Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til nye høyder Frakt med store utfordringer"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer

2 Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets beste fylke og i regionens beste kommune. Tallene forteller også at vi er i en bransje der aktiviteten har vært meget stor det siste året, og alt tyder på at den ikke vil avta med det første. Alt dette er vel bare velstand? Tja; det er krevende å være i et marked som vokser fortere enn vi klarer å henge med. Vi må ærlig innrømme at vi har hatt en del voksesmerter. Det var ikke vi som styrte utviklingen, men markedet. Det ønsker vi å gjøre noe med, og har allerede gjort mye. Først fant vi ut hvor vi står, og hva som forventes av oss. Ut fra det har vi laget en ny, operativ visjon som går frem til Denne er formidlet ut til alle hos K. LUND Offshore, og hver avdeling jobber daglig med å implementere det den innebærer. Så har vi kjent etter hvor voksesmertene har vært størst, og slått prosjektavdelingen sammen med kompressorservice til Kompressoravdelingen. Her har Johan Agnell gått inn som avdelingsleder, og vil lede an når det nå gjøres store endringer i måten prosjektene blir gjennomført på. Jeg tror dette vil merkes godt ute blant våre kunder, og medføre triveligere dager for våre ansatte. På løfteavdelingen har veksten vært mer smertefri. Men også her strekker vi oss stadig lengre, høyere og videre. Både gjennom utvikling av bedre produkter med til dels unike løsninger, og ved å kontinuerlig jobbe for å heve det allerede høye kompetansenivået i organisasjonen. Kompetanseheving er i det hele et viktig satsingområde i vår nye visjon. Med 25 nye medarbeidere bare i løpet av 2012, sier det seg selv at en så liten organisasjon som vår har en utfordring i det å spre og øke kompetansen. Derfor har vi ansatt en opplæringsleder, som er i full gang med sitt arbeid. Resultatet er bedre kunnskap, økt mestringfølelse og kjekkere arbeidsdager og ikke minst bedre produkter og tjenester ut til våre kunder. Ha en riktig god sommer! Gaute Jørpeland Administrerende direktør K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola, der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer etter oljeselskapenes spesifikasjoner. KL-posten utgis av K. LUND Offshore as. Redaktør: Gaute Jørpeland. Utforming: Lokomotiv Media Skribent: Helge Edland Trykk: Gunnarshaug AS For mer info:

3 Gaute Jørpeland forteller gjestene om K. Lund Offshores satsing utenlands. UD, NHO OG INNOVASJON NORGE PÅ BESØK: til K. LUND for å lære I vår hadde K. LUND Offshore besøk av flere representanter fra departementer, NHO og Innovasjon Norge. Besøket var en del av en rundreise i hele Norge, der NHO var vertskap for delegasjonen rundt på utvalgte bedrifter som satser internasjonalt. - I Rogaland var det bare to bedrifter som fikk besøk, og vi var altså den ene. Det er jo veldig smigrende, samtidig som det var en fin anledning til å få frem noen av våre synspunkter. - Det som nok er spesielt interessant med oss, er at vi er en relativt liten bedrift. I forhold til vårt engasjement i Brasil er det dermed jeg som har det meste av informasjonen og erfaringene, mens de multinasjonale selskapene gjerne har dette spredt på flere titalls personer. Dermed er det enklere å få hele bildet presentert her hos oss. I tillegg er Brasil ett av hovedsatsingslandene for norsk næringsliv i utlandet, forteller direktør Gaute Jørpeland i K. LUND Offshore. Mange utfordringer Blant de som var til stede under Jørpelands presentasjon, var statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet, politisk rådgiver Torstein Tvedt Solberg i Nærings- og Handelsdepartementet, NHOs regiondirektør Hallvard Ween og direktør Marit Karlsen Brandal i Innovasjon Norge. Og delgasjonen fikk klar beskjed om at det er mange utfordringer som møter en ved etablering i Brasil. - Det vil selvfølgelig være både kulturelle og språklige forskjeller som må overvinnes. Og så er det store og trege byråkratiet en stor utfordring, i tillegg til utbredelsen av korrupsjon, påpeker Jørpeland, som hadde flere gode råd å komme med for de som ønsker å satse i det søramerikanske landet. Fruktbare satsinger - Vi har blant annet vært krystallklare på å ha på plass og følge opp etablerte, etiske regler som alle ansatte signerer. Og det gir resultater; Petrobras gav oss førsteplassen som beste leverandør av totalt bedrifter. - I tillegg har vi hele veien brasilianske statsborgere ansatt hos oss i Norge for kortere eller lengre perioder. Det gir klare fordeler i forhold til blant annet kommunikasjonen, og gjør også at vi lettere får etablert vår bedriftsfilosofi i vårt brasilianske søsterselskap, slår K. LUND-direktøren fast. - I forhold dette var det viktig for meg å ta opp hvor vanskelig det er å få ordnet med visum for dem. Det er ingen grunn til at det skal ta over et halvt år å få det til, og det fikk jeg gitt ettertrykkelig beskjed om. 3

4 Kåre Reke med inspirasjonen til og noe av resultatet av TPM- revitaliseringen. Revitalisering av TPM: Det er prosessen som er viktig Det foregår en intern revitalisering i K. LUND Offshore. Formålet er å skape en mer effektiv, bedre strukturert organisasjon med maksimal leverings presisjon. Og verktøyet er TPM Total Process Management. - Vi har jobbet med TPM helt siden høsten Da hadde vi hatt en del turbulens i bedriften på grunn av meget stor aktivitet. Vi tok spesifikt tak i verkstedene, der vi ryddet opp i rotet og bygget opp helt nye systemer og strukturer etter klare maler fra TPM. Det gav store, umiddelbare effekter, forteller økonomisjef Kåre Reke. -Veldig økning - Fra den gang til i dag har vi hatt en videre utvikling av K. LUND Offshore som har vært enda større den fra 2000 til Det har vært en veldig økning i aktivitet, omsetning og antall ansatte, påpeker økonomisjefen, og trekker frem veksten på hele 30 prosent fra 2010 til Det gjorde at vi måtte ta skikkelig tak i dette. Vi startet med å se på hvor vi er i dag, og hvor vi vil. Av dette laget vi oss en operativ visjon, som vi så begynte å arbeide ut fra. Omstrukturering I revitaliseringen av TPM-arbeidet er det ut fra visjonen blitt gjort en del organisatorisk. Tre operative avdelinger er blitt kuttet ned til to, prosjektteam er blitt opprettet og nye ledere har kommet inn. Kort sagt har hele strukturen blitt omgjort, og i dette har K. LUND Offshore også gått inn i stillingsinnstruksene og kompetansen til hver enkelt ansatt. - Vi begynte på toppen, og jobbet oss nedover. Direktørens stillingsinstruks ble premissdannende, og deretter gikk vi på avdelingsledernivå. Nå er vi i gang med å jobbe oss videre derfra, og har da allerede fått klart definert personalansvaret til avdelingsleder, forklarer Kåre Reke. Han ser klare nytteverdier i dette arbeidet, der kompetanse og opplæring også er viktige faktorer. Fokus på kompetanse - Når en organisasjon vokser så kraftig som vi har gjort de to siste årene, så blir dette en kjempeutfordring. Derfor har vi brukt mye tid på kartlegging i et eget system kalt KOS. Der får hver enkelt definert sitt nivå i forhold til sine spesifikke kompetansekrav. Den gode oversikten vi får her, gjør det mulig å gi rett opplæring til hver enkelt uavhengig av avdelingstilhørighet. Til å sørge for dette har vi ansatt en egen opplæringsansvarlig, og vi har nå også tydelige strukturer på kompetanseheving i forhold til nyansatte, fremholder Reke. 4

5 Også i forhold til selve TPM-arbeidet blir det jobbet med kompetanseheving. I tråd med K. LUND Offshore sin visjon, får ledelsen en grundig innføring, oppdatering og videre oppfølging på de forskjellige verktøyene de har til rådighet. - Det er ganske mye på gang, først og fremst som gruppearbeid. Siden det er snakk om et kontinuerlig forbedringsarbeid, er det viktig å holde fokus på det hele veien. Derfor har vi både faste, rutinemessige møter og prosedyrer, og større samlinger, forklarer Kåre Reke. TPM også eksternt I tillegg til internt arbeid med TPM, har K. LUND Offshore kontakt med en rekke eksterne aktører. Reke sitter som styreformann i et brukernettverk for bedrifter som har implementert TPM, der formålet er å utveksle nyttige erfaringer og trekke veksler på hverandres kompetanse på området. Og K. LUND Offshore har også startet opp TPM-arbeid sammen med flere underleverandører. TPM Total Process Management TPM er en forkortelse for en proaktiv tilnærming til effektiv produksjon som har sin opprinnelse fra Toyota Production System (TPS). Den japanske bilprodusenten utviklet TPS på 60-tallet (opprinnelig hetende Justin-Time Production ) etter innspill fra underleverandøren Nippondenso. Systemet går ut på å eliminere sløsing, og var i utgangspunktet en metode for økt maskintilgjengelighet. Etter hvert har TPS utviklet seg til TPM, der en ikke bare går inn i selve den fysiske produksjonsfasen, men arbeider langsiktig og kontinuerlig for å identifisere mulige problemer så tidlig som mulig og innarbeide standardiserte systemer og strukturer for å unngå problemer før de oppstår. Den amerikanske professoren Jeffrey K. Liker beskriver tankegangen bak og måter å jobbe med TPS/ TPM på i boken The Toyota Way, som K. LUND Offshore benytter i sitt forbedringsarbeide. - Det gir oss flere fordeler. Men det viktigste er at vi kan stå på en felles plattform og jobbe sammen med å forbedre de prosessene som foregår oss i mellom. Det trekker begge parter gode fordeler ut av, slår økonomisjefen fast. - Det handler om tid bortkastet tid, der du ikke tilfører produktet noen verdi. Kan du redusere den tiden, så reduserer du også den totale tidsbruken. På kort sikt kan det være bortkastet å lete etter bedre måter å gjøre ting på; der og da taper du sannsynligvis penger på det. Men på lang sikt vil redusert tidsbruk føre til at du bruker mindre penger og tjener mer. Så da kan det lønne seg å ikke ha fokus på at vi skal tjene mest mulig her og nå; den inntjeningen vil komme etter hvert. For det er prosessen som er viktig, understreker Kåre Reke. FØR FØR etter etter Alt vi gjør er å forkorte tidslinjen fra det punktet vi mottar ordren, til vi får betalt. Vi forkorter tidslinjen ved å redusere svinn i form av aktiviteter som ikke tillegger verdi til kundens produkt. - Taichi Ohno, en av grunnleggerne av TPS. 5

6 Stor avslutning på I vår ble det satt et enormt punktum for et stort og hektisk prosjekt. Da leverte nemlig K. LUND Offshore tre luftkompressorer, en nitrogenkompressor og en lufttørker til Samsung Heavy Industries (SHI) på oppdrag fra Statoil. Leveransen skulle til Sør-Korea og monteres på plattformen Valemon. Og for å få alt av gårde så fort som mulig, gikk hele forsendelsen med det enorme lasteflyet Antonov An Stor utfordring - Dette var et prosjekt som skulle leveres på kort tid, samtidig som det var mange involverte. I og med at prosjektet var både komplisert og ble noe endret underveis, var det en stor utfordring å holde tidsfristen, forteller leder Johan Agnell på kompressoravdelingen. - Hele prosjektet ble en del forsinket, og vi måtte jobbe veldig fort på slutten for å få leveransen ferdig så fort som mulig. Men vi hang med, og fikk til et veldig bra produkt som endte med å bli sendt med fly. 70 meter lastegigant I og med det sprengte tidsskjemaet og størrelsen på leveransen, fant SHI det nødvendig å leie inn det enorme Antonov An fra det ukranisk-russiske flyfraktselskapets Volga- Dnepr. Flyet kom til Sola fredag 8. mars, og K. LUND Offshore fikk da lastet inn utstyret på rett under 30 tonn og inntil 6 meters lengde. Med sin kapasitet på hele 150 tonn last var det ikke noe problem for den nesten 70 meter lange Antonoven å sluke unna hele pakken, før det dro videre til Sør Korea allerede neste dag. 6

7 Fakta Antonov An Ruslan Mannskap: 4-6 Kapasitet passasjerer: 88 Kapasitet last: 150 tonn Lengde: 69 meter Vingebredde: 73,3 meter Høyde: 20,78 meter Vingeflaste: 628 m 2 Motorer: 4 stk. Lotarev D-18T jetmotorer Topphastighet: 865 km/t Marsjfart: km/t Maks rekkevidde: km (m/ full last), km (u/ last) Vekt u/ drivstoff: 175 tonn Vekt med fulle drivstofftanker: 229 tonn Mål lasterom: 36,45x6,4x 4,4 m (lxbxh) m 3 Maks vekt v/ avgang: 405 tonn hektisk prosjekt Foto: Thomas Plahte Trivia: - Utviklingen av An-124 begynte tidlig på 70-tallet, og produksjonen startet i Jomfru-turen ble tatt i desember An-124 er verdens største serieprodusert transportfly og nest største fly i drift kun slått av 84 meter lange Antonov An-225 (som det kun finnes ett av!). - Antonov An har lasteluker både foran og bak, og er utstyrt med vinsjer, kraner og rullebånd for lasting og lossing uten bruk av eksternt utstyr. Flyet kan knele foran når nesen er løftet, slik at last kan kjøres direkte inn på den uttrekkbare rampen uten å måtte løftes logoen på flyet som fraktet leveransen fra K. LUND Offshore ble satt på dette og flere andre av Volga-Dnepr sine fly i 2010 for å markere det ukranisk-russiske flyfraktselskapets 20-års jubileum. - Det er bygget rundt 60 An-124, og 25 av disse benyttes av det russiske militæret. - I 2004 ble det bestemt å starte opp serieproduksjon av en oppgradert versjon av An Det er planer om produksjon av rundt 80 nye fly frem mot Et An ble brukt i en sekvens i James Bond-filmen Die Another Day. - I NATO-sammenheng kalles flyet for Condor. - Antonov lastefly har transportert alt fra hvaler og elefanter til lokomotiver, flymotorer, yachter, satelitter, helikoptre og tanks. 7

8 Kompressoravdelingen reorganiseres Som et ledd i K. LUND Offshore sitt forbedringsarbeide, er det foretatt en reorganisering av kompressoravdelingen. Tidligere var denne delt opp i salg, service og prosjekt, men nå er disse tre slått sammen, samtidig som det er gjort interne omrokkeringer. - Vi så at kapasiteten i kompressoravdelingen ikke var på det nivået vi ønsket, slik at vi måtte strekke oss i overkant langt for å ta i mot bestillingene som kom inn. Med den nye strukturen er vi i gang med å bygge en organisasjon som klarer å takle dette, forteller avdelingsleder Johan Agnell - Større delegering av ansvar - Vi bygger opp team med prosjektleder, med dedikerte ressurser og personell. Dermed slipper jeg som avdelingsleder å fordele ressurser etter behov, og prosjektlederne har bedre kontroll over sin hverdag. Vi får en større delegering av oppgaver, samt en bedre linje i organisasjonen både opp mot ledelsen og ut mot kunden. Mens det tidligere var tre ledere fra kompressoravdelingen som rapporterte til direktøren, går alt nå gjennom avdelingsleder via prosjektlederne. Agnell har stor tro på at reorganiseringen vil gi en god effekt når alt er på plass, men innrømmer gjerne at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. - Kan føles litt frustrerende - Akkurat nå er vi midt i prosessen, og det kan føles litt frustrerende at effekten av det vi gjør fortsatt ikke er så godt synlige. Det er mye som skal etableres under samme tak, deriblant prosjektgruppene, en egen operativ funksjon og en product marketing-enhet som vi ikke har hatt før. I den operative funksjonen inngår innkjøp og produksjon, og denne skal fungere som støtte for prosjektgruppene og selgerne. Product marketing skal i hovedsak få frem, utvikle og følge opp K. LUND Offshore sin produktportefølje. For å øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten er standardisering av produktporteføljen er et viktig element. - Standardisering er nødvendig - Produktene våre skal møte kravene som NORSOK og våre kunder i olje- og gassindustrien stiller, samt ha en fleksibel design. En høyere grad av standardisering er nødvendig for å imøtegå kundenes krav når det gjelder produktivitet og pris, og ikke minst kvalitet. Derfor må vi ha et fokusert arbeid mot dette, og ha en funksjon som driver frem arbeidet. - Den største utfordringen her og nå er 8

9 etterslepet i prosjekter som gjenstår å ferdigstille. De må tas i den gamle organisasjonen, og vi kan ikke gå 100 prosent inn i det nye før vi har gjort oss ferdige med det gamle, forklarer kompressorlederen. Bedre kalkyler Men selv om det henger igjen enkelte utfordringer, er mange forbedringer allerede implementert. Blant de nyeste er bedre verktøy for ferske og korrekte etterkalkyler av prosjekter. Nå vil det i prinsippet være en grei sak å følge prosjektene kontinuerlig og ha etterkalkylen klar før ferdigstilling. - Dermed kan vi bruke kalkylen på fremtidige produkter, unngår å prise feil og slipper bekymringer både hos oss og kundene. Som nevnt har vi også blitt mye flinkere på å ha oversikt over og styre ressursene vi har tilgjengelige både internt og mot underleverandører og kan lettere gi gode estimater i leveransetilbudene. Dermed vil vi ved kontraktsinngåelse være helt sikre på at vi er i stand til å gjennomføre det vi har tatt på oss, fastslår Agnell. Kompetansearbeid I reorganiseringen og forbedringsarbeidet ligger det også et program for økning av kompetansen i kompressoravdelingen. Dette er ikke minst viktig for å få overført erfaringen som ligger i avdelingen til de mange nye medarbeiderne som har kommet til i det siste. Samtidig er det viktig å videreutvikle både de som fortsetter i sine gamle funksjoner og de som går over i nye posisjoner i forbindelse med reorganiseringen. - I tillegg har vi begynt med å arbeide med kontinuerlig rekruttering, og søker etter nye medarbeidere selv om vi ikke har ledige stillinger. Kanskje dukker det opp et talent når vi minst venter det, og da er det viktig å være på hugget, forteller avdelingsleder Johan Agnell. Avdelingsleder Johan Agnell er fornøyd med reorganiseringen så langt og ser frem til å løse de utfordringene som gjenstår. 9

10 Splitter ny HV60 ankommer K. Lund Offshore på sola «State of the art» vinsj i utleieparken For å møte etterspørselen etter en lett, hydraulisk vinsj med stor kapasitet, har K. LUND Offshore fått produsert en 60-tonner. Kapasitetsmessig havner HV60 mellom dagens HV50 og HV75, men den nye vinsjen har en del detaljer og spesifikasjoner som gjør den spesielt interessant. - HV60 tilfredsstiller kravene etter NOR- SOK R-002, og er per i dag en av svært få vinsjer som følger denne standarden, påpeker teknisk sjef, Tor Egil Nummedal, hos K. LUND Offshore. Det har blitt sprengjobbet for å få den nye vinsjen ferdig så fort som mulig. Markedet har vært svært interessert i HV60-en. - Det gjør at vinsjen var klar til bruk allerede i mai, og gikk da til norsk sokkel for å benyttes ved utskifting av livbåter, forteller Nummedal. Han er godt fornøyd med den polskproduserte vinsjen, som er blitt designet for å være svært lett i forhold til kapasiteten. - Det er blitt brukt mye smidd og høylegert stål, for å få ned vekten maksimalt. Dette gjør at den ikke veier mer enn 11,6 tonn med tom trommel og rundt 19 tonn med 575 meter vaier. Den kan operere med vaierhastigheter på inntil 0,75 meter per sekund, har doble bremser, tretrinns, automatisk gir og er bygget for å opereres manuelt eller med radiostyring, forklarer K. LUND Offshore sin tekniske sjef, som ikke tror de får se mye til den nye vinsjen i lang tid fremover. - Vi har hatt en del etterspørsel etter en vinsj i denne størrelsen, så den vil nok ikke stå mange timene på verkstedgulvet hos oss! - Er Tor Egil Nummedals siste kommentar. Tekniske data 60 tonns Hydraulisk boredekkvinsj: Vekt: 11,6 tonn Maks. belastning: 60 tonn på midtre vaierlag Hastighet: 0,75 m/ sek Vaierkapasitet: 575 m Vaierdiameter: 48 mm Girtype: Ringgir Utveksling: 1,15 Bremsetype: Disk primærbrems (Hagglunds Mda 14), bånd sekundærbrems Motortype: Hagglunds CA 140/120 Arbeidstrykk motor: 350 bar Gjennomstrømning v/ arbeid: maks l/min 10

11 Utleiekoordinator Stig Nesse: Trives godt med å ha noe å gjøre hele tiden Stig Nesse er en energibunt som trives best når han har noe å henge fingrene i. Det passer fint når han nå er gått inn som K. LUND Offshore sin nye utleiekoordinator, der det ofte kan være nok av baller i luften å holde kontroll på samtidig. Men 38-åringen hadde allerede god fartstid i bedriften før han fikk sitt nye kontor. Det hele startet nemlig på lageret for seks år siden. Sent, men godt - Jeg hadde noe erfaring fra lagerarbeid, og så at K. LUND Offshore hadde utlyst en stilling som jeg hadde lyst på og som jeg trodde ville passe meg godt. Egentlig var jeg for sent ute med å søke, men jeg kom heldigvis med i vurderingen og fikk jobben, minnes Nesse. I lagerjobben fikk han grundig opplæring i arbeidsrutiner, tekniske innretninger og mye annet. Og da det ble nødvendig å ansette ny lagerformann, var Stig Nesse helt klar for å ta på seg oppgaven. - Han som hadde lært meg opp, skulle pensjonere seg. Jeg hadde gått i en god skole hos ham, og hadde også tatt til meg mye ekstra oppgaver i løpet av de tre årene jeg hadde vært der. Og så tok jeg like godt over som formann, forteller han. - Jeg trives godt med å ha noe å gjøre hele tiden, og er nok ivrig på å ta på meg ekstra oppgaver. På lageret gikk det stort sett i ett hele tiden, men jeg gikk også inn i forskjellige arrangementskomiteer og arbeids- og ressursgrupper. Kombinert med firmaturene og forskjellige sammenkomster utenom jobben ble jeg fort godt kjent med de aller fleste, noe som mener er veldig viktig, slår Nesse fast. Trives kjempegodt Etter tre år som lagerformann, fikk Stig Nesse i fjor sommer jobben som utleiekoordinator. Og han forteller at han trives kjempegodt med sine nye arbeidsoppgaver som K. LUND Offshore sin kontaktperson for kunder som har behov for forskjellige typer løfteutstyr. - Det går stort sett i mindre utstyr, forskjellige taljer og vinsjer. Jeg setter sammen pakker med utstyr etter å ha klarlagt hva kunden trenger, og ordner så resten via ordrebekreftelse til verkstedsgjennomgangen og frem til transport og fakturering. Så følger jeg opp tilbud og utgåtte leieavtaler som eventuelt skal fornyes, og sørger for å alltid ha tilgjengelig det utstyret som det er behov for med den koordineringen av vedlikehold som det innbærer, forklarer tobarnsfaren. - Godt av noen år på gulvet Men selv om han sitter på eget kontor i øverste etasje, er Stig Nesse ikke i tvil om at han har hatt godt av å bruke noen år på gulvet i lagerhallen. - I jobben jeg gjør nå, er jeg kjempeglad for at jeg startet på lageret. Jeg vet hva de på verkstedet gjør, skjønner gangen i innkjøp, vedlikehold og forsendelser, har kontroll på datasystemene og logistikken og kjenner til hva de forskjellige transportørene er best på. Alt dette er ting jeg har stor fordel av å vite i jobben som utleiekoordinator, poengterer han. - Jeg har sagt til blant annet opplæringsansvarlig her på huset at alle burde hatt seg et par uker på lageret først når de begynner hos oss. Da får de en unik mulighet til å bli kjent med virksomheten fra innsiden av. Tar fagbrev I tillegg til å ha jobbet seg opp og lært gjennom erfaring, har Nesse også gått inn for å få en mer formalisert opplæring. Derfor har han samtidig med jobben også tatt fagbrev i materialadministrasjon og er i gang med fagbrev i logistikk. - Det er igjen et utslag av at jeg hele tiden må ha noe å gjøre. Jeg engasjerer meg i det meste, enten det er i kunstklubben, som formann for idrettslaget, leder i logistikkgruppen eller andre ting. Trives med å være sosial og trives kjempegodt på jobben, avslutter utleiekoordinator Stig Nesse. 11

12 K. Lund Offshore Skvadronveien Sola Tlf: Fax:

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske Historikk K. LUND Offshore har røtter tilbake til 1898 da herrene Lund og Vennemo starter K. Lund & co A/S i Kristiania, senere kalt Maskin A/S K. Lund & co Samarbeidspartner med Ingersoll Rand siden 1902

Detaljer

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling 13.oktober 2009 på Sola. Samlingen skjer på en spennende bedrift som har hatt betydelige

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012 Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon På gode veier Gaute Jørpeland Få ting føles bedre enn å få til noe du lenge har siktet mot kanskje

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Profesjonell leverandør til oljebransjen

Profesjonell leverandør til oljebransjen Profesjonell leverandør til oljebransjen www.kl-offshore.no FORRETNINGSOMRÅDER KOMPRESSOR K. LUND Offshore as er den desidert største aktøren på kompressor og tørkeanlegg, levert til produksjonsplattformer

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden TPM-Lean Brukernettverket inviterer til Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden Denne treningen er relevant

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I PROSJEKTGJENNOMFØRINGSFASEN NAVN: LARS G. GULLAKSEN STED: OSLO DATO: 22. OKTOBER 2009 1 AGENDA 1. KORT OM BELIEFS ERFARING I ANLEGGSBRANSJEN 2. HVORFOR ER INNKJØP

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Omsetning de siste årene:

Omsetning de siste årene: Generelt 63 ansatte i Norge, 22 ansatte i Brasil Hoveddelen av vår virksomhet er relatert til olje- og gassindustrien 7000 m² moderne kontor- og produksjonslokaler. ISO 9001:2008 sertifisert ISO 14001:2004

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt!

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt! KLPOSTEN NYHETSBREV FRA K. LUND OFFSHORE OKTOBER 2015 Fleksibel problemløser Investerer i rask lineærvinsj med utrolig fleksibilitet. Side 8-9 Rammeavtale med Statoil En rammeavtale med veldig lang horisont.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag -Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag Rådgivernes dager 2013 BNF Pådriver for vekst og utvikling i Bodø regionen En felles arena for læring og relasjoner Skoleledere og rådgivere i videregående

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS OKTOBER 2013 Gaute Jørpeland Vel overstått sommer Vår, sommer og høst er vår travleste tid innen utleie

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS AUGUST 2012 Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen gaute Jørpeland Større, sterkere og smidigere For K. LUND Offshore

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

Når presisjon og kvalitet er avgjørende

Når presisjon og kvalitet er avgjørende Når presisjon og kvalitet er avgjørende 1 Økt konkurransekraft, også for kundene våre Gjennom et tett samarbeid med våre kunder, ønsker Berget AS å bidra til innovasjon og økt konkurransekraft. Ved å samarbeide

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik TPM-LEAN koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling onsdag 20. janu ar 2010, Stavanger. Samlingen skjer på en spennende bedrift som

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012. Gaute Hørlyk

Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012. Gaute Hørlyk Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012 Gaute Hørlyk Så - er lean løsningen, nå da? Hva ser vi? Forbedring gjennom forståelse "Tid, ressurser og kompetanse til forbedring" Taiichi Ohno,

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver SINTEF Raufoss Manufacturing AS Agenda 10:15 10:45 Lean bakgrunn, Toyotas 14 prinsipper 10:45 11:30 Sløsing, observasjon

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker www.mchale.net Det Profesjonelle Valg McHale W2020 er en høyhastighets. Det er en kompakt maskin, som gjør at en fører kan transportere, pakke og stable baller med en traktor eller hjullaster. Den kan

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Shaukat tenker fort, lønna øker sakte

Shaukat tenker fort, lønna øker sakte Shaukat tenker fort, lønna øker sakte Jeg får en god følelse når jeg kan hjelpe mennesker som er syke og har behov for hjelp. Ambulansepersonell må både kunne tenke og kjøre fort. Hverdagen er sammensatt

Detaljer

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Mål med leksjonen er at dere får en innføring i hvilke momenter som påvirker

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd.

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. & Av Terrence McNelly,,,. 1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. 1 Prøv en lysere en (Til Bobby som kobler opp videospilleren

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com Norske offshorerederier seiler inn 13 milliarder i Brasil 24 norskeide offshoreskip har fått kontrakter med Petrobras på nesten 13 milliarder kroner, bare i 2010.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Samling info-medarbeider Oslo 2012

Samling info-medarbeider Oslo 2012 Godt omdømme er lyden av trivsel Samling info-medarbeider Oslo 2012 Trond G. Skillingstad Informasjonssjef, Helse Nord-Trøndelag Thomas Brøndbo Artist Omdømme - Hva er det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF 21. juni 2016 Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF Kommunikasjonsplanen må være et levende dokument, som både endres og oppdateres etter behov. Kommunikasjonsmål Hovedmålet med kommunikasjonen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.com/no/produkter 195 INNTJENINGSTID DAGER GJENNOMSNITTLIG Roboter endelig innen rekkevidde Med Universal Robots

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer