INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET"

Transkript

1 Til kontaktperson i påmeldte kommuner Kopi til rådmann/kommunalsjef/personal i kommunene 15. juni 2015 INFORMASJON TIL DELTAGENDE KOMMUNER I LÆRINGSNETTVERKET

2 Informasjonsbrev til deltagende kommuner i NyttBlikk juni 2015 Velkommen som deltager i læringsnettverket NyttBlikk! Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over påmelding fra din kommune. Det er veldig bra at dere er motivert til å jobbe kunnskapsbasert og systematisk i læringsnettverk for å få kompetanse og dele erfaringer med andre om dette viktige tema. Vi ser fram til samarbeidet i fortsettelsen! Omfanget av deltid i de kommunale helse- og velferdstjenestene er en av kommunesektorens mest utfordrende samfunnsfloke. Samfunnsfloker krever NYTT BLIKK og nye løsninger for å møte utfordringene vi står over for, både for å kunne gi gode tjenester og for å rekruttere de menneskene vi ønsker. En framtidsrettet og moderne tjeneste som kan møte innbyggernes og ansattes behov. Nå nærmer det seg oppstart og pt er det 12 kommuner som har meldt seg på (Merk: det kan komme flere kommuner). De påmeldte er: Telemark: o Notodden, Tokke Vestfold: o Holmestrand, Nøtterøy, Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Re Buskerud: o Nore og Uvdal, Modum, Ål, Hole. KICK-OFF! Om oppstartsamling den 19. august: Mer informasjon om samlingen finnes senere i dette info-brevet. Endelig program vil bli distribuert / lagt ut på KS BTV sine nettsider (på kalenderen HER) - så snart det er endelig. Sted: Træleborg konferansesenter, Tønsberg Tidspunkt: Onsdag 19. august kl 09:30 til 16:00 Påmelding: Vi må for praktiske årsaker be alle som skal delta på samlingen om å melde seg på. Påmelding skjer i vår kurs/konferansemodul: Kostnader oppstartsamling: KS fakturer oppholdskostnader (dagpakke) kr pr deltager i etterkant. I tillegg kommer den enkeltes reisekostnader som man forutsetter at arbeidsgiver dekker. På oppstartsamlingen vil partene i samarbeidet rundt NyttBlikk delta. I tillegg kommer Leif Moland fra FaFo til å delta. Vi vil altså få presentert arbeidsgiverperspektiv og fagforeningsperspektiv på temaet i tillegg til «forskerblikk». Det vil bli lagt opp til gruppearbeid og til arbeid med konkrete utfordringer/arbeidsoppgaver som kommunene skal arbeide med fram mot neste samling. To oppgaver til deltagende kommuner nå: Som påmeldte kommuner får dere nå noe mer informasjon gjennom dette brevet. Mer kommer etter hvert. Men dere får også allerede nå 2 oppgaver som vi ber om tilbakemelding på snarest mulig senest innen 25. juni Tilbakemeldingen sendes på epost til Utfordringene følger nedenfor:

3 1. FORBEDRINGSTEAM / DELTAGERE / FORANKRING: Kommunene avgjør selv hvilke enheter som skal delta, men det er en forutsetning at deltagelse også er forankret på «kommunenivå». Enhetene i kommunen kan i prosessen forstås være det operative nivå, mens man her med «kommunenivå» legger til grunn at involvering og forankring også på et strategisk nivå i kommuneledelsen er helt avgjørende forutsetning for at arbeidet kan lykkes. Gjerne også på politisk nivå. - Det må settes sammen et operativt «forbedringsteam» støttet av HR-/personalavdeling, tjenesteleder og arbeidsplasstillitsvalgt deltar. - Vi forutsetter at «kommunenivå» - dvs rådmann og/eller kommunalsjef, HR- /personalavdeling samt hovedtillitsvalgte engasjerer seg konkret i forbedrings- og endringsarbeidet gjennom perioden. Disse må også delta på oppstartsamlingen den 19. august, samt avsluttende samling. VI BER OM AT KOMMUNEN SENDER OSS: o En oversikt/beskrivelse over hvordan kommunen ønsker å organisere forbedringsarbeidet i egen kommune - både på strategisk og operativt nivå. o En oversikt over hvilke(n) enhet(er) kommunen ønsker skal delta i utviklingsarbeidet o En oversikt over hvem (hvilke personer) man planlegger at skal delta på samlinger. Vi ber om navn, stilling/rolle, epostadresse på hver enkelt. 2. TEMA «HELTID» I DIN KOMMUNE: VI BER OM AT KOMMUNEN SENDER OSS: o Hvilke utfordringer dere har, og en beskrivelse av hva dere ønsker å arbeide med o Dersom kommunen har arbeidet en del med dette temaet allerede, ber vi om at dere sier litt om hva dere har arbeidet med Som vedlegg til dette brevet ligger ytterligere utvalgt informasjon til de deltagende kommuner. For samarbeidspartene i NyttBlikk Jan Erik Innvær Rådgiver KS BTV SPØRSMÅL KAN RETTES TIL SAMARBEIDSPARTENE I SATSNINGEN «NYTTBLIKK»: KS BTV: Jan Erik Innvær tlf Fagforbundet Telemark: Marianne Nilsen Skjønstad - Fagforbundet Vestfold: Merete Dahl Fagforbundet Buskerud: Kristine Bjella Stavn Yrkesorganisasjonen for Helsefagarbeidere i Delta: Jette Dyrnes Sykepleierforbundet Buskerud: Linda Lavik Sykepleierforbundet Vestfold: Lisbeth Rudlang Sykepleierforbundet Telemark: Lillian Elise Esborg Bergane -

4 Informasjonsbrev til deltagende kommuner i NyttBlikk juni VEDLEGG OM INNHOLD / OMFANG: Innhold / omfang / aktiviteter vil vurderes undervegs. Men følgende er planen pt: Oppstart 19. august 2015 kl 09:30 til 1600 i Tønsberg: Program kommer - påmelding av deltagere til oppstartsamlingen skjer HER. I tillegg til Kick-off - 4 samlinger over to dager. Siste og avsluttende samling vil bli arrangert senest vinter/vår Vi arbeider pt med å avklare datoer for disse samlingene. Foreløpige mulige datoer for 1. samling etter kick-off er 16. og 17. november Disse vil vi arbeide for å få bekreftet snarest mulig. Vi håper også innen kick-off ha på plass datoer for de øvrige samlingene. Tilbud om lokal oppfølging mellom samlingene Der den enkelte kommune kan søke OU- midler for dekning av utgifter til ekstern konsulent. Innholdet i samlingene vil være balansert med faglige sekvenser knyttet til lovverk og forsking - samt erfaringer fra andre kommuner som har jobbet med problemstillingen og hatt effekter over tid. I tillegg vil det bli tilbudt innføring og praktisk trening i «Modell for bemanningsstyring». Dette er et prosessuelt verktøy som kan bidra til: - Se sammenhengene og gi en felles forståelse på tvers av roller og fra topp til bunn i organisasjonen - Sammenligne driften i fjor med planen i år og simulere effekten av nye måter å organisere turnusen på - Har en planlagt driften innenfor budsjetterte rammer? - Eller motsatt er budsjettet realistisk i forhold til den driften en må ha for å møte brukerbehov og tildelte vedtak på en forsvarlig måte? - Når det er samsvar mellom planlagt drift og faktisk drift hvilket handlingsrom har en da og hvordan kan vi oppnå effektene en ønsker? - Synliggjøre kostnader og gevinster med nye måter å organisere en turnus på Vi vil søke legge til rette for at samlingene blir differensiert i forhold til innhold slik at alle deltakerne fra hver kommune ikke må delta på hver samling. Siste samling vil være en samling der effekter presenteres. MÅLET for arbeidet er å bidra til utvikling av gode tjenester; gjennom å utvikle en kultur for å arbeide heltid i den enkelte kommune. Prosessuelt ønsker vi også at samlingene skal bidra til læring av hverandre, sammen med hverandre. Dette innebærer at: - Partene på kommunenivå må drøfte ulike muligheter for å organisere arbeidet slik at heltidsvalget, og større stillinger kan bli reelt. - Kommunene i større grad skal tilby flere heltidsstillinger - De ansatte velger heltid fremfor deltid - Øke stillingsstørrelsen i kommunen - Vurdering av kompetansesammensetning og stillingsressursene i enheten(e) - Øke egen kompetanse innen bemanningsstyring og bemanningsplanlegging ved å se mulighetsrommet - Sikre involvering lokalt

5 Informasjonsbrev til deltagende kommuner i NyttBlikk juni VEDLEGG RESSURSER I LÆRINGSNETTVERKET: KS-Konsulent vil bidra til å lede arbeidet på og mellom samlingene. Helt konkret ved at Geir Johan og Hildegunn deltar i arbeidet. Derfor presenterer vi disse særskilt for dere her: Hildegunn Andreassen Hildegunn Andreassen jobber med tjenesteutvikling innen helse og omsorg, lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Herunder ROS-analyse, samfunnssikkerhet og beredskap, og innføring av nye arbeidstidsordninger med fokus på heltidskultur. Hildegunn er levende opptatt av å skape utvikling som gir bedre ressursutnyttelse og dermed rom for bedre tjenester. Hun har erfaring som kommunalsjef innen helse, omsorg, sosial og barnevern. Videre har hun vært HR-rådgiver og leder for organisasjons- og kvalitetsutviklingsprosesser, koordinator og teamsykepleier i medisinsk avdeling, og fagansvarlig sykepleier på sykehjem. Hildegunn er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven omhandlet vurdering av effekt av innføring av ny arbeidstidsordning innen helse og omsorg. Hun har også studert Risiko og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Geir Johan Hansen Geir Johan er fagansvarlig for KS-konsulents kompetanseteam på K-LEAN og jobber med tjenesteutvikling og innovasjon - kvalitet og kontinuerlig forbedring. Han har hatt spesiell interesse for samhandling mellom helseforetak og kommune og har bred erfaring fra en lang rekke prosjekter der bedre tjenestedesign har vært en viktig målsetting. Han har gjennomført et stort antall oppdrag innen ledelse og organisasjonsutvikling og har lang erfaring som rådgiver med ansvar for tverrfaglig prosesser og strategisk planlegging. Geir Johan har solid erfaring som prosessveileder og har erfaring fra oppdrag i hele kommunesektoren. Han er fast foreleser på høyskole og universitet innen fagområdene profesjonsetikk, psykososialt arbeidsmiljø, kvalitet og ledelse. Geir Johan har fagutdanning som sykepleier, med videreutdanning i eldreomsorg. Han har videre bred utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag, i tillegg til utdanning i kommunal planlegging og regional utvikling. Han har også studert innovasjon ved NTNU. Geir Johan har 20 års ledererfaring fra kommunal sektor fra mellomledelse til toppledelse, hovedsakelig innen helse og omsorgssektoren. Arbeidserfaringen strekker seg fra ambulansesjåfør og pleiemedhjelper, sykepleier i intensivavdeling, avdelingsleder, organisasjonskonsulent, kommunalsjef, og rådgiverstilling med ansvar strategi og utvikling. Han har arbeidet i KS-Konsulent som rådgiver siden 2008.

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer