Fabricom Nytt. Våren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010

2 Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok [ 7 ] Vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver i Fabricom Ny kontrakt til Fabricom [ 8 ] Verktøy, metoder og systemer [ 9 ] In - Out sourcing OCS [ 10 ] Opplæring i Fabricom, konstruksjonsavdelingen [ 11 ] Gratulerer med fagbrev [ 12 ] Kåstrø [ 13 ] Velferd på Kårstø HMS premiering til Fabricom rørlegger [ 14 ] Offshore Modifikasjoner Status [ 15 ] Status VRD prosjektet - Januar 2010 [ 16 ] Snorre Redevelopment Status [ 17 ] Tor fra Fabricom [ 18 ] Godt arbeid utført av Fabricom offshore [ 19 ] HMS Prisen Upstream Safety Ambassador [ 20 ] B.I.L. satser på høyden [ 21 ] Årets fotballspiller i Fabricom Fabricom på fotballcup [ 22 ] Husk å oppdatere personalopplysninger Fortell om hverdagen din [ 23 ] Nyetablert avdeling i ingeniøravdelingen - Vedlikehold Ny ISO sertifisering [ 24 ] Fabricommedarbeider gir alt på scenen [ 25 ] Ballett gir god underholdning på Snorre A Fabricom gir julegave til Frelsesarmeen [ 26 ] Jubilanter 2010 Jubilanten [ 27 ] Bryllup, barn & runde tall Forside Fotomontage: Fotografier fra Kårstø - Øyvind Hagen, Snorre A - Rune Johansen Fabricom: Hege Hoem HMS status (2009) Resultat Result Mål Goal Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Lost time incidents (LTI) per 1 million work hours 0,6 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Total recordable injury frequency (TRIF) per 1 million work hours 3,1 < 1,5 Kritiske røde hendelser Critical red incidents 0 0 Rapporterte HMS-hendelser / forbedringsforslag (RUH) per 2000 arbeidstimer Reported HSE incidents / improvement proposals per 2000 work hours Offshore / Fabrication Offices * Det er i 2010 (Pr. 1. mars) ikke registrert rapporteringspliktige skader eller hendelser 14,8 0,8 > VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

3 Spennende start på 2010 Godt år! Det vil vi ha i 2010 også ble enda et tilfredsstillende Fabricom år, og konkurransen om de nye prosjektene er godt igang. Tilbudsvirksomhet De gode nyhetene så langt er at det er god aktivitet i markedet igjen, særlig offshore. Vi er inne i mange tilbudsevalueringer, pågående tilbudsutarbeidelser og prekvalifiseringer. Vi får stadig påminnelse om at tilbudene våre blir evaluert med lykt og lupe, og med fokus på hver minste detalj. Mye tyder på at markedsendringen som kom i fjor, er blitt en realitet både i forhold til mye sterkere konkurranse på pris så vel som på teknisk innhold. Etter 18 måneder med prosjekttørke er alle kokurrentene like sultne, og det leveres svært skarpe og mange tilbud på jobbene. Det er bare en vinnerresept:- vi må være best i den samlede evalueringen, som ligger til grunn for anbefaling til partnerne i lisensen. Tilbakemeldingene til oss er at HMS arbeidet vårt er samlet meget velansett. Vi ser også at vår filosofi med stadig utvidelse av arbeidet med HMS er viktig. 4you kampanjen vil gå gjennom hele 2010 sammen med en rekke andre tiltak. Kostnadsreduksjoner Det nye denne vinteren er tiltak på kostnadsreduksjoner. Som en naturlig følge av at vi har lagt oss til kostnader i de gode årene, må vi se på alle indirekte kostnader med kritisk blikk. I nesten alle delene av vår felles administrasjon kan vi redusere kostnadene våre. Dette arbeidet er allerede kommet langt og vil fortsette slik at vi har en lean and mean kostnadsstruktur til støtte for våre gjennomføringsprosjekter. En del av denne administrative rasjonaliseringen er sammenslåingen av våre to ressursenheter til en samlet ressursenhet som også har hele HR kompetansen vår. I tillegg til kostnadsbesparing vil dette gi mer enhetlig og enda bedre total ressursforvatning. Vi fortsetter med kompetanseheving Kompetanseutvikling vil fortsette å være veldig viktig. Fabricom Academy, vår interne opplæringsfane er blitt en god institusjon som vi har mange forventninger til. Konflikten mellom mindre penger og behov for enda mer opplæring er ikke lett å takle. Men det skal vi. Snart vil det lanseres smarte måter å få til kompetanseheving på, en måte som skal danne et nytt grunnlag for personlig vekst, etterutdanning og samlet kompetanseheving for Fabricom. Flere ben å stå på En av de viktigste omorganiseringene i fjor var å inndele vårt arbeid mot markedet inn i fire forretningsområder. Dette skal gi oss flere ben å stå på og sterkere salg og markedsføring. Samtidig får vi en utfordring for The Fabricom Way som skal forholde seg til krav fra forskjellige segmenter av Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. markedet, som alle er litt forskjellige. Dette stiller store krav til utviklingen av tool, methods and systems, som både skal samle oss med et effektivt fellesskap i bunn, og samtidig en markedstilpassing som oppleves god for hver kunde. Informasjonsflyt Vi ser at informasjonsflyten og den interne samhandlingen blir satt på prøve i tøffere tider. Vi jobber med å bli bedre og bedre på dette. I disse dager setter ledelsen seg ned sammen med en liten gruppe seniormedarbeidere, slik at vi får til en revisjon av våre strategier og handlingsplaner, og får grunnlag for å gjøre ytterlige forbedringer vil bli et spennende år. Mye tydere på at vi gjennomfører de riktige endringstiltakene, men hastigheten og styrken må forsterkes slik at vi igjen har fulle ordrebøker. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

4 Økonomi 2009 er avsluttet regnskapsmessig og endte opp med gode økonomiske resultater for Fabricom. Omsetningen for 2009 ble i underkant av 1,200 millioner som er betydelig lavere enn 2008 omsetning. Omsetning ble i henhold til budsjett og tatt i betraktning de markedsjusteringene som kom i 2009 som følge av finanskrisen er dette et bra resultat. I tillegg ble 2009 et godt resultat år med en EBIT IFRS (driftsresultat) på 5,3 % for Fabricom. Selskapet har en solid økonomi og god likviditet som gir oss et godt fundament for året som ligger foran oss utviklet seg mye tøffere enn vi trodde i starten. Det merker vi med en lavere ordrereserve ved inngangen til 2010, som vil bli et utfordrende år. Samtidig vet vi at det er mye arbeid som vil komme, det opplever vi i form av flere forespørsler sammen med signaler fra kundene om arbeid som er planlagt gjennomført. Vi har de siste månedene hatt høy aktivitet innenfor anbudsarbeid. Første kvartal vil bli spennende, da resultat av noe av dette arbeide vil bli avgjort i denne perioden. Uavhengig av dette vil 2010 bli et år med høy tilbudsaktivitet, da vi nå er inne i en periode hvor det er nødvendig å vinne nytt arbeid. Budsjett for 2010 er fastsatt og avstemt mot våre eieres krav. Vi må fortsette arbeidet med forbedringsprosesser og optimalisering av arbeidsprosesser for å oppnå våre eieres krav til bedriften, herunder kostnadsreduksjons tiltak. Dette er i samsvar med selskapets strategi, men har blitt mer synliggjort Beate Viland, direktør for finans og økonomi. med de markedsendringene vi har møtt det siste året. Kundene er kostnadsfokuserte og krever optimale løsninger. Skal vi være en attraktiv leverandør, må vi kunne vise til interne forbedringer og nytenkning. Vi må derfor fortsette den positive trenden med forbedringer av både systemer og prosesser, så vil målene bli nådd også for inneværende år. ONS 2010 Arbeidet med årets oljemesse er påbegynt. ONS 2010 holdes i Stavanger fra august. Fabricom, som en del av Fabricom Oil, Gas & Power, vil benytte samme stand som i 2008, oppdatert med ny profil. Da standen ble laget i 2008 var meningen at den kunne gjenbrukes. Dette med tanke på miljøet såvel som kostnadene. 4 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

5 Markedsutsikter Aktivitetsnivået i MMO markedet er på vei opp, men konkurransen om de nye oppdragene er knallhard. disse anbudsinvitasjonene inkluderer oppdrag med betydelig aktivitet i et langsiktig perspektiv. Statoils V&M kontrakter, hvor vi nylig har levert vårt tilbud, er et eksempel på dette. Lars Sem, direktør for forretningsutvikling. Lys i horisonten 2009 vil inngå i historiebøkene som et år hvor det ble tildelt få nye oppdrag i den norske petroleumsindustrien. De selskapene som ikke hadde langsiktige avtaleforhold med gode ordrereserver har naturlig nok vært spesielt eksponert for de negative effektene av denne ordretørken. I løpet av de seneste 4-6 månedene har vi imidlertid opplevd en gryende aktivitetsøkning innen MMO markedet. Dette ble innledningsvis synliggjort gjennom et økende antall invitasjoner om å levere kapasitetsoversikter og prekvalifikasjoner til kommende anbudsoppgaver. I den senere tid har dette materialisert seg i konkrete tilbudsarbeider innen alle våre fire forretningsstrømmer. Flere av Synergi I nøden spiser fanden fluer Dessverre opplever mange leverandører som har sin virksomhet orientert mot andre deler av petroleumsindustrien ikke en tilsvarende positiv utvikling i sine markedssegment. Dette medfører derfor at flere større aktører søker å utnytte de forretningsmulighetene som bl.a. fremkommer i MMO segmentet på kort sikt, for å kunne være i posisjon når oppgangen forventes å komme i deres kjernemarkeder. Effekten av dette vil bl.a. være en skjerpet konkurranse om de oppdragene som nå anbudsutsettes i MMO markedet. For oss i Fabricom, som i all vesentlighet har vår virksomhet knyttet opp i MMO markedet, er dette en utfordring som vi må klare å håndtere. I løpet av første kvartal i år vil det bli tilgjengelig et e-learning program via MyFabricom for saksbehandlere i Synergi. Programmet vil besvare spørsmål som er kommet fra brukerne i løpet av Vi skal imidlertid ikke gå så langt tilbake i tid før problemstillingen var motsatt. Leverandører som da opererte i flere markedssegment valgte i en del sammenhenger å trekke deler av sin kapasitet og kompetanse ut av MMO markedet, da de fant det mer attraktivt å nytte ressursene annerledes. Det er vår forhåpning at våre kunder ser verdien av å samarbeide med et selskap som Fabricom, som har som mål å være en stabil langsiktig samarbeidspartner i MMO markedet. Sølv er nederlag I tillegg til å være en god skøyteløper ble Knut Kuppern Johannesen bl.a. kjent for uttalelsen -Sølv er nederlag. I vår anbudsverden oppleves nok også dette utsagnet som høyst relevant. For oss var det en skuffelse at vi ikke vant frem i konkurransen om Snorre Export / Robustness, og det vil være viktig at vi høster læringseffekter av dette. På den andre siden kan vi glede oss over at vi i skrivende stund har blitt informert av Statoil om at vi er blitt tildelt en veldig spennende kontrakt knyttet til modifikasjonsarbeider på Snorre og Statfjord (se egen artikkel). I tillegg til V&M tilbudet til Statoil, har vi også flere andre innleverte tilbud som nå er under evaluering. Videre jobber vi med nye spennende forespørsler, knyttet til så vel modifikasjonsoppdrag som studier. Her forventes aktivitetsnivået å forbli høyt i tiden fremover. Skal dette gi oss nødvendig styringsfart, fordrer dette imidlertid at vi vinner frem konkurransen mot tøffe utfordrere. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

6 Modifikasjonskonferansen 2010 I 13 år har modifikasjonskonferansen blitt arrangert, og i år holder Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner i Fabricom foredrag. En bransje i endring Med over 400 deltagere var Modifikasjonskonferansen årets største oljekonferanse i Til den 13. Modifikasjonskonferansen, som avholdes i Stavanger Forum mars i år, er det allerede påmeldt mer enn 430 delegater som representerer mer enn 200 selskaper. Dette viser den store interessen for det voksende vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet på norsk sokkel. Etter flere år med en betydelig aktivitetsvekst kom smellen i 2009, hvor svært få nye oppdrag ble anbudsutsatt. Dette ble fra Operatørselskapene bl.a. begrunnet i en betydelig kostnadsvekst og dårlig produktivitet i leverandørindustrien. Et viktig tema i årets Modifikasjonskonferanse er derfor formulert som følger: underleverandører. -Ved å være med på denne konferansen får Fabricom mulighet til å gi tilbakemeldinger til kunder og leverandører om positive og negative saker, samt å høre hvilke forventninger de har til oss, forteller Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner. -Vi kan profilere oss som en stor leverandør til modifikasjonsmarkedet og mindre selskapet vil se muligheter til å samarbeide med Fabricom når vi forteller hva vi driver med. Ronald Smith, er en av foredragsholderne, og temaet for hans foredrag er Hvordan integreres samarbeidspartnere og underleverandører i våre løpende utviklings- og forbedringsarbeider?. Utvikling av samarbeid med andre er en krevende og strategisk prosess. - Vi må definere hva vi trenger, hvem som kan levere dette: - hvem dekker vårt behov best, langsiktighet, ambisjonsnivå, og muligheten for et vinn-vinn konsept, samarbeidsrammen og en eventuell formell avtale, sier Roland. Visjon Fabricom har en visjon om å bli sett som en teknologi integrator, hvor vi i samarbeid med komplementære partnere fremmer nye og spennende løsninger for våre kunder. Drilling modifikasjoner, Kontrollsystemoppgraderinger, Feltutviklingsstudier og EPCI prosjekter på land er eksempler på leveransekategorier hvor Fabricom ønsker å utvikle seg. Personlig Sikkerhetshåndbok for 2010 Vedlagt i Fabricom Nytt ligger Personlig Sikkerhetshåndbok for Operatørselskapene på norsk sokkel har tilkjennegjort at de ønsker reduserte priser og økt kvalitet. Hvordan responderer leverandørindustrien? Fabricom er med å sette scenen På grunn av en endret markedssituasjon vil kundene ha bedre kvalitet, lavere priser og større leverandørforpliktelser. Dette gjelder ikke bare i forholdet mellom operatørselskapene og deres hovedleverandører, men også mellom hovedleverandørene og deres Fabricoms mål er null skader og null ulykker! Alle aktiviteter, enten i arbeidssammenheng eller fritid, er forbundet med en viss risiko. Denne boken skal bidra til forebygging av ulykker og uønskede hendelser. Reglene i denne håndboken kan ikke i seg selv forhindre uhell og skader. Enhver ansatt må på eget initiativ vurdere og rapportere mulige farekilder, samt bidra til å gjøre slutt på farlige handlinger. Alle som jobber for Fabricom skal kjenne innholdet i den Personlige Sikkerhetshåndboken. 6 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

7 Vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver i Fabricom (V&M) Tekst: Per Oscar Knudsen, Direktør - Modifikasjon og Vedlikehold Tilbud for Vedlikehold og Modifikasjoner er levert, TAKK FOR EN STOR INNSATS! Det har vært en hektisk tilbudsperiode i vinter, hvor tilbudene Vedlikehold og Modifikasjon (V&M) og Tidsbegrenset Modifikasjonskapasitet (Statfjord, Gullfaks, Snorre og Visund) til Statoil har krevd betydelig oppmerksomhet og ressurser. Det er mange som har vært involvert, og jeg vil takke tilbudsteamene og alle andre bidragsytere for den store innsatsen og engasjementet som har vært vist i disse tilbuds- arbeidene. våre V&M ambisjoner og innfri Statoil sine forventninger. Da vil vi trenge medarbeidere som har lyst til å være med på en utvikling som innebærer bruk av nye metoder for samhandling og gjennomføring. Dette vil kreve en god forståelse i bruk IO og IT systemer, samt vilje til å arbeide på tvers av fag og lokasjoner. Men dette innebærer også at den enkelte får en bredere kompetanse og muligheter for økt ansvar. Har du lyst til å høre mer om mulighetene i et spennende og langsiktig V&M løp sammen med Fabricom og Statoil, og mener at du har noe å bidra med håper jeg å høre fra deg. Per Oscar Knudsen er direktør for V&M-prosjekter i Fabricom. Statoil stiller utfordrende krav til sine fremtidige V&M leverandører, bl.a. i forhold til hvordan arbeidene skal organiseres og hvordan IO teknologi med tilhørende arbeidsprosesser skal anvendes. Fabricom besitter gode erfaringer bl.a. fra GEM prosjektet som i denne sammenheng er verdifulle. Vi har imidlertid i liten grad kunne dra veksler på tidligere tilbudsbeskrivelser, noe som har vært krevende, men samtidig svært nyttig i forhold til å videreutvikle vår gjennomføringsmodell for V&M leveranser. Tilbudet, som ble overlevert den 17. februar, opplever jeg som godt hvor vi bl.a. får synliggjort mye av de forbedringsarbeidene som vi har jobbet med det siste året og jeg er både spent og optimistisk med tanke på tildelingen av fremtidig V&M arbeid. Ny V&M kontrakt Statoil har denne uke kunngjort tildeling av kontrakten Tidsbegrenset Modifikasjonskapasitet på Statfjord og Snorre til Fabricom. Kontrakten omfatter modifikasjoner på Snorre og Statfjord feltene. Varigheten av kontrakten er ett år og arbeidene starter umiddelbart. Statoil har estimert et behov på i størrelsesorden timer fordelt på timer for Statfjord A, B og C og timer for Snorre A og B. På Statfjord feltet vil % av timene være rettet mot Studie- /Engineering og % mot Installasjon. På Snorre vil derimot nærmere 90 % av timene være rettet mot Studie/ Engineering og 10 % mot Installasjon. Tildelingen av denne kontrakten var en meget gledelig melding som var vel fortjent og som viser at Statoil fortsatt har tiltro til Fabricom. Kontraktent vil engasjere 80 til 100 personer på land og et noe mindre antall i havet. Det betyr at tilbudsarbeidet bare er slutten på begynnelsen. Det virkelige arbeidet starter når vi skal realisere Det har vært utvist stort engasjement og innsats fra mange i forbindelse med tilbudsarbeidet. En stor takk rettes derfor til tilbudsteamet under ledelse av Kjell Åke Luren som sørget for at vi fremstod som vinnere i denne anbudskonkurransen. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

8 Verktøy, metoder og systemer Verktøy, metode og system organisasjonen er en fersk del av oppbyggingen til Fabricom, og er ansvarlig for alle bedriftens IT-systemer og arbeidsprosessene rundt. En stor del av arbeidsoppgavene er å kartlegge forbedringsområder som de deretter styrer og følger opp. Kort beskrivelse av forbedrings- prosjektene: Ingeniørdatabase Innføringen av SmartPlant Foundation som sentral engineering-database har gjort det mulig å forenkle og forbedre informasjonsutvekslingen mellom engineering-applikasjonene, gjennom et sentralt informasjons-nav. Dette sikrer også at oppdatert informasjon til enhver tid er tilgjengelig for alle engineeringapplikasjonene. Som en ekstra bonus forenkler også den nye system- arkitekturen integrasjon, samt import og eksport av informasjon. SmartPlant er integrert med PDMS og ProArc for utveksling av teknisk informasjon og objektegenskaper med PDMS og dokument-tagrelasjoner med ProArc. epcms Som et ledd i den kontinuerlige forbedring av prosjektkontrollapplikasjonene, har vi utviklet et nytt system, epcms (efficient Project Controls Management System). Systemet er basert på Sharepoint, SQL og BizTalk teknologi. Hovedfunksjonene til epcms er integrert rapportering, både internt og til kunder, sentralisert vedlikehold av CTR er og normer for engineering og construction,støtte samhandling angående prosjektkontroll i prosjektorganisasjonene epcms kan også presentere informasjon via et dashboard. Hensikten med dette er å gi ledelsen en samlet oversikt over prosjektstatus og å synliggjøre informasjon som ytelse, trender, KPI er, fremdrift og prognoser. Dette kan gjøres både på prosjektnivå og på lavere nivå, helt ned til den enkelte CTR. Denne rapporteringen er basert på sammenstilling og analyse av data samlet fra alle prosjektkontrollapplikasjonene. epcms version 2.0 er nå i aktiv bruk. Som en del av vårt forbedringsprogram er funksjonalitetsutvidelser i en ny versjon 3.0 allerede definert. Denne versjonen vil bl.a. inneholde ny funksjonalitet for endringshåndtering, forbedringer for håndtering av normer og standarder, og utvidet integrasjon med Safran. Reidar Tjørhom, Hans van der Burg, Peter Fray og Bjørn Olav Nesheim Contiki Fabricom har inngått avtale med CMA Contiki ASA om levering av software for kontraktsadministrasjon, prosesstyring av internt forespørselsarbeid, og webgrensesnitt mot underleverandører i forbindelse med forespørsler og tilbud. Det nye systemet vil bety en vesentlig bedring av våre muligheter for kontroll og rapportering i forbindelse med kontraktsinngåelser, kontraktsoppfølging og leveranseoppfølging. Installasjon av systemet er startet, systemet forventes å være fullt operativt i løpet av 2kv i år. ConstructSim Fabricom evaluerer å implementere en applikasjon for støtte til constructionprosessene. Med full implementering av en applikasjon av denne typen har vi som målsetning å oppnå: - Forbedret analyse av byggbarhet og interaktiv planlegging og koordinering mellom engineering- og constructionavdelingene. - Visualisert planlegging for enklere optimalisering av arbeidspakker og installasjonssekvenser. - Forbedret arbeids- og materialflyt. - Redusert risiko. - Forenklet og forbedret tilgang til planog fremdriftsinformasjon gjennom 4D visualisering (3D + tid). Fabricom gjennomfører for tiden en testinstallasjon og evaluering av Bentley Construct- Sim. 8 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

9 In - Out sourcing Tekst: Ketil Oftedahl I forbindelse med kostnadbesparelser og kvalitetsøkning blir det forandringer i IKT avdelingen. Bakgrunn Hovedmålsetningene ved de endringer som nå ønskes gjennomført er å bedre kostnadseffektiviteten i IKTleveransene, samtidig som servicegraden øker. Vi ønsker å styrke den interne kompetanse på virksomhetskritiske applikasjoner, samtidig som vi ser at det vil være hensiktsmessig å sette ut en del rutinemessige driftsoppgaver og oppgaver det vil være praktisk eller økonomisk vanskelig å opprettholde kompetanse på internt. Årsakene til at vi ønsker å insource kompetanse på virksomhetskritiske applikasjoner er mange : - redusere avhengighet av eksterne konsulenter på disse systemene - bli i stand til selv å utføre konfigurasjonsarbeid og prosjektetablering - beholde kunnskap om forretningslogikk internt - bedre mulighetene for selv å utvikle og raffinere interaksjonen mellom systemer og forretningsprosesser Grunnene for outsourcing av andre oppgaver er også flere: - redusere behov for oppbygging og vedlikehold av kompetanse på et relativt stort antall systemer og produkter - eliminere behov for investering i reserveløsninger for systemer og backup på personellsiden - fleksibilitet og skaleringsmulighet i tråd med svingninger i aktivitetsnivå Styrking av applikasjonskompetanse Den interne kompetanseoppbyggingen vil være fokusert på de forretningskritiske applikasjonene. Hvilke applikasjoner som kommer i denne kategorien vil kunne variere over tid. P.t. vil det gjelde følgende applikasjoner: ProArc, PDMS, SPF, Safran, Synergi, epcms, AX, Workmate. For disse applikasjonene har vi som målsetning å bygge opp intern kompetanse minst tilstrekkelig til å kunne utføre konfigureringsarbeid, så som etablering av nye prosjekt; og i tillegg tilstrekkelig systemkunnskap, og tilhørende forretningsforståelse. Der vil bli satt opp en opplærings- og kompetanseoppbyggingsplan for hver enkeltmedarbeider og hver enkelt applikasjon. Implementering I første fase vil kun noen få tjenester bli flyttet, samtidig som nye systemer og tjenester vil bli etablert hos driftsleverandør. På lengre sikt vil alle tekniske driftsoppgaver bli flyttet, og det vil i den sammenheng også være mulighet for at flere medarbeidere kan bli tilbudt ansettelse hos leverandøren. Hvor stor IKT-avdelingen vil være når de skisserte endringene er gjennomført, er det vanskelig å gi noe klart svar på, da dette vil avhenge av flere faktorer. Om man forutsetter at Fabricoms aktivitetsnivå forblir på dagens nivå, vil også bemanningen innen IKT forbli omtrent uendret. Ved øket aktivitetsnivå vil der kunne bli behov for å øke kapasiteten i avdelingen, spesielt vil behovet for IKT-koordinatorer variere med aktivitetsnivået. Som en del av endringsprosessen vil enkelte ansatte få nye oppgaver. I tillegg til at de som får nye oppgaver / stillinger vil få nye stillingsinstrukser og/eller titler, vil vi i denne prosessen også sørge for å korrigere allerede eksisterende avvik mellom reell stilling og formell stillingsinstruks/tittel. Dette er en prosess som allerede er igangsatt. Tekniske detaljer Ved etablering av servere og tjenester hos en driftsleverandør, vil der bli etablert et homogent miljø hvor der ikke er noe logisk eller systemmessig skille mellom interne systemer fysisk lokalisert hos Fabricom og eksterne systemer fysisk lokalisert hos leverandøren. Av denne grunn vil der ikke være behov for noen spesialløsninger, integrasjon eller annen spesialtilpasning for å ivareta informasjonsutveksling mellom interne og eksterne systemer. Der er ikke foretatt noen konsekvens-analyse av linjebrudd, da vi relativt nylig fikk erfare i praksis hvilke praktiske, økonomiske og omdømmemessige konsekvenser linjestans og driftsavbrudd får. For å minimere denne risikoen vil der bli etablert to uavhengige kommunikasjonskanaler mot leverandøren. OCS Som en del av vår forbedringsprosess angående kommunikasjon og deling av informasjon, har Fabricom rullet ut OCS, som står for Online Communication Services. Hensikten med at alle medarbeidere i Fabricom skal bruke OCS er blant annet at det blir en forminskning i bruk av , redusert telefon og mobil bruk, og at man enkelt kan sjekke om kontaktene er opptatte eller ikke. Det er også lett å dele desktoppen for å assistere hverandre, eller holde online møter og legge alle materialene for møtet online før det starter. Ved at både hovedkontoret og våre andre kontorer bruker OCS, kan kollegaer bli kontaktet uansett lokasjon. Ved vår andre utrulling vil OCS bli koblet mot internett der det blir tilgjengelig med MSN kontakter og også kunder eller partnere. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

10 Opplæring i Fabricom, Konstruksjonsavdelingen Tekst: Aina Meringen Spånem 2009 var et opplæringsår med fokus på HMS, lederutvikling, nyutdannede og ulike relevante fagkurs herunder også lovpålagte kurs. fokus på alle delene av HMS. Gjennom kontinuerlig HMS opplæring er forståelsen av HMS og Kvalitetssystemene våre blitt bedre. Ledere er mer bevisst på sitt HMS og kvalitetsansvar, og medarbeidere i Fabricom er blitt mer oppmerksomme på forhold som kan forbedre arbeidsmiljøet og gi en bedre og tryggere arbeidsplass. Dette reflekteres i færre skader og uønskede hendelser og bedre trivsel i jobben. Nytteverdien av opplæring, er at vi ovenfor kunden framstår som mer profesjonell og kunnskapsrik, samt at kvaliteten på arbeidet vi utfører gir merverdi både for medarbeideren, kunden og Fabricom. Opplæringen og kompetansehevingen ble bl.a. fokusert på innen følgende områder for å tilpasse seg markedet og den ansattes behov for videre utvikling: Fabricom Academy Flere personer som bl.a. jobber i Snorre og GEM prosjektene har gjennomført Fabricom Academy Leadership Development - Project og vi fikk tilbakemelding fra blant annet Statoil at proaktiviteten i prosjektet hadde hevet seg. ConnectION Project Management Tre av våre prosjektledere, hvorav en prosjektleder fra konstruksjonsavdelingen, har i løpet av 2009 gjennomført kurset ConnectION Project Management course gjennom GDF Suez. Dette gir en økt forståelse for prosjektledelse internt i Fabricom Norge samt muligheter for synergi mellom bedriftene i GDF Suez. HMS&K HMS opplæringen i 2009 har hatt ekstra fokus på helse og arbeidsmiljø. Det har medført at det er utarbeidet et internt kurs med varighet på ca. 2,5 timer. Opplæringen har spesielt fokus på kjemisk helsefare og ergonomi, og alle ansatte skal gjennomføre kurset. Kursene er delt opp i kontor, prefabrikasjon, offshore og landbaserte prosjekter. De foreløpige tilbakemeldingene på kurset er gode, det har en balansert Fagbrev I 2009 hadde vi flere personer som avla og bestod fagbrevprøven innenfor de mekaniske og elektro fagområdene, samt at to av våre medarbeidere bestod Installatørprøven for elektro, lavspent. Tilkomst Tilkomstgruppen vår er også styrket med en person. Torfinn Ruud gjennomførte Rigger- og TT1 kursene i fjor og ble en av gutta i tilkomstgruppen. Alle de andre personene i gruppen ble oppgradert fra nivå 1 til 2, og fra nivå 2 til 3. Fabricom vil satse videre på Tilkomst Teknikk i 2010 og har inngått en intensjonsavtale med CAN for videre kursing av eget personell, og bruk av CAN TT personell ved behov for våre prosjekter. I tillegg er det utlyst en ledig stilling som Fagansvarlig for TT gruppen som vil ha sin tilhørighet i Stavanger. I 2010 vil vi fokusere på videreutvikling av Fabricom TT personell til høyere nivå, samt fokusere på kursing av flere innen fagkategoriene både mekanisk og E&I som viser sin interesse. 10 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

11 Isokurs Fabricom startet opp internt kurs i ISO og Platetegningsforståelse i april Det har vært vanskelig å gjennomføre dette i prosjektene, og laber interesse blant personellet, men i Fabrikasjon Dusavik og Kårstø prosjektet har det vært tålig bra interesse. Vi viderefører våre interne ISO kurs så lenge interessen er til stede. PLS kurs Flere av våre elektrikere gjennomførte PLS kurs (automatisering) trinn 1 og 2 i fjor. I år går de videre og gjennomfører trinn 3, og videre eksamen i juni For år 2010 vil opplæring og kompetanseheving blant annet bli prioritert innen følgende områder: PLS kurs Tilkomstteknikk Iso / platetegning forståelse Fagbrev Swagelock kurs Riggerkurs Selvfølgelig vil vi også gjennomføre Myndighets og prosjekt pålagte kurs. Kontinuerlig videreutvikling Fabricom vil fortsette å satse på videreutvikling av personell, slik at vi kan sikre riktig kompetanse og høy konkurranseevne i fremtiden. Det jobbes kontinuerlig med å avdekke eventuelle kompetansegap for å nå våre strategier og mål, samt å tilfredsstille våre kunder. Meld deg på! Dersom du ønsker å delta på et kurs, blir du enig med din overordnede. Videre fyller du ut en rekvisisjon, hvor du påfører type kurs du ønsker å delta på og i hvilken tidsperiode du ønsker å delta. Rekvisisjonen sendes videre til HR / Opplæringsutvalget for videre behandling. Gratulerer med Fagbrev Vi gratulerer følgende ansatte med å ha fått fagbrev. Nguyen Truong Chi har avlagt og bestått sveisefagbrevet. Glenn Vatland har avlagt og bestått fagbrev i industrirørlegging. Ronny Haugen har avlagt og bestått fagbrev innen industrirørleggerfaget. Leiv Otto Nessa har avlagt og bestått automatikerfagbrevet. Ronny Haugen Glenn Vatland og Nguyen Truong Chi Leiv Otto Nessa FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

12 Kårstø Gode holdninger og godt arbeidsmiljø tross snø og is på Kårstø. KEP-2010 KEP-2010 er Fabricoms nåværende prosjekt på Kårstø. Med et totalt arbeidsomfang på timer, inkludert en stor stans høsten 2010, har dette gitt en bemanning på ca 200 personer inkludert ledelse. Prosjektet er ca 63 % ferdige med installasjonen, og fram mot påske skal bemanningen gradvis trappes ned for så og ta seg opp igjen når det nærmer seg stansen i august. Oppnådd milepæler Fabricom har oppnådd flere av milepælene som var satt, den siste var 12.desember og gjaldt ferdigstillelse av CA16 området. Det gjenstår tre viktige milepæler før påske, som alle går på overlevering av rør og struktur til kunde. Det er en kjempebra gjeng her oppe. Folk smiler! Jeg vil berømme miljøet i Fabricom -Morten Rødder, Konstruksjonsleder KEP-2010 Gode HMS holdninger Fabricom har fått flere priser på grunn av våre gode HMS holdninger på Kårstø. En av disse er Lageret vårt, som har fått en pris for god orden og renhold. HMS er et daglig fokus blant Fabricom medarbeiderne; Det blir holdt Toolbox - møter hver morgen, der forskjellige emner blir tatt opp. Etter arbeidsdagen blir det holdt enda et Toolboks - møte der det blir diskutert hva som fungerte og hva som eventuelt kunne gått bedre i løpet av arbeidsdagen. Samarbeidet med Vernetjenesten og tillitsvalgte er også veldig bra. Snø og is Når vinteren har erobret vestlandet så er det ekstra viktig med gode HMS holdninger. - Værmessig har vi helt andre utfordringer på land enn offshore, sier Morten Rødder, Konstruksjonsleder på KEP Morten har vært på Kårstø siden august 2009, og før dette var han Konstruksjonsleder på Snorre B prosjektet. HMS utfordringene er ikke på jobb, men på vei til og fra jobb, forteller han. Det er brukt mye tid på å strø og salte veiene, samt alle syklene er parkert for vinteren og gratis busser er satt opp for å gjøre den lange veien til arbeidsplassen litt greiere. Stillas og telt må også sjekkes for istapper, hvis istapper løsner kan de skade både utstyr og personell. Godt arbeidsmiljø Til tross for kulde og snø er det heldigvis for det meste smil å se på Fabricom personell. Det er mange utfordringer både på godt og vondt på et landprosjekt, og det er viktig å få hjulene til å gå rundt og å få alle til å bli fornøyde. Men: - Det er en kjempebra gjeng her oppe. Folk smiler! Jeg vil berømme miljøet i Fabricom sier Morten Rødder. Fra venstre: Olav Bengsch, Gunnar Tellnes, Javier Quezada, Morten Rødder og Øystein Eriksen. Tekst & Foto: Anne Katrine Løklingholm 12 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

13 FABRICOM FORWARD 2012 Velferd på Kårstø Alle må gi litt for å få til et bra samarbeid, men med en positiv holdning kommer man en lang vei. Helge Eltvik er tillitsvalgt på Kårstø, og kom til Kårstø i august Arbeidsmiljøet på Kårstø er svært bra sier han, både innleide og fast ansatte blir fort tatt med i gjengen. Samarbeidet mellom formenn, generalformann og arbeiderne fungerer godt, og sikkerheten er bra; HVO og verneombudet sørger for at tingene er på plass. Arbeidslaget som fikk presentert 4You 20. januar. Fritidstilbud Det er mange gode fritidstilbud på Kårstø. Statoil arrangerer skiturer til Sauda og Røldal, og når vinteren er over er det turer til Prekestolen eller Stavanger. Golf, dykking, gokart og svømming er andre aktiviteter som blir tilbudt. Fabricomgjengen tar også eget initiativ og drar inn til byen for å bowle. Det blir arrangert konserter og teateroppsett som gjør at dagene fram til å treffe familien går litt raskere. Helge Eltvik, tillitsvalgt på Kårstø 4You Fabricom har fått positiv tilbakemelding på å arrangere 4You arbeidsmiljøkampanjen fra både egne ansatte, kontraktører og kunder. På Kårstø startet de med 4You i desember 2009, og Finn Baar-Dahl drar ofte til Kårstø for å fremføre presentasjonen for de ulike arbeidslagene. Både fast ansatte og innleide er invitert til seminaret, og det oppmuntres til åpen diskusjon om hvordan medarbeiderne tenker om de ulike sakene. HMS Premiering til Fabricom rørlegger Det lønner seg å rapportere uønskede hendelser. Lørdag 9. januar oppdaget Tomaz Bonczkowski sprekker i vannrør i det nye generator-bygget på Kårstø. Bonczkowski meldte fra om observasjonen og ble premiert av HMS Blåjakkene, som er Statoil sine sikkerhets- inspektører på site. Tomaz Bonczkowski ble belønnet med en bag for å ha rapportert sprekker i et rør FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

14 Offshore Modifikasjoner Status Tekst: Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Våre to offshore modifikasjonsprosjekter, Valhall Redevelopment og Snorre Redevelopmen (et samarbeid med Bergen Group Rosenberg) har begge god framdrift. Prosjektene er begge ganske modne, Valhall er 95 % ferdig mens Snorre er 65 % ferdig, og begge prosjektene har passert bemanningstoppene. Denne situasjonen har bidratt til en synkende ordre reserve og gjør at Fabricom aktivt ser etter nye prosjekter i markedet. Oppturer og nedturer Offshore modifikasjonsmarkedet i Norge går igjennom betydningsfulle endringer. Det har vært en periode fra 2005 til 2009 med historisk høy aktivitet i industrien. Etterfølgende har det vært en periode fra slutten av 2008 med få nye prosjekter tilgjengelig. Disse svingningene i aktivitetsnivået er ikke nytt for oljebransjen, og mange av oss har vært igjennom mange oppturer og nedturer. Det er oljeprisen, og antatt framtidig oljepris, som driver aktivitetsnivået. Hektisk tilbudsvirksomhet Heldigvis har oljeprisen vært mellom 70 og 80 USD for fatet siden forrige sommer. Dette er en betraktelig forbedring av situasjonen som klientene våre oljeselskapene - sto ovenfor for et år siden, da oljeprisen var under 40 USD. Usikkerheten rundt den framtidige oljeprisen kombinert med en ustabil verdensøkonomi har forsinket godkjenningsprosessen for mange av modifikasjonsprosjektene som har blitt flagget til markedet. Det er nå signaler på at en mengde av modifikasjonsprosjektene har blitt godkjent og vi kan forvente en hektisk tilbudsperiode i de kommende månedene. Mange prosjekter er kjent i markedet som Snorre Export, Snorre Drilling, Gudrun tie-ins, Kvitebjørn PreCompression, bare for å nevne noen få, men det er mange flere. Det kommer til å bli stor konkurranse for å vinne disse, og det vil kreve en betydelig mengde hardt arbeid av tilbudsteamene, men Fabricom vil vinne sin del av disse offshore modifikasjonsprosjektene. Disse nye prosjektene kombinert med forventet studie og V&M aktiviteter, vil gi Fabricom en stabil plattform for framtiden. Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Forbedringer For å forbedre Fabricoms konkurransedyktighet har en rekke forbedringsprosjekter vært igangsatt i løpet av 2009, og effekten av disse har begynt å gi positive resultater. Å gjennomføre forandringer er en vanskelig prosess, men de som har mottatt utfordringene må ferdigstille oppgavene, og det er viktig at resten av organisasjonen støtter deres innsats. Fabricom er i et konkurrerende marked. Ved å gjennomføre disse i tillegg til framtidige forbedringer, gjør at Fabricom klarer å nå effektiviteten som er forventet av våre kunder. Å identifisere potensielle forbedringer er noe som alle kan gjøre, og jeg håper at alle tar en aktiv rolle for å gjøre arbeidsplassen vår bedre. 14 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

15 Status VRD prosjektet - januar 2010 Tekst: Hugo Artur Halvorsen, Prosjektleder VRD Med fokus på god kvalitet, satser VRD-gjengen på å ferdigstille Valhall Redevelopment prosjektet våren 2011, totalt vil det si at timer snart vil ligge bak oss. Fra begynnelsen VRD startet med en FEED fase i 2005 som gikk over til EPCI fase i Vi kan dermed se tilbake på en tidsakse over 5-6 år som i prosjektsammenheng er lang tid. Til sammen kommer vi, hvis vi tar med alle faser og disipliner, til å ha utført i størrelsesorden timer før vi slår av lyset og lukker døren bak oss på VRD. Stabil bemanning VRD prosjektet har per januar 2010 en snittbemanning på ca 35 personer. Vi regner med at dette antall vil holde seg stabilt utover våren, men planlegger en betydelig bemanningsreduksjon i løpet av sommermånedene, og fortsetter med denne reduserte bemanningen til prosjektslutt. Gode HMS resultater Prosjektet har veldig gode HMS resultater - kun 2 førstehjelpsskader for hele perioden og ingen alvorlige kvalitetshendelser. Det er gjennomført egne lessons learned samlinger og det blir viktig å dra lærdom fra VRD prosjektet mht forbedring på kvaliteten på de fremtidige prosjektene. Også økonomisk sett vil prosjektet gi tilfredsstillende resultat for Fabricom. Ferdigstillelse Etter møter som pågår med BP ser det ut som at slutt dato vil bli i løpet av våren Da vi i stor grad er avhengig av andre kontraktører med hensyn til ferdigstillelse, er det vanskelig å tallfeste både eksakt timetall og endelig ferdig dato. En stor mengde sluttdokumentasjon skal ferdigstilles og vi vet av erfaring at dette kan gi overraskelser i slutten av et prosjekt. Gjenstående timer Den siste tiden har vi sammen med Wood Group og BP brukt en del tid og ressurser på å få en total oversikt over gjenstående arbeide. Basert på de siste Hugo Artur Halvorsen, Prosjektleder VRD ukers analyser anslår, vi gjenstående timer til å være i størrelsesorden timer. Størstedelen av arbeidet vil være knyttet til as built, follow on og avslutningsaktiviteter generelt. Vi har også vært i diskusjoner med hensyn til videre arbeid for BP i tilknytning til eksisterende kontrakt, og vi regner med å ha noen svar i løpet av kort tid. Fokus på god kvalitet Nå er det viktig å holde fokus på kvaliteten i de ulike disiplinene samt vise stayer evne, slik at vi avslutter VRD prosjektet med stil og på en profesjonell måte på som både BP og Fabricom kan være stolte av. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

16 Snorre Redevelopment Update Tekst: Chris Perrens, Project Manager Snorre Prosjektets høye fokus på HMS i alle faser har så langt gitt en meget positiv effekt, både i havet og på land. Noe som også klart gjenspeiler seg i våre statistikker og i flere positive tilbakemeldinger fra kunde. God HMS kultur Det er spesielt gledelig at den positive omtalen også gjelder for vårt personell på Snorre B plattformen, som var ukjent grunn for vår bedrift, noe også bedriften var meget fokusert på når vi startet opp her i Vi går nå inn i en ny fase i prosjektet med meget høy aktivitet i havet fra begynnelsen av mai til ut i oktober, og vår fokusering innen HMS vil om mulig bli enda høyere i denne perioden hvor vi vil bemanne plattformen med ca 100 personer og som innebefatter to revisjonsstanser. Null fraværsskader Prosjektet har så langt hatt 0 fraværsskader,. Med en total fraværsfrekvens i overkant av 1 er dette meget bra, selv om målet også her er 0. Det er rapportert inn totalt ca 2300 RUH rapporter og det er gjennomført ca 1989 Åpne Sikkerhetssamtaler. Disse tallene alene forteller at fokus er meget høyt innen personellets sikkerhetstankegang og viser gode holdninger. På Snorre A plattformen har vi også i lengre tid hatt fulltids Verneombud, noe som også har vist seg å være et godt og positivt tiltak innen den totale satsingen på HMS. Den nye baselineplanen På SRD holder vi på med å sluttbehandle vår fjerde baseline plan som viser at vi er omtrent 65 % ferdige på SNA og omtrent 62 % ferdige på SNB. Installation of New Degasser on Snorre A Den nye baselineplanen inkluderer alle definerte EWP (Engineering Work Packages) som trenger å bli levert som en del av leveransen til ICC (Integrated Construction & Completion) som har ansvar for offshore installasjonen. ICC omfatter personell fra både Fabricom og Statoil, men er administrert av Statoil. Bonus milepæler Bonusmilepæler for levering av EWPs til ICC og levering av material og prefabrikasjon til Florø-basen har blitt avgjort med Statoil, og oppnåelse av disse milepælene er vårt viktigste mål i den gjenværende perioden av prosjektet. Engineeringstegninger Produksjonen av prosjekteringstegninger går bra med omtrent 6500 av 8500 tegninger issued for construction på SNA, og rundt 1100 av 1200 tegninger er issued for construction på SNB. Jobbkortforberedelse for EWPs er også etter planen. En akseptabel buffer Prosjektet har fokusert på å ha en buffersone mellom prosjektering og prefabrikasjonen, og god fremdrift med produksjonen av tegninger og jobbkort sammen med materialleveranser har ivaretatt at vi har en akseptabel arbeidsbuffer for prefabrikasjonen på Rosenberg. Økt arbeid offshore Etter en lang periode med begrenset sengekapasitet på SNA hvor vi for øyeblikket har 35 senger, kommer nå en periode med et flotell med broforbindelse til SNA. Flotellet ankommer feltet i midten av mai, og vil være der i seks måneder. I løpet av denne perioden har vi fått bevilget 105 senger, 30 av disse på nattskift. Dette er en stor økning i offshore 16 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

17 FABRICOM FORWARD 2012 bemanningen og det er kritisk at vi har nok arbeid og materiale tilgjengelig for dem. Den nye degasseren Den nye degasseren for Snorre A har blitt levert til Florø basen, og er planlagt installert i slutten av februar. Størrelsen på degasseren var kritisk for prosessdesignet og enheten har blitt designet så stor som mulig. Enheten vil bli løftet opp gjennom veggen til SNA og skli på plass ved hjelp av luftputer. Se foto og plot under. Rollemodell Enda engang har en Fabricom konstruksjonsarbeider blitt valgt som den månedlige Rollemodellen offshore på SNA. Denne gangen var det Tor Christiansen, se foto nedenfor. Statoil Platform Manager, Rune Nedregaard og Operations Construction Manager, Espen Gerhard Hammer intervjuet Tor imens han installerte løftebjelker i P25. Tor hadde en gyldig arbeidstillatelse for å dekke arbeidet han gjorde, og han kunne svare på alle spørsmålene på en New Degasser for Snorre A eksemplarisk måte. Platform Manager kommenterte etterpå at han kunne ikke ha demonstrert en bedre måte å jobbe etter Statoil rutinene selv. Bra jobbet Tor! TOR fra Fabricom Et år igjen Vi har et år eller så igjen av planen, leveringsutfordringer foran oss, og et veldig bra team på SRD. Vi ser frem til å møte disse utfordringene og nå målene våre. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at Tor er: - Han er et forbilde når det gjelder etterlevelse - Han planlegger jobber iht handlingsmønsteret for etterlevelse i praksis. - Han setter seg alltid inn i gjeldende krav og metode - Og så gjør han en kjempejobb som inspirerer de rundt seg. Mine handlinger er mitt bidrag til kulturen på Snorre A Intern publikasjon fra Statoil FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

18 FABRICOM FORWARD 2012 Godt arbeid utført av Fabricom offshore Fabricom har fått ros av ConocoPhillips for arbeidet med utskiftninger av spooler på EKOX platformen. GEM fra 2005 GEM prosjektet nærmer seg slutten. Fabricom har jobbet med V&M kontrakten for ConocoPhillips siden 2005 og har vært opp mot 200 medarbeidere på prosjektering, fabrikasjon og installasjon. GEM prosjektet har i hovedsak bestått av modifikasjoner rundt brønnhodeområdet, men det har også vært prosjekt i produktgruppene Process & Utility, E&I, Strukturprosjekt og PMO. Avslutte med stil Fabricom avsluttet 2009 med stil. Det var flere tresettinger i julen og under en stans i desember fikk også offshorearbeiderne våre skiftet 17 bend på EKOX i av alt 38 bend som er blitt skiftet totalt. EKOX utskiftning av spooler Etter en oppdagelse av lekkasje i et påstikk på testflowlinjen til brønn X-05 ble det avdekket sveisefeil, sprekkdannelser og fare for lekkasje av Handover til COP - Jostein Andersen, COP representant, og Geir Ovesen, Feltingeniør Fabricom. hydrokarboner. Fabricom fikk en PMO der arbeidsomfanget var å skifte ut spoolene på produksjons flowline på EKOX på Ekofisk område. Topp kvalitet Alt arbeidet med utskiftningene av spooler har gått smertefritt, uten hendelser og levert med topp kvalitet. Prosjekteringsgruppen og fabrikasjon har stått på for å levere S M 18 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT grunnlag for arbeidet offshore, og til tross for tilkomstutfordringer og en usikkerhet i henhold til om prosjektet skulle overleveres i desember eller april, så har Fabricom med godt samarbeid og med en god koordinering fått ros av kunden, ConocoPhillips, for godt utført arbeid.

19 HMS Prisen En komité bestående av klubbleder, HVO, HMS & K Direktør og Direktør for Fabrikasjons- og installasjonstjenester, har gjennomgått innkommende forslag til kandidater. Følgende er blitt lagt til grunn ved utvelgelsen: Dette er rett og slett en av Fabricom sine hverdagshelter, selvfølgelig uten å forlange noe tilbake. -Medarbeider om Oddbjørn Jonassen Samir er og blir en fantastisk lederstjerne for sitt team og et godt forbilde -Medarbeider om Samir Vejzovic Kandidaten skal ha et ekstra godt øye for HMS og det arbeidet som dette medfører og må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: - Ha evne til å samarbeide med både kunde, ledelse og arbeidskollegaer - Være et forbilde for andre med hensyn til hvordan man oppfører seg - Være tydelig på å fremme bedriftens omdømme. - Jobbe for trivsel og et godt arbeidsmiljø - Være en ledertype som kan ta i et tak og få i gang. - Være et menneske med respekt overfor sine medarbeider og er en ledestjerne for teamet sitt. Det var mange gode kandidater til HMS prisen, og det er kjekt å registrere at vi i Fabricom har så mange ansatte som blir lagt merke til som gode forbilder blant sine kollegaer. I år var det to solide kandidater som skilte seg ut. Begge innfrir kriteriene som er satt, men de arbeider på vidt forskjellige områder i bedriften og det var derfor vanskelig å rangere dem. Komiteen valgte derfor å utdele to HMS priser for Følgende beskrivelser er gitt for de to kandidatene: Oddbjørn Jonassen: Denne kandidat har gjennom veldig mange år i Fabricom, vært en samlende og positiv faktor for alle han har omgitt seg med. Han er faglig meget dyktig, er ingen shortcut type, dvs. han setter sikkerhet i første rekke. Dette gir også en positiv og smittende effekt. Han er også av typen som lytter til medarbeidere, viser forståelse for, og tar vare på et godt arbeidsmiljø. Samir Vejzovic: Samir er en person som bryr seg om sine medmennesker. Han jobber aktivt for at alle skal kunne utvikle seg, både nyansatte så vel som ledere. Han setter stor fokus på trivsel som viser godt i arbeidet han gjør. Han er en dyktig leder som får ting gjort når det skal. Han er også tydelig i det han gjør og står for. Upstream Safety Ambassadors Upstream safety ambassadors prisen er en pris som utdeles av Conocophillips til kontraktøransatte som har utmerket seg med tanke på HMS. Dag Harald Pedersen jobber som instrument rørlegger / verneombud i Fabricom. Her er utdrag ifra Cops begrunnelse: Dag Harald er unik i måten han kombinerer yrket sitt på i felt, med verneombudsgjerningen. Han er å betrakte som en HMS ledestjerne, og demonstrer dette gjennom sin praksis, på en slik måte at folk rundt han bruker han som rådgiver. Han er alltid fokusert på etterlevelse av prosedyrer, og er mer enn villig til å dele kunnskap med både nye og gamle som kommer om bord, som ønsker støtte. FABRICOM NYTT NO.101 VÅREN

20 B.I.L. - satser på høyden Tekst & Foto: Anne Katrine Løklingholm Bedriftsidrettslaget [B.I.L] i Fabricom tilbyr en mengde aktivititeter og idretter for enkeltpersoner og grupper. Klatregruppa, for eksempel, møtes hver onsdag på Apeberget, til været tillater utendørsaktiviteter. Godt for kropp og sjel Fjerner høydeskrekk, spenning, får et kick, en mestringsfølelse, er bare noen av grunnene til at Cecilie, Mats, Thomas og Steinar i klatregruppa i B.I.L. stiller opp på Apeberget hver onsdag år. - Det er noe som er gøy med å prøve noe veldig lenge for så å få det til, forklarer Thomas Gjerstad, som har holdt på med klatring av og på i Nybegynner Mats Hallgren, som har jobbet i Fabricom siden august og vært med i klatregruppa siden september, fyller inn: - Det er utrolig moro, man må bare fortsette med det! Treninger: Hver onsdag 17:00-19:00 Første kurs: 24 mars, kl 16:00-18:00 Kontakt: Mål om å ta i stein Steinar Boge, som også har klatret i år, forteller at de har mål om å få satt opp turer så de får klatret ute når været tillater det. - Rogaland har mange flotte klatreområder, det er ikke mange som er klar over det, forteller Thomas. Klatregruppa vil også sette opp klatrekurs for nybegynner, selv om det ikke er et krav om kursbevis hvis man klatrer med erfarne klatrere. - Vi vil jo ha med flere! skyter Cecilie Heilmann inn. Hun har klatret siden mai 2009, og får med datteren sin på 3 ½ år hver helg til klatresenteret uten mas, familien er bitt av basillen! Sikkerhet er viktig Som alle andre steder står sikkerhet i fokus på Apeberget. - Før hver klatretur i sele må man ta en kameratsjekk, forteller Thomas mens han og Steinar stiller opp for kameraet. - Nå håper jeg at du sjekker også, og ikke bare poserer for kameraet!, smiler Steinar. - Selvsagt! er svaret. Det er tydelig å se at det er godt humør i hallen. Klatrerne driver med både vanlig sportsklatring i sele, og buldring, som er klatring uten tau med tykk madrass under. Sistnevnte baserer seg på tekniske flytt, mens sportsklatring handler mer om utholdenhet. Ta kontakt Hvis klatring høres ut som en utmerket måte å tilbringe onsdagskvelden, kan du ta kontakt med B.I.L. gruppen. Klatrerne forteller at de er svært fleksible når det gjelder dag og tidspunkt, og at det blir sendt ut en e-post hver uke til folk som melder interesse. Kameratsjekk før sportsklatring: Steinar Boge og Thomas Gjerstad 20 VÅREN 2010 NO.101 FABRICOM NYTT

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt.

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt. Beerenberg Corp. AS Læring av uønskede hendelser. Visjon Beyond expectations Sammenheng mellom visjon og verdier, og betydning for HMS/K politikk Konsernvisjon: Verdier: Beyond Expectations Inkluderende,

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 Haugesund 25. September 2013 Rederiet som er lokalisert i Haugesund består av to enheter: (KOAS) som eier og opererer 9 LNG carriers og 6 produkt/kjemikalie tankere. KNOT

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober.

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober. Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As Sommerkonferanse i oktober. Hvem er så jeg da? Daglig leder i DOM Group As = Dropped Object Management Sertifikater fra DNV: o ISO9001 o OHSAS18001 For ivaretakelse

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum 24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum EN BRANSJE PÅ ANBUD EN BRANSJE PÅ ANBUD Program dag 1 >> 24. mars Nærmere 80 prosent av dagens norske petroleumsproduksjon kommer fra de ti største feltene. I 2025

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet KranTeknisk Forening Stavanger 30 31. mai 2011 Trygg Rigg - Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet Spesialkonstruerte løfteredskap brukt i B&B områdene 1- Classification: Statoil Internal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør.

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør. HMS i verdikjeden Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008 Drifts- og Offshore Prosjektdirektør Geir Ove Saltvedt HMS i Fabricom OVERORDNET MÅL Vi skal ha null skader på personer,

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

MERVERDIER PÅ PLUSSPRODUKTER. Morten Sollerud Norilia

MERVERDIER PÅ PLUSSPRODUKTER. Morten Sollerud Norilia MERVERDIER PÅ PLUSSPRODUKTER Morten Sollerud Norilia Plussprodukter Begreper og handlinger er viktig: Har du lyst til å arbeide med avfall føler du deg som en viktig medarbeider? Har du lyst til å arbeide

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Høytytende tetningsteknologi Velkommen til James Walkers tredje spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Da vi satte i gang med vår første spørreundersøkelse i 2006,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS

Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS Navn: Olav Silde Erfaring: HMS-K sjef Stangeland Rektor SOTS Rig Supt. Maersk Drilling HMS-K

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer