Erfarings-torg 19. januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfarings-torg 19. januar 2005"

Transkript

1 Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", onsdag 19. januar 2005 Følgende gruppearbeid ble gitt: Erfarings-torg 19. januar Tenk noen minutter på hva dere har gjort av HMS-tiltak/ arbeidsmiljøtiltak i din avdeling. 2. Skriv noen stikkord om hva dere har gjort. 3.Skriv noen stikkord om ideer eller planer du har til HMStiltak/arbeidsmiljøtiltak i din avdeling 4.Snakk med de andre rundt bordet om det du har tenkt og skrevet ned. På de følgende sidene er samtlige svar gjengitt, så godt de lot seg tyde. Arbeidsgiver, telefonnummer og står ved hver enkelt besvarelse. Det er gjort for at det skal være mulig å kontakte den som har skrevet ned erfaringene eller ideene/planene. Svarene er gruppert alfabetisk etter arbeidsgiver. Derfor er Lardal først og Vegårshei sist. 1

2 Vår avdeling er en hjemmetjeneste med 15 faste i pleie/matlevering og hvor 6 av de 15 har ukentlige renhold av hjem. Ingen har kun renhold men også pleie, er derfor med i rapporter. Pauser. De fleste brukerne har også hjelp med pleie og blir derfor tatt opp i rapporter. Ynger hjelpere med fagbrev gjør at det stilles krav for å utføre tjenesten, bakker hverandre opp på grensesetting. Vanskeligere med eldre arbeidstakere, innarbeidet med sine vaner mhp kluter. Sunt å sirkulere på hjemmene Gjennomgang av alle hjem hvor det utføres renhold sammen med aktuell hjelpergruppe. 6 stk, verneombud + leder. 2 ganger, ett år mellom( +/- 40 hjem i gjennomsnitt) Utgangspunkt i Hanna Vesteragers skjema Fokus på hjelpemidler, psykisk stress, allergi røyk/dyr, ubehagelighet aggressive dyr/bruker/pårørende/besøk Innkalt til møte, skrevet brev, tatt det opp ved diverse kontakt Løpende evaluering Få konkrete punkt på 5-6 tema, skrive evaluering av primær minst årlig, og ved endring av betydning Få bedre ut : forventning/tilbud bruker/hjelper Avklare: tålegrense, når kan en trekke ut hjelper Bedre skriftlig dokumentasjon på utfordringer, ansvar forslag til tiltak Undervisning av faglært renholder Kort: avtale, kort beskrivelse av hva som skal gjøres, hvor er utstyr telefonnummer e-postadresse Ingeborg Aaby Andreassen Samarbeid med leder/bedriftshelsetjeneste om bruk av deres tjenester/bestilling Lagd kartleggingsskjema for førstegangsbesøk sammen med ledere i pleie og omsorg (1992/-93) HMS-system for åpen omsorg med ledere(1992/-93) Støtte, veiledning og oppmuntring til ledere og verneombud Felles vernerunde, alle verneområdene skal undersøke samme forhold eks. forflytingsteknikk, instrukser for farlig arbeid og lignende Er på plass/utarbeidet? Er kjent? Er i bruk? HVO ønsker et nærmere samarbeid med verneombudene i pleie og omsorg. Bidra til å organisere det; ideer til tema/innhold Rådmannen gjennomfører egne vernerunder Alle skader med mer framover rapporteres til rådmannen Brannvesenet kan tilkalles ved tyngre løft arbeidssted telefonnummer HMS-koordinator for og spesielt kommunaltekniske tjenester 2

3 Roar Teisen Kartlagt hjem med problematiske arbeidsforhold Jobber for biler som kommer greit fram(4 W-trekk) To i hjem som er fysisk eller psykisk problematiske Skriftlig beskjed fra leder om problemer vi ikke har nådd fram med Sagt i fra om dårlig utstyr for innkjøp av nytt Risikofylt arbeid -skjema ved behov Satt grenser om besøk ved problemfylte arbeidsforhold Bedre kartlegging av hjemma Kurs om forflytning Vold- og trussel -kurs og prosedyre telefonnummer e-postadresse Turid Bredsand (verneombud) Organisert generell opplæring for verneombud, 4 X pr år. Her blir alle sider ved det å være verneombud tatt opp. Mye fokus på at kursene skal være løsningsfokuserte. Få til et nettverk av verneombud innenfor like arbeidsområder, f.eks skole/barnehage og pleie/sosial. Dette blir samtalegrupper og kurs som er spesialisert mot denne arbeidsgruppen. Etablere ryggombud og gi nødvendig kompetanse. arbeidssted Hovedverneombud telefonnummer / e-postadresse Nils Aage Tangvald Røyk, dyr, alkohol, bil, veier(glatte), brøyting, brodder Hjelpemidler for å lett arbeidsdagen To i tunge og vanskelige hjem Arbeidsmiljø med kolleger og brukere telefonnummer Liv Våmartveit Vernerunde Heis til tunge brukere Går 2 personer til tunge brukere Diverse hjelpemidler for å lette arbeidssituasjonen Undervisning i løfteteknikk, riktig måte å jobbe på 3

4 telefonnummer Grete Kalstad Vi har brukt en del tid på å fokusere på bedre arbeidsmiljø. Syns kurset har gitt mye ideer for å endre fokus. Vi har brukt at i tunge hjem har hjemmehjelperne ofte gått 2 og 2. Vi har traller(enkelte hjemmehjelpere) Vi har snakket med pårørende v/innkjøp av utstyr, tatt opp med pårørende om å rydde hjem og få vekk en del i overfylte hjem. Liker godt det som er presentert på kurset. Jeg tenker på å ta hjemmehjelperne på alvor. Der vi hører det er problemer av ulike slag, bruke opplegget som er presentert. Be om møte med bruker og pårørende og be om samarbeid og deling av ulke arbeidsoppgaver i større grad. telefonnummer Solveig Naustdal Hjemmehjelpere og omsorgsfagarbeider blitt mer inkludert i personalgruppa Sjekkliste for vernerunde. Konkretisert hva vi faktisk skal se etter. Arbeidspress på A, skyve bemanningen fra D til A. Bedre tilrettelegging for turnusarbeid(belastende turnusperioder tilbud bytte i påvente av ny turnus) Bytte arbeidssted. Renhold tas på e.m. som. Nytt bofellesskap under oppbygging gode stoler natten, store møterom, praktisk for renholdere, rengjøringsstativ i begge etasjer(ikke heis i bygget) Har stativ for renholdere i enkelte hjem Reduserer røyking i ett hjem mens vi er der Personalmøtene er blitt to-delt(både informasjon og opplæring ut fra ønsker og behov) Opprettet ryggombud Strøsand på sona for å ta med ut Brodder innkjøpt Delaktighet/medvirkning Røykerom avskaffet Ledergruppa har fått rom for utlufting på slutten av ledermøte(hver 4. uke). Bedre oppfølging av personalet(også takket være IA-avtalen) Opplæring mikrofiber og hepafilter. Vurdere innkjøp av flere stativ, støvsugere med mer Stille mer krav til brukere og pårørende ved oppstart av hjelp Kan det lokale vaskeri ha utlån av mikrofiberkluter og lignende slik vi har på håndduker, sengetøy og lignende? telefonnummer Bente Josefsen 4

5 Gruppemøter tar opp saker/problem, blir enige om tiltak Fordelt faste oppgaver Hjemmehjelpere burde ha egne gruppemøter angående sin arbeidssituasjon telefonnummer Elin H. Møller Gå 2 til tunge brukere Flinkere i forhold til hjelpemidler hos brukerne Få mer klarhet i hva vi skal gjøre/ikke gjøre hos brukerne, hvilke oppgaver Alle flinke til å si ifra når de trenger hjelp i forhold til brukere telefonnummer ?? Forflytningskurs/opplæring til alle, også vikarer Brannøvelse Begynt å gå 2 i tunge hjem, også når vi er i hjemmesykepleien Hjemmehjelpere går turnus, jobber også i hjemmesykepleie, variasjon i arbeidet Kjøpt inn traller, moppestativ, mopper og kluter Bruker kommunale biler Snakket om å bruke et skjema vi har for hjemmebaserte tjenester på første hjemmebesøk, og at en hjemmehjelper skal være med virksomhetslederen(som er sykepleier) telefonnummer Ellen Johnsen Sjekkliste(laget ny) Vernerunde Prøver å være 2 personer hos tunge brukere Mikrokluter Løfteteknikk-kurs telefonnummer Åse Fossheim Gå 2 hjemmehjelpere til tunge brukere/tunge hus Innkjøpt vasketraller + moppestativ, mopper og kluter Utstyrspakke i bilene: spade, sand, lommelykt, brodder etc Infoskriv til alle brukere mht. adkomst bolig, spesielt vinterstid mht brøyting og strøing Kjøpt inn noen enkle forflytningshjelpemidler til sonens korttidslager, for eksempel 5

6 løftebelte, dreieskive, mini-slide Har blitt flinkere til å stille krav til brukere/pårørende i hjemmebesøk, men kan bli flinkere til å systematisere dette Jobber med et kvalitetssystem som er felles for hele n. Jobber mye for å sette standard for tjenester og avklare forventninger hos pårørende/brukere Innføre kartleggingsskjema mht. arbeidsmiljø i brukers hjem. Lage rutiner Innkjøp nye mopper/kluter Drille personalet i forhold til å bruke tilgjengelige hjelpemidler, tror alle kan bli flinkere her. telefonnummer ? e-postadresse Tove Meinstad Gruppeinndeling Oppmøte hver morgen Gjennomgang av brukerne, med dialog om helse Bruk av rett hjem. Skjema, registrering av hjem Ta ideen med pakkeløsning med hjelpemidler Ønsker møter med bare hjemmehjelpere, der det rettes spesielt lys på deres arbeidssituasjon Lardal telefonnummer e-postadresse Marit Gulli Skaug Oppmøte med hjemmehjelpere hver dag, 15 minutter Innført skjema fra Rett hjem Delt åpen omsorg inn i grupper Vil foreslå fast møte med hjemmehjelpere 1 gang pr. mnd Utvikle bruken av 2 hjemmehjelpere i spesielle situasjoner Utvikle videre HMS-tiltak(planer) Lardal telefonnummer Anne Ma Halvorsen Laget møteplass hjemmehjelpere/hjemmesykepleiere, første torsdag i måneden. Diskuterer de ulike hjem hva kan gjøres bedre, hva er bra. Gjennomgått kartleggingsskjema for å skape rutiner for bedre arbeidsmiljø Team-møter/gruppemøter hvor vi diskuterer brukere hvordan er ståa, trengs det hjelpemidler etc. Gå 2 personer(lav terskel for å sette dette i verk) Bli flinkere til å prioritere, bruke tid på diskusjon, få gjennomført teammøtene Opplæring av hjemmehjelperne 6

7 Fokusering/opplæring i bruk av hjelpemidler Mer bruk av ergoterapeut/fysioterapeut som rettledere i de ulike belastende situasjoner telefonnummer e-postadresse Wenche Sandmo Gjennomgang av tekniske hjelpemidler i hjemmet Går 2 stykker inn i problem -hjem Møtested for hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere 1 gang pr mnd Kartlegging av hjemmene bedre arbeidssituasjonen for hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere Opplæring i forflytningsteknikk Installering av hjelpemidler der det trengs Innføring av prosjekt Samspill over dørstokken telefonnummer e-postadresse Mona Aurvoll Vi har gjennomført prosjektet Samspill over dørstokken", og er i ferd med å sette dette ut i praksis. Det skal inn i kvalitetssystemet. Få til en bedre dialog mellom ressurspersonene rundt brukerne. Viktig å få med hjemmehjelperne Prøve å få til felles lunsj en gang i uken hvor alle ansatte deltar Alle lederne bør få heldagskurs med Hanna Vesterager telefonnummer Kirsti Martinsen Mikrokluter, kildesortering i kjøkkenskap, ordnet og oversiktlig sortering ute Sortering og vask av tøy etter behov med mulighet for tørk med trommel/henge i tørkeskap Ønsker lettere/bedre mulighet til riktigere handtering av skittentøy etter stell på rommet slik at det meste blir sortert, bare en gang opp i sekken(ser da bort fra det tøyet som må vaskes på grunn av avføring eller oppkast) Ang. kluter: bør det være en fargeindikator til hvilke ting som kluten skal brukes til telefonnummer Gunnvor J. Christiansen Kildesortering 7

8 Introduksjonsprogram for nyansatte Undervisning forflytning. Obligatorisk for nyansatte Forflytningsveiledere kurser Bruker hjelpemidler tidlig for å forebygge hos tunge brukere Diskuterer tunge brukere/hjem på morgenmøte. Prøver å finne løsninger sammen Sosialt: møter hver dag til en prat før vi starter + lunsj hver fredag Brukergarantien er tatt i bruk Ergonomi i praksis Være mer bevisst i forhold til arbeidsmiljø hos bruker. Tenke over punktene i H. Vesterager sitt skjema, bevisstgjøre og ansvarliggjøre hver enkelt både bruker og ansatt. Kurs med Marit Auen, renhold telefonnummer Kari Lysebo Følge opp i forhold til å melde på nyansatte/vikarer på kurs i forflytningsteknikk Oppfølging av forflytningsveiledere Utfordre personalet til å finne gode/best mulige løsninger i forhold til vanskelige situasjoner Oppfordre personalet gjentatte ganger til å bruke tilgjengelige hjelpemidler i hjemmene Samarbeide med ergoterapeut når det er aktuelt Skaffet nye personløftere til avdeling inne på institusjon Samarbeide med HMS-tjenesten i forhold til tilrettelegging av arbeid når det er aktuelt Diskutere viktigheten av god forflytningsteknikk Har introdusert Hanna Vesterager-skjema men ikke fulgt opp tilstrekkelig, brukes derfor ikke systematisk i dag Spurt om mulighet for innkjøp av hjemmehjelpspakka Bare miljøvennlig renhold i avdelingens hjemmebase Kildesortering i avdeling institusjon Delt inn personalet i grupper som på egne arbeidsmøter jobber med aktuelle saker/tiltak Hyggetiltak regelmessig Vil få i gang systematisk bruk av HMS-kartlegging i hjemmene, vil ta opp dette på neste personalmøte og legge en plan for dette videre med personalet, forankre dette hos resultatenhetsleder(re-leder) Sette av tid med hjemmehjelperne for å kartlegge hvor det er utilstrekkelig/lite hensiktsmessig utstyr til renhold, og gå i dialog med aktuelle brukere/pårørende Gå til innkjøp av hjemmehjelpspakka til avdeling og introdusere bruk av denne Starte med Ergonomi i praksis Dele denne dagen/innholdet) med de ansatte hos meg. telefonnummer / e-postadresse Navn Bjørg Aambø Østby Hjelpemidler: regulerbare senger er viktig(gir god arbeidsstilling) håndtak 8

9 stoler med regulering klosser under stoler/senger tilstrekkelig lys(ute/inne) Gjennomføre vernerunde årlig er svært viktig. telefonnummer Vedis Hannestad Hjelpemidler(belte, løfteheis, seng, gripetang) Brukers naturlige bevegelsesmønster I vanskelige situasjoner gi bruker tid til å akseptere et hjelpemiddel Skape dialog om forflytning Lunsje oftere med forskjellige soner telefonnummer e-postadresse Laila Fresjarå Har kjøpt inn vasketralle Gode kartlegginger og rutiner som beskriver jobben Redusert fra 4 til 3 oppdrag om dagen Vasker ute og inne. Rullerer på tunge brukere. Ufaglærte tar ofte et vaskeoppdrag for omsorgsarbeider Jobber turnus/pleie. Rapport/Alle deltar om morgenen. Revurderinger Samtaler med hjemmehjelpere/omsorgsarbeidere Mulighet for å gå to til bruker telefonnummer Berit Amundrød De ufaglærte jobber turnus Kjøpt vasketralle Gode vedtak, spesifikke Redusert fra 4 til 3 oppdrag pr dag Veksle på å vaske ute og inne Rullerer på de tunge brukerne Ufaglærte på jobb får ett oppdrag De ufaglærte er inkludert i avdelingen, er med på rapporter, gruppemøter, avdelingsmøter og lignende Evalueringer Revurderinger Samtaler med ufaglærte, omsorgsarbeidere 9

10 Har fått/gjort: Headsett Sykepleiemøter 1 gang pr mnd Jevnlig nettverksmøte Gruppemøte hver 6. uke Onsdagsmøte Nye PC-skjermer Vernerunde telefonnummer / Mariann B. Alexandersen Brukernes mestringsevne i stellsituasjon Rutine trening på dette området Samarbeid med hjemmesykepleien om mestringssevnen i stellsituasjonen Lage en oversikt over mestringsevne, som vedlegg til sluttrapport Fokus på hva bruker kan, øker motivasjonen til bruker Bente Johansen Bestille hjelpemidler til avdeling + bruker Hjemmehjelpspakka Lette hjemmehjelp med oppdrag i pleien Hjemmehjelpsmøte Vernerunde Rullere på tunge brukere Ny forflytningsveileder Montert døråpner Storskjerm til PC Røykeslutt-kurs Går turer Regelmessige møter med spesialsykepleier, nattjenesten og nattevakter Onsdagsmøte Hjemmehjelpsmøte Ny søknad til Hjelpemiddelsentralen pga avslag Revurdering Klare vedtak hvor oppgavene er definert Gruppemøter telefonnummer e-postadresse Anne Ma. S. Tanum Avdelingen har fått hjemmehjelpspakka Hjemmehjelperne møter hver morgen til orientering, morgenmøte, sammen med annet 10

11 fagpersonell i hjemmetjenesten Hjemmehjelperne er tilnyttet hver sin gruppe med det øvrige pleiepersonalet Forflytningsveiledere som veileder hjemmehjelpene og øvrig pleiepersonale, også langtidsvikarer Informere vikarer om hjemmehjelpspakka Bedre kommunikasjonen mellom forskjellige yrkesgrupper om hjelpemidler som letter arbeidet i hverdagen telefonnummer Berit Nyberg Hjemmehjelpspakka Hjemmehjelpere møter hver morgen sammen med sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Sosiale sammenkomster ellers Gruppeinndeling på jobben Utveksle erfaringer Mer tid Mer kompetanse Opplæring av vikarer Mer informasjon telefonnummer Wenche Hansen Vasketralla er anskaffet Bruker mikrofiberkluter til oppvaskkluter og støvtørring Vasker i vaskemaskin på huset Heiser på hver rom(flyttbare) Bruker tralle til å kjøre ut søppelsekker og skittentøysekker Alle senger er det heiser på(opp, ned, hode, beinende) telefonnummer Grethe Hvatum Gå to hjemmehjelpere i tunge hjem for å lette arbeidet Rullere i tunge hjem Diskutere måter å lette arbeidsoppgaver Bruke forflytningsveiledere i diskusjonen om løsninger på forskjellige oppgaver Være flinkere til å søke hjelp(erfaring) ved ting som føles tungt i hjemmene og med brukere 11

12 telefonnummer Sissel K. Andersen Anskaffet vasketralle Anskaffet ny personheis Delt inn soner ved smitte Møter 1 gang pr uke Være 2 stykker ved tunge løft/forflytte Jobbe systematisk, mer effektivt Ny forflytningsveileder Evaluere ukentlig etterprøve tiltak av nye metoder Ufaglærte jobbe turnus telefonnummer e-postadresse Terje Sannerholt Innført hjemmehjelpspakka med bra resultat Innført en arena der hjemmehjelpere får utveksle erfaring Gir opplæring i bruk av utstyr Undervisning i løfte/forflytningsteknikk Bedre vurdering av HMS-tiltak i det enkelte hjem Lette tilgangen på litteratur om emnet Bedre vurdering av tunge oppgaver telefonnummer Bente Ødegaard 12

13 Forflytningstiltak(forflytning, heis, utstyr) Sjekket lux, innemiljø, mikro-renhold Tatt opp psykososiale forhold Opplæring av sommervikarer(forflytning, etikk og lignende) Sparkesykkel Vernerunde Kartlegge behovene i hjemmet Eventuelt samle familiemedlemmer ved endringer i hjemmet telefonnummer Marit Ellevog Hjemmehjelpspakken Må ut med mer info om den til hjemmehjelperne Prøver å få brukerne til å kjøpe inn hjelpemidler selv Vikarer får opplæring Brannøvelser Åpne for mer informasjon om hjelpemidler til ansatte(f.eks ufaglærte) Oppdateringer fremover(kommer inn nytt) Hjelpemidler Møte med leder om opplegg om forflytning videre på avdelingen og for de private hjemmene i hjemmebasert telefonnummer Åse Skoli Prosjekt "Samspill over dørstokken" over dørstokken Felleslunsj hver fredag Nye lokaler for hjemmetjeneste & administrasjon felleslunsj for alle Kollegaer i hjemmetjenesten ringer hverandre for å høre om noen trenger hjelp når de har ledig tid Gjennomføre bruk av kartleggingsverktøy i hjemmetjenesten Revy-tur til Oslo telefonnummer / e-postadresse Helga H. Klausen Forflytningskurs/veilederkurs Flere hjelpemidler tilpasset den enkelte bruker Tilpasset seng/utstyr til vår arbeidssituasjon Forflytningskurs/oppfriskningskurs er planlagt, der en gruppe bestående av 4-5 personer og 13

14 forflytningsveiledere tar opp problemer/situasjoner i det daglige. I tillegg noe oppfriskning av teori Gjentakelse daglig av forflytning, gjerne ved morgenrapport telefonnummer Marianne Eriksen Valgt forflytningsveiledere Kjøpt inn hjelpemidler heiser, diverse andre ting, snuplater, banan. og lignende Bruke hverandre være 2 ved skift av tunge pasienter Verneombud utstyr i orden Ønske om bedre senger elektriske Slippe tunge løft av hjertebrett og lignende Bemanning så en lettere kunne gå 2 og 2 i stell telefonnummer Bergit Røste Jensen Kontorarbeidsmiljø, utstyr, fys.- lys Skapt arenaer for ansatte Ute-inne gir større variasjon delt belastning Fokus forflytning som redskap og filosofi inn i arbeidskartleggingen Fokus på hjelpemidler, brukers ressurser og eget arbeidsmiljø Nybygg, fokus på arbeidsmiljøfaktorer: lys, støy, avstander, sikkerhet, redusere tunge løft, møteplasser Forflytning: læring på arbeidsplassen Kartlegging av hjemmetjenesten: Opplæring Implementering Fokus på HMS og lederansvar Fokus på HMS kjemikaliehåndtering og inneklima(også rutiner i sykehjem) Fokus møteplasser hvor HMS er en obligatorisk del av agendaen Opplæring også i ergonomi telefonnummer e-postadresse Pippi Müller Kurs/bevisstgjøring på arbeidsmiljø Hjelpemidler i hjemmene Godt samarbeid med ergoterapeut Bevisstgjøring ytterligere kursing i arbeidsmetoder Hjelpemidler som fins i hjemmene Bevisstgjøring av brukerne mht. hjelpemidler/tilrettelegging av arbeidssituasjon 14

15 Innkjøp av hjelpemidler telefonnummer / e-postadresse Truls Eskelund Flyttet røykeplassen Vernerunder Vaskepakke til hjemmehjelperne Kurs til ansatte forflytning Fokus på arbeidsstillinger(riktige) Nettverksmøter Benytte pårørende litt mer(hva er deres oppgave, hva er vår) telefonnummer Eva Laursen Ukentlige hjemmehjelpsmøter Skilt ut hjemmehjelpsgruppen fra pleien Kurs opplæring/info møter Faste hjem Kurs i kreftomsorg Alltid to i belastede hjem Førstehjelpskurs Individuell plan Nedre Eiker telefonnummer / Barbro Halvorsen/ Runi Martinsen Flink med folk prosjekt Sosial komité Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Fleksitid Forflytningskurs Arbeidsplass tilrettelegging kurs/opplæring Veiledning Brannvern Porsgrunn telefonnummer e-postadresse Linda Vesterberg 15

16 Miljø: sosial komité flink med folk julebord Sikkerhet: brannforebygging(bruker) Helse: forflytningskurs arbeidsplass tilrettelegging kurs Porsgrunn telefonnummer Katrine Myrold Flink med folk -prosjektet Fleksitid Arbeidsplass tilrettelegging prosjekt(kontorarbeidsplass) Forflytningskurs Sosiale aktiviteter/møter Porsgrunn telefonnummer e-postadresse Torill Hansen Vanligvis tidlig inne med hjelpemidler Kartlegge tidlig Fortløpende evaluering av nye hjelpemidler Korttidslager for hjelpemidler(forholdsvis stor kapasitet) Flinke til å hjelpe hverandre(2 i stellesituasjon) Rubicon løftekurs for oss i hjemmesykepleien Bevisstgjøring i forhold til arbeidsmiljøloven for mine kolleger Bruke skjemaet: "Samspill over dørstokken". Det ville vært fint hos oss også. Re telefonnummer Hæge F. Stenstrøm Vasketralle Hjelpemidler - heis, slide osv Hver enkelt passer på å få hjelp når det trengs 2 i stell Skrive/bruke avvik Trim /humor Løftekurs Medarbeidersamtale 16

17 Overbygg, oppholdsrom, garderobe Mer samarbeid Hjelp til å takle psykisk og fysisk stress Re telefonnummer Tone Bjerkesti Vurderer behov for hjelpemidler i arbeidssituasjonen i hjemmene Samtaler med ergoterapeut for å få på plass dette Rett hjem -aksjon satte søkelys på problemstillingene og bevisstgjorde arbeidstakerne Videreføre arbeidsmiljøtiltakene og systematisere gode rutiner Gjøre rutine i å ansvarliggjøre brukere og pårørende i tilrettelegging i hjemmene Gå til innkjøp av heis som kan ambulere til brukere som har falt på gulvet Få mer veiledning av personale for bedre å håndtere psykisk stress. Re telefonnummer e-postadresse Åse-Marie Holm Hjemmehjelpsmøte hver uke. Sette HMS på dagsorden på møtene Går 2 i tyngre hjem Vasketralle til hver hjemmehjelper. Øke kompetansen rundt HMS Kursing(rutinemessig) Myndiggjorte medarbeidere trygghet for å ta opp HMS-problematikk Re telefonnummer e-postadresse Ragnhild Granheim Hansen Store tunge hus, 2 hjemmehjelpere sammen Arbeidsmøte 1 t i uka, utveksle erfaringer, samarbeid Alle har hver sin bøttetralle Innkjøp av hjemmehjelpspakka Re telefonnummer Wenche Hansen Kurs i forflytningsteknikk IA-oppfølging/bedrift Alle på hjemmesykepleien på vakt har hver sin mobiltelefon 17

18 Handsfree i alle leasingbiler Omorganisert hele tjenesten, slik at alle ansatte med spesialoppdrag, har fått satt av tid til dette(syn/hørselkontakt, trygghetsalarmer, middagsombringing etc) Faste personalmøter med oversikt over datoer for hele året Fleesjakker Innkjøp av mikrofiberkluter Skaffe motor/kupévarmer til leasingbilene(forebygge varme/kulde etc) Ombygging/nye lokaler Videreføre temamøter til hjemmehjelpere/omsorgsboliger Kurs i forflytningsteknikk + HMS-kurs Tjøme telefonnummer e-postadresse Line H. Kongshaug Tjenesteavtaler med ansvarsfordeling hemmetjeneste bruker pårørende Kartlegging etter Hanna Vesteragers skjema ved nye brukere med sammensatte behov, som resulterte i tjenesteavtaler Leder tar diskusjonen, slik at utfører av tjenesten i størst mulig grad slipper dette Ansvar for egen helse, tilrettelegging fra arbeidsgiver med mulighet for forebyggende fysisk aktivitet i arbeidstida Kompetanseutveksling, skape møteplasser for hjemmehjelpere Tønsberg arbeidssted Hovedverneombud telefonnummer / e-postadresse Einar Koren, Hatt undervisning for hjemmehjelpere i n: arbeidsstillinger med hovedvekt på renhold forflytningsteknikk Lite systematikk, dvs. undervisning på forespørsel. Har lagt vekt på erfaringsutveksling, men syns det har vært vanskelig å få folk i tale mulig årsak at det har vært satt av for lite tid. Kan tenke meg å arbeide mer systematisk med dette. Syns ideen om undervisning fra renholder var god. arbeidssted TVB Bedrifts HelseTjeneste telefonnummer e-postadresse Siri Kristin Hanto Bruker kartleggingsskjema(som ) ved alle vurderingsbesøk/1. gangs besøk. Dette sammen med kartleggingsskjema som brukes som sannhetsskjema jfr kvalitetsforskriften Dokumentasjonen følger brukeren gjennom alle ledd/nivå i tjenestegangen. 18

19 Eventuelt tiltak jfr kartleggingsskjema skjer hos bruker. Første gangs møte er avtalt på forhånd med bruker og med en oppfordring om at pårørende også er tilstede. Tiltak/ansvar avtales på møte.(myndiggjorte medarbeidere) Eventuelt generelle utfordringer tas med til leder overføres til sårbarhets- og risikovurdering og legges inn i enhetens HMShandlingsplan, internkontroll. Årlige evalueringer eller ved store endringer av behov. Fast innslag på personalmøter legges inn i enhetens opplæringsplan Gjennomgang av info i organisasjonen Holde internkontrollarbeid à jour videreutvikle systemet Sette arbeidsmiljø i fokus 1. halvår 2005, bl.a. ved at leder klargjør egne forventninger/tydeliggjør, og at staben blir enige om felles normer målsettinger og etiske retningslinjer Vegårshei telefonnummer e-postadresse Anne Marie Isaksen(leder) Ragnhild Nordal(verneombud) 19

Gruppearbeid/ Erfarings-torg

Gruppearbeid/ Erfarings-torg Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", Larvik onsdag 10.november 2004 Gruppearbeid/ Erfarings-torg Bruk noen minutter

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

SAMSPILL OVER DØRSTOKKEN

SAMSPILL OVER DØRSTOKKEN SAMSPILL OVER DØRSTOKKEN Prosjektarbeid - Arbeidsmiljøvurdering i brukers hjem Tjølling pleie og omsorg Larvik kommune En av fire pleie og omsorgssoner i kommunen Ved kysten påp grensen til Sandefjord

Detaljer

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune 1 Sluttrapport Prosjekt «På stell» Forflytning i Larvik kommune 2012 2013 Fysioterapeut/HMS-rådgiver 21. januar 2014 2 Om prosjektet Innledning Prosjektet «På stell» Forflytning i Larvik kommune har foregått

Detaljer

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Seljord 17.02.05 Lobus - Hanna Vesterager - lobus.hanna@mobilpost.com www.neducate.com/arbeidsmiljo tlf: 41 55 38 36 Utfordring for kommunenes hjemmetjenester

Detaljer

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Larvik 10.11.04 Lobus - Hanna Vesterager - lobus.hanna@mobilpost.com www.neducate.com/arbeidsmiljo tlf: 41 55 38 36 RISIKOVURDERING og Sikkerhetstenking

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Hjem kjære hjem - Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere

Hjem kjære hjem - Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere Hjem kjære hjem - Ergonomi og kroppsbruk for hjemmehjelpere Kurset er kommet i stand ved et samarbeid mellom AktivHMS og en av våre samarbeidspartnere, Kommunal kompetanse(region sør) Målet for kurset

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Bakgrunn Gjennomføre kartlegging som gir grunnlag for videreutvikling av arbeidsmiljøet Metode Spørreskjemaet "Temperaturmåleren" ble brukt i kartlegginga. Temperaturmåleren

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse Forflytningsteknikk Ergoterapeut Coperio Bedriftshelse Kristian Hovde Lie Forflytning en bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller en gjenstand, en bevegelse som i all hovedsak foregår i

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

Hvordan jobbe smart for å beholde helsa? Del 2

Hvordan jobbe smart for å beholde helsa? Del 2 Hvordan jobbe smart for å beholde helsa? Del 2 Et prosjekt av Marthe Hafstad Augdahl Sluttrapport Prosjekt: Hvordan jobbe smart for å beholde helsa? Del 2 Rapportdato: 25.november 2010 Prosjektleder: Marthe

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Organisering av hemtjensten i arbeidslag Fra 4 divisjon til Champions leage - 2003

Organisering av hemtjensten i arbeidslag Fra 4 divisjon til Champions leage - 2003 Organisering av hemtjensten i arbeidslag Fra 4 divisjon til Champions leage - 2003 Hva er et funksjonsinndelt arbeidslag? En definert personalgruppe med ansvar for tjenestetilbudet til en bestemt gruppe

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Innledning: Barnehagen skal barnehageåret 2015/2016 jobbe med Helsefremmende barnehage som satsningsområde, med fokus på Nordland fylkes kommune sine kriterier for hva

Detaljer

KLP Fagdag om hjemmebaserte tjenester

KLP Fagdag om hjemmebaserte tjenester KLP Fagdag om hjemmebaserte tjenester Om Eidsberg Innbyggere pr. 01.07.2012: 11 163 Antall ansatte ca. 800 Årsverk ca. 624 Areal km 2 : 235,6 Om Hjemmebaserte tjenester i Eidsberg Kommune Informasjon Informasjon

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Virkeområde: Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmetjeneste

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi Side 296 Riktig kroppsholdning minsker belastningen på sener og ledd. Med tyngdepunktet for langt fram eller bak øker belastningen på sener og ledd. Side 301 Type tungt arbeid Beskrivelse Eksempel Ergonomiske

Detaljer

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden Vår ref.: 06/81-49 PROTOKOLL Utvalg Møtedato Sted Behandlede saker Antall møtende representanter Arbeidsmiljøutvalg 4. februar 2015 Lunner rådhus, Møterom: Utsikten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15,

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3 Søndre Land kommune Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 3 de gode ideer Mål: Rett person på rett sted til rett tid Tjenesteområde helse og omsorg April 2009 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1.0

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten

Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten Oslo kommune Sykehjemsetaten Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten 10. mai 2012 Prosjektgruppe: May Borgan, og Ragnhild Høisæth Om Sykehjemsetaten 20 ikke-offentlige og 30 kommunale drevet sykehjem ca

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Helsenettverk Lister Møtedato: 26.05.2011 Innkalling Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Meldt frafald Helsenettverk Lister Samhandling

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Mandal kommune SONE HOLUM. Soneleder LINDA U. PEDERSEN Verneombud ELIN BLØRSTAD

Mandal kommune SONE HOLUM. Soneleder LINDA U. PEDERSEN Verneombud ELIN BLØRSTAD Mandal kommune SONE HOLUM Soneleder LINDA U. PEDERSEN Verneombud ELIN BLØRSTAD HMS ; avvikshåndtering, arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i Sone Holum SONE HOLUM Største geografiske sonen i Mandal kommune.

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 Inderøy kommune Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 KVALITETSKOMMUNEN INDERØY SLUTTRAPPORT - STRATEGIER OG TILTAK FOR Å FÅ NED SYKEFRAVÆRET

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Marithaugen sykehjem 2 Velkommen til Marithaugen sykehjem 3 Innhold Planlegging - Hva er målet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer