kvinnherad TL har også vitja dei i Skarsklyp og overrekt KTL-skjorter og KTL-turleiarjakker. Helikoptersekker og -stropper vart henta på NÅ (Buførevegen). Vi sytte også får skyssing av sherpaene og verktøy i to omgangar til nytt arbeid på Buførevegen. Samarbeidet med Buførevegenens vener har vore ei stor glede. Fire representantar frå Buførevegen vitja elevane på Malmanger skule fredag Dei takka for gåve til jordskjelvramma Nepal og fortalde om Buførevegen. Elevane sat musestille i ein heil time, noko som i flg. lærarane var heilt uvanleg! Sherpaene har fått servert ni middagar og andre måltid privat og dei har fått "kilovis" med heimebakte brød og bollar. Slik omsut gjorde nok spesielt godt for å halda motet oppe i dagar med dårleg ver, og gjorde til at vi blei ein godt samansveisa gjeng med stor tiltru til kvarandre. Sumaren sett under eitt var vi heldige med veret. Dei hadde ikkje noko pausebrakke der oppe i fjellet, så det var imponerande å oppleva deira gode humør også før og etter uversdagar, og i vanskelege og tunge arbeidssituasjonar. Side 8 Klokka 18:00 fredag 10. juli 2015 var det avtalte engasjementet vårt med sherpaene slutt. Eit "smykke" av eit arbeid som vil sikra fjellvandrar i generasjonar framover var fullført. Takk for hjelpa! ROSENDAL TURNLAG - TURGRUPPA Morten Nygård, leiar Kåre Eik, prosjekt Skarsklyp

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Pilegrimsvandrar i Fron

Pilegrimsvandrar i Fron Pilegrimsvandring har lange tradisjonar i Europa. Dette motivet er frå Galicia i Spania med tittel Monumento al peregrino. Med kamskjell i hatten og pilegrimsstav i hand mot målet, Santiago del Compostela

Detaljer

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Den eldste busetnaden i Jostedalen Prosjektplan 2005 Bakgrunn Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag gjekk i mars 2003 i gang med prosjektet Den eldste busetnaden

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer