INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) Velkommen kjære representanter 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt, Den Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Norges Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og Folkeuniversitetet Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedsstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte 17. november 2011 Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte torsdag 17. november. Møtet finner sted på Universitetet i Oslo (UiO) på Blindern i bygningen Frederikke, Problemveien 11. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Hanne Marie Eriksen Pedersen: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 Veibeskrivelse til Frederikke, Universitetet i Oslo Ta t-banen til Blindern t-banestasjon og gå oppover veien fra plattformen med t-baner som kommer fra sentrum (Majorstuen). På toppen vil du se Villa Eika, den brune trevillaen hvor Velferdstinget holder til. Til venstre ser du en 10. etasjer høy bygning som er Administrasjonsbygningen gå forbi den og rett frem mot Frederikke. Det er også mulig å ta trikken, linje 17 og 18 mot Rikshospitalet og gå av på Universitetet Blindern. Gå av trikken, kryss veien og gå nedover på campus til du kommer til en stor plass kalt Frederikkeplassen. 68 3

4 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 20. oktober V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Presentasjon av årsrapport O 3b) Oppnevningsmandat brukerutvalg Akademika AS V 3c) VTs tilskuddssystem O VT 04 Politikk 4a) Semesteravgiftsnivå V 4b) Husvertordningen i SiO V 4c) Salg av snus i Studentkafeene V 4d) Medieundersøkelse 2012 V 4e) Høringsvar NOU 2011: 15 Rom for alle V VT 06 Eventuelt 4

5 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 20. oktober 1c) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Presentasjon av VTs Årsrapport b) Oppnevningsmandat brukerutvalg Akademika AS c) VTs tilskuddssystem Middagspause a) Semesteravgiftsnivå b) Husvertordningen i SiO c) Salg av snus i Studentkafeene d) Medieundersøkelse e) Høringsvar NOU 2011: 15 Rom for alle Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær 5

6 Saksfremlegg 1a Dato: 17. november 2011 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Christer Gulbrandsen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 17. november 2011 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1c Dato: 17. november 2011 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 17. november 2011 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtene 20. oktober Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 17. november 2011 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets orientering Aktivitet VT-AU har arbeidet mye med saksbehandling til VT-møtet 17. november. Spesielt Årsrapporten har tatt tid å utarbeide. Ny design til nettside er lansert, og VT-AU er i gang med å fylle den med innhold. Facebook-kampanje under utarbeidelse sammen med firmaet Sosiale Medier Norge. Valgforsamling ble forsøkt avholdt 1. november. Bare 9 av 32 delegater møtte opp. Ny Valgforsamling avholdes 14. november. Innlegg: Tillitsvalgtkveld ved HiOA, tillitsvalgtkonferanse UiO Orienteringer: Konstituerende møte Studentparlamentet ved HiOA og studentparlamentsmøte UiO. Studentmedier: Innlegg Universitas om det nye byrådets studentpolitikk, nettsak om kutt i studentbarnehager, debatt i Radio Nova om studentbarnehager. VT får oppslag på studentbarnehager og byrådserklæringen i Universitas 9.nov. Andre medier: Aften Aften om kutt av studentbarnehageplasser. Profilering av valg til VT gjennom innlegg, Facebook og egne valgplakater Nettverket Studenthovedstaden hadde møte 26. oktober hvor ny organisering av semesterstart og studentplattform opp mot oslopolitikerne ble tatt opp (se under). Velferdstingets organisasjonskonsulent, Sarah S. Sørensen, er ansatt som sekretær for Studenthovedstaden 8

9 Julebord blir 2. desember på Chateau Neuf! Politiske saker Senter i Sentrum-saken ser ut til å ende med politisk seier for VT! Det vil bety at en av våre prioriteringer i arbeidsprogrammet er oppnådd. Studentbarnehagesaken er profilert i media denne uken på grunn av Hovedstyrets vedtak om kutt av 95 barnehageplasser. Nå vil VT-AU jobbe videre med de enkelte partiene for en forbedret støttemodell. Det er foreslått kutt i tilskuddet til Ruter. Det kan gå ut over prisen på studentmånedskortet. VT-AU vil knytte denne saken til kampanjen på Facebook og gjennom kontakt med partiene forsøke å få gjennomslag for beskyttelse av studentmånedskortsatsen. Under Studenthovedstadens møte ble det vedtatt å legge frem følgende hovedkravpunkt til Oslopolitikerne under et arrangement på Chateau Neuf i slutten av måneden: - Prioritering av tomter til SiO-studentboliger - spesielt i Bjørvika - Økning i alderstaket for studentmånedskortet - Dagens skjenketider for studentsteder burde opprettholdes. - Tilskuddssystem som ikke slår bena under studentbarnehager Den siste perioden vil VT-AU satse sterkt på å fronte saken studentboligbygging i media og lobbyarbeid både nasjonalt og lokalt For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 2b Dato: 17. november 2011 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. 7.november Hovedstyrets orientering Siden forrige møte i Velferdstinget har det vært avholdt styremøte i SiO oktober. Neste styremøte er 7. desember. Budsjett og handlingsplan 2012 Styret har vært gjennom første runde i behandlingen av budsjett og handlingsplan for Styret ønsker å opprettholde et budsjettmål med en samlet resultatgrad for SiO på 3 % og at hver virksomhet skal gå i balanse. Så langt ligger VTs budsjettsøknad inne med hele søknadssummen vedtatt på forrige VT-møte. Endelig budsjett vedtas på styremøte i desember. Handlingsplanen for 2012 er en operasjonalisering og tydeliggjøring av målene satt i foretaksstrategien og av virksomhetene selv. Handlingsplanen utgjør et viktig styringsdokument for Hovedstyret. Studentbarnehagene: Styret har gjort vedtak i sak om tilbud og kapasitet i Studentbarnehagene. Saken har tidligere vært diskutert både i Hovedstyret og i Velferdstinget. Styret legger til grunn at det fortsatt skal være et kvalitativt godt og kapasitetsmessig tilpasset egenprodusert tilbud av barnehageplasser i SiO. Styret mener at Studentbarnehagene er et viktig tilbud som bidrar til lik rett til utdanning. Med dagens finansieringsordning er det ikke mulig for SiO å opprettholde tilbudet som i dag. Hovedstyret har derfor vedtatt å avvikle ordningen med kjøkkenassistenter i 10

11 løpet av 2012 og 2013, samt avvikle driften av Sognsvann, Kringsjå og Smutthullet med virkning fra Hovedstyret vil komme tilbake til Velferdstinget med sak om tildelingsreglement og vedtekter for Studentbarnehagene. Vedlegg: pressemelding. Senter i sentrum: Administrasjonen har presentert planer for innhold og utforming av lokalene i St. Olavsgt 32 som skal disponeres av SiO. Endelig finansiering av senteret avhenger av avtalen mellom SiO og HiOA. Styret mener det er viktig å følge opp tidligere vedtak og forutsetningene for fusjonen, og at et levende senter i sentrum som bl.a. inkluderer en god fastlegeordning må på plass. Det er ikke aktuelt for SiO å etablere et kvalitativt dårlig tilbud i lokalene slik de nå fremstår. SiO er i en god dialog med HiOA, og en avklaring rundt finansiering er snart på plass. Studentboliger og internasjonale studenter: Styret har diskutert situasjonen og utfordringene rundt andel internasjonale studenter som bor i SiOs boliger. Oversikten fra semesterstart viser at 38 % av SiOs leietakere er internasjonale studenter, en andel som forventes å øke i tråd med institusjonenes internasjonaliseringsambisjoner. Samtidig tilsier student- og befolkningsveksten i Oslo at studentboliger i enda større grad blir et knapphetsgode for alle studenter. SiO må i dette utviklingsbildet balansere samfunnsoppdraget om lik rett til utdanning med relasjonen til utdanningsinstitusjonene og deres internasjonaliseringsmål. Målet om å etablere flest mulig studentboliger står selvsagt, men det vil være behov for å prioritere internt i studentgruppene. Situasjonen fordrer en ytterligere diskusjon om begrepet internasjonal student og tydeliggjøring av ansvaret for både samskipnad og utdanningsinstitusjon. SiO har i dag ulike avtaler med utdanningsinstitusjonene når det kommer til internasjonale studenter, og det er et mål å få på plass like avtaler. Hovedstyret vil be Velferdstinget se nærmere på gjeldene tildelingsreglement. Søknad tilskudd studentboligbygging 2012: Styret har vedtatt hovedlinjene i søknad for tilskudd til studentboligbygging for Noen av søknadsprosjektene krever avklaringer fra administrasjon og styret før søknadstidspunkt, derfor er ikke endelig søknad ferdigstilt. SiO kommer til å søke om både midler til å bygge nye studentboliger og til å totalrehabilitere eldre, utdaterte boliger. Endelig søknad vil bli oversendt Velferdstinget når den er klar. SiO Eiendom: Styret har vedtatt å igangsette byggetrinn 3 og 4 av fortetningsprosjektet på Sogn. Prosjektet gir til sammen 66 nye studentboliger. 11

12 pressemelding e av 95 barnehageplasser Vedlegg: 357 Pressemel 358 ding fra 359 SiO 360 angående 361 nedleggels Ettersom dette er årets siste ordinære møte i Velferdstinget vil studentene i Hovedstyret benytte anledningen til å takke for samarbeidet med både VT-AU og med Velferdstinget generelt, samt ønske lykke til videre til de som skal forvalte Velferdstinget og SiO i Spørsmål knyttet til SiO eller Hovedstyrets arbeid kan sendes til / For Hovedstyret Jenny Nygaard Marianne Høva Rustberggard Magnus Hovengen Are Arneberg Fredrik Øren Refsnes (leder)

13 SIO LEGGER NED 95 BARNEHAGEPLASSER På bakgrunn av kutt i rammetilskuddene og endring i studentenes behov har SiOs hovedstyre vedtatt å avvikle Sognsvann, Kringsjå og Smutthullet studentbarnehager. Sognsvann, Kringsjå og Smutthullet studentbarnehager skal avvikles fra august De berørte barnehagene har i alt 95 barnehageplasser og rundt 40 medarbeidere. Kutt i tilskuddene Ansvaret for tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager ble fra 2011 overført fra stat til kommune. De nye rammetilskuddene og forskrift fra byråden har medført at det økonomiske grunnlaget for Studentbarnehagene er svekket. Resultatestimatet for 2012 viser et budsjettunderskudd på 5,9 millioner for Studentbarnehagene. - Selv om tilskuddene fra kommunen etter planen skal økes frem mot 2015 må SiO tilpasse seg nå for å sikre sunn økonomisk drift. Vi ser samtidig at det er endringer i studentenes behov og færre barn på venteliste, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg. Ingen mister plassen Ingen av dagens brukere mister barnehageplassen sin som følge av vedtaket. Barna i de tre berørte barnehagene vil få tilbud om plass i en av SiOs øvrige studentbarnehager ved avviklingen i august neste år. Det er også et mål å tilby de rundt 40 medarbeiderne annet arbeid i Studentbarnehagene. Erfaringsmessig vil dette kunne la seg løse gjennom naturlig avgang gjennom året. Viktig velferdstilbud Studentbarnehagene er et viktig tilbud som bidrar til lik rett til utdanning gjennom tiltak som fleksibel åpningstid og inntak av barn under ett år, tiltak som er avgjørende for å kunne følge studieåret. - SiOs hovedstyre legger til grunn at det fortsatt skal være et kvalitativt godt og egenprodusert barnehagetilbud i SiO. Studentbarnehager er et utdanningspolitisk virkemiddel, og vi vil fortsatt ha cirka 600 plasser til byens studenter, sier styreleder i SiO, Fredrik Øren Refsnes. KONTAKT Hovedstyreleder Fredrik Øren Refsnes, (m), Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland, (m), OM SIO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til nær studenter ved 23 utdanningsinstitusjoner i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy 13

14 studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet studentboliger, bokhandel, helsetjeneste, barnehager, kafeer og idrettstilbud. SiO har rundt 800 medarbeidere og en omsetning på cirka 1 MRD kroner. Studentbarnehagene driver i dag 15 barnehager med cirka 700 barnehageplasser og 250 ansatte. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 14

15 Saksfremlegg 2c Dato: 17. november 2011 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer - Delstyrenes orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 15

16 Saksfremlegg 3a Dato: 17. november 2011 Sak: 3a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Presentasjon av årsrapport AU innstiller på følgende: Tas til etterretning. Orientering av saken legges frem på møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 16

17 Saksfremlegg 3b Dato: 17. november 2011 Sak: 3b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Oppnevningsmandat brukerutvalg Akademika AS AU innstiller på følgende: Velferdstinget gir Velferdstingets Arbeidsutvalg mandat til å oppnevne representanter til SiOs brukerutvalg i Akademika AS. VT-AU skal legge vekt på at brukerutvalgsmedlemmene er aktive brukere av butikken, har interesse for bøker og bokbransjen og representerer en viss spredning i fagkretser Saksnotat Drøfting: Brukerutvalgene er ikke politisk styrer, råd eller utvalg. De skal heller være tenketanker for Akademika som studentnært selskap. VT-AU mener det mest formålstjenelige er at VT-AU får mulighet til å oppnevne representanter og følge arbeidet i brukerutvalgene tett. I oppnevningen bør VT-AU legge vekt på kriteriene listet opp i innstillingsteksten, heller enn politiske vurderinger. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 17

18 Saksfremlegg 3c Dato: 17. november 2011 Sak: 3c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VTs tilskuddssystem AU innstiller på følgende: Tas til etterretning. Orientering av saken legges frem på møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 18

19 Saksfremlegg 4a Dato: 17. november 2011 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Semesteravgiftsnivå AU innstiller på følgende: - Velferdstinget ber SiOs Hovedstyre utrede alternativer til bruk av semesteravgift innenfor et tak på 500 kr pr. semester - SiOs hovedstyre bes spesielt vurdere støtteordninger til tannhelse og fysioterapi - Bruk av semesteravgift skal hovedsakelig begrenses til helsetilbudet, VTs tilskuddsportefølje, rådgivnings- og veiledningstjenester for hele SiO og studentbarnehager - Velferdstinget 2012 skal fatte endelig vedtak om semesteravgiftsnivået under velferdsseminaret 2012 Saksnotat Drøfting Semesteravgiften til studentsamskipnaden er lovpålagt. Studentene må betale semesteravgift for å få delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen ved sine institusjoner. Semesteravgiften berører derved alle SiOs studenter direkte. Gjennom Velferdstinget har studentene mulighet til å styre bruken av, og nivået på semesteravgiftspengene. VT-AU har lagt opp til at beslutningen om nivået på semesteravgiften i SiO skal behandles i to runder. Semesteravgiftsøkning er en stor og viktig avgjørelse. I slike avgjørelser er det greit å være like grundige og forsiktige som Storinget er når de skal ta stilling til en grunnlovsendring. Hvorfor bør VT bestille en utredning fra SiOs hovedstyre? Det er hovedstyret og administrasjonen i SiO som skal kjenne organisasjonen best. Ved at SiO utreder kan alternativene som presenteres bli mer handfaste, og det er mindre fare for at luftige og ugjennomtenkte alternativer blir lagt som forutsetning for semesteravgiftsøkningen. Men det er viktig å merke seg at neste års VT-AU uansett vil 19

20 måtte saksbehandle og innstille på bakgrunn av det materialet som kommer fra SiO. I siste instans er det Velferdstinget som må ta den endelige, politiske beslutningen. Med den foreslåtte beslutningsprosessen kan semesteravgifta økes fra og med høsten 2012, gitt at Velferdstinget og Hovedstyret i SiO tar beslutningen i god nok tid til at Kunnskapsdepartementet kan vurdere økningen (se under). Vurderinger SiO satte semesteravgiften til 410 kr fra og med Siden den gang har semesteravgiften stått stille, mens den reelle verdien på krona har falt. Konsumprisindeksen er det vanligste målet for å måle kroneverdien over tid i Norge. I forhold til årsgjennomsnittet for 2002 tilsvarte firehundreogti kr den gang kr. i september Dette tilsvarer en prisstigning fra årsgjennomsnittet i 2002 til september 2011 på 18.6 prosent. Det foreslåtte taket utgjør en økning på 5,2 millioner kroner pr semester, eller 10,4 millioner pr år (basert på studenter i SiO). Det gir rom for reell forbedring av SiOs velferdstilbud, både i bredde (tilgjengelighet) og dybde (kapasitet og kvalitet). Innenfor denne rammen er mulighet til å se på former for tannhelse-subsidiering og forbedring av det øvrige velferdstilbudet. VT kan i tillegg gjøre vurderingen om det er fornuftig med en moderat økning i VTs egen portefølje. Vi har bedt SiO utrede tannhelse og fysioterapi spesielt. Dette er en oppfølging av VTs vedtak fra 14. april i år. (Helsetjenestesaken) Hverken VT eller SiO kan sette semesteravgiften helt etter eget forgodtbefinnende. Kunnskapsdepartementet (KD) må godta den foreslåtte økningen. Det er vanskelig å spekulere i hva KD vil tillate. Dessuten må Velferdstinget kunne forsvare semesteravgiftsøkninga i en tid med trang studentøkonomi. 90 kroner pr semester er ikke mye, men studiestøtten har ikke økt i takt med prisutviklingen i samfunnet. En økning av semesteravgifta er en belastning som rammer også de som har trangest økonomi fra før, selv om taket VT-AU setter i innstillingen ikke er voldsomt høyt i kroner og øre. Dessuten kan en økning være vanskelig å forsvare for studentene som nyter minst godt av semesteravgifta på grunn av liten tilgjengelighet eller relevans i SiOs tilbud. Semesteravgiften 2002: 1 SSBs merknad: Beregningene viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen. 20

21 Helsetjenesten: kr VT ekvivalent: kr Læringsmiljø/Studentliv: kr 63,- 4. Studentbarnehagene: kr 60,- 5. Karrieresenteret: kr 24,- 6. Studentidretten: kr 23,- Semesteravgiften 2011 (budsjett): 1. Helsetjenesten: kr Velferdstingets tilskuddsportefølje: kr Studentliv: kr Karrieresenteret: kr Studentbarnehagene: kr 8 6. Studentidretten: kr 8 Poenget med å kaste et blikk på 2002-bruken er ikke bare å vise at semesteravgiftsbruken har vært relativt stabil over flere år, men også at bruken må sees opp mot de eksterne finansieringrammene de ulike avdelingene opererer under. Fra 2002 til i dag har Velferdstinget brukt mer og mer på helse. Det kom som et resultat av at omlegging av statlig støtteordning i Studentbarnehagene har på grunn av omlegging i støtteordningene de siste årene blitt finansiert hovedsakelig av staten (frem til 2011), mens studentidretten har hatt mål om nullresultat de siste årene. I tillegg til har det vært et mål i SiOs Hovedstyre at avdelingene skal drive effektivt. Det er et åpent spørsmål hvordan og hvorvidt semesteravgiften bør gå til studentidretten og/eller studentbarnehagene. Inngående vurderinger av dette bør komme i etterkant av SiOs utredning. Det er ikke nødvendigvis relevant å sammenlikne SiO med andre samskipnader, fordi tilbudene varierer kraftig. Det kan likevel være et poeng i en politisk vurdering opp mot hva KD tillater SiO og øke. Trondheim: 430, Bergen: 450, Stavanger: 360, Tromsø: 400, Buskerud: For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 21

22 Saksfremlegg 4b Dato: 17. november 2011 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Husvertordningen i SiO AU innstiller på følgende: Foreslåtte innspill til SiO vedtas med de endringer som foretas på møtet. Saksnotat Det har kommet flere tilbakemeldinger på at SiOs husvertordning ikke fungerer optimalt. Husvertordningen er etablert for å ivareta et godt sosialt bomiljø i SiOs boliger, og for å yte bedre kundeservice til beboerne. Husvertene skal bidra til å skape trygghet og trivsel i studentboligene, for eksempel ved å arrangere sosiale sammenkomster og ved å løse eventuelle nabokonflikter. Det er ansatt fire teamledere, fire husvertledere og 35 husverter, hvilket betyr at Studentboligene bruker store ressurser. Dette er i utgangspunktet positivt, men det forutsetter at ordningen fungerer, og at beboerne kjenner til den. Arbeidsutvalget oppfatter stillingsinstruksen til husvertene og husvertlederne som svært vag. De skal møte på obligatoriske møter og kurs, med det spesifiseres ikke hvor ofte dette skal foregå. Videre skal de forebygge konflikter, og søke å løse konflikter som eventuelt oppstår, samt at de kan arrangere sosiale sammenkomster. Det er imidlertid ikke antydet hvor ofte slike arrangementer kan eller skal foregå, eller hvordan husvertene skal forebygge og løse konflikter. Det som derimot er spesifisert er at husverten skal ta kontakt med nye leieboere senest to uker etter innflytting, men dette gjennomføres ikke konsekvent. Tilbakemeldinger fra to husvertledere tyder på at det likevel gjennomføres en del gode sosiale arrangementer, at det gjennomføres møter og kurs regelmessig og at husvertene bruker en del tid på konfliktløsning. Uten at noe av dette spesifiseres i stillingsinstruksen er det imidlertid fare for at frekvensen og gjennomførelsen av slike ting blir svært personavhengig. Videre har det kommet tilbakemeldinger på tilfeller der husvertledere har rekruttert venner og bekjente til husvertstillinger, snarere enn å annonsere det i den enkelte studentby gjennom plakater og e-post. Det har også forekommet konflikthåndtering der husverten som håndterer saken kjenner en av partene personlig. Slike habilitetsproblemer går på bekostning av den enkelte leieboers rettigheter, og må unngås. Arbeidsutvalget har nylig vært i kontakt med Velferdstinget i Trondheim, fordi husvertsordningen der ser ut til å være velfungerende. I tillegg til at stillingsinstruksen er mer detaljert, er ordningen organisert på en litt annen 22

23 måte. Mens SiO har fire husvertledere som rapporterer til fire teamledere, rapporterer alle husvertlederne i Studentsamskipnaden i Trondheim til en bomiljøkoordinator som er ansatt på heltid. Det er grunn til å anta at dette gjør koordineringen av husvertordningen enklere og mindre ressurskrevende, og at dette gjør husvertordningen til et mer direkte bindeledd mellom SiTs boligadministrasjon enn det som er tilfelle for SiO. Ny stillingsinstruks for husverter og husvertledere er for tiden under utarbeidelse. Som øverste tillitsvalgtorgan for studentene i SiO (og dermed også for beboerne) mener Arbeidsutvalget at Velferdstinget bør kunne komme med innspill i denne prosessen, både fordi det gjelder bomiljøet i studentboligene og fordi det handler om hvordan SiO skal bruke ressurser. I tillegg ønsker Arbeidsutvalget at Velferdstinget skal komme med øvrige innspill som kan forbedre ordningen. Avslutningsvis er det slående hvor lite Studentboligene vet om husvertordningen. Det har vært vanskelig å få informasjon om hvor mye ressurser som brukes, hvor mange husverter det er og hva de egentlig gjør. At det brukes så mye ressurser på noe verken beboere eller boligadministrasjonen vet nevneverdig mye om er bekymringsverdig. Arbeidsutvalget vurderer husvertordningen som et viktig tiltak, men mener samtidig at ordningen må revideres og forbedres for å ha livets rett. Forslag til vedtak: Velferdstinget ønsker at SiO skal iverksette følgende tiltak for å forbedre husvertordningen: En tydelig spesifisert møte- og kursfrekvens i stillingsinstruksen. Et minimumskrav til antall arrangementer i regi av husvertene definert i stillingsinstruksen. Obligatoriske kurs i konflikthåndtering for alle husverter. Det skal tilstrebes størst mulig grad av habilitet i konflikthåndtering. Husverten som håndterer konflikten skal ikke være nær venn eller familie med noen av partene. En bedre og tydeligere oppfølging av husvertene, slik at det sikres at stillingsinstruksen følges. Forbedring av strukturen i husvertordningen, slik at husvertene i størst mulig grad blir et bindeledd mellom beboere og Studentboligene. Studentboligene bør se på SiTs løsning, og vurdere muligheten for å fase ut teamlederordningen til fordel for en heltidsansatt bomiljøkoordinator. Denne personen bør også fungere som en kontaktperson, og til en hver tid ha full oversikt over husvertordningen som helhet. Rekruttering av nye husverter skal skje gjennom en tydelig og åpen prosess, slik at alle beboere har lik mulighet til å søke. På denne måten sikrer man de beste kandidatene, og unngår ugjennomsiktig rekruttering av venner og bekjente. Husvertledere skal levere semestervise rapporter der det tydelig fremgår hva alle husvertene har gjort i semesteret som har gått. Rapportene skal gjøres tilgjengelige for Velferdstinget. Tydelig og god informasjon om husvertene og deres oppgaver skal gis til alle nye beboere. 23

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Marianne Høva Rustberggard

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Nasjonalt: Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. september kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer