Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Transkript

1 møtepapirene er også å finne på: Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte høst 2011 Onsdag 30. november 2011 kl 12:15 kl 15:00 i Festsalen på Samfunnet Møtet starter nøyaktig klokken 12:15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir taleog stemmerett Presentasjon av valg og kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret Vi håper på et konstruktiv og godt møte GRATIS mat i pausen!

2 ALLMØTE HØST

3 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ALLMØTE OPPNEVNING AV TELLEKORPS RAPPORT FRA HØSTENS VIRKSOMHET STUDENTSTYRET NSO-ÅS Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Evaluering av handlingsprogrammet for høsten UNIVERSITETSSTYRET STUDIENEMNDA FORSKNINGSNEMNDA SIÅS-STYRET FELLESSTYRET SEMESTERETS BESTE FORELESER HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTSTYRET STUDENTSTYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR VÅREN VEDTEKTSENDRINGER FOR ALLMØTET VEDTEKTSENDRINGER TIL ALLMØTET PRESENTASJON TIL URNEVALG Studentstyret NSO-Ås Nestleder Velferdsansvarlig Styremedlem Universitetsstyret ved UMB Studentdemokratiets valgnemnd NSO Landsmøtedelegater EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Vedtektsendringer Allmøte 2. Presentasjon Torbjørn H. Kornstad 3. Presentasjon Tore Syvert Haga 4. Presentasjon Mariam Akram 5. Presentasjon Bjørn A. Mong 6. Rapport fra Studienemnda 7. Presentasjon Anders Klaseie ALLMØTE HØST

4 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Godkjenning av forretningsorden 1.3 Godkjenning av referat fra forrige Allmøte Referatet fra Vårallmøtet-2011 er lagt ut på vår hjemmeside, og ligger ikke ved i papirutgaven av sakspapirene. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Se ellers 1.4 Oppnevning av tellekorps Rapport fra høstens virksomhet 2.1 Studentstyret NSO-Ås Rapport fra høstens virksomhet utover handlingsprogrammet Studentstyret høsten 2011 Studentstyret har dette semesteret bestått av følgende personer: Leder: Torfinn Belbo Nestleder: Kaja Mathilde Heltorp Velferdsansvarlig: Zuzana Mičeková Internasjonalt ansvarlig: Lene Elizabeth Hodge Markedsføringsansvarlig: Mari Jellum Lund-Johansen Styremedlem: Helene Brokstad Lund-Johansen Studentting høsten 2011 Det har som normalt blitt avholdt tre Studentting høsten To av møtene ble utvidet med 1 time. Studentstyret har dette semesteret lagt mye vekt på Studenttinget for å legitimere og forankre saker. Det har blitt avholdt et helgeseminar for alle studentstingsrepresentantene. Dette var svært vellykket. ALLMØTE HØST

5 Saker som har blitt diskutert/behandlet utover de faste postene er blant annet: Kapasiteten i GG-hallen. Studenttinget ga klarsignal til SiÅs om å lage en finansieringsplan om et tilbygg til GG-hallen, der det åpnes for å søke om å øke semesteravgiften med kr 100,-. Studenttinget sendte en resolusjon om UMBs arealstrategi om å gi gratis tomter til SiÅs for bygging av studentboliger. Denne saken gikk igjennom i Universitetsstyret. Avtale mellom UMB og SiÅs om fri stasjon på kantinedriften og GG-hallen Organisering av Det nye Universitetet UMBs miljøstrategi Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Omorganisering av studenthelsetilbudet ved UMB Samarbeidsdokument med studentorganene ved NVH og UMB Diskusjon om pelsdyrgården ved UMB (en student fremmet saken) Diskusjon rundt opprettelse av Næringslivsutvalg for UMBs studenter Innføring av kampanjen Meatless Monday i SiÅs sine kantiner Samfunnet som arrangør av Karrieredagen ved UMB Endring i styresammensetning i Studentstyret Likestillingskomiteen Likestillingskomiteen har ikke avholdt noe møter i høstsemesteret. NSO- Norsk studentorganisasjon Studentdemokratiet NSO-Ås er et medlemslag i Norsk studentorganisasjon. NSO-Ås er representert i Landsstyret i NSO med én representant. Landsstyret er NSOs øverste organ mellom Landsmøter. Det har vært avholdt to Landsstyremøter i høst, og leder i studentdemokratiet har deltatt på begge disse. LS har behandlet mange saker, blant disse er; Virkemidler KOPINOR Institusjonenes samfunnsansvar Mandat til politiske komiteer 2011/2012 Revidering av budsjett NSOs logo tilpasset medlemslagene Forskningspolitisk plattform Kampanjer i regi av NSO Statsbudsjettprioriteringer 2013 Høringssaker NSOs involvering i ESU Høyere utdanningsinstitusjoners samfunnsansvar Se for øvrig Studentstyret har vært på dialog- og bli kjent -møte i NSOs lokaler i Oslo der vi hilste på sekretariatet og arbeidsutvalget i NSO. Leder har vært i dialog med Velferdsansvarlig i NSO, Mari Berdal Djupvik, i forhold til Ruter og studentboligbygging. Leder Kim Kantardjiev og Mari i NSO har vært på besøk for å sparke i gang kampanjen I kø for bolig, og Kim ble invitert for å holde et foredrag på Samfunnet i forbindelse med lokalvalget. Vi har også ellers vært flinke til å ta kontakt med ledelsen når vi lurer på noe eller når vi bare vil prate litt. ALLMØTE HØST

6 Internasjonalt arbeid i NSO Internasjonalt ansvarlig har ikke vært direkte medlem av NSOs Internasjonale komité, men har god kontakt med alle i komiteen, blant annet Daniel Massie som er Internasjonalt ansvarlig i NSO. Tidligere internasjonalt ansvarlig fra NSO-Ås, Nora Svensson Paus, er leder av Internasjonal komité og vi har fortsatt svært god dialog. Internasjonalt ansvarlig har også vært på møte i Oslo sammen med internasjonalt ansvarlige i andre medlemslag/studentorganisasjoner i Norge. Dette var på initiativ fra Daniel Massie, og i møtet ble mye bra diskutert, blant annet hvordan de andre lærestedene i Norge møter utfordringene rundt internasjonalisering. Daniel trakk spesielt frem UMB som en best-practice innenfor integrering av de internasjonale studentene og roste i det hele tatt vårt fokus her på bruket. Og dette skal vi ha skryt for, fordi det er mange aktive studentgrupper som sørger for å gi informasjon på engelsk, å arrangere interessante arrangementer med lav terskel som også sørger for å fenge de 21 % internasjonale studentene vi har her. Bra jobbet! Mottak av nye studenter i august I juli administrerte Internasjonalt ansvarlig en Buddy -ordning, og det ble rekruttert totalt 34 Internasjonale Buddies som ønsket seg en/to/tre Internasjonale studenter å ta kontakt med i forkant av at de kom til UMB. Internasjonalt ansvarlig inviterte de også med til Oslo turen som SiT arrangerte i intro-uken, og 6 stykker deltok. Det var også mange som meldte sin interesse for en guidet tur rundt campus. Internasjonalt ansvarlig ble også kontaktet av Skoletjenesten da de skulle ta imot en fransk videregående klasse, og holdt et foredrag om hvordan det er å være student på Ås. Dette er litt utenfor vervet, men det var kjekt for det! ILT- instituttlederteam Leder har deltatt på nesten samtlige ILT-møter som er avholdt i høst (frafall på ett møte). De mest relevante sakene som er blitt diskutert: Faglig organisering av Det nye Universitetet Skisseprosjektet over de nye veterinærfasilitetene og fellesbygget Senter for husdyrforskning UMBs budsjett for 2012 Tildeling av strategiske midler til instituttene Prinsipper for samarbeid mellom UMB og SiÅs under regelverket om fri stasjon Arealstrategier studentboliger UMBs miljøstrategi Implementering av kvalifikasjonsrammeverket Studieprogramporteføljen for Vedlikehold av UMBs bygninger Risikovurderinger for 2012 Matsatsingen ved UMB Aktivitet innad i Studentstyret Det er blitt avholdt 8 formelle studentstyremøter, og flere uformelle treff og skrivekvelder. Leder og nestleder har til tider funnet det utfordrende å finne tidspunkt der alle styremedlemmer har hatt anledning til å delta. Blant annet har følgende blitt diskutert på de formelle møtene: Skolering av tillitsvalgte Saker til Studentting Ny nettside til Studentdemokratiet Ny logo Markedsføring av Studentstyret Rydding og oppussing/utbedring av kontorene på loftet på Studentposten Diskusjon rundt studentveksten ved UMB Nedleggelse av Allmøtet ALLMØTE HØST

7 Lokalvalg bruk din stemme Studentstyret laget kampanjen gjør som kjente Ås-fjes - stem ved valget, og laget en rekke plakater som ble hengt opp på campus for å minne og oppfordre studentene til å stemme. Plakatene ble usedvanlig godt mottatt! Videre arrangerte Studentstyret politikk 100 på Samfunnet. Et helt fantastisk foredrag av leder i NSO Kim Kantardjiev om krig og fred og politikk og sånn. Det var få oppmøtte, men de som møtte opp hadde en helt strålende aften, og lærte mye historie, om det politiske systemet, og om hvordan hver eneste stemme teller. Frifond Studentstyret har vært svært aktive med hensyn på å søke NSO om Frifondsmidler, og har søkt og fått tidelt midler til seminar med Studentting, seminar for fagutvalgsledere/nestledere, håndbok for tillitsvalgte og teltleir for husløse UMB-studenter. I tillegg søkte vi på LNUs Frifond Stem -midler til plakatkampanjen til lokalvalget. Dette har samlet utgjort ca kroner. Håndbok for tillitsvalgte Styremedlem Mari Helgerud har revidert håndboken og gitt den et noe freshere utseende ved hjelp av kreative bildebruk og nedkorting og oppgradering av tekst. Grillfest på Pentagon og besøk av Tora Aasland Studentstyret arrangerte den tradisjonelle grillfesten på Pentagon i samarbeid med Samfunnsstyret. Velferdsansvarlig og leder i Studentstyret gjorde en strålende jobb med å skaffe sponset mat, og vi kunne by på kalkun, salat, potetsalater og annet snacks. Det var ca 1000 studenter og et uttall gamle til stede på festen. Tilstede var også Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Hun bidro bak grillene og holdt en tale til UMB-studentene. Studentstyreleder Torfinn Belbo benyttet anledningen til å peke på både boligmangel og tilstanden på Ur-bygningen og overrakk en verktøykasse og Ur-fondet samlet inn av Pikekoret IVAR og Over Rævne på Ur-konserten i våres. Både verktøykassen og pengene kan Aasland bruke når hun skal bygge studentboliger og pusse opp Ur. Til Ungdommen ble sunget av Åskorene, blæsten og de X-Clusive foreningene som en markering av hendelsene Utøya og terroren i Oslo sentrum den 22. juli. Vi takker Samfunnsstyret for godt samarbeid. I kø for bolig Den nasjonale studentkampanjen i kø for bolig ble startet på Ås med en god idé fra leder i Studentstyret. Norske studenter over hele landet trakk kølapper som de signerte. Det ble samlet inn over 7000 underskrifter på landsplan hvorav 750 kom fra UMB. Disse ble overrakt forskningsog høyere utdanningsminister Tora Aasland av leder i NSO Kim Kantardjiev. Teltleir for husløse UMB studenter Studentstyret arrangerte i samarbeid med UKEstyret og Samfunnsstyret teltleir for husløse UMB studenter den første uka i augustblokka. Dette var både et mediestunt og et reelt tilbud til studenter som ikke hadde funnet noe sted å bo på Ås. Vi hadde et svært godt samarbeid med UMB-ledelsen, og teltleiren gjorde til deres lettelse ikke ubotelig skade på storplenen. Mediemessig var leiren enormt effektivt og vi hadde innslag på både TV2 nyhetene, NRK Østlandssendingen, NRK nyhetene (hovedsak), Østlandets blad, Ås avis, Tuntreet og mange mer eller mindre sannsynlige lokalaviser fra Rogaland til Nordland. Torfinn Belbo ble nedringt av eldre fruer som kunne tilby ham et sted å bo og SiÅs har aldri publisert så mange private boliger til leie på sitt boligtorg i august noen gang. Leder i NSO Kim Kantardjiev åpnet leiren og holdt appell sammen med rektor, styreleder i SiÅs Fredrik Rønningen og Studentstyreleder Torfinn Belbo. Teltleiren er det enkeltstående prosjektet Studentstyret NSO-Ås er mest stolt av høstsemesteret Møte med ledelsen i Ås kommune Leder og nestleder har vært i møte med ordfører i Ås kommune, Johan Alnes og medlem i formannskapet, Ivar Ekanger. Her ble det blant annet boligmangelen på Ås diskutert og det ble bedt om fortgang i behandlingen av reguleringsplanen for fortetting av Pentagon. ALLMØTE HØST

8 UMBs miljøstrategi Leder i Studentstyret har sittet i komiteen som utarbeidet UMBs miljøstrategi. Strategien har vært behandlet på Studentting og innspill derfra, i tillegg til innspill fra andre studenter ved UMB, ble spilt inn til komiteen gjennom studentdemokratiets høringssvar. Karrieresenteret Audun Melaas som var leder for karrieresenteret sluttet dessverre i denne jobben i høst. Ole Martin Steien har vært ansatt på karrieresenteret og sørget for kontinuitet. Torfinn Belbo har sittet i innstillingsutvalget til ny leder for karrieresenteret på UMB og har vært aktivt deltagende i intervjuer, vurdering av søknader osv. Studentstyret regner med at ny karriereveileder er på plass våren Karrieredagen Styremedlem har sittet for Studentstyret i Karrieredagen-styret for Samfunnsstyret. Styremedlem var en av fire bookingsjefer som hadde ansvar for å ta kontakt med bedriftene og få de påmeldt. Dagen ble svært vellykket med mange studenter og flere bedrifter enn noen gang på UMBs Karrieredag. På kvelden ble det i tillegg arrangert Karrierestyret et kveldsopplegg for noen studenter og 7 bedrifter, med middag og bedriftspresentasjoner. Dette arbeidet var et godt samarbeid mellom Studentstyret og Samfunnet. LMU- Læringsmiljøutvalget Det er avholdt ett møte i Læringsmiljøutvalget dette semesteret. I møtet ble resultatet fra trivselsundersøkelsen gjennomgått. Denne er stort sett svært positiv! Studentene trives og har det bra på UMB. Svarprosenten ligger litt lavt, men likevel høyt for slike undersøkelser. Hovedfunnene er positive, men det er enkelte negative funn; blant annet en del merknader om lite god luftkvalitet, seksuell trakassering og vold fra medstudenter og i noen helt enkelte tilfeller også fra ansatte, nedlatende holdninger osv. Funnene er ikke store, men dette bør vi ha nulltoleranse for på Universitetet. Studentstyrets representanter stiller seg undrende til at svært mange av UMBs studenter svarer ja på at de har hatt sentrale verv da det ikke er mange sentrale verv å ha. Det bør også bemerkes at Samfunnet og Samfunnets tilbud scorer svært høyt på fornøydhetsskalaen. LMU valgte enkelte funn å sette opp mot hverandre; er det for eksempel enkelte institutt som skiller seg negativt/positivt ut? Er det noen spesielle grupper studenter som føler seg mer ensomme enn andre? Funnene vil presenteres for instituttene i dialogsamtaler med ledelsen. Det bør også bemerkes at studenter som har opplevd noe negativt enten ikke har varslet om dette, eller at de ikke har visst hvem de burde varsle til. Det er i dag få gode rutiner for dette. Videre ble en nettside med hvor går du når informasjon som skal etableres på UMB. Med linker til lover, forskrifter, og synelig gjøring av hvem som har ansvar for studiekvalitet, læringsmiljø, både fysisk og psykososial, Universell tilrettelegging, helse og sosialtilbud osv, osv. Leder og nestleder stilte seg udelt positive til denne nettsiden, mens velferdsansvarlig mente denne var overflødig da studentene allerede er klar over dette. Videre ble resultatet av prosjekteringen av TF-kvartalet som LMU bevilget midler til i våres forelagt. Studentene syns planene ser fantastisk bra ut og liker spesielt planene for nytt auditorium, gruppe rom osv. Plantegningene kan sees på Studentstyrekontoret. Toppmøtet Det er hittil arrangert ett toppmøte dette semesteret. I toppmøtet møter universitetsledelsen studentpampene i Studentdemokratiet, SiÅs, Samfunnet og UKA for uformell oppdatering og drøfting av både hyggelige saker og problematikk. Saker som har vært diskutert; Bruk av Aud Max til undrevisning Påbygg av Samfunnsbygningen Karrieredagen Bruk av UMBs arealer på kveldstid DnU Samarbeidsråd med Ås kommune og Akershus fylkeskommune Studentvekst ALLMØTE HØST

9 Det Nye Universitetet Studentstyret har en aktiv og god dialog med fellesstyrerepresentant Frida Holand. I forkant av møter i fellesstyret har representanter for studentdemokratiet på UMB møter med representanter for tilsvarende ved NVH. På disse møtene avklarer vi hva vi er uenige om og hva vi kan enes om. Det har vært avholdt 3 slike formøter dette semesteret. Studentstyret har en aktiv dialog med ledelsen om utviklingen i DnU. De skissene som ble vist av ny bygningsmasse har dessverre gått gjennom en drastisk kuttprosess og bygget vedtas nå av byggherre; som er regjeringen. Her har vi altså ikke fått all den innflytelse vi har ønsket oss til å forme tidenes studentfasiliteter. Imidlertid står fellesbygget fast og vi er lovet stor kantine med produksjonskjøkken og et fantastisk bibliotek i tillegg til nye undervisningsfasiliteter. Faglig organisering har vært et hett tema denne høsten og vi har forsøkt å spille inn dit vi kan spille inn alle de tingene som er bra med UMB i dag og hva man må søke å bevare i den nye organiseringen av universitetet. Frida Holand har på bakgrunn av en debatt i Studenttinget overlevert et brev fra studentene til gruppen som innstiller til faglig organisering i fellesstyret med Studentenes syn på saken. Studentstyret er generelt fulle av beundring og takknemlighet for det arbeidet Frida legger ned for UMB-studentene. Ansettelse av ny sjef for Universitetsbiblioteket Stilling som leder av biblioteket ble utlyst i høst, og innebærer tiltredelse ved årsskiftet 2011/2012. Grunnet få søknader konkluderte innstillingsgruppen å benytte ekstern bistand, for å søke etter flere kandidater. Det er sendt ut henvendelse til tre rekrutteringsfirma med forespørsel om tilbud. Det er mange regler som regulerer denne type innkjøp, så det tar litt tid. På bakgrunn av skisserte tidsplaner fra rekrutteringsbyråene er søknadsfristen utvidet til 9. desember. Det er så langt kommet inn seks søkere til stillingen på bakgrunn av UMBs annonser. To av disse er søkere fra første runde. Mari Helgerud er studentenes representant i innstillingsutvalget. Kick-off i studentdemokratiet Det ble bestemt av Studentstyret å dele opp det tradisjonelle kick-off arrangementet med å dele det opp i to seminarer, ett for Studenttingsrepresentantene og ett for Fagutvalgslederne. Tidenes avspark i for Studenttingsrepresentantene ble avholdt på Sørmarka Kurs- og Konferansesenter. Her ble det gitt en generell innføring i Studentdemokratiet, SiÅs og UMB, og Studentstyrets arbeid ble diskutert. Dette ble en stor suksess og Studentstyret ønsker å videreføre konseptet med å dra med folk på tur for å skape god stemning, tilhørighet og få til godt læringsutbytte for Studenttingsrepresentantene. Det ble også avholdt et seminar for fagutvalgslederne, med tapas og vin, foredrag av Åsne Høgetveit, fagpolitisk ansvarlig i NSO, Øystein Johnsen, fagutvalgsleder på IPM og Bodil Norderval, seksjonssjef i Studieavdelingen. Dette ble også et meget godt mottatt arrangement. Ansetting av ny eiendomssjef på UMB Johan Tørrasen har representert studentene i innstillingsutvalget. Terje Holsen ble ansatt som sjef for eiendomsenheten på UMB. Velferdsmidler I 2011 har det blitt utdelt kroner fra semesteravgiften for å deles mellom UMBs studentforeninger i en form av velferdsmidler. Velferdsmidler er delt inn i velferdsmidler og tilleggsmidler. Tilleggsmidler fordeles hver høst og de består av 6 % av totale mengden som tilskrives velferdsmidler. Tilleggsmidlene er fordelt til nyoppstartede lag og organisasjoner og de som har hatt et større aktivitetsnivå eller utgifter enn det var forventet etter hovedtildelingen. Denne høsten har 15 aktive student foreninger fått tildelt kroner. Komiteen holdt møte den 11. oktober 2011 i nesten komplett sammensetning (studentrepresentanten fra SiÅs var ikke til stede) og har utviklet et forslag om tildeling som er godkjent av Studentting 5 den 17. oktober ALLMØTE HØST

10 Komiteen har også utviklet et forslag til endring av "Regler" som ikke kunne behandles av Studenttinget i henhold til 6.1 "Revisjon av regler og bestemmelser for tildeling av velferdsmidler skal gjøres på siste Studenttinget hvert partallsår. "Det har også blitt laget et forslag for" Søknadsskjema "som ikke kunne bli behandlet på grunn av manglende enighet med de originale vedtektene for velferdsmidlene. Inkluderingsmidler Denne høsten har vi holdt to møter, og et siste vil bli holdt like før jul. De som har vært tilstede på møtet er lederen i ISU, en representant fra SiT, i tillegg til velferdsansvarlig i Studentstyret. Internasjonalt ansvarlig fikk en klar oppgave: bruk pengene! Dette er gjort gjennom tildelinger til gode formål. En oversikt følger: Inkludering av internasjonale studenter Internasjonalt ansvarlig (IA) sørger for å ha god kontakt med alle internasjonale studentene ved UMB. Dette er blitt gjort på ulike måter, blant annet ved å: være synlig og aktiv i Intro-uken for Internasjonale studenter og presenterte hva internasjonalt ansvarlig gjør, hva de burde få med seg den første tiden osv. oppmuntre aktivt til bruk av inkluderingsmidler, og har drive informasjonsarbeid om hvordan det skal søkes osv. IA har også hatt en del enkeltkonsultasjoner for å hjelpe til med en slik søknad. IA oppfordrer også ulike lokallag ved UMB til å ha flere engelske arrangementer, og på den måten få penger til å gjennomføre det. være svært (over)aktiv på ISU og UMB sine Facebook sider. invitere planleggingskomiteen for Internasjonal matfestival (som består av internasjonale studenter) hjem for å flytte aktiviteter ut av Pentagon. arrangere en foto tur til Oslo sammen med ISU og norske studenter. Turen fikk støtte gjennom søknad til inkluderingsmidler, og turen har resultert i et godt samarbeid mellom internasjonale studenter og Fotoklubben hurra! Gjennom deltidsjobben på SiT har IA vært ytterligere synlig og har alltid trukket frem Studentstyret som ressurs. ISU (International student union) Allerede i august ble det valgt nytt styre til ISU. Internasjonalt ansvarlig ledet dette arbeidet og et fullverdig styre med 3 kvinner og 3 menn ble valgt. I ettertid har IA hatt jevnlig og god kontakt med lederen i ISU, men kontakten med resten av styret kan bli bedre. Vi blir informert om alle ISU møtene, og har vært representert på 2 av 3 så langt i høst. IA formidler hvordan ISU kan arrangere ting, og bistår dem i deres søknad til Brønnøysundregistrene for å få seg et organisasjonsnummer. SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Da styret er godt rustet fra Ås har internasjonalt ansvarlig ikke sittet i styret, men har gjennom SAIH s årsmøte i Oslo 29. og 30. oktober etablert god kontakt med lokallaget. Hvis de trenger Internasjonalt ansvarlig stiller hun opp. Sokoine University of Agriculture Students Union (SUASO) Annethvert år kommer det veldig spennende besøk til UMB, og som Internasjonalt ansvarlig har man den store gleden av å ta dette besøket imot! SUASO er Sokoine Universitys svar på Studentstyret NSO-Ås, og internasjonalt ansvarlig-lene tok imot lederen og hans sekretær den andre uken i september. Lene hadde hovedansvaret for å planlegge oppholdet, og fikk god hjelp fra tidligere internasjonalt ansvarlig, Nora Svensson Paus, og tidligere leder i Studentstyret på NVH, Kjersti Brønbo. Delegasjonen begynte ferden i verdens navle Bergen, før de dro til Oslo og deltok på Steering Committee meeting sammen med ledelsen fra Sokoine, NVH og UMB. Etter noen hektiske bydager dro delegasjonen alle sammen på tur til Gjendesheim, og gikk Besseggen. En fantastisk tur som besøket vårt satte utrolig pris på. Delegasjonen tilbrakte også mye tid sammen med studentene på UMB som er fra Tanzania, og avsluttet med middag på Ås sammen med disse studentene, Studentyret på Ås og fra NVH. Internasjonalt ansvarlig har fortsatt svært god kontakt med dem begge, og diskuterer gladelig studentpolitikk ALLMØTE HØST

11 Loftet på Studentposten Loftet har alltid blitt brukt til kontorer for studentorganisasjoner som deltar aktivt i å forbedre studenthverdagen ved UMB og Ås generelt. I løpet av denne tiden har det blitt gjort mange endringer og mye har skjedd. Nyetablerte organisasjoner krever et kontor, mens noen av de tidligere organisasjonene ikke er så aktive på UMB lenger. Det er også mange studentforeninger som trenger en lagringsplass inne på campus. Loftet ble renovert i 2005 og nylig har flere ran skjedd. Det største problemet er at det ikke finnes noen liste over foreninger og organisasjoner som har tilgang til Loftet og derfor kan i teorien alle bruke det. På grunn av alle ovennevnte problemer, har Studentstyret besluttet å ta ikke bare formelt, men også økonomisk ansvar for renovering av Loftet. Velferdsansvarlig har gjort en undersøkelse vedrørende krav fra organisasjoner som for tiden bruker Loftet og styret har besluttet å sette av kr for å bygge boder/arkiv, male vegger og kjøpe nye låser. Bomiljøutvalget Dette møtet ble holdt den 16. november Det var 6 medlemmer innkalte, blant annet representanter fra ulike deler av SiÅs studentboliger og Velferdsansvarlig fra Studentstyret. Representanter for Skogveien og Utveien kunne ikke komme. Pomona representantene og leder fra SiÅs kunne ikke være tilstede på grunn av plutselig sykdom. Det ble diskutert ulike problemstillinger vedrørende studentboliger, for eksempel: vaskemaskiner i Mølla, badstuen i Jubilo, søppelcontainere, ABC-kjelleren og mulige løsninger, hvordan få andre leietakere å dele sin mening om SiÅs studentboliger til neste møte, etc Evaluering av handlingsprogrammet for høsten Det nye universitetet a. Studentstyret skal arbeide for at studentenes interesser blir ivaretatt i prosessen med etablering av det nye universitetet, både faglig, læringsmiljømessig, og med tanke på bevaring av borgerprinsippet. Studentstyret skal delta aktivt i alle aktuelle prosesser vedrørende det nye universitet. Studentstyret har et svært godt samarbeid med Frida Holand i Fellesstyret og har vært mye i dialog med ledelsen i forhold til prosessen rundt det nye Universitetet. Studenttinget har uttalt seg om hva som er bra med studentmiljøet på UMB og at dette må tas vare på i organiseringen av det nye Universitetet. Dessverre er den brede prosessen rundt byggene nå avsluttet og avgjørelsene tas i Fellesstyret eller hos oppdragsgiver, dvs i regjeringen/kunnskapsdepartementet. 2. Studentvekst. a. Studentstyret skal arbeide aktivt for bygging av flere studentboliger på Ås. Studentstyret hadde sammen med UKA og Samfunnet en liten teltleir på plenen foran Urbygningen. Denne gav oss mye god pressedekning og fokus på boligmangelen på Ås. Videre vedtok Studenttinget en resolusjon om UMBs arealstrategi som vi tror påvirket Universitetsstyret til å vedta å søke Stortinget om gratis tomt til SiÅs for bygging av flere studentboliger. SiÅs planlegger boliger i Skogveien i tillegg til fortting av Pentagon. Med forbehold om tideling av midler fra Kunnskapsdepartementet i januar starter byggingen av nye Pentagon over jul. Studentstyret har vært i møte med ordfører for å pushe behandling av reguleringsplan i kommunen. Denne er nå på høring. b. Studentstyret skal gå i dialog med SiÅs og arbeide for økning i GG hallens kapasitet. Studenttinget har etterspurt og fått en redegjørelse for bruken av GG-hallen der Studenttinget ba SiÅs se på kreative løsninger for økt tilbud innenfor de eksisterende rammene. Konklusjonen er at GG-hallens kapasitet er sprengt og at øking av tilbud forutsetter påbygg. En plankomité ser på løsninger for påbygg. Studenttinget har prinsippbehandlet om det er aktuelt å øke semesteravgiften som del finansiering av påbygget (ST-6) og har stilt seg positive til dette. ALLMØTE HØST

12 c. Studentstyret skal arbeide for et bredere, større og bedre helse og sosialtilbud for UMBstudentene. Studenttinget har besluttet å omdisponere midlene fra sosialkonsulentstillingen på campus til helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås sentrum. Dette ville innebære at helsestasjonen i Ås utvider sin kapasitet fra én til to dager i uken. På helsestasjonen vil det finnes psykolog, lege, helsesøster og jordmor. d. Studentstyret skal ha fokus på fysisk og psykososialt læringsmiljø og arbeide spesielt for oppgradering av de fysiske rammene for UMB studentens hverdag. Det er ingen tvil om at læringsmiljøet ikke har fulgt studentveksten på UMB. Studentstyret legger alltid vekt på at det er blitt trangt på UMB når vi snakker med ledelsen, dessverre er det få penger til å utbedre læringsmiljøet. Statsbudsjettet i år bevilget ikke penger til oppussing av Ur-bygningen, imidlertid har Universitetsstyret bevilget noe mer penger til vedlikehold. Studentene er tungt representert i LMU og prioriterer etter beste evne mindre læringsmiljøtiltak. Videre har det blitt gjort et prosjekteringsarbeid for oppgradering av TF-kvartalet, deriblant er det planlagt et auditorium som kan romme opp til 430 studenter. 3. Studentstyret skal sammen med Karrieresenteret, UMB og andre naturlige samarbeidspartnere sørge for tettere bånd mellom UMB-studentene og næringslivet og presse på for at UMB markedsfører studentene som attraktive potensielle arbeidstakere. Studenttinget har behandlet forslag til Næringslivsutvalg på UMB og spilt tilbake til Samfunnet og UKA som var initiativtakere i dette. Arbeidet er midlertidig lagt på is og Samfunnet oppretter nå sitt eget utvalg. Studentstyret har vært i god dialog med Karrieresenteret på UMB. Dessverre har Audun Melaas som var leder av karrieresenteret sluttet i jobben og det jobbes i skrivende stund med å ansette en erstatter. I mellomtiden har Ole Martin Steien jobbet på karrieresenteret, han har først og fremst jobbet med en portal der bedrifter og studenter kan finne hverandre. Leder i Studentstyret Torfinn Belbo sitter i innstillingsutvalget til ny leder for karrieresenteret. Videre har Studenttinget stilt seg bak at Samfunnet bør være arrangør av Karrieredagen på UMB. Det utarbeides i skrivende stund en kontrakt mellom Samfunnet og UMB som skal sikre at Karrieredagen blir best mulig og en ordning der en andel av overskuddet fra Karrieredagen skal gå til karrierefremmende tiltak for alle UMB-studenter. 4. Studentstyret skal invitere til samarbeid mellom ISU, ESU, Samfunnet og UMB for en bedre og mer aktiv inkludering av internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har sittet i arrangementkomiteen på samfunnet med et inkluderende og internasjonalt perspektiv. Internasjonalt ansvarlig blir med internasjonale studenter på romfordelingsmøte slik at internasjonale studenter forstår hvordan dette foregår og får sikret seg rett rom til rett formål. Internasjonal matfestival er utvidet til å være internasjonal matfestival med kulturdel og sceneshow. Studentstyret har gjennom både velferdsansvarlig og internasjonalt ansvarlig en aktiv dialog med ESU og ISU. ALLMØTE HØST

13 5. Studentstyret skal fortsette arbeidet med kartlegging av UMB-studentens motivasjon for å dra på utveksling og arbeide for at det enkelte institutt kan presentere gode og lett tilgjengelige løsninger for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Studentstyret skal arbeide for at studieveiledere er godt informert og har kunnskap om utvekslingstilbud som passer det respektive institutts fagområder. Dette punktet er enda ikke konkret prioritert. Studentstyret planlegger å jobbe mer med dette i desember blant annet med forberedelse av en sak til Studienemnda. Vår visjon er at UMB lager et studieveilederseminar på området. Det står i UMBs internasjonaliseringsplan at UMB skal øke antall studenter som reiser på utveksling, så vi trekker her i samme retning som Universitet for øvrig. 6. Studentstyret skal ha fokus på interne prosesser og bistå fagutvalgsledere med å lage robuste og handlingskraftige fagutvalg, skolere studenttingsrepresentanter og klassetillitsvalgte og sikre kvalitet og deltakelse i studentenes demokratiske organer. Vi har forsøkt å være veldig tydelige på at vi praktiserer åpen dør politikk og at vi alltid er tilgjengelige. I tillegg har vi gjennomført 2 seminarer; ett for Studenttinget og ett for fagutvalgslederne. Dette var SÆRDELES vellykket og vi håper neste styre vil gjøre dette igjen da tilbakemeldingene var svært gode. Vi har valgt en bevisst strategi og forsøkt å gi Studenttinget de mest saftige og interessante sakene. Studenttinget har etter vår oppfatning virkelig blomstret denne høsten, og vi håper og tror dette er et resultat av vår strategi. 7. Studentstyret skal utrede muligheten for at fagutvalgsledere sikres fast plass på Studenttinget. I arbeidet med dette skal det vurderes å etablere en kompensasjonsordning for vervet. Det er vedtatt en vedtektsendring for Studenttinget der fagutvalgslederne sikres fast plass på Studenttinget. Denne trer i kraft fra nyttår. Å sitte på Studentting innbærer lite ekstra belastning for fagutvalgsleder, siden denne allerede leser papirene og får disse gjennomgått på IS-middag. I tillegg er fagutvalgsleder allerede kompensert fra Instituttstyret. På bakgrunn av dette fant Studentstyret, i dialog med ledere og nestledere av fagutvalgene, at ytterligere kompensasjon ikke er nødvendig. De fleste fagutvalgsledere og nestledere var positive til endringen. 8. Studentstyret skal aktivt markedsføre seg selv mot studentene og jobbe for økt engasjement i studentmassen Studentstyret har tolket dette først og fremst som markedsføring av saker. Vi finner dette svært utfordrende, men har satt i gang følgende tiltak; Vi har levert saker til Tuntreet i hver utgivelse. Vi tvang Torfinn til å delta på graskurs del to med denne høstens slagordsang; everything I do I do it for you. Vi laget en massiv valgkampanje som viste tryne. Vi la stort arbeid i Tuntre-plakaten. Vi har satt i gang arbeid med utarbeiding av ny logo, imidlertid bestemmer Landstyret seg den 23. november for om vi kan bruke NSOs navn og logo eller ikke. Derfor er dette foreløpig lagt på is. Vi har satt i gang arbeid med en ny og ekstern nettside. Vi fikk svært mye Blæst om teltleiren. Vi laget studentstyret - litt tyngre, våknere, kulere osv kampanjen. Det har i tillegg vært mye fokus på Meatless Monday og pelsdyrsaken i studentmassen. Det er gøy å se at Studentting er tema på foreningsrevyer. Vi er av den oppfattelsen at det er sakene som bør profileres og ikke Studentstyret i seg selv. ALLMØTE HØST

14 9. Studentstyret skal jobbe for forbedring i oppbyggingen av studentdemokratiet for å sikre involvering og medvirkning. Studentstyret har på visjonsplan konstruert flere forskjellige organisasjonsmodeller. Studenttinget har behandlet halvt års overlapp for leder og nestleder og gått inn for denne modellen. Denne vedtas/forkastes av Høstallmøtet I denne prosessen har vi også innhentet informasjon om hvordan studentdemokratiene organiseres andre steder i Norge. Fellesstyret vedtar organisering av det nye Universitetet den 29. november. Etter dette er rammene studentdemokratiet skal jobbe innenfor lagt og denne prosessen kan bli mer håndfast. 10. Studentstyret skal aktivt påvirke universitetsstyret for å utvide bilfritt-campus ordningen til å omfatte større deler av campus. Studentstyret har ikke prioritert denne saken. Dette fordi vi oppfatter at de fleste på UMB, det være seg ledelsen, både administrativ og valgt, Studentting, studentmassen, DSA og alle andre i utgangspunktet ønsker bilfritt campus. Imidlertid er det en del logistisk problematikk knyttet til dette mht. parkeringsplasser, vareleveranser etc. UMB går også inn i en byggeperiode der det vil bli mye motorisert aktivitet og omlegging av campus. Vi har derfor ikke ansett tiden som riktig for å kjempe denne saken dette semesteret. Vi kunne ha gledet de utålmodige bilfritt campus - forkjemperne med at løsningene planlagt for nye Campus Ås har sett svært gode ut mht. bilfritt campus. Imidlertid har kuttprosessen blant annet medført at kulverten som skulle sikre at vareleveransene ble lagt under jorda blitt kostnadseffektvisert bort. De nye planene godkjennes direkte av oppdragsgiver og det vil ikke bli noen demokratisks prosess knyttet til dette. Dessverre er det slik at vareleveranser krever framkommelige åpne bilveier. Slik er det praktisk umulig med en helt bilfri campus i øyeblikket. I tillegg vil vi minne om at Studentstyret ikke har forslagsrett til Universitetsstyret og at Universitetsstyrerepresentantene ikke kan pålegges å fremme saker. 2.2 Universitetsstyret Rapport fra studentrepresentantene i Universitetsstyret til Allmøtet høst 2011 Siden vi rapporterte til allmøtet i vår har det vært avholdt sju møter i Universitetsstyret (US), ett strategiseminar og ett felles styreseminar med NVHs styre og Fellesstyret. I tillegg har vi vært på styreseminar hos kunnskapsdepartementet. Vi vil her orientere kort om de viktigste sakene for studentene. For de som vil ha mer informasjon er saksfremlegg og protokoller fra US tilgjengelig her: Universitetsstyrets strategiske satsingsområder US har bestemt seg for å ha ekstra fokus på tre satsningsområder. Disse er: Øke studiekvalitet, dette igjen målt som studiepoengproduksjon fordi det er dette kunnskapsdepartementet måler oss i og som inntektene til universitetet tildeles etter. Øke publiseringspoeng, det gis poeng for forskningsartikler som publiseres i gitte tidsskrift. Dette er også en målingsparameter fra kunnskapsdepartementet og universitetets inntekter tildeles etter hvor mange publiseringspoeng man har. Fokus på vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet på UMB er enormt, vi må jobbe for å gjøre noe med dette. Universitetsstyrets jobbing med sammenslåinga med NVH USs rolle her er å være høringsinnstans i en del saker. Vi har bidratt i saker rundt samfunnsoppdrag, faglig organisering, dimensjonering av bygg med mer. Studentrepresentantene i US er med på formøter med studentene før møtene i fellesstyret. ALLMØTE HØST

15 Opplevelsessenter LIV-levende Dette har vært et prosjekt som UMB har jobbet med en stund. Det er også omtalt i flere tidligere referater fra US. US syntes prosjektet er spennende, men det ville blitt alt for omfattende og risikofylt å gå på nå midt i sammenslåingsprosessen, derfor ble det vedtatt ikke å gå videre med dette store prosjektet. Men saken ble sett i sammenheng med UMBs ansikt utad og at det skal jobbes for å opprette ett felles formidlingssenter i samarbeid med Landbruksmuseet og at intensjonene fra prosjektet LIV-levende tas med i dette arbeidet. UMBs samarbeid med SiÅs Dette har vært hovedsakene for oss studentene i styret denne høsten. Vi har jobbet med sak i forhold til tomter til studentboliger og avtale rundt fri stasjon for SiÅs drift innen kantine, idrett, bokhandel osv. Begge sakene har vært preget av litt dårlig fremdrift og samarbeid mellom UMB og SiÅs. Derfor ble temaene hevet til styrenivå og universitetsstyret vedtok at tomter til studentboliger skal stilles gratis til disposisjon for SiÅs. Dette er avgjørende for å få fortgang i studentboligutbyggingen. Det ble også lagt føringer for videre arbeid med avtale rundt fri stasjonsordningen og vi tror også dette vil ordne seg ganske fort. Budsjett for 2012 Det er et stabilt budsjettforslag som er lagt frem. Endelig vedtak skal tas i styret på siste møtet før jul. Budsjettmodellen til instituttene ligger fast så det vil ikke bli store endringene. Men det skrapes sammen så mye penger som mulig til vedlikehold og opprusting av bygningsmassen og det er nå satt av 38 millioner i året til dette på UMB. Innspill til statsbudsjettet for 2013 Kunnskapsdepartementet ber universitetene om å komme med innspill til statsbudsjettet. UMB ber om mer penger til vedlikehold og opprusting, ekstraordinær bevilgning til oppussing av UR og flere fullfinansierte studieplasser og stipendiatstillinger. De to siste gir oss mer faste inntekter på sikt, men vi studentene i styret var klare på at kapasiteten på bygg og infrastruktur må økes før vi kan ta imot flere mennesker. Opptaksramme og studieportefølje for 2012/2013 Saken viste oss at UMB dette studieåret har tatt opp 90 flere studenter enn ramma, dermed er vi pr nå 4202 studenter. Vi vedtok å fortsette med samme opptaksramme for neste år, 1365 studenter. Det skal ikke termineres (legge ned med tvang pga få søkere) noen studieprogram neste år, men noen program med veldig få studenter har fått gult kort og må få flere søkere for å kunne holde på i fremtiden (eks biologi, radioøkologi). Den engelske masteren i mikrobiologi nedlegges og femårig master i eiendomsfag endrer navn til 5-årig master i eiendom og på engelsk skal den hete Land Management and Law. Bachelor i matvitenskap endrer navn til 3-årig bachelorprogram i matvitenskap og ernæring. Navnet på master i folkehelsevitenskap endres til Folkehelsevitenskap natur og helse, miljø og livskvalitet. Et nytt masterprogram opprettes, 2-årig master i akvatisk mat. Dette er et nordisk samarbeid og IMT skal ha ansvar fra UMBs side. Universitetsdirektøren problematiserte bra rundt kapasitetsproblemene UMB har med økningen i studenter. Studienemnda og andre styrer og råd må jobbe mye med dette fremover. ALLMØTE HØST

16 Internhusleie Vedtak om at internhusleie skal innføres ble gjort for noen år siden, men blir ikke igangsatt før Styret har fått en orientering om arbeidet og hvordan innføringen av dette er tenkt. Internhusleie er at alle de økonomiske enhetene (institutter og avdelinger) skal betale leie for de arealene de bruker til sin aktivitet (forelesningssaler, kontorer, lab osv) til UMB sentralt. Ordningen skal ikke medføre noen ekstra kostnader for enhetene fordi de skal få tilført like mye ekstra penger som de har i leiekostnader den Den summen de får tilført er fast og dermed kan enhetene spare inn penger ved å bruke mindre areal, eller de må finner penger på eget budsjett om de ønsker mer areal. Studentene kommer neppe til å merke veldig stor forskjell på dette. Eneste er at alle lesesalplasser for lavere grads studenter (bachelor) vil betales av sentralt og skal fra nå av være åpne for alle studenter. Det vil komme mer info om dette etter hvert. Ta kontakt hvis du lurer du på noe om arbeidet i universitetsstyret, eller har forslag til saker som vi bør ta opp i styret! Med vennligste hilsen Anders Klaseie Guro Karoline Flugon Aase Tlf Tlf Studienemnda Rapport fra Studienemnda, se vedlegg Forskningsnemnda Sak 46/2011 The purpose with sabbaticals at UMB FoN anser det som viktig at det fremgår at forskningstermin er en rettighet, men ikke en automatisk rettighet ved UMB da det må tas hensyn til instituttets økonomiske ståsted og kapasitet. FoN anser videre at de nåværende retningslinjer er gode nok og bør opprettholdes. Sak 47/2011 Forskningsinfrastruktur- ny fordelingsprosess for interne midler FoN anbefaler ny og forenklet intern tildelingsprosess for forskningsinfrastruktur og forskningsavdelingen utformer format for investeringsplaner. FoN anbefaler at det årlige budsjettet til forskningsinfrastruktur økes og at potten øremerket til forskningsinfrastruktur fortrinnsvis ikke skjer på bekostning av instituttenes økonomi. I tillegg ber FoN om at instituttenes tildelinger utenom GUFS synliggjøres i budsjett og regnskapsoversikter. Sak 48/2011 Fra «Forskdok» til «CRIStin»- endringer i formidlingskomponenten FoN slutter seg til forslag til endringer i formidlingsdelen i budsjettmodellen til UMB i forbindelse med overgangen. Sak 49/2011 Prinsipper for fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger ved UMB FoN anbefaler at fordelingen i 2012 skjer etter gjeldende retningslinjer, og ser ikke grunnlag for å endre retningslinjene nå. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger bør gjøres gjeldende for minst tre år, slik at tildelingene blir forutsigbare. Fordelinger av stillinger i rektors pott må også være forutsigbar og bør følge gjelde retningslinjer. ALLMØTE HØST

17 Sak 50/2011 «Open access»-publisering ved UMB Omfatter både publisering i open access- tidsskrifter og frigjøring av artikler i tidsskrifter uten open access. Dette er svært dyrt og FoN ønsker at UMB, via Universitetsstyrets budsjett for 2012, etablerer et forn for å dekke opp ekstrautgifter forbundet med slik publisering. FoN tilrår i tillegg at UMB oppretter avtaler med de mest relevante forlagene for OpenAccess publisering med mål om kostnadseffektiv publisering i åpne tidsskrifter. Sak 51/2011 Strategien for Matområdet ved UMB FoN støtter behovet for mer og bedre koordinering, profilering og markedsføring av matområdet ved UMB. FoN støtter ikke satsningen på matområdet slik denne er konkretisert i matrapporten og ber om at det utredes alternative tiltak på ulike ambisjonsnivå som kan løfte matområdet på UMB. Sak 55/2011 Tildeling av TVERRforsk-midler for 2011 FoN godkjenner tildelingen av kr til følgende 3 prosjekter: Navn på prosjektide Fisken og fiskeren: Romlig og temporær samvariasjon av rekreasjonsverdi og forekomst hos kystfisk og implikasjoner for fiskeforvaltning Utnyttelse, fangst og gjenbruk av fosfor Determinants of the gut microbiota composition using honey bees as a model Prosjektleder og tilhørighet Thrond Haugen, INA Vegard Denstadli, APC/IHA Knut Rudi, IKBM Sak 62/2011 UMBs miljøstrategi FoN er delvis positive til miljøstrategien og mener det er viktig at UMB har en offensiv miljøplan og fremstår utad som et miljøfyrtårn. FoN mener det trengs å definere hva som menes med miljø og ønsker en mer langsiktig plan. FoN stiller seg i tillegg kritiske til bruken av ordet «andel» benyttet i indikatorer da dette kan føre til enten en økning av miljøfokus (som i og for seg er bra), men også til redusering i ikke-miljø relatert fokus. I tillegg ønsker FoN en reduksjon i listen med mål da disse er for omfattende og eventuelt heller vurdere den eldre handlingsplanen for miljø. FoN setter opp nye, mer fokuserte mål som forslag til en forenklet miljøplan. Sak 57/2011 Etikk og sporbarhet i forskningen- kan krav til rutiner i primærdatalagring og PhDforskriften forenkles? FoN nettsetter en gruppe som skal vurdere saken ytterligere og fremme forslag. Sak 58/2011 Publisering- prosess for å øke publiseringen FoN støtter oppunder tiltaksplan for økt publisering. Forskningslederene skal ta seg av forslag fra enkeltes institutt og bringe dette videre til FoN. Sak 59/2011 UMBs årsplan for 2012 FoN godkjenner planen og kommer til visse forslag om bla å endre antall publiseringspoeng pr forsker. Sak 63/2011 PhD-er som forksningsressurs FoN støtter forslag om elektronisk tidsskjema for gjennomføring av PhD- studiet. Dette gir både veileder og student oversikt og kontroll over forløpet av PhD studiet og hvilke ansvarsområder de enkelte har i forhold til opplæring og gjennomføring av graden. ALLMØTE HØST

18 2.5 SiÅs-styret Kjære Allmøte Styreleder i SiÅs velger å legge frem alle vedtakssaker for Allmøte. Orienteringssaker og referatsaker legger jeg ikke frem, da de ikke er av strategisk betydning og at de i hovedsak innebefatter administrative saker. Der hvor slike saker har betydning for allmøte vil jeg også fremlegge disse. Siden sist Allmøte har styret i SiÅs arbeidet med følgende saker: Styremøte 17.juni Konstituering av det nye styret. Fredag konstituerte styret seg med følgende medlemmer: Leder: Fredrik Rønningen Student Nestleder: Heidrun Ullerud Student Styremedlemmer: Mari Sundli Tveit UMB Ragnar Øygard UMB Ragnhild Sundell SiÅs-ansatte Oda Aase Johnsen Student Anne Maren Engeloug Student Studentboliger i Ås del I Styret vedtok på styremøtet at mulighetsstudiet som hadde blitt fremarbeidet gjennom våren skulle legges til grunn for videre arbeider. Mulighetsstudiet ble oversendt UMB for høring. Siås bad da også UMB om å stille gratis tomt til disposisjon for studentboliger. Videre tidsplan skulle utarbeides til neste styremøte. Styremøte/seminar September Etter et vellykket styreseminar i Edinburgh og omvisning på Universitetet hadde vi en bra strategisk samtale om hva vi som styret ville i den forestående styreperioden. Bolig er helt klart der vi ønsker å få gjort noe så fort som mulig. Studentboliger i Ås del II (Boliger uten statstilskudd) Styret vedtok at direktørens notat og skisseprosjekt fremlagt styret skulle arbeides videre med og at tidsfristen for fremlegging av videre prosjektering skulle settes til Det skulle vise seg at prosjektet skjøt fart og vokste frem med et meget høyere tempo enn dette. Styremøte 10. November Referatsak: Reguleringsplan Pentagon Styret ble informert om at Utvalg for teknikk og miljø i Ås kommune hadde 1.gangsbehandlet reguleringsplanen og at den nå lå ute til høring i kommunen. Referatsak: Tomtegrunn til studentboliger Styret fikk se brevet som UMB har oversendt Kunnskapsdepartementet. Brevet hadde også blitt sendt til direktøren i SiÅs for høring før utsendelse. Meget bra samarbeid i denne saken mellom UMB og SiÅs. OU-prosjekt i SiÅs Våren 2011 satte styret i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt internt i SiÅs. Foreløpig rapport fra arbeidsgruppa ble fremlagt styret og denne rapporten ble lagt til grunn for videre arbeid. ALLMØTE HØST

19 Studentboliger i Ås del III (Fortetting av Pentagon) Styret vedtok at prosjektet Fortetting av Pentagon skal gå foran alt annet. Første byggetrinn med ca 225 boliger skal stå klare til studiestart Styret bad også direktøren om å ha et møte med Husbanken og KD om muligheter for å ferdigstille hele Pentagonprosjektet før vi har fått alle tildelingene med tanke på å tilbakebetale dette når vi får tildelingene etter hvert. Dette vil gjøre at vi kan bygge flere boliger fortere. Adm dir har fått fullmakt til å ansette arkitekt for utarbeidelse av anbudsdokumenter i samarbeid med plankomiteen. Rammebudsjett 2012 Styret vedtok rammebudsjettet for Saker utenfor styret Plankomite Studentene i styret i SiÅs sitter også i plankomiteen for Studentboliger. Denne har hatt mange møter i høst og har også stått for gjennomføringen av workshopen som var på samfunnet i oktober. Samskipnadsrådet Styreleder og Administrerende Direktør har vært på samskipnadsråd i Ålesund. Dette er et møte med alle studentsamskipnader i Norge. Her fattes felles høringsuttalelser osv. Det er også et eget program for erfaringsutveksling mellom styrelederne. Dette var meget vellykket og anbefales at styreledere i SiÅs i fremtiden reiser på. Takk for oppmerksomheten! Med vennlig hilsen Fredrik Rønningen Styreleder i Studentsamskipnaden i Ås 2.6 Fellesstyret Studentrepresentant i Fellesstyret Frida Holand legger ut rapport på ClassFronter etter møte på tirsdag Hun vil også legge frem saken på Allmøte. 3 Semesterets beste foreleser Komiteen for semesterets beste foreleser har i år bestått av; Kia Haavi Julia Tandberg Kari Bothun Komiteen skal i vedtektene velges på ST-4, imidlertid var det ingen studenter som stilte til valg på dette Studenttinget og valget ble utsatt til ST-5. Dette gjorde at arbeidet kom noe sent i gang i komiteen. Komiteen har i år prøvd en litt annen strategi for nominasjoner. Den klassiske vaffelstanden er borte og man laget isteden en questback som ble massivt markedsført på facebook, fronter og Athene. Den avtalte tid for nominasjonsprosessen er enda ikke gått ut i skrivende stund så statistikk på hvor mange som har nominert, og fordeling på foreleser og fag er enda ikke klar og vil først bli presentert på Allmøte. Vinner av tittelen semesterets beste foreleser annonseres og diplom, heder og ære overrekkes på Allmøtet. 4 Handlingsprogram for Studentstyret 4.1 Studentstyrets forslag til handlingsprogram for våren 2012 Handlingsplan for Studentstyret våren 2012: ALLMØTE HØST

20 Fokusområde Hovedmål Delmål 1. Studentvekst 1.1 Påvirke Universitetsstyret og UMBledelsen til ikke å øke studentantallet ytterliggere. Dette gjennom synliggjøring av den sprengte kapasiteten i fysisk læringsmiljø, bibliotektjenesten, boligtilbud, helsetilbud, studieveiledertilbud, GG-hallen og treningstilbud, og på Samfunnet Synliggjøre plassproblematikk for Universitetsstyret, og gjennom f.eks. studenttingsvedtak og resolusjoner være en aktiv pådriver for at UMB ikke søker om fullfinansierte studieplasser eller tar opp flere studenter på marginalfinansiering Legge vekt på å formidle situasjonen med sprengte forelesningssalene, auditorier, lab-arealer, lesesaler, grupperom i Læringsmiljøutvalget og Studienemnda. 2. Studentdemokratiet 3. Markedsføring 1.2 Arbeide for at Universitetsstyret og UMB-ledelsen prioriterer å oppgradere det fysiske læringsmiljøet før studenttallet økes ytterligere. 1.3 Arbeide for synliggjøring av det prekære behovet for oppgradering av Ur-bygningen mot politikere på lokalt, fylkes og sentralt nivå. 1.4 Ha fokus på utvidelse av boligtilbudet på Ås. 2.1 Øke engasjement, styrke kompetanse og arbeide for en ytterligere styrkning av Studentting som studentenes øverste demokratiske organ. 2.2 Øke engasjementet i fagutvalgene. Bistå ledere og nestledere i fagutvalgene slik at fagutvalgene blir handlekraftige, engasjerende og aktive organ. 2.3 Arbeide med nye organisasjonsmodeller for Studentdemokratiet som er skreddersydd til den faglige organiseringen av det nye Universitetet. 3.1 Ha fokus på å nå ut til studentmassen med de sakene og det arbeidet Studentstyret gjør Gå i dialog med Universitetsstyrerepresentantene og fremme konstruktive forslag til omdisponeringer i planlegging av budsjettene for kommende år Legge vekt på at oppgradering av læringsmiljø skal prioriteres ytterligere i budsjettene Lage en kreativ og medievennlig aksjon på dette som selger og gir oppmerksomhet rundt Ur-bygningen Kontakte politikere på Akershusbenken på Stortinget og i fylket og formidle Ur-bygningens tilstand i et studentperspektiv Jobbe aktivt mot Kunnskapsdepartementet, Akershusbenken og NSO sentralt for at SiÅs prioriteres i tildelningen av finansiering av studentboliger i januar Følge opp at SiÅs satser på studentboligbygging uten statsfinansiering Jobbe mot Ås kommune for at de legger til rette for økt boligbygging Arrangere oppstartsseminar med Studenttingsrepresentantene før første Studentting Involvere Studenttinget og forankre alle saker som er viktige for UMBs studenter Arrangere faglig-sosialt oppstartsseminar med fagutvalgsledere og -nestledere Revidere og gjennomgå stillingsinstrukser for fagutvalg Etablere praksis med dialogsamtale først i semesteret Følge opp leder og nestledere i fagutvalgene aktivt Synliggjøre for studentmassen hvorfor Allmøtet i praksis ikke fungerer som demokratisk organ Forankre i Studentting og studentmassen å legge ned Allmøtet Begynne arbeide med å se på nye organisasjonsmodeller tilpasset DnU Etablere en lett håndterlig nettside og bruke denne aktivt Levere gode og lettleselige artikler til Tuntreet Forsøke å etablere et studentdemokratiet 001 -kurs i augustblokken. 3.2 Få ut informasjon om hva Studentstyret kan hjelpe studenter med. 4. Miljø 4.1 Jobbe for at UMB implementerer miljøstrategien 5. Studiekvalitet 5.1 Jobbe for at UMB styrker fokuset på studiekvalitet 5.2 Jobbe for at UMBs studenter tar flere studiepoeng Jobbe for god og lettfattelig informasjon på nettsiden Følge opp ledelsen og sørge for at de har fokus på å gjennomføre tiltakene som er lagt fram i miljøstrategien Jobbe for å øke svarprosenten i emneevalueringene og sørge for at disse følges opp av ledelsen og instituttene Jobbe for å opprette referansegrupper for emner med lav score på emneevalueringene Ta tak i språkproblemer hos forelesere til/fra engelsk/norsk Gjennomføre kampanje der heltidsstudenter ved UMB oppfordres til å ta minst 30 studiepoeng per semester. ALLMØTE HØST

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 18.10.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 18.10.2011 Til stede: Gerd Vagarud, forskningsleder ved IKBM

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1 Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås Prinsippmodell versjon 1 (1) Bakgrunn UKE- og Samfunnsstyret har i det siste tatt initiativ til en profesjonalisering av hvordan Åsstudentene møter eksterne aktører

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student.

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Trivselsundersøkelse ved UMB 2011 Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite mer om hvordan du som student opplever din studiehverdag her

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift.

LMU-sak 2/ Retningslinjer og kriterier for tildeling av faste masterplasser orientering om oppfølging av vedtak og videre fremdrift. 1302 1901 LMU-SAK NR: 2/2011-3 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 2/2011-3 Retningslinjer

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013 1302 1901 LMU-SAK NR: 11/2013 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer