NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN. Politiforum. FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR Løssalg kr. 35,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN. Politiforum. FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR. 4 2003 Løssalg kr. 35,"

Transkript

1 NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND NR Løssalg kr. 35, ENGLER SOM DREPER

2 ANNONSE NETCOM

3 LES OM: POLITIFORUM UTGIS AV POLITIETS FELLESFORBUND 4 Politihelikopter utsatt 6 Offensiv mot MC-kriminelle 10 Tono-saken 12 Serbisk pris til norsk politi ÅRSABONNEMENT FOR POLITIFORUM KR. 350, Ring vår annonsekonsulent for bestilling REDAKTØR 14 Månedens lokallagsleder 15 Politihøgskolens studentrevy 4 Politihelikopter utsatt 16 Når arbeidsgiver blir politi 18 Tar rekrutteringen på alvor 23 Pelle Politibil i Tyskland 24 Jobber med høye hastigheter Ole Martin Mortvedt Mobil: ANNONSEKONSULENT 25 Innlegg og debatt 28 Hva får du ut av avhøret? 6 Engler som dreper 30 Ny stillingsinstruks hva nå? 31 Hverdagsglimt fra lensmannsetaten 32 Bokanmeldelse 34 Politiets skjeve verden Anne-Mette Lutro Telefon Telefax G-mail: aml007 Redaksjon: Storgt. 32, 0184 Oslo Telefon Telefax Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse. Frister for innlevering av stoff til nr Stoffet bør være på diskett eller mail og må være redaksjonen i hende innen: Alt vedrørende adresseforandringer sendes direkte til redaksjonen 10 Tono-saken 16 Anmeldt for korrupsjon Layout, sats og trykk: Merkur-Trykk AS Stanseveien 9, Oslo Telefon Telefax ISSN: FORSIDE: Engler som dreper. Foto: SCANPIX / Ken Opprann 94. ÅRGANG Red. avsluttet:

4 Helikopter AV: OLE MARTIN MORTVEDT 4 POLITIFORUM POLITIFORUM

5 LEDER SEFO POLITIFORUM

6 Offensiv mot MC-kriminel AV: UNNI T. GRØNDAL OG OLE MARTIN MORTVEDT Vi er i gang med en offensiv mot MC-kriminelle miljøer i Drammens-distriktet Disse miljøene blir stadig dyktigere og mer "multikriminelle", og vi har derfor opprettet en handlingsrettet prosjektgruppe for å få bukt med dem, sier politiførstebetjent Bjørn Furuheim i etterretningsenheten i Søndre Buskerud politidistrikt. Buskerud er blitt en sentral smeltedigel for MC-kriminelle miljøer i Norge, bare fem år etter at Bandidoshovedkvarteret i Drammen ble sprengt i lufta. Fem personer er idømt lange fengselstraffer for bombeattentatet. Furuheim er spesielt bekymret for at "Outlaws" har etablert seg med et 20-talls medlemmer i Nedre Buskerud, mange av dem tungt belastede kriminelle, som utfordrer MC-gjengene i Bandidos og Hells Angels. Totalt dreier det seg om et 50-talls aktive medlemmer i disse MC-klubbene, bekrefter han. Organisert kriminalitet Disse miljøene driver med organisert kriminalitet, og de har internasjonale forgreininger. Det gjelder for eksempel narkotikasmugling i stor stil, særlig amfetamin, kjøp og salg av våpen, torpedovirksomhet og hvitvasking av penger, understreker han. Vi vil gjøre alt vi kan for å stanse disse miljøene og samtidig forhindre at de rekrutterer nye medlemmer. Vi skal avdekke straffbare forhold og samtidig uroe miljøene, slik at de ikke etablerer seg i egne klubbhus. Vi ønsker også å inndra eiendom, kjøretøyer og sykler når det er mulig. Bare et fåtall personer i disse miljøene har inntekter fra lovlig arbeid, og dermed finnes det lovhjemmel for å gripe inn med beslag, mener han. Vil svi hardere Det er ingen tvil om at inndragelse av motorsykler og eiendom vil svi mye hardere for disse personene enn noen år i fengsel. Det vil samtidig være et klart signal om at samfunnet ikke tolererer denne type kriminell virksomhet, presiserer han. Vi har oversikt og profiler på alle de aktive MC-kriminelle i distriktet. Det krever imidlertid store ressurser å følge opp disse sakene, og vi ønsker og trenger mer ressurser til denne innsatsen, innrømmer han. Kilder i politiet sier til Politiforum at det settes av for lite ressurser til å bekjempe de MC-kriminelle miljøene i Norge. Det må også gjøres mer for å beskytte vitner i rettssaker som gjelder MC-kriminalitet, blant annet fordi mange vitner trues til taushet, sier kildene. Samarbeider tett Prosjektgruppen mot MC-kriminalitet i Drammens-distriktet omfatter folk fra flere lensmannskontorer og Drammen politistasjon. De samarbeider tett med kommuner og eiendomsbesittere for å hindre at kriminelle MC-klubber etablerer seg i distriktet. I Sande ble det organisert et demonstrasjonstog, og det bidro til å forhindre at "Outlaws" etablerte seg i kommunen, sier han. Vi samarbeider også med skatteog likningsmyndighetene for å kartlegge bl.a. inntektsforhold til personer i MC-kriminelle miljøer. Dette er svært viktig for å skaffe seg oversikt over miljøene, legger han til. Som regel er det ingen sammenheng mellom lovlige inntekter og den livsstil og det forbruk vi observerer i disse miljøene. I tillegg til dyre sykler, hus og eiendom vet vi at lederne i flere av MC-klubbene har store budsjetter til reisevirksomhet i inn- og utland. Disse miljøene avler kriminell virksomhet, og det bør samfunnet og Vi har oversikt og profiler på alle de aktive MC-kriminelle personene i distriktet, sier politiførstebetjent Bjørn Furuheim i etterretningsenheten i Søndre Buskerud Politidistrikt. 6 POLITIFORUM

7 lle i Drammensdostriktet politiet sette en stopper for, konkluderer Furuheim. Kraftig vekst MC-miljøene i Norge har vokst kraftig de siste årene. Totalt har Hells Angels, Bandidos og Outlaws 12 avdelinger i Norge. Det er dobbelt så mange som i 1997, da MC-klubbene sluttet fred. Totalt dreier det seg om flere hundre medlemmer og tilhengere som ofte fungerer som kriminelle løpegutter, mener politiet. I 1997 hadde Hells Angels avdelinger i Trondheim, Oslo og Stavanger. Seinere har de fått avdelinger i Hamar og Skien. Bandidos hadde i 1997 klubber i Oslo, Drammen og Askim. Nå har de etablert i en ny avdeling i Stavanger. I tillegg blir to nye klubber snart fullverdige medlemmer i Stavanger og Sortland. Outlaws har gått fra null til tre fullverdige avdelinger på to år. Det dreier seg om to avdelinger i Oslo og en i Drammen. Eiker og Stavanger får de neste fullverdige avdelingene. Nok et Hells Angels medlem arresteres. Det begynner å bli mange tilfeller nå. Hvor mange flere lovbrudd skal disse få lov til å begå før politiet i samarbeid med resten av samfunnet kveler denne organiserte kriminaliteten, spør politibetjent Steen Morten E. Johansen. Nå må samfunnet få øynene opp AV: OLE MARTIN MORTVEDT Kriminelle MC klubber settes i sammenheng med hele skalaen av kriminelle handlinger. "Tokkesaken" og "bombesaken" i Drammen viser at folk både i og utenfor MC miljøet har blitt drept. I tillegg kommer narkotika, torpedo og hallikvirksomhet samt en rekke andre grove forbrytelser, sier politibetjent Steen Morten E. Johansen ved Hamar politistasjon. Med halen mellom beina Fem medlemmer av Hells Angels Hamar ble dømt etter den tragiske bombesaken i Drammen hvor en kvinne ble drept. Etter dette har vi merket en endring i holdningene i vårt lokalmiljø. Folk tar nå et klarere standpunkt mot Hells Anges medlemmer. Som eksempel nevner han en gjeng utvalgte MC karer som skulle inn på et utested på Hamar for å påvirke noen vitner i bombesaken. De som tuslet ut igjen med halen mellom beina var nettopp HA medlemmene, forteller Johansen til Politiforum. Journalist i irregulær kontakt med Hells Angels Johansen legger ikke skjul på at de følger Hells Angels medlemmene tett. I deres papirer fant politiet nylig utskrift fra en e-post. En journalist hadde spurt om hjelp til et torpedooppdrag. En som hadde lagt an på kona skulle skremmes! Det er viktig at samfunnet står samlet mot disse miljøene, ingen må være i tvil om at dette er høyst kriminelle miljøer, sier Johansen. Gjør du avtaler med kriminelle MC miljøer, aksepterer du også deres aktivitet, tordner han. Defence Found medlemskontigent Det er ikke bare fagforeninger som krever månedlige innbetalinger. I HA systemet blir du avkrevd en månedlig sum som skal gå til økonomisk hjelp til HA medlemmer som soner dommer. I fjor økte summer fra 300 til 500 kroner pr måned, sier Johansen. Det er tydelig disse utgiftene øker, kommer det lakonisk. Dette viser tydelig at klubben ikke tar avstand fra kriminell virksomhet. POLITIFORUM

8 Radikale metoder mot MC-kriminaliteten AV: OLE MARTIN MORTVEDT Vi har brukt radikale metoder for å bekjempe MC-kriminaliteten i Trondheims-området de siste årene. Det har gitt en del positive resultater. Vi har blant annet greid å forhindre Bandidosetablering i vårt område. Slik oppsummerer politiinspektør Harald Moholt i Sør-Trøndelag Politidistrikt sine erfaringer fra kampen mot MC-kriminaliteten i Trondheims-området. Moholt og hans kolleger var blant de første som tok opp kampen mot de kriminelle MCmiljøene på slutten av 1980-tallet, og de forsøker å holde trykket oppe. Trondheim fikk Norges første Hells Angels-klubb i 1992 med 11 medlemmer, og HA er enerådende i Trøndelagsfylkene. Miljøet har i dag et 30-talls klubber i Trøndelagsfylkene, og de styrer en del av den kriminelle virksomheten i fylkene, ikke minst narkokriminaliteten, understreker han. For lett Samfunnet og myndighetene har tatt for lett på dette problemet. Derfor vokser klubbene i antall og størrelse, både nasjonalt og internasjonalt. Totalt er det rundt 200 Hells Angels-klubber i verden, og de samarbeider tett. Det neste tilskuddet blir trolig en HAklubb i Moskva, en by med utstrakt organisert kriminalitet, sier Moholt. I Trondheims-området ser vi for eksempel at deler av næringslivet og forretningsstanden driver et forretningsmessig samarbeid med de kriminelle MC-miljøene. Det gjelder blant annet pengeinnkreving som kan føre til torpedo-virksomhet, vakthold og utleie av lokaler. Dette bør samfunnet sette en stopper for, mener han. Disse MC-miljøene er direkte skadelig for samfunnet gjennom sin massive kriminalitet. Mange av medlemmene og supporterne er uten jobb, men kjører rundt i dyre sykler. De utgjør en subkultur som har en appell til enkelte ungdommer. Derfor bør disse miljøene bekjempes effektivt og helst legges døde, foreslår han. Radikale metoder I Trondheims-politiet tok vi opp kampen mot disse miljøene mot slutten av 1980-tallet, og vi tok raskt i bruk radikale metoder. Vi etablerte for eksempel kontroller ved innkjøringen til klubber i Hells Angels-miljøet, der vi krevde personalia av alle besøkende. Det var meget upopulært, ikke minst når det kom gjester fra utlandet på besøk, forteller han. Men for å stanse MC-kriminaliteten trengs det ikke bare mer ressurser til politiet, men en større innsats fra samfunnets side. De kriminelle MC-miljøene vokser, og de undergraver samfunnet, sier politiinspektør Harald Moholt i Sør-Trøndelag Politidistrikt. Festningene til Hells Angels er ikke noe hinder for politiets arbeid. Vi fulgte opp med ransakninger og beslag av våpen, narkotika og tyvegods, samt Harley Davidson-sykler som blant annet var stjålet i USA. I denne sammenheng innledet vi et samarbeid med Harley Davidson-fabrikken i Milwaukee for å spore opp stjålne sykler. Dette førte til flere rettssaker og domfellelser i MCmiljøet. I perioden 1996 til 1998 hadde vi 24 domfellelser for ulovlig våpeninnehav, skadeverk og vold i den sentrale delen av HA-miljøet. Likevel har klubben vokst, konstaterer han. Vanskelige saker Moholt er ikke i tvil om at utradisjonelle etterforskningsmetoder er viktig i kampen mot MC-kriminaliteten. Men samtidig er mange av disse sakene vanskelig å etterforske. Våre beslag av sykler i HA-miljøene har hittil vært knyttet til straffbare handlinger. Vi har ennå ikke gjort beslag etter reglene om utvidet inndragning. Det er for eksempel vanskelig å finne ut om de bokførte inntektene i MC-klubbene virkelig stemmer. Her trengs det samarbeid mellom flere etater for å komme til bunns i sakene, påpeker han. Vi jobber med en del slike saker. I politiet er vi ikke i tvil om at en stor del av inntektene i HA-miljøet kommer fra kriminell og lyssky virksomhet. Vi mener at inndragning av sykler, eiendom og andre verdier kan være et sterkt virkemiddel i kampen mot disse miljøene, sier Moholt til slutt. 8 POLITIFORUM

9 FORBUNDSLEDEREN MENER Norske Politiledere Politiets Fellesforbund har ein klar målsetting om å utvikla tilbodet og organisasjonstilknyting til leiarane i poiti- og lensmannsetaten. Landsstyret i PF har no oppretta Norske Politiledere frå 24.mars, som då avløyser vårt leiarutval. Fram mot Landsmøte 2004 vil PF/Norske Politiledere jobba tett for å avklara den organisatoriske plattforma m.m. Dette vert eit av fleire tema i vårt "leiarprosjekt" og i organisasjonsutvalet sit arbeid. Dansk og Svensk Politiforbund har i fleire år hatt ein eigen leiarorganisasjon under "sin paraply", dette er ein spennande modell å utvikla også i Norge. PF har ein klar målsetting om å vera ein organisasjon for alle, i dag framstår PF som den klart størst organisasjonen og ein av dei viktigaste premisslevrandøren i kriminalpolitiske debattar, utvikling av politirolla, leiarrolla m.m. Difor er det også viktig at PF aktivt markedsfører organisasjonen og sine gode tilbod i leiargruppa i etaten. Politi- og lensmannsetaten har mange "leiargrupper", med ulik funksjon og bakgrunn. Politiutdanna, sivil bakgrunn, juristar og ein del som har fag leiing, andre igjen som har sterk grad av administrativ og personalleiing. Målgruppa til Norske Politiledere er først og fremst leiarar som har eige mål- og resultatansvar, i hovudsak frå politioverbetjent og oppover, men sjølvsagt også tilsvarande leiarstillingar på sivil side. I dag har PF leiarmedlemmer på alle nivå i politiorganisasjonen, frå toppleiarar i Politidirektoratet og Justisdepartementet via mange politiinspektørar, lensmenn, politistasjonssjefar, administrasjonssjefar, kontorsjefar, økonomisjefar, politioverbetjentar til mange 1.betjentar som har viktige leiaroppgåver med stort fagansvar og personalansvar. (ingen grupper er utegløymt sjølv om eg ikkje ramsar opp alle stillingskodar) Alle leiarstillingar har ein felles utfordring, etaten og leiarrolla er i endring som igjen fører til stadig større utfordring i leiarjobben, krava og presset aukar frå alle kantar. Leiarane sine spesielle utfordringar og problemstillingar må høgare på dagsorden også i fagforeiningssamanheng. Både i kvardagen og i samband med omstilling/omorganisering treng leiarane ein STERK fagforeining i ryggen. Utvikling av leiarrolla og leiarfaget er eit tema som PF er sterkt opptatt av, skal me få utvikla etaten til det beste både for publikum og for alle oss som jobbar i politi- og lensmannsetaten, så må me ha større fokus på leiarane sin rolle, kunnskap, samhandling og på kva resultat ein leiar vert målt etter. Av og til vert det problematisert kraftig om ein underordna og ein leiar bør kan vera med i same organisasjon, det er både eit viktig og spennande tema. Dei aller fleste fagforeiningar har den same ordninga som PF, nemleg at hovudtyngda av alle kategoriar tilsette er i same organisasjon, slik er det i forsvaret, helsevesenet, skuleverket leiarar og tilsette er med i same organisasjon. Sjølvsagt er det ein utfordrande målsetting å vera den beste organisasjonen for ALLE, men den bygger på hovudvisjonen med fagforeiningsarbeidet nemleg at ein vert sterkare når ein står saman. Det motsette alternativet er oppsplitting i ulike interesse grupper, der alle jobbar for sine små/sære interesser utan å ta ansvaret for heilskapen. Ein organisasjon som syner vilje til å ta ansvaret for heilskapen vert tatt på alvor og vil få større gjennomslag også for gruppe krav, enn ein som kun jobbar for små gruppekrav utan sideblikk på heilskapen. ARNE JOHANNESSEN Ønsker du flere kompetente søkere til stillingen? Prøv annonsering i Politiforum Intet annet medium treffer så mange aktuelle søkere til stillinger i politiet med bredde og presisjon som Politiforum. Vi setter umiddelbart din annonse ut på hjemmesiden: Priser: 1/4 side kr , Tillegg for Internett kr. 300, 1/2 side kr , Internettannonse alene kr , 1/1 side kr , Det innvilges rabatt hvis Politidistriktet bruker Politiforum flere ganger samme år. Neste utgivelse er 15. april. Frist for innsendelse av materiell: 4. april Ta kontakt med vår annonsekonsulent Anne-Mette Lutro på tlf G-mail: aml007 Vi er også behjelpelig med utformingen. POLITIFORUM

10 Tono-saken AV: OLE MARTIN MORTVEDT FOTO:UNNI T. GRØNDAL 10 POLITIFORUM

11 UHO - Folkestads Hjørne Barn og unge til topps "Satsing på barn og ungdom" er ei flott trykksak frå Barne og familiedepartementet. Innhald og intensjonar er bra. Men er politikken "helhetlig" slik det blir reklamert med? Det brutale svaret er nei. Høgt og tydeleg. Den stramme kommuneøkonomien rammar barn og unge. Fritidsklubbar blir lagde ned, kulturtilbod fjerna, breiddeidretten taper og skulehelsetenesta er sveltefora. Folkehelsa blir skadelidande. Verre blir det av at alt for mange unge er fysisk inaktive. I dette ligg eit samfunnsutfordring av dimensjonar. Som samfunn har vi langt frå tatt konsekvensen av at barn og unge i langt større grad enn tidlegare må lærast til å bruke kroppen. No trenar vi dei til inaktivitet. Fysikk aktivitet er faktisk viktig rusførebyggande arbeid, (jf artikkel i Sykepleien 6/03), og er dermed med på å hindre kriminalitet. Med si utdanning, erfaring og kompetanse er politifolk viktige aktørar i arbeidet for betre oppvekstvilkår. Ikkje minst veit dei noko om kor viktig det er med medbestemmelse og involvering, og kor ille det kan gå når miljøarbeid blir forsømt. UHO meiner det må satsast meir og annleis på oppvekstmiljøet. Offentleg ansvar og profesjonell innsats må kombinerast med frivillig innsats i lag og organisasjonar. Mangfaldige og varierte tilbod krev samspel og tverrfagleg arbeid. Difor er dette eit viktig satsingsområde i Medlemsorganisasjonane er inviterte til eit fagleg lagspel, og ein prosjektleiar er tilsett. Eit av dei viktigaste områda er rusførebygging, og den såkalla SLT-modellen blir framheva som eit godt tiltak. Likevel og heldigvis. Dei unge trivst. Dei jobbar hardt. Og få har dopa seg. Dette er gladmeldinga frå undersøkinga "Ungdom 2002" i regi av statens institutt for rusmiddelforsking. Men det er likevel ingen grunn til å avblåse innsatsen for betre oppvekstvilkår. POLITIFORUM

12 Serbisk pris til norsk politi AV: OLE MARTIN MORTVEDT Etter ti års vanstyre under Slobodan Milosevic, lå serbisk politi nede med brukket rygg. Gjennom å ha blitt misbrukt til politisk kontroll og krigshandlinger, og uten å ha fått tilført utstyr av noe art var tilliten til politiet på et lavmål. Etter at Milosevic var styrtet, rykket norsk politi inn med støtte i form av utstyr og utdanning gjennom prosjektet JuNo Jugoslavia-Norge. Backa Palanka ligger i provinsen Vojvodina på grensen mot Kroatia, og er administrativt underlagt politiet i Novi Sad innbyggere betjenes av 173 polititjenestemenn. JuNo prosjektet begynte i juni 2002, og ble avsluttet desember samme år. Prosjektramme 6 millioner. Utgiftene ble dekket av Utenriksdepartementet. Prosjektet ble driftet av Politidirektoratet. Istedet for å spre det norske bidraget over det tidligere Jugoslavia, valgte vi å gå bredt inn i et enkelt politidistrikt, sier prosjektleder Ellen Ahnfelt i Politidirektoratet. I politidistriktet Backa Palanka på grensen til Kroatia gikk norsk politi inn etter anmodning fra Utenriksdepartementet og serbiske myndigheter. Helt utarmet I utgangspunktet hadde vi bestemt oss for å gå inn med utdanning og kompetansehevning, sier Ahnfelt til Politiforum. Men etter at vi hadde vært på vårt første besøk, så vi at politiet var helt nedkjørt på utstyr. Ingenting var blitt fornyet eller innkjøpt på ti år. Politiet i Backa Palanka stod uten samband, trengte de biler måtte de låne av befolkningen eller bruke beslaglagte kjøretøyer. Inne på politistasjonen var det eneste tekniske hjelpemiddelet en skrivemaskin som ikke virket! Ute var det 10 kuldegrader, og uten fyring inne sier det seg selv at dette var uholdbare forhold å arbeide under. Samlet gjorde dette at prosjektet måtte omdisponere midlene. Omtrent halvparten av pengene som var bevilget til JuNo ble brukt på materiell. For litt over 3 mill. fikk de bla. 11 Peugeot 307, 3 stk. 4WD Lada Niva og en maie. I tillegg fikk de med nærmere 50 BB sett og en rekke bilradioer, sambandsstasjoner, kriminalteknisk utstyr, kontorutstyr og møblement. Vi fikk mye for pengene. I tillegg er det et poeng å handle lokalt, det hjelper til med å styrke Politi og justissektor blir nå i større grad tatt med i internasjonal bistandshjelp. Det utvikler seg nå en forståelse for at dette er fagområder som er helt essensielle i forhold til å få etablert demokrati i land som har fått ødelagt samfunnsstrukturen, sier seniorrådgiver og prosjektleder for JuNo, Ellen Ahnfelt i Politidirektoratet. infrastrukturen som vi for øvrig er med på å bygge opp, sier Ahnfelt til Politiforum. Mistet legitimitet hos befolkningen Før Milosevic` tid hadde serbisk politi et godt omdømme. Men under diktatorens hånd ble politiet i større og større grad militarisert, og brukt til uriktige ting. Politiet ble brukt til å arbeide for diktatoren i stedet for befolkningen. Da fylte de ikke de riktige rollene, og legitimiteten forsvant. Ved at norsk politi med midler fra Utenriksdepartementet kan gå inn og være med å gjenoppbygge politidistriktet Backa Palanka fra grunnen av både med utstyr og utdanning, gjøres mye for å gjenopprette tilliten hos befolkningen. All undervisning har foregått i Serbia med våre instruktører. I tillegg har vi i samarbeid med Follo politidistrikt, Kripos, Økokrim og Agder politidistrikt arrangert studiebesøk her i Norge, sier Ahnfelt. Norsk politikompetanse eksportvare Tidligere så man ikke på politi- og justissektoren som en del av de sentrale områdene når Norge gikk inn med bistand. Men internasjonalt ser vi nå en dreining mot en øket forståelse for at politi- og justisområdene hører med når samfunnsstrukturen skal gjenoppbygges i land som har vært igjennom krig og sammenbrudd. Dette har vi særlig sett etter murens fall og krigene på Balkan. "Jeg ser det som en utfordring for norsk politi å bruke vår kompetanse på denne måten. Norsk politi har stor respekt i utlandet, men til nå har vi stort sett arbeidet gjennom Civpol. Dette bilaterale samarbeidet vi nå har gjennomført gjennom JuNo er det første prosjektet med det omfanget vi her ser. Våre instruktører har gitt tilbakemeldinger om at arbeidet de gjorde var lærerikt og kompetansegivende. I tillegg var det moro. Jeg er sikker på at denne typen arbeid vil gi store utfordringer for norsk politi i årene som kommer. Fra POD`s side ønsker vi en mer aktiv holdning fra Politihøgskolen i forhold til å gi norske politistudenter innsikt og forståelse for viktigheten av at politiet engasjerer seg internasjonalt, sier Ahnfelt. 12 POLITIFORUM

13 Serbisk pris til JuNo I januar i år ble JuNo prosjektet tildelt en egen pris fra det Serbiske innenriksministeriet i en høytidelig tildeling i Beograd. Stabssjefen Ivan Djordjevic stod for prisoverrekkelsen. Til Politiforum fremhever han den norske støtten som var svært aktiv i forhold til demokratisk valgte representanter under Milosevic`regime. Han betrakter støtten som hjelp til å bli kvitt despoten, og til å få startet demokratiseringen av landet. Han forteller at JuNo prosjektet fungerer som et pilotprosjekt for hele det Serbiske politiet når det gjelder deres egen politireform. Under prosjektperioden har JuNo blitt nevnt som modellen for politistasjoner. I motsetning til andre internasjonale prosjekt var JuNo unik i ved at hjelpen kom i form av teknisk bistand og overføring av kunnskap. Resultatet har vært at politiet nå scorer betydelig høyere på tilliten hos innbyggeren enn før. Djordjevic retter avslutningsvis en stor takk til Kim Tråvik i Utenriksdepartementet, Tor Tanke Holm i Politidirektoratet og til den norske ambassadøren i Serbia, Hans Ola Urstad for at de tok initiativet til dette prosjektet. Viktige kontakter i kampen mot organisert kriminalitet Som en følge av JuNo som startet i 2002, videreføreres dette i JuNo II i Novi Sad, et større distrikt som også omfatter Backa Palanka. Samarbeidet tar også sikte på å etablere et profesjonelt kontaktnett mellom serbisk og norsk politi. Det er godt kjent at vi ser en omfattende organisert kriminell virksomhet med albansk opprinnelse, sier Ahnfelt. Samarbeidet med serbisk politi venter vi vil gi nyttig kunnskap, og vi vil senere i år arrangere en egen workshop mellom serbisk og norsk politi nettopp for å etablere et nyttig politinettverk, forteller Ahnfelt. Instruktør morsom utfordring Jobben som instruktør hos politiet i Backa Palanka var en kjempeutfordring, sier Siw Thokle, til daglig politioverbetjent ved Politihøgskolen. Sammen med Leif Vagle og Birger Tvedt hadde hun ansvaret for undervisning over fem dager i fagområdet narkotikabekjempelse. Jeg kan trygt anbefale internasjonale instruktøroppgaver, forteller politioverbetjent Siw Thokle ved Politihøgskolen. Her avbildet sammen med Leif Vagle i hestevogna som Tito benyttet. Serbisk politi, med bl.a. de nye kvinnelige tjenestemennene. Som et ledd i politireformen driver de nå aktiv rekruttering av kvinner til politiet og har utdannet 1200 de siste par årene. Dette var ett av flere fagområder hvor serberne hadde bedt om undervisning. Først måtte vi finne ut av hva det lokale lovverket inneholdt før vi begynte med narkotikaundervisningen, sier Thokle. Dette forarbeidet viste seg å være et sjakktrekk. Bruk og besittelse av narkotika til eget bruk var lovlig. Det måtte de norske instruktørene ta hensyn til når de planla undervisningen. I motsetning til i Norge kunne serberne derfor ikke bruke beslag av mindre brukerdoser som innledning til etterforskning av større saker. De slet rett og slett med å finne inngangen til etterforskning av narksaker, forteller Thokle. Jeg følte det på enkelte områder som om vi var satt tilbake til en annen tid. Marihuanaplantene vokste vilt som ugress, og narkotikaproblemene de hadde gikk i hovedsak på røyking av marihuana og sniffing. Det var lite bruk av sentralstimulerende rusmidler. Vi ble utrolig godt mottatt som instruktører, og mitt inntrykk er at serbisk politi i utgangspunktet er godt utdannet. Men det som slo oss var mangelen på utstyr. Derfor fokuserte vi i mindre grad på bruk av utstyr, men vi fokuserte mer på muligheter og kreativitet, sier Thokle. Undervisningen foregikk på norsk, med tolkning til serbisk av to unge jenter som hadde tatt hovedfag i norsk i Beograd. Power Point presentasjonen hadde vi på forhånd laget to-språklig, slik at norsk og serbisk tekst kom frem samtidig. Det gjorde undervisningen mye mer smidig, og vi slapp å tolke undervisningsmateriellet. Slike utfordringer kan jeg trygt anbefale norske kolleger, det var veldig lærerikt, og jeg er glad jeg tok utfordringen avslutter en engasjert Siw Thokle. POLITIFORUM

14 MÅNEDENS LOKALLAGSLEDER Gode TEKST OG FOTO: UNNI T. GRØNDAL Navn: 14 POLITIFORUM

15 Stripping og blind vold Politihøgskolens studentrevy TEKST: STIG INGE BAKKEN OG LARS-AMUND HØIE FOTO: STIG INGE BAKKEN "Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd på offentlig sted " Dette var tittelen på årets revy. Politiforums utsendte kunne konkludere med at årets revyensemble gav publikum valuta for pengene. i følte tittelen på årets revy var -Vtreffende, smilte leder for revygruppa, Jon Hagen da han snakket med Politiforum umiddelbart etter generalprøven. Hagen karakteriserer forestillingen som "litt på kanten." Hagen trekker spesielt frem Linn Lerøy, Solveig Otterlei, Karin Album Kvernmo og Elisabeth Brattland som nøkkelpersoner i årtes revygruppe. Etter en velkomsttale der man fikk inntrykk av at det bare var å stramme setebeltene, braket det hele løs. Dansere satte standarden for resten av forestillingen ved å rappellere seg ned fra taket. Det ble et forrykende dansenummer etter rytmer fra Madonnas "Die another day". Verdt å nevne er også "apebua," "blind vold" og "snowboard-politi." Gangsterrap med Simen Danielsen, Guro Skjerve og Siv Tonje Stageberg og Tommy Stageberg Gangsterrap Vi hadde spesielt sansen for Simen Danielsen og Tommy Folkøys egenkomponerte "rap." Med jentene Guro Skjerve og Siv Tonje Stagebergs koring fremstod det hele i ekte gangsterstil. Sekkepipeovergangen i første akt var meget originalt og stemningsfullt. Terningkast 6 til musikeren. "Dobbelt hodepress" Det var spesielt tre morsomme innslag som livnet opp forestillingen; "Snow- board-politi", "Reklame," og "Skikongen." Aleksander Aabøs noe vinglete ferd nedover Tryvannskleiva gav oss et innblikk i hvordan man kan fylle politirollen i skibakken. Det ble også pusset støv av en eldre AT-teknikk fra Alta-aksjonen; dobbelt hodepress. Andre akt startet, om ikke like forrykende som første akt, med revybandet sin tolkning av "Let me entertain you" av Robbie Williams. God vokal av Jon Hagen, akkompagnert av et velspillende band gjorde dette til en musikalsk godbit. Skikongen Noen tannløse og lange sketsjer innledet amdra akt, men det hele tok seg betraktelig opp midtveis, og fortsatte revyen ut. Vi velger å trekke frem "Skyte-, trenings-, beslutningssimulatoren" og "skikongen". Er det mulig å likne så vanvittig på Thomas Alsgaard? Uansett: Disse to velgjennomførte innslagene med upåklagelige skuespillerprestasjoner fikk oss til å bryte ut i krampelatter. Her får Glenn Ulrik Våge (nederst) gjennomgå av. i nummeret Blind Vold og til sist: stripping Det hele munnet ut i "frustrerte politifolk" som bearbeidet sin frustrasjon over tilstandene i etaten ved å ta jobb som strippere. Disse utførte et forrykende strippeshow for publikum. Topp karakter til årets revy fra Bulldog. POLITIFORUM

16 Når arbeidsgiver blir politi AV: OLE MARTIN MORTVEDT 16 POLITIFORUM

17 POLITIFORUM

18 FIRE I ETATEN Tar rekrutteri Hva legger du vekt på ved valg av arbeidsgiver? Har muligheten for videreutdanning noe å si deg? Ruth Pettersen (25) fra Harstad Jeg ønsker den første tiden etter skolen action og spenning, men er åpen for roligere liv senere. Muligheten for å drive friluftsliv vil også ha betydning for meg. I praksisåret skal jeg på lensmannskontor, og tror da det vil være lurt å få jobb på en politistasjon etter skolen for å få en mer variert erfaring. Jeg kan også tenke meg utenlandsjobbing, men vet lite om dette ennå. TEKST OG FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT Det begynner å bli en tradisjon. Rett før eksamenstiden starter for fullt, arrangerer Studentrådet på Politihøgskolen sin egen Arbeidslivsdag. Dette som svar til de politidistriktene som sliter med å få besatt ledige stillinger. Kom hit og markedsfør dere, var oppfordringen fra Studentrådet. Utfordringen ble tatt av 21 politidistrikt sammen med enkelte særorgan. I tillegg hadde flere sivile bedrifter funnet veien til "headhunter" messen på Majorstua. Alle hadde de som oppgave: Skaff så mange kvalifiserte søkere til våre ledige stillinger. Kreativiteten var stor, og lokkemidlene mange. Alt i fra karameller til solide videofilmer, fra lysbilder til fremføringer oppvisning fra rytterkorpset. Speakers Corner Arrangementet var profesjonelt satt opp av studentene, og bød på mye interessant. Morsom var "Speakers Corner" hvor de med størst selvtillit og kreativitet fikk 30 sekunder til å presentere politidistriktet. Den muntre gjengen fra Hordaland PD gikk av med seieren med gitarspill og strofer fra sangen "Kom te Bergen " Teksten inneholdt noe om en breiflabb tilfeldig med gutta fra Bergen? Neppe! Arrangementsgeneral var Matti S. Guldbrandsen, 3. års student som i spissen for et engasjert studentråd drog i land et vellykket arrangement. Men vi måtte spørre han om dette med sivile firma på politiets rekrutteringsmesse. Var det ikke politi studentene skulle bli? Vi ønsker å synliggjøre at vi er attraktive også for andre, sier Matti. Samtidig mener mange av studentene at begynnerlønnen i politiet er for lav, og således er det en reell mulighet for at nyutdannede ser seg om etter yrker som betaler bedre, sier han. Guldbrandsen suppleres av studentrådsleder Rune Skjold som sier at dette bør være en vekker for politidistriktene. Det gjelder å skjerpe holdningen til rekruttering, og det er slutt på den tiden det var nok med en enspalter i Lysingsbladet fortsatte han. Vil man ha søkere, gjelder det å være kreativ, var hans råd. Tenk nytt, også på tjenesteformene, fortsatte Skjold. Turnustjeneste oppfattes av mange yngre som et bedre alternativ enn reservetjeneste. De unge ønsker å være ferdig med jobben når de går hjem. Vil det hjelpe på rekrutteringen å ta i bruk mulighetene som ligger i Hoved- Ola Burhol (31) fra Sørumsand Jeg legger vekt på å få utfordringer, og ønsker å teste forskjellige roller i politiyrket. Jeg er klar for å flytte fra Østlandet, og vil antageligvis benytte anledningen til å se andre deler av landet. Arbeidsplassens mulighet til kompetanseoppbygging vil helt sikkert bety noe. Etter flere års erfaring fra arbeid med hotellsikkerhet, er han klar på at store mengder med å håndtere berusede mennesker er noe han kan styre sin begeistring for, og kommer derfor ikke nødvendigvis til å søke seg til steder hvor slik jobbing forekommer i stor grad. 18 POLITIFORUM Denne glade gjengen fra Hordaland PD gikk av med seieren i konkurransen "beste fremføring" i Speakers Corner. Fra v. Jan Fosse, Pål Torbjørnsen og Harald Budal.

19 ing på alvor FIRE I ETATEN tariffavtalens pkt som hjemler en øking av lønnen der hvor det er særlige problemer med rekruttering? Da må man ta i så det monner skikkelig. Minst 5 lønnstrinn ekstra må til for at det skal være aktuelt for mange å søke seg til små ytterdistrikter. Det er ikke nok med pen natur. I tillegg er mange av studentene etablert i parforhold. På mange små plasser er det vanskelig å få arbeid til begge, sier Skjold. På jakt etter politifolk På standen hos Gjensidige finner vi tidligere politimann Nils Kristian Brekke, spesialetterforsker med ansvar for organisert kriminalitet. Etter 13 år i politiet takket han i 1990 ja til etterforskerjobben i det sivile markedet. Jeg angrer ikke, sier han. Åpent går han ut med at: Ja, vi er på jakt etter politifolk til flere av våre stillinger. Enten det er som utredere, eller til rent administrative stillinger, sier han. Av 19 årsverk på utredersiden i Gjensidige, kommer 16 fra politiet. Sammen med Brekke finner vi trainee Eline Lorentzen og Eirik Vetvik. Disse tre vitner om at Gjensidige er seriøst på jakt etter politikompetanse i sin jakt på forsikringsbedragerier og organisert kriminalitet. Vær smart gjør det motsatte! Er du smart, gjør du det motsatte av alle andre, er rådet fra lensmann Geir Kjartan Lid ved Kviteseid lensmannskontor i Telemark PD. Vi ser at mange unge politibetjenter søker seg til byer og politistasjoner. Det må skyldes mangel på kunnskap om tjenesten ute i distriktene, sier han. Det er karrierefremmende å starte politiyrket på små tjenestesteder fordi alle er på jakt etter folk som kan ta egne beslutninger, folk som kan jobbe selvstendig, sier lensmannen. Det er helt uvurderlig å ha inngående kjennskap til etterforskningens hele kjede fra A til Å. Dette er momenter som helt klart blir vektlagt når senere jobber skal søkes. Selv var den tidligere Oslo gutten bevisst på dette, og ble lensmann i en alder av 34 år. Dette har hjulpet meg til nye interessante jobber, sier Lid som i en periode var politioverbetjent hos Sysselmannen på Svalbard. Jeg har flere eksempler på at det tjenestemessig er smart å starte på mindre lensmannskontor, er hans klare budskap. Sammen med administrasjonssjef Stian Stiansen reklamerer Lid for Telemark PD sitt rekrutteringsprosjekt hvor de fremover skal vurdere forskjellige tiltak for å bedre rekrutteringen til de mindre tjenestestedene. Det som blir vurdert er klare planer for kompetanseutvikling og karriereutvikling, det å se på mulighetene som Hovedtariffavtalen gir. I tilegg nevner de mulighet for jobbrotasjon, bedret ansiennitet og hospiteringer som aktuelle tiltak for å få tak i de unge fremadstormende. Hva legger du vekt på ved valg av arbeidsgiver? Har muligheten for videreutdanning noe å si deg? Øystein Østbø (24) fra Gjerdrum Jeg vektlegger et godt arbeidsmilø i jakten på en arbeidsgiver. Er åpen for å tjenestegjøre på et lensmannskontor, og ser samtidig på mulighetene for telemarkskjøring og fjellklatring. Er åpen for å flytte og ønsker å se mer av landet. Arbeidsplassens mulighet for å få drive kompetanseoppbygging vil telle med i vurderingen. Hege Iren Skjønnsberg (30) fra Stange Jeg ønsker klare mål, og at det er en struktur på det arbeidet jeg skal jobbe med. Selv synes jeg det er OK å arbeide på lensmannskontor. Jeg ser på den første jobben som en videreføring av grunnutdannelsen og som påfyll til den teorien vi får her. Ved jobbsøking vil jeg helt klart forhøre meg om muligheten til å spesialisere seg. For meg er det viktig at interessante stillingen også blir beholdt på lensmannskontorene, alt må ikke sentraliseres. Et samlet Studentråd bak et vellykket arrangement på Arbeidslivsdagen. Fra venstre POLITIFORUM

20 SALTEN POLITIDISTRIKT Værøy og Røst lensmannskontor Politiførstebetjent SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD Politibetjent Ved Værøy og Røst lensmannskontor i Salten politidistrikt er det ledig en fast stilling som politiførstebetjent SKO 1455 plassert i ltr. 43. Lensmannskontoret ligger på Værøy som er tjenestestedet. Det er 3,5 stillingshjemler ved kontoret, tre tjenestemenn og en kontormedarbeider i 50% stilling. En tjenestemann er fast plassert på Røst. Kontorlokalene holder god standard. Sysselmann kommer Distriktet består av den ytterste delen av Lofoten. Distriktet har til sammen ca innbyggere fordelt med 650 på Røst og 750 på Værøy. Norges eneste regulære helikopterrute trafikkerer Værøy to ganger daglig i tillegg til daglig fergeforbindelse med Bodø. Distriktet er naturskjønt og har gode muligheter til friluftsliv og sjøfiske. Det er god barnehagedekning i kommunen og vi vil være behjelpelig med å skaffe hus. Stillingen krever eksamen fra politiskole/-høgskole og plettfri vandel. Vedkommende som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres. Rekrutteringstiltak: For stillingen som politiførstebetjent på Værøy og Røst tilbys eventuell overføring til fast stilling som politibetjent 1, 2, eller 3 (avhengig av oppfylling av kompetansekriteriene) med tjenestested Bodø etter minst ett års tjeneste på Værøy. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke stillingen. Nærmere opplysning om stillingen fåes ved henvendelse til lm. Odd Neverdal tlf Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Lensmannen i Værøy og Røst, 8063 Værøy innen POLITIFORUM

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 10/11 FOREBYGGING AV MC

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer