Erfarings-torg 19. januar 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfarings-torg 19. januar 2005"

Transkript

1 Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", onsdag 19. januar 2005 Følgende gruppearbeid ble gitt: Erfarings-torg 19. januar Tenk noen minutter på hva dere har gjort av HMS-tiltak/ arbeidsmiljøtiltak i din avdeling. 2. Skriv noen stikkord om hva dere har gjort. 3.Skriv noen stikkord om ideer eller planer du har til HMStiltak/arbeidsmiljøtiltak i din avdeling 4.Snakk med de andre rundt bordet om det du har tenkt og skrevet ned. På de følgende sidene er samtlige svar gjengitt, så godt de lot seg tyde. Arbeidsgiver, telefonnummer og står ved hver enkelt besvarelse. Det er gjort for at det skal være mulig å kontakte den som har skrevet ned erfaringene eller ideene/planene. Svarene er gruppert alfabetisk etter arbeidsgiver. Derfor er Lardal først og Vegårshei sist. 1

2 Vår avdeling er en hjemmetjeneste med 15 faste i pleie/matlevering og hvor 6 av de 15 har ukentlige renhold av hjem. Ingen har kun renhold men også pleie, er derfor med i rapporter. Pauser. De fleste brukerne har også hjelp med pleie og blir derfor tatt opp i rapporter. Ynger hjelpere med fagbrev gjør at det stilles krav for å utføre tjenesten, bakker hverandre opp på grensesetting. Vanskeligere med eldre arbeidstakere, innarbeidet med sine vaner mhp kluter. Sunt å sirkulere på hjemmene Gjennomgang av alle hjem hvor det utføres renhold sammen med aktuell hjelpergruppe. 6 stk, verneombud + leder. 2 ganger, ett år mellom( +/- 40 hjem i gjennomsnitt) Utgangspunkt i Hanna Vesteragers skjema Fokus på hjelpemidler, psykisk stress, allergi røyk/dyr, ubehagelighet aggressive dyr/bruker/pårørende/besøk Innkalt til møte, skrevet brev, tatt det opp ved diverse kontakt Løpende evaluering Få konkrete punkt på 5-6 tema, skrive evaluering av primær minst årlig, og ved endring av betydning Få bedre ut : forventning/tilbud bruker/hjelper Avklare: tålegrense, når kan en trekke ut hjelper Bedre skriftlig dokumentasjon på utfordringer, ansvar forslag til tiltak Undervisning av faglært renholder Kort: avtale, kort beskrivelse av hva som skal gjøres, hvor er utstyr telefonnummer e-postadresse Ingeborg Aaby Andreassen Samarbeid med leder/bedriftshelsetjeneste om bruk av deres tjenester/bestilling Lagd kartleggingsskjema for førstegangsbesøk sammen med ledere i pleie og omsorg (1992/-93) HMS-system for åpen omsorg med ledere(1992/-93) Støtte, veiledning og oppmuntring til ledere og verneombud Felles vernerunde, alle verneområdene skal undersøke samme forhold eks. forflytingsteknikk, instrukser for farlig arbeid og lignende Er på plass/utarbeidet? Er kjent? Er i bruk? HVO ønsker et nærmere samarbeid med verneombudene i pleie og omsorg. Bidra til å organisere det; ideer til tema/innhold Rådmannen gjennomfører egne vernerunder Alle skader med mer framover rapporteres til rådmannen Brannvesenet kan tilkalles ved tyngre løft arbeidssted telefonnummer HMS-koordinator for og spesielt kommunaltekniske tjenester 2

3 Roar Teisen Kartlagt hjem med problematiske arbeidsforhold Jobber for biler som kommer greit fram(4 W-trekk) To i hjem som er fysisk eller psykisk problematiske Skriftlig beskjed fra leder om problemer vi ikke har nådd fram med Sagt i fra om dårlig utstyr for innkjøp av nytt Risikofylt arbeid -skjema ved behov Satt grenser om besøk ved problemfylte arbeidsforhold Bedre kartlegging av hjemma Kurs om forflytning Vold- og trussel -kurs og prosedyre telefonnummer e-postadresse Turid Bredsand (verneombud) Organisert generell opplæring for verneombud, 4 X pr år. Her blir alle sider ved det å være verneombud tatt opp. Mye fokus på at kursene skal være løsningsfokuserte. Få til et nettverk av verneombud innenfor like arbeidsområder, f.eks skole/barnehage og pleie/sosial. Dette blir samtalegrupper og kurs som er spesialisert mot denne arbeidsgruppen. Etablere ryggombud og gi nødvendig kompetanse. arbeidssted Hovedverneombud telefonnummer / e-postadresse Nils Aage Tangvald Røyk, dyr, alkohol, bil, veier(glatte), brøyting, brodder Hjelpemidler for å lett arbeidsdagen To i tunge og vanskelige hjem Arbeidsmiljø med kolleger og brukere telefonnummer Liv Våmartveit Vernerunde Heis til tunge brukere Går 2 personer til tunge brukere Diverse hjelpemidler for å lette arbeidssituasjonen Undervisning i løfteteknikk, riktig måte å jobbe på 3

4 telefonnummer Grete Kalstad Vi har brukt en del tid på å fokusere på bedre arbeidsmiljø. Syns kurset har gitt mye ideer for å endre fokus. Vi har brukt at i tunge hjem har hjemmehjelperne ofte gått 2 og 2. Vi har traller(enkelte hjemmehjelpere) Vi har snakket med pårørende v/innkjøp av utstyr, tatt opp med pårørende om å rydde hjem og få vekk en del i overfylte hjem. Liker godt det som er presentert på kurset. Jeg tenker på å ta hjemmehjelperne på alvor. Der vi hører det er problemer av ulike slag, bruke opplegget som er presentert. Be om møte med bruker og pårørende og be om samarbeid og deling av ulke arbeidsoppgaver i større grad. telefonnummer Solveig Naustdal Hjemmehjelpere og omsorgsfagarbeider blitt mer inkludert i personalgruppa Sjekkliste for vernerunde. Konkretisert hva vi faktisk skal se etter. Arbeidspress på A, skyve bemanningen fra D til A. Bedre tilrettelegging for turnusarbeid(belastende turnusperioder tilbud bytte i påvente av ny turnus) Bytte arbeidssted. Renhold tas på e.m. som. Nytt bofellesskap under oppbygging gode stoler natten, store møterom, praktisk for renholdere, rengjøringsstativ i begge etasjer(ikke heis i bygget) Har stativ for renholdere i enkelte hjem Reduserer røyking i ett hjem mens vi er der Personalmøtene er blitt to-delt(både informasjon og opplæring ut fra ønsker og behov) Opprettet ryggombud Strøsand på sona for å ta med ut Brodder innkjøpt Delaktighet/medvirkning Røykerom avskaffet Ledergruppa har fått rom for utlufting på slutten av ledermøte(hver 4. uke). Bedre oppfølging av personalet(også takket være IA-avtalen) Opplæring mikrofiber og hepafilter. Vurdere innkjøp av flere stativ, støvsugere med mer Stille mer krav til brukere og pårørende ved oppstart av hjelp Kan det lokale vaskeri ha utlån av mikrofiberkluter og lignende slik vi har på håndduker, sengetøy og lignende? telefonnummer Bente Josefsen 4

5 Gruppemøter tar opp saker/problem, blir enige om tiltak Fordelt faste oppgaver Hjemmehjelpere burde ha egne gruppemøter angående sin arbeidssituasjon telefonnummer Elin H. Møller Gå 2 til tunge brukere Flinkere i forhold til hjelpemidler hos brukerne Få mer klarhet i hva vi skal gjøre/ikke gjøre hos brukerne, hvilke oppgaver Alle flinke til å si ifra når de trenger hjelp i forhold til brukere telefonnummer ?? Forflytningskurs/opplæring til alle, også vikarer Brannøvelse Begynt å gå 2 i tunge hjem, også når vi er i hjemmesykepleien Hjemmehjelpere går turnus, jobber også i hjemmesykepleie, variasjon i arbeidet Kjøpt inn traller, moppestativ, mopper og kluter Bruker kommunale biler Snakket om å bruke et skjema vi har for hjemmebaserte tjenester på første hjemmebesøk, og at en hjemmehjelper skal være med virksomhetslederen(som er sykepleier) telefonnummer Ellen Johnsen Sjekkliste(laget ny) Vernerunde Prøver å være 2 personer hos tunge brukere Mikrokluter Løfteteknikk-kurs telefonnummer Åse Fossheim Gå 2 hjemmehjelpere til tunge brukere/tunge hus Innkjøpt vasketraller + moppestativ, mopper og kluter Utstyrspakke i bilene: spade, sand, lommelykt, brodder etc Infoskriv til alle brukere mht. adkomst bolig, spesielt vinterstid mht brøyting og strøing Kjøpt inn noen enkle forflytningshjelpemidler til sonens korttidslager, for eksempel 5

6 løftebelte, dreieskive, mini-slide Har blitt flinkere til å stille krav til brukere/pårørende i hjemmebesøk, men kan bli flinkere til å systematisere dette Jobber med et kvalitetssystem som er felles for hele n. Jobber mye for å sette standard for tjenester og avklare forventninger hos pårørende/brukere Innføre kartleggingsskjema mht. arbeidsmiljø i brukers hjem. Lage rutiner Innkjøp nye mopper/kluter Drille personalet i forhold til å bruke tilgjengelige hjelpemidler, tror alle kan bli flinkere her. telefonnummer ? e-postadresse Tove Meinstad Gruppeinndeling Oppmøte hver morgen Gjennomgang av brukerne, med dialog om helse Bruk av rett hjem. Skjema, registrering av hjem Ta ideen med pakkeløsning med hjelpemidler Ønsker møter med bare hjemmehjelpere, der det rettes spesielt lys på deres arbeidssituasjon Lardal telefonnummer e-postadresse Marit Gulli Skaug Oppmøte med hjemmehjelpere hver dag, 15 minutter Innført skjema fra Rett hjem Delt åpen omsorg inn i grupper Vil foreslå fast møte med hjemmehjelpere 1 gang pr. mnd Utvikle bruken av 2 hjemmehjelpere i spesielle situasjoner Utvikle videre HMS-tiltak(planer) Lardal telefonnummer Anne Ma Halvorsen Laget møteplass hjemmehjelpere/hjemmesykepleiere, første torsdag i måneden. Diskuterer de ulike hjem hva kan gjøres bedre, hva er bra. Gjennomgått kartleggingsskjema for å skape rutiner for bedre arbeidsmiljø Team-møter/gruppemøter hvor vi diskuterer brukere hvordan er ståa, trengs det hjelpemidler etc. Gå 2 personer(lav terskel for å sette dette i verk) Bli flinkere til å prioritere, bruke tid på diskusjon, få gjennomført teammøtene Opplæring av hjemmehjelperne 6

7 Fokusering/opplæring i bruk av hjelpemidler Mer bruk av ergoterapeut/fysioterapeut som rettledere i de ulike belastende situasjoner telefonnummer e-postadresse Wenche Sandmo Gjennomgang av tekniske hjelpemidler i hjemmet Går 2 stykker inn i problem -hjem Møtested for hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere 1 gang pr mnd Kartlegging av hjemmene bedre arbeidssituasjonen for hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere Opplæring i forflytningsteknikk Installering av hjelpemidler der det trengs Innføring av prosjekt Samspill over dørstokken telefonnummer e-postadresse Mona Aurvoll Vi har gjennomført prosjektet Samspill over dørstokken", og er i ferd med å sette dette ut i praksis. Det skal inn i kvalitetssystemet. Få til en bedre dialog mellom ressurspersonene rundt brukerne. Viktig å få med hjemmehjelperne Prøve å få til felles lunsj en gang i uken hvor alle ansatte deltar Alle lederne bør få heldagskurs med Hanna Vesterager telefonnummer Kirsti Martinsen Mikrokluter, kildesortering i kjøkkenskap, ordnet og oversiktlig sortering ute Sortering og vask av tøy etter behov med mulighet for tørk med trommel/henge i tørkeskap Ønsker lettere/bedre mulighet til riktigere handtering av skittentøy etter stell på rommet slik at det meste blir sortert, bare en gang opp i sekken(ser da bort fra det tøyet som må vaskes på grunn av avføring eller oppkast) Ang. kluter: bør det være en fargeindikator til hvilke ting som kluten skal brukes til telefonnummer Gunnvor J. Christiansen Kildesortering 7

8 Introduksjonsprogram for nyansatte Undervisning forflytning. Obligatorisk for nyansatte Forflytningsveiledere kurser Bruker hjelpemidler tidlig for å forebygge hos tunge brukere Diskuterer tunge brukere/hjem på morgenmøte. Prøver å finne løsninger sammen Sosialt: møter hver dag til en prat før vi starter + lunsj hver fredag Brukergarantien er tatt i bruk Ergonomi i praksis Være mer bevisst i forhold til arbeidsmiljø hos bruker. Tenke over punktene i H. Vesterager sitt skjema, bevisstgjøre og ansvarliggjøre hver enkelt både bruker og ansatt. Kurs med Marit Auen, renhold telefonnummer Kari Lysebo Følge opp i forhold til å melde på nyansatte/vikarer på kurs i forflytningsteknikk Oppfølging av forflytningsveiledere Utfordre personalet til å finne gode/best mulige løsninger i forhold til vanskelige situasjoner Oppfordre personalet gjentatte ganger til å bruke tilgjengelige hjelpemidler i hjemmene Samarbeide med ergoterapeut når det er aktuelt Skaffet nye personløftere til avdeling inne på institusjon Samarbeide med HMS-tjenesten i forhold til tilrettelegging av arbeid når det er aktuelt Diskutere viktigheten av god forflytningsteknikk Har introdusert Hanna Vesterager-skjema men ikke fulgt opp tilstrekkelig, brukes derfor ikke systematisk i dag Spurt om mulighet for innkjøp av hjemmehjelpspakka Bare miljøvennlig renhold i avdelingens hjemmebase Kildesortering i avdeling institusjon Delt inn personalet i grupper som på egne arbeidsmøter jobber med aktuelle saker/tiltak Hyggetiltak regelmessig Vil få i gang systematisk bruk av HMS-kartlegging i hjemmene, vil ta opp dette på neste personalmøte og legge en plan for dette videre med personalet, forankre dette hos resultatenhetsleder(re-leder) Sette av tid med hjemmehjelperne for å kartlegge hvor det er utilstrekkelig/lite hensiktsmessig utstyr til renhold, og gå i dialog med aktuelle brukere/pårørende Gå til innkjøp av hjemmehjelpspakka til avdeling og introdusere bruk av denne Starte med Ergonomi i praksis Dele denne dagen/innholdet) med de ansatte hos meg. telefonnummer / e-postadresse Navn Bjørg Aambø Østby Hjelpemidler: regulerbare senger er viktig(gir god arbeidsstilling) håndtak 8

9 stoler med regulering klosser under stoler/senger tilstrekkelig lys(ute/inne) Gjennomføre vernerunde årlig er svært viktig. telefonnummer Vedis Hannestad Hjelpemidler(belte, løfteheis, seng, gripetang) Brukers naturlige bevegelsesmønster I vanskelige situasjoner gi bruker tid til å akseptere et hjelpemiddel Skape dialog om forflytning Lunsje oftere med forskjellige soner telefonnummer e-postadresse Laila Fresjarå Har kjøpt inn vasketralle Gode kartlegginger og rutiner som beskriver jobben Redusert fra 4 til 3 oppdrag om dagen Vasker ute og inne. Rullerer på tunge brukere. Ufaglærte tar ofte et vaskeoppdrag for omsorgsarbeider Jobber turnus/pleie. Rapport/Alle deltar om morgenen. Revurderinger Samtaler med hjemmehjelpere/omsorgsarbeidere Mulighet for å gå to til bruker telefonnummer Berit Amundrød De ufaglærte jobber turnus Kjøpt vasketralle Gode vedtak, spesifikke Redusert fra 4 til 3 oppdrag pr dag Veksle på å vaske ute og inne Rullerer på de tunge brukerne Ufaglærte på jobb får ett oppdrag De ufaglærte er inkludert i avdelingen, er med på rapporter, gruppemøter, avdelingsmøter og lignende Evalueringer Revurderinger Samtaler med ufaglærte, omsorgsarbeidere 9

10 Har fått/gjort: Headsett Sykepleiemøter 1 gang pr mnd Jevnlig nettverksmøte Gruppemøte hver 6. uke Onsdagsmøte Nye PC-skjermer Vernerunde telefonnummer / Mariann B. Alexandersen Brukernes mestringsevne i stellsituasjon Rutine trening på dette området Samarbeid med hjemmesykepleien om mestringssevnen i stellsituasjonen Lage en oversikt over mestringsevne, som vedlegg til sluttrapport Fokus på hva bruker kan, øker motivasjonen til bruker Bente Johansen Bestille hjelpemidler til avdeling + bruker Hjemmehjelpspakka Lette hjemmehjelp med oppdrag i pleien Hjemmehjelpsmøte Vernerunde Rullere på tunge brukere Ny forflytningsveileder Montert døråpner Storskjerm til PC Røykeslutt-kurs Går turer Regelmessige møter med spesialsykepleier, nattjenesten og nattevakter Onsdagsmøte Hjemmehjelpsmøte Ny søknad til Hjelpemiddelsentralen pga avslag Revurdering Klare vedtak hvor oppgavene er definert Gruppemøter telefonnummer e-postadresse Anne Ma. S. Tanum Avdelingen har fått hjemmehjelpspakka Hjemmehjelperne møter hver morgen til orientering, morgenmøte, sammen med annet 10

11 fagpersonell i hjemmetjenesten Hjemmehjelperne er tilnyttet hver sin gruppe med det øvrige pleiepersonalet Forflytningsveiledere som veileder hjemmehjelpene og øvrig pleiepersonale, også langtidsvikarer Informere vikarer om hjemmehjelpspakka Bedre kommunikasjonen mellom forskjellige yrkesgrupper om hjelpemidler som letter arbeidet i hverdagen telefonnummer Berit Nyberg Hjemmehjelpspakka Hjemmehjelpere møter hver morgen sammen med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Sosiale sammenkomster ellers Gruppeinndeling på jobben Utveksle erfaringer Mer tid Mer kompetanse Opplæring av vikarer Mer informasjon telefonnummer Wenche Hansen Vasketralla er anskaffet Bruker mikrofiberkluter til oppvaskkluter og støvtørring Vasker i vaskemaskin på huset Heiser på hver rom(flyttbare) Bruker tralle til å kjøre ut søppelsekker og skittentøysekker Alle senger er det heiser på(opp, ned, hode, beinende) telefonnummer Grethe Hvatum Gå to hjemmehjelpere i tunge hjem for å lette arbeidet Rullere i tunge hjem Diskutere måter å lette arbeidsoppgaver Bruke forflytningsveiledere i diskusjonen om løsninger på forskjellige oppgaver Være flinkere til å søke hjelp(erfaring) ved ting som føles tungt i hjemmene og med brukere 11

12 telefonnummer Sissel K. Andersen Anskaffet vasketralle Anskaffet ny personheis Delt inn soner ved smitte Møter 1 gang pr uke Være 2 stykker ved tunge løft/forflytte Jobbe systematisk, mer effektivt Ny forflytningsveileder Evaluere ukentlig etterprøve tiltak av nye metoder Ufaglærte jobbe turnus telefonnummer e-postadresse Terje Sannerholt Innført hjemmehjelpspakka med bra resultat Innført en arena der hjemmehjelpere får utveksle erfaring Gir opplæring i bruk av utstyr Undervisning i løfte/forflytningsteknikk Bedre vurdering av HMS-tiltak i det enkelte hjem Lette tilgangen på litteratur om emnet Bedre vurdering av tunge oppgaver telefonnummer Bente Ødegaard 12

13 Forflytningstiltak(forflytning, heis, utstyr) Sjekket lux, innemiljø, mikro-renhold Tatt opp psykososiale forhold Opplæring av sommervikarer(forflytning, etikk og lignende) Sparkesykkel Vernerunde Kartlegge behovene i hjemmet Eventuelt samle familiemedlemmer ved endringer i hjemmet telefonnummer Marit Ellevog Hjemmehjelpspakken Må ut med mer info om den til hjemmehjelperne Prøver å få brukerne til å kjøpe inn hjelpemidler selv Vikarer får opplæring Brannøvelser Åpne for mer informasjon om hjelpemidler til ansatte(f.eks ufaglærte) Oppdateringer fremover(kommer inn nytt) Hjelpemidler Møte med leder om opplegg om forflytning videre på avdelingen og for de private hjemmene i hjemmebasert telefonnummer Åse Skoli Prosjekt "Samspill over dørstokken" over dørstokken Felleslunsj hver fredag Nye lokaler for hjemmetjeneste & administrasjon felleslunsj for alle Kollegaer i hjemmetjenesten ringer hverandre for å høre om noen trenger hjelp når de har ledig tid Gjennomføre bruk av kartleggingsverktøy i hjemmetjenesten Revy-tur til Oslo telefonnummer / e-postadresse Helga H. Klausen Forflytningskurs/veilederkurs Flere hjelpemidler tilpasset den enkelte bruker Tilpasset seng/utstyr til vår arbeidssituasjon Forflytningskurs/oppfriskningskurs er planlagt, der en gruppe bestående av 4-5 personer og 13

14 forflytningsveiledere tar opp problemer/situasjoner i det daglige. I tillegg noe oppfriskning av teori Gjentakelse daglig av forflytning, gjerne ved morgenrapport telefonnummer Marianne Eriksen Valgt forflytningsveiledere Kjøpt inn hjelpemidler heiser, diverse andre ting, snuplater, banan. og lignende Bruke hverandre være 2 ved skift av tunge pasienter Verneombud utstyr i orden Ønske om bedre senger elektriske Slippe tunge løft av hjertebrett og lignende Bemanning så en lettere kunne gå 2 og 2 i stell telefonnummer Bergit Røste Jensen Kontorarbeidsmiljø, utstyr, fys.- lys Skapt arenaer for ansatte Ute-inne gir større variasjon delt belastning Fokus forflytning som redskap og filosofi inn i arbeidskartleggingen Fokus på hjelpemidler, brukers ressurser og eget arbeidsmiljø Nybygg, fokus på arbeidsmiljøfaktorer: lys, støy, avstander, sikkerhet, redusere tunge løft, møteplasser Forflytning: læring på arbeidsplassen Kartlegging av hjemmetjenesten: Opplæring Implementering Fokus på HMS og lederansvar Fokus på HMS kjemikaliehåndtering og inneklima(også rutiner i sykehjem) Fokus møteplasser hvor HMS er en obligatorisk del av agendaen Opplæring også i ergonomi telefonnummer e-postadresse Pippi Müller Kurs/bevisstgjøring på arbeidsmiljø Hjelpemidler i hjemmene Godt samarbeid med ergoterapeut Bevisstgjøring ytterligere kursing i arbeidsmetoder Hjelpemidler som fins i hjemmene Bevisstgjøring av brukerne mht. hjelpemidler/tilrettelegging av arbeidssituasjon 14

15 Innkjøp av hjelpemidler telefonnummer / e-postadresse Truls Eskelund Flyttet røykeplassen Vernerunder Vaskepakke til hjemmehjelperne Kurs til ansatte forflytning Fokus på arbeidsstillinger(riktige) Nettverksmøter Benytte pårørende litt mer(hva er deres oppgave, hva er vår) telefonnummer Eva Laursen Ukentlige hjemmehjelpsmøter Skilt ut hjemmehjelpsgruppen fra pleien Kurs opplæring/info møter Faste hjem Kurs i kreftomsorg Alltid to i belastede hjem Førstehjelpskurs Individuell plan Nedre Eiker telefonnummer / Barbro Halvorsen/ Runi Martinsen Flink med folk prosjekt Sosial komité Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Fleksitid Forflytningskurs Arbeidsplass tilrettelegging kurs/opplæring Veiledning Brannvern Porsgrunn telefonnummer e-postadresse Linda Vesterberg 15

16 Miljø: sosial komité flink med folk julebord Sikkerhet: brannforebygging(bruker) Helse: forflytningskurs arbeidsplass tilrettelegging kurs Porsgrunn telefonnummer Katrine Myrold Flink med folk -prosjektet Fleksitid Arbeidsplass tilrettelegging prosjekt(kontorarbeidsplass) Forflytningskurs Sosiale aktiviteter/møter Porsgrunn telefonnummer e-postadresse Torill Hansen Vanligvis tidlig inne med hjelpemidler Kartlegge tidlig Fortløpende evaluering av nye hjelpemidler Korttidslager for hjelpemidler(forholdsvis stor kapasitet) Flinke til å hjelpe hverandre(2 i stellesituasjon) Rubicon løftekurs for oss i hjemmesykepleien Bevisstgjøring i forhold til arbeidsmiljøloven for mine kolleger Bruke skjemaet: "Samspill over dørstokken". Det ville vært fint hos oss også. Re telefonnummer Hæge F. Stenstrøm Vasketralle Hjelpemidler - heis, slide osv Hver enkelt passer på å få hjelp når det trengs 2 i stell Skrive/bruke avvik Trim /humor Løftekurs Medarbeidersamtale 16

17 Overbygg, oppholdsrom, garderobe Mer samarbeid Hjelp til å takle psykisk og fysisk stress Re telefonnummer Tone Bjerkesti Vurderer behov for hjelpemidler i arbeidssituasjonen i hjemmene Samtaler med ergoterapeut for å få på plass dette Rett hjem -aksjon satte søkelys på problemstillingene og bevisstgjorde arbeidstakerne Videreføre arbeidsmiljøtiltakene og systematisere gode rutiner Gjøre rutine i å ansvarliggjøre brukere og pårørende i tilrettelegging i hjemmene Gå til innkjøp av heis som kan ambulere til brukere som har falt på gulvet Få mer veiledning av personale for bedre å håndtere psykisk stress. Re telefonnummer e-postadresse Åse-Marie Holm Hjemmehjelpsmøte hver uke. Sette HMS på dagsorden på møtene Går 2 i tyngre hjem Vasketralle til hver hjemmehjelper. Øke kompetansen rundt HMS Kursing(rutinemessig) Myndiggjorte medarbeidere trygghet for å ta opp HMS-problematikk Re telefonnummer e-postadresse Ragnhild Granheim Hansen Store tunge hus, 2 hjemmehjelpere sammen Arbeidsmøte 1 t i uka, utveksle erfaringer, samarbeid Alle har hver sin bøttetralle Innkjøp av hjemmehjelpspakka Re telefonnummer Wenche Hansen Kurs i forflytningsteknikk IA-oppfølging/bedrift Alle på hjemmesykepleien på vakt har hver sin mobiltelefon 17

18 Handsfree i alle leasingbiler Omorganisert hele tjenesten, slik at alle ansatte med spesialoppdrag, har fått satt av tid til dette(syn/hørselkontakt, trygghetsalarmer, middagsombringing etc) Faste personalmøter med oversikt over datoer for hele året Fleesjakker Innkjøp av mikrofiberkluter Skaffe motor/kupévarmer til leasingbilene(forebygge varme/kulde etc) Ombygging/nye lokaler Videreføre temamøter til hjemmehjelpere/omsorgsboliger Kurs i forflytningsteknikk + HMS-kurs Tjøme telefonnummer e-postadresse Line H. Kongshaug Tjenesteavtaler med ansvarsfordeling hemmetjeneste bruker pårørende Kartlegging etter Hanna Vesteragers skjema ved nye brukere med sammensatte behov, som resulterte i tjenesteavtaler Leder tar diskusjonen, slik at utfører av tjenesten i størst mulig grad slipper dette Ansvar for egen helse, tilrettelegging fra arbeidsgiver med mulighet for forebyggende fysisk aktivitet i arbeidstida Kompetanseutveksling, skape møteplasser for hjemmehjelpere Tønsberg arbeidssted Hovedverneombud telefonnummer / e-postadresse Einar Koren, Hatt undervisning for hjemmehjelpere i n: arbeidsstillinger med hovedvekt på renhold forflytningsteknikk Lite systematikk, dvs. undervisning på forespørsel. Har lagt vekt på erfaringsutveksling, men syns det har vært vanskelig å få folk i tale mulig årsak at det har vært satt av for lite tid. Kan tenke meg å arbeide mer systematisk med dette. Syns ideen om undervisning fra renholder var god. arbeidssted TVB Bedrifts HelseTjeneste telefonnummer e-postadresse Siri Kristin Hanto Bruker kartleggingsskjema(som ) ved alle vurderingsbesøk/1. gangs besøk. Dette sammen med kartleggingsskjema som brukes som sannhetsskjema jfr kvalitetsforskriften Dokumentasjonen følger brukeren gjennom alle ledd/nivå i tjenestegangen. 18

19 Eventuelt tiltak jfr kartleggingsskjema skjer hos bruker. Første gangs møte er avtalt på forhånd med bruker og med en oppfordring om at pårørende også er tilstede. Tiltak/ansvar avtales på møte.(myndiggjorte medarbeidere) Eventuelt generelle utfordringer tas med til leder overføres til sårbarhets- og risikovurdering og legges inn i enhetens HMShandlingsplan, internkontroll. Årlige evalueringer eller ved store endringer av behov. Fast innslag på personalmøter legges inn i enhetens opplæringsplan Gjennomgang av info i organisasjonen Holde internkontrollarbeid à jour videreutvikle systemet Sette arbeidsmiljø i fokus 1. halvår 2005, bl.a. ved at leder klargjør egne forventninger/tydeliggjør, og at staben blir enige om felles normer målsettinger og etiske retningslinjer Vegårshei telefonnummer e-postadresse Anne Marie Isaksen(leder) Ragnhild Nordal(verneombud) 19

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim BÆRUM KOMMUNE Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn for prosjektet... 4 2.1 Organisering av pleie og omsorg i Bærum

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

PROSJEKTET "REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN" EVALUERINGSRAPPORT. Nes kommune, Etat for skole og barnehager

PROSJEKTET REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN EVALUERINGSRAPPORT. Nes kommune, Etat for skole og barnehager PROSJEKTET "REDUSR STØYEN I BARNEHAGEN" EVALUERINGSRAPPORT Nes kommune, Etat for skole og barnehager 1 1, c Prosjektslutt: Mai 2008 Evalueringsrapport: September 2008 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer