Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odalstidende. Vellykket HMS kurs"

Transkript

1 Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr

2 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har mange ganger vært talerør for å utvikle virksomheter og det lokalsamfunnet vi alle er en del av. Odal Sparebank er i forhold til utviklingen av banken, opptatt av å arbeide svært målrettet. Det er imidlertid sjelden et absolutt mål alltid å være først i utviklingsarbeidet. Vurderingene vi gjør i forhold til banken, kan overføres til svært mye av annen utvikling, personlig eller i samfunnet rundt oss. Mulighetene for å trå feil er større dersom vi alltid er først ute. Det er imidlertid like klart at dersom Odal Sparebank ikke ligger i den fremste delen av utviklingsfeltet, vil vi stå i fare for ikke å utvikle oss til beste for dere kunder, befolkningen og samfunnet. Det handler blant annet om å oppnå økt produktivitet. Bankens relative renteinntekter er nå bare 1/3 av det vi hadde i inntekter for 25 år siden. Dersom vi ikke hadde redusert kostnadsnivået enda mer med endret tankegang og drift, hadde ikke Odal Sparebank vært en levedyktig virksomhet i sitt 137. driftsår. Banken må kontinuerlig utvikle både størrelse og driftsform. Det mellommenneskelige er svært viktig, samtidig med at god teknologi løser repeterende oppgaver. Likevel er størst mulig ikke best mulig! Dette gjelder de fleste forhold vi er berørt av i samfunnet og hverdagen. Vekst og utvikling er viktig for oss alle. De fleste åringer vil etter å ha opplevd nåtida, ikke valgt å gå tilsvarende antall år tilbake i samfunnsutviklingen. Vi setter pris på det meste av den velstandsutviklingen vi har vært og er en del av. Likevel er vi i denne aldersgruppa ofte mest reservert for ytterligere utvikling, - er ikke det et paradoks? Jeg er ikke tilhenger av ukritisk utvikling, men en bevisst utvikling! Derfor er jeg tilhenger av at vi alle jobber med målrettet utvikling som blant annet Sør-Odal kommune gjør med aktiviteten «vierodalen». Dette er en videreføring av tidligere aktiviteter som odalskommunene sammen med banken lanserte før åpningen av ny hovedflyplass i 1998, finansiert av Odal Sparebank med 2 millioner kroner dengang. Målet er å framsnakke det fellesskapet vi er en del av, slik at flere bevisstgjøres på mulighetene lokalt. For å bidra til utvikling må vi alle hjelpe hverandre med å se mulighetene. Dette krever engasjement som ikke kan kjøpes for penger! God sommer! Knut H. Nafstad, banksjef Utgiver: Odal Sparebank i samarbeid med Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune. Redaksjonen er avsluttet 7. mai Neste nummer utkommer september Odal Sparebank har intet ansvar for eventuelle trykkfeil. Ansvarlig redaktør: Knut H. Nafstad. Kommunene har det redaksjonelle ansvaret for sine respektive sider. I redaksjonen: Odal Sparebank: Knut H. Nafstad og Mette F. Skogstad. Nord-Odal kommune: Stig Aasheim. Sør-Odal kommune: Henriette Eriksen. Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Forside: Julie Granås fra Nord-Odal Skolekorps. Fotograf: Gunnar Nygård. Nord-Odal kommune 2

3 Kredittkort; kjekt å ha! Har du ikke kredittkort, så er det mange gode grunner til at du bør skaffe deg det! Fleksibilitet; du kan benytte deg av gode tilbud som dukker opp, uavhengig om det er like før lønning eller ei Sikkerhet; ved bestilling av billetter og varer på nettet, bør du bruke kredittkort framfor ditt vanlige kort Fordelsprogram; gunstig bonussystem ved bruk av kortet Rentefri betaling; du mottar faktura som gir deg i inntil 45 dager betaling Trygghet 1; veldig lurt å ha to kort, dersom du skulle være så uheldig å miste det ene kortet ditt Trygghet 2; du har en buffer dersom noe uforutsett skulle skje Så det er ikke noe å vente på; ta kontakt med oss i banken for bestilling eller bestill på eller i nettbanken. Åpningstider i sommer 15. mai til 1. september: mandag-fredag kl Book et møte med oss i dag! Spørsmål om renter, lån, forsikringer eller sparing? Vi hjelper deg gjerne. Gode løsninger er ofte bare en kaffekopp unna! Kundeservice hjelper deg! Har du spørsmål om kort, nettbank eller lignende? Kontakt oss direkte på e-post: Vi hjelper deg! Konfirmant? Vi sender ut brev til alle våre kunder i anledning den store dagen. Ta med deg brevet i banken, så åpner vi en ungdomskonto i ditt navn. Vi tilbyr deg: kr. 500,- inn på konto hos oss gratis årsavgift på kortet ditt (ordinær pris kr. 275,-) gratis valgfri design på kortet ditt (ordinær pris kr. 75,-) valgfritt kortholder eller lommebok Om du ikke er kunde, så får du det samme tilbudet hvis du åpner konto og blir kunde nå. Benytt den gode muligheten til en fin start på å bestemme over egne penger på ungdomskontoen. Vi ses i banken! 3

4 Historisk godt resultat for lokalbanken I kroner leverte vi i Odal Sparebank det beste årsresultatet noensinne, mens marginene er mindre enn noen gang tidligere, med en rentenetto på 2,11 %. Odal Sparebank oppnådde et resultat på 28 millioner kroner etter tap og skatt i 2013, 0,71 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er det beste kroneresultatet i bankens historie på tross av at vi aldri har hatt lavere rentenetto, 2,11 %. Resultater målt i mot forvaltningskapital har kun vært lavere i to år av bankens 136 års historie. På tross av at tallene i kroner virker høye, viser det likevel at kundene stadig betaler mindre for sine tjenester. Banken er meget solid og har et godt fundament for ytterligere å utvikle driften for å bedre resultatene kommende år for å imøtekomme myndighetenes krav og en stadig skjerpet konkurranse. Forvaltningskapitalen nådde vel 4,100 milliarder kroner, med en utlånsvekst på 7,1 % i egen balanse, 11,8 % utlånsvekst inklusive utlån i Eika Boligkreditt. Innskuddsveksten er på 6,5 % i Forvaltningskapitalen hadde vært nærmere 5 milliarder kroner dersom boligkredittlånene var en del av balansen. Bankens rentenetto for 2013 ble 2,11 % som nevnt innledningsvis. Netto provisjonsinntekter økte med mer enn 5 millioner kroner eller 59 % fra Bankens resultat før tap og skatt endte på 42,5 mill. kroner. God utvikling på verdipapirer og provisjonsinntekter, påvirker resultatet positivt. Odal Sparebanks visjon er å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Strategien er å være en selvstendig og lønnsom bank ved å utøve helhetlig rådgivning, og delta aktivt for å utvikle de geografiske områdene vi er en del av. Banken har gjennomført sitt 136. driftsår i 2013 og er en av odalsbygdenes eldste og mer velutviklede bedrifter. Vi skal være en sentral virksomhet i Odalen, og der Solvår Pettersen, regnskapsansvarlig vi ellers har kontorer i kommende tiår og hundreår. Driften må ta vare på rådgivningsaspektet i en god helhetlig virksomhet, med gode produkter og tjenester, høy lokalkunnskap og stort lokalt engasjement, og med fokus på aktivitet og arbeidsplasser. Rentenetto i % Innskuddsøkning i % Utlånsøkning inkl. EBK i % Resultat før skatt (NOK 1.000) Resultatregnskap Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Gevinst/tap v/salg anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat for regnskapsåret etter skatt

5 Det er liv i Odalen! Relansering av Odalsportalen, premieutdeling i fotokonkurransen 2013, informasjon fra ordførerne i og ikke minst verdenscupvinner Martin J. Sundby rett fra sølv på femmila i Holmenkollen lørdag. Odal Sparebank inviterte til et bredt program mandag 10. mars på Skarnes videregående skole. Martin var hedersgjest denne kvelden og med oldefar fra Odalen og avtale med Odal Sparebank var han kveldens høydepunkt med tema «Sette seg mål hvordan lykkes?». Han fortalte om sin reise fram til å bli en av verdens beste skiløpere og hva som skal til for å lykkes. Og han hadde et lydhørt publikum! Relanseringen av Odalsportalen med ny drakt og ny redaktør ble markert. Gunnar Nygård ble takket av etter nesten syv år som redaktør. På den tiden har portalen vokst fra 100 såkalt unike brukere i gjennomsnitt per dag i mai 2007; til desember 2013 med 2555 «gjester» i snitt. Gunnar har gjort en formidabel jobb og vi er alle veldig takknemlige for den innsatsen han har gjort for Odalsportalen! Ordførerne fra begge kommuner snakket om hvor viktig det er å ha en kanal som har fokus på det positive og bygge videre på det som er bra i bygdene. Odalsportalen er en identitetsbygger og er viktig for odølingen. Vinnerne av fotokonkurransen for 2013 ble premiert. Banksjef Knut Nafstad overleverte premier med hyggelige tilbakemeldinger. Fotokonkurransen har pågått siden 2008 og er blitt en unik bildesamling. F.v. Inger Monge (3. plass), Henriette Skårer (ungdomspremie), Michal Tyrkiel (vinner) og banksjef Knut H. Nafstad Det var igjen Michal Tyrkiel som vant 1. premien på kr 4000,- og kan smykke seg med tittelen «Årets odalsfotograf». På andreplass kom Laila Brun (kr. 1000) mens Inger Monge tok 3. plassen (kr 500). Henriette Skårer utmerket seg blant de unge deltakerne og stakk av med ungdomspremien (kr 500) Michal vant også premien for «Årets odalsbilde», kr. 1000,-. Det er Odal Sparebank som sponser alle premiene. Vellykket praktisk HMS-kurs I mars inviterte vi gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk, til et kurs i praktisk HMS-arbeid. Kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere ( 3-5 AML). PHMS er et 3-delt kurs, på i alt 12 timer. Del 1 var en kursdag på Odals Innkjøpslag på Skarnes. Del 2 var egenstudie på internett og del 3 ble holdt hos Olav Gjørven, på Aulie gård. Her ble det praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering. Vi har fått gode tilbakemeldinger på kurset, og kanskje er dette noe vi vil gjenta ved en senere anledning. 5

6 Sarah skrev beste stilen Odal Sparebank har i en årrekke invitert 8. trinn på ungdomsskolene til stilkonkurranse, og i år intet unntak. Vi fikk inn mange gode stiler, og nivået på årets konkurranse var i følge juryen høyt. Oppgaven i år hadde som tema «Tenk deg at klassen har fått muligheten til å dra på studietur til metropolen New York. Klassen må selv samle inn en del av pengene til turen. Fortell hva klassen gjorde for å samle inn pengene, og fortell også om selve turen.» I år var det Nord-Odal ungdomsskole som kunne stikke av med den gjeveste premien på kroner, og det var Sarah Mellemløkken Haugen som vant 1. premien. Øyvor Nybakk Solberg, Nord-Odal vant delt 2. premie sammen med Hanne Røer, Sør-Odal og 3. premien gikk til Sondre Skytteren, Sør-Odal. De fikk kroner hver. Det ble også delt ut to trøstepremier ved hver skole som ble trukket der og da. Elevene satt som tente lys i gymsalen og ventet på resultatet. Det var stor spenning, og da vinneren ble avslørt i Nord-Odal, ble det stor jubel. Odal Sparebank hadde med marsipankake og brus til alle. Lærerne setter stor pris på opplegget, og takket veldig for dette samarbeidet. Lærerne fikk tulipaner som takk for innsatsen. Ut fra stemningen både i Nord-Odal og Sør-Odal blir det nok like hard konkurranse neste år også vil vi tro! KLASSETUREN Av Sarah Mellemløkken Haugen Det hele begynte en torsdag i november. Lufta var fuktig og klam. Tåka lå tett slik som pingvinene står når de skal holde varmen. Det var en annerledes stemning ute i skolegården blant ungdommene denne morgenen. Det var akkurat som om det snart skulle skje noe spesielt. Første time ringte inn, og alle stormet opp den bratte steintrappa og inn hoveddøra. Maria hadde plassen sin nederst i klasserommet ved vindusrekka. En plass som hun trivdes godt med. Hun tittet ut gjennom vinduet og stirret på tåka. Hvorfor kan ikke snøen komme snart da? Det var jo tross alt november, tenkte hun. Maria likte best vinteren av alle årstidene, for da kan hun stå på slalåm. Hun bare elsket å stå på slalåm. Den gode følelsen av å skli utfor en slalåmbakke dekket med hvit fløyelslett pudder snø var bare helt fantastisk. Hun drømte seg litt bort nå. Bort fra skolen, til snødekte topper. Dagdrømmen ble avbrutt av at læreren kom småløpende inn i klasserommet med en haug av bøker. Beklager at jeg kom litt sent, men jeg måtte ordne noen småting først, sa læreren med et stresset tonefall. Det var tydelig at han hadde løpt opp trappa fra lærerværelset og opp til klasserommet i tredje etasje, for han hadde fått en lys rosa farge i kinnene. Læreren står oppe ved tavla. Han smiler. Dere? Vi skulle jo egentlig hatt matte, men siden jeg har noe viktig å fortelle dere, så tror jeg at vi tar klassens time i stedet, sier han. Elevene ble glade for å slippe en mattetime og de ble nysgjerrige på hva lærer Hugo skulle fortelle dem. Elina rakte opp handa med neonrosa lakkede negler. Hun fikk ordet. Hva er det du skal fortelle oss? Hva? Noe positivt? Noe negativt? spurte hun. Hun pratet ganske fort og hørtes nokså spent ut. Det er akkurat det jeg skal fortelle nå, svarte læreren med et smil om munnen. Stillheten la seg i klasserommet. Saken er den, mine kjære elever, at kommunen har bestemt at det er dere som skal få dra på en klassetur. Ikke noen vanlig klassetur, men en klassetur til selveste storbyen New York! -Seriøst? skriker alle ut i kor. Ja, helt seriøst, svarer Hugo. De begynte å klappe, både Maria, Elina og alle de andre som satt samlet i det lille klasserommet. Nå skal jeg bare fortelle litt om dette, så nå må dere høre godt etter alle sammen. Kommunen har sagt at de skal betale halvparten av prisen, noe som betyr at dere selv må skaffe resten av pengene. En klassetur til New York koster en del penger, så nå tror jeg at vi sammen må finne ut hva vi skal gjøre for å få samlet inn de resterende pengene som vi trenger. Nå er det november, og dere drar om nøyaktig et halvt år. Altså i vårmåneden mai. Jeg er så heldig få være med som ledsager på klasseturen, sammen med engelsklæreren deres, Eirin. Dere kommer til å få nærmere beskjed om hvilket hotell dere skal bo på, og hva dere trenger. Dette kommer til å bli kjempespennende, ikke sant? Jubelen sto i taket. Alle var kjempeglade og smilte som de aldri hadde gjort før. Er det noen som har noe forslag til hva vi kan gjøre for å få inn pengene? spør lærer Hugo. Mange var ivrige og rakk 6

7 opp hendene høyt i lufta som om de skulle plukke et eple ned fra toppen av et epletre. Noen kom opp med forslaget om at de kunne selge kaker, eller arrangere et loppemarked, men så avbrøt Maria. Er ikke det litt kjedelig, la oss heller finne på noe litt mer nytt. Ja, sånn som å sette opp et teaterstykke eller noe sånt, sa Maria engasjert. Det virket som om de fleste var enige med det, og lærer Hugo syntes det var et godt forslag. Ikke lenge etterpå satt elevene i grupper på fem stykker og kom med ideer til hva skuespillet skulle handle og hvordan de skal gjøre det. De kom fram til at de kunne sette opp et barneteater om Ole Brumm. Det er noe de små barna liker, så det kommer jo til å bli en slager. Hva med 50kroner pr billett for barn, og 80kroner pr billett for voksne? Da kan vi jo tjene ganske mye penger da, sa Sander som egentlig er ganske så sjenert. Hvor skal vi ha teateret da? spør Eline. Lærer Hugo står ved siden av henne og kunne svare for henne med en gang. Jeg kjenner en som jobber på kulturhuset nede i byen, så jeg kan jo spørre han om de kanskje kan sponse oss med lokale, sa han. Rådmannen Arne satt på kontoret sitt i kommunen. På skrivebordet sto det en nyutsprungen potteplante. Han satt og så på hotellopphold og flybilletter til klassen. Etter en god stund fant han et fint hotell. Valget falt til slutt på det luksuriøse hotellet The New York Palace, som ligger i hjertet av New York, og han trykte på bestill reise knappen. Det kom en kvittering på at reisen var bestilt. Han fant frem telefonen sin og ringte lærer Hugo for å informere om hotellet. Hei, det er rådmann Arne som ringer. Hei, hei du, svarer Hugo. Nå har jeg akkurat bestilt hotell og flybilletter til klassen din. Dere skal bo på The New York Palace, fortalte Arne med en stemme som man kunne høre på den andre siden av telefonen at han smilte mens han snakket. Så fantastisk, svarer lærer Hugo og virket overrasket over at de skulle bo på et så fint hotell. Nå skal jeg gå og fortelle dette til klassen min, så tenker jeg at de blir glade. Tusen takk, rådmann Arne, sa lærer Hugo. Bare hyggelig, ha det sa rådmann Arne og så var den samtalen over. Lærer Hugo la fra seg iphonen sin på skrivebordet sitt. Han sto midt på gulvet på kontoret sitt. Han tenkte for seg selv at om et halvt år går han faktisk rundt i Central Park, eller ser på et show på Broadway. Det vil jo fremtiden vise! Dette gledet han seg til. Hugo gikk ut av kontoret sitt, gjennom den smale gangen der det henger ytterjakker på knagger og ligger sko slengt rundt på gulvet, så opp de bratte trappene noen etasjer og inn den brune døra til klasserommet sitt. Elevene hans satt og pratet stille med hverandre når han kommer inn. Lærer Hugo kjente at han ble stolt av dem når de bare satt på sine egne plasser og pratet rolig med hverandre, og ikke bråkte og løp rundt som om de var fire år gamle barn i barnehagen. Nå har jeg akkurat pratet med rådmann Arne fra kommunen. Han fortalte at hotellet og flybilletter var bestilt. Vi skal bo på The New York Palace. Hotellet er kjempefint, for jeg så et bilde av det, sa lærer Hugo til elevene som satt musestille og hørte etter det han hadde å si. Det hotellet har jeg sett på tv. Jeg syntes det er superfint, sa Maria og virket kjempeglad. Ja, nå har dere noe å glede dere til, sa Hugo. Nå er det ti minutter til det ringer, så nå kan dere ta helga. Ha ei avslappende og fin helg alle sammen, så sees vi på mandag. Det var mandag morgen. Sola skinte og det var ikke en eneste sky på himmelen. Alle var fornøyde, blide og glade. Dette var en perfekt start på uka. Har dere hatt en fin helg da? spurte lærer Hugo som sto ved tavla og smilte ut i klasserommet til elevene. Ja, sier alle i kor. Det er bra. Jeg har snakket med han som jobber på kulturhuset og han sa at vi kunne låne storsalen to kvelder for teateret gratis, og at vi får låne kostymer fra kostymelageret. Det er jo kjempeflott, fortalte han til elevene. TRE MÅNEDER SENERE: De står på scenen. Salen i kulturhuset var fullsatt. Det var mest barn, men mange foreldre også. Lærer Hugo sitter på en stol ute i storsalen. Teppet går opp. Ut på scenen kommer Maria utkledd som Ole Brumm. Den oransje drakta var egentlig for stor, men det fikk gå. De andre elevene står bakerst på scenen i koret. Her kommer Ole Brumm, en liten bjørn i skogen, tralalalala bom, jeg heter Ole Brumm, sang Maria med en stemme som var høy og klokkeklar. Det var scene skifte midt under forestillingen, så det ble det en pause for publikummet. Ute i gangen kunne man få kjøpt kake, brus, is eller kaffe. Dette gjorde de lurt i, fordi de tjente ganske bra med penger. En og en halv time senere var teateret ferdig, og teppet gikk igjen. Applausen sto i taket ute i storsalen. Det hadde blitt en suksess. Lærer Hugo står med pengekassa i hånda. Han åpner den forsiktig. Inne i kassa ligger det fullt av sedler. Han tar de opp, og teller pengene som klassen hadde tjent på en forestilling. Det lå overraskende tjuenitusen kroner oppi pengeskrinet. Nå var Hugo og klassen hans på god vei til en klassetur til New York. Han gikk inn på rommet bak scenen der elevene satt. Kjempeflott jobbet. Dere var fantastiske, og den vakre stemmen du har Maria. Jeg telte pengene som vi har fått inn fra dette teateret og fra kakesalget som var i pausen. Vi har fått inn så mye som kr, sier lærer Hugo stolt. Elevene klappet og ble overrasket over hvor mye penger de hadde tjent. Kvelden etter var det duket for atter en ny teaterforestilling. Storsalen var akkurat like fullsatt som den hadde vært kvelden før. Med inngangsbillettene og kakesalget hadde de fått samlet eksakt kr den kvelden også, så nå har de til sammen tjent kr på disse to kveldene med teaterforestillinger. Pengene var i boks, så nå var det bare å vente i tre måneder på å få reise. Nå var New York klasseturen så godt som i hendene deres. Endelig var dagen som de hadde ventet på så lenge kommet. Den blå bussen kjørte opp mot den store parkeringsplassen på Gardermoen. Bussjåføren parkerte nærmest inngangen, for at de skulle slippe å bære tung bagasje så langt. Bussjåføren med blå dress smilte og hentet bagasjen i rommet nede i bussen. Han bar det inn på flyplassen. Elevene, lærer Hugo og Eirin fulgte etter han videre inn inngangsdørs og til innsjekkings systemet. Lærer Hugo står ved disken der som man skal hente flybillettene. Hei, det er lærer Hugo fra Skoglia skole. Jeg skal hente billettene til klassen min som skal til New York, sa han til dama som satt bak disken. Den er grei. Her er billettene. Håper dere får en fin tur, sa damen. Hun var blid og så ut til å være i tyveårene. Tusen takk, svarte lærer Hugo og gikk mot klassen sin som sto og ventet på han nede ved Taxfree en. Flyet til New York går om en halv time, så det er best at dem forter seg om bord på flyet. Billettmannen står ved gaten og tar i mot billettene. De går inn og setter seg på flyet. -Fest sikkerhetsselene, sier flyvertinna som går i midtgangen på flyet. Klare til adgang, roper piloten fra førerhuset. Så blir motoren startet og flyet går langsomt oppover og letter. Etter en åttetimers lang flytur lander de endelig. Det hadde ikke akkurat vært morsomt, men de fikk tiden til å gå med å spise, sove og se på film. Guiden som 7

8 de skulle ha under oppholder i New York, står på gulvet like ved der de gikk av flyet. Guiden var lang og slank. Hun hadde på seg et svart fløyelsskjørt og hadde lyst langt hår og blå øyne. Hun ønsket dem velkommen til New York og sa med en hyggelig stemme at hun skulle vise dem hotellet de skulle bo på. Hotellet lå som en perle midt i selveste New York. Det så helt fantastisk ut når de kom kjørende og parkerte på parkeringsplassen utenfor. The New York Palace, het hotellet. Det hotellet som de skulle bo på i fem dager under klasseturen. Så fint, utbryter mange av elevene når de kommer ut av bussen og får se det fantastisk fine hotellet. De sjekket inn på hotellet og fant rommene som de skulle bo på. Når alt var gjort i stand, var det ganske sent så alle la seg til å sove. New York våknet til live etter en lang natt. De gule drosjene suser rundt hvert hjørne. Klassen, lærer Hugo og Eirin er våkne og sitter nede i spisesalen på The New York Palace og spiser frokost. Etterpå skal de besøke Mercy College. Det er et College som ble etablert i Mercy College har studenter. Det går studenter fra 44 delstater og 43 land ved skolen. Det var spennende og interessant for klassen å få besøke dette College. De var der hele dagen, og ble vist rundt og var med i en klasse der. Studentene var vennlige og imøtekommende. Dagen etter var det klart for en guidet tur til Statue of Liberty, eller Frihetsgudinnen som den også kalles. Her ser dere Statue of Liberty, sa guiden Eva og pekte opp mot den store statuen. Elevene måtte ha litt teori, for de skulle jo lære noe av denne turen. Guiden Eva var flink til å lære bort og prate for seg. Denne statuen ble avduket 28 oktober Det var en gave fra det franske folket. Statuen skal forestille en dame ikledd fotsid drakt og med krone. Kronen har syv pigger, der hver av piggene på symboliserer de syv kontinentene. Statuen er 46 meter og den står på en 47 meter høy steinsokkel. Den totale vekten på Frihetsgudinnen er 204,1 tonn. Nå er de tilbake på The New York Palace, og samler seg på et møterom for å snakke om hvordan dagen har vært. Lærer Hugo står med en kopp Starbucks kaffe i hånda. Hvordan har dere hatt det i dag? spør han med en mild stemme. De rekker opp hendene og svarer at de har hatt det kjempefint. Det er bra, svarer Hugo med et smil om munnen. Det er tredje dag i storbyen New York. For en dag det kommer til å bli! Alle elevene får seg et lite sjokk når læreren kommer inn på møterommet der alle er samlet rundt et rektangulært glassbord. Jeg har en stor overraskelse til dere. I dag skal dere nemlig på en helikoptertur over byen, sier lærer Hugo. Det synes på han at han er glad over å få fortelle dette til elevene sine. Elevene jubler og tenker at dette kommer til å bli en fantastisk dag i New York! -Wow! se der nede da. Det er jo Frihetsgudinnen vi så i går. Den ser jo så liten ut her oppe i fra, utbryter Louis. De fleste syntes dette var utrolig spennende, men noen med høyde skrekk mener nok det var litt i det skumleste laget. Videre på helikopterturen så de Madison Sqare Garden, som er en berømt sports og konsertarena som ble åpnet i Blant annet har Lady Gaga og Madonna har hatt konserter der. Etter en innholdsrik dag med helikoptertur og restaurantbesøk tar de kvelden på hotellet. Neste morgen, altså den siste hele dagen i New York kan elevene selv bestemme hva de vil bruke dagen til. Noen går i Central Park, andre går på Broadway og ser et show. Bestevenninnene Maria og Elina bestemmer seg for å nyte den siste dagen i New York med dra på shoppingtur på 5th Avenue, som er en sentral motegate i byen. I den kjente gaten ligger forretninger som bl.a Louis Vuitton, Prada og Chanel. En moteelskers store drøm. -Maria, kan vi gå inn på Louis Vuitton butikken. Jeg har lyst til å se på merkeveskene de har der inne, sa Eline ivrig. Jentene gikk inn i butikken, og de ble der en stund for det var så utrolig mye fint å se på der inne. Etter en god stund kom bestevenninnene trippende og glade ut med hver sin Louis Vuitton merkeveske. Klokken åtte den kvelden var gjengen samlet i en gourmet restaurant på hotellet for en avslutningsmiddag for klasseturen. For 8 klasse var snart denne turen over. Alle hadde kost seg og hatt det utrolig bra. De nøt de siste timene på luksushotellet med en SPA behandling hele klassen. Da var dagen kommet for hjemreise. Tidlig på morgenen sto bussen parkert utenfor The New York Palace. De takker for et fantastisk opphold og sjekker ut av hotellet. Med alle på plass i bussen, og i det den kjører bort fra hotellet triller det noen tårer fra den sammen sveisende gjengen. Det har vært mye forarbeid for å få virkeliggjort denne klasseturen, men det var det virkelig verdt. De hadde hatt det så utrolig bra! Eldretreff i Sør-Odal Tradisjonen tro, inviterte Odal Sparebank til det årlige eldretreffet på Skogtun der banken er vertskap. Gamlekæra spilte opp til dans og det ble servert karbonadesmørbrød og bløtkake av ansatte på Skarneskontoret. Kvelden ble avsluttet med utlodning og fine premier. Det var mange eldre som kom denne kvelden, så det ble en veldig «huggal» kveld! Her blir det «mat på alle fat» Fra høyre Kolbjørn Olsen, Anne Lise Wølneberg og Ruth Thoner. 8

9 Informasjon fra Sør-Odal kommune. Telefon e-post: - Kjære Odølinger Endelig er innbyggerrekrutteringskampanjen «Vi er Odalen» i gang! Etter lang tids planlegging med innbyggermøter, undersøkelser og involvering av næringsliv, idrettslag, frivillige lag og foreninger lanserte Sør-Odal kommune sin kampanje den 26. april. Vi har laget en egen «feelgood» film fra og med innbyggere fra Odalen. Filmen viser virkelig frem hvem vi er, vi fra Odalen. Gjennom arbeidet med kampanjen har vi også definert Odølingene som ekte, personlige, engasjerte, omsorgsfulle, stolte og ærlige. «En innbygger fra Odalen er en person som vil ha tilgang til bybildet, men som prioriterer å bo et sted med andre kvaliteter. Ja takk, begge deler». Men, hvorfor vil vi bli flere innbyggere? Jo, rett og slett fordi flere innbyggere gir oss et mer livskraftig samfunn. Flere innbyggere gir også muligheter for å kunne tilby bedre kommunale tjenester og en økt servicegrad for oss som bor her. Du som innbygger er vår viktigste ambassadør, og vi trenger DEG til å «snakke» frem det gode livet i Odalen. I tillegg til et ønske om en varm og solrik vår og sommer, ønsker jeg også at DU er med på å sette Odalen på kartet der du er. Gå inn på og del den med venner og kjente! God sommer. Med hilsen Anne-Mette Øvrum Ordfører AREALPLANLEGGING Sentrumsplaner - Arealplanlegging i Skarnes sentrum Arbeidet med å ferdigstille arealplaner for Skarnes sentrum er tatt opp igjen etter et opphold i planprosessen. Arealet er stort og komplekst og er av ulike grunner delt opp i fire store planområder, sør, øst og vest del 1 og del 2. I tillegg legges løsning for ny gangveg under jernbanen og parkering i jernbaneområdet frem som eget planforslag med områdetittel «Sentrumspassasjen». Skarnes vest del 2 ble vedtatt av kommunestyret Planområdet omfatter bruholmene, rundkjøringen E16/FV24, Lehmannsveg og Sykehusvegen med sideområder. Lengst vest i planområdet ligger eiendommen Graner. Arbeidet med denne planen har vært prioritert med hensyn på fremdriften i vegvesenets planer for bygging av ny rundkjøring ved Korsmo bussterminal med antydet byggestart i

10 Barnehagene og skolene i Sør-Odal har mange aktiviteter gjennom hele året. Her kan du lese litt om noen av dem Tur til Eidsvollsbygningen I forbindelse med grunnlovsjubileet, reiste alle elevene på Ullern skole til Eidsvollsbygningen 25. mai. Det var svært lærerikt å se hvordan det var der det viktige arbeidet foregikk i Bygningen er nylig restaurert, og er nå slik den var for 200 år siden, da 112 menn var samlet for å lage Norges grunnlov. På programmet stod: Rebus, film om demokrati, «liksomvalg», omvisning i bygningen, og selvsagt: Prøvesitting på benkene i den berømte Rikssalen. Det kunne ikke være særlig godt å sitte på disse benkene i flere uker, slik Eidsvollsmennene gjorde. De holdt imidlertid ut, og laget en grunnlov som gjelder fortsatt. Både elever og voksne var godt fornøyd med dagen, og kan anbefale andre å legge litt av undervisningen til Eidsvoll. Sander SFO har startet med håndball i SFO Målet for prosjektet er å stimulere barn til allsidig ballaktivitet. Vi fikk besøk av Knut Egil Ervik fra Norges håndballforbund som kurset oss sammen med barna. Prosjektet foregår i gymsalen en time pr. uke pr års trinn. En stor del av tiden går med til å få ballkontroll og enklere ball-leker: Kanonball, stikkball, sisten, stafetter med mer. (Som bl.a. innebærer hopp, sprett og mye energiutfoldelse, kroppskontroll og ballfølelse). Målet er å få barna til og prøve å spille håndball. JUBILEUMSFEIRING I ULLERN BARNEHAGE Fredag den 24. april feiret Ullern barnehage 20 år. Barnehagen startet opp i sin tid i kjelleren på samfunnshuset, og i 2009 stod den nye barnehagen med plass til 50 barn klar. I strålende solskinn ble jubileet behørig feiret med besøk av klovnen Knerten som både tryllet og blåste opp ballonger, og to jubileumstrær ble plantet på uteområdet. FAU hadde ordnet med servering av gode kaker, frukt og boller. De største barna underholdt med sanger av bl.a. Prøysen. Inne i barnehagen hadde de ansatte sammen med barna pyntet og hengt opp bilder og dokumentasjon over hva slags aktiviteter barnehagehverdagen består av. På kvelden hadde de ansatte jubileumsmiddag på samfunnshuset. Der fikk Svein Olav Knapperholen og Grete Kristoffersen overrekt hver sin klokke for 20 års tjeneste av styrets leder Kenneth Heimdal. 10

11 Ved Korsmo skole har elevene markert 200-årsjubileet i Kunst og håndverkstimene på 7. trinn. De har bygget Eidsvollsbygningen, Slottet og Stortinget kun ved bruk av melkekartonger, papp og trepinner. De andre trinnene har også markert jubileet hver måned hele året, med blant annet skuespill. Kåre Tveter i Sander barnehage Dette barnehageåret har avdeling Tusenbein i Sander barnehage jobbet med de syv fagområdene i rammeplanen som tema i ulike perioder. I periode januar til februar var det klart for fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet». I følge rammeplanen innebærer dette at «barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk». Temaperioden startet med å introdusere barna for Kåre Tveter med informasjon om hans liv og malerier. Barna fulgte ivrig med på både historiene og kunstverkene. De malte også Tveter inspirerte malerier selv; maleriet arktisk månenatt. I lignende prosjekter tidligere har det vært vrient å fange alle barnas interesse når det kommer til slike aktiviteter, men nettopp å male bildene til Kåre Tveter virket å fenge barna på en helt egen måte. Det ble veldig mange fine malerier. Som en avslutning på perioden valgte vi å la skolestarterne få dra på tur til Galleri Lyshuset. Her fikk vi en guidet omvisning av Henriette Eriksen fra kommunen. For enkelte av barna virket det ikke helt som om interessen var den store, der de lå med beina oppover veggen, men i ettertid har vi imidlertid merket at barna sitter igjen med mange nyttige erfaringer og inntrykk etter besøket. Prosjektet ble avsluttet med en foreldrekafé på avdelingen i barnehagen. Her fikk foreldrene komme innom en ettermiddag og se på barnas kunstverk. Som seg hør og bør på en kunstutstilling, ble det selvfølgelig servert sprudlevann og litt fingermat til de besøkende. RUSSEN ER LØS! 30.april gikk startskuddet for rosarussen i Ullern barnehage. Alle tolv skolestarterne ble høytidelig døpt med brannslangen, og overlevert russelue og dåpsattest. Rosarussen har gjennomført russekrav, så de fikk noe å henge i snora i lua. Mottoet er å ha det gøy, og å markere at barnehagetida er over. Rosarussen i Ullern barnehage har et eget russerop på odalsdialekt; Ullern russen, Ullern russen Bom, bom, bø, Chickelacke, chickelacke, hembakt brød Vil du væra, skar du vara Ullern russ, Ta på dæ lua og itte no kluss Håkken, hå, håppas, HIPP HURRA! 11

12 Sør-Odal bibliotek Sør-Odal biblioteks åpningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Stengt I tillegg har vi åpent følgende lørdager høsten 2014 kl : 6. september, 4. oktober, 1. november, 6. desember BOKLOPPER PÅ BIBLIOTEKET Sør-Odal bibliotek holder åpent lørdag 21. juni under Skarnesdagene. Vi har en mengde lopper. Du kan få kjøpt bøker for kr. 10,- og bunker av tidsskrifter for kr. 20,- Dato: 21. juni Tid: Slektsforskning på biblioteket Representanter fra Sør-Odal slekt og historielag vil være på biblioteket for å hjelpe deg med slektsforskning på følgende lørdager: 6. september, 4. oktober og 1. november Tid: kl Vi ved Sør-Odal bibliotek ønsker alle våre lånere en riktig GOD SOMMER! Biblioteket er stengt i uke 27, 28, 29,30 og 31 Siste åpningsdag før sommeren er torsdag 26. juni ( ) Første åpningsdag etter sommeren er mandag 4. august ( ) Alle barn mellom 0 og 13 år inviteres til å bli med på SommerLes. Sommer- Les er enkelt: Les eller hør minst 5 bøker i perioden 1.juni 1.september, og bli med i trekning av fine premier. Du kan lese selv, høre på lydbok eller bli lest for. Mer informasjon og Lesepass får du på biblioteket. Alle kommuner har et BIBLIOTEK Lesestoff til sommerferien? Lån bøkene på biblioteket Alle kommuner har et BIBLIOTEK Vi har et bredt utvalg av tidsskrifter Les også dagens aviser på biblioteket Feriestengt Ungdommens Hus holder stengt uke 25. Sommeravslutning for ungdommene (barne- og ungdomsskoleeleever) er torsdag 26. juni Vi åpner igjen tirsdag 19. august og torsdag 21. august etter sommerferien. Sør-Odal kommune har lansert sine nye nettsider. Designet er enkelt og moderne, og de nye nettsidene fremstår i helt ny drakt. Det oppfordres til bruk av søkemotoren på første side, som er en viktig del av den nye strukturen. 12

13 Innbyggerrekruttering Vi er Odalen er Sør-Odal kommunes innbyggerrekruteringskampanje laget i samarbeid med kommunikasjonsselskapet TIBE. Etter lang tids planlegging med innbyggermøter, undersøkelser og involvering av næringsliv, idrettslag og frivillige lag og foreninger lanserte Sør-Odal kommune sin kampanje den 26. april. Det er laget en «feel-good» film fra Sør-Odal, som ligger ute på nettsida Her finner man også informasjon om blant annet ledige tomter i Sør-Odal, naturkvaliteter og jobb- og fritidsmuligheter. Underveis i kampanjen er det gjort ulike framstøt for å nå målgruppene. Kampanjen startet de to siste dagene i påsken med utdeling av Maarud potetgull, ballonger og brosjyrer til alle som stoppet på Statoil Skarnes. Samtidig med lanseringen av nettsidene startet en bred annonsering i VG og på de største nettstedene i Norge. 24. mai ble det arrangert en visningstur hvor potensielle innflyttere og familier fikk en gratis rundtur i bygda. Kommunen kan friste med billige kampanjetomter, og målet med kampanjen er en årlig økning på 120 nye innbyggere. Søknad om boligtilskudd til tilpasning og etablering Søknadsfrist Boligtilskudd til tilpasning skal bidra til å tilrettelegge boliger, slik at personer med varig nedsatt funksjonsevne, fortsatt kan bli boende i sitt hjem. Boligtilskudd til tilpasning er økonomisk behovsprøvd. Familier med funksjonshemmete barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det kan gis tilskudd til spesialinnredning / spesialtilpasning / ombygging, både i forhold til tilrettelegging av boligen og uteområder. Tilskuddet kan benyttes til helårsboliger som er egnet for den funksjonshemmetes behov. Både selveiere og leietakere kan søke. Boligtilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering kan også brukes til toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner / husstander med varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd, og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Søknadsskjema og utfyllende veiledning om boligtilskudd til tilpasning og etablering finner du på eller ved å kontakte NAV Sør-Odal. Søknad med vedlegg sendes: NAV Sør-Odal Øgardsvegen SKARNES 13

14 Nord-Odal kommune Hilsen fra ordføreren Kjære odølinger Nå er vi halvveis inn i jubileumsåret for grunnloven vår. Rett over skogen i nabokommunen Eidsvoll ble det moderne Norge født i eidsvollsmenn brukte seks uker på å forme den norske grunnloven. Ingen fra Nord-Odal deltok der, men jeg er helt sikker på at det var engasjement og sterke meninger også her på den tida. Nord-Odal markerte grunnlovsjubileet under årets Sandsdager, i tillegg ble det ropt mange ekstra hurra på 17. mai. Skolene har satt grunnlovsjubileet på timeplanen, barn og unge i Nord-Odal kjenner godt til hvorfor vi feirer i år. Tusen takk til alle skolene våre! I tillegg til å feire grunnloven markerer vi et annet jubileum dette året. Det er vår flotte kirke i Mo som har bursdag. Dette kirkebygget er nå 150 år gammelt og fortjener en stor feiring. Åpning av jubileumsåret skjer i pinsen med vandrespel og boklansering, detaljert program vil dere finne i Menighetsbladet og på Odalsportalen. Nord-Odal kommune vil gratulere med jubileum og vi ser fram til en flott feiring. Det er i felleskap vi skaper gode feiringer og det er i samarbeidets ånd vi utvikler samfunnet vårt. Gjennom historien lærer vi om bakgrunnen for grunnloven og vi lærer om det store dugnadsløftet det var å bygge Mo kirke. Å markere dette forsterker samholdet mellom oss. Uten godt felleskap, vil vi heller ikke ha frihet til å leve et godt liv. Lykke til med feiringer og lykke til med alle andre flotte arrangementer som sommermånedene våre bringer. Med ønske om en god sommer! Vennlig hilsen Lise Selnes Kari Gunnarsrud økonomileder Kari er 43 år, født og oppvokst på Kongsvinger der hun også bor sammen med mann og tre barn. Hun er utdannet siviløkonom og har jobbet 15 år på økonomikontoret i Kongsvinger kommune og litt over et år i Grue kommune som økonomileder. Det å bli leder for et felles økonomikontor for Nord-Odal og Sør-Odal kommuner ser hun som en spennende utfordring. Det er mye jobb å samordne to kontorer og to ulike kulturer, men med god hjelp fra de ansatte er denne prosessen godt i gang og alle ser fram til sammenslåingen som skjer 1.9. Ellers er Kari glad i å lese bøker og bruker mye tid på oppfølging av barnas aktiviteter. Hun føler seg godt hjemme i Nord-Odal da hennes røtter kommer herfra. Begge foreldrene er herfra, hun har mange slektninger som bor her og gjennom oppveksten så tilbrakte hun mange ferier og helger både i Bruvoll og på Trautskogen. Leie kommunale lokaler 2014/15 Alle lag, foreninger, firmaer, vennegjenger eller privatpersoner som ønsker faste leietider i kommunale lokaler (idrettshallen, gymsalen, Milepelen eller Solstua) i løpet av skoleåret 2014/15 må levere søknad senest 20. juni. Vennligst benytt søknadsskjema som du enten finner på kommune.no eller på Servicekontoret. 14

15 Odal økonomikontor Våren 2013 vedtok kommunestyrene i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner at det skulle inngås samarbeid på økonomifunksjonene i kommunene. Et felles økonomikontor skal opprettes med Nord-Odal kommune som vertskommune. Sammenslåing skal skje og 10 ansatte fra Sør-Odal må bytte arbeidssted fra Skarnes til Sand. Totalt skal økonomikontoret ha 18 ansatte og 16,6 årsverk. Kari Gunnarsrud er ansatt som økonomileder i Nord-Odal kommune og skal være leder for dette kontoret. Økonomikontoret skal bestå av 4 fagavdelinger Regnskapsavdeling som omfatter regnskap, fakturering, innfordring, vederlag og pasientregnskap Lønnsavdeling Budsjett og finans Skatteoppkreverkontor For innbyggernes del er det kanskje de som bor i Sør-Odal kommune som vil merke denne sammenslåingen mest. Siden kontoret skal ligge på Sand så vil det ikke være like enkelt å oppsøke som tidligere. Økt bruk av telefon og e-post blir nok en konsekvens. Ellers vil alle fakturaer og lønnsslipper bli sendt ut i respektive kommunes navn og med samme utseende som i dag. Bankkontonr og kommunenes organisasjonsnr blir også uendret. Det er kun skatteoppkreverkontoret som vil få nytt organisasjonsnr. Det blir kun en skatteoppkrever for kommunene mot to i dag. For å få plass til alle som kommer fra Sør-Odal kommune er det satt i gang med ombygging av lokalene i kommunehuset på Sand. Dette vil pågå utover sommeren og det vil bli en del støy både utenfor og innenfor kommunehuset i denne perioden. Sommerferieinformasjon 2014 Servicekontoret Sommeråpningstider 1. juni 31. august 08:00 15:00 NAV Vanlige åpningstider, 09:00 14:30 Biblioteket Stengt i juli, siste åpningsdag før sommeren er lørdag 28. juni (11:00 14:00), første åpningsdag etter sommeren er fredag 1. august (11:00 14:00) Legesenteret Vanlige åpningstider, men legene har ferie slik: Nils Ytteborg: uke Ulrike Silberhorn: uke Ahmad Khalid: f.o.m. 12/6 i uke 24 + uke 25 + t.o.m. 30/6 i uke 27 Guro Ek Skarnes: uke Turnuslege: f.o.m. 17/7 i uke 29 + uke 30 Husk resepter i god tid før fastlegen tar ferie Andre nyheter fra legesenteret Fastlege Guro Ek Skarnes kommer tilbake fra permisjon Neelam A Sawar er i fødselspermisjon og vikar fremover vil være Bilal R Ishaq. God sommer! 2. juni lanseres e-bøker i bibliotekene i Hedmark! Ebokbib er løsningen som er valgt, og den finnes for Android og ios. Snart har du tilgang til bøker på nettbrett eller smarttelefon! Følg med på Nord-Odal bibliotek sin facebookside, eller kontakt biblioteket for nærmere informasjon. Bli med på bibliotekets lesekonkurranse i sommer! Alle mellom 0-15 år kan være med. Les selv, bli lest for eller lytt på et bestemt antall bøker eller lydbøker i perioden 1. juni 1. september og bli med i trekningen av fine premier. Mer informasjon og lesepass får du på Nord-Odal bibliotek. Lesepassene leverer du ferdig utfylt på biblioteket innen 1. september. Alle som leverer utfylt pass får et kult armbånd. Bøkene kan du låne på biblioteket. Bli med, da vel! 15

16 Nord-Odal kommune Barn hjelper barn forestilling på Milepelen Med Møllerbakken og Sand barnehage Hvert tredje år samarbeider Møllerbakken og Sand barnehage om et felles prosjekt som heter Barn hjelper barn. I år var det 25 år siden vi hadde vårt første prosjekt sammen. Formålet med prosjektet er å lære barna å bry seg om hverandre, og å skape forståelse for at ikke alle barn har det like godt alltid. Vi har hatt tradisjon for å gi til nære formål. Foreningen for hjertesyke barn i Hedmark og foreningen for kreftsyke barn i Hedmark har tidligere mottatt barnehagenes bidrag. I år var det barneavdelingen på Elverum sykehus som vi ønsket å gi vår støtte til. Helt siden begynnelsen av januar har barnehagene jobbet med ulike aktiviteter for å skaffe penger til prosjektet; Det har vært loddsalg, arrangert foreldrekaffe, tombola, pølsesalg, salg av bakverk, salg av ting barna har laget i barnehagene, billettinntekter fra forestillingen, med mer. Som avslutning på årets prosjekt ble det arrangert en stor forestilling på Milepelen for foreldre, besteforeldre og søsken. 100 barn sto på scenen og gjennomførte en strålende forestilling basert på historien om Teskjekjærringa og den skjulte skatten. Historie ble valgt med bakgrunn i at det i 2014 er 100 år siden Alf Prøysen ble født. Barn og ansatte hadde forberedt seg helt siden nyttår, og gledet seg masse til denne kvelden. Med unntak av bistand til lyd og lys, sto barnehagene selv for både manus og regi. Forestillingen handler om katta som så gjerne vil vise kjærringa noe, men kjærringa forstår ikke hva katta mener når ho er stor. Så fort ho blir lita forstår ho kattespråket, og på ryggen til katta ferdes ho forbi dompapper, skjærer, ekorn og snømenn på veien mot den skjulte skatten, som er et knippe søte kattunger. Barna sang Prøysensanger så det ljomet på Milepelen, til stor applaus fra publikum. Totalt samlet barnehagene inn kr til barneavdelingen på Elverum sykehus. Sigrun Gundersen og Reidun Nordbakk, begge fra barneavdelingen på Elverum sykehus, var til stede for å motta pengegaven. De uttrykte stor glede over å motta gaven, og lovet å forvalte pengene til stor glede for barna på barneavdelingen. Barnehagene ønsker å rette en stor takk til alle foreldre som har bidratt til den store pengegaven. Bli med Frisklivssentralen på Kjentmannsmerket Frisklivssentralen i Nord-Odal har allerede hatt god pågang. I tillegg til tilbud på resept og henvisning, vil sentralen slå et slag for folkehelsa i kommunen og inviterer alle nord-odølinger som har lyst til å bli med å ta Kjentmannsmerket (KMM). KMM er et strålende tiltak stelt i stand av Odal Turlag, med blant annet Sand IF og Odal Sparebank i ryggen. Det ligger mye arbeid bak. En flott måte å bli kjent i bygda på, samtidig som man kommer seg ut og i aktivitet. For noen kan det være litt grualt å skulle finne fram til skogs selv. Frisklivssentralen stiller derfor med turledere og godt humør. Vi har tatt turen på forhånd, slik at vi er sikre på å finne fram, men kart er viktig. KMM-heftet må kjøpes av hver enkelt på utsalgsstedene. Invitasjon finner du på Frisklivssentralens side på kommunens nettside. Når Odalstidende kommer ut har det allerede vært noen turer, men bli gjerne med på de resterende! Og trengs det, tar vi kanskje et oppsop av turmål til høsten. 16

17 Status for adresseprosjektet Andelen vegadresser i Nord-Odal har nå passert 95 %, så målet er snart nådd. Nå gjenstår hovedsakelig å tildele adresser til fritidsbebyggelse o.l. i enkelte skogsområder i kommunen, samt at enkelte gamle veger er mangelfullt adressert. Det er tid for å sette opp husnummerskilt og mange eiere har allerede gjort det. Hensikten er å gi økt sikkerhet for liv, helse og eiendom ved at politi, ambulanse og brannvesen finner den som trenger hjelp raskest mulig. I tillegg vil det gjøre det enklere å finne fram for f. eks. vareleveranser og drosjer. Nord-Odal kommune har ikke vedtatt noen egen forskrift om skilting, men anbefaler at Kartverkets og Vegvesenets veiledere følges. Det vil si at husnummerskiltene skal ha svart tekst på hvit reflekterende bakgrunn og være minimum 15 cm høye med en skriftstørrelse på minimum 10 cm: Fredsfest Knapper barnehage arrangerer hvert år en fredsfest, der det samles inn penger til barnehagens 2 fadderbarn fra India, Sanu og Madhurima. Hvert tredje år gjør barnehagen litt ekstra ut av fredsfesten, ved å arrangere en større forestilling. I år har SIRKUS vært gjennomgående tema, derfor ble alle foreldre og besteforeldre invitert på en sirkusforestilling i auditoriet på Garvik skole 13. februar. Forestillingen var laget av de ansatte og barna i barnehagen, uten ekstern bistand. Barna var veldig ivrige i forberedelsene og gledet seg stort til forestillingen, der Sirkus Knapperline endelig skulle få vist seg fram. Barna viste blant annet akrobatiske kunster, trylling og hadde innslag av flotte klovner. Til og med verdens sterkeste mann var på plass. I forkant av forestillingen var det arrangert loddsalg. Til sammen 7500 kr ble samlet inn, og disse pengene gikk uavkortet til fadderbarna. Barnehagen ønsker å rette en stor takk til foreldrene som bidro til pengebidraget til fadderbarna. Husnummerskilt skal settes opp slik at det er godt synlig fra den vegen som husnummeret er knyttet til og huseieren har plikt til å sørge for at innsynet til skilt ikke hindres av trær eller busker o.l. Hvis inngangsdøra er synlig fra vegen plasseres skiltet som hovedregel på husveggen til venstre for inngangsdøra og ca. 2 ½ m over terrenget. Hvis inngangen vender bort fra hovedvegen eller innkjørselen kan skiltet plasseres på et hushjørne eller en verandastolpe mot vegen. Dersom huset er lite synlig fra vegen kan det være aktuelt å plassere skilt på garasje eller uthus. Alternativt kan det plasseres på portstolpe (skiltet må synes når porten er åpen) eller egen stolpe ved innkjørselen. I disse tilfellene må det være entydig hvilket hus husnummerskiltet viser til ellers må også huset merkes i tillegg. Det er også tildelt adresser til f. eks. hytter og koier som ikke har bilveg fram. Da kan skilt f. eks. settes opp der stien til hytta tar av fra vegen den er adressert til. Det gjenstår å sette opp noen vegnavnskilt. Statens vegvesen har ansvar for å sette opp vegnavnskilt på fylkesvegene. Kommunen setter opp de skiltene som gjenstår på kommunale og private veger i løpet av sommeren. Har du spørsmål om skilt og skilting eller adresser ta kontakt med kommunen. 17

18 Nord-Odal kommune Einar Gelius åpner Morodalsfestivalen Fredag den 13. juni kl starter Einar Gelius vorspielet til Morodalsfestivalen med et foredrag, som er åpent for alle, med tema: «Nestekjærlighet, etikk og et inkluderende samfunn». Lørdag den 14. kl vil han så foreta den offisielle åpningen av sjølve utendørsfestivalen. Årets festival blir en mer visuell og komplett festival enn noen gang, med egen festivalscenografi og en storskjerm på 25m 2 hvor det sendes direkte fra 3 kameraer på scenen og festivalområdet. Opplevelsene blir optimale sjøl om du ikke står i trengselen midt foran scenen. På festivalområdet vil du også, som en del av scenografien, finne en totempæl i Morodalsfestivalens ånd. Etter at nordodølinger er blitt kalt indianere i 150 år, er det jammen på tide med en totempæl i bygda. Artistrekka i år har med flere odølinger: Trommeslageren i Bjølsen Valsemølle, Finn Lilleseth fra Skarnes, sangeren Thorstein Rolstad fra Ullern, kjent fra The Voice på Tv2 i fjor og det er også en odøling med i Fargebandet, som har 10-årsjubileum i år. Det kommer i år en gruppe reisende helt fra Garcia i Spania for å oppleve Morodalsfestivalen. Nwn-Photo er en organisasjon som driver opplæring av utviklingshemmede fotografer. Nwn står for «Nos - Why not?» eller «Vi - hvorfor ikke?». Dette er utrolig flott. I tillegg kommer et fantastisk nederlandsk bluesband, som også besøkte festivalen i fjor, så nå begynner det å lukte internasjonalt i Morodalen. Med Rein Aleksander på scenen, blir det også et historisk øyeblikk, da opera for første gang blir gjennomført på Morodalsfestivalen. Velkommen til en inkluderende musikkfestival for alle. 18

19 Ungdommens Kulturmønstring Sør-Odal og Nord-Odal kommune sendte 7 ungdommer til fylkesmønstringen på Hamar: Mina Riis (14, sang), Kristian Jacobsen (16, gitar/rock), Anja Eriksson (18, sang/piano), Bjørn Kristoffer Løsnesløkken (17, singer/songwriter), Henriette Skårer (13, foto), Herborg Flikkerud (12, tegninger) og Vanja Adams (12, kake/matkultur). Henriette Skårer som deltok med foto, tok disse flotte bildene under mønstringen. Odalsportalen Odalsportalen i ny drakt har nå vært på lufta noen uker. Enkelte oppstartsproblemer må vi innrømme at det har vært, men disse har blitt rettet så raskt vi har kunnet. Nå er vi klare for å utvikle Odalsportalen videre! Responsen fra lag og foreninger er god, næringslivet er på gang og dialogen med dere som lesere setter jeg som redaktør stor pris på. Utvikling og endringer skjer mye etter innspill og ønsker. Redaksjonskomiteen har regelmessige møter hvor ting tas opp. Alt fra innhold til endringer i funksjonalitet og oppfølging av innspill diskuteres på disse møtene. Målet er en Odalsportal som skal leve og være tilpasset det som skjer i Odalen til enhver tid. -Og mye skjer, jeg sa det da jeg tok over redaktørrollen, og gjentar det gjerne. Det er liv i Odalen! Og Odalsportalen er til for dere. Alt vi kan få av innspill og tips vil det bli tatt tak i. Det er plass til mange flere så ikke vær beskjedne med å ta kontakt. Vi rekker ikke å være med på alt, men med noen linjer tekst og noen bilder så kan mye løses via telefon og e-post. Og som sagt, tilbakemeldinger og engasjement setter vi stor pris på. Det bidrar til å utvikle Odalsportalen til en god informasjonskanal for alle. Asgeir Sektnan, redaktør 19

20 info Full aktivitet på gjenvinningsstasjonene Marit Olsson Marit Olsson er i farta på gjenvinningsstasjonen hos GIR på Hernesmoen. Det er full aktivitet ved alle oppsamlings-containerne. Her finner man et sted å kaste nesten alt som er mulig å kaste. Det er oversiktlig og grundig gjennomtenkt av GIR slik at alle skal skjønne hvordan man sorterer. Alle er veldig flinke til å finne ut hvor alt skal være, forteller Marit. Hun hjelper noen med å finne ut hvor isoporen skal. Den skal dit, peker Marit, og viser restavfall. En med et gammelt batteri fant veien inn til farlig avfall. TID FOR RYDDING Vi går inn i en tid hvor mange skal rydde kjeller og loft. Bilen blir fylt til randen, og hengerfestet og strømkabler sjekkes igjen for noen ekstra turer. Kula er igjen klar for en henger fullastet med skrot. Nå er det kun en ting som står igjen. Hvor kaster man det hele? Det er ikke noe problem så lenge man kjenner Nord-Odal Gjenvinningsstasjon Storsjøvegen 3005, 2120 Sagstua Mandag og onsdag (I perioden 1. april til 1. oktober også fredag ) Mobil Sør-Odal Gjenvinningsstasjon Hærnesvegen 299, 2116 Sander Tirsdag og torsdag (I perioden 1. april til 1. oktober også mandag ) Mobil

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2-2007

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2-2007 1 LINDA nr. 2 2007 Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2-2007 Les mer om Pilegrimsleia gjennom vår bydel på side 12 Foto: Alf Martin Hanssen LINDA nr. 2 2007 2 3 3 4 5 6 7 8 10 12 16 16 16 17 18 18

Detaljer

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 Årets juleverksted Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole Innhold Leder... 2 Julegavetips... 3 Nytt fra styrelederen...

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR!

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 1 2014 29. ÅRGANG VI I BARNEKREFT FORENINGEN ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN FIN VÅR! GØY MED 335-SKVADRONTUR! Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni Heia Team Rynkeby Norge!

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Nå har vi også. - flere typer salater

Nå har vi også. - flere typer salater Guiden NR. 7 JULI 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Foto: Helene Ness Nå har vi også Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. - flere typer salater Både som privat og bedriftskunde.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer